Hoppa yfir valmynd

ภาษาไทย

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง - คำแนะนำสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศไอซ์แลนด์ ใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

การเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่น (สภาเทศบาล) จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สิทธิของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน

ชาวต่างชาติจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภารัฐบาลท้องถิ่น หลังจากพำนักอยู่ในประเทศ ตามรายการดังต่อไปนี้:

 • ชาวนอร์ดิก: หลังจากพำนักอยู่ในประเทศนี้ตามกฎหมาย 3 ปีติดต่อกัน สำหรับสมัยการเลือกตั้งในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หมายความว่า พวกเขาต้องเป็นพลเมืองมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 • ชาวต่างชาติอื่น ๆ : หลังจากพำนักอยู่ในประเทศนี้ตามกฎหมายเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน สำหรับสมัยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หมายความว่า พวกเขาต้องเป็นพลเมืองมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

ฉันอยู่ในระบบเลือกตั้งใช่หรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้น  (เขตปกครองตนเอง) จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติและลงคะแนนเสียงได้ที่เขตนั้นเท่านั้น

คุณจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ คุณสามารถหาข้อมูลได้จาก National Registry ดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจะเปิดให้เข้าดูข้อมูลได้อย่างน้อย 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง และไปขอดูข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาล 10 วันก่อนวันเลือกตั้ง

ฉันเพิ่งย้ายหรือฉันกำลังจะย้ายที่อยู่ ฉันจะลงคะแนนเสียงในเขตเทศบาลแห่งใหม่ได้หรือไม่?

ลงคะแนนเสียงได้ ถ้ามีการแจ้งย้ายและเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ต่อสำนักกองทะเบียนราษฏร์แห่งชาติ ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฉันจะลงคะแนนเสียงได้ที่ไหน?

ลงคะแนนเสียงได้ ณ.หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน ในวันเลือกตั้ง

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 • เจ้าหน้าที่จะประกาศเปิดหีบเลือกตั้งในเวลาที่กำหนด

ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง

 • การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจะจัดขึ้นที่สำนักงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่นั้น ๆ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการและสถานที่ ดูได้จากเว็บไซต์  syslumenn.is.
 • การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร สามารถลงคะแนนได้ในสถานทูต และสถานกงสุลไอซ์แลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 31 มีนาคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่และเวลาทำการโปรดดูที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ mfa.is
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนก่อนการเลือกตั้ง
  ตามสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการแนะแนวหรือประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้ง จะอาจดูข้อมูลวิธีทำได้ในวิดีโอซึ่งอยู่ในเว็บไซต์

การลงคะแนนเสียง ณ.สถานที่เลือกตั้ง

 1. จะมีการตรวจสอบเอกสารประจำตัว  (บัตรพร้อมรูปถ่าย เช่น พาสบอร์ตหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน) หรือในหลักฐานรูปแบบอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าน่าเชื่อถือได้
 2. ถ้าคุณมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คุณจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งคุณจะต้องนำเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง
 3. ในคูหาเลือกตั้ง คุณจะต้องลงคะแนนโดยการใช้ดินสอเขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องที่อยู่ด้านหน้าของตัวอักษรแทนรายชื่อผู้สมัครที่คุณจะเลือก
  ในเขตเทศบาลเล็ก ๆ บางแห่ง ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง จะลงคะแนนด้วยการเขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องการลงในบัตรลงคะแนน คุณอาจนำรายชื่อผู้ที่คุณต้องการจะเลือกเข้าไปได้เพื่อช่วยในการจำ
 4. ในคูหาเลือกตั้งจะมีบัตรอักษรเบรลล์ (สำหรับผู้พิการทางสายตา) พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่เป็นตัวแทนของรายชื่อผู้สมัคร
  หากคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องการลงคะแนน คุณสามารถบอกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อช่วยคุณ โดยคุณเสนอชื่อสมาชิกที่ต้องการเลือกให้เขาทราบ นอกจากนี้คุณยังสามารถร้องขอให้ตัวแทนของคุณลงคะแนนแทนคุณได้
  การให้ความช่วยเหลือในคูหาเลือกตั้ง จะทำได้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงในลักษณะที่กำหนดได้ เนื่องจากพิการหรือบกพร่องทางสายตา หรือไม่สามารถใช้มือได้
  ในกรณีนี้ ผู้ลงคะแนนกลุ่มนี้ยังสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของตนและขอให้เป็นตัวแทนในการลงคะแนนเสียง
 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของผู้สมัครในรายการที่คุณเลือก ให้เขียนหมายเลข 1 ข้างหน้าชื่อที่คุณต้องการเลือกเป็นอันดับหนึ่ง หมายเลข 2 หน้าชื่อที่คุณต้องการในอันดับที่สอง และอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการลบผู้สมัครออกจากรายการให้ข้ามชื่อของเขาไป
  คุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สมัครนอกเหนือจากรายการที่คุณลงคะแนน หรือทำเครื่องหมายอื่นใดลงในบัตรลงคะแนน เนื่องจากอาจทำให้บัตรลงคะแนนขงคุณเป็นโมฆะ
 6. หากคุณพบว่าคุณได้ขีดเขียนสิ่งใดโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจลงบนบัตรลงคะแนน หรือหากคุณทำบัตรลงคะแนนเสียหายในรูปแบบอื่น ให้มอบบัตรนั้นแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและคุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งใบใหม่
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดเห็นว่าใครเป็นผู้ลงคะแนน เพราะหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้การลงคะแนนเสียงของคุณถือเป็นโมฆะ และไม่สามารถหย่อนบัตรลงในหีบคะแนนได้
 8. เมื่อคุณได้กากบาทลงคะแนนเสียงของคุณแล้ว ให้พับบัตรลงคะแนนตามแนวพับเดียวกันตามที่ได้รับ แล้วหย่อนใส่ลงในหีบลงคะแนน จากนั้นให้ออกจากห้องเลือกตั้ง

การเลือกตั้งครั้งนี้จะปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคืนวันเสาร์ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 22.00 น.  จากนั้นจะมีการนับคะแนนและประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ บัตรเสียและบัตรที่ไม่มีการลงคะแนนจะถูกนับเป็นจำนวนรวมด้วย 

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum