Hoppa yfir valmynd
9. júní 2016 Matvælaráðuneytið

Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á kjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum

Með vísan til 65. gr. búvörulaga nr. 99/1993 og með vísan til reglugerðar nr. 511/2016 er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir innflutning á nauta-, svína- kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afuðum þeirra og unnum kjötvörum fyrir tímabilið 1. júlí til 31. desember 2016.

Vakin er athygli á því að úthlutunartímabil tollkvóta samkvæmt auglýsingunni eru sex mánuðir í stað 12 mánaða eins og verið hefur. Vörumagn er því helmingað. Með breytingunni er þess vænst að innflutningur dreifist með jafnari hætti og verði í betra samræmi við þarfir íslensks markaðar. Ennfremur munu þeir sem fá ekki úthlutað að þessu sinni eiga að nýju möguleika á úthlutun eftir sex mánuði í stað 12 mánaða, þegar samskonar úthlutun á sér stað.

Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur
kg. % kr./kg.
Tollskrárnr.: Nautgripakjöt - Vöruliðir 0202 og 0210 47.500
0202.3xxx Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst 01.07.16-31.12.16 0 918
Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað
þurrkað eða reykt:
0210.2001 Beinlaust 01.07.16-31.12.16 0 559
Tollskrárnr.: Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210: 32.000
0203.2100 Skrokkar og hálfir skrokkar 01.07.16-31.12.16 0 241
Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini
0203.2201 Læri og lærisneiðar 01.07.16-31.12.16 0 483
0203.2209 Bógar og bógbitar 01.07.16-31.12.16 0 483
Með beini:
0203.29xx Svínakjöt, fryst 01.07.16-31.12.16 0 744
Af svínum fryst,
0206.4100 Lifur 01.07.16-31.12.16 0 80
0206.4900 Annað 01.07.16-31.12.16 0 198
0209.1000 Af svínum - svínafita 01.07.16-31.12.16 0 69
Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:
0210.1100 Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini 01.07.16-31.12.16 0 393
0210.1200 Slög og sneiðar af þeim, beinlaust 01.07.16-31.12.16 0 532
0210.1901 Reykt - beinlaust 01.07.16-31.12.16 0 605
0210.1902 Annað 01.07.16-31.12.16 0 605
0210.1909 Annars - beinlaust 01.07.16-31.12.16 0 605
Tollskrárnr: Kinda eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210 172.500
0204.3000 Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - fryst 01.07.16-31.12.16 0 199
0204.4xxx Kindakjöt , fryst 01.07.16-31.12.16 0 684
0204.5000 Geitakjöt 01.07.16-31.12.16 0 199
Annað fryst: 01.07.16-31.12.16
0206.9100 Svið (sviðahausar) 01.07.16-31.12.16 0 110
0206.9009 Annars 01.07.16-31.12.16 0 314
Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt.
0210.9921 Beinlaust 01.07.16-31.12.16 0 445
0210.9929 Annars 01.07.16-31.12.16 0 445
0210.9931 Beinlaust 01.07.16-31.12.16 0 655
0210.9939 Annars 01.07.16-31.12.16 0 655
Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:
Tollskrárnr: Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus: 29.500
0207.1xxx Af hænsnum, fryst 01.07.16-31.12.16 0 273
Af kalkúnum:
0207.2xxx Af kalkúnum, fryst 01.07.16-31.12.16 0 376
Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:
0207.4xxx Af öndum, fryst 01.07.16-31.12.16 0 376
0207.5xxx Af gæsum, fryst 01.07.16-31.12.16 0 376
0207.6xxx Af perluhænsnum, fryst 01.07.16-31.12.16 0 376
Tollskrárnr.: Smjör og önnur fita 26.500
0405.xxxx Smjör og önnur fita 01.07.16-31.12.16 0 377
Ostur og ystingur: 59.500
0406.1011 Skyr með viðbættum sykri eða sætiefni 01.07.16-31.12.16 0 268
0406.1019 Annað skyr 01.07.16-31.12.16 0 268
0406.1090 Annað 01.07.16-31.12.16 0 268
0406.2000 Hvers konar rifinn eða mulinn ostur 01.07.16-31.12.16 0 268
0406.3000 Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn 01.07.16-31.12.16 0 200
0406.4000 Gráðostur 01.07.16-31.12.16 0 308
0406.9000 Annar ostur 01.07.16-31.12.16 0 301
Tollskrárnr.: Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin:
0407 Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin: 38.000
Frjóegg til útungunar:
0407.1100 Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus 01.07.16-31.12.16 0 144
0407.1900 Önnur 01.07.16-31.12.16 0 144
Önnur fersk egg: 01.07.16-31.12.16
0407.2100 Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus 01.07.16-31.12.16 0 144
0407.2900 Önnur 01.07.16-31.12.16 0 144
0407.9000 Önnur 01.07.16-31.12.16 0 144
0408 Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni:
Eggjarauða:
0408.1100 Þurrkuð 01.07.16-31.12.16 0 605
Önnur:
0408.1901 Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 5 kg umbúðum eða stærri 01.07.16-31.12.16 0 160
0408.1909 Annars 01.07.16-31.12.16 0 160
Annað:
0408.9100 Þurrkað 01.07.16-31.12.16 0 605
Annars:
0408.9901 Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri 01.07.16-31.12.16 0 160
0408.9909 Annars 01.07.16-31.12.16 0 160
Tollskrárnr: Kjötvörur úr vörulið 1602: 43.000
1602.1001 Blönduð matv.meira en 60% af kjöti 01.07.16-31.12.16 0 155
1602.1009 Meira en 20% til og með 60% 01.07.16-31.12.16 0 155
1602.2011 Meira en 60% af dýralifur 01.07.16-31.12.16 0 216
1602.2012 Meira en 20% til og með 60% af dýralifur 01.07.16-31.12.16 0 216
1602.2019 Annað 01.07.16-31.12.16 0 44
1602.2021 Annað, meira en 60% af d. lifur 01.07.16-31.12.16 0 216
1602.2022 Annað, meira en 20%, til og með 60% 01.07.16-31.12.16 0 78
1602.2029 Annað 01.07.16-31.12.16 0 26
1602.3101 Úr kalkúnum meira en 60% 01.07.16-31.12.16 0 376
1602.3102 Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60% 01.07.16-31.12.16 0 376
1602.3109 Annað 01.07.16-31.12.16 0 115
1602.3201 Úr hænsnum meira en 60% 01.07.16-31.12.16 0 376
1602.3202 Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60% 01.07.16-31.12.16 0 376
1602.3209 Annað 01.07.16-31.12.16 0 115
1602.3901 Annað meira en 60% úr alifuglum 01.07.16-31.12.16 0 376
1602.3902 Annað 20% til og með 60% úr alifuglum 01.07.16-31.12.16 0 376
1602.3909 Annað 01.07.16-31.12.16 0 115
1602.4101 Úr svínum meira en 60%, læri og lærissn. 01.07.16-31.12.16 0 966
1602.4102 Meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.16-31.12.16 0 343
1602.4109 Annað 01.07.16-31.12.16 0 115
1602.4201 Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsn. 01.07.16-31.12.16 0 412
1602.4202 Meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.16-31.12.16 0 247
1602.4209 Annað 01.07.16-31.12.16 0 83
1602.4901 Annað meira en 60% af kjöti, blöndur 01.07.16-31.12.16 0 511
1602.4902 Annað meira en 20% til og með 60%, af kjö. 01.07.16-31.12.16 0 307
1602.4909 Annað 01.07.16-31.12.16 0 102
1602.5001 Meira en 60% kjöt úr nautgripum 01.07.16-31.12.16 0 671
1602.5002 Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti 01.07.16-31.12.16 0 304
1602.5009 Annað 01.07.16-31.12.16 0 102
1602.9011 Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti 01.07.16-31.12.16 0 442
1602.9012 Meira en 20% til og með 60%, af kjöti 01.07.16-31.12.16 0 265
1602.9019 Annað 01.07.16-31.12.16 0 89
1602.9021 Annað, úr öðru kjöti meira en 60% 01.07.16-31.12.16 0 442
1602.9022 Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjö. 01.07.16-31.12.16 0 265
1602.9029 Annað 01.07.16-31.12.16 0 89

Úthlutun er ekki framseljanleg. Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 448/2012, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.

Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, að Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, bréflega eða á [email protected], fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 15. júní 2016.

Efnisorð

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira