Hoppa yfir valmynd
9. júní 2017 Matvælaráðuneytið

Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-, kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum.

Með vísan til 65. gr. búvörulaga nr. 99/1993 og með vísan til reglugerðar nr. 511/2017 er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir innflutning á nauta-, svína- kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afuðum þeirra og unnum kjötvörum fyrir tímabilið

1. júlí 2017 til 30. júní 2018.

Vara

Tímabil

Vörumagn

Verðtollur

Magntollur

kg.

%

kr./kg.

Tollskrárnr.:

Nautgripakjöt - Vöruliðir 0202 og 0210

95.000

0202.3xxx

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst

01.07.17-30.06.18

0

735

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað

01.07.17-30.06.18

0

þurrkað eða reykt:

01.07.17-30.06.18

0

0210.2001

Beinlaust

01.07.17-30.06.18

0

448

0

Tollskrárnr.:

Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:

64.000

0

0203.2100

Skrokkar og hálfir skrokkar

01.07.17-30.06.18

0

193

Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini

0

0203.2201

Læri og lærisneiðar

01.07.17-30.06.18

0

387

0203.2209

Bógar og bógbitar

01.07.17-30.06.18

0

387

Með beini:

0

0203.29xx

Svínakjöt, fryst

01.07.17-30.06.18

0

596

Af svínum fryst,

0

0206.4100

Lifur

01.07.17-30.06.18

0

64

0206.4900

Annað

01.07.17-30.06.18

0

159

0209.1000

Af svínum - svínafita

01.07.17-30.06.18

0

55

Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:

0

0210.1100

Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini

01.07.17-30.06.18

0

315

0210.1200

Slög og sneiðar af þeim, beinlaust

01.07.17-30.06.18

0

427

0210.1901

Reykt - beinlaust

01.07.17-30.06.18

0

484

0210.1902

Annað

01.07.17-30.06.18

0

484

0210.1909

Annars - beinlaust

01.07.17-30.06.18

0

484

Tollskrárnr:

Kinda eða geitakjöt - vöruliðir 0204 og 0210

345.000

0204.3000

Lambaskrokkar, heilir eða hálfir - fryst

01.07.17-30.06.18

0

159

0204.4xxx

Kindakjöt , fryst

01.07.17-30.06.18

0

548

0204.5000

Geitakjöt

01.07.17-30.06.18

0

159

Annað fryst:

0206.9100

Svið (sviðahausar)

01.07.17-30.06.18

0

88

0206.9009

Annars

01.07.17-30.06.18

0

252

Kindakjöt, saltað, þurrkað eða reykt.

0210.9921

Beinlaust

01.07.17-30.06.18

0

356

0210.9929

Annars

01.07.17-30.06.18

0

356

0210.9931

Beinlaust

01.07.17-30.06.18

0

525

0210.9939

Annars

01.07.17-30.06.18

0

525

Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:

59.000

Tollskrárnr:

Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:

0207.1xxx

Af hænsnum, fryst

01.07.17-30.06.18

0

219

Af kalkúnum:

0207.2xxx

Af kalkúnum, fryst

01.07.17-30.06.18

0

301

Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:

0207.4xxx

Af öndum, fryst

01.07.17-30.06.18

0

301

0207.5xxx

Af gæsum, fryst

01.07.17-30.06.18

0

301

0207.6xxx

Af perluhænsnum, fryst

01.07.17-30.06.18

0

301

Tollskrárnr.:

53.000

0405.xxxx

Smjör og önnur fita

01.07.17-30.06.18

0

295

Ostur og ystingur:

119.000

0406.1011

Skyr með viðbættum sykri eða sætiefni

01.07.17-30.06.18

0

210

0406.1019

Annað skyr

01.07.17-30.06.18

0

210

0406.1090

Annað

01.07.17-30.06.18

0

210

0406.2000

Hvers konar rifinn eða mulinn ostur

01.07.17-30.06.18

0

210

0406.3000

Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn

01.07.17-30.06.18

0

157

0406.4000

Gráðostur

01.07.17-30.06.18

0

241

0406.9000

Annar ostur

01.07.17-30.06.18

0

236

Tollskrárnr:

76.000

0407

Fuglsegg, í skurn, ný varin skemmdum eða soðin:

Frjóegg til útungunar:

0407.1100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domestictus

01.07.17-30.06.18

0

115

0407.1900

Önnur

01.07.17-30.06.18

0

115

Önnur fersk egg:

0407.2100

Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus

01.07.17-30.06.18

0

115

0407.2900

Önnur

01.07.17-30.06.18

0

115

0407.9000

Önnur

01.07.17-30.06.18

0

115

0408

Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni:

Eggjarauða:

0408.1100

Þurrkuð

01.07.17-30.06.18

0

484

Önnur:

0408.1901

Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 5 kg umbúðum eða stærri

01.07.17-30.06.18

0

129

0408.1909

Annars

01.07.17-30.06.18

0

129

Annað:

0408.9100

Þurrkað

01.07.17-30.06.18

0

484

Annars:

0408.9901

Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri

01.07.17-30.06.18

0

129

0408.9909

Annars

01.07.17-30.06.18

0

129

Tollskrárnr:

Kjötvörur úr vörulið 1602:

86.000

1602.1001

Blönduð matv.meira en 60% af kjöti

01.07.17-30.06.18

0

124

1602.1009

Meira en 20% til og með 60%

01.07.17-30.06.18

0

124

1602.2011

Meira en 60% af dýralifur

01.07.17-30.06.18

0

173

1602.2012

Meira en 20% til og með 60% af dýralifur

01.07.17-30.06.18

0

173

1602.2019

Annað

01.07.17-30.06.18

0

44

1602.2021

Annað, meira en 60% af d. lifur

01.07.17-30.06.18

0

173

1602.2022

Annað, meira en 20%, til og með 60%

01.07.17-30.06.18

0

78

1602.2029

Annað

01.07.17-30.06.18

0

78

1602.3101

Úr kalkúnum meira en 60%

01.07.17-30.06.18

0

301

1602.3102

Úr kalkúnum meira en 20% til og með 60%

01.07.17-30.06.18

0

301

1602.3109

Annað

01.07.17-30.06.18

0

115

1602.3201

Úr hænsnum meira en 60%

01.07.17-30.06.18

0

301

1602.3202

Úr hænsnum meira en 20%, til og með 60%

01.07.17-30.06.18

0

301

1602.3209

Annað

01.07.17-30.06.18

0

115

1602.3901

Annað meira en 60% úr alifuglum

01.07.17-30.06.18

0

301

1602.3902

Annað 20% til og með 60% úr alifuglum

01.07.17-30.06.18

0

301

1602.3909

Annað

01.07.17-30.06.18

0

115

1602.4101

Úr svínum meira en 60%, læri og lærissn.

01.07.17-30.06.18

0

774

1602.4102

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.17-30.06.18

0

343

1602.4109

Annað

01.07.17-30.06.18

0

115

1602.4201

Meira en 60% af kjöti, bógur og bógsn.

01.07.17-30.06.18

0

650

1602.4202

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.17-30.06.18

0

247

1602.4209

Annað

01.07.17-30.06.18

0

83

1602.4901

Annað meira en 60% af kjöti, blöndur

01.07.17-30.06.18

0

774

1602.4902

Annað meira en 20% til og með 60%, af kjö.

01.07.17-30.06.18

0

307

1602.4909

Annað

01.07.17-30.06.18

0

102

1602.5001

Meira en 60% kjöt úr nautgripum

01.07.17-30.06.18

0

538

1602.5002

Meira en 20% til og með 60%, úr kjöti

01.07.17-30.06.18

0

304

1602.5009

Annað

01.07.17-30.06.18

0

102

1602.9011

Úr dilkakjöti meira en 60% af kjöti

01.07.17-30.06.18

0

774

1602.9012

Meira en 20% til og með 60%, af kjöti

01.07.17-30.06.18

0

265

1602.9019

Annað

01.07.17-30.06.18

0

89

1602.9021

Annað, úr öðru kjöti meira en 60%

01.07.17-30.06.18

0

774

1602.9022

Annað, meira en 20% til og með 60%, af kjö.

01.07.17-30.06.18

0

265

1602.9029

Annað

01.07.17-30.06.18

0

89

 

Úthlutun er ekki framseljanleg. Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 448/2012, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.

 

Skriflegar umsóknir skulu berast  til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, að Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, bréflega eða á [email protected], fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 15. júní 2017.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 8. júní 2017.

Efnisorð

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum