Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Mál nr. 22/2008: Ákvörðun kærunefndar útboðsmála:

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 12. desember 2008

í máli nr. 22/2008:

Icepharma hf./Baxter Medical AB

gegn

Ríkiskaupum          

Hinn 28. nóvember 2008 kærði Icepharma hf., f.h. Baxter Medical AB ákvörðun Ríkiskaupa um að velja tilboð Icepharma hf./Fresenius Medical Care í útboðinu „14549 Vörur fyrir kviðskilunarmeðferð fyrir Landspítala“. Í kæru voru kröfur kæranda orðaðar með eftirfarandi hætti:

„Kærandi krefst þess að innkaupaferli verði stöðvuð í samræmi við 1. mgr. 96. gr. laga um opinber innkaup nr. 84/2007 þar til endanlega hefur verið skorið úr öllum kröfum kæranda. 

Kærandi krefst þess að ákvörðun Ríkiskaupa frá 21. nóvember um að velja tilboð frá Icepharma hf./Fresenius Medical Care í útboði 14549 kviðskilunar verði felld úr gildi. 

Fallist nefndin á ofangreindar kröfur óskar kærani eftir að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. 

Í öllum tilvikum krefst kærandi þess að varnaraðili greiði kæranda þann kostnað sem hann hefur haft við að hafa kæruna uppi.“ 

Kærða var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir við hana og koma að frekari rökstuðningi fyrir vali á tilboði. Sérstaklega var óskað eftir athugasemdum kærða vegna kröfu kæranda um stöðvun á gerð samnings. Með bréfi, dags. 10. desember 2008, krafðist kærði þess að hafnað yrði kröfum kæranda og að kæranda yrði gert að greiða málskostnað í ríkissjóð. 

Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála til skoðunar hvort rétt þyki að stöðva gerð samnings.Endanlega verður leyst úr öðrum kröfum kærunnar síðar.  

I.

Í júlí 2008 auglýsti kærði eftir tilboðum í „vörur fyrir kvið­skilunar­meðferð, það er almennum rekstrarvörum og kviðskilunarvökvum í ATC-flokkum: B05DA og B05DB“. Markmiðið var að koma á rammasamningi við Landspítalann.

            Í kafla útboðslýsingar sem bar heitið „Val á samningsaðila“ sagði svo:

 

            „Sérstakur faghópur yfirfer og ber saman tilboð bjóðenda.

Faghópurinn mun fyrir hönd LSH: (1) meta hvaða tilboð uppfylla lágmarkskröfur sem eru settar fram í þessari útboðslýsingu og hvaða tilboðum skuli vera hafnað (2) meta hversu vel gild tilboð standast kröfur og gefa tilboðum einkunn (3) skila tillögu til Ríkiskaupa um við hverja eigi að semja og af hverju. Ríkiskaup munu láta bjóðendum í té rökstuðning verði eftir því óskað.

Eftirfarandi atriði verða höfð til hliðsjónar við mat á tilboðum og val á samningsaðila: 

 

Nr

Forsendur

stig

 

Vökvar og pakkning þeirra

 

1

Læknis- og lyfjafræðileg atriði

20

 

Tæki og aðrar rekstrarvörur

 

2

Gæði og tæknilegir eiginleikar

20

3

Vöruúrval

5

4

Þjónustugeta og afhendingaröryggi

5

 

Samtals stig fyrir liði 1-4

50

Nr

Forsendur verð

stig

5

Verð

50

 

 

 

Nr

Forsendur

stig

1-5

Heildarstigafjöldi

100

            

Kærandi gerði tilboð en með tölvupósti, dags. 21. nóvember 2008, tilkynnti kærði að tilboði Icepharma hf./Fresenius Medical Care hefði verið tekið. 

 

                                                           II.

Kærandi segir að frávikstilboð hafi verið óheimil í hinu kærða útboði og að því hafi ekki mátt taka því tilboði, sem kærði valdi, enda hafi það vikið frá útboðsskilmálum í veigamiklum atriðum. Kærandi segir að tilboðið hafi vikið frá útboðsskilmálum að því er varðar skilyrði um

að s.k. „buffer“ skyldi vera bíkarbónat í stað laktats. Þá segir kærandi að tækjabúnaður fyrir blinda hafi ekki verið í tilboðinu, þrátt fyrir áskilnað um slíkt í útboðslýsingu. Auk þess segir kærandi að verðútreikningur tilboða hafi ekki verið í samræmi við þær forsendur sem útboðslýsingin lagði til grundvallar enda hafi verðmat kærða miðast við aðra vökva en valforsendur útboðsgagna.

Kærandi segir aðrar röksemdir kærða fyrir vali tilboðs ekki standast. Kærði hafi haldið því fram að samkvæmt því tilboði sem tekið var sparist kostnaður því hægt sé að skipta tvisvar um slöngur í viku í stað þess að skipta daglega, en kærandi segir það sama gilda um hans tilboð. Kærði hafi haldið því fram að í framtíðinni muni aukast sá fjöldi sem fer í „pokaskiptakviðskilun“ sem sé ódýrasta meðferðin. Kærandi segir þessa fullyrðingu algerlega úr takti við núverandi meðferð kviðskilunarsjúklinga, hið rétta sé að þessum meðferðum fari fækkandi og auk þess hafi þessi framtíðaráform ekki verið kynnt í útboðslýsingu. Kærandi segir að tilboð hans hafi í heildina verið hagstæðast miðað við allar matsforsendur

 

III.

Kærði segir að framsetning kærunnar sé villandi. Þar sé ruglað saman atriðum sem þurfa að vera fyrir hendi en slík atriði séu sveigjanlegri en atriði sem skulu skilyrðislaust vera í tilboði. Kærði segir að t.d. þurfi kviðskilunarvökvi ekki að innihalda bíkarbónat sem „buffer“ í stað laktats en hins vegar þurfi slíkur vökvi að vera fyrir hendi í vöruúrvali bjóðanda. Kærði segir að mat á tilboðum sé rétt og að þær forsendur sem kærandi gefi sér í kæru séu ekki réttar. 

IV.

Samkvæmt 1. mgr. 96. gr. laga nr. 84/2007, um opinber innkaup, getur kærunefnd útboðsmála stöðvað gerð samnings, þar til endanlega hefur verið skorið úr kæru, telji nefndin að verulegar líkur séu á því að brotið hafi verið gegn lögunum. Miðað við fyrirliggjandi gögn virðast ekki verulegar líkur á því að brotið hafi verið gegn lögum um opinber innkaup og telur nefndin því rétt að hafna kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar í kjölfar hins kærða útboðs.

 

Ákvörðunarorð:

Hafnað er kröfu kæranda, Icepharma hf./Baxter Medical AB, um stöðvun samningsgerðar í kjölfar útboðsins „14549 Vörur fyrir kviðskilunarmeðferð fyrir Landspítala“.

 

                                                               Reykjavík, 12. desember 2008.

                                                               Páll Sigurðsson

                                                               Sigfús Jónsson

                                                               Stanley Pálsson

  

Rétt endurrit staðfestir,

Reykjavík, 12. desemer 2008.Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn