Mennta- og menningarmálaráðuneytið

Embætti skrifstofustjóra skrifstofu vísinda og háskóla

Í mennta- og menningarmálaráðuneyti er laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra skrifstofu vísinda og háskóla.

Skrifstofa vísinda og háskóla fjallar um málefni háskólastigsins og annast almenna stjórnsýslu á sviði vísinda, rannsókna- og nýsköpunar. Hún undirbýr mótun stefnu í málefnum háskóla og hefur umsjón með framkvæmd hennar. Á skrifstofunni fer fram undirbúningur og ráðgjöf vegna stefnumótunar á vegum Vísinda- og tækniráðs. Skrifstofa vísinda og háskóla hefur umsjón með starfi Vísinda- og tækniráðs og vísindanefndar og annast samþættingu vísinda, rannsókna og nýsköpunar við mótun og framkvæmd menntastefnu.

  • Skrifstofustjóri ber ábyrgð á daglegri starfsemi skrifstofu vísinda og háskóla og hefur yfirsýn yfir málefni og verkefni sem undir skrifstofuna heyra.
  • Hann tekur þátt í stefnumörkun með yfirstjórn ráðuneytisins og í samningu lagafrumvarpa og reglugerða og tekur einnig þátt í alþjóðlegu samstarfi.
  • Æskilegt er að nýr skrifstofustjóri geti hafið störf 1. janúar 2010. Um laun og önnur starfskjör skrifstofustjóra fer samkvæmt ákvörðunum kjararáðs, sbr. lög um kjararáð nr. 47/2006.
  • Umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi og geta sýnt frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
  • Þeir skulu einnig hafa hæfni í mannlegum samskiptum, leiðtogahæfileika, þekkingu á sviði opinberrar stjórnsýslu og á málaflokkum er tengjast vísinda og háskólamálum.
  • Reynsla af stjórnun er æskileg og gott vald á talaðri og ritaðri íslensku.
  • Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Jónsdóttir, skrifstofustjóri upplýsinga og þjónustusviðs. Umsóknarfrestur er til föstudagsins 18. desember nk.Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn