Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Mál nr. 3/2014.  Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 28. maí 2014

í máli nr. 3/2014:

ISS Ísland ehf.

gegn

Ríkiskaupum

og Isavia ohf.

Með kæru 28. febrúar 2013 kærir ISS Ísland ehf. útboð Ríkiskaupa nr. 15576 „ISAVIA – ræsting FLE“. Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun um val á tilboði en til vara að nefndin láti í ljós álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá krefst kærandi þess að kærunefndin úrskurði kæranda málskostnað vegna meðferðar málsins. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með bréfi 3. mars 2014 kröfðust varnaraðilar þess að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Bjóðandanum AÞ Þrifum ehf. var sömuleiðis gefinn kostur á að gera athugasemdir og bárust þær 12. mars 2014. Með bréfi 25. apríl 2014 bárust athugasemdir kæranda við greinargerðir varnaraðila og AÞ Þrifa ehf. Með ákvörðun 13. mars 2014 aflétti kærunefnd útboðsmála sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar varnaraðila á grundvelli útboðsins.  

I

Varnaraðili auglýsti útboð nr. 15576 „ISAVIA – ræsting FLE í janúar 2014. Grein 2.6 í útboðslýsingu nefndist „Framsetning tilboðs“ og þar sagði m.a. að tilboð skyldu sett fram samkvæmt tilboðsblöðum sem voru hluti af útboðsgögnum. Fram kom að varnaraðili áskildi sér rétt til að vísa frá þeim tilboðum sem ekki væru sett fram samkvæmt tilboðsblöðum. Þá sagði einnig í greininni: „Ef reiknivillur eða ósamræmi er í tilboði, ræður það einingaverð sem fram kemur á tilboðsblöðum og skal tilboð leiðrétt með tilliti til þess“.  Á fyrirspurnartíma útboðsins kom í ljós að láðst hafði að kveða á um það tímabil sem verðtilboð áttu að miðast við. Af þeim sökum var gerð breyting á útboðsgögnum 21. janúar 2014 sem birt var á vefsvæði útboðsins. Var nú tekið fram að á tilboðsblaði bjóðenda skyldi fylla inn einingaverð á fermetra á ári. Heildartala tilboðs skyldi þannig vera heildarkostnaður ræstra fermetra á ári.

            Kærandi var meðal bjóðenda í útboðinu og voru tilboð opnuð 30. janúar 2014. Tilboð AÞ þrifa ehf. mun hafa verið lægst eða að fjárhæð 4.828.744 krónur. Tilboð kæranda var næst lægsta tilboðið, að upphæð 75.117.710 krónur. Á opnunarfundinum lét AÞ þrif ehf. bóka að heildartala tilboðs félagsins miðaðist við mánuð en ekki ár. Varnaraðili tilkynnti 19. febrúar 2014 að tilboði AÞ þrifa ehf. hefði verið tekið. Fram kom að varnaraðili hefði leiðrétt tilboðið þannig að tilboðsfjárhæðin var „kr. 4.828.744 x 12 = 57.944.928 kr.“.

II

Kærandi reisir málatilbúnað sinn á því að varnaraðili hafi bundið hendur sínar með auglýsingu og afhendingu útboðsgagna. Varnaraðila sé ekki heimilt að meta tilboð á grundvelli annarra forsendna en settar hafi verið fram í útboðsgögnum. Verðtilboð í hinu kærða útboði hafi átt að miðast við „ársgrundvöll“ en ekki einn mánuð. Tilboð AÞ þrifa ehf. hafi verið innan við 8% af upphæð þess tilboðs sem var næst lægst og ljóst sé að AÞ þrif ehf. ætli ekki að sýna fram á að fyrirtækið muni veita þjónustuna fyrir 4.828.744 krónur á ári. Því hafi varnaraðila borið að hafna tilboðinu sem of lágu á grundvelli 73. gr. laga um opinber innkaup. Kærandi telur að AÞ þrifum ehf. hafi verið óheimilt að breyta tilboði sínu eftir að því var skilað inn enda sé ekki um að ræða reikningsvillu heldur framsetningu á tilboði.

III

Varnaraðili telur að hann hafi valið hagkvæmasta tilboðið sem barst. Leiðrétting á augljósri reiknivillu hafi ekki verið brot gegn jafnræði þar sem tilboð lægstbjóðanda hafi verið lægst bæði fyrir og eftir leiðréttingu. Varnaraðili tekur þó fram að tilboðið hafi eftir leiðréttingu verið verulega lægra en næst lægsta tilboð og svo lágt að kallað hefði verið eftir skýringum frá AÞ þrifum ehf. Þar sem AÞ þrif ehf. hafi gefið fullnægjandi skýringar á fjárhæð tilboðsins á fundi með varnaraðila hafi verið ákveðið að taka tilboðinu. Varnaraðili telur að AÞ þrif ehf. hafi gert augljós mistök í tilboði sínu enda sé ekki nokkur grundvöllur fyrir því að sinna þjónustunni fyrir 4.828.744 krónur á ári. Hefð sé fyrir því að nota ýmist mánaðar- eða ársviðmið í innkaupum sem þessum og þar sem upphafleg útboðsgögn hafi verið óskýr hafi AÞ Þrif ehf. gert mistök sem fyrirtækið hafi leiðrétt strax á opnunarfundi.

            Í athugasemdum AÞ-Þrifa ehf. segir að félagið hafi átt hagkvæmasta tilboðið í umræddu útboði. Þá vísar fyrirtækið til þess að ljóst hafi verið af útboðslýsingu að einingaverð skyldi ráða og að reiknivillur og ósamræmi í tilboðum yrði leiðrétt til samræmis við þau.

IV

Óumdeilt er að tilboð AÞ þrifa ehf. miðaðist ekki við heildarkostnað við ræsta fermetra á ári og ræðst lögmæti ákvörðunar um val á tilboði þannig af því hvort varnaraðila hafi verið heimilt að leiðrétta tilboð fyrirtækisins. Til þess er að líta að þótt bjóðanda sé almennt óheimilt að leiðrétta eða breyta tilboði sínu eftir opnun hefur kærunefnd útboðsmála talið kaupanda heimilt að leiðrétta tilboð ef um er að ræða augljósa villu við tilboðsgerð og fullnægjandi forsendur fyrir leiðréttingu koma fram í tilboðsgögnum. Er þá horft til þess að með slíkri leiðréttingu er í reynd ekki haggað við grundvallarþáttum tilboðs þannig að samkeppni sé raskað eða um mismunun sé að ræða. Var í útboðsgögnum að finna ákvæði til samræmis við þessa meginreglu opinbera innakaupa.

Samkvæmt gögnum málsins fólst breyting varnaraðila á tilboði AÞ þrifa ehf. eingöngu í því að tilboðið var uppreiknað þannig að það miðaðist við 12 mánuði í stað eins. Að mati nefndarinnar hafa ekki verið færð fyrir því rök að þessi breyting hafi verið varnaraðilum óheimil samkvæmt þeim viðmiðum sem áður greinir. Þá liggur ekki fyrir að varnaraðilar hafi vanrækt að kanna hvort umrætt tilboð AÞ þrifa ehf. var óeðlilega lágt, sbr.  73. gr. laga um opinber innkaup, eins og greininni var breytt með 3. gr. laga nr. 58/2013. Samkvæmt framangreindu telur nefndin ekki að varnaraðili hafi brotið gegn lögum um opinber innkaup þegar tilboð AÞ Þrifa ehf. var reiknað upp. Er því ekki annað komið fram en að ákvörðun varnaraðila um val tilboðs hafi verið lögmæt. Verður því öllum kröfum kæranda hafnað.

Úrskurðarorð:

Kröfum kæranda,  ISS Íslands ehf., vegna útboðs nr. 15576 „ISAVIA – ræsting FLE“ er hafnað.

                                                                                            Reykjavík, 28. maí 2014.

                                                                                            Skúli Magnússon

                                                                                            Ásgerður Ragnarsdóttir

                                                                                            Auður Finnbogadóttir

Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn