Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Mál nr. 15/2014.  Ákvörðun kærunefndar útboðsmála:

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 3. október 2014

í máli nr. 15/2014:

Atlantsolía ehf.

gegn

Akureyrarbæ           

Með kæru 16. september 2014 kærir Atlantsolía ehf. útboð Akureyrarbæjar á eldsneyti fyrir bæinn. Kröfur kæranda eru að nefndin leggi fyrir varnaraðila að fella niður eftirfarandi skilmála í útboðslýsingu: „Akureyrarbær hefur ákveðið að taka einu tilboði í allar diselolíur og bensín í þessu útboði. Bjóða verður í allar tegundir þessara vörutegunda“. Þá er þess krafist að varnaraðila verði gert að bjóða innkaupin út að nýju. Krafist er stöðvunar á samningsgerð þar til skorið hefur verið úr málinu. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til síðastgreindu kröfu kæranda, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.

Hið kærða útboð lýtur að útboði varnaraðila á eldsneyti og tengdum vörum fyrir allar stofnanir og deildir bæjarins. Í útboðsgögnum segir m.a. eftirfarandi: „Akureyrarbær hefur ákveðið að taka aðeins einu tilboði í allar diselolíur og bensín í þessu útboði. Bjóða verður í allar tegundir þessara vörutegunda.“

Kærandi reisir í grundvallaratriðum málatilbúnað sinn á því að varnaraðila sé ekki heimilt að setja skilyrði um að einungis verði samið við einn bjóðanda um allar diselolíur og bensín. Kærandi segist áður hafa tekið þátt í útboðum á vegum varnaraðila og þá hafi verið hægt að gera tilboð í einstaka liði útboðsins. Kærandi telur að skilyrðið um að taka einu tilboði sé sett með það í huga að útiloka flesta bjóðendur. Skilyrðið feli í sér ólögmæta hindrun sem stuðli að fákeppni og brjóti gegn meginreglum laga um opinber innkaup um jafnræði og hagkvæmni í opinberum innkaupum. Með skilyrðinu sé kærandi, sem bjóði upp á mikinn meirihluta þeirra vöruflokka sem óskað sé eftir, útilokaður frá þátttöku og varnaraðili muni ekki geta tekið lægsta tilboði í hverjum flokki.

           Varnaraðili telur að sér hafi verið heimilt að gera þær kröfur í útboðinu sem samrýmast þörfum bæjarins. Varnaraðili kveður sér fólgið hagræði í því að fá umræddar vörur frá sama aðila og reynslan hafi sýnt að annað fyrirkomulag leiði af sér óhagræði og rugling. Auk þess leiði það af viðskiptum við einn aðila að minni hætta sé á mistökum við töku eldsneytis og þannig aukist öryggi og skilvirkni.

Niðurstaða

            Eins og málið liggur fyrir á þessu stigi verður að gera ráð fyrir því að umrætt útboð hafi verið yfir viðmiðunarfjárhæðum 78. gr. laga nr. 84/2007 um opinber innkaup þannig að innkaupin falli undir þriðja þátt laganna.

Með hinu kærða útboði er ætlunin að koma á samningi um eldsneytiskaup og tengdar vörur fyrir stofnanir og deildir varnaraðila. Útboðsskilmálar bera með sér að varnaraðili hefur nýtt sér heimild sína til þess að skipta innkaupunum upp í sjálfstæða hluta með því að greina á milli eldsneytis og annarrar bílavöru, sbr. n-lið 1. mgr. 38. gr. laga um opinber innkaup. Hins vegar hefur varnaraðili ákveðið að eldsneyti, þ.e. diselolíur og bensín, teljist einn hluti sem í bjóða skal í óskipt.

Það er meginregla við opinber innkaup að kaupandi hafi forræði á því að skilgreina lögmætar þarfir sínar í útboðsgögnum. Af gögnum málsins verður ekki ráðið að varnaraðili hafi tengt saman ólíkar vörur eða með öðrum ómálefnalegum hætti hagað skilmálum útboðsins þannig að þeir yrðu sérstaklega sniðnir að einum eða fleiri þátttakendum. Þannig er ekkert fram komið um að skilyrðið um að fyrrgreindar vörur verði keyptar af einum þátttakanda brjóti gegn jafnræði fyrirtækja eða öðrum reglum um opinber innkaup. Hafa því ekki verið leiddar slíkar líkur að broti gegn lögum um opinber innkaup að fullnægt sé skilyrðum 1. mgr. 96. gr. laga um opinber innkaup. Verður kröfu kæranda um stöðvun útboðsins því hafnað.

 

 Ákvörðunarorð:

Hafnað er kröfu kæranda, Atlantsolíu ehf., um stöðvun á útboði varnaraðila, Akureyrarbæjar, á eldsneyti.

                                  Reykjavík, 3. október 2014.

                                                                                           Skúli Magnússon

                                                                                           Ásgerður Ragnarsdóttir

                                                                                           Stanley Pálsson

Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn