Framkvæmdastjóri á eftirlitssviði - Fjármálaeftirlitið - Reykjavík - 201801/068

 

Framkvæmdastjóri eftirlits með viðskiptum á markaði

Í tilefni skipulagsbreytinga leitar Fjármálaeftirlitið að metnaðarfullum einstaklingi til að sinna störfum framkvæmdastjóra á eftirlitssviði.   Framkvæmdastjóri ber m.a. ábyrgð á stjórnun og rekstri sviðsins, annast mótun og eftirfylgni verkáætlana og ber ábyrgð á samskiptum innan stofnunar, við eftirlitsskylda aðila og samstarfsstofnanir.

Hlutverk sviðsins er að hafa eftirlit með íslenska verðbréfamarkaðnum og verðbréfasjóðum, eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum á fjármálamarkaði og sinna upplýsingagjöf til almennings.  Sviðið hefur m.a. eftirlit með kauphöll, verðbréfamiðstöðvum, fjárfestavernd, upplýsingaskyldu útgefanda, markaðssvikum, útboðum verðbréfa, yfirtökuskyldu og staðfestir lýsingar.  Þá sér sviðið um afgreiðslu erinda og ábendinga frá viðskiptavinum eftirlitsskyldra aðila og hefur eftirlit með viðskiptaháttum á fjármálamarkaði.

Starfssvið
Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri sviðsins 
Ábyrgð  á mótun og eftirfylgni verkáætlunar
Ábyrgð á mannauðsmálum sviðsins
Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð
Mótun liðsheildar og samstarfs innan sviðs sem utan
Ábyrgð á samskiptum við eftirlitsskylda og opinbera aðila
Erlend samskipti og samstarf, s.s. á vettvangi European Securities and Markets Authority

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf  í lögfræði, viðskipta- eða hagfræði eða sambærileg menntun
Próf í verðbréfaviðskiptum eða sambærilegt
Þekking á löggjöf á verðbréfamarkaði og stjórnsýslurétti
Reynsla af stjórnun og rekstri 
Viðeigandi þekking  og reynsla af eftirlitsstörfum og/eða verðbréfamarkaði 
Frumkvæði og faglegur metnaður til að ná árangri í starfi 
Góð leiðtoga- og samskiptahæfni
Gott vald á íslensku og ensku og færni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Laun samkvæmt viðeigandi kjarasamningi.  

Umsjón með starfinu hafa Inga S. Arnardóttir ([email protected]) og Leifur Geir Hafsteinsson ([email protected]), eða í síma 520-4700. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið hjá Hagvangi, www.hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

 


 

Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn