Hoppa yfir valmynd

Sérfræðingur á sviði vatnafræði og flóðavár

Sérfræðingur á sviði vatnafræði og flóðavár

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi á sviði vatnafræði og flóðavár í fullt starf á Úrvinnslu-og rannsóknarsviði. Á sviðinu starfa um 50 manns við ýmis spennandi þróunar- og rannsóknarverkefni er tengjast veður- og loftslagsrannsóknum, jökla-, vatna- og haffræði, jarðskorpuhreyfingum, eldgosum og ofanflóðum. Starfið fellur undir fagsvið vatns og jökla þar sem 15 manna samhentur hópur vinnur sameiginlega að margvíslegum verkefnum er varða m.a. vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð, auk þess sem unnið er að þróun flóðagreininga og flóðaspáa, rannsóknum á grunnvatni og kortlagningu vatnsauðlindarinnar. Unnið er að samþættingu ofangreindra líkana við veður-, jökla- og haflíkön eftir því sem við á. Veðurstofa Íslands er leiðandi stofnun í vinnu við áhættumat í tengslum við náttúruvá og er vinna við áhættumat tengdum flóðum, ofanflóðum og eldgosum sífellt stærri hluti af verkefnum sviðsins

Helstu verkefni og ábyrgð
Sérfræðivinna við úrvinnslu vatnafræðigagna og vatnafræði- og straumfræðilega líkangerð, bæði hvað varðar aðferðafræði, úrvinnslu og tengingu líkana við aðrar afurðir. Vinna við áhættumat flóða og jökulhlaupa. Leiðandi hlutverk í flóðagreiningu og áhættumati í stærri náttúruváratburðum. Ritun skýrslna og greina og þátttaka í kynningum verkefna innanlands og erlendis. Mótun og þátttaka í rannsóknaverkefnum á sviði vatna-, straumfræði og áhættumats. Verkefnisstjórn tilgreindra verkefna eftir atvikum.

Hæfnikröfur
Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði raunvísinda og/eða verkfræði
Farsæl reynsla í vatna- og/eða straumfræðirannsóknum er nauðsynleg
Þekking á áhættumatsferlum tengdum náttúruvá er kostur
Góð kunnátta í landupplýsingakerfum (LUK) er kostur
Góð tölvukunnátta, þ.á m. forritunarkunnátta nauðsynleg
Góð tungumálafærni í íslensku og ensku nauðsynleg
Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu. Reynsla í verkefnastjórnun er kostur.
Færni í samskiptum og geta til að miðla niðurstöðum innan teymis og út á við
Að viðkomandi sé skipulagður, sýni frumkvæði í starfi og hafi faglegan metnað

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum
gildum.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 140 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 70 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fimm sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði, Úrvinnslu- og rannsóknasviði og Upplýsingatæknisviði.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 28.01.2019

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Harðardóttir - [email protected] - 5226000
Matthew James Roberts - [email protected] - 5226000

Veðurstofa Íslands
ÚR-Vatn og jöklar
Bústaðarveg 9
150 Reykjavík


Smelltu hér til að sækja um starfið
 

 

Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn


Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira