Hoppa yfir valmynd
StjórnunarstörfHöfuðborgarsvæðiðMennta- og barnamálaráðuneytið

Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu greininga og fjármála

Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu greininga og fjármála

Mennta- og barnamálaráðuneyti leitar að öflugum leiðtoga í embætti skrifstofustjóra á nýrri skrifstofu greininga og fjármála.  Skrifstofustjóri er hluti af stjórnendateymi ráðuneytisins og heyrir beint undir ráðuneytisstjóra.

Skipurit ráðuneytisins, sem tók gildi 2. júní 2022, miðar að því að efla teymisvinnu innan mennta- og barnamálaráðuneytisins þannig að sá mannauður sem þar er til staðar fái notið sín sem best til að tryggja að menntun, aðbúnaður og réttindi barna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. 

Skrifstofustjóri fær tækifæri til að taka virkan þátt í að móta stefnu og starfsemi ráðuneytisins, þannig að það geti sem best sinnt sínu mikilvæga hlutverki sem m.a. er að tryggja farsæld barna sem búsett eru á Íslandi, Rík áhersla er lögð á skilvirkni og nýtingu gagna með markvissum hætti svo hægt sé að leggja mat á gæði og árangur málasviða ráðuneytisins og móta tillögur um aðlögun eða breytingar á stefnu, lögum og reglugerðum til að tryggja að markmið náist.   

Þá mun skrifstofustjóri taka virkan þátt í að móta starfsemi skrifstofunnar, s.s. að afmarka verkefni hennar, skilgreina árangursviðmið og byggja upp öflugt samstarf við aðrar skrifstofur og verkefnateymi ráðuneytisins.

Leitað er að öflugum einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á forystuhæfileika, framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. Skrifstofustjóra er ætlað að draga fram það besta í starfsfólki skrifstofunnar, setja því markmið og sýna fram á árangur af starfinu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Skrifstofustjóri ber ábyrgð á að leiða faglegt starf og stýra daglegri framkvæmd starfa gagnvart ráðuneytisstjóra.  Viðkomandi hefur umsjón með öflun, greiningu og framsetningu tölfræðigagna, þróun lykiltalna, mótun og skilgreiningu mælikvarða er varða farsæld barna, öll skólastig sem og önnur málefnasvið ráðuneytisins, með að markmiði að tryggja yfirsýn og undirbyggja stefnumótun í þeim málaflokkum sem ráðuneytið fer með.

Skrifstofustjóri hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð á gerð og eftirfylgni fjármálaáætlunar og fjárlagagerð ásamt þróun aðferða við gæða- og árangursmat vegna starfsemi á málefnasviði ráðuneytisins í samstarfi við hagaðila. 

Skrifstofustjóri hefur umsjón með mati á hagrænum og fjárhagslegum heildaráhrifum stefnumótandi tillagna og aðgerða á ríki og sveitarfélög að teknu tilliti til kostnaðar og ávinnings til lengri tíma. 

Skrifstofustjóri hefur yfirumsjón með verkefnum skrifstofunnar, stýrir forgangsröðun þeirra eftir því sem við á og ber ábyrgð á að afrakstur skrifstofunnar sé í samræmi við rétta stjórnsýsluframkvæmd.  Skrifstofustjóri leiðir samstarf við aðrar skrifstofur, önnur ráðuneyti, hagaðila og aðra innlenda og erlenda aðila sem koma að málefnum skrifstofunnar.

Skrifstofustjóri annast almennan rekstur skrifstofunnar og ber ábyrgð á árlegt uppgjör sé í samræmi við fjárhagsáætlun.  Þá ber skrifstofustjóri ábyrgð því að skrifstofan sinni stjórnsýslulegum skyldum sínum og að stefnumarkandi ákvörðunum sé hrint í framkvæmd. 

Skrifstofustjóri ber ábyrgð á því að rekstraráætlanir stofnana, sjóða og annarra samningsaðila ráðuneytisins séu gerðar og gott eftirlit sé með fylgni við þær. 

Skrifstofustjóri virkjar starfsfólk skrifstofunnar til þess að það fái notið sín og nái árangri í starfi og skapar í samstarfi við starfsfólk tækifæri til markvissrar starfsþróunar. 

Hæfniskröfur

 • Árangursrík reynsla af breytingastjórnun, stjórnun krefjandi verkefna og umbótavinnu er skilyrði.
 • Farsæl reynsla af stjórnun, uppbyggingu liðsheildar og frammistöðustjórnun.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni til að sýna staðfestu, sannfæringarkraft og forystu.
 • Jákvætt og lausnamiðað viðhorf og metnaður til að veita góða þjónustu.
 • Greiningarhæfni og stefnumiðuð nálgun á viðfangsefnin.
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi; framhaldsmenntun er skilyrði.
 • Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku er áskilin. Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur.

Sértækar hæfniskröfur:

 • Þekking og reynsla af mótun og framkvæmd hagrænna greininga, gæða- og árangursmats.
 • Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fjármálastjórnun, og áætlanagerð.
 • Þekking og reynsla af gagnaúrvinnslu og nútímalegri framsetningu gagna.
 • Góð þekking á fjárlagagerð og lögum um opinber fjármál.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Mennta- og barnamálaráðherra skipar í embættið til fimm ára í senn, skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfi umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. 

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Tekið er mið af jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins við ráðningar og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að loknum umsóknarfresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar ekki teknar til greina. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 

Umsóknarfrestur var framlengdur hinn 28. júní og er nú til og með 8. ágúst 2022

Skrifstofa greininga og fjármála fer með öflun og greiningu tölfræðigagna, þróun lykiltalna, mótun og skilgreiningu mælikvarða er varða farsæld barna, öll skólastig sem og önnur málefnasvið ráðuneytisins. Skrifstofan annast úrvinnslu og framsetningu þeirra gagna og upplýsinga sem við á hverju sinni til að tryggja yfirsýn og undirbyggja stefnumótun í þeim málaflokkum sem ráðuneytið fer með. Skrifstofan hefur yfirumsjón með gerð og eftirfylgni fjármálaáætlunar, fjárlagagerð og umsjón með fjárheimildum til málaflokka sem ráðuneytið ber ábyrgð á, ásamt þróun aðferða við gæða- og árangursmat í samstarfi við hagaðila og skrifstofu gæða og eftirlits. Skrifstofan annast mat á hagrænum og fjárhagslegum heildaráhrifum stefnumótandi tillagna og aðgerða á ríki og sveitarfélög að teknu tilliti til kostnaðar og ávinnings til lengri tíma. Þá tekur skrifstofan þátt í nefndarstarfi og vinnuhópum vegna verkefna skrifstofunnar, veitir tölfræðiupplýsingar varðandi fjárlög og fjárveitingar, ásamt því að tryggja samræmi og gæði þeirra samninga sem gerðir eru innan ráðuneytisins.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 08.08.2022

Nánari upplýsingar veitir

Erna Kristín Blöndal - [email protected]

Smelltu hér til að sækja um starfið

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira