Hoppa yfir valmynd
StjórnunarstörfHöfuðborgarsvæðiðMennta- og barnamálaráðuneytið

Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stefnumótunar og innleiðingar

Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stefnumótunar og innleiðingar

Mennta- og barnamálaráðuneyti leitar að drífandi einstaklingum í embætti skrifstofustjóra samkvæmt nýju skipuriti ráðuneytisins sem kynnt var 2. júní 2022.  Fólki sem hugsar í lausnum og sér tækifæri í öllum hindrunum.  Við viljum ráða til starfa einstaklinga sem þrífast á krefjandi verkefnum, skynja taktinn í samfélaginu og elska breytingar.  Við ætlum sérstaklega að auka áherslu á uppbyggingu mannauðs, stafrænar breytingar og hagrænar greiningar á verkefnum. 

Markmiðið með nýju skipulagi er að efla teymisvinnu, skilvirkni og árangur innan mennta- og barnamálaráðuneytisins þannig að mannauður ráðuneytisins nýtist sem best til að tryggja að menntun, aðbúnaður og réttindi barna og ungmenna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. Til að stuðla að farsælum árangri er rík áhersla lögð á skilvirkni og nýtingu tölfræði og greininga við mótun tillagna um aðlögun eða breytingar á stefnu, lögum og reglugerðum. 

Framundan er spennandi og viðamikið verkefni við að móta nýjar skrifstofur og nýtt verklag innan ráðuneytisins.  Um er að ræða fjórar krefjandi stjórnunarstöður sem reyna á samskiptahæfni, frumkvæði, forystuhæfileika og öguð vinnubrögð.  Skrifstofustjórar eru hluti af stjórnendateymi ráðuneytisins og heyra beint undir ráðuneytisstjóra.

Helstu verkefni og ábyrgð

Skrifstofustjóri ber ábyrgð á að leiða faglegt starf og stýra daglegri framkvæmd starfa gagnvart ráðuneytisstjóra. Viðkomandi hefur umsjón með og ber ábyrgð á innleiðingu á farsældar- og menntastefnu stjórnvalda á málefnasviðum ráðuneytisins í samráði við aðrar skrifstofur. 

Skrifstofustjóri hefur yfirumsjón með verkefnum skrifstofunnar, stýrir forgangsröðun þeirra eftir því sem við á og ber ábyrgð á að afrakstur skrifstofunnar sé í samræmi við rétta stjórnsýsluframkvæmd.  Skrifstofustjóri leiðir samstarf við aðrar skrifstofur, önnur ráðuneyti, hagaðila og aðra innlenda og erlenda aðila sem koma að málefnum skrifstofunnar. 

Skrifstofustjóri annast almennan rekstur skrifstofunnar og ber ábyrgð á að árlegt uppgjör sé í samræmi við fjárhagsáætlun.  Þá ber skrifstofustjóri ábyrgð því að skrifstofan sinni stjórnsýslulegum skyldum sínum og að stefnumarkandi ákvörðunum sé hrint í framkvæmd. 

Skrifstofustjóri virkjar starfsfólk skrifstofunnar til þess að það fái notið sín og nái árangri í starfi og skapar í samstarfi við starfsfólk tækifæri til markvissrar starfsþróunar. 

Hæfniskröfur

 • Árangursrík reynsla af breytingastjórnun, stjórnun krefjandi verkefna og umbótavinnu er skilyrði.
 • Farsæl reynsla af stjórnun, uppbyggingu liðsheildar og frammistöðustjórnun.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni til að sýna staðfestu, sannfæringarkraft og forystu.
 • Jákvætt og lausnamiðað viðhorf og metnaður til að veita góða þjónustu.
 • Greiningarhæfni og stefnumiðuð nálgun á viðfangsefnin.
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi; framhaldsmenntun er skilyrði.
 • Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku er áskilin. Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur.

Sértækar hæfniskröfur:

 • Árangursrík reynsla af því að leiða umfangsmikla og fjölþætta stefnumótun og innleiðingu stefnu í samstarfi við innri og ytri hagaðila.
 • Yfirgripsmikil þekking á málefnasviðum ráðuneytisins er kostur.
 • Færni til að hafa yfirsýn yfir málefnasvið ráðuneytisins, geta greint áskoranir framtíðarinnar og sett fram skapandi lausnir.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Mennta- og barnamálaráðherra skipar í embættið til fimm ára í senn, skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfi umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. 

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Tekið er mið af jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins við ráðningar og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að loknum umsóknarfresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar ekki teknar til greina. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 

Umsóknarfrestur var framlengdur hinn 28. júní og er nú til og með 8. ágúst 2022

Skrifstofa stefnumótunar og innleiðingar vinnur að stefnumótun og undirbýr stefnumál og áherslur ráðherra svo sem þær sem birtast í sértækum stefnum, lögum, fjármálaáætlunum og fjárlögum. Skrifstofan hefur umsjón með endurskoðun og gerð nýrra laga og reglugerða sem og innleiðingu þeirra sem og annarra verkefna á málefnasviðum ráðuneytisins samráði við aðrar skrifstofur og undirstofnanir ráðuneytisins. Skrifstofan ber ábyrgð á þróun og útgáfu aðalnámskrár og hefur með höndum mótun stefnu um framkvæmd námsmats. Starfsfólk skrifstofunnar tekur þátt í ritun svara við fyrirspurnum, úrlausna vegna stjórnsýslukæra, nefndarstarfi og vinnuhópum og öðrum verkefnum í samvinnu við aðrar skrifstofur ráðuneytisins.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 08.08.2022

Nánari upplýsingar veitir

Erna Kristín Blöndal, ráðuneytisstjóri - [email protected]

Smelltu hér til að sækja um starfið

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira