Rit og skýrslur

Hér er hægt að skoða rit og skýrslur ráðuneytanna frá síðustu fimm árum.
Rit og skýrslur sem eru eldri en fimm ára.


Umhverfis- og auðl...
Sýni 1-40 af 40 niðurstöðum.
Raða eftir: Mikilvægi Dagsetningu

Áskriftir Eldri rit

 • 22. nóvember 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Hreint loft til framtíðar – áætlun um loftgæði fyrir Ísland

  Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur gefið út fyrstu almennu áætlunina um loftgæði fyrir Ísland og ber hún heitið Hreint loft til framtíðar.  Áætlunin gildir fyrir árin 2018 – 2029 og er me...


 • 08. nóvember 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Lokaskýrsla um forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands afhent ráðherra

  Nefnd um forsendur fyrir stofnun miðhálendisþjóðgarðs hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðherra lokaskýrslu sinni. Skýrslunni  er ætlað að vera grundvöllur fyrir áframhaldandi umræðu og ákvarð...


 • 20. október 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Sviðsmynd um aðgerðir til að draga úr losun kynnt á Umhverfisþingi

  Áætla má að Ísland þurfi að minnka árlegan útblástur gróðurhúsalofttegunda um allt að milljón tonn koldíoxíðs fyrir 2030. Hægt væri að ná um helmingi þessa samdráttar með aðgerðum í samgöngum. Þetta ...


 • 03. maí 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Uppfærð framkvæmdaáætlun Íslands vegna þrávirkra lífrænna efna komin út

  Ísland hefur skilað uppfærðri framkvæmdaáætlun vegna þrávirkra lífrænna efna til Stokkhólmssamningsins. Áttunda aðildaríkjaþing samningsins stendur nú yfir í Genf. Stokkhólmssamningurinn bannar notk...


 • 30. mars 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Sjóbirtingur í Hornafirði og Skarðsfirði

  Jóhannes Sturlaugsson hjá Laxfiskar ehf. hlaut styrk árið 2005 til að afla grunnupplýsinga um ferðir og fæðu sjóbirtinga Í Hornafirði og Skarðfirði með hliðsjón af eiginleikum fiskanna og árstíma.&nbs...


 • 30. mars 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Áhrif beitarfriðunar á vöxt, blómgun og fræframleiðslu plantna á Skeiðarársandi

  Dr. Bryndís Marteinsdóttir, próf. Þóra Ellen Þórhallsdóttir og Dr. Kristín Svavarsdóttir hlutu styrk árið 2015 til að greina fyrstu áhrif beitarfriðunar á hæfni einstakra plantna og meta hvaða áh...


 • 15. mars 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Ísland skilar landsskýrslu um innleiðingu Árósasamningsins

  Ísland hefur skilað skýrslu sinni til Árósasamningsins um stöðu innleiðingar samningsins hér á landi. Aðildarríkjum hans ber að skila slíkum skýrslum til skrifstofu samningsins á þriggja ára fresti. Í...


 • 13. febrúar 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Veruleg tækifæri til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

  Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (HHÍ) hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðuneytinu greiningarskýrslu um möguleika Íslands til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu kolefnis úr an...


 • 09. febrúar 2017 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Áfangaskýrsla um þjóðgarð á miðhálendi Íslands afhent ráðherra

  Nefnd sem hefur fjallað um forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðherra áfangaskýrslu. Skýrslan felur í sér greiningu á núverandi stöðu miðhálendisins a...


 • 09. nóvember 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Landsskipulagsstefna 2015 – 2026 á rafrænu formi

  Landsskipulagsstefnu, sem samþykkt var á Alþingi sl. vor, er nú hægt að nálgast í rafrænu formi á vef Skipulagsstofnunar. Um er að ræða heildstæða stefnu ríkisins á landsvísu um skipulagsmál sem samþ...


 • 08. nóvember 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Tækifæri til að draga úr losun frá landbúnaði

  Landbúnaðarháskóli Íslands hefur gefið út skýrslu með greiningu á losun gróðurhúsalofttegunda frá íslenskum landbúnaði, en skýrslan er hluti af verkefni innan sóknaráætlunar stjórnvalda í loftslagsmá...


 • 04. nóvember 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Parísarsamningurinn gengur í gildi á heimsvísu

  Parísarsamningurinn um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum gengur í gildi á heimsvísu í dag, 4. nóvember. Samningurinn var samþykktur í París 12. desember 2015. Sigrún Magnúsdóttir umhverfis- og auðlind...


 • 27. október 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Hofstaðir áfram í eigu ríkisins

  Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, kynnti í gær í ríkisstjórn skýrslu starfshóps sem hafði það verkefni að greina möguleika og vinna tillögur að hugsanlegri uppbyggingu og skipulagi ...


 • 31. ágúst 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Aðgerðaáætlun um notkun varnarefna komin út

  Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur gefið út aðgerðaáætlun um notkun varnarefna til ársins 2031. Áætluninni er ætlað að ýta undir þróun nýrra varna í plöntuvernd og innleiða aðferðir sem ekki bygg...


 • 26. ágúst 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Verkefnisstjórn rammaáætlunar skilar ráðherra tillögum sínum

  Verkefnisstjórn 3. áfanga rammaáætlunar skilaði í dag umhverfis- og auðlindaráðherra tillögum sínum að flokkun virkjunarkosta. Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, segir afhendingu til...


 • 01. júlí 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Skýrsla starfshóps um Friðland að fjallabaki

  Starfshópur sem umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði hefur skilað skýrslu sinni um Friðland að Fjallabaki. Í skýrslunni eru ýmsar tillögur um hvernig megi styrkja innviði friðlandsins, efla stjórnun...


 • 29. júní 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Tillögur að aðgerðum til að draga úr notkun plastpoka kynntar fyrir ráðherra

  Starfshópur hefur skilað Sigrúnu Magnúsdóttur, umhverfis- og auðlindaráðherra, tillögum að aðgerðum til að draga úr notkun plastpoka hér á landi. Ráðherra skipaði starfshópinn í lok janúar síðastliðin...


 • 20. júní 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Samstarfshópur um málefni Mývatns skilar skýrslu til ráðherra

  Samstarfshópur um málefni Mývatns hefur skilað skýrslu með ábendingum og samantekt á upplýsingum um ástand vatnsins og mögulegar aðgerðir til að draga úr neikvæðum áhrifum og efla rannsóknir og vöktu...


 • 06. apríl 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Verkefni um endurheimt votlendis hafið

  Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra hefur sett af stað verkefni um endurheimt votlendis í samræmi við sóknaráætlun í loftslagsmálum. Landgræðslu ríkisins hefur verið falið að annast ...


 • 23. mars 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Starfshópur um verkaskiptingu Umhverfisstofnunar og Landgræðslu ríkisins skilar tillögum

  Starfshópur sem Sigrún Magnúsdóttir umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði til að skoða leiðir að samþætta eða sameina stofnanir á sviði náttúruverndar og landgræðslu þ.e. Umhverfisstofnunar og Landg...


 • 19. febrúar 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Skýrslur um næringarefni í Mývatni og Þingvallavatni

  Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur birt skýrslur sem það lét vinna um mat á ákomu og afrennsli niturs og fosfórs fyrir Mývatn og Þingvallavatn. Í skýrslunum eru dregnar saman bestu fáanlegu upplýs...


 • 16. febrúar 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Ríkisstjórnin ákveður stofnun hamfarasjóðs

  Ríkisstjórn Íslands samþykkti á fundi sínum í dag að stofnaður verði sérstakur sjóður, hamfarasjóður sem hafi það hlutverk að sinna forvörnum og samhæfingu verkefna á sviði náttúruvár og verkefni á sv...


 • 22. janúar 2016 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Saman gegn sóun – stefna um úrgangsforvarnir 2016 - 2027

  Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur gefið út fyrstu almennu stefnuna um úrgangsforvarnir sem ber heitið Saman gegn sóun. Stefnan gildir fyrir árin 2016 - 2027 og eru markmið hennar m.a. að draga úr m...


 • 29. september 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Starfshópur leggur til sameiningu skógræktarstarfs í eina stofnun

  Starfshópur um sameiningu skógræktarstarfs ríkisins leggur til við umhverfis- og auðlindaráðherra að það verði sameinað í eina stofnun. Um er að ræða starf Skógræktar ríkisins og landshlutaverkefna í ...


 • 20. ágúst 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Starfshópur um landnotkun í dreifbýli og sjálfbæra landnýtingu afhendir ráðherra tillögur sínar

  Starfshópur um landnotkun í dreifbýli og sjálfbæra landnýtingu hefur afhent Sigrúnu Magnúsdóttur umhverfis- og auðlindaráðherra niðurstöður sínar og tillögur. Starfshópurinn var skipaður af umhverfi...


 • 30. júlí 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Skráning menningarminja í Öræfasveit

  Guðlaug Matthildur Jakobsdóttir hlaut styrk úr Kvískerjasjóði árið 2011 til að skrásetja og ljósmynda muni frá fyrri hluta 20. aldar sem eru í eigu íbúa í Öræfum. Markmiðin með skráningunni var að r...


 • 30. júlí 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Aldursgreining gróðurleifa við Breiðamerkurjökul

  Snævarr Guðmundsson hjá Náttúrustofu Suðausturlands hlaut styrk úr Kvískerjasjóði árið 2013 til að vinna að aldursgreiningu á gróðurleifum í setlagi sem fannst í jökulaur fyrir framan Breiðamerkurjö...


 • 29. apríl 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Verndaráætlun Breiðafjarðar undirrituð

  Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, hefur undirritað verndaráætlun Breiðafjarðar fyrir árin 2014 – 2019. Áætlunin er stefnumörkun Breiðafjarðarnefndar þar sem sérstöðu fjarðarins er l...


 • 22. apríl 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Starfshópur um matarsóun skilar ráðherra skýrslu um tillögur til úrbóta

  Starfshópur, sem umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði sl. haust og hafði það hlutverk að móta tillögur um hvernig draga megi úr sóun matvæla, skilaði í dag ráðherra skýrslu sinni á hátíðarathöfn í t...


 • 17. apríl 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Aukið samstarf stofnana um rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands

  Stýrihópur ráðuneytis og forstjóra nokkurra stofnana á sviði rannsókna og vöktunar hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðherra skýrslu sinni um frumathugun á samlegð stofnana á sviði rannsókna og vökt...


 • 15. apríl 2015 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Mögulegar úrbætur vegna mygluvanda til umfjöllunar

  Röng vinnubrögð við hönnun og mannvirkjagerð, vanræksla á viðhaldi og röng notkun á húsnæði virðast vera helstu orsakir raka- og mygluvandamála í húsnæði, að mati starfshóps sem fjallað hefur um myglu...


 • 04. september 2014 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Heildarúttekt OECD á umhverfismálum Íslendinga kynnt

  Íslensk náttúra hefur gegnt lykilhlutverki í efnahagsbata landsins, bæði vegna orkuauðlinda hennar sem og aðdráttarafls fyrir erlenda ferðamenn. Íslendingar njóta mikilla lífsgæða og hreins umhverfis ...


 • 26. júní 2014 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Áfangaskýrsla vegna undirbúnings skipulags landnotkunar

  Starfshópur um undirbúning skipulags landnotkunar í dreifbýli hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðherra áfangaskýrslu þar sem dregin eru fram þau atriði sem huga þarf að í tengslum við landnotkun í ...


 • 27. maí 2014 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Ísland skilar landsskýrslu um innleiðingu Árósasamningsins

  Ísland hefur skilað skýrslu sinni til Árósasamningsins um stöðu innleiðingar samningsins hér á landi. Aðildarríkjum hans ber að skila slíkum skýrslum til skrifstofu samningsins á þriggja ára fresti. ...


 • 12. maí 2014 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Heildaryfirlit yfir loftslagsmál á Íslandi

  Út er komin sjötta landsskýrsla Íslands um loftslagsmál. Um er að ræða heildaryfirlit yfir loftslagsmál á Íslandi sem ber að skila til Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna.  Í skýrslunni er að fi...


 • 16. október 2013 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Málþing og greinargerð um myrkurgæði

  Starfshópur um myrkurgæði á Íslandi hefur skilað umhverfis- og auðlindaráðherra greinargerð sinni þar sem settar eru fram þrettán tillögur um að varðveita myrkurgæði og sporna við ljósmengun á Íslandi...


 • 18. júlí 2013 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Endurskoðun á stjórnfyrirkomulagi Vatnajökulsþjóðgarðs

  Starfshópur um endurskoðun á stjórnfyrirkomulagi Vatnajökulsþjóðgarðs skilaði Sigurði Inga Jóhannssyni, umhverfis- og auðlindaráðherra greinargerð sinni þann 18. júlí 2013. Endurskoðun á  stjórnf...


 • 27. júní 2013 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Losun gróðurhúsalofttegunda dregst saman í takt við væntingar

  Samstarfshópur um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum hefur skilað úttekt á framkvæmd áætlunarinnar til umhverfis- og auðlindaráðherra. Losun á Íslandi dróst saman um 9% frá 2008 til 2010, en losunin 2010 ...


 • 14. maí 2013 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Tillögur um verndun hella afhentar ráðherra

  Samráðsnefnd um málefni er varða verndun hella skilaði Svandísi Svavarsdóttur, umhverfis- og auðlindaráðherra skýrslu sinni í síðasta mánuði. Í kjölfarið var skv. tillögu nefndarinnar sérstök ráðgjafa...


 • 08. maí 2013 / Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Skýrslan Vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra komin á vefinn

  Skýrslan Vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra sem inniheldur umfjöllun og tillögur nefndar um stöðu villtra fugla og villtra spendýra hefur nú verið gerð aðgengileg á vef umhverfis- og a...

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn