Stefnur og áætlanir

Stefnumótun og áætlanagerð er viðamikill þáttur í allri starfsemi hins opinbera, hvort sem er í ráðuneytum, hjá stofnunum eða sveitarfélögum. Opinber stefna stjórnvalda birtist með formlegum hætti m.a. í lögum, reglugerðum, þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, málefnasviðsstefnum (sérstökum stefnuskjölum á ákveðnum málefnasviðum), aðgerðaáætlunum og samningum. Stefnumörkun fer fram á vettvangi stjórnmálanna en stefnumótun er verkefni stjórnsýslunnar.

Listi með tenglum í útgefnar stefnur og áætlanir hér fyrir neðan er ekki tæmandi. 

HeitiÚtgáfuárGildistímiRáðuneyti
Áætlun Íslands um framkvæmd ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 um konur, frið og öryggi20132013-2016utanríkisráðuneytið
Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslandsí vinnslu2016-2019utanríkisráðuneytið
Aðgengisstefna fyrir opinbera vefi2012ótímabundinsamgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Aðgerðaáætlun í áfengis, vímu- og tóbaksvörnumí vinnsluvelferðarráðuneytið
Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum20102010-2020umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Aðgerðaáætlun um bætt starfsumhverfi fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtækiÍ vinnsluatvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Aðgerðaáætlun um menningu barna og ungmenna - byggð á menningarstefnu20142014-2017mennta- og menningarmálaráðuneytið
Aðgerðaáætlun um stafrænar landupplýsingar2013umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Æðsta stjórnsýsla20172018-2022forsætisráðuneytið
Almanna- og réttaröryggi20172018-2022dómsmálaráðuneytið
Almenn eigandastefna ríkisins: Hlutafélög og sameignarfélög2012ótímabundinfjármála- og efnahagsráðuneytið
Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir20172018-2022fjármála- og efnahagsráðuneytið
Búnaðarlagasamningur2013-2017atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið
Byggðaáætlun2014-2017atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Dómstólar20172018-2022dómsmálaráðuneytið
Eigandastefna ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki2017fjármála- og efnahagsráðuneytið
Einstaklingshæfð heilbrigðisþjónustaí vinnsluvelferðarráðuneytið
Ferðamálaáætlun20112011-2020atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ferðaþjónusta20172018-2022Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar20172018-2022fjármála- og efnahagsráðuneytið
Fjarskiptaáætlun í vinnslu2015-2026samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Fjarskiptaáætlun - þingsályktun20112011-2022samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Fjölmiðlun20172018-2022Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Fjölskyldumál20172018-2022velferðaráðuneytið
Fjölskyldustefna með áherslu á börn og barnafjölskyldurí vinnslu-2020velferðarráðuneytið
Forgangsmál, verkaskipting og samráð ráðuneyta varðandi málefni hafsins2014utanríkisráðuneytið
Framhaldsskólastig20172018-2022Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Framkvæmdaáætlun í barnaverndí vinnsluvelferðarráðuneytið
Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum20162016-2019velferðarráðuneytið
Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks20172017-2021velferðarráðuneytið
Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda20152015-2019velferðarráðuneytið
Framkvæmdaáætlun um líffræðilega fjölbreytni2010Ótímabundinumhverfis- og auðlindaráðuneytið
Framkvæmdaáætlun um varnir gegn mengun sjávar frá landi2001Ótímabundinumhverfis- og auðlindaráðuneytið
Framtíðarsýn og stefnumótun fyrir ferðaþónustu á ÍslandiÍ vinnsluatvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Frjáls og opinn hugbúnaður - Stefna stjórnvalda2007ótímabundinsamgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Geðheilbrigðisstefna20162016-2019velferðarráðuneytið
Hafið - Stefna íslenskra stjórnvalda2004atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið, utanríkisráðuneytið
Hagsýslugerð, grunnskrár og upplýsingamál20172018-2022samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Háskólastig20172018-2022mennta- og menningamálaráðuneytið
Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa20172018-2022velferðarráðuneytið
Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta20172018-2022velferðarráðuneytið
Hönnunarstefna20132013-2018atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið
Hugverkastefna ÍslandsÍ vinnsluatvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Húsnæðisstefna 2011velferðarráðuneytið
Húsnæðisstuðningur20172018-2022velferðarráðuneytið
Hvítbók um náttúruvernd2011Ótímabundinumhverfis- og auðlindaráðuneytið
Hvítbók um umbætur í menntunmennta- og menningarmálaráðuneytið
Innkaupastefna ríkisins - Hagkvæmni, samkeppni, ábyrgð og gagnsæi2002ótímabundinfjármála- og efnahagsráðuneytið
Innleiðingaráætlun kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar20152015-2019fjármála- og efnahagsráðuneytið
Íslenska til alls. Tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu2009mennta- og menningarmálaráðuneytið
Jafnlaunastefna velferðarráðuneytisins2017velferðarráðuneytið
Jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins20172017-2020Stjórnarráðið
Jafnréttisstefna í þróunarsamvinnu20132013-2016utanríkisráðuneytið
Krabbameinsáætluní vinnsluvelferðarráðuneytið
Landbúnaðarmál20172018-2022atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs20132013-2024umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Landsskipulagsstefna20162012-2024umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Launastefna velferðarráðuneytisins2017velferðarráðuneytið
Lög um framhaldsfræðslu nr. 27.20102010mennta- og menningarmálaráðuneytið
Lög um framhaldsskóla nr. 92. 2008 - Aðalnámskrá framhaldsskóla2011mennta- og menningarmálaráðuneytið
Lög um grunnskóla nr. 91. 2008 - Aðalnámskrá grunnskóla2011mennta- og menningarmálaráðuneytið
Lög um háskóla nr. 63. 20062006mennta- og menningarmálaráðuneytið
Lög um leikskóla nr. 90. 2008 - aðalnámskrá leikskóla2011mennta- og menningarmálaráðuneytið
Löggæsluáætlun í vinnslu2016-2019dómsmálaráðuneytið
Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála20172018-2022velferðarráðuneytið
Lyf og lækningavörur20172018-2022velferðarráðuneytið
Lyfjastefnaí vinnslu-2020velferðarráðuneytið
Málefni aldraðra20172018-2022velferðarráðuneytið
Málstefna Stjórnarráðs Íslands2012ótímabundinStjórnarráðið
Mannauðsstefna Stjórnarráðsins2010ótímabundinStjórnarráðið
Mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnu2007utanríkisráðuneytið
Markaðseftirlit neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar20172018-2022atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál20172018-2022mennta- menningarmálaráðuneytið
Menningarstefna2013mennta- og menningarmálaráðuneytið
Menningarstefna í mannvirkjagerð - Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist2014mennta- og menningarmálaráðuneytið
Mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneysluí vinnsluvelferðarráðuneytið
Net- og upplýsingaöryggi - Stefna 2015–2026 - Aðgerðir 2015–201820152015-2026dómsmálaráðuneytið, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Neytendaáætluní vinnslu2016-2020atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála20172018-2022mennta- og menningarmálaráðuneytið
Orkumál20172018-2022atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Orkuskipti í samgöngum2012atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Örorka og málefni fatlaðs fólks20172018-2022velferðarráðuneytið
Rannsóknir, nýsköpun og þekkingagreinar20172018-2022atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla innanríkismála20172018-2022dómsmálaráðuneytið
Ríkisbúskapurinn, skýrsla um áætlun í ríkisfjármálum2016-2019fjármála- og efnahagsráðuneytið
Saman gegn sóun drögum að almenri stefnu (stjórnvalda) um úrgangsforvarnir 2015-2026.20162015-2026umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Samgöngu- og fjarskiptamál20172018-2022samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Samgönguáætluní vinnslu2015-2018samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Samgönguáætlun - þingsályktun20112011-2022samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Sjávarútvegur og fiskeldi20172018-2022atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Sjúkrahúsþjónusta20172018-2022velferðarráðuneytið
Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla20172018-2022fjármála- og efnahagsráðuneytið
Skógar á Íslandi. Stefnumótun á 21. öld2013umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Stefna í áfengis- og vímuvörnumí vinnslu-2020velferðarráðuneytið
Stefna í almannavarna- og öryggismálum ríkisins 2015–201720152015-2017dómsmálaráðuneytið, forsætisráðuneytið
Stefna í fæðingarorlofsmálumí vinnsluvelferðarráðuneytið
Stefna í húsnæðismálum - þingsályktunartillagaí vinnslu2016-2020velferðarráðuneytið
Stefna í lánamálum ríkisins20152015-2018fjármála- og efnahagsráðuneytið
Stefna í öldrunarmálum í vinnsluvelferðarráðuneytið
Stefna í öldrunarþjónustuí vinnsluvelferðarráðuneytið
Stefna í tóbaksvörnumí vinnslu2015-2020velferðarráðuneytið
Stefna í uppbyggingu hjúkrunarrýmaí vinnsluvelferðarráðuneytið
Stefna Íslands í málefnum Norðurslóða2011utanríkisráðuneytið, forsætisráðuneytið
Stefna og áætlun Stjórnarráðsins gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og annarri ótilhlýðilegri háttsemi2017ótímabundinStjórnarráðið
Stefna og aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs 2017-201920172019mennta- og menningarmálaráðuneytið
Stefna stjórnvalda um nýfjárfestingar2015atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Stefna um lagningu raflína2015atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Stefnumörkun á sviði lýðheilsu og forvarna í vinnsluvelferðarráðuneytið
Stefnumörkun í loftslagsmálum20072007-2050umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Stefnumörkun um líffræðilega fjölbreytni2008Ótímabundinumhverfis- og auðlindaráðuneytið
Stefnumótun í æskulýðsmálum20142014-2018mennta- og menningarmálaráðuneytið
Stefnumótun í kvikmyndamenntun2012mennta- og menningarmálaráðuneytið
Stefnumótun í menntunarmálum fanga2007mennta- og menningarmálaráðuneytið
Stefnumótun um starfsþróun og símenntun kennaraÍ vinnslumennta- og menningarmálaráðuneytið
Sveitarfélög og byggðamál20172018-2022samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland2015forsætisráðuneytið, utanríkisráðuneytið
Umhverfismál20172018-2022umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Umhverfisstefna Stjórnarráðsins2011ótímabundinStjórnarráðið
Utanríkismál20172018-2022utanríkisráðuneytið
Útvistunarstefna ríkisins: Ríkið sem upplýstur kaupandi þjónustu2006ótímabundinfjármála- og efnahagsráðuneytið
Varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma2015Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma2015atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Velferð til framtíðar (VTF), stefnumörkun Íslands á sviði sjálfbærrar þróunar (einkum umhverfisverndar og auðlindanýtingar) 2002-202020022002-2020umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Velferðarstefna - heilbrigðisáætlun til ársins 2020í vinnslu-2020velferðarráðuneytið
Vinnumarkaðsstefnaí vinnsluvelferðarráðuneytið
Vinnumarkaður og atvinnuleysi20172018-2022velferðarráðuneytið
Vinnuverndarstefnaí vinnsluvelferðarráðuneytið
Vísindastefnaí vinnsluvelferðarráðuneytið
Vöxtur í krafti netsins byggjum, tengjum og tökum þátt - Stefna ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 2013-201620132013-2016samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn