Hoppa yfir valmynd

Fjöldi legurýma á heilbrigðisstofnunum

Velferðarráðuneytið tekur saman ýmsar upplýsingar um starfsemi og rekstur heilbrigðisstofnana. Eftirfarandi tafla sýnir fjölda hjúkrunar- og sjúkrarýma á heilbrigðisstofnunum flokkað eftir þjónustustigi, stofnunum og tegund rýma. Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu eru heilbrigðisstofnanir þær stofnanir þar sem heilbrigðisþjónusta er veitt. Hér er þeim skipt niður í þrjár tegundir stofnana eftir því hvort þær veita almenna- og sérhæfða sjúkrahúsþjónstu [1], almenna sjúkrahúsþjónustu [2] og þjónustu heilbrigðisstofnana sem teljast þó ekki til sjúkrahúsa [3]. Ýmsar breytingar hafa orðið á starfsemi þessara stofnananna. Þjónustustigi hefur verið breytt, þjónusta flutt til og stofnanir sameinaðar. Þessar breytingar koma fram í töflunni og í skýringartexta sem fylgir.

Lista yfir hjúkrunarrými sem ekki eru staðsett á heilbrigðisstofnunum samkvæmt skilgreiningum hér að ofan má finna hér: Fjöldi hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrýma, skipt eftir svæðum.

Uppfært í maí 2015

Yfirlit

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- Almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 1.284 1.273 1.210 1.152 936 926 923 927
- Almenn sjúkrahúsþjónusta 98 98 98 83 121 121 121 111
- Heilbrigðisstofnun 298 298 300 289 313 299 301 305
Samtals 1.680 1.669 1.608 1.524 1.369 1.346 1.345 1.343
Hjúkrunarrými, samtals 469 483 468 417 390 357 359 353
Sjúkrarými, samtals 1.211 1.186 1.140 1.107 979 989 986 990

Nánar

Almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 1.284 1.273 1.210 1.152 936 926 923 927
Landspítali háskólasjúkrahús 1)
Hjúkrunarrými 20 20 20
Sjúkrarými 771 761 706 675 657 672 669 674
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi 2) 3)
Hjúkrunarrými 25 25 25 23 19
Sjúkrarými 49 49 49 49 44 44 44 44
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Ísafirði 4)
Hjúkrunarrými 31 31 31 31 25 25 25 25
Sjúkrarými 22 22 22 22 15 15 15 15
Sjúkrahúsið á Akureyri
Hjúkrunarrými 27 27 12 12 7 7 7 7
Sjúkrarými 120 105 108 106 111 106 106 105
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður
Hjúkrunarrými 12 12 12 12 12 12 12 12
Sjúkrarými 23 23 27 27 23 23 23 23
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi 5)
Hjúkrunarrými 26 40 40 40
Sjúkrarými 30 30 30 30
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum 6)
Hjúkrunarrými 16 16 16 13 7 7 7 7
Sjúkrarými 19 19 19 19 15 15 15 15
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík 5) 7)
Sjúkrarými 45 45 45 45
St. Jósefsspítali 8)
Sjúkrarými 48 48 48 48

1) Landspítali rak 20 hjúkrunar- og hvíldarinnlagnarrými á Landakoti samkvæmt samningi við þáverandi heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti. Samningurinn var fjármagnaður með daggjaldagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins og var ætlað að svara tímabundinni þörf fyrir rými á höfuðborgarsvæðinu þar til þeim yrði fjölgað. Í lok árs 2013 var af sömu ástæðu opnuð sérstök 42 rýma hjúkrunarbiðdeild á Vífilsstöðum fyrir aldraða einstaklinga með færni- og heilsumat. Jafnhliða var sambærilegri 18 rýma þjónustu á Landakoti lokað.

2) St. Franciskusspítali, Stykkishólmi, heilbrigðisstofnanirnar Akranesi, Hólmavík og Hvammstanga voru sameinaðar í Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 1. janúar 2010.

3) 19 rýma hjúkrunardeild á Akranesi var lokað á árinu 2012. Þá bjuggu 3 einstaklingar á deildinni en þeir fluttust á hjúkrunarheimili á Akranesi og í Borgarnesi.

4) Heilbrigðisstofnanirnar á Ísafirði og Bolungarvík sameinuðust í eina stofnun, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 1. janúar 2009. Á árinu 2014 sameinaðist svo Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

5) Stofnunin færðist á milli flokka á árinu 2010.

6) Heilbrigðisstofnanirnar Suð-Austurlandi og Vestmannaeyjum voru sameinaðar Heilbrigðisstofnun Suðurlands á árinu 2014.

7) Árið 2011 voru 18 hjúkrunarrými opnuð tímabundið á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja til að mæta þörf á svæðinu þar til nýtt hjúkrunarheimili yrði opnað á Nesvöllum. Árið 2014 voru hjúkrunarrýmin 18 flutt á nýja hjúkrunarheimilið á Nesvöllum. Um svipað leyti voru 5 rými (endurhæfingar) flutt frá Víðihlíð í Grindavík til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í Reykjanesbæ og þremur viðbótar hjúkrunarrýmum (endurhæfingar)

8) Hér eru aðeins birt sjúkrarými stofnunarinnar til ársins 2010 en eftir það var hún sameinuð Landspítala. Hjúkrunarrými á Sólvangi eru ekki birt í þessari töflu.

9) Heilbrigðisstofnanirnar Blönduósi, Sauðárkróki, Fjallabyggð og Þingeyinga sameinuðust í Heilbrigðisstofnun Norðurlands á árinu 2014.

10) Heilbrigðisstofnun Austurlands rak hjúkrunarheimilið Sundabúð fram til áramóta 2012-2013. Þá fluttist rekstur heimilisins, þessara 11 rýma, til Vopnafjarðarhrepps.

Almenn sjúkrahúsþjónusta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Almenn sjúkrahúsþjónusta 98 98 98 83 121 121 121 111
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi 5)
Hjúkrunarrými 40 40 40 40
Sjúkrarými 30 30 30 30
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík 5) 7)
Hjúkrunarrými 18 18 18 8
Sjúkrarými 33 33 33 33
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi 3) 5)
Hjúkrunarrými 9 9 9 9
Sjúkrarými 18 18 18 18
Heilbrigðisstofnunin, Sauðárkróki 5) 9)
Hjúkrunarrými 56 56 56 41
Sjúkrarými 15 15 15 15

1) Landspítali rak 20 hjúkrunar- og hvíldarinnlagnarrými á Landakoti samkvæmt samningi við þáverandi heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti. Samningurinn var fjármagnaður með daggjaldagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins og var ætlað að svara tímabundinni þörf fyrir rými á höfuðborgarsvæðinu þar til þeim yrði fjölgað. Í lok árs 2013 var af sömu ástæðu opnuð sérstök 42 rýma hjúkrunarbiðdeild á Vífilsstöðum fyrir aldraða einstaklinga með færni- og heilsumat. Jafnhliða var sambærilegri 18 rýma þjónustu á Landakoti lokað.

2) St. Franciskusspítali, Stykkishólmi, heilbrigðisstofnanirnar Akranesi, Hólmavík og Hvammstanga voru sameinaðar í Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 1. janúar 2010.

3) 19 rýma hjúkrunardeild á Akranesi var lokað á árinu 2012. Þá bjuggu 3 einstaklingar á deildinni en þeir fluttust á hjúkrunarheimili á Akranesi og í Borgarnesi.

4) Heilbrigðisstofnanirnar á Ísafirði og Bolungarvík sameinuðust í eina stofnun, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 1. janúar 2009. Á árinu 2014 sameinaðist svo Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

5) Stofnunin færðist á milli flokka á árinu 2010.

6) Heilbrigðisstofnanirnar Suð-Austurlandi og Vestmannaeyjum voru sameinaðar Heilbrigðisstofnun Suðurlands á árinu 2014.

7) Árið 2011 voru 18 hjúkrunarrými opnuð tímabundið á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja til að mæta þörf á svæðinu þar til nýtt hjúkrunarheimili yrði opnað á Nesvöllum. Árið 2014 voru hjúkrunarrýmin 18 flutt á nýja hjúkrunarheimilið á Nesvöllum. Um svipað leyti voru 5 rými (endurhæfingar) flutt frá Víðihlíð í Grindavík til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í Reykjanesbæ og þremur viðbótar hjúkrunarrýmum (endurhæfingar)

8) Hér eru aðeins birt sjúkrarými stofnunarinnar til ársins 2010 en eftir það var hún sameinuð Landspítala. Hjúkrunarrými á Sólvangi eru ekki birt í þessari töflu.

9) Heilbrigðisstofnanirnar Blönduósi, Sauðárkróki, Fjallabyggð og Þingeyinga sameinuðust í Heilbrigðisstofnun Norðurlands á árinu 2014.

10) Heilbrigðisstofnun Austurlands rak hjúkrunarheimilið Sundabúð fram til áramóta 2012-2013. Þá fluttist rekstur heimilisins, þessara 11 rýma, til Vopnafjarðarhrepps.

Heilbrigðisstofnun

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Heilbrigðisstofnun 298 298 300 289 313 299 301 305
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík 3)
Hjúkrunarrými 12 12 12 11 11 10 10 10
Sjúkrarými 1 1 2 2 2 2 2 2
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga3)
Hjúkrunarrými 25 25 25 25 24 18 18 18
Sjúkrarými 3 3 3 3 3 3 3 3
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi 3) 5)
Hjúkrunarrými 9 7 7 7
Sjúkrarými 15 15 15 15
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Bolungarvík 4)
Hjúkrunarrými 13 13 13 13 13 13 13 13
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði 4)
Hjúkrunarrými 14 14 14 11 11 11 11 11
Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
Heilbrigðisstofnun, Blönduósi 9)
Hjúkrunarrými 32 32 32 27 22 22 22 22
Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
Heilbrigðisstofnunin, Sauðárkróki 5) 9)
Hjúkrunarrými 41 41 41 45
Sjúkrarými 7 7 7 7
Heilbrigðisstofnun Fjallabyggð, Siglufirði 9)
Hjúkrunarrými 28 28 28 27 20 20 20 20
Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 9)
Hjúkrunarrými 24 24 24 23 18 18 18 23
Sjúkrarými 20 20 20 20 8 8 8 8
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Vopnafirði 10)
Hjúkrunarrými 11 11 11 11 11
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum
Hjúkrunarrými 18 18 18 18 17 23 23 23
Sjúkrarými 8 8 8 8 4 4 4 4
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði
Hjúkrunarrými 19 19 19 19 18 18 18 18
Sjúkrarými 3 3 4 4
Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands 6)
Hjúkrunarrými 26 26 26 26 22 22 24 24
Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víðihlíð, Grindavík 7)
Hjúkrunarrými 25 25 25 25 25 25 25 20

1) Landspítali rak 20 hjúkrunar- og hvíldarinnlagnarrými á Landakoti samkvæmt samningi við þáverandi heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti. Samningurinn var fjármagnaður með daggjaldagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins og var ætlað að svara tímabundinni þörf fyrir rými á höfuðborgarsvæðinu þar til þeim yrði fjölgað. Í lok árs 2013 var af sömu ástæðu opnuð sérstök 42 rýma hjúkrunarbiðdeild á Vífilsstöðum fyrir aldraða einstaklinga með færni- og heilsumat. Jafnhliða var sambærilegri 18 rýma þjónustu á Landakoti lokað.

2) St. Franciskusspítali, Stykkishólmi, heilbrigðisstofnanirnar Akranesi, Hólmavík og Hvammstanga voru sameinaðar í Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 1. janúar 2010.

3) 19 rýma hjúkrunardeild á Akranesi var lokað á árinu 2012. Þá bjuggu 3 einstaklingar á deildinni en þeir fluttust á hjúkrunarheimili á Akranesi og í Borgarnesi.

4) Heilbrigðisstofnanirnar á Ísafirði og Bolungarvík sameinuðust í eina stofnun, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 1. janúar 2009. Á árinu 2014 sameinaðist svo Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

5) Stofnunin færðist á milli flokka á árinu 2010.

6) Heilbrigðisstofnanirnar Suð-Austurlandi og Vestmannaeyjum voru sameinaðar Heilbrigðisstofnun Suðurlands á árinu 2014.

7) Árið 2011 voru 18 hjúkrunarrými opnuð tímabundið á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja til að mæta þörf á svæðinu þar til nýtt hjúkrunarheimili yrði opnað á Nesvöllum. Árið 2014 voru hjúkrunarrýmin 18 flutt á nýja hjúkrunarheimilið á Nesvöllum. Um svipað leyti voru 5 rými (endurhæfingar) flutt frá Víðihlíð í Grindavík til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í Reykjanesbæ og þremur viðbótar hjúkrunarrýmum (endurhæfingar)

8) Hér eru aðeins birt sjúkrarými stofnunarinnar til ársins 2010 en eftir það var hún sameinuð Landspítala. Hjúkrunarrými á Sólvangi eru ekki birt í þessari töflu.

9) Heilbrigðisstofnanirnar Blönduósi, Sauðárkróki, Fjallabyggð og Þingeyinga sameinuðust í Heilbrigðisstofnun Norðurlands á árinu 2014.

10) Heilbrigðisstofnun Austurlands rak hjúkrunarheimilið Sundabúð fram til áramóta 2012-2013. Þá fluttist rekstur heimilisins, þessara 11 rýma, til Vopnafjarðarhrepps.

Á undanförnum árum hefur þjónusta við sjúklinga breyst á þann hátt að meðferð á sjúkrahúsum sem einungis var framkvæmd á legudeildum er nú framkvæmd á dag- og göngudeildum. Breytingin kemur fram í fækkun sjúkrarýma úr 1.211 í 990. Aftur á móti kemur aukning á dag- og göngudeildarstarfsemi ekki fram í tölum um legurými. Fjöldi rýma segir því ekki alltaf til um magn þjónustunnar sem er veitt. Á tímabilinu varð fækkun á hjúkrunarrýmum á heilbrigðisstofnunum úr 469 í 353. Hjúkrunarrýmum utan heilbrigðisstofnana fjölgaði hins vegar um rúmlega 70. Þess má geta að árið 2008 var tekið upp nýtt formlegt mat á þörf fyrir dvöl í hjúkrunar- og dvalarrými, færni- og heilsumat. Með færni-og heilsumatinu er þeim forgangsraðað sem veikastir eru. Heilsufar íbúa við komu á hjúkrunar- og dvalarheimili hefur áhrif á lengd dvalartíma þar sem ætla má að því veikara sem fólk er við komu því skemri verði dvölin. Dvalartími hefur því áhrif á umsetningu hvers rýmis og þar með þann heildarfjölda rýma sem þörf er fyrir.


[1] Almenn sjúkrahúsþjónusta: Almennar lyflækningar, hjúkrun, slysamóttaka, endurhæfing og nauðsynleg stoðdeildarþjónusta. Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta: Sjúkrahúsþjónusta sem fellur ekki undir almenna sjúkrahúsþjónustu t.d. skurðaðgerðir.

[2] Hér eru heilbrigðisstofnanir sem veita almenna og/eða sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, þær stofnanir sem eru með 24 tíma vakt sjúkrahússlæknis, eins eða fleiri og teljast þar með til sjúkrahúsa.

[3] Á heilbrigðisstofnunum geta verið svokölluð sjúkrarými þó viðkomandi heilbrigðisstofnanir teljist ekki til sjúkrahúsa.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira