Hoppa yfir valmynd

Lykiltölur um heilbrigðisumdæmi

Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)
Vesturland 17.538 64 189 71 36 26 4 25 66 68 115 4.012
Vestfirðir 6.100 18 49 0 18 0 1 7 22 36 71 1.268
Norðurland 35.205 142 360 98 100 10 5 88 219 141 334 9.275
Austurland 10.259 27 90 27 27 0 2 15 46 57 116 2.285
Suðurland 25.921 48 248 129 56 159 3 29 71 139 99 5.470
Suðurnes 21.088 33 114 0 31 0 0 22 50 58 78 2.182
Höfuðborgarsvæðið 202.341 714 1.366 186 399 128 21 592 1.274 848 1.357 54.560

Samtals:

318.452

1.046

2.416

511

667

323

36

778

1.748

1.347

2.169

79.052

Kort yfir heilbrigðisumdæmi - Höfuðborgarsvæðið

Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Höfuðborgarsvæðið

202.341

714

1.366

186

399

128

21

592

1.274

848

1.357

54.560

Sérhæfð sjúkrahús

318.452

654

0

13

32

23

21

464

1.132

795

1.227

33.344,4

Landspítali - 636 - - 32 23 21 464 1.132 795 1.227 32.787,4
Barnadeild - 21 - - - - - - - - - -
Barna og unglingageðdeild, BUGL - 17 - - - - - - - - - -
Vökudeild - 22 - - - - - - - - - -
Rjóður - 6 - - - - - - - - - -
Fæðingargangur - 4 - - - - - - - - - -
Hreiðrið - 6 - - - - - - - - - -
Meðgöngu og sængurkvennagangur - 19 - - - - - - - - - -
Kvenlækningadeild - 10 - - - - - - - - - -
Móttökudeild 32 A - 18 - - - - - - - - - -
Móttökudeild 32 C - 15 - - - - - - - - - -
Móttökudeild 32 C - Bráðaherb - 2 - - - - - - - - - -
Móttökudeild 33 C - 16 - - - - - - - - - -
Móttökugeðdeild fíknimeðferðar - 15 - - - - - - - - - -
Geðdeild 12, bráðameðferð - 11 - - - - - - - - - -
Geðdeild 13 A, endurhæfing - 12 - - - - - - - - - -
Geðdeild 13 A- 5 daga deild - 11 - - - - - - - - - -
Geðdeild 15 endurhæfing - - - - - 8 - - - - - -
Endurhæfing LR - - - - - 8 - - - - - -
Réttargeðdeildin Sogni - - - - - 7 - - - - - -
Geðdeild 14 endurhæfing, lokað 1 maí 10 - 0 - - - - - - - - - -
Lyf og húðlækningadeild - 15 - - - - - - - - - -
Lungnadeild - 20 - - - - - - - - - -
Smitsjúkdómadeild - 21 - - - - - - - - - -
Taugalækningadeild - 20 - - - - - - - - - -
Gigtar- og alm lyflæknisdeild - 12 - - - - - - - - - -
Hjartadeild - 32 - - - - - - - - - -
Meltingar- og nýrnadeild - 21 - - - - - - - - - -
Krabbameinslækningadeild - 14 - - - - - - - - - -
Blóðlækningadeild - 14 - - - - - - - - - -
Líknardeild - 8 - - - - - - - - - -
Líknardeild, 5 daga deild - 4 - - - - - - - - - -
Endurhæfingardeild (R2) - 24 - - - - - - - - - -
Öldrunarlækningadeild (B4) - 21 - - - - - - - - - -
Öldrunarlækningadeild A - 20 - - - - - - - - - -
Öldrunarlækningadeild B - 20 - - - - - - - - - -
Öldrunarlækningadeild C - 14 - - - - - - - - - -
Öldrunarlækningadeild F - 20 - - - - - - - - - -
Líknardeild aldraðra - 9 - - - - - - - - - -
(Legudeild Hafnarfirði) - - - - - - - - - - - -
HNE, lýta og æðaskurðdeild - 18 - - - - - - - - - -
Bæklunarskurðdeild - 18 - - - - - - - - - -
Heila, tauga, bæklunarskurðdeild - 18 - - - - - - - - - -
Hjarta, lungna og augnskurðdeild - 18 - - - - - - - - - -
Skurðlækningadeild - 18 - - - - - - - - - -
Skurðlækninga- og þvagfæraskurðdeild - 18 - - - - - - - - - -
Gjörgæsludeild Fossvogi - 7 - - - - - - - - - -
Gjörgæsludeild Hringbraut - 7 - - - - - - - - - -
Vistunardeild 18 - - - 7 - - - - - - - -
Vistunardeild 20 - - - 6 - - - - - - - -
St. Jósefsspítali - 18 - - - - - - - - - 557
Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Höfuðborgarsvæðið

202.341

714

1.366

186

399

128

21

592

1.274

848

1.357

54.560

Heilsugæslustöðvar

202.341

0

0

0

0

0

0

128

142

53

129

5.813,2

Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu 20) 183.677 0 0 0 0 0 0 127 141 53 129 4.124,9
Stoð- og sérhæfð þjónusta - - - - - - 13 8 15 40 -
Fjörður 28.639 - - - - - - 8 11 4 5 -
Sólvangur - - - - - - 11 19 10 10 -
Garðabær 10.911 - - - - - - 8 7 3 5 -
Hvammur 9.124 - - - - - - 7 6 5 -
Hamraborg 10.129 - - - - - - 7 14 13 11 -
Efra-Breiðholt 8.520 - - - - - - 9 7 1 5 -
Mjódd 11.994 - - - - - - 6 6 1 5 -
Árbær 16.039 - - - - - - 7 11 1 5 -
Grafarvogur 17.852 - - - - - - 8 11 3 8 -
Glæsibær 9.258 - - - - - - 5 5 1 3 -
Efstaleiti 10.967 - - - - - - 9 7 0 6 -
Hlíðar 11.585 - - - - - - 5 7 1 4 -
Miðbær 13.821 - - - - - - 7 8 4 -
Seltjarnanes 15.118 - - - - - - 10 8 5 -
Mosfellsumdæmi 9.720 - - - - - - 6 6 1 6 -
Heilsugæslustöðin í Salahverfi í Kópavogi 11.537 - - - - - - - - - - 278,5
Heilsugæslustöðin Lágmúla í Reykjavík 7.127 - - - - - - - - - - 166,4
Læknavaktin 192.621 - - - - - - - - - - 239,7
Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu 123.218 - - - - - - - - - - 1.003,7
Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Höfuðborgarsvæðið

202.341

714

1.366

186

399

128

21

592

1.274

848

1.357

54.560

Hjúkrunarheimili

0

0

1.366

173

367

42

0

0

0

0

0

12.939,1

Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum - - 82 - 0 - - - - - - 622,0
Dvalarhheimili aldraðra heyrnarlausra - - - 3 0 - - - - - - 12,7
Hjúkrunarheimilið Eir, E - - 161 - 24 12 - - - - - 1.362,5
Fell, dvalarheimili - - - 21 0 - - - - - - 73,6
Fríðuhús, Reykjavík - - - 0 15 - - - - - - 38,4
Grund, Reykjavík - - 181 20 0 - - - - - - 1.437,9
Hlíðabær, Reykjavik - - - - 20 - - - - - - 51,4
Hrafnista, Reykjavík, E - - 173 52 30 20 - - - - - 1.795,1
Vitatorg, dagvist hb - - - - 18 - - - - - - 46,3
Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga - - - - 40 - - - - - - 93,3
Múlabær, Reykjavik - - - - 48 - - - - - - 76,9
Seljahlíð, Reykjavík - - 20 - - - - - - - - 158,4
Hjúkrunarheimilið Skjól - - 107 - - - - - - - - 809,3
Hjúkrunarheimilið Skógarbær - - 70 11 - - - - - - - 624,4
Sóltún, Reykjavík - - 92 - - - - - - - 994,6
Mörk, Reykjavík, G - - 100 - - 10 - - - - - 795,2
Maríuhús, dagvist hb - - - - 20 - - - - - - 51,4
Þorrasel, dagdeild aldraðra - - - - 40 - - - - - - 46,3
Drafnarhús, dagvist hb Hafnarfirði - - - - 20 - - - - - - 53,6
Hrafnista, Hafnarfirði - - 158 66 26 - - - - - - 1.433,1
Sólvangur, hjúkrunarheimili - - 55 - - - - - - - - 423,5
Holtsbúð, Garðabæ - - 39 - 10 - - - - - - 298,4
Sunnuhlíð, Kópavogi - - 73 - 18 - - - - - - 565,4
Boðaþing, hjúkrunarheimili - - 44 - - - - - - - - 0,0
Roðasalir, hjúkrunar og dagvist hb - - 11 - 20 - - - - - - 129,0
Dagvist Seltjarnarness - - - - 9 - - - - - - 9,8
Hlaðhamrar, dagvist - - - - 9 - - - - - - 9,8
Hrafnista, Kópavogi - - - - - - - - - - - 327,1
Vesturhlíð, Reykjavík - - - - - - - - - - - 12,7
Lindargata, Reykjavík - - - - - - - - - - - 46,4
Dagvistun aldraðra, aðrar - - - - - - - - - - - 540,6

Endurhæfingar- og meðferðarstofnanir

318.452

60

0

0

0

63

0

0

0

0

0

2.463,4

Reykjalundur, Mosfellsbæ - - - - - 18 - - - - - 1.280,5
Hlein - - - - - 7 - - - - 111,8
Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun - - - - - 38 - - - - 456,7
Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið - 60 - - - - - - - - - 614,4

 Kort yfir heilbrigðisumdæmi - Suðurnes

Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Suðurnes

21.088

33

114

0

31

0

0

22

50

58

78

2.182

Heilbrigðisstofnanir

21.088

33

43

0

0

0

0

22

50

58

78

1.587,3

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 21.088 33 43 0 0 0 0 22 50 58 78 1.587,3
Reykjanesbær 18.267 33 18 - - - - 22 45 47 59 -
Grindavík, Víðihlíð 2.821 - 25 - - - - 0 6 11 19 -

Hjúkrunarheimili

0

0

71

0

31

0

0

0

0

0

0

594,2

Garðvangur, Garði - - 39 - - - - - - - - 297,5
Hlévangur hjúkrunarheimili - - 32 - - - - - - - - 245,5
Dagvist aldraðra Reykjanesbæ ad, hb - - 0 - 26 - - - - - - 45,8
Grindavíkurbær, dagvistun - - - - 5 - - - - - - 5,4

Kort yfir heilbrigðisumdæmi - Vesturland

Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Vesturland

17.538

64

189

71

36

26

4

25

66

68

115

4.012

Heilbrigðisstofnanir

17.538

64

63

0

5

0

4

25

66

68

115

2.662,0

Heilbrigðisstofnun Vesturlands 17.538 64 63 0 5 0 4 25 66 68 115 2.662,0
Akranes 7.297 44 19 - - - 3 18 45 40 53 -
Borgarnes 3.476 - - - - - - 3 4 1 5 -
Grundarfjörður 903 - - - - - - 1 1 2 1 -
Ólafsvík 1.723 - - - - - - 1 1 3 -
Stykkishólmur 1.296 15 9 - - - 1 1 7 8 25 -
Búðardalur (Reykhólar) 962 - - - - - - 1 1 1 2 -
Hólmavík (Árnes) 659 2 11 - 2 - - 1 6 10 -
Hvammstangi 1.222 3 24 - 3 - - 2 6 10 16 -

Hjúkrunarheimili

17.538

0

126

71

31

26

0

0

0

0

0

1.349,6

Höfði, Akranesi - - 46 27 20 - - - - - - 456,1
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi - - 32 18 3 - - - - - - 272,1
Jaðar, Ólafsvík - - 10 5 2 - - - - - - 92,7
Fellaskjól, Grundarfirði - - 9 3 2 - - - - - - 73,1
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi - - 9 10 2 - - - - - - 108,3
Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili - - 8 6 - - - - - - - 67,1
Fellsendi, Búðardal G - - - - - 26 - - - - - 190,4
Barmahlíð, Reykhólum - - 12 2 2 - - - - - - 89,8

Kort yfir heilbrigðisumdæmi - Vestfir[ir

Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Vestfirðir

6.100

18

49

0

18

0

1

7

22

36

71

1.268

Heilbrigðisstofnanir

6.100

18

49

0

2

0

1

7

22

36

71

1.250,6

Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði 14) 1.196 3 11 0 2 0 0 1 3 3 18 258,1
Patreksfjörður 890 3 11 - 2 - - - - - - -
Tálknafjörður 306 - - - - - - - - - - -
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 4.904 15 38 0 0 0 1 6 19 34 53 992,5
Ísafjörður (Súðavík/Suðureyri/Flateyri/Þingeyri) 4.016 15 25 - - - 1 6 17 31 38 -
Bolungarvík 888 - 13 - - - - 2 3 15 -

Hjúkrunarheimili

6.100

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

17,4

Vesturbyggð, dagvist á Bíldudal - - - - 3 - - - - - - 3,3
Sjúkraskýlið, dagvist á Suðureyri - - - - 5 - - - - - - 5,4
Hlíf, dagvist á Ísafirði - - - - 8 - - - - - - 8,7

Kort yfir heilbrigðisumdæmi - Norðurland 

Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Norðurland

35.205

142

360

98

100

10

5

88

219

141

334

9.275

Sérhæfð sjúkrahús 35.205 121 7 0 0 10 3 57 143 62 184 4.112,3
Sjúkrahúsið á Akureyri 15) 35.205 121 7 - - 10 3 57 143 62 184 4.112,3

Heilbrigðisstofnanir

13.132

21

101

18

0

0

2

16

58

57

139

2.455,7

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi 16) 1.956 3 22 9 0 0 0 1 8 11 24 417,4
Blönduós 1.426 3 22 9 - - - 1 7 11 24 -
Skagaströnd 530 - - - - - - - 1 - 0 -
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki 4.315 7 41 9 0 0 1 5 19 21 43 779,4
Sauðárkróki 4.125 7 41 9 - - 1 - - - - -
Hofsós 190 - - - - - - - - - - -
Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð 2.030 3 20 0 0 0 0 3 8 7 27 414,4
Siglufjörður 1.206 3 20 0 0 - - 2 7 4 25 -
Ólafsfjörður 824 - - - - - - 1 1 3 3 -
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 4.831 8 18 0 0 0 1 7 22 18 45 844,5
Húsavík (Laugar/Reykjahlíð) 4.122 8 18 - - - 1 7 22 18 45 -
Kópasker 121 - - - - - - - - - - -
Raufarhöfn 194 - - - - - - - - - - -
Þórshöfn 394 - - - - - - - - - - -

Sjálfstæðar heilsugæslustöðvar

22.073

0

0

0

0

0

0

14

18

22

11

590,2

Heilsugæslustöðin Dalvík (Hrísey) 1.960 - - - - - - 3 2 2 3 102,2
Heilsugæslustöðin Akureyri (Grenivík/Grímsey) 17) 20.113 - - - - - - 11 16 20 8 488,0

Hjúkrunarheimili

-

0

252

80

100

0

0

0

0

0

0

2.117,0

Sæborg, dvalar- og hjúkrunarheimili - - 5 5 - - - - - - - 57,0
Dagvist aldraðra, Skagafjarðar - - - - 11 - - - - - - 12,0
Dagvist aldraðra, Blönduósi - - - - 2 - - - - - - 2,2
Dagvist aldraðra, Siglufirði - - - - 7 - - - - - - 7,6
Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði - - 18 11 6 - - - - - - 172,6
Dalbær, Dalvík - - 24 17 14 - - - - - - 243,4
Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu - - 168 20 32 - - - - - - 1.253,2
Dagvist Eyjafjarðarsveitar hb - - - - 1 - - - - - - 2,7
Grenilundur, Grenivík - - 4 6 - - - - - - - 54,0
Hvammur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Húsavík - - 22 18 13 - - - - - - 211,4
Mörk, dagvist Kópaskeri - - - - 5 - - - - - - 5,4
Vík, dagvist Raufarhöfn - - - - 5 - - - - - - 5,4
Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn - - 11 3 4 - - - - - - 90,1

Kort yfir heilbrigðisumdæmi - Austurland

Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Austurland

10.259

27

90

27

27

0

2

15

46

57

116

2.285

Heilbrigðisstofnanir

10.259

27

58

0

7

0

2

15

46

57

116

1.938,7

Heilbrigðisstofnun Austurlands 10.259 27 58 0 7 0 2 15 46 57 116 1.938,7
Egilsstaðir (Borgarfjörður eystri) 3.622 3 17 - - - - 6 13 13 27 -
Neskaupstaður 1.573 24 12 - 2 - 2 5 21 27 52 -
Reyðarfjörður 1.102 0 0 - - - - 1 1 1 1 -
Eskifjörður 1.043 0 0 - - - - 1 2 -
Fáskrúðsfjörður (Stöðvarfjörður) 865 0 0 - - - - 1 2 -
Seyðisfjörður 668 0 18 - 5 - - 2 7 4 23 -
Vopnafjörður 740 0 11 - - - - 1 2 8 7 -
Djúpivogur 646 0 0 - - - - 0 1 3 2 -

Hjúkrunarheimili

0

0

32

27

20

0

0

0

0

0

0

346,3

Lagarás, dvalarheimili á Egilsstöðum - - 0 8 6 - - - - - - 37,7
Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði - - 18 7 5 - - - - - - 160,9
Uppsalir, Fáskrúðsfirði - - 14 12 2 - - - - - - 140,1
Dagvistarheimilið Breiðdalsvík - - 0 0 5 - - - - - - 5,4
Helgafell, dagvist Djúpavogi - 0 0 2 - - - - - - 2,2

Suðurland

      Tölur fyrir 2011 Íbúafj. 1. janúar1) Fjöldi sjúkra- rýma 2) Fjöldi hjúkr.- rýma 3) Fjöldi dvalar- rýma 4) Fjöldi dagvist.- rýma 5) Fjöldi endur- hæf. og geðrýma Fjöldi skurð- stofa6) Fjöldi stg. lækna 7) 8) Fjöldi stg. hjúkr.fr. og ljósmæðra 7) 9) Fjöldi stg. annars heilbr.starfs- fólks 7) 10) Fjöldi stg. annars starfsfólks 7) 11) Fjárlög 12) 13)

Suðurland

25.921

48

248

129

56

159

3

29

71

139

99

5.470

 

Heilbrigðisstofnanir

25.921

48

69

6

7

0

3

29

71

139

99

2.975,1

    Heilbrigðisstofnun Suðausturlands 18) 2.119 3 26 6 7 0 0 2 8 44 0 413,3
      Höfn  2.119 3 26 6 7 - - 2 8 44 - -
    Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum 4.142 15 7 0 0 0 2 7 15 22 23 634,4
      Vestmannaeyjar 4.142 15 7 - - - 2 7 15 22 23 -
    Heilbrigðisstofnun Suðurlands 19.660 30 40 0 0 0 1 20 48 73 76 1.927,4
      Selfoss 8.421 30 40 - - - 1 10 37 63 63 -
      Hveragerði 2.316 - - - - - - 3 1 1 3 -
      Laugarás (Laugarvatn) 2.130 - - - - - - 2 3 0 2 -
      Þorlákshöfn 1.915 - - - - - - 1 2 1 2 -
      Hvolsvöllur 1.935 - - - - - - 3 3 3 4 -
      Hella 2.028 - - - - - -         -
      Vík í Mýrdal 469 - - - - - - 1 1 4 2 -
      Kirkjubæjarklaustur 446 - - - - - - 1 1 0 1 -
      Litla Hraun - - - - - - - 0 1 - - -
 

Hjúkrunarheimili

0

0

175

123

49

39

0

0

0

0

0

1.997,3

    Ás/Ásbyrgi, Hveragerði, G - - 31 62 - 39 - - - - - 651,5
    Dagvist aldraðra í Hveragerði - - 0 0 5 - - - - - - 5,4
    Dagvist á Egilsbraut, Þorlákshöfn - - 0 0 6 - - - - - - 6,5
    Sólvellir, hjúkrunar og dvalarheimili, Eyrarbakka - - 3 13 0 - - - - - - 97,5
    Kumbaravogur, Stokkseyri - - 38 4 0 - - - - - - 245,6
    Árborg, dagvistun ad, hb, Selfossi - - 0 0 21 - - - - - - 38,6
    Blesastaðir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Skeiðum - - 4 8 - - - - - - - 59,0
    Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu - - 27 3 2 - - - - - - 215,7
    Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hvolsvelli - - 16 15 2 - - - - - - 213,5
    Hraunbúðir, Vestmannaeyjum - - 29 8 10 - - - - - - 236,6
    Hjallatún, Vík - - 12 6 2 - - - - - - 106,6
    Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri - - 15 4 1 - - - - - - 120,8
 

Endurhæfingar- og meðferðarstofnanir

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

497,8

    Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands 19) - - - - - 120 - - - - - 497,8
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira