Hoppa yfir valmynd

Laus störf á Starfatorgi

 - Mynd

Tölvumaður óskast til Landbúnaðarháskóla Íslands

Vesturland / Tæknistörf

Landbúnaðarháskóli Íslands óskar eftir einstaklingi í fullt starf tölvumanns á Hvanneyri.

 - Mynd

Sérfræðingur á upplýsinga- og greiningadeild

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við upplýsinga- og greiningadeild sem heyrir undir skrifstofu ráðuneytisstjóra. Í boði er áhugavert starf í krefjandi starfsumhverfi ráðuneytisins þar sem reynir á öguð vinnubrögð, aðlögunarhæfni, sjálfstæði og lipurð í samskiptum. Um er að ræða fullt starf. Ekki er um flutningsskylda stöðu að ræða.

 - Mynd

Flokksstjóri Reyðarfirði

Vegagerðin
Austurland / Önnur störf

Starf flokkstjóra við þjónustustöðina á Reyðarfirði er laust til umsóknar.

 - Mynd

Stærðfræðikennsla

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Laus er til umsóknar 50% staða í stærðfræðikennslu við Framhaldsskólann á Húsavík.

 - Mynd

Sjúkraliði/ dagvinna á hjartarannsóknarstofu Landspítala

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar starf sjúkraliða á hjartarannsóknarstofu Landspítala. Á hjartarannsóknarstofu starfar 20 manna samhentur hópur lífeindafræðinga og sjúkraliða í þverfaglegulegu teymi og í nánu samstarfi við aðra faghópa. 

Við viljum ráða metnaðarfullan sjúkraliða með góða samskiptahæfni og sem á auðvelt með að vinna í teymi. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða einstaklingshæfða aðlögun. Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu og er starfið laust nú þegar eða samkvæmt samkomulagi.

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Sérfræðingur í málefnum barna

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í málefnum barna í 100% stöðu á skrifstofu barna- og fjölskyldumála. 

Meginhlutverk skrifstofu barna- og fjölskyldumála er að hafa umsjón með tilteknum málaflokkum í íslenskri stjórnsýslu er varða félags- og fjölskyldumál, þ.á m. félagsþjónustu sveitarfélaga, málefni barna og barnavernd, málefni aldraðra, málefni fatlaðs fólks, efnahag heimilanna og málefni flóttamanna og innflytjenda. Skrifstofan sinnir stefnumótun og úrlausn mála á málefnasviðinu, tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi, hefur umsjón með löggjöf og fylgist með því að hún taki til allra nauðsynlegra þátta, vinnur að því að stjórnsýsluframkvæmd sé í samræmi við lög og alþjóðlegar skuldbindingar, og að markmið stefnumótunar ráðherra náist með skilvirkum og markvissum hætti

 - Mynd

Sérfræðingur í málefnum innflytjenda

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í málefnum innflytjenda í 100% stöðu á skrifstofu barna- og fjölskyldumála. 

Meginhlutverk skrifstofu barna- og fjölskyldumála er að hafa umsjón með tilteknum málaflokkum í íslenskri stjórnsýslu er varða félags- og fjölskyldumál, þ.á.m. félagsþjónustu sveitarfélaga, málefni barna og barnavernd, málefni aldraðra, málefni fatlaðs fólks, efnahag heimilanna og málefni flóttamanna og innflytjenda, Skrifstofan sinnir stefnumótun og úrlausn mála á málefnasviðinu, tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi, hefur umsjón með löggjöf og fylgist með því að hún taki til allra nauðsynlegra þátta, vinnur að því að stjórnsýsluframkvæmd sé í samræmi við lög og alþjóðlegar skuldbindingar, og að markmið stefnumótunar ráðherra náist með skilvirkum og markvissum hætti. 

 

 - Mynd

Sérfræðistarf við lánaumsýslu og bókhald

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Fjársýslan leitar að jákvæðum og drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund sem er reiðubúin að axla ábyrgð og takast á við spennandi verkefni í krefjandi og síkviku starfsumhverfi Fjársýslunnar.  Við ráðningu í starfið er farið eftir jafnréttisstefnu Fjársýslunnar. 

 

 - Mynd

Sérfræðistarf í bókhaldssþjónustu

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Fjársýslan leitar að jákvæðum og drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund sem er reiðubúin að axla ábyrgð og takast á við spennandi verkefni í krefjandi og síkviku starfsumhverfi Fjársýslunnar. Hlutverk bókhaldssviðs er yfirumsjón með bókhaldi fyrir ríkissjóð, ráðuneyti og ríkisstofnanir sem eru í bókhaldssþjónustu FJS. 
Á bókhaldssviði starfa 22 manns. Við ráðningu í starfið er farið eftir jafnréttisstefnu Fjársýslunnar. 

 - Mynd

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Staða framkvæmdastjóra hjúkrunar við Sjúkrahúsið á Akureyri er laus til umsóknar. Framkvæmdastjóri hjúkrunar gegnir einnig starfi framkvæmdastjóra bráða- og þróunarsviðs og er um 100% stöðu að ræða. Staðan veitist frá og með 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi. Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra og á sæti í framkvæmdastjórn.  

Framkvæmdastjóri hjúkrunar er faglegur forsvarsmaður hjúkrunar á sjúkrahúsinu. Um faglega ábyrgð vísast til 10 gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.  

Undir bráða- og þróunarsvið falla bráðalækningar, myndgreiningalækningar, rannsóknalækningar, unglæknar, bráðamóttaka, myndgreiningadeild, rannsóknadeild, deild mennta og vísinda, gæðamál og sýkingavarnir. Einnig fellur starfsemi Sjúkraflutningaskólans undir ábyrgðasvið framkvæmdastjóra.  

 - Mynd

Svæfingahjúkrunarfræðingur - Svæfingadeild Hringbraut

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir að ráða til starfa metnaðarfullan hjúkrunarfræðing með sérhæfingu í svæfingahjúkrun. Í boði er starf á frábærum vinnustað þar sem samvinna, faglegt starf, þróun og öryggi sjúklinga eru höfð að leiðarljósi. Unnið er í vaktavinnu ásamt bakvöktum virka daga og um helgar. Starfið er laust frá 1. janúar 2022 eða eftir nánara samkomulagi.

Á svæfingadeild Landspítala við Hringbraut starfa 34 svæfingahjúkrunarfræðingar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum. Við bjóðum upp á góðan vinnustað þar sem áhersla er lögð á fagmennsku, framþróun og þjálfun eftir þörfum hvers og eins. 

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Vöknun við Hringbraut

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi til starfa á vöknun Landspítala við Hringbraut. Um er að ræða vaktavinnu og er starfið laust 1. janúar 2022 eða eftir nánara samkomulagi. Starfið er mjög fjölbreytt og snýr að því að sinna bæði börnum og fullorðnum eftir skurðaðgerðir, einnig leggjast þar inn sjúklingar eftir aðrar rannsóknir sem gerðar eru í svæfingu eða deyfingu. Við bjóðum einstaklingsmiðaða þjálfun á góðum vinnustað þar sem áhersla er lögð á teymisvinnu, fagmennsku og starfsþróun. 

Á vöknun, sem er sólarhringsdeild, starfa 15 hjúkrunarfræðingar og 4 sjúkraliðar. Deildin tilheyrir svæfingu Hringbrautar en þar starfa um 40 svæfingahjúkrunarfræðingar ásamt svæfingalæknum og hjúkrunarfræðingum á móttöku. 
Starfið felur í sér mikla teymisvinnu þar sem unnið er í góðu samstarfi við þverfaglegt teymi aðgerðasviðs og fjölmarga aðra fagmenn spítalans.

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Rannsóknarmaður - Svefnrannsóknarstofa

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir öflugum starfsmanni til starfa við svefnrannsóknir á Landspítala. Starfið er fjölbreytt og felur jafnframt í sér stuðning við skjólstæðinga á landbyggðinni og uppbyggingu á því starfi. Unnið er dagvinnu með möguleika á stökum vöktum utan dagvinnutíma skv. nánari útfærslu. Boðið verður upp á stuðning til að ná fullgildu svefntækninámi Registered Polysomnographic Technologist (RPSGT). 

Á deildinni starfa um 10 manns í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við sérfræðilækna í lungnalækningum, háls-, nef- og eyrnalækningum og hjúkrunarfræðinga. Ráðið er í starfið frá 1. nóvember 2021 eða eftir nánara samkomulagi.

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Lektor í líflyfjafræði miðtaugakerfis

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar 50% starf lektors í líflyfjafræði miðtaugakerfis á fræðasviði lyfja- og eiturefnafræði við Læknadeild Háskóla Íslands.

 - Mynd

Sérfræðingur í miðlun menningarsögu

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í miðlun menningarsögu. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á menningarsögu, miðlun, ritstjórn og textavinnu.

Í boði er nýtt og áhugavert starf á kjarnasviði safneignar þar sem hópur sérfræðinga vinnur að faglegu safnastarfi og þjóðminjavörslu, þ.e. söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum og miðlun safneignar  (myndir, munir, þjóðhættir og hús). Aðalstarfsstöð viðkomandi starfsmanns er á Tjarnarvöllum 11 í Hafnarfirði. 

 

 - Mynd

Náttúruvársérfræðingur

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í vöktun náttúruvár. Starfsmaðurinn er hluti af öflugu teymi rúmlega 10 náttúruvársérfræðinga sem sinna sólarhringsvakt Veðurstofunnar á náttúruöflum landsins. Um er að ræða fjölbreytt vaktavinnustarf og eru vaktir unnar á öllum tímum sólarhringsins. Starfið heyrir undir Eftirlits- og spásvið og starfa um 50 manns á sviðinu

 - Mynd

Sérfræðingur í skráningu

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í skráningu. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á safnastarfi og menningarsögu.

Í boði er nýtt og áhugavert starf á kjarnasviði safneignar þar sem hópur sérfræðinga vinnur að faglegu safnastarfi og þjóðminjavörslu, þ.e. söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum og miðlun safnkosts. Aðalstarfsstöð viðkomandi starfsmanns er á Tjarnarvöllum 11 í Hafnarfirði. 

 - Mynd

Samskiptastjóri - markaðs- og kynningarmál

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf samskiptastjóra. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði, metnaði og áhuga til að stýra markaðs- og kynningarmálum Þjóðminjasafns Íslands. 

Samskiptastjóri tilheyrir fjármála- og þjónustusviði með starfsstöð á Suðurgötu 41, Reykjavík. Fjármála- og þjónustusvið hefur umsjón með fræðslu og miðlun á menningartengdu efni. Sérfræðingar sviðsins sjá meðal annars um fræðslu fyrir skólahópa, ferðafólk, almenna gesti, skipulagningu viðburða, umsjón með vef- og samfélagsmiðlum og markaðs- og kynningarmálum.

 - Mynd

Embætti ríkislögmanns - Lögmaður

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Staða lögmanns við embætti ríkislögmanns er laust til umsóknar. Um er að ræða fullt starf. 

 - Mynd

Þjónustufulltrúi Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna

Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir þjónustufulltrúa við Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna. Um er að ræða 50% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. desember n.k. eða eftir nánara samkomulagi.

 - Mynd

Þjónustustjóri - Ræsting og þvottur - Umdæmissjúkrahús Austurlands í Neskaupstað

Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða þjónustustjóra ræstingar og þvotta á þjónustudeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. 
Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Starfið er að mestu dagvinnustarf en einhver helgarvinna í ræstingu. Gott er ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. 
HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu. 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Suðurnes / Heilbrigðisþjónusta

Viltu slást í hópinn og taka þátt í spennandi uppbyggingu?

Framundan er mikil uppbygging á HSS og leitum við að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum til að slást í okkar frábæra hóp.

Um er að ræða 50% til 100% störf, eða eftir samkomulagi, í dagvinnu.  Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og góður starfsandi. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða og einstaklingshæfða aðlögun.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Fjarðabyggð - heilsugæsla - afleysing

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing í afleysingu til starfa á heilsugæslusvið HSA í Fjarðabyggð með aðal starfsstöð í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80-100% eða skv. samkvæmt samkomulagi. Starfið veitist í eitt ár og gott ef viðkomandi gæti byrjað sem fyrst. 

 - Mynd

Lífeindafræðingur á rannsóknastofu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Suðurnes / Heilbrigðisþjónusta

Viltu slást í hópinn og taka þátt í spennandi uppbyggingu?

Framundan er mikil uppbygging á HSS og leitum við að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum til að slást í okkar frábæra hóp.

Við leitum eftir að ráða lífeindafræðing til starfa tímabundið á rannsóknastofu sína í Reykjanesbæ. Um er að ræða 80% tímabundið starf í eitt ár með möguleika á framlengingu.  Unnið er í dagvinnu, ásamt bakvöktum.  Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt. Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og hér ríkir góður starfsandi. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða og einstaklingshæfða aðlögun.

 - Mynd

Aðstoðarsaksóknari við embætti ríkissaksóknara

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Laus er til umsóknar staða aðstoðarsaksóknara við embætti ríkissaksóknara.

 

 - Mynd

Matráður eða matreiðslumaður/kona á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Suðurnes / Önnur störf

Viltu slást í hópinn og taka þátt í spennandi uppbyggingu?

Framundan er mikil uppbygging á HSS og leitum við að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi til að slást í okkar frábæra hóp.

Við leitum að fjölhæfum, hugmyndaríkum og skemmtilegum matráði eða matreiðslumanni/konu til að taka þátt með okkur að laga góðan, fjölbreyttan og spennandi mat handa okkar frábæru gestum og starfsfólki. Hér hjá HSS rekum við metnaðarfullt eldhús þar sem við ætlum okkur byggja upp eitt besta sjúkrahúsmötuneyti landsins. Um er að ræða 100% starfshlutfall með viðveru virka daga og aðra hvora helgi. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum góða og einstaklingshæfða aðlögun. 

Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og góður starfsandi. 

 - Mynd

Heilsugæsluritari Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ

Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Heilsugæslan Seltjarnarnesi auglýsir laust til umsóknar 100% ótímabundið starf heilsugæsluritara. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. nóvember n.k. eða eftir nánara samkomulagi.

 - Mynd

Doktorsnemi í tölfræði við Verkfræði- og náttúruvísindasvið, Háskóla Íslands

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Námsbraut í stærðfræði við Raunvísindadeild auglýsir eftir doktorsnema í tölfræði vegna verkefnisins: Tölfræðileg skölun á hámarksúrkomu á klukkustundarskala frá veðurfræðilíkani á þéttu landfræðilegu neti. Verkefnið er styrkt til þriggja ára.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á meðferðareiningu fíknisjúkdóma á Landspítala

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Ertu lausnamiðaður og til í áskoranir?
Við viljum ráða 2 metnaðarfulla hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á hjúkrun fólks með geð- og vímuefnavanda. Í boði er spennandi og krefjandi starf og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Viðkomandi fær góða aðlögun og fræðslu með reyndum hjúkrunarfræðingum. 

Frá næstu áramótum mun nýjum hjúkrunarfræðingum í geðþjónustu Landspítala standa til boða markvisst staðlað aðlögunar- og þjálfunarferli sem inniheldur, sértæk námskeið, fagþjálfun í starfi og jafningaeflingu. 

Meðferðareining fíknisjúkdóma starfrækir göngudeild, dagdeild og legudeild auk þess er nýlegt F-ACT teymi starfrækt á einingunni. Mikil og öflug samvinna er milli allra starfseininga innan meðferðareiningar fíknisjúkdóma. Við veitum þjónustu fyrir einstaklinga með alvarlegan fíkni- og geðvanda (tvígreiningu) og mikil áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu allra starfsstétta. Meðferðarnálgun er því fjölþætt, heildræn og ræðst af þörfum og getu hvers notanda og aðstandenda hans. 

Unnið er á breytilegum dag-, og kvöldvöktum og vaktabyrgði er hófleg. Ráðið er í starfið frá 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi.  

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Heimahjúkrun HH

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir hjúkrunarfræðing í geðhjúkrun við Heimahjúkrun HH. Um er að ræða ótímabundið 100% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. nóvember eða eftir nánara samkomulagi.

Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sinnir heimahjúkrun í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirð og Mosfellsumdæmi og er með aðsetur að Hlíðarsmára 17.  Hlutverk heimahjúkrunar er að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun þar sem forvarnir, heilsuvernd, heilsuefling, fagleg þekking og samstarf er höfð að leiðarljósi. Einstaklingshæfð heimahjúkrun er sérsniðin að þörfum hvers og eins.

 - Mynd

Lögregluvarðstjóri Hólmavík - Lögreglustjórinn á Vestfjörðum.

Vestfirðir / Löggæslustörf

Við embætti lögreglustjórans á Vestfjörðum er laus til umsóknar staða varðstjóra, sem hefur starfsstöð á Hólmavík.  Gert er ráð fyrir að skipað verði í stöðuna 1. nóvember nk. eða eftir samkomulagi.

Umsóknum skal skilað, með bréfpósti, til lögreglustjórans á Vestfjörðum, Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður eða með því að nota meðfylgjandi hlekk.

Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  

Í ljósi ríkjandi kynjahlutfalls innan lögreglu og jafnréttisáætlunar lögreglunnar eru konur sérstaklega hvattar til þess að sækja um.

 - Mynd

Læknar - tímabundin störf á Covid-19 göngudeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Komdu og vertu með!

Við leitum eftir jákvæðum, sjálfstæðum og metnaðarfullum læknum til starfa á Covid-19 göngudeild. Um er að ræða tímabundin störf í 6-12 mánuði og er upphafsdagur og starfshlutfall samkomulag. Störfin geta bæði hentað almennum læknum og sérfræðilæknum ýmissa sérgreina, svo sem lyflækninga eða heimilislækninga.

Covid-19 göngudeild Landspítala sinnir sjúklingum sem greinst hafa með kórónuveiruna Covid-19. Göngudeildin hefur aðstöðu í Birkiborg á lóð Landspítala í Fossvogi. Markmið þjónustunnar er að veita sjúklingum bestu mögulegu þjónustu á viðeigandi stigi, svo ekki þurfi að koma til innlagnar. Með þessu er verið að tryggja öryggi sjúklinga og hámarka þann tíma sem þeir geta verið heima.

Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum einstaklingbundna aðlögun undir leiðsögn reyndra lækna. 

 - Mynd

Sálfræðingur fullorðinna - Heilsugæslan Mosfellsumdæmi

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 80-100% tímabundið starf sálfræðings fullorðinna við Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi til eins árs. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. nóvember nk. eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 - Mynd

Barnasálfræðingur

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland/Vestfirðir/Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Vesturlands auglýsir eftir sálfræðingi í 100% starf. Um tímabundna ráðningu er að ræða, til eins árs. Starfið er án staðsetningar og verður starfsstöð viðkomandi innan HVE ákveðin í samráði við þann umsækjanda sem hlýtur stöðuna.

Starfið felst fyrst og fremst í greiningu og meðferð barna. Umsjón með hópmeðferð, þátttöku í geðheilsuteymi, skipulagningu og þróun sálfræðiþjónustu á Vesturlandi í samvinnu við yfirsálfræðing. Staðan er laus til eins árs frá og með 15.10.2021. 

 - Mynd

Lektor í endurhæfingarlæknisfræði

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar 25% starf lektors í endurhæfingarlæknisfræði við Læknadeild Háskóla Íslands.

Forsenda fyrir ráðningu í starf lektors er að viðkomandi sé jafnframt ráðinn á endurhæfingardeild Landspítala eða á Reykjalund endurhæfingu og hafi þar aðstöðu til að sinna klínískri kennslu læknanema.

 - Mynd

Móttökuritari - Heimahjúkrun HH

Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar 50% ótímabundið starf móttökuritara í heimahjúkrun. Vinnutími er milli 12-16.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Heimahjúkrun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sinnir heimahjúkrun í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og Mosfellsumdæmi og er með aðsetur að Hlíðarsmára 17. Hlutverk heimahjúkrunar er að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun þar sem forvarnir, heilsuvernd, heilsuefling, fagleg þekking og samstarf er höfð að leiðarljósi. Einstaklingshæfð heimahjúkrun er sérsniðin að þörfum hvers og eins.

 - Mynd

Öryggisverðir á rekstrarþjónustu Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Þjónustusvið Landspítala vill ráða til starfa öfluga öryggisverði á rekstrarþjónustu Landspítala. Starfshlutfall er samkomulag (40-100%), unnið er í vaktavinnu og eru störfin laus nú þegar. Rekstrarþjónusta er ný deild sem varð til við sameiningu þjónustudeildar og öryggisdeildar spítalans. Starfsemi deildarinnar er fjölbreytt en meginhlutverk hennar er að sinna ýmsum þjónustustörfum fyrir deildir spítalans, svo sem flutningsþjónustu, öryggisþjónustu, símaþjónustu, móttökuþjónustu og ýmsum almennum þjónustustörfum sem styðja við daglega starfsemi á spítalanum. 

Öryggisverðir á Landspítala annast öryggis- og vaktþjónustu á spítalanum allan sólarhringinn alla daga ársins. Markmiðið er að tryggja öryggi sjúklinga, starfsmanna og annarra sem erindi eiga á spítalann auk þess að veita góða þjónustu.

Leitað er eftir jákvæðum, drífandi og lausnamiðuðum einstaklingum með ríka þjónustulund og reynslu af öryggisþjónustu. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli samskiptahæfni og getu til að mæta þörfum ólíkra hópa, hafa auga fyrir umbótum og stuðla að jákvæðum starfsanda og starfsumhverfi á fjölþjóðlegum vinnustað. 

Starfið er fjölbreytt og krefjandi og býður upp á lifandi starfsumhverfi og gefandi samstarf. Góð íslenskukunnátta er áskilin og gerð er krafa um 20 ára lágmarksaldur.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið enn minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Lífleg störf í flutningaþjónustu Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Nú eru að losna hjá okkur störf í flutningaþjónustu Landspítala. Starfshlutfall er 100% í dagvinnu. Störfin felast í léttum flutningum innan veggja spítalans og rúmaþjónustu. Störfin eru laus nú þegar eða losna á næstu vikum. Starfsstöðvar eru bæði í Fossvogi og við Hringbraut.

Leitað er eftir jákvæðum, drífandi og samviskusömum einstaklingum. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli þjónustulund, sveigjanleika, getu til að mæta þörfum ólíkra hópa, hafa auga fyrir umbótum og stuðla að jákvæðum starfsanda og starfsumhverfi á fjölþjóðlegum vinnustað. 

Starfið er fjölbreytt og býður upp á mikla hreyfingu, lifandi starfsumhverfi og gefandi samstarf. Góð íslenskukunnátta er áskilin og gerð er krafa um 20 ára lágmarksaldur.

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur óskast á meltingar- og nýrnadeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við viljum ráða hjúkrunarfræðingur til starfa á meltingar- og nýrnadeild 12E við Hringbraut. Starfshlutfall er samkomulag, unnið er í vaktavinnu og er starfið laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Deildin er 19 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með bráða og langvinna sjúkdóma í meltingarfærum og nýrum. Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi og veita einstaklingshæfða hjúkrun. 

Á deildinni starfa um 60 manns í þverfaglegu teymi. Mjög góður starfsandi er ríkjandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi og styðja við umbætur í þjónustu við skjólstæðinga okkar. Áhugasömum er velkomið að hafa samband við Guðrúnu Yrsu deildarstjóra. 

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið enn minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Sjúkrahótel við Hringbraut

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við leitum eftir framsæknum og kraftmiklum hjúkrunarfræðingi til starfa á Sjúkrahótel við Hringbraut. Starfshlutfall er 60%,  unnið er á þrískiptum vöktum auk vinnu um helgar. Upphaf starfs samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf ekki seinna en í nóvember 2021. 

Sjúkrahótelið, sem telur 75 herbergi, er ætlað einstaklingum sem þurfa heilsu sinnar vegna að dvelja tíma­bundið fjarri heimili sínu vegna rannsókna og/ eða meðferðar. Markmið starfseminnar er að stytta meðallegutíma á spítalanum, efla dag- og göngudeildarþjónustu og bæta þjónustu. Þeir sem dvelja á sjúkrahótelinu eru ekki samhliða innritaðir á legudeildir. Gert er ráð fyrir að sjúklingar séu sjálfbjarga en gætu þurft eftirlit og aðstoð hjúkrunarfræðings eða sértæka þjónustu á dag-, göngu- eða legudeilda. Á sjúkrahóteli geta einnig dvalið aðstandendur sjúklinga, foreldrar sem bíða fæðingar eða eru með barn sem er inniliggjandi, auk fólks sem býr fjarri sérhæfðri heilbrigðisþjónustu.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið enn minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Göngudeild sóttvarna

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Göngudeild sóttvarna óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing í 100% ótímabundið starf. Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Göngudeildin er lítil og fámenn eining þar sem traust og samvinna ríkir.  Veittur er góður aðlögunartími til að kynnast og fá þjálfun í þeim verkefnum sem Göngudeild sóttvarna sinnir.

 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur óskast á heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hefur þú áhuga á hjúkrun skurðsjúklinga og bráðveikra? 

Á heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild B6 í Fossvogi starfar kraftmikill hópur fólks í þverfaglegu teymi og sinna sjúklingum eftir aðgerð á heila, mænu og taugum auk þjónustu við sjúklinga með stoðkerfisvandamál og eftir liðskiptaaðgerðir. Deildin er 14 rúma bráðalegudeild með 4 rúma hágæslueiningu fyrir heila- og taugaskurðsjúklinga. 

Góður starfsandi ríkir á deildinni sem einkennist af vinnugleði og metnaði og markvisst er unnið að umbótum og framþróun. Gildi deildarinnar eru hæfni, húmor og heiðarleiki. Verkefnin eru fjölbreytt og tækifæri til starfsþróunar mikil. Lögð er áhersla á einstaklingsbundna aðlögun. Starfshlutfall er samkomulag og er starfið laust frá 1. nóvember 2021 eða eftir nánara samkomulagi. 

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

STAÐA YFIRLÆKNIS LEGUDEILDAR LYFLÆKNINGA á HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURLANDS, SELFOSSI

Suðurland / Heilbrigðisþjónusta
  • Laus er til umsóknar 100% staða yfirlæknis legudeildar lyflækninga á HSU - Selfossi.
  • Deildin er 18 rúma almenn lyflækningadeild. Hluti rúmanna er yfirleitt nýttur fyrir endurhæfingarsjúklinga eftir liðskiptiaðgerðir.
  • Að auki eru við deildina fjögur líknarrými. Áætlanir eru uppi um fjölgun rúma deildarinnar.
  • Við deildina starfa nú lyflæknar með sérfræðiviðurkenningu í krabbameins-, hjarta-, lungna-, meltingarfæra- og bráðalækningum.
 - Mynd

Sérfræðingur í myndgreiningalækningum

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar staða sérfræðings í myndgreiningalækningum við Sjúkrahúsið á Akureyri. Um er að ræða 100% stöðuhlutfall með aðsetur á Akureyri. Staðan er laus eftir samkomulagi en miðað er við í kringum nk. áramót.

Næsti yfirmaður er forstöðulæknir myndgreiningalækninga. 

 - Mynd

Lífeindafræðingur við hjartaómun á hjartarannsóknarstofu Landspítala

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við hjartaómun á aðgerðasviði Landspítala er laust til umsóknar starf lífeindafræðings í október 2021 eða eftir samkomulagi. Vinnutími er frá kl. 8-16 og mögulegt er að vinna að mastersverkefni samhliða starfi. Reynsla af hjartaómun er æskileg en vel kemur til greina að þjálfa lífeindafræðing sem áhuga hefur á verkefninu. 

Á hjartarannsóknarstofu starfa um 20 manns í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu samstarfi við hjartasérfræðinga. Þar eru m.a. gerð áreynslupróf, Holterrannsóknir, ómskoðanir á hjarta og gangráðseftirlit. 

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Sálfræðingur óskast í tímabundið starf á Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Önnur störf

Sálfræðingur óskast til starfa á Heilbrigðisstofnun Suðurlands frá 15. október 2021 í eitt ár.

Um er að ræða fullt starf en lægra starfshlutfall kemur til greina. Megin starfsstöð er á Selfossi. Starfið veitist frá 15. október 2021 eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

 - Mynd

Sálfræðingur eða félagsráðgjafi með meðferðarmenntun óskast til starfa á Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Önnur störf

Sálfræðingur óskast til starfa á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Megin starfsstöð er staðsett á Selfossi. Starfið veitist frá 1. nóvember 2021  í eitt ár, eða samkvæmt nánara samkomulagi.  Um er að ræða 40% starf.

Einnig kemur til greina að ráða félagsráðgjafa með meðferðarmenntun.

 - Mynd

Sálfræðingur barna og unglinga - Heilsugæslan Glæsibæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 80% tímabundið starf sálfræðings fyrir börn og unglinga við Heilsugæsluna Glæsibæ. Um er að ræða afleysingu til eins árs. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. desember næstkomandi eða samkvæmt nánara samkomulagi.  

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 

 - Mynd

Teymisstjóri Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar ótímabundið starf teymisstjóra við Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 4. október nk. Við Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna munu starfa geðlæknir, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingur og ritari. 

 - Mynd

Móttökuritari Heilsugæslan Mosfellsumdæmi

Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Heilsugæslan Mosfellsumdæmis auglýsir laust til umsóknar starf móttökuritara. Um er að ræða 100% tímabundið starf til eins árs. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi þjónar íbúum í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi, í Kjós og nágrenni. Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Spennandi tímar eru framundan og margvísleg tækifæri í nýju húsnæði með góðri vinnuaðstöðu.

Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

 - Mynd

Tannlæknir

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða tannlækni á Réttindasvið stofnunarinnar. Starfshlutfall er eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. 

 - Mynd

Sjúkraliði óskast á bæklunarskurðdeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir metnaðarfullum sjúkraliða í okkar góða hóp á bæklundarskurðdeild B5 Fossvogi.  Við bjóðum jafnt velkominn sjúkraliða sem býr yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifaðan sjúkraliða. Deildin er bráðadeild og þjónar sjúklingum vegna hrygg- og liðskiptaaðgerða eða áverka á stoðkerfi. Góður starfsandi ríkir á deildinni sem einkennist af vinnugleði og metnaði og markvisst er unnið að umbótum og framþróun. Kjörið tækifæri gefst til að kynnast gefandi og einstaklingshæfðri hjúkrun sjúklinga sem þurfa mikla og flókna umönnun. 

Starfshlutfall er samkomulag og er starfið laust frá 1. nóvember 2021 eða eftir nánara samkomulagi. Unnið er á þrískiptum vöktum en möguleiki er á dagvinnustarfi. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum einstaklingshæfða aðlögun. Áhugasömum er velkomið að hafa samband við Ingibjörgu Hauksdóttur deildarstjóra.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið enn minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Félagsráðgjafi við kvennadeildir

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við leitum eftir öflugum félagsráðgjafa til starfa á kvenna- og barnaþjónustu Landspítala. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.

Félagsráðgjafi hefur verið mikilvægur hluti af fjölfaglegu teymi heilbrigðisstarfsmanna á kvennasviði í tæp 50 ár. Við kvenna- og barnaþjónustu starfa nú 5 félagsráðgjafar og er verið að leita að félagsráðgjafa til að sinna aðallega félagsráðgjöf á kvennadeildum og sem er tilbúinn í fjölbreytt og áhugaverð verkefni með góðum hópi vinnufélaga.

Við félagsráðgjöf starfa um 50 félagsráðgjafar í þverfaglegum teymum og í nánu samstarfi við aðra starfsmenn spítalans. Lögð er áhersla á þverfaglega teymisvinnu, fjölskyldumiðaða nálgun og gagnreynd vinnubrögð.

 - Mynd

Starfsmaður óskast til starfa á legudeild á Patreksfirði

Vestfirðir / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Patreksfirði óskar að ráða starfsmann í 70-100% starf.

 - Mynd

Sérfræðingur á sviði heilbrigðisupplýsinga

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á heilbrigðisupplýsingasviði, fyrst og fremst við greiningu gagna úr skimanaskrá til stuðnings eftirliti með gæðum og árangri skimana auk miðlunar tölfræðiupplýsinga úr skánni. 

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á sjálfstæð og öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri heilbrigðisupplýsinga. Á heilbrigðisupplýsingasviði er unnið að mörgum spennandi verkefnum, s.s. rekstri heilbrigðisskráa og greiningu og miðlun tölfræði um heilsufar og notkun heilbrigðisþjónustu. 

 - Mynd

Almennur starfsmaður í ræstingu og býtibúr á legudeildum HVE Akranesi.

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi óskar eftir að ráða starfkraft í ræstingu og býtibúr á legudeildum HVE Akranesi. Staðan er laus 1.desember og er starfshlutfall 60-80%.

Unnið er morgun og kvöldvaktir ásamt annarri hvorri helgi.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur óskast á Covid-19 göngudeild Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Óskum eftir að ráða öflugan hjúkrunarfræðing til starfa, tímabundið til eins árs, á Covid-19 göngudeild Landspítala. Um er að ræða 80-100% starf í dagvinnu með breytilegum vinnutíma. Helstu verkefni göngudeildar eru eftirlit, móttaka og meðferð á Covid smituðum einstaklingum og er starfið fjölbreytt og gefandi. 

Covid-19 göngudeild Landspítala sinnir sjúklingum sem greinst hafa með kórónuveiruna Covid-19. Göngudeildin hefur aðstöðu í Birkiborg á lóð Landspítala í Fossvogi. Markmið þjónustunnar er að veita sjúklingum bestu mögulegu þjónustu á viðeigandi stigi, svo ekki þurfi að koma til innlagnar. Með þessu er verið að tryggja öryggi sjúklinga og hámarka þann tíma sem þeir geta verið heima.

Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum einstaklingbundna aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. Áhugasömum er velkomið að hafa samband við Sólveigu deildarstjóra.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslustöð HVE í Ólafsvík

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing á heilsugæslustöðina í Ólafsvík. Um er að ræða 60-100% stöðu sem er laus frá og með 1.nóvember, staðan er tímabundin til eins árs. Á heilsugæslunni er lagt upp með mikilli teymisvinnu, þar starfa hjúkrunarfræðingar ásamt öðrum starfsstéttum, t.d. læknum, sjúkraflutningamönnum, heilbrigðisgagnafræðingi ofl. 

 - Mynd

Yfirlæknir Geðheilsuteymi HH ADHD fullorðnir

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir eftir yfirlækni við Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna. Teymið er nýtt þverfaglegt geðheilsuteymi sem mun sinna greiningu og meðferð á athyglisbresti með ofvirkni eða ADHD fyrir einstaklinga 18 ára og eldri. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt starf þar sem viðkomandi ber ábyrgð á faglegri uppbyggingu teymisins ásamt teymisstjóra. Um er að ræða ótímabundið starf. Starfshlutfall er 100% en möguleiki er á lægra starfshlutfalli í byrjun sem færi hækkandi þegar líður á uppbyggingu teymisins. 

Við Geðheilsuteymið munu auk yfirlæknis starfa teymisstjóri, hjúkrunarfræðingur og sálfræðingar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. desember nk. eða eftir nánara samkomulagi. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp nýtt teymi sem sinnir einstaklingum með ADHD, þá er þetta spennandi tækifæri.

 - Mynd

Sálfræðingar - Geðheilsuteymi ADHD fullorðnir

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir 2-3 reynslumiklum sálfræðingum við Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna sem er nýtt þverfaglegt teymi sem mun sinna greiningum og meðferð einstaklinga 18 ára og eldri með athyglisbrest og ofvirkni, ADHD. Um er að ræða ótímabundin störf og er starfshlutfall 80-100% . Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. desember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Við Geðheilsuteymið munu starfa yfirlæknir, hjúkrunarfræðingur og sálfræðingar. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp nýtt teymi sem sinnir einstaklingum með ADHD, þá er þetta spennandi tækifæri.

 

 - Mynd

Sálfræðingur fullorðinna - Heilsugæslan Efstaleiti

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 80% tímabundið starf sálfræðings fullorðinna við Heilsugæsluna Efstaleiti. Um er að ræða afleysingu í eitt og hálft ár. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 - Mynd

Sjúkraliði óskast í fasta stöðu á sjúkradeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Vestmannaeyjum.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Heilbrigðisþjónusta

Sjúkraliði óskast á sjúkradeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Vestmannaeyjum, þarf að geta hafið störf sem fyrst

 - Mynd

Rannsóknarstjóri - framlengdur umsóknarfrestur

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf rannsóknarstjóra. Rannsóknarstjóri framfylgir stefnu stofnunarinnar um þróun rannsóknarstarfs, hefur frumkvæði að rannsóknum og veitir ráðgjöf um málefni sem að þeim lúta. 

 - Mynd

Flensborgarskólinn auglýsir eftir stuðningsfulltrúa

Flensborgarskóli
Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Flensborgarskólinn auglýsir eftir stuðningsfulltrúa í afleysingar á starfsbraut skólans. 

 - Mynd

Heilbrigðisgagnafræðingur Borgarnesi

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Önnur störf

Heilbrigðisstofnun Vesturlands óskar eftir að ráða Heilbrigðisgagnafræðing í 60% stöðu í dagvinnu á starfsstöð stofnunarinnar í Borgarnesi.  Vinnutími eftir samkomulagi. Staðan er laus frá og með 1 október 2021.

 - Mynd

Lektor í sálfræði

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors við Sálfræðideild, innan Hug- og Félagsvísindasviðs

Leitað er að sérfræðingum sviði þroskasálfræði, námssálfræði eða félagssálfræði. Umsækjendur skulu vera með sterkan grunn í aðferðafræði rannsókna. 

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða í síðasta lagi 1. ágúst 2022 . Ráðningartími er  tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Blóðbankinn Snorrabraut

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá Blóðbankanum við Snorrabraut. Við bjóðum jafn velkominn í okkar góða hóp nýútskrifaðan hjúkrunarfræðing sem og hjúkrunarfræðing með reynslu. Starfið er bæði fjölbreytt og krefjandi og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Rík áhersla er lögð á góða og einstaklingsmiðaða aðlögun undir handleiðslu reyndra hjúkrunarfræðinga.  

Um er að ræða dagvinnu með breytilegan vinnutíma og bakvöktum. Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust nú þegar eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Blóðbankinn sinnir m.a. söfnun blóðs, blóðhlutavinnslu, geymslu blóðhluta, blóðflokkunum, afgreiðslu blóðhluta og gæðaeftirliti. Í Blóðbankanum starfa um 55 manns, líffræðingar, lífeindafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og skrifstofumenn og er Blóðbankinn eini sinnar tegundar á landinu. Þar er unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi og er markmið allra starfsmanna að viðhalda gæðakerfinu og vinna í samræmi við hlutverk og stefnu Blóðbankans.  

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

HSN leitar að hjúkrunarfræðingi á Heilsugæsluna á Akureyri

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing við Heilsugæsluna á Akureyri.
Ráðningartími frá 1. desember 2021 - 31. desember 2022.

 - Mynd

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík, yfirlæknir

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) Húsavík óskar eftir að ráða yfirlækni til starfa. Gott húsnæði í boði. 

Læknar sem starfa hjá HSN eru með aðalstarfsstöð á heilsugæslustöð og sinna móttöku sjúklinga og heilsuvernd ásamt því að sinna vaktþjónustu í héraði. Starfið felur einnig í sér störf á sjúkra- og hjúkrunarsviði. Störfin fela í sér þverfaglega samvinnu innan sem og út fyrir stöðina. Góð reynsla hefur verið af teymisvinnu lækna og hjúkrunarfræðinga, sem snýr að móttöku, eftirfylgd og utanumhaldi. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga HSN.

Leitað er eftir sérfræðingi með góða reynslu, stjórnunar- og faglega hæfni til að taka þátt í áframhaldandi þróun og uppbyggingu heilsugæsluþjónustu til framtíðar í samræmi við áherslur heilbrigðisstefnu til ársins 2030. 

Um er að ræða framtíðarstarf sem laust er 1. desember eða eftir samkomulagi.

 

 - Mynd

Sálfræðingur - Sálfræðiþjónusta Barnaspítala Hringsins

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Sálfræðiþjónusta Barnaspítala vill ráða til starfa metnaðarfullan og sjálfstæðan sálfræðing með góða samskiptafærni. Starfið felur fyrst og fremst í sér greiningar og meðferðarvinnu með börnum og unglingum sem eru að takast á við tilfinningaleg og líkamleg vandamál tengd margskonar heilsubresti. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs. Upphaf starfs er samkvæmt samkomulagi.

Leitað er eftir sálfræðingi sem hefur áhuga á fjölbreyttu starfi í krefjandi þverfaglegu umhverfi. Starfið býður upp á margvísleg tækifæri til starfsþróunar. Mikil áhersla er lögð á góða handleiðslu og stuðning í starfi. Einnig gefast fjölbreytt tækifæri til þróunar- og rannsóknarvinnu.

 - Mynd

Blóðbankinn auglýsir eftir öflugum liðsauka í vaktavinnu

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir öflugum liðsauka í okkar góða hóp við framleiðslu og þjónustudeild Blóðbankans. Starfshlutfall er 100% og er  um að ræða dagvinnu á meðan á þjálfun stendur en vaktavinnu eftir að þjálfun lýkur. Starfið laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Gerð er krafa  um menntun sem uppfyllir kröfur til þess að öðlast starfsleyfi sem náttúrufræðingur í heilbrigðisþjónustu eða lífeindafræðingur.

Blóðbankinn sinnir m.a. söfnun blóðs, blóðhlutavinnslu, geymslu blóðhluta, blóðflokkunum, afgreiðslu blóðhluta og gæðaeftirliti. Í Blóðbankanum starfa um 55 manns, líffræðingar, lífeindafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og skrifstofumenn og er Blóðbankinn eini sinnar tegundar á landinu. Þar er unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi og er markmið allra starfsmanna að viðhalda gæðakerfinu og vinna í samræmi við hlutverk og stefnu Blóðbankans.  

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Tæknimaður

Höfuðborgarsvæðið / Tæknistörf

Hafrannsóknastofnunin auglýsir eftir tæknimanni til starfa í húsakynnum stofnunarinnar í Hafnarfirði. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

 - Mynd

Tæknimaður verkfræðideilda

Höfuðborgarsvæðið / Tæknistörf

Laust er til umsóknar starf tæknimanns til að sinna tækniþjónustu verkfræðideilda á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands.

Starfið felur í sér umsjón með tækjabúnaði deildanna, starfrækslu hans og viðhaldi, og aðstoð við verklega kennslu og rannsóknir. Viðkomandi ber einnig ábyrgð á öryggismálum á rannsóknar- og kennslustofum deildanna og tryggir að rekstur rannsókna- og kennslubúnaðar sé öruggur og starfshæfur svo að rannsóknir og verkleg kennsla gangi vel fyrir sig.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á svæfingadeild við Sjúkrahúsið á Akureyri

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 80% staða svæfingahjúkrunarfræðings/hjúkrunarfræðings á svæfingadeild Sjúkrahússins á Akureyri. Um framtíðarstarf er að ræða og er staðan laus nú þegar eða eftir samkomulagi. Um er að ræða dagvinnu með bakvaktaskyldu. 

 - Mynd

Ljósmóðir á fæðingarvakt Landspítala

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laus eru til umsóknar störf ljósmæðra á fæðingarvakt Landspítala. Á deildinni er veitt þjónusta við konur í eðlilegri fæðingu auk þjónustu við konur með áhættuþætti sem þurfa sérhæft eftirlit í fæðingu. 

Boðið er upp á möguleikann á að vera í tvískiptu starfi og starfa þá að hluta til einnig á meðgöngu- og sængurlegudeild í samráði við stjórnendur beggja deilda. 

Á deildinni starfa um 80 manns og er fagmennska og teymisvinna höfð að leiðarljósi. Um er að ræða vaktavinnu í 40-100% starfshlutfall. Ráðið verður í störfin frá 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur enn orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Blóðbankinn auglýsir eftir öflugum liðsauka í dagvinnu

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir öflugum liðsauka í okkar góða hóp við framleiðslu og þjónustudeild Blóðbankans. Helstu starfsskyldur eru innan gæðaeftirlits Blóðbankans. Starfshlutfall er 100%, dagvinna með bakvöktum og er starfið laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Gerð er krafa  um menntun sem uppfyllir kröfur til þess að öðlast starfsleyfi sem náttúrufræðingur í heilbrigðisþjónustu eða lífeindafræðingur. 

Blóðbankinn sinnir m.a. söfnun blóðs, blóðhlutavinnslu, geymslu blóðhluta, blóðflokkunum, afgreiðslu blóðhluta og gæðaeftirliti. Í Blóðbankanum starfa um 55 manns, líffræðingar, lífeindafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og skrifstofumenn og er Blóðbankinn eini sinnar tegundar á landinu. Þar er unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi og er markmið allra starfsmanna að viðhalda gæðakerfinu og vinna í samræmi við hlutverk og stefnu Blóðbankans.  

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Doktorsnemi í taugalífeðlisfræði við lífeðlisfræðistofnun

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Auglýst er eftir doktorsnema til að vinna verkefni með það markmið að finna nýjar leiðir til að auka endurmyndun mýelíns (myelin regeneration) í miðtaugakerfi.  

Ragnhildur Þóra Káradóttir, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands og University of Cambridge, verður leiðbeinandi í þessu verkefni.

Verkefnið hefur hlotið styrk frá Doktorssjóði Háskóla Íslands til þriggja ára. Miðað er við að verkefnið hefjist vorönn 2022 eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

 - Mynd

Dómritari við Héraðsdóm Reykjaness

Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Héraðsdómur Reykjaness leitar eftir einstaklingum í tvær stöður dómritara. Dómstóllinn, sem hefur aðsetur að Fjarðargötu 9 í Hafnarfirði, er einn átta héraðsdómstóla og þar starfa um tuttugu manns. Dómstólarnir innleiða nú nýjar tæknilausnir sem munu hafa umtalsverð áhrif á verklag þeirra.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun/Sjúkaliðanemi - Neskaupstaður - Umdæmissjúkrahús Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun/sjúkraliðanema á sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Staðan veitist tímabundið í 6 mánuði. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Vaktavinna. Gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun - Neskaupstaður - Hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

HSA óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun á hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun - Fáskrúðsfjörður- Hjúkrunarheimilið Uppsalir

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

HSA óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun á hjúkrunarheimilið Uppsali á Fáskrúðsfirði. Starfshlutfall er 95% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - næturvaktir á Landspítala við Klepp

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hefur þú áhuga á geðhjúkrun og viltu vinna á næturvöktum í 35-60% starfshlutfalli? 

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni til starfa á Landspítala við Klepp. Möguleiki er á hærra starfshlutfalli á morgun- og kvöldvöktum með starfi á sérhæfðri endurhæfingargeðdeild. 

Geðdeildir á Landspítala við Klepp samanstanda af endurhæfingargeðdeildum og öryggis- og réttargeðdeild þar sem sinnt er sérhæfðri meðferð fyrir fólk með alvarlega geðsjúkdóma. Meðferðarnálgun er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers einstaklings að því markmiði að endurhæfa skjólstæðingana aftur út í samfélagið. 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á lyflækningadeild B7 í Fossvogi

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á lyflækningadeild B7 í Fossvogi. Starfshlutfall er samkomulag, unnið er í vaktavinnu og eru störfin laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Deildin er 16 rúma bráðalegudeild almennra lyflækninga og einnig sérhæfð bráðadeild fyrir gigtarsjúklinga. Á deildinni starfa um 70 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi er ríkjandi sem einkennist af vinnugleði og metnaði og markvisst er unnið að umbótum og framþróun. Við sækjumst bæði eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum. Í boði er einstaklingsbundin aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. 

Áhugasömum er velkomið að hafa samband við Rögnu Maríu, deildarstjóra og Rut, aðstoðardeildarstjóra. 

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

Hjúkrunafræðingur/hjúkrunarnemi á barnadeild

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 80-100% staða hjúkrunarfræðings, einnig kemur til greina að ráða inn 3-4 árs hjúkrunarfræðinema í lægra starfshlutfall. Um er að ræða vaktavinnu og ráðningu til eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu og er staðan laus nú þegar eða eftir samkomulagi. 

Barnadeild Sjúkrahússins á Akureyri er eina barnadeild landsins utan höfuðborgarsvæðisins og skiptist í legudeild, dagdeild, göngudeild og vökustofu. Barnadeild sinnir börnum og unglingum frá fæðingu til 18 ára aldurs.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Neskaupstaður - Sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðinga á sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Neskaupstaður - Hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80-100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Sjúkraþjálfari - fjölbreytt, þverfagleg vinna á bráðasjúkrahúsi

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Sjúkraþjálfun Landspítala í Fossvogi óskar eftir sjúkraþjálfara til starfa. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs. Starfshlutfall er 80-100% eða samkvæmt samkomulagi. 

Hér gefst kjörið tækifæri til að öðlast breiða þekkingu innan fagsins, vinna með skemmtilegu fólki og verða hluti af liðsheild. Mikil áhersla er lögð á færnimiðaða nálgun í þverfaglegri teymisvinnu og skilvirkar umbætur.

Sjúkraþjálfun í Fossvogi sinnir bráðadeildum og göngudeildum og möguleiki er að sinna gæsluvöktum á kvöldin og um helgar.

Boðið verður upp á sérhæfða, markvissa þjálfun í störfin hjá sérfróðum sjúkraþjálfurum innan hverrar sérgreinar. 

 - Mynd

Hreyfistjóri Heilsugæslan Mosfellsumdæmi

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hreyfistjóri óskast í ótímabundið starf við Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Starfshlutfall er 15%. Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi þjónar fyrst og fremst íbúum í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi, í Kjós og nágrenni en öllum er frjálst að skrá sig á stöðina. Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Margvísleg tækifæri og spennandi tímar eru framundan í nýju húsnæði með góðri vinnuaðstöðu,

Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

 - Mynd

Sálfræðingur fullorðinna - Heilsugæslan Miðbæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 100% ótímabundið starf sálfræðings fullorðinna við Heilsugæsluna Miðbæ. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 - Mynd

Sálfræðingur barna og unglinga - Heilsugæslan Miðbæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 100% tímabundið starf sálfræðings fyrir börn og unglinga við Heilsugæsluna Miðbæ. Um er að ræða afleysingu til eins árs. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október næstkomandi eða samkvæmt nánara samkomulagi.  

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 

 - Mynd

Sjúkraliði - Neskaupstaður - Hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Sjúkraliði - Neskaupstaður - Sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vötkum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Sjúkraliði - Fáskrúðsfjörður - Hjúkrunarheimilið Uppsalir

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á hjúkrunarheimilið Uppsali á Fáskrúðsfirði. Starfshlutfall er 89-95% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Sérfræðingur í vatnamálum

Án staðsetningar / Sérfræðistörf

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í vatnamálum í teymi hafs og vatns. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og árangur í þverfaglegri teymisvinnu.

Megin verkefni sérfræðings felast í innleiðingu á verkefnum er tengjast framkvæmd laga um stjórn vatnamála s.s. vatnaáætlun Íslands, þar með talið aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi verkefni tengd verndun vatns t.d. söfnun og úrvinnslu gagna um vatnsgæði, mat á ástandi vatns og álagi á vatnsauðlindina. Í starfinu felst jafnframt að vinna með fjölbreyttum hópi fag- og hagsmunaaðila að málefnum er varðar vatnsvernd sem falla innan starfssviðs Umhverfisstofnunar. Mikil samskipti eru við evrópskar og alþjóðlegar stofnanir.

 - Mynd

Fangaverðir - Hólmsheiði

Önnur störf

Fangelsismálastofnun leitar eftir áhugasömu starfsfólki til starfa við fangavörslu í fangelsinu Hólmsheiði. Unnið er í vaktavinnu og um er að ræða afleysingar út nóvember með möguleika á áframhaldandi ráðningu. 

Fangelsið Hólmsheiði er gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi með deild fyrir kvenfanga og aðstöðu fyrir afplánun styttri fangelsisrefsinga og vararefsinga. Fangelsið er staðsett við Nesjavallaleið í Reykjavík.

Við leitum að einstaklingum sem eru framúrskarandi í samskiptum, tilbúnir til að vinna í krefjandi umhverfi og vilja láta gott af sér leiða.

 - Mynd

Ljósmæður óskast á meðgöngu- og sængurlegudeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laus eru til umsóknar störf ljósmæðra á meðgöngu- og sængurlegudeild frá 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi. Um er að ræða störf í 50-100% starfshlutfalli í vaktavinnu. Leitað er eftir ljósmæðrum sem hafa áhuga á að sinna fjölskyldum í barneignarferlinu. 

Deildin er 21 rúma deild og þjónar fjölskyldum eftir fæðingu, sem og annast konur sem þurfa innlögn og náið eftirlit á meðgöngu. Veitt er fagleg umönnun með fjölskylduhjúkrun að leiðarljósi. Góður starfsandi ríkir á deildinni og mörg tækifæri eru til að vaxa í starfi og styðja við umbætur í þjónustu við skjólstæðinga deildarinnar. Boðið er upp á möguleikann á að vera í tvískiptu starfi og starfa að hluta til einnig á fæðingarvakt   í samráði við stjórnendur beggja deilda.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur enn orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Heimilislæknir óskast á heilsugæsluna í Hveragerði og Ölfusi

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Heilbrigðisþjónusta

Staða sérfræðilæknis á heilsugæslunni í Hveragerði og Ölfusi er laus til umsóknar

Um er að ræða fjölbreytta stöðu þar sem starfstöð er ýmist í Hveragerði eða Þorlákshöfn

 - Mynd

Fræðslufulltrúi

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Listasafn Íslands leitar eftir fræðslufulltrúa. Við leitum eftir kraftmiklum og metnaðarfullum starfsmanni til að ganga til liðs við okkur og takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í þeirri menningar- og menntastofnun sem þjóðlistasafn er. Safnið er eitt af þremur höfuðsöfnum ríkisins og safnhúsin eru fjögur: Aðalbygging safnsins við Fríkirkjuveg, Safnahúsið við Hverfisgötu, Safn Ásgríms Jónssonar við Bergstaðastræti og Listasafn Sigurjóns Ólafssonar á Laugarnestanga. 

 - Mynd

Nýdoktor í hjartalífeðlisfræði við Læknadeild Háskóla Íslands

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar fullt starf nýdoktors í lífeðlisfræði innan Læknadeildar Háskóla Íslands. Gert er ráð fyrir að viðkomandi getið hafið störf eigi síðar en 1.mars 2022. 

 

 - Mynd

Netöryggi

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Ertu á heimavelli þegar rætt er um netöryggi, stjórnkerfi upplýsingaöryggis, netöryggisstefnu, netöryggisatvik, áskoranir gervigreindar eða fjórðu iðnbyltinguna? Hefur þú ríka öryggisvitund? Áttu gott með að koma fyrir þig orði, útbúa efni og leiða verkefni?

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið leitar að sérfræðingi með víðtæka reynslu og þekkingu á sviði netöryggismála til að gegna mikilvægu hlutverki við innleiðingu öflugrar netöryggismenningar í íslenskt samfélag. Markmið starfsins er að stuðla að auknu netöryggi á Íslandi.

Viðkomandi kemur inn í öflugan hóp sérfræðinga á skrifstofu stafrænna samskipta, sem hefur umsjón með stefnumótun og mótun löggjafar er varða fjarskipti og netöryggismál. Lögð er áhersla á góðan starfsanda og góð starfsskilyrði með gildi ráðuneytisins, framsýni, árangur og traust, að leiðarljósi.

 - Mynd

Sérfræðilæknir í myndgreiningu

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis á röntgendeild Landspítala. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi. Upphaf starfs er samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

 - Mynd

Svæfingalæknir

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Hér með er auglýst staða sérfræðings í svæfingum og deyfingum við skurð og svæðingardeild sjúkrahúss HVE, Akranesi. Um er að ræða 100% stöðu en möguleiki er á lægra starfshlutfalli eftir samkomulagi. Staðan er laus frá 1 febrúar 2022. 

Verið er að efla starfsemi á skurðstofum á Akranesi og auka starfsemina. Til stendur að opna þriðju skurðstofuna til að fjölga liðskiptaaðgerðum. Sjúkrahúsið á Akranesi er deildaskipt með handlækningadeild, fæðinga- og kvensjúkdómadeild og lyflækningadeild. Fjölbreytt og öflug starfsemi er á skurðstofum með vaktþjónustu allan sólarhringinn. Svæfingalæknar skipta með sér bakvöktum/gæsluvöktum.    

 - Mynd

Bæklunarlæknir

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Hér með er auglýst staða sérfræðings í bæklunarlækningum við handlækningardeild sjúkrahúss HVE, Akranesi. Um er að ræða 100% stöðu en möguleiki er á lægra starfshlutfalli eftir samkomulagi. Staðan er laus frá 1 febrúar 2022. 

Verið er að opna nýja skurðstofu á skurðdeild HVE til að fjölga liðskiptaaðgerðum. Sjúkrahúsið er deildaskipt með handlækningadeild, fæðinga- og kvensjúkdómadeild og lyflækningadeild. Fjölbreytt og öflug starfsemi er á skurðstofum með vaktþjónustu allan sólarhringinn. 

 - Mynd

Skatturinn leitar að sérfræðingi til starfa á álagningarsviði í Reykjavík

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Meginhlutverk álagningarsviðs er að leggja á skatta og gjöld af hvaða tagi sem er bæði á einstaklinga og lögaðila og sinna þeim verkefnum sem þessu tengjast, þ.m.t. undirbúningi, þjónustu, afgreiðslu erinda og kærum og öðru því sem tengist álagningunni.

 - Mynd

Verkefnisstjóri umbóta

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Starf verkefnastjóra umbóta er laust til umsóknar. Um er að ræða nýtt starf sérfræðings á skrifstofu forstjóra í Garðabæ. 

 

 - Mynd

Skatturinn leitar að sérfræðingi til starfa á álagningarsviði á Egilsstöðum

Austurland / Sérfræðistörf

Meginhlutverk álagningarsviðs er að leggja á skatta og gjöld af hvaða tagi sem er bæði á einstaklinga og lögaðila og sinna þeim verkefnum sem þessu tengjast, þ.m.t. undirbúningi, þjónustu, afgreiðslu erinda og kærum og öðru því sem tengist álagningunni.

 - Mynd

Vilt þú slást í hóp hugbúnaðarsérfræðinga hjá Skattinum?

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Skatturinn er á höttunum eftir skapandi hugbúnaðarsérfræðingi með brennandi áhuga á rafrænum lausnum, gögnum og gervigreind.

 - Mynd

Störf í vaktstöð Vegagerðarinnar í Garðabæ

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Viltu hjálpa til við að vegfarendur komist greiðlega og örugglega um þjóðvegina - jafnvel á veturna?

Vaktstöðin í Garðabæ er hluti af deild vöktunar og upplýsinga. Rúmlega 20 starfsmenn starfa á deildinni, á Ísafirði og í Garðabæ. 

Ef þú uppfyllir hæfniskröfur og vilt verða hluti af samhentum hópi í góðu starfsumhverfi, hvetjum við þig til að sækja um.

  

 

 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur óskast á taugalækningadeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi til að starfa með okkur á taugalækningadeild í Fossvogi. Við bjóðum jafnt velkominn reynslubolta sem og nýútskrifaðan hjúkrunarfræðing í okkar góða hóp því við teljum gott að hafa breidd í þekkingu og reynslu. Í boði er einstakt tækifæri til að sérhæfa sig í hjúkrun sjúklinga með taugasjúkdóma. Starfshlutfall, vinnufyrirkomulag og upphaf starfs er samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Taugalækningadeild þjónar sjúklingum með taugasjúkdóma og starfa þar um 60 manns í þverfaglegu teymi. Lögð er áhersla á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Góður starfsandi er ríkjandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við vinnum markvisst að því að gera deildina okkar betri og fögnum nýjum hugmyndum.

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur-Heilsugæslan Miðbæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæslan Miðbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í ótímabundið 80-100% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 

Um er að ræða spennandi starfsvettvang fyrir hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á að taka þátt í þróun heilsugæsluhjúkrunar. Á stöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, sálfræðingar og ritarar.

Heilsugæslan Miðbæ þjónar fyrst og fremst íbúum í 101 Reykjavík en öllum er frjálst að skrá sig á stöðina Góður starfsandi er á stöðinni og lögð er áhersla á góða samvinnu allra starfsstétta. . Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is). 

 - Mynd

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á skilunardeild

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi sem hefur brennandi áhuga á hjúkrun, stjórnun ásamt gæða- og umbótastarfi. Í boði er spennandi og krefjandi starf og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Viðkomandi fær góða aðlögun og umfangsmikla fræðslu með reyndum hjúkrunarfræðingum. Ráðið er í starfið frá 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi. 

Aðstoðardeildarstjórinn starfar náið með deildarstjóra og fylgir eftir ákvörðunum um skipulag hjúkrunar og verklag á deild sem og innleiðingu nýjunga í hjúkrun er stuðla að auknum gæðum hjúkrunar, gagnreyndum starfsháttum og öryggi sjúklinga.

Deildin sinnir einstaklingum með langvarandi eða tímabundna nýrnabilun (blóð- og kviðskilun), auk blóðvatnsskipta. Gert er ráð fyrir að viðkomandi sinni bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. Á deildinni starfa um 35 manns í þverfaglegu teymi og góðu starfsumhverfi. Deildin er opin frá kl. 8-20 virka daga og frá kl. 8-15 um helgar. Unnið er á tvískiptum vöktum auk þess að bakvakt er annan tíma sólarhringsins. 

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Verkefnisstjóri Borgarlínu

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Starf verkefnastjóra Borgarlínu er laust til umsóknar. 

 - Mynd

Verkefnisstjóri verkefna höfuðborgarsvæðis

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Starf verkefnastjóra verkefna höfuðborgarsvæðis er laust til umsóknar.  

 - Mynd

Verkefnastjóri/ aðstoðarmaður deildarstjóra

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við viljum fjölga í okkar góða hóp á öryggisgeðdeild og réttargeðdeild og auglýsum eftir tveimur öflugum liðsmönnum í fjölbreytt, krefjandi og skapandi störf á frábærum vinnustað. Verkefnastjóri vinnur náið með deildarstjóra hjúkrunar og fagteymi deildanna. Helstu verkefni snúa að vinnuskipulagi og vaktakerfi, umbótaverkefnum og breytingastjórnun, samskiptum og samhæfingu. Unnið er í dagvinnu og er upphafsdagur starfa samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf ekki seinna en í nóvember 2021. 

Öryggisgeðdeildin er átta rúma og sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu sjúklinga með alvarlegar geðraskanir. Réttargeðdeildin er 8 rúma deild sem veitir sérhæfða meðferð og umönnun einstaklinga sem hafa verið dæmdir ósakhæfir samkvæmt 15. gr hegningarlaga. 

Meðferðarnálgun deildanna er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers og eins sjúklings. Meginmarkmið meðferðarinnar er að sjúklingar fái þá meðferð og endurhæfingu sem er nauðsynleg til þess að þeir geti komist aftur út í samfélagið. Starfsemi deildanna er í mikilli þróun og áhersla á umbótastarf er því mikil þar sem sjúklingar og aðstandendur þeirra eru í öndvegi. Áhersla er lögð á fagmennsku, öryggi og umhyggju.

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á öryggisgeðdeild

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi sem hefur áhuga á geðhjúkrun, stjórnun ásamt gæða- og umbótastarfi. Í boði er spennandi og krefjandi starf og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Upphaf starfs samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf ekki seinna en í nóvember 2021. 

Aðstoðardeildarstjórinn starfar náið með deildarstjóra og fylgir eftir ákvörðunum um skipulag hjúkrunar og verklag á deild sem og innleiðingu nýjunga í hjúkrun er stuðla að auknum gæðum hjúkrunar, gagnreyndum starfsháttum og öryggi sjúklinga. Mikið er lagt upp úr þverfaglegri teymisvinnu og starfar aðstoðardeildarstjóri öryggisgeðdeildar einnig náið með aðstoðardeildarstjóra á réttargeðdeildar.

Öryggisgeðdeildin er átta rúma og sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu sjúklinga með alvarlegar geðraskanir. Réttargeðdeildin er 8 rúma deild sem veitir sérhæfða meðferð og umönnun einstaklinga sem hafa verið dæmdir ósakhæfir samkvæmt 15. gr hegningarlaga. 

Meðferðarnálgun deildanna er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers og eins sjúklings. Meginmarkmið meðferðarinnar er að sjúklingar fái þá meðferð og endurhæfingu sem er nauðsynleg til þess að þeir geti komist aftur út í samfélagið.  

Starfsemi deildanna er í mikilli þróun og áhersla á umbótastarf er því mikil þar sem sjúklingar og aðstandendur þeirra eru í öndvegi. Áhersla er lögð á fagmennsku, öryggi og umhyggju.

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Aðjúnkt í samfélagsgeðhjúkrun

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa til umsóknar 49% stöðu aðjúnkts við námsbraut fagnáms sjúkraliða með áherslu á kennslu á kjörsviði samfélagsgeðhjúkrunar. Leitað er að einstaklingi með góða þekkingu á sviði samfélagsgeðþjónustu.

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Liðsmenn óskast í baráttunni við Covid-19

Suðurnes / Önnur störf

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja leitar eftir starfsfólki í sýnatökur vegna Covid-19.

Hér geta einstaklingar sótt um sem vilja taka þátt í baráttunni við Covid-19. Umsækjendum er ekki svarað sérstaklega en unnið er úr umsóknum um leið og þær berast.

Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og góður starfsandi. Við tökum vel á móti nýju fólki og góð þjálfun er í boði.

Bent er á eftirfarandi: "Samkvæmt lögum ber ríkisstofnunum að auglýsa laus störf. Undanþágur frá auglýsingaskyldu eru takmarkaðar við ráðningar til skemmri tíma en tveggja mánaða, afleysingar sem vara skulu skemur en 12 mánuði og ráðningar í störf sem auglýst hafa verið með opinni auglýsingu innan sl. 6 mánaða".

 - Mynd

Verkstjóri þjónustustöð Reyðarfjörður

Vegagerðin
Austurland / Iðnstörf

 

Starf verkstjóra við þjónustustöðina á Reyðarfirði er laust til umsóknar. Verkstjóri hefur umsjón og eftirlit með verkefnum á þjónustustöð á Reyðarfirði  og sér til þess að þau séu unnin í samræmi við markmið Vegagerðarinnar. 

 

 - Mynd

Heilbrigðismenntaður sérfræðingur

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Sjúkratryggingar Íslands auglýsa laust til umsóknar fullt starf sérfræðings í deild Heilbrigðisþjónustu á Réttindasviði. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í deild sem sér um framkvæmd samninga, m.a. við heilsugæslustöðvar, hjúkrunarheimili, sjúkrahús og sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn. Jafnframt sér hún um afgreiðslur umsókna á tæknilegum hjálpartækjum.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun - Egilsstaðir - Hjúkrunarheimilið Dyngja

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun á Hjúkrunarheimilinu Dyngju í fasta stöðu. Starfshlutfall er 80 -100% eða skv. samkomulagi. Æskilegt að viðkomandi geti byrjað sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Umsjón útskrifta á lungnadeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingi til starfa, megináhersla starfsins er skipulag og umsjón með útskrift sjúklinga lungnadeildar A6 í Fossvogi. Starfshlutfall er samkomulag (50-100%). Unnið er að öllu jöfnu með viðveru a.m.k. 4-6 klst í dagvinnu virka daga, einnig er möguleiki að vinna vaktir að hluta. Ráðið verður í starfið 1. október 2021 eða eftir nánara samkomulagi. 

Deildin er 18 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með bráða og langvinna sjúkdóma í öndunarfærum auk annarra bráðra sjúkdóma og vandamála á sviði lyflækninga. Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi og veita einstaklingshæfða hjúkrun. 

Á deildinni starfa um 65 manns og byggir þjónustan á þverfaglegri teymisnálgun. Mjög góður starfsandi er ríkjandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við vinnum markvisst að því að gera deildina okkar betri og fögnum nýjum hugmyndum. 

 - Mynd

Leitum að öflugum yfirhjúkrunarfræðingi svæðis á Heilsugæsluna á Akureyri

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri auglýsir laust starf yfirhjúkrunarfræðings svæðis á Heilsugæslunni á Akureyri. Yfirhjúkrunarfræðingur ber faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð. 

Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2021 eða eftir samkomulagi. 

Leitað er að áhugasömum einstaklingi til að taka þátt í áframhaldandi þróun og uppbyggingu heilsugæsluþjónustu til framtíðar í samræmi við stefnu HSN.

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Egilsstaðir - Hjúkrunarheimilið Dyngja

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á Hjúkrunarheimilið Dyngju. Starfshlutfall er 80% eða samkvæmt samkomulagi. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Sjúkraliði - Egilsstaðir - Hjúkrunarheimilið Dyngja

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á Hjúkrunarheimilið Dyngju í framtíðarstarf. Starfshlutfall er 80% eða skv. nánara samkomulagi. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Umsjónarmaður hestahalds og hesthúsa

Norðurland / Önnur störf

Við Hestafræðideild Háskólans á Hólum er laus staða umsjónarmanns hestahalds og hesthúsa. Við erum að leita eftir einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu af umhirðu hesta og búrekstri. Reynsla af leiðbeiningu nemenda um hestahald og reiðmennsku er kostur. 

 - Mynd

Staða lektors við Hestafræðideild

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Við Hestafræðideild Háskólans á Hólum er laus staða lektors. Við erum að leita eftir einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu á sviði hestafræða eða skyldra greina, s.s.  atferlis- eða lífeðlisfræði dýra eða íþróttafræðum. Þekking á kennslufræði er kostur. Mikilvægt er að búa yfir reynslu af og miklum áhuga á hestum.

 - Mynd

Forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála sem tekur til starfa 1. janúar 2022. 

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur áhuga á að byggja upp nýja stofnun. 

 - Mynd

Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Barna- og fjölskyldustofu sem tekur til starfa 1. janúar 2022. 

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur þekkingu á málefnum barna og hæfni til að leiða innleiðingar- og breytingaferli. 

 - Mynd

Sérfræðilæknir í almennum lyflækningum

Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis í almennum lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. Staðan veitist frá 1. október 2021 eða eftir nánara samkomulagi.

Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingardeild og endurhæfingardeild ásamt stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á FSN. Þjónustusvæði sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur um 11.000 íbúa. Flugvöllur fyrir sjúkraflug er í Neskaupstað. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu, samanber lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum: heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði HSA eru auk FSN sjö heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar 11 talsins. HSA byggir þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

FJARÐABYGGÐ ER ÁKJÓSANLEGUR KOSTUR JAFNT Í STARFI OG LEIK: 

Samfélagið
Í Neskaupstað er sterkt skólasamfélag: leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verkmenntaskóli. Næsti menntaskóli er á Egilsstöðum. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar og fólk því fljótt í förum milli staða, hvort sem um er að ræða t.d. skóla eða þjónustu af ýmsum toga. Íbúarnir eru samheldnir og samfélagið líflegt. Íbúafjöldi er um 1400 manns. 

Íþróttir
Íþróttalífið á svæðinu er  fjölbreytt og ýmislegt í boði, svo sem sjósport, fjallgöngur, fótbolti, blak, sund, hestamennska, skíði, golf og  karate. Oddskarð er skíðasvæði í fjöllunum milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir náttúrufegurð og góðan aðbúnað. Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði.

Samgöngur
Ný Norðfjarðargöng hafa gjörbylt samgöngum í Fjarðabyggð. Egilsstaðaflugvöllur er í aðeins tæplega klukkustundar akstursfjarlægð. 

Náttúrufegurð 
Náttúra Austurlands er í senn mikilúðleg og fíngerð. Útivistarfólk á auðvelt með að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en einmitt í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar. Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn gæti að óreyndu grunað.

 - Mynd

Deildarlæknir á bæklunarskurðdeild

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar staða deildarlæknis við bæklunarskurðdeild Sjúkrahússins á Akureyri. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfall er 100% og veitist staðan til eins árs eða samkvæmt samkomulagi.

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Það er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins, er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem leggur metnað sinn í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum. SAk leggur áherslu á samvinnu við heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni. 

 - Mynd

Deildarlæknir lyflækningadeild

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 100% staða deildarlæknis á lyflækningadeild. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eigi síður en 15. október 2021. Næsti yfirmaður er forstöðumaður deildar mennta og vísinda. Faglegur yfirmaður er forstöðulæknir lyflækninga.

 - Mynd

Launað starfsnám til sérfræðiviðurkenningar í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Landspítali auglýsir eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum í launað starfsnám til sérfræðiviðurkenningar. 

Tilgangur starfsnámsins er að efla og bæta við klíníska færni og þekkingu verðandi sérfræðinga í hjúkrun og ljósmóðurfræðum á viðkomandi sérsviði og að þeir fái þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum og reynslu í hlutverki sérfræðings á viðkomandi sérsviði undir handleiðslu sérfræðings. 

Starfsnámið er einstaklingsmiðað og stendur yfir í 9-18 mánuði. Starfsnámið hefst í nóvember 2021 eða eftir samkomulagi.

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi

Höfuðborgarsvæðið / Sumarstörf

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. 
 
Í þessum starfaflokki er eingöngu ráðið í tímabundnar stöður s.s.

  • Störf við verkefni sem standa í tvo mánuði eða skemur
  • Störf við afleysingar sem ekki er ætlað að standa lengur en 12 mánuði samfellt

Hér geta ljósmæður sett inn starfsumsókn og verið á skrá hjá Landspítalanum.
Allar ótímabundnar stöður eru auglýstar og þarf að sækja um þær sérstaklega. 

 - Mynd

Yfirlæknir sýkla- og veirufræðideildar Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Starf yfirlæknis sýkla- og veirufræðideildar á Landspítala er laust til umsóknar. Sýkla- og veirufræðideild Landspítala er rannsóknastofa og tilvísunarrannsóknastofa fyrir Ísland á sviði bakteríufræði, veirufræði, sveppafræði og sníkjudýrafræði. Deildin vinnur með sóttvarnarlækni og öðrum heilbrigðisyfirvöldum að bættri lýðheilsu með rannsóknum og skráningu á smitsjúkdómum, orsökum þeirra og útbreiðslu. 

Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi; þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslega ábyrgð. Auk þess gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu vísindastarfs á deildinni. Næsti yfirmaður er forstöðumaður rannsóknaþjónustu.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu deildarinnar fyrir þjónustu við sjúklinga og heilbrigðisstarfsmenn, vísindarannsóknir, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við forstöðumann, framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. nóvember 2021 eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

 - Mynd

Félagsráðgjafi - Heilsugæslan Efra-Breiðholti

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 40% tímabundið starf félagsráðgjafa til eins árs við Heilsugæsluna Efra Breiðholti. Um er að ræða tilraunaverkefni  þar sem lítil reynsla er fyrir af starfi félagsráðgjafa  innan heilsugæslunnar. 

Um ábyrgðarmikið og krefjandi starf er að ræða og spennandi vettvang fyrir félagsráðgjafa sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Félagsráðgjafi starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Stöðug þróunarvinna er í gangi með það að leiðarljósi að bæta þjónustu við skjólstæðinga heilsugæslunnar. Heilsugæslan Efra-Breiðholti hefur vissa sérstöðu vegna fjölda nýbúa sem þar eru skráðir og hárrar félagsþarfavísitölu sem er lýsandi fyrir félagslega þyngd upptökusvæðisins. 

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) 

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Almenn umsókn

Suðurnes / Önnur störf

Hér er hægt að skrá almenna umsókn um starf hjá HSS, ekki er verið að auglýsa ákveðið starf. Almennum starfsumsóknum er ekki svarað sérstaklega en haft verður samband við umsækjendur eftir því sem tilefni er til.
Vinsamlegast skráið sérstakar óskir varðandi starf eða staðsetningu í reitinn "annað sem þú vilt taka fram" í umsókn.
Sækja þarf um auglýst störf sérstaklega.

Bent er á eftirfarandi: "Samkvæmt lögum ber ríkisstofnunum að auglýsa laus störf. Undanþágur frá auglýsingaskyldu eru takmarkaðar við ráðningar til skemmri tíma en tveggja mánaða, afleysingar sem vara skulu skemur en 12 mánuði og ráðningar í störf sem auglýst hafa verið með opinni auglýsingu innan sl. 6 mánaða"

 - Mynd

Viltu vera á skrá hjá HSN Dalvík

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Sumarstörf

Hér geta umsækjendur skráð almenna umsókn. Almennum starfsumsóknum er ekki svarað sérstaklega. Vinsamlega skráið sérstakar óskir varðandi starf í reitinn "annað sem þú vilt að komi fram" í umsókn. Til dæmis væri hægt að skrifa þar: 

- Lækna-, móttöku- eða heilbrigðisritari 

- Hjúkrunarfræðingur 

- Sjúkraliði 

- Ljósmóðir 

Sækja þarf um auglýst störf sérstaklega og í því sambandi skal bent á eftirfarandi: "Samkvæmt lögum ber ríkisstofnunum að auglýsa laus störf. Undanþágur frá auglýsingarskyldu eru takmarkaðar við ráðningar til skemmri tíma en tveggja mánaða, afleysingar sem vara skulu skemur en 12 mánuði og ráðningar í störf sem auglýst hafa verið með opinni auglýsingu innan s.l 6 mánuða".

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Læknanemar

Suðurnes / Heilbrigðisþjónusta

Hér geta læknanemar skráð almenna umsókn. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega.
Sérstakar óskir um staðsetningu skal skrá í reitinn "annað sem þú vilt taka fram í umsókn"
 

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Landspítali er suðupunktur þekkingar, þróunar og þverfaglegrar samvinnu. Lögð er áhersla á fagmennsku, framþróun og stöðugar umbætur. Við stefnum á að vera einn besti vinnustaður landsins sem býður upp á gott starfsumhverfi og samkeppnishæf kjör. 

Vilt þú taka þátt í vegferðinni með okkur? 

Í þessum starfaflokki er eingöngu ráðið í tímabundnar stöður s.s. 

  • Störf við verkefni sem standa í tvo mánuði eða skemur
  • Störf við afleysingar sem ekki er ætlað að standa lengur en 12 mánuði samfellt

Allar ótímabundnar stöður eru auglýstar og þarf að sækja um þær sérstaklega. Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum til að starfa á hinum ýmsu deildum Landspítala.

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Almenn störf á Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Landspítali er suðupunktur þekkingar, þróunar og þverfaglegrar samvinnu. Lögð er áhersla á fagmennsku, framþróun og stöðugar umbætur. Við stefnum á að vera einn besti vinnustaður landsins sem býður upp á gott starfsumhverfi og samkeppnishæf kjör. Vilt þú taka þátt í vegferðinni með okkur?

Í þessum starfaflokki er eingöngu ráðið í tímabundnar stöður s.s.

  • Störf við verkefni sem standa í tvo mánuði eða skemur
  • Störf við afleysingar sem ekki er ætlað að standa lengur en 12 mánuði samfellt

Allar ótímabundnar stöður eru auglýstar og þarf að sækja um þær sérstaklega. 
Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum til að starfa á hinum ýmsu deildum Landspítala. Dæmi um almenn störf eru til dæmis í eldhúsi/býtibúri, þvottahúsi, flutningsþjónustu o.fl.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira