Hoppa yfir valmynd

Laus störf á Starfatorgi

 - Mynd

Almennur starfsmaður í ræstingu og býtibúr á legudeildum HVE Akranesi.

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi óskar eftir að ráða starfkraft í ræstingu og býtibúr á legudeildum HVE Akranesi. Staðan er laus 1.desember og er starfshlutfall 60-80%.

Unnið er morgun og kvöldvaktir ásamt annarri hvorri helgi.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur óskast á Covid-19 göngudeild Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Óskum eftir að ráða öflugan hjúkrunarfræðing til starfa, tímabundið til eins árs, á Covid-19 göngudeild Landspítala. Um er að ræða 80-100% starf í dagvinnu með breytilegum vinnutíma. Helstu verkefni göngudeildar eru eftirlit, móttaka og meðferð á Covid smituðum einstaklingum og er starfið fjölbreytt og gefandi. 

Covid-19 göngudeild Landspítala sinnir sjúklingum sem greinst hafa með kórónuveiruna Covid-19. Göngudeildin hefur aðstöðu í Birkiborg á lóð Landspítala í Fossvogi. Markmið þjónustunnar er að veita sjúklingum bestu mögulegu þjónustu á viðeigandi stigi, svo ekki þurfi að koma til innlagnar. Með þessu er verið að tryggja öryggi sjúklinga og hámarka þann tíma sem þeir geta verið heima.

Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum einstaklingbundna aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. Áhugasömum er velkomið að hafa samband við Sólveigu deildarstjóra.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslustöð HVE í Ólafsvík

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing á heilsugæslustöðina í Ólafsvík. Um er að ræða 60-100% stöðu sem er laus frá og með 1.nóvember, staðan er tímabundin til eins árs. Á heilsugæslunni er lagt upp með mikilli teymisvinnu, þar starfa hjúkrunarfræðingar ásamt öðrum starfsstéttum, t.d. læknum, sjúkraflutningamönnum, heilbrigðisgagnafræðingi ofl. 

 - Mynd

Yfirlæknir Geðheilsuteymi HH ADHD fullorðnir

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir eftir yfirlækni við Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna. Teymið er nýtt þverfaglegt geðheilsuteymi sem mun sinna greiningu og meðferð á athyglisbresti með ofvirkni eða ADHD fyrir einstaklinga 18 ára og eldri. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt starf þar sem viðkomandi ber ábyrgð á faglegri uppbyggingu teymisins ásamt teymisstjóra. Um er að ræða ótímabundið starf. Starfshlutfall er 100% en möguleiki er á lægra starfshlutfalli í byrjun sem færi hækkandi þegar líður á uppbyggingu teymisins. 

Við Geðheilsuteymið munu auk yfirlæknis starfa teymisstjóri, hjúkrunarfræðingur og sálfræðingar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. desember nk. eða eftir nánara samkomulagi. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp nýtt teymi sem sinnir einstaklingum með ADHD, þá er þetta spennandi tækifæri.

 - Mynd

Sálfræðingar - Geðheilsuteymi ADHD fullorðnir

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins leitar eftir 2-3 reynslumiklum sálfræðingum við Geðheilsuteymi ADHD fullorðinna sem er nýtt þverfaglegt teymi sem mun sinna greiningum og meðferð einstaklinga 18 ára og eldri með athyglisbrest og ofvirkni, ADHD. Um er að ræða ótímabundin störf og er starfshlutfall 80-100% . Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. desember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Við Geðheilsuteymið munu starfa yfirlæknir, hjúkrunarfræðingur og sálfræðingar. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp nýtt teymi sem sinnir einstaklingum með ADHD, þá er þetta spennandi tækifæri.

 

 - Mynd

Sálfræðingur fullorðinna - Heilsugæslan Efstaleiti

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 80% tímabundið starf sálfræðings fullorðinna við Heilsugæsluna Efstaleiti. Um er að ræða afleysingu í eitt og hálft ár. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 - Mynd

Sjúkraliði óskast í fasta stöðu á sjúkradeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Vestmannaeyjum.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Heilbrigðisþjónusta

Sjúkraliði óskast á sjúkradeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Vestmannaeyjum, þarf að geta hafið störf sem fyrst

 - Mynd

Rannsóknarstjóri

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins auglýsir laust til umsóknar starf rannsóknarstjóra. Rannsóknarstjóri framfylgir stefnu stofnunarinnar um þróun rannsóknarstarfs, hefur frumkvæði að rannsóknum og veitir ráðgjöf um málefni sem að þeim lúta. 

 - Mynd

Flensborgarskólinn auglýsir eftir stuðningsfulltrúa

Flensborgarskóli
Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Flensborgarskólinn auglýsir eftir stuðningsfulltrúa í afleysingar á starfsbraut skólans. 

 - Mynd

Heilbrigðisgagnafræðingur Borgarnesi

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Önnur störf

Heilbrigðisstofnun Vesturlands óskar eftir að ráða Heilbrigðisgagnafræðing í 60% stöðu í dagvinnu á starfsstöð stofnunarinnar í Borgarnesi.  Vinnutími eftir samkomulagi. Staðan er laus frá og með 1 október 2021.

 - Mynd

Lektor í sálfræði

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors við Sálfræðideild, innan Hug- og Félagsvísindasviðs

Leitað er að sérfræðingum sviði þroskasálfræði, námssálfræði eða félagssálfræði. Umsækjendur skulu vera með sterkan grunn í aðferðafræði rannsókna. 

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða í síðasta lagi 1. ágúst 2022 . Ráðningartími er  tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Blóðbankinn Snorrabraut

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá Blóðbankanum við Snorrabraut. Við bjóðum jafn velkominn í okkar góða hóp nýútskrifaðan hjúkrunarfræðing sem og hjúkrunarfræðing með reynslu. Starfið er bæði fjölbreytt og krefjandi og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Rík áhersla er lögð á góða og einstaklingsmiðaða aðlögun undir handleiðslu reyndra hjúkrunarfræðinga.  

Um er að ræða dagvinnu með breytilegan vinnutíma og bakvöktum. Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust nú þegar eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Blóðbankinn sinnir m.a. söfnun blóðs, blóðhlutavinnslu, geymslu blóðhluta, blóðflokkunum, afgreiðslu blóðhluta og gæðaeftirliti. Í Blóðbankanum starfa um 55 manns, líffræðingar, lífeindafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og skrifstofumenn og er Blóðbankinn eini sinnar tegundar á landinu. Þar er unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi og er markmið allra starfsmanna að viðhalda gæðakerfinu og vinna í samræmi við hlutverk og stefnu Blóðbankans.  

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

HSN leitar að hjúkrunarfræðingi á Heilsugæsluna á Akureyri

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing við Heilsugæsluna á Akureyri.
Ráðningartími frá 1. desember 2021 - 31. desember 2022.

 - Mynd

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík, yfirlæknir

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) Húsavík óskar eftir að ráða yfirlækni til starfa. Gott húsnæði í boði. 

Læknar sem starfa hjá HSN eru með aðalstarfsstöð á heilsugæslustöð og sinna móttöku sjúklinga og heilsuvernd ásamt því að sinna vaktþjónustu í héraði. Starfið felur einnig í sér störf á sjúkra- og hjúkrunarsviði. Störfin fela í sér þverfaglega samvinnu innan sem og út fyrir stöðina. Góð reynsla hefur verið af teymisvinnu lækna og hjúkrunarfræðinga, sem snýr að móttöku, eftirfylgd og utanumhaldi. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga HSN.

Leitað er eftir sérfræðingi með góða reynslu, stjórnunar- og faglega hæfni til að taka þátt í áframhaldandi þróun og uppbyggingu heilsugæsluþjónustu til framtíðar í samræmi við áherslur heilbrigðisstefnu til ársins 2030. 

Um er að ræða framtíðarstarf sem laust er 1. desember eða eftir samkomulagi.

 

 - Mynd

Sálfræðingur - Sálfræðiþjónusta Barnaspítala Hringsins

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Sálfræðiþjónusta Barnaspítala vill ráða til starfa metnaðarfullan og sjálfstæðan sálfræðing með góða samskiptafærni. Starfið felur fyrst og fremst í sér greiningar og meðferðarvinnu með börnum og unglingum sem eru að takast á við tilfinningaleg og líkamleg vandamál tengd margskonar heilsubresti. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs. Upphaf starfs er samkvæmt samkomulagi.

Leitað er eftir sálfræðingi sem hefur áhuga á fjölbreyttu starfi í krefjandi þverfaglegu umhverfi. Starfið býður upp á margvísleg tækifæri til starfsþróunar. Mikil áhersla er lögð á góða handleiðslu og stuðning í starfi. Einnig gefast fjölbreytt tækifæri til þróunar- og rannsóknarvinnu.

 - Mynd

Blóðbankinn auglýsir eftir öflugum liðsauka í vaktavinnu

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir öflugum liðsauka í okkar góða hóp við framleiðslu og þjónustudeild Blóðbankans. Starfshlutfall er 100% og er  um að ræða dagvinnu á meðan á þjálfun stendur en vaktavinnu eftir að þjálfun lýkur. Starfið laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Gerð er krafa  um menntun sem uppfyllir kröfur til þess að öðlast starfsleyfi sem náttúrufræðingur í heilbrigðisþjónustu eða lífeindafræðingur.

Blóðbankinn sinnir m.a. söfnun blóðs, blóðhlutavinnslu, geymslu blóðhluta, blóðflokkunum, afgreiðslu blóðhluta og gæðaeftirliti. Í Blóðbankanum starfa um 55 manns, líffræðingar, lífeindafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og skrifstofumenn og er Blóðbankinn eini sinnar tegundar á landinu. Þar er unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi og er markmið allra starfsmanna að viðhalda gæðakerfinu og vinna í samræmi við hlutverk og stefnu Blóðbankans.  

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Tæknimaður

Höfuðborgarsvæðið / Tæknistörf

Hafrannsóknastofnunin auglýsir eftir tæknimanni til starfa í húsakynnum stofnunarinnar í Hafnarfirði. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

 - Mynd

Tæknimaður verkfræðideilda

Höfuðborgarsvæðið / Tæknistörf

Laust er til umsóknar starf tæknimanns til að sinna tækniþjónustu verkfræðideilda á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands.

Starfið felur í sér umsjón með tækjabúnaði deildanna, starfrækslu hans og viðhaldi, og aðstoð við verklega kennslu og rannsóknir. Viðkomandi ber einnig ábyrgð á öryggismálum á rannsóknar- og kennslustofum deildanna og tryggir að rekstur rannsókna- og kennslubúnaðar sé öruggur og starfshæfur svo að rannsóknir og verkleg kennsla gangi vel fyrir sig.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á svæfingadeild við Sjúkrahúsið á Akureyri

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 80% staða svæfingahjúkrunarfræðings/hjúkrunarfræðings á svæfingadeild Sjúkrahússins á Akureyri. Um framtíðarstarf er að ræða og er staðan laus nú þegar eða eftir samkomulagi. Um er að ræða dagvinnu með bakvaktaskyldu. 

 - Mynd

Ljósmóðir á fæðingarvakt Landspítala

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laus eru til umsóknar störf ljósmæðra á fæðingarvakt Landspítala. Á deildinni er veitt þjónusta við konur í eðlilegri fæðingu auk þjónustu við konur með áhættuþætti sem þurfa sérhæft eftirlit í fæðingu. 

Boðið er upp á möguleikann á að vera í tvískiptu starfi og starfa þá að hluta til einnig á meðgöngu- og sængurlegudeild í samráði við stjórnendur beggja deilda. 

Á deildinni starfa um 80 manns og er fagmennska og teymisvinna höfð að leiðarljósi. Um er að ræða vaktavinnu í 40-100% starfshlutfall. Ráðið verður í störfin frá 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur enn orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Blóðbankinn auglýsir eftir öflugum liðsauka í dagvinnu

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir öflugum liðsauka í okkar góða hóp við framleiðslu og þjónustudeild Blóðbankans. Helstu starfsskyldur eru innan gæðaeftirlits Blóðbankans. Starfshlutfall er 100%, dagvinna með bakvöktum og er starfið laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Gerð er krafa  um menntun sem uppfyllir kröfur til þess að öðlast starfsleyfi sem náttúrufræðingur í heilbrigðisþjónustu eða lífeindafræðingur. 

Blóðbankinn sinnir m.a. söfnun blóðs, blóðhlutavinnslu, geymslu blóðhluta, blóðflokkunum, afgreiðslu blóðhluta og gæðaeftirliti. Í Blóðbankanum starfa um 55 manns, líffræðingar, lífeindafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknar og skrifstofumenn og er Blóðbankinn eini sinnar tegundar á landinu. Þar er unnið samkvæmt vottuðu gæðakerfi og er markmið allra starfsmanna að viðhalda gæðakerfinu og vinna í samræmi við hlutverk og stefnu Blóðbankans.  

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Doktorsnemi í taugalífeðlisfræði við lífeðlisfræðistofnun

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Auglýst er eftir doktorsnema til að vinna verkefni með það markmið að finna nýjar leiðir til að auka endurmyndun mýelíns (myelin regeneration) í miðtaugakerfi.  

Ragnhildur Þóra Káradóttir, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands og University of Cambridge, verður leiðbeinandi í þessu verkefni.

Verkefnið hefur hlotið styrk frá Doktorssjóði Háskóla Íslands til þriggja ára. Miðað er við að verkefnið hefjist vorönn 2022 eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

 - Mynd

Dómritari við Héraðsdóm Reykjaness

Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Héraðsdómur Reykjaness leitar eftir einstaklingum í tvær stöður dómritara. Dómstóllinn, sem hefur aðsetur að Fjarðargötu 9 í Hafnarfirði, er einn átta héraðsdómstóla og þar starfa um tuttugu manns. Dómstólarnir innleiða nú nýjar tæknilausnir sem munu hafa umtalsverð áhrif á verklag þeirra.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun/Sjúkaliðanemi - Neskaupstaður - Umdæmissjúkrahús Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun/sjúkraliðanema á sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Staðan veitist tímabundið í 6 mánuði. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Vaktavinna. Gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun - Neskaupstaður - Hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

HSA óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun á hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun - Fáskrúðsfjörður- Hjúkrunarheimilið Uppsalir

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

HSA óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun á hjúkrunarheimilið Uppsali á Fáskrúðsfirði. Starfshlutfall er 95% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - næturvaktir á Landspítala við Klepp

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hefur þú áhuga á geðhjúkrun og viltu vinna á næturvöktum í 35-60% starfshlutfalli? 

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni til starfa á Landspítala við Klepp. Möguleiki er á hærra starfshlutfalli á morgun- og kvöldvöktum með starfi á sérhæfðri endurhæfingargeðdeild. 

Geðdeildir á Landspítala við Klepp samanstanda af endurhæfingargeðdeildum og öryggis- og réttargeðdeild þar sem sinnt er sérhæfðri meðferð fyrir fólk með alvarlega geðsjúkdóma. Meðferðarnálgun er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers einstaklings að því markmiði að endurhæfa skjólstæðingana aftur út í samfélagið. 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á lyflækningadeild B7 í Fossvogi

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á lyflækningadeild B7 í Fossvogi. Starfshlutfall er samkomulag, unnið er í vaktavinnu og eru störfin laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Deildin er 16 rúma bráðalegudeild almennra lyflækninga og einnig sérhæfð bráðadeild fyrir gigtarsjúklinga. Á deildinni starfa um 70 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi er ríkjandi sem einkennist af vinnugleði og metnaði og markvisst er unnið að umbótum og framþróun. Við sækjumst bæði eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum. Í boði er einstaklingsbundin aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. 

Áhugasömum er velkomið að hafa samband við Rögnu Maríu, deildarstjóra og Rut, aðstoðardeildarstjóra. 

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

Hjúkrunafræðingur/hjúkrunarnemi á barnadeild

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 80-100% staða hjúkrunarfræðings, einnig kemur til greina að ráða inn 3-4 árs hjúkrunarfræðinema í lægra starfshlutfall. Um er að ræða vaktavinnu og ráðningu til eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu og er staðan laus nú þegar eða eftir samkomulagi. 

Barnadeild Sjúkrahússins á Akureyri er eina barnadeild landsins utan höfuðborgarsvæðisins og skiptist í legudeild, dagdeild, göngudeild og vökustofu. Barnadeild sinnir börnum og unglingum frá fæðingu til 18 ára aldurs.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Neskaupstaður - Sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðinga á sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Neskaupstaður - Hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80-100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Sjúkraþjálfari - fjölbreytt, þverfagleg vinna á bráðasjúkrahúsi

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Sjúkraþjálfun Landspítala í Fossvogi óskar eftir sjúkraþjálfara til starfa. Um er að ræða tímabundið starf til eins árs. Starfshlutfall er 80-100% eða samkvæmt samkomulagi. 

Hér gefst kjörið tækifæri til að öðlast breiða þekkingu innan fagsins, vinna með skemmtilegu fólki og verða hluti af liðsheild. Mikil áhersla er lögð á færnimiðaða nálgun í þverfaglegri teymisvinnu og skilvirkar umbætur.

Sjúkraþjálfun í Fossvogi sinnir bráðadeildum og göngudeildum og möguleiki er að sinna gæsluvöktum á kvöldin og um helgar.

Boðið verður upp á sérhæfða, markvissa þjálfun í störfin hjá sérfróðum sjúkraþjálfurum innan hverrar sérgreinar. 

 - Mynd

Hreyfistjóri Heilsugæslan Mosfellsumdæmi

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hreyfistjóri óskast í ótímabundið starf við Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Starfshlutfall er 15%. Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi þjónar fyrst og fremst íbúum í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi, í Kjós og nágrenni en öllum er frjálst að skrá sig á stöðina. Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Margvísleg tækifæri og spennandi tímar eru framundan í nýju húsnæði með góðri vinnuaðstöðu,

Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

 - Mynd

Sálfræðingur fullorðinna - Heilsugæslan Miðbæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 100% ótímabundið starf sálfræðings fullorðinna við Heilsugæsluna Miðbæ. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 - Mynd

Sálfræðingur barna og unglinga - Heilsugæslan Miðbæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 100% tímabundið starf sálfræðings fyrir börn og unglinga við Heilsugæsluna Miðbæ. Um er að ræða afleysingu til eins árs. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október næstkomandi eða samkvæmt nánara samkomulagi.  

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 

 - Mynd

Sjúkraliði - Neskaupstaður - Hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á hjúkrunardeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Sjúkraliði - Neskaupstaður - Sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands í Neskaupstað. Starfshlutfall er 80 - 100% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vötkum og gott ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Sjúkraliði - Fáskrúðsfjörður - Hjúkrunarheimilið Uppsalir

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á hjúkrunarheimilið Uppsali á Fáskrúðsfirði. Starfshlutfall er 89-95% eða samkvæmt samkomulagi. Unnið er á vöktum. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
 

 - Mynd

Sérfræðingur í vatnamálum

Án staðsetningar / Sérfræðistörf

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings í vatnamálum í teymi hafs og vatns. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á framsýni, samstarf og árangur í þverfaglegri teymisvinnu.

Megin verkefni sérfræðings felast í innleiðingu á verkefnum er tengjast framkvæmd laga um stjórn vatnamála s.s. vatnaáætlun Íslands, þar með talið aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi verkefni tengd verndun vatns t.d. söfnun og úrvinnslu gagna um vatnsgæði, mat á ástandi vatns og álagi á vatnsauðlindina. Í starfinu felst jafnframt að vinna með fjölbreyttum hópi fag- og hagsmunaaðila að málefnum er varðar vatnsvernd sem falla innan starfssviðs Umhverfisstofnunar. Mikil samskipti eru við evrópskar og alþjóðlegar stofnanir.

 - Mynd

Fangaverðir - Hólmsheiði

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Fangelsismálastofnun leitar eftir áhugasömu starfsfólki til starfa við fangavörslu í fangelsinu Hólmsheiði. Unnið er í vaktavinnu og um er að ræða afleysingar út nóvember með möguleika á áframhaldandi ráðningu. 

Fangelsið Hólmsheiði er gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi með deild fyrir kvenfanga og aðstöðu fyrir afplánun styttri fangelsisrefsinga og vararefsinga. Fangelsið er staðsett við Nesjavallaleið í Reykjavík.

Við leitum að einstaklingum sem eru framúrskarandi í samskiptum, tilbúnir til að vinna í krefjandi umhverfi og vilja láta gott af sér leiða.

 - Mynd

Móttökuritari óskast í hlutastarf á Heilbrigðisstofnun Suðurlands - Hveragerði

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Skrifstofustörf
  • Laust er til umsóknar 50% starf móttökuritara við Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Rangárþingi.
  • Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1 október
 - Mynd

Aðstoðarmaður á myndgreiningardeild

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Lausar eru til umsóknar tvær 100% stöður aðstoðarmanns á myndgreiningardeild.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur óskast í fjölbreytt og spennandi starf á Heilsugæslu HSU í Vík

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Heilbrigðisþjónusta
  • Hjúkrunarfræðingur óskast í 50% starf á heilsugæslu HSU Vík
 - Mynd

Ljósmæður óskast á meðgöngu- og sængurlegudeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laus eru til umsóknar störf ljósmæðra á meðgöngu- og sængurlegudeild frá 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi. Um er að ræða störf í 50-100% starfshlutfalli í vaktavinnu. Leitað er eftir ljósmæðrum sem hafa áhuga á að sinna fjölskyldum í barneignarferlinu. 

Deildin er 21 rúma deild og þjónar fjölskyldum eftir fæðingu, sem og annast konur sem þurfa innlögn og náið eftirlit á meðgöngu. Veitt er fagleg umönnun með fjölskylduhjúkrun að leiðarljósi. Góður starfsandi ríkir á deildinni og mörg tækifæri eru til að vaxa í starfi og styðja við umbætur í þjónustu við skjólstæðinga deildarinnar. Boðið er upp á möguleikann á að vera í tvískiptu starfi og starfa að hluta til einnig á fæðingarvakt   í samráði við stjórnendur beggja deilda.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur enn orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Heimilislæknir óskast á heilsugæsluna í Hveragerði og Ölfusi

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Suðurland / Heilbrigðisþjónusta

Staða sérfræðilæknis á heilsugæslunni í Hveragerði og Ölfusi er laus til umsóknar

Um er að ræða fjölbreytta stöðu þar sem starfstöð er ýmist í Hveragerði eða Þorlákshöfn

 - Mynd

Geislafræðingar - áhugaverð störf á röntgendeild brjóstaþjónustu

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Ertu hugmyndaríkur og tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni í öflugu teymi brjóstaþjónustunnar á röntgendeild Landspítala, þar sem sinnt er læknisfræðilegri myndgreiningu og geislavörnum. 

 - Mynd

Fræðslufulltrúi

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Listasafn Íslands leitar eftir fræðslufulltrúa. Við leitum eftir kraftmiklum og metnaðarfullum starfsmanni til að ganga til liðs við okkur og takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í þeirri menningar- og menntastofnun sem þjóðlistasafn er. Safnið er eitt af þremur höfuðsöfnum ríkisins og safnhúsin eru fjögur: Aðalbygging safnsins við Fríkirkjuveg, Safnahúsið við Hverfisgötu, Safn Ásgríms Jónssonar við Bergstaðastræti og Listasafn Sigurjóns Ólafssonar á Laugarnestanga. 

 - Mynd

Nýdoktor í hjartalífeðlisfræði við Læknadeild Háskóla Íslands

Höfuðborgarsvæðið / Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar fullt starf nýdoktors í lífeðlisfræði innan Læknadeildar Háskóla Íslands. Gert er ráð fyrir að viðkomandi getið hafið störf eigi síðar en 1.mars 2022. 

 

 - Mynd

Lögfræðingur á sviði upplýsingaréttar

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu löggjafarmála til að gegna störfum ritara úrskurðarnefndar um upplýsingamál. 

 - Mynd

Netöryggi

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Ertu á heimavelli þegar rætt er um netöryggi, stjórnkerfi upplýsingaöryggis, netöryggisstefnu, netöryggisatvik, áskoranir gervigreindar eða fjórðu iðnbyltinguna? Hefur þú ríka öryggisvitund? Áttu gott með að koma fyrir þig orði, útbúa efni og leiða verkefni?

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið leitar að sérfræðingi með víðtæka reynslu og þekkingu á sviði netöryggismála til að gegna mikilvægu hlutverki við innleiðingu öflugrar netöryggismenningar í íslenskt samfélag. Markmið starfsins er að stuðla að auknu netöryggi á Íslandi.

Viðkomandi kemur inn í öflugan hóp sérfræðinga á skrifstofu stafrænna samskipta, sem hefur umsjón með stefnumótun og mótun löggjafar er varða fjarskipti og netöryggismál. Lögð er áhersla á góðan starfsanda og góð starfsskilyrði með gildi ráðuneytisins, framsýni, árangur og traust, að leiðarljósi.

 - Mynd

Sálfræðingur við Náms- og starfsráðgjöf

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Við Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands (http://hi.is/nshi) er laust til umsóknar 50% starf sálfræðings tímabundið í tvö ár. 

Starfið er fjölbreytt, viðfangsefnin áhugaverð og starfsumhverfið gott. 

 - Mynd

Aðjúnkt í iðjuþjálfunarfræðideild

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar hálft starf (49%) aðjúnkts í iðjuþjálfunarfræði með sérþekkingu á starfsemi skyn- og hreyfistjórnunarkerfisins sem og þjónustu velferðarkerfisins á mismunandi vettvangi.

 - Mynd

Verkefnastjóri vettvangsnáms í iðjuþjálfunarfræði

Norðurland / Skrifstofustörf

Háskólinn á Akureyri auglýsir laust til umsóknar 50% starf verkefnastjóra vettvangsnáms í iðjuþjálfunarfræði.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Fjölbreytt starf á göngudeild þvagfæra 11A

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við viljum ráða hjúkrunarfræðing í fullt dagvinnustarf á göngudeild þvagfæra á 11A við Hringbraut. Starfið er laust frá 1. desember 2021 eða eftir samkomulagi. Tilvalið fyrir framsækinn og metnaðarfullan hjúkrunarfræðing. Á göngudeild þvagfæra er sérhæfð göngudeildarþjónusta við sjúklinga utan sem innan spítala auk ráðgjafar og kennslu. Þar fara fram ýmsar rannsóknir, greiningar og meðferðir á sjúkdómum í þvagfærum.  

Á deildinni er öflugur hópur reyndra hjúkrunarfræðinga, þar ríkir góður starfsandi sem einkennist af vinnugleði og metnaði. Markvisst er unnið að umbótum og framþróun hjúkrunar sérgreinanna. Mikil námstækifæri eru á deildinni og möguleiki á Urotherapauta námi í Svíþjóð árið 2023. 

Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum einstaklingbundna aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. Áhugasamir hafi samband við Hrafnhildi Baldursdóttur, deildarstjóra. 

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Svæfingahjúkrunarfræðingur HVE - Akranesi

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) Akranesi óskar eftir að ráða svæfingahjúkrunarfræðing í 100% stöðu eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða dagvinnu ásamt bakvöktum. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

 - Mynd

Sérfræðilæknir í myndgreiningu

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis á röntgendeild Landspítala. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi. Upphaf starfs er samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

 - Mynd

Svæfingalæknir

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Hér með er auglýst staða sérfræðings í svæfingum og deyfingum við skurð og svæðingardeild sjúkrahúss HVE, Akranesi. Um er að ræða 100% stöðu en möguleiki er á lægra starfshlutfalli eftir samkomulagi. Staðan er laus frá 1 febrúar 2022. 

Verið er að efla starfsemi á skurðstofum á Akranesi og auka starfsemina. Til stendur að opna þriðju skurðstofuna til að fjölga liðskiptaaðgerðum. Sjúkrahúsið á Akranesi er deildaskipt með handlækningadeild, fæðinga- og kvensjúkdómadeild og lyflækningadeild. Fjölbreytt og öflug starfsemi er á skurðstofum með vaktþjónustu allan sólarhringinn. Svæfingalæknar skipta með sér bakvöktum/gæsluvöktum.    

 - Mynd

Bæklunarlæknir

Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Vesturland / Heilbrigðisþjónusta

Hér með er auglýst staða sérfræðings í bæklunarlækningum við handlækningardeild sjúkrahúss HVE, Akranesi. Um er að ræða 100% stöðu en möguleiki er á lægra starfshlutfalli eftir samkomulagi. Staðan er laus frá 1 febrúar 2022. 

Verið er að opna nýja skurðstofu á skurðdeild HVE til að fjölga liðskiptaaðgerðum. Sjúkrahúsið er deildaskipt með handlækningadeild, fæðinga- og kvensjúkdómadeild og lyflækningadeild. Fjölbreytt og öflug starfsemi er á skurðstofum með vaktþjónustu allan sólarhringinn. 

 - Mynd

Barnalæknir

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins leitar að öflugum barnalækni til starfa. Leitað er að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að starfa að fjölbreyttum verkefnum tengdum fjölskyldum fatlaðra barna með þverfaglegu teymi starfsfólks stofnunarinnar. 

 - Mynd

Sálfræðingur

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins leitar að öflugum sálfræðingi til starfa á Yngri barna svið. Á sviðinu er veitt þjónusta við ung börn og börn á leikskólaaldri og fjölskyldur þeirra. Leitað er að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að starfa að fjölbreyttum verkefnum tengdum fjölskyldum fatlaðra barna með þverfaglegu teymi starfsfólks stofnunarinnar. 

 - Mynd

Sjúkraliði á smitsjúkdómadeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir sjúkraliða til starfa á smitsjúkdómadeild A7 í Fossvogi. Um er að ræða vaktavinnu sem hefur marga kosti umfram dagvinnu og er starfshlutfall samkomulag. Ráðið er í starfið sem fyrst eða eftir samkomulagi. 

Deildin er 20 rúma sólarhringsdeild, ætluð sjúklingum með bráð vandamál á sviði lyflækninga. Deildin sérhæfir sig í smitsjúkdómum en sjúklingahópurinn er fjölbreyttur og gefast því góð tækifæri til starfsþróunar og að öðlast fjölþætta reynslu. Á deildinni starfa um 70 manns í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum sérgreinum. Starfsandi á deildinni er sérlega góður. Við tökum vel á móti nýju fólki og veitum einstaklingshæfða aðlögun.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið enn minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Skatturinn leitar að sérfræðingi til starfa á álagningarsviði í Reykjavík

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Meginhlutverk álagningarsviðs er að leggja á skatta og gjöld af hvaða tagi sem er bæði á einstaklinga og lögaðila og sinna þeim verkefnum sem þessu tengjast, þ.m.t. undirbúningi, þjónustu, afgreiðslu erinda og kærum og öðru því sem tengist álagningunni.

 - Mynd

Verkefnisstjóri umbóta

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Starf verkefnastjóra umbóta er laust til umsóknar. Um er að ræða nýtt starf sérfræðings á skrifstofu forstjóra í Garðabæ. 

 

 - Mynd

Ræstingastjóri

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir eftir starfsmanni í ræstingar og verkstjórn ræstinga í húsnæði safnsins á höfuðborgarsvæðinu. Um hlutastarf er að ræða þar sem unnið er á virkum dögum 7:30 -11.30 ásamt helgarvinnu. 

 - Mynd

Skatturinn leitar að sérfræðingi til starfa á álagningarsviði á Egilsstöðum

Austurland / Sérfræðistörf

Meginhlutverk álagningarsviðs er að leggja á skatta og gjöld af hvaða tagi sem er bæði á einstaklinga og lögaðila og sinna þeim verkefnum sem þessu tengjast, þ.m.t. undirbúningi, þjónustu, afgreiðslu erinda og kærum og öðru því sem tengist álagningunni.

 - Mynd

Vilt þú slást í hóp hugbúnaðarsérfræðinga hjá Skattinum?

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Skatturinn er á höttunum eftir skapandi hugbúnaðarsérfræðingi með brennandi áhuga á rafrænum lausnum, gögnum og gervigreind.

 - Mynd

Matreiðslumaður í framleiðslueldhús Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Veitingaþjónusta Landspítala auglýsir laust til umsóknar fullt starf matreiðslumanns í vaktavinnu í framleiðslueldhús Landspítala. Veitingaþjónustan heyrir undir þjónustusvið og rekur eitt stærsta framleiðslueldhús á Íslandi, en þar eru daglega framleiddar um 5.200 máltíðir fyrir sjúklinga, aðstandendur og starfsfólk. 

Deildin starfrækir jafnframt 11 matsali og 3 kaffihús undir vörumerkinu ELMA, en þar er veitt fjölbreytt þjónusta í bland við framsækna sjálfsafgreiðslu. Hjá veitingaþjónustu Landspítala starfa rúmlega 100 manns í samhentri deild og fást þar við krefjandi og ögrandi verkefni á stærsta vinnustað landsins.

Leitað er eftir drífandi einstaklingi með ríka þjónustulund. Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli samskiptahæfni og getu til að mæta þörfum ólíkra hópa, hafa auga fyrir umbótum og stuðla að jákvæðum starfsanda og starfsumhverfi á fjölþjóðlegum vinnustað. Starfið er fjölbreytt og krefjandi og býður upp á lifandi starfsumhverfi og gefandi samstarf.

Starfshlutfall er 100% í vaktavinnu og er æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Næsti yfirmaður er verkstjóri framleiðslu Landspítala.

Vinnuvika starfsfólks í fullri vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið enn minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Starfsmaður í umönnun - Gefandi starf í þjónustu fyrir aldraða á Landakoti

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Öldrunarlækningadeild á Landakoti vill ráða til sín einstaklinga sem hafa áhuga á að sinna öldruðum. Um er að ræða deildirnar L4 og L5 sem eru sérhæfðar meðferðar- og endurhæfingardeildir sem eru opnar sjö daga vikunnar allt árið. Á deildunum er annars vegar veitt sérhæfð meðferð fyrir einstaklinga með sjúkdóma sem valda skerðingu á heilastarfsemi og hins vegar endurhæfing.

Á deildinni starfa um 55 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi er ríkjandi sem einkennist af vinnugleði og metnaði og markvisst er unnið að umbótum og framþróun. Starfshlutfall er samkomulag og eru störfin laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Störf í vaktstöð Vegagerðarinnar í Garðabæ

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Skrifstofustörf

Viltu hjálpa til við að vegfarendur komist greiðlega og örugglega um þjóðvegina - jafnvel á veturna?

Vaktstöðin í Garðabæ er hluti af deild vöktunar og upplýsinga. Rúmlega 20 starfsmenn starfa á deildinni, á Ísafirði og í Garðabæ. 

Ef þú uppfyllir hæfniskröfur og vilt verða hluti af samhentum hópi í góðu starfsumhverfi, hvetjum við þig til að sækja um.

  

 

 

 - Mynd

Ræstitæknir óskast á skrifstofu Alþingis

Alþingi
Höfuðborgarsvæðið / Tæknistörf

Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða ræstitækni í fullt starf á dagvinnutíma. Um er að ræða ótímabundna stöðu. Við leitum eftir jákvæðum einstaklingi sem býr yfir ríkri þjónustulund og góðri samskiptahæfni. 

Starfsfólk í ræstingu starfar innan rekstrar- og þjónustusviðs Alþingis. Unnið er í teymum og vinnutíminn er frá kl. 7- 15 auk tilfallandi yfirvinnu. Starfsfólkið annast þrif í öllu húsnæði Alþingis.

 - Mynd

Sérgreinadýralæknir fisksjúkdóma

Suðurland / Sérfræðistörf

Staða sérgreinadýralæknis fiskskjúkdóma er laus til umsóknar.  Um er að ræða fullt starf með starfsstöð í höfuðstöðvum stofnunarinnar á Selfossi. Í starfinu felst m.a. sjúkdómaeftirlit í fiskeldi ásamt stjórnsýslu varðandi inn- og útflutning dýra og dýraafurða. 

 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur óskast á taugalækningadeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi til að starfa með okkur á taugalækningadeild í Fossvogi. Við bjóðum jafnt velkominn reynslubolta sem og nýútskrifaðan hjúkrunarfræðing í okkar góða hóp því við teljum gott að hafa breidd í þekkingu og reynslu. Í boði er einstakt tækifæri til að sérhæfa sig í hjúkrun sjúklinga með taugasjúkdóma. Starfshlutfall, vinnufyrirkomulag og upphaf starfs er samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Taugalækningadeild þjónar sjúklingum með taugasjúkdóma og starfa þar um 60 manns í þverfaglegu teymi. Lögð er áhersla á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Góður starfsandi er ríkjandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við vinnum markvisst að því að gera deildina okkar betri og fögnum nýjum hugmyndum.

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Áhugavert starf í góðu starfsumhverfi

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Ertu góður liðsmaður og langar þig að starfa í starfsumhverfi þar sem ríkir góður starfsandi og áhersla er á samvinnu, virðingu og jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi?

Við leitum eftir hjúkrunarfræðingi til starfa í okkar góða hóp á bráðaöldrunarlækningadeild B-4 Fossvogi og sækjumst eftir bæði reynsluboltum sem og nýútskrifuðum. Deildin er 22 rúma og er meginstarf deildarinnar greining og meðferð bráðra sjúkdóma hjá öldruðum. Markvisst er unnið að umbótum í starfi og umhverfi og höfum við lagt áherslu á byltuvarnir, sýkingavarnir og fyrirbyggingu lyfjaatvika. 

Á deildinni starfa um 50 manns í þverfaglegu teymi. Við leggjum okkur fram við að þjónustan við skjólstæðinga okkar sé til fyrirmyndar, öryggi þeirra sé tryggt og að þeim sé sýnd hlýja og umhyggja. Í boði er góð aðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingum. 

Unnið er á þrískiptum vöktum og er starfshlutfall samkomulag. Upphaf starfs er samkomulag en æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í  formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæslan Hvammi

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæslan Hvammi auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa ótímabundið í 80-100% starf við heilsugæsluhjúkrun. Æskilegt er að viðkomandi hefji störf  sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Heilsugæslan Hvammi veitir íbúum í Kópavogi almenna, samfellda og aðgengilega heilbrigðisþjónustu. Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is ).

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæslan Efstaleiti

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæslan Efstaleiti auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi tímabundið í 80-100% starf til eins árs. Ráðið verður í starfið frá 1. okt n.k. eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu.

Heilsugæslan Efstaleiti leggur áherslu á þverfaglega teymisvinnu. Góður starfsandi er á stöðinni og öflugt félagslíf, starfsaðstaða og starfsumhverfi eru til fyrirmyndar.

Öflug kennsla sérnámshjúkrunarfræðinga í heilsugæsluhjúkrun, hjúkrunarnema, sálfræðinema, sérnámslækna í heimilislækningum, kandidata og læknanema fer fram á stöðinni í akademísku umhverfi þar sem mikil áhersla er lögð á rannsóknir og gæðastarf. Starfsmenn taka almennt þátt í rannsókna- og gæðastarfi.
Mikil þróunarvinna er í gangi á stöðinni og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Má sem dæmi nefna sykursýkismóttöku, lífsstílsmóttöku, fjölskylduteymi og heilsuvernd eldra fólks.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur-Heilsugæslan Miðbæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæslan Miðbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í ótímabundið 80-100% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 

Um er að ræða spennandi starfsvettvang fyrir hjúkrunarfræðing sem hefur áhuga á að taka þátt í þróun heilsugæsluhjúkrunar. Á stöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, sálfræðingar og ritarar.

Heilsugæslan Miðbæ þjónar fyrst og fremst íbúum í 101 Reykjavík en öllum er frjálst að skrá sig á stöðina Góður starfsandi er á stöðinni og lögð er áhersla á góða samvinnu allra starfsstétta. . Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is). 

 - Mynd

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á skilunardeild

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi sem hefur brennandi áhuga á hjúkrun, stjórnun ásamt gæða- og umbótastarfi. Í boði er spennandi og krefjandi starf og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Viðkomandi fær góða aðlögun og umfangsmikla fræðslu með reyndum hjúkrunarfræðingum. Ráðið er í starfið frá 1. nóvember 2021 eða eftir samkomulagi. 

Aðstoðardeildarstjórinn starfar náið með deildarstjóra og fylgir eftir ákvörðunum um skipulag hjúkrunar og verklag á deild sem og innleiðingu nýjunga í hjúkrun er stuðla að auknum gæðum hjúkrunar, gagnreyndum starfsháttum og öryggi sjúklinga.

Deildin sinnir einstaklingum með langvarandi eða tímabundna nýrnabilun (blóð- og kviðskilun), auk blóðvatnsskipta. Gert er ráð fyrir að viðkomandi sinni bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. Á deildinni starfa um 35 manns í þverfaglegu teymi og góðu starfsumhverfi. Deildin er opin frá kl. 8-20 virka daga og frá kl. 8-15 um helgar. Unnið er á tvískiptum vöktum auk þess að bakvakt er annan tíma sólarhringsins. 

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir og getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Almennur læknir - Heilsugæslan Efra-Breiðholt

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar tímabundin staða almenns læknis við Heilsugæsluna Efra-Breiðholti. Um er að ræða 100% starf en möguleiki er á minna starfshlutfalli. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánari samkomulagi. Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, ljósmæðrum, hreyfistjóra, klínískum lyfjafræðingi og riturum. Heilsugæslan Efra Breiðholti þjónar fyrst og fremst íbúum Efra-Breiðholts en öllum er frjálst að skrá sig á stöðina. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga. 

Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

 - Mynd

Sérfræðingur í heimilislækningum - Heilsugæslan Efra- Breiðholt

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar ótímabundin staða sérfræðings í heimilislækningum við Heilsugæsluna Efra-Breiðholti. Um er að ræða 100% starf en möguleiki er á minna starfshlutfalli. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir lækni sem áhuga hefur á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, ljósmæðrum, hreyfistjóra, klínískum lyfjafræðingi og riturum. Heilsugæslan Efra Breiðholti þjónar fyrst og fremst íbúum Efra-Breiðholts en öllum er frjálst að skrá sig á stöðina. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga.

 Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

 - Mynd

Sálfræðingur barna og unglinga - Heilsugæslan Efra-Breiðholt

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Laust er til umsóknar 50% tímabundið starf sálfræðings til eins árs, fyrir börn og unglinga við Heilsugæsluna Efra Breiðholti. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt nánara samkomulagi.  

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) 

 - Mynd

Sjúkraliði - Gefandi starf í þjónustu fyrir aldraða á Landakoti

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Öldrunarlækningadeild á Landakoti vill ráða til sín sjúkraliða sem hafa áhuga á að sinna öldruðum. Um er að ræða deildirnar L4 og L5 sem eru sérhæfðar meðferðar- og endurhæfingardeildir sem eru opnar sjö daga vikunnar allt árið. Á deildunum er annars vegar veitt sérhæfð meðferð fyrir einstaklinga með sjúkdóma sem valda skerðingu á heilastarfsemi og hins vegar endurhæfing.

Á deildinni starfa um 55 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi er ríkjandi sem einkennist af vinnugleði og metnaði og markvisst er unnið að umbótum og framþróun. Starfshlutfall er samkomulag og eru störfin laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Verkefnisstjóri Borgarlínu

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Starf verkefnastjóra Borgarlínu er laust til umsóknar. 

 - Mynd

Sérfræðingur í efnamálum og umhverfisvernd

Án staðsetningar / Sérfræðistörf

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með þekkingu á umhverfisvernd og efnamálum í öflugt teymi sérfræðinga þar sem lögð er áhersla á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu innanlands sem utan. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni og hæfileika til að vera leiðandi á sínu fagsviði.

 - Mynd

Verkefnisstjóri verkefna höfuðborgarsvæðis

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Starf verkefnastjóra verkefna höfuðborgarsvæðis er laust til umsóknar.  

 - Mynd

Flokkstjóri Garðabæ/Höfuðborgarsvæði

Vegagerðin
Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Starf flokkstjóra við þjónustustöðina í Garðabæ til umsóknar. 

 - Mynd

Verkefnastjóri/ aðstoðarmaður deildarstjóra

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við viljum fjölga í okkar góða hóp á öryggisgeðdeild og réttargeðdeild og auglýsum eftir tveimur öflugum liðsmönnum í fjölbreytt, krefjandi og skapandi störf á frábærum vinnustað. Verkefnastjóri vinnur náið með deildarstjóra hjúkrunar og fagteymi deildanna. Helstu verkefni snúa að vinnuskipulagi og vaktakerfi, umbótaverkefnum og breytingastjórnun, samskiptum og samhæfingu. Unnið er í dagvinnu og er upphafsdagur starfa samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf ekki seinna en í nóvember 2021. 

Öryggisgeðdeildin er átta rúma og sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu sjúklinga með alvarlegar geðraskanir. Réttargeðdeildin er 8 rúma deild sem veitir sérhæfða meðferð og umönnun einstaklinga sem hafa verið dæmdir ósakhæfir samkvæmt 15. gr hegningarlaga. 

Meðferðarnálgun deildanna er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers og eins sjúklings. Meginmarkmið meðferðarinnar er að sjúklingar fái þá meðferð og endurhæfingu sem er nauðsynleg til þess að þeir geti komist aftur út í samfélagið. Starfsemi deildanna er í mikilli þróun og áhersla á umbótastarf er því mikil þar sem sjúklingar og aðstandendur þeirra eru í öndvegi. Áhersla er lögð á fagmennsku, öryggi og umhyggju.

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf. 

 - Mynd

Sérfræðingur í öryggis- og fræðsludeild

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Samgöngustofa leitar að öflugum einstaklingi í stöðu sérfræðings í öryggis- og fræðsludeild á stjórnsýslu- og þróunarsviði. 

 - Mynd

Sótthreinsitæknir/ sérhæfður starfsmaður

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við viljum fjölga í öflugu teymi okkar og auglýsum eftir starfsmanni í fullt starf á dauðhreinsunardeild Landspítala við Tunguháls. Nýir starfsmenn fá einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra starfsmanna. Unnið er á dag- og kvöldvöktum og er starfið laust 1. október 2021 eða eftir nánara samkomulagi.

Á deildinni starfa um 17 manns í þverfaglegu teymi sem samanstendur af sérhæfðum starfsmönnum, sótthreinsitæknum og hjúkrunarfræðingum. Meginverkefni deildarinnar snúa að því að raða, pakka og dauðhreinsa verkfæri sem notuð eru á skurðstofum spítalans auk þess að sjá um að pakka og dauðhreinsa verkfæri frá öðrum starfsstöðvum innan og utan spítalans. Starfsemi deildarinnar er mikilvægur þáttur í sýkingarvörnum og mikilvægur hlekkur í að tryggja öryggi sjúklinga Landspítala.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 80-100% staða hjúkrunarfræðings á bráðamóttöku. Um er að ræða vaktavinnu til eins árs og er staðan laus nú þegar eða eftir samkomulagi. 

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Áhugavert starf í spennandi starfsumhverfi

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Öryggis- og réttargeðdeild Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf hjúkrunarfræðings. Í boði er spennandi og krefjandi starf og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Starfið felur í sér teymisvinnu þar sem unnið er náið með öllum starfsstéttum. Unnið er á þrískiptum vöktum og er starfshlutfall og upphaf starfs samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf ekki seinna en í nóvember 2021. Nýir starfsmenn fá handleiðslu og góða einstaklingsmiðaða aðlögun.

Réttargeðdeildin er níu rúma og sinnir meðferð og endurhæfingu ósakhæfra sjúklinga með alvarlegar geðraskanir. 
Öryggisgeðdeildin er átta rúma og sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu sjúklinga með alvarlegar geðraskanir. 

Meðferðarnálgun deildanna er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers og eins sjúklings. Meginmarkmið meðferðarinnar er að sjúklingar fái þá meðferð og endurhæfingu sem er nauðsynleg til þess að þeir geti komist aftur út í samfélagið. Starfsemi deildanna er í mikilli þróun og áhersla á umbótastarf er því mikil þar sem sjúklingar og aðstandendur þeirra eru í öndvegi. Áhersla er lögð á fagmennsku, öryggi og umhyggju.

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

Landspítali styður nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í starfi með markvissri handleiðslu og fræðslu, samhliða starfi í formi starfsþróunarárs Landspítala.

 - Mynd

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á öryggisgeðdeild

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi sem hefur áhuga á geðhjúkrun, stjórnun ásamt gæða- og umbótastarfi. Í boði er spennandi og krefjandi starf og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Upphaf starfs samkomulag en æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf ekki seinna en í nóvember 2021. 

Aðstoðardeildarstjórinn starfar náið með deildarstjóra og fylgir eftir ákvörðunum um skipulag hjúkrunar og verklag á deild sem og innleiðingu nýjunga í hjúkrun er stuðla að auknum gæðum hjúkrunar, gagnreyndum starfsháttum og öryggi sjúklinga. Mikið er lagt upp úr þverfaglegri teymisvinnu og starfar aðstoðardeildarstjóri öryggisgeðdeildar einnig náið með aðstoðardeildarstjóra á réttargeðdeildar.

Öryggisgeðdeildin er átta rúma og sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu sjúklinga með alvarlegar geðraskanir. Réttargeðdeildin er 8 rúma deild sem veitir sérhæfða meðferð og umönnun einstaklinga sem hafa verið dæmdir ósakhæfir samkvæmt 15. gr hegningarlaga. 

Meðferðarnálgun deildanna er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers og eins sjúklings. Meginmarkmið meðferðarinnar er að sjúklingar fái þá meðferð og endurhæfingu sem er nauðsynleg til þess að þeir geti komist aftur út í samfélagið.  

Starfsemi deildanna er í mikilli þróun og áhersla á umbótastarf er því mikil þar sem sjúklingar og aðstandendur þeirra eru í öndvegi. Áhersla er lögð á fagmennsku, öryggi og umhyggju.

Vinnuvika starfsfólks í vaktavinnu er nú 36 stundir sem getur orðið minni eftir samsetningu vakta. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

 - Mynd

Sérfræðingur í heimilislækningum - Heilsugæslan Grafarvogi

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 80-100% ótímabundin staða sérfræðings í heimilislækningum við Heilsugæsluna Grafarvogi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október nk. eða eftir nánara samkomulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir lækni sem áhuga hefur á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu.

Heilsugæslan Grafarvogi er staðsett í nýlegu húsnæði í Spönginni í Grafarvogi. Á stöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sálfræðingi, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. Heilsugæslan Grafarvogi er hverfisstöð og er fyrst og fremst ætlað að veita íbúum almenna, samfellda og aðgengilega heilbrigðisþjónustu. Í húsnæði Heilsugæslunnar í Grafarvogi eru einnig starfrækt tvö geðheilsuteymi á vegum HH.

Þessi ánægjulega sambúð með geðteymunum gerir stöðina félagslega og fræðilega að einkar áhugaverðum vinnustað. Starfsemi heilsugæslunnar er í örri framþróun þar sem áhersla er lögð á náið samstarf.

 - Mynd

Sviðsstjóri verndarsviðs

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Útlendingastofnun leitar að sviðsstjóra til að leiða verndarsvið stofnunarinnar. Verndarsvið hefur það hlutverk að þjónusta umsækjendur um alþjóðlega vernd með hagsmuni þjónustuþega að leiðarljósi og afgreiða umsóknir þeirra um alþjóðlega vernd á Íslandi. Starfið er umfangsmikið og krefjandi. Helstu verkefni eru dagleg stjórnun sviðsins, ábyrgð á að þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd sé fagleg og vönduð, í samræmi við innlendar og erlendar skuldbindingar íslenskra stjórnvalda og taki mið af einstaklingsbundnum þörfum, ábyrgð á að úrvinnsla umsókna um alþjóðlega vernd sé fagleg, skilvirk og fullnægi innlendum og erlendum skuldbindingum sem kveðið er á um í lögum, reglugerðum og alþjóðasamningum, þátttaka í stefnumótun og samskipti við ráðuneyti, stofnanir og aðra samstarfsaðila, þ.m.t. samskipti og veiting upplýsinga og viðtala við fjölmiðla.

Sviðsstjóri verndarsviðs Útlendingastofnunar þarf að búa yfir mikilli leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaði til að ná árangri í starfi. Sviðsstjóri skal hafa reynslu af opinberri stjórnsýslu og vera reiðubúinn að taka þátt í og vinna að stöðugum umbótum. Sviðsstjóri verndarsviðs heyrir undir forstjóra Útlendingastofnunar.

Í boði er áhugavert starf á spennandi vinnustað sem er á fleygiferð í stafrænni vegferð. Hjá Útlendingastofnun starfar um 90 manna samhentur hópur á fjórum sviðum. Útlendingastofnun leggur ríka áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn og að starfsandi sé til fyrirmyndar. Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og kost á fjarvinnu. Stofnunin hefur undanfarin ár tekið þátt í verkefninu um styttingu vinnuvikunnar og er miðað við 36 stunda vinnuviku hjá öllu starfsfólki.

 - Mynd

Aðjúnkt í samfélagsgeðhjúkrun

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa til umsóknar 49% stöðu aðjúnkts við námsbraut fagnáms sjúkraliða með áherslu á kennslu á kjörsviði samfélagsgeðhjúkrunar. Leitað er að einstaklingi með góða þekkingu á sviði samfélagsgeðþjónustu.

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Liðsmenn óskast í baráttunni við Covid-19

Suðurnes / Önnur störf

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja leitar eftir starfsfólki í sýnatökur vegna Covid-19.

Hér geta einstaklingar sótt um sem vilja taka þátt í baráttunni við Covid-19. Umsækjendum er ekki svarað sérstaklega en unnið er úr umsóknum um leið og þær berast.

Á stofnuninni er góð samvinna milli deilda, boðleiðir eru stuttar og góður starfsandi. Við tökum vel á móti nýju fólki og góð þjálfun er í boði.

Bent er á eftirfarandi: "Samkvæmt lögum ber ríkisstofnunum að auglýsa laus störf. Undanþágur frá auglýsingaskyldu eru takmarkaðar við ráðningar til skemmri tíma en tveggja mánaða, afleysingar sem vara skulu skemur en 12 mánuði og ráðningar í störf sem auglýst hafa verið með opinni auglýsingu innan sl. 6 mánaða".

 - Mynd

Verkstjóri þjónustustöð Reyðarfjörður

Vegagerðin
Austurland / Iðnstörf

 

Starf verkstjóra við þjónustustöðina á Reyðarfirði er laust til umsóknar. Verkstjóri hefur umsjón og eftirlit með verkefnum á þjónustustöð á Reyðarfirði  og sér til þess að þau séu unnin í samræmi við markmið Vegagerðarinnar. 

 

 - Mynd

Þjónustulundaður starfsmaður í afgreiðsluapótek Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Lyfjaþjónusta Landspítala óskar eftir að ráða til starfa jákvæðan og þjónustulundaðan liðsmann í afgreiðsluapótek Landspítala. Um er að ræða tímabundið afleysingastarf til eins árs og er æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Afgreiðsluapótek heyrir undir lyfjaþjónustu Landspítala og þjónustar sjúklinga sem útskrifast frá spítalanum sem og sjúklinga sem fá þjónustu á dag- og göngudeildum. Í lyfjaþjónustu Landspítala starfa um 80 lyfjafræðingar, lyfjatæknar og sérhæfðir starfsmenn. Verkefni lyfjaþjónustu eru fjölbreytt og fela meðal annars í sér að þjónusta sjúklinga á öllum deildum spítalans með öflun, blöndun, skömmtun og dreifingu lyfja ásamt faglegri upplýsingagjöf um lyf. 

 - Mynd

HSN á Blönduósi leitar að starfsmanni í aðhlynningu

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) á Blönduósi óskar eftir starfsmanni í aðhlynningu  á hjúkrunarsviði. Ráðningartími er eftir samkomulagi og er ráðningin ótímbundin, æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

 - Mynd

HSN á Blönduósi leitar að hjúkrunarfræðingum í fast starf

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) Blönduósi óskar eftir hjúkrunarfræðingum til starfa á hjúkrunardeild. Æskilegt er að umsækjendur geti byrjað sem fyrst eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall samkomulag. 

Unnið er á þrískiptum vöktum. HSN getur útvegað starfsmanni húsnæði.

 - Mynd

Lögreglumenn í sérsveit hjá embætti ríkislögreglustjóra - 4 stöður

Höfuðborgarsvæðið / Löggæslustörf

Í sérsveit embættis ríkislögreglustjóra eru lausar til umsóknar fjórar stöður lögreglumanna. Starfsstöð er Skúlagata 21, Reykjavík. Gert er ráð fyrir að ríkislögreglustjóri setji í stöðurnar frá og með 1. október 2021 með skipun í huga að 12 mánaða reynslutíma loknum.

 - Mynd

HSN á Blönduósi leitar að sjúkraliðum í fast starf

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) Blönduósi óskar eftir sjúkraliðum á hjúkrunarsvið.  Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.

 - Mynd

Heilbrigðismenntaður sérfræðingur

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Sjúkratryggingar Íslands auglýsa laust til umsóknar fullt starf sérfræðings í deild Heilbrigðisþjónustu á Réttindasviði. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í deild sem sér um framkvæmd samninga, m.a. við heilsugæslustöðvar, hjúkrunarheimili, sjúkrahús og sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn. Jafnframt sér hún um afgreiðslur umsókna á tæknilegum hjálpartækjum.

 - Mynd

Aðstoðarmaður við hjúkrun - Egilsstaðir - Hjúkrunarheimilið Dyngja

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða aðstoðarmann við hjúkrun á Hjúkrunarheimilinu Dyngju í fasta stöðu. Starfshlutfall er 80 -100% eða skv. samkomulagi. Æskilegt að viðkomandi geti byrjað sem fyrst. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Umsjón útskrifta á lungnadeild

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingi til starfa, megináhersla starfsins er skipulag og umsjón með útskrift sjúklinga lungnadeildar A6 í Fossvogi. Starfshlutfall er samkomulag (50-100%). Unnið er að öllu jöfnu með viðveru a.m.k. 4-6 klst í dagvinnu virka daga, einnig er möguleiki að vinna vaktir að hluta. Ráðið verður í starfið 1. október 2021 eða eftir nánara samkomulagi. 

Deildin er 18 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með bráða og langvinna sjúkdóma í öndunarfærum auk annarra bráðra sjúkdóma og vandamála á sviði lyflækninga. Lögð er áhersla á að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi og veita einstaklingshæfða hjúkrun. 

Á deildinni starfa um 65 manns og byggir þjónustan á þverfaglegri teymisnálgun. Mjög góður starfsandi er ríkjandi og ótalmörg tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við vinnum markvisst að því að gera deildina okkar betri og fögnum nýjum hugmyndum. 

 - Mynd

Leitum að öflugum yfirhjúkrunarfræðingi svæðis á Heilsugæsluna á Akureyri

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri auglýsir laust starf yfirhjúkrunarfræðings svæðis á Heilsugæslunni á Akureyri. Yfirhjúkrunarfræðingur ber faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð. 

Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2021 eða eftir samkomulagi. 

Leitað er að áhugasömum einstaklingi til að taka þátt í áframhaldandi þróun og uppbyggingu heilsugæsluþjónustu til framtíðar í samræmi við stefnu HSN.

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

 - Mynd

Hjúkrunarfræðingur - Egilsstaðir - Hjúkrunarheimilið Dyngja

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á Hjúkrunarheimilið Dyngju. Starfshlutfall er 80% eða samkvæmt samkomulagi. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Lögreglumenn - Lögreglustjórinn á Austurlandi

Austurland / Löggæslustörf

Lögreglustjórinn á Austurlandi auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður lögreglumanna við embættið. 

Sett verður í stöðurnar til hálfs árs frá og með 1. október 2021 með möguleika á skipun að reynslutíma loknum.   

 

 - Mynd

Sjúkraliði - Egilsstaðir - Hjúkrunarheimilið Dyngja

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sjúkraliða á Hjúkrunarheimilið Dyngju í framtíðarstarf. Starfshlutfall er 80% eða skv. nánara samkomulagi. HSA er metnaðarfullur vinnustaður þar sem um 420 manns starfa á þrettán starfsstöðvum. Á stofnuninni er unnið markvisst að góðum starfsanda og byggir HSA þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

 - Mynd

Umsjónarmaður hestahalds og hesthúsa

Norðurland / Önnur störf

Við Hestafræðideild Háskólans á Hólum er laus staða umsjónarmanns hestahalds og hesthúsa. Við erum að leita eftir einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu af umhirðu hesta og búrekstri. Reynsla af leiðbeiningu nemenda um hestahald og reiðmennsku er kostur. 

 - Mynd

Staða lektors við Hestafræðideild

Norðurland / Kennsla og rannsóknir

Við Hestafræðideild Háskólans á Hólum er laus staða lektors. Við erum að leita eftir einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu á sviði hestafræða eða skyldra greina, s.s.  atferlis- eða lífeðlisfræði dýra eða íþróttafræðum. Þekking á kennslufræði er kostur. Mikilvægt er að búa yfir reynslu af og miklum áhuga á hestum.

 - Mynd

Sjúkraþjálfari - Hefur þú áhuga á öldrunarsjúkraþjálfun?

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Hér er tækifærið til að öðlast breiða þekkingu innan fagsins og vera hluti af liðsheild sem starfar í krefjandi og skemmtilegu umhverfi.

Laust er til umsóknar starf sjúkraþjálfara á Landakoti og Vífilsstöðum. Um er að ræða tímabundið afleysingastarf til eins árs, frá 1. nóvember 2021 til 31. október 2022. Unnið er í dagvinnu og er starfshlutfall 80-100%.

Sjúkraþjálfun á Landakoti sinnir fjölbreyttri og sérhæfðri endurhæfingu aldraðra. Lögð er áhersla á greiningarvinnu, fagþróun og þverfaglegt samstarf. Boðið verður upp á markvissa innleiðingu í starfið hjá reyndum sjúkraþjálfurum á sviði öldrunarsjúkraþjálfunar.

Sjúkraþjálfarar á Landakoti sinna þjálfun á legudeildum  og eru starfandi í teymum á göngudeild öldrunarlækninga. Einnig hefur Landakot umsjón með sjúkraþjálfun á Vífilsstöðum en þar dvelja sjúklingar sem eru í bið eftir hjúkrunarheimilum.

 - Mynd

Sálfræðingur fullorðinna - Heilsugæslan Garðabæ

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 50% tímabundið starf sálfræðings fullorðinna til eins árs við Heilsugæsluna Garðabæ. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf og spennandi vettvang fyrir sálfræðing sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Sálfræðingur starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á að sálfræðingar HH fái handleiðslu og símenntun í faginu.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Mikil þróunarvinna er í gangi og stöðugt er unnið að því að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem hefur fjölgað mikið undanfarin ár.

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is)

 - Mynd

Ráðgjafi á Norðurlandi-vestra

Vesturland/Norðurland / Sérfræðistörf

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða ráðgjafa á þjónustuskrifstofuna á Norðurlandi-vestra.  Ráðgjafi þjónustar atvinnuleitendur og atvinnurekendur með það að markmiði að vinna gegn atvinnuleysi.  Í starfi sínu þarf ráðgjafi að geta beitt fjölbreyttum aðferðum og myndað tengsl við ólíka aðila til að vinna að hagsmunum atvinnuleitenda og atvinnulífs.

Starfstöð ráðgjafa yrði á Hvammstanga, Skagaströnd eða Sauðárkróki.

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

 - Mynd

Forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála sem tekur til starfa 1. janúar 2022. 

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur áhuga á að byggja upp nýja stofnun. 

 - Mynd

Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu

Höfuðborgarsvæðið / Stjórnunarstörf

Félagsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Barna- og fjölskyldustofu sem tekur til starfa 1. janúar 2022. 

Félagsmálaráðuneytið leitar að framsæknum stjórnanda sem hefur þekkingu á málefnum barna og hæfni til að leiða innleiðingar- og breytingaferli. 

 - Mynd

Sérfræðilæknir í almennum lyflækningum

Austurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis í almennum lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. Staðan veitist frá 1. október 2021 eða eftir nánara samkomulagi.

Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingardeild og endurhæfingardeild ásamt stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á FSN. Þjónustusvæði sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur um 11.000 íbúa. Flugvöllur fyrir sjúkraflug er í Neskaupstað. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu, samanber lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum: heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði HSA eru auk FSN sjö heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar 11 talsins. HSA byggir þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

FJARÐABYGGÐ ER ÁKJÓSANLEGUR KOSTUR JAFNT Í STARFI OG LEIK: 

Samfélagið
Í Neskaupstað er sterkt skólasamfélag: leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verkmenntaskóli. Næsti menntaskóli er á Egilsstöðum. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar og fólk því fljótt í förum milli staða, hvort sem um er að ræða t.d. skóla eða þjónustu af ýmsum toga. Íbúarnir eru samheldnir og samfélagið líflegt. Íbúafjöldi er um 1400 manns. 

Íþróttir
Íþróttalífið á svæðinu er  fjölbreytt og ýmislegt í boði, svo sem sjósport, fjallgöngur, fótbolti, blak, sund, hestamennska, skíði, golf og  karate. Oddskarð er skíðasvæði í fjöllunum milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir náttúrufegurð og góðan aðbúnað. Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði.

Samgöngur
Ný Norðfjarðargöng hafa gjörbylt samgöngum í Fjarðabyggð. Egilsstaðaflugvöllur er í aðeins tæplega klukkustundar akstursfjarlægð. 

Náttúrufegurð 
Náttúra Austurlands er í senn mikilúðleg og fíngerð. Útivistarfólk á auðvelt með að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en einmitt í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar. Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn gæti að óreyndu grunað.

 - Mynd

Deildarlæknir á bæklunarskurðdeild

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar staða deildarlæknis við bæklunarskurðdeild Sjúkrahússins á Akureyri. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfall er 100% og veitist staðan til eins árs eða samkvæmt samkomulagi.

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Það er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins, er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem leggur metnað sinn í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum. SAk leggur áherslu á samvinnu við heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni. 

 - Mynd

Deildarlæknir lyflækningadeild

Norðurland / Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 100% staða deildarlæknis á lyflækningadeild. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eigi síður en 15. október 2021. Næsti yfirmaður er forstöðumaður deildar mennta og vísinda. Faglegur yfirmaður er forstöðulæknir lyflækninga.

 - Mynd

Forritari og gagnagrunnshönnuður

Höfuðborgarsvæðið / Sérfræðistörf

Hafrannsóknastofnun leitar að forritara til að styrkja uppbyggingu, viðhald og framþróun upplýsingakerfa stofnunarinnar. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á bæði framenda og bakendaforritun og verður hluti af teymi sem vinnur saman að úrlausn fjölbreyttra verkefna. Starfið er tímabundið til tveggja ára. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

 - Mynd

Læknar í sérnámsgrunni - Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri, Sjúkrahúsið á Akranesi og Heilsugæslan um land allt

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið/Vesturland/Vestfirðir/Norðurland/Austurland/Suðurland/Suðurnes / Kennsla og rannsóknir

Auglýst eru störf lækna í sérnámsgrunni á Íslandi. Um er að ræða starfsnám, sbr. 8. gr. reglugerðar um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, nr. 467/2015, með síðari breytingum.

Upphaf ráðningar miðast við 6. júní 2022 og hefst starf á klínískum deildum 13. júní eða skv. dagsetningum sem tilteknar eru í fylgiskjali með umsókn um sérnámsgrunn. Markmiðið er að veita hnitmiðaða þjálfun og leiðsögn, samkvæmt marklýsingu á viðurkenndri heilbrigðisstofnun, þannig að læknir í sérnámsgrunni öðlist reynslu og færni til að geta starfað fagmannlega sem öruggur læknir. Starfsnámið fer fram undir ábyrgð framkvæmdastjóra lækninga á viðkomandi stofnun.

Sérnámsgrunnur er samtals 12 mánaða klínískt starf á viðurkenndum heilbrigðisstofnunum. Þar af skal læknir í sérnámsgrunni starfa a.m.k. 4 mánuði á lyflækningadeild, 2 mánuði á skurðlækningadeild og/ eða bráðadeild og 4 mánuði á heilsugæslustöð. Tveir mánuðir teljast sem tímabil utan skyldumánaða og geta læknar í sérnámsgrunni komið með óskir vegna þess. 

 - Mynd

Sérfræðingur í brunavörnum

Norðurland / Sérfræðistörf

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun leitar að öflugum liðsauka til að taka þátt í uppbyggingu stofnunarinnar á sviði húsnæðis- og mannvirkjamála á Íslandi.

Sérfræðingur óskast til að starfa á brunavarnasviði HMS sem staðsett er á Sauðárkróki. Hlutverk sviðsins er að sinna samræmingar- og leiðbeinandi hlutverki á sviði brunavarna. Sviðið hefur eftirlit með slökkvistarfi á Íslandi, samþykkir brunavarnaáætlanir sveitarfélaga, annast rannsóknir, fræðslu og forvarnir á sviði brunavarna og sér um útgáfu leyfa. Brunavarnasvið ber jafnframt ábyrgð á starfrækslu Brunamálaskólans.

 - Mynd

Launað starfsnám til sérfræðiviðurkenningar í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði

Landspítali
Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Landspítali auglýsir eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum í launað starfsnám til sérfræðiviðurkenningar. 

Tilgangur starfsnámsins er að efla og bæta við klíníska færni og þekkingu verðandi sérfræðinga í hjúkrun og ljósmóðurfræðum á viðkomandi sérsviði og að þeir fái þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum og reynslu í hlutverki sérfræðings á viðkomandi sérsviði undir handleiðslu sérfræðings. 

Starfsnámið er einstaklingsmiðað og stendur yfir í 9-18 mánuði. Starfsnámið hefst í nóvember 2021 eða eftir samkomulagi.

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi

Höfuðborgarsvæðið / Sumarstörf

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur. 
 
Í þessum starfaflokki er eingöngu ráðið í tímabundnar stöður s.s.

  • Störf við verkefni sem standa í tvo mánuði eða skemur
  • Störf við afleysingar sem ekki er ætlað að standa lengur en 12 mánuði samfellt

Hér geta ljósmæður sett inn starfsumsókn og verið á skrá hjá Landspítalanum.
Allar ótímabundnar stöður eru auglýstar og þarf að sækja um þær sérstaklega. 

 - Mynd

Yfirlæknir sýkla- og veirufræðideildar Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Starf yfirlæknis sýkla- og veirufræðideildar á Landspítala er laust til umsóknar. Sýkla- og veirufræðideild Landspítala er rannsóknastofa og tilvísunarrannsóknastofa fyrir Ísland á sviði bakteríufræði, veirufræði, sveppafræði og sníkjudýrafræði. Deildin vinnur með sóttvarnarlækni og öðrum heilbrigðisyfirvöldum að bættri lýðheilsu með rannsóknum og skráningu á smitsjúkdómum, orsökum þeirra og útbreiðslu. 

Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi; þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslega ábyrgð. Auk þess gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu vísindastarfs á deildinni. Næsti yfirmaður er forstöðumaður rannsóknaþjónustu.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu deildarinnar fyrir þjónustu við sjúklinga og heilbrigðisstarfsmenn, vísindarannsóknir, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við forstöðumann, framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. nóvember 2021 eða samkvæmt nánara samkomulagi. 

 - Mynd

Félagsráðgjafi - Heilsugæslan Efra-Breiðholti

Höfuðborgarsvæðið / Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar 40% tímabundið starf félagsráðgjafa til eins árs við Heilsugæsluna Efra Breiðholti. Um er að ræða tilraunaverkefni  þar sem lítil reynsla er fyrir af starfi félagsráðgjafa  innan heilsugæslunnar. 

Um ábyrgðarmikið og krefjandi starf er að ræða og spennandi vettvang fyrir félagsráðgjafa sem hefur áhuga á nýsköpun og framþróun í heilsugæslu. Félagsráðgjafi starfar í þverfaglegu teymi með læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og öðru fagfólki í skemmtilegu starfsumhverfi sem er í stöðugri þróun. 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustu þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt í nærumhverfi og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Stöðug þróunarvinna er í gangi með það að leiðarljósi að bæta þjónustu við skjólstæðinga heilsugæslunnar. Heilsugæslan Efra-Breiðholti hefur vissa sérstöðu vegna fjölda nýbúa sem þar eru skráðir og hárrar félagsþarfavísitölu sem er lýsandi fyrir félagslega þyngd upptökusvæðisins. 

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) 

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Almenn umsókn

Suðurnes / Önnur störf

Hér er hægt að skrá almenna umsókn um starf hjá HSS, ekki er verið að auglýsa ákveðið starf. Almennum starfsumsóknum er ekki svarað sérstaklega en haft verður samband við umsækjendur eftir því sem tilefni er til.
Vinsamlegast skráið sérstakar óskir varðandi starf eða staðsetningu í reitinn "annað sem þú vilt taka fram" í umsókn.
Sækja þarf um auglýst störf sérstaklega.

Bent er á eftirfarandi: "Samkvæmt lögum ber ríkisstofnunum að auglýsa laus störf. Undanþágur frá auglýsingaskyldu eru takmarkaðar við ráðningar til skemmri tíma en tveggja mánaða, afleysingar sem vara skulu skemur en 12 mánuði og ráðningar í störf sem auglýst hafa verið með opinni auglýsingu innan sl. 6 mánaða"

 - Mynd

Viltu vera á skrá hjá HSN Dalvík

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Norðurland / Sumarstörf

Hér geta umsækjendur skráð almenna umsókn. Almennum starfsumsóknum er ekki svarað sérstaklega. Vinsamlega skráið sérstakar óskir varðandi starf í reitinn "annað sem þú vilt að komi fram" í umsókn. Til dæmis væri hægt að skrifa þar: 

- Lækna-, móttöku- eða heilbrigðisritari 

- Hjúkrunarfræðingur 

- Sjúkraliði 

- Ljósmóðir 

Sækja þarf um auglýst störf sérstaklega og í því sambandi skal bent á eftirfarandi: "Samkvæmt lögum ber ríkisstofnunum að auglýsa laus störf. Undanþágur frá auglýsingarskyldu eru takmarkaðar við ráðningar til skemmri tíma en tveggja mánaða, afleysingar sem vara skulu skemur en 12 mánuði og ráðningar í störf sem auglýst hafa verið með opinni auglýsingu innan s.l 6 mánuða".

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Læknanemar

Suðurnes / Heilbrigðisþjónusta

Hér geta læknanemar skráð almenna umsókn. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega.
Sérstakar óskir um staðsetningu skal skrá í reitinn "annað sem þú vilt taka fram í umsókn"
 

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Landspítali er suðupunktur þekkingar, þróunar og þverfaglegrar samvinnu. Lögð er áhersla á fagmennsku, framþróun og stöðugar umbætur. Við stefnum á að vera einn besti vinnustaður landsins sem býður upp á gott starfsumhverfi og samkeppnishæf kjör. 

Vilt þú taka þátt í vegferðinni með okkur? 

Í þessum starfaflokki er eingöngu ráðið í tímabundnar stöður s.s. 

  • Störf við verkefni sem standa í tvo mánuði eða skemur
  • Störf við afleysingar sem ekki er ætlað að standa lengur en 12 mánuði samfellt

Allar ótímabundnar stöður eru auglýstar og þarf að sækja um þær sérstaklega. Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum til að starfa á hinum ýmsu deildum Landspítala.

 - Mynd

Viltu vera á skrá? Almenn störf á Landspítala

Höfuðborgarsvæðið / Önnur störf

Landspítali er suðupunktur þekkingar, þróunar og þverfaglegrar samvinnu. Lögð er áhersla á fagmennsku, framþróun og stöðugar umbætur. Við stefnum á að vera einn besti vinnustaður landsins sem býður upp á gott starfsumhverfi og samkeppnishæf kjör. Vilt þú taka þátt í vegferðinni með okkur?

Í þessum starfaflokki er eingöngu ráðið í tímabundnar stöður s.s.

  • Störf við verkefni sem standa í tvo mánuði eða skemur
  • Störf við afleysingar sem ekki er ætlað að standa lengur en 12 mánuði samfellt

Allar ótímabundnar stöður eru auglýstar og þarf að sækja um þær sérstaklega. 
Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum til að starfa á hinum ýmsu deildum Landspítala. Dæmi um almenn störf eru til dæmis í eldhúsi/býtibúri, þvottahúsi, flutningsþjónustu o.fl.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira