Hoppa yfir valmynd
StjórnunarstörfHöfuðborgarsvæðiðMennta- og barnamálaráðuneytið

Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu gæða- og eftirlitsmála

Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu gæða- og eftirlitsmála

Mennta- og barnamálaráðuneyti leitar að öflugum leiðtoga í embætti skrifstofustjóra á nýrri skrifstofu  gæða- og eftirlitsmála.  Skrifstofustjóri er hluti af stjórnendateymi ráðuneytisins og heyrir beint undir ráðuneytisstjóra.

Skipurit ráðuneytisins, sem tók gildi 2. júní 2022, miðar að því að efla teymisvinnu innan mennta- og barnamálaráðuneytisins þannig að sá mannauður sem þar er til staðar fái notið sín sem best til að tryggja að menntun, aðbúnaður og réttindi barna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. 

Skrifstofustjóri fær tækifæri til að taka virkan þátt í að móta stefnu og starfsemi ráðuneytisins, þannig að það geti sem best sinnt sínu mikilvæga hlutverki sem m.a. er að tryggja farsæld barna sem búsett eru á Íslandi, Rík áhersla er lögð á skilvirkni og nýtingu gagna með markvissum hætti svo hægt sé að leggja mat á gæði og árangur málasviða ráðuneytisins og móta tillögur um aðlögun eða breytingar á stefnu, lögum og reglugerðum til að tryggja að markmið náist.   

Þá mun skrifstofustjóri taka virkan þátt í að móta starfsemi skrifstofunnar, s.s. að afmarka verkefni hennar, skilgreina árangursviðmið og byggja upp öflugt samstarf við aðrar skrifstofur og verkefnateymi ráðuneytisins.

Leitað er að öflugum einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á forystuhæfileika, framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. Skrifstofustjóra er ætlað að draga fram það besta í starfsfólki skrifstofunnar, setja því markmið og sýna fram á árangur af starfinu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Skrifstofustjóri ber ábyrgð á að leiða faglegt starf og stýra daglegri framkvæmd starfa gagnvart ráðuneytisstjóra.  Viðkomandi hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð á framkvæmd gæðamats og eftirlits með gæðastarfi í menntastofnunum á leik-, grunn- og framhaldsskólastigum sem og stofnunum á sviði barnaverndar og fjölskyldumála.

Skrifstofustjóri hefur yfirumsjón með verkefnum skrifstofunnar, stýrir forgangsröðun þeirra eftir því sem við á og ber ábyrgð á að afrakstur skrifstofunnar sé í samræmi við rétta stjórnsýsluframkvæmd. Skrifstofustjóri leiðir samstarf við aðrar skrifstofur, önnur ráðuneyti, hagaðila og aðra innlenda og erlenda aðila sem koma að málefnum skrifstofunnar.

Skrifstofustjóri hefur umsjón með og ber ábyrgð á eftirliti og eftirfylgni við rekstraráætlanir stofnana, sjóða og annarra samningsaðila ráðuneytisins og fylgir eftir að árlegt uppgjör sé í samræmi við fjárlög tilheyrandi tímabils.  Viðkomandi hefur umsjón með starfsemi stofnana og aðila sem gert hafa þjónustusamninga á málefnasviðum ráðuneytisins og hefur eftirfylgd með gildandi reglum og lögum er varða málefnasvið ráðuneytisins.

Skrifstofustjóri annast almennan rekstur skrifstofunnar og ber ábyrgð á árlegt uppgjör sé í samræmi við fjárhagsáætlun. Þá ber skrifstofustjóri ábyrgð því að skrifstofan sinni stjórnsýslulegum skyldum sínum og að stefnumarkandi ákvörðunum sé hrint í framkvæmd. 

Skrifstofustjóri virkjar starfsfólk skrifstofunnar til þess að það fái notið sín, nái árangri í starfi og skapar í samstarfi við starfsfólk tækifæri til markvissrar starfsþróunar. 

Hæfniskröfur

 • Árangursrík reynsla af breytingastjórnun, stjórnun krefjandi verkefna og umbótavinnu er skilyrði.
 • Farsæl reynsla af stjórnun, uppbyggingu liðsheildar og frammistöðustjórnun.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni til að sýna staðfestu, sannfæringarkraft og forystu.
 • Jákvætt og lausnamiðað viðhorf og metnaður til að veita góða þjónustu.
 • Greiningarhæfni og stefnumiðuð nálgun á viðfangsefnin.
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi; framhaldsmenntun er skilyrði.
 • Færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku er áskilin. Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur.

Sértækar hæfniskröfur:

 • Víðtæk reynsla af fjármálastjórnun, rekstri og áætlanagerð.
 • Góð þekking á fjárlagagerð og lögum um opinber fjármál sem og stjórnsýslulögum.
 • Hæfni til að viðhafa og innleiða nákvæm og vönduð vinnubrögð.
 • Árangursrík reynsla af gæðastjórnun.
 • Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins hafa gert.

Mennta- og barnamálaráðherra skipar í embættið til fimm ára í senn, skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er meta hæfi umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. 

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Tekið er mið af jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins við ráðningar og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  Nöfn allra umsækjenda verða birt á vef ráðuneytisins að loknum umsóknarfresti og verða umsóknir þar sem óskað er nafnleyndar ekki teknar til greina. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 

Umsóknarfrestur var framlengdur hinn 28. júní og er nú til og með 8. ágúst 2022

Skrifstofa gæða og eftirlits hefur umsjón með eftirliti á framkvæmd og innleiðingu gildandi reglna, laga og verkefnaáætlana á málefnasviði ráðuneytisins, m.a. með námi og kennslu á öllum skólastigum, starfsemi undirstofnana ráðuneytisins og aðila sem starfa samkvæmt þjónustusamningi við ráðuneytið sem og með framkvæmd gæðamats og eftirlits með gæðastarfi, þ.m.t. ytra mati eins og mælt er fyrir um í lögum og reglugerðum.  Skrifstofan fer, í samvinnu við skrifstofu greininga og fjármála, með öflun upplýsinga og eftirlit um nýtingu fjárheimilda þeirra stofnana sem heyra undir mennta- og barnamálaráðuneytið og aðila sem starfa samkvæmt þjónustusamningi við ráðuneytið, afgreiðslu tiltekinna styrkja sem og eftirlit með nýtingu styrkja og framkvæmd samninga sem gerðir eru af hálfu ráðuneytisins. Þá hefur skrifstofan umsjón með framkvæmda- og húsnæðismálum undirstofnana ráðuneytisins. Skrifstofan ber ábyrgð á afgreiðslu stjórnsýslukæra á málefnasviði ráðuneytisins og svörum við fyrirspurnum einstaklinga í samvinnu við aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Skrifstofan tekur þátt í nefndarstarfi og vinnuhópum vegna verkefna skrifstofunnar og er í samskiptum við sveitarstjórnir, frjáls félagasamtök og aðra til samræmis við sérlög á málefnasviði ráðuneytisins.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 08.08.2022

Nánari upplýsingar veitir

Erna Kristín Blöndal, ráðuneytisstjóri - [email protected]

Smelltu hér til að sækja um starfið

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira