Hoppa yfir valmynd
HeilbrigðisþjónustaHöfuðborgarsvæðiðLandspítali

Hjúkrunarfræðingar óskast á eftirfarandi deildir Landspítala

Hjúkrunarfræðingar óskast á eftirfarandi deildir Landspítala

Blóð- og krabbameinsdeild 11EG 

Óskum eftir reyndum hjúkrunarfræðingi á blóð og krabbameinsdeild 11EG við Hringbraut. Deildin er 30 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með krabbamein og illkynja blóðsjúkdóma. Unnið er í vaktavinnu. Við leggjum áherslu á einstaklingsmiðaða og heildræna þjónustu, fjölskylduhjúkrun, teymisvinnu og góðan starfsanda. Mikil áhersla er á gæða- og umbótavinna á deildinni. Boðið er upp á einstaklingshæfða starfsaðlögun á deild og öflugan stuðning og fræðslu.

Helstu verkefni og ábyrgð 

 • Veita sjúklingum og aðstandendum þeirra einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar
 • Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar 

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. 
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa við krabbameinshjúkrun
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

 

Göngudeild blóð- og krabbameina 11B

Óskum eftir reyndum hjúkrunarfræðingi á göngudeild blóð- og krabbameina 11B við Hringbraut. Á deildinni starfa 30 manns við dag- og göngudeildarþjónustu þar sem hver hjúkrunarfræðingur fylgir sínum sjúklingahópi í gegnum mismunandi krabbameinsmeðferð þar sem þekking og reynsla nýtist vel. Unnið er í dagvinnu, en einnig er í boði að deila starfshlutfalli milli dagdeildar og legudeildar. Í boði er markviss einstaklingsmiðuð aðlögun og tækifæri til að þróa þekkingu á sviði krabbameinshjúkrunar og hjúkrunar sjúklinga með blóðsjúkdóma með stuðningi reyndra hjúkrunarfræðinga. 

Helstu verkefni og ábyrgð 

 • Krabbameinslyfja- og stuðningslyfjameðferð 
 • Greina hjúkrunarþarfir, veita hjúkrunarmeðferð og bera ábyrgð á meðferð skv. starfslýsingu 
 • Veita markvissa fræðslu til sjúklinga og aðstandenda 
 • Einkennameðferð og stuðningur við sjúklinga og aðstandendur 
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu 
 • Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar 

Hæfniskröfur 

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. 
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa við krabbameinshjúkrun
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

 

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku

Óskum eftir bráðhjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðingi sem hefur reynslu af bráðahjúkrun. Bráðamóttaka  Landspítala Fossvogi er stærsta bráðamóttaka Landsins og sinnir móttöku veikra og slasaðra. Starfsumhverfið er fjölbreytt og líflegt og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Nýir starfsmenn fá handleiðslu og góða einstaklingsmiðaða aðlögun. Á bráðamóttöku koma allir sjúklingahópar og er starfið afar fjölbreytt og felur í sér teymisvinnu þar sem unnið er náið með öllum starfsstéttum. Unnið er á þrískiptum vöktum. 

Helstu verkefni og ábyrgð 

 • Veita sjúklingum og aðstandendum þeirra einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar
 • Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar 

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa við bráðahjúkrun
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

 

Hjúkrunarfræðingur á gjörgæslu E6

Óskum eftir gjörgæsluhjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðingi með reynslu af gjörgæsluhjúkrun á gjörgæsludeild E6 Fossvogi. Deildin er 7 rúma deild með sem þjónar bæði börnum og fullorðnum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar af margvíslegum ástæðum, m.a. eftir alvarleg slys, höfuðáverka, bruna og alvarlega sjúkdóma. Boðið verður upp á einstaklingshæfða aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. Unnið er á þrískipum vöktum. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita einstaklingshæfða hjúkrunarmeðferð, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga og aðstandenda þeirra
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. 
 • Sérnám í gjörgæsluhjúkrun er kostur
 • Faglegur metnaður 
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

 

Hjúkrunarfræðingur á lungnadeild A6

Óskum eftir hjúkrunarfræðingi á lungnadeild A6 Fossvogi og sækjumst eftir bæði reynslumiklum sem og nýútskrifuðum. Deildin er 19 rúma bráðalegudeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungnadeildin á landinu. Þjálfun og fræðsla er í fyrirrúmi á deildinni og mörg námstækifæri.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning til einstaklinga og aðstandenda þeirra sem leita til lungnadeildar til greiningar, rannsókna og/ eða meðferðar vegna einkenna frá öndunarfærum
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. 
 • Faglegur metnaður 
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

 

Hjúkrunarfræðingur á kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild 13EG

Óskum eftir reyndum hjúkrunarfræðingi á kviðarhols og þvagfæraskurðdeild 13EG Hringbraut. Deildin er 22 rúma legudeild og þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í efri og neðri hluta meltingarvegar og í þvagfærum. Við bjóðum einstaklingsmiðaða aðlögun eftir þörfum hvers og eins með áherslu á fagmennsku og starfsþróun. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita einstaklingshæfða hjúkrunarmeðferð, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga og aðstandenda þeirra
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. 
 • Faglegur metnaður 
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

 

Hjúkrunarfræðingur öryggis og réttargeðdeild Kleppi

Óskum eftir geðhjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðingi með áhuga og reynslu af geðhjúkrun. Um er að ræða tvær sérhæfðar deildir á Kleppi, annars vegar öryggisgeðdeild sem er átta rúma deild sem sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu sjúklinga með alvarlegar geðraskanir og hins vegar réttargeðdeild sem er átta rúma deild sem sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu ósakhæfra sjúklinga með alvarlegar geðraskanir. 

Meðferðarnálgun deildanna er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers og eins sjúklings. Meginmarkmið meðferðarinnar er að sjúklingar fái þá meðferð og endurhæfingu sem er nauðsynleg til þess að þeir geti komist aftur út í samfélagið. 

Starfsemi deildanna er í mikilli þróun og áhersla á umbótastarf er því mikil. Áhersla er lögð á góða þjónustu við sjúklinga og aðstandendur og öryggi sjúklinga og starfsmanna.  

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita einstaklingshæfða hjúkrunarmeðferð, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga og aðstandenda þeirra
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. 
 • Faglegur metnaður 
 • Sérnám í geðhjúkrun er kostur
 • Áhugi á geðhjúkrun og meðferðarstarfi
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita sjúklingum og aðstandendum þeirra einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar
 • Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar 

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. 
 • Faglegur metnaður 
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hafa gert.

Frekari upplýsingar um starfið - sama fyrir allar deildir

Umsóknarfrestur er til 1. september 2023

Við bjóðum, eftir því sem við á

 • Aðstoð við að sækja um íslenskt hjúkrunarleyfi 
 • Aðlögun á deild með tengilið
 • Þátttöku í starfsþróunarári á spítalanum með öðrum erlendum hjúkrunarfræðingum 
 • Íslenskunámskeið sem er að hluta til á vinnutíma fyrir þá sem vilja
 • Laun í samræmi við  kjarasamninga Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga við ríkið

Umsókn fylgi

 • Afrit af gildu hjúkrunarleyfi
 • Náms- og starfsferilskrá á íslensku eða ensku
 • Kynningarbréf á íslensku eða ensku
 • Upplýsingar um meðmælendur
 • Starfsvottorð 
 • Fylgiskjöl skulu vera á pdf formi
 • Tilgreina í athugasemd deild sem sótt er um

Hvernig er að vera erlendur hjúkrunarfræðingur á Íslandi: https://vimeo.com/725677387

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6700 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að þar sé veitt framúrskarandi heilbrigðisþjónusta byggð á vísindum, fagmennsku og umhyggju, öflugu fagfólki og studd með umgjörð og aðbúnaði sem sómi er að.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá birtingu auglýsingar, sbr. 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa með síðari breytingum.

Starfsmerkingar: Heilbrigðisþjónusta, Hjúkrunarfræðingur, hjúkrun

 

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 01.09.2023

Nánari upplýsingar veitir

Eygló Ingadóttir - [email protected]
Hrafnhildur Kvaran - [email protected]

Smelltu hér til að sækja um starfið

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum