Hoppa yfir valmynd

Réttindagæsla fyrir fatlað fólk

Samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk starfa réttindagæslumenn fatlaðs fólks í öllum landshlutum. Verkefni þeirra er að fylgjast með högum fatlaðs fólks og aðstoða það við hvers konar réttindagæslu. 

Fatlaður einstaklingur getur leitað til réttindagæslumanns með hvaðeina sem varðar réttindi hans, fjármuni og önnur persónuleg mál. Réttindagæslumaður skal veita honum stuðning og aðstoða hann við að leita réttar síns eftir því sem við á. Einnig er gert ráð fyrir að hver sá sem telur að brotið sé á réttindum fatlaðs einstaklings geti tilkynnt það réttindagæslumanni auk þess sem réttindagæslumaður getur tekið upp mál að eigin frumkvæði. Réttindagæslumaður skal vera sýnilegur og standa fyrir fræðslu fyrir fatlað fólk og þá sem starfa með því.

Réttindagæslumenn fatlaðs fólks eru átta og starfa í landshlutum sem hér segir:
- Sjá einnig landskort (PNG)

 • Símanúmer réttindagæslumanna : 554-8100 
 • Tölvupóstur réttindagæslumanna: [email protected] 
 • Yfirmaður réttindagæslumanna er Jón Þorsteinn Sigurðsson
 • Opnunartímar eru 8:30 - 4:30 mánudaga til fimtudaga, og 8:30 - 12:00 á föstudögum

Frá Hornafirði til Fáskrúðsfjarðar:Þórhildur Sæmundsdóttir

 Þórhildur Sæmundsdóttir

 

 

Guðrún PálmadóttirFrá Vopnafirði að Fáskrúðsfirði (ekki meðtalinn):
Guðrún Pálmadóttir

 

 

 

 

Elinborg ÞrastardóttirRéttindagæslumaður:
Elinborg Þrastardóttir
Aðsetur: Austurströnd 3 170 Seltjarnarnesi

 

 

 

 

Eiríkur SmithEiríkur Smith
Aðsetur: Austurströnd 3 170 Seltjarnarnesi

 

 

 

 

Guðrún PálmadóttirGuðrún Pálmadóttir
Aðsetur: Vinnueftirlit ríkisins, Skipagötu 14, 600 Akureyri

 

 

 

 

Auður Finnbogadóttir

Freyja Haraldsdóttir

Jón Þorsteinn Sigurðsson

Svala Ýr Smáradóttir

Auður
Finnbogadóttirs

Freyja
Haraldsdóttir

Jón Þorsteinn
Sigurðsson

Svala Ýr
Smáradóttir

 

Réttindagæslumenn í Reykjavík
Aðsetur: Austurströnd 3, 170 Seltjarnarnesi

Þórhildur SæmundsdóttirÞórhildur Sæmundsdóttir
Aðsetur: Austurströnd 3, 170 Seltjarnarnesi


Svala Ýr SmáradóttirSvala Ýr Smáradóttir
Aðsetur: Stillholti 16 - 18, 300 Akranes

Réttindavaktin er skipuð af félagsmálaráðherra.

Hlutverk hennar er m.a. að:

 • styðja réttindagæslumenn í störfum sínum
 • safna upplýsingum um réttindamál fatlaðs fólks og fylgjast með þróun í hugmyndafræði,
 • koma á framfæri ábendingum um það sem betur má fara,
 • bera ábyrgð á fræðslu- og upplýsingastarfi,
 • annast útgáfu á auðlesnu efni og bæklingum um réttindi fatlaðs fólks,
 • upplýsa almenning um réttindi fatlaðs fólks, vinna gegn staðalímyndum og fordómum og auka vitund um getu og framlag fatlaðs fólks.

- Sjá nánar V. kafla réttindagæslulaga 

- Réttindavakt fyrir fatlað fólk - skipan

 • Nauðung er þegar líkamlegri þvingun er beitt. Það er líka nauðung þegar fólk fær ekki að hafa hluti sem það á.
 • Það telst nauðung þegar fólk er þvingað til að gera það sem það vill ekki gera eða fær ekki að gera það sem það vill.

Sjá einnig:
- V. kafli réttindagæslulaga, 11. grein

Má beita fólk nauðung?

 • Aðalreglan er sú að það er bannað að beita fólk nauðung.
 • Sumt má þó aldrei gera eins og að skaða sjálfan sig og aðra eða að eyðileggja mjög dýra hluti. Þá getur verið leyfilegt að beita nauðung.
 • Ekki má vakta fólk heima hjá sér með myndavél eða hljóðnema nema með sérstöku leyfi.

Sjá einnig:
- V. kafli réttindagæslulaga, 10., 11. og 12. grein laganna

 • Einstaklingur sem vegna fötlunar sinnar á erfitt með að gæta hagsmuna sinna getur fengið sinn persónulegan talsmann.
 • Persónulegur talsmaður hjálpar hinum fatlaða einstaklingi við að koma óskum sínum á framfæri og fylgist með að farið sé eftir þeim.
 • Réttindagæslumaður kemur á samningi milli hins fatlaða einstaklings og talsmanns.
 • Réttindagæslumaður hefur eftirlit með störfum talsmanns.
 • Bæði fatlaður einstaklingur og persónulegur talsmaður geta sagt samningnum upp þegar þeir vilja.

Sjá einnig:
- IV. kafli réttindagæslulagnanna
- Reglugerð um persónulega talsmenn
.
- 12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

 • Aðstoðar fatlað fólk við að ná fram rétti sínum.
 • Fylgist með hvort fatlað fólk njóti réttinda sinna.
 • Bendir stjórnendum á hvað megi betur fara.
 • Aðstoðar við að kæra sé þess þörf.

Réttindagæslumenn aðstoða fatlað fólk við að ná fram rétti sínum. Þeir fylgjast með hvort fatlað fólk njóti réttinda sinna og benda á hvað megi betur fara í þjónustunni. Telji fatlaður einstaklingur að á rétti hans sé brotið getur hann haft samband við réttindagæslumann. Öllum öðrum ber að láta réttindagæslumann vita ef þeir telja að verið sé að brjóta á rétti fatlaðs einstaklings.

Sjá einnig:
- III. kafli laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk
- Reglugerð um réttindagæslumenn fatlaðs fólks

 • Sá sem telur sig beittan nauðung eða veit um einhvern sem beittur er nauðung getur haft samband við réttindagæslumann fatlaðs fólks.
 • Sá sem veitir þjónustu getur fengið ráðgjöf um hvernig megi komast hjá nauðung.
 • Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk, fer yfir slík mál og bendir á hvernig á að gera hlutina rétt.
 • Ef séfræðiteymið telur að beita þurfi nauðung til að hjálpa fólki getur sá sem veitir þjónustu sótt um slíkt hjá nefnd um undanþágu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk.
 • Nefndin setur mjög ströng skilyrði fyrir undanþágunni og veitir hana í takmarkaðan tíma.

Sjá einnig:
- Reglugerð um sérfræðiteymi
- Reglugerð um undanþágunefnd
- V. kafli réttindagæslulaganna, 14.til 19. grein
- 12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

 • Réttindagæslan á að tryggja fötluðu fólki stuðning við að gæta réttinda sinna.

Sjá einnig:
- Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk
- Reglugerð um réttindagæslumenn fatlaðs fólks

Fyrir hverja er réttindagæslan?

 • Réttindagæslan er fyrir þá sem þurfa aðstoð vegna fötlunar sinnar við að leita réttar síns

Sjá einnig:
- Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk
- Reglugerð um réttindagæslumenn fatlaðs fólks
- Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

Beiðni til nefndar um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar gagnvart fötluðu fólki

Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar starfar samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011. Samkvæmt lögunum er óheimilt að beita nauðung í þjónustu við fatlað fólk nema til að koma í veg fyrir að einstaklingur valdi sjálfum sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni, eða til að uppfylla grunnþarfir viðkomandi.

Þegar þjónustuaðili, forstöðumaður eða annar sem ber ábyrgð á þjónustu við fatlaðan einstakling telur að hann komist ekki hjá því að beita nauðung getur hann sótt um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar eða fjarvöktunar, að því gefnu að hann hafi fengið umsögn frá sérfræðiteymi samkvæmt 14. gr. laganna.

Unnt er að sækja um undanþágu til undanþágunefndarinnar á rafrænu formi á eyðublaðavef Stjórnarráðsins sem er aðgengilegt á minarsidur.stjr.is

 1. Aðgangur að eyðublaðavefnum er veittur á kennitölu þjónustuaðila eða einstaklinga, í því tilfelli á kennitölu ábyrgðarmanns þjónustuaðila.
 2. Viðkomandi velur flipann Nýskráning, skráir þar kennitölu og netfang og velur sér lykilorð. Tölvupóstur berst síðan á uppgefið netfang og skráningin er staðfest. 
 3. Þegar skráning hefur verið staðfest skráir viðkomandi sig inn með kennitölu og lykilorði undir Innskráning og velur síðan flipann Eyðublöð.
 4. Sjá einnig nánari leiðbeiningar um notkun eyðublaðavefsins.

Athugið að eyðublaðið má vista meðan á vinnslu stendur en beiðni/tilkynning berst ekki nefndinni fyrr en hún hefur verið send.

Nánari upplýsingar veitir Silja Stefánsdóttir í síma 545 8100 eða í tölvupósti á [email protected].

Sjá einnig

Ráðstefna á vegum réttindavaktarinnar: Að skilja vilja og vilja skilja!

Hvernig er hægt að styðja fólk sem notar óhefðbundnar tjáskiptaleiðir við að fara með sjálfstæði sitt?

Ráðstefnan var haldin á Hótel Natura, föstudaginn 24. nóvember 2017, á  vegum réttindavaktar velferðarráðuneytisins í samvinnu við Öryrkjabandalag Íslands, Landssamtökin Þroskahjálp, Samband íslenskra sveitarfélaga og Háskóla Íslands. Um það bil 300 gestir sóttu ráðstefnuna sem einnig mátti fylgjast með í beinni útsendingu á netinu (sjá upptöku á YouTube). Nálgast má glærur fyrirlesara og upptökur af einstökum fyrirlestrum hér að neðan.

#viljaskiljavilja

DAGSKRÁ

Vinsamlegast mætið tímanlega.

Ingibjörg Broddadóttir formaður réttindavaktar Ingibjörg Broddadóttir formaður réttindavaktar velferðarráðuneytisins opnar ráðstefnuna og flytur jafnframt ávarp ráðherra í forföllum hans.

Ingibjörg hefur lokið BA-prófi í sálfræði, MA í félagsráðgjöf og MPA í stjórnsýslu. Hún hefur verið sérfræðingur í velferðarráðuneytinu um langt árabil. Á starfsferli sínum hefur hún einkum unnið að barnavernd, félagsþjónustu sveitarfélaga, málefnum innflytjenda og flóttafólks auk málefna fatlaðs fólks og réttindagæslu þess hóps.

Þorsteinn Víglundsson, félags- og jafnréttismálaráðherraIngibjörg Broddadóttir flytur ávarp ráðherra í forföllum hans, sjá hér að ofan.

 

 dr. Joanne Watson

Listening to people rarely heard: Supporting Decision making for people who communicate informally

Dr. Joanne Watson frá Deakin University í Melbourne, Ástralíu, kynnir rannsókn sína.

Dr. Joanne Watson, er talmeinafræðingur, hefur stundað fræðimennsku og rannsóknir á þessu sviði, og er með þrjátíu ára reynslu af því að starfa með fötluðu fólki. Starfsvettvangur hennar teygir sig víða, því hún hefur unnið á þessu sviði í þremur heimsálfum, í Ástralíu, Kína, Hong Kong og Bandaríkjunum. Síðast en ekki síst er hún þekktur fyrirlesari, auk þess að hafa skrifað fræðigreinar og verið meðhöfundur bóka á sínu sérsviði. Sem stendur starfar Joanne við Dekain University í Melbourne.

Inntak erindis: Joanne mun á ráðstefnunni greina frá doktorsrannsókn sinni og lýsa verklagi sem hún hefur þróað til að lesa í vilja fólks sem ekki getur tjáð sig á hefðbundinn hátt.


10:00 KAFFIHLÉ

Dr. Guðrún V. Stefánsdóttir

Guðrún V. Stefánsdóttir er prófessor í fötlunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar hafa beinst að lífssögum, háskólamenntun og  sjálfræði fatlaðs fólks, þar með talið þeirra sem þurfa mikinn stuðning i daglegu lífi og tjá sig ekki með orðum.

Í erindinu verður fjallað um niðurstöður nýlegrar rannsóknar sem beindist að sjálfræði og fólki með þroskahömlun. Kynnt verða nokkur dæmi úr rannsókninni um jákvæðan stuðning sem miðaði að því að laða fram og styðja við sjálfræði einstaklinga sem tjá sig ekki með orðum.

Gísli og Hrafnhildur segja frá samstarfi sínu; hvernig þau vinna í stöðugri hönnun og bestun á notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA þjónustu) Gísla. Þau greina frá því hvernig NPA nýtist Gísla til að taka fullan þátt í samfélaginu og hvernig þau nota samskipti til að skilja hvort annað, finna nýjar lausnir og meta árangur.

Hrafnhildur Jóhannesdóttir
Hrafnhildur JóhannesdóttirBS í viðskiptafræði og MA í samfélagsvænni frumkvöðlafræði. Hefur starfað sem verkefnastjóri og aðstoðarkona Gísla undanfarin ár. Hefur einnig unnið verkefni sem ljósmyndari og hönnuður fyrir rannsóknarverkefnið Jafnrétti fyrir alla og sendiherra Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hún stundar MA nám í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands með sérstakan áhuga á því hvernig hægt er að stuðla að jákvæðari birtingarmyndum fatlaðs fólks í fjölmiðlum.

Gísli Björnsson
Gísli BjörnssonÚtskrifaðist úr starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun við Háskóla Íslands árið 2013. Hefur verið virkur í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks um árabil. Er sendiherra samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, er í starfi hjá menntavísindadeild Háskóla Íslands í rannsóknarverkefninu Jafnrétti fyrir alla og sem aðstoðarmaður á rektorsgangi. Hann leikur einnig á hljómborð í sunnudagaskóla Laugarneskirkju.


11:55 HÁDEGISHLÉ

Acknowledging, interpreting and acting on the will and preference of people rarely heard

 dr. Joanne Watson Dr. Joanne Watson kynnir verklag sem varð til við rannsókn hennar.

Dr. Joanne Watson, er talmeinafræðingur, hefur stundað fræðimennsku og rannsóknir á þessu sviði, og er með þrjátíu ára reynslu af því að starfa með fötluðu fólki. Starfsvettvangur hennar teygir sig víða, því hún hefur unnið á þessu sviði í þremur heimsálfum, í Ástralíu, Kína, Hong Kong og Bandaríkjunum. Síðast en ekki síst er hún þekktur fyrirlesari, auk þess að hafa skrifað fræðigreinar og verið meðhöfundur bóka á sínu sérsviði. Sem stendur starfar Joanne við Dekain University í Melbourne.

Inntak erindis: Joanne mun á ráðstefnunni greina frá doktorsrannsókn sinni og lýsa verklagi sem hún hefur þróað til að lesa í vilja fólks sem ekki getur tjáð sig á hefðbundinn hátt.

Helle KristensenHelle Kristensen er tónmenntakennari (B.Ed.) og er í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á sérkennslu (M.Ed.) við Háskóla Íslands. Hún hefur margvíslega reynslu af vinnu með fólki með óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Hún hefur verið kennari hjá Fjölmennt frá árinu 2007 og verkefnastjóri um notkun spjaldtölvu í kennslu og daglegu lífi síðan 2012..

Í erindinu verður námsbrautin „Líf mitt með öðrum“ kynnt. Námsbrautin er tveggja anna nám sem var þróað hjá Fjölmennt árið 2015. Á námsbrautinni voru fjórir einhverfir þátttakendur sem eiga erfitt með að tjá sig í töluðu máli og þurfa mikinn stuðning í daglegu lífi. Markmið með námsbrautinni voru meðal annars að auka möguleika til tjáningar og stuðla að lifandi þátttöku í náminu og lífinu almennt. Sagt verður frá því hvaða leiðir voru farnar til þess að ná þessum markmiðum. Áhersla verður lögð á að segja frá því sem gekk vel en einnig verður sagt frá áskorunum sem komu upp við þróun námsbrautarinnar.

Arne Friðrik Karlsson og Tinna Björg Sigurðardóttir á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar.

Sagt verður frá tilraunaverkefni á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um starfsemi þriggja búsetukjarna fyrir fatlaða einstaklinga með flóknar samsettar raskanir. Meginmarkmið verkefnisins er að bæta gæði þjónustu og efla vald íbúa yfir aðstæðum sínum og lífi. Við mat á þjónustunni voru tekin viðtöl við íbúa um viðhorf þeirra til þjónustunnar þar sem flestir tjá sig ekki með orðum, sem kallaði á að þróaðar yrðu leiðir til að gera þátttöku aðgengilega.

Tinna Björg SigurðardóttirTinna Björg Sigurðardóttir: B.A. í stjórnmálafræði, M.Sc. í viðskiptafræði-stjórnun og stefnumótun frá viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Verkefnastjóri í deild gæða og rannsókna á velferðarsviði Reykjavíkurborgar í rúm 5 ár. Vinnur að rannsóknum, stefnumótun og mati á árangri í velferðarsþjónustu Reykjavíkurborgar, sér í lagi í málaflokki fatlaðs fólks.

Friðrik Arne KarlssonArne Friðrik Karlsson: B.A. í þroskaþjálfafræðum og starfar sem leiðandi forstöðumaður á skrifstofu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Þar vinnur hann að ýmsum verkefnum tengdum þjónustu við fatlað fólk. Friðrik hefur starfað að málefnum fatlaðra í rúm 26 ár eða frá árinu 1991 þegar hann hóf störf á Sólborg á Akureyri. Friðrik hefur lengst af starfað sem deildarstjóri eða forstöðumaður.


14:30 KAFFIHLÉ

Guðrún Guðmundsdóttir og Kristinn Már Torfason, forstöðumenn á búsetusviði Akureyrar.

Guðrún Guðmundsdóttir 
Guðrún GuðmundsdóttirBA í þroskaþjálfafræðum, lauk námi í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Hefur unnið sem forstöðumaður í búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk til margra ára. Hefur stýrt þjónustu við fólk með þroskahömlun,  geðfatlaða og fíkniefnaneytendur. Hefur unnið sem forstöðumaður hjá Akureyrarbæ í rúm tuttugu ár og kynntist þjónandi leiðsögn þegar hún hóf störf hjá bænum og hefur unnið eftir þeirri hugmyndafræði síðan þá

Erindi
Til stendur að leggja niður eitt sambýli á Akureyri. Erindi Guðrúnar fjallar um viðtöl sem hún tók við íbúa á sambýlinu til að fá sem bestu mynd af því hvernig húsnæði þeir óska eftir að búa í og hvort þeir vilja búa með einhverjum öðrum eða búa einir. Þessir íbúar eru mjög misjafnlega staddir hvað varðar tjáningu og því þurfti að sníða viðtölin að getu þeirra, meðal annars voru notaðar myndir til auðvelda þeim að láta skoðanir sínar í ljós. Guðrún segir frá þessum viðtölum, hvað kom mest á óvart og hverju þetta skilaði. 

Kristinn Már Torfason
Kristinn Már TorfasonHefur unnið að málefnum fatlaðra frá árinu 1988 og sérhæft sig í hugmyndafræðinni „þjónandi leiðsögn“. Hann hefur stýrt innleiðingarferli hugmyndarinnar hjá Akureyrarbæ í málefnum fatlaðra og aldraðra, haldið fjölda fyrirlestra auk fræðslu bæði innanlands og erlendis. Kristinn hefur unnið sem forstöðumaður hjá búsetusviði Akureyrar í mörg ár og er varaforseti Gentle Teaching International-samtakanna.

Erindi
Guðrún, í forföllum Kristins Más, segir frá innleiðingu „þjónandi leiðsagnar“ hjá Akureyrarbæ og tilurð þess að farið var í vinnu með íbúum til að finna hverjar óskir þeirra væri vegna breyttrar búsetu.

Fatlaðir einstaklingar og aðgengi að refsivörslukerfinu; skýrsla starfshóps ríkissaksóknara um meðferð kynferðisbrotamála þegar um fatlaða sakborninga og/eða brotaþola er að ræða.

Þórdís IngadóttirÞórdís er lögfræðingur, er með framhaldsmenntun í alþjóðalögum.  Hún er dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavik.  Sérfræðisvið Þórdísar eru meðal annars alþjóðalög, mannréttindi, tengsl þjóðaréttar og landsréttar og hefur hún birt fjölda fræðigreina á þessu sviði, hérlendis sem erlendis.  Þá hefur hún tekið þátt í  og stýrt fjölda alþjóðlegra rannsóknarverkefna á sviði alþjóðalaga.   Auk kennslu hefur Þórdís setið í fjölda stjórna og nefnda  og situr hún meðal annars í stjórn Landsamtaka Þroskahjálpar og Mannréttindaskrifstofu Íslands. 

Ávarp – Áki Friðriksson, formaður Átaks, fólks með þroskahömlun.

Freyja HaraldsdóttirFreyja Haraldsdóttir er þroskaþjálfi og kynjafræðingur að mennt. Hún hefur unnið í réttindabaráttu fatlaðs fólks síðasta áratuginn, fyrst sem framkvæmdastýra í NPA miðstöðinni og nú sem talskona í feminísku fötlunarhreyfingunni Tabú. Freyja er einnig stundakennari og sinnir rannsóknarstarfi á félagsvísindasviði og menntavísindasviði við Háskóla Íslands.

Halldór Gunnarsson, sérfræðingur á réttindavakt Halldór Gunnarsson er félagsráðgjafi að mennt og hefur um árabil unnið að réttindamálum fatlaðs fólks og fjölskyldna þess, var m.a. formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar 1999-2005. Halldór var réttindagæslumaður fatlað fólks í Reykjavík 2011-12 og hefur síðan starfað hjá velferðarráðuneytinu að málum sem tengjast réttindagæslunni.


 • Fundarstjórar: Snædís Hjartardóttir, háskólanemi og formaður Fjólu, félags fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og Áslaug Hjartardóttir, viðskiptafræðinemi við Háskóla Íslands.
 • Tónlist: Gísli Björnsson og Halldór Gunnarsson leika ljúfa tóna hvar og hvenær sem því verður við komið.

Ráðstefnan er kostuð af framkvæmdaáætlun velferðarráðuneytisins í málefnum fatlaðs fólks.

Eftirfarandi standa að ráðstefnunni

 
#viljaskiljavilja Facebook: Að skilja vilja og vilja skiljaTwitter: Að skilja vilja og vilja skiljaInstagram: Að skilja vilja og vilja skilja

Sjá einnig:

Síðast uppfært: 17.12.2021
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira