Hoppa yfir valmynd

Skipulag

Matvælaráðuneytið samanstendur af þremur  fagskrifstofum og tveimur stoðskrifstofum sem starfa þvert á ráðuneytið.

Fagskrifstofur matvæla, landbúnaðar og sjávarútvegs vinna að faglegum undirbúningi mála og tryggja að þekking starfsmanna sé nýtt og henni viðhaldið. Fagskrifstofurnar bera ábyrgð á lagaramma og regluverki þeirra málaflokka sem eru á þeirra forræði og vinna í samráði við stofnanir ráðuneytisins.

Stoðskrifstofur fjármála og sjálfbærni tryggja að ávallt séu til staðar stjórnunar- og fjárhagslegar upplýsingar til undirbúnings og stuðnings við ákvarðanatöku hjá ráðuneytinu og stofnunum þess.

Markmiðið þessa stjórnskipulags er að treysta stefnumótun og samræma aðgerðir og vinnubrögð við framkvæmd stefnu ráðuneytisins og ráðherra. Jafnframt felur stjórnskipulagið í sér eflingu á innri starfsemi ráðuneytisins með áherslu á markvissa stjórnun.

Skipurit

 

Skrifstofa landbúnaðar

Hlutverk skrifstofunnar er að skapa skilvirka umgjörð um landbúnaðarframleiðslu og viðskipti með landbúnaðarafurðir. Á skrifstofunni er unnið að greiningum og  stefnumótun með það að markmiði að bæta samkeppnishæfni. Nýsköpun, þróun og sjálfbærni er í forgrunni. Verkefnin skrifstofunnar varða meðal annars  framleiðslu landbúnaðarafurða, framkvæmd búvörusamninga, málefni jarða og landbúnaðarlands, tollamál, verðlagningu og sölu á búvörum og viðskipti með landbúnaðarafurðir. Auk þess fer skrifstofan með málefni lax- og silungsveiði.

Skrifstofan annast samstarf m.a. á vettvangi EES, EFTA og norrænu ráðherranefndarinnar.

Helstu verkefni/hlutverk:

 • Framleiðsla, verðlagning og sala landbúnaðarafurða
 • Búvörusamningar og almenn búnaðarmál.
 • Tollamál og viðskipti með landbúnaðarafurðir
 • Varðveisla erfðaauðlinda í landbúnaði
 • Almenn jarða- og ábúðarmál,
 • Afréttarmálefni og fjallskil
 • Rannsóknir á lífríki í ám og vötnum og ráðgjöf um nýtingu þeirra
 • Veiði í ám og vötnum
 • Hagrænar greiningar og stefnumótun.
 • EES málefni
 • Málefni norrænu ráðherranefndarinnar

Fagleg forysta og samhæfing fyrir eftirfarandi stofnanir/sjóði:

 • MATÍS (í samvinnu við skrifstofu M&F vegna verkefna sem tengjst matvælaöryggi)
 • Matvælasjóður
 • Fiskræktarsjóður
 • Matsnefnd samkvæmt lögum um lax- og silungsveiði.
 • Bjargráðasjóður

Starfsfólk skrifstofu landbúnaðar

Skrifstofa matvæla

Hlutverk skrifstofunnar er að skapa skilvirka umgjörð um með málefni matvælaöryggis, fiskeldis og dýravelferðar. Á skrifstofunni er unnið að greiningum og  stefnumótun með það að markmiði að bæta samkeppnishæfni. Nýsköpun, þróun og sjálfbærni er í forgrunni. Verkefnin skrifstofunnar varða auk þessa dýra og plöntusjúkdóma, eftirlit með inn og útflutningi afurða o.fl.

Skrifstofan annast m.a. samstarf á sviði EES, EFTA og norrænu ráðherranefndarinnar.

Helstu verkefni/hlutverk:

 • Rannsóknir vegna þarfa fiskeldis.
 • Stjórnsýslueftirlit í fiskeldi.
 • Gjaldtaka vegna fiskeldis
 • Eftirlit með inn- og útflutningi dýra og plantna og erfðaefna þeirra
 • Heilbrigðiseftirlit með framleiðslu, vinnslu, inn- og útflutningi og markaðssetningu matvæla og fóðurs.
 • Heilbrigði dýra og varnir gegn dýrasjúkdómum
 • Heilbrigði plantna, varnir gegn plöntusjúkdómum og yrkisréttur
 • Velferð dýra.
 • Dýralæknaþjónusta.
 • Eftirlit með sáðvöru og áburði.
 • Hagrænar greiningar og stefnumótun.
 • EES málefni
 • Norræna ráðherranefndin.

  Fagleg forysta og samhæfing fyrir eftirfarandi stofnanir/sjóði:
 • Matvælastofnun.
 • Fiskeldissjóður.
 • Umhverfissjóður fiskeldis.

Starfsfólk skrifstofu matvæla

Skrifstofa sjávarútvegs

Hlutverk skrifstofunnar er að skapa sjávarútvegi skilvirkt og ábyrgt starfsumhverfi. Á skrifstofunni er unnið að greiningum og  stefnumótun með það að markmiði að bæta samkeppnishæfni. Nýsköpun, þróun og sjálfbærni er í forgrunni. Verkefni skrifstofunnar varða auk þess fiskvinnslu, markaðssetningu sjávarafurða, veiðigjöld, rannsóknir og eftirlit með nýtingu og verndun lifandi auðlinda hafsins.

Skrifstofan annast m.a. samstarf á sviði EES, EFTA og norrænu ráðherranefndarinnar auk þess að hún annast gerð og framkvæmd fiskveiðisamninga við önnur ríki.

Helstu verkefni/hlutverk:

 • Rannsóknir á fiskistofnum og öðrum lifandi auðlinda hafsins og hafsbotnsins
 • Stjórn á og eftirlit með nýtingu og vernd fiskistofna og annarra lifandi auðlinda hafsins og hafsbotnsins
 • Veiðigjöld í sjávarútvegi.
 • Fiskveiðisamningar við erlend ríki og framkvæmd þeirra
 • Fiskvinnsla og önnur vinnsla úr sjávarfangi
 • Tollamál og viðskipti með sjávarafurðir.
 • Sjávarspendýr
 • Hagrænar greiningar og stefnumótun.
 • EES málefni
 • Norræna ráðherranefndin

  Fagleg forysta og samhæfing fyrir eftirfarandi stofnanir/sjóði:
 • Hafrannsóknastofnun
 • Fiskistofa
 • Verðlagsstofa skiptaverðs.

Starfsfólk skrifstofu sjávarútvegs

Skrifstofa sjálfbærni

Hlutverk skrifstofunnar er að vinna að eflingu sjálfbærni í starfi og stefnumótun þeirra málaflokka sem ráðuneytið ber ábyrgð á og samþætta matvælaframleiðslu og umhverfismál.

Skrifstofan er í forsvari fyrir lykilumhverfismál eins og loftslagsmál, lífríkis- og náttúruvernd og hringrásar- /lífhagkerfi og kemur að eða heldur utanum mótun stefnu og aðgerða fyrir málaflokka ráðuneytisins, auk þess að halda utanum stöðu og þróun mælikvarða sem segja til um árangur stefnu og aðgerða.

Helstu verkefni/hlutverk:

 • Samþætting umhverfismála við stefnu fyrir málaflokka ráðuneytisins.
 • Þátttaka í stefnumótun fyrir alla málaflokka ráðuneytisins.
 • Endurheimt vistkerfa.
 • Loftslagsmál
 • Aðlögun vegna loftslagsbreytinga
 • Lífríkis- og náttúruvernd
 • Hringrásar- /lífhagkerfi
 • Leiða vinnu við söfnun og miðlun upplýsinga um stöðu og þróun skilgreindra mælikvarða fyrir umhverfismál fyrir málaflokka ráðuneytisins.
 • Samstarf við önnur ráðuneyti, auðlindastofnanir eins og Hafró, Fiskistofu og Landgræðsluna auk stofnana innan annarra ráðuneyta og samráð við hagaðila innan framleiðslugreina

Fagleg forysta og samhæfing:

Skrifstofan fer með tengsl ráðuneytis við önnur ráðuneyti, stofnanir og starfshópa og nefndir á sviði umhverfismála og er í nánu samstarfi við aðrar skrifstofur um þau verkefni.

Starfsfólk skrifstofu sjálfbærni

Skrifstofa fjármála

Hlutverk skrifstofu fjármála er að styðja við innra starf ráðuneytisins og þróun þess í nánu samstarfi við yfirstjórn. Skrifstofan annast rekstur ráðuneytisins, innkaup, skiptingu á fjárhagsramma ásamt framkvæmd og eftirfylgni fjárlaga. Skrifstofan annast einnig mannauðsmál, innra eftirlit, stoðþjónustu og áætlanagerð. Skrifstofan samræmir framsetningu stefnumörkunar ráðuneytisins á þeim málefnasviðum og í þeim málaflokkum sem hún ber ábyrgð á. Hún hefur umsjón með fjárveitingum til málaflokka sem ráðuneytið ber ábyrgð á og fer með rekstrarlegt eftirlit með stofnunum ráðuneytisins ásamt stefnumótun og árangursstjórnun er þeim við kemur.

Skrifstofan leiðir mannauðsmál og aðstoðar við ráðningar, annast launamál, fræðslu og starfsþróun. Skrifstofan ber ábyrgð á gæðamálum, jafnlaunakerfi, skjalavistun og málaskrá ráðuneytisins ásamt öryggismálum og móttöku gesta. Kostnaðarmat frumvarpa ásamt eftirliti með samningagerð ráðuneytisins heyrir einnig undir skrifstofuna. Skrifstofa fjárlaga, rekstrar og innri þjónustu vinnur náið með yfirstjórn ráðuneytisins að framgangi verkefna sem varða ráðuneytið í heild eða að hluta og styður við starf verkefnahópa sem settir eru á fót og starfa þvert á ráðuneytið.

Starfsfólk skrifstofu fjármála

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira