Hoppa yfir valmynd

Þingmálaskrá 152. löggjafarþings 2021–2022

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, skal fylgja eftirriti stefnuræðu forsætis­ráðherra við upphaf þings yfirlit um þau mál sem ríkisstjórn hyggst leggja fram á þinginu ásamt áætlun um hvenær þeim verður útbýtt. Yfirlit fyrir 152. löggjafarþing fer hér á eftir. Fram kemur hvenær ætlun­in er að leggja mál fram. Flutt kunna að verða fleiri mál en getið er og atvik geta hindrað flutning ein­stakra mála. Í samræmi við 2. mgr. 47. gr. laganna mun ríkisstjórnin jafnframt við upphaf vetrar­þings, að loknu jólahléi, afhenda forseta Alþingis endurskoðaða áætlun um framlagningu stjórnar­frum­varpa á vetrar- og vorþingi ásamt áætluðum útbýtingardegi.

Þingmálaskrá 152. löggjafarþings 2021–2022 til útprentunar

Endurskoðuð þingmálaskrá 152. löggjafarþings 2021-2022 til útprentunar - 17. janúar 2022

Ný mál eru auðkennd með því að þeim fylgir lýsing á efni. Niðurfelld mál eru með ljósara letri.  

Forsætisráðherra      

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernis­upp­runa, nr. 85/2018 (fjölgun mismununarþátta).
Desember – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eign­­ar­­ráð og nýtingu fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.).
11. febrúar.
3.
Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð.
11. febrúar.
4.
Frumvarp til laga um rýni fjárfestinga erlendra aðila í þýð­ingar­miklum samfélagsinnviðum og tengdri starfsemi vegna þjóð­aröryggis.
17. mars.
5.
Tillaga til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórn­arráði Íslands.
Desember – lögð fram.
6.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana frá árinu 2020. 
Nóvember – lögð fram.
7.
Skýrsla forsætisráðherra um ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi.
31. maí.
8.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd upplýsingalaga.
31. maí.
9.
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin fólks 2022-2025.
Tillagan felur í sér að unnið verði markvisst að aðgerðum í þágu hinsegin fólks með réttarbótum, stefnumótun, fræðslu og vitundar­vakn­ingu. Um er að ræða fjölbreyttar aðgerðir sem snerta mál­efna­svið margra ráðuneyta og miða að því að bæta stöðu og rétt­indi hinsegin fólks í samfélaginu.
10. mars.

Ferðamála-, viðskipta- og menningarmálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu raunveru­legra eigenda, nr. 82/2019 (skipti eða slit tiltek­inna skrán­ing­arskyldra aðila).
Janúar → 28. febrúar.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 (hluthafar og milliliðir).
Janúar → 28. febrúar
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um fyrirtækjaskrá (skipti o.fl.). [Breytt heiti frumvarps.]
31. janúar.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (hljóð- og myndmiðlunar­þjón­usta).
31. janúar.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á kvikmyndalögum, nr. 137/2001 (styrkir til kvikmynda­gerð­ar með skilyrði um endurgreiðslu).
Febrúar → 31. mars.
6.
Frumvarp til laga um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. [Frá MBR.]
Fellt niður.
7.
Tillaga til þingsályktunar um málstefnu íslensks táknmáls. [Frá VIN.]
Felld niður.

Félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Barna- og fjöl­skyldu­stofu og lögum um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðar­mála (flutningur starfsmanna).
Desember – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni inn­flytjenda, nr. 116/2012(móttaka ein­stakl­inga með alþjóðlega vernd, innflytjendaráð).
Desember → 31. janúar.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, holl­ustu­hætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 (vinnutími starfs­manna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). [Breytt frumvarp.]
15. febrúar.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna (samþætting þjónustu, snemm­tækur stuðningur).
Febrúar → 31. mars.
5.
Frumvarp til starfskjaralaga.
Mars → 15. febrúar.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og for­eldra­orlof og lögum um nálgun­arbann og brottvísun af heimili (nálgunarbann eða brottvísun af heimili).
Fellt niður.
7.
Frumvarp til laga um sorgarleyfi.
15. mars.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938 (Félags­dómur).
Mars → 15. febrúar.
9.
Frumvarp til laga um greiðslur vegna umönnunar langveikra barna og fatlaðra barna.
1. mars.
10.
Frumvarp til laga um framkvæmd öryggisráðstafana og öryggisþjónustu.
31. mars.
11.
Frumvarp til laga um stuðning við hreyfihamlaða einstaklinga vegna bifreiða.
Fellt niður.
12.
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda fyrir árin 2021–2024.
Desember → 31. janúar.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. 105/2014 (EURES-netið). Frumvarpið felur í sér innleiðingu á reglugerð (ESB) nr. 2016/589 er varðar evrópska vinnumiðlun­ar­netið (EURES-netið). Reglugerðin fellir brott tiltekin ákvæði í reglugerð (ESB) nr. 492/2011, sem lögfest er hér á landi og birt sem fylgiskjal með lögum nr. 105/2014, um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. Innleiðing.
31. mars.

Fjármála- og efnahagsráðherra

1.
Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2022. 
Nóvember – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjár­laga fyrir árið 2022.
Nóvember – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (gjalddagar, refsinæmi o.fl.).
Nóvember – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings 2020.
Desember – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (samsköttun, vaxta­frá­dráttur).
Desember – lagt fram.
6.
Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2021 II.
Desember – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (bifreiðagjald, olíu- og kílómetragjald, vöru­­gjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.)
Desember – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði (EuVECA og EuSEF).
20. janúar.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármála­fyr­ir­tæki, nr. 161/2002 (innleiðing EES-gerða o.fl.).
31. janúar.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisábyrgðir og lögum um lánasýslu ríkisins (end­urskoðun).
Janúar → 30. mars.
11.
Frumvarp til laga um upplýsingar tengdar sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu.
Febrúar → 21. mars
12.
Frumvarp til laga um greiðslureikninga (PAD).
28. febrúar.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárhagslegar viðmiðanir, nr. 7/2021 (breyting á móð­­ur­gerð).
Febrúar – lagt fram.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfa­fyrir­tækja, nr. 70/2020 (fjár­mögn­un skilasjóðs).
Febrúar → 3. mars.
15.
Frumvarp til laga um gagnsæi í fjármögnunarviðskiptum með verðbréf og endurnotkun (SFTs).
30. mars.
16.
Frumvarp til laga um fjárfestingar og fasteignaumsýslu ríkisins.
16. mars.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrá, nr. 15/2018 (breyting á eftirliti). Fellt niður.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (netverslun o.fl.).
29. mars.
19.
Frumvarp til laga um evrópska langtímafjárfestingarsjóði (ELTIF).
21. mars.
20.
Frumvarp til laga um um peningamarkaðssjóði.
31. mars.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021 (ýmsar breytingar).
31. mars.
22.
Tillaga til þingsályktunar um um fjármálastefnu fyrir árin 2022–2026. 
Nóvember – lögð fram.
23.
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2023–2027
31. mars.
24.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lýsingu verð­bréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til við­skipta á skipulegum markaði (ESB-endurbótalýsing).
Með frumvarpinu er lagt til að tekin verði upp í íslenskan rétt ákvæði reglugerðar (ESB) 2021/337 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1129, sem kveður á um endurbótalýsingu verð­bréfa sem ætlað er að aðstoða fyrirtæki við endurfjár­mögnun vegna efnahagsáfallsins sem heimsfaraldur kórónu­veiru hefur valdið. Innleiðing.
20. janúar.
25.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyld­ur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 (málefni forstöðumanna).
Með frumvarpinu er ætlunin að taka af vafa um að ákvarðanir ráðherra, um grunnmat starfa forstöðumanna ríkisstofnana, séu stjórnvaldsfyrirmæli.
24. mars.
26.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldu­trygg­ingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða og fleira). 
Með frumvarpinu er ráðgert að leggja til að fjárfestingar­heimildir lífeyrissjóða verði rýmkaðar. Í ráðuneytinu stendur yfir greining á þörf fyrir breytingar að þessu leyti. Að auki að lagt verði til að lífeyrissjóðum verði heimilt að senda yfirlit og upplýsingar til sjóðfélaga með rafrænum hætti.
1. mars.
27.
Sérstakt frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2022 vegna breyttrar framsetningar á fjárheimildum sem leiða af breyttri skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands.
8. febrúar.

Heilbrigðisráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 (beiting nauð­ung­ar).
Desember – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um dýralyf
Desember – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landlækni og lýð­heilsu, nr. 41/2007 (skimunar­skrá).
Janúar → 15. febrúar.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (aðgangur að heilbrigðisgögnum).
Fellt niður.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkni­efni, nr. 65/1974 (afglæpavæð­ing neyslu­­­skammta). 
Febrúar → 31. mars.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um rafrettur og áfyll­­ingar fyrir rafrettur, nr. 87/2018 (nikótínvörur, eftirlit o.fl.).
25. febrúar.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (hlutverk og fjöldi færni- og heilsumatsnefnda). 
Fellt niður.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum, nr. 19/1997 (heildarendurskoðun).
31. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002 (bann við tóbaki með einkennandi bragði).
Fellt niður.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (samþætting þjónustu í þágu farsældar barna).
31. mars.
11.
Tillaga til þingsályktunar um framtíðarsýn um heilbrigðis­þjónustu við aldraða.
23. febrúar.
12.
Tillaga til þingsályktunar um framtíðarsýn í geðheilbrigðis­málum til ársins 2030.
Febrúar → 31. mars.
13.
Skýrsla heilbrigðisráðherra um áætlun um framkvæmd heil­brigð­is­stefnu til fimm ára. 
17. mars.
14.
Skýrsla heilbrigðisráðherra um áætlun um framkvæmd lýð­heilsu­­stefnu til fimm ára.
31. mars.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðis­þjón­ustu, nr. 40/2007 (stjórn Landspítala).
Í frumvarpinu er lagt til að skipuð verði fagleg stjórn yfir Land­spítala að norrænni fyrirmynd. Lagðar eru til breyt­ingar á lögum um heilbrigðisþjónustu þess efnis. Markmiðið er að styrkja stjórn stærstu heilbrigðisstofnunar lands­ins, Landspítala, með því að veita lagastoð fyrir því að stjórn verði skipuð yfir spítalann sem gegni því hlutverki að tryggja frekari faglegan rekstur spítalans. Efni frumvarpsins á rætur að rekja til sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálf­stæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs.
28. febrúar.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkraskrár, nr. 55/2009 (umsýsluumboð).
Í frumvarpinu er lögð til heimild til handa sérfræðilæknum til að veita þriðja aðila umsýsluumboð fyrir hönd einstaklings 16 ára og eldri sem er ófær um að veita slíkt umboð sjálfur vegna líkamlegr­ar eða andlegrar skerðingar. Í dag eru hvorki aðstandendur né aðrir utan heilbrigðisstarfsfólks með réttindi til að aðstoða þessa einstaklinga við umsýslu sinna mála. Slíkt umboð myndi veita viðkomandi aðgang að t.d. Heilsuveru og öðrum rafrænum lausn­um innan heilbrigðiskerfisins sem embætti landlæknis hefur veitt leyfi fyrir. Með þessu mun öll umsýsla fyrir hönd annarra vera skráð og rekjanleg. Um er að ræða mikla réttarbót fyrir umrædda einstaklinga og aðstandendur þeirra.
31. mars.

Innanríkisráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (framlenging bráða­birgðaheimilda).
Desember – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 (sala á framleiðslustað). 
Janúar → 25. febrúar.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­mála, nr. 88/2008 (réttarstaða brota­þola, fatl­aðra og aðstand­enda).
28. janúar.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008 (almannavarnastig o.fl.). 
Janúar – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, nr. 19/1940 (barnaníðsefni, hatursorðræða, mis­mun­un o.fl.). 
28. janúar.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á hjúskaparlögum, nr. 31/1993 (aldur hjónaefna, könnunar­menn o.fl.)
Janúar – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (Brexit – Youth Mobility Scheme).
Janúar → 15. febrúar.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, dvalar- og atvinnuleyfi).
25. janúar.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­mála og lögum um meðferð einka­mála o.fl. (ýmsar breyt­ing­ar).
Janúar → 25. febrúar.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­mála, nr. 88/2008 (ýmsar breyting­ar vegna skipulagðrar brota­­starfsemi).
Janúar → 25. febrúar.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, nr. 90/1996 (aðgerðir til að koma í veg fyrir brot).
Janúar → 30. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framsal saka­manna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 13/1984 (einföldun máls­meðferðar).
Janúar → 15. febrúar.
13.
Frumvarp til laga um samningsbundna gerðardóma. 
Fellt niður.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993 (reikningshald Kirkju­garða­sjóðs o.fl.).
Janúar → 15. febrúar.
15.
Frumvarp til breytinga á lögum um útgáfu og notkun nafn­skír­teina, nr. 25/1965 (ný nafn­skír­teini).
Janúar → 30. mars.
16.
Frumvarp til laga um landamæri. 
25. febrúar.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998 (öflun og varsla skotvopna).
Febrúar → 30. mars.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 (kennitölu­flakk).
Janúar → 15. febrúar.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­mála, nr. 88/2008 (bótafjár­hæðir).
Febrúar → 30. mars.
20.
Frumvarp til laga um breytinga á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (ein­­föld­un málsmeð­ferð­ar, forgangsröðun mála o.fl.).
Með frumvarpinu er brugðist við ábendingum sem hafa borist frá Persónu­vernd. Lagt er til að meðferð mála verði einfölduð að því leyti að ekki þurfi að ljúka öllum kvört­unar­málum með úrskurði en slík breyting er til þess fallin að draga úr verkefnaálagi hjá Per­sónu­vernd. Þá er jafnframt lagt til að Persónu­vernd fái skýra heimild til að forgangsraða málum.
30. mars.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, nr. 19/1940 (erlend mútubrot).
Með frumvarpinu verður ákvæðum 109. gr. og 264. gr. a um mútu­boð til erlendra opinberra starfsmanna breytt í samræmi við tilmæli í skýrslu vinnuhóps á vegum OECD og varðar innleiðingu og framkvæmd íslenskra stjórnvalda á samningi samtakanna um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum.
25. febrúar.

Innviðaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998 (skyldur flugrekenda vegna COVID-19).
Desember – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um áhafnir skipa.
Janúar – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur.
31. janúar.
4.
Frumvarp til laga um loftferðir.
Janúar – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði innviðaráðuneytis. [Breytt heiti frumvarps.]
Janúar → 31. mars.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Slysavarnaskóla sjó­manna, nr. 33/1991 (skipan og hlutverk skólanefndar, að­skild­ar fjárreiður).
Janúar → 28. febrúar.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (EES-reglur, ökutæki o.fl.).
Janúar → 31. mars.
8.
Frumvarp til laga um uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjón­ustu við flugumferð.
Janúar → 31. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Innheimtu­stofn­un sveitarfélaga, nr. 54/1971 (tilfærsla á innheimtu meðlaga o.fl.).
28. febrúar.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (íbúakosningar o.fl.).
31. mars.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 (EES-reglur, gjaldtaka, raf­ræn vöktun o.fl.).
31. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003 (gjaldtaka o.fl.).
31. mars.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um póstþjónustu, nr. 98/2019 (úrbætur á póst­mark­aði).
31. mars.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum skráningu og mat fast­eigna, nr. 6/2001 (uppbygging nýrrar mannvirkjaskrár).
15. mars.
15.
Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022–2036.
31. mars.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994 (skráningarskylda húsaleigusamninga og hækkun leigufjárhæðar). 
Markmið frumvarpsins lýtur annars vegar að því að auka réttaröryggi leigjenda á markaði og hins vegar að skráningu leigusamninga í opinberan gagnagrunn. Endurflutt.
31. janúar.
17.
Frumvarp til laga um breytingar á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis). 
Með frumvarpinu er kveðið á um heimild til að unnið sé sérstakt innviðaskipulag sem tekur til svæðis þvert á sveitarfélagsmörk til að auðvelda og flýta fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku. Endurflutt.
31. janúar.

Mennta- og barnamálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefna­sviði menntamála (samþætting þjón­ustu í þágu farsældar barna).
31. mars.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samskipta­ráð­gjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs, nr. 45/2019 (hlutverk, af­hend­ing gagna, vinnsla persónuupplýsinga og siðareglur).
Frá því að samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs tók til starfa í byrjun árs 2020 hefur þörfin fyrir úrræðið sýnt sig. Komið hefur í ljós að þörf er á breytingu á lögunum með hlið­sjón af því hvernig starf samskiptaráðgjafa hefur þróast. Í því samhengi skal nefnt að einstaklingar sem nýta úrræðið senda samskiptaráðgjafa oft á tíðum mjög viðkvæm gögn og er því talin þörf á að styrkja betur heimildir samskipta­ráð­gjafa til að vinna með viðkvæmar per­sónu­upplýsingar auk þess sem talin er þörf á að skerpa á hlut­verki samskipta­ráð­gjafans. Markmiðið frumvarpinu er að samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsmála fái viðhlítandi heim­ildir í lögum og að löggjöfin verði þannig úr garði gerð að störf hans nýt­ist sem best almenningi til heilla.
25. mars.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fisk­veiðis­tjórnar (eftirlit Fiskistofu o.fl.).
31. janúar.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiða og erlendrar fjárfestingar (veiðar á bláuggatúnfiski).
31. janúar.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um um dýrasjúk­dóma og varnir gegn þeim, nr. 25/1993 (bætur vegna varna gegn dýrasjúkdómum).
Janúar → 31. mars.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli og lög­um um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn fram­leiðsla).
31. janúar.
5.
Frumvarp til laga um breyting á lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðistjórn sand­kola og hryggleysingja). Með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að úthluta aflamarki til veiða á stofnum hrygg­leys­ingja auk þess að lögð er til breyting á veiðistjórn sandkola. Endurflutt.
31. janúar.
6.
Frumvarp til laga um breyting á lögum um stjórn fiskveiða og lögum um umgengni um nytjastofna sjávar (öflun sjáv­ar­gróð­urs í atvinnuskyni).
Samkvæmt ákvæði XIX til bráða­birgða við lög um stjórn fisk­veiða skal hefja endurskoðun ákvæða um öflun sjáv­argróðurs í atvinnuskyni eigi síðar en 1. okt­óber 2020, en ákvæði gildandi laga um þetta málefni falla brott 1. jan­úar 2023. Með frumvarpinu er brugðist við þessu.
31. janúar.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og meng­unarvarnir, nr. 7/1998 (menntun og þjálfun sund­kenn­ara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.).
Desember → 23. febrúar.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr.49/1997 (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
Janúar → 23. febrúar.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum menningarminjar, nr. 80/2012 (verndarsvæði í byggð).
Fellt niður.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 (EES-innleiðing, undanþága frá starfsleyfi).
1. mars.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn vatnamála, nr. 36/2011 (stjórnsýsla).
Fellt niður.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012 (leiðrétting o.fl.). [Breytt heiti frumvarps.]
21. mars.
7.
Tillaga til þingsályktunar um verndar- og orkunýtingar­áætlun (3. áfangi).
31. mars.
8.
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár.
Felld niður.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins og brottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis (bann við olíuleit og vinnslu á hafi).
Með frumvarpinu verður lagt bann við olíuleit og vinnslu á hafi. Frumvarpið er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um samdrátt í losun á beinni ábyrgð Íslands. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að ríkisstjórnin muni ekki gefa út nein leyfi til olíuleitar í efnahagslögsögu Íslands.
21. mars.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011 (bætt nýting virkjana).
Frumvarpið er liður í stefnu stjórnvalda í orkumálum um að tryggja orkuöryggi og afhendingaröryggi raforku. Með frumvarpinu verður lagt til að heimilt sé að ráðast í tæknilegar aflaukningar á virkjunum sem eru í rekstri án þess að slíkar uppfærslur þurfi að fara í gegn um ferli verndar- og orkunýtingaráætlunar, jafnvel þó um sé að ræða aflaukningu virkjana yfir 10 MW.
21. mars.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úr­gangs, nr. 55/2003 (losun úrgangs í náttúrunni).
Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 9. gr. laganna sem fjallar um óheimila losun úrgangs. Með breytingunni verður skýrar kveð­ið á um bann við losun úrgangs í náttúrunni.
3. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um niðurgreiðslu hús­hitunarkostnaðar, nr. 87/2002 (niðurgreiðsla).
Notendur sem njóta niðurgreiddrar rafhitunar eiga þess kost að sækja um eingreiðslu til Orkustofnunar vegna kaupa á varmadælu. Stuðningskerfið hefur í framkvæmd reynst þungt og óskilvirkt. Með frumvarpinu er stefnt að því að einfalda niðurgreiðslukerfið og stuðla þannig að sanngjarnara og skilvirkara kerfi sem hefur í för með sér fleiri varmadælur með ávinning fyrir neytendur, ríki, raforkukerfið og orkuskipti.
31. mars.

Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna frí­versl­unarsamnings við Bretland, annarra samninga við Bret­land o.fl. (atvinnuréttindi, kjötinnflutningur og vinnudvöl ungs fólks).
Desember → 31. janúar.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða, nr.93/2008 (frysting fjármuna, skráning á lista yfir þvingunaraðgerðir o.fl.). 
Fellt niður.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um eftirlit með þjón­ustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu, nr. 58/2010 (sérfræðimat, gjaldtaka, reglugerðarheimild o.fl.).
25. mars.
4.
Tillaga til til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og fær­eyskr­ar lögsögu árið 2022
Desember – lögð fram.
5.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu fríverslunar­samn­ings milli Íslands, Konungs­rík­isins Noregs, furstadæmisins Liechtensteins og Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bret­lands og Norður-Írlands.
Desember – lögð fram.
6.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.214/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Desember → 31. janúar
7.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.50/2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Desember – lögð fram.
8.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu nefndarinnar um breytingu á II. viðauka (Tækni­leg­ar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og bókun 37 við EES-samninginn (dýralyf).
Desember – lögð fram.
9.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 274/2021 og 275/2021 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og mynd­miðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn. 
Desember → 31. janúar.
10.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar um breytingu á II. viðauka (Tækni­legar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samn­­ing­inn.
Desember → 31. janúar
11.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka (Fjár­málaþjónusta) við EES-samninginn (endurbótalýsing verð­bréfa).
Desember – lögð fram.
12.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eig­in­legu EES-nefndarinnar nr. 388/2021 frá 10. desember 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-­samninginn.
Desember – lögð fram.
13.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 300/2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Janúar → 28. febrúar.
14.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 385/2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Janúar → 28. febrúar.
15.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.22/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Janúar → 28. febrúar.
16.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.59/2021 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýs­inga­samfélagið) við EES-samninginn
Janúar → 28. febrúar.
17.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.53/2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Janúar → 28. febrúar.
18.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.54/2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Janúar → 28. febrúar.
19.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 69/2021 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn
Janúar → 28. febrúar.
20.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2021 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn.
Janúar → 28. febrúar.
21.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr.171/2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Janúar → 28. febrúar.
22.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samninga um skipt­ingu landgrunns á Ægis­djúpi.
Janúar → 28. febrúar.
23.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.215/2021 um breytingu á IX. við­auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Febrúar → 31. janúar.
24.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn.
28. febrúar.
25.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn.
28. febrúar.
26.
Skýrsla utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra um framkvæmd EES- samningsins.
Febrúar.
27.
Skýrsla utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra um utanríkis- og alþjóðamál.
Apríl.
28.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu rammasamnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu.
Með rammasamningnum eru gerðar þær breytingar á núverandi samningsframkvæmd að horfið er frá gerð árlegs bréfskipta­samn­ings Íslands og Færeyja um fiskveiðar í lögsögu ríkjanna, sem lagð­ur hefur verið fyrir Alþingi. Þess í stað verði heimilt að semja um þessi fiskveiðiréttindi, sem og önnur skyld atriði, á samráðs­fund­um ríkjanna sem haldnir verða á grundvelli heimildar í ramma­­samningnum.
30. mars.

Vísinda, iðnaðar og nýsköpunarráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti, lögum um Fjarskiptastofu og lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri (áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskipta­neta).
Desember – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um fjarskipti.
31. janúar.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61/1997 (end­urskoðun laganna).
Fellt niður.
4.
Frumvarp til laga um Menntarannsóknarsjóð.
31. mars.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um öryggi net- og upp­­lýsingakerfa mikil­vægra innviða og lögum um Fjar­skipta­stofu (eftirlit með vatnsveitum og staf­rænni þjónustu, upplýs­inga­skylda o.fl.).
Fellt niður.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskiptasjóð, nr. 132/2005 (framlenging á sólar­lagsákvæði).
Fellt niður.
Síðast uppfært: 18.1.2022
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira