Hoppa yfir valmynd

Þingmálaskrá 151. löggjafarþings 2020–2021

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, skal fylgja eftirriti stefnuræðu forsætisráðherra við upphaf þings yfirlit um þau mál sem ríkisstjórn hyggst leggja fram á þinginu ásamt áætlun um hvenær þeim verður útbýtt. Yfirlit fyrir 151. löggjafarþing fer hér á eftir. Fram kemur hvenær ætlunin er að leggja mál fram. Flutt kunna að verða fleiri mál en getið er og atvik geta hindrað flutning einstakra mála. Í samræmi við 2. mgr. 47. gr. laganna mun ríkisstjórnin jafnframt við upphaf vetrarþings, að loknu jólahléi, afhenda forseta Alþingis endurskoðaða áætlun um framlagningu stjórnarfrumvarpa á vetrar- og vorþingi ásamt áætluðum útbýtingardegi.

Endurskoðuð áætlun um framlagningu þingmála á vetrar- og vorþingi 2021

Ný mál eru auðkennd með því að þeim fylgir lýsing á efni. Niðurfelld mál eru með ljósara letri.

Forsætisráðherra

 
Áætlaður útbýtingar- dagur eða staða máls
1.
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um stjórnsýslu jafnréttismála.
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (breytt aldurs­við­mið). 
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (ódæmigerð kyn­einkenni). 
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (breytt kynskráning).
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007, nr. 47/2010 (lokauppgjör).
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr.37/1993 (starfshættir kærustjórnvalda). [Breytt heiti frumvarps.]
Fellt niður.
8.
Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð.
Janúar → 31. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eign­arráð og nýtingu fasteigna (landamerki, óskipt sameign, for­­kaups­réttur vegna náttúruverndar og menningarminja, o.fl.) [Breytt frumvarp.]
19. mars → 20. apríl.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða fjár­fest­ingar erlendra aðila í fast­eign­um, auðlindum og grunn­virkjum (heimildir stjórnvalda).
19. mars → 20. apríl.
11.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana frá árinu 2019. 
Október – lögð fram.
12.
Skýrsla forsætisráðherra um ábendingar sem varða stjórn­sýsl­una í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bank­anna 2008, orsakir erfiðleika og falls sparisjóð­anna og Íbúða­lánasjóð og viðbrögð við þeim. 
Nóvember – lögð fram.
13.
Skýrsla forsætisráðherra um málefni þjóðlendna.
31. maí.
14.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd upplýsingalaga.
31. maí.
15.
Frumvarp til laga um brottfall laga um vísitölu bygg­ing­ar­­kostnaðar, nr. 42/1987 (lagasamræming).
Frumvarpið felur í sér að mælingar á vísitölu byggingar­kostn­aðar falli undir lög um Hagstofu Íslands og opinbera hag­skýrslu­gerð, nr. 163/2007, í stað þess að sérlög gildi um það efni. Fyrir liggur aðlaunataxtar kjarasamninga og breytingar á virðisaukaskatti orsaka tilfærslur í mælingum vísitölunnar sem valdið hafa notendum vanda. Þörf er á umbótum við mæl­ingu vísitölunnar og með því að lög nr. 163/2007 gildi í því efni yrði Hagstofu Íslands gert kleift að líta til alþjóðlegrar þróunar í aðferðafræði. Jafnframt yrði lagaumhverfi hag­skýrslu­gerðar hérlendis fært til samræmis við fyrirkomulag annars staðar á Norðurlöndunum.
26. febrúar - lagt fram.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, nr. 85/2018 (fjölgun mis­mun­unar­þátta).
Lagt er til að bæta við lögin tilteknum mis­mun­unarþáttum, sbr. ákvæði til bráðabirgða í lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Lagt er til að lögin kveði á um meginregluna um jafna meðferð ein­staklinga á öllum svið­um samfélagsins, utan vinnumarkaðar – ekki eingöngu óháð kynþætti og þjóð­ernis­uppruna líkt og gildandi lög heldur jafnframt óháð trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntján­ingu. Meðal annars er átt við bann við mismunun á grundvelli fram­­an­­­­greindra mismununarþátta í tengslum við félagslega vernd, vöru­kaup og þjónustu og í skólum og öðrum mennta­stofn­unum nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefna­legan hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar til að ná þessu markmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar. Lagt er til ákvæði um frávik vegna aldurs í til­tekn­um tilfellum.
31. mars.

Dómsmálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum,
 nr. 76/2003 (skipt búseta barns).

Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kyrrsetningu, lög­bann o.fl., nr. 31/1990 (lögbann á tjáningu). 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um skaðabætur vegna ærumeiðinga. 
Október → 15. febrúar.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegn­ingar­lög­um, nr. 19/1940 (kynferðisleg frið­helgi). 
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, nr. 19/1940 (umsáturseinelti). 
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um Schengen-upplýsingakerfið. 
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framsal saka­manna og aðra aðstoð í sakamálum, nr.13/1984 (réttar­að­stoð).
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr.75/1998 (sala úr brugg­hús­u­m).
Október → 29. janúar - lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um mannanöfn. 
Október – lagt fram.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr.76/2003 (kynrænt sjálfræði).
Október – lagt fram.
11.
Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna heimsfar­ald­urs kórónuveiru (meðferð mála og framlenging bráða­birgða­heimilda).
Október – lagt fram.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á þinglýsingalögum, nr.39/1978 (skilmálabreytingar).
Október – lagt fram.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr.80/2016 (alþjóðleg vernd, dvalar­leyfi).
Október → 29. janúar - lagt fram.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjald­þrota­skipti o.fl., nr. 21/1991 (kennitölu­flakk). 
Nóvember → 29. janúar.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­­um, nr. 19/1940 (ábyrgð lögaðila).
Fellt niður.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­mála, nr. 88/2008 (bótafjárhæðir).
Fellt niður.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um peninga­þvætti, nr. 140/2018 (sýndareignir o.fl.).
Nóvember – lagt fram.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­­mála, nr. 88/2008 (staða brotaþola). 
Nóvember → 29. janúar
19.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, nr. 19/1940 (refsiþynging vegna kynþátta­fordóma o.fl.). 
Nóvember → 29. janúar.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, nr.90/1996 (eftirlit með lögreglu, lögreglu­ráð). 
Nóvember – lagt fram.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (rafræn birt­ing ákvaða).
Fellt niður.
22.
Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóð­kirkjunn­ar. 
Desember → 29. janúar - lagt fram.
23.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fullnustu refs­­inga og almennum hegningarlögum (ýmsar breyting­ar).
Janúar → 26. febrúar - lagt fram.
24.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögmenn, lög­um um dómstóla, lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála (endurmenntun lögmanna, setn­ing­ar dómara og réttar­farsbreytingar).
Fellt niður.
25.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almanna­varn­ir, nr. 82/2008 (ýmsar breyting­ar).
26. febrúar.
26.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útgáfu og notkun nafnskírteina, nr. 25/1965 (ný nafn­­­skírteini).
Fellt niður.
27.
Frumvarp til laga um breytingu á hjúskaparlögum, nr.31/1993 (ýmsar breytingar). 
Febrúar → 26. febrúar.
28.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11/1973 (heild­ar­end­ur­skoðun).
Fellt niður.
29.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr.80/2016 (landamæri).
Fellt niður.
30.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, 19/1940 (mansal).
28. febrúar - lagt fram.
31.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samnings­bundna gerð­ar­dóma nr. 53/1989 (heildar­endur­skoð­­un).
Fellt niður.
32.
Frumvarp til laga um kjaramál flugvirkja Landhelgis­gæslu Íslands. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
33.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka,
 nr. 140/2018 (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða)
. [Utan þing­mála­skrár.]
Desember – lagt fram.
34.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almanna­varn­ir, nr. 100/2007 (borgaraleg skylda starfs­manna opin­berra aðila, framlenging).
Með frumvarpinu er lagt til að tryggt verði svigrúm opinberra að­ila til að færa starfsmenn milli starfa til að sinna verkefnum sem hafa forgang á hættustundu, þannig verði hægt að fara fram á breytingu á starfsskyldum og starfsstöðvum við­kom­andi starfs­­manna eftir þörfum.
18. janúar - lagt fram.
35.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lúganó­samn­­ing­inn, nr. 7/2011 (framlenging heimildar).
Í frumvarpinu er lagt til að mál sem borist hafa dómstólum fyrir 31.12.2020, tengjast Bretlandi og byggja á Lúganósamn­ingn­­um verði unnt að afgreiða á grundvelli samningsins þrátt fyrir út­­göngu Bretlands úr Evrópusambandinu og þar með Lúganó­sam­starfinu.
29. janúar - lagt fram.
36.
Frumvarp til breytinga á lögum um kosningar til Alþingis (raf­­ræn meðmælendasöfnun).
Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar svo safna megi með­mæl­­endum með framboðum og listabókstöfum með rafræn­um hætti. Einnig eru lagðar til breytingar svo unnt verði að gera þeim sem eru í sóttkví kleift að greiða atkvæði utan kjör­fund­ar.
26. febrúar.
37.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­­mála, nr. 88/2008 (aðstoð við fólk í nauðum vegna fíkni­­efna­neyslu, refsileysi).
Með frumvarpinu er lagt til að þeim, sem kemur manni sem er í nauðum staddur vegna fíkniefnaneyslu, verði ekki refsað fyrir vörslu fíkniefna. Markmiðið með frumvarpinu er að koma í veg fyrir alvarleg tilvik og jafnvel andlát þeirra sem neytt hafa fíkniefna þar sem viðstaddir koma ekki hinum nauð­stadda til aðstoðar þar sem þeir sjálfir eiga á hættu að verða sakfelldir fyrir vörslu fíkniefna.
26. febrúar.

Ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

1.
Frumvarp til laga um opinberan stuðning við nýsköpun. 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um Tækniþróunarsjóð.
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu raun­veru­legra eigenda, nr. 82/2019 (skipti eða slit tiltekinna skrán­ing­ar­skyldra aðila).
Október → 26. febrúar → 31. mars.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar end­­ur­­greiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, nr. 110/2016 (lækkuð lágmarkslengd spilunartíma).
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um viðskiptaleyndarmál.
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um merkingar og upp­­lýs­inga­skyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, nr. 72/1994 (orkumerkingar). 
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð at­vinnu­lífsins, nr. 61/1997 (end­ur­skoðun laga).
Fellt niður.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Neytendastofu, nr. 62/2005, o.fl. (endur­skoð­un stjórn­sýslu neytendamála).
Nóvember – lagt fram.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði ferða­mála-, iðnaðar- og nýsköp­unar­ráðherra (einföldun reglu­verks).
Nóvember →18. janúar - lagt fram.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða úr­skurð­­araðila á sviði neytenda­mála (ein­föld­un úrskurðar­nefnda). 
Nóvember – lagt fram.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um fyr­ir­­tækjaskrá (slit, skipti og dag­sekt­ar­ákvæði).
Nóvember → 26. febrúar → 31. mars.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raf­orku (verðlagshækkun á jöfn­­un­ar­­gjaldi raforku).
Nóvember – lagt fram.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmynda­gerðar á Íslandi, nr. 43/1999 (skilyrði endurgreiðslu o.fl.).
Nóvember → 29. janúar.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (tekjumörk, ákvörðun rekstrar­kostn­aðar, tilfærsla of- eða van­tek­­inna gjalda o.fl.)
Nóvember → 15. mars.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og sam­tengda ferðatilhögun, nr.95/2018. 
Nóvember → 26. febrúar → 31. mars.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, nr.2/1995 (hluthafar og milliliðir).
Nóvember → 31. mars.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði ferðamála (einföldun regluverks og sam­keppnis­mat).
31. mars.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um einkaleyfi, nr.17/1991 (EES-reglur).
31. mars.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á iðnaðarlögum, nr. 42/1978 (löggiltar iðngreinar).
Fellt niður.
21.
Frumvarp um breytingu á lögum um ferðagjöf, nr. 54/2020 (framlenging á gildistíma). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
22.
Frumvarp til laga um félög til almannaheilla.
Með frumvarpinu eru lögð til heildarlög sem gilda um félög sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá og stofnað er til eða starfrækt eru í þeim tilgangi að efla afmörkuð málefni til almannaheilla samkvæmt samþykktum sínum. Endurflutt.
29. janúar - lagt fram.

Félags- og barnamálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010 (endurskoðun bygg­ing­ar­mála).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938 (Félags­dóm­ur).
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til vegna nauðsynlegustu heil­brigð­is- og öryggisþjónustu við íbúa.
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof. 
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til starfskjaralaga.
Október → 29. janúar.
6.
Frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. 
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um Barna- og fjölskyldustofu. 
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála.
Október – lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um barnavernd. 
Október → 26. febrúar.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Greiningar- og ráð­­gjafar­stöð ríkisins, nr. 83/2003 (hlut­verk stofnunarinnar og sam­­þætting þjónustu). 
Október → 29. janúar - lagt fram.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða þjón­­ustu í þágu barna (samþætting þjónustu og snemmtækur stuðn­­­ingur). 
Október → 29. janúar → 31. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994 (bætt réttarstaða og húsnæðis­öryggi leigjenda). 
Október →26. febrúar.
13.
Frumvarp til laga um öryggisgæslu og öryggisvistun. 
Nóvember → 26. febrúar → 31. mars.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr.44/1998 (endurskoðun lána­heim­­ilda).
Nóvember → 26. febrúar → 31. mars.
15.
Frumvarp til laga um umönnunargreiðslur til foreldra lang­veikra eða alvarlega fatlaðra barna. 
31. mars.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnu­leysis­trygg­ingar, nr. 54/2006 (tekjutengdar bætur).
[Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni inn­flytjenda, nr. 116/2012 (móttaka flóttafólks og innflytjenda­ráð). [Utan þingmálaskrár.]
29. janúar - lagt fram.
18.
Frumvarp til laga um greiðslur til íþróttafélaga vegna launa­kostn­­aðar á tímum kórónuveirufaraldurs. [Utan þingmála­skrár.]
Nóvember – lagt fram.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og ein­greiðsla). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, holl­ustu­­hætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 (vinnutími starfs­manna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). [Utan þingmálaskrár.]
29. janúar - lagt fram.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús,
 nr. 26/1994 (rafrænir húsfundir, blandað húsnæði og bíla­geymsl­­ur). 

Með frumvarpinu er fyrirhugað að bætt verði við lögin heimild til að halda rafræna húsfundi og hafa rafræn samskipti milli félags­manna húsfélags. Slíkt er ekki heimilt að óbreyttum lögum og hefur valdið verulegum vanda á síðastliðnu ári þar sem ekki hefur þá ver­ið unnt að halda löglega húsfundi vegna samkomutakmarkana vegna COVID-19. Einnig er áformað að gera breytingu á lögunum til að eigendum verði heimilt að semja sérstaklega sín á milli um ein­staka ákvæði laganna þegar um blandað húsnæði er að ræða og þegar bílakjallari er byggður undir fjöleignarhús, eitt eða fleiri.
31. mars.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni inn­flytjenda, nr. 116/2012 (móttaka flóttafólks og innflytjenda­ráð). 
Með frumvarpinu er lagt til að Fjölmenningarsetri verði falið ákveðið hlutverk vegna samræmdrar móttöku flóttafólks, þar á meðal við að tengja saman flóttafólk og móttökusveitarfélög, ann­ast gerð upplýsingaefnis og veita sveitarfélögum stuðning og fag­­lega ráðgjöf. Jafnframt eru lagðar til breytingar á heimildum Fjöl­­menn­ingarseturs til vinnslu persónuupplýsinga og á skipan inn­flytjendaráðs.
29. janúar → sama mál og mál nr. 17.
23.
Tillaga til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun um barn­vænt Ísland. 
Stefna og aðgerðaáætlun um markvissa inn­leiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Markmið hennar er að Ísland uppfylli ýtrustu kröfur Barnaréttarnefndar SÞ.
29. janúar.

Fjármála- og efnahagsráðherra

1.
Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021. 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2021.
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020.
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings 2019.
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um fjárhagslegar viðmiðanir.
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármála­fyrir­tæki, nr. 161/2002 (varnarlína um fjár­festingar­banka­starf­semi).
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna hækk­­­un­ar lágmarksiðgjalds til lífeyr­is­sjóðs og ákvæða um til­­greinda sér­eign (hækkun lágmarksiðgjalds, tilgreind sér­eign o.fl.). 
Október → 8. mars.
8.
Frumvarp til laga um reglubundna og viðvarandi upp­lýs­inga­skyldu útgefenda verðbréfa.
Október – lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna sam­sköttunar félaga, takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun og erlent vinnu­afl).
Október – lagt fram.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr.90/2003 (milliverðlagning).
Október – lagt fram.
11.
Frumvarp til laga um stafrænt pósthólf.
Október → 8. febrúar.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verð­trygg­ingu, nr. 38/2001 (takmarkanir á notkun verðtrygg­ingar í lánssamningum til neytenda).
Október → 29. janúar.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heims­farald­­urs kórónuveiru, nr. 38/2020 (lokunarstyrkir). 
Október – lagt fram.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber fjár­mál, nr. 123/2015 (skilyrði um heild­ar­­jöfnuð og skulda­hlut­fall). 
Október – lagt fram.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á vátrygg­inga­­markaði o.fl. (stjórnar­menn og fram­kvæmdastjóri, kröf­ur um hæfi, búsetuskilyrði o.fl.).
Nóvember → 19. febrúar.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfa­fyrir­tækja, nr. 70/2020 (for­gangs­röð krafna við skila- og slitameðferð).
Nóvember → 23. febrúar.
17.
Frumvarp til laga um markaði fyrir fjármálagerninga.
Nóvember → 26. febrúar.
18.
Frumvarp til laga um markaðssvik.
Nóvember → 5. febrúar.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegt heimilis­festi, tollafgreiðsla, bifreiða­gjald, auka­tekjur ríkissjóðs o.fl.).
Nóvember – lagt fram.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lög­um um staðgreiðslu skatts á fjár­magnstekjur (stofn fjár­­magns­tekjuskatts).
Nóvember – lagt fram.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðis­auka­skatt, nr. 50/1988 (fjármálaþjón­usta o.fl.).
Nóvember – lagt fram.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um trygginga­gjald, nr. 113/1990 (fyrirkomulag trygg­­­­inga­­­gjalds).
Nóvember → 31. mars.
23.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða rann­sókn og saksókn í skattalagabrotum (tvö­­föld refsing).
Nóvember – lagt fram.
24.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (þriðji geirinn).
Nóvember – lagt fram.
25.
Frumvarp til laga um sérleyfissamninga vegna afnota af landi í eigu ríkisins.
Desember → 20. janúar.
26.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um afleiðu­við­skipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskipta­skrár, nr. 15/2018 (EMIR Refit).
Desember → 8. febrúar.
27.
Frumvarp til laga um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfest­ing­ar­­afurðir fyrir almenna fjárfesta.
Janúar → 2. mars.
28.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisábyrgðir og lögum um lánasýslu ríkisins (end­­ur­­skoðun).
Janúar → 1. mars → apríl.
29.
Frumvarp til laga um verðbréfasjóði.
Janúar → 23. mars.
30.
Frumvarp til laga um gjaldeyrismál.
29. janúar - lagt fram.
31.
Frumvarp til laga um greiðsluþjónustu.
29. janúar - lagt fram.
32.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um yfirskatta­nefnd, nr. 30/1992 (nefndarmenn).
Fellt niður.
33.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ökutækja­trygg­­­ingar, nr. 30/2019 (viðurlög o.fl.)
Fellt niður.
34.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármála­fyrir­tæki, nr. 161/2002 (CRD og CRR).
Febrúar → 30. mars.
35.
Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (heimildir tollyfirvalda til vinnslu persónuupplýsinga o.fl.). [Breytt heiti frumvarps.]
26. febrúar.
36.
Frumvarp til laga um opinberar framkvæmdir og fast­eigna­­­um­sýslu ríkisins.
Febrúar → 15. mars.
37.
Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (aðstaða til tolleftirlits).
Fellt niður.
38.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (skattlagning tekna erlendra lögaðila í lág­skatta­­ríkjum).
Fellt niður.
39.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisauka­skatt, nr. 50/1988 (byggingastarfsemi, almenn­ings­samgöngur o.fl.).
31. mars.
40.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um yfirskattanefnd (nýsköpun, yfirskattanefnd).
[Breytt heiti frumvarps.]
31. mars.
41.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda (takmörkuð skatt­skylda).
Fellt niður.
42.
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025. 
Október – lögð fram.
43.
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2022–2026. 
31. mars.
44.
Frumvarp til laga um tekjufallsstyrki. [Utan þingmála­skrár.]
Október – lagt fram.
45.
Frumvarp til laga um skipagjald. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
46.
Frumvarp til laga um viðspyrnustyrki. [Utan þingmála­skrár.]
Nóvember – lagt fram.
47.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt (hvatar til fjárfestinga). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
48.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016 (skýrari regluheimild).
Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 27. gr. laga um fasteignalán til neytenda sem kveður á um heimild Seðlabanka Íslands til að ákvarða í reglum, að undangengnu samþykki fjár­málastöðugleikanefndar, hámark heildarfjárhæðar fasteignaláns eða greiðslubyrðar þess í hlutfalli við tekjur neytanda. Lagt er til að reglusetningarheimildin verði gerð skýrari með því að kveða á um á hvaða bili hámarkið geti ver­ið.
19. mars

Heilbrigðisráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og lögum um vísindarannsóknir á heil­brigðis­sviði (aðgangur að heil­brigð­is­­gögnum).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um lækningatæki. 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga, nr. 45/2015 (ýmsar breytingar). 
Nóvember – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum, nr. 19/1997 (opinberar sóttvarna­ráð­staf­an­­ir). 
Janúar – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (hlutverk og fjöldi færni- og heilsumatsnefnda).
Fellt niður.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkni­efni, nr. 65/1974 (varsla).
Febrúar → 31. mars.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklinga­trygg­ingu, nr. 111/2000 (tryggingar í lyfja­­rann­sókn­um).
Febrúar → 29. janúar.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landlækni og lýð­heilsu, nr. 41/2007 (kvörtun til land­læknis). 
Fellt niður.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúkl­inga, nr. 74/1997 (þvinguð meðferð, inn­grip og önnur vald­beiting). 
Mars → 26. febrúar.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um rafrettur og áfyll­ing­ar fyrir rafrettur, nr. 87/2018 (nikótín­vörur, eftirlit o.fl.).
31. mars.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (iðnaðarhampur). 
31. mars.
12.
Tillaga til þingsályktunar um stofnun landsráðs um mönnun og menntun í heilbrigðiskerfinu.
Felld niður.
13.
Tillaga til þingsályktunar um lýðheilsustefnu.
31. mars.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu (bólusetning fyrir kórónuveiru). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.

Mennta- og menningarmálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972, (tak­mark­­anir á einkarétti höf­unda til hagsbóta fyrir einstaklinga með sjón- eða lestrar­höml­un). 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (stuðningur við rekstur einka­­rekinna fjölmiðla). 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um listamannalaun, nr. 57/2009 (tímabundin fjölgun starfslauna). 
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um stuðning vegna rekstrartaps menningar­tengdra fyrirtækja og sjálfstætt starfandi lista­manna vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (tímabundinn stuðningur).
Fellt niður.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (mennta- og menningarmál). [Breytt heiti frumvarps.]
Nóvember → 26. febrúar.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr.23/2013 (upplýsingaréttur almennings). 
Nóvember – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006 og lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008 (aðgangs­skilyrði í háskóla).
Nóvember → 29. janúar.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (hljóð- og mynd­miðl­unar­þjón­­usta). 
Febrúar → 31. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefna­sviði mennta- og menn­ingar­mála (samnings­gerð við einka­rekna aðila). 
Fellt niður.
 
10.
Tillaga til þingsályktunar um menntastefnu Íslands til ársins 2030
Október – lögð fram.
11.
Tillaga til þingsályktunar um menningarstefnu Íslands til árs­ins 2030
Október → 31. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs).
Breytingar á lögum um leikskóla, nr. 90/2008, lögum um grunn­skóla, nr. 91/2008, lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, íþrótta­lög­um, nr. 64/1998, æskulýðslögum, nr. 70/2007, og lögum um lýð­skóla, nr. 65/2019 (öflun sakavottorðs). Í dag er eingöngu heim­ild til að afla upplýsinga úr sakaskrá við ráðningu starfs­manna. Það þýðir að starfsmaður getur síðar brotið af sér en vinnu­veitandi fær hugsan­lega aldrei upplýsingar um það. Í ljósi þess er lagt til að ákvæð­um í þessum lögum sé breytt svo þau nái betur tilgangi sínum og þeim aðilum sem standa að ráðningu veitt skýr lagaheimild til þess að óska eftir endurnýjun á saka­vott­orð­um.
15. mars.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð ein­elt­is­­mála).
Markmiðið með lagasetningunni er að lagaleg umgjörð fagráðs ein­eltismála á grunn- og framhaldsskólastigi verði í samræmi við þá framkvæmd sem viðhöfð er núna hjá ráðinu.
30. mars.
14.
Frumvarp um ný heildarlög um Samskiptamiðstöð heyrnar­lausra og heyrnarskertra.
Lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra,
nr. 129/1990, lýsa ekki starfsemi stofnunarinnar eins og hún hefur þró­ast frá setningu laganna. Setja þarf lög sem ramma inn starf­semi stofnunarinnar til framtíðar. Með nýjum lögum verður leitast við að um þjónustuna gildi skýr og gegnsæ ákvæði.
Fellt niður.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

1.

Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur.
Október – lagt fram.

2.

Frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén.
Október – lagt fram.

3.

Frumvarp til laga um fjarskipti.
Október – lagt fram.

4.

Frumvarp til skipalaga.
Október – lagt fram.

5.

Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum og lög­um um tekjustofna sveitar­félaga (lágmarksíbúafjöldi sveit­ar­félags). 
Október – lagt fram.

6.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Innheimtu­stofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971, o.fl. (tilfærsla verkefna).
Fellt niður.

7.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu ein­staklinga, nr. 140/2019 (andvana fædd börn og heildar­afhending þjóðskrár).
Október – lagt fram.

8.

Frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði sam­göngu-, fjar­skipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. [Breytt heiti frumvarps.]
Október → 29. janúar.

9.

Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 (EES-reglur, gjaldtaka o.fl.). 
Nóvember → 29. janúar.

10.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr.28/2017 (tímabundnir gestaflutn­ingar og eftirlit með greiðslu fargjalda í almennings­samgöng­um). [Breytt heiti frumvarps.]
Nóvember → 31. mars.

11.

Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (skráning eftirvagna, há­marks­hraði í vistgötum o.fl.).
Nóvember – lagt fram.

12.

Frumvarp til laga um loftferðir.
29. janúar.

13.

Frumvarp til laga um flugvelli. 
26. febrúar → 31. mars.

14.

Frumvarp til laga um alþjóðlega skipaskrá. 
26. febrúar → 31. mars.

15.

Frumvarp til laga um Fjarskiptastofnun. [Breytt heiti.]
26. febrúar - lagt fram.

16.

Frumvarp til laga um brottfall ýmissa laga á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála (úrelt lög). 
26. febrúar - lagt fram.

17.

Frumvarp til laga um áhafnir skipa. 
26. febrúar → 31. mars.

18.

Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2020–2035.
31. mars.

19.

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna póst­mála (flutningur póstmála til Byggðastofnunar).
Tilgangur frumvarpsins er að mæla fyrir um lagabreytingar sem nauð­syn­legar eru til að færa stjórnsýslu og eftirlit með póst­þjónustu frá PFS til Byggðastofnunar. Markmiðið er að Byggða­stofnun hafi sömu heimildir og skyldur og PFS fyrir tilfærsluna og að áfram verði tryggð hagkvæm, skilvirk og áreiðanlega póstþjón­usta um land allt og til og frá landinu.
26. febrúar - lagt fram.

20.

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna áhrifa kórónuveirufaraldursins á sveitarfélög (COVID-19 og sveitar­félög).
Frumvarpið felur í sér breytingar á lögum sem eiga það sameigin­legt að tilurð þeirra má rekja til þeirra áhrifa sem kórónaveiru­far­ald­urinn hefur haft á íslenskt efnahagslíf og sveitarfélög. Markmið frumvarpsins er að tryggja starfhæfi sveit­ar­stjórna við óvenjulegar aðstæður og veita sveitarfélögum aukið svigrúm til að ráðast í aukn­ar fjárfestingar og mæta aðsteðjandi vanda í rekstri þeirra. Jafnframt er frumvarpinu ætlað að auðvelda sveit­arfélögum að koma til móts við rekstraraðila sem eiga í greiðsluerfiðleikum vegna faraldursins með því að lengja tímabundið lögveðstöðu fasteignagjalda úr tveimur árum í fjögur ár og heimila sveitar­félög­um að lækka eða falla frá dráttarvöxtum vegna tiltekinna fast­eignakrafna á grundvelli reglna sem sveitar­félög setja sér.
29. janúar - lagt fram.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðar í fiskveiði­land­helgi Íslands (stjórn veiða á grásleppu).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lax og silungsveiði, nr. 61/2006 (minnihlutavernd, gerð arðskrár o.fl.). 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 (byggða­ráð­staf­anir o.fl.).
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, nr. 71/2008 (útboð lífmassa).
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993 (end­ur­skoðun búvörusamninga).
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á jarðalögum, nr. 81/2007 (einföldun stjórnsýslu jarðamála). 
Nóvember – lagt fram.
 
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (eftirlit Fiskistofu o.fl.).
Desember → 29. janúar → 31. mars.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði land­bún­aðar, matvæla og sjávar­útvegs (einföldun regluverks).
Janúar → 26. febrúar - lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993 (úthlutun tollkvóta). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.

Umhverfis- og auðlindaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging innviða og íbúð­ar­­­­húsnæðis).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr.49/1997 (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989 (bætt umhverfi endurvinnslu og skilagjalds á drykkjarvöruumbúðir)
Október → 22. janúar - lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða.
Fellt niður.
5.
Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð.
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013 (málsmeðferð o.fl.)
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fugl­um og villtum spendýrum. 
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunar­varnir og lögum um loftslagsmál (niðurdæling kol­tví­sýrings). 
Október – lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfis­áhrifum, nr. 106/2000 (undan­tekn­ingar á kröfum um umhverf­is­mat, starfsleyfi til bráðabirgða).
Fellt niður
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 (menntun og þjálfun sundkennara og þjálfara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.).
Nóvember → 22. febrúar - lagt fram.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011 (vind­orka). 
Nóvember → 31. mars
12.
Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lög­um um úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásar­hagkerfi, ). 
Janúar → 12. mars
13.
Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum (heildarendurskoðun). 
Janúar → 31. mars
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál,
 nr. 70/2012 (markmið um kolefnishlutleysi). 

Janúar → 25. mars.
15.
Tillaga til þingsályktunar um um verndar- og orkunýtingar­áætlun.
Október – lögð fram.
16.
Tillaga til þingsályktunar um viðauka við landsskipulagsstefnu 2015–2026.
Desember → 25. febrúar.
17.
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun náttúru­minja­­­skrár.
Felld niður.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál,
 nr. 70/2012 (leiðrétting o.fl.).

Lagðar eru til tæknilegar leiðréttingar á lögunum og að innleiddar verði tvær ákvarðanir ESB sem varða breytingar á áður innleiddum gerðum.
16. febrúar - lagt fram.

Utanríkisráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkis­þjón­ustu Íslands, nr. 39/1971 (forstaða í sendiskrif­stofum o.fl.).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006, (niðurfelling ákvæða varðandi Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. o.fl.). 
Október → 31. mars.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum, um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, nr.121/2008 (fyrirkomulag og framkvæmd alþjóðlegrar þróunar­sam­vinnu).
Fellt niður.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á varnarmálalögum, nr. 34/2008 (öryggissvæði o.fl.). 
Október → 31. mars.
5.
Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu fríverslunar­samn­ings milli Íslands, Konungs­ríkis­ins Noregs, fursta­dæmis­ins Liechtenstein og Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bret­lands og Norður-Írlands.
Október → 31. mars → 30. apríl.
6.
Tillaga til þingsályktunar um heimild til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breyt­ingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
7.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.16/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Október – lögð fram.
8.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.25/2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.
Október – lögð fram.
9.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.63/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
10.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr.67/2020 um breytingu á IX. við­auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
11.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.81/2020 um breytingu á IX. við­auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Október – lögð fram.
12.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eig­in­legu EES-nefndarinnar nr.83/2020 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upp­lýs­inga­­samfélagið) og bókun 37 við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
13.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.19/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
28. febrúar → 31. mars.
14.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.22/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Felld niður.
15.
Skýrsla ráðherra um EES-mál.
Nóvember → 31. mars.
16.
Skýrsla ráðherra um utanríkismál. 
Apríl → 6. maí.
17.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2020 um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lögð fram.
18.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lögð fram.
19.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 214/2020 um breytingu á IX. við­auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1991 frá 25. okt­ó­ber 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði og reglugerð (ESB) nr. 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði.
Felld niður.
20.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/828 frá 17. maí 2017 um breytingu á tilskipun 2007/36/EB að því er varðar hvatn­ingu til þátttöku hluthafa til lengri tíma.
28. febrúar → 31. mars.
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira