Hoppa yfir valmynd

Þingmálaskrá 150. löggjafarþings 2019–2020

ENDURSKOÐUÐ ÞINGMÁLASKRÁ Í APRÍL 2020

Forsætisráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um vernd uppljóstrara. 
September – lagt fram. Í nefnd.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarhald og nýtingu fasteigna (heimildir aðila utan EES- svæðisins o.fl.). [Breytt frumvarp.]
Október → 28. febrúar. Útbýtt á Alþingi 2.4.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998 (leyfisveitingar, málsmeðferð o.fl.). 
Október – lagt fram.
3. umræða.
4.
Frumvarp til laga um varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds í Stjórnarráði 
Íslands. [Breytt heiti frumvarps.]
Nóvember → 20. janúar. Í nefnd.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum, nr. 140/2012 (réttarstaða þriðja aðila). 
Nóvember → 9. mars. Í nefnd.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007, nr. 47/2010 (lokauppgjör).
Janúar → 16. mars. Fellt niður 6.4.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða nýtingu orkuauðlinda á opinberu forræði (nýtingarleyfi).
Fellt niður 6. mars.
8.
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir tímabilið 2020–2023, sbr. 11. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008. 
September – lögð fram.
Samþykkt á Alþingi 16.12. 
9.
Tillaga til þingsályktunar um arfleifð Jóns Sigurðssonar.
Felld niður.
10.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana frá árinu 2018. 
Október – lögð fram 1.11.
11.
Skýrsla forsætisráðherra um málefni þjóðlendna. 
31. maí.
12.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd upplýsingalaga. 
31. maí.
13.
Frumvarp til laga um heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017. 
[Utan þingmálaskrár.]
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 4.12.
14.
Tillaga til þingsályktunar um forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni á öllum skólastigum, ásamt áætlun fyrir árin 2021–2025. 
16. mars. Í nefnd.

 

Dómsmálaráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um skaðabætur vegna ærumeiðinga. 
September – lagt fram. Í nefnd.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi). 
[Breytt heiti frumvarps.]
September → 29. febrúar. Verður útbýtt á Alþingi í byrjun apríl.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100/1952 (biðtími vegna refsinga o.fl.). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 24.2.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 (haldlagning). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 9.10. 
5.
Frumvarp til laga um Landhelgisgæslu Íslands, nr. 52/2006, o.fl. (aðstaða fyrir alþjóðlegt leitar- og björg- unarsamstarf)
Fellt niður um áramót.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 50/2016, lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991, og lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 (endurupptaka dæmdra mála). 
Október – lagt fram. Í nefnd.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, nr.
50/2014 (skipting embættisverka milli sýslumanna).

Fellt niður um áramót.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 50/2006 (hagsmunaskráning dómara).
Fellt niður 11. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kyrrsetn- ingu, lögbann o.fl., nr. 31/1990 (lögbann á tjáningu). 
Nóvember → 31. mars. Útbýtt á Alþingi 2.4.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjald- þrotaskipti o.fl., nr. 21/1991 (atvinnurekstrarbann, fyrningartími krafna).
Fellt niður 30. mars.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, og fleiri lögum (skipt búseta barna). 
Nóvember → 29. febrúar. Útbýtt á Alþingi 2.4.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlend- inga, nr. 80/2016 (skilyrði dvalarleyfa).
Nóvember → 31. mars. Sameinað máli nr. 2.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útgáfu og notkun nafnskírteina, nr. 25/1965 (nafnskírteini). 
Fellt niður 11. mars.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 (bótafjárhæðir).
Fellt niður 30. mars.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegning- arlögum, nr. 19/1940 (ábyrgð lögaðila). 
Febrúar → mars. Maí. 
16.
Frumvarp til laga um landamæri.
Fellt niður um áramót.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, nr. 16/2006 (ýmsar breytingar).
Fellt niður 11. mars.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannanöfn, nr. 45/1996 (rýmkun skilyrða).
Fellt niður 30. mars.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 (sala á framleiðslustað). 
29. febrúar.
Tilbúið fyrir ríkisstjórn.

 

20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um happdrætti, nr. 38/2005 (netspilun).
Fellt niður um áramót.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á þinglýsingalögum og lögum um skráningu og mat fasteigna (aflýsingar). 
[Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar o.fl. (ýmsar breytingar vegna viðbótarsamnings íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar). [Utan þingmálaskrár.] [Þingmál 449, sbr. mál dómsmálaráðherra nr. 25.]
Nóvember → 31. mars. Samþykkt á Alþingi 17.12.
23.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 (5. peningaþvættistilskipunin).
[Utan þingmálaskrár.]
31. mars.
Útbýtt á Alþingi 2.4.
24.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008, með síðari breytingum (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila). 
[Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Samþykkt á Alþingi 30.3. 
25.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar o.fl. (ýmsar breytingar vegna viðbótarsamnings íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar). [Utan þingmálaskrár.][Þingmál 708, sbr. mál dómsmálaráðherra nr. 22.]
Útbýtt á Alþingi 2.4. 
26.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna kórónuveirufaraldurs. 
[COVID-19.] 
Í fagráðuneyti síðan 6.4. 

 

Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
neytendalán, nr. 33/2013, og lögum um greiðsluþjónustu, nr. 120/2011 (innheimta gjalda og kostnaðar af neytendalánum). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12. 
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, nr. 34/1991 (búsetuskilyrði EES-borgara)
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 4.12.
3.
Frumvarp til laga um félög til almannaheilla. 
September – lagt fram. Í nefnd.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytenda- vernd, nr. 56/2007 (samvinna eftirlitsstjórnvalda). 
Október – lagt fram Lagt fram sem tvö mál. 
Samþykkt á Alþingi 5.3.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum, nr. 44/2005 (almenn endurskoðun og norrænn samstarfs- samningur). 
Október → 31. janúar Í nefnd.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks). 
Október – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 5.3.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, nr. 41/2015 (breytingar í kjölfar ábendinga frá Ríkisendurskoðun). 
Fellt niður um áramót.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 (hluthafar, milliliðir).
Fellt niður 24. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samvinnu- félög, nr. 22/1991 (innlánsdeildir samvinnufélaga). 
Nóvember – lagt fram. Í nefnd.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, lögum um hlutafélög, nr. 2/1995, og lögum um einkahlutafélög, nr. 138/1994 (vanskil ársreikninga). 
Nóvember – lagt fram. Í nefnd.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikn- inga, nr. 3/2006 (endurskoðunarnefndir, leigusamningar, gagnsæi í rekstri stærri óskráðra félaga). 
Frestað til vorþings.
Tilbúið fyrir ríkisstjórn.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sölu fasteigna og skipa, nr. 70/2015 (efling neytendaverndar). 
Fellt niður 24. mars.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999 (skilyrði endurgreiðslu). 
Fellt niður 24. mars.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um leigu skrán- ingarskyldra ökutækja, nr. 65/2015 (breytingar á viður- lagaákvæðum). 
Nóvember – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 24.2.
15.
Frumvarp til laga breytingu á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, nr. 98/2004 (jöfnun dreifikostnaðar raforku).
Fellt niður 24. mars.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Fram- kvæmdasjóð ferðamannastaða, nr. 75/2011 (markmið laganna). 
Frestað til vorþings.
Útbýtt á Alþingi 2.4.
17.
Frumvarp til laga um Orkusjóð. 
Janúar → 28. febrúar. Í nefnd.
18.
Frumvarp til laga um sáttamiðlun og kvartanir vegna brota íslenskra fyrirtækja á réttindum aðila í alþjóðlegum viðskiptum.
Fellt niður um áramót.
19.
Frumvarp til laga um ráðstafanir gegn óréttmætri tak- mörkun á netumferð og annarri mismunun sem byggist á því hvert þjóðerni viðskiptavinar er (bann við mismun- un). [Breytt heiti frumvarps.]
Frestað til vorþings. Fellt niður 1.4.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um endurnýjan- legt eldsneyti í samgöngum á landi, nr. 40/2013 (skýrslu- skil o.fl.). 
28. febrúar. Í nefnd.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orku- notkun, nr. 72/1994 (orkumerkingar).
Frestað til vorþings.Fellt niður 1.4.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörumerki, nr. 45/1997 (málsmeðferð o.fl.). 
28. febrúar. Í nefnd.
23.
Frumvarp til laga um viðskiptaleyndarmál.
Fellt niður 27. mars.
24.
Frumvarp til laga um sjóð til fjárfestinga á sviði nýsköp- unar. 
Frestað til vorþings.
Útbýtt á Alþingi 2.4.
25.
Skýrsla ráðherra um raforkumálefni. 
31. mars.
26.
Frumvarp til laga um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri. 
[Utan þingmálaskrár.]
Október – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 9.10.
27.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþró- un, nr. 75/2007 (almenn endurskoðun). 
Fellt niður 24. mars.

 

 

Félagas- og barnamálaráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almennar íbúðir, nr. 52/2016 (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.). 
Október – lagt fram. Samþykkt á Alþingi 17.12.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttinda- gæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011 (endurskoðun stjórn- valdsákvarðana o.fl.).
Fellt niður um áramót.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018 (heimildir og hlutverk sérfræðiteymis).
Fellt niður um áramót.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 
36/1994 (bætt réttarstaða og húsnæðisöryggi leigjenda). 
Nóvember → 20. febrúar. Í fagráðuneyti frá 23.3.
6.
Frumvarp til laga um félagslegan stuðning við aldraða. 
Nóvember → 1. febrúar. Í nefnd.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000 (lenging fæðingarorlofs). 
Nóvember – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni inn- flytjenda, nr. 116/2012 (heimildir og hlutverk Fjölmenn- ingarseturs). 
Nóvember – lagt fram. Í nefnd.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (öldungaráð). 
Nóvember – lagt fram. Í nefnd.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 (upplýsingar um húsnæðismál).
31. mars.
Fellt niður 30.3.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almanna- tryggingar, nr. 100/2007 (hálfur lífeyrir). 
Febrúar – lagt fram. Í nefnd.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010 (endurskoðun byggingarmála).
31. mars.
Fellt niður 30.3.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994 (hleðslubúnaður fyrir rafbíla). 
[Breytt heiti frumvarps.]
21. janúar. Í nefnd.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 (hlutdeildarlán). 
31. mars.
Í fagráðuneyti frá 19.3.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er gilda á vinnumarkaði (félagsleg undirboð og stuðningur stjórn- valda við lífskjarasamninga). 
31. mars. Ókomið.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938 (Félagsdómur).
31. mars.
Fellt niður 30.3.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjón- ustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 (endurskoðun á þjónustu við börn og fjölskyldur).
Fellt niður um áramót.
18.
Frumvarp til laga um barnavernd.
Fellt niður um áramót.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, nr. 83/2003 (endurskoðun á þjón- ustu við börn og fjölskyldur).
Fellt niður um áramót.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, nr. 160/2008 (endurskoðun á þjónustu við börn og fjölskyldur).
Fellt niður um áramót.

  

21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu- aðlögun einstaklinga, nr. 101/2010 (endurskoðun laganna).
Fellt niður um áramót.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (búsetutengd réttindi). 
[Sameinað máli nr. 23.]
Fellt niður um áramót.
23.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum í tengslum við mat á vinnufærni einstaklinga og greiðslur úr almannatryggingakerfinu (mat á vinnufærni og framfærsla). 
[Breytt heiti frumvarps.]
31. mars.
Fellt niður 30.3.
24.
Frumvarp til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðar- mála. 
 
31. mars.
Fellt niður 30.3.
25.
Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (endurskoðun á hlutverki Barnaverndarstofu o.fl.). 
31. mars.
Fellt niður 30.3.
26.
Frumvarp til laga um samþættingu velferðarþjónustu í þágu barna. 
31. mars.
Fellt niður 30.3.
27.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum (vinnutími starfsmanna sem veita persónulega notendastýrða aðstoð). 
[Utan þingmálaskrár.]
Útbýtt á Alþingi 13.3. 
28.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 
nr. 46/1980, með síðari breytingum (undanþága frá CE-merkingu). 
[Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Samþykkt á Alþingi 30.3. 
29.
Frumvarp til laga um tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda án þess að vera sýktir. 
[Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Samþykkt á Alþingi 20.3. 
30.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um Ábyrgðasjóð launa (minnkað starfshlutfall). 
[Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Samþykkt á Alþingi 20.3. 
31.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 með síðari breytingum (skilvirkari framkvæmd). 
[Utan þingmálaskrár.]
Í fagráðuneyti frá 3.4. 

 

Fjármála- og efnahagsráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019. 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 27.11.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2020 (tekjufrumvarp, safnlög). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 11.12.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987 (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 4.12.
4.
Frumvarp til laga um þjóðarsjóð. 
September – lagt fram. Í nefnd.
5.
Frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings. 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum, samsköttunar félaga, takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun, CFC-félög o.fl.). 
September – lagt fram. Í nefnd.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, nr. 155/2010 (skatthlutfall). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 4.12.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteigna- lán til neytenda, nr. 118/2016 (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri). 
September → 28. febrúar. Í nefnd.
9.
Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2019. 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum og fleiri lögum (fyrirkomulag tollafgreiðslu og tollgæslu). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 11.12.
11.
Frumvarp til laga um um breytingu á ýmsum lögum um skattlagningu ökutækja (ívilnanir vegna vistvænna ökutækja o.fl.). 
Október – lagt fram. Samþykkt á Alþingi 17.12.
12.
Frumvarp til laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda. 
Október – lagt fram. Samþykkt á Alþingi 17.12.
13.
Frumvarp til laga um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga. 
Október – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 6.2.
14.
Frumvarp til laga um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. 
Október – lagt fram. Í nefnd.
15.
Frumvarp til laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. 
Október – lagt fram. Í nefnd.
16.
Frumvarp til laga um markaði fyrir fjármálagerninga. 
Október → 31. mars.
Í yfirlestri hjá FOR.

 

17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001 (takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda). 
Október → 20. janúar. Ríkisstjórn 18.10.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lífskjarasamningar og fleira). [Breytt heiti frumvarps.]
Október → 15. mars.
Í fagráðuneyti frá 23.11.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, nr. 111/2016 (tilgreind séreign og stuðningur til þeirra sem ekki hafa átt íbúðarhúsnæði í fimm ár). [Sameinað máli nr. 18.]
Fellt niður um áramót.
20.
Frumvarp til laga um umbótamál ríkisins. 
Fellt niður 12. mars.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um erfðafjár- skatt, nr. 14/2004 (þrepaskipting). 
Fellt niður 12. mars.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpil- gjald, nr. 138/2013 (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa). 
Október – lagt fram. Í nefnd.
23.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingastarfsemi og lögum um fjármálafyrirtæki (búsetuskilyrði, tilgreining eignarhluta, endurskipu- lagningarráðstafanir og slitameðferð). 
[Sbr. mál nr. 44.] 
Nóvember → 28. febrúar. Fellt niður 12.3.
24.
Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (rafræn skil og greiðslur, vöruvalsreglur, innflutningur matvæla o.fl.). 
Nóvember → 20. janúar. Í nefnd.
25.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (ýmsar breytingar). 
Nóvember – lagt fram.
3. umræða.
26.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, nr. 94/1996 (stofn fjármagnstekjuskatts).
Fellt niður um áramót.
27.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 (varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi). 
28. febrúar.
Í fagráðuneyti frá 2.3.
28.
Frumvarp til laga um sérleyfissamninga vegna afnota af landi í eigu ríkisins. 
Fellt niður 26. mars.
29.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisábyrgðir, nr. 121/1997 (endurskoðun heildarlaga).
Fellt niður um áramót.
30.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 138/2013 (gjaldstofn). 
31. janúar. Í nefnd.
31.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (milliverðlagning o.fl.). 
31. janúar. Í nefnd.
32.
Frumvarp til laga um brottfall ýmissa laga (úrelt lög). 
20. janúar. Í nefnd.
33.
Frumvarp til laga um meðferð ríkisaðstoðarmála.
Fellt niður um áramót.
34.
Frumvarp til laga um opinberar framkvæmdir og fast- eignaumsýslu ríkisins.
Fellt niður um áramót.
35.
Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (persónuupplýsingar, aðgerðir gegn peningaþvætti o.fl.). 
Fellt niður 26. mars.
36.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármála- fyrirtæki, nr. 161/2002 (CRD IV og CRR). 
Fellt niður 12. mars.
37.
Frumvarp til laga um fjárhagslegar viðmiðanir.
28. febrúar.
Fellt niður 2.4.

 

38.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðis- aukaskatt, nr. 50/1988 (byggingastarfsemi, almenn- ingssamgöngur o.fl.). 
Fellt niður 26. mars.
39.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tryggingagjald, nr. 113/1990 (fyrirkomulag trygginga- gjalds). 
Fellt niður 12. mars.
40.
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025. 
27. mars.
Lögð fram eftir 1.4.
41.
Frumvarp til laga um úrvinnslu eigna og skulda ÍL- sjóðs vegna uppsafnaðs vanda Íbúðalánasjóðs. 
[Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.2.
42.
Frumvarp til laga um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. [Utan þingmálaskrár.]
Desember – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 24.2.
43.
Frumvarp til laga um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa (gagnsæi upplýsinga). 
Fellt niður 12. mars.
44.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði o.fl. (skilgreining á virkum eignarhlut, réttarstaða við ógjaldfærnimeðferð o.fl.) 
 
Fellt niður 12. mars.
45.
Frumvarp til laga um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. 
[Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Samþykkt á Alþingi 30.3. 
46.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum um tryggingagjald (frestun gjalddaga). 
[Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Samþykkt á Alþingi 13.3. 
47.
Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020. [Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Samþykkt á Alþingi 30.3. 
48.
Frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. [Utan þingmálaskrár.]
[COVID-19.] 
Stefnt að framlagningu á Alþingi 24.4. 

 

 

Heilbrigðisráðherra

 
Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana og fíkniefni, nr. 65/1994 (neyslurými). 
Október – lagt fram Í nefnd.
2.
Frumvarp til lyfjalaga. 
Október – lagt fram. Í nefnd.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (fyrirkomulag á innheimtu gjalds).
Fellt niður um áramót.
4.
Frumvarp til breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (EES-reglur). 
Nóvember – lagt fram Í nefnd.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 (skilgreining þjónustu o.fl.). 
Nóvember – lagt fram Í nefnd.
6.
Frumvarp til laga um lækningatæki. 
31. janúar. Í nefnd.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratrygg- ingar, nr. 112/2008 (stjórn og eftirlit). 
28. febrúar.
Útbýtt á Alþingi 26.3. 
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga, nr. 45/2015 (ýmsar breytingar). 
Febrúar → 31. mars.
Í fagráðuneyti frá 3.4.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga, nr. 110/2000, og lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014 (aðgangur að heilbrigðisgögnum). 
Fellt niður 19. mars.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002 (EES-reglur). 
Fellt niður 24. mars.
11.
Tillaga til þingsályktunar um siðferðileg gildi og forgangs- röðun í heilbrigðisþjónustunni. 
31. mars. Í nefnd.
12.
Skýrsla ráðherra til Alþingis – heilbrigðisstefna til ársins 2030; aðgerðaáætlun 2020–2025. 
31. mars.
 
MENNTAOG MENNINGARMÁLARÁÐHERRA 
1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (stuðningur við rekstur einkarekinna fjölmiðla). 
September – lagt fram. Í nefnd.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um viðurkenningu á menntun og hæfi til starfa hér á landi, nr. 26/2010 (evrópskt fagskírteini, vinnustaðanám o.fl.). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 24.2.
3.
Frumvarp til sviðslistalaga. 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
4.
Frumvarp til laga um Menntasjóð námsmanna. [Breytt heiti frumvarps.]
Nóvember – lagt fram. Í nefnd.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972 (aðgengi lestrarhamlaðra að útgefnu efni). 
Nóvember → 24. febrúar. Í fagráðuneyti frá 24.3.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna gildistöku laga um persónuvernd og vinnslu persónu- upplýsinga, nr. 90/2018 (heimildir til vinnslu persónuupp- lýsinga)
Fellt niður 6. mars.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á mál- efnasviði mennta- og menningarmálaráðuneytis vegna gildistöku laga um opinber fjármál, nr. 123/2015 (samn- ingsgerð við einkarekna aðila). 
Fellt niður 6. mars.
8.
Tillaga til þingsályktunar um menntastefnu Íslands til árs- ins 2030.
30. mars.
Felld niður 1.4.
9.
Skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra um fram- kvæmd skólastarfs í framhaldsskólum skólaárin 2013– 2014, 2014–2015 og 2015–2016. 
Desember → 24. febrúar. Lögð fram 12.3.
10.
Frumvarp til laga um breytingar á fjölmiðlalögum nr. 38/2011 (lögsaga yfir mynddeiliveitum o.fl.). 
Fellt niður 6. mars.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um skráningu einstaklinga. 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 3.12.
2.
Frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta (samlegðaráhrifatil- skipunin). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.10.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, nr. 30/2007 (mönnunarkröfur). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 (Jöfnunarsjóður sveitarfélaga). 
Október – lagt fram. Samþykkt á Alþingi 17.12.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar). 
Október – lagt fram. Samþykkt á Alþingi 17.12.
6.
Frumvarp til laga um leigubifreiðar. 
Nóvember – lagt fram. Í nefnd. 
7.
Frumvarp til laga um breytingu á vegalögum, nr. 80/2007 (gjaldtaka af umferð).
Fellt niður um áramót.
8.
Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir. [Breytt heiti frumvarps.]
Nóvember → 24. janúar. Útbýtt á Alþingi 13.3. 
9.
Frumvarp til laga um landshöfuðlénið .is 
Nóvember → 14. febrúar. Í nefnd.
10.
Frumvarp til laga um fjarskipti (heildarendurskoðun). 
Fellt niður 24. mars.
11.
Frumvarp til laga um skip. 
Fellt niður 24. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (stefnumótun í málefnum sveitarfélaga). 
31. mars.
Ríkisstjórn 27.3.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, nr. 103/1994 (breytt fyrirkomulag jöfnunar). 
31. mars.
Í yfirlestri hjá FOR.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 32/2004 (grundvöllur gjaldtöku).
Fellt niður um áramót.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998 o.fl. (EES-reglur). 
Fellt niður 24. mars.
16.
Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun ríkis- ins um málefni sveitarfélaga 2019-2033. 
Október – lögð fram.
Samþykkt á Alþingi 29.1.
17.
Tillaga til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2020–2024. 
Október – lögð fram. Í nefnd.
18.
Tillaga til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2020–2034. 
Október – lögð fram. Í nefnd.

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 79/1997, og lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 (stjórn veiða á grásleppu). 
September – lagt fram. Ríkisstjórn 20.9.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lax og silungsveiði, nr. 61/2006 (minnihlutavernd, gerð arðskrár o.fl.). 
Október – lagt fram. Í nefnd.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um opinbert eftirlit (einföldun regluverks). 
Október – lagt fram. Samþykkt á Alþingi 17.12.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, og tollalögum, nr. 88/2005 (úthlutun tollkvóta). 
Október – lagt fram. Samþykkt á Alþingi 17.12.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993 (endurskoðun búvörusamninga). 
Nóvember – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.12.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um innflutning dýra, nr. 54/1990 (sóttkví og einangrunarstöðvar). 
15. febrúar. Í nefnd.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar (einföldun regluverks). 
[Skipt upp í tvö mál, 7a og 7b.]
Febrúar → 15. mars.
 
7a.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu. 
Útbýtt á Alþingi 2.4.
7b.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis og lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu. 
Útbýtt á Alþingi 2.4.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (eftirlit Fiskistofu o.fl.). 
Fellt niður 27. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fisk- veiða, nr. 116/2006 (byggðaráðstafanir o.fl.). 
Mars.
15. maí. 
10.
Tillaga til þingsályktunar um áætlun um meðferð og ráð- stöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla skv. 5. mgr. 
8. gr. laga um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006.
15. mars.
Fellt niður 31.3.
11.
Skýrsla um aðgerðaáætlun um að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisaðstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. 
Nóvember – lögð fram 13.11.

 

Umhverfis- og auðlindaráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013 (almannaréttur). 
Fellt niður 30. mars.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 (viðaukar). 
Nóvember – lagt fram. Í nefnd.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012 (skuldbindingar í loftslagsmálum, viðskipta- kerfi með losunarheimildir). 
Desember → 6. febrúar Ríkisstjórn 13.3./Bíður framlagningar á Alþingi.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003 (EES-reglur, hringrásarhagkerfið). 
[Breytt frumvarp.]
Fellt niður 30. mars.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002 (EES-reglur, framlengd framleiðendaábyrgð). [Sameinað máli nr. 4.]
Sameinað máli nr. 4.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989 (töluleg söfnunarmarkmið o.fl.). [Sameinað máli nr. 4.]
Sameinað máli nr. 4.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spen- dýrum. [Breytt heiti frumvarps.]
Fellt niður 26. mars.
8.
Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða.
28. febrúar.
Fellt niður 6.4.
9.
Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð. [Breytt heiti frumvarps.]
28. febrúar.
Fellt niður 6.4.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúru- vernd, nr. 60/2013 (óbyggð víðerni). 
Febrúar → 16. mars. Í nefnd.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011 (vindorka). 
[Breytt heiti frumvarps.]
Fellt niður 26. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 (EES-reglur, 
hringrásarhagkerfið, plastvörur). [Breytt heiti frumvarps.]
9. mars.
Bíður framlagningar á Alþingi.
13.
Tillaga til þingsályktunar um verndar- og orkunýtingar- áætlun.
28. febrúar.
Fellt niður 6.4.
14.
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár.
Fellt niður um áramót.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009, með síðari breytingum (átak í fráveitumálum). 
[Utan þingmálaskrár.]
[COVID-mál.] Væntanlegt. 

 

Utanríkisráðherra

Þingmál:  Staða máls: 
1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993 (útganga Bretlands úr Evrópu- sambandinu). 
September – lagt fram.
Samþykkt á Alþingi 17.10.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006 (niðurfelling ákvæða varðandi Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. (Kadeco) o.fl.). 
September → 31. mars. Lagt fram í maí.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, nr. 121/2008 (fyrirkomulag og framkvæmd alþjóðlegrar þróunarsamvinnu). 
Fellt niður 13. mars.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkis- þjónustu Íslands, nr. 39/1971 (skipun embættismanna o.fl.). 
Nóvember → 31. mars. Ríkisstjórn 31.3./ Verður útbýtt á Alþingi í byrjun apríl. 
5.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og fær- eyskrar lögsögu á árunum 2019 og 2020. 
September – lögð fram.
Samþykkt á Alþingi 11.12.
6.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu viðbótar- samnings við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Norður-Makedóníu. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 24.10.
7.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
8.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
9.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
10.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
11.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
12.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2019 um breyt- ingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) og XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
13.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) og XIX. við- auka (Neytendavernd) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
14.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 um breyt- ingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES- samninginn. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.

 

15.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breyt- ingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES- samninginn. 
Október → 29. febrúar. Samþykkt á Alþingi 11.12.
16.
Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu heildarsamnings um efnahagslega samvinnu EFTA-ríkjanna og Indónesíu. 
Október – lögð fram. Samþykkt á Alþingi 18.11.
17.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breyt- ingu á bókun 31 við EES-samninginn, um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins. 
Nóvember – lögð fram.
Samþykkt á Alþingi 5.3.
18.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 128/2019 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES- samninginn.
Sama mál og nr. 15.
19.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES- samninginn. 
Nóvember → 29. febrúar. Útbýtt á Alþingi 2.4.
20.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breyt- ingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES- samninginn. 
Nóvember – lögð fram.
Samþykkt á Alþingi 11.12.
21.
Skýrsla utanríkisráðherra um EES-mál. 
September – lögð fram 10.10.
22.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 259/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn. 
29. febrúar. Í nefnd.
23.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu á ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 288/2019 um breyt- ingu á viðauka I (Heilbrigði dýra og plantna) og nr. 301/2019 um breytingar á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samning- inn. 
29. febrúar. Í nefnd. 
24.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu á ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 237/2019 og 305/2019 um breytingar á IX. viðauka ( Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
29. febrúar. Í nefnd.
25.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 um breytingu á V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og bókun 31 (um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins) við EES-samninginn.
29. febrúar.
Útbýtt á Alþingi 2.4.
26.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 311/2019 um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) og XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn.
29. febrúar. Í nefnd.
27.
Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál. 
Árleg skýrsla.
7. maí.
28.
Frumvarp til laga um breytingu á varnarmálalögum, nr. 34/2008 (öryggissvæði o.fl.). 
Með frumvarpinu eru endurskilgreind mörk núverandi öryggissvæðis við Gunnólfsvíkurfjall.
Frestað til vorþings. Lagt fram maí.
29.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019 um breytingu á IX. viðauka 
(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
[Utan þingmálaskrár.]
Útbýtt á Alþingi 2.4.
30.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2020 um breytingu á XVII. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn. 
[Utan þingmálaskrár.]
Í nefnd. 
Síðast uppfært: 11.09.2019
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira