Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 1-200 af 19763 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 20. júní 2024 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður vegna stjórnsýslukæru - endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar - niðurstaða endurgreiðslunefndar staðfest

  MVF22020763 – Lykilorð: Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar, niðurstaða endurgreiðslunefndar staðfest, leiðbeiningarskylda stjórnvalda, jafnræðisregla, form- og efnisskilyrði laga nr. 43/1999, fjárhagsvandi umsækjanda.


 • 18. júní 2024 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Úrskurður nr. 5/2024 um ákvörðun Fiskistofu um sviptingu strandveiðileyfis í eina viku skv. 1. og 2. mgr. 15. gr. laga um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 57/1996.

  Svipting strandveiðileyfis. Brottkast. Frestun réttaráhrifa. Viðurlög. Persónuvernd.


 • 18. júní 2024 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Úrskurður nr. 4/2024 um ákvörðun Fiskistofu um að veita skriflega áminningu skv. 3. mgr. 15. gr. laga um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 57/1996.

  Áminning. Vigtun. Skráning afla. Strandveiðar. Viðurlög. • 1204/2024. Úrskurður frá 13. júní 2024

  Kærandi óskaði eftir upplýsingum um hvort Vestmannaeyjaferjan Herjólfur ohf. hefði gefið út mörg leyfi til undirmanna á Herjólfi til að stunda önnur launuð eða ólaunuð störf. Herjólfur synjaði beiðninni með vísan til þess að ekki væru veittar upplýsingar um starfssamband félagsins við starfsfólk þess. Í skýringum til úrskurðarnefndar um upplýsingamál kom fram að ekki lægi fyrir gagn með þeim upplýsingum sem kærandi óskaði eftir. Úrskurðarnefndin taldi samkvæmt þessu að ekki lægi fyrir ákvörðun sem kæranleg væri til nefndarinnar og staðfesti því ákvörðun Herjólfs.


 • 1203/2024. Úrskurður frá 13. júní 2024

  Kærandi óskaði eftir upplýsingum um heildartölu úr bókhaldi Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. um sálfræðikostnað sem félagið hefði greitt árið 2023. Herjólfur synjaði beiðninni með vísan til þess að ekki væru veittar upplýsingar um starfssamband félagsins við starfsfólk þess. Í skýringum til úrskurðarnefndar um upplýsingamál kom fram að ekki lægi fyrir gagn með þeim upplýsingum sem kærandi óskaði eftir. Úrskurðarnefndin taldi samkvæmt þessu að ekki lægi fyrir ákvörðun sem kæranleg væri til nefndarinnar og staðfesti því ákvörðun Herjólfs.


 • 1202/2024. Úrskurður frá 13. júní 2024

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að upplýsingum varðandi innkaup ríkislögreglustjóra á skotvopnum, skotfærum og öðrum vörum í tengslum við leiðtogafund Evrópuráðsins sem fram fór á Íslandi í maí 2023. Ákvörðun ríkislögreglustjóra að synja beiðni kæranda um aðgang að upplýsingunum var byggð á 1. tölul. 10. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, og 2. málsl. 9. gr. sömu laga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál lagði fyrir ríkislögreglustjóra að taka að nýju til meðferðar og afgreiðslu þann hluta beiðninnar sem laut að upplýsingum um skotvopn og skotfæri. Þá taldi nefndin að kærandi ætti rétt til aðgangs að sölureikningum varðandi kaup á fatnaði, hjálmum og fylgibúnaði.


 • 1201/2024. Úrskurður frá 13. júní 2024

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að greinargerð fyrrverandi setts ríkisendurskoðanda um starfsemi Lindarhvols ehf. Fjármála- og efnahagsráðuneyti synjaði beiðni kæranda með vísan til þess að greinargerðin væri undirorpin þagnarskyldu og að án samþykkis Ríkisendurskoðunar væri ráðuneytinu óheimilt að afhenda hana kæranda. Eftir að kæra í málinu barst úrskurðarnefnd um upplýsingamál var greinargerðin birt af hálfu forsætisnefndar á vef Alþingis. Með vísan til þess taldi úrskurðarnefndin að þeir hagsmunir sem áður kynnu að hafa staðið afhendingu greinargerðarinnar í vegi væru niður fallnir og að ráðuneytinu bæri að afhenda hana kæranda.


 • 1200/2024. Úrskurður frá 13. júní 2024

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að umsögnum sem ríkislögmaður aflaði í tilefni af erindi til embættisins þar sem krafist var viðurkenningar á bótaskyldu. Ríkislögmaður synjaði beiðni kæranda með vísan til þess að gögnin teldust bréfaskipti við sérfróða aðila, sbr. 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að umbeðnar umsagnir lytu að könnun á réttarstöðu hlutaðeigandi stjórnvalda vegna nærliggjandi möguleika á málshöfðun og að ríkislögmanni hefði þannig verið heimilt að takmarka aðgang kæranda að þeim. Ákvörðun ríkislögmanns var því staðfest.


 • 1199/2024. Úrskurður frá 7. júní 2024

  Kæranda var synjað um aðgang að PDF-skjölum sem innihalda yfirlit úr málaskrá Garðabæjar yfir mál og gögn sem varða kæranda og dóttur hans. Ákvörðunin var byggð á því að skjölin uppfylltu ekki skilyrði þess að teljast gögn í skilningi upplýsingalaga, auk þess sem þau vörðuðu ekki tiltekið mál. Úrskurðarnefndin taldi að með því að færa skjáskot úr málaskrá sinni yfir á PDF-form hefði sveitarfélagið búið til gögn í skilningi upplýsingalaga, sem teldust fyrirliggjandi. Þá næði upplýsingaréttur einnig til tiltekinna fyrirliggjandi gagna þótt þau væru ekki hluti af ákveðnu máli. Nefndin taldi þannig að sveitarfélagið hefði ekki afgreitt beiðni kæranda á réttum lagagrundvelli og vísaði beiðninni til Garðabæjar til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 1198/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Óskað var eftir gögnum hjá Útlendingastofnun um möguleg tengsl þeirra sem kæmu til Íslands á grundvelli fjölskyldusameiningar við Hamas-samtökin og gögnum sem sýndu að þeir sem kæmu til Íslands frá Gaza-svæðinu uppfylltu skilyrði reglugerðar um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi og ákvæða um heimild til að koma inn á Schengen-svæðið. Stofnunin hafnaði beiðninni með vísan til þess að ekki væru afhent gögn úr einstökum málum. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að stofnunin hefði ekki afgreitt beiðni kæranda í samræmi við upplýsingalög og vísaði beiðninni til Útlendingastofnunar til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 1197/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Kærður var óhóflegur dráttur á afgreiðslu beiðni kæranda til Umhverfisstofnunar. Úrskurðarnefndin rakti að það væri ekki hlutverk nefndarinnar að skera úr um rétt til að fá svar við erindi sem bæri ekki með sér að vera beiðni um aðgang að gögnum. Talið var að erindi kæranda væri ekki gagnabeiðni og var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 1196/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Óskað var eftir aðstoð úrskurðarnefndar um upplýsingamál við að fá svar frá Vinnueftirlitinu við erindi kæranda, þar sem fleiri en 30 virkir dagar væru liðnir frá því erindið var sent. Úrskurðarnefndin rakti að það væri ekki hlutverk nefndarinnar að skera úr um rétt til að fá svar við erindi sem bæri ekki með sér að vera beiðni um aðgang að gögnum. Talið var að erindi kæranda væri ekki gagnabeiðni og var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 1195/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Úrskurðarnefnd um upplýsingamál barst beiðni um endurupptöku tveggja mála sem lokið hafði með úrskurðum árin 2020 og 2022 og vörðuðu ákvarðanir Vinnueftirlitsins að synja beiðnum kæranda um upplýsingar um hvort borist hefði kvörtun um einelti af hálfu hans. Beiðandi kvað að hagsmunir hans af að fá þessar upplýsingar vægju þyngra en mögulegir hagsmunir annarra af því að upplýsingarnar færu leynt. Úrskurðarnefndin hafnaði beiðni um endurupptöku þar sem skilyrði samkvæmt 24. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, væru ekki uppfyllt og að ekki væru annmarkar á úrskurðum nefndarinnar sem gætu leitt til endurupptöku á ólögfestum grundvelli.


 • 1194/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Óskað var eftir aðstoð úrskurðarnefndar um upplýsingamál við að fá svar frá dómsmálaráðuneyti við erindi kæranda. Úrskurðarnefndin rakti að það væri ekki hlutverk nefndarinnar að skera úr um rétt til að fá svar við erindi sem bæri ekki með sér að vera beiðni um aðgang að gögnum. Talið var að erindi kæranda væri ekki gagnabeiðni og var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 1193/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Óskað var eftir aðstoð úrskurðarnefndar um upplýsingamál við að fá svar frá Vinnueftirlitinu við erindi kæranda, þar sem fleiri en 30 virkir dagar væru liðnir frá því erindið var sent. Úrskurðarnefndin rakti að það væri ekki hlutverk nefndarinnar að skera úr um rétt til að fá svar við erindi sem bæri ekki með sér að vera beiðni um aðgang að gögnum. Talið var að erindi kæranda væri ekki gagnabeiðni og var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 1192/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Óskað var eftir aðstoð úrskurðarnefndar um upplýsingamál við að fá svar frá Vinnueftirlitinu við erindi kæranda, þar sem fleiri en 30 virkir dagar væru liðnir frá því erindið var sent. Úrskurðarnefndin rakti að það væri ekki hlutverk nefndarinnar að skera úr um rétt til að fá svar við erindi sem bæri ekki með sér að vera beiðni um aðgang að gögnum. Talið var að erindi kæranda væri ekki gagnabeiðni og var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 1191/2024. Úrskurður frá 5. júní 2024

  Kærð var ófullnægjandi afgreiðsla Reykjanesbæjar á beiðni um aðgang að gögnum varðandi tiltekna lóð í Keflavík og byggingar sem byggðar höfðu verið á lóðinni. Reykjanesbær kvað að öll gögn sem lægju fyrir hjá sveitarfélaginu og heyrt gætu undir gagnabeiðnina hefðu verið afhent kæranda. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi sig ekki hafa forsendur til að draga þá staðhæfingu í efa. Voru þannig ekki fyrir hendi þær aðstæður sem kæruheimildir samkvæmt upplýsingalögum ná til, og var ákvörðun Reykjanesbæjar því staðfest.


 • Úrskurður nr. 2/2024 - Kæra vegna synjunar Þjóðskrár Íslands um leiðréttingu á skráningu á kjörskrá

  Ár 2024, föstudaginn 31. maí, kom úrskurðarnefnd kosningamála saman til að úrskurða um kæru A vegna synjunar Þjóðskrár Íslands um leiðréttingu á skráningu á kjörskrá.


 • 31. maí 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 42/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Sérleyfi. Öllum tilboðum hafnað. Kostnaðaráætlun. Valdsvið kærunefndar útboðsmála. • 27. maí 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 70/2024 Úrskurður 27. maí 2024

  Beiðni um eiginnafnið Fjalley (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 560/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kæranda og barna hennar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda og barna hennar til meðferðar á ný.


 • 24. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 564/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kæranda og barns hennar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda og barns hennar til meðferðar á ný.


 • 23. maí 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 68/2024 Úrskurður 23. maí 2024

  Beiðni um eiginnafnið Maríel (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 23. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 135/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði þar sem hún hafnaði atvinnuviðtali.


 • 23. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 131/2024-Úrskurður

  Greiðslur atvinnuleysisbóta. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að greiða kæranda ekki atvinnuleysisbætur í 45 daga vegna ótekins orlofs hjá fyrrum vinnuveitanda


 • 23. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 127/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði vegna ótilkynntra tekna. Einnig staðfest ákvörðun stofnunarinnar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta.


 • 23. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 125/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þar sem kærandi hafnaði starfi.


 • 23. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 117/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún mætti ekki á boðaðan fund hjá stofnuninni.


 • 22. maí 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 15/2024

  Kærendur kvörtuðu til embættis landlæknis vegna meintra mistaka við veitingu heilbrigðisþjónustu sem faðir þeirra naut í aðdraganda andláts hans á Landspítala. Af gögnum málsins var ljóst að faðir kærenda hafði leitað til Landspítala með bakverk og Covid-19 sýkingu. Var honum m.a. gefið lyf við sýkingunni sem hafði reynst sjúklingum vel við Covid-19. Kærendur höfðu óskað eftir því að lyfjagjöf yrði stöðvuð með lyfinu og var það gert. Heilsu föður kæranda hrakaði mikið eftir að hann lagðist inn og andaðist hann í kjölfarið á Landspítala. Ekkert kom fram í gögnum málsins eða undir rekstri þess sem benti til þess að vanræksla eða mistök hefðu átt sér stað við veitingu heilbrigðisþjónustunnar. Var málsmeðferð embættisins í málinu staðfest.


 • 21. maí 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 67/2024 Úrskurður 21. maí 2024

  Beiðni um eiginnafnið Magnólía (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 17. maí 2024 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 3/2024 - Úrskurður

  Fötlun. Viðeigandi aðlögun. Utan vinnumarkaðar. Endurupptaka.


 • 17. maí 2024 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Úrskurður nr. 2/2024 um ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn um úthlutun byggðakvóta.

  Byggðakvóti. Úthlutun aflaheimilda. Skilyrði fyrir úthlutun. Leyfi til veiða í atvinnuskyni. Málsástæður.


 • 1190/2024. Úrskurður frá 16. maí 2024

  Kæranda var synjað um aðgang að upplýsingum um hvaða fyrirtæki hefðu fengið endurgreiddan rannsóknar- og þróunarkostnað samkvæmt lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki og upphæð til hvers fyrirtækis. Skatturinn vísaði einkum til þess að upplýsingarnar væru undirorpnar þagnarskyldu samkvæmt lögum um tekjuskatt. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að þær upplýsingar sem kærandi óskaði eftir væru undirorpnar þagnarskyldu og að í settum réttarreglum væri ekki að finna frávik frá þagnarskyldunni sem heimilaði að upplýsingarnar væru afhentar, þótt ákveðið hefði verið að afmarkaðar upplýsingar um stuðning á grundvelli laga nr. 152/2009 skyldu birtar opinberlega. Var ákvörðun Skattsins því staðfest.


 • 1189/2024. Úrskurður frá 16. maí 2024

  Óskað var eftir gögnum hjá Félagsbústöðum hf. sem innihéldu upplýsingar um kvartanir og athugasemdir sem borist hafa félaginu vegna tiltekinnar íbúðar í eigu þess. Beiðninni var hafnað því gögnin innihéldu upplýsingar um einkamálefni leigjenda félagsins, sbr. 9. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, sem sanngjarnt væri og eðlilegt að færu leynt. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að með hliðsjón af efni gagnanna væri erfiðleikum bundið að skilja þær upplýsingar sem féllu undir 9. gr. upplýsingalaga frá þeim upplýsingum sem veita mætti aðgang að. Var ákvörðun Félagsbústaða staðfest.


 • 1188/2024. Úrskurður frá 16. maí 2024

  Kæranda var synjað um aðgang að gögnum í vörslum Faxaflóahafna sf. sem vörðuðu lóðirnar Klettagarða 7 og 9, með vísan til þess að þau væru vinnugögn í skilningi upplýsingalaga, fælu í sér bréfaskipti við sérfróða aðila, sbr. 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, og innihéldu upplýsingar um einkamálefni annarra. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á rökstuðning Faxaflóahafna og lagði fyrir félagið að afhenda kæranda þau gögn sem kæran laut að.


 • 1187/2024. Úrskurður frá 16. maí 2024

  Óskað var eftir gögnum og lista yfir málsgögn vegna máls hjá Seðlabanka Íslands sem varðaði miðlun Arion banka hf. á bankaupplýsingum kæranda til óviðkomandi aðila. Seðlabanki Íslands taldi gögnin vera undirorpin sérstakri þagnarskyldu sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 41. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að kærandi ætti rétt til aðgangs að hluta þeirra upplýsinga sem væri að finna í gögnunum, meðal annars vegna þess að upplýsingarnar væri að finna í gagnsæistilkynningu vegna málsins sem birt var á vef Seðlabanka Íslands. Var því lagt fyrir Seðlabanka Íslands að afhenda þær upplýsingar. Úrskurðarnefndin féllst á að aðrar upplýsingar væru undirorpnar sérstakri þagnarskyldu. Þá var beiðnum kæranda að hluta til vísað til bankans til nýrrar meðferðar og afgreiðslu. Að öðru leyti voru ákvarðanir bankans staðfestar.


 • 16. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 89/2024-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja umsókn kæranda um fjárhagsaðstoð aftur í tímann.


 • 16. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 88/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði þar sem hann tilkynnti ekki um veikindi.


 • 16. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 560/2023-Úrskurður

  Málefni fatlaðs fólks. NPA. Staðfest ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar um að synja beiðni kæranda um flutning fjármagns á milli ára. Athugasemd gerð við töf á afgreiðslu erindis kæranda og að hin kærða ákvörðun hafi hvorki verið rökstudd né leiðbeint um heimild til að fá hana rökstudda.


 • 16. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 142/2024-Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Felld úr gildi ákvörðun Kópavogsbæjar um uppsögn húsaleigusamnings vegna félagslegs leiguhúsnæðis. Kærandi yfir eignamörkum en ekki lagt mat á félagslegar aðstæður hans áður en til uppsagnar kom.


 • 16. maí 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 66/2024 Úrskurður 15. maí 2024

  Beiðni um eiginnafnið Hroði (kk.) er hafnað.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 147/2023-Úrskurður

  Tryggingarfé. Eigendaskipti ekki tilkynnt leigjanda í samræmi við ákvæði húsaleigulaga.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 137/2023-Úrskurður

  Tryggingarfé. Endurgreiðslukrafa vegna ofgreiddrar leigu og orkukostnaðar. Varnaraðili lét málið ekki til sín taka fyrir kærunefnd.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 136/2023-Úrskurður

  Tryggingarfé. Leigusala óheimilt að ráðstafa tryggingarfé þar sem hann varð ekki af leigutekjum.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 120/2023-Úrskurður

  Tryggingarfé. Ágreiningi um bótaskyldu leigjanda vísað of seint til kærunefndar.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 125/2023-Álit

  Sólskálar. Leki. Athafnaleysi.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 111/2023-Álit

  Misritun í fundarboði: Verulegur/óverulegur galli.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 109/2023-Álit

  Ákvörðunartaka: Uppsetning sturtu í sameign.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 104/2023-Álit

  Krafa um húsfund.


 • 16. maí 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 100/2023-Álit

  Breytingar á sameign sem gerðar voru fyrir gildistöku laga um fjöleignarhús. Glerkofi á sameiginlegri lóð. Lagnir tengdar sameiginlegri lagnagrind. Lögmaður á húsfund.


 • 15. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 583/2023-Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um endurgreiðslu á kostnaði vegna læknismeðferðar erlendis


 • 15. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 604/2023-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 15. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 588/2023-Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að fella niður skráningu A og þeirra sem með honum dvöldust erlendis til sjúkratrygginga.


 • 15. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 440/2023-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannréttingum.


 • 15. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 37/2024-Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 8% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 15. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 29/2024 - Úrskurður

  Slysatrygging/öroka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 0% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 15. maí 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 65/2024 Úrskurður 15. maí 2024

  Beiðni um eiginnafnið Freysi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 15. maí 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 64/2024 Úrskurður 15. maí 2024

  Beiðni um eiginnafnið Klaki (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 15. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 513/2024 Úrskurður

  Kröfu aðila um frestun réttaráhrifa er hafnað.


 • 14. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 507/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 10. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 105/2024-Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Kærandi missti starf sitt af ástæðu sem hann átti sjálfur sök á.


 • 10. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 100/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda þar sem hún tilkynnti ekki um veikindi.


 • 10. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 92/2024 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 10. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 85/2024-Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Námi hætt án gildra ástæðna.


 • 10. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 487/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 10. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 468/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er staðfest. Endurkomubann kæranda verður fellt úr gildi fari hann frá Íslandi innan 15 daga.


 • 08. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 448/2024 Úrskurður

  Stjórnsýslukæru sem barst eftir lok kærufrests, sbr. 7. gr. laga um útlendinga, er vísað frá, sbr. 28. gr. stjórnsýslulaga.


 • 08. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 462/2024 Úrskurður

  Ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um frávísun kæranda frá Íslandi er felld úr gildi.


 • 08. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 474/2024 Úrskurður

  Ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um frávísun kæranda frá Íslandi er staðfest.


 • 08. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 463/2024 Úrskurður

  Ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um frávísun kæranda frá Íslandi er staðfest.


 • 08. maí 2024 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Ákvörðun Matvælastofnunar um synjun á dýralæknaleyfi

  Starfsleyfi, dýralæknaleyfi, dýralæknaráð, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi


 • 08. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 461/2024 Úrskurður

  Ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um frávísun kæranda frá Íslandi er staðfest. ​


 • 08. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 453/2024 Úrskurður

  Kæra á ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um frávísun kæranda frá Íslandi er vísað frá kærunefnd.


 • 08. maí 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 447/2024 Úrskurður

  Stjórnsýslukæru sem barst eftir lok kærufrests, sbr. 7. gr. laga um útlendinga, er vísað frá, sbr. 28. gr. stjórnsýslulaga.


 • 02. maí 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 63/2024 Úrskurður 2. maí 2024

  Beiðni um eiginnafnið Lóla (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 02. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 80/2024-Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Málshraði. Frávísun. Lögvarðir hagsmunir. Kæru vísað frá þar sem kærandi hafði þegar fengið úthlutað húsnæði.


 • 02. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr.75/2024-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsóknum kæranda um fjárhagsaðstoð. Kærandi var með tekjur yfir grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar.


 • 02. maí 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 36/2024-Úrskurður

  Ofgreiðsla. Kærufrestur. Felldar úr gildi ákvarðanir Fæðingarorlofssjóðs um endurgreiðslu ofgreiddra fæðingarorlofsgreiðslna. Fæðingarorlofssjóði gert að rannsaka nánar hvort kærandi hafi lagt niður störf á því tímabili sem ágreiningur málsins laut að.


 • Úrskurður nr. 1/2024 - Kæra vegna gildis framboðs til forsetakjörs

  Ár 2024, 1. maí, kom úrskurðarnefnd kosningamála saman til að úrskurða um kæru Viktors Traustasonar á gildi framboðs hans til forsetakjörs hinn 1. júní 2024


 • 1186/2024. Úrskurður frá 30. apríl 2024

  Kærð var töf á afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á beiðni um upplýsingar um hve stórt hlutfall íbúa með lögheimili í Vestmannaeyjabæ væri á vinnumarkaði. Af hálfu Vestmannaeyjabæjar kom fram að erindi kæranda fyndist ekki í skjalakerfi sveitarfélagsins. Úrskurðarnefndin taldi af þeim sökum að ekki gæti verið um drátt á afgreiðslu beiðninnar að ræða, og var kærunni vísað frá nefndinni.


 • 1185/2024. Úrskurður frá 30. apríl 2024

  Óskað var eftir lögregluskýrslum vegna tjóns á vatnsleiðslu. Lögreglan í Vestmannaeyjum synjaði beiðninni með vísan til þess að gögnin vörðuðu rannsókn sakamáls og féllu utan gildissviðs upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að lögregluskýrslur vegna málsins teldust varða rannsókn sakamáls í skilningi 1. mgr. 4. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, og vísaði kærunni frá nefndinni.


 • 1184/2024. Úrskurður frá 30. apríl 2024

  Óskað var upplýsinga hjá Hagstofu Íslands um töflu um fjölda foreldra sem andast. Kærandi taldi svör stofnunarinnar ófullnægjandi. Við meðferð málsins hjá úrskurðarnefnd um upplýsingamál kom í ljós að engin gögn lægju fyrir hjá stofnuninni sem heyrðu undir beiðni kæranda. Þar sem ekki lá fyrir kæranleg ákvörðun til úrskurðarnefndarinnar var ákvörðun Hagstofu Íslands staðfest.


 • 1183/2024. Úrskurður frá 30. apríl 2024

  Ríkislögreglustjóri synjaði beiðni kæranda um aðgang að hljóðupptöku af símtali milli einstaklings og fjarskiptamiðstöðvar ríkislögreglustjóra. Synjunin byggðist á því að upptakan innihéldi upplýsingar sem vörðuðu einkamálefni annarra og að hagsmunir þeirra af því að upptakan færi leynt vægju þyngra en hagsmunir kæranda af að fá aðgang að henni. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að hagsmunir kæranda af að fá aðgang að upptökunni væru ríkir og féllst á að kærandi ætti rétt til aðgangs að hljóðupptökunni.


 • 1182/2024. Úrskurður frá 30. apríl 2024

  Kærandi óskaði eftir gögnum um greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands í kostnaði við tannréttingar hans. Sjúkratryggingar Íslands fullyrtu að öll gögn málsins hjá stofnuninni hefðu verið afhent kæranda. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að um aðgang að gögnum í máli um ákvörðun um greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands í kostnaði við tannlækningar og tannréttingar færi samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga. Kærunni var því vísað frá nefndinni.


 • 1181/2024. Úrskurður frá 30. apríl 2024

  Óskað var eftir gögnum um yfirtöku Orku náttúrunnar á rekstri hleðslustöðva hjá Vestmannaeyjabæ. Sveitarfélagið kvaðst ekki hafa heimild til að afhenda gögnin því Orka náttúrunnar legðist gegn afhendingu þeirra. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál tók til skoðunar hvort 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, um takmarkanir á upplýsingarétti vegna samkeppnishagsmuna aðila í opinberri eigu stæði í vegi fyrir afhendingu gagnanna. Niðurstaða nefndarinnar var að svo væri ekki. Lagt var fyrir Vestmannaeyjabæ að afhenda kæranda gögnin.


 • 30. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 138/2024-Úrskurður

  Kærufrestur liðinn. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 30. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 451/2024 Úrskurður

  Stjórnsýslukæru sem barst eftir lok kærufrests, sbr. 7. gr. laga um útlendinga, er vísað frá, sbr. 28. gr. stjórnsýslulaga.


 • 30. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 452/2024 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 30. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 104/2024-Úrskurður

  Kæru vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 78/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún mætti ekki á boðaðan fund hjá stofnuninni.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 76/2024-Úrskurður

  Nám. Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar bætur þar sem hann stundaði nám.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 73/2024-Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur þar sem hann var óvinnufær.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 71/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann mætti ekki í boðað viðtal hjá stofnuninni.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 68/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Ofgreiddar bætur. Ótekinn biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði vegna ótilkynntra tekna. Einnig staðfest ákvörðun stofnunarinnar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta. Þá var ákvörðun Vinnumálastofnunar um að setja greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda á bið einnig staðfest. Kærandi hafði ekki áunnið sér rétt til nýs bótatímabils.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 61/2024-Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Kærandi missti starf sitt af ástæðu sem hún átti sjálf sök á.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 59/2024-Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að greiða kæranda ekki atvinnuleysisbætur fyrir tímabil sem hann var óvinnufær.


 • 29. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 40/2024-Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 29. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 436/2024 Úrskurður

  Kröfu aðila um frestun réttaráhrifa er hafnað. ​


 • 26. apríl 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 1/2024. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sérfræðingur. Útboðsgögn. Kröfu um stöðvun innkaupaferlis hafnað.


 • 26. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 58/2024 Úrskurður 26. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Kaya (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Kaja.


 • 26. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 55/2024 Úrskurður 26. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Flati (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 62/2024 Úrskurður 24. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Libya (kvk.) er hafnað.


 • 24. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 61/2024 Úrskurður 24. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Láki (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 60/2024 Úrskurður 24. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Jones (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 59/2024 Úrskurður 24. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Arianna (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Aríanna.


 • 24. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 74/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 24. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 416/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 24. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 114/2024-Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um endurhæfingarlífeyri og málinu heimvísað til rannsóknar á því hvort kærandi uppfyllti skilyrði fyrir greiðslum endurhæfingarlífeyris. Að mati úrskurðarnefndar velferðarmála var mál kæranda ekki nægjanlega upplýst áður en Tryggingastofnun tók hina kærðu ákvörðun, sbr. 46. gr. laga um almannatryggingar og 10. gr. stjórnsýslulaga..


 • 24. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 18/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma örorkulífeyris kæranda. Úrskurðarnefndin fellst á að skilyrði fyrir greiðslum örorkulífeyris sé uppfyllt fyrsta dag næsta mánaðar eftir að kærandi sótti upphaflega um örorkulífeyri.


 • 24. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 60/2024-Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu endurhæfingarlífeyris. Endurhæfingaráætlun var ekki talin uppfylla skilyrði 7. gr. laga um félagslega aðstoð þar sem að hún var hvorki talin nægjanlega umfangsmikil né markviss.


 • 24. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 46/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 24. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 32/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var misræmi í gögnum málsins varðandi mat á líkamlegri færni kæranda.


 • 24. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 27/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er starfsendurhæfing ekki raunhæf.


 • 23. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 50/2024-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun barnaverndarþjónustu um að loka máli barns.


 • 22. apríl 2024 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Úrskurður nr. 1 um ákvörðun Fiskistofu um áminningu vegna brots á 2. mgr. 2. gr. laga nr. 57/1996 um nytjastofa sjávar

  Nytjastofnar sjávar. Brottkast. Áminning. Andmælaréttur.


 • 19. apríl 2024 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 13/2023 - Úrskurður

  Framkoma á vinnustað. Frávísun.


 • 19. apríl 2024 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 6/2024 - Úrskurður

  Uppsögn. Leiðréttingarkrafa. Launamismunun. Kyn. Kynþáttur. Þjóðernisuppruni. Fjölþætt mismunun. Ekki fallist á brot vegna launamismununar. Fallist á brot gegn banni við uppsögn.


 • 18. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 77/2024-Úrskurður

  Greiðsluáætlun. Staðfestur útreikningur Fæðingarorlofssjóðs á mánaðarlegum greiðslum til kæranda. Ekki litið til tekna á erlendum vinnumarkaði.


 • 18. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 563/2023--Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun barnaverndarþjónustu um loka máli sonar kæranda.


 • 18. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 58/2024-Úrskurður

  Staðfestur úrskurður umdæmisráð um umgengni móður við börn hennar.


 • 17. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 598/2023-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannlækningum.


 • 17. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 559/2023-Úrskurður

  Tannlækningar erlendis. Staðfest afgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands á umsókn um þátttöku í kostnaði vegna tannlækninga erlendis.


 • 17. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 522/2023-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest afgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands á umsókn um greiðsluþátttöku í tannlækningum.


 • 17. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 618/2023-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannlækningum. Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 17. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 16/2024-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannlækningum


 • 17. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 595/2023-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannlækningum.


 • 17. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 448/2023-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um greiðsluþátttöku í kostnaði vegna tannréttinga samkvæmt IV. kafla reglugerðar nr. 451/2013.


 • 16. apríl 2024 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar MAST um álagningu stjórnvaldssektar vegna brota á reglum um útivist nautgripa.

  Stjórnsýslulög, stjórnvaldssekt, lög um velferð dýra,


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 18/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Bergman (kk.) er hafnað. Beiðni um millinafnið Bergman er hafnað.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 57/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Cyrus (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Sýrus.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 54/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Fallist er á föðurkenninguna Konráðsdóttir.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 53/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Kriss er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 52/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um millinafnið Sæ er samþykkt.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 51/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um millinafnið Jórvík er samþykkt.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 50/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Dímítrí (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 49/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Althea (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 48/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Bjartdís (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Herkúles (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 46/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um eiginnafnið Óðr er hafnað. Beiðni um eiginnafnið Óður er samþykkt og skal fært á mannanafnaskrá.


 • 16. apríl 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 45/2024 Úrskurður 16. apríl 2024

  Beiðni um millinafnið Boom er hafnað. Beiðni um eiginnafnið Boom er hafnað.


 • 15. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 392/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 12. apríl 2024 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður vegna kæru á ákvörðun nefndar um endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar

  MVF23100006 – Lykilorð: Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar, niðurstaða endurgreiðslunefndar staðfest, jafnræðisregla, þýðing nefndarálita við túlkun lagaákvæða, lagaskil.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 590/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann sinnti ekki atvinnuviðtali.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar MAST um álagningu stjórnvaldssektar vegna brota á lögum um fiskeldi nr. 71/2008

  Stjórnvaldssekt, Rannsóknarregla, Andmælaréttur, Fiskeldi


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr.. 54/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún mætti ekki á boðað námskeið.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 30/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Kærandi hafði þegar upplýst um veikindi.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 19/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þar sem kærandi hafnaði starfi.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 15/2024-Úrskurður

  Biðtími. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki rannsakað nægjanlega hvort ástæður kæranda fyrir uppsögn hafi verið gildar. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 14/2024-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta þar sem kærandi var með opna launagreiðendaskrá.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 94/2023-Álit

  Ákvörðun um uppsetningu á hleðslustöðvum í sameiginlegum bílakjallara. Notkun á eldra kerfi.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 78/2023-Álit

  Skaðabótaábyrgð húsfélags. Viðgerðir í séreign.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 126/2023-Úrskurður

  Leigugreiðslur. Viðskilnaður leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 124/2023-Úrskurður

  Afsláttur af leigu. Bótakrafa leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 12/2024

  Kærandi kærði málshraða Sjúkratrygginga Íslands þar sem stofnunin hafði ekki gengið til samninga við kæranda þrátt fyrir vilja kæranda þar um. Þá taldi kærandi einnig að Sjúkratryggingar hefðu ekki gætt að jafnræði við málsmeðferðina. Í úrskurði ráðuneytisins kom fram að Í 1. mgr. 49. gr. laga um sjúkratryggingar kæmi fram að ágreiningur um framkvæmd samninga og val á viðsemjendum sæti ekki endurskoðun ráðherra. Kæru samkvæmt 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, skal beint til þess stjórnvalds sem ákvörðun í máli verður kærð til. Þar sem ákvarðanir Sjúkratrygginga um framkvæmd samninga og val á viðsemjendum verður ekki skotið til ráðherra verður kærum sem varða málshraða stofnunarinnar um sama efni ekki heldur skotið til ráðuneytisins. Brást ráðuneytinu því heimild samkvæmt lögum til að taka málið til meðferðar. Átti það jafnframt við um aðrar kröfur kæranda í málinu.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 123/2023-Úrskurður

  Fjárhæð leigu. Afsláttur af leigu.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 121/2023-Úrskurður

  Leigusala óheimilt að halda eftir tryggingarfé vegna leigu og viðskilnaðar leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 117/2023-Úrskurður

  Ábyrgð leigjenda fallin úr gildi: Ágreiningi um bótaskyldu leigjenda ekki vísað til kærunefndar innan frests.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 99/2023-Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur: Forgangsréttur leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 74/2023-Úrskurður

  Leigusala ber að endurgreiða tryggingarfé. Bótakröfu leigusala hafnað.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 574/2024-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um meðhöndlun á greiðslu styrks við endurreikning og uppgjör á tekjutengdum bótum kæranda vegna ársins 2022.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 28/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Kæranda hafði ekki verið veitt alþjóðleg vernd sem flóttamaður og uppfyllti því ekki skilyrði til þess að vera tryggður í íslenskum almannatryggingum frá komudegi.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 567/2023-Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn kæranda um endurhæfingarlífeyri. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði um 12 mánaða búsetu á Íslandi. Úrskurðarnefndin getur ekki virt að vettugi skýr og afdráttarlaus fyrirmæli laga þótt þau kunni að vera í ósamræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 51/2024-Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um fjárhæð ellilífeyrisgreiðslna til kæranda í janúar 2024.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 65/2024-Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um fjárhæð ellilífeyrisgreiðslna til kæranda í janúar 2024.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 26/2024-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja umsókn kæranda um niðurfellingu á endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra bóta. Ekki fallist á að tilefni sé til niðurfellingar endurgreiðslukröfunnar á grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 55/2024-Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Lögformleg meðlagsákvörðun lá fyrir. Ekki fallist á að um brot á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 væri að ræða.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 70/2024-Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Lögformleg meðlagsákvörðun lá fyrir.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 62/2024-Úrskurður

  Endurupptaka. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um endurupptöku á ákvörðun um upphafstíma greiðslna félagslegs viðbótarstuðnings við aldraða. Úrskurðarnefndin taldi að ekki væru veigamiklar ástæður sem mæltu með því að endurupptaka ákvörðun Tryggingastofnunar.


 • 10. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 335/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um endurnýjun á dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar fyrir börn, sbr. 4. mgr. 71. gr. og 2. mgr. 52. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 10. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 250/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarrétt fyrir aðstandendur EES- og EFTA-borgara, sbr. 1. og 2. mgr. 92. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 09. apríl 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 13/2024

  Kærandi kærði niðurstöðu færni- og heilsumatsnefndar sem hafði komist að þeirri niðurstöðu að forsendur fyrir færni- og heilsumati væru ekki nægjanlegar í tilfelli kæranda. Í umsögn færni- og heilsumatsnefndar, sem ráðuneytið óskaði eftir, kom fram að í kæru kæmu fram ný gögn í máli kæranda. Þá hefði nefndinni einnig borist frekari upplýsingar eftir að afgreiðslu málsins lauk. Með hinum nýju gögnum væri að samanlögðu komnar fram ástæður til að samþykkja umsókn kæranda um færni- og heilsumat. Var kæranda tilkynnt það af hálfu nefndarinnar. Af þeim sökum skorti kæranda lögvarða hagsmuni til að fá úrskurð um málið enda hafði hin nýja ákvörðun komið í stað hinnar kærðu ákvörðunar og kröfur kæranda teknar til greina að öllu leyti.


 • 08. apríl 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 10/2024

  Kærandi kærði ákvörðun embættis landlæknis um að synja tilkynningu um veitingu heilbrigðisþjónustu. Kærandi hugðist veita heilbrigðisþjónustu sem fólst í líkamsskoðun í kjölfar slysa og gefa út vottorð vegna afleiðinga þeirra miðað við fyrra líkamsástand. Embætti landlæknis taldi að slíkur rekstur heilbrigðisþjónustu væri einungis á færi lækna sem lokið hefðu sérfræðinámi í heimilislækningum. Í úrskurði ráðuneytisins kom fram að á heilbrigðisstofnunum störfuðu læknar undir faglega ábyrgum lækni, þ.e. yfirlækni og framkvæmdastjóra lækninga. Þrátt fyrir að almennum læknum gæti verið falið að rita vottorð í ákveðnum tilvikum eða undir ákveðnum kringumstæðum gæti það ekki sem slíkt orðið grundvöllur þess að þeir teldust þá þegar bærir til að bera ábyrgð á rekstri sem gengi út á slíkt. Var ákvörðun landlæknis í málinu staðfest.


 • 04. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 570/2023-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest ákvörðun Garðabæjar um greiðslu fjárhagsaðstoðar til kæranda.


 • 04. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 57/2024-Úrskurður

  Akstursþjónusta fatlaðs fólks. Staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja umsókn kæranda um aksturþjónustu. Kærandi ekki fatlaður í skilningi laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 198/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 48/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Bindandi samningur. Fyrirvari. Frávikstilboð. Byggt á getu annarra.


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 329/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barna hennar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar. ​


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 40/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Örútboð. Rammasamningur. Útboðsskilmáli. Óvirkni samnings. Álit á skaðabótaskyldu. Málskostnaður.


 • 25. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 317/2024 Úrskurður

  Kröfu kærenda um endurtekna umsókn og frestun réttaráhrifa er hafnað.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 13/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann mætti ekki í boðað viðtal hjá stofnuninni.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 12/2024-Úrskurður

  Biðtími. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki rannsakað nægjanlega hvort kærandi hafi misst starf sitt af ástæðum sem hann átti sjálfur sök á. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 7/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda þar sem hann mætti ekki á boðað námskeið hjá stofnuninni.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 6/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún mætti ekki í boðað viðtal hjá stofnuninni.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 596/2023-Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 22. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 296/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 22. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 285/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kærenda og barna þeirra um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 21. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 46/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Útboðsgögn. Skilmáli.


 • 21. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 3/2024. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Kröfugerð. Lögvarðir hagsmunir. Frávísun.


 • 21. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 47/2024-Úrskurður

  Húsnæðisbætur. Staðfest ákvörðun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um að synja beiðni kæranda um niðurfellingu skuldar vegna ofgreiddra húsnæðisbóta. Krafan hafði þegar verið greidd.


 • 21. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 56/2024-Úrskurður

  Hlutdeildarlán. Staðfest ákvörðun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um að synja umsókn kæranda um hlutdeildarlán. Kærandi var yfir skilgreindum tekjumörkum.


 • 1180/2024. Úrskurður frá 21. mars 2024

  Óskað var eftir reikningum vegna vinnu Íslaga ehf. fyrir fjármála- og efnahagsráðuneyti, án þess að upplýsingar um lýsingu á vinnu félagsins væru afmáðar. Ráðuneytið synjaði beiðninni með vísan til þess að upplýsingarnar vörðuðu efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins og ættu að fara leynt. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að takmarka mætti upplýsingarétt kæranda á þeim grundvelli. Þá taldi nefndin að aðrar takmarkanir ættu að langstærstum hluta ekki við um upplýsingarnar. Ráðuneytinu var því gert að afhenda reikningana.


 • 21. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 287/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru staðfestar.


 • 20. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 35/2024 Úrskurður 20. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Móari (kk.) er hafnað. Beiðni um millnafnið Móari er hafnað.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 611/2023-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 582/2023-Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Felld úr gildi synjun Sjúkratrygginga Íslands á umsókn um greiðsluþátttöku vegna læknismeðferðar á grundvelli 23. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. Fallist er á greiðsluþátttöku á grundvelli 1. mgr. 23. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 610/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um varanlega örorku kæranda.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 607/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um varanlega örorku kæranda.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 38/2024-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um varanlega örorku kæranda.

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum