Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 1-200 af 11708 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 21. febrúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 125/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Endurgreiðsla leigu.


 • 18. febrúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 14/2018

  Stórólfshvoll lóð, Rangárþingi eystra


 • 18. febrúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 13/2018

  Skálabrekka, Þingvöllum


 • 774/2019. Úrskurður frá 31. janúar 2019

  Kærð var ákvörðun Seðlabanka Íslands um að synja beiðni um aðgang að upplýsingum um svokallaða fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands. Í umsögn Seðlabankans var rakið að ákvæði 1. mgr. 35. gr. laga um Seðlabanka Íslands teldist til sérstaks þagnarskylduákvæðis annars vegar um hagi viðskiptamanna bankans og hins vegar málefni bankans sjálfs. Óhugsandi væri að líta öðruvísi á en svo að umbeðnar upplýsingar vörðuðu meira eða minna fjárhagsmálefni bæði einstaklinga og lögaðila sem sanngjarnt væri og eðlilegt að trúnaður skyldi ríkja um. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að það léki ekki vafi á því að umbeðnar upplýsingar vörðuðu hagi þeirra aðila sem þar væru nefndir, sem viðskiptamanna bankans í skilningi 1. mgr. 35. gr. laga um Seðlabanka Íslands. Þar sem gögnin væru undirorpin sérstakri þagnarskyldu samkvæmt lögum næði réttur kæranda samkvæmt 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga ekki til þeirra samkvæmt gagnályktun frá 3. mgr. 4. gr. laganna. Ákvörðun Seðlabanka Íslands um að synja kæranda um aðgang að upplýsingunum var því staðfest.


 • 773/2019. Úrskurður frá 31. janúar 2019

  Kærð var afgreiðsla fjármála- og efnahagsráðuneytisins á beiðni um annars vegar fundargerðir kjararáðs á tilteknu tímabili og hins vegar upplýsingar um ákveðnar launahækkanir í tengslum við ráðið. Fram kom af hálfu ráðuneytisins að gögnin væru ekki og hefðu ekki verið í vörslum ráðuneytisins. Ráðuneytið teldi því að ekki lægi fyrir synjun sem kæranleg væri til úrskurðarnefndar um upplýsingamál, þar sem umbeðin gögn væru ekki fyrirliggjandi hjá ráðuneytinu. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi gögn málsins sýna að þegar beiðni kæranda um aðgang að fundargerðum kjararáðs hefði verið sett fram hefði starfsmaður fjármála- og efnahagsráðuneytisins unnið að frágangi skjalasafns kjararáðs í húsnæði á forræði Stjórnarráðsins. Nefndin teldi engum vafa undirorpið að gögnin hefðu þannig verið í vörslum ráðuneytisins á þessum tímapunkti og teldust þar af leiðandi fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga. Þar sem afgreiðsla ráðuneytisins á beiðni kæranda hefði ekki samrýmst ákvæðum upplýsingalaga og rannsóknarreglu stjórnsýslulaga teldi nefndin hina kærðu ákvörðun vera haldna efnislegum annmörkum sem að mati nefndarinnar væru svo verulegir að ekki yrði hjá því komist að fella hana úr gildi og leggja fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið að taka málið til nýrrar og lögmætrar meðferðar.


 • 772/2019. Úrskurður frá 31. janúar 2019

  Kærð var synjun Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á beiðni um aðgang að tveimur tilkynningum um meint ástand kæranda, sem er læknir, í útkalli. Í umsögn stofnunarinnar kom fram að bæði almanna- og einkahagsmunir mæltu gegn því að kæranda yrðu afhent umbeðin gögn. Meðal annars væri nauðsynlegt að aðilar sem hefðu grunsemdir um möguleg brot heilbrigðisstarfsfólks í starfi gætu upplýst rétta aðila um þær án þess að eiga á hættu að viðkomandi heilbrigðisstarfsmaður yrði upplýstur um nöfn þeirra. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að ekki stæðu rök til að synja kæranda um aðgang að umbeðnum tilkynningum, þar sem upplýsingalög innihéldu ekki heimild til að takmarka aðgang að gögnum á grundvelli þeirra tilteknu hagsmuna sem Heilbrigðisstofnun Suðurlands nefndi í umsögn sinni. Var því lagt fyrir stofnunina að veita kæranda aðgang að tilkynningunum.


 • 08. febrúar 2019 / Kærunefnd jafnréttismála

  Nr. 9/2018 - Úrskurður

  Sjúkratryggingar. Valdsvið. Frávísun.


 • 07. febrúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 126/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 07. febrúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 121/2018 - Álit

  Sameign/séreign: Lagnir.


 • 07. febrúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 119/2018 - Úrskurður

  Frístundahús


 • 04. febrúar 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 22/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 8. nóvember 2018 kærir Sporthöllin ehf. útboð Garðabæjar (hér eftir vísað til sem „varnaraðila“) auðkennt „Íþróttamiðstöðin við Ásgarð. Aðstaða fyrir líkamsrækt“. Kærandi krefst þess að hið kærða innkaupaferli verði stöðvað. Þá krefst hann þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um að meta tilboð kæranda ógilt og ganga til samninga við Laugar ehf. Jafnframt að varnaraðila verði gert að ganga til samninga við kæranda. Til vara er þess krafist að útboðið verði ógilt og lagt verði fyrir varnaraðila að bjóða innkaupin út að nýju. Þá er í öllum tilvikum krafist álits á skaðabótaskyldu varnaraðila. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að stöðva um stundarsakir hið kærða útboðsferli.


 • 04. febrúar 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 21/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 2. nóvember 2018 kærði Líftækni ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. V-20716 „Automated Hematology Analyzer“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að vísa frá tilboði kæranda og að velja tilboð Lyra ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að auglýsa útboðið að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • Ákvörðun Fiskistofu, dags. 25. janúar 2018, um að svipta skipið [S] almennu veiðileyfi í eina viku og breyta aflaskráningu.

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið vísar til stjórnsýslukæru [X hdl.] f.h. [Y ehf.], dags. 21. febrúar 2018, þar sem kærð er ákvörðun Fiskistofu, dags. 25. janúar 2018, um að svipta skipið [S] almennu veiðileyfi í eina viku og breyta aflaskráningu.


 • 30. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 115/2018 - Álit

  Sérkostnaður/sameiginlegur kostnaður.


 • 30. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 113/2018 - Úrskurður

  Krafa leigusala: Kostnaður vegna málningar


 • 30. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 112/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 30. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 111/2018 - Álit

  Stofnun húsfélags.


 • 30. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 110/2018 - Álit

  Hagnýting séreignar.


 • 30. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 109/2018 - Álit

  Kostnaður: Svalir. Leki.


 • 30. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 114/2018 - Álit

  Kostnaðarþátttaka: Ákvæði í eignaskiptasamningi.


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 411/2018 - Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 406/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 394/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 392/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 391/2018 - Úrskukrður

  Örorkumat


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 381/2018 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 380/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 30. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 416/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 29. janúar 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 28/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 17. desember 2018 kærði Andrúm arkitektar ehf. útboð nr. 20684 sem er framkvæmdasamkeppni Framkvæmdasýslu ríkisins fyrir hönd Forsætisráðuneytisins „Viðbygging við stjórnarráðshús, Lækjargötu“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Framkvæmdasýslunnar og Forsætisráðuneytisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að veita tillögu Kurt og Pí ehf. fyrstu verðlaun í samkeppninni. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 29. janúar 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 24/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 13. nóvember 2018 kærði Hugvit hf. samkeppnisútboð Ríkiskaupa fyrir hönd Háskóla Íslands nr. 20724 „Mála- og skjalakerfi fyrir Háskóla Íslands“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Háskóla Íslands (hér eftir vísað til sem „varnaraðila“) um að velja tilboð Spektra ehf. og varnaraðilum verði gert að velja tilboð kæranda. Til vara er þess krafist að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa það að nýju. Til þrautavara er þess krafist að samningur varnaraðila við Spektra ehf. verði lýstur óvirkur. Einnig er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 9/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Natalí (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 8/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Baldína (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 7/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um millinafnið Eðvald er hafnað.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 6/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Emanúela (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 4/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Elízabet (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 3/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Ásynja (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 2/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Nanyore (kvk) er hafnað.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 1/2019 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Nasha (kvk) er hafnað.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 102/2018 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Einara (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 101/2018 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um eiginnafnið Kolþerna (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 100/2018 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um millinafnið Danski er hafnað


 • 28. janúar 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 93/2018 Úrskurður 28. janúar 2019

  Beiðni um úrskurð um eiginnafnið Javi (kk) er hafnað. Beiðni um úrskurð um eiginnafnið Javí (kk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 412/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð aftur í tímann


 • 24. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 384/2018 - Úrskurður

  Málefni fatlaðs fólks Ferðaþjónusta


 • 24. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 307/2018 - Úrskurður

  Íbúðalánasjóður Afskrift á skuld


 • 24. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 294/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 23. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 387/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 23. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 447/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 23. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 413/2018 - Úrskurður

  Heimilisuppbót


 • 23. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 406/2017 - Úrskurður

  Umönnunarmat - Endurupptaka


 • 23. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 65/2014 og 92/2016 - Úrskurður

  Umönnunarmat - Endurupptaka


 • 22. janúar 2019 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 1/2016, úrskurður 6. nóvember 2018

  Vegagerðin gegn Drífu Kristjánsdóttur og Ólafi Einarssyni


 • 16. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 390/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 386/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 377/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 373/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 358/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 329/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 10. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 324/2018 - Úrskurður

  Málefni fatlaðs fólks


 • 10. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 107/2018 - Úrskurður

  Krafa leigusala í ábyrgðartryggingu.


 • 10. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 106/2018 - Úrskurður

  Afsláttur af leigu.


 • 10. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 105/2018 - Álit

  Lögmæti ákvörðunartöku á húsfundi.


 • 10. janúar 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 104/2018 - Úrskurður

  Endurnýjun ábyrgðaryfirlýsingar banka.


 • 09. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 298/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 09. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 297/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging.


 • 09. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 275/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging.


 • 08. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 385/2018 - Úrskurður

  Biðtími eftir atvinnuleysisbótum


 • 08. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 379/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 08. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 364/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur Námsmaður


 • 08. janúar 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 350/2018 - Úrskurður

  Viðurlög Ótilkynnt dvöl erlendis


 • 04. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 12/2018

  Skógarás [ ], Reykjavík.


 • 04. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 11/2018

  Miðhraun [ ], Garðabæ.


 • 04. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 10/2018

  Tunguháls [ ], Reykjavík.


 • 04. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 9/2018

  Korngarðar [ ], Reykjavík.


 • 04. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 8/2018

  Stórhöfði [ ], Reykjavík.


 • 04. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 7/2018

  Norðurbakki [ ], Hafnarfirði.


 • 04. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 6/2018

  Bæjarflöt [ ], Reykjavík.


 • 02. janúar 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 5/2018

  Austurbakki, Reykjavík.


 • 771/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Kærð var afgreiðslutöf Landsvirkjunar á beiðni kæranda um upplýsingar, m.a. í tengslum við samningsgerð við Íslenskar orkurannsóknir. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál tók fram að Landsvirkjun er meðal þeirra lögaðila sem eru undanþegnir upplýsingalögum á grundvelli 2. mgr. 3. gr. laganna og auglýsingu ráðherra nr. 600/2013. Var kæru því vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 770/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Erlendur blaðamaður óskaði afrits af trúnaðarbréfi núverandi sendiherra Íslands í Palestínu. Utanríkisráðuneytið synjaði beiðninni með vísan til 2. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál tók fram að það er skilyrði takmörkunar upplýsingaréttar almennings á grundvelli 10. gr. upplýsingalaga að mikilvægir almannahagsmunir krefjist þess. Beiðni um upplýsingar verði ekki synjað með stoð í ákvæðinu nema aðgangur leiði af sér hættu á tjóni. Að mati nefndarinnar var ljóst að hagsmunir Íslands eða annarra ríkja gætu ekki skaðast af því að almenningur kynnti sér það sem fram kemur í hinu umbeðna bréfi og var því lagt fyrir utanríkisráðuneytið að veita kæranda aðgang að því.


 • 769/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Blaðamaður óskaði upplýsinga hjá Íbúðalánasjóði um nöfn þeirra lögaðila sem tekið hafa leiguíbúðalán hjá stofnuninni. Af hálfu sjóðsins kom fram að hann teldi umbeðnar upplýsingar undirorpnar sérstakri þagnarskyldu skv. 1. mgr. 8. gr. f. laga um húsnæðismál nr. 44/1998 og því óheimilt að veita utanaðkomandi aðgang að þeim. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál lagði til grundvallar að ákvæðið fæli í sér sérstaka þagnarskyldu að því er varðar upplýsingar um viðskipta- og einkamálefni lántakenda sjóðsins. Jafnvel þótt umbeðnar upplýsingar varði ekki viðskiptahagsmuni sem telja verði sanngjarnt og eðlilegt að fari leynt geri ákvæðið ekki ráð fyrir því að slíkt mat fari fram við ákvörðun um það hvort almenningur eigi rétt til aðgangs að þeim. Nefndinni væri því nauðugur einn sá kostur að staðfesta hina kærðu ákvörðun.


 • 768/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Kærð var ákvörðun embættis ríkisskattstjóra um synjun beiðni um aðgang að gögnum um samskipti ársreikningaskrár við Seðlabanka Íslands og dótturfélög á tilteknu tímabili. Undir meðferð málsins fyrir úrskurðarnefndinni kom fram af hálfu ríkisskattstjóra að engin gögn lægju fyrir um samskipti ársreikningaskrár við þau félög sem kærandi tilgreindi í fyrirspurn sinni. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 767/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Kærð var synjun Landspítala á beiðni um aðgang að samningi við Orku náttúrunnar ohf. (ON) um rafhleðslustöðvar. Synjunin byggðist á því að um væri að ræða upplýsingar sem varði mikilvæga fjárhagslega hagsmuni ON sem skyldu fara leynt skv. 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin tók fram að 9. gr. upplýsingalaga verndi fyrst og fremst lögaðila sem komið er á fót á einkaréttarlegum grunni en 4. tölul. 10. gr. verndi fjárhagslega hagsmuni fyrirtækja í opinberri eigu að því leyti sem þau eru í samkeppnisrekstri. Nefndin taldi enn fremur að Landspítali og ON hefðu ekki rökstutt sérstaklega hvernig upplýsingar sem fram koma í samningnum geti orðið ON skaðlegar, verði þær gerðar opinberar. Ekki var því talið að samkeppnishagsmunir fyrirtækisins af leynd væru svo ríkir að þeir réttlættu undanþágu frá meginreglu 5. gr. upplýsingalaga um rétt almennings til aðgangs að gögnum í fórum opinberra aðila.


 • 20. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 376/2018 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.


 • 766/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Blaðamaður óskaði eftir upplýsingum frá Sjúkratryggingum Íslands (SÍ) um heildarkostnað stofnunarinnar af aðgerð á B árið 2011 þar sem græddur var í hann plastbarki. Synjun stofnunarinnar byggðist á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og þagnarskylduákvæði 51. gr. laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008. Úrskurðarnefndin tók fram að þessi ákvæði takmarki ekki ein og sér upplýsingarétt almennings samkvæmt upplýsingalögum en líta bæri til þeirra við skýringu ákvæða upplýsingalaga. Nefndin taldi enn fremur ljóst að upplýsingar um heildarkostnað vegna læknismeðferðar tiltekins einstaklings teljist til upplýsinga um viðkvæm einkamálefni hans sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari í skilningi 9. gr. upplýsingalaga. Sjónarmið sem mæltu með leynd vægju mun þyngra en hagsmunir kæranda af aðgangi. Þá var það mat nefndarinnar að möguleikar kæranda sem starfsmanns fjölmiðils til að miðla upplýsingum um opinber málefni væru ekki skertir um of með synjun beiðninnar, þar sem umbeðnar upplýsingar hefðu takmarkað upplýsingagildi með hliðsjón af umfangsmiklum upplýsingum sem birst hafa opinberlega um málið.


 • 765/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Deilt var um ákvörðun Þjóðskjalasafns Íslands um að synja kæranda um hluta skýrslu vegna kvörtunar um einelti sem sálfræðistofa vann fyrir safnið. Ákvörðun safnsins byggði einkum á því að um væri að ræða upplýsingar um einkamálefni annarra, sbr. 9. og 3. mgr. 14. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fór yfir þá hluta skýrslunnar sem kæranda var synjað um aðgang að og lagði fyrir Þjóðskjalasafn að veita honum aðgang að þeim með útstrikunum.


 • 20. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 410/2018 - Úrskurður

  Frávísun. Kæra of seint fram komin.


 • 764/2018. Úrskurður frá 7. desember 2018

  Kærð var ákvörðun Íslenskra orkurannsókna (ÍSOR) um synjun beiðni um aðgang að samningum um rannsóknir á jarðhitasvæðum og reikningum sem gefnir voru út í tengslum við þær. Ákvörðun ÍSOR byggðist á 9. og 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin tók fram að umbeðin gögn vörðuðu samkeppnisrekstur ÍSOR og að aðgangur að þeim gæti skaðað samkeppnisstöðu fyrirtækisins. Var ákvörðun ÍSOR því staðfest.


 • 19. desember 2018 / Kærunefnd jafnréttismála

  Nr. 7/2018 - Úrskurður

  Skipun í embætti. Hæfnismat. Málskostnaður.


 • 18. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 98/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Bótakrafa.


 • 18. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 102/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Leigugreiðslur. Kostnaður vegna meindýraeyðis.


 • 18. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 100/2018 - Úrskurður

  Endurgreiðsla leigu.


 • 18. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 97/2018 - Álit

  Inneign.


 • 18. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  96/2018 - Álit

  Svalir. Leki. Skaðabótaskylda eiganda.


 • 13. desember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 99/2018 Úrskurður 13. desember 2018

  Beiðni um millinafnið Lauritz er hafnað


 • 13. desember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 98/2018 Úrskurður 13. desember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Franklin (kk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 13. desember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 97/2018 Úrskurður 13. desember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Amon (kk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 13. desember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 96/2018 Úrskurður 13. desember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Oktavías (kk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 13. desember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 95/2018 Úrskurður 13. desember 2018

  Beiðni um millinafnið Carlsberg er hafnað


 • 13. desember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 92/2018 Úrskurður 13. desember 2018

  Beiðni um eiginnafnið George (kk) er samþykkt og skal fært á mannanafnaskrá


 • 12. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 322/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 12. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 374/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 12. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 357/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 12. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 356/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 12. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 372/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 10. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 368/2018 - Úrskurður

  Fæðingarstyrkur námsmanna


 • 10. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 409/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 10. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 365/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð styrkur


 • 10. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 293/2018 - Úrskurður

  Íbúðalánasjóður veðlánaflutningur


 • 06. desember 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 534/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 05. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 383/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 05. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 375/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 05. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 333/2018 - Úrskurður

  Meðlag


 • 05. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 332/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 05. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 303/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 05. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 291/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 05. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 290/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 04. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 349/2018 - Úrskurður

  Greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði


 • 04. desember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 344/2018 - Úrskurður

  Fæðingarstyrkur námsmanna


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 95/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Ástand húsnæðis við lok leigutíma.


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 94/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Leiga.


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 92/2018 - Úrskurður

  Sjálfskuldarábyrgð. Ástand húsnæðis við lok leigutíma.


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 91/2018 - Álit

  Framkvæmdir á lóð: Ákvörðunartaka. Umfang.


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 90/2018 - Álit

  Uppsetning hleðslustaura. Húsreglur. Lausafjármunir á sameiginlegri lóð. Merkingar bílastæða.


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 89/2018 - Úrskurður

  Bankaábyrgð. Ástand húsnæðis við lok leigutíma.


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 70/2018 - Álit

  Afnotaréttur lóðar.


 • 04. desember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 65/2018 - Úrskurður

  Bankaábyrgð. Leiga. Bætur.


 • 30. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 353/2018 - Úrskurður

  Umgengni móður.


 • 28. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 369/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 28. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 346/2018 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir / Örorkumat


 • 28. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 345/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 28. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 342/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 28. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 338/2018 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir / Örorkumat


 • 28. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 331/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 28. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 328/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 26. nóvember 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 24/2015B. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með bréfi 9. mars 2018 krefst Enor ehf. endurupptöku á máli kærunefndar útboðsmála nr. 24/2015 sem lauk með úrskurði 7. mars 2016. Sóknaraðili krefst þess að í enduruppteknu máli felli kærunefnd útboðsmála úr gildi þá ákvörðun varnaraðila, Hafnarfjarðar og Ríkiskaupa, að meta tilboð sóknaraðila ógilt í örútboði nr. 20148 samkvæmt rammasamningi nr. 15392 á endurskoðun ársreiknings fyrir Hafnarfjarðarbæ, Hafnarfjarðarhöfn og GN eignir ehf. Þá er þess krafist að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila auk þess sem krafist er málskostnaðar. Varnaraðilum og PricewaterhouseCoopers ehf. var gefinn kostur á að tjá sig um endurupptökubeiðnina. Með tölvubréfi 13. mars 2018 gerðu varnaraðilar ekki athugasemdir við að málið yrði tekið til efnislegrar meðferðar fyrir kærunefnd. Engar athugasemdir bárust frá PricewaterhouseCoopers ehf.


 • 26. nóvember 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 19. júní 2018 kærði ÞG Verk ehf. útboð Hafnarfjarðarkaupstaðar auðkennt „Knatthús í Kaplakrika 2018“. Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er krafist málskostnaðar.


 • 26. nóvember 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 7/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 14. júní 2018 kærði Gísli Rafn Jónsson útboð sveitarfélagsins Skútustaðahrepps (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um skólaakstur fyrir Reykjahlíðarskóla í Skútustaðarhreppi. Kærandi krefst þess að „felld verði niður ákvörðun sveitarstjórnar Skútustaðarhrepps um að ganga að tilboði Snow Dogs ehf. í leið 2 samkvæmt útboðslýsingu og tilboð félagsins verði úrskurðað ógilt.“


 • 26. nóvember 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 8. september 2018 kærði Fastus ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. 20678 um blóðflögutæki („Automated continuous microbal detection system and consumables for detecting the presence or absence of microorganisms in blood and sterile body fluids“). Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Medor ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að velja tilboð að nýju. Til vara gerir kærandi þá kröfu að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er einnig gerð sú krafa að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Kæran barst innan lögboðins biðtíma samkvæmt 86. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og leiddi þannig til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar samkvæmt 1. mgr. 107. gr. laganna. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu varnaraðila um afléttingu sjálfkrafa banns við samningsgerð samkvæmt 2. mgr. 107. gr. laga um opinber innkaup, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 22. nóvember 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 497/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 1. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. s.l. Lagt er fyrir stofnunina að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 21. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 341/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 21. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 325/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 21. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 268/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 21. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 250/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 21. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 235/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 21. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 211/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 21. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 319/2018 - Úrskurður

  Örorkumat - Endurupptaka


 • 20. nóvember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 91/2018 Úrskurður 20. nóvember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Ladý (kvk) er hafnað


 • 20. nóvember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 90/2018 Úrskurður 20. nóvember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Mortan (kk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 20. nóvember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 89/2018 Úrskurður 20. nóvember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Myrká (kvk) er hafnað


 • 20. nóvember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 88/2018 Úrskurður 20. nóvember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Gleymérei (kvk) er hafnað


 • 20. nóvember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 87/2018 Úrskurður 20. nóvember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Yrena (kvk) er hafnað


 • 20. nóvember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 86/2018 Úrskurður 20. nóvember 2018

  Beiðni um eiginnafnið Reyla (kvk) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 20. nóvember 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 82/2018 Úrskurður 20. nóvember 2018

  Beiðni um að eiginnafnið Leonardo (kk.) er hafnað


 • 19. nóvember 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 494/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum, ásamt því að vísa honum frá landinu, er staðfest.


 • 15. nóvember 2018 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 4/2018

  Kólumbusarbryggja [ ], Snæfellsbæ


 • 15. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 314/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 15. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 259/2018 - Úrskurður

  Heimaþjónusta


 • 15. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 215/2018 - Úrskurður

  Frávísun


 • 15. nóvember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 88/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 15. nóvember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 87/2018 - Álit

  Lok leigutíma: Trygging.


 • 15. nóvember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 84/2018 - Álit

  Skaðabótaábyrgð húsfélags.


 • 15. nóvember 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 78/2018 - Úrskurður - Endurupptaka

  Leigusamningur. Bankaábyrgð.


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 352/2018 - Úrskurður

  Frávísun


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 335/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging – skyndilegur utanaðkomandi atburður


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 323/2018 - Úrskurður

  Slysaörorka


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 313/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki – göngubelti


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 308/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki – göngubelti


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 306/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging – skyndilegur utanaðkomandi atburður


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 284/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 220/2018 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 174/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki Hnéspelkur


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 68/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 14. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 343/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur liðinn


 • 13. nóvember 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 481/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli hjúskapar, sbr. 70. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka umsókn kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 13. nóvember 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 493/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 62. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 09. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 302/2018 - Úrskurður

  Lögmannskostnaður


 • 08. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 339/2018 - Úrskurður

  Viðurlög Þátttaka í vinnumarkaðsaðgerðum


 • 08. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 301/2018 - Úrskurður

  Viðurlög Höfnun á starfi


 • 07. nóvember 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 18/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 25. september 2018 kærir Garðlist ehf. útboð Garðabæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða í Garðabæ 2018-2021“. Kærandi krefst þess að hið kærða innkaupaferli verði stöðvað auk þess að „ákvörðun Garðabæjar um að velja ekki tilboð kæranda verði felld úr gildi og Garðabæ gert að velja tilboð kæranda og ganga til samninga við kæranda.“ Til vara er þess krafist að „útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðila gert að bjóða þjónustuna út að nýju.“ Þá er óskað álits kærunefndar útboðsmála á skaðabótaskyldu varnaraðila, auk þess sem krafist er málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva samningsgerðina um stundarsakir, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 07. nóvember 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 14/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 3. september 2018 kærði Síminn hf. útboð Ríkiskaupa nr. 20735 „Síma- og fjarskiptaþjónusta fyrir Íslandspóst“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um ógildingu útboðsferlis og að halda hraðútboð. Þá krefst kærandi aðgangs að tilboði Sýnar hf. Jafnframt er gerð krafa um að nefndin veiti álit á skaðabótaskyldu varnaraðila og að honum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilar krefjast þess að kröfum kæranda verði hafnað og varnaraðilinn Sýn hf. krefst jafnframt málskostnaðar úr hendi kæranda. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun innkaupaferlis samkvæmt 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 371/2018 - Úrskurður

  Formannmarki, kærufrestur


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 295/2018 - Úrskurður

  Ellilífeyrir


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 288/2018 - Úrskurður

  Meðlag


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 281/2018 - Úrskurður

  Sjúkratrygging – upphafstími


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 277/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 264/2018 - Úrskurður

  Formannmarki, enginn ágreiningur


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 254/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging – leið til/frá vinnu


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 221/2018 - Úrskurður

  Ellilífeyrir Búseta erlendis


 • 07. nóvember 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 210/2018 - Úrskurður

  Umönnunarmat


 • 06. nóvember 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 464/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 31. október 2018 / Úrskurðir vegna kosninga

  Úrskurður í máli nr. DMR18090103

  Árborg - kæra á úrskurði nefndar skv. 2. mgr. 93. gr. laga um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998 þar sem hafnað var kröfu um ógildingu almennrar atkvæðagreiðslu í Sveitarfélaginu Árborg sem fram fór laugardaginn 18. ágúst 2018.


 • 31. október 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 320/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 31. október 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 317/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. október 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 282/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. október 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 261/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. október 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 260/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 31. október 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 248/2018 - Úrskurður

  Örorkubætur Búseta erlendis


 • 31. október 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 246/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 31. október 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 83/2018 - Álit

  Gluggaskipti. Kostnaðarskipting.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn


Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira