Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 1-200 af 17372 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 29. september 2022 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 3/2022

  Beykilundur [], Akureyri


 • 27. september 2022 / Stjórnsýslukærur - úrskurðir

  Úrskurður vegna ákvörðunar Skattsins um þóknun verjanda

  Ráðuneytinu hefur borist kæra X, verjanda Y, dags. 21. júní 2022, þar sem kærð er ákvörðun Skattsins um þóknun verjanda.


 • 1093/2022. Úrskurður frá 29. ágúst 2022

  Kærð var töf á afgreiðslu skrifstofu Alþingis á beiðni um aðgang að stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar um framkvæmda- og rekstrarkostnað Landeyjahafnar. Úrskurðarnefndin rakti að skv. 4. mgr. 2. gr. upplýsingalaga sættu ákvarðanir Alþingis ekki kæru til úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Því væri óhjákvæmilegt að vísa kærunni frá nefndinni. Úrskurðarnefndin vakti athygli kæranda á því að stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar væri aðgengileg í heild sinni á vef Ríkisendurskoðunar.


 • 1092/2022. Úrskurður frá 29. ágúst 2022

  Kærandi felldi sig ekki við það hvernig Garðabær hefði staðið að afhendingu gagna um sig, konu sína og dóttur þeirra. Af því tilefni beindi kærandi spurningum til úrskurðarnefndar um upplýsingamál m.a. um það hvort um refsivert athæfi sé að ræða þegar aðili sem fellur undir gildissvið upplýsingalaga ýmist afhendir gögn sem eru efnislega röng eða upplýsir ekki beiðanda um það að tiltekin gögn sem liggja fyrir séu ekki afhent, og hver séu viðurlög við slíku. Úrskurðarnefndin taldi að í málinu hefði kæranda ekki verið synjað um aðgang að gögnum. Kæran sneri að atriðum sem féllu utan valdsviðs nefndarinnar og var henni því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 1091/2022. Úrskurður frá 29. ágúst 2022

  Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið synjaði kærendum um aðgang að greinargerð fyrrverandi félagsmanna samtakanna Hugarafls um starfs- og stjórnunarhætti samtakanna og framkomu formanns gagnvart félagsmönnum. Synjunin byggðist á því að hagsmunir þeirra sem hefðu tjáð sig í greinargerðinni vægju þyngra en hagsmunir kærenda af því að fá aðgang að henni, þar sem í greinargerðinni kæmu fram upplýsingar um einkamálefni þeirra sem sanngjarnt og eðlilegt væri að færu leynt. Úrskurðarnefndin taldi að um rétt kærenda til aðgangs færi skv. 14. gr. upplýsingalaga. Taldi nefndin að kærendur hefðu hagsmuni af því að fá aðgang að greinargerðinni m.a. þar sem hún hefði orðið tilefni neikvæðrar fjölmiðlaumfjöllunar um samtökin. Var því lagt fyrir ráðuneytið að veita kærendum aðgang að greinargerðinni að hluta, sbr. 3. mgr. 5. gr., en því gert skylt að afmá tilteknar upplýsingar um einkamálefni þeirra sem rituðu greinargerðina.


 • 1090/2022. Úrskurður frá 29. ágúst 2022

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að gögnum um greiðslur sem Isavia hefur fengið vegna sérleyfa um verslun með útivistarfatnað og minjagripi í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á tilteknu tímabili. Synjun Isavia byggðist á 9. gr. þar sem upplýsingarnar vörðuðu mikilvæga virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni þriðju aðila. Þá hélt Isavia fram að gögnin lægju ekki fyrir í skilningi upplýsingalaga heldur væru þau á mismunandi stöðum í bókhaldi félagsins og hefðu ekki verið tekin saman. Úrskurðarnefndin féllst ekki á það og taldi málsmeðferð Isavia ekki hafa verið fullnægjandi. Var beiðni kæranda því vísað til Isavia til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 16. september 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 17/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Fjárhagsleg hæfi. Fyrirvari. Málskostnaður.


 • 16. september 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 4/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Lögvarðir hagsmunir. Málskostnaður.


 • 16. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 369/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 16. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 333/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 16. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 372/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar í máli kæranda er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til nýrrar meðferðar.


 • 12. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 239/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ítalíu er staðfest.


 • 12. september 2022 / Álit á sviði sveitarstjórnarmála

  Álit innviðaráðuneytisins í máli nr. IRN22010399

  Ísafjarðarbær, útboð á vetrarþjónustu


 • 07. september 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 19/2022

  Kærandi kærði ákvörðun embættis landlæknis um að svipta hann starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur. Þar sem kæran barst utan kærufrests tók ráðuneytið til skoðunar hvort taka bæri kæruna til meðferðar, sbr. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga. Að mati ráðuneytisins hafði kærandi ekki sýnt fram á afsakanlegar ástæður þess að kæran barst of seint. Ráðuneytið tók jafnframt til skoðunar hvort veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar með þeirri niðurstöðu að slíkar ástæður væru ekki fyrir hendi. Var kærunni því vísað frá ráðuneytinu.


 • 07. september 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 18/2022

  Kærandi kærði ákvörðun embættis landlæknis um að synja honum um sérfræðileyfi í bæklunarskurðlækningum. Í úrskurði ráðuneytisins var ekki talið að kærandi hefði haft réttmætar væntingar um að eldri reglugerðir um veitingu læknaleyfa myndu gilda um umsóknina. Yrði þannig að leggja mat á umsóknina á grundvelli núgildandi reglugerðar nr. 467/2015. Af gögnum málsins var ljóst að kærandi hafði ekki lokið formlega viðurkenndu sérnámi í greininni, líkt og reglugerð nr. 467/2015 gerir kröfu um fyrir veitingu sérfræðileyfis. Uppfyllti kærandi þannig ekki skilyrði reglugerðarinnar. Var ákvörðun embættis landlæknis því staðfest.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 339/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda og barns hennar til meðferðar á ný.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 344/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 350/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 343/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ítalíu er staðfest.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 342/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þær til Ítalíu er staðfest.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 337/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda og barna hennar um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 336/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 335/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda og barna hennar um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað. ​


 • 07. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 334/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Ítalíu er staðfest.


 • 07. september 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 303/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur úr slysatryggingum almannatrygginga.


 • 07. september 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 299/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 10% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 13%.


 • 07. september 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 295/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging/bætur. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu, um annað en varanlega örorku. Varanleg örorka metin 8%.


 • 07. september 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 245/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 05. september 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 21/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt. • 05. september 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um úthlutun byggðakvóta.

  Byggðakvóti. Úthlutun aflaheimilda. Skilyrði fyrir úthlutun. Sérreglur sveitarfélags. Kæruheimild.


 • 05. september 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 5/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Hæfisskilyrði. Útboðsgögn. Tímamark við mat á hæfi.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 118/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Freya (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði af nafninu Freyja.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 117/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um millinafnið Frostberg er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 116/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Sólmyrkvi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 115/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ívör (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 114/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Leónardó (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 113/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Sólar (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 112/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Sirrey (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 111/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Díbus (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 110/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Akarn er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 109/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Dalur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 108/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Brimey (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 107/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Litríkur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 106/2022 Úrskurður 5. september 2022

  Beiðni um eiginnafnið Gísella (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. september 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn um úthlutun byggðakvóta.

  Byggðakvóti. Úthlutun aflaheimilda. Skilyrði fyrir úthlutun. Leyfi til veiða í atvinnuskyni. Málsmeðferð.


 • 01. september 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 329/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að leggja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til hliðar með vísan til 4. mgr. 44. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016, og veita honum dvalarleyfi á grundvelli 74. gr. laga um útlendinga. er staðfest. ​


 • 31. ágúst 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn um úthlutun byggðakvóta.

  Byggðakvóti. Úthlutun aflaheimilda. Viðmiðunarreglur fyrir úthlutun. Landaður afli. Tegundir.


 • 29. ágúst 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn um úthlutun byggðakvóta.

  Byggðakvóti. Úthlutun aflaheimilda. Skilyrði fyrir úthlutun. Leyfi til veiða í atvinnuskyni. Málsmeðferð.


 • 26. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 326/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest


 • 25. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 223/2022-Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um greiðslu atvinnuleysisbóta frá umsóknardegi.


 • 25. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 237/2022-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann hafnaði starfi.


 • 25. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 240/2022-Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 25. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 246/2022-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún hafnaði starfi.


 • 25. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 261/2022-Úrskurður

  Endurgreiðsla útlagðs kostnaðar. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um endurgreiðslu útlagðs kostnaðar vegna útgáfu læknisvottorðs.


 • 25. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 262/2022-Úrskurður

  Ráðningarstyrkur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um niðurfellingu ákvæðis um ávinnslu bótaréttar í ráðningarsamningi á grundvelli reglugerðar nr. 918/2020.


 • 25. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Endurupptekið mál nr. 648/2021-Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þar sem stofnunin hafði fallist á að kærandi hafi haft gilda ástæðu fyrir því að hafna starfi.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 313/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Frakklands er staðfest.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 318/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Spánar er staðfest.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 312/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Frakklands er staðfest.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 312/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 5% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 293/2022 - Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um greiðsluþátttöku í kostnaði vegna tannréttinga samkvæmt IV. kafla reglugerðar nr. 451/2013.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 319/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Kýpur eru staðfestar.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 315/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 320/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Kýpur er staðfest.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 321/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Kýpur er staðfest.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 323/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Kýpur er staðfest.


 • 24. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 322/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kærenda og barns þeirra um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Kýpur er staðfest.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 292/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um endurupptöku ákvörðunar stofnunarinnar.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 271/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 270/2022 - Úrskruður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 10% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 12%.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Máln nr. 260/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 5% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 252/2022 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í ferðakostnaði innanlands.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 242/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur úr slysatryggingum almannatrygginga. Málinu vísað aftur til stofnunarinnar til frekari meðferðar.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 233/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 24. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 229/2022 - Úrskurður

  Tannlækningar. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannlækningum. Fallist á að skilyrði fyrir greiðsluþátttöku í kostnaði við fóðrun efri heilgóms séu uppfyllt.


 • 23. ágúst 2022 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar Matvælastofnunar frá 17. janúar 2022 um að hafna umsókn kæranda um skráningu á afurðarheitinu íslenskur lax (e. Icelandic Salmon)

  Ú R S K U R Ð U R Með kæru, dags. 13. apríl 2022, kærði [A] (hér eftir kærandi), ákvörðun Matvælastofnunar frá 17. janúar 2022 um að hafna umsókn kæranda um skráningu á afurðarheitinu íslenskur lax (e. Icelandic Salmon). Kærandi krefst þess að hin kærða ákvörðun verði felld úr gildi og að fallist verði á umsókn kæranda um afurðarheitið íslenskur lax (e. Icelandic Salmon


 • 22. ágúst 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 18/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Hæfi. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar.


 • 22. ágúst 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 20/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Tæknilegt hæfi. Fjárhagslegt hæfi. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar.


 • 19. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 309/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 58. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 18. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 296/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar í máli kæranda er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til nýrrar meðferðar.


 • 18. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 301/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 18. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 304/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls hennar og barns hennar fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 18. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 307/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 2. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. sömu laga. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 18. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 300/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 17. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 200/2022 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að draga mánaðarlega af greiðslum til kæranda vegna skuldar hans við stofnunina. Öðrum kæruefnum var vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 17. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 137/2022 - Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest annars vegar ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um hækkun á ellilífeyrisgreiðslum til kæranda vegna ársins 2022 og hins vegar ákvörðun stofnunarinnar um að synja beiðni kæranda um endurupptöku á útreikningi lífeyrisréttinda fyrir árin 2019 til 2020.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 303/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku á máli hans er hafnað.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 305/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mg.r 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ekvador er staðfest.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 302/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 293/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Grikklands er staðfest.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 292/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 299/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kærenda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Grikklands eru staðfestar.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 298/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 15. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 297/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Austurríkis er felld úr gildi.


 • 12. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 214/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 11. ágúst 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 294/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 10. ágúst 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 66/2022-Úrskurður

  Kæru vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 105/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Celin (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 104/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Myríam (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Mirjam.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 103/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Menja (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 102/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Lárentína (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 101/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Emelí (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 100/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um millinafnið Irisar er hafnað.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 99/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Marþór (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 98/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Heró (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 97/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Gunna (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 96/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Týri (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 95/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Salvadór (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 94/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Sigurhörður (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 92/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Iðar (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 91/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ílena (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 90/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Hild er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 10. ágúst 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 89/2022 Úrskurður 10. ágúst 2022

  Beiðni um eiginnafnið Snæfrost er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá yfir kynhlutlaus nöfn


 • 1089/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að minnisblöðum sem tekin voru saman og rituð af hálfu Sjúkratrygginga Íslands og send heilbrigðisráðuneytinu í tengslum við fyrirhugaðar samningaviðræður ríkisins við einkareknar heilsugæslustöðvar. Ákvörðun SÍ um að synja beiðni kæranda um aðgang að umbeðnum gögnum byggist á 5. tölul. 1. mgr. 10. gr. upplýsingalaga og 3. tölul. sömu greinar laganna. Af hálfu SÍ er vísað til þess að umrædd gögn snerti framkvæmd þjónustusamnings SÍ við kæranda og aðrar einkareknar heilsugæslustöðvar og verði nýtt í tengslum við fyrirhugaðar samningaviðræður þessara aðila. Verulegir hagsmunir séu í húfi fyrir ríkið þar sem samningarnir séu fjármagnaðir úr sameiginlegum sjóðum landsmanna. Opinberun slíkra skjala geti haft áhrif á samningastöðu ríkisins í fyrirhuguðum samningaviðræðum. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi vandséð hvernig afhending gagnanna gæti haft þau áhrif sem 5. tölul. 10. gr. upplýsingalaga áskilur. Þá taldi nefndin ekki unnt að fallast á það með Sjúkratryggingum Íslands að aðgangur kæranda að umræddum minnisblöðum yrði takmarkaður í heild eða að hluta með vísan til 3. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Var Sjúkratryggingum Íslands því gert að afhenda kæranda gögnin.


 • 1088/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Deilt var um afgreiðslu landlæknis á beiðni kæranda um aðgang að nánar tilgreindum og sundurliðuðum upplýsingum um spítalainnlagnir og legudaga vegna COVID-19, inflúensu og aukaverkana bólusetninga á tilteknu tímabili. Ákvörðunin var reist á því að umbeðnar upplýsingar væru ekki fyrirliggjandi hjá embættinu í skilningi 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga og jafnframt að meðferð beiðninnar útheimti svo mikinn tíma og vinnu að ekki sé fært að verða við henni, sbr. 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. laganna. Að mati úrskurðarnefndar um upplýsingamál báru gögn málsins það ekki með sér að kæranda hefði verið leiðbeint og honum veitt færi á að afmarka beiðni sína nánar, sbr. 3. mgr. 15. gr. og 1. mgr. 7. gr. og 10. gr. stjórnsýslulaga. Að mati úrskurðarnefndarinnar hafði beiðnin ekki hlotið þá málsmeðferð sem upplýsingalög gera kröfu um. Ákvörðun landlæknis var því felld úr gildi og lagt fyrir embættið að taka beiðnina til nýrrar og lögmætrar meðferðar.


 • 1087/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að skýrslu eftirlitsmanns með framkvæmdum við grunnskólann í Borgarnesi vegna vandamála sem komu upp á verktíma vegna hönnunar verksins. Synjun Borgarbyggðar var byggð á 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga, um að réttur almennings til aðgangs að gögnum taki ekki til bréfaskipta við sérfróða aðila í tengslum við réttarágreining eða til afnota í dómsmáli eða við athugun á því hvort slíkt mál skuli höfðað. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fékk ekki séð að hið umbeðna gagn fæli í sér sérfræðilega álitsgerð um réttarstöðu sveitarfélagsins vegna réttarágreinings eða dómsmáls sem hafi verið höfðað. Þá yrði ekki talið að um væri að ræða könnun á réttarstöðu sveitarfélagsins við mat á því hvort slíkt mál skuli höfðað eða vegna krafna sem hafi verið hafðar uppi við sveitarfélagið af öðrum. Var Borgarbyggð því gert að afhenda kæranda gagnið.


 • 1086/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Fjarskiptasjóður synjaði Sýn hf. um aðgang að gögnum úr botnrannsókn, sem sjóðurinn gerði samkomulag um að Farice ehf. annaðist í tengslum við lagningu nýs fjarskiptasæstrengs milli Íslands og Írlands. Synjun fjarskiptasjóðs var byggð á 9. gr. og 1. og 3. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst á það með fjarskiptasjóði að mikilvægir öryggishagsmunir íslenska ríkisins gætu staðið til þess að leynd ríkti um gögnin, sbr. 1. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Með hliðsjón af því að ákvæðið þyrfti að skýra tiltölulega rúmt taldi nefndin að fjarskiptasjóði hefði verið heimilt að synja kæranda um aðgang að gögnum úr botnrannsókn sem gerð var í efnahagslögsögu Írlands árið 2020.


 • 1085/2022. Úrskurður frá 12. júlí 2022

  Skatturinn synjaði kæranda um aðgang að gögnum vegna fundar Skattsins (þá Tollstjóra) með innflytjendum og tollmiðlurum í tengslum við áreiðanleikakannanir Skattsins til að kanna gæði gagna í innflutningi. Synjunin var byggð á þagnarskylduákvæði 188. gr. tollalaga, nr. 88/2005, og 9. gr. upplýsingalaga. Að mati úrskurðarnefndar um upplýsingamál fól 188. gr. tollalaga í sér sérstaka þagnarskyldureglu að því er varðar upplýsingar um viðskipti einstakra manna og fyrirtækja, þ.m.t. hvers konar vitneskju sem ráða megi af samritum af sölu- og vörureikningum sem tollyfirvöld halda eftir. Taldi nefndin að gögnin féllu undir þagnarskylduákvæði tollalaga. Ákvörðun Skattsins var því staðfest.


 • 1084/2022. Úrskurður frá 21. júní 2022

  Kærðar voru tafir á afgreiðslu beiðna kæranda um viðbrögð Garðabæjar við nánar tilgreindum úrskurðum Persónuverndar og spurningum sem kærandi beindi til sveitarfélagsins í tengslum við þá. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að af upplýsingalögum yrði ekki leidd skylda stjórnvalda til að svara almennum fyrirspurnum sem hafa ekki tengsl við gögn í vörslum stjórnvalda, með vísan til þess hvernig hlutverk nefndarinnar væri afmarkað í 20. gr. upplýsingalaga. Var því kærunum vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 1083/2022. Úrskurður frá 21. júní 2022

  Isavia ohf. synjaði kæranda um aðgang að viðskiptaáætlun og tilboðsblaði tiltekins félags vegna samkeppni Isavia frá 2014 sem bar heitið „Commercial Opportunities at Keflavik Airport“. Kærandi var meðal þeirra sem tók þátt í samkeppninni. Synjunin byggðist aðallega á 9. gr. upplýsingalaga, þar sem upplýsingarnar vörðuðu mikilvæga og virka fjárhags- og viðskiptahagsmuni þess félags sem upplýsingarnar vörðuðu, auk þess sem þær hefðu verið veittar í trúnaði. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi upplýsingarnar ekki varða hagsmuni félagsins með þeim hætti að til greina kæmi að synja um aðgang að þeim. Þá áréttaði nefndin að aðili sem heyrir undir gildissvið upplýsingalaga gæti ekki heitið þeim trúnaði sem veitti honum upplýsingar og takmarkað með því aðgang almennings að gögnum samkvæmt 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga í víðtækari mæli en leiðir af 6.–10. gr. upplýsingalaga. Var Isavia því gert að veita kæranda aðgang að gögnunum.


 • 29. júlí 2022 / Stjórnsýslukærur - úrskurðir

  Stjórnsýslukæra þar sem kærður er óhóflegur dráttur á málsmeðferð Matvælastofnunar vegna útgáfu starfsleyfis til vinnslu hvalaafurða. - Úrskurður 29. júlí 2022

  Ú R S K U R Ð U R Matvælaráðuneytið (áður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið) vísar til kæru [A], fyrir hönd [B hf.] (hér eftir kærandi), dags. 1. september 2021, þar sem kærður er óhóflegur dráttu)...


 • 22. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 273/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Kærandi telst flóttamaður skv. 2. mgr. 37. gr. laga um útlendinga og er veitt alþjóðleg vernd með vísan til 1. mgr. 40. gr. sömu laga. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga. ​


 • 22. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 272/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Kærandi telst flóttamaður skv. 2. mgr. 37. gr. laga um útlendinga og er veitt alþjóðleg vernd með vísan til 1. mgr. 40. gr. sömu laga. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 22. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 274/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Kærandi telst flóttamaður skv. 2. mgr. 37. gr. laga um útlendinga og er veitt alþjóðleg vernd með vísan til 1. mgr. 40. gr. sömu laga. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 18. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 231/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 2. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. sömu laga. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 14. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 265/2022 Úrskurður

  Kröfu kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 14. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 267/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 269/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 70. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 264/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 72. gr. laga um útlendinga er staðfest. ​


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 271/2022 Úrskurður

  Fallist er á beiðni kæranda um endurupptöku á máli hans. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr.48/2022- Álit

  Skolplögn undir kjallaraíbúð: Sameign/séreign.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 47/2022- Úrskurður

  Tryggingarfé: Kröfu leigusala hafnað.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 44/2022- Álit

  Útidyr: Sameign/séreign.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 42/2022- Álit

  Gæludýr. Samþykki. Svalagangur.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 40/2022- Álit

  Aðalfundur: Ársreikningar. Umboð.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 38/2022- Álit

  Ákvörðunartaka: Skilti á sameign íbúðarhúss.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 263/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 29/2022- Álit

  Fundarboðun. Lögmæti ákvörðunartöku um uppsetningu hleðslubúnaðar.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 25/2022- Álit

  Gluggalamir og þéttilistar: Sameign/séreign.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 262/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli a-liðar 1. mgr. 58. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 13. júlí 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 20-/2022- Úrskurður

  Frístundahús: Frávísun.


 • 11. júlí 2022 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 20/2021 - Úrskurður

  Ráðning í starf. Stjórnvald. Mismunun á grundvelli aldurs. Ekki fallist á brot.


 • 11. júlí 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 93/2022 Úrskurður 11. júlí 2022

  Beiðni um eiginnafnið Marino (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Marínó.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 119/2022-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta. Athugasemd gerð við þann drátt sem varð hjá Vinnumálastofnun á því að skila greinargerð og gögnum til úrskurðarnefndarinnar.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 129/2022-Úrskurður

  Tekjutengdar atvinnuleysisbætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur tekjutengdra atvinnuleysisbóta til kæranda þar sem XVIII. ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar féll úr gildi 31. janúar 2022.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 147/2022-Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta. Kærandi tilkynnti forföll vegna boðaðs viðtals.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 170/2022-Úrskurður

  Atvinnuleysisbætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur þar sem tekjur skertu atvinnuleysisbætur að fullu.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 177/2022-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún hafnaði starfi. Athugasemd gerð við þann drátt sem varð hjá Vinnumálastofnun á því að skila greinargerð og gögnum til úrskurðarnefndarinnar.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 185/2022-Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt í þrjá mánuði þar sem kærandi hafnaði atvinnuviðtali.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 190/2022-Úrskurður

  Nám. Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar bætur þar sem hún stundaði nám.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 195/2022-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún hafnaði starfi.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 197/2022-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún hafnaði starfi.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 211/2022-Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Kærandi missti starf sitt af ástæðum sem hann bar sjálfur ábyrgð á.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 218/2022-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta vegna tekna kæranda.


 • 07. júlí 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Endurupptekið mál nr. 351/2021- Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði þar sem hann hafnaði atvinnuviðtali.


 • 07. júlí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 7/2021, úrskurður 28. júní 2022

  Vegagerðin ohf. gegn Skurn ehf.


 • 07. júlí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 6/2021, úrskurður 7. júní 2022

  Vegagerðin ohf. gegn Fannarfelli ehf. og Betri kaupum ehf.


 • 07. júlí 2022 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 5/2021, úrskurður 7. júní 2022

  Vegagerðin ohf. gegn Titaya ehf.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 247/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 244/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 245/2022 úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kærenda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Síle er staðfest.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 250/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi og lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 258/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ítalíu er staðfest.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 251/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi og lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 249/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 06. júlí 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 246/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. júlí 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Auglýsing útboðs á EES-svæðinu. Jafnræði. Gagnsæi. Útboð ógilt. Álit á skaðabótaskyldu.


 • 01. júlí 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 17/2022

  Kærandi kærði ákvörðun embættis landlæknis um að synja honum um sérfræðileyfi í heimilislækningum. Byggði kærandi aðallega á því að beita skyldi ákvæðum eldri reglugerða um veitingu sérfræðileyfa um umsókn hans, m.a. vegna réttmætra væntinga. Ráðuneytið féllst ekki á málsástæður kæranda í því sambandi og taldi að beita skyldi ákvæðum núgildandi reglugerðar nr. 467/2015 við meðferð umsóknarinnar, líkt og embætti landlæknis hafði gert í ákvörðun sinni. Samkvæmt gögnum málsins væri ljóst að kærandi hefði ekki lokið viðurkenndu formlegu sérnámi í heimilislækningum, líkt og gerð er krafa um í reglugerð nr. 467/2015 fyrir veitingu sérfræðileyfis í greininni. Uppfyllti kærandi þannig ekki skilyrði reglugerðarinnar fyrir veitingu sérfræðileyfis. Var ákvörðun embættis landlæknis því staðfest.


 • 30. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 242/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og frestun réttaráhrifa er hafnað.


 • 30. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 243/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kærenda og barna þeirra til nýrrar meðferðar.


 • 30. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 206/2022- Úrskurður

  Afhending gagna. Kæru vísað frá þar sem kæranda hafði hvorki verið synjað um aðgang að gögnum er varða mál hans né hafði aðgangur verið takmarkaður að einhverju leyti.


 • 30. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 205/2022- Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Stigagjöf. Lagt fyrir Reykjavíkurborg að taka beiðni kæranda um endurmat á stigagjöf vegna milliflutnings til efnislegrar afgreiðslu.


 • 30. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 191/2022- Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar um að greiða kæranda skerta fjárhagsaðstoð vegna höfnunar á virkniúrræði.


 • 30. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 174/2022- Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Málshraði. Ekki fallist á að afgreiðsla Reykjavíkurborgar í máli kæranda hafi dregist óhæfilega í skilningi 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.


 • 30. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 172/2022- Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Milliflutningur. Málshraði. Ekki fallist á að afgreiðsla Reykjavíkurborgar í máli kæranda hafi dregist óhæfilega í skilningi 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.


 • 30. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 104/2022- Úrskurður

  Styrkur til áfangaheimilis. Kæru vísað frá þar sem ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja félagasamtökum um styrk til áfangaheimilis var ekki kæranleg til úrskurðarnefndar velferðarmála


 • 30. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 243/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kærenda og barna þeirra til nýrrar meðferðar.


 • 29. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 154/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu. Málinu vísað til Sjúkratrygginga Íslands til nýrrar meðferðar.


 • 29. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 153/2022 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku vegna tæknifrjóvgunar.


 • 29. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 98/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 29. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 94/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 3% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 29. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 84/2022-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun barnaverndar um að synja kæranda um leyfi til að gerast stuðningsfjölskylda.


 • 29. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 168/2022 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 3% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 4%.


 • 29. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 163/2022 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 200/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 237/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 199/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þær til Grikklands eru staðfestar.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 240/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 196/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 23. júní 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 144/2022 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um styrk til bifreiðakaupa. Skilyrði 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 905/2021 um verulega hreyfihömlun ekki uppfyllt.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 198/2022 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru staðfestar.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 234/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 37/2022- Úrskurður

  Tryggingarfé: Leigusali gerði ekki skriflega kröfu.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 36/2022-Álit

  Bygging svala á rishæð. Samþykki.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 35/2022- Álit

  Lóð. Uppsetning girðingar.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 34/2022- Álit

  Leigusamningur: Utanhússframkvæmdir. Krafa leigjanda um afslátt af leigu.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 33/2022- Úrskurður

  Fallist á kröfu leigusala í tryggingu. Leigjandi lét málið ekki til sín taka.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 32/2022- Úrskurður

  Krafa leigusala um að fá húsnæðisbætur og sérstakan hússnæðisstuðning greiddan beint til sín. Krafa leigjanda um lækkun/niðurfellingu leigu.


 • 23. júní 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 31/2022-álit

  Ný eignaskiptayfirlýsing: Sameiginlegur kostnaður/sérkostnaður.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira