Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 1-200 af 12523 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 10. desember 2019 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 5/2019, úrskurður 10. október 2019

  Vegagerðin gegn Önnu Lilju Jónsdóttur, Guðbjörgu Ósk Jónsdóttur og Þorbergi Hjalta Jónssyni


 • 10. desember 2019 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 2/2019, úrskurður 10. október 2019

  Vegagerðin gegn Gunnari Helgasyni og Hafdísi Bergmannsdóttur


 • 10. desember 2019 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 3/2019, úrskurður 10. október 2019

  Vegaverðin gegn Bjarna Hákonarsyni og Finndísi Harðardóttur


 • 04. desember 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 18/2019. Úrskurður 4. desember 2019

  Mál nr. 18/2019. Úrskurður 4. desember 2019


 • 04. desember 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 14/2019. Dómur 4. desember 2019

  Mál nr. 14/2019. Dómur 4. desember 2019


 • 04. desember 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 11/2018. Dómur 4. desember 2019

  Mál nr. 11/2018. Dómur 4. desember 2019


 • 04. desember 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 10/2019. Dómur 4. desember 2019

  Mál nr. 10/2019. Dómur 4. desember 2019


 • 850/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Kærð var synjun Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. á beiðni um upplýsingar um nöfn starfsmanna félagsins og starfssvið þeirra og nöfn umsækjanda um störf hjá félaginu. Beiðni kæranda var synjað með þeim rökum að Herjólfur væri opinbert hlutafélag. Við meðferð málsins var kæranda afhentur listi yfir nöfn starfsmanna og starfssvið þeirra. Úrskurðarnefndin staðfesti synjun félagsins að því er varðar umsækjendur um störf enda er lögaðilum í eigu hins opinbera ekki skylt að afhenda slíkar upplýsingar, sbr. 4. mgr. 7. gr. upplýsingalaga.


 • 849/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Deilt var um synjun Reykjavíkurborgar á beiðni félagasamtaka um aðgang að öllum gögnum varðandi tiltekinn einstakling. Úrskurðarnefndin taldi samþykki viðkomandi einstaklings ekki liggja fyrir og fór því um rétt samtakanna eftir 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga. Þá taldi nefndin gögnin öll innihalda viðkvæmar upplýsingar um einkamálefni einstaklingsins sem óheimilt væri að veita aðgang að, sbr. 9. gr. upplýsingalaga. Var ákvörðun Reykjavíkurborgar því staðfest.


 • 848/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Kærð var synjun Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ofh. á beiðni um aðgang að samningi sem félagið gerði við einkaaðila um gerð nýrrar heimasíðu fyrir Herjólf. Beiðninni var synjað á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga með vísan til mikilvægra fjárhags- og viðskiptahagsmuna fyrirtækisins sem samið var við. Úrskurðarnefndin fór yfir samninginn og taldi ákvæði upplýsingalaga ekki standa aðgengi í vegi. Var því lagt fyrir Herjólf að veita kæranda aðgang að samningnum.


 • 847/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Kærð var synjun heilbrigðisráðuneytisins á beiðni blaðamanns um gögn varðandi samningaviðræður ráðuneytisins við Rauða krossinn á Íslandi um yfirtöku reksturs sjúkrabifreiða. Beiðninni var synjað á grundvelli þess að um vinnugögn væri að ræða, sbr. 8. gr. upplýsingalaga, og að samningsumleitanir aðila væru enn yfirstandandi. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að um vinnugögn væri að ræða enda hefðu gögnin þegar verið send utanaðkomandi aðila. Þá taldi nefndin ekki að önnur undanþáguákvæði upplýsingalaga ættu við. Var heilbrigðisráðuneytinu gert að afhenda gögnin.


 • 846/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Deilt var um afgreiðslu Íslandspósts ohf. á beiðni blaðamanns um aðgang að fundargerðum stjórnar Íslandspósts. Fundargerðirnar voru afhentar kæranda en hluti upplýsinganna sem þar komu fram höfðu verið afmáðar úr fundargerðunum með vísan til þess að um væru að ræða trúnaðarupplýsingar og þess að birting upplýsinganna myndi skaða fjárhags- og viðskiptahagsmuni Íslandspósts, sbr. 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin lagði mat á fundargerðirnar og taldi stærstan hluta þeirra upplýsinga sem afmáðar höfðu verið ekki falla undir undanþáguákvæði upplýsingalaga. Íslandspósti var því gert að veita kæranda aðgang að þeim. Ákvörðun Íslandspósts um að synja kæranda um aðgang að átján atriðum var hins vegar staðfest.


 • 845/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Kærð var synjun Isavia ohf. á beiðni kæranda um upplýsingar vegna bílastæða við Keflavíkurflugvöll. Beiðnin sneri að tekjum og kostnaði af rekstri bílastæða, fjölda starfsmanna við bílastæðin, kostnaði við uppbyggingu bílastæða á tilteknu tímabili, hvort tekjur af rekstri bílastæða væru nýttar til að fjármagna aðra starfsemi, hver hlunnindi starfsmanna Isavia væru varðandi bílastæði og hve mikið fjármagn Isavia hefði fengið frá Bílastæðasjóði Sandgerðisbæjar á tilteknu tímabili. Beiðninni var synjað með vísan í viðskipta- og samkeppnishagsmuni Isavia, sbr. 9. gr. og 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi Isavia skylt að veita upplýsingar um tekjur vegna reksturs bílastæðanna. Beiðni um aðgang að upplýsingum um kostnað vegna reksturs bílastæðanna, hversu miklu fjármagni hafi verið varið í uppbyggingu þeirra og hversu mikið fjármagn hafi komið frá Bílastæðasjóði Sandgerðisbæjar, var vísað til Isavia ohf. til nýrrar meðferðar og afgreiðslu. Kæru var að öðru leyti vísað frá.


 • 844/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Kærð var synjun Isavia ohf. á beiðni kæranda um upplýsingar vegna bílastæða við Keflavíkurflugvöll. Beiðnin sneri að tekjum af gjaldskyldum bílastæðum fyrir tiltekið tímabil, hvernig tekjunum hefði verið varið, fjölda slíkra bílastæða, upplýsingum um ákvörðun um upphaf gjaldtöku og svo gjaldtöku við aðra flugvelli. Beiðninni var hafnað með vísan í viðskipta- og samkeppnishagsmuni Isavia, sbr. 9. gr. og 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi Isavia skylt að veita aðgang að skjölum þar sem fram komu upplýsingar um tekjur af bílastæðum fyrir tiltekið tímabil. Hins vegar var staðfest synjun um gögn varðandi ákvörðun um upphaf gjaldtöku. Kæru var að öðru leyti vísað frá.


 • 843/2019. Úrskurður frá 15. nóvember 2019

  Deilt var um synjun fjármála- og efnahagsráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis á beiðnum kæranda um gögn varðandi laun rekstrarstjóra rannsóknarnefndar samgönguslysa. Af hálfu sveitarstjórnar- og samgönguráðuneytis kom fram að umbeðin gögn lægju ekki fyrir hjá ráðuneytinu. Fjármála- og efnahagsráðuneytið afhenti gögn sem innihéldu viðkomandi launaákvarðanir og launataxta en sagði engin frekari gögn liggja fyrir hjá ráðuneytinu. Úrskurðarnefndin hafði ekki forsendur til þess að rengja þær staðhæfingar ráðuneytanna og var málinu því vísað frá.


 • 29. nóvember 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 7/2019

  Iðnbúð X, Garðabæ


 • 20. nóvember 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 9/2019. Dómur 20. nóvember 2019

  Mál nr. 9/2019. Dómur 20. nóvember 2019


 • 20. nóvember 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 8/2019. Dómur 20. nóvember 2019

  Mál nr. 8/2019. Dómur 20. nóvember 2019


 • 20. nóvember 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 7/2019. Dómur 20. nóvember 2019

  Mál nr. 7/2019. Dómur 20. nóvember 2019


 • 19. nóvember 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Kæra á málsmeðferð Embættis landlæknis

  Kærð var málsmeðferð Embættis landlæknis á kvörtun sjúklings sem beindist að kæranda. Kærandi krafðist þess að viðurkennt væri að hinn óháði sérfræðingur sem landlæknir aflaði umsagnar frá hafi verið ófær um að sinna því hlutverki og þannig hafi málsmeðferð embættisins ekki staðist rannsóknarreglu stjórnsýslulaga. Hins vegar var þess krafist að viðurkennt væri að niðurstaða Embættis landlæknis hafi verið röng þar sem fullyrt hafi verið að kærandi hefði vanrækt læknisskyldur sínar. Ráðuneytið staðfesti málsmeðferð Embættis landlæknis og vísaði frá kæru á efnislegri niðurstöðu embættisins.


 • 14. nóvember 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Synjun Embættis landlæknis um sérfræðileyfi í samfélagstannlækningum

  Kærð var ákvörðun Embættis landlæknis sem synjaði kæranda um sérfræðileyfi í samfélagstannlækningum. Ráðuneytið felldi ákvörðun embættisins úr gildi og lagði fyrir stofnunina að taka mál kæranda til efnislegrar meðferðar að nýju að teknu tilliti til fyrirliggjandi gagna og þeirra sjónarmiða sem fram koma í úrskurðinum.


 • 14. nóvember 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Synjun Embættis landlæknis um starfsleyfi sem félagsráðgjafi

  Kærð var ákvörðun Embættis landlæknis sem synjaði kæranda um starfsleyfi sem félagsráðgjafi. Ráðuneytið felldi ákvörðunina úr gildi og lagði fyrir embættið að veita kæranda starfsleyfi sem félagsráðgjafi.


 • 14. nóvember 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 26/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 11. október 2019 kærir Öryggismiðstöð Íslands hf. örútboð Ríkiskaupa f.h. Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað sameiginlega til sem varnaraðila) á búnaði fyrir hjúkrunarheimili á Sléttuvegi í Reykjavík, sem efnt var til á grundvelli rammasamnings nr. 20674. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála stöðvi um stundarsakir innkaupaferli varnaraðila þar til endanlega hefur verið skorið úr kæru. Þess er einnig krafist að nefndin felli úr gildi ákvörðun kaupanda 11. október 2019 um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði. Jafnframt er gerð krafa um að kæruefnd láti í ljós álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva hið kærða útboð um stundarsakir.


 • 14. nóvember 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 12. júní 2019 kærði Mannverk ehf. útboð Mosfellsbæjar auðkennt sem „Helgafellsskóli nýbygging, 2.-3. áfangi“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Mosfellsbæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Flotgólfa ehf. og Eignarhaldsfélagsins Á.D. ehf. í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 21. júní og 30. júlí 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Fyrirtækin Flotgólf ehf. og Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf. gerðu athugasemdir með bréfum 20. júní og 30. júlí 2019. Kæranda var gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerðir varnaraðila og skilaði þeim 22. ágúst 2019. Með ákvörðun 16. júlí 2019 stöðvaði kærunefnd útboðsmála samningsgerð Flotgólfa ehf. og Eignarhaldsfélagsins Á.D. ehf. við varnaraðila í kjölfar hins kærða útboðs. Undir rekstri málsins óskaði kærunefnd útboðsmála eftir frekari upplýsingum frá varnaraðila og bárust þær nefndinni 5. júlí 2019.


 • 13. nóvember 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 97/2019 - Úrskurður

  Örorkubætur. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyrisgreiðslur á þeim grundvelli að skilyrði um búsetu samkvæmt 18. gr. laga um almannatryggingar væru ekki uppfyllt. Úrskurðarnefndin taldi að starfsgeta kæranda hefði verið óskert við flutning til landsins og því væru búsetuskilyrði uppfyllt. Einnig var felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja kæranda um upplýsingar um nöfn starfsmanna stofnunarinnar á þeim grundvelli að það sé hlutverk yfirmanna stofnunarinnar að tryggja hæfi starfsfólks. Að mati úrskurðarnefndarinnar sé meginreglan sú að aðili máls eigi rétt á gögnum sem mál hans varði, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga. Málinu var heimvísað til nýrrar meðferðar.


 • 842/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Kæru var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem kærði fellur ekki undir upplýsingalög.


 • 841/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Kæru vegna afgreiðslu utanríkisráðuneytisins á beiðni um aðgang að gögnum var vísað frá þar sem umbeðin gögn voru ekki fyrirliggjandi í ráðuneytinu.


 • 840/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Deilt var um ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda, blaðamanns, um aðgang að gögnum með upplýsingum um hvaða fyrirtæki hafi gripið til hópuppsagna í maí 2019. Synjun Vinnumálastofnunar var byggð á því að óheimilt væri að veita kæranda aðgang að upplýsingunum vegna 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál óskaði eftir afstöðu tveggja fyrirtækja sem höfðu tilkynnt hópuppsögn til Vinnumálastofnunar. Annað þeirra veitti samþykki fyrir því að kærandi fengi aðgang að upplýsingunum og var synjun Vinnumálastofnunar um aðgang að tilkynningu þess fyrirtækis felld úr gildi. Nefndin staðfesti synjun stofnunarinnar varðandi það fyrirtæki sem ekki veitti samþykki sitt fyrir afhendingu upplýsinganna þar sem nefndin taldi tilkynninguna fela í sér viðkvæmar upplýsingar um fjárhagsstöðu þess fyrirtækis sem óheimilt væri að veita aðgang að sbr. 9. gr. upplýsingalaga.


 • 839/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Deilt var um ákvörðun Grindavíkurbæjar á beiðni um aðgang að sundurliðuðum útreikningum álagðra fasteignagjalda vegna tiltekinnar fasteignar. Sveitarfélagið hélt því fram að álagningarseðlar fasteignagjalda væru ekki vistaðir sjálfstætt heldur þyrfti að kalla þá fram með sérstakri aðgerð, þannig væru þeir ekki fyrirliggjandi hjá sveitarfélaginu. Úrskurðarnefnd taldi ekki ástæðu til að draga þær skýringar í efa og var kæru því vísað frá.


 • 838/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Kæru vegna afgreiðslu Landspítala-Háskólasjúkrahúss á gagnabeiðni var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál. Landspítali-Háskólasjúkrahús hélt því fram að kærandi hefði fengið afhent öll fyrirliggjandi gögn er varði gagnabeiðni kæranda og hafði úrskurðarnefnd um upplýsingamál ekki forsendur til að rengja þá staðhæfingu.


 • 837/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Samtök iðnaðarins kærðu ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um synjun beiðni um aðgang að samningi Tryggingastofnunar við Veðurstofu Íslands um aðstöðu fyrir miðlægan tölvubúnað Tryggingastofnunar í tölvusal Veðurstofunnar. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fór yfir samninginn og taldi ekki að ákvæði upplýsingalaga stæðu aðgangi í vegi. Var því fallist á rétt kæranda til aðgangs að samningnum með vísan til meginreglu 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga um upplýsingarétt almennings.


 • 836/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Kærð var ákvörðun Fjallabyggðar um synjun beiðni um aðgang að gögnum vegna verðkönnunar Fjallabyggðar. Leyst var úr rétti kæranda til aðgangs að gögnunum samkvæmt 14. gr. upplýsingalaga en kærandi var meðal tilboðsgjafa. Talið var að hagsmunir kæranda til aðgangs að gögnunum vægju þyngra en hagsmunir annarra tilboðsgjafa af því að upplýsingarnar í gögnunum færu leynt, sbr. 3. mgr. 14. gr. laganna. Var því synjun Fjallabyggðar felld úr gildi það lagt fyrir sveitarfélagið að veita kæranda aðgang að gögnunum.


 • 835/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Kærandi óskaði eftir upplýsingum frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu um það úr hvaða háskólum verkfræðingar, arkitektar, landslagsarkitektar, tæknifræðingar og byggingafræðingar, sem séu á listum sem birtir eru á vefsíðum ráðuneytisins og fengið hafa leyfi til að nota viðkomandi starfsheiti, luku námi sínu, þ.e. nafn háskóla og námsland, auk upplýsinga um námsgráðu. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á það með ráðuneytinu að um væri að upplýsingar um einkahagsmuni einstaklinga sem óheimilt sé að veita aðgang, sbr. 9. gr. upplýsingalaga. Þá féllst nefndin ekki á að umfang beiðninnar væri slíkt að ráðuneytinu væri heimilt að synja beiðninni með vísan til 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga. Var því ákvörðunin felld úr gildi og það lagt fyrir ráðuneytið að afhenda kæranda gögnin.


 • 834/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Deilt var um rétt kæranda, blaðamanns, til aðgangs að upplýsingum um kostnað vegna öryggisgæslu við íslensk sendiráð. Fyrir lá að ráðuneytið hafði útbúið skjal með umbeðnum upplýsingum. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst á það með utanríkisráðuneytinu að um væri að ræða upplýsingar um öryggi ríkisins sem mikilvægir almannhagsmunir krefjast að fari leynt, sbr. 1. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Var því synjun ráðuneytisins staðfest.


 • 833/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Kærandi óskaði eftir gögnum frá Reykjavíkurborg varðandi tiltekna framkvæmd annars vegar og samskipti kæranda við sveitarfélagið hins vegar. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi sig ekki hafa forsendur til að rengja þá fullyrðingu Reykjavíkurborgar að aðgangur hafi verið veittur að öllum fyrirliggjandi gögnum er varði framkvæmdina og var því kæru vísað frá að þessu leyti. Beiðni kæranda um gögn varðandi samskipti kæranda og Reykjavíkurborgar var hins vegar vísað aftur til sveitarfélagsins til nýrrar meðferðar þar sem skorta þótti á að kæranda hafi verið leiðbeint með afmörkun beiðninnar.


 • 832/2019. Úrskurður frá 28. október 2019

  Í málinu var deilt um rétt kæranda til aðgangs að upplýsingum sem höfðu verið afmáðar úr samningum sem utanríkisráðuneytið og Þróunarsamvinnustofnun Íslands gerðu við Íslenskar orkurannsóknir. Utanríkisráðuneytið synjaði kæranda um aðgang að upplýsingunum með vísan til 2. og 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál staðfesti synjun utanríkisráðuneytisins að hluta, með vísan til 2. tölul. 10. gr. upplýsingalaga, en felldi úr gildi synjun ráðuneytisins að öðru leyti.


 • 07. nóvember 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 472/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda og barna hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Ítalíu er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda og barna hennar til efnismeðferðar.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 105/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Fallist er á föðurkenningunar Andrésson.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 104/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Mikki (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 103/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Fallist er á föðurkenninguna Viktorsson.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 102/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Kristólín (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 101/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Marzellíus (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 99/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Heiðbjartur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 98/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Damíen (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 97/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Zelda (kvk.) er hafnað.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 96/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Lucifer (kk.) er hafnað.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 95/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Rey (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 94/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Charles (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. nóvember 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 92/2019 Úrskurður 6. nóvember 2019

  Beiðni um eiginnafnið Ilíes (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. október 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  nr. 516/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum felld úr gildi að hluta. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 30. október 2019 / Kjaradómur

  Ákvarðanir kjaradóms

  Neðangreindar ákvarðanir kjaradóms frá árinu 1977-2005 voru gerðar aðgengilegar á vef Stjórnarráðsins í október 2019. Þessir dómar eru í skönnuðum skjölum sem eru ekki aðgengileg skjálesurum. Ef þörf )...


 • 29. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 314/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um að skerða fæðingarorlofsgreiðslur um 13 daga á grundvelli 3. mgr. 8. gr. laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 86/2019 - Álit

  Hugtakið hús: Eitt hús eða fleiri. Breyting á eignaskiptayfirlýsingu.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 81/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 77/2019 - Álit

  Breyting á sameign. Hagnýting séreignar.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 76/2019 - Álit

  ÁLIT KÆRUNEFNDAR HÚSAMÁLA í máli nr. 76/2019   Greiðsluþátttaka: Viðgerðarkostnaður vegna leka. I. Málsmeðferð kærunefndar Með bréfi, dags. 1. ágúst 2019, mótteknu af kærunefnd 9. ágúst 2019, beindi H)...


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 75/2019 - Úrskurður

  Leigusamningur: Bankaábyrgð.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 74/2019 - Álit

  Kostnaðarþátttaka: Viðgerð á skólplögnum.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 72/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 69/2019 - Úrskurður

  Frístundahús.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 68/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 66/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 23. október 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 44/2019 - Álit

  Hugtakið hús: Eitt hús eða fleiri. Lóð: Sameign/Séreign.


 • 22. október 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 25/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 27. september 2019 kærði Öryggismiðstöð Íslands hf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Sjúkratrygginga Íslands (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. V20769 „Sjúkrabifreiðar 2018-2019“. Kærandi gerir þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 22. október 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 11/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 29. apríl 2019 kærði Urð og grjót ehf. útboð Landsnets hf. nr. KR3-02 auðkennt „Vegslóð, jarðvinna og undirstöður, Kröflulína 3“. Kærandi krefst þess að felld verði úr gildi ákvörðun Landsnets hf. (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði og að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er krafist málskostnaðar. Varnaraðila var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerð 7. maí 2019 var þess krafist að málinu yrði vísað frá eða öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Þá var krafist málskostnaðar út hendi kæranda. Með bréfi 2. júlí 2019 var krafa um frávísun ítrekuð „í ljósi þess að úrlausnarefni kærumálsins hefur verið borið undir dómstóla“. Til vara var þess krafist að efnismeðferð málsins yrði frestað þar til dómsmálinu væri lokið. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 24. maí 2019 var hafnað þeirri kröfu kæranda að hið kærða útboð yrði stöðvað um stundarsakir á meðan leyst væri úr kæru.


 • 22. október 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 7/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála

  Með kæru 5. apríl 2019 kærði Tencate Geosynthetics útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins nr. 20821 á hönnun og framleiðslu stoðkerfis fyrir snjóflóðavarnargarða í Neskaupstað. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að hafna tilboði kæranda og velja tilboð Reinforced Earth Company Ltd. í hinu kærða útboði. Til vara er gerð krafa um að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Þá er gerð krafa um að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 24. apríl 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Þá skilaði Reinforced Earth Company Ltd. athugasemdum til nefndarinnar 17. apríl 2019. Kæranda var gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerðir varnaraðila og skilaði þeim 4. júní 2019. Þar var bætt við kröfu um óvirkni þess samnings sem þá var kominn á milli varnaraðila Framkvæmdasýslu ríkisins og Reinforced Earth Company Ltd.


 • 22. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  nr. 363/2019 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá þar sem kærufrestur var liðinn.


 • 18. október 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Synjun Embættis landlæknis um starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur

  Kærð var ákvörðun Embættis landlæknis sem synjaði kæranda um starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi. Ráðuneytið felldi úr gildi ákvörðunina og vísaði málinu til nýrrar málsmeðferðar að teknu tilliti til fyrirliggjandi gagna og þeirra sjónarmiða sem koma fram í úrskurðinum.


 • 16. október 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 5/2019

  X, Dalabyggð


 • 16. október 2019 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Kæra vegna ákvörðunar Matvælastofnunar dags. 28. nóvember 2014, um að synja umsókn kæranda um heimild til að framleiða lýsi til manneldis úr slógi.

  Matvælastofnun, matvæli, framleiðsla, lagarafurðir, rannsóknarregla.


 • 16. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 280/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun um endurreikning og uppgjör Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum ársins 2018. Ekki fallist á að Tryggingastofnun bæri einungis að líta til tekna þeirra mánaða sem kærandi fékk greiddar bætur við endurreikning og uppgjör, enda skal leggja 1/12 af áætluðum tekjum til grundvallar bótaútreikningi hvers mánaðar og bótagreiðsluár er almanaksár, sbr. 5. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar. ​


 • 16. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 387/2019 - Úrskurður

  Formannmarki. Kæru vísað frá þar sem að ágreiningsefnið á ekki undir úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 16. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 303/2019 - Úrskurður

  Barnalífeyrir vegna náms. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að fresta greiðslum barnalífeyris vegna náms og málinu heimvísað til frekari rannsóknar. Tilefni til að rannsaka málið nánar og meta hvort kærandi uppfyllti skilyrði 1. tölul. 2. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 140/2006 um sérstaka erfiðleika.


 • 11. október 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu, dags. 2. október 2018, um að svipta skip leyfi til grásleppuveiða í eina viku kærð

  Svipting á leyfi til grásleppuveiða, ítrekunaráhrif, vitjun neta, meðalhófsreglan.


 • 11. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 234/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Felld úr gildi Ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma umönnunarmats og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar.


 • 09. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 93/2019 Úrskurður 9. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Elja (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaská.


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 224/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 10% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 205/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 10% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 831/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Kæru var vísað frá þar sem afgreiðsla embættis ríkisendurskoðanda á beiðni um aðgang að gögnum er ekki kæranleg til úrskurðarnefndar um upplýsingamál, sbr. 4. mgr. 15. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, nr. 46/2016.


 • 830/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Kæru var vísað frá þar sem kærði var ekki talinn heyra undir upplýsingalög nr. 140/2012.


 • 829/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Kæru var vísað frá þar sem kærði var ekki talinn heyra undir upplýsingalög nr. 140/2012.


 • 828/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Í málinu var deilt um rétt kæranda, blaðamanns, til aðgangs að sérfræðiálitum sem veitt voru í tengslum við málarekstur ríkisins fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Úrskurðarnefnd féllst á það með embætti ríkislögmanns að embættinu væri heimilt að takmarka rétt kæranda til aðgangs að gögnunum með vísan til 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga en samkvæmt ákvæðinu nær réttur almennings til aðgangs að gögnum ekki til bréfaskipta við sérfróða aðila í tengslum við réttarágreining eða til afnota í dómsmáli eða við athugun á því hvort slíkt mál skuli höfðað. Taldi nefndin embætti ríkislögmanns vera sérfróðan aðila í skilningi ákvæðisins auk þess sem gögn sem stöfuðu frá öðrum sérfróðum aðilum yrðu felld undir ákvæðið. Var því ákvörðun embættisins staðfest.


 • 827/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Deilt var um þá ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins að synja beiðni kæranda um aðgang að greinargerð setts ríkisendurskoðanda um starfsemi Lindarhvols ehf. Ákvörðun ráðuneytisins var byggð á ákvæði 3. mgr. 15. gr., sbr. 14. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Úrskurðarnefnd taldi ákvæðið fela í sér sérstaka þagnarskyldureglu sem takmarkaði upplýsingarétt almennings, sbr. 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Nefndin féllst á það með ráðuneytinu að greinargerðin hefði verið send ráðuneytinu á grundvelli lagaskyldu og að hún væri í drögum og athugun málsins væri ekki lokið. Væri greinargerðin því undirorpin sérstakri þagnarskyldu, sbr. 3. mgr. 15. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Var synjun ráðuneytisins því staðfest.


 • 826/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Deilt var um þá ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins að synja beiðni kæranda um aðgang að greinargerð setts ríkisendurskoðanda um starfsemi Lindarhvols ehf. Ákvörðun ráðuneytisins var byggð á ákvæði 3. mgr. 15. gr., sbr. 14. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Úrskurðarnefnd taldi ákvæðið fela í sér sérstaka þagnarskyldureglu sem takmarkaði upplýsingarétt almennings, sbr. 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Nefndin féllst á það með ráðuneytinu að greinargerðin hefði verið send ráðuneytinu á grundvelli lagaskyldu og að hún væri í drögum og athugun málsins væri ekki lokið. Væri greinargerðin því undirorpin sérstakri þagnarskyldu, sbr. 3. mgr. 15. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Var synjun ráðuneytisins því staðfest.


 • 825/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Kærendur óskuðu eftir því að utanríkisráðuneytið veitti þeim aðgang að öllum gögnum borgaraþjónustumáls. Ráðuneytið synjaði beiðninni að hluta á þeim grundvelli að annars vegar væri um að ræða upplýsingar um viðkvæma einkahagsmuni einstaklinga, sbr. 9. gr. upplýsingalaga, en hins vegar að heimilt væri að takmarka aðgang kærenda að upplýsingum um samskipti við önnur ríki og fjölþjóðastofnanir, sbr. 2. tölul. 10. gr. laganna. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál tók fram að um upplýsingarétt kærenda færi eftir 1. mgr. 14. gr. upplýsingalaga. Fallist var á röksemdir ráðuneytisins varðandi hluta umbeðinna gagna en um önnur vísaði nefndin til þess að ekki væri um viðkvæma einkahagsmuni að ræða eða mikilvægir almannahagsmunir stæðu ekki til beitingar 2. tölul. 10. gr., sbr. 3. mgr. 14. gr., upplýsingalaga. Var því lagt fyrir utanríkisráðuneytið að veita kærendum aðgang að hluta skjalanna en hin kærða ákvörðun staðfest að öðru leyti.


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 266/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að varanleg einkenni kæranda mætti ekki rekja til sjúklingatryggingaratviksins. Þá taldi nefndin að sjúklingatryggingaratvik hafi ekki leitt til skerðingar á varanlegri getu tjónþola til að afla vinnutekna.


 • 824/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Í málinu var deilt um þá ákvörðun Menntamálastofnunar að synja beiðni kæranda um aðgang samræmdum könnunarprófum sem lögð voru fyrir dóttur kæranda í september 2018. Fyrir lá að kærandi hafði fengið aðgang að svörum barnsins en hafði verið synjað um aðgang að prófspurningunum. Leyst var úr málinu á grundvelli 14. gr. upplýsingalaga. Fallist var á heimild Menntamálastofnunar til að synja kæranda um aðgang að prófspurningunum á grundvelli 5. tölul. 10. gr. upplýsingalaga, sbr. 2. tölul. 2. mgr. 14. gr. laganna, enda hafði stofnunin fyrirhugað að leggja annað prófið fyrir í óbreyttri mynd og hitt prófið í svo til óbreyttri mynd, haustið 2019.


 • 823/2019. Úrskurður frá 27. september 2019

  Deilt var um synjun sveitarfélagsins Árborgar á beiðni um skýrslu sem unnin var af sálfræðistofunni Lífi og sál og varðaði athugun á innra starfsumhverfi í Barnaskólanum [...]. Í fyrstu var kæranda synjað um aðgang að skýrslunni í heild sinni en undir rekstri málsins fékk kærandi aðgang að skýrslunni, þar sem strikað hafði verið yfir upplýsingar um einkahagsmuni tiltekinna einstaklinga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi að um aðgang kæranda að skýrslunni færi samkvæmt 14. gr. upplýsingalaga. Var það mat nefndarinnar að hagsmunir kæranda af því að fá aðgang að skýrslunni vægju þyngra en hagsmunir þeirra sem upplýsingarnar vörðuðu af því að það sem strikað var yfir færi leynt, sbr. 3. mgr. 14. gr. laganna. Var því lagt fyrir sveitarfélagið Árborg að veita kæranda aðgang að skýrslunni í heild sinni.


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 337/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 307/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 297/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var misræmi í gögnum málsins varðandi mat á líkamlegri færni kæranda. ​


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 276/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að krafa kæranda um bætur samkvæmt lögum um sjúklingatrygginga hafi ekki verið sett fram innan þess fjögurra ára fyrningarfrests sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr. laganna. ​


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 192/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að fyrirliggjandi gögn bentu ekki til annars en að rannsókn og meðferð kæranda hafi verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði.


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 313/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. ​


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 125/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að varanleg einkenni kæranda sem rekja mætti til sjúklingatryggingaratviksins. Þá taldi nefndin að sjúklingatryggingaratvik hafi ekki leitt til skerðingar á varanlegri getu tjónþola til að afla vinnutekna. ​


 • 09. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 25/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að fyrirliggjandi gögn bentu ekki til annars en að rannsókn og meðferð kæranda hafi verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði. Þá taldi nefndin að betri árangur hefði ekki náðst með öðru meðferðarúrræði


 • 08. október 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að svipta norsk skip leyfi til veiða í íslenskri landhelgi kærð

  Leyfi til veiða í fiskveiðilandhelgi Íslands, tilkynning á afla, afladagbækur, vigtun, erlend skip


 • 07. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  nR. 232/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við börn hennar.


 • 07. október 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 230/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynföður við börn hans og föðurömmu við barnabörn hennar.


 • 04. október 2019 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 1/2019, úrskurður 1. júlí 2019

  Míla ehf. gegn Arnóri Sigurvinssyni


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 91/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Aldur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 90/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Delía (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 89/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um að eiginnafnið Reinhard (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 88/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Fallist er á föðurkenninguna Alexandersdóttir.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 87/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Amarie (kvk.) er hafnað.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 86/2019 Úrskurður 3. októeber 2019

  Beiðni um eiginnafnið Jarpi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 85/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Katra (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 84/2019 úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Jasper (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 82/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Ljóni (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 81/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Thorsteinn (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskráð sem ritháttur nafnsins Þorsteinn.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 80/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Yrkir (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 03. október 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 77/2019 Úrskurður 3. október 2019

  Beiðni um eiginnafnið Ezra (kk.) er hafnað.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 16/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 14. júní 2019 kærði Malbikun Akureyrar ehf. útboð Vegagerðarinnar, Vg2019-030, auðkennt „Yfirlagnir á Norður- og Austursvæði 2019 - malbik“. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila að hefja samningaviðræður við Finn ehf. um hið útboðna verk. Jafnframt er þess aðallega krafist að „úrskurðað verði að kærði Vegagerðin skuli ganga til samninga við kæranda“ um hið útboðna verk, en til vara „að úrskurðað verði að verkið skuli boðið út að nýju.“ Verði ekki fallist á fyrri kröfur er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Jafnframt er þess krafist „að báðum kærðu“ verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila og Finni ehf. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerðum varnaraðila 2. júlí og 1. ágúst 2019 var þess krafist að „kröfu kæranda um að Vegagerðin skuli ganga til samninga við kæranda verði vísað frá“ og jafnframt að „öllum öðrum kröfum kæranda verði hafnað.“ Í greinargerð sem móttekin var hjá kærunefnd útboðsmála 1. júlí 2017 krafðist Finnur ehf. þess að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og að kæranda yrði gert að greiða málskostnað fyrirtækisins samkvæmt mati nefndarinnar „ef það er fært en a.m.k. í ríkissjóð“. Kærandi skilaði andsvörum 23. ágúst 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 17. júlí 2019 var hafnað þeirri kröfu varnaraðila að sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem hafði komist á með kæru yrði aflétt.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 14/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 13. maí 2019 kærðu Aflvélar ehf. útboð Ríkiskaupa f.h. Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sameiginlega sem varnaraðila) nr. 20931 auðkennt „Öryggisvottaðir vegriðsendar fyrir Vegagerðina.“ Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um að velja tilboð Nortek ehf. í hinu kærða útboði og að lagt verði fyrir þá „að velja tilboð að nýju.“ Til vara gerir kærandi þá kröfu að hið kærða útboð verði ógilt og lagt verði fyrir varnaraðila að bjóða út innkaupin að nýju. Þá er þess einnig krafist að kærunefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Varnaraðilum og Nortek ehf. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerðvarnaraðila 29. maí 2019 var þess krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Þennan sama dag skilaði Nortek ehf. greinargerð af sinni hálfu þar sem þess var krafist að kærunefnd útboðsmála „staðfesti niðurstöðu kaupanda“ um að ganga til samninga við fyrirtækið. Kærandi skilaði andsvörum sem voru móttekin 30. júlí 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 7. júní 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem komist hafði á með kæru í máli þessu.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 12/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 3. maí 2019 kærði Klæðir ehf. útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Yfirlagnir á Austursvæði, 2019-2020, klæðning“. Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila 30. apríl 2019 um að semja við Munck Asfalt A/S í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er krafist málskostnaðar. Varnaraðila og Munck Asfalt A/S var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerðum varnaraðila 10. og 29. maí 2019 var þess krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Auk þess var þess krafist að kærunefnd útboðsmála léti „í ljós það álit að kærandi skuli sjálfur bera kostnað af því að hafa kæruna uppi.“ Munck Asfalt A/S skilaði greinargerð 9. maí 2019 sem skilja verður sem svo að gerð sé krafa um að öllum kröfum kæranda sé hafnað. Kærandi ítrekaði kröfur og sjónarmið sem koma fram í kæru með tölvubréfi 13. ágúst 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 17. maí 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem komist hafði á með kæru í máli þessu.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 17. apríl 2019 kærði Medor ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. 20879 „Framework Contract for delivery of 1. Implantable Cardiac Pacemakers (ICPs) 2. Implantable Cardioverter-Defibrillators (ICDs) 3. Pacing Leads 4. Defibrillation Leads“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að meta tilboð hans ógilt og taka tilboðum Abbott Medical Denmark og AZ Medica ehf., sem og að kærunefndin leggi fyrir varnaraðila að ganga til samninga við kæranda í samræmi við tilboð hans í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að útboðið í heild sinni verði lýst ógilt og varnaraðilum gert að auglýsa það að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 6. og 10. maí 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Abbott Medical Denmark og AZ Medica ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust athugasemdir AZ Medica ehf. 15. maí 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Kæranda var gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerðir varnaraðila en kærandi nýtti sér það ekki. Kæra beinist að vali tilboða og barst innan lögboðins biðtíma samkvæmt 86. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og leiddi þannig til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar. Með ákvörðun 24. maí 2019 aflétti kærunefndin sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar í kjölfar hins kærða útboðs.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 8/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 12. apríl 2019 kærði Tak – Malbik ehf. útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Efnisvinnsla á Vestursvæði 2019, Fossamelar“. Kærandi krafðist þess að kærunefnd útboðsmála ógilti ákvörðun kærða um að velja tilboð Þróttar ehf. í hinu kærða útboði. Þá var þess krafist að kærunefnd „tjái sig um bótaskyldu kærða og grundvöll skaðabóta“. Auk þess var krafist málskostnaðar. Með bréfi 13. maí 2019 óskaði kærunefnd útboðsmála upplýsinga frá varnaraðila um hvort hið kærða útboð hefði verið auglýst á EES-svæðinu og hvaða sjónarmið réðu því ef það var ekki gert. Í svari varnaraðila frá 20. maí 2019 kom fram að útboðið hefði ekki verið auglýst á EES-svæðinu þar sem það varðaði gerð verksamnings sem væri undir viðmiðunarfjárhæðum til útboðsskyldu samkvæmt reglugerð nr. 178/2018 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). Með ákvörðun 7. júní 2019 tók nefndin afstöðu til kröfu varnaraðila um að sjálfkrafa stöðvun innkaupaferlisins sem komist hafði á með kæru í málinu yrði aflétt. Kröfunni var hafnað og stendur stöðvun innkaupaferlisins því yfir þar til leyst hefur verið úr kröfum kæranda. Hinn 15. júlí 2019 tilkynnti kærunefnd útboðsmála aðilum um að nefndin hefði til skoðunar að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á því um hvers konar samning væri að ræða í hinu kærða útboði, sbr. tilskipun nr. 2014/24/ESB. Var aðilum gefið færi á að tjá sig um þetta, sbr. 3. mgr. 108. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Athugasemdir bárust frá aðilum. 9. ágúst, 29. júlí, 9. ágúst og 21. ágúst 2019.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. mars 2019 kærði Verkís hf. útboð Ríkiskaupa f.h. Vatnajökulsþjóðgarðs (hér eftir vísað til sameiginlega sem varnaraðila) nr. 20888 auðkennt „Innheimtukerfi fyrir þjónustugjöld Vatnajökulsþjóðgarðs.“ Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila að taka tilboði Computer Vision ehf. í hinu kærða útboði. Þá er krafist álits á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda auk málskostnaðar. Varnaraðilum og Computer Vision ehf. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerð varnaraðila 23. apríl 2019 var þess krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Computer Vision ehf. gerði sömu kröfur með greinargerð 23. apríl 2019, auk þess sem krafist var málskostnaðar úr hendi kæranda. Kærandi skilaði andsvörum 18. júní 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 2. maí 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem hafði komist á með kæru í máli þessu.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 5/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 1. apríl 2019 kærði Efla hf. örútboð Ríkiskaupa nr. 20901 „Nýr Landspítali við Hringbraut. Jarðvinna og veitur. Áfangi 1 – Eftirlit“ fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins innan rammasamnings RK 14.26 „Þjónusta sérfræðinga í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) að velja tilboð Verkís hf. í hinu kærða útboði og meta tilboð kæranda ógilt. Til vara er þess krafist að varnaraðilum verði gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Þá er gerð krafa um að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 14. apríl 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Verkís ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær nefndinni 12. apríl 2019. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 3. júní 2019 og gerði þá nýja kröfu um að kærunefndin léti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Með ákvörðun 6. maí 2019 hafnaði kærunefnd útboðsmála að stöðva samningsgerð varnaraðila, Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, við Verkís hf., í kjölfar hins kærða örútboðs.


 • 30. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 275/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Felldur úr gildi úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við dóttur hennar.


 • 30. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 218/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynföður við börn hans.


 • 30. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 166/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynföður við son hans.


 • 28. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 199/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/kostnaður. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um endurgreiðslu kostnaðar vegna hjálpartækis úr slysatryggingum almannatrygginga.


 • 27. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 22/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 19. júlí 2019 kærir Orkuvirki ehf. útboð Landsnets hf. (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Substation Hnappavellir – HNA-40 New 132 kV substation EPC“. Kærandi krefst þess að viðurkennt verði að kærandi teljist „lægstbjóðandi í útboðinu og Landsneti hafi á grundvelli útboðsgagna borið að semja við“ fyrirtækið. Auk þess er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun innkaupaferlisins sem komst á með kæru í þessu máli.


 • 27. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 25. apríl 2019 kærði Geveko Markings Sweden AB útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20916 auðkennt „Thermoplastic road marking materials for IRCA.“ Kærandi krefst þess að sú ákvörðun varnaraðila að velja tilboð Kelly Bros (Erinline) Ltd. í hinu kærða útboði verði felld úr gildi og að varnaraðila verði gert að velja tilboð kæranda. Varnaraðila og Kelly Bros (Erinline) Ltd. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerð 2. maí 2019 krafðist varnaraðili að kröfum kæranda yrði hafnað auk málskostnaðar. Kelly Bros (Erinline) Ltd. skilaði sjónarmiðum af sinni hálfu 7. maí 2019, sem skilja verður sem svo að fyrirtækið krefjist þess að kröfum kæranda verði hafnað. Kærandi skilaði andsvörum 19. júní 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 10. maí 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem hafði komist á með kæru.


 • 27. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 288/2019 - Úrskurður

  Viðurlög. Ótilkynnt vinna. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt í tvo mánuði vegna ótilkynntrar vinnu.


 • 27. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 272/2019 - Úrskurður

  Viðurlög. Ótilkynnt dvöl erlendis. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt í tvo mánuði og innheimta ofgreiddar bætur.


 • 27. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 253/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta. Kærandi var með opna launagreiðendaskrá.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 83/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 70/2019 - Álit

  Kattahald.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 67/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 63/2019 - Álit

  Pallur á sameiginlegri lóð.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 62/2019 - Álit

  Framkvæmdir á sameign: Skaðabætur.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 61/2019 - Úrskurður

  Kostnaður vegna rafmagns og hita.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 58/2019 - Úrskurður

  Bankaábyrgð.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 55/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 53/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 52/2019 - Álit

  Uppsetning fjarskiptamasturs á sameign.


 • 26. september 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 35/2019 - Álit

  Hagnýting séreignar. Umgengni um sameign.


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 268/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að fella umönnun sonar kæranda undir 2. flokk, 43% greiðslur. ​ ​


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 292/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 263/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 260/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 248/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur.


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 269/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja örorkumat þar sem endurhæfing taldist ekki fullreynd.


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 298/2019 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem kærufrestur var liðinn.


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 217/2019 - Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest afgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands á umsókn kæranda um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við tannlækningar.


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 183/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að fyrirliggjandi gögn bentu ekki til annars en að rannsókn og meðferð kæranda hafi verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði. Þá taldi nefndin að betri árangur hefði ekki náðst með öðru meðferðarúrræði.


 • 25. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 158/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að varanleg einkenni kæranda sem rekja mætti til sjúklingatryggingaratviksins. ​


 • 24. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 211/2019 - Úrskurður

  Akstursþjónusta. Felld úr gildi synjun Akureyrarbæjar á umsókn um akstursþjónustu. Nýtt gagn í málinu sem sveitarfélagið hafði ekki tekið afstöðu til.


 • 24. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 208/2019 - Úrskurður

  Heimaþjónusta. Staðfest synjun Ísafjarðarbæjar á umsókn kæranda um heimaþjónustu. Heimilismaður getur aðstoðað við heimilishald.


 • 24. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 170/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra. Felld úr gildi ákvörðun Kópavogsbæjar um að fresta afgreiðslu umsóknar og lagt fyrir sveitarfélagið að taka umsókn til efnislegrar afgreiðslu. ​


 • 19. september 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 4/2019

  Stórhöfði [], Reykjavík


 • 822/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem beiðni kæranda laut að gögnum í tilteknu sakamáli en upplýsingalög taka ekki til slíkra gagna, sbr. 1. mgr. 4. gr. upplýsingalaga.


 • 821/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru vegna afgreiðslu dómstólasýslunnar á beiðni um aðgang að gögnum var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem meðferð dómstólasýslunnar á gagnabeiðni er ekki kæranleg til nefndarinnar.


 • 18. september 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 3/2019

  Miðhraun [], Garðabæ


 • 820/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru vegna synjunar skrifstofu Alþingis á beiðni um aðgang að gögnum var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem ákvörðunin er ekki kæranleg til nefndarinnar.


 • 819/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að umsóknargögnum tilteknar vörumerkjarumsóknar. Ekki var fallist á það að gögnin væru undanskilin upplýsingarétti þar sem óheimilt hafi verið að veita aðgang að þeim á grundvelli ákvæðis í vörumerkjalögum sem var við gildi þegar umsóknin var lögð fram. Þá féllst nefndin ekki á að óheimilt væri að veita kæranda aðgang að gögnunum vegna 9. gr. upplýsingalaga en í þeim væri ekki að finna upplýsingar um einka- eða fjárhagsmálefni sem sanngjarnt væri og eðlilegt að leynt færu. Var því Hugverkastofunni gert að veita kæranda aðgang að umsóknargögnunum.


 • 818/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Fallist var á rétt kæranda til aðgangs að fylgiskjali yfirlýsingar sem Grímsnes- og Grafningshreppur og Byggingarfélagið Geysir undirrituðu 27. september 2005. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi ekki að fylgiskjalið, sem hafði að geyma yfirlit yfir greiðslur lóðareigenda fyrir vatnsinntak við sumarhúsalóðir í Grímsnes- og Grafningshreppi, innihéldi viðkvæmar fjárhagsupplýsingar um einstaklinga sem óheimilt væri að veita aðgang að vegna 9. gr. upplýsingalaga. Þá var kæru vegna afgreiðslu Grímsnes- og Grafningshrepps á beiðni um aðgang að undirrituðum samningi vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem umbeðið gagn væri ekki fyrirliggjandi.


 • 817/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál á þeim grundvelli að umbeðin gögn væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga og lægi ekki fyrir synjun beiðni um aðgang að gögnum sem kæranleg væri til nefndarinnar.


 • 816/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál á þeim grundvelli að umbeðin gögn væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga og því lægi ekki fyrir synjun beiðni um aðgang að gögnum sem kæranleg væri til nefndarinnar.


 • 815/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að upplýsingum í þremur minnisblöðum Reykjavíkurborgar. Úrskurðarnefndin staðfesti ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja kæranda um aðgang að einu minnisblaðinu í heild sinni þar sem í því væru upplýsingar um að tilteknir einstaklingar hafi verið grunaðir um refsiverða háttsemi. Nefndin taldi minnisblaðið geyma viðkvæmar upplýsingar um einkahagi einstaklinga sem sanngjarnt væri og eðlilegt að leynt færi, sbr. 9. gr. upplýsingalaga og að ekki væri unnt að afhenda hluta þess, sbr. 3. mgr. 5. gr. laganna. Þá var staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja kæranda um aðgang að upplýsingum um framgang starfsmanns í starfi sem afmáðar voru úr minnisblaði, sbr. 1. mgr. 7. gr. upplýsingalaga. Reykjavíkurborg var aftur á móti gert að afhenda kæranda upplýsingar um lögmannskostnað einstaklinga sem áttu í ágreiningi við sveitarfélagið en ekki var talið að þær heyrðu undir 9. gr. upplýsingalaga.


 • 814/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Í málinu var leyst úr rétti kæranda til aðgangs að upplýsingum frá Isavia ohf. um framboð á flugsætum og farþegafjölda sem fari um Keflavíkurflugvöll, sundurliðuðum eftir flugrekstraraðilum og tímabilum, að minnsta kosti fimm ár aftur í tímann. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál staðfesti ákvörðun Isavia ohf. um að synja beiðni kæranda á þeim grundvelli að upplýsingarnar væru undirorpnar sérstakri þagnarskyldu á grundvelli 71. gr. b laga um loftferðir, nr. 60/1998.


 • 813/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að annars vegar samningum um rannsóknarverkefni sem Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) hafi gert við ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki í opinberri eigu á tilteknu tímabili og hins vegar upplýsingum um húsaleigusamninga ÍSOR og kostnað vegna húsnæðis stofnunarinnar. Fallist var á rétt kæranda til aðgangs að samningum sem gerðir voru við ráðuneyti og stofnanir. Nefndin taldi hins vegar að stofnuninni væri heimilt að takmarka aðgang að samningum við fyrirtæki í opinberri eigu þar sem upplýsingar í þeim varði mikilvæga samkeppnishagsmuni ÍSOR, sbr. 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Þá var fallist á rétt kæranda til aðgangs að húsaleigusamningi ÍSOR við fjármálaráðuneytið en staðfest ákvörðun stofnunarinnar um að synja um aðgang að húsaleigusamningi við fyrirtæki í opinberri eigu á grundvelli 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. ÍSOR var auk þess gert að taka afstöðu til þess hluta gagnabeiðni kæranda sem ekki hafði verið afgreiddur.


 • 18. september 2019 / Úrskurðir vegna kosninga

  Úrskurður í máli nr. DMR19070007

  Kæra á úrskurði kjörnefndar sem skipuð var af sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.


 • 18. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 356/2019 - Úrskurður

  Formannmarki. Kæru vísað frá þar sem að ekki liggur fyrir stjórnvaldsákvörðun í málinu.


 • 18. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 274/2019 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem kærufrestur er liðinn.


 • 18. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 239/2019 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Tryggingastofnun ber lögbundna skyldu til að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur sé þess farið á leit við stofnunina í þeim tilvikum þar sem lögformleg meðlagsákvörðun liggur fyrir, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.


 • 18. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 210/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun um endurreikning og uppgjör Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum ársins 2018 og ákvörðun að krefja kæranda um endurgreiðslu ofgreiddra bóta.


 • 18. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  nR. 185/2019 - Úrskurður

  Barnalífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn kæranda um barnalífeyri með barni hennar. Búsetuskilyrði 1. mgr. 20. gr. laga um almannatryggingar ekki uppfyllt í tilfelli kæranda. Ekki fallist á að um brot á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013, væri að ræða ​


 • 18. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 251/2019 - Úrskurður

  Örorkubætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um örorkulífeyrisgreiðslur á árinu 2018.


 • 18. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 207/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfestar ákvarðanir Tryggingastofnunar ríkisins um endurreikning og uppgjör á tekjutengdum bótum og um innheimtu ofgreiddra bóta.


 • 18. september 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 2/2019

  Korngarðar [], Reykjavík


 • 13. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 83/2019 Úrskurður 13. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Heidi er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 11. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 294/2019 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu endurhæfingarlífeyris. Endurhæfingaráætlun var ekki talin uppfylla skilyrði 7. gr. laga um félagslega aðstoð þar sem að hún var hvorki talin nægjanlega umfangsmikil né markviss.


 • 11. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 281/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 11. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 184/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að krafa kæranda um bætur samkvæmt lögum um sjúklingatrygginga hafi ekki verið sett fram innan þess fjögurra ára fyrningarfrests sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr. laganna. ​


 • 11. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 153/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að fyrirliggjandi gögn bentu ekki til annars en að rannsókn og meðferð kæranda hafi verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði.


 • 11. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 242/2019 - Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um greiðsluþátttöku á grundvelli 1. mgr. 23. gr. laga um sjúkratryggingar vegna læknismeðferðar erlendis.


 • 09. september 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Kæra á málsmeðferð Embættis landlæknis

  Kærð var málsmeðferð Embættis landlæknis vegna meintra mistaka og vanrækslu auk ótilhlýðilegrar framkomu heilbrigðisstarfsmanna. Ráðuneytið taldi hvorki málsmeðferðarreglur 12. gr. laga um landlækni og lýðheilsu hafa verið brotnar né málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga og hafnaði kærunni.


 • 09. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 241/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara um að synja kæranda um greiðsluaðlögun á grundvelli b-liðar 1. mgr. 6. gr. lge. Fyrirliggjandi gögn gáfu ekki nægilega glögga mynd af fjárhag kæranda.


 • 06. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 79/2019 Úrskurður 6. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Marley er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 78/2019 Úrskurður 5. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Evelía er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 240/2019 - Úrskurður

  Fæðingarstyrkur námsmanna. Synjun Fæðingarorlofssjóðs staðfest. Skilyrði um fullt nám ekki uppfyllt.


 • 05. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 233/2019 - Úrskurður

  Greiðsluáætlun. Staðfestur útreikningur Fæðingarorlofssjóðs á mánaðarlegum greiðslum til kæranda. Ekki litið til tekna á erlendum vinnumarkaði.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 235/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 201/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri aftur í tímann. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 191/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 4% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 182/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að varanleg einkenni kæranda mætti ekki rekja til sjúklingatryggingaratviksins. Þá taldi nefndin að sjúklingatryggingaratvik hafi ekki leitt til skerðingar á varanlegri getu tjónþola til að afla vinnutekna.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 173/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að fyrirliggjandi gögn bentu ekki til annars en að rannsókn og meðferð kæranda hafi verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 88/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi tímabil þjáningabóta væri réttilega metið en ekki kom til greiðslu þar sem tjónið uppfyllti ekki skilyrði 1. málsl. 2. mgr, 5. gr. laga um sjúklingatryggingu um að tjónið nemi ákveðinni lágmarksfjárhæð.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 213/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við dóttur hennar.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 176/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við son hennar.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 138/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynforeldra við son þeirra.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 262/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 237/2019 - Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að hafna umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur þar sem hún var skráð í nám.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 229/2019 - Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 228/2019 - Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 226/2019 - Úrskurður

  Viðurlög. Ótilkynnt nám. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt kæranda í tvo mánuði og innheimta ofgreiddar bætur.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 204/2019 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira