Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 1-200 af 12338 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 04. október 2019 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 1/2019, úrskurður 1. júlí 2019

  Míla ehf. gegn Arnóri Sigurvinssyni


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 16/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 14. júní 2019 kærði Malbikun Akureyrar ehf. útboð Vegagerðarinnar, Vg2019-030, auðkennt „Yfirlagnir á Norður- og Austursvæði 2019 - malbik“. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila að hefja samningaviðræður við Finn ehf. um hið útboðna verk. Jafnframt er þess aðallega krafist að „úrskurðað verði að kærði Vegagerðin skuli ganga til samninga við kæranda“ um hið útboðna verk, en til vara „að úrskurðað verði að verkið skuli boðið út að nýju.“ Verði ekki fallist á fyrri kröfur er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Jafnframt er þess krafist „að báðum kærðu“ verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila og Finni ehf. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerðum varnaraðila 2. júlí og 1. ágúst 2019 var þess krafist að „kröfu kæranda um að Vegagerðin skuli ganga til samninga við kæranda verði vísað frá“ og jafnframt að „öllum öðrum kröfum kæranda verði hafnað.“ Í greinargerð sem móttekin var hjá kærunefnd útboðsmála 1. júlí 2017 krafðist Finnur ehf. þess að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og að kæranda yrði gert að greiða málskostnað fyrirtækisins samkvæmt mati nefndarinnar „ef það er fært en a.m.k. í ríkissjóð“. Kærandi skilaði andsvörum 23. ágúst 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 17. júlí 2019 var hafnað þeirri kröfu varnaraðila að sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem hafði komist á með kæru yrði aflétt.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 14/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 13. maí 2019 kærðu Aflvélar ehf. útboð Ríkiskaupa f.h. Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sameiginlega sem varnaraðila) nr. 20931 auðkennt „Öryggisvottaðir vegriðsendar fyrir Vegagerðina.“ Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um að velja tilboð Nortek ehf. í hinu kærða útboði og að lagt verði fyrir þá „að velja tilboð að nýju.“ Til vara gerir kærandi þá kröfu að hið kærða útboð verði ógilt og lagt verði fyrir varnaraðila að bjóða út innkaupin að nýju. Þá er þess einnig krafist að kærunefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Varnaraðilum og Nortek ehf. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerðvarnaraðila 29. maí 2019 var þess krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Þennan sama dag skilaði Nortek ehf. greinargerð af sinni hálfu þar sem þess var krafist að kærunefnd útboðsmála „staðfesti niðurstöðu kaupanda“ um að ganga til samninga við fyrirtækið. Kærandi skilaði andsvörum sem voru móttekin 30. júlí 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 7. júní 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem komist hafði á með kæru í máli þessu.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 12/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 3. maí 2019 kærði Klæðir ehf. útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Yfirlagnir á Austursvæði, 2019-2020, klæðning“. Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila 30. apríl 2019 um að semja við Munck Asfalt A/S í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er krafist málskostnaðar. Varnaraðila og Munck Asfalt A/S var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerðum varnaraðila 10. og 29. maí 2019 var þess krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Auk þess var þess krafist að kærunefnd útboðsmála léti „í ljós það álit að kærandi skuli sjálfur bera kostnað af því að hafa kæruna uppi.“ Munck Asfalt A/S skilaði greinargerð 9. maí 2019 sem skilja verður sem svo að gerð sé krafa um að öllum kröfum kæranda sé hafnað. Kærandi ítrekaði kröfur og sjónarmið sem koma fram í kæru með tölvubréfi 13. ágúst 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 17. maí 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem komist hafði á með kæru í máli þessu.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 17. apríl 2019 kærði Medor ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. 20879 „Framework Contract for delivery of 1. Implantable Cardiac Pacemakers (ICPs) 2. Implantable Cardioverter-Defibrillators (ICDs) 3. Pacing Leads 4. Defibrillation Leads“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að meta tilboð hans ógilt og taka tilboðum Abbott Medical Denmark og AZ Medica ehf., sem og að kærunefndin leggi fyrir varnaraðila að ganga til samninga við kæranda í samræmi við tilboð hans í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að útboðið í heild sinni verði lýst ógilt og varnaraðilum gert að auglýsa það að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 6. og 10. maí 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. Abbott Medical Denmark og AZ Medica ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust athugasemdir AZ Medica ehf. 15. maí 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Kæranda var gefinn kostur á að gera athugasemdir við greinargerðir varnaraðila en kærandi nýtti sér það ekki. Kæra beinist að vali tilboða og barst innan lögboðins biðtíma samkvæmt 86. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og leiddi þannig til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar. Með ákvörðun 24. maí 2019 aflétti kærunefndin sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar í kjölfar hins kærða útboðs.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 8/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 12. apríl 2019 kærði Tak – Malbik ehf. útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Efnisvinnsla á Vestursvæði 2019, Fossamelar“. Kærandi krafðist þess að kærunefnd útboðsmála ógilti ákvörðun kærða um að velja tilboð Þróttar ehf. í hinu kærða útboði. Þá var þess krafist að kærunefnd „tjái sig um bótaskyldu kærða og grundvöll skaðabóta“. Auk þess var krafist málskostnaðar. Með bréfi 13. maí 2019 óskaði kærunefnd útboðsmála upplýsinga frá varnaraðila um hvort hið kærða útboð hefði verið auglýst á EES-svæðinu og hvaða sjónarmið réðu því ef það var ekki gert. Í svari varnaraðila frá 20. maí 2019 kom fram að útboðið hefði ekki verið auglýst á EES-svæðinu þar sem það varðaði gerð verksamnings sem væri undir viðmiðunarfjárhæðum til útboðsskyldu samkvæmt reglugerð nr. 178/2018 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). Með ákvörðun 7. júní 2019 tók nefndin afstöðu til kröfu varnaraðila um að sjálfkrafa stöðvun innkaupaferlisins sem komist hafði á með kæru í málinu yrði aflétt. Kröfunni var hafnað og stendur stöðvun innkaupaferlisins því yfir þar til leyst hefur verið úr kröfum kæranda. Hinn 15. júlí 2019 tilkynnti kærunefnd útboðsmála aðilum um að nefndin hefði til skoðunar að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á því um hvers konar samning væri að ræða í hinu kærða útboði, sbr. tilskipun nr. 2014/24/ESB. Var aðilum gefið færi á að tjá sig um þetta, sbr. 3. mgr. 108. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Athugasemdir bárust frá aðilum. 9. ágúst, 29. júlí, 9. ágúst og 21. ágúst 2019.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. mars 2019 kærði Verkís hf. útboð Ríkiskaupa f.h. Vatnajökulsþjóðgarðs (hér eftir vísað til sameiginlega sem varnaraðila) nr. 20888 auðkennt „Innheimtukerfi fyrir þjónustugjöld Vatnajökulsþjóðgarðs.“ Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila að taka tilboði Computer Vision ehf. í hinu kærða útboði. Þá er krafist álits á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda auk málskostnaðar. Varnaraðilum og Computer Vision ehf. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerð varnaraðila 23. apríl 2019 var þess krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Computer Vision ehf. gerði sömu kröfur með greinargerð 23. apríl 2019, auk þess sem krafist var málskostnaðar úr hendi kæranda. Kærandi skilaði andsvörum 18. júní 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 2. maí 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem hafði komist á með kæru í máli þessu.


 • 30. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 5/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 1. apríl 2019 kærði Efla hf. örútboð Ríkiskaupa nr. 20901 „Nýr Landspítali við Hringbraut. Jarðvinna og veitur. Áfangi 1 – Eftirlit“ fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins innan rammasamnings RK 14.26 „Þjónusta sérfræðinga í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) að velja tilboð Verkís hf. í hinu kærða útboði og meta tilboð kæranda ógilt. Til vara er þess krafist að varnaraðilum verði gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Þá er gerð krafa um að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 14. apríl 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Verkís ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær nefndinni 12. apríl 2019. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 3. júní 2019 og gerði þá nýja kröfu um að kærunefndin léti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Með ákvörðun 6. maí 2019 hafnaði kærunefnd útboðsmála að stöðva samningsgerð varnaraðila, Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins, við Verkís hf., í kjölfar hins kærða örútboðs.


 • 28. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 199/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/kostnaður. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um endurgreiðslu kostnaðar vegna hjálpartækis úr slysatryggingum almannatrygginga.


 • 27. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 22/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 19. júlí 2019 kærir Orkuvirki ehf. útboð Landsnets hf. (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Substation Hnappavellir – HNA-40 New 132 kV substation EPC“. Kærandi krefst þess að viðurkennt verði að kærandi teljist „lægstbjóðandi í útboðinu og Landsneti hafi á grundvelli útboðsgagna borið að semja við“ fyrirtækið. Auk þess er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun innkaupaferlisins sem komst á með kæru í þessu máli.


 • 27. september 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 25. apríl 2019 kærði Geveko Markings Sweden AB útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20916 auðkennt „Thermoplastic road marking materials for IRCA.“ Kærandi krefst þess að sú ákvörðun varnaraðila að velja tilboð Kelly Bros (Erinline) Ltd. í hinu kærða útboði verði felld úr gildi og að varnaraðila verði gert að velja tilboð kæranda. Varnaraðila og Kelly Bros (Erinline) Ltd. var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Með greinargerð 2. maí 2019 krafðist varnaraðili að kröfum kæranda yrði hafnað auk málskostnaðar. Kelly Bros (Erinline) Ltd. skilaði sjónarmiðum af sinni hálfu 7. maí 2019, sem skilja verður sem svo að fyrirtækið krefjist þess að kröfum kæranda verði hafnað. Kærandi skilaði andsvörum 19. júní 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 10. maí 2019 var aflétt þeirri sjálfkrafa stöðvun hins kærða útboðs sem hafði komist á með kæru.


 • 19. september 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 4/2019

  Stórhöfði [], Reykjavík


 • 822/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem beiðni kæranda laut að gögnum í tilteknu sakamáli en upplýsingalög taka ekki til slíkra gagna, sbr. 1. mgr. 4. gr. upplýsingalaga.


 • 821/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru vegna afgreiðslu dómstólasýslunnar á beiðni um aðgang að gögnum var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem meðferð dómstólasýslunnar á gagnabeiðni er ekki kæranleg til nefndarinnar.


 • 18. september 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 3/2019

  Miðhraun [], Garðabæ


 • 820/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru vegna synjunar skrifstofu Alþingis á beiðni um aðgang að gögnum var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem ákvörðunin er ekki kæranleg til nefndarinnar.


 • 819/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að umsóknargögnum tilteknar vörumerkjarumsóknar. Ekki var fallist á það að gögnin væru undanskilin upplýsingarétti þar sem óheimilt hafi verið að veita aðgang að þeim á grundvelli ákvæðis í vörumerkjalögum sem var við gildi þegar umsóknin var lögð fram. Þá féllst nefndin ekki á að óheimilt væri að veita kæranda aðgang að gögnunum vegna 9. gr. upplýsingalaga en í þeim væri ekki að finna upplýsingar um einka- eða fjárhagsmálefni sem sanngjarnt væri og eðlilegt að leynt færu. Var því Hugverkastofunni gert að veita kæranda aðgang að umsóknargögnunum.


 • 818/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Fallist var á rétt kæranda til aðgangs að fylgiskjali yfirlýsingar sem Grímsnes- og Grafningshreppur og Byggingarfélagið Geysir undirrituðu 27. september 2005. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi ekki að fylgiskjalið, sem hafði að geyma yfirlit yfir greiðslur lóðareigenda fyrir vatnsinntak við sumarhúsalóðir í Grímsnes- og Grafningshreppi, innihéldi viðkvæmar fjárhagsupplýsingar um einstaklinga sem óheimilt væri að veita aðgang að vegna 9. gr. upplýsingalaga. Þá var kæru vegna afgreiðslu Grímsnes- og Grafningshrepps á beiðni um aðgang að undirrituðum samningi vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál þar sem umbeðið gagn væri ekki fyrirliggjandi.


 • 817/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál á þeim grundvelli að umbeðin gögn væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga og lægi ekki fyrir synjun beiðni um aðgang að gögnum sem kæranleg væri til nefndarinnar.


 • 816/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Kæru var vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál á þeim grundvelli að umbeðin gögn væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga og því lægi ekki fyrir synjun beiðni um aðgang að gögnum sem kæranleg væri til nefndarinnar.


 • 815/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að upplýsingum í þremur minnisblöðum Reykjavíkurborgar. Úrskurðarnefndin staðfesti ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja kæranda um aðgang að einu minnisblaðinu í heild sinni þar sem í því væru upplýsingar um að tilteknir einstaklingar hafi verið grunaðir um refsiverða háttsemi. Nefndin taldi minnisblaðið geyma viðkvæmar upplýsingar um einkahagi einstaklinga sem sanngjarnt væri og eðlilegt að leynt færi, sbr. 9. gr. upplýsingalaga og að ekki væri unnt að afhenda hluta þess, sbr. 3. mgr. 5. gr. laganna. Þá var staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja kæranda um aðgang að upplýsingum um framgang starfsmanns í starfi sem afmáðar voru úr minnisblaði, sbr. 1. mgr. 7. gr. upplýsingalaga. Reykjavíkurborg var aftur á móti gert að afhenda kæranda upplýsingar um lögmannskostnað einstaklinga sem áttu í ágreiningi við sveitarfélagið en ekki var talið að þær heyrðu undir 9. gr. upplýsingalaga.


 • 814/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Í málinu var leyst úr rétti kæranda til aðgangs að upplýsingum frá Isavia ohf. um framboð á flugsætum og farþegafjölda sem fari um Keflavíkurflugvöll, sundurliðuðum eftir flugrekstraraðilum og tímabilum, að minnsta kosti fimm ár aftur í tímann. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál staðfesti ákvörðun Isavia ohf. um að synja beiðni kæranda á þeim grundvelli að upplýsingarnar væru undirorpnar sérstakri þagnarskyldu á grundvelli 71. gr. b laga um loftferðir, nr. 60/1998.


 • 813/2019. Úrskurður frá 10. september 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að annars vegar samningum um rannsóknarverkefni sem Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) hafi gert við ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki í opinberri eigu á tilteknu tímabili og hins vegar upplýsingum um húsaleigusamninga ÍSOR og kostnað vegna húsnæðis stofnunarinnar. Fallist var á rétt kæranda til aðgangs að samningum sem gerðir voru við ráðuneyti og stofnanir. Nefndin taldi hins vegar að stofnuninni væri heimilt að takmarka aðgang að samningum við fyrirtæki í opinberri eigu þar sem upplýsingar í þeim varði mikilvæga samkeppnishagsmuni ÍSOR, sbr. 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Þá var fallist á rétt kæranda til aðgangs að húsaleigusamningi ÍSOR við fjármálaráðuneytið en staðfest ákvörðun stofnunarinnar um að synja um aðgang að húsaleigusamningi við fyrirtæki í opinberri eigu á grundvelli 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. ÍSOR var auk þess gert að taka afstöðu til þess hluta gagnabeiðni kæranda sem ekki hafði verið afgreiddur.


 • 18. september 2019 / Úrskurðir vegna kosninga

  Úrskurður í máli nr. DMR19070007

  Kæra á úrskurði kjörnefndar sem skipuð var af sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.


 • 18. september 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 2/2019

  Korngarðar [], Reykjavík


 • 05. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 240/2019 - Úrskurður

  Fæðingarstyrkur námsmanna. Synjun Fæðingarorlofssjóðs staðfest. Skilyrði um fullt nám ekki uppfyllt.


 • 05. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 233/2019 - Úrskurður

  Greiðsluáætlun. Staðfestur útreikningur Fæðingarorlofssjóðs á mánaðarlegum greiðslum til kæranda. Ekki litið til tekna á erlendum vinnumarkaði.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 235/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 201/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri aftur í tímann. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 191/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 4% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 182/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að varanleg einkenni kæranda mætti ekki rekja til sjúklingatryggingaratviksins. Þá taldi nefndin að sjúklingatryggingaratvik hafi ekki leitt til skerðingar á varanlegri getu tjónþola til að afla vinnutekna.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 173/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að fyrirliggjandi gögn bentu ekki til annars en að rannsókn og meðferð kæranda hafi verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu á viðkomandi sviði.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 88/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi tímabil þjáningabóta væri réttilega metið en ekki kom til greiðslu þar sem tjónið uppfyllti ekki skilyrði 1. málsl. 2. mgr, 5. gr. laga um sjúklingatryggingu um að tjónið nemi ákveðinni lágmarksfjárhæð.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 213/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við dóttur hennar.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 176/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við son hennar.


 • 04. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 138/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynforeldra við son þeirra.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 262/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 237/2019 - Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að hafna umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur þar sem hún var skráð í nám.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 229/2019 - Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 228/2019 - Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 226/2019 - Úrskurður

  Viðurlög. Ótilkynnt nám. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt kæranda í tvo mánuði og innheimta ofgreiddar bætur.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 204/2019 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 180/2019 - Úrskurður

  Afturköllun. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að afturkalla fyrri ákvörðun um bótahlutfall kæranda.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 179/2019 - Úrskurður

  Viðurlög. ótilkynnt vinna. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt kæranda í tvo mánuði vegna ótilkynntrar vinnu. Felld úr gildi ákvörðun um endurgreiðslu ofgreiddra bóta og vísað til nýrrar afgreiðslu stofnunarinnar. Ekki rannsakað nægjanlega.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 171/2019 - Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif fyrri viðurlaga. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bætur í tvo mánuði og innheimta ofgreiddar bætur vegna ótilkynntra tekna. Einnig staðfest ákvörðun stofnunarinnar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur með vísan til 61. gr. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar.


 • 03. september 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 168/2019 - Úrskurður

  Bótahlutfall. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um 60% bótahlutfall líkt og kærandi var reiðbúinn að ráða sig til.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 76/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Illíes er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 75/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Fallist er á móðurkenningu Dönudóttir.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 74/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Tófa er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 73/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Gaston er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 72/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Sezar er hafnað.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 70/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Aryan er hafnað.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 69/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um millinafnið Haukdal er hafnað.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 67/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Catra er hafnað.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 60/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Maia er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttur nafnsins Maja.


 • 02. september 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 58/2019 Úrskurður 2. september 2019

  Beiðni um eiginnafnið Ursula er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttur nafnsins Úrsúla


 • 30. ágúst 2019 / Kærunefnd jafnréttismála

  Nr. 4/2019 - Úrskurður

  Jöfn meðferð á vinnumarkaði. Kröfur um íslenskukunnáttu í starfi.


 • 28. ágúst 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 350/2019 - Úrskurður

  Beiðni kærenda um endurupptöku er samþykkt. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kærenda til efnismeðferðar.


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 198/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt. Felld úr gildi synjun stofnunarinnar um greiðslu örorkustyrks og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar.


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 194/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 8% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 186/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 0% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 216/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt. Felld úr gildi ákvörðun stofnunarinnar að synja kæranda um örorkustyrk. Fallist á að skilyrði örorkustyrks væru uppfyllt og málinu heimvísað til ákvörðunar á tímalengd örorkustyrks.


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 214/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 202/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 96/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Ekki fallist á að afgreiðsla máls hefði dregist óhæfilega, sbr. 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga.


 • 28. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 162/2019 - Úrskurður

  Barnavernd. Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynföður við son hans.


 • 26. ágúst 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 24/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 6. ágúst 2019 kærir Almenna umhverfisþjónustan ehf. innkaup Grundafjarðarbæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) á verki auðkennt „Steypt gata við G. Run – milli Nesvegar og Sólvalla“. Skilja verður kæru svo að þess sé krafist að sú ákvörðun varnaraðila að ganga til samninga við Þ.G. Þorkelsson verktaka ehf. um verkið sé ógild og að samið verði við kæranda. Auk þess er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva samningsgerð um stundarsakir á meðan leyst er úr kæru þessari.


 • 26. ágúst 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 23/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 22. júlí 2019 kæra Hópferðabílar Reynis Jóhannssonar ehf. og Sigurður Sverrir Jónsson útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Hvalfjarðarsveitar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20912 „Skólaakstur fyrir Hvalfjarðarsveit“. Kærendur krefjast þess að kærunefnd útboðsmála ógildi útboðið og geri varnaraðilum að auglýsa það að nýju. Þá er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kærendum. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun hins kærða innkaupaferlis sem komst á með kæru í máli þessu.


 • 26. ágúst 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 21/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 11. júlí 2019 kærir Jökulfell ehf. samningskaup RARIK auðkennd „Hitaveita RARIK í Hornafirði – Lagning stofnpípu frá Hoffelli og að kyndistöð á Höfn“. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila RARIK (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að ganga til samningskaupa við Rósaberg ehf. um fyrrnefnt verk og að lagt verði fyrir RARIK að auglýsa verkið að nýju. Til vara er þess krafist að fyrrnefnd ákvörðun verði ógilt og að tilboð sem bárust utan tilboðsfrests verði metin ógild. Þá er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að stöðva hið kærða innkaupaferli þar til endanlega verður leyst úr málinu.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 286/2019 - Úrskurður

  Formannmarki. Kæru vísað frá þar sem kærandi hafði óskað eftir endurupptöku málsins hjá Sjúkratryggingum Íslands áður en kæra barst úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 252/2019 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem kærufrestur var liðinn. ​Ekki var talið afsakanlegt að kæran barst ekki fyrr eða að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 189/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að fella umönnun dóttur kæranda undir 3. flokk, 35% greiðslur.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 167/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að fella umönnun vegna dóttur kærenda undir 4. flokk, 25% greiðslur.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 113/2019 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja kæranda um greiðsluþátttöku í ferðakostnaði innanlands. Skilyrði undantekningarákvæðis 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 871/2004 ekki talið uppfyllt. ​


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 197/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að ákvarða umönnun sonar kæranda samkvæmt 5. flokki, 0% greiðslur.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 181/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 164/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um uppbót/styrk til bifreiðakaupa. Skilyrði um hreyfihömlun samkvæmt 10. gr. laga nr. 99/2007 ekki uppfyllt.


 • 812/2019. Úrskurður frá 23. júlí 2019

  Seðlabanki Íslands krafðist þess að réttaráhrifum úrskurðar úrskurðarnefndar nr. 810/2019 yrði frestað með vísan til 1. mgr. 24. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, enda hygðist bankinn bera úrskurðinn undir dómstóla. Krafa Seðlabanka Íslands byggði m.a. á því að birting skjalsins, sem fallist var á aðgang að í úrskurðinum, kynni að skerða með óbætanlegum hætti annars vegar orðspor bankans og hins vegar nánar tilgreinds starfsmanns. Að auki teldi bankinn mikilvægt að fá úrlausn dómstóla um skýringu á 7. gr. upplýsingalaga, en úrskurðarframkvæmd nefndarinnar væri reikul við skýringu á því hvað félli undir orðalagið „starfssambandið að öðru leyti“ í 7. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd tók fram að ekki yrði séð að dómstólar hefðu tekið afstöðu til sambærilegs ágreinings og leyst var úr í úrskurðinum, og kynni því að vera ástæða til þess að bera ágreining um túlkun framangreinds ákvæðis upplýsingalaga undir dómstóla. Í því samhengi tók nefndin þó fram að enda þótt einhver þróun kynni að hafa átt sér stað í túlkun hennar á 7. gr. upplýsingalaga teldi hún ekki augljóst að eldri úrskurðarframkvæmd hefði leitt til þess að synjun Seðlabankans á umbeðnu gagni hefði verið staðfest. Með vísan til vafa um túlkun á 7. gr. laganna og hagsmuna bankans taldi nefndin rétt, eins og á stæði, að fresta réttaráhrifum úrskurðarins.


 • 18. ágúst 2019 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 1/2019

  Beiðni um endurupptöku héraðsdómsmáls nr. S-48/2013


 • 18. ágúst 2019 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 3/2018

  Beiðni um endurupptöku héraðsdómsmáls nr. S-94/2014


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 246/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra. Ekki fallist á beiðni um að fresta réttaráhrifum ákvörðunar Byggðasamlags Vestfjarða um breytingu á skammtímavistun kæranda.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 157/2019 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Staðfest ákvörðun Kópavogsbæjar um að segja upp húsaleigusamningi við kæranda þar sem hann upplýsti ekki um eignir sínar.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 150/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um sérmerkt bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða. Læknisfræðileg skilyrði ekki uppfyllt.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 141/2019 - Úrskurður

  Sérstakar húsaleigubætur. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar um greiðslu sérstakra húsaleigubóta aftur í tímann. Ekki fallist á að í matsviðmiðum Reykjavíkurborgar fælist ólögmæt mismunun.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 140/2019 - Úrskurður

  Sérstakar húsaleigubætur. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar um greiðslu sérstakra húsaleigubóta aftur í tímann. Ekki fallist á að í matsviðmiðum Reykjavíkurborgar fælist ólögmæt mismunun.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 120/2019 - Úrskurður

  Sérstakur húsnæðisstuðningur. Felld úr gildi synjun Kópavogsbæjar á umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning. Skyldubundið mat Kópavogsbæjar afnumið með reglu 2. mgr. 1. gr. reglna sveitarfélagsins um sérstakan húsnæðisstuðning.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 196/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun á bótskyldu vegna slyss. Úrskurðarnefndin fellst ekki á að það frávik á leið kæranda til vinnu að ganga inn á skólalóð C teldist liður í nauðsynlegri ferð hennar á milli heimilis og vinnustaðar.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 187/2019 - Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu ellilífeyris fyrir 67 ára aldur. Kærandi var ekki talin uppfylla skilyrði 5. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar um að samþykkt hafi verið umsókn um áunnin réttindi hjá öllum skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 175/2019 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um stöðvun á greiðslu meðlags til A, fyrir tímabilið X 2017 til X 2018. Kæra á ákvörðun Tryggingastofnunar um endurkröfu vegna ofgreidds meðlags vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála og framsend félagsmálaráðuneytinu.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 144/2019 - Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu ellilífeyris fyrir 67 ára aldur. Skilyrði 5. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, um að samþykkt hafi verið umsókn um áunnin réttindi hjá öllum skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum, ekki talið uppfyllt.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 117/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja kæranda um mat á varanlegri örorku og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Sjúkratryggingum Íslands var ekki heimilt að synja kæranda um mat á varanlegri örorku með vísan til 14. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 59/2019 - Úrskurður

  Lok leigutíma.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 60/2019 - Álit

  Lausafjármunir á sameiginlegri lóð.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 56/2019 - Úrskurður

  Húsaleiga: Skemmdir á heitum potti.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 54/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Afsláttur af leigu.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 51/2019 - Álit

  Lóð: Smáhýsi. Heitur pottur.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 50/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 49/2019 - Álit

  Krafa vegna geymslu þakefnis í bílskúr.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 215/2019 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Lögformleg meðlagsákvörðun lá fyrir.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 4l8/2019 - Álit

  Hagnýting séreignar.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 177/2019 - Úrskurður

  Heimilisuppbót Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um heimilisuppbót og málinu heimvísað til frekari rannsóknar. Tilefni til að rannsaka nánar hvort að kærandi uppfyllti undantekningarákvæði 8. gr. reglugerðar nr. 1200/2018.


 • 09. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 145/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara Dvöl kæranda erlendis er nú orðin það löng, eða á níunda ár, að hún geti ekki lengur fallið undir undanþáguákvæði a-liðar 4. mgr. 2. gr. laga nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga.


 • 09. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 156/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara um að synjað um heimild til að leita greiðsluaðlögunar. Skuldari hafi stofnað til skuldbindinga sem hún var greinilega ófær um að standa við samkvæmt b-lið 2. mgr. 6. gr. lge. Einnig hafi skuldari hagaði fjármálum sínum á verulega ámælisverðan hátt samkvæmt c-lið 2. mgr. 6. gr. lge. ​


 • 09. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 190/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara um að fella niður greiðsluaðlögunarumleitanir kæranda á þeim grundvelli að hún hafi af ráðnum hug eða með grófri vanrækslu veitt rangar eða villandi upplýsingar um aðstæður sem eru mikilsverðar í málinu skv. 1. mgr. 6. gr. lge.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 54/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Fallist er á föðurkenninguna Mikaelsson


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 53/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Ljónshjarta er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 52/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Mordekaí er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 55/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Frostúlfur er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 51/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Brandr er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritmynd nafnsins Brandur.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 71/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Rúnel er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 68/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Grjótgarð er samþykkt.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 48/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Vatneyrr er hafnað. Beiðni um millinafnið Vatneyr er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 66/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Dynja er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 65/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Eldborg er samþykkt.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 64/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Ynda er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 63/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Kiddi er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 59/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Borgfjörð er hafnað.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 57/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Maya er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 56/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Lady er hafnað.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 12. júní 2019 kærði Mannverk ehf. útboð Mosfellsbæjar „Helgafellsskóli nýbygging, 2.-3. áfangi“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Mosfellsbæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Flotgólfa ehf. og Eignarhaldsfélagsins Á.D. ehf. í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar. Undir rekstri málsins óskaði kærunefnd útboðsmála eftir frekari upplýsingum frá varnaraðila.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 18/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 25. júní 2019 kærir Tyrfingsson ehf. útboð Reykjavíkurborgar f.h. Strætó bs. (hér eftir vísað til sameiginlega sem varnaraðila) nr. 14403 auðkennt „Purchase of Hydrogen Buses.“ Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila 5. júní 2019 um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda samkvæmt 2. mgr. 111. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva hið kærða útboð þar til endanlega hefur verið leyst úr kærunni.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 17/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 21. júní 2019 kærðu Þ.S. Verktakar ehf. útboð Vegagerðarinnar „Dettifossvegur (862-02) Hólmatungur – Ásheiði“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) að velja tilboð G. Hjálmarssonar hf. í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Í báðum tilvikum er þess einnig krafist að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Kæra barst innan biðtíma samkvæmt 1. mgr. 86. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og leiddi þannig til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar samkvæmt 1. mgr. 107. gr. laganna. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 16/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 14. júní 2019 kærir Malbikun Akureyrar ehf. útboð Vegagerðarinnar auðkennt „Yfirlagnir á Norður- og Austursvæði 2019 - malbik“. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um að hefja samningaviðræður við Finn ehf. um hið útboðna verk. Jafnframt er þess krafist að „úrskurðað verði að kærði Vegagerðin skuli ganga til samninga við kæranda“ um hið útboðna verk, en til vara „að úrskurðað verði að verkið skuli boðið út að nýju.“ Til vara er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun hins kærða innkaupaferlis sem komst á með kæru í máli þessu.


 • 29. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 50/2019 úrskurður 29. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Athína er hafnað.


 • 26. júlí 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðunar Byggðastofnunar um að hafna umsókn kæranda um úthlutun aflamarks samkvæmt 10. gr. a í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

  Aflaheimildir Byggðastofnunar - Ákvörðun felld úr gildi - Stjórnvaldsákvörðun - Málsmeðferð.


 • 24. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 131/2019 - Úrskurður

  Farbann


 • 22. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 62/2019 úrskurður 22. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Mariska er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 61/2019 úrskurður 22. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Varmi er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 17. júlí 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu annars vegar að svipta skipið [S] leyfi til veiða í atvinnuskyni í eina viku og hins vegar að draga 286 kg af þorski frá aflamarki skipsins.

  Svipting leyfis til veiða í atvinnuskyni - Leiðrétting á aflaskráningu - Veiðieftirlitsmaður Fiskistofu - Mæling á undirmáli í afla.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 24/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 13. nóvember 2018 kærði Hugvit hf. samkeppnisútboð Ríkiskaupa fyrir hönd Háskóla Íslands nr. 20724 „Mála- og skjalakerfi fyrir Háskóla Íslands“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Háskóla Íslands (hér eftir vísað til sem „varnaraðila“) um að velja tilboð Spektra ehf. og varnaraðilum verði gert að velja tilboð kæranda. Til vara er þess krafist að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa það að nýju. Til þrautavara er þess krafist að samningur varnaraðila við Spektra ehf. verði lýstur óvirkur. Einnig er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 23. nóvember 2018 og 28. janúar 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Spektra ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 23. nóvember 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 20. febrúar 2019.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 8. september 2018 kærði Fastus ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. 20678 um blóðflögutæki („Automated continuous microbal detection system and consumables for detecting the presence or absence of microorganisms in blood and sterile body fluids“). Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Medor ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að velja tilboð að nýju. Til vara gerir kærandi þá kröfu að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er einnig gerð sú krafa að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 24. og 25. september 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og kæranda gert að greiða málskostnað. Kærunefndin óskaði eftir viðbótarskýringum um mat tilboða frá varnaraðila og bárust þær 30. október 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 20. desember 2018.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 4/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 6. mars 2019 kærði Fornleifastofnun Íslands ses. útboð Framkvæmdasýslu ríkisins f.h. forsætisráðuneytisins (hér eftir vísað sameiginlega til sem „varnaraðila“) nr. 20869 auðkennt „Lóð við stjórnarráðshúsið Lækjargötu 1. Fornleifagröftur“. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um val á tilboði Hellu og lagna ehf. í hinu kærða útboði.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 1/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 21. janúar 2019 kærði Sanmar denizcilik makina ve ticaret a.s. ákvörðun Faxaflóahafna sf. um að taka tilboði Damen Shipyards Gorincherm B.V í útboðinu „Tender for tug boat for Faxaflóahafnir sf – Associated Icelandic Ports Iceland“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun Faxaflóahafna sf. (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Damen Shipyards Gorincherm B.V í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að gera ný útboðsgögn. Til vara er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og í öllum tilvikum að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerð varnaraðila barst kærunefnd útboðsmála 8. febrúar 2019 þar sem þess var aðallega krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá en til vara að þeim yrði hafnað. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerðar varnaraðila 5. mars 2019.


 • 811/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að skjali um efnahagsleg áhrif af mögulegri rekstrarstöðvun WOW Air hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Beiðni kæranda var synjað á grundvelli 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga þar sem það hefði verið tekið saman fyrir fund ráðherranefndar. Að mati úrskurðarnefndar bar skjalið það ótvírætt með sér að hafa verið tekið saman fyrir ráðherranefnd. Vegna þessa taldi úrskurðarnefnd að fjármála- og efnahagsráðuneytinu hefði verið heimilt að synja kæranda um aðgang að skjalinu á grundvelli 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Með vísan til framangreinds varð ekki hjá því komist að staðfesta ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins um að synja beiðni kæranda um aðgang að skjalinu.


 • 810/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Úrskurður óbirtur á vef meðan leyst er úr ágreiningi skv. 24. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012.


 • 809/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Deilt var um afgreiðslu Lindarhvols ehf. á beiðni Frigus II ehf. um upplýsingar um stjórnarfundi Lindarhvols á tímabilinu 27. apríl 2016 til loka árs 2016. Synjun Lindarhvols var byggð á því að beiðni kæranda hefði ekki verið afmörkuð með fullnægjandi hætti, sbr. 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga. Að mati úrskurðarnefndar um upplýsingamál laut beiðni kæranda að tilgreindum upplýsingum með nægilega skýrum hætti til þess að hægt væri, án verulegrar fyrirhafnar, að afmarka hana við tiltekin gögn. Þannig hefðu skilyrði 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga verið uppfyllt. Taldi úrskurðarnefnd ekki hjá því komist að vísa málinu aftur til Lindarhvols til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 808/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að afritum af lánasamningum og skuldaskilmálum Íslandspósts ohf. til dótturfélags síns, ePósts ehf. Af hálfu Íslandspósts kom fram að ePóstur væri undanþeginn gildissviði upplýsingalaga, og því þyrfti ekki að afhenda upplýsingar um lánveitingar og önnur fjárhagsmálefni sem vörðuðu undanþegið félag. Úrskurðarnefnd rakti að þegar beiðni kæranda barst Íslandspósti hefði ePóstur verið undanþeginn gildissviði laganna. Hins vegar væri til þess að líta að beiðni kæranda hefði ótvírætt verið beint að Íslandspósti, sem ekki væri undanþeginn gildissviði laganna. Með vísan til þess taldi úrskurðarnefnd að vísa skyldi beiðni kæranda til nýrrar meðferðar og afgreiðslu hjá Íslandspósti, þar sem tekin yrði efnisleg afstaða til beiðninnar á grundvelli þeirra gagna sem fyrir kynnu að liggja.


 • 807/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var afgreiðsla Kópavogsbæjar á beiðni kæranda um aðgang að gögnum sem vörðuðu samþykktir byggingarfulltrúa sveitarfélagsins í tilteknum málum. Undir meðferð málsins veitti Kópavogsbær kæranda aðgang að þeim gögnum sem talið var að féllu undir beiðni kæranda, en kærandi taldi bæinn ekki hafa sinnt skyldu sinni að afhenda öll fyrirliggjandi gögn. Úrskurðarnefnd taldi sig ekki hafa forsendur til að draga í efa þá fullyrðingu bæjarins að kæranda hefði verið veittur aðgangur að öllum gögnum sem skráð væru í málaskrá bæjarins vegna þeirra mála sem hann tilgreindi í beiðni sinni. Það félli hins vegar utan valdsviðs úrskurðarnefndarinnar að hafa eftirlit með því hvort Kópavogsbær héldi skráningu um öll gögn málanna í samræmi við skráningarskyldu upplýsingalaga, stjórnsýslulaga og laga um opinber skjalasöfn. Með hliðsjón af framangreindu var kærunni vísað frá úrskurðarnefnd.


 • 806/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var synjun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á beiðni um aðgang að bréfi og fylgigögnum frá Félagi makrílveiðimanna. Synjunin var byggð á því að um væri að ræða upplýsingar um mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni félagsmanna í Félagi makrílveiðimanna sem sanngjarnt væri og eðlilegt að leynt færu á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að gögnin innihéldu slíkar upplýsingar og lagði fyrir ráðuneytið að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 805/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var synjun Grímsnes- og Grafningshrepps á beiðni um aðgang að upplýsingum um álögð fasteignagjöld fyrir frístundahús og lögbýli á ákveðnu tímabili. Af hálfu sveitarfélagsins kom fram að umbeðin gögn væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi að ekki væri um að ræða synjun í skilningi 20. gr. upplýsingalaga og var kærunni því vísað frá.


 • 804/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var afgreiðsla Þjóðskrár Íslands á beiðni Siðmenntar – félags siðrænna húmanista á Íslandi um aðgang að netföngum félagsmanna. Þjóðskrá vísaði til þess að gögnin væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga, þar sem ekki væri til sérstök skrá yfir netföngin þó svo að þau væri að finna í gögnum í vörslum stofnunarinnar. Einnig vísaði Þjóðskrá til þess að óheimilt væri að veita aðgang að netföngunum, sbr. 9. gr. upplýsingalaga, þar sem netföng teldust til upplýsinga um einkamálefni einstaklinga. Úrskurðarnefndin tók fram að þegar beiðni um upplýsingar nær til upplýsinga sem nauðsynlegt væri að vinna upp úr öðrum gögnum dugi jafnan ekki að synja beiðninni á grundvelli 3. málsl. 1. mgr. 5. gr. heldur beri stjórnvaldi að taka afstöðu til þess hvort beiðandi eigi rétt til aðgangs að gögnunum þar sem umbeðnar upplýsingar er að finna, svo hann geti sjálfur tekið þær saman. Úrskurðarnefndin taldi jafnframt að netföng einstaklinga teldust almennt ekki til viðkvæmra upplýsinga um einkamálefni einstaklinga sem sanngjarnt væri og eðlilegt að færu leynt. Þjóðskrá var því gert að veita kæranda aðgang að gögnum sem innihéldu netföng félagsmanna Siðmenntar.


 • 15. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47B/2019 úrskurður 15. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Bentley er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 12. júlí 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn kæranda um úthlutun byggðakvóta á Flateyri í Ísafjarðarbæ fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 (útgerðarfélag I).

  Byggðakvóti - Úthlutun aflaheimilda - Skilyrði fyrir úthlutun - Skráning skips í viðkomandi byggðarlagi.


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Synjun Embættis landlæknis um veitingu starfsleyfis sem sálfræðingur

  Kærð var ákvörðun Embættis landlæknis sem synjaði kæranda um starfsleyfi sem sálfræðingur. Ráðuneytið staðfesti ákvörðun embættisins en lagði það fyrir embættið að leiðbeina kæranda um til hvaða úrbóta hún geti gripið til svo henni sé unnt að sækja á ný um starfsleyfi sem sálfræðingur.


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 147/2019 - Úrskurður

  Málshraði Búsetuúrræði fyrir fatlað fólk


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 110/2019 - Úrskurður

  Frávísun


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 87/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra Endurgreiðsla vegna fæðiskostnaðar


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 45/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra Búseta


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 91/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 115/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 118/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 83/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 73/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 69/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 23/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 05. júlí 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Innflutningur og sala á vöru sem lyf eða fæðubótarefni

  Kærð var ákvörðun Lyfjastofnunar um flokkun á vörunni CW Hemp Everyday Organic Virgin Olive Oil sem lyf í samræmi við ákvæði 2. mgr. 5. gr. lyfjalaga svo að hún þurfi markaðsleyfi. Kærandi krafðist þess að varan yrði heimiluð til innflutnings og sölu á almennum markaði sem fæðubótarefni. Ráðuneytið staðfesti ákvörðun stofnunarinnar.


 • 05. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 49/2019 úrskurður 5. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Eragon (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 330/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og vísa henni frá landinu er staðfest.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 47/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 46/2019 - Álit

  Leki frá sameign: Viðgerð í séreign.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 45/2019 - Álit

  ÁLIT KÆRUNEFNDAR HÚSAMÁLA í máli nr. 45/2019   Tilurð húsfélags, stjórnar húsfélags og framkvæmdasjóðs. I. Málsmeðferð kærunefndar Með rafrænni álitsbeiðni, móttekinni 12. maí 2019, beindi A, hér efti)...



 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 36/2019 - Álit

  Ákvörðunartaka. Gluggaskipti. Skemmdir á séreign.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 33/2019 - Álit

  Skaðabótaábyrgð húsfélags: Rakavarnarlag og tjón í séreignarhluta.


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 133/2019 - Úrskurður

  Umönnunarbætur


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  nR. 132/2019 - Úrskurður

  Framlag vegna náms - upphafstími


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 163/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 173/2019 - Úrskurður

  Beiðni um endurupptöku


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 92/2019 - Úrskurður

  Frestun réttaráhrifa


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 152/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 151/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 148/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 146/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 129/2019 - Úrskurður

  Mæðra- og feðralaun


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 111/2019 - Úrskurður

  Heimilisuppbót


 • 28. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 81/2019 - Úrskurður

  Umgengni foreldra


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 3/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 6. mars 2019 kærði Þjótandi ehf. útboð Vegagerðarinnar „Reykjavíkurvegur (355), Biskupstungnabraut - Laugarvatnsvegur“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð GT verktaka ehf. og Borgarvirkis ehf. í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 13. og 27. mars 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. GT verktökum ehf. og Borgarvirki ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 13. mars, 27. mars og 24. apríl 2019. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 23. maí 2019. Með ákvörðun 8. apríl 2019 stöðvaði kærunefnd útboðsmála samningsgerð GT verktaka ehf. og Borgarvirkis ehf. við varnaraðila, Vegagerðina, í kjölfar hins kærða útboðs.


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 19/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 25. október 2018 kærði Advania ehf. örútboð Ríkiskaupa fyrir hönd Umhverfisstofnunar nr. 20797 „Hýsingar- og rekstrarþjónusta fyrir Umhverfisstofnun“. Kærandi gerir þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Umhverfisstofnunar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Fjölnets ehf. í hinu kærða örútboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála úrskurði um óvirkni samningsins en til vara að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Í öllum tilvikum er þess krafist að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerð varnaraðila barst kærunefnd útboðsmála 12. nóvember 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Fjölneti ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum en lét málið ekki til sín taka. Kærandi tilkynnti nefndinni 10. janúar 2019 að hann myndi ekki senda frekari athugasemdir vegna greinargerðar varnaraðila.


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 11/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 29. apríl 2019 kærði Urð og grjót ehf. útboð Landsnets hf. nr. KR3-02 „Vegslóð, jarðvinna og undirstöður, Kröflulína 3“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Landsnets hf. (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 17. apríl 2019 kærði Medor ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. 20879 „Framework Contract for delivery of 1. Implantable Cardiac Pacemakers (ICPs) 2. Implantable Cardioverter-Defibrillators (ICDs) 3. Pacing Leads 4. Defibrillation Leads“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að meta tilboð hans ógilt og taka tilboðum Abbott Medical Denmark og AZ Medica ehf., sem og að kærunefndin leggi fyrir varnaraðila að ganga til samninga við kæranda í samræmi við tilboð hans í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að útboðið í heild sinni verði lýst ógilt og varnaraðilum gert að auglýsa það að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta stöðvun samningsgerðar sem komst á með kæru í máli þessu en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 28. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 247/2019 - Úrskukrður

  Frestun réttaráhrifa


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 25/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 16. nóvember 2018 kærði Origo hf. ákvörðun varnaraðila Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns um „að bjóða ekki út kaup á diskastæðu og hýsingu á öllu íslenskum efni á internetinu í samræmi við rammasamninga RK 03.04 um gagnageymslur og rammasamning RK 03.06 um gagnahýsingu.“ Jafnframt er kærð sú ákvörðun varnaraðila „að leita tilboða innlendra og erlendra aðila sem ekki voru hluti af áðurnefndum rammasamningum sem og í kjölfarið að semja við Endor ehf. um kaup á diskastæðu og hýsingu á öllu íslensku efni á internetinu.“ Kærandi krefst þess að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila auk málskostnaðar.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 21/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 2. nóvember 2018 kærði Líftækni ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. V-20716 „Automated Hematology Analyzer“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að vísa frá tilboði kæranda og að velja tilboð Lyra ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að auglýsa útboðið að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir Ríkiskaupa og Landspítala bárust kærunefnd útboðsmála 8. og 21. nóvember 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og þeim gert að greiða málskostnað í ríkissjóð. Lyru ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 8. og 21. nóvember 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 18. febrúar 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 10. desember 2018 var kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar varnaraðila við Lyru ehf. hafnað.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 12/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 3. maí 2019 kærir Klæðir ehf. útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Yfirlagnir á Austursvæði, 2019-2020, klæðning“. Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila 30. apríl 2019 um að semja við Munck Asfalt A/S í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun sem komst á með kæru í þessu máli.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 25. apríl 2019 kærir Geveko Markins Sweden AB útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20916 auðkennt „Thermoplastic road marking materials for IRCA.“ Kærandi krefst þess að sú ákvörðun varnaraðila að velja tilboð Kelly Bros (Erinline) Ltd. í hinu kærða útboði verði felld úr gildi og að varnaraðila verði gert að velja tilboð kæranda. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun sem komst á með kæru í þessu máli.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 7/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 5. apríl 2019 kærði Tencate Geosynthetics útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins nr. 20821 á hönnun og framleiðslu stoðkerfis fyrir snjóflóðavarnargarða í Neskaupstað. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að hafna tilboði kæranda og velja tilboð Reinforced Earth Company Ltd. í hinu kærða útboði. Til vara er gerð krafa um að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Þá er gerð krafa um að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Skilja verður málatilbúnað kæranda með þeim hætti að hann krefjist þess að samningsgerð verði stöðvuð, en kæra í málinu leiddi ekki til sjálfkrafa banns við samningsgerð. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 5/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 1. apríl 2019 kærði Efla hf. örútboð Ríkiskaupa nr. 20901 „Nýr Landspítali við Hringbraut. Jarðvinna og veitur. Áfangi 1 – Eftirlit“ fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins innan rammasamningsins nr. 20602 um umhverfis-, skipulags- og byggingarmál (sérfræðiþjónusta). Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) að velja tilboð Verkís hf. í hinu kærða útboði en til vara að varnaraðilum verði gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Þá er gerð krafa um að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Samkvæmt 2. mgr. 86. gr. laga um opinber innkaup gildir biðtími samkvæmt 1. mgr. greinarinnar ekki um gerð samnings sem gerður er á grundvelli rammasamnings, sbr. 40. gr. laganna. Gat kæra í málinu af þessum ástæðum ekki leitt til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar samkvæmt 1. mgr. 107. gr. laganna líkt og aðilar virðast hafa gengið út frá. Í þessu ljósi verður að skilja kröfur aðila í þessum þætti málsins á þá leið að í reynd krefjist kærandi þess að áðurgreind innkaup verði stöðvuð um stundarsakir en að þessari kröfu sé jafnframt mótmælt af hálfu varnaraðila. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til þeirrar kröfu kæranda, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. mars 2019 kærir Verkís hf. útboð Vatnajökulsþjóðgarðs (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20888 auðkennt „Innheimtukerfi fyrir þjónustugjöld Vatnajökulsþjóðgarðs.“ Kærandi krefst þess að hið kærða innkaupaferli verði stöðvað og að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila að taka tilboði Computer Vision ehf. í hinu kærða útboði. Þá er krafist álits á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda auk málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun sem miða verður við að hafi komist á með kæru í þessu máli.


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 135/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 119/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 116/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 114/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 112/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 39/2019 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 25. júní 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Kærð var ákvörðun Fiskistofu um að veita skriflega áminningu vegna þess að nokkur kíló af tindarskötu skiluðu sér ekki á hafnarvog né í aflaskráningarkerfi Fiskistofu.

  Áminning - svipting leyfis til veiða í atvinnuskyni - veiðileyfi - meðalhóf.


 • 25. júní 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 1/2019

  Vatnsstígur [], Reykjavík


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 142/2019 - Úrskurður

  Viðurlög


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 137/2019 - Úrskurður

  Ávinnslutímabil


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 128/2019 - Úrskurður

  Biðtími eftir atvinnuleysisbótum


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 104/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur námsmaður

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira