Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 1-200 af 15277 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 1032/2021. Úrskurður frá 7. júlí 2021.

  A blaðamaður, kærði synjun forsætisráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að öllum gögnum varðandi samkvæmi, móttökur, veislur og aðra slíka viðburði sem verið hafi á vegum ráðuneytisins eða ráðherra á tilteknu tímabili. Ráðuneytið synjaði beiðninni ýmist þar sem hluti gagnanna var ekki fyrirliggjandi eða þegar aðgengilegar á vefsvæðinu opnirreikningar.is. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að rengja þær staðhæfingar ráðuneytisins. Þá vísaði ráðuneytið til þess að beiðni kæranda væri of víðtæk til að unnt væri að afmarka hana við umbeðin gögn og leiðbeindi ráðuneytið því kæranda um að afmarka beiðni sína nánar sem hann hafi ekki gert. Úrskurðarnefndin taldi beiðnina ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga og vísaði kærunni frá.


 • 1031/2021. Úrskurður frá 7. júlí 2021.

  A blaðamaður, kærði synjun dómsmálaráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að öllum gögnum varðandi samkvæmi, móttökur, veislur og aðra slíka viðburði sem verið hafi á vegum ráðuneytisins eða ráðherra á tilteknu tímabili. Ráðuneytið synjaði beiðninni ýmist þar sem hluti gagnanna var ekki fyrirliggjandi eða þegar aðgengilegar á vefsvæðinu opnirreikningar.is. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að rengja þær staðhæfingar ráðuneytisins. Þá vísaði ráðuneytið til þess að beiðni kæranda væri of víðtæk til að unnt væri að afmarka hana við umbeðin gögn og leiðbeindi ráðuneytið því kæranda um að afmarka beiðni sína nánar sem hann hafi ekki gert. Úrskurðarnefndin taldi beiðnina ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga og vísaði kærunni frá.


 • 1030/2021. Úrskurður frá 7. júlí 2021.

  A blaðamaður, kærði synjun fjármála- og efnahagsráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að öllum gögnum varðandi samkvæmi, móttökur, veislur og aðra slíka viðburði sem verið hafi á vegum ráðuneytisins eða ráðherra á tilteknu tímabili. Ráðuneytið synjaði beiðninni ýmist þar sem hluti gagnanna var ekki fyrirliggjandi eða þegar aðgengilegar á vefsvæðinu opnirreikningar.is. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að rengja þær staðhæfingar ráðuneytisins. Þá vísaði ráðuneytið til þess að beiðni kæranda væri of víðtæk til að unnt væri að afmarka hana við umbeðin gögn og leiðbeindi ráðuneytið því kæranda um að afmarka beiðni sína nánar sem hann hafi ekki gert. Úrskurðarnefndin taldi beiðnina ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga og vísaði kærunni frá.


 • 1029/2021. Úrskurður frá 7. júlí 2021.

  A blaðamaður, kærði synjun félagsmálaráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að öllum gögnum varðandi samkvæmi, móttökur, veislur og aðra slíka viðburði sem verið hafi á vegum ráðuneytisins eða ráðherra á tilteknu tímabili. Ráðuneytið synjaði beiðninni ýmist þar sem hluti gagnanna var ekki fyrirliggjandi eða þegar aðgengilegar á vefsvæðinu opnirreikningar.is. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að rengja þær staðhæfingar ráðuneytisins. Þá vísaði ráðuneytið til þess að beiðni kæranda væri of víðtæk til að unnt væri að afmarka hana við umbeðin gögn og leiðbeindi ráðuneytið því kæranda um að afmarka beiðni sína nánar sem hann hafi ekki gert. Úrskurðarnefndin taldi beiðnina ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga og vísaði kærunni frá.


 • 1028/2021. Úrskurður frá 7. júlí 2021.

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að skýrslu KPMG ehf. til sveitarstjórnar Borgarbyggðar um skoðun á innra eftirliti og fjárhagskerfi. Synjun sveitarfélagsins var byggð á því að skýrslan teldist vinnuskjal í skilningi 8. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi skjalið ekki uppfylla skilyrði upplýsingalaga fyrir því að teljast vinnugagn enda unnið af utanaðkomandi fyrirtæki og lagði fyrir sveitarfélagið að veita kæranda aðgang að gögnunum.


 • 1027/2021. Úrskurður frá 7. júlí 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Framkvæmdasýslu ríkisins á beiðni um aðgang að gögnum. Kærandi sem hafði fengið afhent ýmis gögn taldi enn vanta tiltekið minnisblað. Framkvæmdasýsla ríkisins tók fram að umrætt minnisblað væri ekki fyrirliggjandi hjá stofnuninni og leiðbeindi jafnframt kæranda um hvar það ætti að liggja fyrir. Að mati nefndarinnar var þannig ekki um að ræða synjun um aðgang að fyrirliggjandi gögnum, sbr. 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga, og var málinu vísað frá.


 • 1026/2021. Úrskurður frá 28. júní 2021.

  A blaðamaður, kærði synjun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að öllum gögnum varðandi samkvæmi, móttökur, veislur og aðra slíka viðburði sem verið hafi á vegum ráðuneytisins eða ráðherra á tilteknu tímabili. Ráðuneytið synjaði beiðninni ýmist þar sem hluti gagnanna var ekki fyrirliggjandi eða þegar aðgengilegar á vefsvæðinu opnirreikningar.is. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að rengja þær staðhæfingar ráðuneytisins. Þá vísaði ráðuneytið til þess að beiðni kæranda væri of víðtæk til að unnt væri að afmarka hana við umbeðin gögn og leiðbeindi ráðuneytið því kæranda um að afmarka beiðni sína nánar sem hann hafi ekki gert. Úrskurðarnefndin taldi beiðnina ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga og vísaði kærunni frá.


 • 1025/2021. Úrskurður frá 28. júní 2021.

  Kærð var afgreiðsla embættis ríkislögmanns á beiðni kæranda um aðgang að samningum sem embættið hefur gert vegna krafna um greiðslu skaða- og/eða miskabóta á nánar tilgreindum tímabilum.. Embætti ríkislögmanns taldi beiðni kæranda útheimta svo umfangsmikla vinnu að heimilt væri að synja beiðninni með vísan til 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi embættið ekki hafa rökstutt nægilega að undantekningarregla 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga ætti við í málinu. Ákvörðunin var því felld úr gildi og lagt fyrir embættið að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 1024/2021. Úrskurður frá 28. júní 2021.

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að rótargreiningu vegna atviks sem átti sér stað á Sjúkrahúsinu á Akureyri í ágúst 2018. Synjun sjúkrahússins var reist á því að um vinnugögn væri að ræða. Á það féllst úrskurðarnefndin ekki enda lá fyrir að rótargreiningin hafði verið kynnt utanaðkomandi sérfræðingi. Úrskurðarnefndin taldi því sjúkrahúsinu skylt að verða við beiðni kæranda um aðgang að umbeðnum gögnum.


 • 1023/2021. Úrskurður frá 28. júní 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Kópavogsbæjar á beiðni um aðgang að gögnum í tengslum við skipulagsvinnu. Í málinu lá fyrir að Kópavogsbær hafði leiðbeint kæranda um það hvar gögnin væri að finna auk þess sem sveitarfélagið tók sömu gögn saman fyrir kæranda og afhenti honum. Að mati úrskurðarnefndarinnar hafði kæranda ekki verið synjað um aðgang að gögnum frá sveitarfélaginu í skilningi upplýsingalaga og var kærunni því vísað frá.


 • 1022/2021. Úrskurður frá 28. júní 2021.

  A fréttamaður, kærði synjun heilbrigðisráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að gögnum. Ráðuneytið tók fram að öll fyrirliggjandi gögn hefðu verið afhent að undanskildu minnisblaði, sem ekki hefði fallið undir gagnabeiðni kæranda auk þess sem það væri undanþegið upplýsingarétti almennings sbr. 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi að ekki væru forsendur til að rengja framangreinda staðhæfingu ráðuneytisins og vísaði kærunni frá.


 • 1021/2021. Úrskurður frá 28. júní 2021.

  Deilt var um synjun skattrannsóknarstjóra á beiðni A, fréttamanns, um aðgang að öllum ársreikningum erlendra félaga sem embættið hefði undir höndum og tengdust S ehf. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál komst að þeirri niðurstöðu að umbeðin gögn lytu að rannsókn sakamáls í skilningi 1. mgr. 4. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 að teknu tilliti til hlutverks skattrannsóknarstjóra samkvæmt lögum. Kæru var því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 1020/2021. Úrskurður frá 28. júní 2021.

  A fréttamaður, kærði afgreiðslu ríkisskattstjóra á beiðni hans um aðgang að gögnum um skráningu raunverulegra eigenda. Úrskurðarnefndin taldi ríkisskattstjóra skylt að verða við beiðni kæranda um afhendingu umbeðinna gagna á því formi sem þau væru varðveitt hjá embættinu í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 18. gr. upplýsingalaga og lagði fyrir embættið að afhenda umbeðin gögn á rafrænu formi. Þá felldi nefndin ákvörðun ríkisskattstjóra um að strika yfir upplýsingar um nafnverð hlutafjár í eigu lögaðila úr gildi og vísaði til nýrrar meðferðar. Að öðru leyti var ákvörðun ríkisskattstjóra staðfest.


 • 13. júlí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 19/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Kröfu um afléttingu sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar hafnað.


 • 13. júlí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Aðild. Kærufrestur. Óvirkni samnings hafnað. Rammasamningur. Verðkönnun.


 • 13. júlí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 13/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboð. Fjárhagslegt hæfi. Bindandi samningur. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað.


 • 13. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 79/2021 Úrskurður 13. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Nara (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 13. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 78/2021 Úrskurður 13. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Líonel (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 08. júlí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 276/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsókn kærenda og barna þeirra um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 08. júlí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 315/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kærenda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 08. júlí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 314/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 06. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 67/2021 Úrskurður 6. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Guðrúnhalla (kvk.) er hafnað.


 • 06. júlí 2021 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 4/2021

  Ásabraut [], Grímsnes- og Grafningshreppi


 • 06. júlí 2021 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 3/2021

  Hverafold [], Reykjavík


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 75/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Nýdönsk (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 72/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Lillín (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 70/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Eló er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá á lista yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 69/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Álfkell (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 68/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Joseph (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 63/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Margaret (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 59/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um millinafnið Kamban er hafnað.


 • 01. júlí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 58/2021 Úrskurður 1. júlí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Ólasteina (kvk) er hafnað.


 • 1019/2021. Úrskurður frá 14. júní 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Skipulagsstofnunar á beiðni kæranda um afhendingu allra gagna í máli er varðaði umsókn kæranda um að hljóta skráningu á lista yfir þá sem heimilt er að sinna gerð skipulagsáætlana. Úrskurðarnefndin taldi kæranda sem umsækjanda um að hljóta skráningu á umræddan lista aðila stjórnsýslumáls í skilningi stjórnsýslulaga og átti því rétt til aðgangs að gögnum í málinu á grundvelli ákvæða IV. kafla stjórnsýslulaga. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. upplýsingalaga gilda lögin ekki um aðgang að upplýsingum samkvæmt stjórnsýslulögum og var kæru af þeim sökum vísað frá nefndinni.


 • 1018/2021. Úrskurður frá 14. júní 2021.

  Kærðar voru tafir á afgreiðslu Kópavogsbæjar á beiðni um gögn varðandi ráðningu í starf. Kærandi var meðal umsækjanda um starfið og átti því rétt til aðgangs að gögnum í málinu á grundvelli 15. gr. stjórnsýslulaga. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. upplýsingalaga gilda lögin ekki um aðgang að upplýsingum samkvæmt stjórnsýslulögum og var kæru af þeim sökum vísað frá nefndinni.


 • 1017/2021. Úrskurður frá 14. júní 2021.

  Deilt var um afgreiðslu embættis landlæknis á beiðni kæranda, A fréttamanns, um aðgang að samningum um bóluefni vegna Covid-19 og fundargerðum. Synjun landlæknis var reist á því að umrædd gögn væru ekki fyrirliggjandi hjá embættinu. Úrskurðarnefndin taldi að ekki væru forsendur til að rengja framangreinda staðhæfingu embættisins. Ákvörðun embættis landlæknis, um að synja beiðni kæranda um aðgang að samningi um Moderna bóluefnið var hins vegar felld úr gildi og lagt fyrir embættið að taka beiðnina til nýrrar meðferðar þar sem fyrir lá að sóttvarnarlæknir hafði fengið samninginn sendan. Kærunni var vísað frá að öðru leyti.


 • 30. júní 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 11/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboð. Skil tilboðs. Stafrænt útboðssvæði.


 • 30. júní 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Tæknilegar kröfur. Málskostnaður.


 • 30. júní 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 18/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Stöðvun samningsgerðar. Útboðsgögn. Ólögmætur skilmáli.


 • 1016/2021. Úrskurður frá 26. maí 2021.

  Deilt var um afgreiðslu kærunefndar útlendingamála á beiðni kæranda um aðgang að úrskurðum kærunefndarinnar í málum er varða flóttabörn. Kærunefndin taldi ljóst að beiðni kæranda hafi verið reist á 33. gr. upplýsingalaga og að samkvæmt 2. mgr. 20. gr. laganna sæti slíkar ákvarðanir ekki endurskoðunar úrskurðarnefndarinnar um upplýsingamál og því bæri að vísa kærunni frá. Úrskurðarnefndin taldi ljóst að stjórnvaldi sé almennt ekki heimilt að synja beiðni um upplýsingar eingöngu á grundvelli 33. gr. upplýsingalaga án þess að taka fyrst afstöðu til beiðninnar á grundvelli meginreglu 1. mgr. 5. gr. laganna nema fyrir liggi með skýrum hætti að þær upplýsingar sem farið er fram á séu undirorpnar takmörkunum samkvæmt upplýsingalögum. Þar sem slíkt mat hafði ekki farið fram skorti að mati nefndarinnar á að tekin hafi verið rökstudd afstaða til gagnabeiðni kæranda. Ákvörðun kærunefndar útlendingamála var því felld úr gildi og lagt fyrir kærunefndina að taka beiðnina til nýrrar meðferðar.


 • 1015/2021. Úrskurður frá 26. maí 2021.

  A fréttamaður, kærði synjun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að gögnum sem tengdust samskiptum ráðuneytisins og ríkisskattstjóra varðandi rétt almennings til aðgangs að upplýsingum um raunverulegt eignarhald. Að mati úrskurðarnefndarinnar uppfylltu gögnin ekki skilyrði upplýsingalaga fyrir því að teljast vinnugögn, sbr. 8. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál komst að þeirri niðurstöðu að kærandi ætti rétt til aðgangs að gögnunum enda fengi nefndin ekki séð að aðrar takmarkanir upplýsingalaga ættu við um gögnin. Lagt var fyrir ráðuneytið að veita kæranda aðgang að tölvupóstssamskiptum ráðuneytisins við ríkisskattstjóra, dags. 6. nóvember til 10. nóvember 2020.


 • 1014/2021. Úrskurður frá 26. maí 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Dalvíkurbyggðar á beiðni kærenda um aðgang að útgefnu byggingarleyfi og mæliblaði vegna hæðakvóta tveggja lóða. Að mati úrskurðarnefndarinnar skorti að tekin hefði verið rökstudd afstaða til gagnabeiðni kærenda á grundvelli upplýsingalaga og beiðnin því ekki hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni væri fært að endurskoða. Ákvörðunin var því felld úr gildi og lagt fyrir Dalvíkurbyggð að taka málið til nýrrar meðferðar en kærunni vísað frá að öðru leyti.


 • 1013/2021. Úrskurður frá 26. maí 2021.

  A blaðamaður, kærði ákvörðun ríkislögmanns um að synja beiðni hans um aðgang að stefnu. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á það með ríkislögmanni að ákvæði laga um meðferð einkamála giltu um stefnur í dómsmálum í vörslu embættisins. Var komist að þeirri niðurstöðu að upplýsingalög giltu um afgreiðslu embættisins á beiðninni. Synjun ríkislögmanns byggðist fyrst og fremst á því að upplýsingar í stefnunum væru undanþegnar upplýsingarétti þar sem þær vörðuðu mikilvæga virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni stefnanda, sbr. 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi að gögnin geymdu ekki slíkar upplýsingar og var því lagt fyrir ríkislögmann að veita aðgang að stefnunum.


 • 29. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 31/2021-Úrskurður

  Riftun leigjanda. Tryggingarfé.


 • 29. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 27/2021-Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur: Ráðstöfun tryggingarfjár vegna leigu.


 • 29. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 26/2021-Álit

  Raðhús: Litabreyting á þaki.


 • 29. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 25/2021-Úrskurður

  Riftun leigjanda. Skaðabótakrafa leigusala. Tryggingarfé.


 • 29. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 15/2021-Úrskurður

  Ástand leiguhúsnæðis við lok leigutíma.


 • 28. júní 2021 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 14/2019, úrskurður 5. nóvember 2020

  Blönduósbær gegn Finnboga Ottó Guðmundssyni og Jóni Guðmundssyni


 • 28. júní 2021 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 1/2020, úrskurður 31. maí 2021

  Íslenska ríkið og Minjastofnun Íslands gegn Friðjóni Guðjohnsen


 • 28. júní 2021 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður heilbrigðisráðuneytisins nr. 6/2021

  Staðfest er ákvörðun embættis landlæknis um að svipta A starfsleyfi sem læknir vegna skorts á faglegri hæfni og útgáfu rangra og villandi reikninga, sbr. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu.


 • 25. júní 2021 / Álit á sviði sveitarstjórnarmála

  Leiðbeiningar samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins varðandi dráttarvexti af kröfum vegna fasteignaskatta

  Reykjavíkurborg, dráttarvextir af kröfum vegna fasteignaskatta


 • 25. júní 2021 / Álit á sviði sveitarstjórnarmála

  Álit samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins í máli nr. SRN19070041

  Stjórnsýsla Sveitarfélagsins Hornafjarðar, útleiga fasteigna


 • 24. júní 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 74/2021 Úrskurður 24. júní 2021

  Beiðni um eiginnafnið Matteó (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 275/2021 Úrskurður

  Ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um að frávísa kæranda frá Íslandi er felld úr gildi.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 269/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 274/2021 Úrskurður

  Ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um að frávísa kæranda frá Íslandi er staðfest.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 254/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum tveggja ára endurkomubann er felld úr gildi.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 285/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 70. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 284/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 70. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 283/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 70. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 22. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 290/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 78. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 21. júní 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 73/2021 Úrskurður 21. júní 2021

  Beiðni um eiginnafnið Elliot (kk.) er hafnað.


 • 21. júní 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 73B/2021 Úrskurður 21. júní 2021

  Beiðni um eiginnafnið Elliot (kk.) er hafnað. Vegna þessa máls hefur mannanafnanefnd ákveðið að úrskurða nafnmyndina Ellíot (kk.) á mannanafnaskrá sem eiginnafn.


 • 18. júní 2021 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður heilbrigðisráðuneytisins nr. 5/2021 – Kæra á málsmeðferð embættis landlæknis vegna útgáfu álits

  Kærandi kærði málsmeðferð embættis landlæknis í máli á grundvelli 12. gr. laga nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu. Byggði kærandi m.a. á því að starfsmaður landlæknis hefði verið vanhæfur. Málsmeðferð landlæknis staðfest.


 • 18. júní 2021 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður heilbrigðisráðuneytisins nr. 4/2021 – Synjun Lyfjastofnunar á umsókn um endurnýjun lyfs

  Staðfest er ákvörðun Lyfjastofnunar um að synja umsókn um endurnýjun lyfs, sem hafði fengið markaðsleyfi hér á landi á grundvelli gagnkvæmrar viðurkenningar, sbr. 3. mgr. 7. gr. eldri lyfjalaga nr. 93/1994 og IV. kafla reglugerðar nr. 545/2018.


 • 18. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 267/2021 Úrskurður

  Fallist er á beiðni kæranda um endurupptöku á máli hans. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 16. júní 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 44/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsskylda. Sérleyfissamningur. Viðmiðunarfjárhæð. Valdsvið kærunefndar útboðsmála. Kærufrestur. Óvirkni samnings. Stjórnvaldssekt. Stytting samnings. Skaðabótaskylda.


 • 16. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 264/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er staðfest.


 • 16. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 273/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kærenda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Grikklands er staðfest.


 • 16. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 268/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er staðfest.


 • 16. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 287/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar, dags. 20. maí 2021, um að fella niður þjónustu við kæranda, er felld úr gildi.


 • 16. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 278/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er staðfest.


 • 15. júní 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 66/2021 Úrskurður 15. júní 2021

  Beiðni um eiginnafnið Kóbra (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 15. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 282/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar, dags. 18. maí 2021, um að fella niður þjónustu við kæranda, er felld úr gildi.


 • 15. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 286/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar, dags. 18. maí 2021, um að fella niður þjónustu við kæranda er felld úr gildi.


 • 14. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 23/2021-Álit

  Lögmæti aðalfundar: Fundargerð. Fundarstjórn.


 • 14. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 22/2021-Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur: Riftun leigjanda. Tryggingarfé.


 • 14. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 18/2021-Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur: Reykingar íbúa.


 • 14. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 16/2021-Álit

  Ákvörðunartaka: Gluggar. Útlitsbreyting.


 • 11. júní 2021 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 13/2020

  Silfurslétta [], Reykjavík


 • 11. júní 2021 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 1/2021

  Suðurgata [], Reykjavík


 • 10. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 256/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann aftur til Ungverjalands er staðfest.


 • 10. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 259/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 10. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 257/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 10. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 253/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Þýskalands er staðfest.


 • 10. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 251/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Rúmeníu er staðfest.


 • 10. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 252/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Þýskalands er staðfest.


 • 08. júní 2021 / Álit á sviði sveitarstjórnarmála

  Leiðbeiningar og álit samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins í máli nr. SRN20070003

  Stjórnsýsla sveitarfélagsins Snæfellsbæjar, ágangsfé


 • 1012/2021. Úrskurður frá 11. maí 2021.

  Deilt var um afgreiðslu kærunefndar útlendingamála á beiðni blaðamanns um aðgang að úrskurðum kærunefndarinnar á tilgreindu tímabili. Kærunefndin brást við beiðni kæranda með því að vísa á heimasíðu kærunefndarinnar þar sem eingungis hluti þeirra úrskurða sem óskað var eftir var birtur. Úrskurðarnefndin tók fram að við slíkar aðstæður bæri kærunefndinni að taka rökstudda afstöðu til þeirra gagna sem út af stæðu með hliðsjón af ákvæðum upplýsingalaga. Þar sem slíkt mat hafði ekki farið fram skorti að mati úrskurðarnefndarinnar á að tekin hafi verið rökstudd afstaða til gagnabeiðni kæranda. Ákvörðun kærunefndar útlendingamála var því felld úr gildi og lagt fyrir kærunefndina að taka beiðnina til nýrrar meðferðar.


 • 1011/2021. Úrskurður frá 11. maí 2021.

  A kærði synjun Herjólfs ohf. á beiðni um nöfn umsækjenda um sumar- og framtíðarstörf háseta og þerna á Herjólfi. Úrskurðarnefndin staðfesti synjun félagsins með vísan til þess að ekki væri skylt að veita aðgang að upplýsingum um nöfn umsækjenda um starf hjá lögaðilum sem falla undir upplýsingalög, ólíkt því sem gildir um umsækjendur um starf hjá hinu opinbera.


 • 1010/2021. Úrskurður frá 11. maí 2021.

  Beiðni kæranda um endurupptöku úrskurðar nr. 979/2021 var hafnað. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi skilyrði 24. gr. stjórnsýslulaga um endurupptöku ekki uppfyllt og að ekki væru rökstuddar vísbendingar um að á úrskurðinum væru verulegir annmarkar að lögum.


 • 1009/2021. Úrskurður frá 11. maí 2021.

  A fréttamaður, kærði afgreiðslu ríkisskattstjóra á beiðni hans um aðgang að gögnum um skráningu raunverulegra eigenda tveggja lögaðila. Úrskurðarnefndin staðfesti þá niðurstöðu ríkisskattstjóra að afmá tilteknar upplýsingar varðandi annað félaganna. Nefndin vísaði öðrum þætti kærunnar frá með vísan til þess að ekki hafi legið fyrir synjun um beiðni gagnanna. Þá vísaði nefndin frá þeim þætti kærunnar er sneri að upplýsingum í tengslum við gjaldþrot annars félaganna þar sem upplýsingarnar féllu undir sérstakt þagnarskylduákvæði laga nr. 150/2019. Loks taldi úrskurðarnefndin ríkisskattstjóra skylt að verða við beiðni kæranda um afhendingu umbeðinna gagna á því formi sem þau væru varðveitt hjá embættinu í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 18. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin lagði fyrir fyrir ríkisskattstjóra að afhenda umbeðin gögn á rafrænu formi.


 • 1008/2021. Úrskurður frá 11. maí 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á beiðni kæranda um upplýsingar. Kæran laut að því að sveitarfélagið hafi ekki brugðist við erindi kæranda. Af kæru kæranda sem var afar óljós, mátti hvorki ráða að hvaða beiðni kæranda til sveitarfélagsins hún laut né hvenær hún var lögð fram. Með hliðsjón af fjölda beiðna kæranda til sveitarfélagsins og þess að kærandi brást ekki við beiðni úrskurðarnefndarinnar um frekari upplýsingar að hvaða ákvörðun stjórnsýslukæra kæranda beindist í þessu máli, taldi úrskurðarnefndin sér ekki fært að úrskurða hvort um óhæfilegan drátt á afgreiðslu beiðninnar hafi verið að ræða. Var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 1007/2021. Úrskurður frá 11. maí 2021.

  A, fréttamaður kærði ákvörðun ríkislögmanns um að synja beiðni hans um aðgang að stefnu. Úrskurðarnfendin taldi að þar sem stefnan var ekki hluti af gögnum sem lágu til grundvallar ákvörðun um skipun í embætti yrði synjun um aðgang að henni ekki með beinum hætti reist á 1. mgr. 7. gr. upplýsingalaga. Þá taldi nefndin þær upplýsingar sem fram komu í stefnunni og þegar höfðu verið birtar opinberlega í samræmi við ákvæði 5. mgr. 8. gr. laga nr. 10/2008, ekki verða felldar undir 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin lagði fyrir ríkislögmann að veita kæranda aðgang að umræddri stefnu, en þó skyldi afmá ákveðnar upplýsingar.


 • 1006/2021. Úrskurður frá 11. maí 2021.

  A, fréttamaður, kærði synjun forsætisráðuneytisins á beiðni hans um aðgang að fundargerð ríkisráðs frá 31. desember 2012, á þeim grundvelli að takmarkanir á aðgangi gagnsins skv. 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga hefðu fallið niður að átta árum liðnum frá því að það varð til, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. laganna. Forsætisráðuneytið synjaði beiðni kæranda með vísan til þess að skv. lokamálsl. 3. mgr. 36. gr. laganna taki umrætt ákvæði aðeins til gagna sem verða til eftir gildistöku upplýsingalaga, þ.e. frá og með 1. janúar 2013. Úrskurðarnefndin taldi ljóst að ákvæði 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. upplýsingalaga tæki ekki til umbeðins gagns og staðfesti synjun forsætisráðuneytisins á beiðni kæranda.


 • 04. júní 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn kæranda um úthlutun byggðakvóta

  Byggðakvóti. Skilyrði fyrir úthlutun. Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar. Lögvarðir hagsmunir. Frávísun.


 • 04. júní 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um úthlutun byggðakvóta.

  Byggðakvóti. Viðmiðanir um úthlutun aflaheimilda. Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar. Lögvarðir hagsmunir. Frávísun.


 • 03. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 221/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kærenda og barna þeirra um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 03. júní 2021 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður heilbrigðisráðuneytisins nr. 3/2021 – Synjun embættis landlæknis á umsókn um tímabundið starfsleyfi sem læknir

  Staðfest er ákvörðun embættis landlæknis um að synja umsókn A um tímabundið starfsleyfi sem læknir á grundvelli 11. gr. laga nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn.


 • 03. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 244/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er staðfest.


 • 03. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 187/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er staðfest.


 • 03. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 236/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er staðfest.


 • 03. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 248/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er staðfest.


 • 02. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 146/2020-Úrskurður

  Ótímabundinn leigusamningur: Kostnaður vegna hitunar.


 • 02. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 14/2021-Álit

  Ábyrgð á lagfæringu á flísum á svalagólfi.


 • 02. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 13/2021-Álit

  Tvíbýli: Bygging palls á sameiginlegri lóð.


 • 02. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 12/2021-Álit

  Kostnaður vegna stíflulosunar. Endurgreiðslur til eigenda. Lögmæti aðalfundar.


 • 02. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 10/2021-Úrskurður

  Krafa leigjanda um endurgreiðslu á leigu.


 • 02. júní 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 8/2021-Álit

  Þvottavél í eldhúsi séreignar.


 • 01. júní 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 174/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum endurkomubann í fjögur ár er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 31. maí 2021 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 22/2020 - Úrskurður

  Ráðning í starf. Stjórnvald. Mismunun á grundvelli kyns. Sératkvæði.


 • 26. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 4/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Tilboðsgögn. Hæfisskilyrði. Viðbótargögn. Val tilboða. Ógilt tilboð.


 • 26. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 49/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Tilboðsgögn. Hæfisskilyrði. Viðbótargögn.


 • 26. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 61/2021 Úrskurður 26. maí 2021

  Fallist er á föðurkenninguna Thorsdóttir


 • 26. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 57/2021 Úrskurður 26. maí 2021

  Beiðni um millinafnið Krossá er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 56/2021 Úrskurður 26. maí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Gosi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Örútboð. Álit á skaðabótaskyldu.


 • 26. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 55/2021 Úrskurður 26. maí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Egilína (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 54/2021 Úrskurður 26. maí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Haron (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 53/2021 Úrskurður 26. maí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Martel (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 52/2021 Úrskurður 26. maí 2021

  Beiðni um eiginnafnið Elizabeth (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttur eiginnafnsins Elísabet (kvk.).


 • 26. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 17/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Innanhússamningur. Útboðsskylda. Óvirkni samnings hafnað. Stjórnvaldssekt. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 1/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Innanhússsamningur. Útboðsskylda. Óvirkni samnings hafnað. Stjórnvaldssekt. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað. • 25. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 52/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Aðkoma fyrirtækis að undirbúningi innkaupa. Jafnræði.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 14/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Afturköllun ákvörðunar um val tilboðs. Kröfu um stöðvun samningsgerðar hafnað.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 12/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Afturköllun ákvörðunar um val tilboðs. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 14/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Tæknilegt hæfi. Fjárhagsleg geta. Skaðabótaskyldu hafnað.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 37/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Tilboð. Hæfi bjóðenda. Fylgigögn með tilboði.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 225/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 78. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 223/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja beiðni kæranda um endurupptöku máls er staðfest.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 234/2021 Úrskurður

  Kæru kæranda á ákvörðun Útlendingastofnunar er vísað frá kærunefnd útlendingamála.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 232/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarskírteini, sbr. 90. og 2. mgr. 92. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 229/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda og barni hennar dvalarleyfi á grundvelli 70. og 71. gr. laga um útlendinga, að uppfylltum skilyrðum 55. gr. laganna.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 224/2021 Úrskurður

  Kæru kæranda á ákvörðun Útlendingastofnunar er vísað frá kærunefnd útlendingamála.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 231/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 70. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 25. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 127/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja kærendum um dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið, sbr. 78. gr. laga um útlendinga, eru staðfestar.


 • 20. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 216/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 20. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 207/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kærenda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 20. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 217/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 1. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. s.l. Lagt er fyrir stofnunina að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 19. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 13/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Útboð. Fjárhagslegt hæfi. Bindandi samningur. Stöðvunarkröfu hafnað.


 • 19. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 7/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Örútboð. Rammasamningur. Bindandi samningur. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað.


 • 19. maí 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 2/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Fjárhagslegt hæfi. Tæknilegt hæfi. Bindandi samningur. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað.


 • 19. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 028/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja umsókn kæranda um niðurfellingu á endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra bóta. Ekki fallist á að tilefni sé til niðurfellingar endurgreiðslukröfunnar á grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009.


 • 19. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 052/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja umsókn kæranda um niðurfellingu á endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra bóta. Ekki fallist á að tilefni sé til niðurfellingar endurgreiðslukröfunnar á grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 150/2020-Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur: Leigusali féllst á að leigutíma lyki fyrr. Samkomulag.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 135/2020-Úrskurður

  Ástand hins leigða við lok leigutíma. Tryggingarfé.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 79/2020-Úrskurður

  Tryggingarfé. Skaðabótakrafa leigusala.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 11/2021-Úrskuður

  Riftun leigjanda á tímabundnum leigusamningi.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 7/2021-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingarfé.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 6/2021-Úrskurður

  Ástand leiguhúsnæðis. Framlenging leigusamnings.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 5/2021-Úrskurður

  Tryggingarfé: Kostnaður vegna þrifa.


 • 18. maí 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 1/2020-Álit

  Ákvæði í eignaskiptayfirlýsingu: Kostnaðarskipting. Auglýsingar á gafli húss.


 • 17. maí 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um áminningu

  Áminning. Brottkast. Afturköllun ákvörðunar. Lögvarðir hagsmunir. Frávísun.


 • 17. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 226/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls hans fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 1005/2021. Úrskurður frá 28. apríl 2021.

  Beiðni kæranda um endurupptöku úrskurðar nr. 973/2021 var hafnað. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi skilyrði 24. gr. stjórnsýslulaga um endurupptöku ekki uppfyllt og að ekki væru rökstuddar vísbendingar um að á úrskurðinum væru verulegir annmarkar að lögum.


 • 1004/2021. Úrskurður frá 28. apríl 2021.

  Deilt var um þá ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins að synja beiðni kæranda um aðgang að bréfi sem settur ríkisendurskoðandi sendi ráðuneytinu í tengslum við athugun á starfsemi Lindarhvols ehf. Ákvörðun ráðuneytisins var byggð á ákvæði 3. mgr. 15. gr., sbr. 14. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Úrskurðarnefnd taldi ákvæðið fela í sér sérstaka þagnarskyldureglu sem takmarkaði upplýsingarétt almennings, sbr. 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Nefndin taldi óumdeilt að bréfið hefði verið sent í tengslum við athugun ríkisendurskoðanda á starfsemi félagsins og það merkt sem trúnaðarmál. Bréfið væri því undirorpið sérstakri þagnarskyldu, sbr. 3. mgr. 15. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Var synjun ráðuneytisins því staðfest að þessu leyti. Hins vegar féllst úrskurðarnefndin ekki á að svarbréf Lindarhvols ehf. til ríkisendurskoðanda félli undir ákvæðið og var lagt fyrir ráðuneytið að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar varðandi svarbréfið.


 • 1003/2021. Úrskurður frá 28. apríl 2021.

  Deilt var um afgreiðslu ríkisskattstjóra á beiðni kæranda um aðgang að verklagsreglum. Úrskurðarnefndin féllst ekki á með ríkisskattstjóra að í þeim öllum væri greint frá fyrirhuguðum ráðstöfunum, t.d. rannsóknarathöfnum eða öðrum eftirlitsráðstöfunum í tengslum við almennt skatteftirlit ríkisskattstjóra sem yrðu þýðingarlausar ef þær yrðu opinberaðar í skilningi 5. tölul. 10. gr. Ríkisskattstjóra var gert að afhenda verklagsreglurnar að undanskildum hluta þeirra.


 • 1002/2021. Úrskurður frá 28. apríl 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Hafnarfjarðar á beiðni kæranda um gögn i tengslum við byggingu fasteignar. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að rengja fullyrðingu sveitarfélagsins að kæranda hefðu verið afhent öll fyrirliggjandi gögn hjá sveitarfélaginu varðandi umrædda fasteign. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 1001/2021. Úrskurður frá 28. apríl 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Menntamálastofnunar á beiðni A um upplýsingar um forsendur ráðningar tiltekins starfsmanns stofnunarinnar. Að mati úrskurðarnefndarinnar sneri beiðni kæranda að upplýsingum sem undanþegnar eru aðgangi á grundvelli 4. tölul. 6. gr., sbr. 7. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi því heimilt að synja beiðni kæranda um umbeðnar upplýsingar.


 • 1000/2021. Úrskurður frá 28. apríl 2021.

  Beiðni kæranda um endurupptöku allra úrskurða í málum sem varða Herjólf ohf. var hafnað. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi skilyrði 24. gr. stjórnsýslulaga um endurupptöku ekki uppfyllt.


 • 12. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 214/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnun um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ítalíu er staðfest.


 • 12. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 210/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann aftur til Ítalíu er staðfest.


 • 12. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 651/2020 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar.


 • 12. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 649/2020 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 12. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 648/2020 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 12. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 636/2020 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu


 • 12. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 215/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 12. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 190/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 142/2021-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um synjun á töku 12 daga fæðingarorlofs.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 93/2021-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um að synja kæranda um töku orlofs fyrir áætlaðan fæðingardag.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 57/2021

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóð um greiðslur til kæranda.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 32/2021-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um mánaðarlegar greiðslur til kæranda.


 • 10. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 50/2021 Úrskurður 10. maí 2021

  Beiðni um millinafnið Aliverti er hafnað.


 • 07. maí 2021 / Álit á sviði sveitarstjórnarmála

  Leiðbeiningar samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins í máli nr. SRN19040044

  Leiðbeiningar vegna ákvörðunar vatnsgjalds, skv. 10. gr. laga um vatnsveitur, nr. 32/2004.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 72/2021-Úrskurður

  Afskrift veðkrafna. Staðfest synjun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á umsókn kærenda um afskrift á skuld. Tekjur yfir skilgreindum tekjumörkum og ekki til staðar sérstakar málefnalegar ástæður fyrir undanþágu. Sá þáttur kærunnar er laut að greiðslu eftirstöðva veðkrafna í kjölfar nauðungarsölu kom ekki til umfjöllunar hjá úrskurðarnefndinni.


 • 06. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 198/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 598/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 526/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er endurhæfing ekki raunhæf.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 10/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 8/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 563/2020 - Úrskurður

  Slysatrygging – örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 16% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 17%.


 • 06. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 205/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2021 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 20/2020

  Ráðning í starf. Stjórnvald. Kyn. Jöfn meðferð á vinnumarkaði. Aldur. Sönnunarregla. Ekki brot.


 • 30. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 196/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 51. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 999/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  Deilt var um synjun Náttúrufræðistofnunar Íslands á beiðni kæranda um aðgang að greinargerð sem tekin var saman af starfsmanni stofnunarinnar. Synjun stofnunarinnar var byggð á því að um vinnugögn væri að ræða sem heimilt væri að undanþiggja með vísan til 5. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fór yfir gögnin og staðfesti synjun stofnunarinnar.


 • 998/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  Deilt var um afgreiðslu lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á beiðni A um upplýsingar um á hvaða grundvelli 14 nafngreindir einstaklingar hefðu verið ráðnir hjá embættinu. Að mati úrskurðarnefndarinnar sneri beiðni kæranda að upplýsingum sem undanþegnar eru aðgangi á grundvelli 4. tölul. 6. gr., sbr. 7. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi lögreglustjóra því heimilt að synja beiðni kæranda um upplýsingar að undanskildum upplýsingum um starfstitla.


 • 997/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  A kærði synjun Herjólfs ohf. á beiðni um upplýsingar varðandi gámaflutninga á tilteknu tímabili. Úrskurðarnefndin taldi Herjólf ohf. ekki hafa lagt sjálfstætt mat á umbeðin gögn með hliðsjón af ákvæðum upplýsingalaga. Beiðni kæranda hefði því ekki hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni væri fært að endurskoða og lagði úrskurðarnefndin því fyrir félagið að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 996/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  A, blaðamaður, kærði synjun fjármála- og efnahagsráðuneytisins á beiðni hans um upplýsingar um bætur vegna ólögmætra ráðninga. Ráðuneytið reisti synjunina aðallega á því að um væri að ræða upplýsingar sem væru undanþegnar upplýsingarétti, sbr. 7. gr. upplýsingalaga, þar sem þær vörðuðu „umsókn um starf“. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að gögnin hefðu að geyma slíkar upplýsingar. Þá taldi úrskurðarnefndin gögnin ekki heldur hafa að geyma viðkvæmar upplýsingar sem leynt skuli fara skv. 9. gr. upplýsingalaga. Lagði úrskurðarnefndin því fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 002/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 125/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 675/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var ekki vera nægjanlega útskýrt misræmi milli tveggja skoðunarskýrslna varðandi mat á líkamlegri færni kæranda.


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 607/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er endurhæfing ekki raunhæf að svo stöddu


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 690/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 502/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 188/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann aftur til Grikklands er staðfest.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 186/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 107/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Danmerkur er staðfest.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 183/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 995/2021. Úrskurðrur frá 30. mars 2021.

  A kærði synjun Herjólfs ohf. á beiðni um nöfn umsækjenda um starf á skrifstofu félagsins. Úrskurðarnefndin staðfesti synjun félagsins með vísan til þess að ekki sé skylt að veita aðgang að upplýsingum um nöfn umsækjenda um starf hjá lögaðilum sem falla undir upplýsingalög, ólíkt því sem gildir um umsækjendur um starf hjá hinu opinbera.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira