Hoppa yfir valmynd

Nefndir

EfniAðgerðir
Blá ör til hægriAðgerðahópur um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði<p>Aðgerðarhópurinn var skipaður í kjölfar <a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/Ver%c3%b0m%c3%a6tamat%20kvennastarfa_Sk%c3%bdrsla%20og%20till%c3%b6gur%20starfsh%c3%b3ps%20til%20umsagnar.pdf">skýrslu starfshóps um endurmat á störfum kvenna</a>. Verkefni hópsins er að leggja fram tillögur að aðgerðum til að útrýma launamun kynjanna sem skýrist af kynskiptum vinnumarkaði og kerfisbundnu vanmati á hefðbundnum kvennastörfum.</p> <p><strong>Aðgerðahópinn skipa:</strong></p> <ul> <li>Steinunn Valdís Óskarsdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li><span>Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li>Drífa Snædal, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Friðrik Jónsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Gunnar Björnsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Inga Rún Ólafsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Maj Britt Hjördís Briem, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Sonja Ýr Þorbergsdóttir, tilnefnd af BSRB</li> <li>Stefán Daníel Jónsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneytinu</li> </ul> <p><strong>Tilnefndir varafulltrúar aðila eru eftirfarandi:</strong></p> <ul> <li>Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Erna Guðmundsdóttir, tilnefnd af Bandalagi háskólamanna</li> <li>Eva Margrét Kristinsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneytinu</li> <li>Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Halldóra Friðjónsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tilnefnd af BSRB</li> </ul> <p>Bára Hildur Jóhannsdóttir sérfræðingur er starfsmaður hópsins.&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriÆskulýðsráð 2021-2022<p><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Æskulýðsráð er skipað skv. 5. gr. æskulýðslaga nr. 70/2007 og reglugerð nr. 1088/2007 um skipan fulltrúa æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka í Æskulýðsráð.<br /> <br /> Æskulýðsráð er þannig skipað:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Svava Gunnarsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Andri Ómarsson, varaformaður, skipaður án tilnefningar.<br /> <br /> </span></li> </ul> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">N</span><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">efndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu frá æskulýðssamtökum eru:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Hjalti Sigurðsson,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Ragnheiður Sigurðardóttir,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Sigurður Helgi Birgisson,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Tinna Rós Steinsdóttir,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Victor Berg Guðmundsson.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 13.5pt;">Nefndarmenn skipaðir samkvæmt tilnefningu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eru:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Guðmundur Ari Sigurjónsson,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; color: black;">Guðbjörg Linda Udengård.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 13.5pt;">Skipunartími er frá 6. júlí 2021 til 31. desember 2022.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span></span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÆskulýðssjóður. Stjórn 2022-2023.<p>Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja verkefni á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka skv. 9. gr. Æskulýðslaga nr. 70/2007. Stjórn Æskulýðssjóðs úthlutar styrkjum úr Æskulýðssjóði, sbr. 8. og 9. gr. laganna.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li><span>Svava Gunnarsdóttir, formaður sjóðsstjórnar og formaður Æskulýðsráðs til 31. desember 2022,</span></li> <li><span>Hjalti Sigurðsson, varaformaður, tilnefndur af Æskulýðsráði,</span></li> <li><span>Guðbjörg Linda Udengard, tilnefnd af Æskulýðsráði.</span></li> </ul> <p><span>Varamenn eru:</span></p> <ul> <li><span>Guðmundur Ari Sigurjónsson tilnefndur af Æskulýðsráði,</span></li> <li><span>Tinna Rós Steinsdóttir, tilnefnd af Æskulýðsráði.<br /> </span></li> </ul> <div>Skipunartímabil stjórnar er frá 1. janúar 2022 til 31. desember 2023.</div> <p><span></span><span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÆttleiðingarnefndÆttleiðingarnefnd er skipuð skv. 17. gr. <a>ættleiðingarlaga nr. 130/1999</a>.<br /> <br /> Í greinargerð ættleiðingarlaga kemur fram að verksvið nefndarinnar sé að veita sérfræðilega umsögn varðandi umsóknir, sem dómsmálaráðuneytið óskar álits um, einkum að því er varðar hæfi umsækjenda eða aðstæður þeirra til að ættleiða barn, eftir að lögboðin umsögn viðkomandi barnaverndarnefndar hefur borist ráðuneytinu. Þá er jafnframt tekið fram í greinargerðinni að gert sé ráð fyrir því, að stjórnvaldsreglur verði settar um störf og starfsháttu nefndarinnar. Fela megi henni fleiri verkefni, t.d. að standa fyrir rannsóknum á högum kjörbarna og ýmislegt annað, sem ættleiðingar varðar, svo sem framkvæmd ættleiðingarmála hér á landi og t.d. um ættleiðingar erlendra barna.<br /> <br /> Nefndarmenn eru skipaðir til fjögurra ára. Eftirtalin eiga sæti í nefndinni:<br /> <ul> <li>Hrefna Friðriksdóttir, dósent og jafnframt formaður nefndarinnar<br /> <em>Varamaður</em>: Vigdís Häsler, lögfræðingur og jafnframt varaformaður nefndarinnar ,</li> <li>Páll Matthíasson geðlæknir<br /> <em>Varamaður</em>: Unnur Steina Björnsdóttir læknir</li> <li>Jóhann Loftsson sálfræðingur ,<br /> <em>Varamaður</em>: Wilhelm Norðfjörð sálfræðingur</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi<p>Áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi svo og annarra mála, sem til hennar kann að verða skotið frá úrskurðarnefnd, starfar á grundvelli <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1997078.html" target="_blank">laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997</a>. Um áfrýjunarnefndina er einkum fjallað í 13. gr. téðra laga. Um málsmeðferð fyrir áfrýjunarnefnd gilda starfsreglur kirkjuþings nr. 730/1998, með síðari breytingum. <br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Jóhannes Karl Sveinsson, hæstaréttarlögmaður, formaður, </li> <li><span>Halla Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri,</span>,</li> <li>Hildur Briem,héraðsdómari.</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Óskar Sigurðsson, hæstaréttarlögmaður,</li> <li><span>Edda Andradóttir, lögmaður,&nbsp;</span></li> <li>Jón Höskuldsson, héraðsdómari.</li> </ul> <p>&nbsp;<span>Skipunartími er frá og með 1. janúar 2020 til og með 31. desember 2023 eða til fjögurra ára.</span><br /> <br /> </p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 2020-2023<p>Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar er skipuð á grundvelli laga um einkaleyfi, nr. 17/1991, laga um vörumerki, nr. 45/1997 og laga um hönnun, nr. 46/2001. Nefndin úrskurðar í ágreiningsmálum m.a. varðandi einkaleyfi, vörumerki og hönnunarvernd. Um nefndina gildir <a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/275-2008" target="_blank">reglugerð nr. 275/2008</a>.</p> <p><strong>Áfrýjunarfrestir og áfrýjunargjald</strong></p> <p>Áfrýjun skal leggja fram innan lögboðins frests sem eru 2 mánuðir frá þeim degi er ákvörðun var tekin. Innan sama frests skal greiða áfrýjunargjald á grundvelli <a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0fc6605a-a196-497c-9174-c24d2a7682d0" target="_blank">reglugerðar um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., nr. 1050/2020</a>. Gjald fyrir áfrýjun eru 85.000 kr.</p> <p>Gjaldið skal greitt til háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins og staðfesting greiðslu ásamt áfrýjun send ráðuneytinu rafrænt á netfangið&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.&nbsp;Berist greiðsla ekki innan áfrýjunarfrests skal vísa áfrýjuninni frá.&nbsp;</p> <p>Greiðsluupplýsingar ráðuneytisins eru:</p> <p style="margin-left: 40px;">Ríkissjóður Íslands </p> <p style="margin-left: 40px;">Kt. 540269-6459</p> <p style="margin-left: 40px;">Reikningsnúmer: 0001-26-025017</p> <p>Málsmeðferð hjá nefndinni er almennt rafræn.</p> <p>Áfrýjandi getur fyllt út rafrænt eyðublað á minarsidur.stjr.is (<a href="https://minarsidur.stjr.is/web/index.html">https://minarsidur.stjr.is/web/index.html</a>)</p> <p><strong>Úrskurðir</strong></p> <p>Áfrýjunarnefnd getur með úrskurði sínum staðfest, breytt eða fellt úr gildi ákvarðanir Hugverkastofunnar. Úrskurðirnir eru endanlegir á stjórnsýslustigi og þeim verður ekki skotið til ráðherra.</p> <p>Úrskurði nefndarinnar má finna á vefsíðu Hugverkastofunnar,&nbsp;<span><a href="https://www.hugverk.is/" target="_blank">hugverk.is</a>.</span></p> <p><strong>Skipan nefndarinnar</strong></p> <p>Skipunartími nefndarinnar eru þrjú ár í senn og er núverandi nefnd er skipuð til 31. ágúst 2023.</p> <p>Formaður nefndarinnar er Selma Hafliðadóttir.</p> <p>Ritari nefndarinnar er Sóldís Rós Símonardóttir, lögfræðingur, og beina skal samskiptum við nefndina á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema<p>Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema úrskurðar í málum, þar sem námsmenn í ríkisháskólum eða háskólum sem hlotið hafa staðfestingu menntamálaráðherra, telja brotið á rétti sínum sbr. ákvæði reglna&nbsp;nr. 1152/2006 um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema skv. 20. gr. laga nr. 63/2006.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/menntamal/haskolar/afryjunarnefnd-i-kaerumalum-haskolanema/">Nánari upplýsingar um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema</a></li> </ul> <p><strong>Nefndin er þannig skipuð:</strong></p> <ul> <li>Einar Hugi Bjarnason, formaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Eva Halldórsdóttir,&nbsp; tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins,</li> <li>Daníel Isebarn Ágústsson, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>María Júlía Rúnarsdóttir, varaformaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Guðmundur Sigurðsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins,</li> <li>Dagmar Ösp Vésteinsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul> <p>Nefndin starfar í tvö ár. Núverandi nefnd var skipuð 18. maí 2020 og starfar til 17. maí 2022.</p> <ul> <li><a href="https://samvinna.government.is/sites/0002-MRN" target="_blank">Lokað vinnusvæði nefndarinnar</a></li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd neytendamála 2021-2025<p>Ákvarðanir Neytendastofu má kæra til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála. Heimild til áfrýjunar er að finna í 4. gr. laga um Neytendastofu, nr. 62/2005. Í áfrýjunarnefnd neytendamála sitja þrír menn og jafn margir til vara, skipaðir af ráðherra til fjögurra ára í senn. <br /> Formaður nefndarinnar og varamaður hans skulu fullnægja skilyrðum til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara.</p> Áfrýjunarnefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Halldóra Þorsteinsdóttir, héraðsdómari, formaður.<br /> Áslaug Árnadóttir, lögmaður, nefndarmaður.<br /> Gunnar Páll Baldvinsson, lögfræðingur, nefndarmaður.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Hjördís Halldórsdóttir, lögmaður, varaformaður.&nbsp;<br /> Víðir Smári Petersen, lögmaður, dósent, varamaður.&nbsp;<br /> Sindri M. Stephensen, lögmaður, dósent, varamaður.&nbsp;<br />Menningar- og viðskiptaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁfrýjunarnefnd samkeppnismála 2021-2025<p>Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins sæta kæru til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar samkeppnismála.&nbsp; Í áfrýjunarnefnd samkeppnismála sitja þrír menn og jafnmargir til vara, skipaðir af ráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar. Skipunartími áfrýjunarnefndar er hinn sami og skipunartími stjórnar Samkeppniseftirlitsins.</p> <p>Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005044.html" target="_blank">samkeppnislaga nr. 44/2005</a>&nbsp;sitja í áfrýjunarnefnd samkeppnismála þrír menn og jafnmargir til vara, skipaðir af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra eftir tilnefningu Hæstaréttar.</p> <p> Formaður og varamaður hans, sem jafnframt er varaformaður skulu uppfylla hæfisskilyrði hæstaréttardómara, en aðrir nefndarmenn skulu hafa faglega kunnáttu á sviði samkeppnis- og viðskiptamála. Skipunartíminn er fjögur ár skv. 3. mgr. 9. gr., sbr. 2. mgr. 5 gr. samkeppnislaga. Skipunartími áfrýjunarnefndar er hinn sami og skipunartími stjórnar Samkeppniseftirlitsins. </p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Nefndina skipa skv. tilnefningum Hæstaréttar:</p> <ul> <li>Björn Jóhannesson, formaður</li> <li>Anna Kristín Traustadóttir</li> <li>Kristín Benediktsdóttir</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Lárus Rafn Blöndal, varaformaður</li> <li>Brynhildur Benediktsdóttir</li> <li>Jóna Björk Helgadóttir</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriÁhættumatsnefnd á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru<p>Í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru er mælt fyrir um áhættumatsnefnd. Hlutverk nefndarinnar er að veita og hafa umsjón með framkvæmd vísindalegs áhættumats á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru. Áhættumat nefndarinnar skal nota til að stuðla að bættri áhættustjórnun og auðvelda og styðja við ákvarðanir lögbærra yfirvalda í framangreindum málaflokkum, sérstaklega með tilliti til innflutnings matvæla. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar nefndina til fimm ára í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>&nbsp; &nbsp; Asta Heiðrún Pétursdóttir, formaður, tilnefnd af Matís</li> <li>&nbsp; &nbsp; Charlotta Oddsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði</li> <li>&nbsp; &nbsp; Jóhannes Sveinbjörnsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands</li> <li>&nbsp; &nbsp; Kamilla S. Jósefsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis</li> <li>&nbsp; &nbsp; Rafn Benediktsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, heilbrigðisvísindasviði</li> <li>&nbsp; &nbsp; Þórhallur Ingi Halldórsson, tilnefndur af Háskóla Íslands, næringarfræðideild</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriÁlitsnefnd vegna umsókna um skráningu trúfélags eða lífsskoðunarfélagsStarfar skv. 4. mgr. 4. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999108.html" target="_blank">laga nr. 108/1999</a> um skráð trúfélög með síðari breytingum. <em>(lög nr. 6/2013)</em>. <p>Áður en leyfi er veitt til skráningar trúfélags eða lífsskoðunarfélags skal leita álits nefndar sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára.</p> <p><a>Einn nefndarmaður er skipaður samkvæmt tilnefningu lagadeildar hér á landi á háskólastigi, og skal hann vera formaður nefndarinnar, annar tilnefndur af félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, sá þriðji tilnefndur af guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands</a> og sá fjórði tilnefndur af sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</p> <p> <span></span>&nbsp;</p> <p>Júlí Ósk Antonsdóttir, aðjúnkt, tilnefnd af lagadeild Háskólans á Akureyri, jafnframt formaður.<br /> Helga Ögmundardóttir, lektor í mannfræði, tilnefnd af Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.<br /> Bjarni Randver Sigurvinsson, stundakennari, tilnefndur af Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands.<br /> Páll Rafnar Þorsteinsson, verkefnisstjóri, tilnefndur af Sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriAlmannavarna- og öryggismálaráð<p>Í <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008082.html">lögum um almannavarnir</a> sem tóku gildi 1. júní 2008 og voru birt í Stjórnartíðindum 19. júní 2008 segir um hlutverk almannavarna- og öryggismálaráðs: „Stefna stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum skal mörkuð af almannavarna- og öryggismálaráði til þriggja ára í senn. Í almannavarna- og öryggismálastefnu stjórnvalda skal gera grein fyrir ástandi og horfum í almannavarna- og öryggismálum í landinu, fjalla um áhersluatriði varðandi skipulag almannavarna- og öryggismála, forvarnastarf, nauðsynlega samhæfingu á efni viðbragðsáætlana og starfsemi opinberra stofnana á því sviði, sbr. VI. kafla laga þessara, nauðsynlegar birgðir til þess að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar á hættutímum, endurreisn eftir hamfarir og aðrar aðgerðir sem ráðið telur nauðsynlegar til þess að markmið laga þessara náist.“</p> <p> Umsýsla vegna almannavarna- og öryggismálaráðs og undirbúningur vegna funda þess er í höndum dómsmálaráðherra.</p> <p>Í almannavarna- og öryggismálaráði eiga sæti forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður þess, dómsmálaráðherra, samgönguráðherra, umhverfisráðherra, heilbrigðisráðherra, utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra. Þar að auki er forsætisráðherra heimilt að kveðja allt að tvo ráðherra til setu í ráðinu í senn vegna sérstakra mála.</p> <p>Einnig eiga sæti í almannavarna- og öryggismálaráði:&nbsp;</p> <p> 1. Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis. <br /> 2. Ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytis, ríkislögreglustjóri og forstjóri Landhelgisgæslu Íslands. <br /> 3. Ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytis, flugmálastjóri, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar, siglingamálastjóri og vegamálastjóri. <br /> 4. Ráðuneytisstjóri umhverfisráðuneytis, veðurstofustjóri, brunamálastjóri og forstjóri Umhverfisstofnunar. <br /> 5. Ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytis, landlæknir, sóttvarnalæknir og forstjóri Geislavarna ríkisins. <br /> 6. Ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytis. <br /> 7. Ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytis, orkumálastjóri og forstjóri Landsnets. <br /> 8. Fulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar. <br /> 9. Fulltrúi Rauða kross Íslands.<br /> 10. Fulltrúi samræmdrar neyðarsvörunar. </p> <p>Að auki skipar forsætisráðherra tvo fulltrúa til setu í ráðinu samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga. &nbsp; </p>DómsmálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÁtaksverkefni um eflingu dansk-íslensks vísindasamstarfs<p>Hlutverk verkefnisstjórnar er að leiða verkefni um eflingu dansk-íslensks vísindasamstarfs. Markmiðið er að efla vísindasamstarf vinaþjóðanna tveggja til framtíðar og heiðra margra alda farsæla samvinnu þeirra á sviði vísinda og fræða. Áhersla er lögð á rannsóknir tengdar náttúru og menningu á norðurslóðum. Nesstofa á Seltjarnarnesi verður helguð dansk- íslensku fræðasamstarfi. Áhersla verður lögð á&nbsp; samvinnu við danskar systurstofnanir og danska sendiráðið á Íslandi.&nbsp;</p> <p>Skipunartími verkefnisstjórnarinnar er til 31. desember 2025.</p> <p>Verkefnisstjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Auður Hauksdóttir formaður,<br /> Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður, tilnefnd af Þjóðminjasafni,<br /> Rúnar Leifsson sérfræðingur í mennta- og menningarmálaráðuneyti.</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriBílanefnd<p>Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur yfirumsjón með bifreiðaeign ríkisins og bifreiða­notkun þess eftir því sem nánar segir í <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1281-2014">reglugerð nr. 1281/2014</a>, um bifreiðamál ríkisins. Tekur reglugerðin til stofnana ríkisins og gildir um bifreiðar í eigu ríkisins og rekstrar­leigu­bifreiðar, leigðar bifreiðar starfsmanna ríkisins, bíla­leigu­bíla og leigubíla. </p> <p>Bílanefnd, sem fjármála- og efnahagsráðherra skipar, er ráðuneytinu til aðstoðar um framkvæmd reglugerðar um bílamál. Nefndinni er jafnframt ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar hjá einstökum stofnunum ríkisins. Kaup eða rekstrarleiga á bifreiðum skal eiga sér stað að fengnu samþykki bílanefndar f.h. fjármála- og efnahagsráðuneytis.</p> <p>Kaup og sala ríkisbifreiða skal fara fram á vegum <a href="http://www.rikiskaup.is/">Ríkiskaupa</a>. Ríkiskaup skulu að öllu jöfnu kaupa bifreiðar og afla rekstrarleigubifreiða að undangengnu útboði. Sala ríkisbifreiða skal fara fram samkvæmt <a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1280-2014">reglugerð nr. 1280/2014</a> um ráðstöfun eigna ríkisins. Ríkiskaup annast afsöl og nauðsynlegar tilkynningar vegna slíkra viðskipta svo og afhendingu bifreiða og innheimtu söluandvirðis.</p> <p><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2023):</strong></p> <ul> <li>Kjartan Dige Baldursson, formaður tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Ásgeir Þór Ásgeirsson, tilnefndur af Ríkislögreglustjóra</li> <li>Magnús Valur Jóhansson, tilnefndur af Vegagerðinni</li> </ul> <p><a href="https://www.rikiskaup.is/is/utbod-kaup-og-sala" target="_blank">Eyðublöð á vegum bílanefndar</a> (á vef Ríkiskaupa).</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBjargráðasjóður - stjórn 2022-2026<p>Skipuð skv. 2. gr. laga nr. 49/2009 um Bjargráðasjóð. Skipunartími fjögur ár.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Sigurður Eyþórsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Jóhannes Sigfússon, skipaður án tilnefningar</li> <li>Guðrún Eik Skúladóttir, skipuð án tilnefningar.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBókasafnaráð 2021-2025<p>Hlutverk bókasafnaráðs er m.a. að vinna að stefnumörkun um starfsemi bókasafna&nbsp;í samvinnu við Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn, að veita umsögn um&nbsp;styrkumsóknir úr bókasafnssjóði, setja reglur um söfnun og úrvinnslu&nbsp;tölfræðiupplýsinga. Skv. 4. gr. bókasafnalaga nr. 150/2012.</p> <p>Ráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li>Linda Hrönn Þórisdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,</li> <li>Njörður Sigurðsson varaformaður skipaður samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Hólmkell Hreinsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna,</li> <li>Helgi Sigurbjörnsson skipaður samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Siggerður Ólöf Sigurðardóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Hildur Jörundsdóttir skipuð án tilnefningar,</li> <li>Fríða Stefánsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Pálína Magnúsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna,</li> <li>Margrét Sigurgeirsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Guðmann Kristþórsson skipaður samkvæmt tilnefningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBótanefnd<p>Í bótanefnd eiga sæti þrír menn sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Ráðherra skipar einn þeirra formann nefndarinnar og þrjá menn til vara. <br /> <br /> Nefndarmenn og varamenn þeirra skulu fullnægja skilyrðum laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Um hæfi nefndarmanna til að fara með mál skal fara eftir reglum laga um sérstakt hæfi dómara. <br /> <br /> <strong>Nefndarmenn eru:</strong> </p> <ul> <li>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur, formaður</li> <li>Ásdís Ármannsdóttir, sýslumaður á Suðurnesjum</li> <li>Aðalsteinn Þorsteinsson, lögfræðingur</li> </ul> <p>Varamenn eru lögfræðingarnir Björn Hrafnkelsson, Friðrikka Harpa Ævarsdóttir og Svavar Pálsson.</p> <blockquote> <strong>Öll umsýsla varðandi mál hjá nefndinni og afgreiðsla þeirra er hjá <a href="http://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-nordurlandi-eystra" target="_blank">sýslumanninum á Norðurlandi eystra, sýsluskrifstofunni á Siglufirði</a>. Ber að senda allar umsóknir á Gránugötu 6, 580 Siglufjörður. <br /> </strong> <p> <strong>Sími er 458 2600. Opið frá kl. 9.00-15.00 og símaþjónusta í skiptiborði er frá kl. 8.00-15.00.</strong> </p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <ul> <li> <h4> <strong> <a href="http://www.syslumenn.is/thjonusta/onnur-thjonusta/greidsla-bota-til-tholenda-afbrota/" target="_blank">Almennar upplýsingar um bótagreiðslur úr ríkissjóði til þolenda afbrota</a> </strong> </h4> </li> </ul> </blockquote> <br /> <p> </p> DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriBreiðafjarðarnefnd<p>Skipuð 4. ágúst 2021.<br /> Nefndin hefur það hlutverk að vera umhverfisráðherra til ráðgjafar um það sem lýtur að framkvæmd laga <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995054.html">nr. 54/1995</a>, um vernd Breiðafjarðar, með síðari breytingum. </p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti sjö fulltrúar. Sveitarfélög sem liggja að Breiðafirði tilnefna sameiginlega fjóra fulltrúa, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur á Vesturlandi og Vestfjörðum einn sameiginlega og einn er tilnefndur af Minjastofnun. Umhverfisráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <p>Aðsetur nefndarinnar er hjá Náttúrustofu Vesturlands, Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmi.<br /> Sími: 433-8121<br /> Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /> Vefsíða: <a href="http://www.breidafjordur.is">www.breidafjordur.is</a></p> <p><strong>Formaður skipaður án tilnefningar<br /> </strong>Erla Friðriksdóttir, formaður<br /> Guðríður Þorvarðardóttir, varamaður formanns</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar<br /> </strong>Magnús A. Sigurðsson<br /> Ásta Hermannsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða<br /> </strong>Sigurður Halldór Árnason<br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Reykhólahrepps<br /> </strong>Karl Kristjánsson<br /> Rebekka Eiríksdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vesturbyggðar<br /> </strong>Arnheiður Jónsdótir<br /> Ólafur Helgi Haraldsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Dalabyggðar<br /> </strong>Valdís Einarsdóttir<br /> Eyjólfur Ingvi Bjarnason, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar, Grundafjarðarbæjar og Snæfellsbæjar<br /> </strong>Arnar Kristjánsson<br /> Steinunn I. Magnúsdóttir, til vara</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriByggðamálaráð<p><span>Innviðaráðherra hefur&nbsp;skipað byggðamálaráð skv. 2. gr. a. laga nr. 69/2015 um byggðaáætlun og sóknaráætlanir, sbr. 8. gr. laga nr. 53/2018 um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. Byggðamálaráð gerir tillögu til ráðherra að stefnumótandi byggðaáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun að fengnum áherslum ráðherra.</span></p> <p>Við undirbúning byggðaáætlunar og fimm ára aðgerðaáætlunar skal haft samráð við öll ráðuneyti á vettvangi stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál, sbr. 2. gr. laga nr. 69/2015. Þá skal haft samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélög. Horfa skal einnig til þeirrar stefnumörkunar sem fram kemur í stefnumótandi áætlun ríkisins um málefni sveitarfélaga sem gerð er samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Loks skal haft samráð við hagsmunaaðila eftir þörfum og skal almenningi gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og athugasemdum í opnu samráðsferli. Skipunartími byggðamálaráðs takmarkast við ákvörðun <span>ráðherra</span>&nbsp;eða embættistíma hans.</p> <p><strong>Byggðamálaráð er þannig skipað:</strong></p> <ul> <li>Guðveig Lind Eyglóardóttir, formaður, fulltrúi innviðaráðherra,</li> <li>Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, fulltrúi innviðaráðherra,</li> <li>Karl Björnsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Arnar Már Elíasson, forstjóri Byggðastofnunar,</li> <li>Hólmfríður Sveinsdóttir, fulltrúi skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála og jafnframt verkefnisstjóri byggðamálaráðs.</li> </ul> <p>Með byggðamálaráði starfa skrifstofustjóri sveitarfélaga og byggðamála og&nbsp;&nbsp;aðstoðarmenn ráðherra eftir atvikum.</p> <p>Byggðamálaráð tekur við ábendingum í netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/byggdamal/almennt-um-byggdamal/fundargerdir-byggdamalarads/">Sjá fundargerðir byggðamálaráðs</a></li> <li><a href="https://www.althingi.is/altext/152/s/1383.html">Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036</a></li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriByggingarnefnd um stækkun við Fjölbrautaskóla Suðurlands<p><span><strong>Nefndarmenn</strong><br /> Þráinn Sigurðsson<br /> Staða: Formaður&nbsp;<br /> <br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> Ásta Stefánsdóttir<br /> <br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> Ísólfur Gylfi Pálmason<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> <br /> Marta Guðrún Skúladóttir<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> <br /> Valtýr Valtýsson<br /> Staða: Nefndarmaður&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Vigfús Halldórsson<br /> Staða: Nefndarmaður</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriDómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti dómara<p>Samkvæmt 11. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016, skipar dómsmálaráðherra fimm menn í dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara, landsréttardómara og héraðsdómara á grundvelli tilnefninga frá Hæstarétti Íslands, Landsrétti, dómstólasýslunnar, Alþingi og Lögmannafélagi Íslands. Er nefndinni falið að láta dómsmálaráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um dómaraembætti sbr. 12. gr. laganna. Í umsögn sinni skal dómnefndin taka afstöðu til þess hvaða umsækjandi sé hæfastur til að hljóta embættið en heimilt er að setja tvo eða fleiri umsækjendur jafna. Hefur ráðherra sett nánari reglur um störf nefndarinnar sem birtar eru í Stjórnartíðindum B-deild.</p> <p>Skipunartími í nefndina er fimm ár, en þó þannig að skipunartími eins manns rennur út hvert ár. </p> <ul> <li>Eiríkur Tómasson, fyrrverandi hæstaréttardómari, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, tilnefndur af Hæstarétti</li> <li>Kristín Benediktsdóttir dósent, tilnefnd af Landsrétti,</li> <li>Helga Melkorka Óttarsdóttir lögmaður, tilnefnd af Alþingi,</li> <li>Þorgeir Örlygsson, fyrrverandi hæstaréttardómari, tilnefndur af dómstólasýslunni,</li> <li>Reimar Pétursson lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Varamenn, tilnefndir eru af sömu aðilum:</strong></p> <ul> <li>Áslaug Árnadóttir lögmaður,</li> <li>Jóhannes Sigurðsson, landsréttardómari,</li> <li>Sigríður Þorgeirsdóttir lögfræðingur,&nbsp;</li> <li>Ragnheiður Thorlacius, fyrrverandi héraðsdómari,</li> <li>Hjördís Halldórsdóttir&nbsp;lögmaður.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=665763c9-c345-444a-83d2-bda34b8a06ef" target="_blank">Reglur nr. 970/2020 um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti.</a></li> </ul> </blockquote> <h3>Umsagnir dómnefndarinnar um umsækjendur um dómaraembætti:</h3> <ul> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/ymsar-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2020.09.22.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti héraðsdómara (dags 23.9.2022)</a></span></li> <li><span><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/DMR/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%2015.09.21.pdf" title="Umsögn dómnefndar um umsækjendur um héraðsdómara">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur og Héraðsdóm Reykjaness</a>&nbsp;(dags. 15.9.2021)</span></li> <li><span><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20dags.%2030.%20okt%c3%b3ber%202020.pdf" target="_blank">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a>&nbsp;(dags. 30.10.2020)</span></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20-%20Landsr%c3%a9ttur%20dags.%2002.09.20.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt</a> (dags. 2.09.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20ums%c3%a6kjendur%20um%20emb%c3%a6tti%20tveggja%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjaness%2020%20j%c3%bal%c3%ad.pdf" target="_blank">Umsögn um umsækjendur um embætti tveggja dómara við Héraðsdóm Reykjaness</a> (dags. 20.7.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20-%20Landsr%c3%a9ttur%2011.06.20.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt</a> (dags. 11.6.2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20H%c3%a6star%c3%a9ttard%c3%b3mara%2030.%20apr%c3%adl%202020.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a> (dags. 30.4. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20h%c3%a6fnisnefndar%20v.%20skipunar%20%c3%ad%20Landsr%c3%a9tt%2018.03.20.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Landsrétt&nbsp;</a>&nbsp;(dags. 18.3. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20um%20setningar%20tveggja%20d%c3%b3mara%20%c3%ad%20Landsr%c3%a9tt.pdf">Umsögn um umsækjendur til setningar í embætti dómara við Landsrétt&nbsp;</a>&nbsp;(dags. 11.2. 2020)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a6star%c3%a9tt%20%c3%8dslands.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a>&nbsp;(dags, 9.12. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjaness%2011%20sept%202019.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti héraðsdómara</a> (dags. 11.9. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20%20um%20Landsr%c3%a9tt%2022.07.%202019.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Landsrétt </a>(dags. 22.7. 2019)</li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/Ums%c3%b6gn%20um%20ums%c3%a6kjendur%20emb%c3%a6tti%20d%c3%b3mara%20vi%c3%b0%20H%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3m%20Reykjav%c3%adkur.pdf">Umsögn um umsækjendur embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (dags. 9.2. 2018)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Ums%c3%b6gn%20d%c3%b3mnefndar%20um%20%c3%a1tta%20h%c3%a9ra%c3%b0sd%c3%b3mara.pdf">Umsögn um umsækjendur um átta embætti héraðsdómara</a> (dags. 21. desember 2017)</li> <li><a href="/library/03-Verkefni/Log-og-rettur/Skjol/Umsogn_domnefndar_landsrettur2017.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti 15 dómara við Landsrétt</a> (dags. 19.5.2017)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags.24.9.2015)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Ums-domnefndar-um-ums-um-domara.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 9.9.2015)</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Umsogn-domnefndar-201404110937.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 30.4.2014)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Alit-domnefndar-um-heradsdomara-27.-februar.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 28.2.2014)</li> <li><a class="internal"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_29_10_13.pdf"></a><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_29_10_13.pdf">Umsögn um umsækjanda um embætti dómara við héraðsdómstólana</a> (frétt dags. 1.11.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/Alit-domefndar-um-embaetti-tveggja-domaraembaetta.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti tveggja dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur og eitt embætti við Héraðsdóm Vestfjarða</a> (frétt dags. 2.9.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_21_01_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 24.1.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/umsogn_loka_22_03_13.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur</a> (frétt dags. 26.3.2013)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/Umsogn-domnefndar-um-umsaekjendur-um-settan-haestarettardomara-6.-des..pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti setts dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 6.12.2012)</li> <li><a class="internal"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/lumsogn_domnefndar_20_09_12.pdf"></a><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/lumsogn_domnefndar_20_09_12.pdf">Umsögn um umsækjendur um tvö embætti dómara viðHæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 25.9.2012)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_setning_haestarettardomara_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um setningu í embætti dómara við Hæstarétt Íslands </a>(frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_heradsdomur_austurlands_03_10_11.pdf">Umsögn um umsækjendur um skipun í embætti dómara við Héraðsdóm Austurlands </a> (frétt dags. 6.10.2011)</li> <li><a class="internal" href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/umsogn_domnefndar_2011.pdf">Umsögn um umsækjendur um embætti þriggja dómara við Hæstarétt Íslands</a> (frétt dags. 2.5.2011)</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriDýralæknaráð 2018-2023<p>Dýralæknaráð starfar samkvæmt 4. gr. laga nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar dýralæknaráð sem skipað er fjórum dýralæknum til fimm ára í senn og er Matvælastofnun til ráðuneytis. Skal einn tilnefndur af Bændasamtökum Íslands, annar af stjórn Dýralæknafélags Íslands, þriðji af stjórn Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og fjórði án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður ráðsins. Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. </p> <p>Ráðið skal ávallt fjalla um innflutning búfjár og erfðaefnis þess sé hans óskað. Einnig skal ráðið fjalla um innflutning annarra dýra, búfjárafurða og aðra þætti er snerta heilbrigðismál dýra og dýraafurða þegar þess er óskað af ráðherra eða Matvælastofnun. Ráðinu er heimilt, ef aðstæður krefja, að kalla sérfræðinga til ráðuneytis.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Gestur Páll Júlíusson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Jarle Reiersen, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands&nbsp;</li> <li>Kristín Björg Guðmundsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum&nbsp;</li> <li>Katrín H. Andrésdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Eyrún Arnardóttir, skipuð varaformaður án tilnefningar&nbsp; </li> <li>Sigríður Björnsdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélagi Íslands </li> <li>Vilhjálmur Svansson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum </li> <li>Eggert Gunnarsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd fasteignasala 2019-2022<p>Eftirlitsnefnd fasteignasala er skipuð skv. 1. mgr. 18. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa og annast eftirlit með störfum fasteignasala samkvæmt fyrirmælum laganna. Ráðherra skipar þrjá nefndarmenn og varamenn þeirra til þriggja ára í senn. Einn nefndarmanna skal vera fasteignasali og einn löggiltur endurskoðandi. Hinn þriðji, sem vera skal formaður nefndarinnar, skal vera lögfræðingur og fullnægja skilyrðum til að gegna embætti héraðsdómara. Varamenn skulu fullnægja sömu skilyrðum og aðalmenn.&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður,formaður&nbsp;</li> <li>Björg Sigurðardóttir, löggiltur endurskoðandi </li> <li>Grétar Jónasson, löggiltur fasteignasali</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li>Kristín Benediktsdóttir, lektor, varaformaður&nbsp;&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fassteignasali&nbsp;</li> <li>Lárus Finnbogason, löggiltur endurskoðandi.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga<p>Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga starfar samkvæmt VII. kafla sveitarstjórnarlaga, og <a>reglugerð nr. 502/2012</a> um eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Nefndin er skipuð af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tveir án tilnefningar.</p> <h4>Aðalhlutverk nefndarinnar</h4> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með reikningsskilum og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga og að hafa eftirlit með því að fjárstjórn sveitarfélaga sé í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Leiði athugun nefndarinnar í ljós að afkoma sveitarfélags sé ekki í samræmi við ákvæði laganna eða fjármál sveitarfélagsins stefni að öðru leyti í óefni skal nefndin aðvara viðkomandi sveitarstjórn og kalla eftir skýringum. Sveitarstjórn er skylt í slíkum tilvikum að gera eftirlitsnefndinni, innan tveggja mánaða, grein fyrir hvernig hún hyggst bregðast við aðvörun nefndarinnar.</p> <h4>Aðgerðir eftirlitsnefndar og skyldur sveitarfélaga</h4> <p>Ef sveitarfélag kemst í fjárþröng og sveitarstjórn telur ekki unnt að standa í skilum skal hún tilkynna það eftirlitsnefndinni. Nefndin lætur þá rannsaka fjárreiður og rekstur sveitarfélagsins og leggur síðan fyrir sveitarstjórn að bæta það sem áfátt kann að reynast. Hafi sveitarfélag ekki brugðist við fjárhagsvanda sínum innan þriggja mánaða eða beri aðgerðir til lausnar fjárhagsvanda ekki tilætlaðan árangur, getur eftirlitsnefndin gripið til frekari aðgerða.</p> <p>Telji eftirlitsnefndin að fjárhagur sveitarfélags sé það slæmur að það geti ekki með eðlilegum rekstri staðið undir lögboðnum útgjöldum eða öðrum skuldbindingum sínum eða það hafi ekki burði til að leysa vandann án utanaðkomandi fjárhagslegrar aðstoðar, er nefndinni heimilt að kanna möguleika á fjölþættum fjárhags- og stjórnunarlegum aðgerðum til lausnar fjárhagsvanda sveitarfélagsins með þátttöku ríkisvalds, sveitarfélags, Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, Lánasjóðs sveitarfélaga og annarra lánadrottna. Getur ráðuneytið, að tillögu eftirlitsnefndar, heimilað eða lagt fyrir sveitarstjórn í slíkum tilvikum að leggja álag á ústsvar og faseignaskatt sem nemi allt að 25%.</p> <p>Þegar greiðslubyrði sveitarfélags umfram greiðslugetu er svo mikil að ljóst er að eigi mun úr rætast í bráð getur ráðherra að tillögu eftirlitsnefndar svipt sveitarstjórn fjárforráðum og skipað sveitarfélaginu fjárhaldsstjórn enda hafi sveitarstjórn vanrækt skyldur sínar samkvæmt sveitarstjórnarlögum og fjármál sveitarfélagsins verið í ólestri. Áður en til slíks kemur skal þó skora á sveitarstjórn að koma fjármálum sveitarfélagsins á réttan kjöl innan tiltekins frests.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Þórir Ólafsson, endurskoðandi og formaður,</li> <li>Gerður Guðjónsdóttir, endurskoðandi,</li> <li><span>Oddur Gunnar Jónsson, skrifstofustjóri,</span>&nbsp;tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Helga Sigríður Böðvarsdóttir, endurskoðandi,</li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála í innviðaraðuneytinu,</li> <li>Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Gústav Aron Gústavsson, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála í innviðaráðuneytinu.</p> <p><em>Skipað er til 31.5.2023</em></p> <ul> <li> <strong> Lagagrundvöllur og reglugerð um eftirlitsnefndina: <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011138.html">Lagagrundvöllur</a> | <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/4559ca4497d023d500257a1f000b37a0?OpenDocument">Reglugerð</a></strong></li> <li> <strong> <a></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Starfsreglur-EFS-i-april-2014.pdf"></a><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/Starfsreglur-EFS-i-april-2014.pdf">Starfsreglur Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga</a><br /> </strong> </li> </ul> <hr /> <h4>Minnisblöð um störf eftirlitsnefndar </h4> <ul sizcache025427380749496853="7.718281828459045 12 75" sizcache08162783652450338="7.718281828459045 12 74"> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/adobe-skjol/Eftirlitsnefnd2007b.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2007</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/adobe-skjol/MinnisbladUmStorfEftirlitsnefndar2008b.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2008</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2011/Minnisblad-um-storf-EFS-arid-2009---a-vefinn.pdf">Minnisblað um störf eftirlitsnefndar árið 2009</a> </li> </ul> <h4>Ársskýrslur eftirlitsnefndar </h4> <ul> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Arsskyrsla-EFS-2010.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2010</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2012/EFS---arsskyrslan-2011---april-2012.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2011</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/Arsskyrsla-EFS-2012.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar árið 2012</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Arsskyrsla-2013-2014---EFS--leidrett-utgafa-.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2013-2014</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2016/Arsskyrsla-2014-2015---EFS-loka-II.pdf">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2014-2015</a></li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81rssk%c3%bdrsla%202015-2016%20%20%20EFS%20%20loka%2019%20j%c3%bal%c3%ad.pdf" target="_blank">Ársskýrsla eftirlitsnefndar fyrir 2015-2016</a></li> </ul> <h4>Bréf eftirlitsnefndar til sveitarstjórna</h4> <ul> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/Bref-EFS-til-sveitarstjorna-sept--2011.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna dags. 21. september 2011</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/sveitarstjornarmal/EFS-bref-til-sveitarstjorna-okt-2013.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna, október 2013</a> </li> <li> <a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/EFS-bref-til-sveitarfelaga-12-juni-2014.pdf">Bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga til sveitarstjórna í júní 2014</a> </li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd með framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES<p>Samkvæmt <a href="http://">3</a><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993047.html#G2">. gr. laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, nr. </a><a href="http://">105/2014</a>, skipar ráðherra þriggja manna nefnd til að hafa eftirlit með framkvæmd laganna. <a href="http://www.asi.is">Alþýðusamband Íslands</a> tilnefnir einn fulltrúa, <a href="https://sa.is/" target="_blank">Samtök atvinnulífsins</a> annan fulltrúa og þriðji fulltrúinn er skipaður án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jón Þór Þorvaldsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Maj-Britt Hjördís Briem, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Stefán Daníel Jónsson, án tilnefningar</li> <li>Halldór Oddsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p><em>Nefndin er skipuð af félags- og barnamálaráðherra&nbsp;</em>&nbsp;<em>til og með 12. janúar 2025.</em></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEftirlitsnefnd vegna viðbótarlána<p><span><strong>&nbsp;</strong></span><span><strong>Starfssvið</strong>:&nbsp; Að hafa almennt eftirlit með framkvæmd viðbótarlána með ábyrgð ríkissjóðs bæði af hálfu Seðlabanka Íslands og hlutaðeigandi lánastofnana.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Einar Páll Tamini, formaður, skipaður án tilnefningar<br /> </span>Ásta Dís Óladóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> Kristrún Heimisdóttir, tilnefnd af forsætisráðherra</p> <p>Skipuð: 29.04.2020</p> <p><a href="https://samvinna.government.is/sites/0004-FJR" target="_blank">Lokað vinnusvæði nefndarinnar</a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEinkarekin sérúrræði á grunnskólastigi, starfshópur um ramma starfsemi<p><span>Starfshópnum er ætlað að skoða lög um grunnskóla, reglugerð um stuðning við&nbsp;nemendur með sérþarfir, drög að reglugerð um sjálfstætt rekna grunnskóla og&nbsp;skýrslu starfshóps frá febrúar 2016 um löggjöf um sjálfstætt rekna grunnskóla&nbsp;og tillögur um lagabreytingar.&nbsp;Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili til ráðuneytisins áliti í formi greinargerðar þar sem lagt er mat á þörf á laga- og/eða reglugerðabreytingum til að skýra betur heimild til útvistunar á skólaþjónustu nemenda með sérþarfir.&nbsp;Skipunartímabil starfshópsins er frá 15. mars 2018 til 1. september 2018.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Elísabet Pétursdóttir, formaður, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Guðni Olgeirsson, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Hrund Logadóttir, tilnefnd af&nbsp;</span>Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</p> <p><span>Katrín Friðriksdóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> </span></p> <p><span>Tryggvi Þórhallsson, tilnefndur af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriEndurhæfingarráð - samstarfsvettvangur um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna<span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra skipa Endurhæfingarráð – samstarfsvettvang um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. </span></p> <p>Endurhæfingarráði er ætlað að vera heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumörkun á sviði endurhæfingar og hvað varðar skipulag þjónustu til að tryggja samþættingu í endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. Þetta á jafnt við um heilbrigðistengda endurhæfingu, atvinnutengda starfsendurhæfingu og önnur tengd úrræði. Þá munu ráðherrar fela ráðinu verkefni er varða greiningu eða útfærslu aðgerða sem ætlað er að tryggja þverfaglega sýn og samþættingu þjónustu ætlaða einstaklingum í endurhæfingarþörf og/eða hættu á ótímabæru brotthvarfi af vinnumarkaði. Einnig er ráðinu ætlað að fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í endurhæfingarþjónustu.</p> <p>Endurhæfingarráði verður meðal annars falið að greina og útfæra skilgreindar aðgerðir í fimm ára aðgerðaráætlun heilbrigðisráðuneytisins um heilbrigðistengda endurhæfingu sem var unnin í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Útfærsla aðgerða tengdum samræmdu flokkunarkerfi, matstæki og tilvísunum eru á forræði beggja ráðuneyta og sérstaklega mikilvægar til að tryggja samþættingu endurhæfingarþjónustu ráðuneytanna.</p> <p>Við vinnuna er ráðinu ætlað að hafa hliðsjón af áherslum í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Mikilvægt er að tryggja að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á starfsgetu. Einnig er mikilvægt að endurhæfingarþörf sé metin snemma til að geta veitt viðeigandi úrræði tímanlega og tryggja jafnt aðgengi.</p> <p>Endurhæfingarráð verður skipað tíu aðilum til fjögurra ára, þar af sex skv. tilnefningum og fjórum án tilnefningar. Endurhæfingarráði er heimilt að stofna faghópa um einstök verkefni sem því eru falin af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra, eftir því sem við á. Gert er ráð fyrir að Endurhæfingarráð fundi a.m.k. mánaðarlega.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Endurhæfingarráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Arnór Víkingsson, formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>Auðbjörg Ingvarsdóttir, tilnefnd af Tryggingastofnun</li> <li>Guðrún Karlsdóttir, tilnefnd af Landspítala</li> <li>Guðrún Kr. Guðfinnsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</li> <li>Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun</li> <li>Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Vigdís Jónsdóttir, tilnefnd af VIRK</li> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Ingveldur Ingvarsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Ólafur Þór Gunnarsson, án tilnefningar</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Starfsmenn Endurhæfingarráðs verða frá heilbrigðisráðuneytinu, Sara Lovísa Halldórsdóttir og frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, Klara Briem.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'Fira Sans', sans-serif; color: #333333;">Endurhæfingarráð er skipað af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra 2. september 2022 til næstu fjögurra ára.&nbsp;</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriEndurhæfingarráð - samstarfsvettvangur um endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna<p><span>Endurhæfingarráði er ætlað að vera heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumörkun á sviði endurhæfingar og hvað varðar skipulag þjónustu til að tryggja samþættingu í endurhæfingu þvert á velferðarkerfi ráðuneytanna. Þetta á jafnt við um heilbrigðistengda endurhæfingu, atvinnutengda starfsendurhæfingu og önnur tengd úrræði. Þá munu ráðherrar fela ráðinu verkefni er varða greiningu eða útfærslu aðgerða sem ætlað er að tryggja þverfaglega sýn og samþættingu þjónustu ætlaða einstaklingum í endurhæfingarþörf og/eða hættu á ótímabæru brotthvarfi af vinnumarkaði. Einnig er ráðinu ætlað að fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í endurhæfingarþjónustu.&nbsp;<br /> <br /> Endurhæfingarráði verður meðal annars falið að greina og útfæra skilgreindar aðgerðir í fimm ára aðgerðaráætlun heilbrigðisráðuneytisins um heilbrigðistengda endurhæfingu sem var unnin í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Útfærsla aðgerða tengdum samræmdu flokkunarkerfi, matstæki og tilvísunum eru á forræði beggja ráðuneyta og sérstaklega mikilvægar til að tryggja samþættingu endurhæfingarþjónustu ráðuneytanna.<br /> <br /> Við vinnuna er ráðinu ætlað að hafa hliðsjón af áherslum í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Mikilvægt er að tryggja að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum með tilliti til líkamlegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á starfsgetu. Einnig er mikilvægt að endurhæfingarþörf sé metin snemma til að geta veitt viðeigandi úrræði tímanlega og tryggja jafnt aðgengi.<br /> <br /> Endurhæfingarráði er heimilt að stofna faghópa um einstök verkefni sem því eru falin af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra, eftir því sem við á.&nbsp;Gert er ráð fyrir að Endurhæfingarráð fundi a.m.k. mánaðarlega.<br /> <br /> <strong>Endurhæfingarráðið skipa</strong><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnór Víkingsson, formaður, skipaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Auðbjörg Ingvarsdóttir, tilnefnd af Tryggingastofnun<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Karlsdóttir, tilnefnd af Landspítala<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Kr. Guðfinnsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vigdís Jónsdóttir, tilnefnd af VIRK&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingveldur Ingvarsdóttir, án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Þór Gunnarsson, án tilnefningar<br /> <br /> Starfsmenn Endurhæfingarráðs eru frá heilbrigðisráðuneytinu, Sara Lovísa Halldórsdóttir og frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, Klara Briem.&nbsp;<br /> <br /> </span>Endurhæfingarráð er skipað af heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra 2. september 2022 til næstu fjögurra ára.&nbsp;<span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriEndurkröfunefnd bifreiðatrygginga<span></span> <p><span>Nefndin kveður á um hvort beita skuli endurkröfurétti vegna gáleysis eða ásetnings þess sem ábyrgð ber á tjóni sem vátryggingafélag hefur bætt samkvæmt umferðalögum. Hún starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/146a/1987050.html">96. grein umferðarlaga</a>.</span><span>&nbsp;,<br /> </span><span>Skal einn nefndarmaður skipaður eftir tilnefningu vátryggingafélaga þeirra sem viðurkenningu hafa skv. 91. gr., einn eftir tilnefningu landssamtaka bifreiðaeigenda, og einn án tilnefningar, og er hann formaður nefndarinnar. Skipunartími nefndarinnar skal vera þrjú ár</span></p> <p><span>&nbsp;</span><strong><span>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2024):</span></strong></p> <ul> <li><span> Helgi Jóhannsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Edda Björk Andradóttir, tilnefnd af FÍB/SVÞ&nbsp;</span></li> <li><span>Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><strong><span>Til vara:</span></strong></p> <ul> <li><span>Jóhann Fannar Guðjónsson, tilnefndur af&nbsp;FÍB/SVÞ</span></li> <li><span>Margrét Arnheiður Jónsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> </ul> <p><span>Póstfang nefndarinnar er: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriEndurskoðendaráð 2020-2024<p><span>Skv. 1. mgr.15. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur er hlutverk endurskoðendaráðs að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði þessara laga, siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda.</span></p> <p>Í ráðinu eiga sæti:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug Árnadóttir, formaður <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hildur Árnadóttir, aðalmaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jón Arnar Baldurs, aðalmaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Varamenn:<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Anna Mjöll Karlsdóttir, varaformaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Jóhann Gunnar Jóhannsson, varamaður<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Birgir Grétar Haraldsson, varamaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriErfðanefnd landbúnaðarins 2020 - 2023<p>Erfðanefnd landbúnaðarins starfar samkvæmt 16. gr. búnaðarlaga nr. 70/1998 og skal hún skipuð til þriggja ára í senn. Í nefndinni sitja sjö fulltrúar og jafnmargir til vara, einn frá Bændasamtökum Íslands, tveir frá Landbúnaðarháskóla Íslands, einn frá Skógrækt ríkisins, einn frá Veiðimálastofnun og einn frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. </p> <p>Helstu verkefni nefndarinnar eru: a) að annast samráð innan lands um varðveislu erfðaauðlinda í landbúnaði, b) að hvetja til rannsókna á sviði erfðaauðlinda í landbúnaði, c) að stuðla að miðlun þekkingar um erfðaauðlindir og gildi þeirra, jafnt með kennslu sem upplýsingagjöf til almennings, d) að veita hagsmunaaðilum og stjórnvöldum ráðgjöf um varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði, e) að annast samskipti við erlenda aðila á þessu sviði í samstarfi við tengiliði Íslands hjá alþjóðastofnunum.&nbsp;</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Halldór Runólfsson, skipaður formaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Þorvaldur Kristjánsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Steinunn Garðarsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Trausti Baldursson, tilnefndur af Náttúrufræðistofnun Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Brynja Hrafnkelsdóttir, tilnefnd af Skógrækt ríkisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Leó Alexander Guðmundsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun<br /> <br /> Varamenn í sömu röð:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Kjartan Hreinsson, skipaður varaformaður án tilnefningar <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Ásthildur Skjaldardóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Snorri Baldursson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Járngerður Grétarsdóttir, tilnefnd af Náttúrufræðistofnun Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Jóhanna Bergrúnar Ólafsdóttir, tilnefnd af Skógrækt ríkisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Jóhannes Guðbrandsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Austurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><span>Þorsteinn Bergmann</span>, læknir, formaður</li> <li>Guðbjörg Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Harðardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Baldur Friðriksson, læknir</li> <li>Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Hildur Bergsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send: <br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðin á Reyðarfirði,<br /> Búðareyri 8, 730, Reyðarfirði.<br /> Sími: 470-1420</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili. Nefndin er skipuð þremur mönnum, en ráðherra er þó heimilt að skipa sex manna nefnd í fjölmennum heilbrigðisumdæmum, svo sem á höfuðborgarsvæðinu. Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Pálmi V. Jónsson, læknir, formaður</li> <li>Unnur K. Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur, varaformaður</li> <li>Eyrún Jónatansdóttir, félagsráðgjafi,</li> <li>Inga Valgerður Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Kristinn Guðjón Kristinsson, félagsráðgjafi</li> <li>Hafsteinn Freyr Hafsteinsson, heilsugæslulæknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ásdís Geirsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Vilhelmína Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigrún Ingvarsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Guðleif Leifsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Haukur Valdimarsson, læknir</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heislugæsla höfuðborgarsvæðisins<br /> Þönglabakka 1, 109 Reykjavík<br /> Sími: 585-1300 (mánud., þriðjud., fimmtud. og föstud. kl. 11-12)</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Norðurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arna Rún Óskarsdóttir, læknir, formaður</li> <li>Herdís Klausen, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Guðbjörg Helga Hjálmarsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Guðrún Dóra Clarke, læknir</li> <li>Edda Björg Sverrisdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sirrý Sigurlaugardóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslan á Akureyri<br /> Hafnarstræti 99, 600 Akureyri<br /> Sími: 460-4600</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jóhanna Valgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Arnar Þór Guðmundsson, læknir</li> <li>Kristjana Sigmundsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Steinunn Birna Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Víðir Óskarsson, læknir</li> <li><span>Ragnheiður Hergeirsdóttir, félagsráðgjafi</span></li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurlands<br /> v/Árveg, 800 Selfossi<br /> Sími: 480-5100 (þriðjud. kl. 11-12)</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurnesja<p> <span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helga Hjálmarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> <li>Kristín Þyrí Þorsteinsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ingibjörg Þórðardóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Sigurður Árnason, læknir</li> <li>Ása Eyjólfsdóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja<br /> Skólavegi 8, 230 Reykjanesbæ<br /> Sími: 422-0500</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vestfjarða<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Elsa Margrét Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Margrét Geirsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón Eyjólfur Jónsson, læknir</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hildur Elísabet Pétursdóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Guðný Hildur Magnúsdóttir, félagsráðgjafi</li> <li>Jón B. G. Jónsson, læknir</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar<br /> Stekkum 1, 450 Patreksfirði<br /> Sími: 450-2000</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFærni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vesturlands<p><span>Samkvæmt 15. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, skipar ráðherra eina færni- og heilsumatsnefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að sjá um mat á þörf fólks fyrir dvöl í hjúkrunarrými og dvalarrými. Auk þess metur nefndin þörf fyrir hvíldarinnlögn á hjúkrunarheimili.&nbsp;Nefndin er skipuð þremur mönnum til fjögurra ára í senn.</span></p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Rósa Marinósdóttir, hjúkrunarfræðingur, formaður</li> <li>Þórður Ingólfsson, læknir</li> <li>Laufey Jónsdóttir, þroskaþjálfi og diploma í öldrunarfræði</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Ragnheiður Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur</li> <li>Stefán Þorvaldsson, læknir</li> <li>Inga Vildís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi</li> </ul> <p> <em>Skipunartími nefndarinnar er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2024</em></p> <p>Umsókn skal send:<br /> Færni- og heilsumatsnefnd, Heilsugæslustöðn í Borgarnesi<br /> Borgarbraut 65, 310 Borgarnesi<br /> Sími: 432-1430</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFaggildingarráð 2021-2023<p>Til að styrkja starfsemi faggildingar á Íslandi og til að skapa samráðsvettvang með helstu haghöfum hefur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ákveðið að setja á fót ráðgefandi faggildingarráð. Ráðið er skipað fulltrúum helstu haghafa sem hafa sérþekkingu á málefnum faggildingar. </p> <p>Faggildingarráð mun m.a. hafa það hlutverk að gera tillögur að stefnumótun um starfsemi faggildingar, veita faggildingarsviði Einkaleyfastofu faglega ráðgjöf um málefni faggildingar og vera ráðuneytinu og faggildingarsviði Einkaleyfastofu til ráðgjafar og aðstoðar við undirbúning að jafningjamati á grundvelli reglugerðar (ESB) nr. 765/2008.</p> <p>Sæti í ráðinu eiga:&nbsp; </p> <ul> <li>Ágúst Þór Jónsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Ágúst Ágústsson, tilnefndur af Vinnueftirlitinu</li> <li>Árni H. Kristinsson, tilnefndur af hagsmunahópi faggiltra aðila innan SVÞ</li> <li>Anna Margrét Halldórsdóttir, tilnefnd af heilbrigðiráðuneyti</li> <li>Benedikt Sveinbjörn Benediktsson, tilefndur af SVÞ&nbsp;</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Dóra S. Gunnarsdóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</li> <li>Elva Rakel Jónsdóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun</li> <li>Jóhann Ólafsson, tilnefndur af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun</li> <li>Óskar Ísfeld Siurðsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Leifur Gústafsson, tilnefndur af Samgöngustofu</li> <li>Sigurður Másson, tilnefndur af Neytendasamtökunum</li> </ul> <br />Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFaghópur vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum 2017-2026<p>Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Bændasamtök Íslands, Landgræðsla ríkisins og Landssamtök sauðfjárbænda, hafa gert með sér samkomulag um verkefni samkvæmt 8. gr. rammasamnings um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins skv. búnaðarlögum nr. 70/1998, vegna verkefnis um mat á gróðurauðlindum frá 1. janúar 2017 til 31. desember 2026 sbr. 20. gr. rammasamnings. Samkomulagið var undirritað þann 17. febrúar 2017. Markmið verkefnisins er tvíþætt, annars vegar að skila með reglubundnum hætti heildarmati á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda landsins og gera grein fyrir breytingum þar á. Hins vegar að þróa sjálfbærnivísa fyrir nýtingu gróður- og jarðvegsauðlinda landsins.</p> <p>Faghópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Oddný Steina Valsdóttir, formaður &nbsp;</li> <li>Borgar Páll Bragason&nbsp;</li> <li>Borgþór Magnússon&nbsp;</li> <li>Ingibjörg Svala Jónsdóttir&nbsp;</li> <li>Jóhannes Sveinbjörnsson</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð Asks - Byggingarrannsóknarsjóðs<p>Með lögum nr. 25/2021 um opinberan stuðning við nýsköpun voru gerðar breytingar á lögum nr. 160/2010 um mannvirki, þess efnis að stofnaður skyldi samkeppnissjóður um bygginga- og mannvirkjarannsóknir. Sjóður er samstarfsverkefni innviðaráðuneytis og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis er ætlað að styrkja byggingarrannsóknir með áherslu á nýsköpun og samfélagslegar áskoranir á sviði mannvirkjagerðar hverju sinni. Húsnæðis og mannvirkjastofnun annast umsýslu sjóðsins, þar með talið umsýslu og úthlutun styrkja.&nbsp;</p> <p>Hlutverk fagráðs er að annast faglegt mat umsókna í samræmi við áherslur á sviði nýsköpunar og atvinnulífs, veita umsögn um styrkumsóknir og gera tillögur til ráðherra um úthlutun styrkja. Fagráð er jafnframt ráðgefandi fyrir ráðherra um fagleg málefni við úthlutanir úr sjóðnum eftir því sem óskað er. Fagráðið er skipað eftirtöldum aðilum:</p> <ul> <li>Olga Árnadóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, formaður.</li> <li><span>Ólafur Pétur Pálsson</span>, fulltrúi samstarfsnefndar háskólastigsins.</li> <li>Björn Karlsson,<span>&nbsp;fulltrúi&nbsp;innviðaráðuneytisins</span>. </li> <li>Guðríður Friðriksdóttir, fulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðneytisins.</li> <li>Hjörtur Sigurðsson,&nbsp;<span>fullrúi Samtaka</span> iðnaðarins. </li> </ul> <p>Til vara: </p> <ul> <li>Þórunn Sigurðardóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.</li> <li>Anna María Bogadóttir, <span>fulltrúi samstarfsnefndar</span> háskólastigsins.</li> <li>Sigrún Dögg Kvaran, <span>fulltrúi </span><span>innviðaráðuneytisins</span>. </li> <li>Arngrímur Blöndahl Magnússon, <span>fulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðneytisins.</span></li> <li>Ingbjörg Birna Kjartansdóttir,&nbsp;<span>fullrúi Samtaka&nbsp;</span><span>iðnaðarins</span>.</li> </ul> <p><em>Skipað af félags- og barnamálaráðherra 21. október 2021</em></p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð atvinnulífsins og Neytendastofu á sviði mælifræði<p>Samkvæmt 35. gr. laga nr. 91/2006 skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sex fulltrúa í fagráð sem sinna skulu ráðgjöf fyrir atvinnulífið og Neytendastofu á sviði mælifræði. Hlutverk þess er að veita stjórnvöldum og atvinnulífi ráðgjöf um þróun og aðgerðir til að tryggja að hagnýtt sé alþjóðlegt og innlent samstarf sem miðar að því að greiða fyrir trausti og gagnkvæmum viðurkenningu í milliríkjaviðskiptum á sviði mælinga og mælifræði. Fagráð veitir umsagnir um drög að stjórnvaldsfyrirmælum þegar það á við, þ.m.t. um gjaldskrár Neytendastofu. </p> <p>Ráðherra skipar formann án tilnefningar en aðrir fulltrúar í fagráði skulu tilnefndir af Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunar og þjónustu, Samorku, Neytendasamtökunum og einn fulltrúi sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti:</p> <ul> <li>Ingólfur Örn Þorbjörnsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Árni Ingimundarson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Guðbergur Rúnarsson, tilnefndur sameiginlega af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtökum fiskvinnslustöðva</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Sigurjón Norberg Kjærnested, tilnefndur af Samorku</li> <li>Stefán Helgi Jónsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum<p><span>Fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum er skipað sbr. ákvæði 7. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum og 9. gr. reglugerðar nr. 326/2016 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í framhaldsskólum.&nbsp;</span>Hlutverk fagráðsins er að vera stuðningsaðili við skólasamfélagið og leita að&nbsp;fullnægjandi niðurstöðu í eineltismálum sé þess nokkur kostur eða gefa út ráðgefandi álit um úrlausn á grundvelli þeirra gagna og upplýsinga er ráðinu&nbsp;berast í tilteknum málum.</p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li><span>Sigrún Garcia Thorarensen, formaður,</span><span><br /> </span></li> <li><span>Eiríkur Þorvarðarson,<br /> </span></li> <li><span>Sigurbjörg Sigurpálsdóttir.</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Björg Jónsdóttir,</span></li> <li><span>Þorlákur Helgason,</span></li> <li><span>Ólöf Helga Þór.<br /> </span></li> </ul> <div><span>&nbsp;</span></div> <div><span>Skipunartími er frá 16. febrúar 2020 til 15. febrúar 2024.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span>Umsýsla fagráðsins er í höndum Menntamálastofnunar og sérfræðings á vegum stofnunarinnar.</span></div> <p><span> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð náttúruminjaskrár<p>Skipað 19. ágúst 2021.</p> <p>Fagráð náttúruminjaskrár er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2013060.html">15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013</a> til fimm ára. Fagráð náttúruminjaskrár skal vera Náttúrufræðistofnun Íslands til ráðgjafar um gerð tillögu um minjar á náttúruminjaskrá. Náttúrufræðistofnun Íslands annast umsýslu vegna starfs fagráðsins.</p> <p>Í fagráðinu eiga sæti fulltrúar frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, frjálsum félagsamtökum, Hafrannsóknastofnun, Minjastofnun, Samtökum náttúrustofa, Skógrækt ríkisins, Umhverfisstofnun og Veiðmálastofnun.</p> <h4>Án tilnefningar</h4> <p>Sigurður Á. Þráinsson, formaður <br /> Guðríður Þorvarðardóttir, varamaður formanns</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka</h4> <p>Erla Dóra Vogler<br /> Hrafnhildur Hannesdóttir, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</h4> <p>Steinunn Hilma Ólafsdóttir<br /> Ingi Rúnar Jónsson, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Minjastofnunar Íslands</h4> <p>Guðmundur Stafán Sigurðarson<br /> Sædís Gunnarsdóttir, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa</h4> <p>Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir<br /> Aðalsteinn Örn Snæþórsson, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Skógræktar ríkisins</h4> <p>Bjarki Þór Kjartansson<br /> Hrefna Jóhannesdóttir, til vara</p> <h4>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</h4> <p>Ingibjörg Marta Bjarnadóttir<br /> Davíð Örvar Hansson, til vara</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<p> </p> <p>Skipað 7. nóvember 2017.<br /> <span>Ráðið er skipað skv. 4. gr. reglugerðar nr. 664/2012 um Náttúrurannsóknastöðina við Mývatn o.fl., ásamt síðari breytingu, sem sett er á grundvelli 7. og 8. gr. laga nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. Fagráðið er skipað til fimm ára í senn samkvæmt tilnefningum frá Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Veiðimálastofnun og forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar, en sá aðili skal þó starfa utan rannsóknastöðvarinnar. Að auki skal fulltrúi sveitarfélaga á svæðinu eiga sæti í fagráðinu.</span></p> <p>Fagráðið skal vera forstöðumanni Náttúrurannsóknastöðvarinnar til ráðgjafar um vísindastarf stofnunarinnar, rannsóknastefnu, upplýsingagjöf til heimamanna og almennings og fagleg tengsl við aðrar stofnanir sem stunda rannsóknir á vatnasviði Mývatns og Laxár í samræmi við lög. Fagráðið skiptir með sér verkum. Forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar boðar ráðið til funda eftir því sem þurfa þykir, eigi sjaldnar er árlega, og situr fundi þess.<br /> <br /> </p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Gísli Már Gíslason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn<br /> </strong>Erla Björk Örnólfsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Eydís Salome Eiríksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Ólafur Karl Nielsen</p> <p><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Norðurþings, Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar</strong><br /> Arnheiður Rán Almarsdóttir</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð sjúkraflutninga<p>Fagráðið er skipað samkvæmt <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=553b5363-20af-417c-8d94-bd7c803074ab">reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 262/2011</a> til fjögurra ára í senn. Hlutverk þess er að vera ráðherra til ráðgjafar um öll fagleg málefni er varða sjúkraflutninga á, við og yfir Íslandi og skylda starfsemi.</p> <h4>Fagráðið skipa</h4> <ul> <li>Viðar Magnússon, yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa, formaður</li> <li>Guðbjörg Björnsdóttir, tiln. af Landssambandi heilbrigðisstofnana f.h. heilbrigðisumdæma</li> <li>Guðlaug Björnsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands f.h. kaupenda þjónustu</li> <li>Ingimar Eydal, tiln. af Sjúkraflutningaskólanum sem menntastofnun sjúkraflutningafólks</li> <li>Birgir Finnsson, tiln. af Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins f.h. rekstraraðila sjúkraflutninga</li> <li>Urður Skúladóttir, tiln. af Rauða krossi Íslands sem rekstraraðili sjúkraflutningatækja</li> <li><span>Birkir Árnason,&nbsp;tiln. af Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna sem fulltrúi fagráðs sjúkraflutningamanna</span></li> </ul> Fagráðið er skipað af heilbrigðisráðherra frá 10. júní 2020 til 9. júní 2024.HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar <span></span> <p>Fagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar er skipað samkvæmt 21. gr. reglugerð nr. 1111/2020 um&nbsp;<span>heilbrigðisumdæmi og hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa.</span></p> <p>Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar leiðir faglega þróun innan heilsugæslu á landsvísu, vinnur að samræmingu verklags og samhæfingar milli fagfólks á heilsugæslustöðvum, gæðaþróun og framförum í heilsugæslu í samráði við heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðvar. Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar starfar innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. </p> <p>Heilbrigðisráðherra skipar fagráð Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar sem vinnur að stefnumörkun og tryggir tengsl við aðrar heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar. Fagráðið starfar innan Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar.</p> <p><strong>Fagráðið skipa</strong></p> <ul> <li>&nbsp;Emil Lárus Sigurðsson, forstöðumaður Þróunarmiðstöðvarinnar, formaður</li> <li>&nbsp;Sigríður Dóra Magnúsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>&nbsp;Örn Ragnarsson, tilnefndur af Heilbrigðisstofnun Norðurlands</li> <li>&nbsp;Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Suðurlands</li> <li>&nbsp;Snorri Björnsson, tilnefndur af Heilbrigðisstofnun Suðurnesja</li> <li>&nbsp;Hulda Gestsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Vesturlands</li> <li>&nbsp;Nína Hrönn Gunnarsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Austurlands</li> <li>&nbsp;Súsanna Björg Ástvaldsdóttir, tilnefnd af Heilbrigðisstofnun Vestfjarða</li> <li>&nbsp;Sigríður Sía Jónsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri</li> <li>&nbsp;Helga Gottfreðsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>&nbsp;Unnur Þóra Högnadóttir, tilnefnd af heilsugæslustöðvunum Salahverfi, Urðarhvarfi, Höfða og Kirkjusandi.</li> </ul> <p>Fagráðið er skipað af heilbrigðisráðherra frá 24. nóvember 2022 til næstu fjögurra ára.</p> <p>&nbsp;</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð um flugmál<p>Hlutverk fagráðs um flugmál er að vera samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til ráðuneytiðs um flug- og loftferðamál. Fagráðið er skipað í samræmi við ákvæði 2. mgr. 3. gr. laga um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012.<br /> <br /> Helstu verkefni fagráðs um flugmál eru að fjalla um og eftir atvikum að veita umsögn um:</p> <ul> <li>lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða flugmál,</li> <li>tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun sbr. lög um samgönguáætlun,</li> <li>stefnumótun í flugmálum,</li> <li>önnur þau mál sem ráðherra eða einstaka fulltrúar fagráðsins óska eftir að ráðið taki til umfjöllunar,</li> <li>mál sem eru í vinnslu í ESB og til að kynna innleiðingu vegna EES-gerða.</li> </ul> <h4>Fagráð um flugmál er þannig skipað:</h4> <ul> <li><span>Ingvar Mar Jónsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Valgerður B. Eggertsdóttir, varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> </span></li> <li><span>Heiða Njóla Guðbrandsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,</span></li> <li><span>Hörður Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,</span></li> <li><span>Sigrún Jakobsdóttir, tilnefnd af ISAVIA ohf.,<br /> </span></li> <li><span>Herdís Þorvaldsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,</span></li> <li><span>Matthías Sveinbjörnsson,&nbsp; tilnefndur af Flugmálafélagi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 2. júní 2019 til og með 31. desember 2022.</em>&nbsp;<br /> <br />InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um íslensku<p><span>Hlutverk fagráðs um íslensku er m.a. að gera raunhæfar tillögur til ráðherra um eflingu íslensku og aukinnar samfellu milli leik-, grunn-, framhalds- og háskólastigs og vera Menntamálastofnun til ráðgjafar við mótun og útfærslu verkefna um eflingu íslensku í grunnskólum, m.a. með starfsþróun kennara og ráðgjöf til skóla.&nbsp;<br /> <br /> Fagráðið er þannig skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Úlfar Snær Arnarson, tilnefndur af Félagi framhaldsskólakennara</span></li> <li><span>Sverrir Þórisson, tilnefndur af Menntamálastofnun</span></li> <li><span>Ásgrímur Angantýsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> <li><span>Kriselle Suson Jónsdóttir, tilnefnd af Móðurmáli - Samtökum um tvítyngi</span></li> <li><span>Sigurrós Eiðsdóttir, tilnefnd af Samtökum móðurmálskennara</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Pálína Hildur Sigurðardóttir, tilnefnd af Félagi leikskólakennara</li> <li>Ásthildur Lóa Þórsdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara.</li> </ul> <p><span> <br /> Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Ásdís Arnalds, tilnefnd af Félagi framhaldsskólakennar</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Guðbjörg Rut Þórisdóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun</li> <li>Sigríður D. Þorvaldsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Renata Emilsson Pesková, tilnefnd af Móðurmáli - Samtökum um tvítyngi</li> <li>Hugrún R. Hólmgeirsdóttir, tilnefnd af Samtökum móðurmálskennara</li> <li>Sigurður Freyr Sigurðarson, tilnefndur af Félagi grunnskólakennara.</li> </ul> <p><span>Skipunartími er frá 16. nóvember 2020 til 15. nóvember 2023.</span></p> <p><span>Fagráðið skiptir sjálft með sér verkum.&nbsp;</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFagráð um málefni Brunamálaskólans<p><em>Skipað 20. maí 2015</em></p> <p>Fagráð um málefni Brunamálaskólans er skipað til fjögurra ára skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000075.html">lögum nr. 75/2000 um brunavarnir</a>, með síðari breytingum. Hlutverk fagráðsins er að vera Húsnæðis- og mannvirkjastofnun til ráðgjafar um fagleg málefni Brunamálaskólans. </p> <p><strong>Skipuð án tilnefningar<br /> </strong>Drífa Sigfúsdóttir, formaður<br /> Þorbergur Hauksson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga<br /> </strong>Þóra Björg Jónsdóttir<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi<br /> </strong>Pétur Arnarsson<br /> Guðmundur Helgi Sigfússon, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna<br /> </strong>Sigurður Lárus F. Sigurðsson<br /> Sverrir Björn Björnsson, til vara</p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFagráð um náttúrufræði<p>Hlutverk fagráðs um náttúrufræði er m.a. að gera raunhæfar tillögur til ráðherra um eflingu náttúrufræði og aukinnar samfellu milli leik-, grunn-, framhalds- og háskólastigs og vera Menntamálastofnun til ráðgjafar við mótun og útfærslu verkefna um eflingu náttúrufræði í grunnskólum, m.a. með starfsþróun kennara og ráðgjöf til skóla.&nbsp;</p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Gauti Eiríksson, formaður, tilnefndur af Félagi grunnskólakennara,&nbsp; </li> <li>Skúli Pétursson, tilnefndur af Menntamálastofnun, </li> <li>Bjarni Kristófer Kristjánsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, </li> <li>Guðmundur Grétar Karlsson, tilnefndur af Félagi framhaldsskólakennara,</li> <li>Guðný Guðmundsdóttir, tilnefnd af Félagi raungreinakennara,</li> <li>Birgir Urbancic Ásgeirsson, tilnefndur af Náttúrutorgi - Starfssamfélagi náttúrufræðikennara,</li> <li>Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir, tilnefnd af Félagi leikskólakennara.</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Halldóra Björk Guðmundsdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara, </li> <li>Sigurgrímur Skúlason, tilnefndur af Menntamálastofnun, </li> <li>Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins, </li> <li>Ester Ýr Jónsdóttir, tilnefnd af Félagi framhaldsskólakennara, </li> <li>Martin Jónas Björn Swift, tilnefndur af Félagi raungreinakennara,&nbsp; </li> <li>Svava Pétursdóttir, tilnefnd af Náttúrutorgi - Starfssamfélagi náttúrufræðikennara.&nbsp;</li> </ul> <div><span></span> <p>Skipunartími er frá 16. nóvember 2020 til 15. nóvember 2023.</p> <p>&nbsp;</p> </div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFagráð um siglingamál<p>Hlutverk fagráðs um siglingamál er að vera ráðherra til ráðuneytis um siglinga- og hafnamál og öryggismál sjófarenda.</p> <p>Helstu verkefni ráðsins eru:</p> <p>- að móta tillögu að öryggisáætlun sjófarenda með Samgöngustofu,<br /> - að vinna að langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda, ásamt því að hafa eftirlit með framgangi hennar og stuðla að samstarfi þeirra aðila sem að henni koma,<br /> - að veita umsagnir um lagafrumvörp og drög að reglugerðum er varða siglinga- og hafnamál, ásamt EES-gerðum og innleiðingu þeirra,<br /> - að veita umsögn um tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun hvað varðar málefni siglinga og hafna,<br /> - að stofna vinnuhópa um afmörkuð verkefni sem ráðið ákveður að ráðast í eða ráðherra felur því að vinna,<br /> - að fjalla um önnur mál á sviði siglinga og hafna að ósk ráðherra eða einstakra ráðsmanna.</p> <p>Ráðið er þannig skipað:</p> <p>Aðalmenn:<br /> Halldór Ármannsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Ásta Þorleifsdóttir, sérfræðingur og jafnframt varaformaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Páll Ægir Pétursson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,<br /> Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,<br /> Kristín Magnúsdóttir, tilnefnd af Hafnasambandi Íslands,<br /> Ásgrímur L. Ásgrímsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands,<br /> Arthur Bogason, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda,<br /> Rebekka Hilmarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Rannveig Grétarsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,<br /> Guðmundur Herbert Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,<br /> Birna Ragnarsdóttir, tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,<br /> Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,<br /> Hilmar Snorrason, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Árni Bjarnason, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,<br /> Tinna Magnúsdóttir, tilnefnd af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,<br /> Björn Arnaldsson, tilnefndur af Hafnasambandi Íslands,<br /> Sóley Kaldal, tilnefnd af Landhelgisgæslu Íslands,<br /> Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda,<br /> Lúðvík Geirsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Stefán Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,<br /> Guðfinnur Johnsen, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,<br /> Eyþór H. Ólafsson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu,<br /> Hólmgeir Jónsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,<br /> Ingimundur Valgeirsson, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg.</p> <p><em>Skipunartími er til og með 9. nóvember 2024.</em></p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um stærðfræði 2019 - 2022<p><span>Markmið ráðsins<br /> Gera raunhæfar tillögur til ráðherra um eflingu stærðfræði og aukinnar samfellu milli leik-, grunn-, framhalds- og háskólastigs.&nbsp;<br /> Vera Menntamálastofnun til ráðgjafar við mótun og útfærslu verkefna um eflingu stærðfræði í grunnskólum m.a. með þróun skimunarprófa í stærðfræði á grunnskólastigi, starfsþróun kennara og ráðgjöf til skóla.&nbsp;<br /> Í þessari vinnu er gert ráð fyrir að fagráðið geti m.a. nýtt niðurstöður úttekta á stærðfræðikennslu í grunn- og framhaldsskólum sem gerðar voru fyrir ráðuneytið árin 2012 og 2014.&nbsp;<br /> <br /> Fagráðið er þannig skipað:<br /> Freyja Hreinsdóttir,&nbsp;formaður, án tilnefningar<br /> Kristín Bjarnadóttir, án tilnefningar<br /> Anna Helga Jónsdóttir,&nbsp;án tilnefningar<br /> Olivier Matthieu S. Moschetta, án tilnefningar<br /> Andri Már Sigurðsson, tilnefndur af Menntamálastofnun<br /> Imke Schirmacher, tilnefnd af Fleti - samtökum stærðfræðikennara<br /> Bjarni Gunnarssson, tilnefndur af Félagi raungreinakennara&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kristjana Steinþórsdóttir, tilnefnd af Félagi leikskólakennara</span></p> <p><span><br /> <br /> <br /> </span> </p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFagráð um umferðarmál<p>Hlutverk fagráðs um umferðarmál er að vera vettvangur samráðs og upplýsingaskipta. Jafnframt skal það beita sér fyrir auknu umferðaröryggi og bættum umferðarháttum. Ráðið skal vera óháð þeim stofnunum sem eiga aðild að því og starfa í umboði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.</p> <p> Fagráðið tekur við af umferðarráði og er skipað í samræmi við lög um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála. Er þar kveðið á um heimild til skipunar fagráðs um umferðarmál með fulltrúum Samgöngustofu, hagsmunaaðila og annarra aðila.<em>&nbsp;</em><br /> <em></em> </p> <p>Fagráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li><span>Ísólfur Gylfi Pálmason, formaður, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Gauti Daðason, varaformaður, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Helga Katrín Stefánsdóttir, tilnefnd af Akstursíþróttasambandi Íslands,</span></li> <li>Daníel Orri Einarsson, tilnefndur af Bandalagi íslenskra leigubifreiðastjóra,</li> <li>Jóhanna G. Birnudóttir, tilnefnd af Bifhjólasamtökum lýðveldisins, Sniglar,</li> <li><span>Benedikt Eyjólfsson, tilnefndur af Bílgreinasambandinu,</span></li> <li><span>Einar Guðmundsson, tilnefndur af Brautinni - bindindisfélagi ökumanna,</span></li> <li><span>Runólfur Ólafsson, tilnefndur af Félagi íslenskra bifreiðaeigenda,</span></li> <li><span>Sigríður Jakobínudóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneytinu,</span></li> <li><span>Líney Rut Halldórsdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands,</span></li> <li><span>Claudia Schenk, tilnefnd af Landssambandi hestamannafélaga,</span></li> <li><span>Stefán Gestsson, tilnefndur af Landssambandi vörubifreiðastjóra,</span></li> <li><span>Árni Davíðsson, tilnefndur af Landssamtökum hjólreiðamanna,</span></li> <li><span>Guðbrandur Sigurðsson, tilnefndur af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu,</span></li> <li><span>María Þorgerður Guðfinnsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu,</span></li> <li><span>Hildur Þuríður Rúnarsdóttir, tilnefnd af ríkislögreglustjóra,</span></li> <li>Þorsteinn R. Hermannsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Gunnar Geir Gunnarsson, tilnefndur af Samgöngustofu,</li> <li><span>Jóhanna Hreiðarsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,</span></li> <li><span>Sigrún A. Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja,</span></li> <li><span>Sindri Freyr Ásgeirsson, tilnefndur af Samtökum um bíllausan lífsstíl,</span></li> <li><span>Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Svanfríður Anna Lárusdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li><span>Auður Þóra Árnadóttir, tilnefnd af Vegagerðinni,</span></li> <li><span>Ásdís Sveinsdóttir, tilnefnd af Ökukennarafélagi Íslands,</span></li> <li><span>Bergur Þorri Benjamínsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands.</span><strong><span><br /> </span></strong> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <p><em>Fagráðið er skipað til og með 31. desember 2023.</em></p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFagráð um velferð dýra <p>Með lögum nr. 71/2021, um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskeldis, matvæla og landbúnaðar, voru gerðar breytingar á 5. gr. laga nr. 55/2013, um velferð dýra. Samkvæmt núgildandi ákvæði skipar ráðherra fagráð um velferð dýra og er skipunartími þess þrjú ár. Í fagráðinu sitja fimm aðilar og jafn margir til vara.<br /> <br /> Fagráð er þannig skipað samkvæmt tilnefningum eftirfarandi aðila:<br /> <br /> Sigurborg Daðadóttir, formaður án tilnefningar,</p> <p>Hilmar Vilberg Gylfason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,</p> <p> Katrín Andrésdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélagi Íslands,</p> <p> Henry Alexander Henrysson,, tilnefndur af Siðfræðistofnun HÍ,&nbsp;</p> <p>Anna Berg Samúelsdóttir, tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;</p> <p>Varamenn:·</p> <p>Auður Lilja Arnþórsdóttir, dýralæknir, tilnefnd af Matvælastofnun, </p> <p>Grétar Hrafn Harðarson, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands,</p> <p>Guðrún Birna Brynjarsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands,</p> <p> Emma Björg Eyjólfsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Siðfræðistofnun HÍ,<br /> <br /> Rósa Líf Darradóttir, tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands</p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFastanefnd á sviði happdrættismála<p>Nefndin var sett á stofn í júní 2007. Störf hennar skulu einkum vera:</p> <p>1. Að fylgjast með þróun í Evrópurétti á sviði happdrættismála.<br /> 2. Að gera tillögur til ráðherra um framkvæmd vísindarannsókna um spilafíkn, ólögleg fjárhættuspil o.fl.<br /> 3. Að gera tillögur til ráðherra um réttarbætur á sviði happdrættismála.</p> <p>Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Eyvindur G. Gunnarsson, tilnefndur af Happdrætti Háskóla Íslands, og er hann formaður nefndarinnar</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneytinu</li> <li>Jóhannes R. Jóhannsson, tilnefndur af Íslandsspilum</li> <li>Lárus Blöndal, tilnefndur af Íslenskri getspá, varamaður hans er Sigurbjörn Gunnarsson</li> <li>Sigurður Á. Sigurðsson, tilnefndur af Happdrætti DAS og Guðmundur Löve, tilnefndur af Happdrætti SÍBS.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <br /> <br />DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFélagsdómur<p>Félagsdómur er sérdómstóll sem starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html" target="_blank">laga um stéttarfélög og vinnudeilur,</a> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1938080.html">nr. 80/1938</a>. Í dómnum eiga sæti fimm menn sem skipaðir eru til þriggja ára þannig: Einn af Samtökum atvinnulífsins, annar af Alþýðusambandi Íslands, þriðji af félags- og jafnréttismálaráðherra úr hópi þriggja manna, sem Hæstiréttur tilnefnir, og tveir af Hæstarétti og sé annar þeirra sérstaklega tilnefndur til þess að vera forseti dómsins.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Arnfríður Einarsdóttir, héraðsdómari, skipuð af Hæstarétti, forseti dómsins</li> <li>Guðni Á. Haraldsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Hæstarétti</li> <li>Ásmundur Helgason, héraðsdómari, skipaður af félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Valgeir Pálsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Karl Ó. Karlsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari, skipaður af Hæstarétti, varaforseti dómsins</li> <li>Ragnheiður Harðardóttir, landsréttardómari, skipuð af Hæstarétti</li> <li>Kolbrún Benediktsdóttir, saksóknari, skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra</li> <li>Ólafur Eiríksson, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Eva Dís Pálmadóttir, hæstaréttarlögmaður, skipaður af Alþýðusambandi Íslands</li> </ul> <p> <em>Skipunartími er frá 1. nóvember 2019 til 31. október 2022.</em></p> <ul> <li><a href="http://felagsdomur.is/">Sjá nánar á vef Félagsdóms</a></li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/gogn/urskurdir-og-alit-/$LisasticSearch/Search/?SearchQuery=&%3bMinistries=&%3bCommittee=F%c3%a9lagsd%c3%b3mur&%3bYear=">Dómar og úrskurðir Félagsdóms fram til ársins 1920 eru aðgengilegir stjórnarráðsvefnum</a></li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriFerðakostnaðarnefnd<p>Nefndinni er falið<strong> </strong>að endurskoða upphæðir dagpeninga starfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis. Jafnframt skal nefndin endurskoða flokkun landa eftir dvalarkostnaði svo og greiðslu fyrir starfstengd afnot eigin bifreiða starfsmanna<strong>. </strong>Nefndin starfar samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.</p> <p>Nefndin skal skipuð einum fulltrúa BSRB, einum fulltrúa BHM og tveimur fulltrúum fjármála- og efnahagsráðherra<strong>.<em> </em></strong>Skipunartími er ótímabundinn.</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <ul> <li>Þórdís Steinsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li> Guðmundur F. Guðmundsson, tilnefndur af BSRB</li> <li>Júlíana Guðmundsdóttir, tilnefnd af BHM</li> <li>Ragnheiður Gunnarsdóttir&nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul> <p>Kjartan Dige Baldursson er ritari ferðakostnaðarnefndar</p> <p>Skipunartími er ótímabundinn</p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=94a3977b-8199-11e6-80c8-005056bc217f">Nánari upplýsingar um ferðakostnað</a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriFerðamálaráð 2021-2024<p>Ferðamálaráð starfaði áður skv. lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005. Eftir að þau lög voru felld úr gildi með samþykkt laga um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, sem tóku gildi 1. janúar 2019, hefur ferðamálaráð ekki verið starfandi þrátt fyrir áskilnað þeirra laga um skipan og starfsemi ferðamálaráðs í endurskoðaðri mynd. Þetta stafar af því að frá árinu 2015 var Stjórnstöð ferðamála, samráðsvettvangur ríkisstjórnar Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka ferðaþjónustunnar, starfandi.&nbsp;</p> <p>Stjórnstöð ferðamála hefur nú lokið störfum. Því er nú skipað í ferðamálaráð skv. lögum um Ferðamálastofu. Þar skulu eiga sæti níu fulltrúar og er ráðinu ætlað að endurspegla samsetningu stjórnar Stjórnstöðvar ferðamála. Ráðherra skipar formann og varaformann án tilnefningar. Auk þess skulu eiga sæti í ráðinu fulltrúi ráðherra sem fer með fjármál og tekjuöflun ríkisins, fulltrúi ráðherra sem fer með málefni náttúruverndar og skipulags og fulltrúi ráðherra sem fer með málefni samgangna og byggða- og sveitarstjórnarmála. Aðra fulltrúa skipar ráðherra eftir tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar sem tilnefna tvo fulltrúa og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera fulltrúi markaðsstofa landshlutanna.</p> <p>Í ferðamálaráði eiga sæti:</p> <div> <p>Erla Ósk Ásgeirsdóttir, formaður,</p> <p>Arnheiður Jóhannsdóttir, varaformaður, </p> <p>Páll Ásgeir Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</p> <p>Björn Helgi Barkarson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, </p> <p>Sigtryggur Magnason, tilnefndur af Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðveig Eyglóardóttir,</p> <p>Bjarnheiður Hallsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Jóhannes Þór Skúlason, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, &nbsp;</p> <p>Páll S. Brynjarsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,.</p> </div>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFerðamálaráð 2021-2024<p>Ferðamálaráð starfaði áður skv. lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005. Eftir að þau lög voru felld úr gildi með samþykkt laga um Ferðamálastofu, nr. 96/2018, sem tóku gildi 1. janúar 2019, hefur ferðamálaráð ekki verið starfandi þrátt fyrir áskilnað þeirra laga um skipan og starfsemi ferðamálaráðs í endurskoðaðri mynd. Þetta stafar af því að frá árinu 2015 var Stjórnstöð ferðamála, samráðsvettvangur ríkisstjórnar Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka ferðaþjónustunnar, starfandi.&nbsp;<br /> <br /> Stjórnstöð ferðamála hefur nú lokið störfum. Því er nú skipað í ferðamálaráð skv. lögum um Ferðamálastofu. Þar skulu eiga sæti níu fulltrúar og er ráðinu ætlað að endurspegla samsetningu stjórnar Stjórnstöðvar ferðamála. Ráðherra skipar formann og varaformann án tilnefningar. Auk þess skulu eiga sæti í ráðinu fulltrúi ráðherra sem fer með fjármál og tekjuöflun ríkisins, fulltrúi ráðherra sem fer með málefni náttúruverndar og skipulags og fulltrúi ráðherra sem fer með málefni samgangna og byggða- og sveitarstjórnarmála. Aðra fulltrúa skipar ráðherra eftir tilnefningu Samtaka ferðaþjónustunnar sem tilnefna tvo fulltrúa og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera fulltrúi markaðsstofa landshlutanna.</p> <div> <p>Í ferðamálaráði eiga sæti:</p> <p>Erla Ósk Ásgeirsdóttir, formaður,</p> <p>Arnheiður Jóhannsdóttir, varaformaður, </p> <p>Páll Ásgeir Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</p> <p>Björn Helgi Barkarson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, </p> <p>Sigtryggur Magnason, tilnefndur af Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Guðveig Eyglóardóttir,</p> <p>Bjarnheiður Hallsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Jóhannes Þór Skúlason, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar, </p> <p>Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, &nbsp;</p> <p>Páll S. Brynjarsson, tilnefndur af Samtökum ferðaþjónustunnar,.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFiskeldissjóður - stjórn<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað í stjórn Fiskeldissjóðs, sbr. ákvæði 7. gr. laga um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, nr. 89/2019. Hlutverk sjóðsins er að styrkja uppbyggingu innviða þar sem fiskeldi í sjókvíum er stundað og þar með samfélög og stoðir atvinnulífs á þeim svæðum. Stjórn Fiskeldissjóðs hefur yfirumsjón með reksti hans samkvæmt lögum nr. 89/2019 og reglugerðum settum samkvæmt þeim. &nbsp;Stjórn Fiskeldissjóðs skal árlega auglýsa opinberlega eftir umsóknum frá sveitarfélögum um styrki úr sjóðnum til verkefna sem eru til þess fallin að byggja upp innviði og þjónustu á þeim svæðum þar sem fiskeldi í sjókvíum er stundað.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> Haraldur Líndal Haraldsson, án tilnefningar, <br /> Álfheiður Ingadóttir, tilnefnd af forsætisráðherra, <br /> Kjartan Dige Baldursson,&nbsp; tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra, </span></p> <div><span><br /> Varamenn:&nbsp;&nbsp;<br /> Ása Þórhildur Þórðardóttir, &nbsp;án tilnefningar,<br /> Orri Páll Jóhannsson, tilnefndur af forsætisráðherra, <br /> Guðrún Birna Finnsdóttir, &nbsp;tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra, </span> <div>&nbsp;</div> </div>MatvælaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFiskræktarsjóður - stjórn 2021-2026<p><span>Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð og er á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, sbr. 1. gr. laga nr. 72/2008, um Fiskræktarsjóð. Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að viðhalda og efla lífríki í ám og vötnum ásamt því að auka verðmæti veiði úr þeim. Stjórn Fiskræktarsjóðs hefur yfirumsjón með starfsemi hans í samræmi við lög nr. 72/2008 og tekur ákvarðanir um úthlutanir. Skipunartími fjögur ár í senn.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> &nbsp; &nbsp; Hermann Brynjarsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; Ólafur Þór Þórarinsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brynja Gunnarsdóttir, tilnefnd af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> </span></p> <p><span>Varamenn:<br /> &nbsp; &nbsp; Guðrún Una Jónsdóttir, skipuð varaformaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Helgi Björnsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp; &nbsp; Þuríður Björg Wiium Árnadóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jón Þór Ólason, tilnefndur af Landssambandi stangaveiðifélaga.<br /> </span></p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFisksjúkdómanefnd 2021-2026<p>Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 60/2006 um varnir gegn fisksjúkdómum skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fimm menn og jafnmarga til vara í fisksjúkdómanefnd eftir tilnefningu frá eftirtöldum aðilum: Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Hafrannsóknastofnun, tvo fulltrúa,&nbsp; Fiskistofu og yfirdýralækni, sem jafnframt skal vera formaður nefndarinnar.&nbsp; Skv. 1. mgr. 4. gr. laganna fer ráðherra með yfirstjórn mála samkvæmt lögum þessum. Framkvæmd stjórnsýslunnar er að öðru leyti í höndum Matvælastofnunar sem hefur eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt.&nbsp; Matvælastofnun skal hafa forgöngu um að stundaðar séu fisksjúkdómarannsóknir og gera tillögur til ráðherra um aðferðir til varnar gegn útbreiðslu fisksjúkdóma, sem getur um í lögum þessum, og annað er að fisksjúkdómum lýtur.&nbsp;Skipunartími frá 21. september 2021 til næstu fimm ára.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sigurborg Daðadóttir, skipuð formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Auður Lilja Arnþórsdótir, tilnefnd af Matvælastofnun</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Árni Kristmundsson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Ásthildur Erlingsdóttir, tilnefnd af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Guðni Guðbergsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Fjóla Rut Svavarsdóttir, tilnefnd af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Rakel Guðmundsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður Jónas Páll Jónsson, tilnefndur af sama</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Guðni Magnús Eiríksson, tilnefndur af Fiskistofu<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varamaður Hildur Jana Júlíusdóttir, tilnefnd af sama.</p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjármálaeftirlitsnefnd<p>Í fjármálaeftirlitsnefnd situr varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika og þrír sérfræðingar í málefnum fjármálamarkaðar sem ráðherra sem fer með málefni fjármálamarkaðar skipar til fimm ára í senn. Varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits er formaður fjármálaeftirlitsnefndar og er varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika staðgengill hans. </p> <p>Sérfræðingar skipaðir af fjármála- og efnahagsráðherra:</p> <p>Andri Fannar Bergþórsson<br /> Ásta Þórarinsdóttir<br /> Guðrún Þorleifsdóttir</p> <p>Skipuð: 01.01.2020</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjármálaráð<p>Hlutverk fjármálaráðs er að leggja mat á hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun fylgi þeim grunngildum sem talin eru í 2. mgr. 6. gr. og skilyrðum 7. gr. laga nr. 123/2015. Fjármálaráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2015123.html">13. gr. laga um opinber fjármál</a>. </p> <p>Ráðherra skipar þrjá einstaklinga í fjármálaráð. Skulu tveir skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþingis og einn samkvæmt tilnefningu forsætisráðherra, og skal sá jafnframt vera formaður. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt. Formaður skal skipaður til fimm ára en aðrir til þriggja ára í senn. Ekki má skipa sama mann til setu í fjármálaráði oftar en tvisvar í röð.</p> <p>Fjármálaráð er sjálfstætt í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Þeir sem skipaðir eru í fjármálaráð skulu hafa lokið háskólanámi, vera óvilhallir og hafa þekkingu á opinberum fjármálum. Formaður fjármálaráðs skal hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi á fræðasviði sem lýtur að hlutverki ráðsins.</p> <p>&nbsp;<strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2019-2022):</strong></p> <ul> <li><strong></strong>Gunnar Ólafur Haraldsson, formaður, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Ásgeir Brynjar Torfason, tilnefndur af Alþingi</li> <li>Þórhildur Hansdóttir Jetzek, tilnefnd af Alþingi</li> </ul> <p><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li>Axel Hall, varaformaður, tilnefndur af forsætisráðherra</li> <li>Arna Varðardóttir, tilnefnd af Alþingi</li> <li>Hjördís D. Vilhjálmsdóttir, tilnefnd af Alþingi</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjármálastöðugleikaráð<p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Ráðið starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2014066.html" target="_blank">lögum um fjármálastöðugleikaráð</a>.</p> <p>Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjármálastöðugleika.</p> <p>Í fjármálastöðugleikaráði sitja ráðherra, og er hann formaður ráðsins og seðlabankastjóri. Formaður kallar ráðið saman til fundar þrisvar sinnum á ári en oftar sé talin þörf á. Fjármálastöðugleikaráð setur sér starfsreglur og heldur gerðabók á fundum sínum.</p> <p>Seðlabanki Íslands veitir ráðinu þær upplýsingar sem ráðið óskar eftir til að sinna hlutverki sínu. Umsýsla vegna fjármálastöðugleikaráðs og undirbúningur funda þess er á hendi ráðuneytisins<br /> <br /> </p> <ul> <li> <a href="/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-fjarmal/efnahagsmal/fjarmalastodugleikarad/">Sjá nánari upplýsingar um helstu verkefni og starfsreglur.</a></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFjarskiptaráð<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipaði fjarskiptaráð frá 1. janúar 2019, skv. 2. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti, sbr. 6. gr. laga nr. 53/2018 um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. Fjarskiptaráð gerir tillögu til ráðherra að fjarskiptaáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun, stefnu og forgangsröðun, að fengnum áherslum ráðherra.<br /> <br /> Við gerð fjarskiptaáætlunar skal gætt að samráði við hagsmunaaðila og skal almenningi gefinn kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og athugasemdum í opnu samráðsferli. Einnig skal gætt að samþættingu stefna og áætlana á málefnasviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Skipunartími fjarskiptaráðs takmarkast við embættistíma samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.<br /> <br /> Fjarskiptaráð er þannig skipað:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar, formaður.</span></li> <li><span>Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra, varaformaður.</span></li> <li><span>Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu.</span></li> <li><span>Margrét Hauksdóttir, forstjóri Þjóðskrár Íslands.</span></li> <li>Vera Sveinbjörnsdóttir, lögfræðingur.</li> </ul> <p><span>Verkefnisstjóri fjarskiptaráðs er Ottó V. Winther, sérfræðingur.</span></p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFjölmiðlanefnd 2019-2023<p>Fjömiðlanefnd starfar skv. ákvæði 8. gr. laga nr. 38/2011.</p> <p>Fjölmiðlanefnd er þannig skipuð:<br /> Einar Hugi Bjarnason formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> María Rún Bjarnadóttir varaformaður, tilnefnd af Hæstarétti Íslands,<br /> Finnur Beck tilnefndur af Hæstarétti Íslands,<br /> Róbert H. Haraldsson tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Hulda Árnadóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Marteinn Másson tilnefndur af Hæstarétti Íslands,<br /> Erla Skúladóttir tilnefnd af Hæstarétti Íslands,<br /> Birgir Guðmundsson tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFlóttamannanefnd<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016080.html">9. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016</a>, sem tóku gildi þann 1. janúar 2017, skipar ráðherra sem fer með félagsmál flóttamannanefnd til fimm ára í senn.</p> <p>Hlutverk flóttamannanefndar er m.a. að leggja til við ríkisstjórn heildarstefnu og skipulag móttöku flóttamannahópa skv. 43. gr., hafa yfirumsjón með móttöku hópa flóttafólks og veita stjórnvöldum umsögn um einstök tilvik eftir því sem óskað er. Flóttamannanefnd starfar í samvinnu og samráði við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Flóttamannanefnd skal árlega gera ríkisstjórninni grein fyrir störfum sínum og leggur ráðuneyti félagsmála nefndinni til starfsmann. Ráðherra sem fer með félagsmál er heimilt í reglugerð að kveða nánar á um störf flóttamannanefndar og getur falið nefndinni önnur verkefni sem varða málefni flóttamanna en greinir í ákvæði þessu.</p> <h4>Flóttamannanefndna skipa</h4> <ul> <li>Stefán Vagn Stefánsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Ólöf María Vigfúsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li>Diljá Mist Einarsdóttir, tiln. af utanríkisráðuneytinu</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Lilja Borg Viðarsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li>Davíð Logi Sigurðsson, tiln. af utanríkisráðuneytinu</li> </ul> <h4>Áheyrnarfulltrúar</h4> <ul> <li>Nína Helgadóttir, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þorsteinn Gunnarsson, tiln. aðaláheyrnarfulltrúi af Útlendingastofnun</li> </ul> <h4>Starfsmaður</h4> <ul> <li>Linda Rós Alfreðsdóttir, sérfræðingur</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af félags- og barnamálaráðherra frá 7. apríl 2017 til 6. apríl 2022.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFlugvirktarráð<p>Flugvirktarráð er skipað til þriggja ára í senn í samræmi við ákvæði 57. gr. e í lögum um loftferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum og 8. gr. reglugerðar um flugvirkt nr. 1025/2012.</p> <p>Hlutverk flugvirktarráðs er m.a. </p> <p> <strong>a)</strong> að vera samráðsvettvangur opinberra aðila og annarra um framkvæmd, samvinnu, samhæfingu og áætlanagerð á sviði flugvirktar, <br /> <strong>b)</strong> gerð tillagana um breytingar á reglum eða löggjöf sem miða að aukinni samhæfingu og skilvirkni við framkvæmd flugvirktar eins og tilefni er til og <br /> <strong>c)</strong> annað sem ráðherra felur því. Í 3. mgr. 57. gr. e segir að ráðherra skipi tvo fulltrúa í flugvirktarráð án tilnefningar. Skal annar vera formaður en hinn varaformaður. Aðra fulltrúa í ráðinu skipar ráðherra úr hópi opinberra aðila og annarra sem koma að afgreiðslu eða þjónustu við loftför, farþega, farangur og farm eftir tilnefningu.</p> <p>Flugvirktarráð er þannig skipað:</p> <ul> <li><span>Jón Gunnar Jónsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Friðfinnur Skaftason, varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Þorvaldur Hlíðar Þórðarson, tilnefndur af Matvælastofnun,</span></li> <li><span>Anna Björk Bjarnadóttir, tilnefnd af Isavia ohf.,</span></li> <li><span>Þórólfur Guðnason, tilnefndur af Embætti landlæknis,</span></li> <li><span>Alda Karen Svavarsdóttir, tilnefnd af Útlendingastofnun,</span></li> <li><span>Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir Owen, tilnefnd af Tollstjóra Íslands,</span></li> <li><span>Jón F. Bjartmarz, tilnefndur af Embætti ríkislögreglustjóra,</span></li> <li><span>Úlfar Lúðvíksson, tilnefndur af Lögreglustjóranum á Suðurnesjum,</span></li> <li><span>Júlía Þorvaldsdóttir, tilnefnd af Þjóðskrá Íslands.</span></li> </ul> <p>Skipunartími er til og með 30. nóvember 2022.</p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFornminjanefnd 2021-2025<p><span>Skipuð 1. júlí 2021</span></p> <p><span>Fornminjanefnd er skipuð skv. 8. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 til fjögurra ára í senn. Hlutverk nefndarinnar&nbsp;er m.a.&nbsp; að vinna að stefnumörkun um verndun fornleifa og fornleifarannsóknir&nbsp;ásamt Minjastofnun Íslands.</span></p> <p><span>Fornminjanefnd er þannig skipuð:<br /> </span></p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Andrés Skúlason formaður<br /> Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu félaga fornleifafræðinga</strong><br /> Ármann Guðmundsson varaformaður<br /> Guðmundur Ólafsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Félags norrænna forvarða</strong><br /> María Karen Sigurðardóttir <br /> Sigríður Þorgeirsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Rannís</strong><br /> Andrés Pétursson <br /> Steinunn S. Jakobsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Anna Guðrún Björnsdóttir <br /> Valur Rafn Halldórsson, til vara<br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFræðslusjóður - stjórn 2019 - 2023<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Stjórn Fræðslusjóðs er skipuð, sbr. ákvæði 11. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Skipunartímabil stjórnarinnar er frá 13. febrúar 2019 til 12. febrúar 2023. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðalmenn: </p> <p dir="LTR">Hellen Gunnarsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar. </p> <p dir="LTR">Finnbogi Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Eyrún Björk Valsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.</p> <p dir="LTR">Klara Baldursdóttir Briem, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Margrét Sigurðardóttir, tilnefnd sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Jóhanna Vigdís Arnardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Magnús Ingvason tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands. </p> <p dir="LTR">&nbsp;</p> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <p dir="LTR">Hulda Anna Arnljótsdóttir, varaformaður, skipuð án tilnefningar. </p> <p dir="LTR">Stefán Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Hilmar Harðarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands. </p> <p dir="LTR">Ragnhildur Bolladóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja. </p> <p dir="LTR">Jón Þór Þorvaldsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Einar Mar Þórðarson, tilnefndur sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneyti. </p> <p dir="LTR">Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Kristín Þóra Harðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins. </p> <p dir="LTR">Guðbjörg Aðalbergsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands. </p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriFramkvæmdanefnd búvörusamninga 2017-2026<p>Með vísan til ákvæða 31. gr. búvörulaga nr. 99/1993 skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sex menn í Framkvæmdanefnd búvörusamninga. Ráðherra tilnefnir tvo fulltrúa og skal annar þeirra vera formaður. Ráðherra sem fer með fjárreiður ríkisins tilnefnir einn fulltrúa og Bændasamtök Íslands tilnefna þrjá fulltrúa. Varamenn eru skipaðir á sama hátt.</p> <p>Framkvæmdanefnd búvörusamninga er sjálfstæð í störfum sínum og setur sér starfsreglur. Framkvæmdanefnd búvörusamninga er samráðsvettvangur samningsaðila um framkvæmd samninga skv. 30. gr. búvörulaga. Nefndin er ráðherra til ráðgjafar við framkvæmd samninga skv. 30. gr. Hún tekur ákvarðanir um tilfærslur framlaga milli einstakra samningsliða og greiðslutilhögun framlaga. Ákvarðanir í nefndinni skulu teknar með einföldum meirihluta atkvæða. Séu ákvæði jöfn sker atkvæði formanns úr um niðurstöðu. Ákvarðanir Framkvæmdanefndar búvörusamninga eru endanlegar á stjórnsýslustigi. Fundargerðir og ákvarðanir nefndarinnar skal birta opinberlega.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Sigurður Eyþórsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Varaformaður: <span>Elísabet Anna Jónsdóttir</span>, skipuð án tilnefningar</p> <p>&nbsp; &nbsp; • Bryndís Eiríksdóttir, skipað án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Arnar Freyr Einarsson, skipaður án tilnefningar <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Hrefna Rós Matthíasdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: <span>Sólrún Halldóra Þrastardóttir,</span>&nbsp;tilnefndur af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Gunnar Þorgeirsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Hilmar Vilberg Gylfason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Herdís Magna Gunnarsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Axel Sæland, tilnefndur af sama <br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Unnsteinn Snorri Snorrason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Trausti Hjálmarsson, tilnefndur af sama.</p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriFramkvæmdanefnd vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum<p>Framkvæmdanefnd vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum skipuð af mennta- og barnamálaráðherra og Reykjavikurborg hefur það hlutverk að leiða faglega vinnu vegna allra þátta uppbyggingar mannvirkisins og skipulags því tengdu s.s. vegna hönnunar, útboða, tæknilegrar útfærslu, rekstrarforms og hvernig staðið verði að fjármögnun.<br /> <br /> Framkvæmdanefndina skipa:</p> <ul> <li>Gunnar Einarsson, formaður</li> <li>Jón Viðar Guðjónsson, fulltrúi ríkisins</li> <li>Þórey Edda Elísdóttir, fulltrúi ríkisins</li> <li>Ómar Einarsson, fulltrúi Reykjavíkurborgar</li> <li>Ólöf Örvarsdóttir, fulltrúi Reykjavíkurborgar<br /> <br /> </li> </ul> <p>Framkvæmdanefndin starfi þar til að uppbyggingu þjóðarhallar er lokið.<br /> <br /> </p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFramtíð eigna og aðstöðu ríkissins á Núpi í Dýrafirði<p><span>Að gera tillögur um framtíð eigna og aðstöðu ríkisins á Núpi í Dýrafirði.&nbsp;<br /> Nefndinni er falið að kanna og setja fram hugmyndir um aðra framtíð staðarins&nbsp;<br /> en sem&nbsp; fólst í hugmyndum um sölu hans til einkaaðila.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæmundur Kristján Þorvaldsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p> <p><span>Þráinn Sigurðsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFramtíðarhúsnæði Tækniskólans - verkefnisstjórn <span></span> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Verkefnisstjórn um framtíðarhúsnæði Tækniskólans, sbr. viljayfirlýsingu sem undirrituð var þann 7. júlí 2021 af mennta- og menningarmálaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, bæjarstjóra Hafnarfjarðar og formanni stjórnar Tækniskólans.&nbsp; Hlutverk verkefnisstjórnarinnar er m.a. að leiða fram niðurstöðu um fjármögnun og eignarhald húsnæðis Tækniskólans. Verkefnisstjórnin skoði leiðir til fjármögnunar verkefnisins og hvernig eignarhaldi á framtíðarhúsnæði skólans verði háttað m.a. út frá rekstrarfyrirkomulagi á skólanum. Kostnaðaráætlanir skulu yfirfarnar og skal verkefnisstjórnin móta framtíðarsýn um verkefnið í samhengi við stefnu og áherslur mennta- og barnamálaráðuneytis í starfsmenntun á Íslandi. Verkefnisstjórnin skal hafa til hliðsjónar þá þarfagreiningu sem Tækniskólinn hefur þegar látið vinna. </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Verkefnisstjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Ágúst Bjarni Garðarsson, án tilnefningar, formaður</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, án tilnefningar</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Egill Jónsson, tilnefndur af Tækniskólanum</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jón B. Stefánsson, tilnefndur af Tækniskólanum</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Henný Gunnarsdóttir Hinz,</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;tilnefnd af forsætisráðuneyti</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Steinunn Sigvaldadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Rósa Guðbjartsdóttir, tilnefnd af Hafnarfjarðarbæ.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriFulbright stofnunin á Íslandi - Stjórn 2021-2022<p><span>Stjórn Fulbright stofnunarinnar á Íslandi, Menntastofnunar Íslands og&nbsp;Bandaríkjanna, er skipuð skv. 4. gr. samnings frá 13. febrúar 1964 milli Íslands og&nbsp;Bandaríkjanna um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarmálum með breytingu er&nbsp;tók gildi 1. september 1985.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunartímabil er frá 1. október 2021 til 30. september 2022.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p>Í stjórninni eiga sæti af Íslands hálfu:</p> <p>&nbsp;</p> <p> Páll Melsted,</p> <p><span style="text-align: justify;">Oddur Þór Vilhelmsson, </span></p> <p><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">Hrund Ólöf Andradóttir,</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Bryndís Björk Ásgeirsdóttir.</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamaður er Berglind María Tómasdóttir. </p> <p><span> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriGæðaráð með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska háskóla 2016-2020<p>Gæðaráð íslenskra háskóla ber ábyrgð á eftirliti með gæðum kennslu og rannsókna við íslenska&nbsp;háskóla, sbr. lög nr. 63/2006 og reglur nr. 321/2009. Hlutverk Gæðaráðs er að&nbsp;móta aðferðafræði fyrir ytra gæðamat og koma með tillögur til ráðherra. Í þessu&nbsp;felst meðal annars að móta staðla fyrir gæðakerfi og að endurskoða viðmið fyrir&nbsp;umsóknir um viðurkenningu sbr. reglur nr. 1067/2006. Ráðið skrifar handbók með&nbsp;leiðbeiningum fyrir innra- og ytra gæðaeftirlit, til notkunar fyrir háskóla og&nbsp;matsnefndir. Það gerir tillögu til ráðherra um þriggja ára áætlun um ytra&nbsp;gæðaeftirlit með kennslu og rannsóknum sbr. reglur nr. 321/2009. Það hefur&nbsp;ábyrgð á framkvæmd ytra gæðaeftirlits skv. þriggja ára áætlun ráðherra og&nbsp;veitir ráðherra og háskólum ráðgjöf um innra gæðastarf háskólanna og eflingu&nbsp;gæðavitundar. Gæðaráð upplýsir ráðherra og háskóla um niðurstöður ytra&nbsp;gæðaeftirlits og gerir allar niðurstöður gæðamats opinberar.&nbsp; Ráðið leitar&nbsp;ráðgjafar hjá ráðgjafanefnd um framkvæmd og málefni gæðaeftirlits.</p> <p>Gæðaráðið er þannig skipað:</p> <ul> <li>Andrée Sursock, formaður, án tilnefningar,&nbsp;</li> <li>Barbara Brittingham, án tilnefningar,</li> <li>Ellen Hazelkorn, án tilnefningar,</li> <li>Frank Quinault, án tilnefningar,</li> <li>Norman Sharp, án tilnefningar,</li> <li>Philip Winn, án tilnefningar,</li> <li>Robert Henthorn, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriGjafsóknarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html">Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991.</a> , kafli XX, gr. 125-128 um gjafsókn.<br /> <br /> Þar segir í 125. gr.:<br /> <br /> 1. Í þessum kafla er orðið gjafsókn notað bæði um gjafsókn og gjafvörn.<br /> <br /> 2. Ráðherra skal skipa nefnd þriggja lögfræðinga, gjafsóknarnefnd, til fjögurra ára í senn til að veita umsögn um umsóknir um gjafsókn. Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands en annar eftir tilnefningu Dómarafélags Íslands. Ráðherra getur kveðið nánar á um starfshætti gjafsóknarnefndar í reglugerð.<br /> <br /> 3. Umsókn um gjafsókn skal vera skrifleg og beint til ráðherra. Í henni skal greint skýrlega frá máli sem hún varðar og rökstutt að skilyrðum fyrir gjafsókn sé fullnægt. Umsókn skulu fylgja gögn eftir þörfum.<br /> <br /> 4. Ráðherra veitir gjafsókn eftir umsókn aðila. Hún verður því aðeins veitt að gjafsóknarnefnd mæli með því.</p> <blockquote> <ul> <li><a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/045-2008">Reglugerð 45/2008 um starfshætti gjafsóknarnefndar.</a></li> <li><a href="/verkefni/log-og-rettur/gjafsokn/">Almennar upplýsingar varðandi gjafsókn</a></li> </ul> </blockquote> <p>Nefndina skipa til og með 30. júní 2024:</p> <ul> <li>Áslaug Árnadóttir, lögfræðingur og jafnframt formaður, án tilnefningar, varamaður Finnur Magnússon, lögmaður.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li> <li>Hervör Lilja Þorvaldsdóttir, landsréttardómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands, varamaður Eggert Óskarsson, fyrrverandi héraðsdómari.</li> <li>Jóhannes Albert Sævarsson, lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,<br /> varamaður Þórdís Bjarnadóttir, lögmaður.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriGljúfrasteinn - hús skáldsins, stjórn 2020-2024<p>Skipað skv. 5. gr.&nbsp; reglna nr. 361/2012 um Gljúfrastein - hús skáldsins.&nbsp;Hlutverk stjórnarinnar er að vera forstöðumanni Gljúfrasteins til ráðgjafar.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Ingibjörg Sigurjónsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,</li> <li>Erling Jóhannesson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,</li> <li> Rannveig Jónsdóttir tilnefnd af fjölskyldu Halldórs Laxness.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriGrænlandssjóður - stjórn 2018-2021<p dir="LTR">Stjórn Grænlandssjóðs er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Karítas Ríkharðsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar, </li> <li>Óttarr Örn Guðlaugsson tilnefndur af utanríkisráðuneyti, </li> <li>Bryndís Haraldsdóttir tilnefnd af Alþingi. </li> <li>Varamenn eru: </li> <li>Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir skipuð án tilnefningar, </li> <li>Þórdís Pálsdóttir tilnefnd af utanríkisráðuneyti, </li> <li>Vilhjálmur Árnason tilnefndur af Alþingi. </li> </ul> <p>Grænlandssjóður starfar sbr. ákvæði 2. gr. laga nr. 108/2016. &nbsp; Sjóðsstjórn hefur á hendi stjórn sjóðsins og gerir tillögur til ráðherra um styrkveitingar.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriHæfnisnefnd lögreglunnar<p>Hæfnisnefnd lögreglunnar er skipuð skv. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, með síðari breytingum. Hæfnisnefndin veitir lögreglustjóra umsögn um fyrirhugaða skipun í embætti yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna og annarra lögreglumanna innan embættis hans, sbr. 4-lið 2. mgr. 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, sbr. a-lið 2. gr. laga nr. 51/2014.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <p><span>Sigurður Freyr Sigurðsson, lögmaður, jafnframt formaður</span><span> <br /> </span><span>Guðný Elísabet Ingadóttir, mannauðsstjóri,</span><span> <br /> </span><span>Guðmundur Örn Guðjónsson, lögreglumaður.</span><span> <br /> <br /> </span><span>Varamenn:</span><span> <br /> </span><span>Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mannauðsstjóri,</span><span> <br /> </span><span>Unnur Lilja Hermannsdóttir, lögmaður,</span><span> <br /> </span><span>Ólafur Egilsson, lögreglumaður.</span><span> <br /> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> <br /> </span></p> <p><span>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 15. desember 2019 til og með 14. desember 2024 eða til fimm ára.</span> </p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd fyrir Eyjafjarðarsveit<p>Skipuð 16. febrúar 2021.</p> <p>Nefndin er skipuð skv. 4. gr. reglugerðar nr 505/2000 um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvða og gerð bráðabirgðahættumats að beiðni Eyjafjarðarsveitar</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Gunnar Guðni Tómasson, formaður<br /> Fjóla Guðrún Sigtryggsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Eyjafjarðarsveitar</strong><br /> Finnur Yngvi Kristinsson, sveitarstjóri<br /> Ásta Arnbjörg Pétursdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd fyrir Fjarðabyggð<p>Skipuð 7. júlí 2021.<br /> Nefndin er skipuð samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 505/2000 um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvæða að beiðni Fjarðabyggðar&nbsp;vegna gerðar hættumats fyrir Stöðvarfjörð.</p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Gunnar Guðni Tómasson, formaður<br /> Fjóla Guðrún Sigtryggsdóttir</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Fjarðabyggðar<br /> </strong></span>Eydís Ásbjörnsdóttir, formaður eigna-, skipulags- og umhverfisnefndar<br /> Marinó Stefánsson, sviðsstjóri framkvæmdasviðs</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd vegna eldgosa<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið er að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna eldgosa. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu, Vegagerðina, Landgræðslu ríkisins og Isavia. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í lok árs 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Jarðvísindastofnunar HÍ</strong> <br /> Ingibjörg Jónsdóttir</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Lúðvík G. Gústafsson <br /> Kristín Hermannsdóttir</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHættumatsnefnd vegna vatns- og sjávarflóða<p>Skipuð 7. mars 2016.</p> <p>Nefndinni er falið að gera tillögur til umhverfis- og auðlindaráðherra um hættumatsviðmið sem eiga að liggja til grundvallar vinnu við hættumat vegna vatnsflóða og sjávarflóða. <br /> Veðurstofa Íslands mun veita nefndinni þá sérfræðiráðgjöf sem þörf er talin á vegna vinnu hennar. Ber nefndinni að kalla þá aðila til samráðs sem að málinu koma, s.s. forsætisráðuneyti, innanríkisráðuneyti, atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, Almannavarnir, Samgöngustofu og Landgræðslu ríkisins. <br /> Áætlað er að nefndin skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í árslok 2018. <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong> <br /> Hafsteinn Pálsson, formaður <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong> <br /> Sigurður Sigurðarson</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong> <br /> Sigrún Karlsdóttir</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong> <br /> Arnbjörg Sveinsdóttir <br /> Jón Viðar Matthíasson</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Dvalarheimilis aldraðra sjómanna<h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Skúli Guðmundsson, lögfræðingur</li> <li>Guðrún Björg Birgisdóttir, lögfræðingur</li> </ul> <h4>Varamaður:</h4> <ul> <li>Þórarna Ólasfsdóttir, lögfræðingur</li> </ul> <p><em>Skipunartími er til og með 28. febrúar 2023.</em><br /> <br /> </p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands<p>Happdrættisráð Happdrættis Háskóla Íslands er þannig skipað:</p> <ul> <li><span>Skúli Guðmundsson, lögfræðingur, jafnframt formaður ráðsins,</span></li> <li><span>Guðgeir Eyjólfsson, lögfræðingur,</span></li> <li><span>Ásta Guðrún Beck, lögfræðingur.&nbsp;</span></li> </ul> <p><em>Skipunartími er til og með 28. febrúar 2023.</em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHappdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga<p>Eftirtaldir skipa happdrættisráð Happdrættis Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga:</p> <ul> <li>Ástríður Jóhannesdóttir lögfræðingur, formaður ráðsins</li> <li>Guðmundur Þór Guðmundsson lögfræðingur</li> <li>Sigrún Jóhannesdóttir lögfræðingur.</li> </ul> <p>Varamaður er Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur.</p> <p><em>Skipunartími er til og með 28. febrúar 2020.<br /> </em></p> <p>&nbsp;</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHljóðritasjóður. Stjórn 2019 - 2022<p>Hljóðritasjóður starfar skv. ákvæði 2. gr. reglna um hljóðritasjóð dags. 1. apríl 2016. Hlutverk stjórnarinnar er að gera tillögur til ráðherra um úthlutun úr sjóðnum samkvæmt þeim reglum sem um sjóðinn gilda. Skipunartímabil er frá 1. nóvember 2019 til 31. október 2022.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Unnur Birna Björnsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,</li> <li>Eiður Arnarsson varaformaður, skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns,</li> <li>Ólafur Hólm Einarsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Ingibjörg Sigurjónsdóttir skipuð án tilnefningar,</li> <li>Jóhann Ágúst Jóhannsson skipaður samkvæmt tilnefningu Samtóns. </li> <li>Kristjana Stefánsdóttir skipuð samkvæmt tilnefningu Samtóns.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHöfundaréttarnefnd 2018-2022<p>"Starfar skv. 58. gr. laga um höfundarrétt nr. 73/1972 með áorðnum breytingum 2009. ""[Til ráðuneytis menntamálaráðherra um höfundaréttarmál skal vera nefnd fimm sérfróðra manna á sviði höfundaréttar sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Við skipun nefndarinnar skal haft samráð við helstu höfundaréttarsamtök landsins. Enn fremur skal koma á fót höfundaréttarráði. Í ráðinu skulu kynnt og rædd höfundaréttarmálefni sem efst eru á baugi á hverjum tíma. Í ráðinu skulu eiga sæti fulltrúar tilnefndir af þeim samtökum sem hlotið hafa lögformlega viðurkenningu ráðuneytisins til meðferðar höfundaréttar, svo og annarra helstu höfundaréttarsamtaka í landinu. Enn fremur fulltrúar útvarpsstofnana og annarra hagsmunaaðila. Menn, sem skipa höfundaréttarnefnd, skulu og eiga sæti í ráðinu, svo og þeir aðilar sem ráðherra skipar sérstaklega í ráðið. Menntamálaráðherra eða sá sem hann nefnir í sinn stað skal vera í forsæti á fundum ráðsins. Ráðherra setur nánari reglur um höfundaréttarnefnd og höfundaréttarráð.]"</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Rán Tryggvadóttir dósent, formaður,</li> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir hrl.,</li> <li>Erla Svanhvít Árnadóttir hrl.,</li> <li>Gunnar Guðmundsson hdl.,</li> <li> Hjördís Halldórsdóttir hrl., </li> <li>Sigríður Rut Júlíusdóttir hrl.,</li> <li>Tómas Þorvaldsson hdl.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur,</li> <li>Harpa Fönn Sigurjónsdóttir.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHöfundaréttarráð 2021-2024<p><span>Vettvangur fyrir kynningu og umræðu um þau höfundaréttarmálefni sem efst eru á&nbsp;baugi á hverjum tíma, einkum tillögur um breytingar á höfundalögum og áhrif&nbsp;höfundalaga á samfélagið. Með vísan til 58. gr. höfundalaga, nr. 73/1972 og 6.&nbsp;gr. reglugerðar um starfsreglur höfundaréttarnefndar og höfundaréttarráðs, nr.&nbsp;500/2008. Árið 1992 var kveðið á um að stofnað skyldi höfundaréttarráð í&nbsp;tengslum við 58. gr. laga nr. 73/1972. Í áliti Menntamálanefndar á Alþingi í&nbsp;ársbyrjun 2006&nbsp; kemur fram að virkja skuli þetta ákvæði og stofna&nbsp;höfundaréttarráð.</span></p> <p><span>Í höfundarréttarráði eiga sæti:<br /> Sólveig Berg tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Erling Jóhannesson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Hjálmar Jónsson tilnefndur af Blaðamannafélagi Íslands,<br /> Ásgrímur Már Friðriksson tilnefndur af Fatahönnunarfélagi Íslands,<br /> Halldór Birgisson tilnefndur af Félagi íslenskra bókaútgefenda,<br /> Oddur Hermannsson tilnefndur af Félagi íslenskra landslagsarkitekta,<br /> Birna Hafstein tilnefnd af Félagi íslenskra leikara,<br /> Margrét Bjarnadóttir tilnefnd af Félagi íslenskra listdansara,<br /> Anna Eyjólfsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Kristín Eva Ólafsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra teiknara,<br /> Hákon Már Oddsson tilnefndur af Félagi kvikmyndagerðarmanna,&nbsp;<br /> Margrét Örnólfsdóttir tilnefnd af&nbsp; Félagi leikskálda- og handritshöfunda,&nbsp;<br /> Kolbrún Halldórsdóttir tilnefnd af Félagi leikstjóra á Íslandi,<br /> Helga Sigrún Harðardóttir tilnefnd af Fjölís,&nbsp;<br /> Mörður Árnason tilnefndur af Hagþenki,<br /> Rósa María Hjörvar tilnefnd af Hljóðbókasafni Íslands,<br /> Kristján Örn Kjartansson tilnefndur af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs,<br /> Fróði Steingrímsson tilnefndur af IHM,&nbsp;<br /> Harpa Fönn Sigurjónsdóttir tilnefnd af Myndstefi,&nbsp;<br /> Ragnheiður Tryggvadóttir tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands,&nbsp;<br /> Margrét Magnúsdóttir tilnefnd af Ríkisútvarpinu,<br /> Heiðrún Björk Gísladóttir tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,<br /> Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,&nbsp;<br /> Ísold Uggadóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Gylfi Garðarsson tilnefndur af SÍTÓN,<br /> Óttarr Ólafur Proppé tilnefndur af STEF,&nbsp;<br /> Páll Ásgrímsson tilnefndur af Sýn hf.,<br /> Hreiðar Ingi Þorsteinsson tilnefndur af Tónskáldafélaginu,<br /> Örn Hrafnkelsson tilnefndur af Upplýsingu, <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Hulda Árnadóttir tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands.</span></p> <p>Auk ofangreindra eiga nefndarmenn í höfundarréttarnefnd fast sæti í höfundarréttarráði.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHönnunarsjóður - stjórn 2019-2022<p>Hlutverk hönnunarsjóðs er að efla þekkingu og atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi og ráðgjöf. Einnig að styrkja kynningar- og markaðsstarf erlendis sem stuðlar að útflutningi á íslenskri hönnun.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <ul> <li>Birna Bragadóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Guðrún Inga Ingólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu&nbsp;</li> <li>Rúna Thors, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Stefán Snær Grétarsson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð&nbsp; Íslands</li> <li>Þráinn Hauksson, tilnefndur af Hönnunarmiðstöð Íslands.<br /> <br /> <br /> </li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHönnunarstefna 2014-2018 - stýrihópur um framkvæmd<p>Til að tryggja framgang Hönnunarstefnu skipar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra stýrihóp sem hefur það hlutverk að meta stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í Hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila. Hönnunarstefna 2014-2018 er sett fram til fimm ára í breiðu samstarfi stjórnvalda og hönnunarsamfélagsins. Endurskoðun stefnunnar mun hefjast á árinu 2016.</p> <p>Í stýrihópnum eiga sæti:</p> <ul> <li>Helga Aðalheiður Haraldsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Halla Helgadóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Karitas Halldóra Gunnarsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHorses of Iceland markaðsverkefni íslenska hestsins - Verkefnisstjórn<p>Skipuð á grundvelli samnings undirrituðum af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þann 17. mars 2016 um markaðsverkefni til kynningar á íslenska hestinum sem ber heitið Horses of Iceland. Samningurinn er byggður á grunni eldri samnings sem var í gildi árið 2015, en þá voru veittar 12 m.kr. til undirbúnings verkefnisins. Í desember 2015 samþykkti Alþingi að veita 25 m.kr. á ári til verkefnisins til fjögurra ára gegn jöfnu mótframlagi einkaaðila. Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að styrkja ímynd íslenska hestins með samhæfðum skilaboðum í markaðsaðgerðum og kynningarstarfi. Um er að ræða markaðssamstarf sem nýtist heildarhagsmunum í uppbyggingu orðspors íslenska hestsins á heimsvísu í þeim tilgangi að leggja grunn að auknum gjaldeyristekjum s.s. með sölu á hestum og vörum og þjónustu því tengdu. Hlutverk verkefnisstjórnar er að bera ábyrgð á framkvæmd aðgerðaráætlunar og að hún fylgi meginmarkmiðum verkefnisins. Hún samþykkir jafnframt verkefnisáætlun sem Íslandsstofa gerir tillögu um. Ákvarðanir skulu afgreiddar með samkomulagi í verkefnisstjórn. Verkefnisstjórn hefur hvorki fjárhagslega umsýslu né gengur til viðskipta í eigin nafni vegna verkefnisins. Íslandsstofa sér um framkvæmd verkefnisins í nánu samstafi við verkefnisstjórn.</p> <p>Í verkefnisstjórninni eiga sæti: </p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnar Bjarki Sigurðarson, frá Félagi tamningamanna<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bergljót Rist, frá Samtökum ferðaþjónustunnar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eysteinn Leifsson, frá hrossaútflytjendum<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallveig Fróðadóttir, frá Félagi hrossabænda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jóna Dís Bragadóttir, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp; &nbsp; Óskar Þór Ármannsson, frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rúnar Þór Guðbrandsson, frá Landssambandi hestamannafélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Ragnarsson, frá háskólunum<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Samúel Steinarsson, frá Félagi hrossabænda.</p>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriHreindýraráð<p>Skipað 9. júlí 2020.<br /> Hreindýraráð starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html#G13M1">14. gr. laga nr. 64/1994</a> um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum ásamt síðari breytingum, sbr. lög <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2000.100.html">nr. 100/2000</a> og <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2002.164.html#G31M1">nr. 164/2002</a>.</p> <p>Umhverfisráðherra skipar fjóra menn í hreindýraráð til fjögurra ára í senn. Formaður er skipaður án tilnefningar, Búnaðarsamband Austurlands og Búnaðarsamband Austur- Skaftafellssýslu tilnefna einn fulltrúa hvort og sveitarfélög á veiðisvæði hreindýra einn fulltrúa.</p> <p>Hlutverk ráðsins er að vera Umhverfisstofnun og umhverfisráðherra til ráðgjafar um vernd, veiðar og nýtingu hreindýrastofnsins. Fulltrúum Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnunar Íslands er heimilt að sitja fundi Hreindýraráðs og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. Ráðið skal ár hvert gera tillögu til Umhverfisstofnunar um skilgreiningu ágangssvæða hreindýra, árlegan veiðikvóta og skiptingu hans milli veiðisvæða.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Droplaug Ólafsdóttir, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi.<br /> </strong>Kamma Dögg Gísladóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austur-Skaftafellssýslu<br /> </strong>Stefán Helgi Helgason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Búnaðarsambands Austurlands<br /> </strong>Aðalsteinn Sigurðarson</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHúsafriðunarnefnd 2021-2025<p><span>Skipuð 7. maí 2021<br /> Húsafriðunarnefnd er skipuð samkvæmt 9. gr. laga um menningarminjar nr.&nbsp;80/2012 til fjögurra ára í senn. Hlutverk hennar er m.a. að vinna að stefnumörkun um verndum byggingararfs ásamt&nbsp;Minjastofnun Íslands og að veita umsögn um styrkumsóknir úr húsafriðunarsjóði.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Arnhildur Pálmadóttir formaður<br /> Hanna Rósa Sveinsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span>Ágúst Hafsteinsson varaformaður<br /> Guðmundur Þór Guðmundsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Arkitektafélags Íslands</strong><br /> Sigbjörn Kjartansson <br /> Gunnþóra Guðmundsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Magnús Karel Hannesson <br /> Margrét Þormar, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu&nbsp;<span>ICOMOS, ICOM og FÍSOS</span></strong> <br /> Helga Maureen Gylfadóttir<br /> Örlygur Kristfinnsson, til vara<br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriHússtjórn Þjóðveldisbæjarins í Þjórsárdal 2019-2023<p>Skipað samkvæmt<strong> </strong>máldaga fyrir þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal dags. fyrst 19. júlí 2002 með breytingum frá 7. desember 2010.</p> <p>Hlutverk hússtjórnarinnar er að annast varðveislu og daglega stjórn þjóðveldisbæjarins og kirkjunnar og að bera ábyrgð á starfsemi í bænum, rekstri og fjármálum.</p> <p>Hússtjórnina skipa:</p> <p>Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir formaður, tilnefnd af Landsvirkjun,<br /> Hrönn Konráðsdóttir tilnefnd af Þjóðminjasafni Íslands.<br /> Einar Bjarnason tilnefndur af Skeiða- og Gnúpverjahreppi.</p> <p>Varamenn eru:</p> <p>Rafnar Lárusson tilnefndur af Landsvirkjun,<br /> Ármann Guðmundsson tilnefndur af Þjóðminjasafni Íslands,<br /> Anna Kristjana Ásmundsdóttir tilnefnd af Skeiða- og Gnúpverjahreppi.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriInnflytjendaráð<p>Samkvæmt lögum um&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.116.html">málefni innflytjenda nr. 116/2012</a>.</p> <h2>Hlutverk innflytjendaráðs er að:</h2> <ul> <li>vera ráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málefnum innflytjenda og hafa eftirlit með framkvæmd hennar,</li> <li>stuðla að samhæfingu og samráði milli ráðuneyta, sveitarfélaga og innan stjórnsýslunnar, </li> <li>stuðla að opnum umræðum um málefni innflytjenda með ráðstefnum og fundum með hagsmunaaðilum,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um hverjar áherslur þróunarsjóðs innflytjendamála skulu vera,</li> <li>gera árlega tillögu til ráðherra um veitingu styrkja úr þróunarsjóði innflytjendamála,<br /> skila ráðherra árlega skýrslu um störf sín,</li> <li>vinna önnur verkefni í samræmi við markmið laganna samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra.</li> </ul> <h3>&nbsp;Innflytjendaráð er þannig skipað:<br /> <br /> </h3> <ul> <li>Paola Cardenas, án tilnefningar formaður.</li> <li>Daniel E. Arnarsson, án tilnefningar jafnframt varaformaður.</li> <li>Gunnlaugur Geirsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti.</li> <li>Leifur Ingi Eysteinsson, tilnefndur af heilbrigðisráðuneyti.</li> <li>Donata H. Bukowska, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti.</li> <li>Joanna Marcinkowska, tilnefnd af Reykjavíkurborg.</li> <li>Anna Guðrún Björnsdóttir, tilnefnd af Samandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong>&nbsp;</p> <ul> <li>Maarit Kaipainen, án tilnefningar.&nbsp;</li> <li>Marc André Portal, án tilnefningar.</li> <li>Ólöf María Vigfústdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti.</li> <li>Anna Karen Svövudóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti.</li> <li>Sigurveig Gunnarsdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti.</li> <li>Muhammed Emin Kizlkayja, tilnefndur af Reykjavíkurborg.</li> <li>Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> <br /> Áshildur Linnet, sérfræðingur í ráðuneytinu er starfsmaður nefndarinnar.&nbsp;<br /> <br /> Skipunartími ráðsins er frá 16.8. 2022 til næstu alþingiskosninga</li> </ul> <h3></h3> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriInnkaupanefnd Listasafns Íslands 2019-2022<p>Innkaupanefnd ákveður m.a. kaup listaverka til Listasafns Íslands og fjallar um&nbsp;gjafir til safnsins, skipuð samkvæmt&nbsp; 5. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <ul> <li>Innkaupanefndin er þannig skipuð: </li> <li>Harpa Þórsdóttir safnstjóri, formaður, </li> <li>Ásrún Kristjánsdóttir skipuð án tilnefningar, </li> <li>Haraldur Jónsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna. </li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriInnviðasjóður. Stjórn 2019-2022.<p>Stjórn Innviðajóðs er skipuð sbr. ákvæði 6. gr. b laga nr. 3/2003 um opinberan stuðning við vísindarannsóknir með síðari breytingum. Henni er ætlað að halda utan um gerð vegvísis um rannsóknarinnviði í samræmi við stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.</p> <p>Skipunartímabil er frá 3. október 2019 til 2. október 2022. </p> <p>Stjórn Innviðasjóðs 2019-2022 er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Margrét Helga Ögmundsdóttir, án tilnefningar, formaður, </li> <li>Gísli Hjálmtýsson, tilnefndur af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs, varaformaður, </li> <li>Varamaður: Unnur Þorsteinsdóttir, tilnefnd af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Ásdís Jónsdóttir, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Varamaður: Guðmundur Hálfdánarson, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs. </li> <li>Hannes Jónsson, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Varamaður: Kristín Jónsdóttir, tilnefnd af vísindanefnd og Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Sigríður Ólafsdóttir, tilnefnd af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs, </li> <li>Freygarður Þorsteinsson, tilnefndur af tækninefnd Vísinda- og tækniráðs.</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÍslensk málnefnd 2020-2023<p>Íslensk málnefnd starfar skv. ákvæði 6. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensk&nbsp;táknmáls.</p> <p>Íslensk málnefnd er þannig skipuð:</p> <p> Ármann Jakobsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Eva María Jónsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Ásgrímur Angantýsson tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, til vara Sigríður Sigurjónsdóttir,<br /> Kristín Margrét Jóhannsdóttir tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins, til vara Þorlákur Karlsson,<br /> Anna Sigríður Þráinsdóttir tilnefnd af Ríkisútvarpinu ohf., til vara Þröstur Helgason,<br /> Melkorka Tekla Ólafsdóttir tilnefnd af Þjóðleikhúsinu, til vara Pálmi Gestsson,<br /> Sverrir Árnason tilnefndur af Samtökum móðurmálskennara, til vara Hugrún Hólmgeirsdóttir,<br /> Sölvi Björn Sigurðsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, til vara Margrét Tryggvadóttir,<br /> Steinunn Stefánsdóttir tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands, til vara Sigurður G. Tómasson,<br /> Dagný Heiðdal tilnefnd af Íðorðafélaginu, til vara Torfi Þórhallsson,&nbsp;<br /> Jóhann R. Kristjánsson tilnefndur af Bandalagi þýðenda og túlka, til vara Guðrún C. Emilsdóttir,<br /> Hjörtur Hjartarson tilnefndur af Staðlaráði Íslands, til vara Arnhildur Arnaldsdóttir,<br /> Guðrún Baldvinsdóttir tilnefnd af Upplýsingu, til vara Þórður Sævar Jónsson,<br /> Svanhildur Sverrisdóttir tilnefnd af Hagþenki, til vara Jóhannes B. Sigtryggsson,<br /> Hafsteinn Karlsson tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, til vara Ingibjörg Einarsdóttir,<br /> Luciano Dutra tilnefndur af félagsmálaráðuneyti, til vara Renata Emilsson Pesková.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenska UNESCO-nefndin 2019-2022<p><span>Nefndin starfar skv. reglum um íslensku Unesco-nefndina&nbsp; nr. 151/2003, dags.&nbsp;18.02.2003.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæunn Stefánsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Ritari - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Árdís Ármansdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Alex B. Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Guðni Olgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: &nbsp;Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Matthías Geir Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Utanríkisráðuneyti<br /> </span></p> <p><span>Páll Maris Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenska UNESCO-nefndin 2019-2022<p><span>Nefndin starfar skv. reglum um íslensku Unesco-nefndina&nbsp; nr. 151/2003, dags.&nbsp;18.02.2003.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Sæunn Stefánsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir<br /> Staða: Ritari - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Árdís Ármansdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Alex B. Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Guðni Olgeirsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: &nbsp;Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Matthías Geir Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Utanríkisráðuneyti<br /> </span></p> <p><span>Páll Maris Pálsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenska vatnafræðinefndin 2019-2022<p>Fara með alþjóðasamstarf á sviði vatnafræði innan vébanda UNESCO.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <ul> <li>Jórunn Harðardóttir fulltrúi Veðurstofu Íslands, </li> <li>Tinna Þórarinsdóttir fulltrúi Veðurstofu Íslands, </li> <li>Kristján Geirsson fulltrúi Orkustofnunar, </li> <li>Óli Grétar Blöndal Sveinsson fulltrúi Landsvirkjunar, </li> <li>Þóra Ellen Þórhallsdóttir fulltrúi Háskóla Íslands, </li> <li>Hrund Ólöf Andradóttir fulltrúi Íslenska vatnafræðifélagsins, </li> <li>Eygerður Margrétardóttir fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, </li> <li>Jón S. Ólafsson fulltrúi Hafrannsóknastofnunar, </li> <li>Tryggvi Þórðarson fulltrúi Umhverfisstofnunar. </li> </ul> <p>Nefndin kýs sér sjálf formann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. </p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍslenskar getraunir. Stjórn 2019-2022.<p><span>Mennta- og barnamálaráðherra skipar stjórn Íslenskra getrauna sbr. ákvæði 4. gr. laga nr. 59/1972 um getraunir.&nbsp;</span></p> <p><span><br /> Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Guðni Bergsson tilnefndur af Knattspyrnusambandi Íslands</span></li> <li><span>Lilja Sigurðardóttir tilnefnd af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</span></li> <li><span>Hafsteinn Pálsson tilnefndur af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li><span>Auður Inga Þorsteinsdóttir tilnefnd af Ungmennafélagi Íslands</span></li> <li><span>Óskar Þór Ármannsson tilnefndur af Íþróttanefnd</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Borghildur Sigurðadóttir tilnefnd af Knattspyrnusambandi Íslands</span></li> <li><span>Viggó Haraldur Viggósson tilnefndur af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</span></li> <li><span>Sigríður Jónsdóttir tilnefnd af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li><span>Gunnar Gunnarsson tilnefndur af Ungmennafélagi Íslands</span></li> <li><span>Jóhanna Margrét Hjartardóttir tilnefnd af Íþróttanefnd<br /> </span> </li> </ul> <div>Skipunartímabil er frá 10. nóvember 2019 til 31. október 2022.</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÍþróttanefnd 2019-2023<p><span>Íþróttanefnd starfar skv. 4. gr. íþróttalaga nr. 64/1998. Hlutverk nefndarinnar&nbsp;er að veita ráðuneytinu ráðgjöf í íþróttamálum, gera tillögu til ráðuneytisins&nbsp;um fjárframlög til íþróttamála og um úthlutun fjár úr íþróttasjóði.</span></p> <p>Íþróttanefnd er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li><span>Soffía Ámundadóttir formaður, skipuð án tilnefningar</span></li> <li><span>Sigríður Jónsdóttir tilnefnd af stjórn Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands</span></li> <li><span>Örn Guðnason tilnefndur af stjórn Ungmennafélags Íslands</span></li> <li><span>Jóhanna M. Hjartardóttir tilnefnd af stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Erlingur Sigurður Jóhannsson tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Hörður Gunnarsson skipaður án tilnefningar</span></li> <li><span>Þráinn Hafsteinsson tilnefndur af stjórn Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands</span></li> <li><span>Ragnheiður Högnadóttir tilnefnd af stjórn Ungmennafélags Íslands</span></li> <li><span>Bragi Bjarnason tilnefndur af stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Þórdís Lilja Gísladóttir tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</span></li> </ul> <p><span>Skipunartímabil er frá 23. janúar 2019 til 22. janúar 2023.<br /> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriJafnréttisráð<p><span>Í <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2020150.html" target="_blank">lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna</a>&nbsp;sem samþykkt voru á Alþingi í lok árs 2020 er gert ráð fyrir að starfandi verði samráðsvettvangur um jafnréttismál, Jafnréttisráð sbr. 24. grein laganna þar sem segir að:</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Minnst einu sinni á ári skal kalla saman samráðsvettvang um jafnrétti kynjanna, Jafnréttisráð, með fulltrúum frá aðilum vinnumarkaðarins, fræðasamfélaginu og samtökum sem vinna að kynjajafnrétti samkvæmt lögum þessum. Hlutverk samráðsvettvangsins er að vera ráðherra jafnréttismála til ráðgjafar við faglega stefnumótun í málum sem tengjast jafnrétti kynjanna og skal ráðherra funda einu sinni á ári með samráðsvettvanginum.</em></span><span><em><br /> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samráðsvettvangur um jafnréttismál, Jafnréttisráð, skilar ráðherra fundargerð af fundum sínum. Samantekt af fundargerðum samráðsvettvangsins skal birta sem fylgiskjöl með skýrslu ráðherra sem kemur út einu sinni á kjörtímabili, sbr. 12. gr. laga um stjórnsýslu jafnréttismála.</span><br /> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ráðuneyti sem fer með jafnréttismál annast umsýslu vegna samráðsvettvangs um jafnréttismál, m.a. að auglýsa samráðsvettvanginn og gefa aðilum tækifæri á að óska eftir þátttöku. Önnur verkefni samráðsvettvangsins ákveður ráðuneytið hverju sinni eftir því sem við á. Kostnaður við starfsemi samráðsvettvangsins greiðist úr ríkissjóði.</span><br /> <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ráðherra jafnréttismála hefur heimild til að veita árlega sérstaka jafnréttisviðurkenningu þeim einstaklingi, fyrirtæki, stofnun eða samtökum sem hafa skarað fram úr eða markað spor á sviði jafnréttismála. Ráðuneytið getur óskað eftir tilnefningum, m.a. frá samráðsvettvangi um jafnréttismál, og er heimilt að skipa sérstaka valnefnd til að velja úr innsendum tilnefningum.</span></em></span></p> <p><span><a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/forsaetisraduneyti/nr/22460" target="_blank">Reglugerð um Jafnréttisráð - samráðsvettvang um jafnréttismál.</a></span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Samr%c3%a1%c3%b0svettvangur%20um%20jafnr%c3%a9tti%20kynjanna%20-%20Samantekt%20af%20fyrsta%20fundi.pdf">Samantekt af fyrsta fundi ráðsins - 11. júní 2021</a></span></p>ForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriKærunefnd húsamála<p>Kærunefnd húsamála var sett á laggirnar með lögum <a href="http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.066.html">nr. 66/2010</a>, um breytingu á húsaleigulögum, lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, lögum um fjöleignarhús, lögum um húsnæðismál og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum.</p> <p>Hlutverk kærunefndar húsamála er skilgreint í lögum um fjöleignarhús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">nr. 26/1994</a>, húsaleigulögum, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994036.html">nr. 36/1994</a>, og lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008075.html">nr. 75/2008</a>.</p> <ul> <li><a href="/raduneyti/nefndir/kaerunefnd-husamala/">Nánari upplýsingar um nefndina, eyðublöð og fleira</a></li> </ul> <h2>Aðalmenn</h2> <ul> <li> Auður Björg Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, formaður </li> <li>Víðir Smári Petersen, dósent við lagadeild Háskóla Íslands</li> <li>Eyþór Rafn Þórhallsson, verkfræðingur.</li> </ul> <h2> Varamenn</h2> <ul> <li> Þorvaldur Hauksson, lögmaður, varamaður formanns</li> <li>Aldís Ingimarsdóttir, byggingaverkfræðingur </li> <li> Sigurlaug Helga Pétursdóttir, lögmaður </li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Unnur Björg Ómarsdóttir.&nbsp;</p> <p><span><strong>Aðsetur nefndarinar er hjá Úrskurðarnefnd velferðarmála<br /> Katrínartúni 2<br /> 105 Reykjavík<br /> [email protected]</strong></span></p> <p><em>Nefndin er skipuð frá 11. ágúst 2019 til 10. ágúst 2022.</em></p>InnviðaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd jafnréttismála<p>Kærunefnd jafnréttismála er starfrækt á grundvelli III. kafla laga um stjórnsýslu jafnréttismála nr. 151/2020 og reglugerðar um störf kærunefndar jafnréttismála nr. 408/2021. Kærunefndin er sjálfstæð og óháð í störfum sínum og sæta úrskurðir hennar ekki kæru til æðra stjórnvalds. <a href="/gogn/urskurdir-og-alit-/$LisasticSearch/Search/?SortByDate=True&%3bSearchQuery=&%3bMinistries=Fors%c3%a6tisr%c3%a1%c3%b0uneyti%c3%b0&%3bCommittee=K%c3%a6runefnd+jafnr%c3%a9ttism%c3%a1la&%3bYear=">Úrskurðir nefndarinnar</a>&nbsp;eru bindandi gagnvart málsaðilum en þeim er heimilt að bera úrskurði nefndarinnar undir dómstóla.</p> <p><span>Kærunefnd jafnréttismála hefur persónuverndarstefnu í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.&nbsp;</span></p> <ul> <li><span><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Pers%c3%b3nuverndarstefna_K%c3%a6runefnd%20jafnr%c3%a9ttism%c3%a1la.pdf">Persónuverndarstefna kærunefndar jafnréttismála.</a></span></li> </ul> <h2>Hvað er unnt að kæra til kærunefndar jafnréttismála?</h2> <p>Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem telja að ákvæði laga nr. 150/2020, um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, laga nr. 85/2018, um jafna meðferð utan vinnumarkaðar, og laga nr. 86/2018, um jafna meðferð á vinnumarkaði hafi verið brotin gagnvart sér geta leitað atbeina kærunefndar jafnréttismála, sbr. lög nr. 151/2020 um stjórnsýslu jafnréttismála.</p> <h2>Kærufrestur</h2> <p>Kærur skulu berast nefndinni skriflega innan sex mánaða frá því að vitneskja um ætlað brot lá fyrir, frá því að ástandi sem talið er brot á hlutaðeigandi lögum lauk&nbsp;eða frá því að sá er&nbsp;málið varðar fékk vitneskju um ætlað brot. Sé leitað rökstuðnings á grundvelli ákvæða&nbsp;stjórnsýslulaga tekur fresturinn að líða þegar sá rökstuðningur liggur fyrir.&nbsp;Kærunefnd&nbsp;jafnréttismála getur þegar sérstaklega stendur á ákveðið að taka erindi til&nbsp;meðferðar þótt&nbsp;framangreindur frestur sé liðinn, þó aldrei ef liðið er meira en eitt ár.&nbsp;</p> <h2>Málsmeðferð hjá nefndinni</h2> <p>Málsmeðferð fyrir kærunefnd jafnréttismála skal að jafnaði vera skrifleg en þó getur nefndin&nbsp;kallað málsaðila eða fulltrúa þeirra á sinn fund telji nefndin ástæðu til. Að öðru leyti fer um&nbsp;málsmeðferð hjá kærunefnd jafnréttismála samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga og nánari reglum&nbsp;sem ráðherra er heimilt að setja að fenginni umsögn kærunefndar jafnréttismála.</p> <h2>Eyðublað</h2> <ul> <li><a href="https://minarsidur.stjr.is/web/portal/home.html" target="_blank">Rafræn kæra</a>&nbsp;- Innskráning með rafrænum skilríkjum, skil á netinu.&nbsp;</li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/library/06-Eydublod/Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20K%c3%a6runefnd%20jafnr%c3%a9ttism.%20k%c3%a6ra.pdf" target="_blank">Eyðublað á PDF formi</a>&nbsp;- Nauðsynlegt er að vista eyðublaðið áður en það er fyllt út. Það er síðan prentað út og sent til nefndarinnar (sjá aðsetur hér að neðan) eða sent með tölvupósti á netfang kærunefndarinnar <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.&nbsp;</li> </ul> <p>Eyðublaðið auðveldar málatilbúnað fyrir nefndinni og tryggir að nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir þegar í upphafi málsmeðferðar. Skilmerkilega skal greina hvert ágreiningsefnið er, hver er krafa aðila og rökstuðning fyrir henni.&nbsp;<strong>Ekki er skylt að nota eyðublaðið.</strong></p> <h3>Fylgigögn</h3> <p>Æskilegt er að þau gögn fylgi með sem geta haft áhrif á úrlausn máls.</p> <p>Kærunefnd jafnréttismála getur krafist frekari gagna frá málsaðilum telji hún málið ekki nægjanlega upplýst.</p> <h3>Aðsetur nefndarinnar er hjá:</h3> <p>Forsætisráðuneytinu<br /> Skrifstofu jafnréttismála</p> <p>Lækjargötu 4<br /> 101 Reykjavík</p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <h2>Skipan nefndarinnar</h2> <p>Samkvæmt&nbsp;<a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2020151.html" target="_blank">lögum nr. 151/2020, um stjórnsýslu jafnréttismála</a>&nbsp;skipar ráðherra samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar þrjá fulltrúa í kærunefnd jafnréttismála til þriggja ára í senn. Þeir&nbsp;skulu&nbsp;allir hafa lokið embættis- eða&nbsp;meistaraprófi í lögfræði og a.m.k. tveir þeirra, þar á meðal formaður, hafa sérþekkingu á sviði&nbsp;jafnréttismála. A.m.k. einn þeirra skal hafa sérþekkingu á jafnrétti kynjanna og einn á jafnrétti í&nbsp;víðtækari merkingu. Formaður og varaformaður, sem jafnframt er aðalmaður, skulu uppfylla&nbsp;skilyrði um embættisgengi héraðsdómara. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir með sama hætti.&nbsp;Kærunefnd jafnréttismála er heimilt að kalla sér til ráðgjafar og aðstoðar sérfróða aðila ef hún&nbsp;telur þörf á.&nbsp;</p> <h3>Aðalmenn</h3> <ul> <li>Kristín Benediktsdóttir, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Andri Árnason, lögmaður, varaformaður</li> <li>Anna Tryggvadóttir, skrifstofustjóri í mennta- og barnamálaráðuneytinu</li> </ul> <h3>Varamenn</h3> <ul> <li>Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður, varamaður Kristínar Benediktsdóttur</li> <li>Ari Karlsson, lögmaður, varamaður Andra Árnasonar</li> <li>Berglind Bára Sigurjónsdóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, varamaður Önnu Tryggvadóttur</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Ingigerður Bjarndís Írisar Ágústsdóttir, lögfræðingur á skrifstofu jafnréttis- og mannréttindamála í forsætisráðuneytinu. </p>ForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd útboðsmála<p><strong>Afgreiðsla kærunefndar útboðsmála er hjá yfirskattanefnd Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Netfang kærunefndar útboðsmála er <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></strong></p> <p>Hlutverk kærunefndar útboðsmála er að leysa með skjótum og óhlutdrægum hætti úr kærum fyrirtækja vegnaætlaðra brota á lögum um opinber innkaup og reglum settum samkvæmt þeim. Þar á meðal um almenn innkaup opinberra aðila, innkaup á sviði varnar- og öryggismála, innkaup opinberra aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og gerð sérleyfissamninga.&nbsp;Nefndin starfar samkvæmt <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html" target="_blank">103. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016</a>.</p> <p><strong>Kærunefnd útboðsmála skipa (skipuð til fjögurra ára í maí 2021):</strong></p> <ul> <li>Reimar Pétursson, lögmaður, formaður nefndarinnar</li> <li>Auður Finnbogadóttir, viðskiptafræðingur</li> <li>Kristín Haraldsdóttir, lektor</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Dóra Sif Tynes, lögmaður</li> <li>Hersir Sigurgeirsson, dósent</li> <li>Sigurður Snædal Júlíusson, lögmaður</li> </ul> <p>Ritarar kærunefndar útboðsmála eru Jörgen Már Ágústsson, lögmaður og Sigurður Skúlason, lögfræðingur.</p> <p>Kæra ásamt fylgigögnum skal send rafrænt á netfang kærunefndar útboðsmála eða lögð fram á skrifstofu nefndarinnar.&nbsp;</p> <ul> <li>Kærugjald er kr. 150.000.</li> </ul> <p>Vinsamlegast greiðið inn á reikning ríkissjóðs nr. 0001-26-025017, kt. 540269-6459 og sendið staðfestingu í tölvupósti til <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <p>Kæra er ekki tekin fyrir hjá kærunefnd útboðsmála nema kærugjald hafi verið greitt.</p> <ul> <li><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html">Lög um opinber innkaup</a></li> <li><a href="http://www.urskurdir.is/Fjaramala/KaerunefndUtbodsmala/">Úrskurðir kærunefndar útboðsmála</a></li> <li><a href="/library/07-urskurdir/starfsr-kaerunefn-utbodsmala-22.pdf" target="_blank">Starfsreglur kærunefndar útboðsmála (2022)</a></li> </ul> <p>Starfsreglur kærunefndar útboðsmála&nbsp;<strong>(2022)</strong></p> <p><strong>1. gr.</strong><br /> <em>Heiti og aðsetur</em></p> <p>Kærunefnd útboðsmála starfar samkvæmt XI. kafla laga nr. 120/2016 um opinber innkaup, eins og ákvæðum kaflans kann að hafa verið breytt síðar, en um meðferð mála fyrir nefndinni fer að öðru leyti eftir stjórnsýslulögum nr. 37/1993 með síðari breytingum.</p> <p>Fullt heiti nefndarinnar er „kærunefnd útboðsmála“ og er aðsetur og póstfang nefndarinnar hjá yfirskattanefnd, Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Netfang nefndarinnar er <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p> &nbsp; <p><strong>2. gr.</strong><br /> <em>Framlagning kæru</em></p> <p>Kæra ásamt fylgigögnum skal send rafrænt á netfang kærunefndar útboðsmála eða lögð fram á skrifstofu nefndarinnar. </p> <p>Samhliða afhendingu eða póstsendingu kæru skal kærandi greiða kærugjald samkvæmt 5. mgr. 106. gr. laga nr. 120/2016. Kæra verður ekki tekin til efnislegrar meðferðar nema kærugjald hafi verið greitt.</p> <p>Mat á því hvort kæra hefur borist innan kærufrests miðast við móttökudag kæru.</p> <p><strong>3. gr.</strong><br /> <em>Form kæru og fylgigögn</em></p> <p>Kæra skal undirrituð af kæranda, fyrirsvarsmanni kæranda eða lögmanni hans. </p> <p>Með kæru skal fylgja afrit allra þeirra gagna, sem vísað er til í kæru, auk annarra gagna, sem kærandi telur styðja kröfur sínar.&nbsp;</p> <p><strong>4. gr.</strong><br /> <em>Efni kæru</em></p> <p>Í kæru skal eftirfarandi koma fram:</p> <ol> <li>Fullt heiti kæranda og fyrirsvarsmanns hans, kennitala, lögheimili og netfang.</li> <li>Heiti og heimilisfang varnaraðila.</li> <li>Ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kært.</li> <li>Kröfur kæranda sem skulu lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum nr. 120/2016.</li> <li>Beiðni um álit á skaðabótaskyldu varnaraðila, ef því er að skipta.</li> <li>Stutt lýsing málsatvika, málsástæðna og rökstuðningur.</li> <li>Hvort heimilað er að tilkynningar, ákvarðanir og úrskurðir verði sendir kæranda eingöngu með rafpósti.</li> </ol> <p>Óski kærandi eftir því að gætt sé trúnaðar um ákveðin atriði skal hann tilgreina þau atriði sérstaklega og jafnframt taka fram að hvaða marki óskað sé trúnaðar og ástæður fyrir því.</p> <p><strong>5. gr.</strong><br /> <em>Tilkynning um móttöku kæru</em></p> <p>Við móttöku kæru tilkynnir nefndin þegar í stað þeim sem kæra beinist gegn um móttöku kærunnar. Þegar um er að ræða kæru vegna ákvörðunar um val tilboðs skal í tilkynningu til varnaraðila vakin athygli á því að gerð samnings kunni að vera óheimil þar til nefndin hefur endanlega leyst úr kærunni.</p> <p><strong>6. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð</em></p> <p>Nú er kæra tæk til efnismeðferðar og gefur nefndin varnaraðila, þar á meðal fyrirtæki sem hagsmuni kann að eiga af kærunni, kost á að tjá sig um efni kærunnar. Frestur skal að jafnaði eigi vera lengri en 10 dagar frá dagsetningu bréfs nefndarinnar. </p> <p>Kæranda skal jafnan gefinn stuttur frestur til að tjá sig um greinargerð varnaraðila og annarra sem gefinn hefur verið kostur á að færa fram skriflegar athugasemdir. Frestur skal að jafnaði eigi vera lengri en 10 dagar frá dagsetningu bréfs nefndarinnar.</p> <p>Að framkomnum lokaathugasemdum kæranda tekur nefndin mál til úrskurðar nema ákveðið sé að fram fari munnlegur málflutningur eða frekari gagnaöflun að frumkvæði nefndarinnar.</p> <p><strong>7. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð um kröfu um stöðvun samningsgerðar um stundarsakir</em></p> <p>Varnaraðila, þar á meðal fyrirtæki sem hagsmuni kann að eiga af kærunni, skal að jafnaði gefinn skammur frestur til að tjá sig um hugsanlega stöðvun útboðs eða stöðvun samningsgerðar um stundarsakir. Frestur skal að jafnaði ekki vera lengri en þrír sólarhringar.</p> <p>Ef um er að ræða skýrt og augljóst brot á reglum um opinber innkaup er heimilt að taka ákvörðun um stöðvun um stundarsakir án þess að varnaraðila hafi verið gefinn kostur á að tjá sig.</p> <p>Þegar athugasemdir samkvæmt 1. mgr. hafa borist skal nefndin taka ákvörðun um kröfuna eins fljótt og unnt er. Ef skýrt liggur fyrir að skilyrði til stöðvunar samningsgerðar um stundarsakir eru ekki fyrir hendi er þó heimilt að fresta umfjöllun um kröfuna til endanlegs úrskurðar með bókun nefndarinnar.</p> <p><strong>8. gr.</strong><br /> <em>Málsmeðferð um afléttingu stöðvunar samningsgerðar</em></p> <p>Nefndin getur ákveðið að aflétta banni við samningsgerð sem stofnast hefur til við móttöku kæru innan lögboðins biðtíma samkvæmt 86. gr. laga nr. 120/2016, hvort heldur er að kröfu varnaraðila eða að eigin frumkvæði.</p> <p>Geri varnaraðili kröfu um afléttingu samningsgerðar getur kærunefnd tekið ákvörðun um afléttingu stöðvunar án þess að afla frekari gagna eða athugasemda frá kæranda.</p> <p>Áður en nefndin tekur ákvörðun um afléttingu stöðvunar samningsgerðar að eigin frumkvæði skal hún að jafnaði gefa aðilum kost á því að færa fram athugasemdir sínar.</p> <p><strong>9. gr.</strong><br /> <em>Form og efni greinargerðar varnaraðila og fylgigögn</em></p> <p>Um form og efni greinargerðar varnaraðila fer eftir 3. og 4. gr. eftir því sem við á.</p> <p>Óski varnaraðili eftir því að gætt sé trúnaðar um ákveðin atriði skal hann tilgreina þau atriði sérstaklega og jafnframt taka fram að hvaða marki óskað sé trúnaðar og ástæður fyrir því.</p> <p><strong>10. gr.</strong><br /> <em>Skipun nefndarinnar</em></p> <p>Á nefndarfundi, þar sem tekin er lokaákvörðun um mál, skal nefndin vera fullskipuð. Í öðrum tilvikum er nægilegt að tveir nefndarmenn taki þátt í meðferð máls og ákvörðun.</p> <p>Formaður kallar til varamenn eftir því sem nauðsyn ber til. Við val á varamanni skal leitast við að jafna fjölda mála sem varamenn taka þátt í. Í stað nefndarmanns með&nbsp;alhliða reynslu og þekkingu á viðskiptum skal þó kalla til þann varamann sem skipaður hefur verið vegna sambærilegrar kunnáttu.</p> <p>Í forföllum formanns skal löglærður aðalmaður gegna störfum formanns. Í forföllum beggja skipaðra löglærðra aðalmanna skal hlutkesti ráða hvor löglærðra varamanna fer með formennsku.</p> <p>Nefndarmenn skulu undirrita ákvarðanir, úrskurði og minnihlutaálit sem þeir standa að.</p> <p><strong>11. gr.</strong><br /> <em>Ákvarðanir formanns</em></p> <p>Formaður ákveður fundi nefndarinnar og stýrir störfum hennar.</p> <p>Formaður tekur ákvörðun um afhendingu gagna til málsaðila og annarra aðila.</p> <p><strong>12. gr.</strong><br /> <em>Fundargerðir og málaskrá</em></p> <p>Löglærður ritari nefndarinnar heldur fundargerðir eftir nánari ákvörðun formanns. Haldin skal skrá yfir mál sem berast nefndinni og lyktir þeirra.</p> <p><strong>13. gr.</strong><br /> <em>Tilkynningar</em></p> <p>Heimilt er að senda málsaðila tilkynningar, ákvarðanir og úrskurði með tölvupósti eða öðrum rafrænum hætti. Staðfest endurrit ákvarðana og úrskurða skal þó einnig senda bréflega eða með fullgildri rafrænni undirskrift.</p> <p><strong>14. gr.</strong><br /> <em>Birting úrlausna kærunefndar útboðsmála</em></p> <p>Úrskurðir og ákvarðanir nefndarinnar skulu gerðir almenningi aðgengilegar eftir nánari ákvörðun formanns. Óski málsaðili eftir því að tiltekin atriði í úrlausn séu ekki birt skal hann tilkynna nefndinni um það eins fljótt og kostur er og um ástæður þess.</p> <p><strong>15. gr.</strong><br /> <em>Upplýsingagjöf til fjármálaráðuneytisins</em></p> <p>Nefndin skal láta fjármálaráðuneytinu í té endurrit af ákvörðunum og úrskurðum í málum sem hún fjallar um.</p> <p><strong>16. gr.</strong><br /> <em>Gildistaka</em></p> <p>Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 113. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og öðlast gildi við staðfestingu ráðherra.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Kærunefnd útboðsmála, 10. mars 2022.</strong></em></p> <p><strong>Reimar Pétursson</strong></p> <p><strong>Auður Finnbogadóttir</strong></p> <p><strong>Kristín Haraldsdóttir</strong></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd útlendingamála<p>Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hóf störf 1. janúar 2015 í kjölfar lagabreytinga sem gerðar voru vorið 2014 á <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002096.html" target="_blank">lögum um útlendinga nr. 96/2002</a>. Með <a href="http://www.althingi.is/altext/143/s/1259.html" target="_blank">lagabreytingunni</a>&nbsp;var almenn kæruleið vegna ákvarðana um útlendingamál færð frá dómsmálaráðherra til hinnar nýju kærunefndar. Við úrlausn mála hefur kærunefnd útlendingamála sömu valdheimildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra stjórnsýslustigi. </p> <p>Dómsmálaráðherra skipar kærunefnd útlendingamála til fimm ára í senn.</p> <p>Nefndin var fyrst um sinn skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1275.html">lagabreytingu</a>&nbsp;sem samþykkt var 12. maí 2016 skal nefndin skipuð sjö aðalmönnum og fimm til vara. Gengið var frá þessari breytingu frá og með 1. júlí 2016. Auk formanns og varaformanns starfa hjá kærunefndinni átta lögfræðingar og ritari.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p style="background: white;"><strong><span style="color: #5a5e61; font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Aðalmenn</span></strong></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="color: black; background: white;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Þorsteinn Gunnarsson,</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';"> formaður, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Tómas Hrafn Sveinsson, varaformaður, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Sandra Hlíf Ocares, lögfræðingur, tilnefnd af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Gunnar Páll Baldvinsson, lögfræðingur, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Sindri M. Stephensen, lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Þorbjörg Inga Jónsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Bjarnveig Eiríksdóttir, lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p style="background: white;"><strong><span style="color: #5a5e61; font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Varamenn</span></strong></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="color: black;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Valgeir Þór Þorvaldsson</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">, lögfræðingur, tilnefndur af dómsmálaráðherra,</span></li> <li style="color: black;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Silja Rán Arnarsdóttir</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">, lögfræðingur, tilnefnd af dómsmálaráðherra, </span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Laufey Helga Guðmundsdóttir lögfræðingur, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,&nbsp;</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Katrín Oddsdóttir, doktorsnemi í lýðræðislegri stjórnarskrárgerð, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands,</span></li> <li style="color: black; background: white;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Fira Sans';">Hilmar Magnússon hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kærunefnd útlendingamála er til húsa að Skúlagötu 17, 101 Reykjavík. Símanúmer hennar er 510 0510 og netfang&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. Sjá vef nefndarinnar <a href="https://www.knu.is/" target="_blank">www.knu.is</a>.</strong>&nbsp;</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKærunefnd vöru og þjónustukaupa 2020-2023<p>Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála skipar ráðherra kærunefnd vöru- og þjónustukaupa til þriggja ára í senn. Nefndarmenn skulu vera þrír. Ráðherra skipar einn nefndarmanna eftir tilnefningu Neytendasamtakanna, annan eftir tilnefningu Samtaka atvinnulífsins og hinn þriðja án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. Formaður nefndarinnar skal fullnægja skilyrðum til að vera héraðsdómari. Varamenn nefndarinnar skulu tilnefndir og skipaðir á sama hátt.</p> <p>Neytendur geta óskað eftir úrskurði kærunefndar vöru- og þjónustukaupa vegna ágreinings sem rís af sölu- eða þjónustusamningi. Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa er ekki lengur starfandi.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Hildur Ýr Viðarsdóttir, formaður</li> <li> Ívar Halldórsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum</li> <li> Jón Rúnar Pálsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Víðir Smári Petersen, varaformaður</li> <li>Kolbrún Arna Villadsen, tilnefnd af Neytendasamtökunum</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Karen Björnsdóttir.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriKennararáð<p>Mennta- og barnamálaráðherra skipar kennararáð, sbr. ákvæði 7. gr. laga nr. 95/2019 um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. </p> <p> Hlutverk kennararáðs er m.a. að:</p> <ul> <li>veita ráðherra ráðgjöf og leiðbeiningar um þróun hæfniramma með því að gera tillögu um innihald og endurskoðun reglugerðar um hæfniramma fyrir almenna og sérhæfða hæfni kennara og skólastjórnenda,</li> <li>veita leiðbeiningar og ráðgjöf um útfærslu hæfniramma á grundvelli þessa kafla og reglugerðar skv. 8. gr.,</li> <li>veita ráðgjöf um starfsþróun kennara og skólastjórnenda og notkun hæfniramma við útfærslu og framkvæmd hennar,</li> <li>fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í menntavísindum og nýta við ráðgjöf um kennaramenntun og starfsþróun,</li> <li>veita leiðsögn um mat á sérhæfingu kennara við ráðningu,</li> <li>efla vitund um mikilvægi kennarastarfsins í samfélaginu.Skipunartímabil er frá 15. júní 2020 til 14. júní 2024.</li> </ul> <p>Kennararáð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Birgir Urbancic Ásgeirsson, formaður, án tilnefningar.&nbsp;<br /> Varamaður: Björg Pétursdóttir.</li> <li>Sonja Dögg Pálsdóttir, varaformaður, án tilnefningar.<br /> Varamaður: Sigríður Lára Ásbergsdóttir.</li> <li>Guðmundur Engilbertsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri.<br /> Varamaður: Kristín Dýrfjörð.</li> <li>Helga Kristín Kolbeins, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands.<br /> Varamaður: Steinunn Inga Óttarsdóttir.</li> <li>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> Varamaður: Svandís Svala Kristín Hreinsdóttir.</li> <li>Ingimar Ólafsson Waage, tilnefndur af Listaháskóla Íslands.<br /> Varamaður: Gunndís Ýr Finnbogadóttir.</li> <li>Ragnar Friðrik Ólafsson, tilnefndur af Menntamálastofnun.<br /> Varamaður: Auður Bára Ólafsdóttir.</li> <li>Kristín Jónsdóttir, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands.<br /> Varamaður: Rannveig Björk Þorkelsdóttir.</li> <li>Jónína Hauksdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.<br /> Varamaður: Haraldur Freyr Gíslason.</li> <li>Guðjón Hreinn Hauksson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.<br /> Varamaður: Sigrún Grendal Jóhannesdóttir.</li> <li>Mjöll Matthíasdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands.<br /> Varamaður: Þorsteinn Sæberg.</li> </ul> <p>Skipunartímabil er frá 15. júní 2020 til 14. júní 2024.</p> <p>&nbsp;</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKennslanefnd<p>Kennslanefnd af skipuð skv. reglugerð nr. 350 17. mars 2009 um kennslanefnd. Nefndin er rannsóknarnefnd er hefur það hlutverk að bera kennsl á látið fólk.</p> <p><em>Aðalmenn:</em></p> <ul> <li><span>Runólfur Þórhallsson, formaður, aðalvarðstjóri, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Bogi Sigvaldason, rannsóknarlögreglumaður, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Pétur Guðmannsson, réttarmeinafræðingur, tilnefndur af landlækni. </span></li> <li><span>Sigríður Rósa Víðisdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands.</span></li> </ul> <p><em>Varamenn:</em></p> <ul> <li><span>Jónbjörn Bogason, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Finnbogi Jónasson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Aleksandra Janina Wójtowicz, lögreglufulltrúi, tilnefnd af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Björgvin Sigurðsson, sérfræðingur á líftæknisviði, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Ragnar Jónsson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Guðmundur Þ. Tómasson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Guðmundur Ingi Rúnarsson, lögreglufulltrúi, tilnefndur af ríkislögreglustjóra. </span></li> <li><span>Sigfús Nikulásson, sérfræðingur í meinafræði, tilnefndur af landlækni. </span></li> <li><span>Þórður Tryggvason, sérfræðingur í meinafræði, tilnefndur af landlækni.</span></li> <li><span>Snjólaug Níelsdóttir, réttarmeinafræðingur, tilnefnd af landlækni.</span></li> <li><span>Guðlaugur J. Jóhannsson, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands. </span></li> <li><span>Sonja Rut Jónsdóttir, tannlæknir, tilnefnd af tannlæknadeild Háskóla Íslands. </span></li> <li><span>Svend Richter, tannlæknir, tilnefndur af tannlæknadeild Háskóla Íslands <br /> </span></li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júní 2020 til og með 31. maí 2023 eða til þriggja ára. Um starfshætti nefndarinnar, verkaskiptingu, þóknun o.fl. fer eftir ákvæðum áðurnefndrar reglugerðar. </em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKjararannsóknanefnd opinberra starfsmanna - KOS<span></span> <p><span>Nefndin annast</span><span> kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga og starfar samkvæmt 34. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna (</span><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html"><span>http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html</span></a><span>)</span></p> <p><span>Á vegum þeirra aðila, sem lög þessi taka til, starfi nefnd er annist kjararannsóknir og aðra upplýsingaöflun vegna kjarasamninga.&nbsp;,</span><span><br /> Nefndin skal skipuð jafnmörgum fulltrúum stéttarfélaga og vinnuveitenda samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð&nbsp;,sem sett skal að fengnum tillögum heildarsamtaka opinberra starfsmanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;,</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja:</span></strong></p> <ul> <li><span>Atli Atlason, tilnefndur af Reykjavíkurborg</span></li> <li><span>Benedikt Þór Valsson, tilnefndur af launanefnd sveitarfélaga</span></li> <li><span>Elín Björg Jónsdóttir, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Guðmundur H. Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Gunnar Björnsson,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Helga Jónsdóttir, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Kristinn Bjarnason, tilnefnd af BSRB</span></li> <li><span>Kristín Sigurþórsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span>Oddur Sigurður Jakobsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Þórunn Sveinbjarnardóttir, tilnefnd af BHM</span></li> </ul> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKjaratölfræðinefnd<p>Í samræmi við samkomulag um hlutverk og umgjörð Kjaratölfræðinefndar, sem undirritað var 15. maí 2019, hefur félags- og barnamálaráðherra ákveðið að skipa nefnd um gerð og hagnýtingu tölfræðigagna um laun og efnahag til undirbúnings og eftirfylgni með kjarasamningum.&nbsp;</p> <p>Með nefndinni er stofnað til samstarfs heildarsamtaka á vinnumarkaði, ríkis og sveitarfélaga um framangreint en nefndinni er meðal annars ætlað að stuðla að því að aðilar samkomulagsins hafi sameiginlegan skilning á eðli, eiginleikum og þróun þeirra hagtalna sem mestu varða við gerð kjarasamninga. Hvað varðar hlutverk nefndarinnar að öðru leyti vísast til fyrrnefnds samkomulags sem fylgir hér með í ljósriti.&nbsp;</p> <p>Nefndin verður þannig skipuð:</p> <ul> <li>Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þórir Gunnarsson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Vilhjálmur Hilmarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna.</li> <li>Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tiln. af BSRB.</li> <li>Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar.</li> <li>Stefanía S. Bjarnadóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti.&nbsp;</li> <li>Henný Gunnarsdóttir Hinz, tiln. af forsætisráðuneyti.</li> <li>Hrafnhildur Arnkelsdóttir, tiln. af Hagstofu Íslands.</li> <li>Oddur Jakobsson, tiln. af Kennarasambandi Íslands.</li> <li>Benedikt Valsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;</li> <li>Hannes G. Sigurðsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> <br /> Samkvæmt fyrrnefndu samkomulagi mun ríkissáttasemjari leggja nefndinni til starfsmann og starfsaðstöðu.</li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriKvikmyndaráð 2020 - 2023<p>Kvikmyndaráð starfar skv. ákvæði 2. gr. kvikmyndalaga nr. 137/2001.&nbsp;Hlutverk kvikmyndaráðs er að veita stjórnvöldum og Kvikmyndamiðstöð Íslands ráðgjöf um kvikmyndamálefni og gerir tillögur til ráðherra um stefnu og markmið opinberra aðgerða á sviði kvikmyndalistar.</p> <p>Kvikmyndaráð er þannig skipað:<br /> Sigurjón Sighvatsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Margrét Örnólfsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi leikskálda og handritshöfunda,<br /> Anna Þóra Steinþórsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ragnar Bragason tilnefndur af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Lilja Ósk Diðriksdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Bergsteinn Björgúlfsson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Birna Hafstein tilnefnd af Félagi Íslenskra leikara.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir, skipuð án tilnefningar,<br /> Elva Sara Ingvarsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Kristinn Þórðarson tilnefndur af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ása Helga Hjörleifsdóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Þorvaldur Árnason tilnefndur af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Sigríður Rósa Bjarnadóttir tilnefnd af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Hjálmar Hjálmarsson tilnefndur af Félagi Íslenskra leikara,<br /> Huldar Breiðfjörð tilnefndur af Félagi leikskálda og handritshöfunda.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriKvikmyndaráð 2020 - 2023<p>Kvikmyndaráð starfar skv. ákvæði 2. gr. kvikmyndalaga nr. 137/2001.&nbsp;Hlutverk kvikmyndaráðs er að veita stjórnvöldum og Kvikmyndamiðstöð Íslands ráðgjöf um kvikmyndamálefni og gerir tillögur til ráðherra um stefnu og markmið opinberra aðgerða á sviði kvikmyndalistar.</p> <p>Kvikmyndaráð er þannig skipað:<br /> Sigurjón Sighvatsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Margrét Örnólfsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi leikskálda og handritshöfunda,<br /> Anna Þóra Steinþórsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Lilja Ósk Snorradóttir tilnefnd af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ragnar Bragason tilnefndur af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Lilja Ósk Diðriksdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Bergsteinn Björgúlfsson tilnefndur af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Birna Hafstein tilnefnd af Félagi Íslenskra leikara.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir, skipuð án tilnefningar,<br /> Elva Sara Ingvarsdóttir tilnefnd af Félagi kvikmyndagerðarmanna,<br /> Kristinn Þórðarson tilnefndur af Framleiðendafélaginu - SÍK,<br /> Ása Helga Hjörleifsdóttir tilnefnd af Samtökum kvikmyndaleikstjóra,<br /> Þorvaldur Árnason tilnefndur af Félagi kvikmyndahúsaeigenda,<br /> Sigríður Rósa Bjarnadóttir tilnefnd af Bandalagi íslenskra listamanna,<br /> Hjálmar Hjálmarsson tilnefndur af Félagi Íslenskra leikara,<br /> Huldar Breiðfjörð tilnefndur af Félagi leikskálda og handritshöfunda.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLánasjóður íslenskra námsmanna. Stjórn 2019-2021.<p>Hlutverk stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmanna er m.a. að annast fjármál sjóðsins og gerð fjárhagsáætlana, að setja reglur um úthlutun námslána og að skera úr vafamálum er varða einstaka lánþega og öðrum málum með bókuðum samþykktum, sbr. 5. gr. laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Eygló Þóra Harðardóttir, formaður, án tilnefningar.</p> <p>Varamaður hennar er Drífa Jóna Sigfúsdóttir.</p> <p>Lárus Sigurður Lárusson, varaformaður, án tilnefningar.</p> <p>Varamaður hans er Stefán Bogi Sveinsson.</p> <p>Sigrún Elsa Smáradóttir, án tilnefningar.</p> <p>Varamaður hennar er Sandra Rán Ásgrímsdóttir.</p> <p>Teitur Björn Einarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra.</p> <p>Varamaður hans er Unnur Lilja Hermannsdóttir.</p> <p>Marinó Örn Ólafsson, tilnefndur af Stúdentaráði Háskóla Íslands.</p> <p>Varamaður hans er Jóna Þórey Pétursdóttir.</p> <p>Jóhann Gunnar Þórarinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra námsmanna erlendis.</p> <p>Varamaður hans er Hjördís Jónsdóttir.</p> <p>Erna Lefsdóttir, tilnefnd af Bandalagi íslenskra sérskólanema.</p> <p>Varamaður hennar er Teitur Erlingsson.</p> <p>Hildur Björgvinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema.</p> <p>Varamaður hennar er Sara Þöll Finnbogadóttir.</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLandsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Stjórn 2019 - 2023<p>Stjórnin er skipuð skv. 2. gr. laga nr. 142/2011. Stjórnin er landsbókaverðir&nbsp;til ráðgjafar um stefnu safnsins og veitir umsagnir um árlegar starfs- og&nbsp;fjárhagsáætlanir og skipulag safnsins.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <p>Fanný Gunnarsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</p> <p>Guðmundur Hálfdánarson<br /> Staða: Varaformaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Elín Soffía Ólafsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Magnús Már Halldórsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samstarfsnefnd háskólastigsins</p> <p>Guðmundur Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</p> <p>Rósa Bjarnadóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Hlöðver</p> <p>Ingibjörg Rögnvaldsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Upplýsing</p> <p>Agnar Bragi Agnarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</p> <p>Ágústa Pálsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Guðmundur Freyr Úlfarsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Háskólaráð Háskóla Íslands</p> <p>Erlendur Már Antonsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Hlöðver</p> <p>Karl Andersen<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs</p> <p>Óskar Þór Þráinsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Upplýsing</p> <p>Þórný Hlynsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Samstarfsnefnd háskólastigsins</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLandsnefnd um minni heimsins 2020-2023<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að kyna Minni heimsins hér á landi, velja mikilvæg&nbsp;gögn á sérstaka landsskrá og vera ráðuneytinu til ráðgjafar stefnumótandi&nbsp;verkefni er varða varðveislu og stafræna miðlun andlegs menningararfs hér á&nbsp;landi.</span></p> <p><span><strong><span>Landsnefndin er þannig skipuð í nóvember 2020:</span></strong></span></p> <p><span>Guðrún Nordal forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, formaður,<br /> Hrefna Róbertsdóttir þjóðskjalavörður,<br /> Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður,<br /> Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður,<br /> Gunnþóra Halldórsdóttir verkefnisstjóri í Kvikmyndasafni Íslands,<br /> Rúnar Leifsson sérfræðingur er jafnframt ritari nefndarinnar.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriLandsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu<p><span>Landsráðinu er ætlað að vera ráðgefandi fyrir undirbúning ákvarðana heilbrigðisráðherra á sviði mönnunar og menntunar í heilbrigðisþjónustu. Landsráðinu er einnig ætlað að vera samráðsvettvangur um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu og að hafa virkt samráð við aðila tengda heilbrigðisþjónustu, þ.e. sjúklinga, sjúklingasamtök, fagfélög og aðra hagsmunaaðila, sem og menntastofnanir sem koma að menntun heilbrigðisstarfsmanna.<br /> <br /> Skipun í landsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu er til fjögurra ára í senn. Fyrirhugað er að ráðið skili ráðherra ár hvert tillögum að aðgerðaráætlun um aðgerðir í þágu mönnunar og menntunar í heilbrigðisþjónustu. Þá mun ráðherra fela ráðinu verkefni við að undirbyggja ákvarðanir um aðgerðir í þágu mönnunar og menntunar í heilbrigðisþjónustu.<br /> <br /> Landsráðið skipa</span></p> <ul> <li><span>Bára Hildur Jóhannsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar</span></li> <li><span>Anna Margrét Halldórsdóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</span></li> <li><span>Valdimar O. Hermannsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Kristrún Sigurðardóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti</span></li> <li><span>Ólafur Grétar Kristjánsson, tilnefndur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti</span></li> <li><span>Svava Þorkelsdóttir, tilnefnd af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Gísli Kort Kristófersson, tilnefndur af heilbrigðisvísindasviði háskólasamfélagsins</span></li> <li><span>Tómas Þór Ágústsson, tilnefndur af heilbrigðisstofnun</span></li> </ul> <p><span>Varamenn</span></p> <ul> <li><span>Lilja Rún Sigurðardóttir, tiln. af embætti landlæknis</span></li> <li><span>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tiln. af Sambandi Íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Ragnheiður Bóasdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li><span>Una Strand Viðarsdóttir, tiln. af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti</span></li> <li><span>Elínborg Bárðardóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Ólöf Guðný Geirsdóttir, tiln. af heilbrigðisvísindasviði háskólasamfélagsins</span></li> <li><span>Hildur Elísabet Pétursdóttir, tilnefnd af heilbrigðisstofnun.</span><span><br /> </span></li> </ul> <p><span>Starfsmenn landsráðsins eru Dagmar Huld Matthíasdóttir, Ester Petra Gunnarsdóttir og Andrea Jónsdóttir, sérfræðingar hjá heilbrigðisráðuneytinu.<br /> <br /> Skipað af heilbrigðisráðherra frá 18. maí 2021 til næstu fjögurra ára. Gert er ráð fyrir að ráðið fundi að lágmarki 20 sinnum á ári.</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriLaunasjóður stórmeistara í skák. Stjórn 2022-2025.<p><span>Launasjóður stórmeistara í skák sbr. ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1990 og&nbsp;reglugerðar nr. 600/2011 um sjóðinn.</span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Einar Gunnar Einarsson formaður, skipaður án tilnefningar</li> <li>Tinna Kristín Finnbogadóttir skipuð án tilnefningar</li> <li>Hlíðar Þór Hreinsson, tilnefndur af Skáksambandi Íslands.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Gissur Jónsson skipaður án tilnefningar</li> <li>Magnea Gná Jóhannsdóttir skipuð án tilnefningar</li> <li>Davíð Ólafsson tilnefndur af Skáksambandi Íslands.</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p><span><strong><span></span></strong></span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriList fyrir alla - samráðshópur<p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p><span>Arnfríður S Valdimarsdóttir<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> </span></p> <p><span>Elfa Lilja Gísladóttir<br /> Staða: Starfsmaður 1 - Tilnefningaraðili:<br /> </span></p> <p><span>Davíð Stefánsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili:<br /> </span></p> <p><span>Hildur Steinþórsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Bandalag íslenskra listamanna<br /> </span></p> <p><span>Ingimar Ólafsson Waage<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Kennarasamband Íslands<br /> </span></p> <p><span>Íva Sigrún Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðneytið<br /> </span></p> <p><span>Sigfríður Björnsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> </span></p> <p><span>Vigdís Jakobsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Listaháskóli Íslands</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriListahátíð í Reykjavík, stjórn 2020-2022<p>Starfar skv.4. gr. skipulagsskrár fyrir Listahátíð í Reykjavík nr. 131/2009.</p> <p>Samkvæmt 5. gr. ofangreindrar skipulagsskrár ber stjórn Listahátíðar í Reykjavík ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og fjárreiðum og samþykkir fjárhagsáætlanir. Allar meiri háttar fjárskuldbindingar eru háðar samþykki stjórnarinnar. Stjórnin tekur við umsóknum um aðild að Listahátíð, fjallar um þær og ber þær upp á aðalfundi fulltrúaráðs.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <ul> <li>Margrét M Norðdahl formaður - Tilnefningaraðili: Reykjavíkurborg</li> <li>Þórunn Sigurðardóttir varaformaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra</li> <li>Tryggvi M. Baldvinsson tilnefndur af fulltrúaráði Listahátíðar 2020.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriListdansráð 2020-2025<p>Listdansráð er skipað skv. ákvæði 12. gr. laga nr. 165/2019 um sviðslistir. </p> <p>Listdansráð 2020-2025 er þannig skipað:<br /> Sigríður Soffía Níelsdóttir formaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Ólöf Ingólfsdóttir tilnefnd af SAFAS (fagfélaga innan Sviðslistasambands Íslands),<br /> Guðmundur Helgason tilnefndur af SAFAS.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Jóhanna Sigurborg Jafetsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Katrín Johnson tilnefnd af SAFAS<br /> Ólafur Darri Ólafsson tilnefndur af SAFAS.</p> <div>Listdansráð hefur eftirlit með starfsemi Íslenska dansflokksins og veitir ráðherra reglulega umsögn um stefnu og áætlun hans. Ráðið setur sér starfsreglur. Skipunartímabil er frá 1. júlí 2020 til 30. júní 2025.</div>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriListskreytingasjóður - stjórn 2020-2023<p>Stjórn listskreytingasjóðs er skipuð skv. 18. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</p> <p>Stjórn listskreytingasjóðs 2020-2023 er þannig skipuð:<br /> Formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Marcos Zotes varaformaður, tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Guðrún Kristjánsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,&nbsp;<br /> Páll Haukur Björnsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Klara Stephensen tilnefnd af samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Auður Edda Jökulsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Anna Fríða Jónsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,&nbsp;<br /> Logi Bjarnason tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Sigríður Sigríðardóttir Sigþórsdóttir tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands,<br /> Örn Baldursson tilnefndur af samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir.</p> <div>&nbsp;</div> <p>Hlutverk stjórnarinnar er m.a. að veita ráðgjöf um listaverk í nýbyggingum og veita&nbsp;styrki úr listskreytingasjóði&nbsp; sbr. 16.&nbsp; og 17. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLoftslagsráð<p>Skipað 3. september 2019.</p> <p>Loftslagsráð er skipað samkvæmt lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012, með síðari breytingum nr. 86/2019 til næstu fjögurra ára. Loftslagsráð hefur það meginhlutverk að veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf um stefnumarkandi ákvarðanir og markmið Íslands sem tengjast loftslagsmálum.</p> <p><a href="https://loftslagsrad.is/" target="_blank">Sjá vef ráðsins loftslagsrad.is</a></p> <p>Verkefni ráðsins eru að: </p> <ul> <li>veita ráðgjöf um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og aðgerðir til að auka kolefnisbindingu, </li> <li>veita ráðgjöf um aðlögun að loftslagsbreytingum,</li> <li>rýna á undirbúningsstigi áætlanir stjórnvalda sem snerta loftslagsmál, </li> <li>hafa yfirsýn yfir miðlun fræðslu og upplýsinga um loftslagsmál til almennings, fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga, </li> <li>rýna tillögur sem berast frá fagstofnunum um vöktun og rannsóknir sem tengjast loftslagsbreytingum,&nbsp;</li> <li>vinna að öðrum verkefnum sem ráðherra felur ráðinu hverju sinni.&nbsp;</li> </ul> <p>Loftslagsráð skal gæta óhlutdrægni og vera sjálfstætt í störfum sínum. Ráðherra kveður í reglugerð nánar á um skipan, hlutverk og störf loftslagsráðs. <br /> <br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Halldór Þorgeirsson, formaður,<br /> Brynhildur Davíðsdóttir, varaformaður,<br /> <br /> Tinna Hallgrímsdóttir, aðalfulltrúi, <br /> Jóna Þórey Pétursdóttir, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands</strong><br /> Auður Alfa Ólafsdóttir, aðalfulltúi<br /> Heimir Björn Janusarson, skrúðgarðyrkjufræðingur, varafulltrúi,<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Festu - miðstöðvar um samfélagsábyrgð</strong><br /> Aðalheiður Snæbjarnardóttir, stjórnarmaður, aðalfulltrúi, <br /> Hrund Gunnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins</strong><br /> Ingibjörg Svala Jónsdóttir, prófessor, aðalfulltrúi, <br /> Hjörleifur Einarsson, prófessor, aðalfulltrúi,<br /> Helga Ögmundardóttir, lektor, varafulltrúi,<br /> Hlynur Óskarsson, sviðsstjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands</strong><br /> Valur Klemensson, aðalfulltrúi<br /> Hlynur Gauti Sigurðsson, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Viðskiptaráðs Íslands</strong><br /> Guðmundur Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri, aðalfulltrúi,<br /> Agla Eir Vilhjálmsdóttir, sérfræðingur, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Neytendasamtakanna</strong><br /> <span>Hafdís Hanna Ægisdóttir</span>, forstöðumaður, aðalfulltrúi,<br /> <span>Brynhildur Pétursdóttir</span>, framkvæmdastjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Hrönn Hrafnsdóttir, verkefnisstjóri, aðalfulltrúi,<br /> Smári Jónas Lúðvíksson, verkefnastjóri, aðalfulltrúi,<br /> Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri, varafulltrúi,<br /> Eygerður Margrétardóttir, verkefnisstjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Hildur Hauksdóttir, sérfræðingur, aðalfulltrúi,<br /> Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri, varafulltrúi.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt sameiginlegri tilnefningu umhverfisverndarstamtaka</strong><br /> Árni Finnsson frá Náttúruverndarsamtökum Íslands, aðalfulltrúi,<br /> Ragnhildur Freysteinsdóttir frá Skógræktarfélagi Íslands, aðalfulltrúi,<br /> Björn Guðbrandur Jónsson frá Gróðri fyrir fólk í Landnámi Ingólfs, varafulltrúi,<br /> Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor, varafulltrúi.</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriLyfjaeftirlit Íslands. Stjórn 2021-2024.<p><span>Stjórn Lyfjaeftirlits Íslands er skipuð sbr. ákvæði 8. gr. skipulagsskrár nr. 477/2018. Hlutverk stjórnarinnar er að stýra öllum málefnum stofnunarinnar og koma fram út á við fyrir hönd hennar.&nbsp;<br /> <br /> </span></p> <p><span>Stjórnin er þannig skipuð:</span></p> <ul> <li><span>Erna Sigríður Sigurðardóttir, skipuð af mennta- og barnamálaráðuneyti,</span></li> <li><span>Helgi Freyr Kristinsson, skipaður af mennta- og barnamálaráðuneyti,</span></li> <li><span>Dr. Skúli Skúlason, skipaður af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands,</span></li> <li><span>Pétur Sigurður Gunnarsson, skipaður af&nbsp; Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.</span><span></span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Pétur Magnússon, skipaður af mennta- og barnamálaráðuneyti,</span></li> <li><span>Sif Jónsdóttir, skipuð af&nbsp; Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.<br /> </span></li> </ul> <div><span>Skipunartímabil er frá 5. ágúst 2021 til 4. ágúst 2024.</span></div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriLyfjanefnd Landspítala<p><span>Lyfjanefnd Landspítala er skipuð í samræmi við 44. gr. laga nr. 100/2020 og 3.gr. reglugerðar nr. 1450/2020.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Aðalmenn</strong></span></p> <ul> <li><span>Helga Eyjólfsdóttir, lyf- og öldrunarlæknir, PhD, formaður</span></li> <li><span>Sif Ormarsdóttir, lyf- og meltingarlæknir, PhD, varaformaður</span></li> <li><span>Björn Guðbjörnsson, lyf- og gigtarlæknir, PhD</span></li> <li><span>Pétur S. Gunnarsson, klínískur lyfjafræðingur</span></li> <li><span>Arnþrúður Jónsdóttir, lyfjafræðingur, MBA</span></li> <li><span>Guðríður K. Þórðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun</span></li> <li><span>Örvar Gunnarsson, lyf- og krabbameinslæknir</span></li> </ul> <p><span><strong>Varamenn</strong></span></p> <ul> <li><span>Signý Vala Sveinsdóttir, lyf- og blóðmeinalæknir, PhD</span></li> <li><span>Sif Sumarliðadóttir, hjúkrunarfræðingur, heilsuhagfræðingur</span></li> <li><span>Guðrún I. Gylfadóttir, lyfjafræðingur</span></li> <li><span>Gylfi Óskarsson, barna- og hjartalæknir, PhD</span></li> <li><span>Anna María Þórðardóttir, sérfræðingur í hjúkrun</span></li> </ul> <p><span>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 1. febrúar 2021 til næstu fimm ára.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMálnefnd Stjórnarráðsins<p>Þann 9. apríl 2013 skipaði forsætisráðherra málnefnd Stjórnarráðsins skv. samþykkt ríkisstjórnar frá 16. nóvember 2012. Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að farið sé að málstefnu Stjórnarráðsins og að endurskoða málstefnuna reglulega í samráði við Íslenska málnefnd og Málnefnd um íslenskt táknmál.</p> <p>Í nefndinni eru:</p> <ul> <li><span>Hallgrímur J. Ámundason, tilnefndur af forsætisráðuneyti og jafnframt formaður nefndarinnar</span></li> <li>Björgvin R. Andersen, tilnefndur af utanríkisráðuneyti</li> <li>Elva Björk Sverrisdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Eygló S. Halldórsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Hildur Jörundsdóttir, tilnefnd af menningar- og viðskiptaráðuneyti</li> <li>Margrét Erlendsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Þórmundur Jónatansson, tilnefndur af innviðaráðuneyti</li> </ul> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMálnefnd um íslenskt táknmál 2020-2024<p><span>Málnefnd um íslenskt táknmál er skipuð skv. ákvæði 7. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls.&nbsp;Við skipun í nefndina var haft samráð við hugvísindasvið Háskóla Íslands, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, hagsmunasamtök heyrnarlausra og heyrnarskertra og Samband íslenskra sveitarfélaga. Hlutverk nefndarinnar er að vera stjórnvöldum til ráðuneytis um hvað eina er varðar íslenskt táknmál og stuðla að eflingu þess og notkunar í íslensku þjóðlífi.</span></p> <p><span>Nefndin er þannig skipuð:<br /> Heiðdís Dögg Eiríksdóttir formaður Félags heyrnalausra, formaður<br /> Rannveig Sverrisdóttir lektor, varaformaður,<br /> Hjördís Anna Haraldsdóttir kennari,<br /> Árni Jóhannesson,&nbsp;<br /> Árný Guðmundsdóttir táknmálstúlkur.<br /> <br /> Varamenn eru:&nbsp;<br /> Júlía G. Hreinsdóttir táknmálskennari,<br /> Jóhannes Gísli Jónsson prófessor,<br /> Helga Ingibergsdóttir deildarstjóri,<br /> Sigríður Vala Jóhannsdóttir menningar- og samskiptastjóri,<br /> Uldis Ozols táknmálskennari.</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMálskotsnefnd Menntasjóðs námsmanna 2020-2024<p>Málskotsnefnd Menntasjóðs námsmanna sker úr um hvort ákvarðanir stjórnar sjóðsins séu í samræmi við ákvæði laga og stjórnvaldsfyrirmæla. Nefndin getur staðfest, breytt eða fellt úr gildi ákvarðanir sjóðsstjórnar. Úrskurður nefndarinnar skal vera rökstuddur og er hann endanlegur á stjórnsýslustigi. Námsmenn (umboðsmenn), greiðendur og ábyrgðarmenn sem hafa fengið úrskurð frá stjórn sjóðsins geta kært þann úrskurð til málskotsnefndar.&nbsp;</p> <p>Þegar úrskurður málskotsnefndar liggur fyrir er hann bindandi. Ef úrskurður stjórnar Menntasjóðsins er staðfestur stendur sú ákvörðun en ef hann er felldur úr gildi þarf stjórn sjóðsins að fjalla aftur um málið.</p> <h2>Málskotsnefnd skipunartímabilið 1. júlí 2020-30. júní 2024</h2> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Aðalmenn: </strong></p> <ul> <li>Bjarnveig Eiríksdóttir, formaður</li> <li>Sonja M. Hreiðarsdóttir</li> <li>Helgi Birgisson</li> </ul> <p><strong>Varamenn: </strong></p> <ul> <li>Margrét Gunnlaugsdóttir, </li> <li>Jóhannes A. Sævarsson </li> <li>Ingimar Ingimarsson </li> </ul> <hr /> <ul> <li><a href="https://menntasjodur.is/msnm/malskotsnefnd/#Um-M%C3%A1lskotsnefnd" target="_blank">Sjá nánari upplýsingar um nefndina og uppkveðna úrskurði nefndarinnar á vef MSNM</a></li> <li><a href="https://samvinna.government.is/sites/0001-MRN" target="_blank">Vinnusvæði nefndarinnar (lokað svæði)</a></li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMálstefna um íslenskt táknmál<p>Málstefna úm ísenskt táknmál.</p> <p>Stafrshópur til þess að vinna að málstefnu um íslenskt táknmál. Málstefnan er unnin samkvæmt þingsályktun nr. 36/149 Áfram íslenska sem samþykkt var á Alþingi 2019.</p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> Heiðdís Dögg Eiríksdóttir formaður, tilnefnd af Félagi heyrnarlausra,<br /> Rannveig Sverrisdóttir tilnefnd af Málnefnd um íslenskt táknmál,<br /> Kristín Lena Þorvaldsdóttir tilnefnd af Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra,<br /> Eyrún Ólafsdóttir tilnefnd af Félagi heyrnarlausra.</span></p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriMannanafnanefnd<p>Um mannanafnanefnd gilda ákvæði 21. - 23. gr. <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1996045.html" target="_blank">laga um mannanöfn nr. 45/1996</a>.</p> <p>Mannanafnanefnd er skipuð í samræmi við ákvæði 21. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996. Mannanafnanefnd er skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skal einn nefndarmaður skipaður að fenginni tillögu heimspekideildar Háskóla Íslands, einn að fenginni tillögu lagadeildar Háskóla Íslands og einn að fenginni tillögu Íslenskrar málnefndar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.</p> <p style="margin-left: 10.8pt; text-align: justify;">Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Auður Björg Jónsdóttir, lögmaður, tilnefnd af Lagadeild Háskóla Íslands. Formaður nefndarinnar.<br /> Jóhannes Bjarni Sigtryggsson, rannsóknarlektor við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, tilnefndur af Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, sem áður var hluti af fyrrum Heimspekideild Háskóla Íslands.</p> <p style="margin-left: 10.8pt; text-align: justify;"> Finnur Ágúst Ingimundarson, Stofnun Árna Magnússonar, tilnefndur af Íslenskri málnefnd.<br /> <br /> <br /> Varamenn:<br /> Ásta Kristín Benediktsdóttur, lektor í íslenskum samtímabókmenntum við Háskóla Íslands, tilnefnd af Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, sem áður var hluti af fyrrum Heimspekideild Háskóla Íslands.<br /> Tómas Hrafn Sveinsson, varaformaður kærunefndar útlendingamála, tilnefndur af Lagadeild Háskóla Íslands.<br /> Tinna Frímann Jökulsdóttir, Háskóla Íslands, doktorsnemi í málvísindum, tilnefnd af Íslenskri málnefnd.</p> <p>Skipunartími er frá og með 6. febrúar 2022 til og með 5. febrúar 2026 eða til næstu fjögurra ára.</p> <p><span><a href="https://skra.eydublod.is/forms/form/M-101" target="_blank"><strong>Beiðni til mannanafnanefndar um eiginnafn eða millinafn, sem ekki er á mannanafnaskrá</strong></a></span></p> <p><strong>Skriflegum erindum</strong> til mannanafnanefndar skal beint til:</p> <p style="margin-left: 40px;">Mannanafnanefnd<br /> b.t. Þjóðskrár Íslands<br /> Borgartúni 21<br /> 105 Reykjavík</p> <p>Netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> <h4>Helstu verkefni mannanafnanefndar eru þessi:</h4> <ol> <li>Að semja skrá um eiginnöfn og millinöfn sem teljast heimil skv. 5. og 6. gr. laga um mannanöfn og er hún nefnd mannanafnaskrá. Unnt er að fara inn á slóð skrárinnar hér að neðan. Skráin er uppfærð eftir hvern fund mannanafnanefndar.</li> <li>Að vera prestum, forstöðumönnum skráðra trúfélaga, Þjóðskrá Íslands og forsjármönnum barna til ráðuneytis um nafngjafir og skera úr álita- og ágreiningsefnum um nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn.</li> <li>Að skera úr öðrum álita- eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um nafngjafir, nafnritun og fleira þess háttar.</li> </ol> <p>Úrskurðum mannanafnanefndar er ekki unnt að skjóta til æðra stjórnvalds. </p> <p>Ath. gjald fyrir beiðni til mannanafnanefndar um samþykki fyrir nýju nafni á mannanafnaskrá er 4.000 kr. og greiðist hjá Þjóðskrá Íslands við innlagningu beiðnarinnar.&nbsp;</p> <p><a href="/verkefni/personurettur/mannanofn/" target="_blank">Nánari upplýsingar um ýmislegt sem snýr að mannanafnalögum má finna hér á vefnum</a>.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMarkáætlun á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar. Stjórn 2019-2022.<p><span>Stjórn Markáætlunar á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar er skipuð skv. 9. gr.&nbsp;laga um opinberan stuðning við vísindarannsóknir nr. 3/2003, með áorðnum&nbsp;breytingum. Hún veitir styrki til grunnrannsókna og hagnýtra verkefna.&nbsp;Verkefnin skulu unnin í nánu samstarfi fyrirtækja, rannsóknarstofnana og&nbsp;háskóla á einstökum sviðum eða þverfaglegum fræðasviðum á grundvelli vandaðra&nbsp;rannsóknaráætlana. Markmið þeirra skulu falla að almennum áherslum og markmiðum&nbsp;Vísinda- og tækniráðs, sem markar áherslur nýrrar Markáætlunar. Stjórn&nbsp;Markáætlunar setur reglur varðandi umsóknir, mat þeirra og málsmeðferð í&nbsp;samræmi við áherslur Vísinda- og tækniráðs.&nbsp;</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p dir="LTR">Aðalmenn: </p> <ul> <li dir="LTR"> Jón Gunnar Bernburg,&nbsp;formaður, </li> <li dir="LTR"> Tryggvi Þorgeirsson, varaformaður, </li> <li dir="LTR"><span style="font-family: 'Tms Rmn'; font-size: 16px;"> Unnur Styrkársdóttir</span><span style="font-family: 'Tms Rmn'; font-size: 16px;">, </span></li> <li dir="LTR"><span style="font-family: 'Tms Rmn'; font-size: 16px;"> Ingibjörg Jónsdóttir</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;">, </span></li> <li dir="LTR"> Sigríður Vigdís Vigfúsdóttir, </li> <li dir="LTR"> Magnús Oddsson. </li> </ul> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <ul> <li dir="LTR"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"> </span><span style="font-family: 'Tms Rmn'; font-size: 16px;"> Anna Guðrún Líndal</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;">, </span></li> <li dir="LTR"><span style="font-family: 'Tms Rmn'; font-size: 16px;"> Björn Þór Jónsson</span><span style="font-family: 'Tms Rmn'; font-size: 16px;">, </span></li> <li dir="LTR"><span style="font-family: 'Tms Rmn'; font-size: 16px;"> Sigurður Gylfi Magnússon</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;">, </span></li> <li dir="LTR"> Laufey Hrólfsdóttir, </li> <li dir="LTR"> Óttar Snædal Þorsteinsson, </li> <li dir="LTR"> Sigyn Jónsdóttir.</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMarkanefnd 2021-2029<p>Skipuð skv. 69. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. til átta ára í senn. Markanefnd skal fylgjast með framkvæmd laga, reglugerða og samþykkta um mörk og markaskrár og vera til ráðuneytis um þau mál.:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li><span>Guðrún Sigríður Sigurjónsdóttir</span>, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Ólafur R Dýrmundsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp;</p> <ul> <li><span>Þorvaldur Tómas Jónsson</span>, skipaður varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Sigurborg Hanna Sigurðardóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands </li> <li>Guðlaugur Antonsson, tilnefndur af Matvælastofnun</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMatís ohf. - stjórn 2020-2021<p>Á grundvelli 4. gr. laga nr. 68/2006 er stjórn Matís ohf. skipuð sjö mönnum og skulu þeir kosnir á aðalfundi ár hvert. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fer með eignarhlut ríkissjóðs í félaginu.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti: </p> <ul> <li>Arnar Árnason</li> <li>Drífa Kristín Sigurðardóttir</li> <li>Hákon Stefánsson</li> <li>Helga Sigurrós Valgeirsdóttir</li> <li>Sigmundur Einar Ófeigsson</li> <li>Sigrún Traustadóttir</li> <li>Sindri Sigurðsson</li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMats- og hæfisnefnd um sérnám í læknisfræði<p>Samkvæmt <a href="https://island.is/reglugerdir/nr/0467-2015/d/2021-04-16">reglugerð nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi</a>&nbsp;skipar ráðherra þrjá sérfræðilækna í mats- og hæfisnefnd um starfsnám til að öðlast almennt lækningaleyfi og um sérnám í læknisfræði. Nefndin skal kalla til sérfræðinga innan sérsviða læknisfræði, eftir þörfum.</p> <p>Nefndin skal meta og staðfesta marklýsingar fyrir starfsnám til starfsleyfis skv. 4. gr. og samþykkja marklýsingu einstaka sérnámsbrauta fyrir formlegt sérnám skv. 7. og 8. gr., sbr. 10. gr. Þá skal nefndin jafnframt meta hæfi heilbrigðisstofnunar eða deildar heilbrigðisstofnunar til að öðlast viðurkenningu sem kennslustofnun fyrir starfsnám til lækningaleyfis skv. 4. gr. og til að annast sérnám skv. 7. og 8. gr.</p> <p>Nefndin setur sér <a href="/media/velferdarraduneyti-media/media/frettir2016/Starfsreglur-mats--og-haefisnefndar--laeknar.pdf">starfsreglur</a> sem staðfestar skulu af ráðherra. Í þeim skal meðal annars kveðið á um þau viðmið sem hafa skal til hliðsjónar við mat á marklýsingum, við mat á stofnunum og hvernig samráði skuli háttað við stofnanir sem metnar eru hverju sinni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Reynir Tómas Geirsson, tiln. af Læknadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li><span>Magnús Karl Magnússon, tiln. af Embætti landlæknis</span></li> <li>Kristín Huld Haraldsdóttir, tiln. af Læknafélagið Íslands</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Friðbjörn R. Sigurðsson, tiln. af Læknadeild Háskóla Íslands</li> <li><span>Hrefna Þengilsdóttir, tiln. af Embætti landlæknis</span></li> <li>Már Kristjánsson, tiln. af Læknafélagi Íslands</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Svafa K. Pétursdóttir, verkefnastjóri<br /> Menntadeild, Ármúla1a, 108 Reykjavík.</p> <ul> <li><a href="/media/velferdarraduneyti-media/media/frettir2016/Starfsreglur-mats--og-haefisnefndar--laeknar.pdf"><span style="text-decoration: underline;">Starfsreglur mats- og hæfisnefndarinnar</span></a></li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 29. ágúst 2019 til 28. ágúst 2023.</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd eignarnámsbóta<h3> Tilgangur og skipan</h3> <p>Matsnefnd eignarnámsbóta starfar skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html" target="_blank">lögum&nbsp;<span>um framkvæmd eignarnáms</span> nr. 11/1973</a>. Skv. 1. mgr. 2. gr. nefndra laga sker nefndin úr ágreiningi um eignarnámsbætur og annað endurgjald sem ákveða á samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.</p> <p>Dómsmálaráðherra skipar formann matsnefndar til fimm ára í senn og annan til vara. Þeir skulu hafa lokið embættisprófi í lögfræði. Til meðferðar hvers máls kveður formaður tvo eða fjóra hæfa og óvilhalla menn til starfa í nefndinni.</p> <h3>Aðsetur</h3> <p>Formaður nefndarinnar er Valgerður Sólnes, dósent. Aðsetur nefndarinnar er á skrifstofu formanns, Lagadeild Háskóla Íslands, Lögbergi309, Sæmundargötu 2, 102 Reykjavík, sími 525-4329, netfang <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.<br /> <br /> &nbsp;Skipunartími er frá og með 24. ágúst 2018 til og með 23 ágúst 2023 eða til fimm ára.</p> <h3>Málsmeðferð</h3> <p>Málsmeðferð fyrir Matsnefnd eignarnámsbóta svipar til meðferðar mála fyrir héraðsdómi og er höfð nokkur hliðsjón af <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html" target="_blank">lögum <span>um meðferð einkamála&nbsp;nr.&nbsp;</span>91/1991</a>&nbsp;við val á vinnureglum fyrir nefndinni. Málsmeðferðin er þó frjálsari t.a.m. varðandi fresti, áhrif útivistar o.þ.h. Aðilar að eignarmatsmáli láta nánast undantekningarlaust lögmenn fara með mál sitt fyrir matsnefndinni. Ekkert er þó því til fyrirstöðu að aðilar reki mál sín sjálfir þar, en óneitanlega er hentugra að kunnáttumaður um réttarfar sjái um það.</p> <p>Í 9. gr. laga nr. 11/1973 er ákvæði um að heimilt sé að ákveða að matsmál sé munnlega flutt fyrir nefndinni. Sú venja hefur skapast að öll mál eru munnlega flutt fyrir nefndinni áður en þau eru tekin til úrskurðar. Hvorum aðila er þá gefinn kostur á að tala tvisvar sinnum eins og um málflutning fyrir dómstólum væri að ræða.</p> <p>Formaður nefndarinnar boðar til fyrsta matsfundarins með viku fyrirvara eftir að honum berst beiðni um mat frá viðkomandi eignarnema eða eignarnámsþola. Áður en boðað er til fyrstu fyrirtökunnar kannar nefndin hvort lagaheimild fyrir eignarnáminu sé til staðar. Á fyrsta matsfundi leggur matsbeiðandi fram matsbeiðni ásamt fylgigögnum. Í 2. mgr. 9. gr. laga nr. 11/1973 kemur fram að matsnefndin framkvæmi vettvangsgöngu að tilkvöddum aðilum þegar nauðsyn krefur. Reyndin er sú að farið er á vettvang í öllum málum.</p> <p>Að vettvangsgöngu lokinni er aðilum gefinn frestur til að leggja fram greinargerðir og önnur gögn. Sú venja hefur skapast að aðilar fá gjarna sama frest til framlagningar greinargerða, sem lagðar eru fram á sama matsfundinum. Óski aðili sérstaklega eftir því að fá að skila inn andsvörum við greinargerð hins aðilans er frestur veittur til þess, ef ekki er málinu frestað til munnlegs flutnings. Áður en til flutnings kemur reynir matsnefndin að sætta málið og ekki er óalgengt að málum ljúki með sátt.</p> <h3>Nánar um starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta</h3> Varðandi starfshætti Matsnefndar eignarnámsbóta vísast að að öðru leyti til laga nr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1973011.html" target="_blank">11/1973</a>.DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd um frádráttarrétt erlendra sérfræðinga<p><span>Starfssvið: Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir þær umsóknir sem berast og meta hvort skilyrði fyrir frádrætti skv. reglugerð nr. 1202/2016, um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga séu uppfyllt.<br /> Grundvöllur: Samkvæmt 6. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 3. gr. laga nr. 79/2016</span></p> <p><span><strong>Í nefndinn sitja:</strong>&nbsp;<br /> Hallgrímur Jónasson, formaður, tilnefndur af Rannís<br /> Ingibjörg Helga Helgadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnhagsráðuneytinu<br /> Ína Dögg Eyþórsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu</span></p> <p><span><br /> <strong>Til vara:</strong><br /> Elísabet María Andrésdóttir, tilnefnd af Rannís<br /> Gísli Fannberg, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></p> <p><span>Skipunartími er ótímabundinn</span></p> <p><span>Umsóknum skal skila til <a href="https://www.rannis.is/" target="_blank">Rannsóknarmiðstöðvar Íslands</a>, merktum „Frádráttur frá tekjum erlendra sérfræðinga“, Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík.</span></p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd um lax- og silungsveiði 2021-2025<p>Starfar skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði og er skipunartími fjögur ár í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Jónas Þór Guðmundsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga</li> <li>Guðjón Ármannsson, tilnefndur af Hæstarétti Íslands</li> </ul> <p>Varamenn í sömu röð:</p> <ul> <li>Atli Már Ingólfsson, skipaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Arnbjörg Sigurðardóttirr, tilnefnd af Hæstarétti Íslands</li> <li>Þorgils Torfi Jónsson,&nbsp;<span>tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga</span></li> </ul>MatvælaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriMatsnefnd um náms- og starfsráðgjöf 2019-2023<p><span>Hlutverk nefndarinnar er að meta umsóknir um starfsheitið náms- og&nbsp;starfsráðgjafi skv. 2. gr. laga nr. 35/2009 um náms- og starfsráðgjafa.</span></p> <p><span>Aðalmenn:<br /> Sverrir Óskarsson, formaður, án tilnefningar,<br /> Helga Tryggvadóttir,&nbsp; skv. tilnefningu Félags náms- og starfsráðgjafa,<br /> Gísli Fannberg, skv. tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins.<br /> <br /> Varamenn:<br /> Íris Rut Bergmann Marteinsdóttir, varaformaður, án tilnefningar,<br /> Arnar Þorsteinsson, skv. tilnefningu Félags náms- og starfsráðgjafa,<br /> Sif Einarsdóttir, skv. tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span><strong><span></span></strong><br /> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMengunarvarnaráð hafna<p>Skipað 16. september 2022<br /> Mengunarvarnaráð er skipað skv. 13. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda, með síðari breytingum og reglugerð nr. 1010/2012 um viðbrögð við bráðamengun hafs. Ráðið er skipað fram yfir næstu sveitarstjórnarkosningar eða til 1. júní 2026.</p> <div> Hlutverk ráðsins er að vera formlegur samstarfsvettvangur Umhverfisstofnunar og hafna um málefni sem varða viðbúnað og viðbrögð við bráðamengun innan hafnarsvæða, að stuðla að samstarfi og samhæfingu milli hafna um viðbúnað, samræmingu viðbragðsáætlana og viðbragða við bráðamengun, að gera tillögu til Umhverfisstofnunar um uppbyggingu og endurnýjun á mengunarvarnabúnaði í höfnum landsins og koma með ábendingar og tillögur um innihald viðbragðsáætlana.</div> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong></p> <div> Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir, formaður<br /> Halla Einarsdóttir</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Ríkharður F. Friðriksson&nbsp;</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar<br /> </strong>Páll Valdimar Kolka Jónsson</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu<br /> </strong>Sigrún Henríetta Kristjánsdóttir</div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnarsambands Íslands</strong><br /> Halldór Karl Hermannsson,<br /> Bergsteinn R. Ísleifsson,<br /> Birgitta Rúnarsdóttir</div>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMenntanet Suðurnesja - stjórn 2021-2024<p><span>Stjórn Menntanets Suðurnesja sem er samstarfsverkefni fjögurra menntastofnana á Reykjanesi er skipuð til að standa vörð um mennta- og atvinnustarfsemi á Suðurnesjum</span></p> <p><span>Markmið með stofnun Menntanets er:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>að efla samstarf menntastofnana á Suðurnesjum með það fyrir augum að skólar á svæðinu geti sameinast undir einn hatt.</li> <li><span>að styrkja námsframboð og menntaúrræði sem skipulögð eru sem samstarfsverkefni menntastofnana á svæðinu og efla náms- og starfsúrræði fyrir atvinnuleitendur á svæðinu samkvæmt mati framkvæmdanefndar um átaksverkefni stjórnvalda Nám er tækifæri og fjármagnað af verkefninu.<br /> </span></li> <li><span>að hámarka nýtingu fjármuna og þeirrar þekkingar sem fyrir er á svæðinu.&nbsp;</span></li> </ul> <p><span>Stjórnin er svo skipuð:</span></p> <ul> <li><span>Kristján Ásmundsson, tilnefndur af Fjölbrautaskóla Suðurnesja</span></li> <li><span>Jóhann Friðrik Friðriksson, tilnefndur af Keili, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs</span></li> <li><span>Ólafur Jón Arnbjörnsson, tilnefndur af Fisktækniskóla Íslands</span></li> <li><span>Guðjónína Sæmundsdóttir, tilnefnd af Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum.</span></li> </ul>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriMiðstöð íslenskra bókmennta - stjórn 2019-2022<p>Stjórn skipuð skv.&nbsp; lögum um bókmenntir nr. 91/2007, ákveður m.a. skiptingu&nbsp;ráðstöfunarfjár og úthlutar úr bókmenntasjóði, gerir tillögur til ráðherra um&nbsp;stefnu og áherslur í starfi miðstövarinnar.</p> <p><strong>Nefndarmenn<br /> </strong></p> <ul> <li>Heiðar Ingi Svansson formaður, skipaður án tilnefningar, </li> <li>Salka Guðmundsdóttir varaformaður, tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Sigmundur Ernir Rúnarsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Bryndís Loftsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra bókaútgefenda, </li> <li>Kristján Jóhann Jónsson tilnefndur af Hagþenki. </li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Hrefna Haraldsdóttir skipuð án tilnefningar, </li> <li>Sölvi Björn Sigurðsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Eyrún Ingadóttir tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands, </li> <li>Benedikt Kristjánsson tilnefndur af Félagi íslenskra bókaútgefenda, </li> <li>Þórunn Sigurðardóttir tilnefnd af Hagþenki.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMönnunarnefnd skipa<p>Nefndin er skipuð í samræmi við ákvæði 13. gr. laga um áhafnir fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, <a href="http://www.althingi.is/lagas/134/2007030.html#g21">nr. 30/2007</a>. Hlutverk mönnunarnefndar er að fjalla um mönnun íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra, sbr. ofanrituð lög.</p> <h4>Aðalmenn:</h4> <ul> <li><span>Lilja Jónasdóttir, formaður, tilnefnd af fyrrverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</span></li> <li><span>Árni Bjarnason, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</span></li> <li><span>Guðmundur Helgi Þórarinsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</span></li> <li><span>Ingimundur Ingimundarson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</span></li> <li><span>Jón Kristinn Sverrisson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</span></li> </ul> <h4>Varamenn:</h4> <ul> <li>Kristín Helga Markúsdóttir, varaformaður, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,&nbsp;</li> <li>Árni Sverrisson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna,</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna,</li> <li>Guðmundur Herbert Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</li> <li>Kjartan Viðarsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Ólafur Briem, deildarstjóri á farsviði Samgöngustofu.</p> <p><em>Skipunartími er frá og með 1.&nbsp;janúar 2020 til og með 31. desember 2022 eða til þriggja ára.</em></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriMyndlistarráð 2019-2022<p>Hlutverk myndlistarráðs er m.a. skv. 11. gr. myndlistarlaga nr. 64/2012 að vera&nbsp;ráðherra til ráðgjafar um málefni myndlistar, úthluta styrkjum úr&nbsp;myndlistarsjóði og stuðla að alþjóðasamstarfi og kynningu á íslenskum&nbsp;myndlistarmönnum.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <p dir="LTR"> Helgi Þorgils Friðjónsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Dagný Heiðdal varaformaður, tilnefnd af Listasafni Íslands,<br /> Hannes Sigurðsson tilnefndur af Listfræðafélagi Íslands,<br /> Guðrún Erla Geirsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Hlynur Helgason tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Ásrún Kristjánsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Margrét Elísabet Ólafsdóttir tilnefnd af Listfræðafélagi Íslands,<br /> Sindri Leifsson tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Ingibjörg Gunnlaugsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna,<br /> Harpa Þórsdóttir tilnefnd af Listasafni Íslands. </p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNáðunarnefnd<p><a href="http://www.althingi.is/altext/145/s/1025.html">Í lögum nr. 15/2016 um f</a>ullnustu refsinga, kafla II, 13. gr. segir um náðunarnefnd:</p> <p>Ráðherra skipar þriggja manna nefnd, náðunarnefnd, svo og þrjá varamenn, til þriggja ára í senn. Formaður nefndarinnar og varaformaður skulu uppfylla skilyrði laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Læknir skal eiga sæti í nefndinni.</p> <p>Nefndin skal veita ráðherra rökstudda umsögn um hvort ákvörðun Fangelsismálastofnunar í máli sem varðar synjun á samfélagsþjónustu eða synjun á reynslulausn skuli staðfest, felld úr gildi eða henni breytt. Umsögn nefndarinnar er bindandi fyrir ráðherra.</p> <p>Nefndin skal láta ráðherra í té rökstudda tillögu um afgreiðslu náðunarbeiðna.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga úr málaskrá lögreglu.</p> <p>Náðunarnefnd er heimilt að afla upplýsinga frá heilbrigðisstarfsfólki og heilbrigðisstofnunum til staðfestingar á fyrirliggjandi vottorðum sem og að afla nýrra gagna um heilsufar náðunarbeiðanda eða kæranda ef beiðni um náðun eða kæra er byggð á heilsufarsástæðum. Nefndinni er þó einnig heimilt að krefjast þess að náðunarbeiðandi eða kærandi afli sjálfur gagna um heilsufar sitt.</p> <p>Málsmeðferð fyrir nefndinni er skrifleg en nefndinni er heimilt að kalla náðunarbeiðanda fyrir nefndina. Sama gildir ekki um kæranda.</p> <p>Hver sem þekkir til náðunarbeiðanda, vegna starfs síns eða ættartengsla, getur sótt um náðun fyrir náðunarbeiðanda. Sama gildir ekki um kæranda, en um hann gilda almennar reglur stjórnsýslulaga um aðild.“</p> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Ragnheiður Bragadóttur, prófessor, og er hún jafnframt formaður.</li> <li>Sigurður Guðmundsson, læknir.</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Björgvin Þórðarson, hrl. og er hann jafnframt varaformaður.</li> <li>Arna Guðmundsdóttir, læknir.</li> <li>Rósa Dögg Flosadóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</li> </ul> <p>Með nefndinni starfar Hanna Rún Sverrisdóttir, lögfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.</p> <p>Skipunartími er frá og með 1. september 2019 til og með 31. ágúst 2022.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNámsgagnasjóður. Stjórn 2020-2024.<p><span>Stjórn námsgagnasjóðs er skipuð sbr. ákvæði 6. gr. laga nr. 71/2007 um námsgögn. Hlutverk stjórnarinnar er að ákveða skiptingu fjármuna milli grunnskóla til námsgagnakaupa á grundvelli upplýsinga frá Hagstofu Íslands um fjölda skráðra nemenda í hverjum grunnskóla á síðastliðnu skólaári. Stjórnin hefur eftirlit með því að farið sé að úthlutunarreglum, sbr. 4. gr. reglugerðar um námsgagnasjóð nr. 1111/2007.<br /> <br /> Stjórnin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Guðni Olgeirsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af&nbsp; Kennarasambandi Íslands</li> <li>Hlöðver Ingi Gunnarsson, tilnefnd af&nbsp; Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p><span> Varamenn:<br /> </span></p> <ul> <li>Marta Guðrún Skúladóttir, án tilnefningar</li> <li>Þorsteinn Sæberg, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>Skipunin gildir frá 2. mars 2020 til 1. mars 2024.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNámsorlofsnefnd framhaldsskóla 2019-2023<p><span><strong><span>Námsorlofsnefnd&nbsp;hefur það verkefni að gera tillögur til ráðuneytisins um úthlutun námsorlofa og styrkja til kennara og skólastjórnenda í framhaldsskólum sbr. reglugerð um námsorlof kennara og stjórnenda framhaldsskóla nr. 762/2010.<br /> <br /> Aðalmenn<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Þóra Þórðardóttir, án tilnefningar, formaður<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Guðbjörn Björgólfsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigrún Lilja Guðbjörnsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands<br /> Varamenn<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Guðný Ásta Snorradóttir, án tilnefningar<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Þorkell H. Diego, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands<br /> </span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNámsstyrkjanefnd - stjórn 2020-2024<p><span>Nefndin veitir námsstyrki til jöfnunar á fjárhagslegum aðstöðumun nemenda í&nbsp;framhaldsskólum [og háskólum] að því leyti sem búseta veldur þeim misþungum&nbsp;fjárhagsbyrðum eða efnaleysi torveldar þeim nám.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn</strong></span></p> <p>Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, formaður án tilnefningar</p> <p>Hildur Guðbjörg Benediktsdóttir, án tilnefningar</p> <p><span>Valur Rafn Halldórsson, skv. tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNATA - vestnorrænt ferðamálasamstarf 2021-2023<p>NATA (North Atlantic Tourism Association) er samningur milli Íslands, Grænlands og Færeyja um ferðamálasamstarf milli landanna. Samningurinn er vettvangur til að móta sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd og styrkja ýmis verkefni sem efla farðaþjónustu innan svæðisins.</p> <p>Fulltrúar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins í stjórn NATA eru:&nbsp;</p> <ul> <li>Sigríður Dögg Guðmundsdóttir&nbsp;</li> <li>Elías Bj. Gíslason</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNauðasamninganefnd<p>Nauðasamninganefnd starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/126b/1996065.html">laga um réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga nr. 65, 1996</a>. Sá sem vill leita réttaraðstoðar skal beina skriflegri umsókn um það til dómsmálaráðherra. Ráðherra beinir umsóknunum til nefndarinnar, sem hefur það hlutverk að veita ráðherra umsagnir um þær. Nefndin fer yfir umsóknirnar og fylgigögn. Telji nefndin líkur á að umsækjandi geti ráðið bót á fjárhagsörðugleikum sínum með nauðasamningi, þar á meðal að samningurinn muni fást staðfestur, getur hún lagt til við ráðherra að réttaraðstoð verði veitt. Ráðherra veitir réttaraðstoð, en getur ekki gert það nema nefndin mæli með því. Í þágu þess, sem veitt er réttaraðstoð, er greiddur úr ríkissjóði kostnaður við að leita nauðasamnings ásamt tryggingu fyrir kostnaði við undirbúning og gerð nauðasamnings. Réttaraðstoð getur ekki numið hærri fjárhæð samanlagt en kr. 677.000 handa hverjum umsækjanda miðað við vísitölu neysluverðs 1. febrúar 2020, 474,1 stig.<br /> <br /> </p> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/ebl_rettaradstod/RA_Naudasamn_eydubl.pdf">Umsókn um réttaraðstoð til að leita nauðasamninga</a></li> </ul> </blockquote> <p><strong>Aðalmenn:</strong></p> <ul> <li>Egill Stephensen, lögmaður, formaður, skipaður án tilnefningar,</li> <li>Haraldur Steinþórsson, lögfræðingur, tilnefndur af fjármálaráðuneytinu,</li> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af félagsmálaráðuneytinu </li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li><strong>&nbsp;</strong><span style="text-align: justify;">Guðrún Inga Torfadóttir, lögfræðingur, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</span></li> <li><span style="text-align: justify;">Þór Hauksson Reykdal, sérfræðingur, tilnefndur af félagsmálaráðuneytinu.</span></li> </ul> <p> Tengiliður við nefndina er <a href="mailto:[email protected]">Bryndís Helgadóttir</a>, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu.</p> <br /> <br />DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html#G9">9. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007</a>, skipar heilbrigðisráðherra nefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana. Heilbrigðisráðherra skipar alla fulltrúa nefndarinnar án tilnefningar sem skulu hafa þekkingu á rekstri, starfsmannamálum, stjórnsýslu og heilbrigðisþjónustu. Engan má skipa til starfa nema nefndin hafi talið hann hæfan.</p> <p>Auglýsing um staðfestingu starfsreglna nefndarinnar <a href="https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=71e0916e-aa9f-4a22-861b-04ff64e3a866+">nr. 295/2009</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li><span>Anna Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur og formaður stjórnar Reykjalundar</span>, formaður</li> <li>Bjarni S. Jónasson, fyrrv. forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri</li> <li>Gyða Baldursdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri Lyflækningasviðs Landspítala</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li><span>Magnús Karl Magnússon, prófessor við Læknadeild Háskóla Ísland</span>s</li> <li>Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands</li> <li>Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir öldrunarþjónustu hjá Heilsuvernd</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 1. apríl 2021 til 31. mars 2025.</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd til að meta lausn um stundarsakir<p>Nefndin rannsakar mál embættismanns, sem veitt hefur verið lausn um stundarsakir fyrir meintar misfellur í starfi, svo að upplýst verði hvort rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann taka aftur við embætti sínu. Nefndin starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996070.html" target="_blank">27. greinar laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins&nbsp;nr. 70/1996</a>.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra skipar nefndina, þar af formann og varaformann til fjögurra ára í senn. Aðrir nefndarmenn eru skipaðir í nefndina í hvert sinn sem mál kemur upp. Annar þeirra samkvæmt tilnefningu þess ráðherra sem í hlut á en hinn af samtökum ríkisstarfsmanna sameiginlega.</p> <p>Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað Kristínu Benediktdsóttur, hdl. formann nefndarinnar. Skipunin gildir til 30. nóvember 2022.</p> <p><strong>Álitsgerðir og skýrslur</strong></p> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2018</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%201-2018%20-.pdf">Mál 1/2018</a></li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81LITSGER%c3%90%202-2018.pdf">Mál 2/2018</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2017</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%201-2017.pdf">Mál 1/2017</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2016</strong></p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%c3%81LITSGER%c3%90%201-2016.pdf">Mál&nbsp;</a>1/2016</li> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/ALITSGER%c3%90%204-2016.pdf">Mál 4/2016</a></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Starf nefndarinnar árið 2014</strong></p> <ul> <li><strong>&nbsp;</strong><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/1_2014.pdf" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/1_2014.pdf" target="_blank">&nbsp;</a><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2014.pdf" target="_blank">Mál 2&nbsp;</a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2013</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/2_2013.pdf" target="_blank">Mál 2<span class="icon"></span></a> </li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/3_2013.pdf" target="_blank">Mál 3<span class="icon"></span></a> </li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/4_2013.pdf" target="_blank">Mál 4<span class="icon"></span></a> </li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2012</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2012.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2011</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2011.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2010</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_1_2010.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_i_mali_nr_2_2010.pdf" target="_blank">Mál&nbsp;2<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2008</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012008.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2007</strong></p> <ul> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Alitsgerd_012007.pdf" target="_blank">Mál 1<span class="icon"></span></a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2006</strong></p> <ul> <li><a class="secure" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/rikisstarfsmenn/rettarheimildir/nefnd/alitsgerdir/nr/6067" target="_blank">Mál 1</a></li> <li><a class="secure file_pdf" href="/media/fjarmalaraduneyti-media/media/Starfsmannamal/Skyrsla99-04.pdf" target="_blank">Skýrsla nefndarinnar fyrir tímabilið 1. júlí 1999 til 30. júní 2004<span class="icon"></span></a></li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2003</strong></p> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 2002</strong></p> <ul> <li>Mál 1</li> <li>Mál 2</li> <li>Mál 3</li> <li>Mál 4</li> <li>Mál 5</li> <li>Mál 6</li> </ul> <p><strong>Starf nefndarinnar árið 1999</strong></p> <ul> <li>Mál 1&nbsp;</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriNefnd um dómarastörf<p>Nefnd um dómarastörf starfar skv. 9. og 10. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. Nefndin fjallar um agamál dómara og eftir atvikum aðstoðarmanna dómara og tekur við kvörtunum vegna dómstarfa þeirra. Þá hefur nefndin eftirlit með aukastörfum dómara og eignarhlut þeirra í félögum og atvinnufyrirtækum í samræmi við reglur nr. 1165/2017.</p> <p> <a href="https://www.domstolar.is/" target="_blank">Sjá nánar um nefndina á domstolar.is</a>.</p>DómsmálaráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriNefnd um eftirlit með lögreglu<p><strong>Hlutverk nefndar um eftirlit með lögreglu</strong></p> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu er sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd. Nefndin tók til starfa 1. janúar 2017.</p> <p>Eitt af meginhlutverkum nefndarinnar er að taka við tilkynningum frá borgurum sem varða ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu, starfsaðferðir lögreglu eða framkomu starfsmanns lögreglu. Nefndin yfirfer erindi sem henni berast, greinir þau og kemur í viðeigandi farveg hjá saksóknara, viðkomandi lögreglustjóra eða ríkislögreglustjóra. Þessum embættum ber jafnframt að tilkynna nefndinni um kærur og kvartanir sem berast embættunum beint frá borgurum.</p> <p>Nefndin fer ekki með ákæruvald, rannsókn sakamála eða vald til að beita starfsmenn lögreglu viðurlögum. Nefndin fylgist hins vegar með meðferð þeirra erinda sem heyra undir starfssvið hennar og getur sent viðkomandi embætti athugasemdir við afgreiðslu einstakra mála eða tilmæli um aðrar aðgerðir, ef tilefni þykir til.</p> <p><strong>Skipun nefndar um eftirlit með lögreglu</strong></p> <p>Nefnd um eftirlit með lögreglu hefur jafnframt það hlutverk að taka til athugunar mál þegar maður lætur lífið eða verður fyrir stórfelldu líkamstjóni í tengslum við störf lögreglu. Þá hefur nefndin heimild til að taka atvik og verklag lögreglu til skoðunar að eigin frumkvæði þegar hún telur tilefni til.</p> <p>Nefndin er skipuð þremur nefndarmönnum, einum tilnefndum af Lögmannafélagi Íslands, öðrum af Mannréttindaskrifstofu Íslands en sá þriðji er skipaður af dómsmálaráðherra og er hann jafnframt formaður nefndarinnar. Þrír varamenn eru einnig skipaðir sam­kvæmt tilnefningum frá sömu aðilum.</p> <p>Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu skipa:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur, og jafnframt formaður, tilnefndur af ráðherra,</li> <li>Þorbjörg Inga Jónsdóttir, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands.</li> <li>Kristín Edwald, hæstaréttarlögmaður, tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p>&nbsp;Varamenn nefndarmanna eru:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Margrét Einarsdóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík og jafnframt varaformaður, tilnefnd af ráðherra.</li> <li>Flosi Hrafn Sigurðsson, héraðsdómslögmaður, tilnefndur af Mannréttindaskrifstofu Íslands.</li> <li>Grímur Sigurðarson, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Tilkynningar til nefndarinnar</strong></p> <p>Hver sá sem telur að starfsmaður lögreglunnar hafi (1) framið refsivert brot í starfi (2) viðhaft ámælisverða starfsaðferð eða framkomu í starfi (3) er ósáttur við almenna starfshætti lögreglu getur leitað beint til nefndarinnar með tilkynningu og óskað eftir að mál hans verði tekið til athugunar.</p> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Tilkynning%20til%20nefndar%20um%20eftirlit%20me%c3%b0%20l%c3%b6greglu_.pdf">Hægt er að prenta út eyðublað fyrir tilkynningar til nefndarinnar, færa inn umbeðnar upplýsingar og senda undirritað eintak eyðublaðsins til nefndarinnar. </a><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Til að hafa samband við nefnd um eftirlit með lögreglu er einnig hægt að senda tölvupóst á netfangið <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>&nbsp;eða bréfpóst á eftirfarandi heimilisfang: Nefnd um eftirlit með lögreglu, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. </p> <p>Vefsíða nefndar um eftirlit með lögreglu er á slóðinni <a href="http://www.nel.is/">www.nel.is</a>. Þar er að finna almennar upplýsingar um starf og hlutverk nefndarinnar. </p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um eftirlit með málskostnaði í opinberum málum<p>Hlutverk nefndarinnar, sem var skipuð í október 2001, er að hafa eftirlit með kostnaði, sem heimfærður er á fjárlagaliðinn málskostnaður í opinberum málum.<br /> <br /> Nefndinni er m.a. ætlað að yfirfara reikninga þeirra embætta, sem heimfæra kostnað á fjárlagaliðinn og meta hvort viðkomandi kostnaður falli undir skilgreiningu málskostnaðar eða embættiskostnaðar, hvort skýringar á útgjöldum eru óljósar og hvort fylgigögnum með reikningum sé ábótavant. Nefndinni er ætlað að funda með reglubundnum hætti og móta sér starfsáætlun og verklagsreglur í samráði við ráðuneytið.<br /> <br /> Nefndina skipa:</p> <ul> <li>Jakob Magnússon, fjármála- og starfsmannastjóri Fangelsismálastofnunar, formaður</li> <li>Hólmsteinn Gauti Sigurðsson, lögfræðingur hjá sérstökum saksóknara</li> <li>Hafdís Guðmundsdóttir, skrifstofustjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins.</li> </ul> <blockquote> <ul> <li><a href="/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/Leidbeiningar-um-sakarkostnad_Loka.pdf">Leiðbeiningar um málskostnað í opinberum málum</a> (pdf-skjal)</li> </ul> </blockquote> <p>&nbsp,</p>"DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar sbr. lög nr. 58/2016<p>Skv. 3. gr. laga nr. 58/2016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999, með síðari breytingum (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu o.fl.), kemur fram að ráðherra skipar þriggja manna nefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar og skulu ráðherra sem fer með kvikmyndir og ráðherra sem fer með fjárreiður og fjármál ríkisins tilnefna sinn fulltrúa hvor, en sá þriðji skal skipaður án tilnefningar og vera <br /> Formaður nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Gildistaka laga nr. 58/2016 er frá 31. desember 2016.</p> <p>&nbsp;Í nefndinni eiga sæti: </p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Þóra Hallgrímsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar </li> <li>Steinar Örn Steinarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Jón Óskar Hallgrímsson, tilnendr af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Hildur Jörundsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti&nbsp;</li> <li>Íris Hannah Atladóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um gerð vísindaskýrslu um áhrif loftslagsbreytinga á náttúrufar og samfélag á Íslandi<p style="text-align: justify;">Skipuð 3. maí 2021.<br /> Nefndinni er falið að vinna að gerð vísindaskýrslu um áhrif loftslagsbreytinga á náttúrfar og samfélag á Íslandi en með breytingu á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 árið 2020 er Veðurstofu Íslands formlega falið það hlutverk að leiða slíka vinnu með aðkomu sérfræðinga á sviði náttúruvísinda og samfélagslegra þátta. Skulu skýrslurnar taka mið af reglulegum úttektarskýrslum milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (IPCC), byggja á víðtæku samráði við íslenskt vísindasamfélag og setja fram nýjustu og bestu upplýsingar um áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi hverju sinni.<br /> <br /> Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur þrisvar látið vinna skýrslur um líklegar afleiðingar loftslagsbreytinga á Íslandi. Komu skýrslurnar út árin 2000, 2008 og 2018 og skal taka mið af þeirri vinnu við gerð næstu skýrslu. <br /> <br /> Í skýrslunni skal m.a.:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">fjalla um stöðu og umfang loftslagsbreytinga á Íslandi, setja fram sviðsmyndir um áhættu og afleiðingar,</li> <li style="text-align: justify;">fjalla um helstu niðurstöður nýjustu skýrslna IPCC um loftslagsbreytingar og hvernig þær horfa við Íslandi,</li> <li style="text-align: justify;">setja fram ábendingar um helstu atriði sem skoða þarf vegna mögulegra loftslagsbreytinga, s.s. á lífríki lands og hafs, á jökla og vatnafar, hækkun sjávarborðs og á samfélag og innviði.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Þegar er hafin vinna við mótun stefnu um aðlögun og viðbrögð vegna loftslagsbreytinga.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Nefndin skal skila skýrslu til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins eigi síðar en 1. júní 2023.</span><br /> <br /> <br /> Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands, formaður, </p> <p><span>Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands,<br /> Guðfinna Th. Aðalgeirsdóttir, prófessor á Verkfræði og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands,<br /> Helga Ögmundardóttir, lektor á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands,</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</strong><br /> Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor &nbsp;</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Nátturufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Starri Heiðmarsson, sviðsstjóri grasafræði</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Embættis landlæknis</strong><br /> Gígja Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</strong><br /> Hildur Pétursdóttir, sjávarvistfræðingur<br /> Guðjón Már Sigurðsson, fiskifræðingur.<br /> <br /> <br /> </p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um greiningu á áfallastjórnun stjórnvalda vegna faraldursins af völdum COVID-19<p>Meginverkefni nefndarinnar er að greina áfallastjórnun vegna heimsfaraldurs COVID-19.&nbsp;<span>Í úttekt nefndarinnar verður m.a. fjallað um hvernig stjórnvöld voru undirbúin til að takast á við faraldurinn, hvernig ákvarðanatöku var háttað, hvernig upplýsingum var miðlað og hvernig reynslan hafi verið nýtt jafnharðan til aðlögunar á stefnu og áætlanagerð. Þá mun nefndin fjalla um helstu samfélagslegu áhrif faraldursins.</span></p> <p>Formaður nefndarinnar er Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, dósent við Háskólann á Bifröst, en auk hennar sitja Guðný Björk Eydal, prófessor við Háskóla Íslands, og Trausti Fannar Valsson, dósent við Háskóla Íslands, í nefndinni.</p> <p>&nbsp;</p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um heildarendurskoðun laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar<span></span> <p style="text-align: justify;">Frá gildistöku laga um atvinnuleysistryggingar árið 2006 hafa orðið nokkrar breytingar á innlendum vinnumarkaði en meðal annars í ljósi þess hefur félags- og barnamálaráðherra ákveðið að skipa nefnd sem hefur það hlutverk að endurskoða lögin í heild sinni og vinna frumvarp í því sambandi. Gert er ráð fyrir að nefndin hagi störfum sínum þannig að ráðherra verði unnt að leggja fram frumvarp á Alþingi eigi síðar en á haustþingi 2022.&nbsp;</p> <p>Ekki er greidd þóknun af hálfu ráðuneytisins fyrir setu í nefndinni. </p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, formaður</li> <li>Halldór Oddsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Andri Valur Ívarsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna.</li> <li>Hrannar Már Guðmundsson, tilnefndur af BSRB. </li> <li>Sonja María Hreiðarsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Lóa Birna Birgisdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Jón Rúnar Pálsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Sverrir B. Berndsen, tilnefndur af Vinnumálastofnun. </li> </ul> <p>Starfsmenn nefndarinnar eru Jón Þór Þorvaldsson og Svanhvít Yrsa Árnadóttir, lögfræðingar á skrifstofu vinnumarkaðar og starfsendurhæfingar í félagsmálaráðuneytinu.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Skipuð af félags- og barnamálaráðherra 9. mars 2021</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um samstarfssamning milli Grænlands og Íslands<p>Þann 8. júní 2010 undirrituðu heilbrigðisráðherrar Grænlands og Íslands samstarfssamning á sviði heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt samningnum var sett á laggirnar íslensk - grænlensk samstarfsnefnd, skipuð þremur fulltrúum frá hvoru landanna. Undirritaður var nýr samstarfssamningur milli Íslands og Grænlands í lok ágúst 2018. </p> <p>Af hálfu Íslands eru eftirtaldir skipaðir í samstarfsnefndina:</p> <p><strong>Aðalmenn</strong></p> <ul> <li>Bryndís Þorvaldsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, formaður</li> <li>Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala</li> <li>Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> </ul> <p><strong>Varamenn</strong></p> <ul> <li>Anna Sigrún Baldursdóttir, aðstoðarmaður og ráðgjafi forstjóra á Landspítala</li> <li>Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri.</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra er frá 3. apríl 2019 til fjögurra ára.</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um sérnámsgrunn lækna<p><span>Samkvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, með síðari breytingum (sbr. rg. nr. 411/2021), skipar ráðherra nefnd til fjögurra ára í senn sem skipuleggur námsblokkir, fjölda þeirra og ráðningarferli fyrir lækna í sérnámsgrunni í samvinnu við þær heilbrigðisstofnanir sem viðurkenndar eru til slíks náms. </span></p> <p>Aðsetur nefndarinnar er á Landspítala sem leggur nefndinni til starfsmann og starfsaðstöðu.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Inga Sif Ólafsdóttir, tiln. af Landspítala, formaður</li> <li>Signý Rut Kristjánsdóttir, tiln. af Félagi almennra lækna</li> <li>Hannes Petersen, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Elsa Björk Valsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Gerður Aagot Árnadóttir, tiln. af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu</li> <li>Gunnar Þór Geirsson, tiln. af heilbrigðisstofnun utan höfuðborgarsvæðisins.</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Anna Björg Jónsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Sólveig Bjarnadóttir, tiln. af Félagi almennra lækna</li> <li>Ragnheiður Halldórsdóttir, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Curtis Pendleton Snook, tiln. af Landspítala</li> <li>Margrét Ólafía Tómasdóttir, tiln. af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu</li> </ul> <p>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 24. janúar 2020 til fjögurra ára.</p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um skráningu atvinnusjúkdóma<p>Samkvæmt 68. og 75. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980, ber Vinnueftirliti ríkisins meðal annars að sjá um að haldin sé skrá yfir atvinnusjúkdóma. Enn fremur ber læknum að tilkynna um það til Vinnueftirlitsins komist þeir að því eða fái þeir grun um að starfsmaður eða hópur starfsmanna hafi atvinnusjúkdóm eða atvinnutengdan sjúkdóm, sbr. 79. gr. fyrrnefndra laga. Hins vegar virðist hvorki Vinnueftirlitinu né öðru stjórnvaldi hafa verið falið það hlutverk samkvæmt lögum að ákveða hvaða sjúkdómar eða sjúkdómseinkenni geti talist til atvinnusjúkdóma eða atvinnutengdra sjúkdóma samkvæmt íslenskum lögum.&nbsp;<br /> <br /> Í ljósi framangreinds hefur félags- og barnamálaráðherra ákveðið að skipa nefnd sem hefur það hlutverk að koma með tillögur um hvernig standa skuli að málum þegar ákveðið er hvort sjúkdómur eða sjúkdómseinkenni skuli teljast atvinnusjúkdómur eða atvinnutengdur sjúkdómur. Enn fremur hefur nefndin það hlutverk að koma með tillögur um hvort gefa eigi út sérstakan lista eða sérstaka skrá yfir atvinnusjúkdóma hér á landi og þá í hvaða tilgangi sem og hvernig slík framkvæmd ætti þá að fara fram, meðal annars með tilliti til persónuverndar. Er gert ráð fyrir að nefndin horfi í störfum sínum meðal annars til annarra Norðurlanda hvað varðar skráningu atvinnusjúkdóma í þeim ríkjum. Þá er gert ráð fyrir að nefndin horfi einnig í störfum sínum til laga um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015. Gert er ráð fyrir að nefndin skili tillögum sínum fyrir lok janúar 2022.<br /> <br /> Nefndin eru þannig skipuð:&nbsp;</p> <ul> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður.</li> <li>Andri Valur Ívarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna.</li> <li>Anna Hermannsdóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneyti.</li> <li>Anna Birgit Ómarsdóttir, tiln. af heilbrigðisráðuneyti.</li> <li>Alma D. Möller, tiln. af embætti landlæknis.</li> <li>Ellisif Tinna Víðisdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Hrannar Már Gunnarsson, tiln. af BSRB.</li> <li>Jón Rúnar Pálsson, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Sara S. Öldudóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Sigurður Einarsson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins.</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar er Stefán Daníel Jónsson, lögfræðingur á skrifstofu vinnumarkaðar og starfsendurhæfingar í félagsmálaráðuneytinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Skipuð af félags- og barnamálaráðherra 14. júní 2021</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist<p>Nefndin er skipuð sbr. ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 110/20016 um tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist. Tveir nefndarmanna eru tilnefndir af Samtökum flytjenda og hljómplötuframleiðenda, einn úr röðum flytjenda og einn úr röðum hljómplötuframleiðenda, einn tilnefndur af STEF og einn skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir umsóknir um endurgreiðslur vegna kostnaðar sem fellur til við hljóðritun á tónlist.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Eiður Arnarson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda &nbsp;</li> <li>Gréta Salóme Stefánsdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda, </li> <li>Jakob Frímann Magnússon, tilnefndur af STEF</li> </ul> <p>Varamenn: &nbsp;</p> <ul> <li>Guðrún Björk Bjarnadóttir, tilnefnd af STEF&nbsp;</li> <li>Gunnar Hrafnsson, tilnefndur af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi flytjenda&nbsp;</li> <li>María Rut Reynisdóttir, tilnefnd af Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem fulltrúi hljómplötuframleiðenda.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um tvísköttunarsamninga (SUT) <p><strong>Starfssvið:</strong>&nbsp;<span>Nefndin skal m.a. taka saman upplýsingar um samninga Íslands við einstök ríki, undirbúa viðræður við erlend ríki um gerð samninga, annast samningaviðræður og frágang samninga ofl.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong>&nbsp;</span></p> <p><span>Helga Jónsdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Helgi Samúel Guðnason, tilnefndur af ríkisskattstjóra&nbsp;<br /> Vilmar Freyr Sævarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></p> <p><span><strong>Skipuð:</strong> 2. júní 2021</span></p> <div>&nbsp;</div>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNefnd um tvísköttunarsamninga og fjárfestingarsamninga (NUFT) <p><span><strong>Starfssvið:&nbsp;</strong></span>Nefndinni er ætlað að eiga samráð um stöðu fjárfestingar- og tvísköttunarsamninga Íslands, gerð þeirra og störf samninganefndar um tvísköttunarsamninga (SUT)</p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Guðmundur Árnason, fjármála- og efnahagsráðuneyti (formaður)<br /> Kristján Skarphéðinsson, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> Helga Jónsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> Martin Eyjólfsson, utanríkisráðuneyti<br /> Snorri Olsen, ríkisskattstjóri</span></p> <p><span> <strong>Skipuð:</strong> 2. júní 2021<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar<p>Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar er skipuð samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">15. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Brynhildur G. Flóvenz, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands, formaður</li> <li>Gerður Aagot Árnadóttir, læknir</li> <li>Friðrik Sigurðsson, þroskaþjálfi</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, lögfræðingur og þroskaþjálf</li> <li>Oddur Ingimarsson, læknir</li> <li>Embla G. Ágústsdóttir, félagsfræðingur&nbsp;</li> </ul> <p>Starfsmaður nefndarinnar frá 1.&nbsp;september 2018, er Rán Þórisdóttir, lögfræðingur. </p> <p>Skipunartími er frá 15. nóvember 2020 til 14. nóvember 2024</p> <ul> <li><a href="/default.aspx?PageID=2bf2ece4-5ffa-11e7-9416-005056bc4d74">Sjá nánar um nefndina...</a></li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNefnd vegna endurskoðunar tveggja reglugerða, þ.e. reglugerð nr. 850/2002 um skömmtun lyfja annars vegar og hins vegar reglugerð nr. 241/2004, um val, geymslu og meðferð lyfja á sjúkahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum<span></span> <p>Hlutverk nefndarinnar er að endurskoða þessar tvær reglugerðir saman, þar sem þær skarast að sumu leyti. Reglugerðirnar eru báðar komnar til ára sinna og þykja ekki uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í dag. </p> <p>Nefndin&nbsp;skipa:</p> <ul> <li>Bjarni Sigurðsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Þórunn Oddný Steinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Þórbergur Egilsson, tiln. af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Gríma Huld Blængsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Fjóla Pétursdóttir, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>María Fjóla Harðardóttir, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li><span>Anna Hlíf Svavarsdóttir</span>, tiln. af Lyfjaveri</li> <li>Jón Pétur Einarsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Helga Eyjólfsdóttir, tiln. af Landspítala</li> <li>Kristín Hrönn Þorbjörnsdóttir, tiln. af Landspítala</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Kjartan Þórðarson, tiln. af Samtökum verslunar og þjónustu</li> <li>Kristján Linnet, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</li> <li>Viðar Guðjohnsen, tiln. af Lyfjastofnun</li> <li>Sigríður Sigurðardóttir, tiln. af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</li> <li>Ragnheiður Gunnarsdóttir, tiln. af Lyfjaveri</li> <li>Ólafur B. Einarsson, tiln. af Embætti landlæknis</li> <li>Aðalsteinn Guðmundsson, tiln. af Landspítala</li> <li>Ingibjörg Gunnþórsdóttir, tiln. af Landspítala</li> </ul> <p><span>Skipuð af heilbrigðisráðherra 23. janúar 2018</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriNetöryggisráð<p>Hlutverk Netöryggisráðs er að vera samstarfsvettvangur stjórnvalda um málefni er snerta net- og upplýsingaöryggi, að fylgja eftir innleiðingu á stefnu stjórnvalda á hverjum tíma og að vera vettvangur miðlunar upplýsinga og samhæfingar aðgerða á sviði net- og upplýsingaöryggis.&nbsp;Netöryggisráð aflar gagna um net- og upplýsingaöryggi, gengst fyrir að gerðar séu kannanir og úttektir á stöðu netöryggis, greinir niðurstöður og stuðlar að því að brugðist verði við þeim með viðeigandi hætti.&nbsp; Jafnframt er Netöryggisráð stjórnvöldum til ráðgjafar í málum er snerta net- og upplýsingaöryggi og getur tekið slík mál til umfjöllunar eftir því sem stjórnvöld eða aðilar ráðsins óska.&nbsp;Skipunartími ráðsins er frá og með 1. september 2018 – 31. ágúst 2022.</p> <p>Netöryggisráð er þannig skipað:</p> <p>Aðalmenn:<br /> Sigurður Emil Pálsson, formaður<br /> Birgir Rafn Þráinsson<br /> Hrafnkell V. Gíslason, Fjarskiptastofa<br /> Þorleifur Jónasson, Netöryggissveit Fjarskiptastofu<br /> Jón F. Bjartmarz, embætti ríkislögreglustjóra<br /> Guðrún Birna Guðmundsdóttir, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> Vigdís Eva Líndal, Persónuvernd<br /> Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir, utanríkisráðuneyti<br /> Ingi Steinar Ingason, Landlæknisembættið<br /> Guðrún I. Svansdóttir, mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Erna Sigríður Sigurðardóttir, forsætisráðuneyti<br /> Ragna Bjarnadóttir, dómsmálaráðuneyti<br /> Einar Birkir Einarsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> <br /> Varamenn:<br /> Sigríður Rafnar Pétursdóttir<br /> Unnur K. Sveinbjarnardóttir, Fjarskiptastofa<br /> Kristján Valur Jónsson, Netöryggissveit Fjarskiptastofu<br /> Gylfi Gylfason, embætti ríkislögreglustjóra<br /> Baldur Arnar Sigmundsson, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> Páll Heiðar Halldórsson, Persónuvernd<br /> Snorri Matthíasson, utanríkisráðuneyti<br /> Hólmfríður G. Pálsdóttir, Landlæknisembættið<br /> Jón Vilberg Guðjónsson, mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Ágúst Geir Ágústsson, forsætisráðuneyti<br /> Inga Þórey Óskarsdóttir, dómsmálaráðuneyti<br /> Guðrún Þorleifsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</p> <h3>Sjá einnig</h3> <ul> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/netoryggi/">Umfjöllun um netöryggismál hér á vefnum</a></li> <li><a href="https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/09/25/Fyrsti-fundur-nyskipads-Netoryggisrads/">Frétt um fyrsta fund Netöryggisráðs</a></li> <li><a href="https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=143">Samantekt um stöðu netöryggismála - vinnuskjal&nbsp;</a>(fylgiskjal með grænbók, júní 2018)</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNOSOSKO - Norræna hagsýslunefndin<p>Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar hefur um árabil&nbsp;verið starfandi sérstök hagskýrslunefnd á sviði heilbrigðis- og tryggingamála, NOSOSKO. Meginverkefni NOSOSKO er að vinna að samanburðarhæfri skýrslugerð um heilbrigðis- og tryggingamál á Norðurlöndunum og gefa árlega út skýrslur um það efni.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir, velferðarráðuneytinu, formaður</li> <li>Kristinn Karlsson, Hagstofu Íslands</li> <li>Sigurður M. Grétarsson, Tryggingastofnun ríkisins</li> </ul> <p><em><br /> </em></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriNotendaráð heilbrigðisþjónustu skv. 14. gr. laga um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007<p><span>Hinn 9. júní sl. samþykkti Alþingi breytingar á fyrrgreindum lögum þar sem meðal annars var kveðið á um skipan slíks notendaráðs. Skal heilbrigðisráðherra skipa sjö fulltrúa í notendaráð heilbrigðisþjónustu samkvæmt tilnefningu frá starfandi sjúklingasamtökum.&nbsp;<br /> <br /> Notendaráði er ætlað að veita forstjórum heilbrigðisstofnana og stjórn, þegar það á við, ráðgjöf og aðhald með virku samráði til að tryggja að sjónarmið notenda komi til skoðunar við ákvarðanatöku um skipulag og rekstur heilbrigðisstofnana. Þannig skal yfirstjórn heilbrigðisstofnunar tryggja samráð við notendaráðið við ákvarðanatöku um atriði er varða hagsmuni sjúklinga innan viðkomandi heilbrigðisstofnunar.<br /> <br /> Gert er ráð fyrir að notendaráð velji sjálft formann og varaformann, úr sínum röðum, telji það tilefni til.<br /> <br /> <strong>Ráðið er þannig skipað</strong></span></p> <ul> <li><span>Héðinn Unnsteinsson, tiln. af Geðhjálp</span></li> <li><span>Halla Þorvaldsdóttir, tiln. af Krabbameinsfélaginu</span></li> <li><span>Daníel Ómar Viggósson, tiln. af Umhyggju, félagi langveikra barna</span></li> <li><span>Hjördís Ýrr Skúladóttir, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</span></li> <li><span>Vilhjálmur Hjálmarsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</span></li> <li><span>Sigrún Birgisdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</span></li> <li><span>Kristín I. Pálsdóttir, tiln. af Rótinni<br /> <br /> <strong>Varamenn</strong></span></li> <li><span>Guðrún Þórsdóttir, tiln. af Geðhjálp</span></li> <li><span>Þorri Snæbjörnsson, tiln. af Krabbameinsfélaginu</span></li> <li><span>Fríða Björk Arnardóttir, tiln. af Umhyggju, félagi langveikra barna</span></li> <li><span>Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</span></li> <li><span>Unnur Helga Óttarsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp</span></li> <li><span>Helga Baldvinsd. Bjargardóttir, tiln. af Rótinni.<br /> </span></li> </ul> <div>Notendaráð heilbrigðisþjónustu er skipað af heilbrigðisráðherra 1. nóvember 2022 til tveggja ára.</div>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNýsköpunarsjóður atvinnulífsins - stjórn 2021-2022<p>Samkvæmt 4. gr. laga nr. 61/1997 um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins með síðari breytingum sitja fimm menn í stjórn sjóðsins og eru þeir skipaðir af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til eins árs í senn. Stjórnin skal þannig skipuð: einn án tilnefningar, einn samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í iðnaði, einn eftir tilnefningu þess ráðherra er fer með málefni nýsköpunar og þróunar í sjávarútvegi, einn eftir tilnefningu sama ráðherra samkvæmt ábendingum samtaka atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi og einn samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands. Stjórnin skiptir með sér verkum.</p> <p>Í stjórninni eiga sæti:</p> <p>Áslaug Friðriksdóttir, skipuð án tilnefningar<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Sigurður Hannesson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins.<br /> Varamaður: Sigríður Mogensen, tilnefnd af sama<br /> <br /> Arnbjörg Sveinsdóttir, tilnefnd af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra<br /> Varamaður: Jóna Jónsdóttir, tilnefnd af sama</p> <p>Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi</p> <p>Róbert Eric Farestveit, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Varamaður: Helga Ingólfsdóttir, tilnefnd af sama.</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriNýsköpunarsjóður námsmanna. Stjórn 2020-2023.<p>Stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna er skipuð skv. 2. gr. reglna nr. 450 um sjóðinn. Markmið sjóðsins er að gefa háskólum, rannsóknarstofnunum og&nbsp;fyrirtækjum tækifæri til að ráða námsmenn í grunnnámi við háskóla til&nbsp;sumarvinnu að rannsókna- og þróunarverkefnum sem stuðla að nýsköpun og auknum&nbsp;tengslum atvinnulífs, stofnana og háskóla.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, án tilnefningar, </li> <li>Skúli Þór Helgason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, </li> <li>Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins, </li> <li>David Erik Mollberg, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta, </li> <li>Berglind Rán Ólafsdóttir,&nbsp;tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs. </li> </ul> <p dir="LTR">Varamenn: </p> <ul> <li>Hildur Guðbjörg Benediktsdóttir,&nbsp;án tilnefningar, </li> <li>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, </li> <li>Kristinn Arnar Aspelund, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins, </li> <li>Kristjana Björk Barðdal, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta, </li> <li>Ásgeir Brynjar Torfason, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs. </li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriÓbyggðanefnd<p>&nbsp;</p> <p>Óbyggðanefnd er sjálfstæð úrskurðarnefnd sem starfar á grundvelli III. kafla þjóðlendulaga og hefur þríþætt hlutverk.</p> <ol> <li>Að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda.</li> <li>Að skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur.</li> <li>Að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna.</li> </ol> <p>Á vef nefndarinnar <span><a href="http://obyggdanefnd.is/" target="_blank">obyggdanefnd.is</a>&nbsp;</span>eru meðal annars upplýsingar um:</p> <ul> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/um-obyggdanefnd/" target="_blank">Skipan nefndarinnar</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/stada_tjodlendumal/" target="_blank">Um svæði sem eru til meðferðar</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/malsmedferd/" target="_blank">Málsmeðferð</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/urskurdir/" target="_blank">Úrskurði og dóma</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðÚrskurða- og kærunefndir
Blá ör til hægriOfanflóðanefnd<p>Skipuð 30. október 2020.<br /> Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997049.html#G8M1">9. gr. laga nr. 49/1997</a>, ásamt síðari breytingum, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um og taka afstöðu til tillagna sveitarstjórnar, um varnarvirki fyrir hættusvæði sem þegar hafa verið byggð samkvæmt aðalskipulagi og um kaup eða flutning húseigna í stað þess að reisa varnarvirki eða beita öðrum varnaraðgerðum, skv. 10. og 11. gr. laganna svo og að ráðstafa fé úr ofanflóðasjóði skv. 13. gr. laganna.</p> <p>Nefndin er skipuð fjögurra ára í senn og í henni eiga sæti 3 fulltrúar. Formaður nefndarinnar skal skipaður án tilnefningar, einn tilnefndur af samgöngu- og sveitastjórnaráðherra og einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p><strong>Skipuð án tilnefningar</strong><br /> Sigríður Auður Arnardóttir, formaður<br /> Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis<br /> </strong>Ísólfur Gylfi Pálmason<br /> Ásta Björg Pálmadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga<br /> </strong>Karl Björnsson<br /> Ásta Stefánsdóttir, til vara</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriOrðunefndForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÖrnefnanefnd - 2019-2023<p>Skv. 4.gr. laga um örnefni nr. 22/2015<br /> <br /> <strong>Örnefnanefnd er þannig skipuð:</strong><br /> Bergur Þorgeirsson formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Einar Sveinbjörnsson varaformaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,<br /> Gunnar H. Kristinsson tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Jónína Hafsteinsdóttir tilnefnd af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,<br /> Þórdís Edda Jóhannesdóttir tilnefnd af Íslenskri málnefnd.<br /> <br /> <strong>Varamenn eru:</strong><br /> Birna Kristín Svavarsdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Eydís Líndal Finnbogadóttir tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> Birna Lárusdóttir tilnefnd af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,<br /> Sigurður Konráðsson tilnefndur af Íslenskri málnefnd.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriÖrorkunefndÖrorkunefnd, sem skipuð er þremur mönnum og þremur varamönnum, starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993050.html">10. gr. skaðabótalaga nr. 50, 1993</a>. <p>Meginverkefni nefndarinnar er eftirfarandi:<br /> Þegar fyrir liggur sérfræðilegt álit um örorku- og/eða miskastig tjónþola, eða læknisfræðilega þætti samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laganna sem meta þarf til að uppgjör bóta samkvæmt lögum þessum geti farið fram, getur hvor um sig, tjónþoli eða sá sem krafinn er bóta, borið álitið undir örorkunefnd. Heimilt er að óska álits örorkunefndar um ákvörðun örorku- og/eða miskastigs, án þess að fyrir liggi sérfræðilegt álit, ef málsaðilar standa sameiginlega að slíkri beiðni.<br /> Annað verkefni nefndarinnar er: Að semja töflur um miskastig. Nefndin samdi töflu um miskastig árið 1994. Sú tafla var endurskoðuð árið 2006 og árið 2019. <a href="/library/04-Raduneytin/Domsmalaraduneytid/%c3%96rorkunefnd%20miskat%c3%b6flur%20jan%202020.pdf">Sjá miskabótatöflu hér</a><a>.</a></p> <p>Áskilið er í lögunum að formaðurinn skuli vera lögfræðingur er fullnægi skilyrðum til að hljóta skipun í embætti hæstaréttardómara. Tveir nefndarmanna skulu vera læknar.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Sveinn Sveinsson, hæstaréttarlögmaður er formaður nefndarinnar,</li> <li>Stefán Yngvason, læknir,</li> <li>Magnús Ólason, læknir. </li> </ul> Varamenn eru: <ul> <li>Inger L. Jónsdóttir, sýslumaður, jafnframt varaformaður,</li> <li>Björn Zoëga, læknir,</li> <li>Ísak Hallgrímsson, læknir.</li> </ul> <p>Erindum til örorkunefndar skal beina til skrifstofu formannsins að Ármúla 21, 108 Reykjavík.<br /> Símanúmer er <strong>568 1171</strong> og faxnúmer <strong>533 4041</strong>.<br /> <br /> Dómsmálaráðuneytið hefur sett <a href="http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/335-1993">reglugerð um starfshætti örorkunefndar, sem er nr. 335/1993</a> með síðari breytingu. Í þessum reglum er að finna hvaða gjald skal greiða fyrir álit nefndarinnar, en gjaldskránni var síðast breytt með reglugerð nr. 338/2005.</p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPeningastefnunefndForsætisráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriPrófnefnd bókara 2019-2023<p>Skv. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald skipar áðherra þriggja manna prófnefnd og heldur hún próf fyrir þá sem sækja um viðurkenningu sem bókarar. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn. Er einn tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins, sbr. 26. gr. laga nr. 63/2006 og einn af Félagi viðurkenndra bókara. Formaður prófnefndar er skipaður án tilnefningar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti.</p> <p><strong>Netfang:&nbsp; [email protected]</strong></p> <p>Í prófnefndinni eiga sæti:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Elva Ósk Wiium, skipuð formaður án tilnefningar &nbsp;</li> <li>Einar Guðbjartsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Magdalena Lára Gestsdóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara</li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Harpa Theodórsdóttir, skipuð án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Hrefna Sigríður Briem, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Elín Pálmadóttir, tilnefnd af Félagi viðurkenndra bókara.</li> </ul> <p>Póstfang prófnefndar:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prófnefnd viðurkenndra bókara<br /> &nbsp; &nbsp; b.t.menningar- og viðskiptaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skúlagötu 4<br /> &nbsp; &nbsp;101 Reykjavík</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd eignaskiptayfirlýsinga<p>Ráðherra skipar prófnefnd eignaskiptayfirlýsinga samkvæmt reglugerð um leyfi til að gera eignaskiptayfirlýsingar, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/233-1996">nr. 233/1996</a>, sem standa skal fyrir námskeiði og prófi samkvæmt ákvæðum <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html">7. mgr. 16. gr. a. laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994</a>.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, héraðsdómslögmaður, formaður</li> <li>Agnar Bragi Bragason, lögfræðingur</li> <li> Magnús Sædal Svavarsson byggingarfulltrúi </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Hulda Rúriksdóttir hæstaréttarlögmaður, varaformaður</li> <li>Hilda Valdemarsdóttir, aðstoðarmaður dómara</li> <li>Skúli Lýðsson, byggingarfulltrúi</li> </ul> <p> <em>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra frá 10. ágúst 2020 til 9. ágúst 2024.</em></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd leigumiðlunar<p>Samkvæmt <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/675-1994">reglugerð um leigumiðlun nr. 675/1994</a> skipar ráðherra prófnefnd leigumiðlunar sem hefur yfirumsjón með prófum er staðfestir að þeir er gengist hafa undir prófið uppfylli skilyrði fyrir veitingu leyfis til leigumiðlunar, að þeir hafi góða þekkingu á húsaleigulögum, lögum um húsaleigubætur, lögum um fjöleignarhús, kunnáttu í bókhaldi ásamt hagnýtum atriðum sem reynt getur á við leigu húsnæðis, svo sem gerð umboða, þinglýsingu og um skuldbindingargildi samninga.</p> <h4>Prófnefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir, lögmaður, formaður</li> <li>Óskar Páll Óskarsson, lögfræðingur</li> <li>Eiríkur Benónýsson, viðskiptafræðingur</li> </ul> <p><em> </em></p> <p><em>Skipunartími er til og með 10. október 2025.</em></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd til löggildingar endurskoðunarstarfa 2020 - 2024<p>Skv. 7. gr. laga nr. 94/2019 um endurskoðendur skipar Endurskoðendaráð þriggja manna prófnefnd endurskoðenda sem heldur próf fyrir þá sem sækja um löggildingu til endurskoðunarstarfa. Prófnefndin er skipuð til fjögurra ára í senn:</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:&nbsp;</p> <ul> <li>Jón Arnar Baldurs, formaður</li> <li>Sigrún Guðmundsdóttir</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson<br /> <br /> </li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd um réttindi til að verða héraðsdómslögmaður<p><a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998077.html#G7M1">Í lögum nr. 77/1998 um lögmenn segir í 7. gr.</a>:<br /> <br /> Umsækjandi um réttindi til að vera héraðsdómslögmaður verður að standast prófraun sem þriggja manna prófnefnd annast. Dómsmálaráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn. Skal skipa einn nefndarmann eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands, annan samkvæmt tilnefningu lagadeildar Háskóla Íslands, en þann þriðja án tilnefningar og skal hann ekki vera starfandi lögmaður. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Ráðherra skipar nefndinni formann, svo og varaformann úr röðum varamanna.</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Þorsteinn Davíðsson, héraðsdómari, formaður nefndarinnar, tilnefndur af dómsmálaráðherra</li> <li>Þórunn Guðmundsdóttir, hrl., tilnefnd af Lögmannafélagi Íslands</li> <li>Ásmundur Helgason, héraðsdómari, tilnefndur af Dómarafélagi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Sandra Hlíf Ocares, lögfræðingur og jafnframt varaformaður, tilnefnd af dómsmálaráðherra</li> <li>Stefán Geir Þórisson, hrl., tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands</li> <li>Sandra Baldvinsdóttir, héraðsdómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands</li> </ul> <p><em>Skipunartími nefndarinnar er frá og með 26. mars 2019 til og með 25. mars 2023 eða til fjögurra ára.</em></p>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd verðbréfaréttinda<p><span></span>Prófnefnd verðbréfaréttinda hefur umsjón með prófi til öflunar verðbréfaréttinda sem að jafnaði skal haldið einu sinni á ári. Nefndin starfar á grundvelli 41. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga,<a href="https://www.althingi.is/altext/151/s/1821.html" target="_blank"> nr. 115/2021</a>.</p> <p>Ráðherra skipar fimm manna prófnefnd til fjögurra ára í senn. Tveir nefndarmenn skulu vera tilnefndir af samstarfsnefnd háskólastigsins. Skal annar þeirra gegna fullu starfi hjá viðskiptadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa viðskiptafræðinga og hinn skal gegna fullu starfi við lagadeild háskóla sem hefur leyfi til að útskrifa lögfræðinga sem metnir eru fullnægjandi að lögum til að öðlast málflutningsréttindi fyrir héraðsdómstólum. Einn nefndarmaður skal tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja og einn skal tilnefndur sameiginlega af rekstraraðilum markaða á Íslandi. Einn skal skipa án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. Varamenn skal skipa með sama hætti.</p> <p><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2025)</strong>:</p> <ul> <li>Guðmundur Kári Kárason, formaður, án tilnefningar</li> <li>Hersir Sigurgeirsson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Kristín Rafnar, tilnefnd af Kauphöll Íslands</li> <li>Valgerður Sólnes, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li> Yngvi Örn Kristinsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> </ul> <p><strong>Til vara:</strong></p> <ul> <li>Brynjar Örn Ólafsson, tilnefndur af Kauphöll Íslands</li> <li>Elín Jónsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> <li> Már Wolfgang Mixa, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> </ul> <p><strong><span>Starfsmaður:</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>&nbsp;</span></strong><span>Ólöf Stefánsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> </ul> <p><span><a href="/raduneyti/nefndir/profnefnd-verdbrefarettinda/">Vefsíða prófnefndar verðbréfaréttinda&nbsp;&nbsp;</a></span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriPrófnefnd vigtarmanna 2020-2025<p>Skipuð samanber ákvæði 24. gr. laga um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006. Hlutverk prófnefndar vigtarmanna er að hafa umsjón með prófi til löggildingar vigtarmanna. Skipun til fimm ára í senn.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Brynhildur Pálmarsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar</li> <li>Bjarni Bentsson, tilnefndur af Neytendastofu</li> <li>Njáll Ragnarsson, tilnefndur af Fiskistofu.&nbsp;</li> </ul> <p>Póstfang prófnefndar:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prófnefnd vigtarmanna<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.t. atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skúlagötu 4<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 Reykjavík</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur<p>Skipuð 8. júní 2021<br /> Nefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996018.html#G5M1">6.gr. laga nr. 18/1996</a>, um erfðabreyttar lífverur til þriggja ára í senn. Í nefndinni skulu eiga sæti níu fulltrúar sem hefur sérfræðiþekkingu á þessu sviði. Við skipan í nefndina skulu m.a. höfð í huga tengsl við sérfræðistofnanir í náttúrufræði og siðfræði</p> <p>Nefndin skal veita umsagnir samkvæmt lögunum auk þess sem hún skal veita eftirlits- og framkvæmdaraðilum ráðgjöf um framkvæmd laganna og beita sér fyrir fræðslu um erfðabreytingar. Þá ber nefndinni að gera tillögur til ráðherra um allt það sem horfir til betri vegar í málaflokki þessum.</p> <p>Um starfshætti og hlutverk nefndarinnar fer skv. reglugerð <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/b7fd33650490f8cf00256a07003476bb/cf9c13bb110534c800256a080030bf6c?OpenDocument">nr. 68/1998</a>, um ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Jón Hallsteinn Hallsson, formaður<br /> Álfheiður Ingadóttir, til vara</p> <p>Pétur Henry Petersen, varaformaður<br /> Menja von Schmalensee, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Matís<br /> </strong>Björn Þór Aðalsteinsson<br /> Ólafur Friðjónsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Svava Sigurðardóttir<br /> Ólafur Páll Jónsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnunar Háskóla Íslands<br /> </strong>Sigríður Rut Franzdóttir<br /> Snædís Huld Björnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Læknadeildar Háskóla Íslands<br /> </strong>Stefán Þórarinn Sigurðsson<br /> Erna Magnúsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri<br /> </strong>Birna Kristín Baldursdóttir<br /> Sigríður Bjarnadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Kristinn Pétur Magnússon<br /> Rannveig Thoroddsen, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskólans á Hólum<br /> </strong>Kasha Strickland<br /> Skúli Skúlason, til vara</p> <p> </p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafanefnd um fagleg málefni í blóðbankaþjónustu<p>Ráðgjafanefnd um fagleg málefni blóðbankaþjónustu er skipuð skv. 7. gr. reglugerðar um söfnun, meðferð, varðveislu og dreifingu blóðs, <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/29a107a5d431cff70025718600558253?OpenDocument">nr. 441/2006</a>. Nefndin skal vera heilbrigðisyfirvöldum, Landspítala og blóðbanka til ráðuneytis um hvaðeina er lýtur að faglegum þáttum og öryggissjónarmiðum blóðbankaþjónustunnar. Nefndin skal meðal annars fjalla um hvar neyðarbirgðir blóðhluta skuli vera staðsettar og hvernig tryggja megi að blóðbirgðir séu nægjanlegar á hverjum tíma, en þannig að fyrningu blóðhluta vegna neyðarbirgða sé haldið í lágmarki. Yfirlæknir blóðbanka hefur rétt til setu og þátttöku á öllum fundum ráðgjafanefndarinnar. </p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómalækninga, án tilnefningar, formaður</li> <li>Kári Hreinsson, yfirlæknir svæfingadeildar, tiln. af Landspítala</li> <li>Ólöf Sigurðardóttir, rannsóknarlæknir, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</li> <li>Vilhelmína Haraldsdóttir, sérfræðingur í lyflækningum og blóðsjúkdómum, tiln. af sóttvarnalækni.</li> </ul> <p>Ráðgjafanefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 15. október 2018<em>.</em></p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafaráð vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum<p>Hlutverk ráðgjafaráðs vegna uppbyggingar þjóðarhallar í innanhúsíþróttum er að vera til ráðgjafar vegna uppbyggingar mannvirkisins, þá sérstaklega gagnvart nýtingu mannvirkisins og krafna vegna íþróttatengdrar starfsemi. Ráðið geri einnig tillögur að útfærslu og komi sjónarmiðum notenda og hagaðila á framfæri í undirbúningi uppbyggingarinnar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Í ráðinu eiga sæti:</p> <ul> <li>Ingvar Sverrisson, tilnefndur af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</li> <li>Frímann Ari Ferdinandsson, tilnefndur af Íþróttabandalagi Reykjavíkur</li> <li>Lárus L. Blöndal, tilnefndur af Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</li> <li>Sólveig Jónsdóttir, tilnefnd af&nbsp;<span>Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Hannes S. Jónsson,&nbsp;<span>tilnefndur af Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Guðbjörg Norðfjörð,&nbsp;<span>tilnefnd af&nbsp;Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Guðmundur B. Ólafsson,&nbsp;<span>tilnefndur af Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Guðríður Guðjónsdóttir,&nbsp;<span>tilnefnd af&nbsp;Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands</span></li> <li>Birgir G. Bárðarson, tilnefndur af Laugardalshöllinni - Íþrótta- og sýningarhöllinni hf.</li> <li>Jón Þór Ólafsson, tilnefndur af Glímufélaginu Ármanni</li> <li>Guðrún Harðardóttir, tilnefnd af&nbsp;<span>Glímufélaginu Ármanni</span></li> <li>Jóhanna Klara Stefánsdóttir, tilnefnd af Knattspyrnufélaginu Þrótti</li> <li>Jón Kaldal, tilnefndur af&nbsp;<span>Knattspyrnufélaginu Þrótti</span></li> <li><span>Daníel Benediktsson, tilnefndur af Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar</span></li> <li><span>Þórdís Eik Friðþjófsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ráðgjafaráðið starfi þar til að uppbyggingu þjóðarhallar er lokið.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarhópur um þjóðarátak í þágu forvarnarstarfs fyrir börn og ungmenni<p><span>Ráðgjarfarhópur skipaður til þess að styðja við þjóðarátak í þágu forvarnarstarfs fyrir börn og ungmenni. Aðstandendur söfnunarinnar „Á allra vörum“ vörðu styrktarfé sínu í Minningarsjóð Einars Darra Óskarssonar - Eitt líf, sem mun standa að þessu forvarna- og fræðsluverkefni sem miðar að því að sporna við og draga úr misnotkun ávana – og fíknefna, sér í lagi á meðal ungmenna. Meginhlutverk ráðgjafarhópsins er að styðja við faglega framkvæmd verkefnisins, skilgreina og samhæfa mælikvarða og fylgjast með framgangi og árangri þess.&nbsp;<br /> <br /> Ráðgjafarhópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span> Rafn Magnús Jónsson, formaður, tilnefndur af Landlækni</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Valgerður Þórunn Bjarnadóttir, án tilnefningar</li> <li>Sigurlaug Kristmannsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands</li> <li>Guðrún Svava Baldursdóttir, tilnefnd af Samfés</li> <li>Hildur Reykdal Snorradóttir, tilnefnd af Samfés</li> <li>Margrét Lilja Guðmundsdóttir, tilnefnd af Rannsóknum og greiningu</li> <li>Sara Dís Rúnarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Sverrir Óskarsson, tilnefndur af Menntamálastofnun</li> <li>Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, tilnefnd af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Funi Sigurðsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti</li> <li>Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti</li> <li>Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ársæll Már Arnarsson, tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>Ingibjörg Sveinsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Guðmundur Fylkisson, tilnefndur af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu</li> <li>Hrefna Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands.</li> </ul> <p><span> <br /> Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Sigríður Lára Ásbergsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landlækni</span></li> <li><span>Sigurveig Gunnarsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Elín Rán Björnsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands</span></li> <li><span>Magnús Sigurjón Guðmundsson, tilnefndur af Samfés</span></li> <li><span>Jón Hjörvar Valgarðsson, tilnefndur af Samfés,</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Jón Sigfússon, tilnefndur af Rannsóknum og greiningu</li> <li>Sara Þöll Finnbogadóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema</li> <li>Helga Óskarsdóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun</li> <li>Helgi Arnarson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Guðrún Inga Guðmundsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti</li> <li>Sigrún Þórarinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ragný Þóra Guðjohnsen, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>Kristín Ninja Guðmundsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Marta Kristín Hreiðarsdóttir, tilnefnd af Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu</li> </ul> <p><span>Gert er ráð fyrir að ráðgjafarhópurinn starfi í þrjú ár.&nbsp;</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarhópur vegna stefnumótunarvinnu um vegferð í átt að kolefnishlutleysi 2040<p>Skipaður 25. febrúar 2021.</p> <p style="text-align: justify;">Ráðgjafarhópurinn hefur það hlutverk að veita ráðgjöf og styðja við rannsóknarverkefni um kolefnishlutlaust Ísland árið 2040. Verkefnið mun veita nauðsynlegan grunn að frekari stefnumótun um kolefnishlutleysi. Stefnumótun um kolefnishlutleysi er umfangsmikið verkefni. Þegar horft er til framtíðar þarf að skoða þá möguleika sem til staðar eru til samdráttar í losun og aukinnar bindingar, hafandi í huga að um langtímaverkefni er að ræða. Jafnframt þarf að líta til annarra sjónarmiða, svo sem jafnréttis, sanngirni, ávinnings og samkeppnishæfni. <br /> <br /> Kolefnishlutleysi hefur verið lýst sem ástandi þar sem jafnvægi hefur náðst milli losunar gróðurhúsalofttegunda og bindingar kolefnis af mannavöldum og nettólosun er því núll. Kolefnishlutleysi er lykilþáttur í Parísarsamningnum og nauðsynlegt til að ná markmiði samningsins um að halda hnattrænni hlýnun innan við 2°C og eins nálægt 1,5°C og hægt er.<br /> <br /> Með þessu rannsóknarverkefni er ætlunin meðal annars að tengja saman ólíka aðila í íslensku samfélagi og safna gögnum fyrir frekari vinnu í átt að kolefnishlutlausu Íslandi árið 2040. Verkefnið samanstendur af tveimur verkhlutum sem unnir verða samhliða. Annar hlutinn snýr að samtali við almenning um vitund og viðhorf til kolefnishlutleysis. Hinn hlutinn snýr að greiningum á mögulegum leiðum að markmiði stjórnvalda um kolefnishlutleysi þar sem notuð verður aðferðarfræði framtíðarfræða. <br /> <br /> Fyrir þann hluta verkefnisins sem snýr að samtali við almenning fer Guðný Gústafsdóttir, verkefnisstjóri hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Varðandi þann hluta sem snýr að greiningum á mögulegum leiðum að markmiði stjórnvalda fara Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands og Hlynur Stefánsson, dósent við Háskólann í Reykjavík. Þau munu sitja fundi með ráðgjafahópnum. <br /> <br /> Hlutverk ráðgjafahópsins er að veita ráðgjöf um þau mál sem þau sem vinna rannsóknarverkefnið meta þörf á hverju sinni og styðja eftir þörfum við vinnslu verkefnisins með endurgjöf og ábendingum. <br /> <br /> Niðurstöður verkefnisins munu liggja til grundvallar frekari stefnumótunarvinnu um kolefnishlutlaust Ísland árið 2040.<br /> <br /> Ráðgjafahópurinn mun leita til annarra sérfræðinga og fagstofnana eftir því sem efni og ástæður standa til.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Gert er ráð fyrir að vinnu ráðgjafahópsins ljúki fyrir 15. maí, er varðar þá verkþætti sem nefndir eru hér að ofan.</span><br /> <br /> </p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Halla Sigrún Sigurðardóttir, formaður<br /> Anna Sigurveig Ragnarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis</strong><br /> Henný Hinz</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu fjármála- og efnahagsráðuneytis</strong><br /> Ólafur Heiðar Helgason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis</strong><br /> Friðfinnur Skaptason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Erla Sigríður Gestsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Loftslagsráðs</strong><br /> Halldór Þorgeirsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Grænvangs</strong><br /> Eggert Benedikt Guðmundsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu náttúru- og umhverfisverndarsamtaka</strong><br /> Tinna Hallgrímsdóttir<br /> <br /> Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur og ráðgjafi verður starfsmaður ráðgjafahópsins.</p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd fagstofnana og eftirlitsaðila skv. lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála<p>Skipuð 15. apríl 2019<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra <span>og leggja fram nauðsynleg gögn vegna vinnu við gerð áætlana samkvæmt lögum um stjórn vatnamála og upplýsingar um hvaða gögn liggja fyrir. Gert er ráð fyrir að nefndin fundi eftir þörfum en eigi sjaldnar en einu sinni á ári</span>.<span> </span> Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><span>Skipunartími nefndarinnar er tímabundinn eða þar til ný vatnaáætlun gengur í gildi, sem áætlað er að verði árið 2022.</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarinnar</strong><br /> Aðalsteinn Sigurgeirsson,<br /> Edda Sigurdís Oddsdóttir, til vara</span></p> <p><span> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu</strong><br /> Anna Margrét Björnsdóttir</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn</strong><br /> Árni Einarsson</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu heilbrigðisnefnda sveitarfélaga</strong><br /> Árný Sigurðardóttir<br /> Sigrún Guðmundsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Mannvirkjastofnunar</strong><br /> Ásta Sóley Sigurðardóttir<br /> Ragnhildur Sif Hafstein, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</strong><br /> Berglind Orradóttir<br /> Hlynur Óskarsson, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar</strong><br /> Eydís Salome Eiríksdóttir<br /> Sólveig Rósa Ólafsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong><br /> Gerður Stefánsdóttir<br /> Jórunn Harðardóttir, til vara<strong><br /> </strong></span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Fiskistofu</strong><br /> Guðni Magnús Eiríksson<br /> Sumarliði Óskarsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landmælinga Íslands<br /> </strong>Jóhann Helgason<br /> Steinunn Elva Gunnarsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Orkustofnunar</strong><br /> Kristján Geirsson<br /> Linda Georgsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar</strong><br /> Reynir Óli Þorsteinsson<br /> Guðrún Þóra Garðarsdóttir, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Matvælastofnunar</strong><br /> Sigrún Ólafsdóttir<br /> Héðinn Friðjónsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslunnar</strong><br /> Sigurjón Einarsson<br /> Gústav Ásbjörnsson, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka náttúrustofa</strong><br /> Sindri Gíslason<br /> Erlín Emma Jóhannsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Íslenskra orkurannsókna</strong><br /> Steinunn Hauksdóttir<br /> Daði Þorbjörnsson, til vara<br /> </span></p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir<br /> Trausti Baldursson, til vara<br /> <br /> <br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Gæðaráðs íslenskra háskóla 2016-2020<p><span>Ráðgjafarnefnd fyrir Gæðaráð íslenskra háskóla á að vera Gæðaráði íslenskra háskóla upplýsandi um háskólakerfið á Íslandi og samsetningu&nbsp;þess hverju sinni og miðla upplýsingum frá Gæðaráði til&nbsp;háskólasamfélagsins og hagsmunaaðila.</span></p> <p>Í ráðgjafarnefndinni eiga sæti eftirtaldir aðilar:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Áslaug Helgadóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,</span></li> <li><span>Einar Hreinsson, tilnefdur af Háskólanum í Reykjavík,</span></li> <li><span>Sigrún Magnúsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Akureyri,</span></li> <li><span>Skúli Skúlason, tilnefndur af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</span></li> <li><span>Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, tilnefnd af Listaháskóla Íslands,</span></li> <li>Brita Kristina Berglund, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,</li> <li>Signý Óskarsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Bifröst,</li> <li>Aldís Mjöll Geirsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,</li> <li>Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Guðmundur Valur Oddsson, tilnefndur af Háskóla Íslands,</li> <li>Ingibjörg Guðmundsdóttir, tilnefnd af Háskólanum í Reykjavík,</li> <li>Sigurður Kristinsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri,</li> <li>Bjarni Kristófer Kristjánsson, tilnefndur af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</li> <li>Sóley Björt Guðmundsdóttir, tilnefnd af Listaháskóla Íslands,</li> <li>Álfheiður Marinósdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,</li> <li>Anna Elísabet Ólafsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Bifröst,</li> <li>Sunna Mjöll Sverrisdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,</li> <li>Guðrún Baldvinsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta.</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna 2021-2024<p>Skipuð skv. 4. gr. laga nr. 112/2015 um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna til fjögurra ára í senn og skal vera forstjóra stofnunarinnar til ráðuneytis um langtímastefnumótun starfseminnar og vera tengiliður við hagsmunaaðila um fagleg málefni.</p> <p>Í ráðgjafarnefndinni eiga sæti:</p> <p>&nbsp; &nbsp; Gunnar Stefánsson, skipaður formaður án tilnefningar&nbsp;</p> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Danfríður K. Skarphéðinsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Hugi Ólafsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erla Björk Örnólfsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Sigurjón Arason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gunnar Steinn Gunnarsson, tilnefndur af Landssambandi fiskeldisstöðva<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Eva Dögg Jóhannesdóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Örn Pálsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Einar Helgason, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; Jón Þór Ólason, tilnefndur af Landssambandi stangaveiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Ragnheiður Thorsteinsson, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinbjörn Eyjólfsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Drífa Hjartardóttir, tilnefnd af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Erla Pétursdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækna í sjávarútvegi<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Kristján Þórarinsson, tilnefndur af sama<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og Sjómannasambandi Íslands sameiginlega<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;varamaður: Árni Bjarnason, tilnefndur af sama.<br />MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd hagsmunaaðila skv. lögum um stjórn vatnamála nr. 36/2011<p>Skipuð 23. maí 2019<br /> Ráðgjafarnefndin er skipuð skv. 9. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála og 7. gr. reglugerðar nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.<span> </span> Hlutverk nefndarinnar er að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um atriði sem undir lögin heyra.<span>&nbsp;Fulltrúar í nefndinni skulu vera til ráðgjafar um þau málefni sem samtök þeirra helga sig.&nbsp;</span>Umhverfisstofnun skal hafa náið samráð við nefndina og leggur henni til starfsmann sem hefur umsjón með starfi nefndarinnar.</p> <p><span>Fulltrúar í ráðgjafarnefndinni velja sér formann og varaformann úr sínum hópi til tveggja ára í senn. Ráðgjafarnefndinni er heimilt að stofna stýrihópa til að tryggja framkvæmd starfs nefndarinnar. Þá er nefndinni heimilt að stofna vinnuhópa um ákveðin verkefni, svo sem vegna flokkunar vatns, álagsgreiningar, gerðar vöktunaráætlunar eða skýrslugjafar.<br /> <br /> Skipunartími nefndarinnar er tímabundinn eða þar til ný vatnaáætlun gengur í gildi, sem áætlað er að verði árið 2022.</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Anna G. Sverrisdóttir<br /> Jón Kristinn Sverrisson<br /> Lárus M.K Ólafsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Þingvallanefndar<br /> </strong>Einar Á. E. Sæmundsen</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ungra umhverfissinna</strong><br /> Elías Arnar Hjálmarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands</strong><br /> Guðrún Vaka Steingrímsdóttir&nbsp;<br /> Sigurður Eyþórsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku</strong><br /> Gyða Mjöll Ingólfsdóttir<br /> Baldur Dýrfjörð, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Hafnasambands Íslands</strong><br /> Hanna Björg Konráðsdóttir<br /> Eydís Ásbjörnsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Eldvatna, samtaka um náttúruvernd</strong><br /> Jóna Björk Jónsdóttir&nbsp;<br /> Benedikt Traustason, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Garðyrkjufélags Íslands</strong><br /> Kristinn H. Þorsteinsson&nbsp;<br /> Erna Rós Aðalsteinsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Skógræktarfélags Íslands</strong><br /> Laufey B. Hannesdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga</strong><br /> Ragnhildur Helga Jónsdóttir&nbsp;<br /> Árni Snæbjörnsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fuglaverndar</strong><br /> Ragnhildur H. Sigurðardóttir&nbsp;<br /> Jón S. Ólafsson, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslufélags Hrunamanna</strong><br /> Samúel Unnsteinn Eyjólfsson&nbsp;<br /> Steinunn Lilja Heiðarsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð</strong><br /> Svana Lára Hauksdóttir&nbsp;</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Fjöreggs, félags um náttúruvernd</strong><br /> Sigurður Erlingsson&nbsp;<br /> Bergþóra Kristjánsdóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Vina Þjórsárvera</strong><br /> Tryggvi Felixson&nbsp;<br /> Ágústa Helgadóttir, til vara</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Uppgræðslufélags Fljótshlíðar</strong><br /> Þorkell Daníel Eiríksson&nbsp;<br /> Kristinn Jónsson, til vara<br /> <br /> <br /> <br /> </p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga<p><span>Með tilvísun til ákvæða 15. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 með síðari breytingum, hefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipað sjö manna ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Hlutverk ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga er að gera tillögur til ráðherra um úthlutanir einstakra framlaga úr sjóðnum annarra en bundinna framlaga. Sex nefndarmenn og sex varamenn eru tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p> <p><span>Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga&nbsp;er þannig skipuð:</span></p> <p>Aðalmenn: </p> <ul> <li>Guðný Sverrisdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi, formaður</li> <li>Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar</li> <li><span>Karen E. Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogsbæ</span></li> <li><span>Daníel Jakobsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ</span></li> <li><span>Stefán Vagn Stefánsson, formaður byggðaráðs í Sveitarfélaginu Skagafirði<br /> </span></li> <li><span>Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar</span></li> <li><span>Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ</span> </li> </ul> <p>Varamenn: </p> <ul> <li>Sigtryggur Magnason, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, varaformaður</li> <li><span>Líf Magneudóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík</span></li> <li><span>Kristinn Andersen, bæjarfulltrúi í Hafnarfirði</span><span></span></li> <li><span>Friðbjörg Matthíasdóttir, bæjarfulltrúi í Vesturbyggð</span></li> <li><span>Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar</span></li> <li><span>Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi Fljótsdalshéraðs</span></li> <li><span>Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi Sveitarfélagsins Árborg</span></li> </ul> <span>Nefndin er skipuð til fjögurra ára frá og með 1. janúar 2019.&nbsp;</span><br />InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd náttúruminjaskrár<p>Skipuð 23. september 2021.<br /> Nefndin er skipuð skv. 15. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 til fimm ára. Hlutverk nefndarinnar er að vera ráðherra til ráðgjafar um gerð tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár.<br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Sæmundur Helgason, formaður,<br /> Anna Þorsteinsdóttir, varamaður formanns.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Sigrún Ágústsdóttir,<br /> Hákon Ásgeirsson, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Snorri Sigurðsson,<br /> Lovísa Ásbjörnsdóttir, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Sóldís Rós Símonardóttir,<br /> Hreinn Hrafnkelsson, til vara.<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Guðrún Áslaug Jónsdóttir,<br /> Guðjón Bragason,<br /> Ragnhildur Sigurðardóttir,<br /> Berglind Sigmundsdóttir, til vara.</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd til ráðuneytis forstjóra Menntamálastofnunar<p>Ráðgjafarnefnd til ráðuneytis forstjóra Menntamálastofnunar er skipuð sbr. ákvæði 3. gr. laga um Menntamálastofnun nr. 91/2015. Verkefni nefndarinnar, skv. sömu lagagrein, er að vera forstjóra til ráðgjafar um langtímastefnumótun um starfsemi stofnunarinnar.&nbsp;<br /> <br /> Ráðgjafarnefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:</p> <ul> <li>Anna Kristín Sigurðardóttir, formaður, skipuð án tilnefningar</li> <li>Jóhanna Vigdís Arnardóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Eiríkur Björn Björgvinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Kristján Ásmundsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands</li> <li>Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Jón Torfi Jónasson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Sigrún Edda Eðvarðsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Jón Pétur Zimsen, skipaður án tilnefningar</li> <li>Helgi Arnarson, skipaður án tilnefningar</li> <li>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Elísabet Siemsen, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands</li> <li>Ragnar Þór Pétursson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Birna María Svanbjörnsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Þorvar Hafsteinsson, tilnefndur af Heimili og skóla</li> </ul> <span>Skipunartímabil er frá 16. desember 2020 til 15. desember 2024.</span><br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um gerð landsskipulagsstefnu<p><span>Innviðaráðherra skipar ráðgjafarnefnd um gerð landsskipulagsstefnu sbr. skipulagslög nr. 123/2010 og reglugerð nr. 1001/2011 um gerð landsskipulagsstefnu.</span></p> <p><span>Hlutverk ráðgjafarnefndarinnar er að vera ráðherra og stýrihópi um gerð landsskipulagsstefnu til ráðgjafar og samráðs við undirbúning stefnunnar. Nefndinni er ætlað að veita faglega ráðgjöf við mótun landsskipulagsstefnu og að koma með tillögur um samþættingu við áætlanir í ólíkum málaflokkum sem varða landnotkun á landsvísu. Komi í ljós verulegt ósamræmi milli áætlana við samþættingu þeirra skal stýrihópurinn óska eftir því að ráðgjafarnefndin fjalli sérstaklega um málið.</span></p> <p><span>Ráðgjafarnefndin skal vera stýrihópnum til ráðgjafar við gerð lýsingar landsskipulagsstefnu. Þá skal ráðgjafarnefndin vera stýrihópnum til ráðgjafar um vinnslu landsskipulagsstefnu. Slík ráðgjöf tekur m.a. til áherslna landsskipulagsstefnu, samþættingar ólíkra áætlana, kynningar- og samráðsmála vegna vinnu við landsskipulagsstefnu, umhverfismats og framsetningar landsskipulagsstefnu.</span></p> <p><span>Ráðgjafarnefndin er svo skipuð:</span></p> <ul> <li><span>Ester Anna Ármannsdóttir, fulltrúi innviðaráðuneytis og jafnframt formaður,<br /> </span></li> <li><span>Salvör Jónsdóttir, fulltrúi forsætisráðuneytis,<br /> </span></li> <li><span>Ásta Stefánsdóttir, fulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis,<br /> </span></li> <li><span>Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar,<br /> </span></li> <li><span>Arnór Snæbjörnsson, fulltrúi matvælaráðuneytis,<br /> </span></li> <li><span>Ingvi Már Pálsson, fulltrúi menningar- og viðskiptaráðuneytis,<br /> </span></li> <li><span>Jón Kjartan Ágústsson, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,<br /> </span></li> <li><span>Unnur Valborg Hilmarsdóttir, áheyrnarfulltrúi, Samband íslenskra sveitarfélaga,<br /> </span></li> <li><span>Ólafur Árnason, fulltrúi Skipulagsstofnunar,<br /> </span></li> <li><span>Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, fulltrúi umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis.</span></li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur<p>Forsætisráðherra skipaði í maí 2017 nefnd til ráðgjafar um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga&nbsp;<span>um <a href="https://www.althingi.is/lagas/149a/1999027.html" target="_blank">opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999</a></span>. Skipunartími nefndarinnar er til þriggja ára frá 1. júní 2017 til 31. maí 2020.</p> <p>Markmið nefndarinnar er að vinna að því að auka hagkvæmni og skilvirkni í opinberu eftirliti með það fyrir augum að opinbert eftirlit nái markmiðum sínum um velferð, öryggi, heilbrigði og eðlilega viðskiptahætti en íþyngi einstaklingum og fyrirtækjum eins lítið og kostur er og að eftirlit stjórnvalda leiði ekki til mismununar eða takmarki athafnafrelsi nema almannahagsmunir krefjist.</p> <h2>Sinnir nefndin einkum þrenns konar verkefnum</h2> <ul> <li>Veitir umsagnir um lagafrumvörp og drög að stjórnvaldsfyrirmælum um eftirlitsreglur. <br /> Sinnir nefndin þessu hlutverki með því að veita umsagnir um áform um lagasetningu og lagafrumvörp sem kynnt eru í samráðsgátt Stjórnarráðsins, með svokölluðum <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Afsta%c3%b0a%20nefndarinnar%20-%20Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20%c3%93l%c3%a6st.pdf" title="Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áfrom um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum">ábendingum ráðgjafarnefndar </a>sem birtar eru í gáttinni sem umsagnir. </li> <li>Veitir ráðgjöf um endurskoðun eftirlitsreglna og framkvæmd eftirlits. </li> <li>Þessu verkefni sinnir nefndin með því að taka saman greiningargrunn þar sem er að finna yfirlit yfir lagaákvæði sem lúta að eftirliti og gjaldtöku sem og tillögur til lagabreytinga sem stuðla að því markmiði sem nefndin starfar eftir. </li> <li>Taka til athugunar eftirlitsreglur eða framkvæmd eftirlitsstarfsemi. <br /> Til að bregðast við þessu verkefni hefur nefndin í samstarfi við Maskínu&nbsp;látið framkvæma spurningakönnun þar sem fyrirtæki eru spurð um upplifun þeirra af eftirliti og framkvæmd þess.</li> </ul> <p>Þegar stjórnarfrumvarp felur í sér ákvæði um eftirlit skal fylgja því greinargerð um mat skv. 1. mgr. 3. gr. laga um opinberar eftirlitsreglur, <span>nr. 27/1999</span>. Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur hefur útbúið <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_grunnmat_eftirlitsreglna.pdf">einfalt form</a>&nbsp;fyrir þær lágmarkskröfur sem mat á eftirlitsreglum þarf að uppfylla. Gera má ráð fyrir að matið verði almennt unnið innan þess ramma sem þar greinir. Ráðgjafarnefndin hefur einnig látið útbúa <a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_itarlegt_mat.pdf">minnisatriði</a>&nbsp;og leiðbeiningar um aðferðafræði við ítarlegra mat, sem unnt er að styðjast við þegar setning eftirlitsreglna felur í sér víðtækari kerfisbreytingar.</p> <h2><strong>Ráðgjafarnefndina skipa</strong></h2> <ul> <li>Sigurður Örn Guðleifsson, formaður, skipaður án tilnefningar.</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins.</li> <li>Gunnar Dofri Ólafsson, tilnefndur af Viðskiptaráði Íslands.</li> <li>Guðjón Bragason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Halldór Oddsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands.</li> </ul> <p><strong>Aðrir fulltrúar eru:</strong></p> <ul> <li>Guðný Hjaltadóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda.</li> <li>Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.</li> </ul> <h3>Ráðstefna um eftirlitsmenningu á Íslandi - 16. apríl 2019</h3> <p>Á ráðstefnunni var&nbsp;umfjöllunarefnið <em>Eftirlitsmenning á Íslandi</em>. Til fundarins voru sérstaklega boðaðir forstöðumenn 16 helstu eftirlitsstofnana og fulltrúar ráðuneyta, auk þess sem hagsmunasamtök fyrirtækja auglýstu fundinn meðal sinna félagsmanna. Tæplega 100 manns sátu ráðstefnuna. Í pallborði tóku þátt auk frummælanda, Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, Kristín Linda Ásgeirsdóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, Eggert Þór Kristófersson, forstjóri Festar</p> <p>Frummælendur voru:</p> <ul> <li> Sigurður Örn Guðleifsson, formaður ráðgjafarnefndarinnar,&nbsp;<a href="http://www.maskina.is/maelabord/radgjafarnefnd-public/" target="_blank">fjallaði um niðurstöður spurningakönnunar á meðal fyrirtækja um viðhorf þeirra til eftirlits.</a>&nbsp;</li> <li>Ania Thiemann, verkefnastjóri hjá OECD,<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/OECD_Better%20regulation%20for%20better%20business%20and%20competition.pdf" title="better regulation for better buisness and competition">fjallaði um aðkomu stofnunarinnar að málefnum reglusetningar og verkefni sem hún leiðir um mat á samkeppnishæfni í tveimur atvinnugreinum hér á landi</a>.</li> <li>Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarksiptasofnunar,&nbsp;<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/Vi%c3%b0horf%20til%20eftirlits%20og%20reglusetningar%20%c3%a1%20svi%c3%b0i%20p%c3%b3st%20og%20fjarskipta.PDF" title="viðhorf til eftirlits og reglusetningar á sviði póst og fjarskipta">fjallaði um niðurstöður könnunarinnar m.t.t. stofnunarinnar og viðhorf til eftirlits og reglusetningar á sviði póst og fjarskipta</a>.</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, verkefnastjóri á samkeppnissviði Samtaka atvinnulífsins,&nbsp;<a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Vondud-stefnumotun/vi%c3%b0horf%20atvinnul%c3%adfsins%20til%20eftirlits.pdf" title="viðhorf atvinnulífsins til eftirlits">fjallaði um viðhorf atvinnulífsins til eftirlits</a>. </li> </ul> <h3><strong>Ítarefni</strong></h3> <ul> <li><a href="https://www.althingi.is/lagas/149a/1999027.html" target="_blank">Lög um opinberar eftirlitsreglur.</a></li> <li><a href="https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/812-1999" target="_blank">Reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/einfoldun-regluverks-handbok-sept-2014.pdf">Handbók um einföldun regluverks.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_grunnmat_eftirlitsreglna.pdf">Grunnmat á eftirlitsreglum.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Eldri-skrar/Opinb_eftirlit_itarlegt_mat.pdf">Leiðbeiningar um ítarlegt mat á áhrifum eftirlitsreglna.</a></li> <li><a href="/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Afsta%c3%b0a%20nefndarinnar%20-%20Ey%c3%b0ubla%c3%b0%20-%20%c3%93l%c3%a6st.pdf" title="Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áfrom um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum">Eyðublað fyrir ábendingar ráðgjafarnefndar um áform um lagasetningu og drög að stjórnarfrumvörpum</a>.</li> <li><a href="http://www.atvinnurekendur.is/media/FA_eftirlitsgjo%CC%88ld_Baekl4.pdf">Eftirlitsgjöld á atvinnulífið - Eru eftirlitsgjöld ríkisins lögmæt, sanngjörn og hagkvæm?</a></li> </ul> <h3><strong>Útgefnar skýrslur</strong></h3> <ul> <li><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/radgjafarnefnd-um-opinberar-eftirlitsreglur%20-%20Copy%20(1).pdf" title="Skýrsla um þróun reglubyrði atvinnulífsins á 143. til 145. löggjafarþingi">Skýrsla um þróun reglubyrði atvinnulífsins á 143. til 145. löggjafarþingi</a>&nbsp;(2016).</li> <li>Einföldun gildandi regluverks - stöðuskýrsla (2014).</li> <li>Skýrsla forsætisráðherra um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002–2005.</li> <li>Skýrsla ráðgjafarnefndar um opinberar eftirlitsreglur um áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf nefndarinnar 1999–2002.</li> <li>Framtíðarskipan opinbers matvælaeftirlits (2001).</li> <li>Opinberar eftirlitsreglur (2000).</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um rafrænar kosningar<span>Innviðaráðherra hefur skipað ráðgjafarnefnd um rafrænar kosningar, sbr. ákvæði 1 gr. laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011. Ráðgjafanefndin skal vera ráðherra til ráðgjafar og fylgjast með framkvæmd rafrænna íbúakosninga og gerð rafrænnar kjörskrár sem og sinna öðrum þeim verkefnum sem ráðherra felur henni á þessu sviði, sbr. einnig reglugerð þar að lútandi. Ráðgjafanefndin skal vinna að tillögum um fyrirkomulag og umgjörð rafrænna kosninga í nánu samráði við ráðuneytið og Þjóðskrá Íslands. Skipunartími er til 31. maí 2023.<br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Hildur Dungal, lögfræðingur hjá innviðaráðuneyti og jafnframt formaður, skipuð af innviðaráðherra,&nbsp;<br /> Sigurður Helgi Sturlaugsson, hugbúnaðarstjóri hjá Umbru, skipaður af innviðaráðherra,&nbsp;<br /> Valur Rafn Halldórsson, sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> Varamenn:&nbsp;<br /> Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur hjá innviðaráðuneyti, skipuð af innviðaráðherra,&nbsp;<br /> Daníel Reynisson verkefnastjóri hjá Umbru, skipaður af innviðaráðherra,&nbsp;<br /> Kristín Ólafsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði Sambands íslenskra sveitarfélaga, tilefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;<br /> <br /> Með nefndinni starfa sérfræðingar frá ráðuneytinu og Þjóðskrá Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd um uppruna og ræktun íslenska hestsins<p>Samkvæmt ákvæðum 7. gr. reglugerðar nr. 948/2002 sem síðari breytingum um uppruna og ræktun íslenska hestsins, skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þriggja manna nefnd til að vera ráðgefandi við mótun, framkvæmd og breytingar á þeim reglum sem getið er í viðauka reglugerðarinnar. Nefndin hafi það að leiðarljósi að tryggja fagleg vinnubrögð og alþjóðlega sátt um reglurnar. Nefndin er samráðsvettvangur íslenskra stjórnvalda, Bændasamtaka Íslands og alþjóðasamfélagsins um ræktun íslenska hestsins. Nefndin er einnig til ráðgjafar um önnur atriði sem tengjast reglugerð þessari. Í nefndinni eiga sæti; landsráðunautur í hrossarækt, ræktunarfulltrúi FEIF auk formanns sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar án tilnefningar.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li> Ágúst Sigurðsson, erfðafræðingur og sveitarstjóri, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Þorvaldur Kristjánsson, ráðunautur, fulltrúi Bændasamtaka Íslands</li> <li>Inge Kringeland, ræktunarfulltrúi FEIF.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarnefnd vegna innleiðingar og eftirfylgni aðgerða til að auka nýliðun kennara<p>Hlutverk ráðgjafarnefndar vegna innleiðingar og eftirfylgni aðgerða til að auka nýliðun kennara er m.a. að:</p> <ul> <li>Fylgja eftir innleiðingu aðgerða, hafa yfirsýn og veita ráðgjöf eftir þörfum</li> <li>Fylgja eftir samkomulagi um launað starfsnám kennaranema á lokaári</li> <li>Fylgja eftir verklagsreglum um nýliðunarsjóð</li> <li>Bera ábyrgð á árlegu endurmati aðgerða með tilliti til árangurs og úrbóta</li> <li>Önnur úrlausnaatriði er varða aðgerðir um nýliðun kennara</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ráðgjafarnefndin er þannig skipuð:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Sonja Dögg Pálsdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Rannveig Klara Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta</li> <li>Jónína Hauksdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</li> <li>Guðmundur Engilbertsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Guðni Olgeirsson, án tilnefningar</li> <li>Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Erlingur Sigvaldason, tilnefndur af Landssamtökum íslenskra stúdenta</li> <li>Magnús Þór Jónsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,</li> <li>Kristín Jónsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins</li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunin gildir til 3. júní 2024.</span></p> <p>&nbsp;</p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðgjafarstofa fyrir innflytjendur <span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Hlutverk Ráðgjafarstofu er að veita innflytjendum leiðbeiningar og aðgengilegar upplýsingar um þjónustu og úrvinnslu mála er þá varðar.</span>&nbsp; Verkefnastjórninni er ætlað það hlutverk að vera ráðgefandi stjórn verkefnisins, fylgja verkefninu eftir á reynslutímabilinu með reglulegum fundum og meta árangur þess.&nbsp;Ekki er greitt fyrir setu í nefndinni.</p> <p>Verkefnastjórnina skipa: </p> <ul> <li>Zakaria Elias Anbari, án tiln. formaður. </li> <li>Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, tiln.af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Linda Dröfn Gunnarsdóttir, tiln. af Fjölmenningarsetri.</li> <li>Þorsteinn Gunnarsson, tiln. af dómsmálaráðuneyti. </li> <li>Luciano Dutra, tiln. af Innflytjendaráði. </li> <li>Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. </li> <li>Atli Viðar Thorstensen, tiln. af Mannréttindaskrifstofu Íslands. </li> <li>Angelique Kelley, tiln. af W.O.M.E.N, samtök kvenna af erlendum uppruna. </li> <li>Miroslaw Luczynski, til. af Vinnumálastofnun. </li> <li>Sigþrúður Erla Arnarsdóttir, tiln. af Reykjavíkurborg.</li> </ul> <p><span>Til vara:</span></p> <ul> <li>Aleksandra Leonardsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.</li> <li>Ásdís Ármannsdóttir, tiln. af&nbsp; dómsmálaráðuneyti. </li> <li>Tatjana Latinovic, tiln. af Innflytjendaráði.&nbsp; </li> <li>Hjörtur Magni Sigurðsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, tiln. af Mannréttindaskrifstofu Íslands.</li> <li>Patience Adjahoe, tiln af&nbsp; W.O.M.E.N, samtökum kvenna af erlendum uppruna.</li> <li>Ásdís Guðmundsdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun.</li> <li>Anna Kristinsdóttir, tiln. af Reykjavíkurborg.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Skipuð af félags- og barnamálaráðherra 14. júní 2021</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins<p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir.</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um jafnréttismál<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um loftslagsmál<p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um málefni innflytjenda og flóttafólks<p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir</a></p>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um ríkisfjármál<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir&nbsp;</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRáðherranefnd um samræmingu mála er varða fleiri en eitt ráðuneyti<p>&nbsp;</p> <p><a href="/rikisstjorn/radherranefndir/">Sjá nánar um ráðherranefndir.</a></p>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRannsóknarnefnd samgönguslysa<p>Rannsóknarnefnd samgönguslysa starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013018.html">lögum um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013</a>. Með lögunum sem tóku gildi 1. júní 2013 var starfsemi rannsóknarnefndar flugslysa, rannsóknarnefndar sjóslysa og rannsóknarnefndar umferðarslysa sameinuð og féllu lög um nefndirnar þrjár þar með úr gildi.</p> <p>Markmið laganna um rannsóknarnefnd samgönguslysa er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Geirþrúður Alfreðsdóttir, verkfræðingur, flugstjóri og jafnframt formaður.</li> <li>Ásdís J. Rafnar, lögfræðingur.</li> <li>Bryndís Lára Torfadóttir, flugmaður.</li> <li>Gestur Gunnarsson, flugvirki.</li> <li>Guðmundur Úlfarsson, Ph.D. prófessor og samgönguverkfræðingur.</li> <li>Hilmar Snorrason, skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna,</li> <li>Ingi Tryggvason, lögfræðingur og jafnframt varaformaður.&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn eru:</p> <ul> <li>Hjörtur Emilsson, skipatæknifræðingur.</li> <li>Hörður Vignir Arilíusson, flugumferðarstjóri.</li> <li>Kristín Sigurðardóttir, læknir.</li> <li>Pálmi Kr. Jónsson, vélfræðingur.</li> <li>Guðrún Nína Petersen, sérfræðingur á sviði veðurfræðisrannsókna.</li> <li>Tómas Davíð Þorsteinsson, öryggissérfræðingur.</li> </ul> <p>Skipunartími frá og með 1. júní 2018 til og með 31. maí 2023 eða til fimm ára.<br /> <br /> </p> <blockquote> <p><a href="http://rnsa.is"><strong>Rannsóknarnefnd samgönguslysa</strong></a><br /> Húsi FBS-R v. Flugvallaveg, 101 Reykjavík<br /> Sími: 511 1666 / Fax: 511 1667<br /> 24 tíma bakvakt: 660 0336<br /> Netfang <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> </blockquote>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRannsóknasjóður. Stjórn 2019-2022.<p><span>Hlutverk stjórnar Rannsóknasjóðs sbr. 4. gr laga nr. 3/2003 um opinberan&nbsp;stuðning við vísindarannsóknir er að meta umsóknir um styrk úr sjóðnum að&nbsp;fengnum umsögnum fagráða sem skipuð eru skv. 5. gr. laga nr. 3/2003.&nbsp;Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir á Íslandi.&nbsp; Í þeim tilgangi styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknarverkefni einstaklinga, rannsóknarhópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja. Rannsóknasjóður veitir styrki samkvæmt almennum áherslum Vísinda- og tækniráðs og á grundvelli faglegs mats á gæðum rannsóknarverkefna, færni þeirra einstaklinga sem stunda rannsóknirnar og aðstöðu þeirra til að sinna verkefninu.&nbsp; Stjórn&nbsp;Rannsóknasjóðs skal jafnframt fara með stjórn&nbsp; Tækjasjóðs.</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p>Jón Gunnar Bernburg, formaður, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,</p> <span>Varamaður: Ragnhildur Helgadóttir, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Unnur Styrkársdóttir, varaformaður, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður:&nbsp; Magnús Karl Magnússon, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Anna Guðrún Líndal, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður: Sigurður Gylfi Magnússon, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Björn Þór Jónsson, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður: Hafliði Pétur Gíslason, tilnefndur af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> <br /> Ingibjörg Jónsdóttir, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs,<br /> Varamaður: Guðrún Nína Petersen, tilnefnd af vísindanefnd Vísinda- og tækniráðs.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriRefsiréttarnefnd<p>Refsiréttarnefnd hefur það hlutverk að vera ráðuneytinu til ráðgjafar á sviði refsiréttar og annast endurskoðun refsilaga.<br /> Helstu verkefni nefndarinnar eru að:</p> <ul> <li>vera innanríkisráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði refsiréttar,</li> <li>semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra,</li> <li>veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða refsirétt,</li> <li>fylgjast með þróun á sviði refsiréttar, þar með talið erlendra refsilaga, einkum á Norðurlöndum, og alþjóðlegum viðhorfum á þessu sviði.</li> </ul> <p>Í nefndinni eiga sæti:</p> <ul> <li>Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík, formaður</li> <li>Egill Stephensen saksóknari</li> <li>Símon Sigvaldason héraðdómari</li> <li>Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari</li> <li>Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson lögfræðingur</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriReikningsskila- og upplýsinganefnd<p>Meginhlutverk reikningsskila- og upplýsinganefndar, sem skipuð er skv. 74. gr.&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/lagas/145a/2011138.html">sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011</a>, er að stuðla að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaga og öðrum fjárhagslegum ráðstöfunum þeirra. Þá sinnir hún öðrum verkefnum sem ráðherra felur henni á þessu sviði. Reikningsskila- og upplýsinganefnd getur eftir því sem tilefni er til gefið út nánari leiðbeiningar og álit um bókhald, fjárhagsáætlanir og reikningsskil sveitarfélaga en gert er í reglum um bókhald og reikningsskil.</p> <p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipar fimm manna reikningsskila- og upplýsinganefnd til fimm ára í senn. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu á reikningsskilum sveitarfélaga. Tvo skal skipa samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn samkvæmt tillögu Hagstofu Íslands og tvo án tilnefningar. Skal annar þeirra vera löggiltur endurskoðandi. Fimm varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Ráðherra skipar formann nefndarinnar.</p> <p><strong>Reikningsskila- og upplýsinganefnd er þannig skipuð:</strong></p> <ul> <li>Ágúst Kristinsson, löggiltur endurskoðandi og formaður nefndarinnar, tilnefndur af ráðherra</li> <li>Þórey Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Gísli H. Guðmundsson, borgarbókari, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ingibjörg Garðarsdóttir, fjármálastjóri, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Fjóla Agnarsdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Stefán Kalmansson og Jóna Árný Þórðardóttir, tilnefnd af ráðherra</li> <li>Sigurrós Ásta Sigurðardóttir og Jóhannes Á. Jóhannesson, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðjón Guðmundsson, sérfræðingur, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> </ul> <p>&nbsp;Skipunartími nefndarinnar er frá og með 1. júlí 2021 til og með 30. júní 2026 eða til fimm ára.</p> <p><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/sveitarstjornarmal/fjarmal-sveitarfelaga/reikningsskila-og-upplysinganefnd/alit-og-annad-efni-reikningsskila-og-upplysinganefndar/"><strong>Álit reikningsskila- og upplýsinganefndar</strong></a></p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriReikningsskilaráð 2021-2025<p>Reikningsskilaráð er skipað af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til fjögurra ára í senn skv. 118. gr. laga nr. 3/2006 og skal stuðla að mótun settra reikningsskilareglna með útgáfu og kynningu samræmdra reglna sem farið skal eftir við gerð reikningsskila. Ráðið skal gefa álit á því hvað teljast settar reikningsskilareglur á hverjum tíma. Birta skal reglur reikningsskilaráðs í B-deild Stjórnartíðinda. Ráðið skal starfa í nánu samráði við Félag löggiltra endurskoðenda og hagsmunaaðila. Það getur einnig verið stjórnvöldum til ráðuneytis um ákvæði sem sett eru í lögum eða reglugerðum um reikningsskil.</p> <p>Í ráðinu eiga sæti: </p> <ul> <li>Jóhanna Áskels Jónsdóttir, formaður, tilnefnd af ársreikningaskrá Ríkisskattstjóra</li> <li>Elín Hanna Pétursdóttir, endurskoðandi, skipuð án tilnefningar</li> <li>Signý Magnúsdóttir, endurskoðandi, tilnefnd af Viðskiptaráði Íslands </li> <li>Sigurjón Geirsson, endurskoðandi, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins</li> <li>Unnar Friðrik Pálsson, endurskoðandi, tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda.</li> </ul> <p><a href="https://reikningsskilarad.is/ " target="_blank">Heimasíða reikningsskilaráðs</a></p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriReikningsskilaráð ríkisins<span></span> <p><span>Reikningsskilaráð ríkisins fyrir A-hluta er skipað í samræmi við ákvæði 63. gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Hlutverk reikningsskilaráðs er í aðalatriðum tvíþætt:</span></p> <ol> <li><span>Að taka ákvarðanir um innleiðingu reikningsskilastaðla og álitaefni sem þá varða og eru þær ákvarðanir endanlegar.</span></li> <li><span>&nbsp;,</span>Að veita umsögn um önnur atriði sem hafa þýðingu fyrir reikningsskil ríkisins.</li> </ol> <p><span>Ráðinu er ætlað að stuðla að samræmi í framsetningu fjárlaga og ríkisreiknings. Umsagnar og ráðgjafarhlutverk ráðsins er sérstaklega mikilvægt við innleiðingu nýrra reikningsskila. Ráðið ákveður hvort nýjir staðlar skuli innleiddir í heild eða hluta innan ramma laganna, sbr ákvæði 52. gr. laga um opinber fjármál. Gera má ráð fyrir því að ráðið fjalli um og veiti eftir atvikum umsagnir um alla meginþætti undirbúnings innleiðingar breyttra reikningsskila hjá ríkinu. Ráðið mun einnig veita umsögn um verkefni sem geta haft veruleg áhrif á niðurstöðu ríkisreiknings þegar á undirbúningsstigi viðkomandi verkefna.</span></p> <p><span>Formaður reikningsskilaráðs er Gunnar H. Hall, fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Aðrir í ráðinu eru Ingþór Karl Eiríksson fjársýslustjóri, Ólafur Hjálmarsson hagstofustjóri, Anna Birgitta Geirfinnsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte og Björn Þór Hermannsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu.</span></p> <p><span>Ríkisendurskoðandi situr fundi ráðsins lögum samkvæmt.</span></p> <p><span>Kristinn Hjörtur Jónasson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu er starfsmaður ráðsins.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span><strong>Fundargerðir reikningsskilaráðs ríkisins:</strong></span></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/61.%20fundur%209.%20mar%202022.pdf">61. fundur 9. mars 2022</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/60.%20fundur%2026.%20jan%202022.pdf">60. fundur 26. janúar 2022</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/59.%20fundur%2029.%20sept%202021.pdf">59. fundur 29. sept 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/58.%20fundur%201.%20sept%202021.pdf">58. fundur 1. sept 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/57.%20fundur%204.%20j%c3%bal%c3%ad%202021.pdf">5</a><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/57.%20fundur%204.%20j%c3%bal%c3%ad%202021.pdf">7. fundur 4. júlí 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/56.%20fundur%2016.%20j%c3%ban%c3%ad%202021.pdf">56. fundur 16. júní 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/55.%20fundur%207.%20ma%c3%ad%202021.pdf">55. fundur 7. maí 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/54.%20fundur%2016.%20apr%c3%adl%202021.pdf">54. fundur 16. apríl 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/53.%20fundur%2010.%20mars%202021.pdf">53. fundur 10. mars 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/52.%20fundur%2010.%20febr%c3%baar%202021.pdf">52. fundur 10. febrúar 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/51.%20fundur%2013%20jan%c3%baar%202021.pdf">51. fundur 13. janúar 2021</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/50.%20fundur%209.%20desember%202020.pdf">50. fundur 9. desember 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/49.%20fundur%204.%20n%c3%b3vember%202020.pdf">49. fundur 4. nóvember 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/48.%20fundur%2015.%20okt%c3%b3ber%202020.pdf">48, fundur 15. október 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/47.%20fundur%2009.%20september%202020.pdf">47. fundur 9. september 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/46.%20fundur%209.%20j%c3%bal%c3%ad%202020.pdf">46. fundur 9. júlí 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/45.%20fundur%2023.%20j%c3%ban%c3%ad%202020.pdf">45. fundur 23. júní 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/44.%20fundur%2012.%20j%c3%ban%c3%ad%202020.pdf">44. fundur 12. júní 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/43.%20fundur%2012.%20ma%c3%ad%202020.pdf">43. fundur 12. maí 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/42.%20fundur%2022.%20apr%c3%adl%202020.pdf">42. fundur 22. apríl 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/41.%20fundur%2012.%20febr%c3%baar%202020.pdf">41. fundur 12. febrúar 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/40.%20fundur%2015.%20jan%c3%baar%202020.pdf">40. fundur 15. janúar 2020</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/39.%20fundur%2018.%20desember%202019.pdf">39.fundur 18. desember 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/38.%20fundur%2013.%20n%c3%b3vember%202019.pdf">38. fundur 13. nóvember 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/37.%20fundur%2025.%20september%202019.pdf">37. fundur 25. september 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/36.%20fundur%204.%20september%202019.pdf">36. fundur 4. september 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/35.%20fundur%203.%20j%c3%bal%c3%ad%202019.pdf">35. fundur 3. júlí 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/34.%20fundur%204.%20j%c3%ban%c3%ad%202019.pdf">34. fundur 4. júní 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/33.%20fundur%208.%20ma%c3%ad%202019.pdf">33. fundur 8. maí 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/32.%20fundur%2017.%20apr%c3%adl%202019.pdf">32. fundur 17. apríl 2019</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/31.%20fundur%201.%20mars%202019.pdf">31. fundur 1. mars 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2030%20fundarger%c3%b0%2006.02.19.pdf">30. fundur 5. febrúar 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2029%20fundarger%c3%b0%2016.01.19.pdf">29. fundur 16.janúar 2019</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2028%20fundarger%c3%b0%2019.12.18.pdf">28. fundur 19. desember 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2027%20fundarger%c3%b0%2014.11.18.pdf">27. fundur 14. nóvember 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2026%20fundarger%c3%b0%2003.10.18.pdf">26. fundur 3.október 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20fundarger%c3%b0%2026.09.18.pdf">25. fundur 26. september 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2024%20fundarger%c3%b0%2017.09.18.pdf">24. fundur 17. september 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2023%20fundarger%c3%b0%2031.08.18.pdf">23. fundur 31. ágúst 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2022%20fundarger%c3%b0%2015.08.18.pdf">22. fundur 15. ágúst 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2021%20fundarger%c3%b0%2006.06.18.pdf">21. fundur 6. júní 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2020%20fundarger%c3%b0%2023.05.18.pdf">20. fundur 23. maí 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2019%20fundarger%c3%b0%2009.05.18.pdf">19. fundur 9. maí 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2018%20fundarger%c3%b0%2011.04.18.pdf">18. fundur 11. apríl 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2017%20fundarger%c3%b0%2013.03.18.pdf">17. fundur 13. mars 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2016%20fundarger%c3%b0%2007.02.18.pdf">16. fundur 7. febrúar 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2015%20fundarger%c3%b0%2017.01.18.pdf">15. fundur 17. janúar 2018</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2014%20fundarger%c3%b0%2014.12.17.pdf">14. fundur 14. desember 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2013%20fundarger%c3%b0%2008.11.17.pdf">13. fundur 8. nóvember 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2012%20fundarger%c3%b0%2018.10.17.pdf">12. fundur 18. október 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2011%20fundarger%c3%b0%2005.09.17.pdf">11. fundur 5. september 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2010%20fundarger%c3%b0%2005.07.17.pdf">10. fundur 5. júlí 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%209%20Fundarger%c3%b0%2007.06.17.pdf">9. fundur 7. júní 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%208%20Fundarger%c3%b0%2004.05.17.pdf">Reikningsskilaráð - 8. fundur 4. maí 2017</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%207%20fundarger%c3%b0%2005.04.17.pdf">Reikningsskilaráð - 7. fundur 5. apríl 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%206%20fundarger%c3%b0%2028.02.17.pdf">Reikningsskilaráð - 6. fundur 28. febrúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%205%20fundarger%c3%b0%2001.02.17.pdf">Reikningsskilaráð - 5. fundur 1. febrúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%204%20fundarger%c3%b0%2004.01.17.pdf">Reikningsskilaráð - 4. fundur 4. janúar 2017</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%203%20fundarger%c3%b0%2019.12.16.pdf">Reikningsskilaráð - 3. fundur 19. desember 2016</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%202%20fundarger%c3%b0%2028.11.16.pdf">Reikningsskilaráð - 2. fundur 28. nóvember 2016</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%201%20fundarger%c3%b0%2016.11.16.pdf">Reikningsskilaráð - 1. fundur 16. nóvember 2017</a></p> <p><strong>Innleiðingaráætlanir</strong></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20innlei%c3%b0ingar%c3%a1%c3%a6tlun%20minnisbla%c3%b0%2026.09.18.pdf">26.september 2018 - innleiðingaráætlun reikningsskilabreyta</a></p> <p><a href="/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FJR/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%2025%20innlei%c3%b0ingar%c3%a1%c3%a6tlun%20sta%c3%b0lar%2026.09.18.pdf">26. september 2018 - innleiðingaráætlun - staðlar</a></p> <p><strong>Álit og erindi frá reikningsskilaráði</strong></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reikningsskilar%c3%a1%c3%b0%20svar%20vi%c3%b0%20erindi%20um%20HMS%20HS%20og%20%c3%8dLS%20n%c3%b3v%202020.pdf">Svar við erindi fjármála- og efnahagsráðuneytisins vegna breytinga á Íbúðalánasjóði&nbsp;</a></p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Erindi%20fj%c3%a1rm%c3%a1la-%20og%20efnahagsr%c3%a1%c3%b0uneytis%20vegna%20vegaframkv%c3%a6mda.pdf">Álit reikningsskilaráðs á verkefnafjármögnun í vegaframkvæmdum</a>&nbsp;</p> <p> <a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Svar%20reikningsskilar%c3%a1%c3%b0s%20vi%c3%b0%20erindi%20FJR%20um%20L%c3%8dN%20og%20MSN.pdf">Svar við erindi ráðuneytisins vegna Lánasjóðs íslenskra námsmanna og frumvarps til laga um Menntasjóð námsmanna </a>&nbsp;</p> <p><a href="/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Erindi%20fj%c3%a1rm%c3%a1la-%20og%20efnahagsr%c3%a1%c3%b0uneytis%20vegna%20vegaframkv%c3%a6mda.pdf"></a></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRéttarfarsnefnd<p>Réttarfarsnefnd er fastanefnd skipuð af dómsmálaráðherra. Nefndin hefur það hlutverk að vera ráðherra til ráðgjafar á sviði réttarfars.</p> <p>Helstu verkefni nefndarinnar eru að:</p> <ul> <li>vera dómsmálaráðherra til ráðgjafar um samningu frumvarpa og annarra reglna á sviði réttarfars,</li> <li>semja frumvörp og aðrar reglur að beiðni ráðherra á því sviði og í samræmi við áætlun og áherslur ráðherra, </li> <li>veita umsagnir um frumvörp og aðrar tillögur er varða réttarfar.</li> </ul> <p> </p> <p>Nefndin er svo skipuð frá 1. mars 2022:</p> <ul> <li>Ása Ólafsdóttir, dómari við Hæstarétt Íslands, formaður nefndarinnar</li> <li>Eiríkur Elís Þorláksson, deildarforseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík</li> <li>Gizur Bergsteinsson, lögmaður</li> <li>Aðalsteinn E. Jónasson, dómari við Landsrétt</li> <li>Kolbrún Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari<br /> <br /> </li> </ul> <p>Tengiliðir ráðuneytisins við nefndina eru Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson og Hákon Þorsteinsson.</p> <p>Skipunartími er frá og með 1. mars 2022 til og með 28. febrúar 2027.</p> <br /> <a href="https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=9e2f03b3-b6eb-11e6-9409-005056bc4d74">Lög og reglur er varða réttarfar o.fl.</a>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRéttindavakt fyrir fatlað fólk <strong><span></span></strong> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: 'Fira Sans', sans-serif; color: #333333; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Samkvæmt 3. gr.&nbsp;<a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011,</a>&nbsp;skal félags- og vinnumarkaðsráðuneytið koma á fót sérstakri réttindavakt sem skal hafa yfirumsjón með réttindum fatlaðs fólks.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Jóna Guðný Eyjólfsdóttir án tilnefningar, formaður.</li> <li>Þór G. Þórarinsson, án tilnefningar.</li> <li>Þuríður Harpa Sigurðardóttir, tiln. af Örykjabandalagi Íslands.&nbsp;</li> <li>Árni Múli Jónasson, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp.&nbsp;</li> <li><span>Stefan Celine Hardonk</span>, tiln. af Háskóla Íslands.&nbsp;</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Bergþór Heimir Þórðarson, tiln. af Öryrkjabandlagi Íslands.&nbsp;</li> <li>Unnur Helga Óttarsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp. </li> <li>Laufey Elísabet Löve,&nbsp;tiln. af Háskóla Íslands.&nbsp;</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: 'Fira Sans', sans-serif; color: #333333; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">Skipuð af félags- og vinnumarkaðasráðherra frá 23. nóvember 2022 til 23. nóvember 2024.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRithöfundasjóður Ríkisútvarpsins 2021-2025<p>Stjórn Rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins starfsar skv. 5. gr. skipulagsskrár nr. 687/1996 fyrir sjóðinn. Í skipulagsskránni kemur fram að í stjórninni eiga sæti auk formanns, sem ráðherra skipar, tveir menn skipaðir af Ríkisútvarpinu og tveir skipaðir af Rithöfundasambandi Íslands.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nefndarmenn:</p> <p>Guðjón Ragnar Jónasson formaður, skipaður af mennta- og menningarmálaráðherra.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriRitstjórn lagasafns<p>Ritstjórn lagasafns skal hafa umsjón með gerð lagasafns og sjá um útgáfu slíks safns, hvort heldur er á prenti eða í öðrum miðli.</p> <p>Ritstjórnina skipa:</p> <ul> <li>Bryndís Helgadóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, formaður.</li> <li>Þórhallur Vilhjálmsson, aðallögfræðingur Alþingis.</li> <li>Kristín Benediktsdóttir, dósent, sem jafnframt er ráðin ritstjóri lagasafnsins.</li> </ul>DómsmálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSafnaráð 2021-2025<p>Safnaráð starfar skv.&nbsp; 7. gr. safnalaga nr. 141/2011.&nbsp; Hlutverk safnaráðs er&nbsp;ma. að hafa eftirlit með safnastarfsemi í landinu, vinna að stefnumörkun,&nbsp;fjalla um stofnskrár og viðurkenningu safna og veita umsögn um styrkumsóknir úr&nbsp;safnasjóði.</p> <p><strong>Nefndarmenn</strong></p> <p>Vilhjálmur Bjarnason formaður, skipaður án tilnefningar,<br /> Gunnhildur Ásta Guðmundsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar,<br /> Helga Lára Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Íslandsdeild Alþjóðaráðs safna,<br /> Hlynur Hallsson tilnefndur af Félagi íslenskra safna og safnmanna,<br /> Inga Lára Baldvinsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> <br /> Varamenn eru:<br /> Valborg Snævarr skipuð án tilnefningar,<br /> Svanhvít Friðriksdóttir skipuð án tilnefningar,<br /> Gunnþóra Halldórsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra safna og safnmanna,<br /> Anna Guðrún Björnsdóttir tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Sigurður Trausti Traustason tilnefndur af Íslandsdeild Alþjóðaráðs safna.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamgönguráð<p>Samkvæmt <a href="https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008033.html">lögum um samgönguáætlun, nr. 33/2008</a>, skipar ráðherra samgönguráð sem gerir tillögu til ráðherra að samgönguáætlun og fimm ára aðgerðaáætlun samgönguáætlunar, stefnu og forgangsröðun, að fengnum áherslum ráðherra, sbr. 2. og 3. gr.</p> <p>Í samgönguráði sitja tveir fulltrúar ráðherra og skal annar þeirra vera formaður, forstjóri Vegagerðarinnar, forstjóri Samgöngustofu og forstjóri Isavia ohf. Þá situr í samgönguráði fulltrúi þeirrar skrifstofu ráðuneytisins sem fer með samgöngumál. Skipunartími samgönguráðs takmarkast við embættistíma þess ráðherra sem skipar.</p> <p>Samgönguráð er þannig skipað:</p> <ul> <li>Lilja Einarsdóttir, formaður og fulltrúi ráðherra,</li> <li>Gissur Jónsson, varaformaður og fulltrúi ráðherra,</li> <li>Bergþóra Þorkelsdóttir, vegamálastjóri,</li> <li>Jón Gunnar Jónsson, forstjóri Samgöngustofu,</li> <li>Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia ohf.,</li> <li>Ólafur Kr. Hjörleifsson, skrifstofustjóri.</li> </ul> <p>Eftirtaldir sitja fundi samgönguráðs:</p> <ul> <li>Árni Freyr Stefánsson, sérfræðingur, innviðaráðuneyti,</li> <li>Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur, innviðaráðuneyti.</li> </ul> <p>Auk ofangreindra aðila koma starfsmenn samgöngustofnana, ráðgjafar, fulltrúar sveitarfélaga, atvinnulífs, háskólasamfélagsins og fleiri samráðsaðila að gerð samgönguáætlunar.</p> <p>Erindi til samgönguráðs skal senda á netfangið [email protected]</p>InnviðaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamhæfingarhópur um atvinnu- og menntaúrræði<p>Samhæfingarhópur um atvinnu og menntaúrræði skipaður af mennta- og menningarmálaráðherra og félags- og barnamálaráðherra.&nbsp;Hópnum er ætlað að skoða stöðu og möguleg&nbsp;menntaúrræði námsmanna og atvinnuleitenda við þær breyttu aðstæður sem orðnar eru í íslensku&nbsp;samfélagi. </p> <p>Markmið hópsins er að blása til sóknar á íslenskum vinnumarkaði og styrkja enn frekar stoðir&nbsp;menntakerfisins með því að: Kortleggja : í&nbsp;hvaða atvinnugreinum er búist við mesta atvinnuleysi og hvernig er hægt að mæta því með&nbsp;fjölbreyttu og viðeigandi námi og þjálfun?&nbsp;&nbsp;Í hvaða hópum er mest þörf ávinnumarkaðsaðgerðum ?Hvaða námsframboð og námsþjónusta sem nú er í boði innan framhaldsskóla, háskóla og&nbsp;framhaldsfræðslu nýtast til að mæta breyttum aðstæðum og hvernig má auka aðgengi að&nbsp;kynningu og ráðgjöfum nám og störf?Hvaða hópa þarf að leggja sérstaka áherslu á með sértækum aðgerðum, s.s. vegna aldurs,&nbsp;uppruna, búsetu og efnahags?&nbsp;&nbsp;Hvernig má tryggja og útfæra réttarstöðu einstaklinga, s.s. til atvinnuleysisbóta samhiða námiog töku námslána, þar sem horft er til jafnræðissjónarmiða og fylgja eftir úrræðum með því&nbsp;að miðla upplýsingum til sinna félagsmanna/skjólstæðinga/framkvæmdaaðila.</p> <p>Samhæfa upplýsingastreymi aðila og hafa&nbsp;yfirlit yfir aðgerðir og framgang.</p> <p>Hópurinn er undir forystu Lilju D. Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra og&nbsp;Ásmundar Einars Daðasonar félags- og barnamálaráðherra.<br /> Gylfi Arnbjörnsson hagfræðingur er verkefnisstjóri hópsins.<br /> <br /> Að öðru leyti er hópurinn skipaður svo:<br /> Aðalmenn:<br /> Hulda Anna Arnljótsdóttir, án tilnefningar, frá mennta- og&nbsp;menningarmálaráðuneyti,<br /> Klara Baldursdóttir Briem, án tilnefningar, frá félags- og barnamálaráðherra,<br /> Jóhanna Vigdís Arnardóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,<br /> .Eyrún Valsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands,<br /> Davíð Þorláksson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,<br /> Katrín Anna Guðmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra,<br /> Valgerður Rún Benediktsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Sveinn Aðalsteinsson, tilnefndur af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,<br /> Ingibjörg Kristinsdóttir, tilnefnd af Leikn, samtökum fullorðinsfræðsluaðila á&nbsp;Íslandi,<br /> Dagný Aradóttir Pind, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,<br /> Georg Brynjarsson, tilnefndur af Bandalagi háskólamanna,<br /> Magnús Ingvason, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands,<br /> Björgvin Þór Þórarinsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,<br /> Sigrún Jónsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Jóna Þórey Pétursdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun,<br /> Daði Már Kristófersson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins,<br /> María Guðmundsdóttir, tilnefnd af Samtökum ferðaþjónustunnar,<br /> Friðrik Sigurðsson, tilnefndur af Landssamtökunum Þroskahjálp.</p> <p>Varamenn:<br /> Friðrik Ágúst Ólafsson tilnefndur af Samtökum iðnaðarins,<br /> Bjarnheiður Gautadóttir, án tilnefningar, frá félagsmálaráðuneyti,<br /> Halldór Grönvold, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands,<br /> Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,<br /> Karl Björnsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Fjóla María Lárusdóttir, tilnefnd af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,<br /> Hildur E. Vignir, tilnefnd af Leikn, samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi,<br /> Hrannar Már Gunnarsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,<br /> Erna Guðmundsdóttir, tilnefnd af Bandalagi háskólamanna,<br /> Bryndís Fiona Ford, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,<br /> Auður Aþena Einarsdóttir, tilnefnd af Samband íslenskra framhaldsskólanema,<br /> Ragnhildur Þrastardóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,<br /> Hildur Jakobína Gísladóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun,<br /> Anna Guðrún Edvardsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins,<br /> Sunna Dögg Ágústsdóttir, tilnefnd af Landssamtökunum Þroskahjálp.</p> <p>Samhæfingarhópurinn skilar fyrstu tillögum ekki síðar en 1. júní 2020 og skipunartími er til 31. desember 2020.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamhæfingarnefnd um velferð og virkni á vinnumarkaði<span></span> <p style="text-align: justify;"><span>Nefndin hefur að leiðarljósi að blása til sóknar á íslenskum vinnumarkaði með áherslu á réttlát umskipti, jöfn tækifæri til vinnu og velferð fólks á vinnumarkaði.</span></p> <p>Nefndin mun fjalla um mögulegar leiðir til að fjölga sveigjanlegum störfum og hlutastörfum, t.a.m. með samkomulagi ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs. Markmið þess er að tryggja fólki með mismikla starfsgetu fjölbreytt störf, bætt lífskjör og viðundandi starfsaðstæður og þannig auka fjölbreytileika og fjölga tækifærum til þátttöku á vinnumarkaði. Þá mun nefndin skoða áhrif loftslags- og tæknibreytinga á þróun vinnumarkaðarins, þ.m.t ólíkar starfsgreinar og þjóðfélagshópa. Ennfremur hvernig megi bæta gagnaöflun og gagnavinnslu um vinnumarkaðinn. Nefndin mun einnig leita leiða til að stuðla að aukinni velferð á vinnumarkaði með áherslu á aðgerðir til að styðja við endurkomu og draga úr ótímabæru brotthvarfi af vinnumarkaði. Jafnframt er nefndinni falið að móta heildstæða stefnu um málefni ungs fólks á vinnumarkaði, þar sem áhersla verði á að lækka hlutfall ungmenna og ungs fólks sem eru ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun (NEET).</p> <p>Samhæfingarnefndin er þannig skipuð: </p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Ólafur Elínarson, án tilnefningar, formaður,</li> <li>Klara Briem, án tilnefningar, verkefnisstjóri nefndarinnar,</li> <li>Bergþór Haukdal Jónasson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</li> <li>Henný Hinz, tilnefnd af forsætisráðuneyti,</li> <li>Ólafur Grétar Kristjánsson, tilnefndur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti,</li> <li>Sara Lovísa Halldórsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti,</li> <li>Ragnheiður Bóasdóttir, tilnefnd af mennta- og barnamálaráðuneyti,</li> <li>Róbert Farestveit, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands,</li> <li>Þóra Kristín Þórsdóttir, tilnefnd af Bandalagi háskólamanna,</li> <li>Fríða Rós Valdimarsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja,</li> <li>Magnús Þór Jónsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,</li> <li>Hlynur Jónasson, tilnefndur af Landssamtökunum Geðhjálp,</li> <li>Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Landssamtökunum Þroskahjálp,</li> <li>Heiðrún Björk Gísladóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,</li> <li>Margrét Sigurðardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</li> <li>Unnur Sverrisdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun,</li> <li>Vigdís Jónsdóttir, tilnefnd af VIRK Starfsendurhæfingarsjóði,</li> <li>Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, tilnefnd af Vinnueftirliti ríkisins,</li> <li>Sunna Elvíra Þorkelsdóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Samhæfingarnefndin skilar fyrstu tillögum í október 2022. Skipunartími er til 31. maí 2023.</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamninganefnd ríkisins<span></span> <p><span>Nefndin annast alla kjarasamningagerð ríkisins, ekki þó fyrir Alþingi eða sjálfstæð fyrirtæki í eigu ríkisins né heldur sjálfseignarstofnanir. Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1986094.html">3. grein laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna</a></span><span>. </span></p> <p><span>Ráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga samkvæmt lögum þessum. Hann skipar nefnd til að annast samninga af sinni hendi og tilkynnir viðsemjendum sínum skipan hennar. Skipunartími nefndarinnar er ótímabundinn.</span></p> &nbsp;&nbsp;<strong>Í nefndinni sitja:</strong> <ul> <li><span>Sverrir Jónsson, formaður, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li>Pétur Jónasson, varaformaður, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li><span>Aldís Magnúsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li>Björn Rögnvaldsson,&nbsp;<span>fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li>Einar Mar Þórðarson, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Elín Valgerður Margrétardóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Elsa Björk Friðfinnsdóttir, heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Halldóra Friðjónsdóttir,&nbsp;tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Helgi Valberg Jensson, Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu</li> <li>Margrét Hauksdsóttir, Félag forstöðumanna ríkisstofnana</li> <li>Oddur Gunnarsson, Landsspítali háskólasjúkrahús</li> <li><span>Sara Lind Guðbergsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Stefanía S. Bjarnadóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> <li><span>Stefán Baldursson, mennta- og menningarmálaráðuneyti</span></li> <li><span>Valgeir Þór Þorvaldsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamninganefnd um loftslagsmál<p>Skipuð 26. febrúar 2015<br /> <span>Meginverkefni samninganefndarinnar á næstunni er að móta tillögur um markmið Íslands um minnkun nettólosunar eftir árið 2020, sem verða lagðar fyrir umhverfis- og auðlindaráðherra og síðan ríkisstjórn fyrir Parísarfundinn.</span></p> <p><strong>Frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti<br /> </strong>Hugi Ólafsson, formaður<br /> Stefán Einarsson</p> <p><strong>Frá utanríkisráðuneyti<br /> </strong>Hrund Hafsteinsdóttir<br /> Benedikt Höskuldsson</p> <p><strong>Frá fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> </strong>Sigurður Guðmundsson</p> <p><strong>Frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti<br /> </strong>Ingvi Már Pálsson</p> <p><strong>Frá forsætisráðuneyti<br /> </strong>Sigrún Ólafsdóttir</p> <p><strong>Frá innanríkisráðuneyti<br /> </strong>Sigurbergur Björnsson</p> <p><strong>Ritari nefndarinnar</strong><br /> Þorbjörg Auður Ævarr Sveinsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðuneytinu</p> <p>&nbsp;</p> <br /> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðs- og viðbragðsteymi íslenskra stjórnvalda fyrir börn á flótta<p>Samráðs- og viðbragðsteymi íslenskra stjórnvalda fyrir börn á flótta er falið að kortleggja stöðuna í kjölfar mikillar fjölgunar umsókna um alþjóðlega vernd, veita ráðgjöf um samræmingu þjónustu og móta viðmið um móttöku barna á flótta hér á landi með hliðsjón af réttindum og velferð þeirra. Meðal hlutverka teymisins er að vinna hagsmunamat út frá réttindum barna á aðgerðum stjórnvalda.<br /> <br /> Starfshópinn skipa:<br /> <br /> Aðalmenn:</p> <ul> <li>Óttarr Ólafur Proppé, án tilnefningar, formaður</li> <li>Andri Snær Sigurðsson, tilnefndur af Útlendingastofnun</li> <li>Anna Lára Steindal, tilnefnd af Þroskahjálp</li> <li>Arnar Sigurður Hauksson, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Áshildur Linnet, tilnefnd af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Dagbjört Ásbjörnsdóttir, tilnefnd af Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur</li> <li>Elísabet Gunnarsdóttir, tilnefnd af Barnavernd Reykjavíkur</li> <li>Eva Bjarnadóttir, tilnefnd af Unicef á Íslandi</li> <li>Gústav Aron Gústavsson, tilnefnd af innviðaráðuneyti</li> <li>Hilmar Jón Stefánsson, tilnefnd af Barnavernd Suðurnesjabæjar og Voga</li> <li>Ingvi Kristinn Skjaldarson, tilnefndur af Hjálpræðishernum á Íslandi</li> <li>Jódís Bjarnadóttir, tilnefnd af Fjölmenningarsetri</li> <li>Katrín Einarsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneyti</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Nína Helgadóttir, tilnefnd af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>Sigurður Árnason, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Unnur Agnes Jónsdóttir, tilnefnd af Barna- og fjölskyldustofu</li> <li>Ægir Örn Sigurgeirsson, tilnefnd af Barnavernd Hafnarfjarðar</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Atli Viðar Thorstensen, tilnefndur af Rauða krossinum á Íslandi</li> <li>Árni Múli Jónasson, tilnefndur af Þroskahjálp</li> <li>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, tilnefnd af innviðaráðuneyti</li> <li>Hjördís Kristinsdóttir, tilnefnd af Hjálpræðishernum á Íslandi</li> <li>Hrafnhildur Ágústsdóttir, tilnefnd af Barnavernd Hafnarfjarðar</li> <li>Inga Sveinsdóttir, tilnefnd af Fjölmenningarsetri</li> <li>Íris Guðmundsdóttir, tilnefnd af Útlendingastofnun</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>María Rós Skúladóttir, tilnefnd af Barnavernd Suðurnesjabæjar og Voga</li> <li>Martin Bruss Smedlund, tilnefndur af Barna- og fjölskyldustofu</li> <li>Ólöf María Vigfúsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Saga Stephensen, tilnefnd af Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur</li> <li>Stefán Daníel Jónsson, tilnefndur af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Veturliði Þór Stefánsson, tilnefndur af utanríkisráðuneyti</li> <li>Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Með hópnum starfa jafnframt sérfræðingar mennta- og barnamálaráðuneytis.<br /> <br /> </p> <span>Starfshópurinn skili niðurstöðum til ráðherra eigi síðar en 15. júní 2023 og ljúki þá störfum.</span><br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur ráðuneyta um framvæmd 129. gr. sveitarstjórnarlaga um kostnaðarmat<span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað samráðshóp ráðuneyta um framvæmd 129. gr. sveitarstjórnarlaga um kostnaðarmat. Með vísan til 129. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011, hvílir sú skylda á ráðuneytum að ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að lagafrumvarpi, stjórnvaldsfyrirmælum eða öðrum stefnumarkandi ákvörðunum af hálfu stjórnvalda ríkisins muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög skuli fara fram sérstakt mat á áhrifum þeirra á fjárhag sveitarfélaga. Ráðuneyti sveitarstjórnarmála skal árlega taka saman yfirlit um kostnaðarmat og skulu formlegar viðræður fara fram um yfirlitið og niðurstöður þess í samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga.<br /> <br /> Hópurinn skal tryggja að lögbundið verklag sé viðhaft innan ráðuneyta og samhæfingu þeirra á milli, sem auk þess tryggi skilvirkt samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;<br /> <br /> Skipunartími miðast við embættistíma ráðherra eða ákvörðun hans.<br /> <br /> Hópurinn er þannig skipaður:<br /> Hanna Dóra Hólm Másdóttir, viðskiptafræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, formaður<br /> Hjördís Stefánsdóttir, lögfræðingur á skrifstofu laga, dómsmálaráðuneyti<br /> Elín Einarsdóttir, viðskiptafræðingur, á skrifstofu rekstrar- og þjónustu, utanríkisráðuneyti<br /> Magnús Dige Baldursson, lögfræðingur á skristofu umhverfis og skipulags, umhverfis- og auðlindaráðuneyti<br /> Gísli Rúnar Pálmasson, lögfræðingur á skrifstofu fjármála og rekstrar, mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Guðmann Ólafsson, viðskiptafræðingur á skrifstofu fjárlaga og innri þjónustu, heilbrigðisráðuneyti.<br /> Anna Tryggvadóttir, lögfræðingur á skrifstofu barna- og fjölskyldumála, félagsmálaráðuneyti<br /> Hlynur Hreinsson, hagfræðingur á skrifstofu opinberra fjármála, fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> Heiður M. Björnsdóttir, hagfræðingur á skrifstofu fjármála, forsætisráðuneyti<br /> Magnús Óskar Hafsteinsson, hagfræðingur á skrifstofu innri þjónustu og rekstrar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</span>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur til að fjalla nánar um afstöðu notendahópa til mögulegra breytinga á lögum um réttindi sjúklinga hvað viðkemur beitingu nauðungar á heilbrigðisstofnunum<p><span>Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997, var lagt fyrir Alþingi á síðasta löggjafarþingi vegna athugasemda sem umboðsmaður Alþingis gerði í kjölfar eftirlitsheimsókna á lokaðar deildir geðsviðs Landspítala haustið 2018 á grundvelli svokallaðs OPCAT-eftirlits. Einnig var með frumvarpinu brugðist við athugasemdum frá nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum sem hefur ítrekað bent á skort á skýrum lagaramma er viðkemur beitingu hvers kyns nauðungar á heilbrigðisstofnunum hér á landi, ekki síst til að draga úr hættunni á beitingu ómannúðlegrar meðferðar.<br /> <br /> Hefðbundið samráð var viðhaft við gerð frumvarpsins og það síðan tekið til umfjöllunar í velferðarnefnd en náði ekki fram að ganga á Alþingi. Velferðarnefnd lagði til nokkrar breytingar á frumvarpinu og var því breytt til samræmis við þær og lagt fram á Alþingi nú á vorþingi. Alþingi kallaði þá eftir auknu samráði við notendur við áformaðar breytingar á lögum um réttindi sjúklinga varðandi beitingu nauðungar og hefur ráðherra ákveðið að verða við því. Frumvarpið var því tekið af dagskrá þingsins og skipar ráðhera nú samráðshóp til að fjalla nánar um sjónarhorn notendahópa til málsins og mögulegar breytingar á frumvarpinu því tengdu.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Samráðshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Sigurður Kári Árnason, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Helga Sif Friðjónsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara</span></li> <li><span>Bergþór Heimir Þórðarson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands</span></li> <li><span>Elín Ebba Ásmundsdóttir, tiln. af Geðhjálp</span></li> <li><span>Grétar Björnsson, tiln. af Hugarafli</span></li> <li><span>Gerður Aagot Árnadóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp<br /> </span></li> </ul> <p><span>Starfsmaður hópsins er Hrafnhildur Ýr Erlendsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <br /> </span>Samráðshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 15. júní 2022.&nbsp;<span>Gert er ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum til ráðherra fyrir 1. desember 2022.</span><span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur til ráðgjafar svæðisráði vegna undirbúnings strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði<p><em>Skipaður 6. nóvember 2019</em></p> <p>Samráðshópurinn er skipaður skv. 6. mgr., 5. gr. laga um skipulag haf- og strandsvæða, nr. 88/2018, og hefur það hlutverk að vera svæðisráði um gerð strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði til ráðgjafar og samráðs við undirbúning og gerð strandssvæðisskipulags. <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka</strong><br /> Andrés Skúlason<br /> Sóley Valdimarsdóttir<br /> <strong><br /> Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Gunnþór Ingvason<br /> <strong><br /> Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Austfjarða</strong><br /> Díana Mjöll Sveinsdóttir<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga</strong><br /> Ari Benediktsson</p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur til ráðgjafar svæðisráði vegna undirbúnings strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði<p><em>Skipaður 6. nóvember 2019</em></p> <p>Samráðshópurinn er skipaður skv.&nbsp;<span>6. mgr., 5. gr. laga um skipulag haf- og strandsvæða, nr. 88/2018, og&nbsp;</span>hefur það hlutverk að vera svæðisráði um gerð strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði til ráðgjafar og samráðs við undirbúning og gerð strandssvæðisskipulags. <br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu umhverfisverndarsamtaka</strong><br /> Ísabella Ósk Másdóttir&nbsp;<br /> Inga Fanney Sigurðardóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu svæðisráðs fyrir gerð strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði</strong><br /> Jón Páll Hreinsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins</strong><br /> Kristján G. Jóakimsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ferðamálasamtaka Vestfjarða</strong><br /> Nanný Arna Guðmundsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka útivistarfélaga<br /> </strong>Birkir Þór Guðmundsson</p> <br />InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til ársins 2030<p><span>Nú liggja fyrir drög að stefnu í geðheilbrigðismálum sem leggja á fram sem þingsályktun á næstu vikum. Þeirri stefnu þarf að gera skil í aðgerðaáætlun og lagt er til að sú áætlun fylgi þingsályktuninni sem fylgiskjal.&nbsp;&nbsp;<br /> Hlutverk samráðshópsins er að greina, meta, setja fram og fylgja eftir aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum. Lagt er til að samráðshópurinn starfi í tveimur hópum, kjarnahóp og rýnihóp.<br /> <br /> <strong>Samráðshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Páll Matthíasson, doktor í geðlækningum, formaður hópsins</span></li> <li><span>Engilbert Sigurðsson, prófessor í geðlækningum í Háskóla Íslands</span></li> <li><span>Nanna Briem, forstöðumaður geðþjónustu LSH</span></li> <li><span>Liv Anna Gunnell, sviðstjóri sálfræðiþjónustu Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu</span></li> <li><span>Héðinn Unnsteinsson, formaður Geðhjálpar</span></li> <li><span>Sigríður Gísladóttir, aðstandandi&nbsp;</span></li> <li><span>Sigurlín H. Kjartansdóttir, sálfræðingur, frá Heilbrigðisstofnun Austurlands</span></li> <li><span>Guðlaug U. Þorsteinsdóttir, frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Gígja Skúladóttir, hjúkrunarfræðingur frá Vinafélaginu, áhugafólk um nýja hugsun í geðheilbrigðismálum á Íslandi</span></li> <li><span>Gísli Kort Kristófersson, dósent í hjúkrunarfræði, Háskólanum á Akureyri</span></li> <li><span>Auður Axelsdóttir, fyrir hönd Hugarafls</span></li> <li><span>Ólöf Elsa Björnsdóttir, hjúkrunar- og lýðheilsufræðingur, frá embætti landlæknis</span></li> <li><span>Anna Birgit Ómarsdóttir, frá heilbrigðisráðuneytinu</span></li> <li><span>Helga Sif Friðjónsdóttir, frá heilbrigðisráðuneytinu</span></li> <li><span>Ingibjörg Sveinsdóttir, frá heilbrigðisráðuneytinu</span></li> </ul> <p><span>Samráðshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 28. febrúar 2022.<br /> </span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og vaktþjónustu dýralækna<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og vaktþjónustu dýralækna. Markmið vinnunar er að tryggja dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum og þjónustu utan dagvinnutíma á hagkvæman og aðgengilegan hátt, með áherslu á velferð dýra. Í því sambandi er gert ráð fyrir að m.a. verði litið til endurskipulagningar vaktsvæða og til annarra lausna, svo sem fjarþjónustu og miðlægrar símsvörunar. Hópnum er jafnframt falið að kanna möguleika þess að endurskoða aðskilað eftirlits og þjónustu, þar sem erfitt getur reynst að manna stöður á dreifbýlli svæðum, og aðskilnað þjónustu milli gæludýra og búfjár. Ekki er gert ráð fyrir auknum fjármunum til þessara verkefna í fjármálaáætlun 2020-2024 og taka þarf tillit til þess í vinnu hópsins.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> </span></p> <ul> <li><span>Steingrímur Ari Arason, skipaður formaður án tilnefningar, </span></li> <li><span>Sigurborg Daðadóttir, tilnefnd af Matvælastofnun, </span><span></span></li> <li><span>Gísli Sverrir Halldórsson, tilnefndur af Dýralæknafélagi Íslands,</span></li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um framtíðarstefnu um samræmt námsmat<span></span> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hlutverk samráðshóps helstu hagsmunaaðila um framkvæmd og fyrirkomulag nýs matsferils felst m.a. í að&nbsp;rýna og koma með athugasemdir eða tillögur til breytinga á þróun, ferli og fyrirkomulagi þess námsmats sem hannað verður í stað núverandi samræmdra könnunarprófa. Gert er ráð fyrir að samráðshópurinn starfi til ársloka 2023 en stefnt er að því að vorið 2022 liggi fyrir tilllaga að fyrirkomulagi og skipan á samræmdu námsmati og að formleg innleiðing þess hefjist frá og með hausti 2022.</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Samráðshópurinn mun verða verkefnisstjórn skipaðri sérfræðingum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Menntamálastofnunar til stuðnings og ráðgjafar&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Samráðshópurinn er svo skipaður:</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Aðalmenn:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jón Páll Haraldsson, tilnefndur af Skólastjórafélagi Íslands,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eðvald Einar Stefánsson, tilnefndur af Umboðsmanni barna,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Arnarsson, tilnefndur af Grunni, samtökum fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum sveitarfélaga,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Amalía Björnsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigríður Björk Einarsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Perla Eyfjörð Arnardóttir, tilnefnd af Samfés, landssamtökum félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi.</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Varamenn:</span></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Linda Heiðarsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Skólastjórafélagi Íslands,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðríður Bolladóttir, tilnefnd af Umboðsmanni barna,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Soffía Vagnsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jens Guðjón Einarsson, tilnefndur af Félagi grunnskólakennara,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðmundur Torfi Heimisson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þorvar Hafsteinsson, tilnefndur af Heimili og skóla,</span></li> <li><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Victoría Hera Häsler, tilnefnd af Samfés, landssamtökum félagsmiðstöðva og ungmennahúsa á Íslandi.</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;</span></p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um fráveitur<p>Skipaður 29. mars 2022<br /> Í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf er kveðið á um að Ísland verði í fararbroddi í umhverfismálum á alþjóðavísu og að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir stórátaki í samvinnu við sveitarfélög í frárennslismálum þannig að þau standist ítrustu kröfur náttúruverndar um allt land eigi síðar en 2028. Fyrirhugað er að setja nýja reglugerð um fráveitur og skólphreinsun í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. <br /> <br /> Megintilgangur hópsins er að efla samráð og samvinnu varðandi fráveitur og skólphreinsun. Fyrsta verk samráðshópsins verður að fjalla um reglugerðina.<br /> <br /> Samráðshópnum verður auk þess m.a. falið að: <br /> - fjalla um kostnað og fjármögnunarleiðir fyrir sveitarfélög, greina mögulegar leiðir til að draga úr kostnaðaráhrifum, útfæra áætlun og tímaramma í samræmi við kröfur reglugerðarinnar,<br /> - fjalla um áherslur varðandi fráveitustyrki, örplast og nýja nálgun eins og blágrænar ofanvatnslausnir og vinna að sameiginlegum lausnum,<br /> - skoða möguleika á uppbyggingarverkefnum, þróun mannvirkja, nýsköpun og fjalla um bestu aðgengilegu tækni,<br /> - benda sveitarfélögum á möguleika á að sækja um innlenda og erlendra styrki til fráveituframkvæmda og nýsköpunar á því sviði fráveitumála og<br /> - fjalla um aukna nýtingu seyru sem fellur til hjá fráveitum, greina hvaða möguleikar eru til að nýta seyru og setja upp tímasetta áætlun með þeim sem seyra fellur til hjá og þeirra sem geta nýtt seyru.<br /> <br /> Við vinnu sína skal samráðshópsins hafa m.a. samráð við vatnaráð og Umhverfisstofnun og taka mið af aðgerðum í aðgerðaáætlun vatnaáætlunar. Samráðshópurinn skal a.m.k. einu sinni á ári upplýsa ráðuneytið og Sambands íslenskra sveitarfélaga um stöðu mála.<br /> <br /> Samráðshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Kjartan Ingvarsson, formaður,</p> <p><strong><span><strong>Samkvæmt tilnefningu innviðaráðuneytis</strong><br /> </span></strong><span>Eiríkur Benónýsson</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Halla Einarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga</strong><br /> Guðjón Bragason</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samorku</strong><br /> Fjóla Jóhannesdóttir</p> <p >Með starfshópnum starfa eftir atvikum Hólmfríður Þorsteinsdóttir og Sigurbjörg Sæmundsdóttir.</p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um inntöku vistmanna á Hjúkrunarheimilið Sóltún<p>Hver fulltrúi situr í samráðshópnum í þrjú ár, þó þannig að einungis er skipt um einn aðila á ári.</p> <h4>Hópinn skipa</h4> <ul> <li>Anna Birna Jensdóttir, tiln. af Hjúkrunarheimilinu Sóltúni</li> <li>Ingibjörg Hjaltadóttir, tiln. af öldrunarþjónustu Landspítala</li> <li>Unnur Kristín Sigurðardóttir, tiln. af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> </ul> <p><em>Hópurinn var skipaður 10. október 2001</em>.</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um málefni Hljóðbókasafns Íslands 2018-2022<p>Samráðshópur um málefni Hljóðbókasafns Íslands starfar skv. ákvæði 17. gr. bókasafnalaga nr. 150/2012. Samráðshópurinn er forstöðumanni Hljóðbókasafns Íslands til samráðs og ráðgjafar um stefnu safnsins og önnur málefni sem varðar starfsemi þess og situr forstöðumaðurinn fundi hópsins með málfrelsi og tillögurétt.</p> <p>Samráðshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Kristinn Halldór Einarsson formaður, tilnefndur af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskerta á Íslandi,</li> <li>Sigrún Huld Auðunsdóttir varaformaður, tilnefnd af Félagi íslenskra sérkennara,</li> <li>Snævar Ívarsson tilnefndur af Félagi lesblindra á Íslandi,</li> <li>Andrea Dan Árnadóttir tilnefnd af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Halldór Sævar Guðbergsson tilnefndur af Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.</li> </ul> <p>Varamenn eru:</p> <ul> <li>Arnheiður Björnsdóttir tilnefnd af Blindrafélaginu, samtökum blindra og sjónskerta á Íslandi,</li> <li>Jónína Rós Guðmundsdóttir tilnefnd af Félagi íslenskra sérkennara,</li> <li>Ásta Guðrún Sveinsdóttir tilnefnd af Félagi lesblindra á Íslandi,</li> <li>Helgi Sigurbjörnsson tilnefndur af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða,</li> <li>Ásdís Þórðardóttir tilnefnd af Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga.</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um nám fullorðinna<p><span>Samráðshópur um ýmis fagleg málefni sem tengjast námi þeirra fullorðnu&nbsp;einstaklinga sem tilheyra markhópi laga nr. 27/ 2010 um framhaldsfræðslu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Samráðshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Aðalmenn:</p> <p><span>Hulda Anna Arnljótsdóttir, formaður, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Ólafur Grétar Kristjánsson, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Gísli Rúnar Pálmason, án tilnefningar</span></p> <p><span>Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,<br /> </span></p> <p>Bryndís Kristín Williams, tilnefnd af Kvasir,</p> <p>Eyrún Björk Valsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands,</p> <p>Guðríður Arnardóttir, tilnefnd af Félagi framhaldsskólakennara,</p> <p><span>Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, tilnefnd af&nbsp;&nbsp;Menntavísindasviði Háskóla Íslands,<br /> </span></p> <p><span>Gunnar Þorbergur Gylfason, tilnefndur af velferðarráðuneyti,<br /> </span></p> <p><span>Halldór Sævar Guðbergsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands,<br /> </span></p> <p><span>Helga Gísladóttir, tilnefnd af&nbsp;Fjölmennt,<br /> </span></p> <p><span>Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, tilnefnd af Innflytjendaráði,<br /> </span></p> <p><span>Hrafnhildur Tómasdóttir, tilnefnd af&nbsp;Vinnumálastofnun,<br /> </span></p> <p><span>Inga Rún Ólafsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> </span></p> <p><span>Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af&nbsp;BSRB,<br /> </span></p> <p><span>Kjartan Hreinsson, tilnefndur af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,<br /> </span></p> <p><span>Margrét Kristjana Sverrisdóttir, tilnefnd af Rannís,<br /> </span></p> <p><span>Steingrímur A Jónsson, tilnefndur af&nbsp;</span>Menntamálastofnun,</p> <p><span>Sveinn Aðalsteinsson, tilnefndur af&nbsp;Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,<br /> </span></p> <p><span>Þór Pálsson, tilnefndur af&nbsp;Skólameistarafélagi Íslands.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Varamenn:</span></p> <p>Sigríður Lára Ásbergsdóttir, varaformaður, án tilnefningar,<br /> Sonja Dögg Pálsdóttir, án tilnefningar,</p> <p>Stefán Stefánsson, án tilnefningar,</p> <p>&nbsp;</p> <p>Anna María Gunnarsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Félagi framhaldsskólakennara</p> <p>Áslaug Hulda Jónsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Samtökum atvinnulífsins,</p> <p>Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</p> <p>Dóra Stefánsdóttir, tilnefnd af Rannís,</p> <p>Fjóla María Lárusdóttir, tilnefnd af&nbsp;Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,</p> <p>Guðrún Stella Gissurardóttir, tilnefnd af&nbsp;Vinnumálastofnun,</p> <p>Guðrún Sæmundsdóttir, tilnefnd af&nbsp;Öryrkjabandalagi Íslands,</p> <p>Halldór Þór Grönvold, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands,</p> <p>Jón Ingvar Kjaran, tilnefndur af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,</p> <p>Klara Soffía Baldursd. Briem, tilnefnd af velferðarráðuneyti,</p> <p>Kolfinna Jóhannesdóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun,</p> <p>Luciano Domingues Dutra, tilnefndur af&nbsp;Innflytjendaráði,</p> <p>Margrét Friðriksdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,</p> <p>Ólafur Páll Jónsson, tilnefndur af&nbsp;Fjölmennt,</p> <p>Steinunn Valdís Óskarsdóttir, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,</p> <p>Svanhildur Dalla Ólafsdóttir, tilnefnd af&nbsp;BSRB,</p> <p>Valgeir Blöndal Magnússon, tilnefndur af&nbsp;Kvasir.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um sjúkraflug, samkvæmt tillögu starfshóps frá 2018, um aukna aðkomu þyrlna að sjúkraflugi<p><span>Samráðhópurinn hefur það verkefni að:</span></p> <ul> <li><span>Samræma verklag í þeim tilgangi að stytta viðbragðstíma og tryggja rétt viðbragð.</span></li> <li><span>Bæta og samræma skráningu allra viðbragðsaðila.</span></li> <li><span>Móta framtíðarfyrirkomulag samráðs aðila þannig að unnið verði að sífelldum endurbótum á samræmingu og skráningu.</span></li> <li><span>Sérstaklega verði skoðað hvort stytta megi biðtíma eftir sjúkraflugi þar sem hann er lengstur og eru Vestmannaeyjar þar ofarlega á blaði.</span></li> <li><span>Greindir verði helstu veikleikar hvað varðar öryggi sjúklinga á landsbyggðinni og hvernig takast má á við þessa veikleika með breyttu skipulagi sjúkraflugs.&nbsp;</span></li> <li><span>Skoða hvort flugvél LHG geti nýst við að efla sjúkraflug.</span></li> <li>Meta forsendur og kröfur til sjúkraflugs og skoða faglegan ávinning af aukinni aðkomu LHG að sjúkraflugi borið saman við tillögu um tilraunaverkefni með sjálfstæða sjúkraþyrlu og útboð þar um.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>Samráðshópinn skipa</strong></p> <ul> <li><span>Hjördís Garðarsdottir, tiln. af Neyðarlínunni</span></li> <li><span>Íris Róbertsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Leifur Hallgrímsson, tiln. af Mýflugi</span></li> <li><span>Auðunn F. Kristinsson, tiln. af Landhelgisgæslu Íslands</span></li> <li><span>Björn Gunnarsson, tiln. af Sjúkrahúsinu á Akureyri</span></li> <li><span>Viðar Magnússon, án tilnefningar</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><span>Fulltrúar heilbrigðisráðuneytisins í samráðshópnum eru Helga Harðardóttir sem leiðir vinnu hópsins og Jón Magnús Kristjánsson.</span></p> <p>Samráðshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 20. júní 2022.&nbsp;<span>Gert er ráð fyrir að hópurinn skili ráðherra minnisblaði um framvindu og niðurstöðu hópsins í lok árs 2022.</span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um skólahald vegna heimsfaraldurs kórónaveiru (COVID-19)<span></span> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hlutverk samráðshópsins er að fjalla um samræmd viðbrögð helstu hagsmunaaðila ef til samkomubanns kemur og er lögð áhersla á að hann vinni náið saman að því mikilvæga samfélagslega verkefni að halda uppi námi og kennslu við þær aðstæður.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Samráðshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Aðalmenn:</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Steinunn Gestsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eyjólfur Guðmundsson, tilnefndur af Háskólanum á Akureyri,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ari Kristinn Jónsson, tilnefndur af Háskólanum í Reykjavík,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðmunda Smáradóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jóhann Haukur Björnsson, tilnefndur af Listaháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Dagný Kristinsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Bifröst,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hjördís Gísladóttir, tilnefnd af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Arnór Guðmundsson, tilnefndur af Menntamálastofnun,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, tilnefnd af Heimili og skóla</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Lára Stefánsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigurður Sigurjónsson, tilnefndur af Félagi stjórnenda leikskóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðjón Hreinn Hauksson, tilnefndur af Félagi framhaldsskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Haraldur F. Gíslason, tilnefndur af Félagi leikskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þorsteinn Sæberg, tilnefndur af Skólastjórafélagi Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigrún Grendal Jóhannesdóttir, tilnefnd af Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eðvald Einar Stefánsson, tilnefndur af Umboðsmanni barna,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Victor Berg Guðmundsson, tilnefndur af Samfés,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Jóhanna Steina Matthíasdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigrún Jónsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum íslenskra stúdenta,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðrún Vala Elísdóttir, tilnefnd af Leikn - samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sólveig Hildur Björnsdóttir, tilnefnd af Kvasir, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Grímsson, tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Arnarson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sólrún Sumarliðadóttir, tilnefnd af Félagi íslenskra hljómlistarmanna,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Kolbrún Þ. Pálsdóttir, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Júlíana Rún Indriðadóttir, tilnefnd af Samtökum tónlistarskólastjóra,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Samtökum sjálfstæðra skóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Nilsina Larsen Einarsdóttir, tilnefnd af UNICEF Íslandi.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Varamenn:</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Róbert Haraldsson, tilnefndur af Háskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Rannveig Björnsdóttir, tilnefnd af Háskólanum á Akureyri,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ragnhildur Helgadóttir, tilnefnd af Háskólanum í Reykjavík,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðjón Helgi Þorvaldsson, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sóley Björt Guðmundsdóttir, tilnefnd af Listaháskóla Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Bjarni Kristófer Kristjánsson, tilnefndur af Hólaskóla - Háskólanum á Hólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Harpa Pálmadóttir, tilnefnd af Menntamálastofnun,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þórður Ingi Scheving Bjarnason, tilnefndur af Heimili og skóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Kristinn Þorsteinsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Sigrún Hulda Jónsdóttir, tilnefnd af Félagi stjórnenda leikskóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ingibjörg Karlsdóttir, tilnefnd af Félagi framhaldsskólakennara,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ingunn Ósk Sturludóttir, tilnefnd af Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Guðríður Bolladóttir, tilnefndur af Umboðsmanni barna,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Svava Gunnarsdóttir, tilnefnd af Samfés,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Hrafn Splidt Þorvaldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helgi Þorbjörn Svavarsson, tilnefndur af Leikn - samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Vigdís Þyri Ásmundsdóttir, tilnefnd af Kvasir, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, tilnefnd af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,<br /> </span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Ríkey Sigurbjörnsdóttir, tilnefnd af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Stefán S. Stefánsson, tilnefndur af Félagi íslenskra hljómlistarmanna,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Helga Sighvatsdóttir, tilnefnd af Samtökum tónlistarskólastjóra,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Gísli Rúnar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum sjálfstæðra skóla,</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Eva Bjarnadóttir, tilnefnd af UNICEF Íslandi.</span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um stefnumótun í íþróttamálum<p>Samráðshópur í íþróttamálum fylgir stefnu í íþróttamálum til ársins 2030 eftir, fjallar um markmið og aðgerðir stefnunnar og gerir tillögur um útfærslu.</p> <p>Samráðshópurinn er þannig skipaður:</p> <p>Aðalmenn:</p> <ul> <li>Örvar Ólafsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Soffía Ámundadóttir, án tilnefningar</li> <li>Auður Inga Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Ungmennafélagi Íslands</li> <li>Þórey Edda Elísdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands</li> <li>Bragi Bjarnason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Valgerður Þórunn Bjarnadóttir, án tilnefningar</li> <li>Haukur Valtýsson, tilnefndur af Ungmennafélagi Íslands</li> <li>Viðar Garðarsson, tilnefndur af Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands</li> <li>Jóhanna M. Hjartardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p><span>Skipunartími er frá 8. maí 2020 til 7. maí 2024.</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðshópur um verkefnið Matarauður Íslands<p>Samráðshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að vera faglegt bakland verkefnastjórnar og verkefnisstjóra Matarauðs Íslands og vinna verkefnum þess brautargengi og vera hluti af umræðu um íslenska matvælaframleiðslu og vöruþróun henni tengdri. </p> <p>Í samráðshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Páll Rafnar Þorsteinsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Ragnheiður Héðinsdóttir, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins</li> <li>Sigurður Daði Friðriksson, tilnefndur af Menntaskólanum í Kópavogi /Hótel- og matvælaskólanum</li> <li>Tjörvi Bjarnason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands</li> <li>Alda Þrastardóttir, tilnefnd af Ferðamálastofu</li> <li>Hildur Harðardóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun</li> <li>Hólmfríður Þorgeirsdóttir, tilnefnd af Embætti landlæknis</li> <li>Arnljótur Bjarki Bergsson, tilnefndur af Matís ohf.</li> <li>Grímur E. Ólafsson, tilnefndur af Matvælastofnun</li> <li>Einar Gunnar Guðmundsson, tilnefndur af Landbúnaðarklasanum</li> <li>Kristín María Sigþórsdóttir, tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands</li> <li>Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi</li> <li>Benedikt Benediktsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Guðný Káradóttir, tilnefnd af Íslandsstofu.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi<span></span> <p><span>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998087.html">7. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi</a></span><span>, skal sérstök samráðsnefnd sem skipuð er fulltrúum eftirlitsskyldra aðila starfa í tengslum við Fjármálaeftirlitið.</span></p> <p><span>Ráðherra skipar í samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila til þriggja ára í senn eftir tilnefningum eftirlitsskyldra aðila. Í nefndinni eiga sæti þrír menn tilnefndir af Samtökum banka og verðbréfafyrirtækja, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra sparisjóða, einn tilnefndur af Sambandi íslenskra tryggingafélaga, einn tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða og einn maður tilnefndur sameiginlega af félögum og einstaklingum sem stunda miðlun vátrygginga, Kvótaþingi Íslands, Verðbréfaþingi Íslands og Verðbréfaskráningu Íslands.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><strong>Í nefndinni sitja (skipuð 2021-2025):&nbsp;</strong></p> <ul> <li><span>Ásgeir H. Reykfjörð Gylfason, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Helgi Bjarnason, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Íris Ösp Björnsdóttir, tilnefnd af hálfu annarra eftirlitsskyldra aðila</span></li> <li><span>Jón Guðni Ómarsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja</span></li> <li><span>Þórey Sigríður Þórðardóttir, tilnefnd af landssamtökum lífeyrissjóða</span></li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt lögum um gjaldtöku vegna umboðsmanns skuldara<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011166.html">3. gr. laga nr. 166/2011, um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara,</a> skal ráðherra skipa fjögurra manna samráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt tilnefningum til þriggja ára í senn. Hlutverk samráðsnefndarinnar er að fjalla um skýrslu umboðsmanns skuldara skv. 2. gr. og skila áliti um skýrsluna til umboðsmanns skuldara.</p> <h4>Nefndina skipa</h4> <ul> <li>Katrín Oddsdóttir, tiln. af ÍL sjóði.</li> <li>Ásta Ásgeirsdóttir, tiln. af Landssamtökum lífeyrissjóða</li> <li>Bernhard Bernhardsson, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> <li>Yngvi Örn Kristinsson, tiln. af Samtökum fjármálafyrirtækja</li> </ul> <p>Skipuð af félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra 1. desember 2021 til þriggja ára.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um opinber fjármál<p>Nefndin tók við starfi samráðsnefndar um efnahagsmál (SUE) sem jafnframt lét af störfum. Fjármála- og efnahagsráðuneytið skipar þrjá fulltrúa, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið einn og Samband íslenskra sveitarfélaga fjóra. </p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Eiríkur Benónýsson, innviðaráðuneytinu</li> <li>Björn Þór Hermannsson, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Dóróthea Jóhannsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> <li>Helga Jónsdóttir, fjármála- og efnahagsráðuneytinu</li> </ul> <p>Frá sveitarfélögum:</p> <ul> <li>Sigurður Ármann Snævarr, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Brynja Kolbrún Pétursdóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li> Rósa Steingrímsdóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Halldóra Káradóttir, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd til að fylgjast með framkvæmd samkomulags um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms 2019 - 2021<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p dir="LTR">Samkvæmt 5. gr. samkomulags um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms 2019 - 2021, sem undirritað var þann 3. desember 2018, skipar ráðuneytið yður hér með í samráðsnefnd sem hefur það hlutverk að fylgjast með framkvæmd samkomulagsins. </p> <p dir="LTR">&nbsp;</p> <p dir="LTR">Samráðsnefndin er þannig skipuð: </p> <p dir="LTR">Jón Vilberg Guðjónsson, án tilnefningar </p> <p dir="LTR">Íva Sigrún Björnsdóttir, án tilnefningar </p> <p dir="LTR">Sigfríður Björnsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </p> <p dir="LTR">Guðjón Bragason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga </p> <p dir="LTR">Gústav Aron Gústavsson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. </p> <p dir="LTR"><span>Skipunartími er 31. janúar 2019 til 31. desember 2021. </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um fiskeldi<p>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað Samráðsnefnd um fiskeldi sem starfar samkvæmt 4. gr.&nbsp; laga nr. 71/2008, um fiskeldi, með síðari breytingum og er stjórnvöldum til ráðgjafar vegna málefna fiskeldis og skal taka til umfjöllunar hvaðeina sem málaflokkinn snertir. Í því felst m.a. að leggja mat á forsendur og úrvinnslu þeirra gagna sem áhættumat erfðablöndunar byggist á.</p> <p>Í nefndinni eiga sæti sex fulltrúar sem ráðherra skipar til fjögurra ára í senn. Einn fulltrúi skal skipaður án tilnefningar og er hann formaður, einn samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunnar, einn samkvæmt tilnefningu samtaka fiskeldisfyrirtækja, einn samkvæmt tilnefningu Landsambands veiðifélaga, einn samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga og einn samkvæmt tilnefningu umhverfis- og auðlindaráðherra. Fulltrúar til vara skulu skipaðir með sama hætti. Samráðsnefnd um fiskeldi starfar samkvæmt lögum nr. 71/2008, með síðari&nbsp; breytingum og reglugerð settri samkvæmt þeim.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp; &nbsp; Kristján Skarphéðinsson, án tilnefningar, formaður<br /> </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bjarni Jónsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, <br /> </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Ragnar Jóhannsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun, netfang: <br /> </span></li> <li><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp; &nbsp; Unnur Brá Konráðsdóttir, án tilnefningar, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Gunnar Örn Petersen, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,</span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Sólveig Rósa Ólafsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnu, </span></li> <li><span>&nbsp; &nbsp; Karl Óttar Pétursson, &nbsp;tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> </ul>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um húsnæðismál byggð á samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga<p>Samráðsnefnd um húsnæðismál er skipuð á grunni samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur og leiðbeinandi reglur velferðarráðuneytisins um sérstakan húsnæðisstuðning og úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga.</p> <p><span><em>Skipuð af félags- og húsnæðismálaráðherra 6. september 2016</em></span></p> <h4>Samráðsnefndina skipa</h4> <ul> <li> <p>Lísa Margrét Sigurðardóttir, án tilnefningar, formaður</p> </li> <li> <p>Helga Sigurjónsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</p> </li> <li> <p>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</p> </li> <li> <p>Steinunn Sigvaldadóttir, tiln. af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</p> </li> </ul> <p><em>Lísa Margrét skipuð 1. janúar 2019.</em></p> <p>Starfsmenn nefndarinnar eru: Sigrún Dögg Kvaran og Jóna Guðný Eyjólfsdóttir.&nbsp;</p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks<p>Samráðsvettvangur ríkisins, sveitarfélaga og hagsmunaaðila um málefni fatlaðs fólks. Hlutverk nefndarinnar er að vera ráðgefandi fyrir ráðherra við stefnumörkun í málefnum fatlaðs fólks.&nbsp;</p> <p>Samráðsnefndin er þannig skipuð:&nbsp;</p> <ul> <li>Þór Garðar Þórarinsson, formaður, án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Styrmir Erlingsson, án tilnefningar</li> <li>Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Valgerður Jónsdóttir , tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Þuríður Harpa Sigurðardóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands</li> <li>Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands</li> <li>Hilda Hrund Cortes, tilnefnd af fjármálaráðuneytinu</li> <li>Unnur Helga Óttarsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum Þroskahjálpar</li> <li>Sunnefa Gerhardsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum Þroskahjálpar</li> </ul>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um sjávarútvegsstefnu<span>Nefnd til að kortleggja áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi og tengdum greinum og meta þjóðhagslegan ávinning fiskveiðistjórnunarkerfisins. Nefndinni verði falið að bera saman stöðuna hér og erlendis og leggja fram tillögur til að hámarka möguleika Íslendinga til frekari árangurs og samfélagslegrar sáttar um umgjörð greinarinnar. Nefndin fjalli einnig um hvernig hægt er að auka gagnsæi í rekstri fyrirtækja í sjávarútvegi og þá sérstaklega meðal stærstu fyrirtækja landsins. Þá meti nefndin árangur af atvinnu- og byggðakvóta og strandveiðum til að styðja við atvinnulíf í landsbyggðunum.“<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <p><span>Samráðsnefnd um sjávarútvegsstefnu er þannig skipuð:<br /> 1.<span style="white-space: pre;"> </span>Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, formaður<br /> 2.<span style="white-space: pre;"> </span>Ásmundur Friðriksson, tilnefndur af Sjálfstæðisflokki<br /> 3.<span style="white-space: pre;"> </span>Stefán Vagn Stefánsson, tilnefndur af Framsóknarflokki<br /> 4.<span style="white-space: pre;"> </span>Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, tilnefnd af Vinstrihreyfingunni- grænt framboð<br /> 5.<span style="white-space: pre;"> </span>Oddný Harðardóttir, tilnefnd af Samfylkingunni<br /> 6.<span style="white-space: pre;"> </span>Mörður Áslaugarson, tilnefndur af Pírötum<br /> 7.<span style="white-space: pre;"> </span>Hanna Katrín Friðriksson, tilnefnd af Viðreisn<br /> 8.<span style="white-space: pre;"> </span>Eyjólfur Ármannsson, tilnefndur af Flokki fólksins<br /> 9.<span style="white-space: pre;"> </span>Sigurður Páll Jónsson, tilnefndur af Miðflokknum<br /> 10.<span style="white-space: pre;"> Jón Björn Hákonarson</span>, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> 11.<span style="white-space: pre;"> </span>Vífill Karlsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> 12.<span style="white-space: pre;"> </span>Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi<br /> 13.<span style="white-space: pre;"> </span>Ólafur Marteinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi<br /> 14.<span style="white-space: pre;"> </span>Arthur Bogason, tilnefndur af Landssambandi smábátasjómanna<br /> 15.<span style="white-space: pre;"> </span>Arnar Atlason, tilnefndur af Samtökum fiskframleiðenda og útflytjenda<br /> 16.<span style="white-space: pre;"> </span>Örvar Marteinsson, tilnefndur af Samtökum smærri útgerða<br /> 17.<span style="white-space: pre;"> </span>Páll Rúnar M. Kristjánsson, tilnefndur af Félagi atvinnurekenda<br /> 18.<span style="white-space: pre;"> </span>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands<br /> 19.<span style="white-space: pre;"> </span>Árni Bjarnason, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna<br /> 20.<span style="white-space: pre;"> </span>J. Snæfríður Einarsdóttir, tilnefnd af Félagi vélstjóra og málmtæknimanna<br /> 21.<span style="white-space: pre;"> </span>Sigurbjörg Árnadóttir, tilnefnd af Náttúruverndarsamtökum Íslands<br /> 22.<span style="white-space: pre;"> </span>Auður Önnu Magnúsdóttir, tilnefnd af Landvernd<br /> 23.<span style="white-space: pre;"> </span>Sigrún Perla Gísladóttir, tilnefnd af Ungum umhverfissinnum<br /> 24.<span style="white-space: pre;"> </span>Gunnar Haraldsson, formaður starfshópsins Samfélag<br /> 25.<span style="white-space: pre;"> </span>Gréta María Grétarsdóttir, formaður starfshópsins Umgengni<br /> 26.<span style="white-space: pre;"> </span>Eggert Benedikt Guðmundsson, formaður starfshópsins Aðgengi<br /> 27.<span style="white-space: pre;"> </span>Ingunn Agnes Kro, formaður starfshópsins Tækifæri</span></p> <p><span>28. Gunnar Ingiberg Guðmundsson,&nbsp; tilnefndur af Strandveiðifélagi Íslands</span></p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um skipulagningu eftirlits með veiðum erlendra skipa<p>Í júní 2018 skilaði starfshópur er skipaður var fulltrúum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands álitsgerð um eftirlit með veiðum erlendra skipa í íslenskri lögsögu. Meðal tillagna hópsins var að sett yrði á stofn samráðsnefnd ráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslunnar sem komi saman minnst tvisvar á ári, fyrir upphaf loðnuvertíðar og aftur að vori, og móti áherslur og fyrirkomulag eftirlits með fiskveiðum erlendra skipa. Verkefni samráðsnefndarinnar myndu einnig ná til þess að móta heildarstefnu í eftirliti með veiðum innlendra skipa.</p> <p>Í upphafi verður nefndinni falið að leggja drög að reglugerð um sameiginlega eftirlitsstöð og setja viðmið um lágmarkstíðni eftirlits bæði erlendra skipa sem og innlendra.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð: </p> <ul> <li>Brynhildur Benediktsdóttir, skipuð formaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Sóley Kaldal, skipað varaformaður án tilnefningar&nbsp;</li> <li>Viðar Ólason, tilnefndur af Fiskistofu&nbsp;</li> <li>Ásgrímur L. Ásgrímsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um stafræna þróun hins opinbera<span>Fyrir hönd samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga (Jónsmessunefndar) hefur samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga um stafræna þróun hins opinbera verið sett á laggirnar.<br /> <br /> Hlutverk samráðsnefndarinnar er tvíþætt. Annars vegar að miðla upplýsingum um stafræna þróun milli ráðuneyta og sveitarfélaga til að stuðla að bættri yfirsýn og hagnýtingu stafrænna lausna hins opinbera og hins vegar að styrkja samstarf við veitingu þjónustuferla í gegnum Ísland.is.<br /> <br /> Samráðsnefndin er á forræði Jónsmessunefndar. Nefndin samþykkir árlegar starfsáætlanir hennar og fylgist með framgangi þeirra. Fulltrúar ríkis og sveitarfélaga skiptast á að veita nefndinni forystu til 12 mánaða í senn. Samráðsnefndin fundar eins oft og þurfa þykir, skipar undirhópa og kallar til sín sérfræðinga m.a. frá öðrum ráðuneytum eftir þörfum.<br /> <br /> Eftirtaldir aðal- og varafulltrúar skipa samráðsnefndina.<br /> <br /> Innviðaráðuneyti<br /> Árni Sverrir Hafsteinsson, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála (aðalfulltrúi).<br /> Anna G. Ólafsdóttir, sérfræðingur á skrifstofu sveitarfélaga og byggðamála (varafulltrúi).<br /> <br /> Fjármála- og efnahagsráðuneyti<br /> Einar Gunnar Thoroddsen, sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta (aðalfulltrúi).&nbsp;<br /> Íris Huld Christersdóttir, sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta (varafulltrúi).&nbsp;<br /> <br /> Verkefnisstofa um stafrænt Ísland<br /> Hólmfríður Sigríður Jónsdóttir, sérfræðingur á Verkefnastofu um stafrænt Ísland (aðalfulltrúi).<br /> Gunnar Ingi Reykjalín Sveinsson, vörustjóri á Verkefnastofu um stafrænt Ísland (varafulltrúi).&nbsp;<br /> <br /> Samband íslenskra sveitarfélaga<br /> Fjóla María Ágústsdóttir, leiðtogi stafræns þróunarteymis og breytingastjóri á þróunar- og alþjóðasviði (aðalfulltrúi).<br /> Hrund Valgeirsdóttir, verkefnisstjóri í stafrænni umbreytingu á þróunar- og alþjóðasviði (varafulltrúi).&nbsp;<br /> <br /> Reykjavíkurborg<br /> Óskar Sandholt, sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs (aðalfulltrúi).<br /> Karen María Jónsdóttur, skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra þjónustu- og nýsköpunarsviðs (varafulltrúi).<br /> <br /> Fjármála- og efnahagsráðuneyti leggur nefndinni til starfsmann. <br /> </span> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html#G51a">3. mgr. 51. gr. a. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980</a>, með síðari breytingum, skal velferðarráðherra skipa sérstaka samráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði sem skipuð skal fulltrúum samkvæmt tilnefningum frá <a href="http://www.almannavarnir.is/" target="_blank">Almannavörnum ríkisins</a>, <a href="https://www.hms.is/brunavarnir/brunavarnir/" target="_blank">Brunamálastofnun</a>, <a href="http://www.umhverfisstofnun.is/" target="_blank">Umhverfisstofnun</a> og <a href="http://www.vinnueftirlit.is/" target="_blank">Vinnueftirliti ríkisins</a>. Fulltrúi Vinnueftirlits ríkisins veitir samráðsnefndinni formennsku og sér um að kalla nefndina saman.</p> <h4>Samráðsnefndina skipa</h4> <ul> <li>Guðmundur Mar Magnússon, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins, formaður</li> <li>Ásgrímur Eiríksson, tiln. af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun</li> <li>Elísabet Pálmadóttir, tiln. af ríkislögreglustjóra</li> <li>Halla Einarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Svava Jónsdóttir, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Silvá Kjærnested, tiln. af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun</li> <li>Ágúst Gunnar Gylfason, tiln. af ríkislögreglustjóra</li> <li>Einar Halldórsson, tiln. af Umhverfisstofnun<br /> <br /> </li> </ul> <p><em>Samráðsnefndin er skipuð af félags- og barnamálaráðherra frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2025.</em></p> <br /> <br /> "Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga<p>Samráðsnefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/138a/2008160.html#G2">2. gr. laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, nr. 160/2008</a>.</p> <p>Hlutverk nefndarinnar er að vera velferðarráðherra og forstjóra Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga til ráðgjafar um fagleg málefni og gjaldtöku.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Helgi Hjörvar, skipaður af velferðarráðherra, formaður</li> <li>Guðrún Sigurjónsdóttir, skipuð af velferðarráðherra</li> <li>Kristinn Halldór Einarsson, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Ragnheiður Bóasdóttir, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Garðar Páll Vignisson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Þór Garðar Þórarinsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Gunnar Alexander Ólafsson, skipaður af velferðarráðherra</li> <li>Ágústa Eir Gunnarsdóttir, tiln. af Blindrafélaginu</li> <li>Friðgeir Jóhannesson, tiln. af Daufblindrafélagi Íslands</li> <li>Guðni Olgeirsson, tiln. af mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> <li>Svanlaug Guðnadóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <p> </p> <p><em>Samráðsnefndin var skipuð 4. mars 2009.</em></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamráðsnefnd vegna krafna Bandaríkjanna um vernd sjávarspendýra við fiskveiðar og eldi<p>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað samráðshóp um innleiðingu Bandaríkjanna á reglum varðandi innflutning sjávarafurða.<br /> Samráðshópnum er ætlað að vera til ráðgjafar um samskipti íslenskra stjórnvalda við Bandaríkin vegna málsins, vera vettvangur til skoðanaskipta og mótunar viðbragða sem og að miðla upplýsingum til greinarinnar um kröfur Bandaríkjanna um aðgerðir til að lágmarka áhrif fiskveiða og fiskeldis á sjávarspendýr.&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>Brynhildur Benediktsdóttir, formaður, án tilnefningar,</li> <li>Bárður Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum smærri útgerða,</li> <li>Guðjón Már Sigurðsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun,</li> <li>Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,&nbsp;</li> <li>Nína Björk Jónsdóttir, tilnefnd af utanríkisráðuneyti</li> <li>Viðar Ólason, tilnefndur af Fiskistofu</li> <li>Þorlákur Halldórsson, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsteymi ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað samráðsteymi ríkis og sveitarfélaga á Suðurnesjum sem hefur það að markmiði að gera ríki og sveitarfélög færari um að bregðast við þenslu á svæðinu. Teymið er skipað með vísan til aðgerðar C.16 í byggðaáætlun og er verkefni teymisins að draga fram helstu áskoranir á svæðinu og leiða saman lykilaðila varðandi þær aðgerðir er þyrfti að fara í til skemmri og lengri tíma.&nbsp;</span></p> <p>Það felur meðal annars í sér að:</p> <ul> <li>draga fram áskoranir sem svæðið stendur frammi fyrir,</li> <li>fylgjast með aðgerðaráætlunum stjórnvalda um málefni svæðisins,</li> <li>fara yfir tillögur í fjármálaáætlun og fjárlögum hvers árs,</li> <li>skapa umræður og skoðanaskipti, efla upplýsingagjöf og tiltæka tölfræðigrunna svo vinna megi að málefnum svæðisins á traustum grundvelli.</li> </ul> <p>Samráðsteymið er þannig skipað:</p> <ul> <li>Sigtryggur Magnason, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, formaður.</li> <li>Anna Katrín Einarsdóttir, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti</li> <li>Alfa Dröfn Jóhannsdóttir, Byggðastofnun</li> <li>Ásgeir Eiríksson, Sveitarfélagið Vogar</li> <li>Berglind Kristinsdóttir, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum</li> <li>Björn Helgi Barkarson, umhverfis- og auðlindaráðuneyti</li> <li>Fannar Jónasson, Grindavíkurbær</li> <li>Jón Þór Þorvaldsson, félagsmálaráðuneyti</li> <li>Kjartan Már Kjartansson, Reykjanesbær</li> <li>Magnús Stefánsson, Suðurnesjabær</li> <li>María Sæmundsdóttir, heilbrigðisráðuneyti</li> <li>Marsilía Dröfn Sigurðardóttir, dómsmálaráðuneyti</li> <li>Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir, utanríkisráðuneyti</li> <li>Pétur Berg Matthíasson, forsætisráðuneyti</li> <li>Steinunn Sigvaldadóttir, fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Þórarinn Sólmundarson, mennta- og menningarmálaráðuneyti</li> </ul> <p><span>Teymið er skipað frá 7.9.2020&nbsp;til tveggja ára en takmarkast þó við ákvörðun ráðherra eða embættistíma hans.</span></p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsvettvangur um hagræðingu úrslita kappleikja<p>Samráðsvettvangur um hagræðingu úrslita kappleikja er skipaður skv.13. gr. alþjóðasamnings um hagræðingu úrslita í íþróttakeppnum og niðurstöðum starfshóps sem skipaður var í júlí 2015 og skilaði ráðherra tillögum á árinu 2019.</p> <p>Hópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Örvar Ólafsson, formaður, án tilnefningar</li> <li>Pétur Hrafn Sigurðsson, tilnefndur af Íslenskum getraunum</li> <li>Fanney Óskarsdóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti</li> <li>Sólberg S. Bjarnason, tilnefndur af ríkislögreglustjóra</li> <li>Líney Rut Halldórsdóttir, tilnefnd af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands</li> <li>Þorvaldur Ingimundarson, tilnefndur af Knattspyrnusamabandi Íslands</li> </ul> <div><span>Skipunartími er til 31. desember 2023.</span></div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamráðsvettvangur um loftslagsaðgerðir í landbúnaði og landnotkun<p><span>Matvælaráðherra hefur skipað samráðsvettvang um loftslagsaðgerðir í landbúnaði og landnotkun. Tilgangur með skipan vettvangsins er að bæta upplýsingaflæði, byggja upp traust, bæta gögn varðandi losun og bindingu gróðurhúsalofttegunda og samþætta aðgerðir í landbúnaði og landnotkun í þágu loftslags og vegna aðlögunar að loftslagsbreytingum. Hlutverk samráðsvettvangsins er:</span></p> <p><span><br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að hafa hverju sinni yfirsýn yfir rannsóknir sem unnið er að og stöðu þekkingar,&nbsp;<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að hafa yfirsýn yfir losunarbókhald landnotkunar og landbúnaðar,&nbsp;<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að leggja mat á stöðu og þróun loftslagsaðgerða í landbúnaði og landnotkun,&nbsp;<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að gera tillögur um aðgerðir í loftslagsmálum í landbúnaði og tengdri landnotkun,<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að fjalla um og gera tillögur um útfærslur aðgerða og leiðir til að stuðla að framgangi þeirra,<br /> ·<span style="white-space:pre;"> </span>að fjalla um samspil landnotkunar, landbúnaðar og aðlögunar að loftslagsbreytingum</span></p> <p><span><br /> Í samráðsvettvangnum eiga sæti:</span></p> <p><span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Björn Helgi Barkarson, formaður, tilnefndur af&nbsp; matvælaráðherra, &nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Bryndís Eiríksdóttir, tilnefnd af matvælaráðherra, <br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Vanda Úlfrún Hellsing, tilnefnd af umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, <br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Jóhann Þórsson, tilnefndur af Landgræðslunni, <br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Úlfur Óskarsson, tilnefndur af Skógræktinni, <br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Borgar Páll Bragason, tilnefndur af Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, <br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Vanda Úlfrún Hellsing, tilnefnd af umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Ásta Karen Helgadóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun, <br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Jóhanna Gísladóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands, <br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Valur Klemensson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands, netfang: </span></p> <p><span><br /> Starfsmaður nefndarinnar verður Salome Hallfreðsdóttir, sérfræðingur í matvælaráðuneytinu.</span></p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamskiptamiðstöð heyrnalausra - stjórn 2019 - 2022<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p dir="LTR">Stjórn Fræðslusjóðs, sbr. ákvæði 11. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu.</p> <p dir="LTR">Skipunartímabil er frá 28. janúar 2019 til 27. janúar 2022. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Aðalmenn: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Rannveig Sverrisdóttir,&nbsp;formaður, án tilnefningar,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Þór G. Þórarinsson,&nbsp;tilnefndur af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Klara Soffía Baldursdóttir Briem, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Heiðdís Dögg Eiríksdóttir,&nbsp;tilnefnd af Félagi heyrnarlausra, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Hjörtur Heiðar Jónsson,&nbsp;tilnefndur af Foreldra- og styrktarfélagi heyrnardaufra. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Varamenn: </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Bryndís Guðmundsdóttir,&nbsp;varamaður, án tilnefningar, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Rán Þórisdóttir,&nbsp;tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Margrét Gunnarsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Þórður Örn Kristjánsson,&nbsp; tilnefndur af Félagi heyrnarlausra, </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Björg Hafsteinsdóttir,&nbsp;tilnefnd af Foreldra- og styrktarfélagi heyrnardaufra. </p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriSamstarfshópur ráðuneyta um málefni Vísinda- og tækniráðs<p><span>Samstarfshópur ráðuneyta um málefni Vísinda- og tækniráðs styður við markmið ráðsins um að efla vísindarannsóknir, vísindamenntun og tækniþróun í landinu í því skyni að treysta stoðir íslenskrar menningar og auka samkeppnishæfni atvinnulífsins. Skipun samstarfshópsins gildir frá 1. maí 2022 til loka árs 2025.</span></p> <p>Hlutverk samstarfshóps um málefni Vísinda- og tækniráðs eru eftirfarandi:</p> <ul> <li>Að vera vettvangur&nbsp; samráðs og samvinnu vegna undirbúnings funda Vísinda- og&nbsp;tækniráðs og um efni fundanna. </li> </ul> <ul> <li>Að vera tengiliður milli ráðsins og starfsnefnda þess og ráðuneyta þeirra ráðherra sem sæti eiga í ráðinu. Þegar&nbsp;unnið er að stefnu og aðgerðaráætlunum skulu tengiliðir miðla upplýsingum&nbsp; frá&nbsp;Vísinda- og tækniráði til ráðuneyta og öfugt. </li> </ul> <ul> <li>Að sinna öðrum þeim verkefnum sem&nbsp;nauðsynleg eru til að starfsemi Vísinda- og tækniráðs gangi vel fyrir sig.</li> </ul> <p>Samstarfshópurinn er þannig skipaður:</p> <p><span>Rósa Guðrún Erlingsdóttir, formaður, án tilnefningar </span></p> <p><span>Ásgeir Runólfsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti</span></p> <p><span>Snæfríður Arnardóttir, tilnefnd af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span>Magnús Júlíusson, tilnefndur af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti </span></p> <p><span>Una Strand Viðarsdóttir, tilnefnd af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti</span></p> <p><span>Herdís Helga Schopka, tilnefnd af umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneyti</span></p> <p><span>Helga Ágústsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti</span></p> <p><span>Elísabet María Andrésdóttir, sérfræðingur hjá Rannís og ritari starfsnefnda Vísinda- og tækniráðs, án tilnefningar</span></p> <p><span>Margrét Helga Ögmunsdóttir, formaður vísindanefndar, án tilnefningar</span></p> <p> Hilmar Bragi Janusson, formaður tækninefndar, án tilnefningar&nbsp;</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfshópur ráðuneyta um undirbúning aðildarríkjaþings loftslagssamnings S.þ.<p>Skipaður 4. júní 2021.<br /> Samstarfshópnum er falið það hlutverk að undirbúa þátttöku Íslands fyrir aðildaríkjaþing loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP). Boðað hefur verið til næsta fundar (COP 26) í Glasgow 1.- 12. nóvember 2021.<br /> <br /> Hlutverk samráðshópsins verður m.a. að ræða eftirfarandi þætti: </p> <ul> <li>Þátttöku fyrir hönd Íslands á fundinum</li> <li>Undirbúning varðandi einstaka dagskrárliði fundarins</li> <li>Meta tækifæri til að halda hliðarviðburði og eftir atvikum setja fram tillögu um efnistök á slíkum viðburðum</li> <li>Leggja mat á það hver sé þörf á hagsmunagæslu Ísland í loftslagsmálum og hvaða skilaboð Ísland vill setja fram á vettvangi þingsins</li> </ul> <p>Í störfum sínum hafi hópurinn m.a. til hliðsjónar stöðu loftslagsmála hér á landi og skilaboð Íslands í loftslagsmálum á erlendum vettvangi, bæði á tvíhliða fundum við erlend ríki sem og alþjóðlegum fundum. Hópurinn kalli til sín aðila úr öðrum ráðuneytum, atvinnulífinu, félagasamtökum eftir því sem þörf er á.</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Helga Barðadóttir, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti,<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis</strong><br /> Henný Hinz, aðstoðarmaður ríkisstjórnarinnar<br /> <br /> <strong>Samkvæmt tilnefningu utanríkisráðuneytis</strong><br /> Jón Erlingur Jónasson, skrifstofustjóri<br /> <br /> </p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd ráðuneyta um mótun langtímanýtingarstefnu fyrir fiskistofna og eftir atvikum aðrar lifandi auðlindir hafsins<p>Skipuð 10. júní 2014</p> <div> Nefndin er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1965064.html">lögum nr. 64/1965</a> um rannsóknir í þágu atvinnuveganna. </div> <div> Nefndin skal leita faglegs stuðnings Hafrannsóknastofnunar og gangast fyrir skipulegu samráði við fulltrúa atvinnugreinarinnar við mótun langtímanýtingarstefnu og vera þeim ráðherra sem fer með sjávarútvegsmál til ráðgjafar. Hafrannsóknastofnun skal móta rannsóknastefnu og veita ráðgjöf um nýtingu á grundvelli opinberrar nýtingastefnu þegar hún liggur fyrir. </div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Guðrún Marteinsdóttir, prófessor við HÍ </div> <div> Hugi Ólafsson skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneyti </div> <div> </div> <div> <strong>&nbsp;</strong></div> <div><strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar </div> <div> Sigurgeir Þorgeirsson, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti </div>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga<p>Tilgangur nefndarinnar er að auka traust og formfestu í samskiptum ríkis og sveitarfélaga, bæta stjórnsýslu hins opinbera og efla gagnkvæman skilning á viðfangsefnum og þörfum hvors aðila fyrir sig. Nefndin skal fara yfir einstök mál sem vísað er til hennar og jafnframt skal nefndin taka sérstaklega upp á fundum sínum umræðu um með hvaða hætt er unnt að bæta verkferla og samskipti þessara stjórnsýslustiga sbr.&nbsp;6. mgr. 128. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins</li> <li>Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins</li> <li>Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkur.</li> </ul> <p>Núgildandi samstarfssáttmáli er frá 2. apríl 2008 og er hann ótímabundinn en með ákvæði um endurskoðun ef annar hvor aðili telur ástæðu til.</p> <ul> <li><a href="/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/sveitarstjornarmal/samstarfsnefnd-rikis-og-sveitarfelaga/">Fundargerðir samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga</a></li> </ul>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar 2022-2026<p>Samstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar er skipuð sbr. ákvæði 13. gr. laga nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Hlutverk nefndarinnar er að fjalla í heild um starfsemi tónlistarskóla, samstarf skólanna og/eða rekstraraðila þeirra svo og samstarf tónlistarskóla við grunnskóla og framhaldsskóla.<br /> <br /> Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:</p> <ul> <li>Óskar Haukur Níelsson, án tilnefningar, formaður</li> <li>Soffía Vagnsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Sigrún Grendal Jóhannesdóttir, tilnefnd af Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum</li> <li>Haraldur Árni Haraldsson, tilnefndur af Samtökum tónlistarskólastjóra</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>María Þorgerður Guðfinnsdóttir, án tilnefningar, varaformaður</li> <li>Guðjón Bragason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Ingunn Ósk Sturludóttir, tilnefnd af Félagi kennara og stjórnenda í tónlistarskólum</li> <li>Júlíana Rún Indriðadóttir, tilnefnd af Samtökum tónlistarskólastjóra</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Áheyrnarfulltrúi frá Félagi íslenskra hljómlistarmanna er Gunnar Hrafnsson og varamaður hans er Eydís Franzdóttir.</p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Skipunartímabil er frá 1. apríl 2022 til 31. mars 2026.</span></p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um atvinnumál útlendinga<span></span> <p>Samkvæmt 35. gr. laga um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002, með síðari breytingum, skipar félags- og vinnumarkaðsráðherra samstarfsnefnd sem hefur það hlutverk að fjalla um almenn atvinnumál varðandi útgáfu atvinnuleyfa og umsóknir um atvinnuleyfi fyrir hópa útlendinga.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Jón Þór Þorvaldsson án tilnefningar, formaður</li> <li><span>Guðrún M. Guðmundsdóttir</span>, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Alda Karen Svavarsdóttir, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Edda Bergsveinsdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> <li>Gunnlaugur Geirsson, tiln. af dómsmálaráðuneyti.&nbsp;</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Stefán Daníel Jónsson, án tilnefningar varaformaður</li> <li>Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir, tiln. af&nbsp; Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Íris Mist Arnardóttir, tiln. af Samtökum atvinnulífsins</li> <li>Brynjar Júlíus Pétursson, tiln. af Útlendingastofnun</li> <li>Bryndís Axelsdóttir, tiln. af Vinnumálastofnun</li> <li>Ólöf María Vigfúsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneyti.&nbsp;</li> </ul> <p>Nefndin er endurskipuð frá 14. janúar 2022. Skipunartími nefndarinnar er ótímabundinn.</p> <p>Ekki er greidd þóknun fyrir setu í nefndinni.&nbsp;</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar<p>Hlutverk nefndarinnar er að bæta umgengni um nytjastofna sjávar og stuðla að því að þeir verði nýttir með sjálfbærum hætti er tryggi til langs tíma hámarksafrakstur fyrir íslensku þjóðina. Nefndin skal þannig huga að þáttum er stuðlað geta að betri umgengni um auðlindir sjávar, s.s. áhrifum veiða eða veiðarfæra á lífríkið. </p> <p>Í þessu skyni er nefndinni falið að meta að hvaða leyti núverandi aðferðir við veiðar leiði til óæskilegs aukaafla og með hvaða hætti megi bæta nýtingu hans. Nefndin skal einnig leggja mat á brottkast sjávarafla á hverjum tíma og viðeigandi úrræði vegna slíkra brota. Nefndin skal jafnframt kynna sér veiðarfæratilraunir og þróun veiðarfæra og gera tillögur um með hvaða hætti megi breyta reglum til að auka kjörhæfni þeirra. Þá er nefndinni falið að kanna hvernig unnt sé að auka virkni veiðieftirlits með framangreindum þáttum.<br /> <br /> Í nefndinni eiga sæti: </p> <ul> <li>Skúli Kristinn Skúlason, skipaður formaður</li> <li>Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands</li> <li>Guðmundur Þórðarson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi&nbsp;</li> <li>Elín Björg Ragnarsdóttir, tilnefnd af Fiskistofu</li> <li>Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af VM - Félagi vélstjóra og málmtæknimanna</li> <li>Arthur Örn Bogason, tilnefndur af Landssambandi smábátaeigenda</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands</li> <li>Klara Björg Jakobsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um lánsfjármál ríkissjóðs<span></span> <p><span>Nefndin skal vera vettvangur skoðanaskipta um stöðu og horfur á fjármagnsmörkuðum og um lánamál og lántökuáform ríkissjóðs innanlands og erlendis. Nefndinni er einnig ætlað að stuðla að umbótum á innlendum lánamarkaði eftir því sem hún telur tilefni til. Nefndin starfar samkvæmt 6. kafla samnings milli fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Íslands um lánaumsýslu ríkissjóðs frá 18.10.2010.</span><span> Nefndin gerir tillögu til fjármála- og efnahagsráðuneytis um fjármögnunar- og skuldastýringastefnu til millilangs tíma (e. medium-term debt management strategy). Fjármögnunar- og skuldastýringarstefna skal liggja fyrir á hverjum tíma og útdráttur úr stefnunni kynntur fyrir markaðsaðilum. Nefndin gerir tillögu til fjármálaráðuneytis um form og tilhögun einstakra verðbréfaflokka, tímalengd, stærð, tilhögun viðskiptavaktar og útboðsfyrirkomulags. Þá leggur nefndin fram tillögur um viðmið til áhættustýringar á skuldasafni ríkissjóðs á innlendum og erlendum mörkuðum. Nefndin tekur til umfjöllunar og afgreiðslu tillögur að útgáfuáætlun ríkissjóð á innlendum og erlendum mörkuðum og aðgerðir ríkissjóðs á lánamörkuðum. Áætlunin tiltekur útgáfumagn tiltekins tímabils, útgáfudaga og fyrirhugaðar aðgerðir í lánamálum á því tímabili sem áætlunin nær til. Áætlunin skal staðfest af fjármálaráðuneytinu og síðan kynnt markaðsaðilum.</span></p> <p><strong><span>Í nefndinni sitja (ótímabundinn skipunartími):</span></strong></p> <ul> <li><span>Sigurður H. Helgason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Björgvin S Sighvatsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</span></li> <li><span>Esther Finnbogadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li><span>Högni Haraldsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</span></li> <li>Laufey Birna Ómarsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands</li> <li>Sigurður Sturla Pálsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</li> </ul>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni aldraðra<p>Samstarfsnefnd um málefni aldraðra starfar á grundvelli <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999125.html">4. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999</a>, en samkvæmt greininni skipar ráðherra fimm manna samstarfsnefnd um málefni aldraðra eftir hverjar almennar alþingiskosningar.</p> <p>Samkvæmt 5. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með þeirri breytingu á lögunum sem gerð var í desember 2013, eru verkefni samstarfsnefndar um málefni aldraðra að vera ráðherra og ríkisstjórn til ráðuneytis um málefni aldraðra og að vera tengiliður milli ráðuneyta, stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li> <span>Guðrún Ágústsdóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Birna Sigurðardóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Lilja Einarsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Sigurður Sigfússon, tiln. af Öldrunarráði Íslands</span></li> <li><span>Helgi Pétursson, tiln. af Landssambandi eldri borgara.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> &nbsp;</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li><span>Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, án tilnefningar, varamaður formanns</span></li> <li><span>Ágúst Þór Sigurðsson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Jónas Egilsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen, tiln. af Öldrunarráði Íslands</span></li> <li><span>Ingibjörg H. Sverrisdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> &nbsp;</li> </ul> <p>Samstarfsnefndin er skipuð af félags- og vinnumarkaðsráðherra frá 30. mars 2022 til næstu alþingiskosninga.</p> <p>&nbsp;</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni AlþjóðavinnumálastofnunarMeð fullgildingu alþjóðasamþykktar nr. 144, varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála, og tilmælum um sama efni, skuldbundu íslensk stjórnvöld sig til að koma upp samstarfsvettvangi um málefni sem fjallað er um á vegum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunar var fyrst skipuð af félagsmálaráðherra árið 1982.<br /> <br /> Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar er nú þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:<br /> Unnur Elfa Hallsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður.<br /> Magnús M. Norðdahl, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.<br /> Álfheiður Mjöll Sívertsen, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> <br /> Varamenn:&nbsp;<br /> Eva Margrét Kristinsdóttir, án tilnefningar.<br /> Sara S. Öldudóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands.<br /> Ragnar Árnason, tiln. af Samtökum atvinnulífsins.<br /> <br /> Áheyrnarfulltrúar:<br /> Erna Guðmundsdóttir, tiln. af Bandalagi háskólamanna.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> Ellisif Tinna Víðisdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu.<br /> Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.<br /> <br /> Varamenn áheyrnarfulltrúa:&nbsp;<br /> Vilhjálmur Hilmarsson, tiln. af Bandalagi háskólamanna.<br /> Sara Lind Guðbergsdóttir, tiln. sameiginlega af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fjármála- og efnahagsráðuneytinu.<br /> Karl Sigurðsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.<br /> <p>&nbsp;</p> <p>Skipuð af félags- og barnamálaráðherra 13. ágúst 2021<span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um málefni þjóðlendna<p>Samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna starfar samkvæmt&nbsp; <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998058.html#G4M1" target="_blank">4. gr. laga nr. 58/1998</a>, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.&nbsp;Nefndin er forsætisráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda innan þjóðlendna. Jafnframt skal nefndin árlega gera tillögur til forsætisráðherra um ráðstöfun tekna af réttindum innan þjóðlendna, sbr. 4. mgr. 3. gr. s.l.</p> <ul> <li><span>Regína Sigurðardóttir, sérfræðingur, formaður, skipuð án tilnefningar.</span></li> <li><span>Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfræðingur, tilnefndur af Umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra.</span></li> <li><span>Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur, tilnefnd af innviðaráðherra.</span></li> <li><span>Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri, tilnefnd af&nbsp; Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> <li><span>Ólafur Friðriksson, sérfræðingur, tilnefndur af matvælaráðherra.</span></li> <li><span>Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hér að neðan má sjá yfirlit yfir fundi samstarfsnefndar um málefni þjóðlendna seinni hluta árs 2021:</strong></p> <p> Þriðjudagurinn 1. nóvember 2022, kl. 13:00.<br /> Þriðjudagurinn 13. desember 2022, kl. 13:00.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ath. birt með fyrirvara um breytingar.</p> Sjá einnig: <ul> <li><a href="/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/eignir-rikisins/thjodlendur/">Um þjóðlendur</a></li> <li><a href="http://obyggdanefnd.is/" target="_blank">Óbyggðanefnd</a></li> </ul>ForsætisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir<span></span> <p><span>Nefndin hefur það hlutverk að leiða saman sjónarmið eignaraðila opinberra framkvæmda á undirbúnings- og framkvæmdastigi og rannsaka frumathugun og áætlunargerð sem er undanfari verklegrar framkvæmdar. Nefndin fylgist að öðru leyti með framkvæmd hinnar fjármálalegu hliðar opinberra framkvæmda. Nefndin starfar samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001084.html">18.grein laga um skipan opinberra framkvæmda</a>.</span></p> <p><strong><span>Nefndarmenn:</span></strong><span><br /> </span><span>Í nefndinni eiga sæti: Formaður fjárlaganefndar Alþingis eða sérstaklega tilnefndur fulltrúi nefndarinnar, forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins og ráðuneytisstjóri fjármála- og efnahagsráðuneytis, sem er formaður nefndarinnar.</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsnefnd um sóttvarnir<p>Samstarfsnefnd um sóttvarnir er skipuð skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G11">2. mgr. 11. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum</a>. Hlutverk samstarfsnefndarinnar er að afla nauðsynlegra gagna og hafa yfirumsjón með nauðsynlegum aðgerðum til að meta og uppræta smithættu eða hættu sem stafar af dýrum, matvælum, starfsemi, vatni, skolplögnum, loftræstingu eða öðru í umhverfinu sem getur dreift smitnæmum sjúkdómsvöldum, eiturefnum eða geislavirkum efnum sem ógna heilsu manna.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, formaður</li> <li><span>Kjartan Guðnason, tiln. af Geislavörnum ríkisins </span></li> <li>Dóra S. Gunnarsdóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Sigurborg Daðadóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li>Hafdís Inga Ingvarsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li>Steinunn Karlsdóttir, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li> Guðrún Sigmundsdóttir, yfirlæknir </li> <li><span>Elísabet Dolinda Ólafsdóttir, tiln. af Geislavörnum ríkisins </span></li> <li>Vigdís Tryggvadóttir, tiln. af Matvælastofnun </li> <li> Konráð Konráðsson, tiln. af Matvælastofnun </li> <li>Ísak Sigurjón Bragason, tiln. af Umhverfisstofnun </li> <li>Þorsteinn Jóhannsson, tiln. af Umhverfisstofnun </li> </ul> <p> <em>Nefndin er skipuð af heilbrigðisráðherra frá 2. júlí 2020 til 1. júlí 2024.</em></p> "HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsráð Matvælastofnunar<p>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað í samstarfsráð Matvælastofnunar, sbr. ákvæði 4. gr. laga um Matvælastofnun, nr. 30/2018 og reglugerð nr. 940/2019, um&nbsp; samstarfsráð Matvælastofnunar. Innan samstarfsráðs fer fram reglubundið samráð og miðlun upplýsinga við þá aðila, félög, samtök og stofnanir sem tengjast starfsemi Matvælastofnunar. Skipunartími er frá 1. janúar 2020 til 1. janúar 2025, eða til næstu 5 ára.</p> <p>Nefndin er þannig skipuð:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Vigdís Häsler</span>, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sif Traustadóttir, tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tómas Jónsson, tilnefndur af Dýralæknafélags Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Anna Margrét Halldórsdóttir</span>, tilnefnd af Embætti landlæknis,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Hjaltadóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórhallur Ingi Halldórsson, tilnefndur af Háskóla Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elías Blöndal Guðjónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oddur Már Gunnarsson, tilnefndur af Matís,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Alexander Ólafsson, tilnefndur af Neytendasamtökunum,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arndís Ósk Ólafsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Samorku,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðrún Björk Gísladóttur,tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heiðmar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Sigurðarson, tilnefndur af Samtökum iðnaðarins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gréta María Grétarsdóttir,tilnefnd af Samtökum verslunar og þjónustu,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðný Rut Pálsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð HÍ, Keldum,</p> <p> &nbsp;Varamenn:&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; <span>Hilmar Vilberg Gylfason</span>, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallgerður Hauksdóttir,&nbsp; tilnefnd af Dýraverndarsambandi Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórunn Lára Þórarinsdóttir, tilnefnd af Dýralæknafélags Íslands,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span>Guðrún Aspelund</span>, tilnefndur af Embætti landlæknis,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Stephensen, tilnefndur af Félagi atvinnurekenda,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Helga Gunnlaugsdóttir, tilnefnd af Háskóla Íslands,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingólfur Guðnason, tilnefndur af Landbúnaðarháskóla Íslands,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drífa Hjartardóttir,&nbsp; tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anna Kristín Daníelsdóttir, tilnefnd af Matís,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigurjón Norberg Kjærnested,&nbsp; tilnefndur af Samorku,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Garðar Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún Birna Jörgensen, tilnefnd af Samtökum iðnaðarins,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Benedikt S. Benediktsson, tilnefndur af Samtökum verslunar og þjónustu,&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stefán Ragnar Jónsson, tilnefndur af Tilraunastöð HÍ, Keldum,&nbsp;</p>MatvælaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSamstarfsráð um fagháskólanám<p><span>Samstarfsráði um fagháskólanám er ætlað að fjalla um og meta verkefni sem njóta styrkja þróunarsjóðs og nýta niðurstöður þeirra til þess að móta tillögur um framtíðartilhögun fagháskólanáms.&nbsp;</span></p> <p><span>Mælst er til þess að samstarfsráðið ljúki störfum eigi síðar en í lok árs 2019.</span></p> <p><span>Samstarfsráðið er þannig skipað:</span></p> <p><span>Ólafur Grétar Kristjánsson, formaður, án tilnefningar,<br /> Una Strand Viðarsdóttir, án tilnefningar,<br /> Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, tilnefnd af SA,<br /> Hildur Björgvinsdóttir, tilnefnd af SÍF,<br /> Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir, tilnefnd af ASÍ,<br /> Stefán B. Sigurðsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins,<br /> Þórarinn Eyfjörð, tilnefndur af BSRB,<br /> Michael Dal, tilnefndur af BHM,<br /> Alexandra Ýr van Erven, tilnefnd af LÍS,<br /> Kristján Ásmundsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands.</span></p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSamvinnunefnd um málefni norðurslóða<p>Skipuð 31. maí 2021<br /> Hlutverk nefndarinnar er skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997081.html">lögum nr. 81/1997</a>, um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, að leitast við að treysta og efla samstarf hlutaðeigandi aðila um rannsóknir á norðurslóðum og málefni Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, sbr. nánar 2. mgr. 5. gr. áðurnefndra laga og <a href="http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/554-2005">reglugerð nr. 554/2005</a> um samvinnunefnd um málefni norðurslóða.</p> <p>Nefndin er skipuð til fjögurra ára í senn og eiga 11 fulltrúar sæti í nefndinni. Tveir skulu skipaðir án tilnefningar, bæði formaður og varaformaður og eftirtaldar stofnanir skulu tilnefna einn fulltrúa hver: Hafrannsóknarstofnun, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Rannsóknarráð Íslands, Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands.</p> <p><strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Embla Eir Oddsdóttir, formaður<br /> Stefán Einarsson, varaformaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Rannsóknarráðs Íslands<br /> </strong>Egill Þór Níelsson</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Hafrannsóknastofnunar<br /> </strong>Sólveig R. Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkv. tilnefningu Háskólans á Akureyri<br /> </strong>Gunnar Már Gunnarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Háskóla Íslands<br /> </strong>Brynhildur Davíðsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar<br /> </strong>Sigurrós Friðriksdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands<br /> </strong>Starri Heiðmarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> </strong>Hlynur Óskarsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar<br /> </strong>Catherine Chambers</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands<br /> </strong>Jórunn Harðardóttir</p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSérfræðingahópur um fjarheilbrigðisþjónustu<span></span> <p>Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auka aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu með því að efla heilbrigðisstofnanir og kerfið í heild til innleiðingar á viðbótarþjónustu sem felst í fjarheilbrigðisþjónustu, sem og að styðja við frumkvöðlaverkefni á þessu sviði, sérstaklega á landsbyggðinni. Settur verður á fót ráðgefandi hópur sérfræðinga vegna uppbyggingar og innleiðingar á fjarheilbrigðisþjónustu um land allt. Hlutverk hópsins er m.a. að greiða fyrir upplýsingagjöf og vera til samráðs og ráðgjafar eftir þörfum við uppbyggingu á fjarheilbrigðisþjónustu.&nbsp;&nbsp; </p> <p>Meginhlutverk sérfræðingahópsins er að: </p> <ul> <li>Vinna samkvæmt þeirri framtíðarsýn að fjarheilbrigðisþjónusta verði samtvinnuð annarri þjónustu í heilbrigðiskerfinu og falli vel inn í skipulagt heilbrigðiskerfi, svo sem Heilsuveru, sjúkraskrá og greiðslumódel/greiðslukerfi. </li> <li>Vera upplýsingagátt og hafa frumkvæði að því að efla og styðja framþróun á fjarheilbrigðisþjónustu (upplýsingar og hvatning).&nbsp; </li> <li>Veita ráðgjöf og leiðbeiningar til stofnana um skipulagningu, framkvæmd og skráningu fjarheilbrigðisþjónustu á landsvísu.&nbsp; </li> <li>Samskipti sérfræðingahóps er einkum við verkefnastjóra fjarheilbrigðisþjónustu.</li> </ul> <p><strong>Sérfræðingahóp um fjarheilbrigðisþjónustu skipa</strong></p> <ul> <li>Davíð Björn Þórisson, frá Landspítala, </li> <li>Sigurður E. Sigurðsson,frá Sjúkrahúsinu á Akureyri, </li> <li>Jón Steinar Jónsson, frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,</li> <li>Guðrún Auður Harðardóttir, frá Miðstöð rafrænna heilbrigðislausna hjá Embætti landlæknis. </li> </ul> <p>Áætlað er að sérfræðingahópurinn fundi reglulega til að byrja með undir stjórn Þorra Más Sigurþórssonar verkefnastjóra hjá Emætti landlæknis, en síðan eins og þörf krefur.&nbsp;</p> <p>Hópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra&nbsp;frá 8. október 2019&nbsp;til þriggja ára.</p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSérfræðingahópur um framkvæmd og þróun könnunarprófa í grunnskólum<p><span>Sérfræðingahópur um framkvæmd og þróun könnunarprófa í grunnskólum er skipaður á grundvelli 12. gr. reglugerðar &nbsp;nr. 173/2017&nbsp;um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í grunnskólum. Verkefni hópsins er að fylgjast með framkvæmd og þróun samræmdra könnunarprófa hjá Menntamálastofnun, fjalla um álitamál vegna framkvæmdar, innihalds og niðurstaðna samræmdra könnunarprófa og koma á framfæri ábendingum um nauðsynlegar umbætur til stofnunarinnar.</span></p> <p>Skipunartími er frá 1. júní 2020 til 31. maí 2022.</p> <p>Sérfræðingahópurinn er þannig skipaður:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aðalmenn:</p> <p><span>Ívar Rafn Jónsson, formaður, án tilnefningar,<br /> </span></p> <p><span>Hjördís Sigríður Albertsdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands,</span></p> <p>Vigfús Hallgrímsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Varamenn:</p> <p><span>Ingólfur Gíslason, án tilnefningar,</span></p> <p><span>Jón Páll Haraldsson,&nbsp;</span>tilnefndur af Kennarasambandi Íslands,</p> <p><span>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af&nbsp;Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriSérfræðinganefnd um framandi lífverur<p> Skipuð 3. júní 2020.<br /> Nefndin er skipuð í samræmi við <span id="tmp_1452013814785_3"> <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html">4. mgr. 63. gr. laga nr. 60/2013</a></span> um náttúruvernd til fjögurra ára og skal vera stjórnvöldum til ráðgjafar um innflutning og ræktun framandi tegunda og dreifingu lifandi lífvera. <br /> Náttúrufræðistofnun Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands og Hafrannsóknastofnun tilnefna einn fulltrúa hver, Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins tilnefna sameiginlega einn fulltrúa. Ráðherra skipar formann án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.</p> <br /> <p> <strong>Án tilnefningar</strong><br /> Bjarni Kristófer Kristjánsson, formaður,<br /> Hafdís Hanna Ægisdóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Pawel Wasowicz,<br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands</strong><br /> Birna Kristín Baldursdóttir,<br /> Berglind Orradóttir, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands</strong><br /> Ingibjörg Svala Jónsdóttir,<br /> Jón Einar Jónsson, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins</strong><br /> Þórunn Pétursdóttir,<br /> Brynjar Skúlason, til vara</p> <p> <strong>Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunar </strong><br /> Guðjón Már Sigurðsson<br /> Hrönn Egilsdóttir, til vara.<strong> </strong></p> <p>&nbsp;</p> "Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSérfræðingateymi vegna barna með fjölþættan vanda og barna sem vegna fötlunar sinnar þurfa annars konar og meiri þjónustu en unnt er á veita á heimili fjölskyldna þeirra<p>Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, tóku gildi 1. október sl. Í 20. gr. laganna er kveðið á um að ráðuneytið skuli skipa sérfræðingateymi vegna barna með fjölþættan vanda og barna sem vegna fötlunar sinnar þurfa annars konar og meiri þjónustu en unnt er á veita á heimili fjölskyldna þeirra. Teymið skal vera sveitarfélögum til ráðgjafar vegna þjónustu og úrræða. Teymið ákvarðar jafnframt hvort barn þarfnist úrræða samkvæmt framangreindum lögum, á grundvelli barnaverndarlaga eða hvorra tveggja laganna. </p> <p>Ennfremur lítur teymið til úrræða skv. lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, laga um heilbrigðisþjónustu og laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. <br /> Um búsetu barna utan heimilis er fjallað í 21. gr. laga um þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Áréttað er að sé það niðurstaða teymisins að barn þurfi þjónustu samkvæmt lögunum og því sé fyrir bestu að það búi utan heimilis fjölskyldu þess skal í fremsta megni reyna að finna barninu annað heimili í nærsamfélagi barnsins. Ráðuneytið setur teyminu verklagsreglur í samráði við teymið.</p> <p><strong>Sérfræðingateymið skipa</strong></p> <ul> <li>Laufey Gunnarsdóttir, <span>þroskaþjálfi og einhverfuráðgjafi<br /> á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, formaður</span></li> <li>Kristjana Gunnarsdóttir,&nbsp;skrifstofustjóri hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar</li> <li>Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir á Barna- og unglinggeðdeild Landspítalans</li> <li>Hjördís Árnadóttir, sálfræðingur á Stuðlum</li> </ul> <p>Sérfræðingateymið er skipað af f<span>élags- og barnamálaráðherra 8. febrúar 2019 til fjögurra ára.</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk<p>Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk er skipað samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011088.html">14. gr. laga nr. 88/2011</a> um réttindagæslu fyrir fatlað fólk.</p> <p><strong>Sérfræðiteymið skipa</strong>:</p> <ul> <li><span>Salóme Anna Þórisdóttir, þroskaþjálfi og atferlisráðgjafi</span><span>, fomaður</span></li> <li><span>Atli Freyr Magnússon, atferlisfræðingur</span></li> <li><span>Guðmundur Sævar Sævarsson, geðhjúkrunarfræðingur</span></li> <li><span>Huldís Frank Daly, sálfræðingur og þroskaþjálfi</span></li> <li><span>Sigrún Hjartardóttir, einhverfuráðgjafi og sérkennari</span></li> <li><span>Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir</span><span>&nbsp;</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;R</span>áðherra skipar teymið frá 1. janúar 2020 til fjögurra ára í senn.</p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkákskóli Íslands. Skólastjórn 2020-2022.<p>&nbsp;</p> <p><span>Skólastjórn Skákskóla Íslands starfar skv. ákvæði 4. gr. laga nr. 76/1990 um Skákskóla Íslands.</span></p> <p>Skólastjórnin er þannig skipuð:</p> <p><span>Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>&nbsp;</span>Hrund Hauksdóttir skipuð af mennta- og barnamálaráðherra</li> <li>Halldór Grétar Einarsson skipaður af Skáksambandi Íslands</li> <li>Sigurlaug Regína Friðþjófsdóttir skipuð af Skáksambandi Íslands</li> </ul> <p>Varamenn:</p> <ul> <li>Stefán Baldursson skipaður af mennta- og barnamálaráðherra</li> <li>Jóhanna Björg Jóhannesdóttir skipuð af Skáksambandi Íslands</li> <li>Sigurbjörn Björnsson skipaður af Skáksambandi Íslands</li> </ul> <div><span>Skipunartímabil er frá 1. janúar 2020 til 31. desember 2022.&nbsp;</span></div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar<p>Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, sbr. 8. gr. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008076.html"> laga nr. 76/2008</a> um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. :</p> <p>Þrír eru skipaðir samkvæmt tilnefningu sveitarfélaganna Garðs, Reykjanesbæjar og Sandgerðis. Einn skipaður samkvæmt tilnefningu umhverfisráðherra og tveir án tilnefningar og gegnir annar þeirra formennsku. Ef atkvæði falla jöfn í nefndinni ræður atkvæði formanns úrslitum.<br /> Samþykki nefndarinnar við deili- og aðalskipulagstillögu fyrir flugvallarsvæðið telst fullnaðarafgreiðsla málsins á sveitarstjórnarstigi. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra setur nefndinni starfsreglur. Ákvæði skipulagslaga og reglugerða settra samkvæmt þeim eiga að öðru leyti við um störf nefndarinnar eftir því sem við getur átt.</p> <p> <a href="http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=e49d6bfc-2e4c-41a4-9348-739da99f345a">Starfsreglur fyrir skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, nr. 1086/2008</a> <br /> <br /> Skipulagsnefndin er þannig skipuð:</p> <ul> <li>Guðmundur Björnsson, án tilnefningar sem jafnframt er formaður,</li> <li>Sigurður Thoroddsen, án tilnefningar,</li> <li>Steinþór Einarssonar, sérfræðingur, skv. tilnefningu umhverfisráðherra,</li> <li>Kristinn Halldórsson, skv. tilnefningu Sandgerðisbæjar,</li> <li>Guðlaugur H. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri, skv. tilnefningu Reykjanesbæjar</li> <li>Einar Jón Pálsson bæjarfulltrúi, skv. tilnefningu sveitarfélagsins Garðs.</li> </ul> <p> Tengiliður skipulagsnefndarinar í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu er Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur á skrifstofu samgangna, netfang: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</p>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Borgarholtsskóla 2021-2025<p>Nefndina skipa:</p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span>Fanný Gunnarsdóttir,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ívar Atli Sigurjónsson,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, <span style="white-space:pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningum Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bjarki Bjarnason,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grétar Halldór Gunnarsson,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span>Kristjana Þórarinsdóttir,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lárus Helgi Ólafsson,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eggert Thorberg Jóhannsson,&nbsp;<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningum Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bryndís Brynjarsdóttir,&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elísabet Gísladóttir.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu<p>Samkvæmt <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1989060.html">5. gr. laga um Félagsmálaskóla alþýðu nr. 60/1989</a> skipar ráðherra sjö manna skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu, en hlutverk skólans er að mennta fólk úr samtökum launafólks með það fyrir augum að efla sjálfstraust þess, þroska og hæfni til þess að vinna að bættum lífskjörum verkalýðsstéttarinnar. Þá skal skólinn veita fræðslu um hina íslensku og alþjóðlegu verkalýðshreyfingu og viðfangsefni hennar, sögu, skipulag, starfshætti og stefnu. Veita skal fræðslu á sviði félagsfræði og hagfræði auk meginatriða íslenskrar félagsmálalöggjafar.</p> <p>Skólanefndina skipa</p> <ul> <li>Jón Þór Þorvaldsson, án tilnefninga&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Fríða Rós Valdimarsdóttir, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Karl Rúnar Þórsson, tiln. af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja</li> <li>Ásgrímur Örn Hallgrímsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Lilja Sæmundsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Margrét Halldóra Arnarsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu&nbsp;&nbsp;</li> <li>Sandra Ósk Jóhannsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> </ul> <p>Varamenn</p> <ul> <li>Eva Margrét Kristinsdóttir, án tilnefningar</li> <li>Aðalsteinn Árni Baldursson, tiln. af Alþýðusambandi Íslands</li> <li>Þórveig Þormóðsdóttir, tiln. af Bandslagi ríkis og bæja</li> <li>Guðni Gunnarsson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu&nbsp; &nbsp; &nbsp; </li> <li>Guðlaug Líney Jóhannsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Hilmar Harðarson, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> <li>Selma Kristjánsdóttir, tiln. af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> <p>Skólanefndin er skipuð frá 26. október 2021 til 30. október 2025.</p> <div> </div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra - 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Árni Gunnarsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Ásta Pálmadóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigurjón Rúnar Rafnsson<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga Norðurlandi vestra:<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Ingveldur Ása Konráðsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Stefán Vagn Stefánsson<br /> <br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Einar Eðvald Einarsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Ingibjörg Huld Þórðardóttir</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kristjana E. Jónsdóttir</p> <p><span><br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga Norðurlandi vestra<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Gunnar Tryggvi Halldórsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Regína Valdimarsdóttir<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga 2018-2022<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Helga Guðmundsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Vilborg Lilja Stefánsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Örvar Már Marteinsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Grundarfjarðarbæjar, Snæfellsbæjar og Stykkishólms</strong> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Björg Ágústsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Hilmar Már Arason</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Ari Bent Ómarsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> María Alma Valdimarsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Sigríður Finsen </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu Grundarfjarðarbæjar, Snæfellsbæjar og Stykkishólms</strong> </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Eyþór Benediktsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Sigurborg Kr. Hannesdóttir</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands 2021-2025Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> <span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Samúel Örn Erlingsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigríður Anna Guðjónsdóttir<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Jón G. Valgeirsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigurður Einar Guðjónsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Björn Harðarson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Guðmunda Ólafsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Einar Freyr Elínarson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sesselía Dan Róbertsdóttir<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja 2021-2025<p><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla.</span></p> <p><span>Nefndarmenn</span></p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ásrún Helga Kristinsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Bjarni Páll Tryggvason<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Einar Jón Pálsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Helga María Finnbjörnsdóttir<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aron Freyr Kristjánsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Einar Trausti Einarsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Birgitta H. Ramsay Káradóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Halldór Rósmundur Guðjónsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands 2022-2026<p><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Ellert Jón Björnsson<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Þórdís Eva Rúnarsdóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Sædís Alexía Sigurmundsdóttir<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Fulltrúaráðs Fjölbrautaskóla Vesturlands:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Jóhanna M. Þorvaldsdóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Ragnheiður Helgadóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Hjördís Garðarsdóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Maren Rós Steindórsdóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Guðmundur Reynir Georgsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Fulltrúaráðs Fjölbrautaskóla Vesturlands:&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Andrea Ýr Arnarsdóttir<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Guðlaug Kristinsdóttir<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans í Breiðholti 2021-2025<span><dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 16px;">Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;</span></p> <span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Íris Eva Gísladóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þorvaldur Daníelsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elín Jóhannesdóttir<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingvar Sverrisson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elín Jónsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Bjarnhildur Ólafsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lilja Björg Ólafsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ólafur Ólafsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórdís Lóa Þórhallsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elísabet Ólöf Helgadóttir<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"> </span><br /> </span>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans í Garðabæ 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><br /> <span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kristín Soffía Þorsteinsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Frosti Logason<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigurjón Jónsson&nbsp;<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu bæjarstjórnar Garðabæjar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Áslaug Hulda Jónsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sara Dögg Svanhildardóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Davíð Freyr Jónsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Inga Amal Hasan<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigurrós Jóhannsdóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu bæjarstjórnar Garðabæjar:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Almar Guðmundsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hannes Ingi Geirsson</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla 2021-2025Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Margrét Ólöf A. Sanders<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Petra Bragadóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pétur Pétursson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gústav Adolf Bergmann Sigurbjörnsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigríður Ragna Sigurðardóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Jóhanna Vilbergsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Magnús Sigurbjörnsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar: <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Edda Björnsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir<br /> </span> <div>&nbsp;</div> &nbsp;<br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Flensborgarskólans í Hafnarfirði 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> </p> <p><span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Daníel Scheving Hallgrímsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hafdís Inga Helgudóttir Hinriksdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunna Magnúsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Hafnarfjarðarbæjar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Snædís Ögn Flosadóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingvar Viktorsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Guðvarður Björgvin Fannberg Ólafsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Áslaug María Jóhannsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Árni Freyr Guðnason<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Hafnarfjarðarbæjar: <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Skarphéðinn Orri Björnsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anna Kristín Jóhannesdóttir<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu 2022-2026<span><dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <dir> <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px;"></span></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Gunnar Ásgeirsson<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Hólmfríður Þrúðmarsdóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Matthildur Ásmundardóttir<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Lars Jóhann Andrésson Imsland<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Þorgrímur Tjörvi Halldórsson<br /> <span style="white-space:pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Kristján Sigurður Guðnason<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Sandra Rán Ásgrímsdóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Sveinn Rúnar Ragnarsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Ásgerður Kristín Gylfadóttir<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Elías Tjörvi Halldórsson</span><strong><span><br /> </span></strong></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans á Húsavík 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong></p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Birgitta Bjarney Svavarsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Egill Olgeirsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hjálmar Bogi Hafliðason<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ármann Örn Gunnlaugsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Jóhanna S. Kristjánsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eiður Pétursson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kristey Þráinsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Unnur Sigurðardóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Benóný Valur Jakobsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hafrún Olgeirsdóttir<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans á Laugum 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</p> <p> <span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðrún María Valgeirsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigurður Narfi Rúnarsson&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Pétur Bergmann Árnason<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Dagbjört Jónsdóttir&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Alma Dröfn Benediktsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gerður Sigtryggsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigurður Böðvarsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Harpa Hólmgrímsdóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Bjarni Höskuldsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sveinn Margeirsson<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> </p> <p><span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Halla Karen Kristjánsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kolbrún Reinholdsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigmar Vilhjálmsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Mosfellsbæjar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigríður Johnsen<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anna Sigríður Guðnadóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Gunnar Birgisson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanna Símonardóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Leifur Ingi Eysteinsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Mosfellsbæjar: <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Harpa Lilja Júníusdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveinn Óskar Sigurðsson<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong></p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daníel Geir Moritz<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Helga Björk Ólafsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Íris Róbertsdóttir<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Vestmannaeyjabæjar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Helga Jóhanna Harðardóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Leifur Jóhannesson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnar Pétursson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Jónas Guðbjörn Jónsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Lára Skæringsdóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Vestmannaeyjarbæjar:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kári Bjarnason<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Silja Rós Guðjónsdóttir</span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík 2021-2025Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Sigyn Blöndal Kristinsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sylvía B. Gústafsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stefán Hilmarsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diljá Ámundadóttir Zoëga<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Örn Þórðarson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Brynja Björk Magnúsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pétur Hjörvar Þorkelsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elín Oddný Sigurðardóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Akureyri 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><br /> <span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Erla Rán Kjartansdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kristrún Lind Birgisdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Óli Þór Jónsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ásta Arnbjörg Pétursdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elías Gunnar Þorbjörnsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Ágúst Torfi Hauksson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir,<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar: <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elva Gunnlaugsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum 2022-2026<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong></p> <p><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Skúli Björn Gunnarsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Stefán Bogi Sveinsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Þuríður Lillý Sigurðardóttir<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Magnús Jónsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigrún Birna Björnsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Björg Eyþórsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Guðfinna Harpa Árnadóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Þorvaldur P. Hjarða<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Berglind Harpa Svavarsdóttir<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kristján Ketill Stefánsson<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Ísafirði 2022-2026<p ><span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Gauti Geirsson<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Kristján Óskar Ásvaldsson<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Sædís Ólöf Þórsdóttir<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Fjórðungssambands Vestfjarða:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Karl Kristján Ásgeirsson<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir</span><span style="white-space: pre;"> </span></p> <p><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Andrea Gylfadóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Lilja Sigurðardóttir<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Örn Elías Guðmundsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Fjórðungssambands Vestfirðinga:&nbsp;<br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Einar Óskar Sigurðsson<span style="white-space:pre;"> </span><br /> <span style="white-space:pre;"> </span>Jóna Guðmunda Hreinsdóttir<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans á Tröllaskaga 2018-2022<p><span>Í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p><span><strong>Aðalmenn án tilnefningar</strong></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Edward H. Huijbens </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Katrín Freysdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Rósa Jónsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Ásgeir Logi Ásgeirsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Dóróþea Guðrún Reimarsdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn án tilnefningar</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Aðalsteinn Þór Arnarsson </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Guðrún Unnsteinsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Halldóra María Elíasdóttir</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Varamenn samkvæmt tilnefningu Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar </strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Inda Björk Gunnarsdóttir </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"> Unnar Eiríksson </p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans að Laugarvatni 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong></p> <p><strong><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></strong></p> <p><strong><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bragi Bjarnason<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Fanney Ólöf Lárusdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Jóhannes Sveinbjörnsson<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:<span style="white-space: pre;"></span></span></strong></p> <p><strong><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><strong><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; E</strong><strong>ydís Indriðadóttir</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Þorgeirsson</strong><strong><span style="white-space: pre;"> </span></strong></p> <p><strong><span>Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"></span></span></strong></p> <p><strong><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daði Geir Samúelsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kristín Lárusdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Unnur Þöll Benediktsdóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Alda Pálsdóttir<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kristín Þórðardóttir<br /> </span></strong></p> <div>&nbsp;</div> <p><strong><span></span></strong></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans í Kópavogi 2021-2025Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <span></span> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eysteinn Pétur Lárusson<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svandís Dóra Einarsdóttir<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Steinþór Jónsson<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Kópavogsbæjar:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anna María Bjarnadóttir<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Guðmundur Birkir Þorkelsson<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> Varamenn án tilnefningar:</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Björg Baldursdóttir</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kristín Hermannsdóttir<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sigmar Ingi Sigurðarson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Kópavogsbæjar:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andrés Pétursson<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vignir Halldórsson<br /> <br /> </span></p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans í Reykjavík 2021-2025<p><span>Í samræmi við 5. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008. Skipunin gildir til fjögurra ára frá dagsetningu þessa bréfs að telja.&nbsp;<br /> <br /> Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Ari Karlsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;María Maack<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðjón Þór Jósefsson<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandra Briem<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Albert Guðmundsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Magnea Lillý Friðgeirsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ágúst Guðjónsson<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Halldór Auðar Svansson</p> <p><span>&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Helga Lára Haarde</p> <p><span><br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans við Hamrahlíð 2021-2025<p><span>Í samræmi við ákvæði 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span><br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> <span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Aðalsteinn Haukur Sverrisson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Einar Örn Ævarsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Magnea Gná Jóhannsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Margrét M. Norðdahl<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Eyþór Laxdal Arnalds<br /> <span style="white-space: pre;"></span></span></p> <p><span style="white-space: pre;">Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Aron Ólafsson</span></p> <p><span><span style="white-space: pre;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Íris Eva Gísladóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Einar Gunnarsson</span><br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar: <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Dóra Björt Guðjónsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Sigurður Helgi Birgisson<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Menntaskólans við Sund 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla<br /> <br /> <span>Nefndina skipa:<br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Eva Dögg Jóhannesdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gunnar Sær Ragnarsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Teitur Erlingsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Geir Finnsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Steinar Ingi Kolbeins<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Davíð Fannar Sigurðsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Urður Björg Gísladóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Birgitta Birgisdóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar: <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vilborg Guðrún Sigurðardóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Guðjón Þorri Bjarkason<br /> <br /> </span></p> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Slysavarnaskóla sjómanna<p>Skólanefndin er skipuð samkvæmt lögum <a href="http://www.althingi.is/lagas/129/1991033.html">nr. 33/1991</a> um Slysavarnaskóla sjómanna. Meginhlutverk nefndarinnar er að fjalla um málefni Slysavarnaskóla sjómanna, einkum varðandi tækjakaup og búnað hans, viðhald, framkvæmdir og áframhaldandi uppbyggingu. skólanefnd gerir, að fenginni umsögn öryggisfræðslunefndar sjómanna, tillögur til stjórnar Slysavarnafélags Íslands um námskeiðahald, námsskrá og lengd námskeiða á vegum skólans. Skólanefnd ræður skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna.</p> <h3>Í nefndinni sitja:</h3> <div> <ul> <li>Gunnar Tómasson, formaður, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Lilja Magnúsdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Jón Svanberg Hjartarson, tilnefndur af Slysavarnafélaginu Landsbjörg,</li> <li>Valmundur Valmundsson, tilnefndur af Sjómannasambandi Íslands,</li> <li>Árni Bjarnason, tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands..</li> </ul> <em>Skipunartími er frá og með 10. október 2019 til og með 10. október 2023 eða til fjögurra ára.</em></div>InnviðaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Verkmenntaskóla Austurlands 2022-2026<p><span>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Nefndina skipa:</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><span>Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Karen Ragnarsdóttir Malmquist<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Pálína Margeirsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Þórður Vilberg Guðmundsson<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hjördís H. Seljan Þóroddsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hlöðver Hlöðversson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Hildur Vala Þorbergsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Stefán Þór Eysteinsson<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Svanhvít Aradóttir<br /> <br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Sambands sveitarfélaga á Austurlandi:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Arnfríður Eide Hafþórsdóttir<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> </span>Kenneth Peter B. Svenningsen<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSkólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri 2021-2025<p>Í samræmi við ákvæði 5.gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla</p> <p><span><br /> Nefndina skipa:</span></p> <p><span><br /> Aðalmenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Sverre Andreas Jakobsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Matthías Rögnvaldsson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eva Dögg Björgvinsdóttir<br /> <br /> Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Axel Grettisson<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hrafnhildur Elín Karlsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Varamenn án tilnefningar:<span style="white-space: pre;"> </span>Gunnar Larsen<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanna Dögg Maronsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sigríður Ólafsdóttir</span></p> <p><span><br /> Varamenn samkvæmt tilnefningu Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra:&nbsp;<br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Einar Gauti Helgason<span style="white-space: pre;"> </span><br /> <span style="white-space: pre;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ríkey Sigurbjörnsdóttir<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> </span></p> <div><strong><br /> </strong></div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSnorrastofa - stjórn 2018 -2022<p>Fulltrúar skipaðir af mennta- og menningarmálaráðherra í stjórn Snorrastofu með <br /> vísun til skipulagsskrár fyrir Snorrastofu í Reykholti nr. 738/2013<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Guðmundur Bjarnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Margrét Eggertsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum</p> <p> Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Haukur Þorgeirsson<br /> Staða: Varamaður - Tilnefningaraðili: Stofnun Árna Magnússonar í&nbsp;íslenskum fræðum</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSóttvarnaráð<p>Sóttvarnaráð er skipað skv. <a href="http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997019.html#G6">6. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997</a>, til fjögurra ára í senn. Þar skulu eiga sæti sérfræðingar á sviði smitsjúkdómalækninga, bakteríufræði, veirufræði, kynsjúkdóma og faraldsfræði/heilbrigðisfræði, heilsugæslulæknir og hjúkrunarfræðingur með sérþekkingu á sviði sóttvarna. Ráðið mótar stefnu í sóttvörnum og skal vera heilbrigðisyfirvöldum til ráðgjafar um aðgerðir til varnar útbreiðslu smitsjúkdóma.</p> <h4>Aðalmenn</h4> <ul> <li>Ólafur Guðlaugsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma, formaður</li> <li>Karl G. Kristinsson, sérfræðingur á sviði bakteríufræði, varaformaður</li> <li>Guðrún Baldvinsdóttir, sérfræðingur á sviði veirufræði</li> <li>Elísabet R. Jóhannesdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Gunnar Tómasson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Sigríður Dóra Magnúsdóttir, heilsugæslulæknir</li> <li>Ásdís Elfarsdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfræðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <h4>Varamenn</h4> <ul> <li>Már Kristjánsson, sérfræðingur á sviði smitsjúkdóma</li> <li>Hjördís Harðardóttir, sérfræðingur á sviði bakteríufræði</li> <li>Brynja Ármannsdóttir, sérfræðingur á sviði sýkla- og veirufræði</li> <li>Ragna Leifsdóttir, sérfræðingur á sviði húð- og kynsjúdóma</li> <li>Vilhjálmur Rafnsson, sérfræðingur á sviði faraldsfræð/heilbrigðisfræði</li> <li>Ásmundur Jónasson, heilsugæslulæknir</li> <li>Ólöf Másdóttir, sýkingavarnahjúkrunarfæðingur og með sérþekkingu á sviði sóttvarna</li> </ul> <p><em>Skipun ráðsins er frá 4. júní 2021 til 3. júní 2025.</em></p>HeilbrigðisráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriSprotasjóður leik-, grunn- og framhaldsskóla. Stjórn 2022-2026.<p><span>Stjórn Sprotasjóðs leik-, grunn- og framhaldsskóla er skipuð sbr. ákvæði 15 gr. laga um leikskóla nr. 90/2008, 34. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og 53. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.&nbsp; Sprotasjóður styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá. Hlutverk stjórnar er að gera tillögu til ráðherra um hvernig skuli ráðstafa fjárveitingu sjóðsins til styrkþega og gera tillögu um einstök áherslusvið sem skulu hafa forgang hverju sinni.&nbsp;</span></p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:</p> <p><span> <br /> Aðalmenn:</span></p> <ul> <li><span>Bragi Þór Svavarsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Ingvi Hrannar Ómarsson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Jónína Hauksdóttir, tilnefnd af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Þórður Kristjánsson, tilnefnduraf Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Tryggvi Brian Thayer, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins</span></li> </ul> <p><span>Varamenn:</span></p> <ul> <li><span>Úrsúla María Guðjónsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Sonja Dögg Pálsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Magnús Þór Jónsson, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Svandís Ingimundardóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Birna María B. Svanbjörnsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins<br /> </span></li> </ul> <div><span></span> <p>Skipunartími er frá 27. september 2022 til 26. september 2026.</p> <div>&nbsp;</div> </div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðRáð og stjórnir
Blá ör til hægriStafkirkjan á Heimaey - stjórn 2019 -2023<p>Helstu verkefni eru umsjón með kirkjunni og ábyrgð á rekstri hennar og fjármálum skv. 4. gr. máldaga um Stafkirkjuna dags. 17. maí 2010.</p> <p>Stjórnin er þannig skipuð:<br /> Kári Bjarnason tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Sólveig Adolfsdóttir tilnefnd af Vestmannaeyjabæ,<br /> Sr. Guðmundur Örn Jónsson tilnefndur af Biskupi Íslands.</p> <p>Varamenn eru:<br /> Lára Skæringsdóttir tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra,<br /> Ragnar Óskarsson tilnefndur af Vestmannaeyjabæ,<br /> Sr. Viðar Stefánsson tilnefndur af Biskupi Íslands.</p>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina 2019-2023Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði, ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á <br /> framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið <br /> náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið <br /> náms.<br /> <br /> <span>Aðalmenn:&nbsp;<br /> Finnbjörn Hermannsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ingólfur Björgvin Jónsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ólafur Sævar Magnússon, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Vilhjálmur Þór Grétarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Anný Helena Hermansen,&nbsp; tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Eyjólfur Bjarnason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Friðrik Ág. Ólafsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jón Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Benedikt Kristjánsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Hallgrímur Gunnar Magnússon, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Heimir Þ. Kristinsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Helgi Pálsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ágúst Þór Pétursson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Eyrún Arnarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jóhanna Klara Stefánsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Már Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Guðmundur Helgi Helgason, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina 2019-2023<p>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði, ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á <br /> framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið <br /> náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið <br /> náms.<br /> <br /> </p> <p><span>Aðalmenn:&nbsp;<br /> Arna Jakobína Björnsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Birna Ólafsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Jóhanna Þórdórsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Signý Jóhannesdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þór G. Þórarinsson, tilnefndur af félagsmálaráðuneyti<br /> Dagmar Huld Matthíasdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti<br /> Svava Kristín Þorkelsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Marín Björk Jónasdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Karl Rúnar Þórsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Edda R. Davíðsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Svala Ósk Sævarsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Þór Hauksson Reykdal, tilnefndur af félagsrmálaráðuneyti<br /> Guðrún W. Jensdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti<br /> Ásta María Reynisdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti<br /> Kristrún Sigurðardóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Guðrún Katrín Bryndísardóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðrún Elín Pálsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Kamilla Mjöll Haraldsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Arna Arnardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ása Lára Axelsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Lárus Gunnsteinsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Harpa Kristjánsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Hildur Ingibjörg Sölvadóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigurður Björnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gústav Jóhannsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Inga Ásta Bjarnadóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Helga Jóhanna Baldursdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Starfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Guðni Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Logi Hermann Halldórsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sverrir Mar Albertsson, tilnefndur af Alþýðusambands Íslands<br /> Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólafur R. Guðjónsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Helgi Guðjónsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Karl Hákon Karlsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Baldvin Ringsted, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Vignir Eyþórsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigurður Gunnar Benediktsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ólafur Haraldsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ástvaldur Sigurðsson, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Jón Kristinn Sverrisson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Auður Hallgrímsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jón Þór Þorgrímsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Freyr Friðriksson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hlöðver Eggertsson, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina 2019-2023<p><span> Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p><span>Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Selma Kristjánsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Finnbogi Sveinbjörnsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Óskar Hafnfjörð Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Stefán Einar Jónsson, tilnefndur af Alþýðusambands Íslands<br /> Sólborg L. Steinþórsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Stefán Karl Snorrason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jóna Jónsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Steinþór Jónsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Baldur Sæmundsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Guðmundur Gils Einarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðbjörg Kristmundsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Daníel Kjartan Ármannsson,, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigmundur G. Sigurjónsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Alma Hannesdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Oddur Árnason, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sigurbjörg Sigþórsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jón Gestur Ólafsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Marína Sigurgeirsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð rafiðngreina 2019-2023<p>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</p> <p>Starfsgreinaráð rafiðngreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Bjarni Þór Ólafsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Margrét Halldóra Arnarsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Henrý Arnar Hálfdánarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Kristín Birna B. Fossdal, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Einar A. Kristinsson,&nbsp; tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gunnar Gunnarsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Óskar Ingi Sigurðsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Guðmundur Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ragnar G. Gunnarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Svavar Jón Bjarnason, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Jarþrúður Þórarinsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Haukur Loftsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sveinn Kjartansson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Heimir Jón Guðjónsson,tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> <br /> Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Hilmar Harðarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Helgi Ólafsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Þórarinn Sverrisson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Freyja Eiríksdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gunnar Valur Sveinsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> María Jóna Magnúsdóttir, tilnefnd af Bílgreinasambandinu<br /> Hreinn Ágúst Óskarsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Jóhann R. Sigurðsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Birgir Örn Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ingólfur Þorsteinsson, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ágústa J. Jóhannesdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sverrir Gunnarsson, tilnefndur af Bílgreinasambandinu<br /> Hildur Ingvarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands.<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina 2019-2023<strong><br /> <span></span></strong><span>Starfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Valmundur Valmundsson,&nbsp; tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Árni Sverrisson, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna<br /> Hrefna Karlsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Jón Kristinn Sverrisson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Friðrik Friðriksson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Vilbergur Magni Óskarsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Halldór Arnar Guðmundsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Aðalsteinn Baldursson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Árni Bjarnason, tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna<br /> Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Heiðmar Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Björgvin Þór Steinsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina 2019-2023<p><span>Starfsgreinaráð eru skipuð sbr. ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Aðalmenn:&nbsp;<br /> Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Guðmundur Gils Einarsson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Rita Arnfjörð Sigurgarðsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Gunnur Líf Gunnarsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Kristófer Már Maronsson,&nbsp; tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólafur Árnason, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Teitur Lárusson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Kristín M. Björnsdóttir,&nbsp; tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigrún Ómarsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Hlíf Böðvarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sveinborg Hafliðadóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Sara Dögg Svanhildardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólöf Björg Kristjánsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Skipunartími ráðsins er til 23. apríl 2023.&nbsp;</span><strong><span><br /> </span></strong></p> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð snyrtigreina 2019-2023<p><span>Sbr. ákvæði 24. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Starfsgreinaráð eru, hvert á sínu sviði ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi. Hlutverk þeirra er m.a. að gera tillögur um almenn markmið náms, skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni og gera tillögur um lokamarkmið náms.<br /> </span></p> <p><span>Starfsgreinaráð snyrtigreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Lilja K. Sæmundsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ragnheiður Mekkín Ragnarsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Agnes Ósk Guðjónsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hulda Hafsteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hafdís Grétarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Lárus Arnar Sölvason, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Erla Björk Guðlaugsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Ívar Sigurharðarson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Áslaug Traustadóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hildur Salína Ævarsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> </span></p> <div>Skipunartími ráðsins er til 8. maí 2023.</div> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð umhverfis- og landbúnaðargreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð umhverfis- og landbúnaðargreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Eyjólfur Ingvi Bjarnason, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> Katrín María Andrésdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> Heimir Janusarson, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Sigríður Jóhannesdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Védís Guðjónsdóttir, tilnefnd af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Berglind Eva Ólafsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Guðríður Helgadóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Sveinn Sigurmundsson, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> Guðrún Vaka Steingrímsdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands<br /> Halldóra S. Sveinsdóttir, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Svanhildur Björk Sigfúsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Jón Ingi Cæsarsson, tilnefndur af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja<br /> Bjarni Ómar Haraldsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Marta Guðrún Daníelsdóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> </span> <div>&nbsp;</div> <br />Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina 2019-2023<span>Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina er svo skipað:<br /> <br /> Aðalmenn:&nbsp;<br /> Georg Páll Skúlason, tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands<br /> Hrönn Magnúsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Birgir Þór Harðarson, tilnefndur af Blaðamannafélagi Íslands<br /> Anna G. Ingvarsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ingibjörg St. Ingjaldsdóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Margrét Kristín Sigurðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Bjargey Gígja Gísladóttir, tilnefnd af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> <br /> Varamenn:<br /> Hrönn Jónsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Anna Haraldsdóttir, tilnefnd af Alþýðusambandi Íslands<br /> Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands<br /> Jón Svan Sverrisson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Ólafur E. Stolzenwald, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins<br /> Guðrún Birna Jörgensen, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins<br /> Hákon Már Oddsson, tilnefndur af Skólameistarafélagi Íslands og Kennarasambandi Íslands<br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfshópur gegn hatursorðræðu<p>Starfshópur gegn hatursorðræðu var skipaður 16. júní 2022 <span>til að bregðast við vísbendingum um vaxandi hatursorðræðu í íslensku samfélagi</span>.&nbsp;<span>Starfshópnum er ætlað að vinna að því að ná fram samhæfðum aðgerðum gegn hatursorðræðu, m.a. vegna kynþáttar, litarháttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar og kynvitundar, með heildstæðri nálgun.&nbsp;</span></p> <h3>Aðalmenn:</h3> <ul> <li>Dagný Jónsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar, forsætisráðuneyti</li> <li>Áshildur Linnet, félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> <li>Hákon Þorsteinsson, dómsmálaráðuneyti</li> <li>Jón Fannar Kolbeinsson, Jafnréttisstofu</li> <li>Lenya Rún Taha Karim, skipuð án tilnefningar, forsætisráðuneyti</li> <li>Margrét Steinarsdóttir, Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Nichole Leigh Mosty, Fjölmenningarsetri</li> <li>Ólafur Örn Bragason, embætti ríkislögreglustjóra</li> <li>Rán Ingvarsdóttir, skipuð án tilnefningar, forsætisráðuneyti</li> <li>Stefán Snær Stefánsson, mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li>Þórður Kristjánsson, Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> </ul> <h3>Varamenn:</h3> <ul> <li>Anna Lilja Björnsdóttir, Jafnréttisstofu</li> <li>Donata Honkowicz Bukowska, mennta- og barnamálaráðuneyti</li> <li>Eyrún Eyþórsdóttir, embætti ríkislögreglustjóra</li> <li>Gústav Adolf Bergmann Sigurbjörnsson, Mannréttindaskrifstofu Íslands</li> <li>Kristín Jónsdóttir, dómsmálaráðuneyti</li> <li>Kristín Ólafsdóttir, Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Fjölmenningarsetri</li> <li>Stefán Daníel Jónsson, félags- og vinnumarkaðsráðuneyti</li> </ul>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur ráðuneyta um orkuskipti<p><span>Skipaður 1. júlí 2020.<br /> Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra hafa skipað samstarfshóp ráðuneyta til að gæta að samhæfingu aðgerða og áætlana er varða orkuskipti og fylgja eftir áðurnefndri skýrslu starfshópsins.</span></p> <p>Starfshópurinn skal skila tillögum sínum til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir 15. desember. nk. Þar skulu sett fram skilgreind verkefni, tillaga að forgangsröðun þeirra og útfærslu fjármagns fyrir árið 2020, auk samantektar um aðrar aðgerðir á sviði orkuskipta sem hópurinn telur mikilvægt að gripið sé til á vegum stjórnvalda. &nbsp;hópnum. Í tillögunum skal m.a. tilgreina hver fari með ábyrgð einstakra aðgerða, áætlaða fjárþörf og lagt mat á væntan árangur með viðeigandi mælikvörðum. Einnig skulu drög að sýn hópsins varðandi útdeilingu fjármagns fyrir árið 2021 liggja fyrir.&nbsp;</p> <p><span>Starfshópnum er falið að hafa samráð við haghafa til að fá fram skoðanir og upplýsingar um það hvar mest er þörf á uppbyggingu sem greitt getur sem best og hraðast fyrir orkuskiptum og samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi.&nbsp;</span></p> <p><span>Samstarfshópurinn er skipaður sem hér segir:&nbsp;</span></p> <p><span><strong>Frá umhverfis- orku- og loftslagsráðuneyti</strong><br /> Erla Sigríður Gestsdóttir, formaður<br /> Helga Barðadóttir<br /> Anna Sigurveig Ragnarsdóttir, til vara</span></p> <p><span><strong>Frá innviðaráðuneyti</strong><br /> Eggert Ólafsson<br /> Ásta Þorleifsdóttir, til vara</span></p> <p><strong>Frá fjármála- og efnahagsráðuneyti</strong><br /> Rakel Jensdóttir<br /> Íris Hannah Atladóttir, til vara</p> <p>&nbsp;</p> <p><span></span></p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem falið er að móta tillögur að framtíðarskipulagi í þjónustu vegna ofbeldis<p><span>Ísland hefur undirritað og fullgilt samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi (Istanbúlsamningur). Í IV. kafla samningsins er fjallað um skyldur samningsaðila til að tryggja vernd og stuðning gegn ofbeldi, með lagasetningu eða öðrum hætti þ.m.t. lögfræði- og sálfræðiráðgjöf, fjárhagsaðstoð, húsnæði, fræðslu, þjálfun og aðstoð við atvinnuleit. Jafnframt að þolendur hafi aðgang að viðeigandi heilsugæslu og félagsþjónustu og að samvinna allra viðkomandi stofnana (dómskerfis, saksóknara og annarra ákærenda, löggæslustofnana, stað- og svæðisbundinna stjórnvalda) og frjálsra félagasamtaka sé tryggð til að vernda og styðja þolendur og vitni að öllum birtingarmyndum ofbeldis sem falla undir gildissvið samningsins.<br /> Hvorki eru til lög né reglugerðir til að tryggja vernd og stuðning við þolendur né úrræði fyrir gerendur til að koma í veg fyrir ofbeldi í samræmi við ákvæði Istanbúlsamningsins. Einna helst hefur verið byggt á verklagsreglum ríkislögreglustjóra um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála og samstarfi lögregluembætta við félagsþjónustu og barnavernd sveitarfélaga.<br /> Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er markmið um að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Ofbeldi ógnar fjárhagslegu og félagslegu öryggi þeirra sem fyrir verða. Þrátt fyrir það er ekki fjallað sérstaklega um skyldur sveitarfélaga í lögunum til að veita þolendum nauðsynlega þjónustu vegna ofbeldis ólíkt því sem má finna í löggjöf nágrannalandanna.&nbsp;<br /> Starfshópnum er falið að skoða með hvaða hætti best megi tryggja þá þjónustu sem standa þarf bæði þolendum og gerendum ofbeldis til boða einkum m.t.t. Istanbúlsamningsins. Áhersla verði lögð á víðtækt samráð við aðila sem starfa og veita þjónustu á þessu sviði sem og aðra sem búa yfir reynslu og þekkingu á málaflokknum. Starfshópurinn hafi einnig til hliðsjónar niðurstöður greiningar á stöðu þjónustumiðstöðva sem veita þolendum ofbeldis stuðning og ráðgjöf, sem gert er ráð fyrir að liggja muni fyrir í lok þessa árs.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópnum er falið að skila tillögum til ráðherra fyrir 1. mars 2023.<br /> <br /> Starfshópinn skipa:</span></p> <ul> <li><span>Arndís Soffía Sigurðardóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>&nbsp;</span><span>Drífa Jónasdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneyti.</span></li> <li><span>Eygló Harðardóttir, tilnefnd af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Hjalti Ómar Ágústsson, tilnefndur af Jafnréttisstofu.&nbsp;</span></li> <li><span>Kjartan Ólafsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti.&nbsp;</span></li> <li><span>Óli Ingi Ólason, tilnefndur af ríkissaksóknara.</span></li> <li><span>Sara Lind Kristjánsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</span></li> <li><span>Tómas Ingi Adolfsson, tilnefndur af mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Þóra Kemp, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;</li> </ul> <p><span><br /> </span><span></span><span>Varamenn</span></p> <ul> <li><span>Alfa Dröfn Jóhannsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.&nbsp;&nbsp;</span></li> <li><span>Guðrún Sveinsdóttir, tilnefnd af ríkissaksóknara.</span></li> <li><span>Halldóra Dýrleifar Gunnarsdóttir, tilnefnd af mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.</span></li> <li><span>Helgi Valberg Jensson, tilnefndur af ríkislögreglustjóra.</span></li> <li><span>Hildur Sunna Pálmadóttir, tilnefnd af dómsmálaráðuneyti.&nbsp;</span></li> <li><span>Katrín Björg Ríkarðsdóttir, tilnefnd af Jafnréttisstofu.&nbsp;</span></li> <li><span>Sigrún Þórarinsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.<br /> </span><span></span></li> </ul> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Starfsmaður hópsins er Lovísa Lilliendahl, sérfræðingur hjá félags- og vinnumarkaðsráðuneyti.&nbsp;<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem falið er að skrifa drög að nýjum heildarlögum um sóttvarnir<p><span>Þann 11. nóvember 2020 skilaði starfshópur ráðherra drögum að frumvarpi til breytinga á sóttvarnalögum, nr. 19/1997. Ráðherra mælti síðar fyrir frumvarpinu þann 25. nóvember 2020 og varð það að lögum 4. febrúar 2021. Í skilabréfi áðurnefnds starfshóps segir að hópnum hafi verið falið að semja drög að frumvarpi, í þeim tilgangi að skýra ákvæði laganna um opinberar sóttvarnaráðstafanir á grundvelli fenginnar reynslu af heimsfaraldri SARS-CoV-2 veirunnar. Starfshópurinn lagði jafnframt til grundvallar vinnu sinni álitsgerð Páls Hreinssonar um valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvarnaráðstafana. Þá segir í skilabréfinu að starfshópurinn hafi verið sammála um afmörkun verkefnisins samkvæmt skipunarbréfi. Hins vegar væri það mat hópsins að tilefni væri til frekari endurskoðunar á lögunum.<br /> <br /> Í nefndaráliti velferðarnefndar vegna frumvarpsins var heildarendurskoðun sóttvarnalaga sérstaklega tekin til umfjöllunar. Frumvarpinu var vísað aftur til velferðarnefndar eftir 2. umræðu á Alþingi. Eftir umfjöllun nefndarinnar gaf nefndin út nefndarálit á milli 2. og 3. umræðu. Í því var aftur fjallað sérstaklega um heildarendurskoðun laganna og að í þeirri vinnu þurfi sérstaklega að líta til löggjafar á Norðurlöndum, skuldbindinga Íslands á grundvelli EES-samningsins og Schengen-samstarfsins. Þar segir jafnframt að nefndin hvetji til þess að Alþingi verði upplýst reglulega um framgang heildarendurskoðunar laganna.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Sigurður Kári Árnason, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Kjartan Ólafsson, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</span></li> <li><span>Sigríður Dóra Magnúsdóttir, tiln. af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Dagrún Hálfdánardóttir, tiln. af embætti landlæknis</span></li> <li>Haraldur Briem, tiln. af sóttvarnalækni</li> <li><span>Ásdís Elfarsdóttir Jelle, tiln. af Sóttvarnaráði</span></li> <li><span>Hildur Helgadóttir, tiln. af Landspítala</span></li> <li><span>Víðir Reynisson, tiln. af ríkislögreglustjóra</span></li> </ul> <p><span>Starfsmaður starfshópsins er Rögnvaldur G. Gunnarsson, lögfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra þann 18. júní 2021. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili drögunum til ráðherra eigi síðar en 1. nóvember 2021.&nbsp;</span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem hefur það hlutverk að endurskoða lög um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015 og móta tillögur að nýju frumvarpi til laga um slysatryggingar almannatrygginga<span></span> <p>Helstu verkefni hópsins eru:</p> <ul> <li>endurskoðun slysahugtaks laganna</li> <li>endurskoðun tilvísana laganna í önnur lög </li> <li>endurskoðun á ákvæðum er varða bótarétt vegna slysa við ferðir til og frá vinnu, afmörkun hugtaka og atvinnusjúkdóma</li> <li>endurskoðun á ákvæðum er varða örorkumat varanlegrar örorku slysatrygginga almannatrygginga. </li> </ul> <p><strong>Starfshópinn&nbsp;skipa</strong></p> <ul> <li>Berglind Ýr Karlsdóttir, tiln. af Sjúkratryggingum Íslands, formaður</li> <li>Anna Birgit Ómarsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins</li> <li>Ágúst Þór Sigurðsson, fulltrúi félagsmálaráðuneytisins</li> <li>Björn Þ. Rögnvaldsson, tiln. af Vinnueftirliti ríkisins</li> <li>Ragna Haraldsdóttir, tiln. af Tryggingastofnun ríkisins</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 9. september 2019. Gert er ráð fyrir að hópurinn skili tillögum sínum fyrir 1. janúar 2020. </p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem hefur það verkefni að vinna heildstæðar tillögur um þjónustu talmeinafræðinga við börn<p><span>Núverandi fyrirkomulag er með þeim hætti að ábyrgð á þjónustunni skiptist eftir framburðar- og málþroskafrávikum barna, þar sem sveitarfélög bera ábyrgð á að nauðsynlegri talþjálfun fyrir minniháttar frávik en ríkið ber ábyrgð á alvarlegri frávikunum með greiðsluþátttöku sjúkratrygginga fyrir talþjálfun hjá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingum, sbr. samkomulag aðila frá árinu 2014.<br /> Þegar litið er til þess að langstærstur hluti þeirra sem nýta sér þjónustu sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga eru börn og að teknu tilliti til nýsamþykktra laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021 er mikilvægt að horft sé heildstætt á þjónustuna með það fyrir augum að skapa meiri samfellu í þjónustu við börn og að tryggt sé að veitt sé rétt þjónusta á réttum stað.<br /> Við vinnu sína skal starfshópurinn jafnframt kalla til aðra hagaðila, s.s. sveitarfélög eða samtök þeirra, fulltrúa talmeinafræðinga til samráðs við gerð tillagnanna. <br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Sara Lovísa Halldórsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, formaður</span></li> <li><span>Rán Þórisdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti</span></li> <li><span>Óskar Haukur Níelsson, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneyti</span></li> <li><span>Aðalbjörg Guðmundsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðuneytis</span></li> </ul> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 18. nóvember 2021 og er gert að skila tillögum til heilbrigðisráðherra eigi síðar en 20. desember 2021.</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur sem skoðar þörf fyrir sérstakt heimavistarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir framhaldsskólanemendur<p><span>Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði starfshóp sem hefur það hlutverk að leggja mat á þörf fyrir sérstakt heimavistarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir nemendur með lögheimili á landsbyggðinni sem sækja nám á framhaldsskólastigi til höfuðborgarinnar. Markmið verkefnisins er að stuðla að jöfnun á aðgengi að námi á framhaldsskólastigi og þá sérstaklega á iðn- og verknámi á höfuðborgarsvæðinu.</span></p> <p><span>S</span>tarfshópurinn ljúki störfum og skili greinargerð til mennta- og menningarmálaráðuneytisins fyrir 1. júlí 2020.</p> <p><span> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span>Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, án tilnefningar, formaður starfshópsins,<br /> Sigurveig Gunnarsdóttir, án tilnefningar,<br /> Gunnsteinn R. Ómarsson, tilnefndur af Reykjavíkurborg,<br /> Eyþór Kári Ingólfsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra framhaldsskólanema,<br /> Einar Freyr Elínarson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Tinna Dahl Christiansen, tilnefnd af samgöngu - og sveitarstjórnarráðuneyti.<br /> <br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að greina mál yngri einstaklinga á hjúkrunarheimilum<p><span>Á síðustu árum hefur einstaklingum yngri en 67 ára sem búa á hjúkrunarheimilum fjölgað verulega. Á höfuðborgarsvæðinu hefur þeim fjölgað um 70% á milli áranna 2018-2021. Einstaklingarnir sjálfir, aðstandendur þeirra sem og rekstraraðilar hjúkrunarheimila og hagsmunasamtök þeirra, hafa bent á að búseta á hefðbundnum hjúkrunarheimilum sé ekki rétt þjónusta fyrir þennan hóp og visa m.a.til laga og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Starfshópnum er ætlað að greina stöðu þessa hóps m.t.t. réttinda og þjónustuþarfa og skila tillögum um úrbætur til heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðherra.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Elsa B. Friðfinnsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins, formaður</span></li> <li><span>Sara Lovísa Halldórsdóttir, fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins og jafnframt starfsmaður hópsins</span></li> <li><span>Þór G. Þórarinsson, fulltrúi félagsmálaráðuneytisins</span></li> <li><span>Rán Þórisdóttir, fulltrúi félagsmálaráðuneyttsins</span></li> </ul> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 25. janúar 2022<br /> <br /> </span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að kanna stöðu hnúðlax <span></span> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Matvælaráðherra hefur skipað starfshóp til</span><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;"> að kanna stöðu hnúðlax og koma með tillögur til ráðherra um aðgerðir og lagabreytingar.</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Aðalmenn:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Skúli Kristinn Skúlason, formaður, tilnefndur af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Sigríður Norðmann, tilnefnd af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Guðni Guðbergsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Guðni Magnús Eiríksson, tilnefndur af Fiskistofu</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Gunnar Örn Petersen, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Varamenn:</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Agnar Bragi Bragason, tilnefndur af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Guðmundur Jóhannesson, tilnefndur af matvælaráðuneyti</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Ragnhildur Helga Jónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga</span></p> <p><span style="color: black; font-family: 'Times New Roman', serif;">Svana Helgadóttir, tilnefnd af Fiskistofu</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur til að tryggja eftirfylgni efnahagsaðgerða vegna heimsfaraldurs kórónaveiru<p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Tómas Brynjólfsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Benedikt Árnason, tilnefndur af forsætisráðherra<br /> Gissur Pétursson, tilnefndur af félagsmálaráðherra<br /> Helga Jónsdótir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Ingilín Kristmannsdóttir, tilnefnd af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra<br /> Marta G. Skúladóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra</p> <p><strong>Með nefndinni starfa</strong>:</p> <p>Hilda Cortez og Steinunn Sigvaldadóttir</p> <p><strong>Skipuð:</strong> 29. júní 2020</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um aðgerðir til að sporna við misnotkun skattkerfsins<p><strong>Starfssvið:&nbsp;</strong></p> <p><span>Starfshópurinn skal afla upplýsinga og gagna um umfang útgáfu tilhæfulausra reikninga, að hvaða marki reiðufé er notað við kerfisbundna misnotkun og hvernig ólík félagaform eru misnotuð. Þá skal hann leggja mat á það hvaða leiðir eru færar til að stemma stigu við misnotkun á skattskerfinu bæði í&nbsp; skattframkvæmd og m.t.t. mögulegra lagabreytinga.</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Guðlaug María Valdemarsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> </span>Guðmundur Þórir Steinþórsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneytinu<br /> Guðný Bjarnadóttir, tilnefnd af Skattinum<br /> Harpa Theodórsdóttir, tilnefnd af mennta- og vísindaráðuneytinu<br /> Steinar Örn Steinarsson, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu</p> <p><strong>Skipaður:&nbsp;</strong></p> <p>12. apríl 2022</p> <p><span>&nbsp;</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um aðgerðir til varnar útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería<p><span> <br /> <br /> Verkefnið er unnið í samstarfi heilbrigðisráðuneytisins, matvælaráðuneytis og umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytis og mun formaður hópsins eiga reglulega fundi með ráðuneytisstjórum þessara ráðuneyta.<br /> <br /> Ónæmi gegn sýklalyfjum hefur farið ört vaxandi í heiminum sem gerir meðferð ýmissa sýkinga afar erfiða. Á heimsvísu lætur fjöldi fólks lífið á hverju ári af völdum sýklalyfjaónæmra baktería.<br /> <br /> Alþjóðastofnanir á sviði heilbrigðismála, matvæla og umhverfis hafa bent á að útbreiðsla sýklalyfjaónæmis sé ein helsta heilbrigðisógn manna í dag. Þessar stofnanir hafa einnig hvatt þjóðir til að grípa til allra mögulegra ráða til að stemma stigu við útbreiðslunni undir yfirskriftinni ,,Ein heilsa“ (e. One Health) þar sem hugmyndafræðin er sú að heilbrigði manna, dýra&nbsp; og umhverfis sé samtengt, að sjúkdómar berist í menn frá dýrum og umhverfi, og öfugt, sem bregðast þurfi við með heildstæðum hætti. Unnið hefur verið að þessum málum hér á landi og í september 2021 var lokaskýrsla starfshóps um aðgerðaáætlanir o.fl. vegna sýklalyfjaónæmra baktería í mönnum, dýrum, sláturafurðum og matvælum kynnt í ríkisstjórn. Í lokaskýrslunni er lagt til að skipaður verði þverfaglegur hópur til að vinna að aðgerðum.&nbsp;<br /> <br /> Ákveðið hefur því verið að skipa starfshóp í samræmi við ofangreint sem hefur það hlutverk að auka þverfaglegt samstarf á þessu sviði og móta framtíðarsýn í málaflokknum til næstu 10 ára. Þá er hópnum falið að móta aðgerðaáætlun í málefnum sýklalyfjaónæmis til næstu 5 ára og leggja til leiðir til að koma aðgerðum til framkvæmda auk þess að vinna að vitundarvakningu í samfélaginu um sýklalyfjaónæmi.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Þórólfur Guðnason, fyrrverandi sóttvarnalæknir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Anna Margrét Halldórsdóttir, tilnefnd af sóttvarnalækni</span></li> <li><span>Hólmfríður Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Umhverfisstofnun</span></li> <li><span>Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Karl Gústaf Kristinsson, tilnefndur af Landspítala</span></li> <li><span>Þórunn Rafnar Þorsteinsdóttir, tilnefnd af Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum</span></li> <li><span>Vigdís Tryggvadóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</span></li> <li>Guðlín Steinsdóttir, án tilnefningar og jafnframt starfsmaður starfshópsins</li> </ul> <p><span><br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra frá 23. nóvember 2022 til næstu tveggja ára.&nbsp;<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um afglæpavæðingu neysluskammta<p><span>Hlutverk starfshópsins er að vinna að endurbættu frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 65/1974, um ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing neysluskammta).&nbsp;<br /> <br /> Starfshópnum er falið að skilgreina dagskammt eða neysluskammt í tengslum við framangreinda vinnu og er áætlað að setja þá skilgreiningu í reglugerð sem lögð verður fram með endurbættu frumvarpi. Auk þess verður skilgreiningin miðuð við íslenskan raunveruleika en í alþjóðlegu samráði, en þegar liggur fyrir í ráðuneytinu vilyrði frá Global Commisson on Drug Policy um samráð og aðgengi að sérfræðingum sem leitt hafa svipaða vinnu í öðrum löndum. Þá hefur Rannsóknastofa í afbrotafræði lýst yfir áhuga á að koma að gagnasöfnun meðal fólks sem notar ávana- og fíkniefni á Íslandi þar sem markmiðið yrði að notendareynsla og þekking þeirra nýttist til grundvallar vinnu við skilgreiningu á neysluskömmtum.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Helga Sif Friðjónsdóttir, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Bjarni Sigurðsson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Björg Þorkelsdóttir, án tilnefningar</span></li> <li><span>Kristín Jónsdóttir, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</span></li> <li><span>Kristinn Páll Sigurbjörnsson, tiln. af Lyfjastofnun</span></li> <li><span>Hulda Elsa Björgvinsdóttir, tiln. af Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu</span></li> <li><span>Kristín Davíðsdóttir, tiln. af Rauða krossinum á höfuðborgarsvæðinu</span></li> <li>Karl Steinar Valsson, tiln. af ríkislögreglustjóra</li> <li>Marín Ólafsdóttir, tiln. af ríkissaksóknara</li> <li>Rafn Magnús Jónsson, tiln. af embætti landlæknis</li> <li><span>Sylvía Björg Runólfsdóttir, tiln. af SÁÁ</span></li> <li><span>Kristján Ernir Björgvinsson, án tilnefningar</span></li> <li><span>Guðmundur Ingi Þóroddsson, án tilnefningar.<span style="white-space: pre;"></span></span><span></span><span></span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span><span>María Sæm Bjarkardóttir, lögfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, er starfsmaður hópsins.&nbsp;<br /> </span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra frá 22. febrúar 2022.</span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um aukna lyfjafræðilega þjónustu í apótekum, hvítbók og tillögur <p><span>Starfshópur sem hefur það verkefni að skrifa hvítbók um stöðumat lyfjafræðilegrar þjónustu í samanburði við Norðurlönd og tillögur að úrbótum. Ávinningur ráðuneytisins er innlegg í nýja lyfjastefnu.<br /> Á fundi 9. mars 2022 með Hilde Ariansen frá Norska apótekarafélaginu og Ingunni Björnsdóttur dósent við Oslóarháskóla í samfélagslyfjafræði var kynnt fyrir ráðherra og sérfræðingum hluti þeirra þjónustu sem lyfjafræðingar veita nú í norskum apótekum. Farið var í gegnum ráðgjöf er varðar notkun astmalyfja, eftirfylgd þegar sjúklingur fær nýtt hjartalyf og bólusetningar. Þá voru gefnar upp kostnaðartölur bæði verð þjónustunnar og heildarkostnaður. Breytingar urðu á þjónustu apóteka í Noregi í kjölfar þess að skrifuð var hvítbók um þjónustuna í norskum apótekum og hvert skyldi stefna.&nbsp;<br /> Lagt er til að fara svipaða leið hérlendis með skipun starfshóps sem skrifar hvítbók um stöðu íslenskra apóteka, skoðar stöðu þessarar þjónustu í nágrannalöndum, hvernig við tryggjum lyfjafræðilega þjónustu/mönnun apóteka á landsbyggðinni, stöðu netapóteka og tillögur fyrir ráðherra um möguleg næstu skref. Starfshópurinn á að skila skýrslu til ráðherra í lok október næstkomandi.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong><br /> <br /> Bjarni Sigurðsson, án tilnefningar, formaður<br /> Björg Þorkelsdóttir, án tilnefningar<br /> Rúna Hauksdóttir Hvannberg, tiln. af Lyfjastofnun<br /> Heimir Jón Heimisson, tiln. af Lyfjafræðingafélagi Íslands<br /> Þórbergur Egilsson, tiln. af lyfsalahópi Samtaka verslunar og þjónustu<br /> Hákon Steinsson, tiln. af lyfsalahópi Félags atvinnurekenda<br /> Dr. Anna Bryndís Blöndal, tiln. af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og lyfjafræðideild Háskóla Íslands<br /> Ólafur Adolfsson, tiln. fulltrúi landsbyggðarapóteka<br /> Sigríður Pálína Arnardóttir, fulltrúi með reynslu frá Noregi við lyfjafræðilega þjónustu í apótekum</span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 22. september 2022 og skal skila skýrslu til ráðherra í lok október 2022.</span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um bætt eftirlit með lögum um handiðnað<p>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað starfshóp til að taka til endurskoðunar eftirlit með lögum um handiðnað með það að markmiði að bæta eftirlitið þannig að allir sem starfa á sviði lögverndaðra iðngreina starfi eftir sömu leikreglum. Vinna starfshópsins tekur einnig til styttingar á málsmeðferðartíma hjá eftirlitsstjórnvöldum og aukinnar skilvirkni við eftirlit. Jafnframt skal starfshópurinn taka til endurskoðunar sektarfjárhæðir við brotum á iðnaðarlögum þannig að sektir við brotum hafi raunveruleg varnaráhrif.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Hreinn Hrafnkelsson, formaður, skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.</li> <li>Ásta María Reynisdóttir, aðalmaður, skv. tilnefningu mennta- og menningarmálaráðuneytis.</li> <li>Björg Ásta Þórðardóttir, aðalmaður, skv. tilnefningu Samtaka iðnaðarins.</li> <li>Elmar Hallgríms Hallgrímsson, skv. tilnefningu ASÍ. </li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson.</li> <li>Þeba Björt Karlsdóttir, aðalmaður, skv. tilnefningu Neytendasamtakanna. </li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varamaður: Ívar Halldórsson</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um borgarstefnu<p>Innviðaráðherra hefur sett á laggirnar starfshóp á grundvelli aðgerðar C.4 Borgarstefna í stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036. Aðgerðin hefur það markmið að stærstu þéttbýlissvæði landsins, Reykjavík og Akureyri, verði efld og samkeppnishæfni þeirra og hlutverk í byggðaþróun landsins styrkt. Mótaðar verða stefnur sem annars vegar skilgreini hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborgar og stuðli að aukinni alþjóðlegri samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og hins vegar hlutverk og uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar sem geti boðið upp á aukna fjölbreytni í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum.&nbsp;Við vinnuna verði viðmið OECD um mótun og inntak borgarstefnu lögð til grundvallar eftir því sem við á, sem og vinna starfshóps um svæðisbundið hlutverk Akureyrar, sem skilaði <a href="https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/09/06/Starfshopur-leggur-til-ad-Akureyri-verdi-svaedisborg-med-skilgreinda-abyrgd/">skýrslu sinni </a>í september 2021, og vinna starfshóps um mótun höfuðborgarstefnu sem settur var á laggirnar í maí 2021.</p> <p>Miðað er við að hópurinn ljúki störfum eigi síðar en í árslok 2023.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> Ingvar Sverrisson, framkvæmdastjóri Aton.JL, formaður starfshópsins,<br /> Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í Reykjavík,<br /> Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík,<br /> Gunnar Már Gunnarsson, bæjarfulltrúi í Akureyrarbæ,<br /> Lára Halldóra Eiríksdóttir, bæjarfulltrúi í Akureyrarbæ,<br /> Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra,<br /> Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.</p> <p>Með hópnum starfar Jóhanna Sigurjónsdóttir, sérfræðingur hjá innviðaráðuneytinu, Reinhard Reynisson, sérfræðingur hjá Byggðastofnun og Ásdís Sigurbergsdóttir, ráðgjafi hjá Aton.JL. Sérfræðingar hjá innviðaráðuneytinu og Byggðastofnun munu starfa með hópnum eftir atvikum.</p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um CBD-olíu<p><span>Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að yfirfara gildandi löggjöf m.t.t. framleiðslu og markaðssetningar CBD-olíu sem fæðubótarefnis.&nbsp;<br /> Starfshópnum er jafnframt falið að skrifa frumvarp sem ráðherra tekur ákvörðun um hvort leggja skuli fram á vorþingi 2022.&nbsp;</span></p> <p><span><br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Iðunn Guðjónsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Björg Þorkelsdóttir, &nbsp;tilnefnd af heilbrigðisráðuneytinu, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sindri Kristjánsson,&nbsp; tilnefndur af Lyfjastofnun, <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grímur Ólafsson,&nbsp; tilnefndur af Matvælastofnun.</span></p> <div>&nbsp;</div>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu<p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra (nú innviðaráðherra) skipaði starfshóp sem hefur það hlutverk að vinna tillögu að endurskoðuðu samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um eflingu almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu, sbr. samkomulag varðandi rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu dags. 26. september 2019. </p> <p>Starfshópurinn er svo skipaður:</p> <ul> <li>Árni Freyr Stefánsson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,</li> <li> Steinunn Sigvaldadóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti,</li> <li>Sigrún Ólafsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneyti,</li> <li>Birgir Björn Sigurjónsson, tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Guðrún Edda Finnbogadóttir, tilnefnd af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,</li> <li>Páll Björgvin Guðmundsson, tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.</li> </ul> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um einföldun á stofnanakerfi ríkisins<p><strong>Starfssvið:</strong></p> <p>Undirbúningur og framkvæmd á einföldun á stofnanakerfi ríkisins</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Hersir Aron Ólafsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Guðrún Birna Finnsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Henný Hinz, tilnefnd af innviðaráðuneytinu<br /> Margrét Hallgrímsdóttir tilnefnd af forsætisráðuneytinu<br /> Sigrún Þorleifsdóttir, tilnefnd af innviðaráðuneytinu<br /> Sigtryggur Magnason, tilnefndur af innviðaráðuneytinu</p> <p><strong>Skipaður:</strong></p> <p>12. ágúst 2022</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurgreiðslukerfi vegna kvikmyndagerðar<p>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að meta núverandi endurgreiðslukerfi vegna kvikmyndagerðar í samræmi við tillögu 6 í Kvikmyndastefnu sem gefin var út á síðasta ári.&nbsp;</p> <p>Í starfshópnum munu eiga sæti tveir fulltrúar tilnefndir af Sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda (SÍK), einn tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti, formaður endurgreiðslunefndar og einn fulltrúi tilnefndur af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og er hann jafnframt formaður starfshópsins. Áætlað er að starfshópurinn ljúki störfum eigi síðar en 1. maí 2021.&nbsp;</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Ólafur Teitur Guðnason, formaður</li> <li>Ásgeir Runólfsson</li> <li>Hilmar Sigurðsson</li> <li>Lilja Ósk Snorradóttir</li> <li>Þóra Hallgrímsdóttir</li> </ul>Menningar- og viðskiptaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurmat á kerfi framlengdrar framleiðendaábyrgðar hér á landi<p>Skipaður 10. ágúst 2022.</p> <p>Úrvinnslusjóður hefur frá árinu 2002 séð um umsýslu og ráðstöfun úrvinnslugjalds. Sjóðnum ber að beita hagrænum hvötum til að koma upp skilvirku fyrirkomulagi á úrvinnslu úrgangs sem er til kominn vegna vara sem falla undir lög um úrvinnslugjald, í því skyni að stuðla að hringrásarhagkerfi með þessar vörur og ná settum tölulegum markmiðum á landsvísu um endurnotkun, söfnun, endurvinnslu og endurnýtingu hluta þeirra vara sem falla undir lögin. Álagning úrvinnslugjalds byggir á grunnhugmyndinni um framlengda framleiðendaábyrgð og felur í sér að framleiðandi vöru, eða eftir atvikum innflytjandi, ber ábyrgð á þeim samfélagslega kostnaði, að hluta eða öllu leyti, sem hlýst af meðhöndlun vörunnar þegar hún er orðin að úrgangi.<br /> <br /> Markmið laga nr. 162/2002 um úrvinnslugjald er að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis með vörur og þjónustu til að stuðla að sjálfbærri auðlindanýtingu, draga úr myndun úrgangs og auka endurvinnslu hans. Jafnframt að skapa hagræn skilyrði fyrir endurnotkun og endurvinnslu úrgangs og aðra endurnýtingu úrgangs með hliðsjón af umhverfislegum ávinningi, í þeim tilgangi að draga úr magni úrgangs sem fellur til og fer til endanlegrar förgunar og tryggja viðeigandi förgun spilliefna.<br /> <br /> Það kerfi sem Úrvinnslusjóður byggir á hefur reynst með vel en það er hins vegar orðið 20 ára og orðið tímabært að endurmeta það heildstætt og þar með þann árangur sem kerfið hefur leitt af sér. Í því sambandi er vert að geta þess að í þeim löndum sem Ísland ber sig helst saman við ber atvinnulífið alfarið ábyrgð á kerfum framlengdrar framleiðendaábyrgðar og því ástæða til að bera það fyrirkomulag sem hér hefur verið við lýði saman við þær leiðir sem önnur ríki hafa farið. <br /> <br /> Í ljósi stefnu og skuldbindinga hins opinbera er mikilvægt að innleiðing á hringrásarhagkerfinu hér á landi gangi sem hraðast fyrir sig. Í því skyni er mikilvægt að úrvinnslukerfið sé sem einfaldast, styðji við nýsköpun og bjóði upp á heildstæðar lausnir.<br /> <br /> Hlutverk starfshópsins er að meta árangur þess kerfis sem Úrvinnslusjóður byggir á, kortleggja kosti þess og galla, gera samanburð við fyrirkomulagið hjá þeim þjóðum sem við berum okkur helst saman við, meta hvort kerfið styðji nægilega við innleiðingu hringrásarhagkerfisins og markmið laganna, m.a. með því að leggja mat á skilvirkni þess og í hve miklum mæli það styðji við nýsköpun og bjóði upp á heildstæðar lausnir. <br /> <br /> Starfshópnum skal skila skýrslu til ráðherra með greiningu og mati starfshópsins á viðfangsefninu auk þess sem gert er ráð fyrir að hann vinni eftir tilefni og í samræmi við niðurstöður greiningarinnar, tillögur til ráðherra um hugsanlegar úrbætur eða breytingar á kerfi framlengdrar framleiðendaábyrgðar.<br /> <br /> Ríkisendurskoðun vinnur nú að stjórnsýsluúttekt á Úrvinnslusjóði að beiðni Alþingis og má gera ráð fyrir að skýrsla Ríkisendurskoðunar liggi fyrir núna í ágúst. Skal starfshópurinn skal taka mið af niðurstöðum þeirrar skýrslu við vinnu sína.</p> <p><span>Starfshópurinn skal hafa samráð við hagaðila og stofnanir eftir því sem við á.</span><br /> <br /> Starfshópurinn skal skila niðurstöðum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 1. nóvember nk.</p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span>Halldór Árnason, formaður,<br /> Bryndís Skúladóttir, verkfræðingur,<br /> Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri,<br /> Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóri,<br /> Sveinn Margeirsson, framkvæmdastjóri.</span></p> <p><span>Með hópnum starfa Guðmundur B. Ingvarsson og Trausti Ágúst Hermannsson, sérfræðingar í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu.&nbsp;</span></p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurmat útgjalda vegna framhaldsfræðslu<p><strong>Starfssvið:</strong>&nbsp;<span>Að endurmeta útgjöld ríkissjóðs vegna framhaldsfræðslunnar</span></p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Katrín Anna Guðmundsdóttir, formaður, án tilnefningar&nbsp;</p> <p>Einar Mar Þórðarson, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins</p> <p>Hulda Anna Arnljótsdóttir,&nbsp;<span>fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytisins</span></p> <p><span>Íris Huld Christersdóttir,&nbsp;fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytisins</span></p> <p><span>Sigurlaug Ýr Gísladóttir,&nbsp;fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytisins</span></p> <p><strong>Skipaður:</strong> 17.02.2021</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurmat útgjalda vegna hjúkrunarþjónustu við aldraða<p><span><strong>Starfssvið:</strong> Að endurmeta útgjöld ríkissjóðs vegna hjúkrunarþjónustu við aldraða</span></p> <div><strong>Nefndarmenn:</strong></div> <p><span>Vilhjálmur Egilsson, formaður, án tilnefningar<br /> Elsa Björk Friðfinssdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneytinu<br /> Hlynur Hreinsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Linda Garðarsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðuneytinu<br /> Tryggvi Þórhallsson, tilefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Valgerður Freyja Ágústsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></p> <p><span><strong>Skipaður:</strong> 26. febrúar 2021</span></p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurmat útgjalda vegna örorkumála<p><strong>Starfssvið:&nbsp;<span></span></strong><span>Að endurmeta útgjöld ríkissjóðs vegna örorkumála</span></p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Steingrímur Ari Arason, formaður, án tilnefningar</p> <p>Guðrún Birna Finssdóttir,&nbsp;<span>fulltrúi fjármála- og efnahagsmálaráðuneytisins</span></p> <p>Hildta Cortez, fulltrúi fjármála- og efnahagsmálaráðuneytisins</p> <p>Jóhanna Lind Elíasdóttir,&nbsp;fulltrúi félagsmálaráðuneytisins</p> <p>Klara Baldursdóttir, fulltrúi félagsmálaráðuneytisins</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Skipaður:</strong> 17.02.2021</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun á lögum nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmannaStarfshópnum er ætlað að endurskoða lög um lánasjóð íslenskra námsmanna nr. <br /> 21/1992.<br /> <br /> <strong>Nefndarmenn</strong><br /> Gunnar Ólafur Haraldsson<br /> Staða: Formaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Agnes Guðjónsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Aldís Mjöll Geirsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Landssamtök íslenskra stúdenta<br /> <br /> Andri Gunnarsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Fjármála- og efnahagsráðherra<br /> <br /> Davíð Freyr Jónsson<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Mennta- og menningarmálaráðherra<br /> <br /> Ragnar Auðun Árnason<br /> Staða: Nefndarmaður - Tilnefningaraðili: Landssamtök íslenskra stúdentaHáskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun á regluverki um neysluvatn<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að vinna að endurskoðun á regluverki um neysluvatn. Helstu verkefni starfshópsins eru eftirfarandi:</p> <p>Til skemmri tíma:&nbsp; </p> <ol> <li>Í fyrsta lagi þarf að fara fram heildarendurskoðun á reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn. Uppfæra þarf ákvæði hennar í samræmi við breytingar sem hafa orðið, t.d. með stofnun Matvælastofnunar en ekki síður í tengslum við breytingar sem hafa orðið í löggjöf Evrópusambandsins og eru nú komnar inn í EES-samninginn. </li> <li>Í því sambandi ber þá helst að nefna tilskipun (ESB) 2015/1787 sem hefur að hluta til verið innleidd, en að öllum líkindum er þörf á að bæta þá innleiðingu.&nbsp;</li> <li>Að auki þarf að vinna úr tillögum starfshóps um litlar vatnsveitur, en þær koma fram í skýrslu sem sá starfshópur lagði fram í lok árs 2017. Ljóst er að gæði vatns í litlum vatnsveitum eru mun lakari en í þeim sem stærri eru. Staðan er nokkuð viðkvæm sökum þess að lítið utanumhald er um litlar vatnsveitur og á sama tíma er mjög mikil ásókn ferðamanna í þær, mun meiri en þessar veitur ná að anna. Þetta ástand getur skapað hættu og hefur það í raun gerst að upp komu tilvik um E. coli úti á landi.</li> </ol> <p>Til lengri tíma:</p> <ol> <li>Þessum starfshóp ætlaður lengri starfstími en gengur og gerist og er það með það fyrir augum að hópurinn starfi að stefnumótun í tengslum við neysluvatn og þá ekki síst í ljósi þess að nú er í smíðum ný tilskipun um neysluvatn hjá Evrópusambandinu og er því brýnt að vel verði haldið utan um þessi mál. </li> </ol> <p>Þess ber að geta að þrátt fyrir að neysluvatn heyri undir skrifstofu matvæla og landbúnaðar þá er á vettvangi EFTA unnið að stefnumótun á sviði umhverfismála en ekki á sviði matvæla, en segja má að neysluvatnið falli í báða flokka. Það er að sama skapi eins á alþjóðlegum vettvangi, þ.e.a.s. þar fellur neysluvatn undir umhverfismál en ekki neytendamál. <br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <ul> <li>Kjartan Hreinsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Sigrún Ólafsdóttir, tilnefnd af Matvælastofnun</li> <li>Þorsteinn Narfason, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Arndís Ósk Ólafsdóttir, tilnefnd af Samorku</li> <li>María J. Gunnarsdóttir, tilnefnd af Vatns- og fráveitufélagi Íslands.</li> </ul> <p>Með hópnum starfar Iðunn Guðjónsdóttir, sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, [email protected]</p>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun húsaleigulaga<p>Innviðaráðherra hefur skipað starfshóp um endurskoðun húsaleigulaga&nbsp;<span>sbr. tillögur starfshóps um aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði í skýrslu starfshópsins, dags. 19. maí 2022.</span></p> <p><span>Hlutverk starfshópsins er að endurskoða húsaleigulögin með það að markmiði að bæta réttarstöðu og húsnæðisöryggi leigjenda. Þar verður m.a. horft til tillagna átakshóps frá janúar 2019 sem áréttaðar eru í ofangreindri skýrslu. Stefnt er að frumvarp þess efnis verði lagt fram á Alþingi á næsta löggjafarþingi.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> Andri Björgvin Arnþórsson, formaður, fulltrúi ráðherra,<br /> Jóhann Baldursson, fulltrúi ráðherra,<br /> Ingibjörg Sigríðar Elíasdóttir, fulltrúi félags- og vinnumarkaðsráðuneytis,<br /> Gunnar Narfi Gunnarsson, fulltrúi forsætisráðuneytis,<br /> Sólrún Halldóra Þrastardóttir, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytis,<br /> Drengur Óla Þorsteinsson, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.</span></p> <p><span><em>Starfshópurinn er skipaður til og með 30. september 2022.</em></span></p> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun kafla 7, 9 og 10 í aðalnámskrá leikskóla<p>Hlutverk starfshópsins er að vinna tillögur að endurskoðun kafla 7, 9 og 10 í aðalnámskrá leikskóla.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Björk Óttarsdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir, tilnefnd af Grunni félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</li> <li>Svava Björg Mörk, tilnefnd af kennardeild Háskólans á Akureyri</li> <li>Helga Hreiðarsdóttir, tilnefnd af Félagi leikskólakennara</li> <li>Halldóra Pétursdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Kristín Hildur Ólafsdóttir, tilnefnd af skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar</li> <li>Sara Margrét Ólafsdóttir, tilnefnd af Menntavísindasviði Háskóla Íslands</li> <li>Sigurður Sigurjónsson, tilnefndur af Félagi stjórnenda leikskóla</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Guðrún Alda Harðardóttir er verkefnastjóri starfshópsins.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum eigi síðar en í maí 2022.</p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun lagaumhverfis almenningssamgangna<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að vinna tillögur til ráðherra að fyrirkomulagi almenningssamgangna á Íslandi.Tillögurnar verða nýttar við vinnu ráðuneytisins við smíði lagafrumvarps um almenningssamgöngur á Íslandi, óháð samgöngumáta, og skulu m.a. miða að samþættu leiðarkerfi og því að efla almenningssamgöngur milli byggða með því að gera þjónustuna aðgengilegri og meira aðlaðandi fyrir notendur.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> Jónas Birgir Jónasson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,<br /> Berglind Kristinsdóttir, Samband íslenskra sveitarfélaga,<br /> Árni Grétar Finnsson, Samtök atvinnulífsins,<br /> Páll Björgvin Guðmundsson, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu,<br /> Valgerður Gréta Benediktsdóttir, Strætó bs.,<br /> Bergþóra Kristinsdóttir, Vegagerðin.</span></p> <p><span> Starfshópurinn skal skila af sér tillögum fyrir lok desember 2021 en skipað er til og með 31. desember 2021.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun löggiltra iðngreina<p>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað vinnuhóp sem er ætlað að vinna að endurskoðun lögverndunar iðngreina á grundvelli laga um handiðn í heild sinni og leggi mat á hverja iðngrein fyrir sig (case by case basis) með hliðsjón af tillögum OECD. Vinnuhópurinn skal einnig taka til skoðunar tillögur OECD varðandi sveinspróf og meistararéttindi í löggiltum iðngreinum.</p> <p><span>Í vinnuhópnum eiga sæti:</span></p> <ul> <li>Hreinn Hrafnkelsson, formaður, skipaður af ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.</li> <li>Aldís Sif Bjarnhéðinsdóttir, tilnefnd af Samkeppniseftirlitinu.</li> <li><span>Ólafur Grétar Kristjánsson, tilnefndur af mennta- og menningarmálaráðuneyti.</span> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <div>&nbsp;</div> </li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun refsiábyrgðar heilbrigðisstarfsfólks <p><span>Heilbrigðisráðherra skipar starfshóp sem hefur það verkefni að meta hvort hægt sé að afnema refsiábyrgð heilbrigðisstarfsmanna vegna atvika sem rakin eru til einfalds gáleysis við veitingu heilbrigðisþjónustu og leggja til útfærslu á lagabreytingu þess efnis. Ennfremur að meta hvort setja eigi í sérlög ákvæði um cumulativa hlutlæga refsiábyrgð heilbrigðisstofnana.<br /> <br /> Starfshópurinn skal við vinnu sína hafa víðtækt samráð við hagsmunaaðila, s.s. félög heilbrigðisstarfsmanna, auk félaga, samtaka og annarra sem geta talað máli notenda heilbrigðisþjónustu.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Starfshópurinn er þannig skipaður</strong></span></p> <ul> <li><span>Sigurður Kári Árnason, yfirlögfræðingur, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Alma Dagbjört Möller, landlæknir</span></li> <li><span>Anna María Káradóttir, lögfræðingur, tiln. af embætti landlæknis</span></li> <li><span>María Káradóttir, aðstoðarsaksóknari, tiln. af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu</span></li> <li><span>Theódór Skúli Sigurðsson, sérfræðingur í barnasvæfinga- og gjörgæslulækningum</span></li> <li><span>Jón H. B. Snorrason, saksóknari, tiln. af Ríkissaksóknara</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson, lögfræðingur, tiln. af dómsmálaráðuneytinu</li> <li><span>Anna María Þórðardóttir, sérfræðingur í bráðahjúkrun, tiln. af Félagi íslenskra hjúkruarfræðinga</span></li> </ul> <p><span>Starfsmaður hópsins er Anna Birgit Ómarsdóttir, lögfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu.<br /> <span style="white-space: pre;"> </span><br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 19. maí 2022.&nbsp;<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla<p><span> Hlutverk hópsins er að skilgreina þau atriði undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla sem þarfnast endurskoðunar og forgangsraða þeim. Starfshópurinn vinni viðmið um skólasókn og taki m.a. mið af tillögum Velferðarvaktarinnar um fækkun nemenda með skólaforðun. Horfa þarf til viðmiða nágrannalanda og einstakra íslenskra sveitarfélaga. Einnig er hópnum ætlað að setja viðmið um undanþágu frá skyldunámi og leggja mat á hvort skipa þurfi mismunandi undirhópa fyrir hvert atriði eða hvort einn hópur ætti að vinna að heildarendurskoðun.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er svo skipaður:</span></p> <ul> <li><span>Guðni Olgeirsson, formaður, án tilnefningar</span></li> <li><span>Elísabet Pétursdóttir, án tilnefningar</span><span></span></li> <li><span>Vigfús Hallgrímsson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum</span></li> <li><span>Sigurveig Þórhallsdóttir, tilnefnd af Umboðsmanni barna</span></li> <li><span>Ásrún Aldís Hreinsdóttir, tilnefnd af Samfés</span></li> <li><span>Lóa Kolbrá Friðriksdóttir, tilnefnd af Samfés</span></li> <li><span>Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</span></li> <li><span>Þorsteinn Sæberg, tilnefndur af Kennarasambandi Íslands</span></li> <li><span>Jurgita Milleriene, tilnefnd af Móðurmáli - samtökum um tvítyngi</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Sigurður Sigurðsson, tilnefndur af Heimili og skóla</li> </ul> <p><span>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum eigi síðar en 1. maí 2021.<br /> <br /> <br /> </span></p>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um endurskoðun viðauka laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998<p>Skipaður 15. maí 2019<br /> Starfshópurinn hefur það hlutverk að endurskoða viðauka laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir en í viðaukunum er talin upp sú starfsemi sem fellur undir gildissvið laganna. Markmið með endurskoðuninni er einkum að lagfæra misræmi milli viðauka en dæmi eru um að sama starfsemi komi fyrir í tveimur viðaukum. Jafnframt er þörf á að meta hvort tiltekna starfsemi vanti í framangreinda viðauka sem og hvort einhver starfsemi megi falla á brott.<br /> <br /> Verkefni hópsins verður að setja saman drög að endurskoðuðum viðaukum við lög um hollustuhætti og mengunarvarnir. Í framhaldi af því er gert ráð fyrir að ráðuneytið leggi fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Gert er ráð fyrir því að hópurinn kalli til sérfræðiaðila eftir því sem þörf er á. </p> <p><span>Áætlað er að starfshópurinn ljúki störfum fyrir 15. október 2019.</span></p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Kjartan Ingvarsson, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Umhverfisstofnunar</strong><br /> Halla Einarsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða</strong><br /> Sigrún Guðmundsdóttir<br /> Þorsteinn Narfason<br /> <br /> </p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fjareftirlit með fiskiskipum<p>Starfshópur, skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, um að tryggja fjareftirlit með fiskiskipum og með vísan til samkomulags frá 8. ágúst 2001 um "verkaskiptingu milli sjávarútvegsráðuneytisins, Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands á sviði fjareftirlits með fiskiskipum." </p> <p>(Við skipan nefndarinnar var sérstaklega leitað eftir því að tilnefningaraðilar tilnefndu aðila af báðum kynjum til að uppfylla skyldur laga um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Ef tilnefningaraðilar gátu ekki tilnefnt aðila af báðum kynjum var óskað eftir rökstuðningi sbr. málsl. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008. Allir aðilar tilnefndu karlmann í starfshópinn og skýrðu ástæður þess með vísan til faglegra sjónarmiða eða með vísan til hlutlægra atriða. Í ljósi þessa verður skipunaraðili með vísan til 3. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 að víkja frá skilyrði 1. mgr. 15. gr. sömu laga).</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Skúli Kristinn Skúlason, tilnefndur af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra</li> <li>Sigurjón Friðjónsson, tilnefndur af Fiskistofu</li> <li>Ásgrímur Ásgrímsson, tilnefndur af Landhelgisgæslu Íslands.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um föngun og förgun kolefnis á Íslandi<p>Skipaður 6. september 2021.</p> <p>Starfshópurinn hefur það hlutverk að fjalla um föngun og förgun kolefnis hér á landi og samræma aðkomu stjórnvalda að slíkum verkefnum.</p> <p>Hlutverk starfshópsins er einkum að:</p> <ul> <li>Tryggja að í stjórnsýslunni sé yfirsýn yfir stöðu og þróun verkefna á sviði kolefnisföngunar og förgunar og kalla eftir upplýsingum frá aðilum sem að slíkum verkefnum koma.</li> <li>Gera tillögur til ráðherra um áherslur og verklag stjórnvalda um beiðnir um stuðning stjórnvalda við slík verkefni.</li> <li>Önnur verkefni þar sem taka þarf afstöðu til vegna greiningarvinnu.</li> </ul> <p>Hópurinn skal hafa virkt samráð og kalla eftir upplýsingum frá hagsmunaaðilum, fyrirtækjum og öðrum aðilum sem að þessum málum koma.&nbsp;</p> <p>Miðað er við að starfshópurinn skili tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra haustið 2022.</p> <p><strong>Án tilnefningar</strong><br /> Helga Barðadóttir, formaður<br /> Íris Bjargmundsdóttir, sendifulltrúi í Brussel<br /> Helga Haraldsdóttir, sendifulltrúi í Brussel</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis</strong><br /> Hreinn Hrafnkelsson</p> <p><span><strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytis</strong><br /> Pétur Berg Matthíasson</span></p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu fjármálaráðuneytis</strong><br /> Íris Hannah Atladóttir</p> <p><span>Með hópnum mun einnig starfa sérfræðingur frá Umhverfisstofnun.</span></p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um framtíðarfyrirkomulag á Reykjum og Reykjatorfunni<span>Mennta- og barnamálaráðherra skipaði starfshóp um framtíðarfyrirkomulag á Reykjum og Reykjatorfunni, eflingu starfsnáms, rannsókna og nýsköpunarstarfs á Reykjum. Í vinnu starfshópsins skal jafnframt skoðað hvernig tryggja megi tengingu námsins við atvinnulífið og ákveðið sjálfstæði gagnvart Fjölbrautaskóla Suðurlands.&nbsp;<br /> <br /> Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum fyrir 31. desember 2022.<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:<br /> <br /> Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, án tilnefningar, formaður starfshópsins<br /> Vilhjálmur Árnason, án tilnefningar<br /> Orri Páll Jóhannsson, án tilnefningar<br /> Bjarki Pjetursson, tilnefndur af matvælaráðuneyti<br /> Axel Sæland, tilnefndur af Bændasamtökum Íslands<br /> Áshildur Bragadóttir, tilnefnd af Landbúnaðarháskóla Íslands<br /> Hrönn Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum skógareigenda<br /> Berglind Ásgeirsdóttir, tilnefnd af Félagi Skrúðgarðyrkjumeistara<br /> Njörður Sigurðsson, tilnefndur af Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga<br /> Olga Lísa Garðarsdóttir, tilnefnd af Fjölbrautaskóla Suðurlands.<br /> <br /> <br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um framtíðarsýn húsnæðis geðþjónustu á Landspítala<p><span>Samkvæmt úttekt á eldra húsnæði Landspítala sem gerð var að beiðni NLSH ohf. er þörf á endurbótum á húsnæði fyrir geðþjónustu Landspítala. Þá leiddu forsendur þarfagreiningar sem unnar voru af McKinsey ráðgjafarfyrirtækinu árið 2021 í ljós að fjölga þurfi legurýmum geðdeilda um 29 á næstu árum, en að öðru leyti var þörf fyrir húsnæði geðþjónustu lítt greind. NLSH ohf. hefur bent á að móta þurfi stefnu á vegum heilbrigðisyfirvalda og Landspítala um framtíðaruppbyggingu geðdeilda áður en þarfagreining og húsrýmisáætlun er gerð.&nbsp;<br /> <br /> Hlutverk starfshópsins er að greina framtíðarhúsnæðisþörf geðþjónustu Landspítala, þannig að húsnæðið byggist á nútíma hönnun og viðhorfum, mæti þörfum samfélagsins og hafi til hliðsjónar framtíðarsýn um hlutverk og stigskiptingu geðheilbrigðisþjónustu.&nbsp;Framtíðarsýn húsnæðis geðþjónustu Landspítala þarf að liggja fyrir sem fyrst, til að NLSH ohf. geti unnið þarfagreiningu og húsrýmisáætlun.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Páll Matthíasson, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Nanna Briem, tiln. af geðþjónustu Landspítala&nbsp;</span></li> <li>Héðinn Unnsteinsson, tiln. af Geðhjálp, fulltrúi notenda.</li> </ul> <p><span>Helga Sif Friðjónsdóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu er starfshópnum til aðstoðar.<br /> <br /> <br /> Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 21. nóvember 2022 og er falið að skila tillögum um framtíðarsýn fyrir geðþjónustu Landspítala fyrir lok febrúar 2023.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um fyrirkomulag vegvísunar í heilbrigðikerfinu<p><span>Hlutverk starfshópsins er að setja fram lýsingu fyrir almenning á fyrirkomulagi vegvísunar í heilbrigðiskerfinu.<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Jón Magnús Kristjánsson, án tilnefningar, formaður</span></li> <li><span>Salbjörg Á. Bjarnadóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</span></li> <li><span>Margrét Héðinsdóttir, tilnefnd af Upplýsingamiðstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Runólfur Pálsson, tilnefndur af Landspítala</span></li> <li><span>Vignir Bjarnason, tilnefndur af Sjúkratryggingum Íslands</span></li> <li><span>Tómas Gíslason, tilnefndur af Neyðarlínunni</span></li> <li><span>Elva Björk Ragnarsdóttir, tilnefnd af Læknavaktinni</span></li> <li><span>Ingunn Hansdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</span></li> <li><span>Þura Björk Hreinsdóttir, tilnefnd af Landssamtökum heilbrigðisstofnana</span></li> <li><span>Gunnlaugur Sigurjónsson, tilnefndur af Samtökum heilbrigðisfyrirtækja</span></li> <li><span>Jóhanna Ósk Jensdóttir, tilnefnd af sjálfstætt starfandi heilsugæslum</span></li> <li>Jón Steinar Jónsson, tilnefndur af Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu</li> </ul> <p><span>&nbsp;</span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra þann 29. nóvember 2022 og skal skila ráðherra niðurstöðum sínum 30. mars 2023.&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um greiningu á eignarhaldi og fjármögnun hjúkrunarheimila<p><strong>Starfssvið:</strong></p> <p>Að greina eignarhald og fjármögnun á hjúkrunarheimilum</p> <p><strong>Nefndarmenn:</strong></p> <p>Hrafn Hlynsson, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Dan Jens Brynjarsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga<br /> Hilda Hrund Cotez, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðherra<br /> Linda Garðarsdóttir, tilnefnd af heilbrigðisráðherra<br /> Sigurður Garðarsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu</p> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <p>María Fjóla Harðardóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu<br /> Runólfur Birgisson, tilnefndur af heilbrigðisráðherra</p> <p><strong>Skipaður:</strong></p> <p>15. júní 2022</p> <p>&nbsp;</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um greiningu á húsnæðisþörf fyrir iðn- og tæknimenntun á Íslandi<span>Starfshópur um greiningu á húsnæðisþörf fyrir iðn- og tæknimenntun á Íslandi.&nbsp; Í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis er ákveðið að efla iðnnám og verk- og starfsnám í þágu fjölbreytni og öflugra samfélags. Í sáttmálanum kemur fram að öflugt menntakerfi er forsenda framfara og boðar ríkisstjórnin stórsókn í menntamálum. Lögð verði rík áhersla á að efla menntun í landinu með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi.&nbsp; Hlutverk starfshópsins er að framkvæma þarfagreiningu með það að markmiði að leggja drög að framtíðarskipan í húsnæðismálum fyrir iðn- og tæknimenntun á Íslandi. Hópurinn skal leggja til mögulegar úrlausnir og framkvæmdaráætlanir sem miða að því að efla iðn- og verknám til framtíðar.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn skal skila skýrslu til ráðherra um störf sín og niðurstöður fyrir 1. desember 2020.&nbsp;<br /> <br /> Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;<br /> <br /> Jón Björgvin Stefánsson, án tilnefningar, formaður,&nbsp;<br /> Ragnheiður Bóasdóttir, án tilnefningar,<br /> Guðmundur Axel Hansen,&nbsp; tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðherra,<br /> Hróðný Njarðardóttir, tilnefnd af Framkvæmdasýslu ríkissins.&nbsp;<br /> <br /> <br /> </span> <div>&nbsp;</div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um greiningu á stöðu fatlaðs fólks í samgöngum<p>Innviðaráðherra hefur skipað starfshóp&nbsp;<span>sem hefur það hlutverk að greina stöðu fatlaðs fólks í samgöngum á Íslandi. Niðurstöður starfshópsins verða til grundvallar áherslum og aðgerðum í stefnumörkun samgönguáætlunar.&nbsp;Skipað er til og með 31. ágúst 2022.</span></p> <p><span>Starfshópinn skipa:<br /> <br /> Björn Ágúst Björnsson, formaður, tilnefndur af innviðaráðuneyti,<br /> Rán Þórisdóttir, tilnefnd af félags- og vinnumarkaðsráðuneyti,<br /> Tómas Ingi Adolfsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga,<br /> Hulda Rós Bjarnadóttir, tilnefnd af Vegagerðinni,<br /> Bergur Þorri Benjamínsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um hagsmunafulltrúa eldra fólks <p><span>Alþingi samþykkti 13. júní 2021 þingsályktunartillögu um að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að stofna starfshóp hagsmunaaðila, sem ásamt starfsfólki ráðuneytisins, vinni að gerð frumvarps til laga um embætti hagsmunafulltrúa eldra fólks.&nbsp;&nbsp;<br /> Mikilvægt er að bregðast við yfirvofandi fjölgun í elstu aldurshópunum og breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. Embættinu er ætlað að gæta að hagsmunum og réttindum eldra fólks og bregðast við ef talið er að með athöfnum eða athafnaleysi sé verið að brjóta gegn réttindum, þörfum eða hagsmunum þess. Einnig er því ætlað að tryggja vernd gegn misnotkun og ofbeldi ásamt fullnægjandi viðbrögðum og ferlum við tilkynningum um slíkt.&nbsp;<br /> </span></p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</p> <ul> <li>Birna Sigurðardóttir, án tilnefningar, sem leiðir hópinn. </li> <li>Rán Þórisdóttir, án tilnefningar.</li> <li>Lilja Einarsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Gunnar Aðalsteinsson, tiln. af Alsheimersamtökunum.</li> <li>Ingólfur Hrólfsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara.</li> <li>Stefanía Magnúsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara.</li> <li>Elsa B. Friðfinnsdóttir tiln. af heilbrigðisráðuneytinu.</li> </ul> <p>Starfshópurinn er skipaður af félags- og vinnumarkaðsráðherra frá 20. apríl 2022</p> <div>&nbsp;</div>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um happdrætti og fjárhættuspil <p style="margin: 0cm 0cm 0cm 10.8pt; text-align: justify;"><span>Starfshópurinn hefur það hlutverk að kanna mögulegar réttarbætur á sviði happdrættismála. Er hópnum ætlað að gera tillögur til ráðherra um breytingar á lögum og reglugerðum um happdrætti, teljist þær nauðsynlegar, og eftir atvikum að greina fjárþörf til þess að tryggja að mögulegar breytingar geti átt sér stað.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Meðal þess sem starfshópnum er falið að athuga er:</span></p> <p><span>1. Möguleikar núverandi sérleyfishafa á happdrættismarkaði hér á landi til að bjóða upp á spil á netinu.</span></p> <p><span>2. Hvernig hægt sé að stemma stigu við ólöglegri netspilun hér á landi.</span></p> <p><span>3. Að kanna leiðir til að koma á skyldu til að nota spilakort.</span></p> <p><span>4. Hvernig haga skuli leyfisveitingum og eftirliti með happdrættum, þar á meðal tæknilegu eftirliti.</span></p> <p><span>5. Mögulega samvinnu leyfisskyldra happdrætta hér á landi, annað hvort allra eða happdrætta með skylda starfsemi. </span></p> <p><span>6. Hvernig rannsóknum á spilafíkn og ólöglegu fjárhættuspili skuli háttað.</span></p> <p><span>7. Hvernig unnt sé að standa straum af kostnaði við framkvæmd laga um happdrætti og forvörnum og rannsóknum vegna spilavanda.</span></p> <p><span>Starfshópurinn skili fyrstu tillögum sínum til ráðherra eigi síðar en 1. júní 2021.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <ul> <li><span>Sigurður Kári Kristjánsson, lögmaður og jafnframt formaður, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur á skrifstofu réttinda einstaklinga, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Sveinn M. Bragason, sérfræðingur á skrifstofu fjármála og rekstrar, án tilnefningar,</span></li> <li><span>Auður Cela Sigrúnardóttir, starfsmaður Íslandsspila, tilnefnd af Íslandsspilum,</span></li> <li><span>Lárus Blöndal, lögmaður og forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Ísland<strong>s</strong>, tilnefndur af Getspá/Getraunum,</span></li> <li><span>Guðni Bergsson, lögmaður og formaður Knattspyrnusambands Íslands, tilnefndur af Getspá/Getraunum,</span></li> <li><span>Anna Lilja Ragnarsdóttir, löglærður fulltrúi hjá sýslumannsembættinu á Höfn, tilnefnd af sýslumanninum á Suðurlandi,</span></li> <li><span>Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri, tilnefndur af happdrætti SÍBS,</span></li> <li><span>Bryndís Hrafnkelsdóttir, forstjóri, tilnefnd af happdrætti HHÍ,</span></li> <li><span>Sigurður Ágúst Sigurðsson, forstjóri, tilnefndur af happdrætti DAS.</span></li> <li><span>Alma Björk Hafsteinsdóttir, fíkni- og fjölskyldumarkþjálfi, tilnefnd af Samtökum áhugafólks um spilafíkn.</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Starfsmaður starfshópsins er Árni Grétar Finnsson, lögfræðingur.</span></p> <p>&nbsp;</p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um heildarendurskoðun á eftirlitsákvæðum laga nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu<p><span>Starfshópur sem hefur það hlutverk að endurskoða ákvæði II. kafla laga nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu sem fjallar um eftirlit með heilbrigðisþjónustu og móta tillögur að frumvarpi til breytinga á lögum um landlækni og lýðheilsu.&nbsp;</span></p> <p><span>Gert er ráð fyrir að hópurinn skili heilbrigðisráðherra drögum að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu, ásamt greinargerð, fyrir lok árs 2021.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong><br /> </span></p> <ul> <li><span>Aðalbjörg Guðmundsdóttir, formaður, skipuð án tilnefningar</span></li> <li><span>Jóhann M. Lenharðsson, tilnefndur af embætti landlæknis</span></li> <li><span>Sigríður Haraldsdóttir Elínardóttir, tilnefnd af embætti landlæknis</span></li> <li><span>Ólafur Baldursson, tilnefndur af Landspítala</span></li> <li><span>&nbsp;</span>Þuríður Harpa Sigurðardóttir, tilnefnd af Öryrkjabandalagi Íslands.&nbsp;</li> </ul> <p><span><br /> </span>Starfsmenn hópsins eru Hólmar Örn Finnsson, persónuverndarfulltrúi embættis landlæknis og Pétur Örn Pálmarsson, lögfræðingur hjá heilbrigðisráðuneytinu.&nbsp;<span><br /> </span></p> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra þann 23. mars 2021.<br /> </span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um heildarendurskoðun á regluverki er varðar notkun veiðarfæra, veiðisvæði og verndunarsvæði á Íslandsmiðum<p>Starfshópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem ætlað er að gera faglega heildarendurskoðun á regluverki er varðar notkun veiðarfæra, veiðisvæði og verndunarsvæði á Íslandsmiðum.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Annas J. Sigmundsson, skipaður formaður án tilnefningar</li> <li>Erna Jónsdóttir, skipuð án tilnefningar</li> <li>Þorsteinn Sigurðsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Björn Ævarr Steinarsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun</li> <li>Guðmundur Jóhannesson, tilnefndur af Fiskistofu.</li> </ul>MatvælaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um heildarendurskoðun laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langavarandi stuðningsþarfir. <span></span> <p style="text-align: justify;">Starfshópurinn hefur það hlutverk að endurskoða lög nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir í heild sinni og þær reglugerðir sem lögunum fylgja með áherslu á að greina þau álitaefni sem upp hafa komi við framkvæmd laganna og koma með tillögur til ráðherra ekki síðar en 30. september 2021. Einnig skulu önnur lög, reglugerðir og framkvæmd sem snýr að fötluðu fólki metin og endurskoðuð eftir þörfum.</p> <p>Vinna starfshópsins skal taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sbr. þingsályktun um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem samþykkt var á Alþingi 3. júní 2019.&nbsp;Ekki er greitt fyrir setu í nefndinni að hálfu ráðuneytisins.</p> <p><strong>Starfshópinn skipa:</strong></p> <ul> <li>Haraldur L. Haraldsson, fulltrúi félagsmálaráðuneytisins, án tilnefningar, formaður.</li> <li>Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands.</li> <li>Aðalbjörg Traustadóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Bryndís Snæbjörnsdóttir, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp.</li> <li>Tryggvi Þórhallsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p><strong>Varamenn:</strong></p> <ul> <li>Alma Ýr Ingólfsdóttir, tiln. af Öryrkjabandalagi Íslands.</li> <li>Friðrik Sigurðsson, tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp.</li> <li>María Ingibjörg Kristjánsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> <li>Arne Friðrik Traustason, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span>Skipuð af félags- og barnamálaráðherra 21. janúar 2021</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um heimildir til markaðssetningar bragðefna í rafrettum<span><dir> <span style="font-family: Times New Roman; font-size: 16px;"></span></dir></span> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópnum er&nbsp;falið að meta hvort takmarka eigi heimildir til markaðssetningar bragðefna í rafrettum og gera tillögu um með hvaða hætti slíkt skuli gert. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR"><strong>Starfshópinn&nbsp;skipa</strong> </p> <ul> <li dir="LTR"> Kristín Ninja Guðmundsdóttir, án tilnefningar, formaður </li> <li dir="LTR"> Guðríður Bolladóttir, tiln. af umboðsmanni barna </li> <li dir="LTR"> Skarphéðinn Grétarsson, tiln. af Neytendastofu </li> <li dir="LTR"> Hafsteinn Viðar Jensson, tiln. af Embætti landlæknis. </li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfsmaður hópsins er Sævar Bachmann Kjartansson. </p> <p style="text-align: justify;" dir="LTR">Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 31. október 2019 og skal skila<span> ráðherra niðurstöðum sínum fyrir 1. apríl 2020. </span></p>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um húsnæðisstuðning<p>Innviðaráðherra hefur skipað starfshóp um húsnæðisstuðning&nbsp;<span>sbr. tillögur starfshóps um aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði í skýrslu starfshópsins 19. maí 2022.&nbsp;</span></p> <p><span>Hlutverk hópsins er að endurskoða beinan húsnæðisstuðning til einstaklinga í formi húsnæðisbóta, vaxtabóta, sérstaks húsnæðisstuðnings sveitarfélaga og skattfrjálsrar ráðstöfunar séreignasparnaðar.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> Eygló Harðardóttir, formaður, fulltrúi ráðherra,<br /> Jóhann Baldursson, fulltrúi ráðherra,<br /> Rebekka Valsdóttir, fulltrúi félags- og vinnumarkaðsráðuneytis,<br /> Henný Hinz, fulltrúi forsætisráðuneytis,<br /> Anna Borgþórsdóttir Olsen, fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytis,<br /> Aldís Hilmarsdóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar<br /> Rún Knútsdóttir, fulltrúi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar,<br /> Ása Arnfríður Kristjánsdóttir, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga,<br /> Arnaldur Sölvi Kristjánsson, fulltrúi Alþýðusambands Íslands,<br /> Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, fulltrúi BSRB,<br /> Anna Rós Sigmundsdóttir, fulltrúi Kennarasambands Íslands,<br /> Vilhjálmur Hilmarsson, fulltrúi Bandalags háskólamanna,<br /> Páll Ásgeir Guðmundsson, fulltrúi Samtaka atvinnulífsins.<br /> </span></p> <div><em>Skipað er til og með 30. september 2022.</em></div>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um innleiðingu tilskipunar (ESB) 2019/2162 og reglugerðar (ESB) 2019/2016<p><strong>Starfssvið:</strong></p> <p><span>Að vinna frumvarp til að innleiða tilskipun ESB um breytingu á sértryggðum skuldabréfum og reglugerð ESB um fjármálafyrirtæki</span></p> <p><span><strong>Nefndarmenn:</strong></span></p> <p><span>Gunnlaugur Helgason, formaður, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneytinu<br /> Andri Freyr Stefánsson, tilnefndur af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Jóna Björk Guðnadóttir, tilnefnd af Samtökum fjármálafyrirtækja<br /> Kristjana Jónsdóttir, tilnefnd af Seðlabanka Íslands<br /> Kristján Ólafur Jóhannesson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands</span></p> <p><span><strong>Skipaður:</strong></span></p> <p><span>19. apríl 2022</span></p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um kyngreind tölfræðigögn <p>Fjármála- og efnahagsráðherra skipaði 3. júní 2020 starfshóp um kyngreind tölfræðigögn með það að markmiði að bæta yfirsýn yfir kyngreind tölfræðigögn og stuðla að því að söfnun og notkun á kyngreindum tölfræðigögnum hjá opinberumaðilum verði gerð með sambærilegum hætti. Skipun hópsins er í samræmi við fimm ára áætlun um kynjaða fjárlagagerð 2019-2023 þar sem lögð er áhersla á aðgerðir til að bæta að gengi að kyngreindum tölfræðigögnum. Auk þess er fjallað um viðfangsefni hópsins í framkvæmdaáætlun um jafnréttismál 2020-2023.</p> <ul> <li>Marta Birna Baldursdóttir, formaður, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Katrín Anna Guðmundsdóttir, tilnefnd af fjármála- og efnahagsráðuneyti</li> <li>Hólmfríður Sigríður Jónsdóttir, tilnefnd af Stafrænu Íslandi</li> <li>Herdís Sólborg Haraldsdóttir, tilnefnd af forsætisráðuneyti</li> <li>Guðjón Hauksson, tilnefndur af Hagstofu Íslands</li> <li>Hlynur Hallgrímsson, tilnefndur af Reykjavíkurborg</li> <li>Tryggvi Hallgrímsson, tilnefndur af Jafnréttisstofu</li> </ul> <p>Hópurinn vinnur nú að kortlagningu á stöðunni og greiningu á úrbótatækifærum og gerir ráð fyrir að skila stöðuskýrslu um mitt ár 2021. Í framhaldi mun hópurinn vinna að gerð handbókar og/eða annars fræðsluefnis.</p>Fjármála- og efnahagsráðuneytiðFastanefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um lánakjör Lánasjóðs íslenskra námsmanna<p>Starfshópnum er ætlað að fara yfir lánakjör Lánasjóðs íslenskra námsmanna, skoða hvernig fjármögnun skuli háttað við mögulegt breytt námslánakerfi á Íslandi og gera tillögur til ráðherra um tiltækar aðgerðir.</p> <p dir="LTR">Starfshópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Agnes Guðjónsdóttir, formaður, án tilnefningar,</li> <li>Haraldur Guðni Eiðsson, tilnefndur af forsætisráðherra,</li> <li>Björgvin Sighvatsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands,</li> <li>Hafsteinn Hafsteinsson, tilnefndur af Seðlabanka Íslands.</li> </ul>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um leyfi fyrir erlenda sérfræðinga til að dvelja á Íslandi og stunda fjarvinnu<p>Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að endurskoða útfærslu og fyrirkomulag á leyfi fyrir erlenda sérfræðinga til að dvelja á Íslandi og stunda hér vinnu sína fyrir erlend fyrirtæki í fjarvinnu, með tilliti til einföldunar og styttingar á ferli við veitingu slíks leyfis. Starfshópnum er einnig falið að skoða hvort gera megi erlendum sérfræðingum kleift að stunda hér vinnu sína fyrir erlend fyrirtæki í fjarvinnu í lengri tíma en þá 6 mánuði sem leyfið nær nú til, og hvort unnt sé að gera mökum viðkomandi sérfræðinga kleift að starfa hér á landi á sama tíma. Starfshópurinn skal jafnframt taka til skoðunar atriði sem snúa að skattaumhverfi viðkomandi sérfræðinga, málefni er snerta skólagöngu barna viðkomandi sérfræðinga og búsetuskráning. </p> <p>Starfshópnum er falið að gera tillögur til ráðherra um nauðsynlegar laga- og reglugerðarbreytingar með það að markmiði að ná fram aukinni einföldun og liðka fyrir tímabundinni fjarvinnu erlendra sérfræðinga á Íslandi.</p> <div>Eftirtaldir skipa starfshópinn:</div> <p>Sigurbjörg S. Guðmundsdóttur, tilnefnd af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, formaður,&nbsp;<br /> <br /> Gunnlaugur Geirsson, tilnefndur af dómsmálaráðuneyti,&nbsp;<br /> <br /> Vilmar Freyr Sævarsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti,&nbsp;<br /> <br /> Linda Rós Alfreðsdóttir, tilnefnd af félagsmálaráðuneyti,&nbsp;<br /> <br /> Ína Dögg Eyþórsdóttir, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti,&nbsp;<br /> <br /> Skúli Þór Gunnsteinsson, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti,&nbsp;<br /> <br /> Guðrún Ásta Sigurðardóttir, tilnefnd af Skattinum,&nbsp;<br /> <br /> Hlynur Geir Ólason, tilnefndur af Útlendingastofnun,<br /> <br /> Bryndís Axelsdóttir, tilnefnd af Vinnumálastofnun,&nbsp;<br /> <br /> Sveinn Birkir Björnsson, tilnefndur af Íslandsstofu.</p> <div>&nbsp;</div>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um lífskjör og aðbúnað aldraðra<p><span>Í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis frá 30. nóvember 2017 kemur fram að styrkja þurfi sérstaklega stöðu þeirra sem höllum fæti standa. Er þar lagt til að gerð verði sérstök úttekt á kjörum tekjulægstu hópanna í íslensku samfélagi, tillögur til úrbóta settar fram og þeim fylgt eftir. Með vísan til sáttmálans skipaði félags- og jafnréttismálaráðherra í apríl 2018 starfshóp um kjör aldraðra. Starfshópurinn skilaði skýrslu í desember sama ár þar sem fram komu tillögur um hvernig bæta mætti kjör þeirra aldraðra sem búa við lökustu kjörin í þjóðfélaginu.<br /> Í fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024 kemur fram sú framtíðarsýn að aldraðir njóti lífsgæða á efri árum og geti framfleytt sér með tekjum sínum, einkum úr lífeyrissjóðum, séreignarlífeyrissparnaði og/eða með vinnu. Þeir sem geta það ekki fái lífeyrisgreiðslur almannatrygginga og tengdar greiðslur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð í samræmi við lögbundin réttindi og mat á þörf, auk annars stuðnings opinberra aðila. Með greiðslum, þjónustu og stuðningi opinberra aðila verði öldruðum gert kleift að framfleyta sér og lifa sjálfstæðu lífi. Er lögð áhersla á að öldruðum verði með sveigjanlegum starfslokum gert kleift að vinna lengur og þar með auka atvinnutengd lífeyrisréttindi sín og séreignarlífeyrissparnað. Þá er áhersla á að auka atvinnuþátttöku þeirra sem hafa þegar hafið töku lífeyris.&nbsp;</span></p> <p><span>Mikilvægt er að bregðast við yfirvofandi fjölgun í elstu aldurshópunum og breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. M.a. þarf þá að tryggja mönnun starfa innan öldrunargeirans og líta til þess að gera þjónustu við aldraða sveigjanlegri og persónumiðaðri en hún er í dag og eins og hægt sé veitt í nærumhverfi. Rýna þarf auk þess löggjöf og framkvæmd er varðar aldraða og þá ekki síst er varðar eldra fólk með heilsubrest, m.a. vegna heilabilunarsjúkdóma, með að markmiði að tryggja vernd gegn misnotkun og ofbeldi og tryggja fullnægjandi viðbrögð og ferla við tilkynningum um slíkt.</span></p> <p><span>Með hliðsjón af framangreindu hefur verið ákveðið að skipa starfshóp sem fjalli um málefni aldraðra á breiðum grundvelli. Verður það verkefni hópsins að fjalla um:&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Hvernig fyrirkomulagi öldrunarþjónustu verði best háttað.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Lífskjör aldraðra, þar á meðal hvernig eldri borgarar geti aukið ráðstöfunartekjur sínar með aukinni atvinnuþátttöku og frestun töku lífeyris.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Lífsskilyrði aldraðra, aldursvæn samfélög og hvernig draga megi úr líkum á félagslegri einangrun aldraðra.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Hvernig nýta megi nútímatækni betur í þágu aldraðra.<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Hvort ástæða sé til að breyta því fyrirkomulagi sem nú er í gildi varðandi greiðsluþátttöku íbúa á hjúkrunarheimilum.&nbsp;<br /> ·<span style="white-space: pre;"> </span>Stytta biðtíma eftir hjúkrunarrými og bæta þjónustu við íbúa.<br /> <br /> Starfshópinn skipa:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingibjörg Ólöf Ísaksen, án tilnefningar, formaður<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arnar Þór Sævarsson, tiln. Af félagsmálaráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guðlaug Einarsdóttir, tiln. af heilbrigðisráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þórunn Sveinbjörnsdóttir, tiln. af Landssambandi eldri borgara<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Haukur Halldórsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Þorbjörn Guðmundsson, tiln. af Landssambandi eldri borgara<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bergþóra Benediktsdóttir, tiln. af forsætisráðuneytinu<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Steingrímur Ari Arason, tiln. af fjármálaráðuneytinu&nbsp;<br /> <br /> Starfsmenn starfshópsins eru Birna Sigurðardóttir og Ágúst Þór Sigurðsson sérfræðingar í félagsmálaráðuneytinu.<br /> Starfshópnum er heimilt meðan á vinnunni stendur að skila áfangaskýrslu eftir því sem vinnunni vindur fram. Starfshópurinn skilaði ráðherra lokatillögum sínum haustið 2021. <a href="/library/04-Raduneytin/Felagsmalaraduneytid/Starfsh%c3%b3pur%20um%20l%c3%adfskj%c3%b6r%20og%20a%c3%b0b%c3%bana%c3%b0%20eldra%20f%c3%b3lks%20-%20loka%c3%batg%c3%a1fa.pdf">Hér má sjá skýrslu hópsins</a>.&nbsp;&nbsp;</span></p>Félags- og vinnumarkaðsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um málefni Brunamálaskólans<p><em>Skipaður af félags- og barnamálaráðherra 28. apríl 2021</em></p> <p>Markmiði hópsins er að fylgja eftir tillögum starfshóps sem skipaður var til að greina núverandi stöðu brunamála, kanna skipulega viðhorf og úrbótatillögur helstu sérfræðinga og hagsmunaaðila málaflokksins og gera tillögur að úrbótum er varða brunamál. Helstu verkefni hópsins eru að móta framtíðarsýn og stefnu Brunamálaskólans, endurskrifa reglugerð um skólann og huga að tengingu hans við skólakerfi.</p> <p>Starfshópurinn er þannig skipaður: </p> <ul> <li>Björn Karlsson, án tilnefningar, formaður. </li> <li>Eyrún Viktorsdóttir, tiln. af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. </li> <li>Stefán Vagn Stefánsson, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. </li> <li>Birgir Finnsson, tiln. af Sambandi slökkviliðsstjóra. </li> <li>Jón Kristinn Valsson, tiln. af Landssambandi slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. </li> </ul> <p>Varamenn:&nbsp; </p> <ul> <li>Gunnhildur Gunnarsdóttir, án tilnefningar&nbsp; </li> <li>Þorlákur Snær Helgason, tiln. af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. </li> <li>Berglind Eva Ólafsdóttir, tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. </li> <li>Ólafur Stefánsson, tiln. af Sambandi slökkviliðsstjóra.&nbsp; </li> <li>Anton Berg Carrasco, tiln. af Landssambandi slökkviliðs og sjúkraflutningamanna.&nbsp; </li> </ul> <p>Verkefnastjóri hópsins er Kristinn Tryggvi Gunnarsson, forstöðumaður hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.&nbsp;<span>Ekki er greitt fyrir setu í nefndinni af hálfu ráðuneytisins.&nbsp;</span></p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um málefni vindorku<p style="text-align: justify;">Skipaður 11. júlí 2022.</p> <p style="text-align: justify;">Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að setja skuli sérstök lög um nýtingu vindorku með það að markmiði að einfalda uppbyggingu vindorkuvera til framleiðslu á grænni orku. Jafnframt kemur fram að áhersla verði lögð á að vindorkuver byggist upp á afmörkuðum svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum þar sem unnt verði að tryggja afhendingaröryggi og lágmarka umhverfisáhrif. Tekið er fram að mikilvægt sé að breið sátt ríki um uppbyggingu slíkra vindorkuvera og tillit sé tekið til sjónrænna áhrifa, dýralífs og náttúru og taka verði afstöðu til gjaldtöku fyrir slíka nýtingu. </p> <p style="text-align: justify;">Starfshópurinn á að skoða og gera tillögur til ráðuneytisins um hvernig framangreindum markmiðum verði náð.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Þegar er hafin vinna að undirbúningi þessa verkefnis þar sem unnið er að lögfræðilegri úttekt samanburði á lagaumhverfi vegna vindorkuvera í nokkrum löndum en þar er um að ræða Noreg, Svíþjóð, Skotland og Nýja Sjáland þar sem aðstæður eru með líkum hætti og hérlendis við hagnýtingu vindorku. Auk þess mun skýrslan greina helstu þætti í regluverki Danmerkur, Kanada, Bandaríkjanna, Englands og Hollands. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn fái niðurstöðurnar til afnota þegar þær liggja fyrir og muni nýta þær við vinnslu á tillögum sínum. <br /> Gert er ráð fyrir að starfshópurinn fari ítarlega yfir lög nr. 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun, að því er varðar meðhöndlun og málsmeðferð vindorku yfir 10 MW innan rammaáætlunar, auk þess sem starfshópurinn kynni sér lagafrumvarp sem lagt var fram á 151. löggjafarþingi 2020–2021 (709. mál) um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun (staðsetning vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands) og þingsályktunartillögu sem lögð var fram samhliða lagafrumvarpinu (707. mál) um staðsetningu vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands.<br /> <br /> Í framhaldinu er óskað eftir að starfshópurinn hugi sérstaklega að eftirfarandi grundvallarspurningum: <br /> a. Hvort rétt sé að virkjunarkostir í vindorku heyri áfram undir lög nr. 48/2011, um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, en gerðar verði tilteknar breytingar á lögunum sem miði að því að aðlaga gildandi lagaramma betur að sérstöðu þessara virkjunarkosta þannig að unnt sé að einfalda og flýta opinberri málsmeðferð með hliðsjón af séreðli þeirra. <br /> b. Hvort rétt sé að virkjunarkostir í vindorku verði alfarið undanskildir lögum nr. 48/2011 en að settar verði sérreglur um meðferð slíkra virkjunarkosta með öðrum hætti en innan gildandi laga. </p> <p style="text-align: justify;">Starfshópurinn skal í framhaldinu taka til skoðunar og gera tillögur um hvernig ná megi eftirfarandi markmiðum eða hvernig megi leysa úr eftirfarandi álitaefnum í löggjöf um vindorku miðað við þá leið sem lögð er til:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Hvernig haga eigi samspili hagnýtingar vindorku og skipulags-, og leyfisveitingarferli þegar í hlut eiga viðkvæm svæði eða viðkvæmir þættir, eins og áhrif á náttúrufar og friðlýst svæði, fuglalíf, ferðamennsku, grenndarrétt eða önnur sjónarmið sem starfshópurinn telur mikilvæg.</li> <li style="text-align: justify;">Hvernig ná megi fram þeirri áherslu í stjórnarsáttmála að vindorkuver byggist helst upp á afmörkuðum svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum þar sem unnt verður að tryggja afhendingaröryggi.</li> <li style="text-align: justify;">Hvernig ná megi fram sem breiðastri sátt um hagnýtingu vindorku meðal landsmanna eins og einnig er fjallað um í stjórnarsáttmála.</li> <li style="text-align: justify;">Hvort horfa eigi til þess að hið opinbera hafi með höndum einhvers konar forgangsröðun einstakra virkjunarkosta, heildarfjölda eða heildarstærð leyfðra vindorkuvera eða setji aðrar mögulegar skorður við vindorkunýtingu og fyrirkomulagi vindorkuvera. Hér má í dæmaskyni nefna opinbera stefnumörkun sem stuðlar að fáum en stórum vindorkuverum frekar en fjölda minni vindorkuvera, útilokun tiltekinna svæða landsins frá vindorkunýtingu eða með öðrum hætti að mati starfshópsins.</li> <li style="text-align: justify;">Hvernig rétt sé að haga ákvörðunar- og leyfisveitingarferli virkjunarkosta í vindorku, þ.m.t. hlutverk ólíkra stjórnsýslustiga hvort sem er ríki, sveitarfélaga eða hugsanlega annarra aðila að slíku ferli.</li> <li style="text-align: justify;">Hvernig best sé að haga gjaldtöku vegna hagnýtingar vindorku.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Að loknu mati og greiningu á viðfangsefninu er starfshópunum ætlað að vinna drög að lagafrumvarpi á grundvelli niðurstaða sinna.</p> <p style="text-align: justify;">Gert er ráð fyrir að starfshópurinn vinni náið með Sambandi íslenskra sveitarfélaga við undirbúning tillagna sinna og frumvarps. Jafnframt verði gert ráð fyrir samráði við hagaðila, hlutaðeigandi ráðuneyti eða stofnanir eftir því sem við á.</p> <p style="text-align: justify;">Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili niðurstöðum sínum til ráðuneytisins eigi síðar en 1. febrúar 2023.</p> <p><span>Starfshópurinn er þannig skipaður:</span></p> <p><span>Hilmar Gunnlaugsson, hrl., formaður.<br /> Björt Ólafsdóttir, fyrrv. ráðherra umhverfis- og auðlindamála.<br /> Kolbeinn Óttarsson Proppé, fyrrv. alþingismaður.</span></p> <p><span style="text-align: justify;">Með hópnum starfar Hafsteinn S. Hafsteinsson, sérfræðingur í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu.</span></p>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um málshraða í réttarvörslukerfinu<p><span>Um langt skeið hefur legið fyrir að málsmeðferðartími í refsivörslukerfinu, allt frá því að rannsókn sakamáls hefst og að afplánun refsidóms, er almennt allt of langur. Öðru hverju hefur athygli beinst að einstökum brotaflokkum, s.s. kynferðisbrotum og efnahagsbrotum, eða einstökum þáttum kerfisins, s.s. boðunarlista Fangelsismálastofnunar. Hins vegar hefur lítið verið fjallað um þennan málsmeðferðartíma í heild sinni, enda eru upplýsingar um hver hann er eða hvernig hann hefur verið að þróast undanfarin ár ekki aðgengilegar.</span></p> <p><span>Settur hefur verið saman starfshópur sem er falið að taka saman skýrslu um málshraða í réttarvörslukerfinu, hvernig hann hefur þróast undanfarin ár og hvernig vinnslutími mála í mismunandi brotaflokkum skiptist niður á einstök stig í ferlinu. Dregið verði fram hvaða afleiðingar ofangreind staða hefur fyrir brotaþola, sakborninga og kerfið sjálft. Áhersla verður lögð á að taka saman glögga stöðumynd í því skyni að geta í framhaldinu sett af stað vinnu við úrbætur.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Eftirtaldir fulltrúar eiga sæti í hópnum:</p> <ul> <li><span>Hildur Sunna Pálmadóttir, fulltrúi dómsmálaráðuneytisins, formaður</span></li> <li><span>Fjalar Sigurðarson,&nbsp;fulltrúi dómsmálaráðuneytisins</span></li> <li><span>Erla Kristín Ásgeirsdóttir,&nbsp;fulltrúi Fangelsismálastofnunar</span></li> <li><span>Rannveig Þórisdóttir,&nbsp;fulltrúi ríkislögreglustjóra</span></li> <li><span>Íris Elma Guðmann,&nbsp;fulltrúi dómstólasýslunnar</span></li> <li><span>Einar Tryggvason, fulltrúi ríkissaksóknara</span></li> </ul> <p><span>&nbsp;</span></p>DómsmálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um mat á endurmótun á tilhögun hættumats og vöktunar vegna náttúruvár<p>Skipaður 4. maí 2021<br /> Starfshópnum er falið að vinna að verkefnum um mat og endurmótun á tilhögun hættumats og vöktunar vegna náttúruvár í samræmi við tillögu til þingsályktunar sem samþykkt var á Alþingi 16. mars 2021.</p> <p><span>Starfshópnum er ætlað að leita til sérfræðinga og stjórnvalda eftir því sem vinna starfshópsins gefur tilefni til.<br /> <br /> Starfshópurinn á að skila skýrslu til ráðherra eigi síðar en 1. júní 2022 með þeim greiningum, verkáætlun og tilllögum sem starfshópnum er falið að vinna.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><br /> <br /> <strong>Án tilnefningar<br /> </strong>Stefán Guðmundsson, formaður</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins</strong><br /> Ásta Þorleifsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins</strong><br /> Kristinn Hjörtur Jónasson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu forsætisráðuneytisins</strong><br /> Sigrún Ólafsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Íslenskra orkurannsókna</strong><br /> Bjarni Richter</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Ríkislögreglustjóra</strong><br /> Björn Oddsson</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands</strong><br /> Sigrún Karlsdóttir</p> <p><strong>Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands</strong><br /> Sunna Björk Ragnarsdóttir<br /> <br /> Hafsteinn Pálsson, verkfræðingur og Reynir Jónsson, sérfræðingur frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu munu starfa með hópnum.<br /> <br /> </p> <br />Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um minningardag um þá sem látist hafa í umferðarslysum<p><span>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp vegna árlegs minningardags um þá sem látist hafa í umferðarslysum. Hlutverk starfshópsins er að skipuleggja minningardaginn svo markmið hans og tilgangur nái til sem flestra en dagurinn skal fara fram þriðja sunnudag í nóvember ár hvert. Skipað er til og með 12. maí 2024.</span></p> <p><span>Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> <br /> Rúnar Guðjónsson, formaður, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Hildur Guðjónsdóttir, verkefnisstjóri, tilnefnd af Samgöngustofu,<br /> Einar Magnús Magnússon, verkefnisstjóri, tilnefndur af Samgöngustofu,<br /> Sverrir Guðfinnsson, tilnefndur af embætti ríkislögreglustjóra,<br /> Svanfríður A. Lárusdóttir, tilnefnd af Slysavarnafélaginu Landsbjörgu,<br /> Auður Þóra Árnadóttir, tilnefnd af Vegagerðinni,<br /> Bergur Þorri Benjamínsson, tilnefndur af Öryrkjabandalagi Íslands.</span></p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um mótun framtíðarstefnu Barnamenningarsjóðs Íslands<div>Starfshópurinn hefur það hlutverk að móta tillögu um framtíðarstefnu fyrir Barnamenningarsjóð Íslands. Starfshópnum er jafnframt falið að meta samlegðaráhrif eða aukið samstarf sjóðsins við barnamenningarverkefnið List fyrir alla. Til að undirbyggja tillögu sína skal starfshópurinn framkvæma úttekt á árangri af störfum Barnamenningarsjóðs frá árinu 2019 m.t.t. til fjölda verkefna, dreifingar þeirra um landið og ólíkra markhópa auk þeirra áhrifa sem þau hafa haft á barnamenningu almennt.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Áætlað er að hópurinn skili tillögu sinni til forsætisráðherra eigi síðar en 1. desember 2022.&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Starfshópurinn er þannig skipaður:&nbsp;</div> <ul> <li>Henný Hinz, fulltrúi forsætisráðuneytis, formaður.</li> <li>Kolbrún Halldórsdóttir, fulltrúi stjórnar Barnamenningarsjóðs Íslands.</li> <li>Elfa Lilja Gísladóttir, fulltrúi barnamenningarverkefnisins List fyrir alla.</li> <li>Erling Jóhannesson, fulltrúi Bandalags íslenskra listamanna.</li> <li>Baldur Þórir Guðmundsson, fulltrúi menningar- og viðskiptaráðuneytis.</li> </ul> <div>&nbsp;</div>ForsætisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um mótun leiðbeininga fyrir starfsfólk og stjórnendur grunnskóla Starfshópurinn skal gera tillögur að leiðbeiningum&nbsp;fyrir starfsfólk og stjórnendur grunnskóla um viðbrögð við atvikum sem upp kunna að koma í skólastarfi sbr. reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, þ.m.t. í tengslum við hegðun nemenda, líkamlegt inngrip sbr. 13. gr. reglugerðarinnar og hvenær og að hvaða skilyrðum uppfylltum heimilt sé að beita úrræðum með notkun úrræða svo sem hvíldarherbergja í grunnskólum á grundvelli gildandi laga og skráningu slíkra tilvika.&nbsp;<br /> <div>&nbsp;</div> <p>Hópurinn er þannig skipaður:</p> <ul> <li>Elísabet Pétursdóttir, formaður, án tilnefningar</li> <li>Hjördís Eva Þórðardóttir, án tilnefningar</li> <li>Sigurður Sigurðsson, tilnefndur af Heimili og skóla</li> <li>Dagný Hauksdóttir, tilnefnd af Skólastjórafélagi Íslands</li> <li>Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara</li> <li>Valgerður Rún Benediktsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga</li> <li>Einar Trausti Einarsson, tilnefndur af Grunni - félagi fræðslustjóra og stjórnenda skólaskrifstofa</li> <li>Skúli Pétursson, tilnefndur af Menntamálastofnun</li> <li>Victor Berg Guðmundsson, tilnefndur af Samfés</li> <li>Atli Viðar Bragason, tilnefndur af Barna- og fjölskyldustofu</li> </ul> <div><span>&nbsp;</span></div> <div><span>Mælst er til þess að starfshópurinn ljúki störfum fyrir 15. ágúst 2022.</span></div>Mennta- og barnamálaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um offitu, holdafar, heilsu og líðan <p><span>Verkefni starfshópsins er að fjalla um málefni er varðar offitu, holdafar, heilsu og líðan á heildrænan hátt þar sem horft er til líkamlegra, andlegra og félagslegra áhrifaþátta til að bæta heilbrigði, vellíðan og lífsgæði til lengri tíma. Hlutverk starfshópsins er að leggja fram drög að stefnumarkandi áherslum í forvörnum, heilsueflingu og meðferð byggðar á bestu vísindalegu þekkingu og í samræmi við heilbrigðisstefnu og lýðheilsustefnu. Jafnframt að leggja til aðgerðir með það að markmiði að draga úr heilsufarslegum afleiðingum offitu og efla lýðheilsu þar sem áherslan er lögð á heilbrigða lífshætti, koma með tillögur um hvernig forvörnum og þjónustu verði best fyrir komið og hvernig fyrirbyggja megi fordóma og mismunun í tengslum við holdafar.<br /> Starfshópnum er heimilt að kalla fleiri aðila, sem að málefninum koma, til fundar með hópnum, allt eftir áherslum í umræðu hópsins hverju sinni. Starfshópnum er ætlað að skila tillögum sínum til heilbrigðisráðherra um miðjan mars 2022.<br /> <br /> <strong>Starfshópinn skipa</strong></span></p> <ul> <li><span>Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri lýðheilsu hjá Embætti landlæknis, formaður</span></li> <li><span>Tryggvi Helgason, sérfræðingur á Landspítalanum, Barnaspítala Hringsins</span></li> <li><span>Sólrún Ósk Lárusdóttir, sérfræðingur hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins</span></li> <li><span>Guðlaugur Birgisson, sérfræðingur í offituteymi Reykjalunds</span></li> <li><span>Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor í næringarfræði við Menntavísindasvið HÍ</span></li> <li><span>Ása Sjöfn Lórensdóttir, fagstjóri heilsuverndar skólabarna hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu</span></li> <li><span>Sólveig Sigurðardóttir, forseti evrópsku sjúklingasamtakanna, EASO ECPO</span></li> </ul> <p><span>Starfshópurinn er skipaður af heilbrigðisráðherra 8. nóvember 2021</span></p> <div>&nbsp;</div>HeilbrigðisráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um örugga uppbyggingu 5G-kerfisins.<span></span> <p style="text-align: justify;">Starfshópur um örugga uppbyggingu 5G-kerfisins&nbsp;<span style="text-align: left;">er settur á fót í þeim tilgangi að fylgja eftir stefnumótun og aðgerðum, annars vegar til að tryggja nauðsynlegan fjölbreytileika sendabúnaðar farneta og hins vegar til útfærslu á skilgreiningu á hvaða afmörkuðu þættir kerfa geti helst flokkast sem viðkvæmir vegna erlendrar eða innlendrar öryggissamvinnu.</span></p> <p>Starfshópurinn skipaður eftirfarandi fulltrúum:</p> <ul> <li>Sigurður Emil Pálsson, formaður,</li> <li>Inga Þórey Óskarsdóttir, dómsmálaráðuneyti,</li> <li>Páll Þórhallsson, forsætisráðuneyti,</li> <li>Veturliði Þór Stefánsson, utanríkisráðuneyti.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Skipunartími er til 31. desember 2021.</p>Háskóla-٫ iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um raforkumálefni á Norð-Austurlandi<p>Starfshópnum er ætlað það hlutverk að afla reglulega upplýsinga um þróun afhendingaröryggis og gæða raforku og uppsetts varaafls á Norð-Austurlandi, annars vegar með tölulegum upplýsingum frá raforkufyrirtækjum og hins vegar með könnunum á viðhorfi notenda líkt og gert var í skýrslu ráðgjafahópsins;&nbsp;Fara yfir áætlanir flutnings- og dreififyrirtækja varðandi uppbyggingu og endurbætur á raforkukerfinu og tímasetningar og forgangsröðun þar að lútandi;&nbsp;Fylgjast með áætlanagerð Landsnets vegna mögulegrar styrkingar flutningskerfisins fyrir Norð-Austurland;&nbsp;Hafa frumkvæði að því að á næstu 4 árum verði gerð sérstök rammaáætlun fyrir raforkuframleiðslu og raforkuflutning á Norð-Austurlandi sem nái til minni og stærri virkjanakosta.</p> <p>Í starfshópnum eiga sæti: </p> <ul> <li>Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri, skipaður formaður án tilnefningar </li> <li>Baldur Dýrfjörð, forstöðumaður, tilnefndur af Norðurorku </li> <li>Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri Þingeyjarsveitar, tilnefnd af Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit</li> <li>Guðrún Erla Jónsdóttir, framkvæmdastjóri, tilnefnd af Norðurþingi og Tjörneshreppi </li> <li>Rafn Jónsson, verksmiðjustjóri, tilnefndur af Ísfélagi Vestmannaeyja hf. </li> <li>Steinunn Huld Atladóttir, gæða- og umhverfisstjóri, tilnefnd af RARIK </li> <li>Sverrir Jan Norðfjörð, deildarstjóri, tilnefndur af Landsnet </li> <li>Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður, tilnefnd af Langanesbyggð, Svalbarðshreppi og Vopnafjarðarhreppi.</li> </ul>Umhverfis-٫ orku- og loftslagsráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um rannsóknir á byggingu flugvallar í Hvassahrauni<p>Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað starfshóp um rannsóknir á byggingu flugvallar í Hvassahrauni, sbr. samkomulag samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, f.h. íslenska ríkisins, og Reykjavíkurborgar sem undirritað var hinn 28. nóvember sl. </p> <p>Hlutverk starfshópsins er að leiða fyrri áfanga rannsókna á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Þessi vinna skal unnin með það að markmiði að fullkanna kosti á því að reisa og reka þar flugvöll til að gegna hlutverki varaflugvallar, innanlandsflugvallar og flugvallar fyrir æfinga-, kennslu- og einkaflug, sbr. verkefnisáætlun.<br /> <br /> Starfshópurinn er svo skipaður:<br /> <br /> Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður og verkefnisstjóri, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Friðfinnur Skaftason, tilnefndur af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,<br /> Ólöf Örvarsdóttir, tilnefnd af Reykjavíkurborg,<br /> Þorsteinn Rúnar Hermannsson, tilnefndur af Reykjavíkurborg,<br /> Birgir Örn Ólafsson, tilnefndur af Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum,<br /> Kolbrún Jóna Pétursdóttir, tilnefnd af Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum.</p>InnviðaráðuneytiðTímabundnar nefndir
Blá ör til hægriStarfshópur um samræmd könnunarpróf<p>Starfshópnum er falið að vinna tillögu að framtíðarstefnu um markmið, hlutverk, framkvæmd og fyrirkomulag samræmdra könnunarprófa. Hann skal&nbsp;m.a. skoða lagaramma um samræmt námsmat hér á landi og þróun þess frá 2008. Jafnframt skal hópurinn greina með hvaða hætti staðið er að samræmdu námsmati í skólakerfum nágrannalanda. Gert er ráð fyrir hópurinn skili tillögu til mennta- og menningarmálaráðuneytis fyrir árslok 2018.</p> <p dir="LTR">Starfshópurinn er þannig skipaður: </p> <p dir="LTR"><strong>Aðalmenn: </strong></p> <ul> <li>Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, formaður, án tilnefningar, </li> <li>Margrét Harðardóttir, án tilnefningar, </li> <li>Þórður Kristjánsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga, </li> <li>Helgi Arnarson, tilnefndur af Grunni, félagi fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum, </li> <li>Brynhildur Sigurðardóttir, tilnefnd af Skólastjórafélagi Íslands, </li> <li>Hjördís Albertsdóttir, tilnefnd af Félagi grunnskólakennara, </li> <li>Þorvar Hafsteinsson, tilnefndur af Heimili og skóla, </li> <l