Hoppa yfir valmynd

Eldri fréttir

Hér eru aðeins fréttir ráðuneytanna sem eru eldri en fimm ára
Fara á síðu með fréttum sem eru yngri en fimm ára.


Sýni 1-200 af 22581 niðurstöðum.

Áskriftir

 • Forsætisráðuneytið

  Ríkisráðsfundi á Bessastöðum 31. desember 2015 er lokið

  Ríkisráðsfundi á Bessastöðum 31. desember 2015 er lokið. Á fundinum voru endurstaðfestar ýmsar afgreiðslur sem fram höfðu farið utan ríkisráðsfundar.


 • Forsætisráðuneytið

  Viðbragðshópur vegna ástandsins á Austurlandi

  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, hefur óskað eftir því að kallaður verði sem fyrst saman hópur ráðuneytisstjóra, fulltrúa almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra, Viðlagatryggingar og ...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Verklok CEN/BII um rafræn útboð og innkaup

  CEN/BII vinnustofa Staðlasamtaka Evrópu lauk störfum nú í desember. Afurðirnar voru gefnar út í fimm samþykktum (CWA): 1. Methodology and architecture 2. Notification profiles and transactions 3. Ten...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Ánægjuleg frétt: UBL orðið að ISO staðli

  Nýlega barst sú mikilvæga frétt um að UBL 2.1 væri loks orðið að ISO staðli. UBL er Universal Business Language frá OASIS. Tengla í UBL og OASIS er að finna á forsíðu www.icepro.is Stöðlun UBL rennir...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Afgreiðsla nauðungarvistana flyst til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu 1. janúar 2016

  Frá og með 1. janúar flyst afgreiðsla nauðungarvistana á grundvelli lögræðislaga til embættis sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Vaktsími þar um helgar og aðra frídaga er 849-1744 en virka daga ber a...


 • Forsætisráðuneytið

  Ríkisráðsfundur á Bessastöðum

  Frá ríkisráðsritara Ríkisráð Íslands hefur verið kvatt saman á Bessastöðum fimmtudaginn 31. desember n.k. kl. 10.00.


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Bætur almannatryggingakerfisins hækka um 9,7%

  Bætur þeirra sem fá greiðslur úr almannatryggingakerfinu hækka um 9,7% þann 1. janúar 2016. Hækkun sem þessu nemur tekur til allra bóta lífeyris-,  sjúkra- og slysatrygginga og til félagslegrar a...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Embætti héraðssaksóknara tekur til starfa 1. janúar 2016

  Nýtt embætti héraðssaksóknara tekur til starfa 1. janúar 2016, í samræmi við breytingar á lögum um meðferð sakamála og lögreglulögum. Embætti sérstaks saksóknara verður lagt niður frá sama tíma.Ólafur...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Skattabreytingar um áramót

  Á liðnu haustþingi voru að venju ýmsar tillögur að breytingum í skattamálum í þeim frumvörpum sem urðu að lögum fyrir jól. Um áramótin taka því gildi nokkrar breytingar sem snerta skatta á heimili og ...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Gjaldskrárbreytingar vegna heilbrigðisþjónustu um áramót

  Gjöld fyrir heilsugæsluþjónustu sjúkratryggðra verða óbreytt um áramót. Gjöld vegna annarrar heilbrigðisþjónustu sjúkratryggðra hækka að jafnaði um 3,2% 1. janúar nk. til samræmis við forsendur fjárla...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Aukinn jöfnuður húshitunarkostnaðar

  Frá áramótum mun kostnaður við flutning og dreifingu á raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis hjá þeim sem búa á svæðum þar sem ekki er hitaveita lækka verulega og verða niðurgreiddur að fullu frá og með ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Aðgerðir til að efla nýsköpun og tækni á sviði velferðarþjónustu

  Nýlega var kynnt stefna og áætlun á sviði nýsköpunar og tækni á sviði velferðarþjónustu sem nefnd á vegum félags- og húsnæðismálaráðherra vann. Stefnunni fylgir aðgerðaáætlun sem unnið verður að á áru...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Aukið fé í sóknaráætlanir landshluta

  Í nýsamþykktum fjárlögum fyrir árið 2016 eru framlög til sóknaráætlana landshluta hækkuð um alls 80 milljónir og verða því 631 m.kr. Sóknaráætlanir fela í sér mikla nýbreytni í samstarfi ráðuneyta o...


 • Forsætisráðuneytið

  Skipan Vísinda- og tækniráðs til næstu þriggja ára

  Forsætisráðherra hefur skipað Vísinda- og tækniráð til næstu þriggja ára. Vísinda- og tækniráð starfar skv. lögum nr. 2/2003 og hefur m.a. það hlutverk að marka stefnu stjórnvalda á sviði vísinda- og ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Tilraunaverkefni um samgöngumöguleika fatlaðs fólks

  Velferðarráðuneytið hefur í samvinnu við Reykjavíkurborg sett á laggirnar tilraunaverkefni sem á að styðja við möguleika fatlaðs fólks til að nýta sér almenningssamgöngur. Markmiðið er að virkja fatla...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Samráð um áhrif tilskipunar um upplýsingaskipti milli landa um umferðarlagabrot

  Opið samráð stendur nú yfir á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í því skyni að meta áhrif tilskipunar 2015/413 um upplýsingaskipti milli ríkja Evrópusambandsins um umferðalagabrot. Samráðið s...


 • Forsætisráðuneytið

  Skýrsla til Alþingis um stöðu kvenna á vinnumarkaði

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur lagt fram á Alþingi skýrslu um stöðu kvenna á vinnumarkaði. Í skýrslunni er fjallað um ýmsar hliðar atvinnuþátttöku kvenna, nýtingu foreldra ...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Drög að frumvarpi vegna heildarendurskoðunar laga um opinber innkaup til umsagnar

  Starfshópur um heildarendurskoðun á lögum um opinber innkaup hefur unnið drög að frumvarpi til nýrra laga vegna innleiðinga á Evróputilskipunum á sviði opinberra innkaupa og er umsagna um drögin óskað...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Persónuafsláttur hækkar um 2,0%, tekjumiðunarmörk um 8,7% og tryggingagjald lækkar um 0,14 prósentustig

  Samkvæmt gildandi lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, skal í upphafi árs hækka persónuafslátt hvers einstaklings í samræmi við hækkun vísitölu neysluverðs næstliðna tólf mánuði. Á grundvelli þess verður...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar

  Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögur ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um endurskoðaða úthlutun framlaga vegna tekjutaps vegna fasteignaskatts, vegna tekjujöfnunarframlags og vegna út...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar

  Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögur ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um endurskoðaða úthlutun framlaga vegna tekjutaps vegna fasteignaskatts, vegna tekjujöfnunarframlags og vegna út...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Bætt aðgengi fatlaðs fólks að samfélaginu í brennidepli

  Ellefu sveitarfélög og þjónustusvæði fatlaðs fólks hafa á þessu ári gert úttektir á aðgengi að opinberum byggingum, umferðarmannvirkjum og öðrum stöðum sem teljast opinber vettvangur. Úttektirnar hafa...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Starfshópifalið að fjalla um rekstur og þjónustu nýs sjúkrahótels

  Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp til að fjalla um rekstur og þjónustu nýs sjúkrahótels sem verið er að byggja á lóð Landspítala við Hringbraut. Hópurinn á að skila rá...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2016

  Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá 11. desember síðastliðnum um áætlaða úthlutun almennra framlaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2016.V...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Sérstök viðbótarframlög á árinu 2015 vegna þjónustu við fatlað fólk

  Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá 11. desember sl. að endanlegri úthlutun sérstaks viðbótarframlags á árinu 2015 vegna þjónustu við fatlað fólk...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Fleiri börn öðlast rétt til gjaldfrjálsra tannlækninga

  Sex og sjö ára börn munu frá 1. janúar næstkomandi bætast í hóp þeirra barna sem eiga rétt til gjaldfrjálsra tannlækninga samkvæmt samningi Sjúkratrygginga Íslands og tannlækna frá árinu 2013. Þar með...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Mennta- og menningarmálaráðherra hefur skipað Sigríði Huld Jónsdóttur skólameistara Verkmenntaskólans á Akureyri

  Í dag skipaði Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaherra Sigríði Huld Jónsdóttur skólameistara Verkmenntaskólans á Akureyri til fimm ára frá 1. janúar 2016Í dag skipaði Illugi Gunnarsson mennta- ...


 • Utanríkisráðuneytið

  Endurkjörin varaforseti Feneyjanefndar

  Dr. Herdís Þorgeirsdóttir var endurkjörin varaforseti nefndar Evrópuráðsins um lýðræði með lögum, betur þekkt sem Feneyjanefndin, hinn 20. desember s.l. og var hún sú eina af þremur varaforsetum kjörn...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Ný lög um opinber fjármál samþykkt

  Alþingi hefur samþykkt ný lög um opinber fjármál og taka þau gildi um áramót. Í nýjum lögum er sérstök áhersla á langtímahugsun, stöðugleika, aga við framkvæmd fjárlaga og bætt reikningsskil. Ný lög ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Staðan á innlendum húsnæðismarkaði

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, kynnti samantekt um stöðuna á innlendum húsnæðismarkaði á fundi ríkisstjórnar sl. föstudag. Samantektin hefur verið birt á vef ráðuneytisins fer hé...


 • Forsætisráðuneytið

  Skýrsla um störf jafnréttisfulltrúa Stjórnarráðsins

  Jafnréttisfulltrúar Stjórnarráðsins hafa tekið saman skýrslu um störf sín á tímabilinu 2011-2014. Skýrslan byggist á starfsáætlun jafnréttisfulltrúanna sem tekur mið af jafnréttisáætlun Stjórnarráðsin...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Nýr áfangi verkefnisins „Vandað, hagkvæmt, hratt“

  Þrír ráðherrar hafa undirritað sameiginlega viljayfirlýsingu um næsta skref verkefnisins „Vandað, hagkvæmt, hratt“ sem hefur það meginmarkmið að skoða í víðu samhengi leiðir sem aukið geta fjölbreytni...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Margrét Björnsdóttir skipuðskrifstofustjóri í velferðarráðuneytinu

  Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur skipað Margréti Björnsdóttur í embætti skrifstofustjóra á skrifstofu gæða og forvarna í velferðarráðuneytinu. Af fimmtán umsækendum voru þrír metnir h...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Sameiginleg fréttatikynning sjávarútvegsráðhera Íslands og Færeyja

  Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Högni Höydal sjávarútvegsráðherra Færeyja hafa samið um fiskveiðiheimildir Færeyinga innan íslenskrar lögsögu fyrir næst ár. Einnig v...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Fjárframlög til Ríkisútvarpsins jafnhá á milli ára

  Fjárframlög ríkisins til Ríkisútvarpsins munu á næsta ári verða þau sömu að raungildi og þau voru á þessu ári. Fjárframlög ríkisins til Ríkisútvarpsins munu á næsta ári verða þau sömu að raungildi og ...


 • Utanríkisráðuneytið

  Þróunarmál í brennidepli á ráðherrafundi WTO í Nairobi

  Þróunarmál voru í brennidepli á ráðherrafundi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), sem lauk gær í Nairobi í Kenía og voru m.a. samþykktar ívilnandi ákvarðanir til hagsbóta fyrir þróunarríki á sviði v...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Nýráfangi verkefnisins „Vandað, hagkvæmt, hratt“

   Þrír ráðherrar hafa undirritað sameiginlega viljayfirlýsingu um næsta skref verkefnisins „Vandað, hagkvæmt, hratt“ sem hefur það meginmarkmið að skoða í víðu samhengi leiðir sem aukið geta fjöl...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Styrkir úr þróunarsjóði innflytjendamála 2015-2016

  Styrkir úr þróunarsjóði innflytjendamála 2015-2016 Innflytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki úr þróunarsjóði innflytjendamála. Tilgangur sjóðsins er að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sv...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Nýr áfangi verkefnisins „Vandað, hagkvæmt, hratt“

  Þrír ráðherrar hafa undirritað sameiginlega viljayfirlýsingu um næsta skref verkefnisins „Vandað, hagkvæmt, hratt“ sem hefur það meginmarkmið að skoða í víðu samhengi leiðir sem aukið geta fjölbreytni...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Nýsköpun í atvinnumálum fatlaðs fólks í Hafnarfirði

  Vinnumálastofnun og Hafnarfjarðarbær hófu samstarf í haust um verkefni sem hefur m.a. að markmiði að stuðla að nýsköpun í atvinnumálum fatlaðs fólks. Velferðarráðuneytið styrkir verkefnið um 5 milljón...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Umsækjendur um embætti skrifstofustjóra í velferðarráðuneytinu

  Velferðarráðuneytið auglýsti þann 26. nóvember 2015 embætti skrifstofustjóra á skrifstofu hagmála og fjárlaga laust til umsóknar. Umsóknarfrestur rann út 14. desember sl. Tuttugu og tvær umsóknir ...


 • Utanríkisráðuneytið

  Ræddu stöðuna í Palestínu

  Stefán Haukur Jóhannesson ráðuneytisstjóri átti í dag fund með dr. Amal Jadou, aðstoðarráðherra og yfirmanni Evrópudeildar palestínska utanríkisráðuneytisins í Ramallah. Heimsóknin nú er hluti reglul...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Skýrsla Hagfræðistofnunar staðfestir jákvæð hagræn áhrif kvikmyndagerðar

  Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, lagði í dag fram á Alþingi skýrslu um hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi með sérstakri áherslu á svæðisbundin áhrif. Skýrslan var unnin a...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Rannsókn á heilbrigði fatlaðs fólks

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra hefur veitt fimm milljónir króna til að standa straum af rannsókn á ýmsum þáttum sem varða heilbrigði fatlaðs fólks. Embætti landlæknis ber ábyrgð á...


 • Forsætisráðuneytið

  Sterkara samfélag á Norðurlandi vestra

  Ríkisstjórn Íslands samþykkti í morgun að styrkja innviði, atvinnulíf og samfélag á Norðurlandi vestra með margvíslegum aðgerðum. Markmiðið með þeim er að skapa þjóðhagslegan ávinning og aðstæður svo ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Samningur um leigjendaaðstoð Neytendasamtakanna framlengdur

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, og Jóhannes Gunnarsson formaður Neytendasamtakanna undirrituðu í dag  samning sem felur í sér áframhaldandi þjónustu samtakanna við leigjendu...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Samningur við Íslandsstofu um kynningar- og markaðsstarf á sviði ferðamála endurnýjaður

  Í dag endurnýjaði Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra samning ráðuneytisins við Íslandsstofu um kynningar- og markaðsstarf á sviði ferðamála til næstu 3ja ára og gildir hann því ...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Iðnaðar- og viðskiptaráðherra kynnir framkvæmdaáætlun í þágu frumkvöðla og sprotafyrirtækja

  Í dag kynnti Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra aðgerðaáætlun í þágu frumkvöðla og sprotafyrirtækja undir heitinu Frumkvæði og framfarir. Áætlunin byggir á 22 aðgerðum sem miða ...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Vísindasjóður breytir stöðu krabbameinsrannsókna

  Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra flutti ávarp á kynningarfundi Vísindasjóðs Krabbameinsfélags ÍslandsKrabbameinsfélag Íslands og aðildarfélög þess hafa stofnað 250 milljóna króna vís...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Ýmsar breytingar á lögræðislögum í gildi 1. janúar 2016

  Ýmsar breytingar á lögræðislögum taka gildi 1. janúar næstkomandi og vinnur innanríkisráðuneytið nú að undirbúningi þeirra. Meðal þess er að flytja verkefni frá ráðuneytinu til sýslumanns og samráð vi...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga til umsagnar

  Óskað er eftir umsögnum um meðfylgjandi drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga. Frumvarpsdrögin eru unnin af nefnd sem heilbrigðisráðherra skipaði í byrjun þessa árs til að vinna að umbótum í lyfjamálu...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Frumvarp um almennar íbúðir lagt fram á Alþingi

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga sem fjallar um uppbyggingu félagslegra leiguíbúða með stofnframlögum ríkis og sveitarfélaga. Markmiðið ...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Drög að breytingum á lögum um meðferð einkamála til umsagnar

  Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um meðferð einkamála er varða meðferð gjafsóknarmála eru nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu athugasemdir til og með 12. jan...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Fræðsluefni um kynheilbrigði fyrir fólk með þroskafrávik

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur ákveðið að veita 700.000 króna styrk sem varið verður til vinnslu fræðsluefnis um kynheilbrigði fyrir fólk með þroskafrávik. Styrkin...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Styrkir til ungra vísindamanna

  Níu styrkir til klínískra rannsókna ungra vísindamanna á Landspítala voru afhentir úr vísindasjóði spítalansIllugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra var viðstaddur og ávarpaði gesti við athö...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Reglur byggðakvóta 2015-2016

  Hér má sjá tillögur bæjar- og sveitastjórna um sérreglur vegna úthlutunar byggðakvóta fiskveiðiársins 2015-2016. Borgarfjarðarhreppur 30.10.2015 Sveitarfélagið Ölfus 2.11.2015 Fjarðabyggð 3.11....


 • Félagsmálaráðuneytið

  Styrkur tilframleiðslu sjónvarpsþáttanna „Með okkar augum“

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra hefur veitt 2,5 milljóna króna styrk til gerðar sjónvarpsefnis í þáttaröðinni „Með okkar augum.“ Þættirnir eru liður í vitundarvakningu um stöðu fa...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Fræðsluefni fyrir starfsfólk sem annast þjónustu við fatlað fólk

  Velferðarráðuneytið hefur gert samning við Menntavísindasvið Háskóla Íslands um gerð fræðsluefnis í formi námskeiða á Netinu fyrir starfsfólk sveitarfélaga sem starfar í þjónustu við fatlað fólk. Kost...


 • Forsætisráðuneytið

  Forsætisráðuneytinu færð frímerki að gjöf í tilefni 100 afmælis þjóðfánans 2015

  Aldarafmæli íslenska fánans var fagnað þann 19. júní sl. og í tilefni þeirra merku tímamóta gaf Íslandspóstur úr frímerki með þjóðfánanum og smáörk með frímerki sem sýnir fánanefndina frá 1913. Hörður...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Þröstur Eysteinsson skipaður í embætti skógræktarstjóra

  Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur skipað Þröst Eysteinsson í embætti skógræktarstjóra til fimm ára. Þröstur hefur frá árinu 2003 starfað sem sviðsstjóri Þjóðskóganna hjá Skógrækt ríkisins. Þröstur ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Fræðsla um ofbeldi gegn fötluðum konum

  Félags- og húsnæðismálaráðherra hefur gert samkomulag við Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum um að setrið annist útgáfu og dreifingu á kynningarefni um ofbeldi gegn fötluðum konum og hvert fatlaðar konu...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Rúnar Helgiskipaður forstöðumaður Fjölmenningarseturs

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur skipað Rúnar Helga Haraldsson forstöðumann Fjölmenningarseturs til fimm ára, frá 1. janúar næstkomandi. Rúnar Helgi hefur starfað sem settur...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Komu flóttafólks seinkar

  Af ýmsum ástæðum hefur tekið lengri tíma en ætlað var að ganga frá nauðsynlegum formsatriðum vegna útgáfu útgönguvegabréfa fyrir flóttafólkið sem áskilin eru af hálfu líbanskra stjórnvalda við bro...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Parísarsamkomulagið í höfn

  Fyrsta samkomulag um aðgerðir allra ríkja til að draga úr losun Tryggja á að hlýnun verði innan við 2°C og reynt verði að halda henni innan við 1,5°C Regluleg eftirfylgni og uppfærsla landsmarkm...


 • Forsætisráðuneytið

  Parísarsamkomulagið í höfn

  Fyrsta samkomulag um aðgerðir allra ríkja til að draga úr losun Tryggja á að hlýnun verði innan við 2°C og reynt verði að halda henni innan við 1,5°C Regluleg eftirfylgni og uppfærsla landsmarkm...


 • Utanríkisráðuneytið

  Parísarsamkomulagið í höfn

  Fyrsta samkomulag um aðgerðir allra ríkja til að draga úr losun Tryggja á að hlýnun verði innan við 2°C og reynt verði að halda henni innan við 1,5°C Regluleg eftirfylgni og uppfærsla landsmarkm...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Samkomulag ríkis og sveitarfélaga umfjármögnun þjónustu við fatlað fólk

  Tekist hefur samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga sem felur í sér endanlega niðurstöðu um fjármögnun þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk samkvæmt lögum um málaflokkinn. Samkomulagið var undirri...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Auglýsing frá Sænsk-íslenska samstarfssjóðnum

  Árið 2016 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfssjóðnum ferðastyrkir til að styðja íslenska þátttakendur í sænsk-íslenskum verkefnum. Árið 2016 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfssjóðnum ferð...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Könnun á framlagi ólaunaðra umönnunaraðila

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra hefur samið við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands um að gera könnun á þátttöku ólaunaðra umönnunaraðila í lífi fatlaðs fólks. Markmiðið er að ger...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Tillaga að lokatexta kynnt á morgun

  Ný drög að hnattrænum samningi um aðgerðir í loftslagsmálum, með þátttöku allra ríkja, voru kynnt seint í gærkvöld á aðildaríkjaþingi loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP21). Þótt ágætlega miði ...


 • Forsætisráðuneytið

  Jólastyrkur til góðgerðarsamtaka

  Ríkisstjórnin samþykkti í morgun, að tillögu forsætisráðherra, að veita samtals 9. milljónir kr. styrk í tilefni jóla til tíu góðgerðasamtaka sem starfa hér á landi en þau eru Mæðrastyrksnefnd Akureyr...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Ríkið bætir 1,5 milljörðum króna við í þjónustu við fatlað fólk

  Skrifað var undir samkomulag ríkis og sveitarfélaga um fjármögnun á þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk og felur það meðal annars í sér 1,5 milljarða viðbótarframlag í verkefnið. Um leið var kynnt ...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Frumvarp til nýrra útlendingalaga afhent innanríkisráðherra

  Frumvarp til nýrra útlendingalaga hefur verið afhent innanríkisráðherra. Frumvarpið samdi nefnd þingmanna úr öllum flokkum og voru frumvarpsdrögin kynnt á opnum fundi í ágúst síðastliðnum og á vef ráð...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um fjármögnun þjónustu við fatlað fólk

  Tekist hefur samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga sem felur í sér endanlega niðurstöðu um fjármögnun þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk samkvæmt lögum um málaflokkinn. Samkomulagið var undirrit...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Gæðaviðurkenningar Erasmus+

  Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra veitti tíu verkefnum viðurkenningarGæðaviðurkenningar menntaáætlunar Evrópusambandsins voru veittar við hátíðlega athöfn í Ásmundarsafni þann 10. des...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Bætur almannatrygginga hækka

  Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur að gefnu tilefni tekið saman upplýsingar um bótahækkanir elli- og örorkulífeyrisþega, útgjaldaþróun almannatrygginga og aðrar réttindabætur sem orðið hafa í alman...


 • Utanríkisráðuneytið

  Fimm milljónir til skuldbindinga stjórnvalda og Rauða krossins

  Á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun var samþykkt að verja 5 milljónum kr. til að standa straum af kostnaði við framkvæmd heita sem stjórnvöld og Rauði krossinn hafa skuldbundið sig til að vinna að. H...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Ísland í hóp ríkja sem þrýsta á um metnaðarfullt samkomulag

  Ísland vill að loftslagssamkomulag í París verði metnaðarfullt, en verði ekki bara einföld umgjörð utan um innsend markmið ríkja. Fjölmörg ríki hafa á síðustu dögum lýst yfir stuðningi við að tryggja...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Samráð um reglugerð um þjóðarleikvanga

  Í stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytis í íþróttamálum frá 2011 er kveðið á um að mótuð skuli stefna um þjóðarleikvanga.Í stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytis í íþróttamálum, sem sa...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Skipaður fjársýslustjóri frá 1. janúar 2016

  Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað Ingþór Karl Eiríksson í embætti fjársýslustjóra til fimm ára frá 1. janúar 2016. Ingþór Karl lauk cand. oecon prófi af fjármálasviði viðskiptadeildar Háskól...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Drög að lagabreytingu til að tryggja betri rétt neytenda til umsagnar

  Drög að lagafrumvarpi til breytinga á ýmsum lögum sem tryggja eiga betur rétt neytenda er nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Fyrirhuguð breyting er vegna innleiðingar tilskipana Evrópusambands...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Styrkveiting til verkefnisins Virkjum hæfileikana

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra hefur veitt Vinnumálastofnun tveggja milljóna króna styrk til verkefnisins Virkjum hæfileikana. Verkefninu var ýtt úr vör haustið 2014 og hefur það ...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Ný samningsdrög kynnt í París

  Forseti 21. Aðildaríkjaþings loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP21), Laurent Fabius, kynnti í dag ný drög að hnattrænum samningi um aðgerðir í loftslagsmálum, með þátttöku allra ríkja. Í ræðu á ...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Menntun og valdefling kvenna í Afganistan

  Opið málþing um menntun og valdeflingu kvenna og stúlkna í Afganistan verður haldið á morgun, fimmtudaginn 10. desember, á Radison Hotel Saga í Reykjavík. Málþingið er haldið í tengslum við styrkveiti...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Guðrún Agnes skipuð formaðurnýrrar úrskurðarnefndar velferðarmála

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur skipað Guðrúnu Agnesi Þorsteinsdóttur formann nýrrar úrskurðarnefndar velferðarmála til fimm ára. Nefndin tekur til starfa 1. janúar næstkom...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar-október 2015

  Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir janúar – október 2015 liggur nú fyrir og gefur upplýsingar um afkomu ríkissjóðs á grundvelli innheimtra tekna og greiddra gjalda. Tekjujöfnuðurinn var lítillega jákvæð...


 • Utanríkisráðuneytið

  Ný samningsdrög kynnt í París

  Forseti 21. Aðildaríkjaþings loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP21), Laurent Fabius, kynnti í dag ný drög að hnattrænum samningi um aðgerðir í loftslagsmálum, með þátttöku allra ríkja. Í ræðu á ...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Ársskýrsla vinnustaðanámssjóðs

  Í skýrslunni er meðal annars greint frá úthlutun árið 2014. Meirihluti fjárveitinga fór til matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreinaVinnustaðanámssjóður er starfræktur samkvæmt lögum nr. 71/2012 um ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Styrkir til nýsköpunarverkefna í velferðarþjónustu

  Velferðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki til nýsköpunarverkefna á sviði velferðarþjónustu sveitarfélaga. Þetta er gert á á grundvelli framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðs fatlaðs fólks o...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Drög að breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna til umsagnar

  Til umsagnar eru nú hjá ráðuneytinu drög að breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna. Lögð er annars vegar til breyting vegna aðgangs Þjóðskrár Íslands að gögnum til ákvörðunar við mat á fastei...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Ráðherrar funduðu um breyttlandslag ríkisfjölmiðla

  Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra átti í dag fund með Bertel Haarder, menningar- og kirkjumálaráðherra Danmerkur. Á fundi ráðherranna voru rædd málefni ríkisfjölmiðla í löndunum tveim...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Styrkir til rannsókna á sviði velferðartækni

  Velferðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki frá meistaranemum og doktorsnemum til þess að vinna að verkefnum á sviði nýsköpunar á vettvangi velferðarþjónustu sveitarfélaga. Markmiðið er að ...


 • Forsætisráðuneytið

  Launaþróun og launamunur kynja á almennum vinnumarkaði

  Launamunur kynja á almennum vinnumarkaði hefur lækkað um nærri helming á árabilinu 2000 – 2013 samkvæmt niðurstöðum könnunar sem aðgerðahópur um launajafnrétti lét gera á þróun kynbundins launamunar o...


 • Utanríkisráðuneytið

  Kynning á nýtingu jarðhita á Íslandi og í Austur-Afríku

  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra hélt í dag opnunarávörp á tveimur viðburðum á Parísarfundinum um loftslagsmál. Annarsvegar hvernig auka megi nýtingu jarðhita og annarrar sjálfbærrar orku sem...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Greitt fyrir komu erlendra sérfræðinga í tækni- og hugverkageira

  Fjármála- og efnahagsráðherra stefnir að því að leggja fram í vetur frumvörp sem greiða fyrir því að laða megi að erlenda sérfræðinga til starfa í tækni- og rannsóknarfyrirtækjum hér á landi. Þetta ko...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Fjölsóttur viðburður Íslands um landgræðslu á COP21

  Húsfyllir var á viðburði Íslands um landgræðslumál sem haldinn var í norræna skálanum á Parísarfundinum um loftslagsmál (COP21) í dag. Á fundinum var m.a. rætt um hvernig landeyðing og hlýnun jarðar ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Valdefling og notendasamráð í þjónustu við fatlað fólk

  Velferðarrðáðuneytið hefur gert samkomulag við Hafnarfjörð og Reykjavíkurborg um þátttöku sveitarfélaganna í tilraunaverkefni sem miðar að því að styðja við valdeflingu og notendasamráð í þjónustu...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Greinargerð um endursendingu hælisleitenda til Ítalíu

  Innanríkisráðuneytið hefur á síðustu vikum farið yfir forsendur fyrir endursendingum hælisleitenda á grundvelli svonefndrar Dyflinnarreglugerðar. Á það einkum við Ítalíu, Ungverjaland og Grikkland og...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Umhverfis- og auðlindaráðherra fundar á COP 21

  Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, mætti til aðildaríkjaþings Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP21) í dag þegar ráðherravika fundarins hófst. Sótti hún fundi og viðburði yfir...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Kolmunnaafli Íslands 2016 ákveðinn

  Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, hefur ákveðið að aflaheimildir Íslands í kolmunna 2016 verði 125.984 tonn. Þessi ákvörðun er í samræmi við hlutdeild Íslands samkvæmt el...


 • Utanríkisráðuneytið

  Loftferðasamningur við Máritíus undirritaður

  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra og Joel Rault, sendiherra Máritíus, undirrituðu loftferðasamning ríkjanna í París í dag. Samningurinn gefur flugrekendum ríkjanna gagnkvæmar heimildir til far...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Nýtt hjúkrunarheimili tekið ínotkun í Bolungarvík

  „Það er stór dagur í lífi bæjarfélags þegar nýtt hjúkrunarheimili er tekið í notkun, enda skiptir miklu máli í hverju samfélagi að vel sé búið að öldruðum sem þarfnast umönnunar“ sagði Kristján Þór J...


 • Utanríkisráðuneytið

  Baráttan gegn hryðjuverkum og átökin í Úkraínu efst á baugi

    Spenna og óvissa í alþjóðlegum öryggismálum setti svip sinn á ráðherrafund Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) sem lauk í Belgrad í fyrrakvöld. Eindregin samstaða var meðal aðildarríkja...


 • Utanríkisráðuneytið

  Hafið og norðurslóðir í brennidepli á COP21

  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra opnaði í dag tvo viðburði á aðildarríkjaþingi loftslagssamnings SÞ sem nú stendur yfir í París. Sá fyrri snerist um súrnun norðurhafa og umhverfisstjórnun...


 • Utanríkisráðuneytið

  Samráð um fiskveiðar í Norður-Íshafi

  Fram fóru í vikunni viðræður um mögulegt samstarf um rannsóknir og stjórnun fiskveiða í Norður-Íshafi. Bandaríkin boðuðu til fundarins sem fram fór í Washington. Auk Íslands sóttu fundinn Noregur, R...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Hafið og norðurslóðir í brennidepli á COP21

  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra opnaði í dag tvo viðburði á aðildarríkjaþingi loftslagssamnings SÞ sem nú stendur yfir í París. Sá fyrri snerist um súrnun norðurhafa og umhverfisstjórnunarker...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Ný framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks í mótun

  Starfshópur sem vinnur að gerð tillögu til þingsályktunar um nýja framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks er tekinn til starfa. Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra sat fund sem star...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Aðgerðir gegn ofbeldi í nánum samböndum

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, flutti ávarp á málþingi um aðgerðir gegn ofbeldi í nánum samböndum sem Jafnréttisstofa, Aflið og Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri stóðu ...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Drög að frumvörpum er lúta að rafföngum og brunavörnum í kynningu

  Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi um breytingu á lögum um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga og drög að frumvarpi um breytingu á lögum um brunavarn...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Aðgerðaáætlun í þágu frumkvöðla og sprotafyrirtækja til umsagnar

  Í ljósi mikillar grósku í frumkvöðla- og nýsköpunarstarfi hefur myndast þörf á að stjórnvöld marki nýjar áherslur til stuðnings við málaflokkinn. Undanfarna mánuði hefur atvinnuvega- og nýsköpunarráðu...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Brúðuleikhúsið;Krakkarnir í hverfinu, heldur áfram

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra og Hallveig Thorlacius, fyrir hönd Leikhússins 10 fingur, undirrituðu í dag samning sem tryggir áframhaldandi sýningar á brúðuleikhúsinu Krakkarnir...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Frumvarp til breytinga á húsaleigulögum lagt fram á Alþingi

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til breytinga á húsaleigulögum. Markmið frumvarpsins er að auka réttaröryggi leigjenda og skapa betri umgjörð um...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Auður Finnbogadóttir er nýr formaður stjórnar Samkeppniseftirlitsins

  Iðnaðar- og viðskiptaráðherra hefur skipað Auði Finnbogadóttur sem formann stjórnar Samkeppniseftirlitins í stað Kristínar Haraldsdóttur sem baðst lausnar frá stjórnarsetu. Skipunin gildir frá 1. dese...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Frumvarp til laga um húsnæðisbætur lagt fram á Alþingi

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um húsnæðisbætur. Stefnt er að því að auka stuðning við efnaminni leigjendur og jafna húsnæðisstuðning ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Stuðlað að eflingu samráðs við fatlað fólk við stefnumótun og áætlanagerð

  Þjónustusvæðum fatlaðs fólks bjóðast nú styrkir til að koma á fót sérstökun notendaráðum fyrir fatlað fólk sem verði ráðgefandi um stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks á viðkomandi svæði. Eygló Harða...


 • Utanríkisráðuneytið

  Stjórnvöld standa vörð um sóttvarnir við innflutning á hráu kjöti

    Í dag fór fram fyrir EFTA-dómstólnum í Lúxemborg málflutningur í máli sem snertir heimildir stjórnvalda til að setja tiltekin skilyrði fyrir innflutningi á hráu kjöti í sóttvarnarskyni, umfram...


 • Utanríkisráðuneytið

  Gunnar Bragi sótti utanríkisráðherrafund Atlantshafsbandalagsins

  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra sótti utanríkisráðherrafund Atlantshafsbandalagsins sem lauk í Brussel í dag. Á fundinum var m.a. rætt um öryggisáskoranir sem bandalagið stendur frammi fyrir...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Ísland hvatti ríki IMO til að staðfesta Höfðaborgarsamkomulagið um öryggi sjómanna

  Ráðsfundur Alþjóða siglingamálastofnunarinnar, IMO, stendur nú yfir í London og sækja hann á annað þúsund fulltrúar aðildarríkja. Á fundinum sem haldinn er á tveggja ára fresti er fjallað um verkefni...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Hátíðbrautskráðra doktora við Háskóla Íslands

  Á sjöunda tug doktora tók við gullmerki Háskóla ÍslandsÁ fullveldisdeginum 1. desember var haldin hátíð brautskráðra doktora við Háskóla Íslands. Þá tóku 64 doktorar við gullmerki skólans en þeir eiga...


 • Forsætisráðuneytið

  Forsætisráðherra fundar með framkvæmdastjórum UNESCO og OECD í París

  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, átti fund í gær með Irena Bokova, framkvæmdastjóra Menningarmálastofnunar SÞ (UNESCO), þar sem rætt var m.a. það mikilvæga starf sem UNESCO vinnur að, e...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Skipar samráðshóp til að greina umbætur í meðferð nauðgunarmála

  Innanríkisráðherra hefur ákveðið að setja af stað vinnu við greiningu á því sem betur má fara við meðferð nauðgunarmála. Greiningin taki til meðferðar nauðgunarmála í réttarvörslukerfinu.Gert er ráð f...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Bætt aðgengi fatlaðs fólks að ferðamannastöðum

  Iðnaðar- og viðskiptaráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra hafa ákveðið að styrkja verkefni um gerð handbókar fyrir ferðaþjónustuaðila ríkja í Norður-Atlantshafi....


 • Félagsmálaráðuneytið

  Bætt aðgengi fatlaðs fólks að ferðamannastöðum

  Félags- og húsnæðismálaráðherra, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra hafa ákveðið að styrkja verkefni um gerð handbókar fyrir ferðaþjónustuaðila ríkja í Norður-Atlantshafi....


 • Félagsmálaráðuneytið

  Sérlegir sendiherrar um réttindi fatlaðs fólks starfa áfram

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur ákveðið að framlengja samning við Fjölmennt um störf sendiherra samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þriggja milljóna króna...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Alþjóðlegur samstöðuhópur um nýtingu jarðhita stofnaður

  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra flutti í dag opnunarávarp á fundi í tengslum við ríkjaráðstefnu loftlagssamnings Sameinuðu þjóðanna í París, þar sem tilkynnt var um stofnun alþjóðlegs samstöð...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Drög að frumvarpi til laga um timbur og timburvörur í kynningu

  Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir umsögnum um drög að frumvarpi til laga um timbur og timburvörur. Frumvarpið er til innleiðingar á nokkrum ESB reglugerðum er fjalla um markaðssetningu tim...


 • Utanríkisráðuneytið

  Alþjóðlegur samstöðuhópur um nýtingu jarðhita stofnaður 

  Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra flutti í dag opnunarávarp á fundi í tengslum við ríkjaráðstefnu loftlagssamnings Sameinuðu þjóðanna í París, þar sem tilkynnt var um stofnun alþjóðlegs samstö...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Forsætisráðherra ávarpar leiðtogafund loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna

  Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna (COP21) hófst í dag með fundi þjóðarleiðtoga í París. Rauður þráður í ávörpum þjóðarleiðtoga var vilji til að ná metnaðarfullu framtíðarsamkomulagi í loftslagsmál...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Þýskalandsheimsókn umhverfis- og auðlindaráðherra

  Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, heimsótti Evrópsku veðurtunglastofnunina EUMETSAT í Darmstad í Þýskalandi og Íslandsvinafélagið í Köln og nágrenni í síðustu viku. EUMETSAT er mill...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Umhverfissjóður sjókvíaeldis auglýsir

  Lög nr. 71/ 2008 um fiskeldi, með síðari breytingum kveða á um að starfræktur skuli Umhverfissjóður sjókvíaelds. Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif af völdum sjókvíaeldis. Sjóðurinn greið...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Forsætisráðherra sækir leiðtogafund um loftslagsmál í París

  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, tekur þátt í leiðtogafundi 21. aðildarríkjaþings loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP21, Conference of Parties) sem haldinn er í París í dag. COP2...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Skýrsla starfshóps um upplýsingatæknií skólastarfi

  Tillögur verkefnahóps um þekkingaruppbyggingu í upplýsingatækni í skólastarfiVerkefnahópur um þekkingaruppbyggingu í upplýsingatækni í skólastarfi vann veturinn 2013-2014 að því að meta og greina umhv...


 • Forsætisráðuneytið

  Forsætisráðherra sækir leiðtogafund um loftslagsmál í París

  Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, tekur þátt í leiðtogafundi 21. aðildarríkjaþings loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (COP21, Conference of Parties) sem haldinn er í París í dag. COP2...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Desemberuppbót til atvinnuleitenda

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur undirritað reglugerð um greiðslu desemberuppbótar til atvinnuleitenda. Full desemberuppbót er 55.256 kr. en greiðsla til hvers og eins re...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Styrkir til gæðaverkefna lausir til umsóknar

  Velferðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki til gæðaverkefna með áherslu á verkefni sem miða að því að efla þverfaglegt samstarf í heilbrigðisþjónustu. Styrkir til gæðaverkefna voru auglýst...


 • Utanríkisráðuneytið

  Norrænt net kvenna í friðarumleitunum stofnað

  Norrænt net kvenna í friðarumleitunum var stofnað í Ósló í gær. Hugmyndin að netinu, sem tengir konur með reynslu af samningaumleitunum og störfum á átakasvæðum, er að hvetja til þess að konur komi í...


 • Forsætisráðuneytið

  Vefsíður Stjórnarráðs Íslands í eðlilegt horf

  Vefsíðum Stjórnarráðs Íslands var lokað í gærkvöldi í kjölfar álagsárásar sem virðist hafa verið skipulögð erlendis frá. „Stjórnarráðið hefur verið meðvitað um að utanaðkomandi árásir sem þessar gætu...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um úrbætur á tekjuskattskerfi einstaklinga og barna- og vaxtabótum

  Aþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur að beiðni fjármála- og efnahagsráðherra unnið úttekt á tekjuskattlagningu einstaklinga og barna- og vaxtabótakerfunum með frekari úrbætur í huga, en síðustu ár hefur ma...


 • Utanríkisráðuneytið

  Kosningaréttur íslenskra ríkisborgara sem hafa verið búsettir erlendis

  Allir íslenskir ríkisborgarar sem hafa haft lögheimili í útlöndum skemur en í 8 ár (þ.e. frá 1. desember 2007) eru sjálfkrafa með kosningarétt á Íslandi. Þeir þurfa að vera orðnir 18 ára á kjördag og ...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Opið fyrir umsóknir um styrki til rekstrar félagasamtaka á sviði umhverfismála

  Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir til umsóknar rekstrarstyrki til frjálsra félagasamtaka sem starfa á málefnasviði ráðuneytisins. Sækja skal um á rafrænu formi á umsóknarvef Stjórnarráðsins og...


 • Forsætisráðuneytið

  Bréf forsætisráðherra til borgarstjórans í Reykjavík varðandi uppbyggingu á Stjórnarráðsreit

  Forsætisráðherra hefur í dag ritað borgarstjóranum í Reykjavík svohljóðandi bréf varðandi uppbyggingu á Stjórnarráðsreit. „Vísað er til bréfs yðar, dags. 29. október sl. sem sent var Húsameistara rík...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Samráð ESB um aðgerðaráætlun um rafræna stjórnsýslu

  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur hrundið af stað almennu samráði um næstu aðgerðaráætlun í rafrænni stjórnsýslu, þ.e . next eGovernment Action Plan 2016-2020 í samræmi við það sem hafði verið ...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Iðnaðar- og viðskiptaráðherra ræddi íslenska ferðaþjónustu á síðdegisfundi í Osló

  Um 70 gestir sóttu fundinn sem haldinn var í húsnæði kauphallarinnar í Osló undir yfirskriftinni „Omstilling og velstand í Norge og Island“ (ísl. Umbreytingar og hagsæld í Noregi og á Íslandi) og var ...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Iðnaðar- og viðskiptaráðherra ræddi íslenska ferðaþjónustu á síðdegisfundi í Osló

  Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, flutti í dag erindi á fundi á vegum Norsk-íslenska viðskiptaráðsins í Osló. Erindið fjallaði um íslenska ferðaþjónustu og áhrif hennar á ísle...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Fjallað um lýðræði á vefnum og upplýsingatækni allsstaðar á UT-degi

  Dagur upplýsingatækninnar var í dag og var þar boðað til málstofu um upplýsingatækni og lýðræðið og ráðstefnu undir heitinu upplýsingatæknin alls staðar. Greint var frá niðurstöðum úttektarinnar hva...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Ísland.is og akranes.is bestu vefirnir

  Dagur upplýsingatækninnar var í dag og var þar boðað til málstofu um upplýsingatækni og lýðræðið og ráðstefnu undir heitinu upplýsingatæknin alls staðar. Greint var frá niðurstöðum úttektarinnar hva...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Rannís fagnar 75 áraafmæli

  Sesselja Ómarsdóttir og Egill Skúlason hlutu Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs 2015 Nú stendur yfir afmælisþing Rannís og við það tækifæri voru Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs 2015 vei...


 • Forsætisráðuneytið

  Fjölmiðlaviðurkenning Jafnréttisráðs

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, afhenti í gær viðurkenningu Jafnréttisráðs á sviði jafnréttismála vegna fjölmiðlaumfjöllunar um mál sem tengjast jafnrétti kynjanna. Viðurkenningi...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Starfshópi falið að móta stefnu um fjarheilbrigðisþjónustu

  Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp sem móta á stefnu og aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu. Markmiðið er að auka getuna til þess að bjóða landsmönnum, óhá...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Frumvarp um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög nr. 66/2003.  Frumvarpið var lagt fram á síðasta l...


 • Forsætisráðuneytið

  Verkefnastjóri vinnur að eflingu lýðheilsu með ráðherranefnd

  Una María Óskarsdóttir hefur verið ráðin verkefnisstjóri í forsætisráðuneytinu og mun starfa með ráðherranefnd um lýðheilsu, en efling lýðheilsu er eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar. Una María...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Education at a Glance 2015

  Árlegt rit OECD um alþjóðlega tölfræði menntamála er komið út. Education at a Glance 2015, sem er árlegt rit OECD um alþjóðlega tölfræði menntamála, kom út 24. nóvember. Í ritinu eru margvíslegar tölf...


 • Umhverfis- og auðlindaráðuneytið

  Sextán verkefni í sóknaráætlun í loftslagsmálum

  Aukin framlög til skógræktar, landgræðslu og endurheimtar votlendis Innviðir fyrir rafbíla Samvinna stjórnvalda við sjávarútveg og landbúnað um minnkun losunar ...


 • Utanríkisráðuneytið

  Sextán verkefni í sóknaráætlun í loftslagsmálum

  Aukin framlög til skógræktar, landgræðslu og endurheimtar votlendis  Innviðir fyrir rafbíla  Samvinna stjórnvalda við sjávarútveg og landbúnað um minnkun losunar  Ísla...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Spáð að farþegum um Keflavíkurflugvöll fjölgi úr 4,9 milljónum 2015 í 6,2 2016

  Isavia kynnti í dag spá um fjölda farþega sem fara um Keflavíkurflugvöll á næsta ári og er þar gert ráð fyrir að þeir verði rúmlega 6,2 milljónir. Í ár er búist við um 4,9 milljónum farþega og er aukn...


 • Forsætisráðuneytið

  Sextán verkefni í sóknaráætlun í loftslagsmálum

  Aukin framlög til skógræktar, landgræðslu og endurheimtar votlendis Innviðir fyrir rafbíla Samvinna stjórnvalda við sjávarútveg og landbúnað um minnkun losunar Ísland í forystu alþ...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Kynlegar myndir

  Jafnréttisþing 2015 stendur nú yfir og er hægt að fylgjast með beinni útsendingu frá því Í dag stendur yfir jafnréttisþing á Hilton Reykjavík Nordica. Í ár er áherslan lögð á stöðu kvenna og kynjaðar...


 • Forsætisráðuneytið

  Ávarp ráðherra við upphaf Jafnréttisþings í dag

  Opinber umræða sem heldur á lofti stöðluðum kynjamyndum vinnur gegn jafnrétti. Þessu getum við breytt með því að hampa fjölbreytileikanum, efla þekkingu á kerfisbundnu misrétti og ræða um samfélagsleg...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Opinn fundur með Fulbright sérfræðingi í málefnum flóttafólks

  Velferðarráðuneytið, Fulbright stofnunin, MARK (Miðstöð margbreytileika- og kynjarannsókna við Háskóla Íslands og RBF (Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd við Háskóla Íslands) boða til opins ...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Karlar ogkonur sem viðmælendur fjölmiðla

  lutur kvenna sem viðmælendur fjölmiðla hefur lítið breyst frá því að málið var skoðað fyrir 15 árum, samkvæmt nýrri úttekt sem kynnt var á jafnréttisþingi í dag og yfir tímabilið 1. september 2014–31...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Tvær málstofur á UT-deginum á morgun

  Tvær málstofur verða á dagskrá árlegs UT-dags sem fram fer á Grand hóteli við Sigtún í Reykjavík á morgun. Á þeirri fyrri sem stendur yfir kl. 10.30 til 12.30 verður fjallað um upplýsingatæknina og lý...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Undirritun samninga við sveitarfélög um móttöku flóttafólks

  Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogsbæjar, Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrarkaupstaðar, og Haraldur Líndal Haraldsson, bæjarst...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Uppbygging evrópskra menntakerfa 2015 - 2016

  Viltu vita hvernig menntakerfi Evrópu eru uppbyggð? Hvenær börn byrja í grunnskóla eða hvenær skyldunámi lýkur?Í nýjustu skýrslu Eurydice má finna yfirlit yfir menntakerfi í Evrópu, allt frá leikskóla...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Starfshópur endurskoðar lög um sjúkratryggingar

  Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur skipað starfshóp til að endurskoða lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008. Starfshópnum er ætlað að meta reynslu af framkvæmd laga um sjúkratryggingar ei...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Málstofa um reglur um útboð á opinberri þjónustu í samgöngum

  Innanríkisráðuneytið stóð nýverið fyrir málstofu um útboð á opinberri þjónustu í samgöngum. Var hún haldin í samvinnu við ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, og sóttu hana um 30 manns, fulltrúar ráðuneytisins...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Um kosningarrétt íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis

  Innanríkisráðuneytið minnir á að íslenskir ríkisborgarar, sem átt hafa lögheimili hér á landi en sest hafa að erlendis eiga kosningarrétt við alþingiskosningar, forsetakosningar og þjóðaratkvæðagreiðs...


 • Forsætisráðuneytið

  Skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála 2013–2015

  Fjallað er um stöðu karla og kvenna á öllum helstu sviðum samfélagsins í skýrslu félags- og húsnæðismálaráðherra sem lögum samkvæmt er lögð fram ár hvert í upphafi jafnréttisþings. Þar er einnig fjal...


 • Forsætisráðuneytið

  Jafnréttisþing 25. nóvember: Kynlegar myndir

  Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra og Jafnréttisráð boða til jafnréttisþings sem haldið verður á Hilton Reykjavík Nordica á morgun miðvikudaginn 25. nóvember og stendur það yfir frá kl...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Viðurkenningarfyrir æskulýðsstarf

  Viðurkenningunum er ætlað að vekja athygli á því sem er til fyrirmyndar í æskulýðsstarfi á Íslandi og vera hvatning til þróunar, nýsköpunar og þátttöku.Æskulýðsráð veitti nýlega viðurkenningar fyrir æ...


 • Utanríkisráðuneytið

  Vegna framlengingar vegabréfa

  Þeir sem hafa nú undir höndum framlengd vegabréf og þurfa á flýtiútgáfu nýs vegabréfs að halda munu greiða fyrir slíka útgáfu sama gjald og um venjulega útgáfu væri að ræða til næstu áramóta. Innanrí...


 • Utanríkisráðuneytið

  Áhrif fríverslunarsamnings ríkja við Kyrrahafið rædd á ráðherrafundi EFTA

    Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra sat í dag ráðherrafund EFTA í Genf. Á fundinum ræddu ráðherrarnir m.a. áhrif fríverslunarsamnings 12 ríkja beggja megin Kyrrhafsins (Trans Pacific Part...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Hafsbotninn í kringum Ísland skal kortlagður á næstu 10-15 árum

  Að tillögu Sigurðar Inga Jóhannssonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur ríkisstjórnin samþykkt stórátak í kortlagningu hafsbotnsins innan íslensku efnahagslögsögunnar. Kortlagningin mun styrk...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Fundaði með orkumálaráðherra Tyrklands

  Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, fundaði í morgun í Istanbúl með Ali Riza Alaboyun, orkumálaráðherra Tyrklands. Á fundinum ræddu ráðherrarnir möguleika til aukins samstarfs r...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Samstaða á fundi ráðherra Evrópuríkja um að herða á landamæraeftirliti

  Ólöf Nordal innanríkisráðherra sat í dag neyðarfund dómsmála- og innanríkisráðherra Evrópuríkja í Brussel þar sem fjallað var um forgangsaðgerðir ríkjanna í baráttunni við hryðjuverk. Innanríkisráðher...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Greiðsluuppgjör ríkissjóðs janúar-september 2015

  Greiðsluuppgjör ríkissjóðs fyrir janúar – september 2015 liggur nú fyrir og gefur upplýsingar um afkomu ríkissjóðs á grundvelli innheimtra tekna og greiddra gjalda. Tekjujöfnuðurinn var lítillega neik...


 • Utanríkisráðuneytið

  20.11.2015 Öryggisráð SÞ samþykkir ályktun gegn ISIL (Da'esh)

  Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti 20. nóvember 2015 ályktun gegn hryðjuverkasamtökunum ISIL (Da'esh). Ályktunin er þá ekki tekin á grundvelli VII. kafla sáttmála Sameinuðu þjóðanna og er því ekk...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Styrkir til grunnnáms í listdansi

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um rekstrarstyrki til dansskóla sem kenna listdans samkvæmt aðalnámskrá fyrir listdansskóla.Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Vegna framlengingar vegabréfa

  Þeir sem hafa nú undir höndum framlengd vegabréf og þurfa á flýtiútgáfu nýs vegabréfs að halda munu greiða fyrir slíka útgáfu sama gjald og um venjulega útgáfu væri að ræða til næstu áramóta. Ráðuneyt...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Ráðstefna bandarísku hugveitunnar Atlantic Council um orku- og efnahagsmál í Istanbúl í Tyrklandi.

  Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, tók í dag þátt í pallborðsumræðum um orkumál á ráðstefnu bandarísku hugveitunnar  Atlantic Council um orku- og efnahagsmál sem haldin er...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Drög að breytingu á reglugerð um skotelda til umsagnar

  Drög að breytingu á reglugerð um skotelda eru nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu athugasemdir til og með 26. nóvember næstkomandi og skulu þær sendar á netfangið ...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Vegna umfjöllunar um Reykjavíkurflugvöll

  Vegna umfjöllunar um Reykjavíkurflugvöll telur innanríkisráðuneytið mikilvægt að koma því skýrt á framfæri að í bréfi ráðuneytisins til Reykjavíkurborgar, dags. 3. nóvember síðastliðinn var ekki tekin...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Efni frá námskeiði um opin gögn

  Í lok síðasta mánaðar stóð innanríkisráðuneyti fyrir námskeiði fyrir fólk í tölvudeildum og umsjónaraðila gagna hjá opinberum aðilum. Það var vel sótt, yfir 50 manns mættu. Námskeiðið var liður í aðst...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Ráðstefna bandarísku hugveitunnar Atlantic Council um orku- og efnahagsmál í Istanbúl í Tyrklandi.

  Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, tók í da g þátt í pallborðsumræðum um orkumál á ráðstefnu bandarísku hugveitunnar Atlantic Council um orku- og efnahagsmál sem haldin er í I...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Hátt í 200 manns ræddu nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu

  Þátttaka var góð og líflegar umræður sköpuðust á vinnustofu sem velferðarráðuneytið efndi til í dag til að fjalla um nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu og lausnir framtíðarinnar á því sviði. Stefnu...


 • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

  Reglugerðir Evrópusambandsins um erfðabreytt matvæli og fóður til umsagnar.

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur til meðferðar reglugerðir Evrópusambandsins um erfðabreytt matvæli og fóður. Um er að ræða tvær grunngerðir. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr....


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Dagur upplýsingatækninnar haldinn 26. nóvember nk.

  Dagur upplýsingatækninnar 2015 verður haldinn á Grand hóteli í Reykjavík fimmtudaginn 26. nóvember. Fyrir hádegi fer fram málstofa um upplýsingatæknina og lýðræðið og eftir hádegi verður ráðstefna með...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Hvatt til ábyrgrar notkunar sýklalyfja

  Talið er að sýklalyfjaónæmi sé vaxandi í Evrópu og nýjustu tölur staðfesta að fjöldi sjúklinga sem sýkist af sýklalyfjaónæmum gerlum eykst um alla Evrópu. Í dag er Evrópudagur vitundarvakningar um sýk...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Til umsagnar: Frumvarp til breytinga á lyfjalögum og lögum um lækningatæki

  Óskað er eftir umsögnum um drög að frumvarpi til breytinga á lyfjalögum og lögum um lækningatæki. Frumvarpið varðar heimildir Lyfjastofnunar til gjaldtöku vegna þjónustu sem stofnuninni ber að veita s...


 • Félagsmálaráðuneytið

  Fræðslumynd fyrir börn gegn kynferðislegu ofbeldi

  Stýrihópur velferðarráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og innanríkisráðuneytis um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, ásamt Barnaverndarstofu og Umboðsmanni barna hafa óskað eftir þ...


 • Forsætisráðuneytið

  Gripið verður til aðgerða til að styðja við byggð í Grímsey

  Ríkisstjórn Íslands ákvað á fundi sínum í morgun, að tillögu forsætisráðherra, að grípa til samþættra aðgerða til að styðja við byggð í Grímsey. Í fyrsta lagi með því að styrkja stöðu útgerðar frá Grí...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Svipmyndir frá degi íslenskrar tungu

  Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra heimsótti skóla í Mosfellsbæ Sú hefð hefur skapast að mennta- og menningarmálaráðherra heimsæki skóla á degi íslenskrar tungu. Að þessu sinni var far...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Samráð um breytingu á reglugerð um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur í samráði við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra undirbúið eftirfarandi t illögu um breytingu á reglugerð Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyr...


 • Heilbrigðisráðuneytið

  Hagvísar OECD: Heilbrigðismál í hnotskurn 2015

  Efnahags- og framfarastofnunin í París (OECD) hefur gefið út ritið Health at a Glance 2015. Í ritinu eru birtar nýjustu samanburðarhæfar upplýsingar um ýmsa mikilvæga þætti heilbrigðisþjónustu í aðild...


 • Utanríkisráðuneytið

  EES-ráðið fundar um framkvæmd EES-samningsins

  EES-ráðið fundaði í Brussel í morgun. Sendiherra Íslands í Brussel, Bergdís Ellertsdóttir, sat fundinn fyrir hönd Íslands, auk fulltrúa Liechtenstein, Noregs, aðildarríkja ESB, framkvæmdastjórnar ESB...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  „Ofbeldi þrífst í aðgreiningu“

  Fatlaðar konur í Tabú og Kvennahreyfingu Öryrkjabandalags Íslands afhentu í dag Eygló Harðardóttur, félags- og húsnæðismálaráðherra, kröfuskjal um aðgerðir til að vinna gegn ofbeldi í garð fatlaðs fól...


 • Félagsmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið

  Ráðstefna um ofbeldi gagnvart öldruðum

  Fjallað verður um ofbeldi gagnvart öldruðum á Íslandi, birtingarmyndir þess og mögulegar leiðir til að sporna gegn því á ráðstefnu sem Öldrunarráð Íslands efnir til í samvinnu við velferðarráðuneytið ...


 • Dómsmálaráðuneytið

  Framlenging vegabréfa gildir lengst til 24. nóvember

  Innanríkisráðherra hefur skrifað undir breytingu á reglugerð um vegabréf sem er í því fólgin að felld verður niður heimild til framlengingar á vegabréfum sem runnið hafa út. Breytingin er til komin þa...


 • Fjármála- og efnahagsráðuneytið

  Volkswagen óskar eftir því að viðbótarkröfum verði beint að fyrirtækinu

  Forstjóri Volkswagen Group óskar eftir því að viðbótarkröfum skatta og gjalda vegna rangrar skráningar mengunarefna í útblæstri ökutækja frá Volkswagen, sem fjallað hefur verið um að undanförnu, verði...


 • Mennta- og menningarmálaráðuneytið

  Guðjón Friðriksson hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar

  Auk þess hlaut Bubbi Morthens sérstaka viðurkenningu sem veitt er á degi íslenskrar tungu Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra veitti í dag Guðjóni Friðrikssyni sagnfræðingi verðlaun Jón...


 • Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

  Reynt verður að ná Jóni Hákoni BA af hafsbotni

  Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur rannsakað sjóslysið þegar fiskveiðiskipið Jón Hákon BA 60 sökk við Aðalvík 7. júlí síðastliðinn. Nefndin hefur upplýst ráðuneytið um að hún telji nauðsynlegt að ná ...

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira