Hoppa yfir valmynd
3. desember 2019 Mennta- og barnamálaráðuneytið

Stóraukin áhersla á orðaforða og starfsþróun: aðgerðir í kjölfar PISA 2018

   - myndKristinn Magnússon / Morgunblaðið
Niðurstöður PISA könnunar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. OECD) voru kynntar í dag en könnunin var vorið 2018 lögð fyrir 15 ára nemendur í 142 skólum. Alls tóku 79 ríki þátt að þessu sinni og var svarhlutfallið hér á landi 87%. Tilgangur PISA könnunarprófanna er að meta hvort nemendur geti yfirfært það sem þeir læra í skóla á ný verkefni og aðstæður en prófin gefa mikilvægar vísbendingar um stöðu menntakerfa í alþjóðlegum samanburði. Prófin eru hæfnimiðuð og mæla lesskilning, stærðfræðilæsi og læsi á náttúruvísindi.

Menntarannsóknir sýna að árangur í PISA ræðst fyrst og fremst af færni nemenda í að setja sig inn í og taka mið af ólíkum sjónarhornum, færni í flókinni rökhugsun og hæfileikanum til að nýta sér bakgrunnsþekkingu sína til að ígrunda og túlka texta. Góður málskilningur og námsorðaforði er forsenda þess að nemendur geti tileinkað sér þann hæfileika. Rannsóknir benda ótvírætt til þess að orðaforði og orðskilningur íslenskra barna hafi minnkað verulega á undanförnum árum.

„Við þurfum að grípa til víðtækra aðgerða til þess að efla læsi og bæta orðaforða og málskilning nemenda en brýnt er að það verkefni sé unnið í góðu samstarfi við skólasamfélagið, sveitarfélögin og heimilin í landinu. Reynsla annarra þjóða sýnir að mestur árangur næst meðal annars með starfsþróun kennara og fjölbreyttum kennsluaðferðum“ segir Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra.

Mennta- og menningarmálaráðherra kynnti aðgerðir sem miða að þessu í dag:

• Efla starfsþróun kennara: Sérsniðin námskeið sem auka hæfni og miðla árangursríkum kennsluaðferðum sem taka mið af fjölbreyttum nemendahópum.
• Fjölga kennurum með sérhæfða þekkingu.
• Endurskoða námsefni og fyrirkomulag námsefnisgerðar.
• Stórauka áherslu á orðaforða í öllum námsgreinum.
• Fjölga kennslustundum í íslensku og endurskoða inntak íslenskukennslu.
• Stofna fagráð í læsi, stærðfræði og náttúruvísindum sem heyra beint undir ráðherra.
• Efla menntarannsóknir.
• Auka væntingar til nemenda.
• Auka samstarf allra hagsmunaaðila.

Á undanförnum árum hefur verið ráðist í ýmsar aðgerðir til að efla íslenskt menntakerfi, svo sem þjóðarsáttmála um læsi, og á síðustu misserum hefur ýmsum umbótaverkefnum verið hrint úr vör, til að mynda aðgerðum sem miða að fjölgun kennara, aukinni nýliðun í kennarastétt og auknu flæði þekkingar milli skólastiga með einföldun á leyfisbréfakerfi kennara auk vitundarvakningar um mikilvægi íslenskrar tungu. Önnur verkefni tengd umbótum í menntamálum eru í vinnslu, þar á meðal stefnumótun um fyrirkomulag námsgagnaútgáfu, fyrirkomulag samræmdra könnunarprófa, starfsþróunar kennara og málefna nemenda með annað móðurmál en íslensku. Þá stendur yfir vinna við mótun menntastefnu til ársins 2030 og verða áherslur hennar kynntar á næstunni.

Glærukynning frá fjölmiðlafundi 3. desember 2019.

Efnisorð

Heimsmarkmiðin

4. Menntun fyrir öll

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum