Hoppa yfir valmynd

Stefnur og áætlanir

Stefnumótun og áætlanagerð er viðamikill þáttur í starfsemi ráðuneytanna. Opinber stefna stjórnvalda birtist með formlegum hætti meðal annars í lögum, reglugerðum, þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, málefnasviðsstefnum (sérstökum stefnuskjölum á ákveðnum málefnasviðum), aðgerðaáætlunum og samningum. Stefnumörkun fer fram á vettvangi stjórnmálanna en stefnumótun er verkefni stjórnsýslunnar.

Listi með tenglum í útgefnar stefnur og áætlanir hér fyrir neðan er ekki tæmandi. 

HeitiTegundÚtgáfuárGildistímiRáðuneyti
Áætlun um uppbyggingu hjúkrunarrýma til ársins 2022fagstefna20172017-2022

heilbrigðisráðuneyti

Aðgengisstefna fyrir opinbera vefifagstefna2012ótímabundin

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Aðgerðaáætlun gegn peningaþvætti og fjármögnunaðgerðaáætlun20182018-2019

dómsmálaráðuneytið

Aðgerðaáætlun í kynferðisbrotamálumaðgerðaáætlun20182018-2022

dómsmálaráðuneytið

Aðgerðaáætlun í landamæramálum aðgerðaáætlun20182018-2019

dómsmálaráðuneytið

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálumfagstefna20182018-2030

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Aðgerðaáætlun um orkuskiptiaðgerðaáætlun2016ótímabundin

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Aðgerðaáætlun um stafrænar landupplýsingaraðgerðaáætlun2013ótímabundin

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Aðgerðaáætlun um þjónustu við einstaklinga með heilabilunaðgerðaáætlun20202020 - 2025

heilbrigðisráðuneyti

Almenn eigandastefna ríkisins fyrir fjármálafyrirtækifagstefna2017ótímabundin

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Almenn eigandastefna ríkisins: Hlutafélög og sameignarfélögfagstefna2012ótímabundin

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Stjórnarráðið

Almenn stefna um úrgangsforvarnirfagstefna20162016-2027

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Bókmenningarstefnafagstefna2017

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024þingsályktun20182018-2024

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Ferðamálaáætlunfagstefna20112011-2020

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu 2021 til 2025aðgerðaáætlun20202021 - 2025

heilbrigðisráðuneyti

Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019-2023þingsályktun20192019-2023

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2019–2023þingsályktun20192019-2023

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Fjármálastefna fyrir hið opinbera árin 2018-2022þingsályktun20182018-2022

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Forgangsmál, verkaskipting og samráð ráðuneyta varðandi málefni hafsinsfagstefna2014ótímabundin

utanríkisráðuneytið

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálumfagstefna20162016-2019

forsætisráðuneytið

Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólksfagstefna20172017-2021

félagsmálaráðuneytið

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjendafagstefna20152015-2019

félagsmálaráðuneytið

Framkvæmdaáætlun um líffræðilega fjölbreytnifagstefna2010ótímabundin

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Frjáls og opinn hugbúnaður - Stefna stjórnvaldafagstefna2007ótímabundin

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Geðheilbrigðisstefnafagstefna20162016-2019

Heilbrigðisráðuneyti

Hafið - Stefna íslenskra stjórnvaldafagstefna2004ótímabundin

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

utanríkisráðuneytið

Hreint loft til framtíðar - Áætlun um loftgæði á Íslandiaðgerðaáætlun20172018-2029

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Hvítbók um náttúruverndhvítbók2011Ótímabundin

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Hvítbók um umbætur í menntunhvítbók2014ótímabundin

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Innkaupastefna ríkisins - Hagkvæmni, samkeppni, ábyrgð og gagnsæifagstefna2002ótímabundin

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Stjórnarráðið

Íslenska til alls. Tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnufagstefna2009ótímabundin

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Jafnlaunastefna Stjórnarráðs Íslandsinnri stefna2018ótímabundin

Stjórnarráðið

Jafnréttisáætlun Stjórnarráðsinsinnri stefna20172017-2020

Stjórnarráðið

Krabbameinsáætlunfagstefna20192019-2030

heilbrigðisráðuneyti

Landhelgisgæsluáætlunaðgerðaáætlun20182018-2022

dómsmálaráðuneytið

Landsáætlun um meðhöndlun úrgangsfagstefna20132013-2024

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Landsskipulagsstefnafagstefna20162012-2024

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Loftlagsstefna Stjórnarráðsinsinnri stefna20192030

Stjórnarráðið

forsætisráðuneytið

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Löggæsluáætlun fyrir árin 2019 - 2023fagstefna20192019-2023

dómsmálaráðuneytið

Lýðheilsustefna og aðgerðir sem stuðla að heilsueflandi samfélagifagstefna20162017-2019

heilbrigðisráðuneyti

Lyfjastefnafagstefna20152015-2020

heilbrigðisráðuneyti

Málstefna Stjórnarráðs Íslandsinnri stefna2012ótímabundin

Stjórnarráðið

Máltækni fyrir íslensku - verkáætlunfagstefna20172018-2022

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Mannauðsstefna Stjórnarráðsinsinnri stefna2019ótímabundin

Stjórnarráðið

Mannréttindi í íslenskri utanríkisstefnufagstefna2007ótímabundin

utanríkisráðuneytið

Menningarstefnafagstefna2013ótímabundin

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Menningarstefna í mannvirkjagerð - Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlistfagstefna2014ótímabundin

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Rammasamningur um almenn starfsskilyrði landbúnaðarinsfagstefna20172017-2026

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Samgönguáætlun fyrir árin 2019-2033þingsályktun20192019-2033

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Skógar á Íslandi. Stefnumótun á 21. öldfagstefna2013ótímabundin

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Starfsáætlun heilbrigðisráðuneytisins 2020fagstefna20202020

heilbrigðisráðuneyti

Stefna heilbrigðisráðherra í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði til 2030 20192030

heilbrigðisráðuneyti

Stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019–2033þingsályktun20192019-2033

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Stefna í lánamálum ríkisinsfagstefna20192020-2024

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Stefna í sveitarstjórnarmálum fyrir árin 2019-2033 og aðgerðaáætlun 2019-2023þingsályktun20192019-2033

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Stefna Íslands í málefnum Norðurslóðaþingsályktun2011ótímabundin

utanríkisráðuneytið

forsætisráðuneytið

Stefna mennta- og menningarmálaráðuneytis 2016-2020innri stefna20162020

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Stefna og áætlun Stjórnarráðsins gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og annarri ótilhlýðilegri háttsemiinnri stefna2017ótímabundin

Stjórnarráðið

Stefna og aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs 2017-2019fagstefna20172017-2019

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Stefna stjórnvalda um nýfjárfestingarfagstefna2015ótímabundin

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforkufagstefna2017ótímabundin

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Stefna til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslufagstefna20132016-2020

heilbrigðisráðuneyti

Stefna um lagningu raflínafagstefna2015ótímabundin

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Stefna um samþykki fyrir nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendumfagstefna2019ótímabundin

forsætisráðuneytið

Stefnumörkun um líffræðilega fjölbreytnifagstefna2008Ótímabundin

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Stefnumótun í íþróttamálumfagstefna2011

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Stefnumótun í kvikmyndamenntunfagstefna2012ótímabundin

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Stefnumótun í menntunarmálum fangafagstefna2007ótímabundin

mennta- og menningarmálaráðuneytið

Þjóðaröryggisstefna fyrir Íslandþingsályktun2015ótímabundin

forsætisráðuneytið

utanríkisráðuneytið

Umhverfisstefna Stjórnarráðsinsinnri stefna2011ótímabundin

Stjórnarráðið

Utanríkisþjónusta til framtíðar - hagsmunagæsla í síbreytilegum heimiaðgerðaáætlun20172017-2019

utanríkisráðuneytið

Utanríkisviðskipti Íslands og þátttaka í fríverslunarviðræðum EFTAskýrsla2017

utanríkisráðuneytið

Útvistunarstefna ríkisins: Ríkið sem upplýstur kaupandi þjónustufagstefna2006ótímabundin

fjármála- og efnahagsráðuneytið

Velferð til framtíðar (VTF), stefnumörkun Íslands á sviði sjálfbærrar þróunar (einkum umhverfisverndar og auðlindanýtingar) 2002-2020fagstefna20022002-2020

umhverfis- og auðlindaráðuneytið

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira