Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 201-400 af 11319 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 750/2018. Úrskurður frá 31. júlí 2018

  Kærandi óskaði eftir aðgangi að upplýsingum í vörslum Vestmannaeyjabæjar sem vörðuðu hann sjálfan. Í svari bæjarins kom fram að ekkert mál væri skráð á kæranda en önnur mál varði hann ekki sérstaklega með þeim hætti að hann ætti rétt til aðgangs að upplýsingum um þau. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál komst að þeirri niðurstöðu að verulega hefði skort á að beiðnin hefði verið tekin til fullnægjandi málsmeðferðar og afgreiðslu á grundvelli upplýsingalaga og lagði fyrir sveitarfélagið að taka hana til nýrrar meðferðar.


 • 749/2018. Úrskurður frá 31. júlí 2018

  Kærandi óskaði upplýsinga um það hvort skólastjóri grunnskóla á vegum Reykjavíkurborgar hefði sætt áminningu í starfi. Synjun Reykjavíkurborgar byggðist á því að upplýsingarnar vörðuðu málefni starfsmanna í skilningi 7. gr. upplýsingalaga. Þá teldist skólastjóri ekki til æðstu stjórnenda sveitarfélagsins í skilningi 3. mgr. 7. gr. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál rakti ákvæði 7. gr. upplýsingalaga og athugasemda við ákvæðið í frumvarpi til laganna. Þar sem skýr ummæli í athugasemdunum þóttu leiða til þess að skólastjóri í grunnskóla á vegum Reykjavíkurborgar teldist ekki til æðstu stjórnenda í skilningi ákvæðisins var hin kærða ákvörðun staðfest.


 • 748/2018. Úrskurður frá 31. júlí 2018

  Kærandi óskaði aðgangs að yfirliti um greiðslur Reykjanesbæjar til tiltekinna aðila. Af hálfu bæjarins kom fram að slíkt yfirlit væri ekki fyrirliggjandi. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst á að ekki væri skylt að taka saman slíkt yfirlit á grundvelli upplýsingalaga. Kæru var því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 747/2018. Úrskurður frá 31. júlí 2018

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að upplýsingum í vörslum Matvælastofnunar um eftirlit stofnunarinnar með gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu. Kærandi hafði fengið aðgang að hluta umbeðinna gagna en um tilteknar upplýsingar í svonefndum landbótaáætlunum kom fram í hinni kærðu ákvörðun að um einkamálefni viðkomandi bónda væri að ræða. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fór yfir gögnin og komst að þeirri niðurstöðu að kærandi ætti rétt á áætlununm án útstrikana. Þá lagði nefndin fyrir Matvælastofnun að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar varðandi hluta gagnanna þar sem ekki hafði verið tekin fullnægjandi afstaða til upplýsingaréttar kæranda.


 • 02. ágúst 2018 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Nr. 4/2018 Ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja felld úr gildi

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur kveðið upp svohljóðandi:   ÚRSKURÐ Stjórnsýslukæra Með stjórnsýslukæru dags. 11. janúar 2018 kærði [X ehf.], hér eftir nefndur kærandi, ákvörðun Heilbrigðis)...


 • 01. ágúst 2018 / Úrskurðir vegna kosninga

  Úrskurður í máli nr. DMR18060111

  Árneshreppur: kæra vegna sveitarstjórnarkosninga 2018


 • 24. júlí 2018 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Nr. 3/2018 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á umsókn um nýliðunarstuðning

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur hinn 29. maí 2018 kveðið upp svohljóðandi:   ÚRSKURÐ   I. Kröfur og kæruheimild Með stjórnsýslukæru, dags. 9. nóvember 2017, kærði [X] f.h. [Y], hér eftir n)...


 • 24. júlí 2018 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Nr. 2/2018 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á umsókn um nýliðunarstuðning

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur hinn 29. maí 2018 kveðið upp svohljóðandi:   ÚRSKURÐ   I. Kröfur og kæruheimild Með stjórnsýslukæru, dags. 9. nóvember 2017, kærði [X] f.h. [Y], hér eftir ne)...


 • 19. júlí 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 325/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 1. mgr. 39. gr. laga um útlendinga. Lagt er fyrir stofnunina að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 18. júlí 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 58/2018 Úrskurður 18. júlí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Aveline (kvk.) er hafnað.


 • 18. júlí 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 55/2018 Úrskurður 18. júlí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Álfmey (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 13. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 183/2018 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara. Óglögg mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge. Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.


 • 11. júlí 2018 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 1/2018

  Kerhraun [...] Grímsnes- og Grafningshreppur


 • 09. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 2/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á endurnýjun rekstrarleyfis í flokki V

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur þann 6. nóvember 2013 kveðið upp svohljóðandi:     ÚRSKURÐ I. Kröfur og kæruheimild Þann 29. október 2012 sendi [Y ehf.], fyrir hönd [X hf.], erindi til inn)...


 • 06. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 177/2018 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara. Óglögg mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.


 • 746/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Starfsmaður fjölmiðils kærði synjun kjararáðs á beiðni um aðgang að fundargerðum þess á tilteknu tímabili. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi skýrt af lokamálsl. 1. gr. laga um kjararáð nr. 130/2016 að kjararáð væri einn þeirra aðila sem falla undir gildissvið upplýsingalaga nr. 140/2012. Samkvæmt upplýsingalögum skipti ekki máli hvenær gögn hefðu orðið til og því hefði það ekki þýðingu þótt fundargerðirnar fjölluðu um mál eldri lög um kjararáð giltu um. Var það mat nefndarinnar að kjararáði hafi borið að afmarka beiðni kæranda við gögn í vörslum sínum, sbr. 5. og 15. gr. upplýsingalaga og taka afstöðu til réttar hans til aðgangs að þeim með rökstuddri ákvörðun. Þar sem kjararáð mat ekki rétt kæranda til aðgangs var málsmeðferð ráðsins ekki talin samrýmast ákvæðum upplýsingalaga, þ. á m. 1. mgr. 19. gr. laganna og rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ákvörðunin var þannig talin haldin efnislegum annmörkum sem voru að mati nefndarinnar svo verulegir að hún var felld úr gildi og lagt fyrir kjararáð að taka málið til nýrrar og lögmætrar meðferðar.


 • 745/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Deilt var um rétt kæranda annars vegar til aðgangs að öllum úrskurðum sem dómsmálaráðuneytið hefur kveðið upp í umgengnismálum á grundvelli barnalaga nr. 76/2006 og hins vegar til aðgangs að úrskurðum sem lúta að deilumálum þar sem um er að ræða breytingu á umgengni sem ákveðin hefur verið með sátt fyrir dómi. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst á það með dómsmálaráðuneytinu að heimilt hafi verið að synja kæranda um aðgang að öllum úrskurðum ráðuneytisins með vísan til 1. tölul. 2. mgr. 15. gr. upplýsingalaga þar sem meðferð hennar var talin taka svo mikinn tíma eða krefjast svo mikillar vinnu að ekki teldist af þeim sökum fært að verða við henni. Hins vegar taldi nefndin ekki sýnt fram á að beiðni kæranda um úrskurði þar sem um er að ræða breytingu á umgengni yrði felld undir ákvæðið. Var því lagt fyrir ráðuneytið að taka þann hluta beiðninnar til nýrrar meðferðar.


 • 744/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Í málinu var deilt um rétt kæranda til aðgangs að rafrænni stjórnendahandbók Akureyrarbæjar. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á það að stjórnendahandbókin hefði að geyma vinnugögn í skilningi 5. mgr. 6. gr., sbr. 8. gr. upplýsingalaga, þar sem gögnin voru ekki talin hafa orðið til við undirbúning ákvörðunar eða annarra lykta tiltekins máls. Hins vegar var fallist á að Akureyrarbæ hafi með vísan til 9. gr. upplýsingalaga verið heimilt að synja kæranda um aðgang að tilteknum undirsíðum um bókhaldskerfi og mannauðskerfi sveitarfélagsins vegna viðskiptahagsmuna seljanda kerfisins.


 • 743/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Kærð var ákvörðun Landsnets hf. um að synja Orku náttúrunnar ohf. um upplýsingar varðandi kerfisframlag. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál komst að þeirri niðurstöðu að upplýsingar um kerfisframlag í samningi Landsnets og Landsvirkjunar féllu undir 5. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 89/2004 þar sem kveðið er á um sérstaka kæruheimild til Orkustofnunar og úrskurðarnefndar raforkumála vegna synjunar á afhendingu upplýsinga er nauðsynlegar eru við mat á því hvort flutningsfyrirtæki fullnægi skyldum sínum við rekstur og kerfisstjórnun flutningskerfis og tryggi jafnræði við flutning raforku, sbr. einnig 1. mgr. 30. gr. laganna. Var því kærunni vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 111/2018 - Úrskurður

  Greiðsluáætlun Sjálfstætt starfandi


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 219/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 218/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 194/2018 - Úrskurður

  Heimilisuppbót


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 184/2018 - Úrskurður

  Meðlag


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 166/2018 - Úrskurður

  Meðlag


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 143/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 90/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands Upphafstími


 • 04. júlí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 66/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 5/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á umsókn um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur kveðið upp svohljóðandi:     ÚRSKURÐ   I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 18. nóvember 2013 kærði [X], fyrir hönd [Y], hér eftir nefndur kærandi, til a)...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 4/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á rekstrarleyfi í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur kveðið upp svohljóðandi:     ÚRSKURÐ I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 21. febrúar 2013  kærði [X] fyrir hönd [Y], hér eftir nefndur kærandi, til inna)...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 3/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á veitingu bráðabirgðarekstrarleyfis fyrir veitingastað í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur þann 14. nóvember 2013 kveðið upp svohljóðandi:     ÚRSKURÐ   I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 1. nóvember 2013 kærði [X], fyrir hönd [Y], hér eftir )...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 1/2013 Stjórnsýslukæra vegna takmörkunar á afgreiðslutíma veitingastaðar í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur 6. nóvember 2013 kveðið upp svohljóðandi:     ÚRSKURÐ   I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 19. september 2012  kærði [Y], fyrir hönd [X ehf.], hér eft)...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 2/2014 Stjórnsýslukæra vegna sviptingar á rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur þann 28. nóvember 2014 kveðið upp svohljóðandi:     ÚRSKURÐ I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 15. janúar 2014 kærðu [X], fyrir hönd veitingastaðarins )...


 • 02. júlí 2018 / Kærunefnd jafnréttismála

  Nr. 2/2018 - Úrskurður

  Ráðning í starf. Hæfnismat.


 • 28. júní 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 306/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 1. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. s.l. Lagt er fyrir stofnunina að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 28. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 118/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð Styrkur


 • 28. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 117/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 28. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 105/2018 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra Styrkur vegna námskostnaðar


 • 28. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 203/2018 - Úrskurður

  Frávísun Engin stjórnvaldsákvörðun


 • 28. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 192/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 87/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 86/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 79/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 65/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 168/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 164/2018 - Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 158/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 137/2017 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 27. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 92/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 26. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 120/2018 - Úrskurður

  Umgengni við ömmu. Heimvísun.


 • 26. júní 2018 / Stjórnsýslukærur - úrskurðir

  Úrskurður vegna stjórnsýslukæru - ákvörðun tollstjóra um niðurfellingu dráttarvaxta

  Kærð var til ráðuneytisins synjun tollstjóra um niðurfellingu dráttarvaxta.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 49/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Petter (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 48/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Hrafnþór (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Hædý (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 45/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Dorri (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 44/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Kubbur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 42/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Avía (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 41/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Kristó (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 40/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um millinafnið Moon er hafnað.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 39/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Alma (kk.) er hafnað.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 38/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um millinafnið Levi er hafnað.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 27/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Alexsandra (kvk.) er hafnað


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 36/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Lilley (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 35/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Mateó (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 34/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Bylur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 26. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 30/2018 Úrskurður 26. júní 2018

  Beiðni um milliafnið Ram er hafnað.


 • 21. júní 2018 / Kærunefnd jafnréttismála

  Nr. 1/2018 - Úrskurður

  Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs. Málskostnaður. ​


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 173/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 163/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 150/2018 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 149/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 142/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 61/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 123/2018 - Úrskurður

  Foreldragreiðslur Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 113/2018 - Úrskurður

  Foreldragreiðslur Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 70/2018 - Úrskurður

  Fæðingarstyrkur námsmanna Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 55/2018 - Úrskurður

  Foreldragreiðslur Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 14. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 34/2018 - Úrskurður

  Lok leigutíma.


 • 14. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 29/2018 - Álit

  Tjón á séreign: Skaðabótaskylda húsfélags.


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 473/2017 - Úrskurður

  Sérstakar húsaleigubætur aftur í tímann


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 433/2017 - Úrskurður

  Málefni fatlaðs fólks Ferðaþjónusta


 • 14. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 27/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 103/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 77/2018 - Úrskurður

  Frávísun Engin stjórnvaldsákvörðun


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 43/2018 - Úrskurður

  Sérstakur húsnæðisstuðningur


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 119/2018 - Úrskurður

  Biðtími eftir atvinnuleysisbótum


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 114/2018 - Úrskurður

  Viðurlög Ofgreiddar bætur


 • 14. júní 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 281/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 147/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 128/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 72/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 51/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 28/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 18/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 08. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 33/2018 úrskurður 8. júní 2018

  Beiðni um eiginnafnið Dengsi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. júní 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 266/2018 - Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 742/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Starfsmaður fjölmiðils kærði ákvörðun Sinfóníuhljómsveitar Íslands um að synja beiðni um aðgang að styrktarsamningi hljómsveitarinnar við sjóðsstýringarfyrirtækið GAMMA. Af hálfu Sinfóníuhljómsveitarinnar kom fram að GAMMA liti á samninginn sem upplýsingar um fjárhags- og viðskiptahagsmuni fyrirtækisins sem eðlilegt og sanngjarnt væri að færi leynt á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd féllst ekki á þetta með hliðsjón af því að um ráðstöfun opinberra hagsmuna væri að ræða og lagði fyrir hljómsveitina að veita kæranda aðgang að samningnum í heild sinni.


 • 741/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Kærandi kærði afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á nokkrum fjölda beiðna um aðgang að upplýsingum. Kærurnar lutu að því að beiðnunum hefði ekki verið svarað að liðnum 9-17 dögum frá dagsetningu þeirra og leit úrskurðarnefndin svo á að um væri að ræða kærur vegna óhóflegra tafa á meðferð þeirra, sbr. 17. gr. upplýsingalaga og 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga. Með hliðsjón af mati á efni beiðnanna og fjölda beiðna sem kærandi hefur beint til sveitarfélagsins komst úrskurðarnefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri um óhóflega töf á meðferð beiðnanna að ræða. Var kærunum því vísað frá úrskurðarnefndinni í einu lagi.


 • 740/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Farið var fram á endurupptöku máls sem lyktaði með uppkvaðningu úrskurðar úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. 740/2018 þar sem ákvörðun Reykjavíkurborgar um synjun beiðni um aðgang að minnisblaði borgarlögmanns var staðfest með vísan til þess að það væri vinnugagn skv. 5. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Í beiðni um endurupptöku var vísað til þess að í úrskurði nefndarinnar væri sérstaklega tekið fram að fyrirmælum 11. gr. laganna um aukinn aðgang hefði ekki verið fylgt við meðferð beiðninnar. Úrskurðarnefndin tók fram að þetta brot á málsmeðferðarreglu 2. mgr. 11. gr. upplýsingalaga hefði ekki verið talið fela í sér nægjanlega verulegan annmarka til að réttlæta ógildingu ákvörðunar borgarinnar. Beiðni um endurupptöku málsins var því hafnað.


 • 739/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Samtök umgengnisforeldra kærðu meðferð Þjóðskrár Íslands á beiðni þeirra um aðgang að nöfnum og kennitölum umgengnisforeldra á Íslandi. Af hálfu Þjóðskrár kom m.a. fram að stofnunin hefði ekki tekið upplýsingarnar saman og ef til þess kæmi þyrfti að framkvæma vinnslur þar sem keyrðar væru saman fleiri en ein skrá og margar samkeyrslur þar innan. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál lagði til grundvallar að Þjóðskrá hefði ekki í vörslum sínum skrá yfir umbeðnar upplýsingar, þó ljóst væri að stofnuninni væri með ýmsum aðgerðum kleift að sækja yfirlit úr skrám sínum um umgengnisforeldra. Fallist var á með Þjóðskrá að upplýsingarnar væru ekki fyrirliggjandi í skilningi 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga og kæru kæranda vísað frá.


 • 738/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Kærð var ákvörðun Landspítala um að synja beiðni um aðgang að upplýsingum um lækna sem framkvæmdu ákveðnar aðgerðir á sjúkrahúsinu. Landspítali vísaði til þess að upplýsingarnar væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga, þrátt fyrir að þær væru til staðar í ýmsum skjölum og gögnum í vörslum spítalans. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á þetta og vísaði beiðni kæranda til nýrrar meðferðar hjá Landspítala.


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 477/2017 - Úrskurður

  Örorkumat Endurupptaka


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 167/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 148/2018 - Úrskurður

  Formannmarki


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 136/2018 - Úrskurður

  Sérstakt framlag


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 108/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Lyfjakostnaður


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 99/2018 - Úrskuður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Lyfjakostnaður


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 24/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa Endurkrafa


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 83/2017 - Álit

  Kostnaðarskipting: Svalagólf. Gluggi. Ofn. Matsgerð.


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 39/2018 - Álit

  Ákvörðunartaka: Aðstaða til bílaþvottar.


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 36/2018 - Álit

  Vatnsdæla: Hávaði.


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 35/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 33/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 30/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 28/2018 - Álit

  Kostnaðarþátttaka: Sólpallur.


 • 01. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 32/2018 Úrskurður 22. maí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Sigríður (kk.) er hafnað.


 • 01. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 28/2018 Úrskurður 22. maí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Rökkurdís (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 153/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 126/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 93/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 85/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 82/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 29. maí 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 232/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Slóveníu er staðfest.


 • 28. maí 2018 / Úrskurðir mennta- og menningarmálaráðuneytisins

  Synjun á umsókn um starfslaun

  Ár 2018, 28. mars, var kveðinn upp í mennta- og menningarmálaráðuneytinu svofelldur ÚRSKURÐUR: Í máli MMR17110019   I. Kröfur aðila. Með bréfi sem barst mennta- og menningarmálaráðuneyti, þann 2. nóve)...


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 40/2018 - Álit

  Kælipressa: Hávaði.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 31/2018 - Álit

  Viðgerðir á rafmagni.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 23/2018 - Álit

  Ákvörðunartaka. Ljósrit fundargerðar.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 20/2018 - Álit

  Séreign/sameign: Salerni í risi. Geymslur.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 17/2018 - Álit

  Tvíbýli. Framkvæmdir.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 2/2018 - Álit

  Eignaskiptayfirlýsing: Breyting. Sameign.


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 102/2018 - Úrskurður

  Frávísun Kærufrestur


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 76/2018 - Úrskurður

  Endurupptaka


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 41/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 96/2018 - Úrskurður

  Frávísun Enginn ágreiningur


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 74/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 22. maí 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 29/2018 Úrskurður 22. maí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Ínes (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. maí 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 31/2018 Úrskurður 22. maí 2018

  Beiðni um að eiginnafnið Eldmey verði samþykkt og fært á mannanafnaskrá.


 • 16. maí 2018 / Stjórnsýslukærur - úrskurðir

  Stjórnsýslukæra - ákvörðun ríkisskattstjóra um ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á fasteignaveðlán

  Kærð var til ráðuneytisins ákvörðun ríkisskattstjóra frá 22. desember 2017 um ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á fasteignaveðlán.


 • 16. maí 2018 / Stjórnsýslukærur - úrskurðir

  Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar RSK um ráðstöfun séreignasparnðar inn á fasteignaveðlán

  Kærðar voru ákvarðanir ríkisskattstjóra frá 1. nóvember 2017 og 28. nóvember 2017 um ráðstöfun séreignasparnaðar inn á fasteignaveðlán.


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 326/2017 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 130/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 91/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 89/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 81/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 75/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 71/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 62/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 48/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 455/2017 - Úrskurður

  Örorkubætur


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 293/2017 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 106/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Rekstur bifreiða


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 83/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 59/2018 - Úrskurður

  Ellilífeyrir


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 54/2018 - Úrskurður

  Meðlag


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 19/2018 - Álit

  Sólskáli. Svalalokun.


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 18/2018 - Álit

  Eignaskiptayfirlýsing. Kostnaður vegna hitaveitu.


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 12/2018 - Álit

  Endurnýjun lagna og glugga: Ákvarðanir húsfunda.


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 11/2018 - Álit

  Sameign/séreign: Skolplögn í bílskúr.


 • 07. maí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Endurupptaka

  Endurupptaka - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar - Ákvörðun byggð á röngu mati - Menningarhlutinn uppfylltur - Tekið til efnismeðferðar að nýju


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 1/2018 - Álit

  Kostnaðarskipting: Raki í vegg. Leki frá þaki. Mygla.


 • 04. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 46/2018 - Úrskurður

  Umgengni


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 220/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest. Ákvörðun um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum endurkomubann er felld úr gildi.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 212/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum ásamt því að brottvísa honum frá Íslandi og ákveða endurkomubann er staðfest.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 3/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 26. mars 2018 kærir Sveinbjörn Freyr Arnaldsson f.h. óstofnaðs einkahlutafélags Sportisca útboð Garðabæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Íþróttasvæði í Ásgarði – Aðalvöllur. Endurnýjun á knattspyrnugrasi á núverandi fjaðurlag“. Kærandi krefst þess efnislega að hið kærða innkaupaferli verði stöðvað, ákvörðun varnaraðila um val á tilboði í hinu kærða útboði verði felld úr gildi og útboðið verði auglýst að nýju. Jafnframt er krafist skaðabóta, málskostnaðar og endurgreiðslu kærugjalds. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva samningsgerðina um stundarsakir, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál 25/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru 13. nóvember 2017 kærði Klíníkin Ármúla ehf. samning Sjúkratrygginga Íslands (hér eftir vísað til sem „varnaraðila“) um kaup á myndgreiningarþjónustu sem auglýst var á Evrópska efnahagssvæðinu 21. september 2017. Endanlegar kröfur kæranda eru að kærunefnd útboðsmála lýsi óvirkan í heild sinni samning varnaraðila og Myndgreiningarrannsóknarstöðvar Hjartaverndar ehf. um myndgreiningarþjónustu sem undirritaður var 7. nóvember 2017 og staðfestur var 13. nóvember þess árs, aðallega frá 19. desember 2017 að telja en til vara frá dagsetningu úrskurðar kærunefndar. Einnig er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi samninginn, en til vara að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila 8. nóvember 2017 um val á tilboði Myndgreiningarrannsóknarstöðvar Hjartaverndar ehf. Til frekari vara er gerð krafa um að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila 3. nóvember 2017 um að hefja viðræður við annan en kæranda.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 16/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru 13. júlí 2017 kærði Sjónarrönd ehf. samkeppnisútboð Ríkiskaupa, fyrir hönd fjármála- og efnahagsráðuneytisins (hér eftir vísað til beggja sem „varnaraðila“) nr. 20527 „Financial Planning System“. Kærandi krefst þess að samningsgerð verði stöðvuð, ákvörðun varnaraðila um val á tilboði Capacent ehf. verði felld úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Til vara er gerð krafa um að nefndin veiti álit á skaðabótaskyldu varnaraðila. Í öllum tilvikum er gerð krafa um að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Varnaraðilum var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og með bréfum 24. júlí 2017 var þess krafist að öllum kröfum yrði vísað frá eða hafnað og kæranda yrði gert að greiða málskostnað í ríkissjóð. Kærandi gerði athugasemdir við greinargerð varnaraðila 25. september 2017. Varnaraðilar sendu erindi vegna athugasemda kæranda 7. nóvember 2017. Kærunefnd útboðsmála óskaði eftir frekari gögnum um mat á tilboði kæranda og bárust þau nefndinni í nóvember 2017.Með ákvörðun 11. ágúst 2017 aflétti kærunefnd útboðsmála stöðvun samningsgerðar milli varnaraðila, Ríkiskaupa og fjármála- og efnahagsráðuneytisins, og Capacent ehf.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál 24/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 3. nóvember 2017 kærðu Ellert Skúlason ehf. og A.B.L. tak ehf. útboð varnaraðila Akraneskaupstaðar auðkennt „Niðurrif Sementsverksmiðju á Akranesi“. Kærendur krefjast þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi þá ákvörðun varnaraðila frá 17. október 2017 að ganga til samninga við Work North ehf. á grundvelli tilboðs félagsins í hinu kærða útboði. Þess er krafist til vara að nefndin beini því til varnaraðila að bjóða verkið út að nýju, láti upp álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila auk þess sem krafist er málskostnaðar.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál 26/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. nóvember 2017 kærði Egilsson ehf. rammasamningsútboð Ríkiskaupa (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20500 auðkennt „RS Ritföng og skrifstofuvörur“. Kærandi krefst þess aðallega „að ákvörðun Ríkiskaupa um að velja ekki tilboð kæranda verði felld úr gildi og Ríkiskaupum verði gert að velja tilboð kæranda og ganga til samninga við kæranda.“ Til vara er þess krafist að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðila gert að bjóða rammasamninginn út að nýju. Jafnframt er óskað álits kærunefndar útboðsmála á skaðabótaskyldu varnaraðila. Þá er krafist málskostnaðar.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 29/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. desember 2017 kærði Þjóðleikhúsið kaup varnaraðila Reykjavíkurborgar á leikhúsmiðum frá Borgarleikhúsinu að verðmæti kr. 43.462.500 sem fram fóru án útboðs. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála veiti álit „á því  hvort umrædd kaup án útboðs hafi bakað Reykjavíkurborg skaðabótaskyldu gagnvart kæranda, sbr. 2. mgr. 11. gr. laga nr. 120/2016, um opinber innkaup.“


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 2/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 7. mars 2018 kærir Munck Íslandi ehf. útboð Ríkiskaupa f.h. Reykjanesbæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20681 auðkennt „Stapaskóli, Grunnskólinn Dalsbraut 11-13, 260 Reykjanesbæ. Verkhönnun og verkframkvæmd.“ Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála stöðvi „ferli samkeppnisviðræðna“ og að nefndin felli úr gildi ákvarðanir varnaraðila um „höfnun tilboðs sem og ákvörðun um að hefja ferli samkeppnisviðræðna.“ Jafnframt er óskað álits kærunefndar útboðsmála á skaðabótaskyldu varnaraðila. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva innkaupaferlið um stundarsakir, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar. Varnaraðili mótmælir kröfu um stöðvun innkaupaferlisins um stundarsakir í greinargerð sem árituð er um móttöku hjá kærunefnd útboðsmála 14. mars sl.


 • 02. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 447/2017 - Úrskurður

  Greiðsluáætlun


 • 02. maí 2018 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 17/2013

  Beiðni um endurupptöku hæstaréttarmáls nr. 168/2002


 • 27. apríl 2018 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 19/2017

  Beiðni um endurupptöku hæstaréttarmáls nr. 74/2012


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 487/2017 - Úrskurður

  Félagsleg heimaþjónusta


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 42/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 44/2018 - Úrskurður

  Synjun um endurupptöku


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 39/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  nr. 30/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 9/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 73/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 67/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 56/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 52/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Sérgreinalækningar


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 50/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 49/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 36/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 33/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Sérgreinalækningar.


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 27/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Sérgreinalækningar.


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 12/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 10/2018 - Úrskurður

  Bætur úr sjúklingatryggingu


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 190/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Ítalíu er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 15/2018 - Álit

  Íbúð í kjallara: Aðgengi að sameign.


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 9/2018 - Úrskurður

  Endurgreiðsla leigu.


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 200/2018 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kærenda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 24. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 116/2018 - Úrskurður

  Frávísun. Kæra of seint fram komin.


 • 24. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 101/2018 - Úrskurður

  Frávísun. Kæra of seint fram komin.


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 25/2018 - Álit

  Eignaskiptayfirlýsing: Kostnaður.


 • 24. apríl 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 26/2018 Úrskurður 18. apríl 2018

  Eiginnafn/millinafn: AramintaVar efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn


Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira