Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 201-400 af 15317 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 12. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 215/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 12. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 190/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 142/2021-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um synjun á töku 12 daga fæðingarorlofs.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 93/2021-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um að synja kæranda um töku orlofs fyrir áætlaðan fæðingardag.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 57/2021

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóð um greiðslur til kæranda.


 • 11. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 32/2021-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um mánaðarlegar greiðslur til kæranda.


 • 10. maí 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 50/2021 Úrskurður 10. maí 2021

  Beiðni um millinafnið Aliverti er hafnað.


 • 07. maí 2021 / Álit á sviði sveitarstjórnarmála

  Leiðbeiningar samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins í máli nr. SRN19040044

  Leiðbeiningar vegna ákvörðunar vatnsgjalds, skv. 10. gr. laga um vatnsveitur, nr. 32/2004.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 72/2021-Úrskurður

  Afskrift veðkrafna. Staðfest synjun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á umsókn kærenda um afskrift á skuld. Tekjur yfir skilgreindum tekjumörkum og ekki til staðar sérstakar málefnalegar ástæður fyrir undanþágu. Sá þáttur kærunnar er laut að greiðslu eftirstöðva veðkrafna í kjölfar nauðungarsölu kom ekki til umfjöllunar hjá úrskurðarnefndinni.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 652/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma örorkumats kæranda og upphafstími ákvarðaður 1. desember 2018. Úrskurðarnefnd taldi að ráðið yrði af gögnum málsins að kærandi hafi uppfyllt skilyrði fyrir greiðslum örorkulífeyris frá nóvember 2018.


 • 06. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 198/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 598/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 526/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er endurhæfing ekki raunhæf.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 10/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 8/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 06. maí 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 563/2020 - Úrskurður

  Slysatrygging – örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 16% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 17%.


 • 06. maí 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 205/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2021 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 20/2020

  Ráðning í starf. Stjórnvald. Kyn. Jöfn meðferð á vinnumarkaði. Aldur. Sönnunarregla. Ekki brot.


 • 30. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 196/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 51. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 999/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  Deilt var um synjun Náttúrufræðistofnunar Íslands á beiðni kæranda um aðgang að greinargerð sem tekin var saman af starfsmanni stofnunarinnar. Synjun stofnunarinnar var byggð á því að um vinnugögn væri að ræða sem heimilt væri að undanþiggja með vísan til 5. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fór yfir gögnin og staðfesti synjun stofnunarinnar.


 • 998/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  Deilt var um afgreiðslu lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á beiðni A um upplýsingar um á hvaða grundvelli 14 nafngreindir einstaklingar hefðu verið ráðnir hjá embættinu. Að mati úrskurðarnefndarinnar sneri beiðni kæranda að upplýsingum sem undanþegnar eru aðgangi á grundvelli 4. tölul. 6. gr., sbr. 7. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi lögreglustjóra því heimilt að synja beiðni kæranda um upplýsingar að undanskildum upplýsingum um starfstitla.


 • 997/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  A kærði synjun Herjólfs ohf. á beiðni um upplýsingar varðandi gámaflutninga á tilteknu tímabili. Úrskurðarnefndin taldi Herjólf ohf. ekki hafa lagt sjálfstætt mat á umbeðin gögn með hliðsjón af ákvæðum upplýsingalaga. Beiðni kæranda hefði því ekki hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni væri fært að endurskoða og lagði úrskurðarnefndin því fyrir félagið að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 996/2021. Úrskurður frá 13. apríl 2021.

  A, blaðamaður, kærði synjun fjármála- og efnahagsráðuneytisins á beiðni hans um upplýsingar um bætur vegna ólögmætra ráðninga. Ráðuneytið reisti synjunina aðallega á því að um væri að ræða upplýsingar sem væru undanþegnar upplýsingarétti, sbr. 7. gr. upplýsingalaga, þar sem þær vörðuðu „umsókn um starf“. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að gögnin hefðu að geyma slíkar upplýsingar. Þá taldi úrskurðarnefndin gögnin ekki heldur hafa að geyma viðkvæmar upplýsingar sem leynt skuli fara skv. 9. gr. upplýsingalaga. Lagði úrskurðarnefndin því fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 002/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 125/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 675/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var ekki vera nægjanlega útskýrt misræmi milli tveggja skoðunarskýrslna varðandi mat á líkamlegri færni kæranda.


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 607/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er endurhæfing ekki raunhæf að svo stöddu


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 690/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt


 • 29. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 502/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 188/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann aftur til Grikklands er staðfest.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 107/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Danmerkur er staðfest.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 186/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 29. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 183/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 995/2021. Úrskurðrur frá 30. mars 2021.

  A kærði synjun Herjólfs ohf. á beiðni um nöfn umsækjenda um starf á skrifstofu félagsins. Úrskurðarnefndin staðfesti synjun félagsins með vísan til þess að ekki sé skylt að veita aðgang að upplýsingum um nöfn umsækjenda um starf hjá lögaðilum sem falla undir upplýsingalög, ólíkt því sem gildir um umsækjendur um starf hjá hinu opinbera.


 • 28. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 674/2020-Úrskurður

  Felldur úr gildi úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni barns við móðurforeldra.


 • 28. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 562/2020-Úrskurður

  Felldur úr gildi úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við dóttur hennar.


 • 28. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 12/2021-Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynmóður við barn hennar.


 • 28. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 1/2021-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun fjölskyldunefndar um aðgang kæranda að gögnum máls.


 • 28. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 192/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum tveggja ára endurkomubann er staðfest.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 149/2020-Úrskurður

  Riftun leigusamnings. Tryggingarfé.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 148/2020-Álit

  Sameign allra/sameign sumra: Þvottahús, kyndiklefi og geymslur.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 145/2020-Úrskurður

  Leigusala ber að greiða kostnað vegna viðgerðar á uppþvottavél.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 144/2020-Úrskurður

  Leigusala heimilt að ganga að tryggingu leigjanda vegna þrifa.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 143/2020-Úrskurður

  Leigusala ber að endurgreiða tryggingarfé.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 142/2020-Álit

  Endurreikningur á orkureikningum. Fyrning.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 140/2020-Úrskurður

  Riftun leigjanda.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 139/2020-Álit

  Stærð opnanlegra faga.


 • 27. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 124/2020-Úrskurður

  Krafa leigusala í bankaábyrgð leigjanda.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 36B/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnöfnin Tatyana (kvk.) og Tatiana (kvk.) er hafnað Beiðni um eiginnafnið Tatíana (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttur nafnsins Tatjana (kvk.).


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 49/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Hneta (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 48/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Ísóbel (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 140/2021 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem kærufrestur var liðinn.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 074/2021 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki var talið afsakanlegt að kæran barst ekki fyrr eða að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Seres (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 46/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Logn er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá á lista yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 45/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Eli (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttur eiginnafnsins Elí (kk.).


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 44/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Iren (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 43/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Sturlaug (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 42/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Gormur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 21. apríl 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 41/2021 Úrskurður 21. apríl 2021

  Beiðni um eiginnafnið Noah (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 639/2020 - Úrskurður

  Umönnunargreiðslur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um stöðvun umönnunargreiðslna til kæranda frá 1. september 2019 og endurkröfu vegna ofgreiddra umönnunargreiðslna á tímabilinu 1. september 2019 til 31. maí 2020. Skilyrði fyrir greiðslum voru ekki uppfyllt þar sem sonur kæranda var fluttur til föður.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 688/2020 - Úrskurður

  Sjúkradagpeningar. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um sjúkradagpeninga. Málinu vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar.


 • 21. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 167/2021 úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls hans fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 681/2020 - Úrskurður

  Heimilisuppbót. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma greiðslu heimilisuppbótar. Fallist á að Tryggingastofnun hafi borið að upplýsa og leiðbeina kæranda um rétt sinn í kjölfar stöðvunar heimilisuppbótar á árinu 2011. Ekki var fallist á að breyta hinni kærðu ákvörðun á þeim grundvelli að Tryggingastofnun hafi ekki sinnt leiðbeiningarskyldu sinni í ljósi skýrs ákvæðis 4. mgr. 53. gr. laga um almannatryggingar


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 638/2020 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um breytingu upphafstíma endurhæfingarlífeyris. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði fyrir greiðslum endurhæfingarlífeyris þegar hann fékk reiknað endurgjald, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga um félagslega aðstoð.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 416/2020 - Úrskurður

  Uppbót á lífeyri. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn kæranda um uppbót á lífeyri. Tekjur kæranda voru umfram þau tekjumörk sem tilgreind eru í 11. gr. reglugerðar nr. 1200/2018 um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 412/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun um endurreikning og uppgjör Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum ársins 2019. Ekki fallist á að líta að hluta til fram hjá leiðréttingu á lífeyrissjóðstekjum, sem greiddar voru á árinu 2019.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 390/2020 - Úrskurður

  Heimilisuppbót. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu heimilisuppbótar á árinu 2019. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði fyrir greiðslum sökum tekna


 • 21. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 165/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 21. apríl 2021 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 18/2020- Úrskurður

  Ráðning í starf. Stjórnvald. Sönnunarregla. Ekki fallist á brot.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 465/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um endurreikning og uppgjör á tekjutengdum bótum ársins 2019.


 • 21. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 107/2021 - Úrskurður

  Sérstakt framlag. Felld úr gildi ákvörðun Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu um að hafna kæranda um sérstakt framlag vegna tannréttinga dóttur hennar og málinu heimvísað til til ákvörðunar á fjárhæð framlags. Úrskurðarnefndin taldi að úrskurður nefndarinnar í máli nr. 495/2020 stæði óhaggaður og að málsmeðferð sýslumanns hafi ekki verið í samræmi við reglur stjórnsýsluréttar um bindandi réttaráhrif úrskurða stjórnvalda á kærustigi.


 • 21. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 175/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 21. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 166/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 21. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 168/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 20. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 170/2021 úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um ótímabundið dvalarleyfi, sbr. 58. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 20. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 169/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla, sbr. 78. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 20. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 171/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um dvalarskírteini samkvæmt 90. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 20. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 173/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja kæranda og börnum hennar um dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda og börnum hennar dvalarleyfi á grundvelli 70. og 71. gr. laga um útlendinga, að uppfylltum skilyrðum 55. gr. laganna.


 • 20. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 172/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla, sbr. 78. gr. laga um útlendinga, er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 78. gr. laga um útlendinga, að uppfylltum skilyrðum 55. gr. laganna.


 • 994/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021.

  A, fréttamaður, kærði synjun ríkisskattstjóra á beiðni hans um afhendingu tiltekinna gagna varðandi skráningu raunverulegra eigenda á véllæsilegu formi. Úrskurðarnefndin taldi ríkisskattstjóra skylt að verða við beiðni kæranda um afhendingu umbeðinna gagna á því formi sem þau væru varðveitt hjá embættinu í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 18. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin lagði fyrir ríkisskattstjóra að afhenda kæranda umbeðin gögn á rafrænu formi.


 • 16. apríl 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 11/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Útboð. Skil tilboðs. Stöðvunarkröfu hafnað.


 • 16. apríl 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 51/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Gildissvið laga um opinber innkaup. Leiga á fasteign. Frávísun. Valdsvið kærunefndar.


 • 16. apríl 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 12/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Tæknilegt hæfi. Álit á skaðabótaskyldu.


 • 993/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021.

  A, fréttamaður, kærði ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytis að synja honum um aðgang að samantektum um byggingu nýs Landspítala og öðrum skyldum gögnum, aðallega því um vinnugögn væri að ræða í skilningi 8. gr. upplýsingalaga, sbr. 5. tölul. 6. gr. laganna. Úrskurðarnefndin taldi skilyrði 8. gr. ekki uppfyllt, því gögnin höfðu verið unnin í samvinnu við Framkvæmdasýslu ríkisins. Önnur ákvæði upplýsingalaga voru ekki talin standa því í vegi að kæranda yrðu afhent umbeðin gögn. Lagði úrskurðarnefndin því fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 992/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Garðabæjar á beiðni kæranda um aðgang að tilteknum gögnum er vörðuðu hann sjálfan, eiginkonu hans og dóttur. Var kæranda m.a. synjað um aðgang að ákveðnum gögnum á þeim grundvelli að um vinnugögn væri að ræða. Úrskurðarnefndin taldi að gögnin uppfylltu ekki þau skilyrði að teljast vinnugögn, sbr. 8. gr. upplýsingalaga, og lagði fyrir Garðabæ að veita kæranda aðgang að þeim. Úrskurðarnefndin taldi að tilteknir hlutar beiðni kæranda hefðu ekki hlotið þá meðferð sem nefndinni væri fært að endurskoða og var þeim vísað til Garðabæjar til nýrrar meðferðar og afgreiðslu. Loks var hluta beiðni kæranda vísað frá nefndinni, þar sem viðkomandi gögn lægju ekki fyrir í skilningi upplýsingalaga.


 • 991/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021

  A, fréttamaður, kærði synjun Biskupsstofu á beiðni hans um aðgang að upplýsingum um kaupanda og kaupverð fasteignar við Laugaveg 31. Synjun Biskupsstofu var reist á því að þjóðkirkjan félli utan við gildissvið upplýsingalaga og vísaði m.a. til nýlegra lagabreytinga. Úrskurðarnefndin fékk ekki séð að þær breytingar sem gerðar hefðu verið nýlega á ákvæðum laga nr. 78/1997 leiddu til þess að formleg staða þjóðkirkjunnar sem handhafa framkvæmdarvalds hafi breyst og þar með staða hennar m.t.t. gildissviðs upplýsingalaga. Það var því niðurstaða úrskurðarnefndar um upplýsingamál að Biskupsstofu hafi borið að leysa úr beiðni kæranda um aðagang að gögnum á grundvelli ákvæða upplýsingalaga nr. 140/2012. Beiðni kæranda hefði því ekki hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni væri fært að endurskoða og lagði úrskurðarnefndin fyrir Biskupsstofu að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 990/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021.

  A, blaðamaður kærði synjun Ferðamálastofu á beiðni um upplýsingar um fjölda komu- og brottfararfarþega. Synjun Ferðamálastofu var reist á því að umbeðin gögn væru eign Isavia ohf. og merkt sem trúnaðargögn. Úrskurðarnefndin tók fram að af upplýsingalögum leiddi að réttur til aðgangs að upplýsingum væri lögbundinn og yrði ekki takmarkaður nema á grundvelli laganna. Ekki væri heimilt að víkja frá ákvæðum laganna með því að heita trúnaði um gögn eða með vísan til þess að þau teldust eign annars aðila. Úrskurðarnefndin taldi Ferðamálastofu ekki hafa lagt sjálfstætt mat á umbeðin gögn með hliðsjón af ákvæðum upplýsingalaga. Beiðni kæranda hefði því ekki hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni væri fært að endurskoða og lagði úrskurðarnefndin því fyrir stjórnvaldið að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 989/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021.

  Deilt var um rétt kæranda, blaðamanns, til aðgangs að athugasemdum sem borist höfðu Reykjavíkurborg við tillögur aðalskipulags. Úrskurðarnefndin féllst ekki á þá afstöðu Reykjavíkurborgar að umbeðin gögn teldust ekki afhent sveitarfélaginu og því ekki fyrirliggjandi fyrr en að liðnum umsagnarfresti og þau hefðu hlotið formlega umfjöllun kjörinna fulltrúa á fundi. Úrskurðarnefndin taldi Reykjavíkurborg ekki hafa lagt sjálfstætt mat á umbeðin gögn með hliðsjón af ákvæðum upplýsingalaga. Beiðni kæranda hefði því ekki hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni væri fært að endurskoða og lagði úrskurðarnefndin því fyrir Reykjavíkurborg að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 988/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021.

  A beindi kæru til úrskurðarnefndarinnar sem laut að því hvort Vestmannaeyjabæ væri almennt heimilt að afgreiða beiðnir um upplýsingar með því að vísa á vefslóð þar sem þær væri að finna. Í því sambandi vísaði kærandi til þess að hann ætti hvorki prentara né tölvu. Úrskurðarnefndin vísaði kærunni frá þar sem ágreiningsefnið félli utan við úrskurðarvald nefndarinnar.


 • 987/2021. Úrskurður frá 30. mars 2021.

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að fylgiskjölum húsaleigusamnings Vegagerðarinnar við einkaaðila sem gerður var í kjölfar auglýsingar og útboðs Ríkiskaupa. Þar sem kærandi var þátttakandi í útboðinu var leyst úr kærunni á grundvelli 14. gr. upplýsingalaga. Talið var að hagsmunir kæranda til aðgangs að gögnunum vægju þyngra en hagsmunir þess einkaaðila sem Vegagerðin gekk til samninga við í kjölfar útboðsins af því að upplýsingarnar í gögnunum færu leynt, sbr. 3. mgr. 14. gr. laganna. Var synjun Vegagerðarinnar því felld úr gildi það lagt fyrir stofnunina að veita kæranda aðgang að gögnunum.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 163/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 162/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 15. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 42/2021-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Felld úr gildi ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja umsókn kæranda um fjárhagsaðstoð aftur í tímann. Mál kæranda ekki upplýst með fullnægjandi hætti áður en ákvörðun var tekin í því.


 • 15. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 30/2021-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar um að greiða kæranda skerta fjárhagsaðstoð vegna höfnunar á atvinnu. Lagt fyrir Hafnarfjarðarbæ að taka fyrri umsókn kæranda til efnislegrar afgreiðslu.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Gildissvið laga um opinber innkaup. Sala fasteignar. Frávísun. Valdsvið kærunefndar.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 154/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 118/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 155/2021 Úrskurður

  Fallist er á beiðni kæranda um endurupptöku á máli hans. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 119/2021 Úrskurður

  Fallist er á beiðni kæranda um endurupptöku á máli hans. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 157/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 114/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 15. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 115/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 14. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 588/2020 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 14. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 591/2020 - Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um greiðsluþátttöku vegna brýnnar læknismeðferðar erlendis.


 • 14. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 592/2020 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 14. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 612/2020 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 13. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 138/2020-Úrskurður

  Leigusamningur. Kostnaður vegna útkalls öryggisvarðar


 • 13. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 137/2020-Álit

  Kostnaður vegna framkvæmda í bílskýli


 • 13. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 136/2020-Álit

  Skaðabótaskylda eiganda. Leki.


 • 13. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 133/2020-Álit

  Sameiginlegur kostnaður. Viðgerðir á tröppum. Ákvörðunartaka.


 • 13. apríl 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 9/2021-Úrskurður

  Ólögmæt riftun leigusala. Endurgreiðsla leigu.


 • 986/2021. Úrskurður frá 17. mars 2021.

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að upplýsingum hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu vegna meints hraðaksturs á tiltekinni lögreglubifreið. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að rengja þá staðhæfingu lögreglustjóra að kæranda hefði verið afhent öll fyrirliggjandi gögn sem tengdust málinu. Kærunni var því vísað frá úrskurðarnefndinni. Þá taldi úrskurðarnefndarin að meðferð lögreglustjóra á beiðni kæranda hafi ekki verið í samræmi við málshraðareglu 17. gr. upplýsingalaga


 • 985/2021. Úrskurður frá 17. mars 2021.

  Kærð var synjun Hafrannsóknarstofnunar á beiðni kæranda um aðgang að upplýsingum um aflatölur yfir stangveiði síðustu tíu ára fyrir jarðir við Hvítá og Ölfusá. Kæran barst því tæpum mánuði eftir að kærufrestur skv. 1. mgr. 22. gr. upplýsingalaga rann út. Úrskurðarnefndin taldi skilyrði 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga ekki uppfyllt og var kærunni því vísað frá.


 • 984/2021. Úrskurður frá 17. mars 2021.

  Deilt var um synjun ríkisskattstjóra á beiðni A, fréttamanns, um afhendingu upplýsinga um þá rekstraraðila og/eða fyrirtæki sem hafa nýtt sér heimild til frestunar gjalddaga staðgreiðslu launa og tryggingargjalds. Úrskurðarnefnd um upplýsingar féllst á með ríkisskattstjóra að umræddar upplýsingar féllu undir 1. mgr. 117. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Úrskurðarnefndin taldi ákvæðið fela í sér sérstaka þagnarskyldureglu sem takmarkaði upplýsingarétt almennings, sbr. 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Var því kærunni vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 983/2021. Úrskurður frá 17. mars 2021.

  Deilt var um synjun ríkisskattstjóra á beiðni Neytendasamtakanna um aðgang að uppfærðu hreyfingayfirliti vegna innheimtu stjórnvaldssekta sem Neytendastofa lagði á tiltekið fyrirtæki. Ákvörðun ríkisskattstjóra byggði á 1. mgr. 20. gr. laga nr. 150/2019, um innheimtu opinberra skatta og gjalda. Úrskurðarnefnd taldi ákvæðið fela í sér sérstaka þagnarskyldureglu sem takmarkaði upplýsingarétt almennings, sbr. 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 982/2021. Úrskurður frá 17. mars 2021.

  Deilt var um afgreiðslu dómsmálaráðuneytisins á beiðni A um upplýsingar í tengslum við aðdraganda þess að ráðuneytið veitti starfsmanni þess leyfi frá störfum úr ráðuneytinu til að sinna öðru starfi hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. Að mati úrskurðarnefndarinnar sneri beiðni kæranda að upplýsingum sem undanþegnar eru aðgangi á grundvelli 4. tölul. 6. gr., sbr. 7. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi ráðuneytinu því heimilt að synja beiðni kæranda um upplýsingar er vörðuðu aðdraganda og grundvöll þess að starfsmaður ráðuneytisins var fluttur frá ráðuneytinu.


 • 12. apríl 2021 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 12/2020

  Hólmaslóð [], Reykjavík


 • 08. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 153/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest. Lagt er fyrir kæranda að hverfa af landi brott. Kæranda er veittur 30 daga frestur til að yfirgefa landið sjálfviljugur.


 • 08. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 633/2020-Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu atvinnuleysisbóta aftur í tímann.


 • 08. apríl 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Úrskurður - Mál nr. 85/2021

  Kærufrestur. Kæru vísað frá þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki talið afsakanlegt að kæra barst ekki fyrr né að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 08. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 147/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 08. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 150/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 08. apríl 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 148/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 31. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 151/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 51. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 30. mars 2021 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 23/2020 - Úrskurður

  Skipun í embætti. Hæfnismat.


 • 25. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 137/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 632/2020-Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Kærandi missti starf sitt af ástæðum sem hann bar sjálfur ábyrgð á.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 621/2020-Úrskurður

  Geymdur bótaréttur. Nám. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um 60% bótarétt kæranda í samræmi við starfshlutfall ávinnslutímabils.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mæal nr. 616/2020-Úrskurður

  Greiðslur í sóttkví. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsóknum kæranda um greiðslur á grundvelli laga nr. 24/2020. Starfsmenn fyrirtækisins þáðu greiðslur atvinnuleysistrygginga á sama tímabili og þeir voru í sóttkví.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 611/2020-Úrskurður

  Greiðslur í sóttkví. Sjálfstætt starfandi. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um greiðslur á grundvelli laga nr. 24/2020 þar sem hún hafði ekki staðið skil á greiðslu tryggingagjalds og staðgreiðslu skatts af reiknuðu endurgjaldi.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 601/2020-Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu atvinnuleysisbóta aftur í tímann.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 590/2020-Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu atvinnuleysisbóta aftur í tímann.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 586/2020-Úrskurður

  Ávinnslutímabil. Geymdur bótaréttur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur. Kærandi hafði ekki starfað á innlendum vinnumarkaði og því ekki áunnið sér rétt til atvinnuleysistrygginga.


 • 25. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 583/2020-Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu atvinnuleysisbóta aftur í tímann.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 40/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Karlynja (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 39/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Fallist er á föðurkenninguna Pétursson.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 38/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eignnafnið Arman (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 37/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Fallist er á föðurkenninguna Stefánsdóttir.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 36/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnöfnin Tatiana og Tatyana (kvk.) er hafnað. Vegna þessa máls hefur mannanafnanefnd ákveðið að úrskurða nafnið Tatjana (kvk.) á mannanafnaskrá sem eiginnafn.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 35/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Bryn er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá á lista yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 34/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Sædóra (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 33/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um millinafnið Draumland er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 32/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Myrktýr (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 31/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um millinafnið Kvikan er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 30/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Imma (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 29/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Róm (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 28/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Vetur (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 27/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Janey (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 26/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Arkíta (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 23/2021 Úrskurður 25. mars 2021

  Beiðni um eiginnafnið Emill (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 25. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 134/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 25. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 131/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 25. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 129/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 24. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 647/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 24. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 642/2020 - Úrskurður

  Tannlækningar. Felld úr gildi synjun Sjúkratrygginga Íslands um greiðsluþátttöku í kostnaði vegna tannréttinga samkvæmt IV. kafla reglugerðar nr. 451/2013 og málinu vísað til nýrrar meðferðar Sjúkratrygginga Íslands.


 • 24. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 646/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt. Felld úr gildi ákvörðun stofnunarinnar að synja kæranda um örorkustyrk. Fallist á að skilyrði örorkustyrks væru uppfyllt og málinu heimvísað til ákvörðunar á tímalengd örorkustyrks.


 • 24. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 640/2020 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn kæranda um endurhæfingarlífeyri. Úrskurðarnefndin fellst á að skilyrði fyrir greiðslum endurhæfingarlífeyris séu uppfyllt vegna tímabilsins 1. nóvember 2020 til 31. mars 2021.


 • 24. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 657/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 24. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 653/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 24. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Stöðvunarkröfu hafnað.
 • 24. mars 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Byggðastofnunar um að hafna umsókn um úthlutun aflamarks samkvæmt 10. gr. a laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða.

  Aflaheimildir Byggðastofnunar. Úthlutun aflaheimilda. Stjórnvaldsákvörðun. Mat stjórnvalda. Málsmeðferð.


 • 23. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 29/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsskylda. Þjónustusamningur. Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins. Frávísun.


 • 23. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 55/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Aðild. Auglýsing á EES-svæðinu. Rammasamningur. Tilboðsfrestur. Forauglýsing. Markaðskönnun. Útboð ógilt. Álit á skaðabótaskyldu.


 • 23. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Örútboð. Kröfu um stöðvun innkaupaferlis hafnað.


 • 23. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 7/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Örútboð. Rammasamningur. Stöðvunarkröfu hafnað.


 • 22. mars 2021 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Staðfesting á ákvörðun Matvælastofnunar um höfnun á innflutningi á 358 búrfuglum vegna smits

  Innflutningur á dýrum, smit, lög nr. 55/2013 um velferð dýra.


 • 22. mars 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 134/2020-Álit

  Lögmæti aðalfundar. Kostnaður vegna framkvæmda og endurnýjunar opnanlegra faga. Endurgreiðsla kostnaðar. Greiðsla vegna húsfélagsþjónustu.


 • 22. mars 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 132/2020-Álit

  Sameiginlegur kostnaður/sérkostnaður. Viðgerðir á lögnum.


 • 22. mars 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál 131/2020-Álit

  Bílastæði: Aðkeyrsla að bílskúr. Breytingar á eignaskiptayfirlýsingu.


 • 18. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 628/2020-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um að byggja ekki á greiðslum úr verkfallssjóði við útreikning á meðaltali heildarlauna.


 • 18. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 626/2020-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóð um mánaðarlegar greiðslur til kæranda.


 • 18. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 595/2020

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um að byggja ekki á greiðslum úr verkfallssjóði við útreikning á meðaltali heildarlauna.


 • 18. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 38/2021-Úrskurður

  Frávísun. Kæra barst að liðnum kærufresti.


 • 18. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 664/2020-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um fjárhagsaðstoð. Kærandi var óvinnufær og ekki lá fyrir einstaklingsáætlun, sbr. 1. málsl. 3. mgr. 3. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Athugasemd gerð við að rökstuðningur hafi ekki verið veittur innan lögbundins frests.


 • 18. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 661/2020-Úrskurður

  Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Staðfest synjun stofnunarinnar á beiðni kæranda um endurgreiðslu uppgreiðsluþóknunar.


 • 18. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 660/2020-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Felld úr gildi synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um fjárhagsaðstoð til framfærslu. Ekki lá fyrir með óyggjandi hætti að fjármunir sem lagðir voru inn á bankareikning kæranda væru tekjur í skilningi 12. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð.


 • 981/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Kærð var afgreiðsla Kennarasambands Íslands og skólastjórafélag Íslands á beiðni um gögn. Þar sem upplýsingalög gilda ekki um beiðnina var kærunni vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 980/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Deilt var um ákvörðun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á beiðni kæranda um aðgang að greiningarvinnu sem ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra byggði áform sín um endurskipulagningu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á. Synjun ráðuneytisins var byggð á því að hluti gagnanna væru vinnugögn sem heimilt væri að undanþiggja með vísan til 5. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Þá væri hluti þeirra gögn sem felld yrðu undir 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fór yfir þau gögn sem kæranda var synjað um aðgang að og staðfesti synjun ráðuneytisins að undanskildu einu gagni sem sent hafði verið þar sem fyrir lá að það var unnið af öðru stjórnvaldi og teldist ekki vinnugagn.


 • 979/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  A kærði afgreiðslu Herjólfs ohf. á beiðni um upplýsingar um gjaldskrá Herjólfs ohf. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi Herjólf ohf. hafa svarað kæranda með fullnægjandi hætti og vísað kæranda á hvar umbeðnar upplýsingar væri að finna. Kærunni var því vísað frá nefndinni.


 • 978/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Lindarhvols ehf. á beiðni um aðgang að fjórum fundargerðum félagsins þar sem málefni Klakka ehf. höfðu verið til umfjöllunar. Við meðferð málsins hjá úrskurðarnefndinni veitti Lindarhvoll ehf. kæranda aðgang að útdrætti úr sex fundargerðum. Úrskurðarnefndin fékk ekki séð að Lindarhvoll ehf. hefði tekið afstöðu til þess hvort veita ætti kæranda aðgang að fundargerðunum í heild sinni. Var þeim þætti kærunnar því vísað frá úrskurðarnefndinni. Kæran laut einnig að synjun Lindarhvols ehf. á að afhenda kæranda greinargerð setts ríkisendurskoðanda um starfsemi Lindarhvols ehf. Úrskurðarnefnin áréttaði fyrri niðurstöðu sína þess efnis að greinargerðin væri undirorðin sérstakri þagnarskyldu. Var synjun Lindarhvols ehf. á að afhenda greinargerðina því staðfest.


 • 977/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Beiðni kæranda um endurupptöku úrskurðar nr. 935/2020 var hafnað. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi skilyrði 24. gr. stjórnsýslulaga um endurupptöku ekki uppfyllt og að ekki væru rökstuddar vísbendingar um að á úrskurðinum væru verulegir annmarkar að lögum.


 • 976/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Deilt var um afgreiðslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins á beiðni kæranda, blaðamanns, um aðgang að 40 fundargerðum Lindarhvols ehf. án útstrikana. Úrskurðarnefndin taldi ótvírætt að þær upplýsingar sem afmáðar voru hafi ýmist að geyma upplýsingar um svo mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni þeirra einstaklinga og lögaðila sem um var fjallað að heimilt væri að afmá þær á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Þá taldi nefndin hluta upplýsinganna bera með sér að þær félli undir þagnarskylduákvæði 2. mgr. 58. gr. laga nr. 161/2002. Ákvörðun ráðuneytisins var því staðfest.


 • 975/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Kærandi kærði afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á nokkrum fjölda beiðna um aðgang að upplýsingum. Kærurnar lutu að því að beiðnunum hefði ekki verið svarað að liðnum 7-22 dögum frá dagsetningu þeirra og leit úrskurðarnefndin svo á að um væri að ræða kærur vegna óhóflegra tafa á meðferð þeirra, sbr. 17. gr. upplýsingalaga og 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga. Með hliðsjón af mati á efni beiðnanna og fjölda beiðna sem kærandi hefur beint til sveitarfélagsins komst úrskurðarnefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri um óhóflega töf á meðferð beiðnanna að ræða. Var kærunum því vísað frá úrskurðarnefndinni í einu lagi.


 • 974/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Kærandi kærði afgreiðslu Herjólfs ohf. á nokkrum fjölda beiðna um aðgang að upplýsingum. Kærurnar lutu að því að beiðnunum hefði ekki verið svarað að liðnum 7-22 dögum frá dagsetningu þeirra og leit úrskurðarnefndin svo á að um væri að ræða kærur vegna óhóflegra tafa á meðferð þeirra, sbr. 17. gr. upplýsingalaga og 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga. Með hliðsjón af mati á efni beiðnanna og fjölda beiðna sem kærandi hefur beint til félagsins komst úrskurðarnefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri um óhóflega töf á meðferð beiðnanna að ræða. Var kærunum því vísað frá úrskurðarnefndinni í einu lagi.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 121/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 124/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarskírteini fyrir aðstandendur EES- og EFTA-borgara er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 120/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barna hennar um dvalarleyfi eru staðfestar.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 328/2020 - Úrskurður

  Frestun réttaráhrifa. Samþykkt beiðni Tryggingastofnunar um frestun réttaráhrifa úrskurðar í máli nr. 328/2020. Úrskurður hefur í för með sér verulegar breytingar á fyrri framkvæmd Tryggingastofnunar ríkisins.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 213/2020 - Úrskurður

  Frestun réttaráhrifa. Samþykkt beiðni Tryggingastofnunar um frestun réttaráhrifa úrskurðar í máli nr. 213/2020. Úrskurður hefur í för með sér verulegar breytingar á fyrri framkvæmd Tryggingastofnunar ríkisins.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 123/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum tveggja ára endurkomubann er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 122/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið, sbr. 78. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 128/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum fimm ára endurkomubann er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 389/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun um endurreikning og uppgjör Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum ársins 2018. Ekki fallist á að ofgreiddar tekjur launagreiðanda á árinu 2018 skerði ekki tekjutengd bótaréttindi frá Tryggingastofnun ríkisins á árinu 2018, enda skal stofnunin þegar endanlegar upplýsingar um tekjur bótagreiðsluársins liggja fyrir við álagningu skattyfirvalda á opinberum gjöldum endurreikna bótafjárhæðir á grundvelli tekna samkvæmt 7. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 672/2020 - Úrskurður

  Heimilisuppbót. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að stöðva greiðslu heimilisuppbótar afturvirkt. Skilyrði um að vera einhleypur samkvæmt 8. gr. laga nr. 99/2007 var ekki lengur uppfyllt.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 667/2020 - Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma greiðslu ellilífeyris. Kærandi fékk greiddar bætur tvö ár aftur í tímann frá umsókn í samræmi við 4. mgr. 53. gr. laga um almannatryggingar.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 673/2020 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Tryggingastofnun ber lögbundna skyldu til að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur sé þess farið á leit við stofnunina í þeim tilvikum þar sem lögformleg meðlagsákvörðun liggur fyrir, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 126/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barna hennar um dvalarleyfi eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda og barna hennar til meðferðar á ný.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira