Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 401-600 af 12790 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 167/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að fella umönnun vegna dóttur kærenda undir 4. flokk, 25% greiðslur.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 113/2019 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja kæranda um greiðsluþátttöku í ferðakostnaði innanlands. Skilyrði undantekningarákvæðis 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 871/2004 ekki talið uppfyllt. ​


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 197/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að ákvarða umönnun sonar kæranda samkvæmt 5. flokki, 0% greiðslur.


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 181/2019 - Úrskurður

  Örorkumat Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. ​


 • 21. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 164/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um uppbót/styrk til bifreiðakaupa. Skilyrði um hreyfihömlun samkvæmt 10. gr. laga nr. 99/2007 ekki uppfyllt.


 • 812/2019. Úrskurður frá 23. júlí 2019

  Seðlabanki Íslands krafðist þess að réttaráhrifum úrskurðar úrskurðarnefndar nr. 810/2019 yrði frestað með vísan til 1. mgr. 24. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012, enda hygðist bankinn bera úrskurðinn undir dómstóla. Krafa Seðlabanka Íslands byggði m.a. á því að birting skjalsins, sem fallist var á aðgang að í úrskurðinum, kynni að skerða með óbætanlegum hætti annars vegar orðspor bankans og hins vegar nánar tilgreinds starfsmanns. Að auki teldi bankinn mikilvægt að fá úrlausn dómstóla um skýringu á 7. gr. upplýsingalaga, en úrskurðarframkvæmd nefndarinnar væri reikul við skýringu á því hvað félli undir orðalagið „starfssambandið að öðru leyti“ í 7. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd tók fram að ekki yrði séð að dómstólar hefðu tekið afstöðu til sambærilegs ágreinings og leyst var úr í úrskurðinum, og kynni því að vera ástæða til þess að bera ágreining um túlkun framangreinds ákvæðis upplýsingalaga undir dómstóla. Í því samhengi tók nefndin þó fram að enda þótt einhver þróun kynni að hafa átt sér stað í túlkun hennar á 7. gr. upplýsingalaga teldi hún ekki augljóst að eldri úrskurðarframkvæmd hefði leitt til þess að synjun Seðlabankans á umbeðnu gagni hefði verið staðfest. Með vísan til vafa um túlkun á 7. gr. laganna og hagsmuna bankans taldi nefndin rétt, eins og á stæði, að fresta réttaráhrifum úrskurðarins.


 • 18. ágúst 2019 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 1/2019

  Beiðni um endurupptöku héraðsdómsmáls nr. S-48/2013


 • 18. ágúst 2019 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 3/2018

  Beiðni um endurupptöku héraðsdómsmáls nr. S-94/2014


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Synjun Embættis landlæknis um veitingu starfsleyfis sem sjúkraliði

  Kærð var ákvörðun Embættis landlæknis sem synjaði kæranda um starfsleyfi sem sjúkraliði. Ráðuneytið staðfesti ákvörðun embættisins.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 246/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra. Ekki fallist á beiðni um að fresta réttaráhrifum ákvörðunar Byggðasamlags Vestfjarða um breytingu á skammtímavistun kæranda.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 157/2019 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Staðfest ákvörðun Kópavogsbæjar um að segja upp húsaleigusamningi við kæranda þar sem hann upplýsti ekki um eignir sínar.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 150/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um sérmerkt bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða. Læknisfræðileg skilyrði ekki uppfyllt.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 141/2019 - Úrskurður

  Sérstakar húsaleigubætur. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar um greiðslu sérstakra húsaleigubóta aftur í tímann. Ekki fallist á að í matsviðmiðum Reykjavíkurborgar fælist ólögmæt mismunun.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 140/2019 - Úrskurður

  Sérstakar húsaleigubætur. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar um greiðslu sérstakra húsaleigubóta aftur í tímann. Ekki fallist á að í matsviðmiðum Reykjavíkurborgar fælist ólögmæt mismunun.


 • 15. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 120/2019 - Úrskurður

  Sérstakur húsnæðisstuðningur. Felld úr gildi synjun Kópavogsbæjar á umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning. Skyldubundið mat Kópavogsbæjar afnumið með reglu 2. mgr. 1. gr. reglna sveitarfélagsins um sérstakan húsnæðisstuðning.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 196/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun á bótskyldu vegna slyss. Úrskurðarnefndin fellst ekki á að það frávik á leið kæranda til vinnu að ganga inn á skólalóð C teldist liður í nauðsynlegri ferð hennar á milli heimilis og vinnustaðar.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 187/2019 - Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu ellilífeyris fyrir 67 ára aldur. Kærandi var ekki talin uppfylla skilyrði 5. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar um að samþykkt hafi verið umsókn um áunnin réttindi hjá öllum skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 175/2019 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um stöðvun á greiðslu meðlags til A, fyrir tímabilið X 2017 til X 2018. Kæra á ákvörðun Tryggingastofnunar um endurkröfu vegna ofgreidds meðlags vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála og framsend félagsmálaráðuneytinu.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 144/2019 - Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu ellilífeyris fyrir 67 ára aldur. Skilyrði 5. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar, um að samþykkt hafi verið umsókn um áunnin réttindi hjá öllum skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum, ekki talið uppfyllt.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 117/2019 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja kæranda um mat á varanlegri örorku og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Sjúkratryggingum Íslands var ekki heimilt að synja kæranda um mat á varanlegri örorku með vísan til 14. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 59/2019 - Úrskurður

  Lok leigutíma.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 60/2019 - Álit

  Lausafjármunir á sameiginlegri lóð.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 56/2019 - Úrskurður

  Húsaleiga: Skemmdir á heitum potti.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 54/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Afsláttur af leigu.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 51/2019 - Álit

  Lóð: Smáhýsi. Heitur pottur.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 50/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 49/2019 - Álit

  Krafa vegna geymslu þakefnis í bílskúr.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 215/2019 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Lögformleg meðlagsákvörðun lá fyrir.


 • 14. ágúst 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 4l8/2019 - Álit

  Hagnýting séreignar.


 • 14. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 177/2019 - Úrskurður

  Heimilisuppbót Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um heimilisuppbót og málinu heimvísað til frekari rannsóknar. Tilefni til að rannsaka nánar hvort að kærandi uppfyllti undantekningarákvæði 8. gr. reglugerðar nr. 1200/2018.


 • 09. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 145/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara Dvöl kæranda erlendis er nú orðin það löng, eða á níunda ár, að hún geti ekki lengur fallið undir undanþáguákvæði a-liðar 4. mgr. 2. gr. laga nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga.


 • 09. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 156/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara um að synjað um heimild til að leita greiðsluaðlögunar. Skuldari hafi stofnað til skuldbindinga sem hún var greinilega ófær um að standa við samkvæmt b-lið 2. mgr. 6. gr. lge. Einnig hafi skuldari hagaði fjármálum sínum á verulega ámælisverðan hátt samkvæmt c-lið 2. mgr. 6. gr. lge. ​


 • 09. ágúst 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 190/2019 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara um að fella niður greiðsluaðlögunarumleitanir kæranda á þeim grundvelli að hún hafi af ráðnum hug eða með grófri vanrækslu veitt rangar eða villandi upplýsingar um aðstæður sem eru mikilsverðar í málinu skv. 1. mgr. 6. gr. lge.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 54/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Fallist er á föðurkenninguna Mikaelsson


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 53/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Ljónshjarta er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 52/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Mordekaí er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 55/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Frostúlfur er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 51/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Brandr er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritmynd nafnsins Brandur.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 71/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Rúnel er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 68/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Grjótgarð er samþykkt.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 48/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Vatneyrr er hafnað. Beiðni um millinafnið Vatneyr er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 66/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Dynja er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 65/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Eldborg er samþykkt.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 64/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Ynda er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 63/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Kiddi er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 59/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um millinafnið Borgfjörð er hafnað.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 57/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Maya er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. ágúst 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 56/2019 úrskurður 7. ágúst 2019

  Beiðni um eiginnafnið Lady er hafnað.


 • 02. ágúst 2019 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Úrskurður vegna ákvörðunar Sýslumannsins á Norðurlandi eystra um að synja kæranda um rekstrarleyfi í flokki II og framlengingu bráðabirgðaleyfis með framlengdum gildistíma.​

  Synjun um útgáfu rekstrarleyfis. Framlenging bráðabirgðaleyfis. Frávísun. Rekstrarleyfi í flokki II. Lögvarðir hagsmunir.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 12. júní 2019 kærði Mannverk ehf. útboð Mosfellsbæjar „Helgafellsskóli nýbygging, 2.-3. áfangi“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Mosfellsbæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Flotgólfa ehf. og Eignarhaldsfélagsins Á.D. ehf. í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar. Undir rekstri málsins óskaði kærunefnd útboðsmála eftir frekari upplýsingum frá varnaraðila.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 18/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 25. júní 2019 kærir Tyrfingsson ehf. útboð Reykjavíkurborgar f.h. Strætó bs. (hér eftir vísað til sameiginlega sem varnaraðila) nr. 14403 auðkennt „Purchase of Hydrogen Buses.“ Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila 5. júní 2019 um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda samkvæmt 2. mgr. 111. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva hið kærða útboð þar til endanlega hefur verið leyst úr kærunni.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 17/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 21. júní 2019 kærðu Þ.S. Verktakar ehf. útboð Vegagerðarinnar „Dettifossvegur (862-02) Hólmatungur – Ásheiði“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) að velja tilboð G. Hjálmarssonar hf. í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Í báðum tilvikum er þess einnig krafist að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Kæra barst innan biðtíma samkvæmt 1. mgr. 86. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup og leiddi þannig til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar samkvæmt 1. mgr. 107. gr. laganna. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 30. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 16/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 14. júní 2019 kærir Malbikun Akureyrar ehf. útboð Vegagerðarinnar auðkennt „Yfirlagnir á Norður- og Austursvæði 2019 - malbik“. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um að hefja samningaviðræður við Finn ehf. um hið útboðna verk. Jafnframt er þess krafist að „úrskurðað verði að kærði Vegagerðin skuli ganga til samninga við kæranda“ um hið útboðna verk, en til vara „að úrskurðað verði að verkið skuli boðið út að nýju.“ Til vara er þess krafist að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Jafnframt er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun hins kærða innkaupaferlis sem komst á með kæru í máli þessu.


 • 29. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 50/2019 úrskurður 29. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Athína er hafnað.


 • 26. júlí 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðunar Byggðastofnunar um að hafna umsókn kæranda um úthlutun aflamarks samkvæmt 10. gr. a í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

  Aflaheimildir Byggðastofnunar - Ákvörðun felld úr gildi - Stjórnvaldsákvörðun - Málsmeðferð.


 • 25. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 363/2019 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Póllands er staðfest.


 • 24. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 131/2019 - Úrskurður

  Farbann


 • 22. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 62/2019 úrskurður 22. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Mariska er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 61/2019 úrskurður 22. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Varmi er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 17. júlí 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu annars vegar að svipta skipið [S] leyfi til veiða í atvinnuskyni í eina viku og hins vegar að draga 286 kg af þorski frá aflamarki skipsins.

  Svipting leyfis til veiða í atvinnuskyni - Leiðrétting á aflaskráningu - Veiðieftirlitsmaður Fiskistofu - Mæling á undirmáli í afla.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 24/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 13. nóvember 2018 kærði Hugvit hf. samkeppnisútboð Ríkiskaupa fyrir hönd Háskóla Íslands nr. 20724 „Mála- og skjalakerfi fyrir Háskóla Íslands“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Háskóla Íslands (hér eftir vísað til sem „varnaraðila“) um að velja tilboð Spektra ehf. og varnaraðilum verði gert að velja tilboð kæranda. Til vara er þess krafist að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa það að nýju. Til þrautavara er þess krafist að samningur varnaraðila við Spektra ehf. verði lýstur óvirkur. Einnig er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 23. nóvember 2018 og 28. janúar 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Spektra ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 23. nóvember 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 20. febrúar 2019.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 15/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 8. september 2018 kærði Fastus ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. 20678 um blóðflögutæki („Automated continuous microbal detection system and consumables for detecting the presence or absence of microorganisms in blood and sterile body fluids“). Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Medor ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að velja tilboð að nýju. Til vara gerir kærandi þá kröfu að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er einnig gerð sú krafa að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 24. og 25. september 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og kæranda gert að greiða málskostnað. Kærunefndin óskaði eftir viðbótarskýringum um mat tilboða frá varnaraðila og bárust þær 30. október 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 20. desember 2018.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 4/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 6. mars 2019 kærði Fornleifastofnun Íslands ses. útboð Framkvæmdasýslu ríkisins f.h. forsætisráðuneytisins (hér eftir vísað sameiginlega til sem „varnaraðila“) nr. 20869 auðkennt „Lóð við stjórnarráðshúsið Lækjargötu 1. Fornleifagröftur“. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila um val á tilboði Hellu og lagna ehf. í hinu kærða útboði.


 • 17. júlí 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 1/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 21. janúar 2019 kærði Sanmar denizcilik makina ve ticaret a.s. ákvörðun Faxaflóahafna sf. um að taka tilboði Damen Shipyards Gorincherm B.V í útboðinu „Tender for tug boat for Faxaflóahafnir sf – Associated Icelandic Ports Iceland“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun Faxaflóahafna sf. (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Damen Shipyards Gorincherm B.V í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að gera ný útboðsgögn. Til vara er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og í öllum tilvikum að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerð varnaraðila barst kærunefnd útboðsmála 8. febrúar 2019 þar sem þess var aðallega krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá en til vara að þeim yrði hafnað. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerðar varnaraðila 5. mars 2019.


 • 811/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að skjali um efnahagsleg áhrif af mögulegri rekstrarstöðvun WOW Air hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Beiðni kæranda var synjað á grundvelli 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga þar sem það hefði verið tekið saman fyrir fund ráðherranefndar. Að mati úrskurðarnefndar bar skjalið það ótvírætt með sér að hafa verið tekið saman fyrir ráðherranefnd. Vegna þessa taldi úrskurðarnefnd að fjármála- og efnahagsráðuneytinu hefði verið heimilt að synja kæranda um aðgang að skjalinu á grundvelli 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Með vísan til framangreinds varð ekki hjá því komist að staðfesta ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins um að synja beiðni kæranda um aðgang að skjalinu.


 • 810/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var ákvörðun Seðlabanka Íslands um að synja beiðni blaðamanns um aðgang að samningi bankans við starfsmann um námsleyfi og styrk til náms. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á það að upplýsingarnar yrðu felldar undir þagnarskylduákvæði 35. gr. laga um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001. Þá féllst nefndin ekki á að upplýsingarnar vörðuðu starfssamband bankans og fyrrum starfsmanns bankans, sbr. 7. gr. upplýsingalaga. Að lokum var ekki fallist á að upplýsingarnar vörðuðu einka- og fjárhagsmálefni einstaklings sem eðlilegt og sanngjarnt væri að leynt færu, sbr. 9. gr. upplýsingalaga. Var því lagt fyrir Seðlabanka Íslands að veita kæranda aðgang að samningnum.


 • 809/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Deilt var um afgreiðslu Lindarhvols ehf. á beiðni Frigus II ehf. um upplýsingar um stjórnarfundi Lindarhvols á tímabilinu 27. apríl 2016 til loka árs 2016. Synjun Lindarhvols var byggð á því að beiðni kæranda hefði ekki verið afmörkuð með fullnægjandi hætti, sbr. 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga. Að mati úrskurðarnefndar um upplýsingamál laut beiðni kæranda að tilgreindum upplýsingum með nægilega skýrum hætti til þess að hægt væri, án verulegrar fyrirhafnar, að afmarka hana við tiltekin gögn. Þannig hefðu skilyrði 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga verið uppfyllt. Taldi úrskurðarnefnd ekki hjá því komist að vísa málinu aftur til Lindarhvols til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 808/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að afritum af lánasamningum og skuldaskilmálum Íslandspósts ohf. til dótturfélags síns, ePósts ehf. Af hálfu Íslandspósts kom fram að ePóstur væri undanþeginn gildissviði upplýsingalaga, og því þyrfti ekki að afhenda upplýsingar um lánveitingar og önnur fjárhagsmálefni sem vörðuðu undanþegið félag. Úrskurðarnefnd rakti að þegar beiðni kæranda barst Íslandspósti hefði ePóstur verið undanþeginn gildissviði laganna. Hins vegar væri til þess að líta að beiðni kæranda hefði ótvírætt verið beint að Íslandspósti, sem ekki væri undanþeginn gildissviði laganna. Með vísan til þess taldi úrskurðarnefnd að vísa skyldi beiðni kæranda til nýrrar meðferðar og afgreiðslu hjá Íslandspósti, þar sem tekin yrði efnisleg afstaða til beiðninnar á grundvelli þeirra gagna sem fyrir kynnu að liggja.


 • 807/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var afgreiðsla Kópavogsbæjar á beiðni kæranda um aðgang að gögnum sem vörðuðu samþykktir byggingarfulltrúa sveitarfélagsins í tilteknum málum. Undir meðferð málsins veitti Kópavogsbær kæranda aðgang að þeim gögnum sem talið var að féllu undir beiðni kæranda, en kærandi taldi bæinn ekki hafa sinnt skyldu sinni að afhenda öll fyrirliggjandi gögn. Úrskurðarnefnd taldi sig ekki hafa forsendur til að draga í efa þá fullyrðingu bæjarins að kæranda hefði verið veittur aðgangur að öllum gögnum sem skráð væru í málaskrá bæjarins vegna þeirra mála sem hann tilgreindi í beiðni sinni. Það félli hins vegar utan valdsviðs úrskurðarnefndarinnar að hafa eftirlit með því hvort Kópavogsbær héldi skráningu um öll gögn málanna í samræmi við skráningarskyldu upplýsingalaga, stjórnsýslulaga og laga um opinber skjalasöfn. Með hliðsjón af framangreindu var kærunni vísað frá úrskurðarnefnd.


 • 806/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var synjun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á beiðni um aðgang að bréfi og fylgigögnum frá Félagi makrílveiðimanna. Synjunin var byggð á því að um væri að ræða upplýsingar um mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni félagsmanna í Félagi makrílveiðimanna sem sanngjarnt væri og eðlilegt að leynt færu á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að gögnin innihéldu slíkar upplýsingar og lagði fyrir ráðuneytið að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 805/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var synjun Grímsnes- og Grafningshrepps á beiðni um aðgang að upplýsingum um álögð fasteignagjöld fyrir frístundahús og lögbýli á ákveðnu tímabili. Af hálfu sveitarfélagsins kom fram að umbeðin gögn væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi að ekki væri um að ræða synjun í skilningi 20. gr. upplýsingalaga og var kærunni því vísað frá.


 • 804/2019. Úrskurður frá 3. júlí 2019

  Kærð var afgreiðsla Þjóðskrár Íslands á beiðni Siðmenntar – félags siðrænna húmanista á Íslandi um aðgang að netföngum félagsmanna. Þjóðskrá vísaði til þess að gögnin væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga, þar sem ekki væri til sérstök skrá yfir netföngin þó svo að þau væri að finna í gögnum í vörslum stofnunarinnar. Einnig vísaði Þjóðskrá til þess að óheimilt væri að veita aðgang að netföngunum, sbr. 9. gr. upplýsingalaga, þar sem netföng teldust til upplýsinga um einkamálefni einstaklinga. Úrskurðarnefndin tók fram að þegar beiðni um upplýsingar nær til upplýsinga sem nauðsynlegt væri að vinna upp úr öðrum gögnum dugi jafnan ekki að synja beiðninni á grundvelli 3. málsl. 1. mgr. 5. gr. heldur beri stjórnvaldi að taka afstöðu til þess hvort beiðandi eigi rétt til aðgangs að gögnunum þar sem umbeðnar upplýsingar er að finna, svo hann geti sjálfur tekið þær saman. Úrskurðarnefndin taldi jafnframt að netföng einstaklinga teldust almennt ekki til viðkvæmra upplýsinga um einkamálefni einstaklinga sem sanngjarnt væri og eðlilegt að færu leynt. Þjóðskrá var því gert að veita kæranda aðgang að gögnum sem innihéldu netföng félagsmanna Siðmenntar.


 • 15. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47B/2019 úrskurður 15. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Bentley er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 12. júlí 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um að hafna umsókn kæranda um úthlutun byggðakvóta á Flateyri í Ísafjarðarbæ fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 (útgerðarfélag I).

  Byggðakvóti - Úthlutun aflaheimilda - Skilyrði fyrir úthlutun - Skráning skips í viðkomandi byggðarlagi.


 • 12. júlí 2019 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Rekstrarleyfi í flokki III – Tímabundin svipting rekstrarleyfis – Rannsóknarregla.

  Stjórnsýslukæra Með erindi, dags. 16. maí 2019, bar [A, lögmaður], fram kæru fyrir hönd [B ehf.] (hér eftir kærandi), vegna ákvörðunar Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu (hér eftir sýslumaður) frá 13.)...


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Synjun Embættis landlæknis um veitingu starfsleyfis sem sálfræðingur

  Kærð var ákvörðun Embættis landlæknis sem synjaði kæranda um starfsleyfi sem sálfræðingur. Ráðuneytið staðfesti ákvörðun embættisins en lagði það fyrir embættið að leiðbeina kæranda um til hvaða úrbóta hún geti gripið til svo henni sé unnt að sækja á ný um starfsleyfi sem sálfræðingur.


 • 11. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 339/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kæranda og barna hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Ítalíu er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda og barna hennar til efnismeðferðar.


 • 11. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 336/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda og tveggja barna hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Möltu er felld úr gildi.


 • 11. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 337/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Möltu er felld úr gildi.


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 147/2019 - Úrskurður

  Málshraði Búsetuúrræði fyrir fatlað fólk


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 110/2019 - Úrskurður

  Frávísun


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 87/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra Endurgreiðsla vegna fæðiskostnaðar


 • 11. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 45/2019 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra Búseta


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 91/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 115/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 118/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 83/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 73/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 69/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 10. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 23/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 05. júlí 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Innflutningur og sala á vöru sem lyf eða fæðubótarefni

  Kærð var ákvörðun Lyfjastofnunar um flokkun á vörunni CW Hemp Everyday Organic Virgin Olive Oil sem lyf í samræmi við ákvæði 2. mgr. 5. gr. lyfjalaga svo að hún þurfi markaðsleyfi. Kærandi krafðist þess að varan yrði heimiluð til innflutnings og sölu á almennum markaði sem fæðubótarefni. Ráðuneytið staðfesti ákvörðun stofnunarinnar.


 • 05. júlí 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 49/2019 úrskurður 5. júlí 2019

  Beiðni um eiginnafnið Eragon (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 331/2019 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest. 


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 333/2019 - Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kærenda og barns þeirra um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Ítalíu er staðfest.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 330/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og vísa henni frá landinu er staðfest.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 47/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 46/2019 - Álit

  Leki frá sameign: Viðgerð í séreign.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 45/2019 - Álit

  ÁLIT KÆRUNEFNDAR HÚSAMÁLA í máli nr. 45/2019   Tilurð húsfélags, stjórnar húsfélags og framkvæmdasjóðs. I. Málsmeðferð kærunefndar Með rafrænni álitsbeiðni, móttekinni 12. maí 2019, beindi A, hér efti)... • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 36/2019 - Álit

  Ákvörðunartaka. Gluggaskipti. Skemmdir á séreign.


 • 04. júlí 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 33/2019 - Álit

  Skaðabótaábyrgð húsfélags: Rakavarnarlag og tjón í séreignarhluta.


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 133/2019 - Úrskurður

  Umönnunarbætur


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  nR. 132/2019 - Úrskurður

  Framlag vegna náms - upphafstími


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 163/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 173/2019 - Úrskurður

  Beiðni um endurupptöku


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 92/2019 - Úrskurður

  Frestun réttaráhrifa


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 152/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 151/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 148/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 146/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 129/2019 - Úrskurður

  Mæðra- og feðralaun


 • 03. júlí 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 111/2019 - Úrskurður

  Heimilisuppbót


 • 28. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 81/2019 - Úrskurður

  Umgengni foreldra


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 3/2019. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 6. mars 2019 kærði Þjótandi ehf. útboð Vegagerðarinnar „Reykjavíkurvegur (355), Biskupstungnabraut - Laugarvatnsvegur“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð GT verktaka ehf. og Borgarvirkis ehf. í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðila var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir varnaraðila bárust kærunefnd útboðsmála 13. og 27. mars 2019 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað. GT verktökum ehf. og Borgarvirki ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 13. mars, 27. mars og 24. apríl 2019. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 23. maí 2019. Með ákvörðun 8. apríl 2019 stöðvaði kærunefnd útboðsmála samningsgerð GT verktaka ehf. og Borgarvirkis ehf. við varnaraðila, Vegagerðina, í kjölfar hins kærða útboðs.


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 19/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 25. október 2018 kærði Advania ehf. örútboð Ríkiskaupa fyrir hönd Umhverfisstofnunar nr. 20797 „Hýsingar- og rekstrarþjónusta fyrir Umhverfisstofnun“. Kærandi gerir þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Umhverfisstofnunar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að velja tilboð Fjölnets ehf. í hinu kærða örútboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála úrskurði um óvirkni samningsins en til vara að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Í öllum tilvikum er þess krafist að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerð varnaraðila barst kærunefnd útboðsmála 12. nóvember 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði vísað frá eða hafnað. Fjölneti ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum en lét málið ekki til sín taka. Kærandi tilkynnti nefndinni 10. janúar 2019 að hann myndi ekki senda frekari athugasemdir vegna greinargerðar varnaraðila.


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 11/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 29. apríl 2019 kærði Urð og grjót ehf. útboð Landsnets hf. nr. KR3-02 „Vegslóð, jarðvinna og undirstöður, Kröflulína 3“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Landsnets hf. (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að hafna tilboði kæranda í hinu kærða útboði. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðila verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 17. apríl 2019 kærði Medor ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. 20879 „Framework Contract for delivery of 1. Implantable Cardiac Pacemakers (ICPs) 2. Implantable Cardioverter-Defibrillators (ICDs) 3. Pacing Leads 4. Defibrillation Leads“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að meta tilboð hans ógilt og taka tilboðum Abbott Medical Denmark og AZ Medica ehf., sem og að kærunefndin leggi fyrir varnaraðila að ganga til samninga við kæranda í samræmi við tilboð hans í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að útboðið í heild sinni verði lýst ógilt og varnaraðilum gert að auglýsa það að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta stöðvun samningsgerðar sem komst á með kæru í máli þessu en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 28. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 247/2019 - Úrskukrður

  Frestun réttaráhrifa


 • 28. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 25/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 16. nóvember 2018 kærði Origo hf. ákvörðun varnaraðila Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns um „að bjóða ekki út kaup á diskastæðu og hýsingu á öllu íslenskum efni á internetinu í samræmi við rammasamninga RK 03.04 um gagnageymslur og rammasamning RK 03.06 um gagnahýsingu.“ Jafnframt er kærð sú ákvörðun varnaraðila „að leita tilboða innlendra og erlendra aðila sem ekki voru hluti af áðurnefndum rammasamningum sem og í kjölfarið að semja við Endor ehf. um kaup á diskastæðu og hýsingu á öllu íslensku efni á internetinu.“ Kærandi krefst þess að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila auk málskostnaðar.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 21/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 2. nóvember 2018 kærði Líftækni ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. V-20716 „Automated Hematology Analyzer“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að vísa frá tilboði kæranda og að velja tilboð Lyra ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að auglýsa útboðið að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir Ríkiskaupa og Landspítala bárust kærunefnd útboðsmála 8. og 21. nóvember 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og þeim gert að greiða málskostnað í ríkissjóð. Lyru ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 8. og 21. nóvember 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 18. febrúar 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 10. desember 2018 var kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar varnaraðila við Lyru ehf. hafnað.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 12/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 3. maí 2019 kærir Klæðir ehf. útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Yfirlagnir á Austursvæði, 2019-2020, klæðning“. Kærandi krefst þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila 30. apríl 2019 um að semja við Munck Asfalt A/S í hinu kærða útboði. Til vara er þess krafist að kærunefnd láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda. Þá er krafist málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun sem komst á með kæru í þessu máli.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 25. apríl 2019 kærir Geveko Markins Sweden AB útboð Vegagerðarinnar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20916 auðkennt „Thermoplastic road marking materials for IRCA.“ Kærandi krefst þess að sú ákvörðun varnaraðila að velja tilboð Kelly Bros (Erinline) Ltd. í hinu kærða útboði verði felld úr gildi og að varnaraðila verði gert að velja tilboð kæranda. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun sem komst á með kæru í þessu máli.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 7/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 5. apríl 2019 kærði Tencate Geosynthetics útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins nr. 20821 á hönnun og framleiðslu stoðkerfis fyrir snjóflóðavarnargarða í Neskaupstað. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að hafna tilboði kæranda og velja tilboð Reinforced Earth Company Ltd. í hinu kærða útboði. Til vara er gerð krafa um að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Þá er gerð krafa um að nefndin láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Skilja verður málatilbúnað kæranda með þeim hætti að hann krefjist þess að samningsgerð verði stöðvuð, en kæra í málinu leiddi ekki til sjálfkrafa banns við samningsgerð. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 5/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru 1. apríl 2019 kærði Efla hf. örútboð Ríkiskaupa nr. 20901 „Nýr Landspítali við Hringbraut. Jarðvinna og veitur. Áfangi 1 – Eftirlit“ fyrir hönd Framkvæmdasýslu ríkisins innan rammasamningsins nr. 20602 um umhverfis-, skipulags- og byggingarmál (sérfræðiþjónusta). Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila Ríkiskaupa og Framkvæmdasýslu ríkisins (hér eftir vísað til sem varnaraðila) að velja tilboð Verkís hf. í hinu kærða útboði en til vara að varnaraðilum verði gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Þá er gerð krafa um að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Samkvæmt 2. mgr. 86. gr. laga um opinber innkaup gildir biðtími samkvæmt 1. mgr. greinarinnar ekki um gerð samnings sem gerður er á grundvelli rammasamnings, sbr. 40. gr. laganna. Gat kæra í málinu af þessum ástæðum ekki leitt til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar samkvæmt 1. mgr. 107. gr. laganna líkt og aðilar virðast hafa gengið út frá. Í þessu ljósi verður að skilja kröfur aðila í þessum þætti málsins á þá leið að í reynd krefjist kærandi þess að áðurgreind innkaup verði stöðvuð um stundarsakir en að þessari kröfu sé jafnframt mótmælt af hálfu varnaraðila. Í þessum þætti málsins tekur nefndin afstöðu til þeirrar kröfu kæranda, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 27. júní 2019 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2019. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. mars 2019 kærir Verkís hf. útboð Vatnajökulsþjóðgarðs (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20888 auðkennt „Innheimtukerfi fyrir þjónustugjöld Vatnajökulsþjóðgarðs.“ Kærandi krefst þess að hið kærða innkaupaferli verði stöðvað og að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi ákvörðun varnaraðila að taka tilboði Computer Vision ehf. í hinu kærða útboði. Þá er krafist álits á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda auk málskostnaðar. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu varnaraðila um að aflétta sjálfkrafa stöðvun sem miða verður við að hafi komist á með kæru í þessu máli.


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 135/2019 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 119/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 116/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 114/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 112/2019 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa


 • 26. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 39/2019 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 25. júní 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Kærð var ákvörðun Fiskistofu um að veita skriflega áminningu vegna þess að nokkur kíló af tindarskötu skiluðu sér ekki á hafnarvog né í aflaskráningarkerfi Fiskistofu.

  Áminning - svipting leyfis til veiða í atvinnuskyni - veiðileyfi - meðalhóf.


 • 25. júní 2019 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 1/2019

  Vatnsstígur [], Reykjavík


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 142/2019 - Úrskurður

  Viðurlög


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 137/2019 - Úrskurður

  Ávinnslutímabil


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 128/2019 - Úrskurður

  Biðtími eftir atvinnuleysisbótum


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 104/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur námsmaður


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 84/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur fjármagnstekjur


 • 24. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 64/2019 - Úrskurður

  Viðurlög ótilkynntar tekjur


 • 24. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 41/2019 - Álit

  Ákvörðunartaka: Breyting á sameiginlegum rýmum í kjallara.


 • 24. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 40/2019 - Álit

  Lokun fyrir lúgu úr séreign að háalofti. Sérstakur réttur til hagnýtingar sameignar.


 • 24. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 39/2019 - Álit

  Ákvörðunartaka: Losun stíflu í frárennslislögn.


 • 24. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 38/2019 - Álit

  Tryggingarfé.


 • 24. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 34/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Leiguvanskil.


 • 24. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 30/2019 - Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingu.


 • 24. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 21/2019 - Álit

  Skaðabótaábyrgð húsfélags.


 • 21. júní 2019 / Úrskurðir vegna kosninga

  Úrskurður í máli nr. DMR19040174

  Kæra Vigdísar Hauksdóttur vegna sveitarstjórnarkosninga í Reykjavík, þar sem ákvörðun sýslumanns um að vísa kæru frá var felld úr gidli og lagt fyrir sýslumann að skipa þriggja manna nefnd til að taka afstöðu til kæruefnisins, sbr. 93. gr. laga um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998


 • 803/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var afgreiðsla Lánasjóðs íslenskra námsmanna á beiðni um upplýsingar um nemendur sem sótt hefðu nám í skipulagsfræðum erlendis á ákveðnu tímabili. Stofnunin hafði afhent kæranda upplýsingar þess efnis en hann taldi þær ófullnægjandi. Þar sem ekki lá fyrir synjun á beiðni um afhendingu gagna í skilningi 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga, var málinu vísað frá.


 • 802/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var synjun Hafrannsóknastofnunar á beiðni Landssambands smábátaeigenda um lista yfir þá aðila sem orsakað hefðu skyndilokanir á veiðisvæðum á árunum 2016 til 2018. Af gögnum máls mátti sjá að skipaskrárnúmer væru ekki skráð í gagnagrunn Hafrannsóknastofnunar um skyndilokanir. Af þeim sökum teldust umbeðnar upplýsingar ekki fyrirliggjandi hjá stofnuninni. Þar sem ekki lægi fyrir synjun á beiðni um afhendingu gagna í skilningi 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga, var málinu vísað frá.


 • 801/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var synjun Íslandspósts ohf. á beiðni blaðamanns um aðgang að ákveðnum gögnum vegna eftirlitsnefndar sem komið hafði verið á fót vegna sáttar á milli Samkeppniseftirlitsins og Íslandspósts. Synjun Íslandspósts byggðist á því að eftirlitsnefndin væri hvorki stjórnvald né hluti af starfsemi Íslandspósts og heyrði því ekki undir gildissvið upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin komst að því að eftirlitsnefndin væri hluti af Íslandspósti. Synjun félagsins var felld úr gildi og lagt fyrir félagið að taka beiðnina til nýrrar meðferðar. Einum lið kærunnar var þó vísað frá þar sem fram hafði komið að engin gögn þar að lútandi lægju fyrir.


 • 800/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var afgreiðsla Grindavíkurbæjar á beiðni um upplýsingar um álagningu stöðuleyfis- og fasteignagjalda á tiltekin stakstæð hús í sveitarfélaginu. Af gögnum málsins mátti sjá að fyrirspurn kæranda hafði verið svarað. Þar sem ekki lá fyrir synjun á beiðni um afhendingu gagna í skilningi 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga, var málinu vísað frá.


 • 799/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var synjun Seðlabanka Íslands á beiðni um upplýsingar um tilfærslu listaverka í eigu bankans. Samkvæmt skýringum Seðlabankans lágu engin gögn fyrir í málinu og af þeirri ástæðu væri bankanum ómögulegt að verða við beiðni kæranda. Úrskurðarnefnd taldi ekki ástæðu til að draga þær skýringar í efa og var málinu því vísað frá.


 • 798/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var afgreiðsla Vegagerðarinnar á beiðni um tilteknar upplýsingar um vöruflutninga um hafnir Íslands og um eftirlit stofnunarinnar með skráningu slíkra upplýsinga. Vegagerðin kvaðst hafa afhent kæranda allar fyrirliggjandi upplýsingar. Úrskurðarnefnd taldi ekki ástæðu til að draga þá fullyrðingu í efa og vísaði því málinu frá.


 • 797/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var synjun Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. á beiðni um aðgang að lögfræðiáliti. Synjunin byggðist á því að um vinnugagn væri að ræða, sbr. 8. gr. upplýsingalaga, og að álitið gæti fallið undir 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga, sem heimilar takmörkun aðgangs að bréfaskriftum stjórnvalda við sérfróða aðila til afnota í dómsmáli eða við athugun á því hvort slíkt máli skuli höfðað. Úrskurðarnefndin taldi skilyrði ofangreindra undanþága frá upplýsingarétti almennings ekki uppfyllt og var Umhverfis- og tæknisviði Uppsveita því gert að veita aðgang að lögfræðiálitinu.


 • 796/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var afgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands á beiðni um ýmis gögn er vörðuðu offitumeðferðir á Reykjalundi. Fram kom að SÍ hefði afhent kæranda ákveðin gögn í málinu en að engin önnur gögn sem heyrðu undir beiðni kæranda væru í vörslum stofnunarinnar. Úrskurðarnefndin taldi ekki ástæðu til að draga þá fullyrðingu í efa og vísaði málinu því frá.


 • 795/2019. Úrskurður frá 14. júní 2019

  Kærð var synjun Landspítala-Háskólasjúkrahúss á beiðni um upplýsingar um framkvæmd magahjáveitu- og magaermisaðgerða á tilteknu tímabili. LSH kvað ekkert fyrirliggjandi gagn svara öllum þeim atriðum sem fyrirspurnin sneri að heldur þyrfti að sækja upplýsingarnar sérstaklega í sjúkraskrár sem væri óheimilt samkvæmt lögum um sjúkraskrár, nr. 55/2009. Þar sem ekki lá fyrir synjun á beiðni um afhendingu gagna í skilningi 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga, var málinu vísað frá.


 • 21. júní 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 322/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest.


 • 14. júní 2019 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Synjun um útgáfu CCPS-vottorðs

  Kærð var ákvörðun Embættis landlæknis sem synjaði kæranda um útgáfu CCPS-vottorðs. Ráðuneytið staðfesti ákvörðun embættisins.


 • 13. júní 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 302/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Möltu er staðfest.


 • 13. júní 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 298/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kærenda og barna þeirra um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Möltu er staðfest.


 • 13. júní 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 295/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Austurríkis er staðfest.


 • 12. júní 2019 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Úrskurður í máli Útgerðarfélags Reykjavíkur gegn Fiskistofu um að svipta skipið Kleifaberg RE-70 (1360) leyfi til veiða í atvinnuskyni í 12 vikur

  Ráðuneytið fellir ákvörðun Fiskistofu, dags. 2. janúar 2019, um að svipta skipið Kleifaberg RE-70 (1360), um leyfi til veiða í atvinnuskyni úr gildi og heimvísar þeim hluta málsins er lýtur að því tilviki sem sýnt er á myndskeiði, dags. 26. júlí 2016, til nýrrar meðferðar.


 • 12. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 47/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 12. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 72/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 12. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 31/2019 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 794/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærð var töf mennta- og menningarmálaráðuneytisins á afgreiðslu beiðni kæranda um rökstuðning og gögn vegna ráðningar í starf þjóðskjalavarðar. Kærandi var meðal umsækjenda um embættið og því aðili stjórnsýslumáls í skilningi stjórnsýslulaga. Þar sem um aðgang kæranda að upplýsingum um málið færi eftir stjórnsýslulögum, og félli þar af leiðandi utan gildissviðs upplýsingalaga, var kærunni vísað frá.


 • 793/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærð var synjun Sýslumannsins á Vestfjörðum á beiðni kæranda um aðgang að gögnum sem sýndu fram á hver hefði fengið líftryggingarbætur eftir mann sem lést árið 1900. Kæran barst rúmlega fimm mánuðum eftir að kærufrestur skv. 1. mgr. 22. gr. upplýsingalaga rann út. Úrskurðarnefndin taldi skilyrði 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga ekki uppfyllt og var kærunni því vísað frá.


 • 792/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Blaðamaður kærði synjun Seðlabanka Íslands á beiðni um aðgang að gögnum sem vörðuðu rannsókn bankans á meintum brotum útgerðarfélagsins Samherja hf. á lögum um gjaldeyrismál. Úrskurðarnefndin fór yfir umbeðin gögn og taldi hafið yfir vafa að þau hefðu að geyma upplýsingar um hagi viðskiptamanna bankans og væru undirorpin sérstakri þagnarskyldu, sbr. 1. mgr. 35. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001, sem gengi framar rétti almennings til aðgangs að upplýsingum samkvæmt upplýsingalögum, sbr. 3. mgr. 4. gr. laganna. Úrskurðarnefndin staðfesti því synjun Seðlabanka Íslands.


 • 791/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærleikssamtökin, f.h. A, kærðu afgreiðslu Kópavogsbæjar á beiðni kæranda um aðgang að gögnum varðandi A. Kæranda höfðu verið afhent gögn um A en töldu að afhendingin hefði verið ófullnægjandi þar sem enn vantaði tiltekin gögn. Í umsögn Kópavogsbæjar vegna kærunnar kom fram að sveitarfélagið hefði þegar afhent öll fyrirliggjandi gögn sem féllu undir gagnabeiðni kæranda. Úrskurðarnefndin taldi ekki ástæðu til að draga þá fullyrðingu í efa og vísaði því málinu frá.


 • 790/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Blaðamaður kærði afgreiðslu Eignasafns Seðlabanka Íslands ehf. á beiðni kæranda um gögn vegna kaupa félagsins á lögfræðiþjónustu á nánar tilgreindu tímabili. Á þeim tíma sem kæran barst var félagið undanþegið gildissviði upplýsingalaga, sbr. 3. mgr. 2. gr. laganna auk auglýsingar forsætisráðherra, nr. 1107/2015, og var málinu því vísað frá.


 • 789/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærð var afgreiðsla Tryggingastofnunar á beiðni kæranda um aðgang að persónuupplýsingum um sig. Í umsögn Tryggingastofnunar kom fram að stofnunin hefði veitt kæranda aðgang að öllum þeim gögnum sem hefðu að geyma upplýsingar um kæranda. Úrskurðarnefnd hafði ekki forsendur til að rengja þá fullyrðingu Tryggingastofnunar að ekki hefðu verið frekari upplýsingar um kæranda í fórum stofnunarinnar þegar beiðni kæranda barst. Var málinu því vísað frá.


 • 788/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærð var afgreiðsla Tryggingastofnunar á beiðni kæranda um aðgang að gögnum sem vörðuðu son hans. Í umsögn TR kom fram að stofnunin hefði þegar veitt kæranda aðgang að gögnunum að undanskildum þeim hluta þeirra sem stofnunin taldi varða einkamálefni barnsmóður kæranda. Úrskurðarnefnd hafði ekki forsendur til að rengja þá fullyrðingu að ekki höfðu verið frekari upplýsingar um son kæranda í fórum stofnunarinnar þegar beiðni kæranda barst. Úrskurðarnefndin vísaði því þeim hluta málsins frá. Einnig var deilt um hvort Tryggingastofnun skyldi veita kæranda upplýsingar varðandi son sinn jafnóðum og þær yrðu til eða þær bærust stofnuninni. Þar sem ekki væri um að ræða fyrirliggjandi gögn í skilningi upplýsingalaga var þeim hluta málsins einnig vísað frá úrskurðarnefnd.


 • 787/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærð var synjun umboðsmanns skuldara á beiðni kæranda um aðgang að upplýsingum um skuldir fyrrverandi maka. Kæran barst rúmum þremur árum eftir að kærufrestur skv. 1. mgr. 22. gr. upplýsingalaga rann út. Úrskurðarnefnd taldi skilyrði ákvæðis 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, ekki vera uppfyllt þar sem hvorki teldist afsakanlegt að kæran hefði ekki borist fyrr né að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefnd.


 • 786/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærð var synjun sveitarfélags á beiðni kæranda um aðgang að lögfræðiáliti sem lagt var fram á fundi bæjarráðs. Kærandi hafði óskað eftir endurgreiðslu frá sveitarfélagsinu vegna meintrar ofgreiðslu opinberra gjalda og við afgreiðslu málsins hafði sveitarfélagið leitað álits lögfræðings. Úrskurðarnefnd taldi að sú ákvörðun sveitarfélagsins að hafna endurgreiðslukröfu kæranda teldist vera stjórnvaldsákvörðun. Því færi um rétt kæranda til aðgangs að gögnum sem tilheyrðu stjórnsýslumálinu eftir ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Kæran féll þar af leiðandi utan gildissviðs upplýsingalaga og var henni vísað frá.


 • 785/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Deilt var um afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á beiðni kæranda um aðgang að samningi sveitarfélagsins við Íslenskar heilsulindir ehf. vegna könnunar á fýsileika þess að gert yrði baðlón í Vestmannaeyjum. Í umsögn Vestmannaeyjabæjar kom fram að enginn slíkur samningur lægi fyrir. Umsögninni fylgdi bókun frá bæjarráði Vestmannaeyjabæjar þar sem fram kom að gert hefði verið samkomulag um samstarf við Íslenskar heilsulindir. Úrskurðarnefnd taldi að þrátt fyrir að gagnabeiðni kæranda hefði verið orðuð þannig að óskað væri eftir „samningi“ hefði kærandi í reynd átt við það samkomulag sem nefnt var í bókun bæjarráðs. Var því lagt fyrir Vestmannaeyjabæ að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 784/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Deilt var um þá ákvörðun Vestmannaeyjabæjar að synja kæranda um aðgang að minnisblaði stýrihóps sem hafði farið fyrir viðræðum við íslenska ríkið um samning Vestmannaeyjabæjar og Vegagerðarinnar um rekstur Herjólfs. Vestmannaeyjabær vísaði til þess að minnisblaðið væri ekki opinbert og heyrði ekki undir upplýsingalög. Í ljósi þess að Vestmannaeyjabær væri stjórnvald sem heyrði undir upplýsingalög taldi úrskurðarnefnd ekki vafa leika á því að umrætt minnisblað félli undir lögin og því þyrfti að afgreiða ósk um aðgang að því í samræmi við ákvæði upplýsingalaga. Var því lagt fyrir Vestmannaeyjabæ að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar.


 • 783/2019. Úrskurður frá 31. maí 2019

  Kærð var synjun Sorpu bs. á beiðni Íslenskra aðalverktaka hf. um gögn í tengslum við tilboð Ístaks hf. í innkaupaferli á vegum Sorpu sem kærandi tók einnig þátt í. Sorpa byggði á því að umbeðin gögn væru vinnugögn og því undanþegin upplýsingarétti kæranda. Úrskurðarnefndin féllst hvorki á að um vinnugögn væri að ræða né að þau fælu í sér mikilvægar upplýsingar um atvinnu-, framleiðslu- eða viðskiptaleyndarmál sem væru til þess fallnar að valda Ístaki tjóni. Var því lagt fyrir Sorpu að veita kæranda aðgang að gögnunum.


 • 11. júní 2019 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47/2019 úrskurður 11. júní 2019

  Beiðni um eiginnafnið Bentley (kk.) er hafnað.


 • 11. júní 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 338/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest. 


 • 07. júní 2019 / Félagsdómur

  Mál nr. 4/2019. Úrskurður 7. júní 2019

  Mál nr. 4/2019. Úrskurður 7. júní 2019


 • 06. júní 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 291/2019 - Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 06. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 109/2019 - Úrskurður

  Málefni aldraðra


 • 06. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 108/2019 - Úrskurður

  Málshraði


 • 06. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 34/2019 - Úrskurður

  Sérstakur húsnæðisstuðningur


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 61/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 23/2019 - Álit

  Ákvörðunartaka: Breyting á sameiginlegu þvottahúsi.


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 92/2019 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 32/2019 - Álit

  Sameign/séreign: Bílskúr.


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 31/2019 - Úrskurður

  Lok leigutíma.


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 27/2019 - Úrskurður

  Tryggingarfé.


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 26/2019 - Álit

  Sameign/séreign: Bílastæði.


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 19/2019 - Úrskurður

  Krafa leigusala um bætur


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 18/2019 - Úrskurður

  Krafa leigusala í bankaábyrgð


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 100/2019 - Úrskurður

  Sjúkradagpeningar


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 98/2019 - Úrskurður

  Umönnunarmat


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 94/2019 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 66/2019 - Úrskurður

  Meðlag


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 41/2019 - Úrskurður

  Ellilífeyrir


 • 05. júní 2019 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 16/2019 - Úrskurður

  Barnalífeyrir


 • 05. júní 2019 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 297/2019 - Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Frakklands er staðfest.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira