Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 201-400 af 18685 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 24. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 318/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 24. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 317/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 19. maí 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 42/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Félagsþjónusta og önnur sértæk þjónusta. Valforsendur. Tilboðsgögn. Útboðsgögn.


 • 19. maí 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 41/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Félagsþjónusta og önnur sértæk þjónusta. Valforsendur. Tilboðsgögn. Útboðsgögn.


 • 19. maí 2023 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 12/2023

  Kærð var til ráðuneytisins ákvörðun Lyfjastofnunar um stöðvun á sölu og innköllun á vöru. Kærandi óskaði eftir því að ráðuneytið frestaði réttaráhrifum ákvörðunarinnar. Í úrskurði ráðuneytisins var litið til þess að ákvörðunin væri íþyngjandi og fæli í sér fjárhagslegt tjón fyrir kæranda. Þá væru ekki aðrir aðilar að málinu sem hefðu gagnkvæmra hagsmuna að gæta. Féllst ráðuneytið á að fresta réttaráhrifum hinnar kærðu ákvörðunar þar til ráðuneytið hefði kveðið upp úrskurð í málinu.


 • 1142/2023. Úrskurður frá 28. apríl 2023

  Deilt var um rétt kæranda, blaðamanns, til aðgangs að ákvörðunum nefndar um eftirlit með lögreglu á tilteknu tímabili. Synjunin byggði á því að afgreiðsla beiðninnar tæki svo mikinn tíma og krefðist svo mikillar vinnu að ekki væri af þeim sökum fært að verða við henni, sbr. 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi beiðni kæranda ekki geta talist svo umfangsmikla að hún teldist til þeirra undantekningartilvika sem fallið geti undir 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga. Ákvörðunin var því felld úr gildi og lagt fyrir nefnd um eftirlit með lögreglu að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 1141/2023. Úrskurður frá 28. apríl 2023

  Kærð var synjun sveitarfélagsins Múlaþings á beiðni kæranda, blaðamanns, um aðgang að tveimur greinargerðum lögmanns. Synjun Múlaþings var byggð á 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga, um að réttur almennings til aðgangs að gögnum taki ekki til bréfaskipta við sérfróða aðila í tengslum við réttarágreining eða til afnota í dómsmáli eða við athugun á því hvort slíkt mál skuli höfðað. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að sveitarfélaginu hefði verið heimilt að synja kæranda um aðgang að gögnunum með vísan til 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Var sveitarfélaginu því gert að afhenda kæranda aðgang að greinargerðunum.


 • 1140/2023. Úrskurður frá 28. apríl 2023

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að frásögnum starfsmanna grunnskóla sem sendar voru stéttarfélögum starfsmannanna og vörðuðu m.a. samskipti þeirra við kæranda. Synjun Garðabæjar var byggð á því að gögnin innihéldu samskipti starfsmanna sveitarfélagsins við stéttarfélög sín og varði því einkamálefni þeirra samkvæmt 9. gr. upplýsingalaga. Leyst var úr rétti kæranda til aðgangs að gögnunum samkvæmt 14. gr. upplýsingalaga. Var það mat úrskurðarnefndarinnar að hagsmunir starfsmannanna af því að ekki væri heimilaður aðgangur að skjalinu vægju þyngra en hagsmunir kæranda af því að fá aðgang að því, sbr. 3. mgr. 14. gr. upplýsingalaga. Var synjun Garðabæjar því staðfest.


 • 1139/2023. Úrskurður frá 28. apríl 2023

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að samningum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins um veitingu lögfræðiþjónustu á sex ára tímabili. Synjunin var aðallega byggð á því að umbeðin gögn teldust ekki fyrirliggjandi í skilningi 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi að þau tölvupóstssamskipti sem um var deilt vera tiltekin fyrirliggjandi gögn, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga, óháð þeirri fyrirhöfn, vinnu og kostnaði sem af kynni að hljótast við að afmarka þau og taka saman. Þá taldi úrskurðarnefndin heilsugæsluna ekki hafa rökstutt nægilega að undantekningarregla 1. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga ætti við i málinu. Að mati úrskurðarnefndarinnar hafði beiðnin ekki hlotið þá málsmeðferð sem upplýsingalög gera kröfu um. Ákvörðunin var því felld úr gildi og lagt fyrir heilsugæsluna að taka beiðni kæranda til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 286/2023 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kærenda og barna hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Grikklands eru staðfestar.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 287/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Austurríkis er staðfest.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 289/2023 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 282/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 293/2023 Úrskurður

  Beiðni kærenda um endurupptöku er hafnað.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 303/2023 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi og lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 294/2023 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 17. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 295/2023 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi og lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 17. maí 2023 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 13/2023

  Kærð var til ráðuneytisins gjaldtaka heilbrigðisstofnunar vegna afhendingar á sjúkraskrá. Á kærustigi málsins kvað stofnunin reikning vegna gjaldtökunnar hafa verið sendan fyrir mistök og endurgreiddi kæranda þann kostnað sem hann hafði lagt út. Að því virtu var það mat ráðuneytisins að kærandi hefði ekki lengur lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn um kæruna. Var henni því vísað frá.


 • 12. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 298/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 12. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 300/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 12. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 297/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 12. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 299/2023 Úrskurður

  Kæru kæranda á ákvörðun Útlendingastofnunar er vísað frá.


 • 11. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 263/2023 Úrskurður

  Kæru kæranda á ákvörðun Útlendingastofnunar er vísað frá.


 • 11. maí 2023 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 11/2023

  Kærandi óskaði eftir endurupptöku á úrskurði ráðuneytisins nr. 16/2021 í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis. Ráðuneytið hafði vísað kærunni frá á þeim grundvelli að hann hefði ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins, en umboðsmaður taldi niðurstöðuna ekki hafa verið í samræmi við lög. Eftir að hafa fallist á endurupptöku málsins tók ráðuneytið málið til nýrrar skoðunar, en kæran laut að synjun Lyfjastofnunar á undanþágu fyrir lyfið ivermectin. Þar sem lyfinu Ivermectin Medical Valley hafði verið veitt markaðsleyfi og læknum frjálst að ávísa lyfinu utan ábendinga, gegn því að taka á sig sérstaka ábyrgð gagnvart sjúklingi, var það mat ráðuneytisins að kærandi hefði ekki lögvarinna hagsmuna að gæta af því að fá úrlausn um ákvörðun Lyfjastofnunar. Var kærunni því vísað frá.


 • 10. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 47/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun um endurreikning og uppgjör Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum ársins 2021. Ekki fallist á að hagnaður af atvinnustarfsemi sé tekjustofn sem skerði ekki tekjutengd bótaréttindi.


 • 10. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 266/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 78. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 10. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 279/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um útgáfu vegabréfsáritunar er staðfest.


 • 10. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 265/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er staðfest.


 • 10. maí 2023 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Ákvörðun Matvælastofnunar um álagningu dagsekta á grundvelli 1. mgr. 36.gr. laga um velferð dýra, nr. 55/2013.

  Dagsektir, lög um velferð dýra, meðalhófsreglan, rannsóknarreglan, leiðbeiningar skylda stjórnvalda.


 • 10. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 264/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 70. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 10. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 281/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um útgáfu vegabréfsáritunar er staðfest.


 • 10. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 280/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um útgáfu vegabréfsáritunar er staðfest.


 • 09. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 278/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 09. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 277/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 09. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 276/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 08. maí 2023 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Úrskurður nr. 5 um ákvörðun Fiskistofu um að taka ekki til viðmiðunar sem mótframlag við úthlutun byggðakvóta afla sem landað var á fiskmarkað

  Byggðakvóti. Skilyrði um löndun til vinnslu. Mótframlag. Synjun um taka til viðmiðunar afla. Löndun á fiskmarkað.


 • 08. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 274/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 08. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 272/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 08. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 273/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 08. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 271/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 05. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 55/2023 Úrskurður 5. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Hóffý (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 05. maí 2023 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 10/2023

  Kærandi kærði málsmeðferð embættis landlæknis vegna kvörtunar sem hann hafði lagt fram hjá embættinu. Embættið taldi kvörtunina fela í sér athugasemdir við þjónustu læknis en ekki kvörtun vegna meintra mistaka eða vanrækslu við veitingu heilbrigðisþjónustu. Var kvörtunin þannig ekki tekin til efnislegrar meðferðar. Með vísan til gagna málsins og þess sérfræðimats sem lagt var á efni kvörtunarinnar hjá embætti landlæknis taldi ráðuneytið að embættinu hefði verið heimilt að vísa kvörtuninni frá. Staðfesti ráðuneytið málsmeðferð embættisins í málinu.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 241/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Hollands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 244/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 245/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 252/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 258/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 259/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 260/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 227/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Spánar er felld úr gildi.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 261/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kærenda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 257/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 250/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 54/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Núra (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 53/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Jónía (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 52/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Sasha (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 51/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Gró (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 50/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Bubbi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 49/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Nóla (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 48/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Eyr (kvk.) er hafnað.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 47/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Yndís (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. maí 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 46/2023 Úrskurður 4. maí 2023

  Beiðni um eiginnafnið Talitha (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 251/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest. Beiðni kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 247/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 243/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Hollands er staðfest.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 246/2023 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kæranda og barna hennar um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Ítalíu eru staðfestar.


 • 04. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 253/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Grikklands er staðfest.


 • 03. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr.93/2023-Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að ákvarða umönnun sonar kæranda samkvæmt 5. flokki, 0% greiðslur


 • 03. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 110/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Úrskurðarnefndin telur rétt að kærandi gangist undir sérhæft mat á möguleikum til endurhæfingar áður en til örorkumats kemur.


 • 03. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 124/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og örorkustyrk. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt og gögn málsins benda ekki til þess að kærandi búi við örorku sem sé 50% eða meiri.


 • 03. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 51/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Fallist á að kærandi uppfylli skilyrði 75% örorku og vísað aftur til stofnunarinnar til ákvörðunar á tímalengd greiðslu örorkulífeyris.


 • 03. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  mÁL NR. 70/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Úrskurðarnefndin telur rétt að kærandi láti reyna á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur.


 • 03. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 66/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Úrskurðarnefndin telur rétt að kærandi láti reyna frekar á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur


 • 03. maí 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 1/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt. Ekki fallist á að ákvörðun Tryggingastofnunar brjóti í bága við 10. gr. stjórnsýslulaga.


 • 02. maí 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 262/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 28. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 235/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd en veita henni dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 28. apríl 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 92/2022-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingu leigjanda. Málskostnaðarkrafa.


 • 28. apríl 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 101/2022

  Bótakröfu leigusala vísað frá kærunefnd.


 • 28. apríl 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 110/2022-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingu leigjanda vegna málunar. Málskostnaðarkrafa.


 • 28. apríl 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 116/2022-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingarfé. Vextir.


 • 28. apríl 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr.118/2022-Álit

  Bótaskylda húsfélags. Vatnstjón í geymslu.


 • 28. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 238/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 27. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 254/2023 Úrskurður

  Kröfum aðila er hafnað.


 • 27. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 255/2023 Úrskurður

  Beiðni um frestun réttaráhrifa í máli […]


 • 27. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 256/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 27. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 44/2023-Úrskurður

  Málefni fatlaðs fólks. Felld úr gildi synjun Hafnarfjarðarbæjar á beiðni kæranda um breytingu á beingreiðslusamningi. Ekki gætt að réttri málsmeðferð og málinu því vísað til nýrrar meðferðar sveitarfélagsins.


 • 27. apríl 2023 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 9/2022 - Úrskurður

  Uppsögn á meðgöngu. Fallist á brot.


 • 26. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 603/2022-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 25. apríl 2023 / Álit á sviði sveitarstjórnarmála

  Álit innviðaráðuneytisins í máli nr. IRN22011025

  Súðavíkurhreppur, dagskrá sveitarstjórnarfundar, skráning gagna o.fl.


 • 24. apríl 2023 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður vegna umsóknar um rekstrarleyfi gististaðar í flokki II

  Rekstrarleyfi í flokki II. Endurnýjun. Gististarfsemi.


 • 24. apríl 2023 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður um sekt vegna gististarfsemi

  Heimagisting. Stjórnvaldssekt. Gististarfsemi.


 • 21. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 167/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um vegabréfsáritun til Íslands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 21. apríl 2023 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 9/2023

  Kærandi í málinu hafði óskað eftir gögnum frá embætti landlæknis á grundvelli upplýsingalaga sem embættið hafði hafnað að afhenda. Eftir úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál var embættinu gert að taka málið til meðferðar á ný. Þar sem kærandi hafði ekki fengið gögnin afhent kærði hann málsmeðferð embættisins til ráðuneytisins. Ráðuneytið taldi málið vera framhald af beiðni kæranda um beiðni um upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga, en ákvarðanir á grundvelli þeirra laga væru aðeins kæranlegar til úrskurðarnefndar um upplýsingamál en ekki ráðuneytisins. Var kærunni því vísað frá ráðuneytinu.


 • 21. apríl 2023 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 12/2022 - Úrskurður

  Ráðning í starf. Stjórnvald. Mismunun á grundvelli kyns. Ekki fallist á brot.


 • 1138/2023. Úrskurður frá 5. apríl 2023

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að upplýsingum úr viðtölum sem tengiliður vistheimila hefði aflað í starfi sínu fyrir dómsmálaráðuneytið. Ráðuneytið synjaði fyrirspurnum kæranda með vísan til þess að ráðuneytinu væri ófært að svara þeim án þess að veittar væru upplýsingar um einkamálefni sem sanngjarnt sé og eðlilegt að leynt fari og falli undir 9. gr. upplýsingalaga, en veitti þó upplýsingar um fjórðu spurningu kæranda að því er varðaði vistheimilið Breiðavík. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að hægt væri að útloka fyrir fram að lögmætt væri að afhenda einhver þeirra gagna, eða hluta þeirra, sem innihéldu þær upplýsingar sem falla kynnu undir beiðni kæranda. Af þeim sökum væri ráðuneytinu nauðsynlegt að skoða gögnin í heild sinni með hliðsjón af öllum fjórum töluliðum beiðni kæranda áður en efnisleg ákvörðun væri tekin í málinu. Var beiðni kæranda því vísað til ráðuneytisins til nýrrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 221/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál 81/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja umsókn kæranda um niðurfellingu á endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra bóta. Ekki fallist á að tilefni sé til niðurfellingar endurgreiðslukröfunnar á grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 225/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ítalíu er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 236/2023 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kærenda um framlengingu á vegabréfsáritunum til Íslands eru staðfestar.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 234/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um útgáfu vegabréfsáritunar er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 219/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 2/2023-Úrskurður

  Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða. Staðfest ákvörðun um upphafstíma greiðslu félagslegs viðbótarstuðnings við aldraða til kæranda.


 • 19. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál 39/2023-Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Lögformleg meðlagsákvörðun lá fyrir.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 228/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Spánar er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 232/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 224/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Spánar er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 579/2022-Úrskurður

  Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki var talið afsakanlegt að kæran barst ekki fyrr eða að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 220/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Frakklands er staðfest.


 • 19. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 226/2023 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsóknir kærenda og barna þeirra um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda þau til Grikklands er staðfest.


 • 17. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 206/2023 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru staðfestar. Lagt er fyrir kærendur að hverfa af landi brott. Kærendum er veittur 30 daga frestur til að yfirgefa landið sjálfviljugum.


 • 17. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 203/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Kæranda er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 1. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. s.l. Lagt er fyrir stofnunina að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga.


 • 14. apríl 2023 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður vegna brota á reglum um skráða gististarfsemi

  Heimagisting. Stjórnvaldssekt. Gististarfsemi.


 • 14. apríl 2023 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður um ákvörðun Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu um sekt vegna gististarfsemi

  Heimagisting. Stjórnvaldssekt. Gististarfsemi.


 • 14. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 41/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóð um greiðslur til kæranda.


 • 13. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 208/2023 Úrskurður

  Beiðni kærenda um endurupptöku máls þeirra og barna þeirra fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 13. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 214/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 13. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 222/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 13. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 218/2023 Úrskurður

  Réttaráhrifum úrskurðar kærunefndar útlendingamáli í máli aðila, dags. 9. febrúar 2023, er frestað á meðan aðili rekur mál sitt fyrir dómstólum til ógildingar á endanlegri ákvörðun í máli sínu á stjórnsýslustigi.


 • 13. apríl 2023 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 4/2022 - Úrskurður

  Uppsögn í fæðingarorlofi. Fallist á brot.


 • 13. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 217/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 13. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 223/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 13. apríl 2023 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 8/2023

  Fagfélag heilbrigðisstéttar sótti um að stéttin yrði löggilt heilbrigðisstétt samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn. Ráðuneytið dró ekki í efa að starf stéttarinnar gæti haft jákvæð áhrif á skjólstæðinga hennar. Á hinn bóginn bæru gögn málsins ekki með sér að starfið væri þess eðlis að sjúklingar ættu á hættu að verða fyrir skaða eða miska væri ekki staðið rétt að starfi þeirra. Þegar gögn málsins voru virt í heild varð ekki séð að starfið krefðist löggildingar með tilliti til öryggis og hagsmuna sjúklinga, eins og vísað væri til í 3. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn. Var umsókninni því synjað.


 • 12. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 199/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi með vísan til 2. mgr. 52. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 er staðfest.


 • 12. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 198/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi með vísan til 2. mgr. 52. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 er staðfest.


 • 12. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 202/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um ótímabundið dvalarleyfi á grundvelli 58. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 er staðfest.


 • 12. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 200/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 68. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 1137/2023. Úrskurður frá 29. mars 2023

  Kærð var afgreiðsla sveinsprófsnefndar í rafiðngreinum og Rafmenntar—fræðsluseturs rafiðnaðarins á beiðni um aðgang að gögnum sem sveinsprófsnefnd notaði til að meta færni kæranda og gefa honum einkunn á sveinsprófi. Þar sem ákvörðun um einkunnagjöf til lokaprófs væri ákvörðun um rétt eða skyldu í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og kærandi væri aðili að því stjórnsýslumáli, væri ljóst að upplýsingalög giltu ekki um gögn málsins. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 1136/2023. Úrskurður frá 29. mars 2023

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að gögnum í vörslu Bankasýslu ríkisins sem innihéldu lista yfir kaupendur sem keyptu hlutabréf í Íslandsbanka hf. í júní 2021 fyrir hærri upphæð en 1.001.088 kr. Úrskurðarnefndin taldi að gögnin hefðu að geyma upplýsingar sem undirorpnar væru sérstakri þagnarskyldu samkvæmt 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 151/2002, og því næði upplýsingaréttur kæranda ekki til gagnanna.


 • 1135/2023. Úrskurður frá 8. mars 2023

  Endurvinnslan hf. synjaði kæranda um aðgang að upplýsingum um það hve mörgum plastflöskum, áldósum, stáldósum og glerflöskum framleiðendur og innflytjendur hefðu greitt af árin 2019–2021, og hve mörgum þessara íláta hefði verið skilað inn til Endurvinnslunnar á sama tímabili. Synjunin var á því byggð að það kynni að varða við samkeppnislög að veita upplýsingarnar þar sem um sé að ræða markaðsupplýsingar. Úrskurðarnefndin taldi að meðferð Endurvinnslunnar á máli kæranda hefði ekki samræmst ákvæði 1. mgr. 19. gr. upplýsingalaga. Auk þess verður ekki séð að Endurvinnslan hafi fjallað um málið á réttum lagagrundvelli. Var beiðni kæranda því vísað til Endurvinnslunnar að nýju til meðferðar og afgreiðslu.


 • 1134/2023. Úrskurður frá 8. mars 2023

  Kærð var synjun Innheimtustofnunar sveitarfélaga á beiðni um aðgang að tilteknum samningum sem gerðir hefðu verið milli stofnunarinnar og Creditinfo Lánstrausts frá árinu 2003. Í skýringum stofnunarinnar til úrskurðarnefndar um upplýsingamál kom fram að samningar með því efni sem kærandi óskaði eftir lægju ekki fyrir hjá stofnuninni. Þar sem ekki teldist um synjun að ræða í skilningi 20. gr. upplýsingalaga var kærunni vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 12. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 210/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 1133/2023. Úrskurður frá 8. mars 2023

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að fundargerðum bankaráðs Seðlabanka Íslands á tilteknu tímabili. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst á það með Seðlabanka Íslands að fundargerðirnar væru undirorpnar sérstakri þagnarskyldu samkvæmt 1. mgr. 41. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019. Þá hafði nefndin ekki forsendur til þess að kveða á um skyldu bankans til að veita kæranda aðgang að hluta þeirra. Var ákvörðun bankans því staðfest.


 • 12. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 212/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 1132/2023. Úrskurður frá 8. mars 2023

  Kærð var synjun Lindarhvols ehf. á beiðni kæranda um aðgang að minnisblöðum frá lögmannsstofu til forsætisnefndar Alþingis ásamt álitsgerð. Synjunin byggði á því að gagnanna hefði verið aflað í tengslum við réttarágreining sem þá hefði verið til meðferðar hjá forsætisnefnd Alþingis, sbr. 3. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á að Lindarhvoli hefði verið heimilt að synja kæranda um aðgang að gögnunum á þeim grundvelli, þar sem ekki væri um að ræða atvik sem leggja mætti að jöfnu við málshöfðun til dómstóla eða sjálfstæðrar kærunefndar í skilningi ákvæðisins. Var félaginu því gert að veita kæranda aðgang að minnisblöðunum tveimur ásamt álitsgerð.


 • 12. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 211/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 195/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 192/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana og börn hennar til Ítalíu er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 180/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 201/2023 Úrskurður

  Kröfu kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 189/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hana til Tékklands er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 194/2023 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 2/2022 - Úrskurður

  Kyn. Launamismunun. Sönnunarregla. Ekki fallist á brot.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 193/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi og lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 182/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 191/2023 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 190/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Síle er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 179/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Spánar er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 183/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest.


 • 05. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 196/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ítalíu er staðfest.


 • 04. apríl 2023 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður vegna eftirvinnslustyrks úr Kvikmyndasjóði

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti barst hinn 23. apríl 2019 erindi [X] f.h. [Y] ehf. (hér eftir kærandi). Erindi kæranda er stjórnsýslukæra þar sem krafist er ógildingar á synjun Kvikmyndamiðstöðvar Íslands um eftirvinnslustyrk úr Kvikmyndasjóði, sbr. 9. gr. reglugerðar um Kvikmyndasjóð, nr. 229/2003, með síðari breytingum, vegna verkefnisins [Z]. Kæruheimild vegna ákvörðunar Kvikmyndamiðstöðvar Íslands í fyrirliggjandi máli er að finna í 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir nefndur stjórnsýslulög).


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 39/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Örútboð. Rammasamningur. Útboðsskilmáli. Skaðabótaskyldu hafnað.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2023. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Örútboð. Rammasamningur. Biðtími. Bindandi samningur. Stöðvunarkröfu hafnað.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 4/2023. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Útboðsgögn. Kröfu um stöðvun útboðs hafnað.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 46/2022 og 8/2023. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Tæknilegt hæfi. Útboðsgögn. Sérfræðingur. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 45/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sérleyfi. Kröfu um afléttingu stöðvunar samningsgerðar hafnað.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 44/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sérleyfi. Fallist var á kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar um stundarsakir.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 37/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Fjárhagslegt hæfi. Viðbótargögn.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 25/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Óeðlilega lágt tilboð. Jafnræði. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 2/2023. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Kröfu um stöðvun samningsgerðar hafnað.


 • 03. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 58/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu endurhæfingarlífeyris. Kærandi ekki talinn vera í fullnægjandi endurhæfingu með starfshæfni að markmiði samkvæmt 7. gr. laga um félagslega aðstoð á umdeildu tímabili.


 • 03. apríl 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 204/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 03. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 74/2023-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er endurhæfing fullreynd að sinni.


 • 03. apríl 2023 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 607/2022-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er starfsendurhæfing ekki raunhæf.


 • 31. mars 2023 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 7/2023

  Kærandi, sem er læknir, kærði ákvörðun embættis landlæknis um að svipta hann, án undangenginnar áminningar, rétti til að ávísa tilteknum lyfjum. Var ákvörðunin byggð á því að kærandi hefði ávísað miklu magni af ópíóðalyfjum til sjúklings með fíknivanda. Í úrskurðinum var komist að þeirri niðurstöðu að ávísanirnar hefðu verið óhæfilegar í skilningi 1. mgr. 19. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, bæði að því er varðaði magn í heild sem og daglegri skammtastærð. Að því virtu og með vísan til fyrri athugasemda embættis landlæknis við ávísanir kæranda á slíkum lyfjum til umrædds sjúklings taldi ráðuneytið að embættinu hefði verið heimilt að svipta kæranda rétti til að ávísa tilteknum ópíóðalyfjum án þess að veita honum áminningu. Var ákvörðun embættis landlæknis því staðfest.


 • 30. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 197/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 45/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Sólsteinn (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 44/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Hugrós (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 43/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Edor (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 42/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Isidora (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 41/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Luca (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 40/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Arora (kvk.) er hafnað.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 39/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Lalía (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 38/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Kim (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 37/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Náttey (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 36/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Dal er samþykkt og skal nafnið fært á skrá yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 35/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Emelý (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 34/2023 Úrskurður 30. mars 2023

  Beiðni um eiginnafnið Karabaldi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 30. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 175/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd en veita henni dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 30. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 1/2023. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Valdsvið. Krafa um afléttingu sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar.


 • 30. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 43/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 30. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 40/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 30. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 22/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Valforsendur. Útboðsgögn. Óaðgengilegt tilboð.


 • 30. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 171/2023 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 28. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 184/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Svíþjóðar er staðfest.


 • 28. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 186/2023 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 28. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 188/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 28. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 187/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 28. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 185/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um útgáfu vegabréfsáritunar er staðfest.


 • 28. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 181/2023 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um vegabréfsáritun til Íslands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 42/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Kröfu um stöðvun samningsgerðar hafnað.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 41/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Kröfu um stöðvun samningsgerðar hafnað.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 29/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Niðurfelling útboðs. Lögvarðir hagsmunir. Skaðabótaskylda. Málskostnaður.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 33/2022. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Reglugerð nr. 340/2017. Valforsendur. Afturköllun á vali á tilboði. • 27. mars 2023 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 178/2023 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 97/2022-Álit

  Lögmæti eignaskiptayfirlýsingar. Sameign/séreign.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 96/2022-Úrskurður

  Bótakrafa leigusala.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 80/2022-Úrskurður

  Tryggingarfé. Riftun leigjanda.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr.. 109/2022-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingu leigjanda vegna ástands hins leigða við lok leigutíma.


 • 27. mars 2023 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 100/2022-Álit

  Sameiginleg bílastæði: Kostnaðarskipting. Jafnskiptur kostnaður.

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum