Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 201-400 af 14997 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 979/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  A kærði afgreiðslu Herjólfs ohf. á beiðni um upplýsingar um gjaldskrá Herjólfs ohf. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi Herjólf ohf. hafa svarað kæranda með fullnægjandi hætti og vísað kæranda á hvar umbeðnar upplýsingar væri að finna. Kærunni var því vísað frá nefndinni.


 • 978/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Deilt var um afgreiðslu Lindarhvols ehf. á beiðni um aðgang að fjórum fundargerðum félagsins þar sem málefni Klakka ehf. höfðu verið til umfjöllunar. Við meðferð málsins hjá úrskurðarnefndinni veitti Lindarhvoll ehf. kæranda aðgang að útdrætti úr sex fundargerðum. Úrskurðarnefndin fékk ekki séð að Lindarhvoll ehf. hefði tekið afstöðu til þess hvort veita ætti kæranda aðgang að fundargerðunum í heild sinni. Var þeim þætti kærunnar því vísað frá úrskurðarnefndinni. Kæran laut einnig að synjun Lindarhvols ehf. á að afhenda kæranda greinargerð setts ríkisendurskoðanda um starfsemi Lindarhvols ehf. Úrskurðarnefnin áréttaði fyrri niðurstöðu sína þess efnis að greinargerðin væri undirorðin sérstakri þagnarskyldu. Var synjun Lindarhvols ehf. á að afhenda greinargerðina því staðfest.


 • 977/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Beiðni kæranda um endurupptöku úrskurðar nr. 935/2020 var hafnað. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi skilyrði 24. gr. stjórnsýslulaga um endurupptöku ekki uppfyllt og að ekki væru rökstuddar vísbendingar um að á úrskurðinum væru verulegir annmarkar að lögum.


 • 976/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Deilt var um afgreiðslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins á beiðni kæranda, blaðamanns, um aðgang að 40 fundargerðum Lindarhvols ehf. án útstrikana. Úrskurðarnefndin taldi ótvírætt að þær upplýsingar sem afmáðar voru hafi ýmist að geyma upplýsingar um svo mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni þeirra einstaklinga og lögaðila sem um var fjallað að heimilt væri að afmá þær á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Þá taldi nefndin hluta upplýsinganna bera með sér að þær félli undir þagnarskylduákvæði 2. mgr. 58. gr. laga nr. 161/2002. Ákvörðun ráðuneytisins var því staðfest.


 • 975/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Kærandi kærði afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á nokkrum fjölda beiðna um aðgang að upplýsingum. Kærurnar lutu að því að beiðnunum hefði ekki verið svarað að liðnum 7-22 dögum frá dagsetningu þeirra og leit úrskurðarnefndin svo á að um væri að ræða kærur vegna óhóflegra tafa á meðferð þeirra, sbr. 17. gr. upplýsingalaga og 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga. Með hliðsjón af mati á efni beiðnanna og fjölda beiðna sem kærandi hefur beint til sveitarfélagsins komst úrskurðarnefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri um óhóflega töf á meðferð beiðnanna að ræða. Var kærunum því vísað frá úrskurðarnefndinni í einu lagi.


 • 974/2021. Úrskurður frá 22. febrúar 2021.

  Kærandi kærði afgreiðslu Herjólfs ohf. á nokkrum fjölda beiðna um aðgang að upplýsingum. Kærurnar lutu að því að beiðnunum hefði ekki verið svarað að liðnum 7-22 dögum frá dagsetningu þeirra og leit úrskurðarnefndin svo á að um væri að ræða kærur vegna óhóflegra tafa á meðferð þeirra, sbr. 17. gr. upplýsingalaga og 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga. Með hliðsjón af mati á efni beiðnanna og fjölda beiðna sem kærandi hefur beint til félagsins komst úrskurðarnefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri um óhóflega töf á meðferð beiðnanna að ræða. Var kærunum því vísað frá úrskurðarnefndinni í einu lagi.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 121/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 124/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarskírteini fyrir aðstandendur EES- og EFTA-borgara er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 120/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barna hennar um dvalarleyfi eru staðfestar.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 328/2020 - Úrskurður

  Frestun réttaráhrifa. Samþykkt beiðni Tryggingastofnunar um frestun réttaráhrifa úrskurðar í máli nr. 328/2020. Úrskurður hefur í för með sér verulegar breytingar á fyrri framkvæmd Tryggingastofnunar ríkisins.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 213/2020 - Úrskurður

  Frestun réttaráhrifa. Samþykkt beiðni Tryggingastofnunar um frestun réttaráhrifa úrskurðar í máli nr. 213/2020. Úrskurður hefur í för með sér verulegar breytingar á fyrri framkvæmd Tryggingastofnunar ríkisins.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 123/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum tveggja ára endurkomubann er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 122/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið, sbr. 78. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 128/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum fimm ára endurkomubann er staðfest.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 672/2020 - Úrskurður

  Heimilisuppbót. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að stöðva greiðslu heimilisuppbótar afturvirkt. Skilyrði um að vera einhleypur samkvæmt 8. gr. laga nr. 99/2007 var ekki lengur uppfyllt.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 667/2020 - Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma greiðslu ellilífeyris. Kærandi fékk greiddar bætur tvö ár aftur í tímann frá umsókn í samræmi við 4. mgr. 53. gr. laga um almannatryggingar.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 673/2020 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Tryggingastofnun ber lögbundna skyldu til að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur sé þess farið á leit við stofnunina í þeim tilvikum þar sem lögformleg meðlagsákvörðun liggur fyrir, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.


 • 17. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 126/2021 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barna hennar um dvalarleyfi eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda og barna hennar til meðferðar á ný.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 576/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja umsókn kæranda um niðurfellingu á endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra bóta. Ekki fallist á að tilefni sé til niðurfellingar endurgreiðslukröfunnar á grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009.


 • 17. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 553/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja umsókn kæranda um niðurfellingu á endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra bóta. Ekki fallist á að tilefni sé til niðurfellingar endurgreiðslukröfunnar á grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009.


 • 11. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 110/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 11. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 109/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 11. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 112/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls hennar fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 643/2020 - Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var misræmi í gögnum málsins varðandi mat á líkamlegri færni kæranda.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 629/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 609/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er starfsendurhæfing ekki raunhæf.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 518/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 641/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er endurhæfing fullreynd að svo stöddu.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 627/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var misræmi í gögnum málsins varðandi mat á líkamlegri og andlegri færni kæranda.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 606/2020 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um uppbót/styrk til bifreiðakaupa. Skilyrði um hreyfihömlun samkvæmt 10. gr. laga nr. 99/2007 ekki uppfyllt.


 • 10. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 603/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 10. mars 2021 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 4/2021, úrskurður 8. mars 2021

  Vegagerðin gegn Brimgörðum ehf.


 • 8/2020 A gegn Háskóla Íslands

  Mál þetta hófst með kæru A, dags. 30. nóvember 2020 (hér eftir „kærandi“), þar sem kærð er ákvörðun kærunefndar í málefnum nemenda við Háskóla Íslands í málinu nr. 2020/3 og sú krafa gerð að úrskurðurinn verði endurskoðaður og að ályktun hans um að „kennsluáætlun sé óheppilega orðuð“ sé fylgt eftir og viðeigandi ráðstafanir gerðar.


 • 08. mars 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 129/2020 -Álit

  Samþykki fyrir uppsetningu svala.


 • 08. mars 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 128/2020 - Álit

  Aðgengi að salerni í sameign. Persónulegir munir í sameign. Hleðsla rafbíls.


 • 08. mars 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 106/2020 - Álit

  Kostnaður vegna sorphirðu og snjómoksturs.


 • 08. mars 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 46/2020

  Frístundahús. Innlausnarverð.


 • 05. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 53/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Valdsvið kærunefndar. Reglugerð nr. 340/2017.


 • 05. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 4/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Hæfisskilyrði. Útboðsgögn. Kröfu um afléttingu stöðvunar samningsgerðar hafnað.


 • 05. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 6/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Gildissvið laga um opinber innkaup. Sala fasteignar. Kröfu um stöðvun söluferlis hafnað.


 • 05. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 54/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Örútboð. Útboð fellt niður. Lögvarðir hagsmunir. Skaðabótaskyldu hafnað. Málskostnaður.


 • 05. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 46/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Val tilboðs. Frávísun. Málskostnaður.


 • 05. mars 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 41/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Útboðsgögn. Tæknilegt hæfi. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 98/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 71/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 103/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 92/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 70/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 95/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Noregs er staðfest.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 90/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 89/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 04. mars 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 69/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ítalíu er staðfest.


 • 03. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 630/2020 - Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannréttingum.


 • 03. mars 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 602/2020 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 8% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss.


 • 03. mars 2021 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 21/2020 - Úrskurður

  Uppsögn á meðgöngu. Laun á uppsagnarfresti. Frávísun á kröfu. Ekki fallist á brot.


 • 02. mars 2021 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 2/2008, úrskurður 12. janúar 2021

  Vegagerðin gegn Eyvindartungu ehf.


 • 01. mars 2021 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 11/2020

  Sörlagata [], Akureyri


 • 27. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 560/2020 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 9% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 14%.


 • 26. febrúar 2021 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um stöðvun á dreifingu vöru

  Stöðvun dreifingar á matvælum, aukefni matvæla, miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda.


 • 25. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 85/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls hans fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 25. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 81/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest. • 973/2021. Úrskurður frá 5. febrúar 2021.

  Í málinu var deilt um þá ákvörðun prófnefndar um próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður um að synja beiðni kæranda um aðgang að fyrirliggjandi eldri prófum sem lögð voru fyrir árin 2014 – 2020. Þrátt fyrir að ekki væri víst að öll prófin yrðu notuð í öllum prófum framvegis taldi úrskurðarnefndin ljóst að þau væru lögð fyrir með svo reglubundnum hætti að hætta væri á að þau yrðu þýðingarlaus ef þau yrðu afhent, sbr. 5. tölul. 10. gr. upplýsingalaga.


 • 972/2021. Úrskurður frá 5. febrúar 2021.

  Deilt var um afgreiðslu ÁTVR á beiðni kæranda um aðgang að upplýsingum um lítrasölu vöru á nánar tilgreindu tímabili. Úrskurðarnefndin leit til þess að kæranda hefði verið leiðbeint um hvernig unnt væri að kalla fram umræddar upplýsingar á vefsvæði stofnunarinnar. Eins og málið var vaxið taldi úrskurðarnefndin ekki ástæðu til að gera athugasemd við afgreiðslu ÁTVR á beiðni kæranda. Var það því niðurstaða úrskurðarnefndar um upplýsingamál að vísa kærunni frá nefndinni.


 • 971/2021. Úrskurður frá 5. febrúar 2021.

  A kærði synjun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins á beiðni um aðgang annars vegar að upplýsingum varðandi stærstu framleiðendur svínakjöts á Íslandi og hins vegar stærstu innflytjendur svínakjöts á Íslandi. Úrskurðarnefndin féllst ekki á það með ráðuneytinu að upplýsingar um þrjá stærstu framleiðendur svínakjöts á Íslandi hefðu að geyma upplýsingar um mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækis í skilningi 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin taldi hins vegar ekki forsendur til að draga þá staðhæfingu ráðuneytisins i efa að gögn varðandi stærstu innflytjendur svínakjöts væru ekki fyrirliggjandi í ráðuneytinu og var kærunni því vísað frá hvað þennan þátt hennar varðaði.


 • 970/2021. Úrskurður frá 5. febrúar 2021.

  Í málinu var deilt um rétt kæranda til aðgangs að gögnum og upplýsingum hjá Garðabæ. Úrskurðarnefndin taldi ekki forsendur til að draga í efa fullyrðingu sveitarfélagsins þess efnis að kæranda hefði þegar verið afhent umbeðin sendibréf. Þá taldi úrskurðarnefndin sig ekki heldur hafa forsendur til að draga í efa þá staðhæfingu sveitarfélagsins að önnur gögn sem kæran laut að væru ekki fyrirliggjandi hjá sveitarfélaginu. Kærunni var því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 969/2021. Úrskurður frá 5. febrúar 2021.

  A, blaðamaður, kærði synjun Borgarskjalasafns á beiðni hans um aðgang að upplýsingum um málefni vistheimilisins Arnarholts sem byggði á því að um viðkvæmt starfsmannamál væri að ræða sem ekki væri heimilt að veita aðgang að, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga nr. 77/2014. Úrskurðarnefndin taldi Borgarskjalasafn ekki hafa lagt sjálfstætt mat á umbeðin gögn með hliðsjón af sjónarmiðum 1. mgr. 26. gr. laga nr. 77/2014, sbr. 9. gr. upplýsingalaga, sem rakin eru hér að framan. Þá tók nefndin fram að ekki yrði séð að Borgarskjalasafn hefði leitað samþykkis þess aðila sem um væri fjallað í gögnunum. Úrskurðarnefndin taldi beiðni kæranda því ekki hafa hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni væri fært að endurskoða og lagði því fyrir Borgarskjalasafn að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 458/2020 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um styrk til bifreiðakaupa. Skilyrði 3. tölul. 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 170/2009 um verulega hreyfihömlun ekki uppfyllt.


 • 24. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 47/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Bindandi samningur. Tæknilegt hæfi. Fjárhagslegt hæfi. Byggt á getu annarra. Viðbótargögn. Skaðabótaskyldu hafnað.


 • 24. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 43/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Bindandi samningur. Afturköllun. Gildistími tilboðs. Skaðabótakröfu hafnað.


 • 24. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 42/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Bindandi samningur. Afturköllun valákvörðunar. Gildistími tilboðs. Skaðabótakröfu hafnað.


 • 24. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 2/2021. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Fjárhagslegt hæfi. Tæknilegt hæfi. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 25/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Ingaló (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 24/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Sanný (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 22/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Lucas (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 21/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Amía (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 20/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Bertmarí (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 19/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Róma (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 18/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Hrafnrún (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 380/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma greiðslna örorkulífeyris til kæranda. Það var mat úrskurðarnefndarinnar að endurhæfing hafi ekki verið fullreynd fyrr en örorkumat kæranda tók gildi þann 1. júlí 2020, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 17/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Estíva (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 16/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Soren (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 15/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Gulla (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 14/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Kuggi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 13/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Fallist er á föðurkenninguna Kristófersson.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 12/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Theo (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritmynd nafnanna Teó (kk.) og Theó (kk.)


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 11/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Venedía (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 9/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Sólarr (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 6/2021 Úrskurður 24. febrúar 2021

  Beiðni um eiginnafnið Kaos er samþykkt og skal nafnið fært á lista yfir kynhlutlaus nöfn í mannanafnaskrá.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 597/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 571/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 555/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 413/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var misræmi í gögnum málsins varðandi mat á andlega færni kæranda.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 618/2020 - Úrskurður

  Hjálpartæki. Felld úr gildi synjun Sjúkratrygginga Íslands um styrk til kaupa á snúningslaki. Fallist á að skilyrði fyrir styrk til kaupa á öðru snúningslaki séu uppfyllt.


 • 24. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 605/2020 - Úrskurður

  Hjálpartæki. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um styrk til kaupa á ferðalyftara


 • 23. febrúar 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um afturköllun endurvigtunarleyfis

  Endurvigtunarleyfi. Afturköllun. Meðalhóf. Ítrekunaráhrif.


 • 18. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 67/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 18. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 614/2020 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um fjárhagsaðstoð. Kærandi átti fjármuni á bankabók. Athugasemd gerð við að rökstuðningur hafi ekki verið veittur innan lögbundins frests.


 • 18. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 613/2020 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um félagslegt leiguhúsnæði. Skilyrði e-liðar 4. gr. reglna sveitarfélagsins um félagslegt leiguhúsnæði ekki uppfyllt.


 • 18. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 432/2020 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Málshraði. Afgreiðsla Seltjarnarnesbæjar var ekki í samræmi við málshraðareglu 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.


 • 968/2021. Úrskurður frá 22. janúar 2021.

  A kærði afgreiðslu barnaverndar Kópavogs á beiðni hans um aðgang að forsjárhæfnismati sem barnsmóðir hans gekkst undir. Úrskurðarnefndin taldi umrædd gögn hluta af barnaverndarmáli í skilningi 45. gr. barnaverndarlaga og tók fram að sérstökum aðila, úrskurðarnefnd velferðarmála væri falið að fjalla um ágreining í tengslum við slík mál, þ. á m. vegna aðgangs að gögnum. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 967/2021. Úrskurður frá 22. janúar 2021.

  Deilt var um þá ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins að synja beiðni kæranda um aðgang að greinargerð setts ríkisendurskoðanda um starfsemi Lindarhvols ehf. Ákvörðun ráðuneytisins var byggð á ákvæði 3. mgr. 15. gr., sbr. 14. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Úrskurðarnefnd taldi ákvæðið fela í sér sérstaka þagnarskyldureglu sem takmarkaði upplýsingarétt almennings, sbr. 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Nefndin féllst á það með ráðuneytinu að greinargerðin hefði verið send ráðuneytinu á grundvelli lagaskyldu og að hún væri í drögum og athugun málsins væri ekki lokið. Væri greinargerðin því undirorpin sérstakri þagnarskyldu, sbr. 3. mgr. 15. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Var synjun ráðuneytisins því staðfest.


 • 966/2021. Úrskurður frá 22. janúar 2021.

  A kærði synjun Seðlabanka Íslands á beiðni um aðgang að gögnum í tengslum við sátt Fjármálaeftirlitsins og Arion banka hf. sem tengdust fjárfestingarferli Frjálsa Lífeyrissjóðsins í United Silicon hf. Úrskurðarnefndin taldi hafið yfir vafa að umbeðnar upplýsingar hefðu ýmist að geyma upplýsingar um hagi viðskiptamanna Seðlabanka Íslands í skilningi 1. mgr. 41. gr. laga um Seðlabanka Íslands nr. 92/2019 Íslands, eða viðskipta- eða einkamálefni viðskiptamanna fjármálafyrirtækis, sbr. 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Var því ekki hjá því komist að staðfesta ákvörðun bankans.


 • 965/2021. Úrskurður frá 22. janúar 2021.

  Stúdentaráð Háskóla Íslands kærði afgreiðslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins á beiðni kæranda um aðgang að niðurstöðum könnunar um atvinnumál stúdenta. Úrskurðarnefndin taldi ekki unnt að leggja annað til grundvallar en að ráðuneytið hefði afhent kæranda umbeðin gögn. Þá tók nefndin fram að það félli utan við úrskurðarvald nefndarinnar að fjalla um ákvörðun ráðuneytisins að birta ekki niðurstöður könnunarinnar opinberlega að eigin frumkvæði. Að mati úrskurðarnefndarinnar lá því ekki fyrir kæranleg ákvörðun til úrskurðarnefndarinnar. Var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 18. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 49/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli c-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Finnlands er staðfest.


 • 17. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 78/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum þriggja ára endurkomubann er staðfest.


 • 17. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 73/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum tveggja ára endurkomubann er staðfest.


 • 17. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 65/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum tveggja ára endurkomubann er staðfest.


 • 17. febrúar 2021 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður heilbrigðisráðuneytis nr. 2/2021 - Synjun embættis landlæknis um sérfræðileyfi í samfélagstannlækningum

  Með bréfi, dags. 23. febrúar 2020, kærði A tannlæknir, hér eftir nefndur kærandi, synjun embættis landlæknis, dags. 18. febrúar 2020, um sérfræðileyfi á sviði samfélagstannlækninga. Í kæru er þess krafist að umsókn verði endurskoðuð.


 • 17. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 61/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um ótímabundið dvalarleyfi er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 17. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 62/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið, sbr. 78. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 620/2020 - Úrskurður

  Formannmarki. Kæru vísað frá þar sem að ekki er til staðar ágreiningur á milli kæranda og Tryggingastofnunar ríkisins um nein af þeim ágreiningsefnum sem tilgreind eru í 13. gr. laga um almannatryggingar.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 566/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um endurkröfu ellilífeyrisgreiðslna sem greiddar voru 1. október 2020. Skilyrði fyrir greiðslum voru ekki uppfyllt þar sem greiðsluþegi var látinn.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 513/2020 - Úrskurður

  Viðbót við örorkustyrk. Staðfest ákvörðun um að synja kæranda um greiðslu viðbótar við örorkustyrk á þeim grundvelli hún uppfyllti ekki skilyrði 3. mgr. 19. gr. laga um almannatryggingar þar sem að hún nyti ekki greiðslna örorkustyrks sökum tekna.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 557/2020 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Tryggingastofnun ber lögbundna skyldu til að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur sé þess farið á leit við stofnunina í þeim tilvikum þar sem lögformleg meðlagsákvörðun liggur fyrir, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 552/2020 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Tryggingastofnun ber lögbundna skyldu til að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur sé þess farið á leit við stofnunina í þeim tilvikum þar sem lögformleg meðlagsákvörðun liggur fyrir, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar. Ekki fallist á að um brot á 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 væri að ræða.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 499/2020 - Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsföður kæranda. Tryggingastofnun ber lögbundna skyldu til að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur sé þess farið á leit við stofnunina í þeim tilvikum þar sem lögformleg meðlagsákvörðun liggur fyrir, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 071/2021 - Úrskurður

  Formannmarki. Kæru vísað frá þar sem ágreiningsefnið á ekki undir úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 16. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 645/2020 - Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um frekari endurgreiðslu á erlendum sjúkrakostnaði. Málinu vísað aftur til stofnunarinnar og lagt fyrir hana að greiða erlendan sjúkrakostnað kæranda frá B, að öðrum skilyrðum uppfylltum.


 • 15. febrúar 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Fiskistofu um afturköllun endurvigtunarleyfis

  Endurvigtunarleyfi. Afturköllun.


 • 15. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 126/2020 - Álit

  Ákvörðunartaka: Rafmagnstengill í bílakjallara.


 • 15. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 125/2020 - Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur: Tryggingarfé.


 • 15. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 123/2020 - Álit

  Tvíbýli. Breytt útlit glugga.


 • 15. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 115/2020 - Úrskurður

  Frístundahús. Frávísun.


 • 15. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 87/2020 - Álit

  Ákvörðunartaka. Kostnaðarþátttaka. Gluggaskipti. Vanhæfi formanns húsfélags.


 • 15. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 45/2020 - Úrskurður

  Frístundahús. Innlausnarverð.


 • 964/2020. Úrskurður frá 17. desember 2020.

  Kærð var afgreiðsla Garðabæjar á beiðni kæranda um að fá afhent öll gögn frá forstöðumanni fræðslu- og menningarsviðs sveitarfélagsins og varða kæranda, eiginkonu hans og dætur á tilteknu tímabili. Úrskurðarnefndin fékk hvorki ráðið af ákvörðun sveitarfélagsins né gögnum málsins að að lagt hafi verið mat á beiðni kæranda á grundvelli upplýsingalaga eða eftir atvikum annarra laga. Úrskurðarnefndin taldi beiðni kæranda því ekki hafa hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni er fært að endurskoða og lagði því fyrir vseitarfélagið að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 963/2020. Úrskurður frá 17. desember 2020.

  Kærð var afgreiðsla Herjólfs ohf. á beiðni kæranda um upplýsingar um heildarlaun framkvæmdarstjóra félagsins og upplýsingar um samanburð á launum framkvæmdarstjóra og framkvæmdarstjóra annarra tilgreindra fyrirtækja. Úrskurðarnefndin vísaði til þess að samkvæmt 4. mgr. 7. gr. upplýsingalaga bæri að veita upplýsingar um launakjör æðstu stjórnenda og upplýsingar um menntun þeirra. Synjun félagsins var því felld úr gildi og lagt fyrir Herjólf að veita umbeðnar upplýsingar. Að öðru leyti var kæru kæranda vísað frá.


 • 962/2020. Úrskurður frá 17. desember 2020.

  Úrskurðarnefnd um upplýsingamál vísaði frá kæru kæranda sem laut að því hvort Vestmannaeyjabæ væri skylt að veita aðgang að tölvu og prentara til að nálgast skjöl og upplýsingar á vefsíðu sveitarfélagsins þar sem ágreiningsefnið félli utan við úrskurðarvald úrskurðarnefndarinnar.


 • 961/2020. Úrskurður frá 17. desember 2020.

  Kærð var synjun mennta- og menningarmálaráðuneytisins á beiðni A, fréttamanns, um aðgang að greinargerð starfshóps um varðveislu handrita á Íslandi. Úrskurðarnefndin taldi ljóst, m.a. af fyrirsögn greinargerðarinnar og innihald hennar, að hún hafi verið tekið saman fyrir fund ríkisstjórnar og því undanþegin upplýsingarétti almennings með vísan til 1. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Synjun ráðuneytisins á afhendingu greinargerðarinnar var því staðfest.


 • 960/2020. Úrskurður frá 17. desember 2020

  Kærð var synjun Hjúkrunarheimilisins Skjóls á beiðni kæranda, blaðamanns, á beiðni hans um aðgang að atvikaskrá heimilisins og upplýsingum um tiltekna starfsmenn. Úrskurðarnefndin taldi ljóst að atvikaskráin hefði að geyma upplýsingar sem teldust sjúkrarskrárupplýsingar. Um aðgang sjúklings og aðstandenda til sjúkraskrár færi samkvæmt lögum um sjúkraskrár. Um aðgang annarra að slíkum upplýsingum færi hins vegar samkvæmt almennum ákvæðum upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin tók fram að ekki yrði séð að lagt hefði verið mat á beiðni kæranda á grundvelli upplýsingalaga og taldi beiðni kæranda því ekki hafa hlotið þá efnislegu meðferð á lægra stjórnsýslustigi sem nefndinni er fært að endurskoða og lagði því fyrir Hjúkrunarheimilið að taka málið til nýrrar meðferðar. Þá taldi úrskurðarnefndin lagaskilyrði bresta til þess að fjalla um beiðni kæranda um upplýsingar um tiltekna starfsmenn, m.a. um launakjör þeirra.


 • 12. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 528/2020 - Úrskurður

  Felldur úr gildi úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kynföður við dóttur hans


 • 12. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 608//2020 - Úrskurður

  Felldur úr gildi úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni föðurömmu


 • 11. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 671/2020 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki talið afsakanlegt að kæra barst ekki fyrr né að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 11. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 540/2020 - Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur. Ekki lá fyrir staðfesting þess efnis að kærandi hafi ekki verið virkur í atvinnuleit í skilningi 14. gr. laga nr. 54/2006.


 • 11. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 537/2020 - Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu atvinnuleysisbóta aftur í tímann.


 • 11. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 59/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest.


 • 11. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 509/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um greiðslur atvinnuleysisbóta og að innheimta ofgreiddar bætur. Kærandi hafði ekki heimild til að ráða sig til vinnu hér á landi án takmarkana.


 • 11. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 462/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 11. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 452/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 11. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 56/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls hans fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 11. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 54/2021 Úrskurður

  Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kærendum og börnum þeirra dvalarleyfi á grundvelli 2. mgr. 74. gr. laga um útlendinga. Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kærenda og barna þeirra varðandi umsóknir um alþjóðlega vernd eru staðfestar.


 • 6/2020 A gegn Háskóla Íslands

  Mál þetta hófst með kæru A, dags. 30. september 2020, sem barst áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema þann 8. október s.á. Kærð er ákvörðun deildarforseta Stjórnmálafræðideildar HÍ að gefa kæranda núll í einkunn í námskeiðinu ASK201F “The Role and Policymaking of International Institutions” og þeirri ákvörðun forseta Félagsvísindasviðs HÍ að áminna kæranda.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 384/2020 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 9% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 5%.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 587/2020 - Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratryggingar Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Úrskurðarnefnd velferðarmála taldi að krafa kæranda um bætur samkvæmt lögum um sjúklingatrygginga hafi verið sett fram innan þess fjögurra ára fyrningarfrests sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr. laganna.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 554/2020 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Ekki talið að bótaskylda væri fyrir hendi á grundvelli 1. tölul. 2. gr. laga um sjúklingatryggingu vegna meðferðar kæranda.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 492/2020 - Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um bætur úr sjúklingatryggingu. Varanlegur miski kæranda metinn 8 stig.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 600/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Rétt sé að láta reyna frekar á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 548/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Rétt sé að láta reyna á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 577/2020 - Úrskurður

  Hjálpartæki. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um styrk til kaupa á þríhjóli.


 • 09. febrúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 574/2020 - Úrskurður

  Hjálpartæki. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um styrk til kaupa á loftföstu lyftukerfi.


 • 05. febrúar 2021 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Staðfesting ákvörðunar Matvælastofnunar um stöðvun innflutnings notaðrar dráttavélar.

  Matvælastofnun, stöðvun innflutnings notaðrar dráttavélar, lög nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  nr. 32/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 26/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 20/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 28/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 27/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Ungverjalands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 50/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Örútboð. Rammasamningur. Bindandi samningur. Álit á skaðabótaskyldu.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 32/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 51/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 25/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Lögvarðir hagsmunir. Jafnræði. Tæknilýsingar. Valforsendur. Útboð ógilt. Álit á skaðabótaskyldu.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 52/2020. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Aðkoma fyrirtækis að undirbúningi innkaupa. Jafnræði. Stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 35/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og senda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 35/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Auglýsing á EES svæðinu. Álit á skaðabótaskyldu. • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 30/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 55/2020. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Stöðvun samningsgerðar. Auglýsing á EES-svæðinu. Tilboðsfrestur. Rammasamningur.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 31/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja um að taka umsókn kæranda um alþjóðlega vernd til efnismeðferðar á grundvelli a-liðar 1. mgr. 36. gr. laga um útlendinga og endursenda hann til Grikklands er staðfest.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 54/2020. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Örútboð. Stöðvun innkaupaferlis.


 • 04. febrúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 52/2021 Úrskurður

  Fallist er á beiðni kæranda um endurupptöku á máli hans. Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda til efnismeðferðar.


 • 02. febrúar 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Byggðastofnunar um að hafna beiðni um afhendingu matsblaðs vegna úthlutunar aflamarks.

  Afhending matsblaðs. Réttur aðila máls til aðgangs að gögnum. Aflaheimildir Byggðastofnunar. Úthlutun aflaheimilda. Mat stjórnvalda.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 127/2020 - Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingu leigjanda.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 122/2020 - Álit

  Kostnaðarskipting: Gjald vegna húsfélagsþjónustu.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 121/2020 - Úrskurður

  Leigusala heimilt að halda eftir hluta tryggingarfjár.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 120/2020 - Úrskurður

  Atvinnuhúsnæði. Riftun leigjanda. Lögmannskostnaður.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 119/2020 - Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur. Riftun leigjanda.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 117/2020 - Úrskurður

  Leigusala heimilt að ganga að hluta tryggingarfjár. Lögmannskostnaður.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 104/2020 - Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur. Riftun. Tryggingarfé.


 • 01. febrúar 2021 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 92/2020 - Úrskurður

  Ótímabundinn leigusamningur. Lok leigutíma. Tryggingarfé. Ofgreidd leiga.


 • 29. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 561/2020 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurðar barnaverndarnefndar um að hafa eftirlit með heimili barns í fjóra mánuði


 • 29. janúar 2021 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 48/2020. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Innkaup á sviði félagsþjónustu og annarrar sértækrar þjónustu. Forauglýsing. Málskotsheimild. Lögvarðir hagsmunir. Kærufrestur. Frávísun.


 • 28. janúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 40/2021 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku er samþykkt. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að veita kærendum og barni þeirra dvalarleyfi á grundvelli 74. gr. laga um útlendinga. Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kærenda og barns þeirra varðandi umsóknir þeirra um alþjóðlega vernd eru staðfestar.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 556/2020 - Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu atvinnuleysisbóta aftur í tímann.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 549/2020 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki talið afsakanlegt að kæra barst ekki fyrr né að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 491/2020 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar bætur. Kærandi hafði ekki heimild til að ráða sig til vinnu hér á landi án takmarkana.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 434/2020 - Úrskurður

  Launamaður. Almenn skilyrði. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur. Stofnuninni bar að leggja mat á stöðu kæranda á umsóknardegi óháð eldri beiðni um afhendingu gagna.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 426/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 425/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 402/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 374/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 28. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 368/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 27. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 486/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 27. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 483/2020 - Úrskurður

  Foreldragreiðslur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn kæranda um foreldragreiðslur. Ástand barns fellur ekki undir sjúkdóms- og fötlunarstig laga nr. 22/2006


 • 27. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 385/2020 - Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um synjun bóta úr sjúklingatryggingu. Ekki talið að bótaskylda væri fyrir hendi á grundvelli 1-4. tölul. 2. gr. og 19. gr. laga um sjúklingatryggingu.


 • 27. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 531/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var misræmi í gögnum málsins varðandi mat á líkamlegri færni kæranda.


 • 27. janúar 2021 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 529/2020 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 26. janúar 2021 / Matsnefnd eignarnámsbóta

  Matsmál nr. 17/2019, úrskurður 17. desember 2020

  Umhverfis- og auðlindaráðherra gegn Guðrúnu Maríu Valgeirsdóttur R3 ehf. Bryndísi Jónsdóttur Sigurði Jónasi Þorbergssyni Sigurði Baldurssyni Garðari Finnssyni Hilmari Finnsyni og Gísla Sverrisyni


 • 25. janúar 2021 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 45/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum ásamt því að brottvísa honum frá Íslandi og ákveða endurkomubann er staðfest.


 • 25. janúar 2021 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Fyrirhuguð ákvörðun Fiskistofu um sviptingu veiðileyfis.

  Ólögmætur sjávarafli. Svipting veiðileyfis. Kæruheimild Stjórnvaldsákvörðun. Frávísun.


 • 4/2020 A gegn Háskóla Íslands

  Mál þetta hófst með kæru A sem barst áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema með bréfi, dags. 2. júlí 2020 sem barst nefndinni 29. júlí s.á. Kærð er ákvörðun forseta B sviðs Háskóla Íslands („HÍ“) 8. júlí 2020 um að áminna kæranda fyrir að hafa nýtt utanaðkomandi aðstoð í prófi í EFN406G Lífræn efnafræði II.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira