Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 201-400 af 17025 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 06. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 70/2022 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um uppbót/styrk til bifreiðakaupa. Skilyrði um hreyfihömlun samkvæmt 10. gr. laga nr. 99/2007 ekki uppfyllt.


 • 06. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál 64/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Úrskurðarnefndin telur rétt að kærandi láti reyna á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur.


 • 06. apríl 2022 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar Matvælastofnunar um vörslusviptingu á tík á grundvelli 38. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra.

  Vörslusvipting, lög um velferð dýra 38. og 10. gr., málsmeðferðarreglur (meðalhóf og rannsóknarregla)


 • 06. apríl 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 8/2022

  Í málinu höfðu almenn samtök kvartað til embættis landlæknis vegna aðgerða sóttvarnalæknis í tengslum við bólusetningar barna. Embætti landlæknis tók kvörtunina ekki til meðferðar og kærðu samtökin þá málsmeðferð til ráðuneytisins. Í úrskurði ráðuneytisins var rakið hverjir gætu fengið kvörtun á grundvelli 12. gr. laga um landlækni og lýðheilsu til meðferðar hjá landlækni, en það væri að meginstefnu til bundið við sjúklinga og aðstandendur þeirra. Væri kvartandi annar en sjúklingur eða aðstandandi sjúklings þyrfti hann að hafa hagsmuna að gæta í máli til að kvörtun yrði tekin til meðferðar. Taldi ráðuneytið að ekki yrði séð að kærandi í málinu hefði lögvarinna eða sérstakra hagsmuna að gæta af því að fá álit landlæknis um þau atriði sem kvartað var undan. Þá var ekki talið að samtökin gætu átt kæruaðild í málinu. Var kærunni því vísað frá ráðuneytinu.


 • 06. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 698/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkumat. Úrskurðarnefndin telur rétt að kærandi láti reyna á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur.


 • 06. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 525/2021 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyri. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu endurhæfingarlífeyris. Endurhæfingaráætlun var ekki talin uppfylla skilyrði 7. gr. laga um félagslega aðstoð þar sem að hún var hvorki talin nægjanlega umfangsmikil né markviss.


 • 06. apríl 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 492/2021 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að ákvarða umönnun sonar kæranda samkvæmt 5. flokki, 0% greiðslur


 • 05. apríl 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 39/2022 Úrskurður 5. apríl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Eyvin (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 04. apríl 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 7/2022

  Í málinu hafði kærandi kvartað til embættis landlæknis vegna heilbrigðisþjónustu í kjölfar slyss sem hann hafði lent í árið 1978, þá 14 ára gamall, sem mun enn hafa andlegar og líkamlegar afleiðingar. Embætti landlæknis vísaði kvörtun kæranda frá á grundvelli 4. mgr. 12. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, þar sem atvik væru eldri en 10 ára og sérstakar ástæður mæltu ekki með því að kvörtunin yrði tekin til meðferðar. Í úrskurði ráðuneytisins var talið að litlar líkur væru á því að málið yrði upplýst með fullnægjandi hætti auk þess sem erfitt væri að meta hvort heilbrigðisþjónusta sem kæranda hefði verið veitt hefði samrýmst almennt viðurkenndum aðferðum þess tíma. Þá var það mat ráðuneytisins að málið hefði ekki almenna þýðingu fyrir eftirlitshlutverk embættis landlæknis. Féllst ráðuneytið á með embætti landlæknis að ekki væru fyrir hendi sérstakar ástæður sem mæltu með því að kvörtun kæranda yrði tekin til meðferðar og staðfesti málsmeðferð embættisins.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 146/2022 - Úrskurður

  Frávísun. Engin stjórnvaldsákvörðun.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 1/2022 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 658/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta vegna tekna kæranda. Tekjuáætlun ekki í samræmi við rauntekjur.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 694/2021 - Úrskurður

  Almenn skilyrði. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þegar kærandi hafði náð 70 ára aldri. Ekki fallist á að sú ákvörðun fæli í sér brot á jafnræði.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 693/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann mætti ekki í boðað viðtal hjá stofnuninni.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 692/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki sýnt fram á að kæranda hafi sannanlega verið boðið starf og hann hafnað því.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 686/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ákvörðun um að hafna starfi réttlætanleg vegna aldurs þar sem um var að ræða meira en fullt starf.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 660/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann mætti ekki á boðaðan hópfund. Lagt fyrir Vinnumálastofnun að greiða kæranda vexti í samræmi við 3. mgr. 35. gr. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar þar sem ekki var heimilt að halda eftir greiðslu til hans.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 20/2022 - Úrskurður

  Bótaréttur. Sjálfstætt starfandi. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um 78% bótahlutfall kæranda þar sem reiknað endurgjald var lægra en viðmiðunarfjárhæð Ríkisskattstjóra.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 15/2022 - Úrskurður

  Almenn skilyrði. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þar sem kærandi skilaði ekki umbeðnum gögnum.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 5/2022 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann hafnaði starfi.


 • 31. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 4/2022 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þar sem kærandi mætti ekki í boðað viðtal.


 • 30. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 622/2021 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 30. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 283/2021 - Úrskurður

  Slysatrygging. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur úr slysatryggingum almannatrygginga og vísað til nýrrar meðferðar Sjúkratrygginga Íslands.


 • 24. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 137/2022 Úrskurður

  Kröfu kæranda um endurupptöku er hafnað.


 • 24. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 10/2022 - Úrskurður

  Málefni fatlaðs fólks. Felld úr gildi synjun Akureyrarbæjar á umsókn kæranda um styrk vegna námskostnaðar. Kærandi hafði ekki fengið greiddan hámarksstyrk samkvæmt reglum sveitarfélagsins.


 • 24. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 73/2022 - Úrskurður

  Afskrift veðkröfu. Staðfest synjun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á umsókn kærenda um afskrift áhvílandi húsnæðisláns. Fasteignin hafði ekki eyðilagst af óviðráðanlegum orsökum, sbr. 2. mgr. 47. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál.


 • 23. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 144/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum endurkomubann til Íslands í fimm ár er staðfest.


 • 23. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 135/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að afturkalla dvalarleyfi á grundvelli 59. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi.


 • 23. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 133/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 58. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 23. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 127/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 4. mgr. 51. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 23. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 126/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 4. mgr. 51. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 23. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 134/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum endurkomubann til Íslands í 14 ár er staðfest. ​


 • 23. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 701/2021 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 23. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 681/2021 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 5% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 13%.


 • 23. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 680/2021 - Úrskurður

  Tannlækningar erlendis. Staðfest afgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands frá 2. desember 2021 á umsókn um þátttöku í kostnaði vegna tannlækninga erlendis.


 • 23. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 673/2021 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um greiðsluþátttöku í ferðakostnaði.


 • 23. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 666/2021 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 23. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 619/2021 - Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 5% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 18%.


 • 23. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 609/2021 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu. Málinu vísað til Sjúkratrygginga Íslands til nýrrar meðferðar.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 35/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Meinert (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 34/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Eyð (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 33/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Arntýr (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 32/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Hröfn (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 31/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Miðrik (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 30/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Isak (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði eiginnafnsins Ísaks.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 29/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Dillý (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 28/2022 Úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ayah (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 22. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 37/2022 úrskurður 22. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Alexsandra (kvk.) er hafnað.


 • 21. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 657/2021 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kæranda við dóttur sína.


 • 21. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 654/2021 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kæranda við son hennar.


 • 21. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 653/2021 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kæranda við börn hennar.


 • 18. mars 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 9/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 18. mars 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 10/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Tilboð. Valforsendur. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar aflétt.


 • 18. mars 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 48/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Verksamningur. Viðmiðunarfjárhæð. Valdsvið kærunefndar. Frávísun. • 18. mars 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 44/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Valforsendur. Óeðlilega lágt tilboð. • 18. mars 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 5/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Hæfisskilyrði. Útboðsgögn. Kröfu um afléttingu stöðvunar samningsgerðar hafnað.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 669/2021 - Úrskurður

  Almenn skilyrði. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur. Kærandi hafði ekki heimild til að ráða sig til vinnu hér á landi án takmarkana. Þeim þætti málsins er laut að ákvörðun stofnunarinnar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta var vísað frá þar sem skuld hafði verið felld niður.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 659/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra atvinnuleysisbóta vegna tekna kæranda. Tekjuáætlun ekki í samræmi við rauntekjur.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 635/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 632/2021 - Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Kærandi missti starf sitt af ástæðum sem hann bar sjálfur ábyrgð á.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 631/2022 - Úrskurður

  Afturvirkar greiðslur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja beiðni kæranda um greiðslu atvinnuleysisbóta aftur fyrir umsóknardag.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 578/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 562/2020 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 554/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 42/2022 - Úrskurður

  Frávísun. Úrskurðarnefnd velferðarmála var þegar búin að úrskurða um ágreiningsefni málsins.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 684/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki sýnt fram á að kæranda hafi sannanlega verið boðið starf og hann hafnað því.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 677/2021 - Úrskurður

  Desemberuppbót. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að kærandi ætti ekki rétt á greiðslu desemberuppbótar þar sem hún staðfesti ekki atvinnuleit á tímabilinu 20. nóvember til 3. desember 2021.


 • 17. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 676/2021 - Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 95/2022 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki var talið afsakanlegt að kæran barst ekki fyrr eða að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 667/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um endurreikning og uppgjör á tekjutengdum bótum ársins 2020.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 533/2021 - Úrskurður

  Örorkubætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að lækka mánaðarlegar greiðslur tekjutryggingar til kæranda. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar um að draga væntanlega ofgreiðslukröfu vegna ársins 2021 frá greiðslu ágústmánaðar 2021.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 668/2021 - Úrskurður

  Formannmarki. Kæru vísað frá þar sem að ekki liggur fyrir stjórnvaldsákvörðun í málinu.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 642/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun um endurreikning og uppgjör Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum ársins 2020.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 547/2021 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki var talið afsakanlegt að kæran barst ekki fyrr eða að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 125/2022 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem meira en ár leið frá því að kæranda var tilkynnt um kærða ákvörðun og þar til kæra barst nefndinni, sbr. 2. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga.


 • 16. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 96/2022 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki var talið afsakanlegt að kæran barst ekki fyrr eða að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 15. mars 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 116/2022 - Úrskurður

  Lækkun leigu á leigutíma. Krafa fyrri leigusala.


 • 15. mars 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 5/2022 - Álit

  Ákvörðun húsfundar: Kattahald.


 • 15. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 129/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 4. mgr. 51. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 15. mars 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 3/2022 - Úrskurður

  Riftun leigjanda. Tryggingarfé. Krafa um málskostnað.


 • 15. mars 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 2/2022 - ÁLIT

  Endurgreiðsla úr hússjóði.


 • 10. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 600/2021 - Úrskurður

  Málefni fatlaðra. Húsnæði. Málshraði. Afgreiðsla Reykjanesbæjar í máli kæranda var ekki í samræmi við málshraðareglu 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.


 • 10. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 63/2022 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest synjun Reykjavíkurborgar á umsókn kæranda um styrk til að greiða fyrir dvöl á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands. Skilyrði 27. gr. reglna sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð ekki uppfyllt.


 • 10. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 588/2021 - Úrskurður

  Stuðningsþjónusta. Felld úr gildi ákvörðun Dalvíkurbyggðar um að synja umsókn kæranda um stuðningsþjónustu. Ekki lagt mat á stuðningsþörf.


 • 10. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 123/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum er staðfest. Lagt er fyrir stofnunina að veita kæranda dvalarleyfi á grundvelli 2. mgr. 74. gr. laga um útlendinga.


 • 10. mars 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 124/2022 Úrskurður

  Beiðni kærenda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 09. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 74/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 09. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 432/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 09. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 67/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 09. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 60/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Skilyrði 75% örorku samkvæmt örorkustaðli ekki uppfyllt.


 • 08. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 593/2021 - Úrskurður

  Felldur úr gildi úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni.


 • 08. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 585/2021 - Úrskurður

  Felldur úr gildi úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni kæranda við son sinn.


 • 07. mars 2022 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 13/2021

  Oddsholt [], Grímsnes- og Grafningshreppi


 • 04. mars 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Úthlutun byggðakvóta til sveitarfélags.

  Byggðakvóti. Úthlutun byggðakvóta til sveitarfélaga. Kæruheimild. Stjórnvaldsákvörðun. Frávísun.


 • 04. mars 2022 / Úrskurðir um sjávarútveg og fiskeldi

  Ákvörðun Byggðastofnunar um að hafna umsókn um úthlutun aflamarks samkvæmt 10. gr. a laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða.

  Aflaheimildir Byggðastofnunar. Úthlutun aflaheimilda. Stjórnvaldsákvörðun. Mat stjórnvalda. Málsmeðferð.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 662/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann hafnaði starfi.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 661/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann hafnaði starfi.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 648/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta þar sem kærandi hafnaði starfi.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 640/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún mætti ekki á boðaðan fund hjá stofnuninni.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 633/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Kærandi tilkynnti forföll vegna boðaðs viðtals.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 595/2022 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 592/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 583/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 551/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 03. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 577/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt í tvo mánuði þar sem kærandi hafnaði starfi.


 • 02. mars 2022 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál 11 /2021 Úrskurður

  Ráðning í starf. Stjórnvald. Kyn. Aldur. Sönnunarregla. Ekki fallist á brot.


 • 02. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 685/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Að mati úrskurðarnefndar var misræmi í gögnum málsins varðandi mat á andlegri færni kæranda.


 • 02. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 2/2022 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Úrskurðarnefndin telur rétt að láta reyna á endurhæfingu áður en til örorkumats kemur.


 • 02. mars 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 628/2021 - Úrskurður

  Örorkumat, endurhæfingarlífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn kæranda um endurhæfingarlífeyri. Úrskurðarnefndin fellst á að skilyrði fyrir greiðslum endurhæfingarlífeyris séu uppfyllt og málinu heimvísað til ákvörðunar á tímalengd endurhæfingarlífeyris.


 • 1072/2022. Úrskurður frá 1. mars 2022

  Kærðar voru tafir á afgreiðslu sveitarfélagsins Rangárþings eystra á beiðni um gögn varðandi ráðningu í starf. Kærandi var meðal umsækjanda um starfið og átti því rétt til aðgangs að gögnum í málinu á grundvelli 15. gr. stjórnsýslulaga. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. upplýsingalaga gilda lögin ekki um aðgang að upplýsingum samkvæmt stjórnsýslulögum og var kæru af þeim sökum vísað frá nefndinni.


 • 1071/2022. Úrskurður frá 1. mars 2022

  Deilt var um rétt kæranda til aðgangs að gögnum hjá Reykjavíkurborg sem vörðuðu málefni látinnar sambýliskonu hans. Synjun Reykjavíkurborgar byggði á því að gögnin væru undanþegin upplýsingarétti á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga enda væri um að ræða gögn um einkamálefni látins einstaklings sem sanngjarnt og eðlilegt væri að leynt færu. Þá taldi borgin að hluti gagnanna væri vinnugögn í skilningi 8. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin leysti úr málinu á grundvelli 14. gr. upplýsingalaga, hún taldi hvorki að forsendur væru til þess að takmarka aðgang kæranda að gögnunum vegna einkahagsmuna konunnar né að gögnin gætu talist vinnugögn í raun og lagði fyrir Reykjavíkurborg að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 1070/2022. Úrskurður frá 1. mars 2022

  Nefnd um eftirlit með lögreglu synjaði beiðni blaðamanns um aðgang að ákvörðun nefndarinnar í máli sem varðaði starfshætti starfsmanna lögreglu í Ásmund­arsalarmálinu, og kvörtun til nefndarinnar vegna vinnubragða starfsfólks héraðssaksóknara í Samherja­mál­inu. Úrskurðarnefndin taldi kvörtunina tengjast sakamálarannsókn sem enn væri í gangi og væri hún þannig undanþegin gildissviði upplýsingalaga, sbr. 1. mgr. 4. gr. laganna. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að ákvörðun nefndar um eftirlit með lögreglu væri gagn sem tengdist málefnum starfsmanna í skilningi 1. mgr. 7. gr. upplýsingalaga. Þá taldi nefndin að þær upplýsingar sem fram kæmu í ákvörðuninni yrðu ekki heimfærðar undir þagnarskylduákvæði 7. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Loks væri í ákvörðuninni ekki að finna upplýsingar um einkahagsmuni viðkomandi starfsmanna sem óheimilt væri að veita aðgang að á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Var nefnd um eftirlit með lögreglu því gert að veita kæranda aðgang að ákvörðuninni í heild sinni.


 • 1069/2022. Úrskurður frá 1. mars 2022

  Deilt var um afgreiðslu Reykjavíkurborgar á beiðni kæranda um afrit af gögnum sem varða úthlutun lóða á Sjómannaskólareit. Kærandi hafði fengið afhent nokkuð af gögnum og Reykjavíkurborg fullyrti að engin frekari gögn væru fyrirliggjandi. Eins og atvikum málsins var háttað taldi úrskurðarnefndin ekki um að ræða synjun um aðgang að gögnum og var kærunni því vísað frá.


 • 1068/2022. Úrskurður frá 1. mars 2022

  Deilt var um ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytisins um að synja beiðni kæranda um aðgang svarbréfi Lindarhvols ehf. til setts ríkisendurskoðanda. Synjunin byggði á því að bréfið væri vinnugagn og þar með undanþegið upplýsingarétti á grundvelli 5. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Einnig að ráðuneytinu væri óheimilt að veita aðgang að því með vísan til 9. gr. upplýsingalaga. Þá vísaði ráðuneytið til þess að bréfið innihéldi að stórum hluta umfjöllun um sömu atriði og fram kæmu í bréfi setts ríkisendurskoðanda, sem úrskurðarnefndin hafi talið með úrskurði nr. 1004/2021 að væri undirorpið sérstakri þagnarskyldu á grundvelli 3. mgr. 15. gr. laga nr. 46/2016. Að mati úrskurðarnefndarinnar bar ráðuneytinu að veita kæranda aðgang að bréfinu fyrir utan upplýsingar í því sem vísuðu annaðhvort orðrétt eða svo til orðrétt til bréfs setts ríkisendurskoðanda.


 • 1067/2022. Úrskurður frá 1. mars 2022

  Kærð var afgreiðsla Garðabæjar á beiðni um tiltekin gögn sem kærandi taldi sig hafa staðreynt að lægju fyrir hjá sveitarfélaginu. Hins vegar lá ekki fyrir í málinu ákvörðun Garðabæjar að synja kæranda um aðgang að þessum gögnum. Kæruheimild til úrskurðarnefndarinnar er skv. 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga bundin við synjun á beiðni um aðgang að gögnum. Því vísaði nefndin málinu frá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 38/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Nieljohníus (kk.) er samþykkt.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 26/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Diddi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 24/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Karna (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 25/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Paradís (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 23/2022 Endurupptaka Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ýda (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá sem ritmynd nafnsins Ída (kvk.).


 • 01. mars 2022 / Kærunefnd jafnréttismála

  Mál nr. 17/2021- Úrskurður

  Beiting agaviðurlaga. Kynbundin mismunun. Ekki fallist á brot.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 22/2022 Endurupptaka Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Amarie (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 21/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Villiblóm er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 20/2022 Úrskurður 1. marsl 2022

  Beiðni um eiginnafnið Hildís (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 19/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Þórunnborg (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 18/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Mattheó (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 17/2022 Úrskurður 1. mars 2022

  Beiðni um eiginnafnið Ivan (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 01. mars 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 6/2022

  Ráðuneytið taldi að læknir, sem veitt hafði umsögn sem óháður sérfræðingur vegna meintra mistaka við veitingu heilbrigðisþjónustu, hefði verið vanhæfur til að veita umsögn í málinu, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Vísaði ráðuneytið til þess að læknirinn starfaði á sömu læknastofu og sá læknir, sem kvartað var undan í málinu, auk þess að vera stjórnarformaður stofunnar sem kynni að hafa fjárhagslegra hagsmuna að gæta af niðurstöðu embættis landlæknis. Var málsmeðferð embættis landlæknis í málinu því ómerkt og lagt fyrir embættið að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 28. febrúar 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 8/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Lögvarðir hagsmunir. Viðmiðunarfjárhæðir. Útboðsskylda. Hugbúnaðargerð. Valdsvið kærunefndar. Frávísun að hluta. Stjórnvaldssekt.


 • 28. febrúar 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 46/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Lögvarðir hagsmunir. Málskostnaður.


 • 28. febrúar 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 40/2021. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Val á tilboði. Tæknilegt hæfi. Hönnunarvernd.


 • 28. febrúar 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 4/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Valforsendur. Fjárhagslegt hæfi. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar.


 • 28. febrúar 2022 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 1/2022. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Stöðvunarkröfu hafnað. Valforsendur. • 1066/2022. Úrskurður frá 24. febrúar 2022

  Deilt var um afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á beiðni kæranda um aðgang að siðareglum fyrir kjörna fulltrúa hjá bænum, með undirritun fulltrúanna. Við málsmeðferðina kom í ljós að til voru siðareglur fyrir kjörna fulltrúa hjá bænum sem staðfestar höfðu verið af innanríkisráðuneytinu og voru þær afhentar kæranda. Af hálfu Vestmannaeyjabæjar kom fram að ekki lægju fyrir frekari gögn sem heyrðu undir gagnabeiðni kæranda. Að mati úrskurðarnefndarinnar var ekki um að ræða synjun beiðna um aðgang að fyrirliggjandi gögnum og var kærunum því vísað frá nefndinni.


 • 1065/2022. Úrskurður frá 24. febrúar 2022

  Í málinu var deilt um rétt blaðamanns til aðgangs að upplýsingum um hvort sjúklingar sem lágu inni á gjörgæsludeild Landspítala vegna Covid-19 hefðu verið bólusettir. Beiðninni var synjað á þeim grundvelli að hópurinn væri fámennur og upplýsingarnar vörðuðu þannig trúnaðarskyldu og persónuvernd. Úrskurðarnefndin féllst á að í þessu tilviki kynnu upplýsingarnar í raun að varða einkahagsmuni, sbr. 9. gr. upplýsingalaga. Var ákvörðun spítalans því staðfest.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 639/2021 - Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt í tvo mánuði þar sem kærandi sinnti ekki atvinnuviðtali.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 636/20210 - Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt í þrjá mánuði þar sem kærandi hafnaði atvinnuviðtali.


 • 1064/2022. Úrskurður frá 24. febrúar 2022

  Deilt var um afgreiðslu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins á beiðni um afrit af samningum sem stofnunin hafði gert við lögmannsstofur. Stofnunin afhenti kæranda einn verksamning en við meðferð málsins hjá nefndinni var að auki afhent afrit af gjaldskrá og viðskiptaskilmálum. Úrskurðarnefndin taldi mega ætla að ýmis samskipti lægju fyrir sem gætu falið í sér samkomulag um að veita tiltekna þjónustu, þ.e. samninga, og að ekki væri hægt að útiloka að slík gögn féllu undir upplýsingarétt almennings. Nefndin taldi stofnunina ekki hafa tekið rökstudda afstöðu til þessa og vísaði því málinu heim til nýrrar og lögmætrar meðferðar og afgreiðslu.


 • 1063/2022. Úrskurður frá 24. febrúar 2022

  Orkuveita Reykjavíkur synjaði beiðni um aðgang að gögnum sem vörðuðu reikningsskil félagsins. Félagið vísaði til 9. gr. upplýsingalaga synjuninni til stuðnings og taldi að ef gögnin yrðu gerð opinber gætu þau villt um fyrir fjárfestum og haft áhrif á verðmæti skuldabréfa. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál leysti úr málinu á grundvelli 4. tölul. 10. gr. en taldi upplýsingarnar ekki þess eðlis að félaginu væri heimilt að undanþiggja þær upplýsingarétti. Var félaginu gert að afhenda kæranda umbeðin gögn.


 • 24. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 111/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að afturkalla alþjóðlega vernd og dvalarleyfi kæranda hér á landi ásamt því að synja honum um dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða er felld úr gildi.


 • 1062/2022. Úrskurður frá 24. febrúar 2022

  Kærð var afgreiðsla Lindarhvols ehf. á beiðni um upplýsingar úr fundargerðum. Félagið hafði veitt kæranda aðgang að hluta fundargerðanna en strikað yfir hluta þess sem þar kom fram, á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga og 2. mgr. 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Úrskurðarnefndin taldi kæranda eiga rétt til aðgangs að tilteknum upplýsingum sem honum hafði verið synjað um og lagði fyrir Lindarhvol að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  626/2021-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður bótarétt í tvo mánuði þar sem kærandi hafnaði starfi.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 599/2021 - Úrskurður

  Biðtími. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki rannsakað nægjanlega hvort ástæður kæranda fyrir uppsögn hafi verið gildar. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 520/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Úrskurðarnefnd velferðarmála var þegar búin að úrskurða um ágreiningsefni málsins.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 89/2022 - Úrskurður

  Frávísun. Engin stjórnvaldsákvörðun


 • 24. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 106/2022 Úrskurður

  Beiðni kæranda um endurupptöku máls fyrir kærunefnd á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hafnað.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 678/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Kæru vísað frá þar sem ekki lá fyrir endanleg ákvörðun í máli kæranda.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 625/2021 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki talið afsakanlegt að kæra barst ekki fyrr né að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 616/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta. Ekki heimilt að skerða atvinnuleysisbætur vegna orlofs, orlofsuppbótar og desemberuppbótar í þeim mánuði sem sú greiðsla var innt af hendi. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 613/2021 - Úrskurður

  Frávísun. Kæru vísað frá þar sem ekki lá fyrir endanleg ákvörðun í máli kæranda.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 534/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta. Ekki heimilt að skerða atvinnuleysisbætur vegna orlofs og orlofsuppbótar í þeim mánuði sem sú greiðsla var innt af hendi. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 530/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta. Ekki heimilt að skerða atvinnuleysisbætur vegna orlofs, orlofsuppbótar og desemberuppbótar í þeim mánuði sem sú greiðsla var innt af hendi. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 24. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 521/2021 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta. Ekki heimilt að skerða atvinnuleysisbætur vegna orlofs og orlofsuppbótar í þeim mánuði sem sú greiðsla var innt af hendi. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 23. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 605/2021 - Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja beiðni um framlengingu samþykktar á greiðsluþátttöku í kostnaði vegna tannréttinga.


 • 23. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 564/2021 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um upphæð greiðsluþátttöku í svuntuaðgerð.


 • 23. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 345/2021 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 27/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 4. mgr. 51. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 101/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 78. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 105/2022 Úrskurður

  Kæru kæranda á ákvörðun Útlendingastofnunar er vísað frá kærunefnd útlendingamála.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 103/2021 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um að endurkomubann hans til Íslands verði fellt úr gildi er staðfest.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 100/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 65. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 102/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli 58. gr. laga um útlendinga er staðfest.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 44/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarskírteini fyrir útlending sem ekki er EES- eða EFTA-borgari á grundvelli hjúskapar með EES- eða EFTA-borgara, sbr. 90. gr. og 2. mgr. 92. gr. laga um útlendinga er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka mál kæranda til meðferðar á ný.


 • 23. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 104/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að brottvísa kæranda frá Íslandi og ákveða honum endurkomubann til Íslands í tíu ár er staðfest.


 • 22. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 611/2021 - Úrskurður

  Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 22. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 579/2021 - Úrskurður

  Staðfestur úrskurður barnaverndarnefndar um enga umgengni kæranda við börn hennar.


 • 1061/2022. Úrskurður frá 3. febrúar 2022

  Kærð var synjun Herjólfs ohf. á beiðni um afrit af ráðningarsamningi við framkvæmdastjóra félagsins og starfslýsingu hans. Úrskurðarnefndin rakti að skv. 7. gr. upplýsingalaga ætti almenningur að jafnaði ekki rétt á upplýsingum um málefni starfsmanna þeirra aðila sem heyra undir lögin. Í 7. gr. kæmu fram nokkrar undantekningar frá þeirri meginreglu en ráðningarsamningur og starfslýsing framkvæmdastjóra opinbers hlutafélags féllu ekki undir þær. Var synjun Herjólfs því staðfest.


 • 1060/2022. Úrskurður frá 3. febrúar 2022

  Deilt var um aðgang kæranda að tilkynningu Vatnajökulsþjóðgarðs til lögreglu vegna meints utanvegaaksturs í þjóðgarðinum. Málinu var vísað til úrskurðarnefndarinnar á grundvelli 3. mgr. 17. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. Í umsögn Vatnajökulsþjóðgarðs var byggt á því að tilkynningin væri undanþegin gildissviði upplýsingalaga á grundvelli 1. mgr. 4. gr. laganna. Úrskurðarnefndin taldi tilkynninguna ótvírætt vera hluta af rannsókn sakamáls. Aðgangur að henni yrði því ekki byggður á ákvæðum upplýsingalaga, sbr. 1. mgr. 4. gr. laganna. Synjun á beiðni um aðgang að henni verður þar af leiðandi ekki kærð til úrskurðarnefndarinnar, sbr. 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 1059/2022. Úrskurður frá 3. febrúar 2022

  Fjármála- og efnahagsráðuneytið synjaði beiðni kæranda um aðgang að samskiptum ráðuneytisins við forstjóra Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins vegna breytinga á launum vegna COVID-19 faraldursins. Beiðni kæranda var hafnað með vísan til 1. mgr. 7. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012. Fram kom að forstjóra ÁTVR hefðu ekki verið ákvörðuð viðbótarlaun, sbr. reglur um greiðslu viðbótarlauna forstöðumanna, nr. 491/2019. Úrskurðarnefndin taldi gögnin bera ótvírætt með sér að tilheyra máli þar sem tekin væri ákvörðun um rétt eða skyldu manna í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga og vörðuðu þar af leiðandi „starfssambandið að öðru leyti“ í skilningi 1. mgr. 7. gr. upplýsingalaga. Synjun ráðuneytisins var því staðfest.


 • 1058/2022. Úrskurður frá 3. febrúar 2022

  Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu synjaði kæranda um aðgang að dagbókarfærslu sem varð til vegna tilkynningar kæranda til lögreglunnar um að barn hans væri týnt. Lögreglan vísaði til þess að þegar aðili kæmi á lögreglustöð og tilkynnti um týndan einstakling skyldi lögregla hefja rannsókn máls, þótt ekki lægi fyrir grunur um refsiverða háttsemi, sbr. 52. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. Úrskurðarnefndin taldi dagbókarfærsluna tilheyra rannsóknargögnum sakamáls og yrði aðgangur að þeim því ekki byggður á ákvæðum upplýsingalaga, sbr. 1. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. Synjun á beiðni um aðgang að þeim verður þar af leiðandi ekki kærð til úrskurðarnefndarinnar, sbr. 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga. Kærunni var því vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 1057/2022. Úrskurður frá 3. febrúar 2022

  Deilt um afgreiðslu Garðabæjar á gagnabeiðnum kæranda en hann taldi sveitarfélagið ekki hafa yfirsýn og gæti því ekki sannað að öll umbeðin gögn hefðu verið afhent. Úrskurðarnefndin rakti að skv. 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga væri úrskurðarvald nefndarinnar afmarkað við að fjalla um réttmæti synjunar á beiðni um aðgang að fyrirliggjandi gögnum samkvæmt lögunum. Það væri ekki hlutverk úrskurðarnefndarinnar að hafa eftirlit með því hvort stjórnvöld hafi yfirsýn yfir afgreiðslu upplýsingabeiðna og afhendingu gagna, eða með hvaða hætti þau skrá upplýsingar um meðferð mála hjá sér. Kærunni var því vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 1056/2022. Úrskurður frá 3. febrúar 2022

  Deilt var um það hvort yfirmönnum hjúkrunarheimilisins Dyngju væri heimilt að takmarka upplýsingar til kæranda um það hverjir veittu honum þjónustu hverju sinni og krefjast þess að kærandi bæði þrisvar sinnum á sólarhring um upplýsingarnar. Úrskurðarnefndin tók fram að kæruheimild til nefndarinnar væri bundin við synjun á beiðni um aðgang að gögnum samkvæmt upplýsingalögum og synjun á beiðni um að afhenda gögn á því formi sem óskað er. Það væri ekki á valdsviði nefndarinnar að leggja mat á hvort viðvarandi upplýsingagjöf til einstaklings væri í samræmi við persónuverndarlöggjöf eða hvernig slíkri upplýsingagjöf skyldi hagað til framtíðar. Kærunni var því vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 16. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 37/2022 - Úrskurður

  Kærufrestur. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem hún barst að liðnum kærufresti. Ekki var talið afsakanlegt að kæran barst ekki fyrr eða að veigamiklar ástæður mæltu með því að kæran yrði tekin til meðferðar.


 • 16. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 664/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 16. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 519/2021 - Úrskurður

  Endurhæfingalífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu endurhæfingarlífeyris. Endurhæfingaráætlun var ekki talin uppfylla skilyrði 7. gr. laga um félagslega aðstoð þar sem að hún var hvorki talin nægjanlega umfangsmikil né markviss.


 • 16. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 575/2021 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um uppbót/styrk til bifreiðakaupa og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á göngugetu kæranda. Að mati úrskurðarnefndar var málið ekki nægjanlega upplýst áður kærð ákvörðun var tekin.


 • 16. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 649/2021 - Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er starfsendurhæfing ekki raunhæf að svo stöddu.


 • 16. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 637/2021 - Úrskurður

  Umönnunarmat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að ákvarða umönnun sonar kæranda samkvæmt 5. flokki, 0% greiðslur


 • 15. febrúar 2022 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 5/2022

  Í málinu hafði kærandi kvartað til embættis landlæknis vegna meintra mistaka og vanrækslu við veitingu heilbrigðisþjónustu, sbr. 12. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, sem hann taldi hafa átt sér stað er hann sótti þjónustu lækna á heilsugæslustöð. Embætti landlæknis taldi kvörtun kæranda frekar fela í sér athugasemd við þjónustu samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga og tók kvörtunina ekki til efnislegrar meðferðar. Kærði kærandi þá málsmeðferð til ráðuneytisins. Í úrskurði ráðuneytisins sagði m.a. að svo kvörtun til embættis verði tekin til meðferðar á grundvelli 12. gr. laga um landlækni og lýðheilsu verði hún að gefa að einhverju leyti til kynna að mistök eða vanræksla hafi átt sér stað við veitingu heilbrigðisþjónustu. Taldi ráðuneytið að gögn málsins bentu til þess kærandi væri að gera athugasemdir við þá þjónustu sem hann hefði fengið á heilsugæslu, en ekki meint mistök eða vanrækslu við veitingu heilbrigðisþjónustu. Var málsmeðferð embættis landlæknis því staðfest.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 121/2021 - Álit

  Viðhaldsleysi. Úrræði húsfélags.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 126/2021 - Álit

  Skaðabótaábyrgð húsfélags: Vatnsdæla í séreign.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 124/2021 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Ólögmæt riftun leigjanda.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 122/2021 - Álit

  Uppsetning hleðslustöðvar. Frávísun.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 119/2021 - Úrskurður

  Riftun leigjanda á leigusamningi talin ólögmæt.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 118/2021 - Úrskurður

  Krafa leigjanda um afslátt af leiguverði.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 115/2021 - Úrskurður

  Kröfu leigusala um að ganga að tryggingu leigjenda hafnað.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 111/2021 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Leigusali vísaði ágreiningi um bótaskyldu leigjanda ekki til kærunefndar innan lögbundins frests.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 108/2021 - Álit

  ÁLIT KÆRUNEFNDAR HÚSAMÁLA í máli nr. 108/2021   Sameign/séreign: Forstofugangur og útidyr á jarðhæð. I. Málsmeðferð kærunefndar Með álitsbeiðni, dags. 1. nóvember 2021, beindu A, f.h. B ehf., C og D,)...


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 107/2021 - Álit

  í máli nr. 107/2021 Frávísun: Málið skuli fyrst afgreitt innan húsfélagsins.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 106/2021 - Úrskurður

  Tryggingarfé. Ágreiningi um bótaskyldu leigjanda ekki vísað til nefndarinnar innan lögbundins frests.


 • 15. febrúar 2022 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 99/2021 - Úrskurður

  Leigjanda ber að greiða leigubætur.


 • 11. febrúar 2022 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 10/2021

  Iðnaðarhúsnæði, Þorlákshöfn


 • 10. febrúar 2022 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 86/2022 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar er felld úr gildi


 • 10. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 670/2021 - Úrskurður

  Húsnæðisbætur. Staðfest synjun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á beiðni kæranda um niðurfellingu skuldar vegna ofgreiddra húsnæðisbóta. Skilyrði 3. mgr. 22. gr. reglugerðar nr. 1200/2016 um húsnæðisbætur ekki uppfyllt.


 • 10. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 647/2021 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að greiða kæranda skerta fjárhagsaðstoð vegna fjármuna á bankareikningi.


 • 10. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 603/2021 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Lögvarðir hagsmunir. Kæru vísað frá þar sem kærandi hafði þegar fengið úthlutað húsnæði.


 • 10. febrúar 2022 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 368/2019 - Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Felld úr gildi ákvörðun Reykjavíkurborgar um að úthluta kærendum félagslegu leiguhúsnæði sem áfangahúsnæði.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira