Hoppa yfir valmynd

Úrskurðir og álit


Sýni 201-400 af 19833 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 126/2023-Úrskurður

  Leigugreiðslur. Viðskilnaður leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 124/2023-Úrskurður

  Afsláttur af leigu. Bótakrafa leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 12/2024

  Kærandi kærði málshraða Sjúkratrygginga Íslands þar sem stofnunin hafði ekki gengið til samninga við kæranda þrátt fyrir vilja kæranda þar um. Þá taldi kærandi einnig að Sjúkratryggingar hefðu ekki gætt að jafnræði við málsmeðferðina. Í úrskurði ráðuneytisins kom fram að Í 1. mgr. 49. gr. laga um sjúkratryggingar kæmi fram að ágreiningur um framkvæmd samninga og val á viðsemjendum sæti ekki endurskoðun ráðherra. Kæru samkvæmt 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, skal beint til þess stjórnvalds sem ákvörðun í máli verður kærð til. Þar sem ákvarðanir Sjúkratrygginga um framkvæmd samninga og val á viðsemjendum verður ekki skotið til ráðherra verður kærum sem varða málshraða stofnunarinnar um sama efni ekki heldur skotið til ráðuneytisins. Brást ráðuneytinu því heimild samkvæmt lögum til að taka málið til meðferðar. Átti það jafnframt við um aðrar kröfur kæranda í málinu.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 123/2023-Úrskurður

  Fjárhæð leigu. Afsláttur af leigu.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 121/2023-Úrskurður

  Leigusala óheimilt að halda eftir tryggingarfé vegna leigu og viðskilnaðar leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 117/2023-Úrskurður

  Ábyrgð leigjenda fallin úr gildi: Ágreiningi um bótaskyldu leigjenda ekki vísað til kærunefndar innan frests.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 99/2023-Úrskurður

  Tímabundinn leigusamningur: Forgangsréttur leigjanda.


 • 11. apríl 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 74/2023-Úrskurður

  Leigusala ber að endurgreiða tryggingarfé. Bótakröfu leigusala hafnað.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 574/2024-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um meðhöndlun á greiðslu styrks við endurreikning og uppgjör á tekjutengdum bótum kæranda vegna ársins 2022.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 28/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Kæranda hafði ekki verið veitt alþjóðleg vernd sem flóttamaður og uppfyllti því ekki skilyrði til þess að vera tryggður í íslenskum almannatryggingum frá komudegi.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 567/2023-Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn kæranda um endurhæfingarlífeyri. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði um 12 mánaða búsetu á Íslandi. Úrskurðarnefndin getur ekki virt að vettugi skýr og afdráttarlaus fyrirmæli laga þótt þau kunni að vera í ósamræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 51/2024-Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um fjárhæð ellilífeyrisgreiðslna til kæranda í janúar 2024.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 65/2024-Úrskurður

  Ellilífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um fjárhæð ellilífeyrisgreiðslna til kæranda í janúar 2024.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 26/2024-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að synja umsókn kæranda um niðurfellingu á endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra bóta. Ekki fallist á að tilefni sé til niðurfellingar endurgreiðslukröfunnar á grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 55/2024-Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Lögformleg meðlagsákvörðun lá fyrir. Ekki fallist á að um brot á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 væri að ræða.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 70/2024-Úrskurður

  Meðlag. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að hafa milligöngu um meðlagsgreiðslur til barnsmóður kæranda. Lögformleg meðlagsákvörðun lá fyrir.


 • 10. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 62/2024-Úrskurður

  Endurupptaka. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um endurupptöku á ákvörðun um upphafstíma greiðslna félagslegs viðbótarstuðnings við aldraða. Úrskurðarnefndin taldi að ekki væru veigamiklar ástæður sem mæltu með því að endurupptaka ákvörðun Tryggingastofnunar.


 • 10. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 335/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um endurnýjun á dvalarleyfi vegna fjölskyldusameiningar fyrir börn, sbr. 4. mgr. 71. gr. og 2. mgr. 52. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 10. apríl 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 250/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarrétt fyrir aðstandendur EES- og EFTA-borgara, sbr. 1. og 2. mgr. 92. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 09. apríl 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 13/2024

  Kærandi kærði niðurstöðu færni- og heilsumatsnefndar sem hafði komist að þeirri niðurstöðu að forsendur fyrir færni- og heilsumati væru ekki nægjanlegar í tilfelli kæranda. Í umsögn færni- og heilsumatsnefndar, sem ráðuneytið óskaði eftir, kom fram að í kæru kæmu fram ný gögn í máli kæranda. Þá hefði nefndinni einnig borist frekari upplýsingar eftir að afgreiðslu málsins lauk. Með hinum nýju gögnum væri að samanlögðu komnar fram ástæður til að samþykkja umsókn kæranda um færni- og heilsumat. Var kæranda tilkynnt það af hálfu nefndarinnar. Af þeim sökum skorti kæranda lögvarða hagsmuni til að fá úrskurð um málið enda hafði hin nýja ákvörðun komið í stað hinnar kærðu ákvörðunar og kröfur kæranda teknar til greina að öllu leyti.


 • 08. apríl 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 10/2024

  Kærandi kærði ákvörðun embættis landlæknis um að synja tilkynningu um veitingu heilbrigðisþjónustu. Kærandi hugðist veita heilbrigðisþjónustu sem fólst í líkamsskoðun í kjölfar slysa og gefa út vottorð vegna afleiðinga þeirra miðað við fyrra líkamsástand. Embætti landlæknis taldi að slíkur rekstur heilbrigðisþjónustu væri einungis á færi lækna sem lokið hefðu sérfræðinámi í heimilislækningum. Í úrskurði ráðuneytisins kom fram að á heilbrigðisstofnunum störfuðu læknar undir faglega ábyrgum lækni, þ.e. yfirlækni og framkvæmdastjóra lækninga. Þrátt fyrir að almennum læknum gæti verið falið að rita vottorð í ákveðnum tilvikum eða undir ákveðnum kringumstæðum gæti það ekki sem slíkt orðið grundvöllur þess að þeir teldust þá þegar bærir til að bera ábyrgð á rekstri sem gengi út á slíkt. Var ákvörðun landlæknis í málinu staðfest.


 • 04. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 570/2023-Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð. Staðfest ákvörðun Garðabæjar um greiðslu fjárhagsaðstoðar til kæranda.


 • 04. apríl 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 57/2024-Úrskurður

  Akstursþjónusta fatlaðs fólks. Staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja umsókn kæranda um aksturþjónustu. Kærandi ekki fatlaður í skilningi laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.


 • 04. apríl 2024 / Úrskurðir á málefnasviðum menningar- og viðskiptaráðuneytisins

  Úrskurður vegna stjórnsýslukæru: Ársreikningi skilað með skattaframtali

  Ákvörðun ársreikningaskrár hjá ríkisskattstjóra um sektarálagningu vegna síðbúinna skila ársreiknings. Ársreikningi skilað með röngum hætti. Ákvörðun ársreikningaskrár staðfest.


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 198/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 48/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Útboðsgögn. Bindandi samningur. Fyrirvari. Frávikstilboð. Byggt á getu annarra.


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 329/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barna hennar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar. ​


 • 27. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 40/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Örútboð. Rammasamningur. Útboðsskilmáli. Óvirkni samnings. Álit á skaðabótaskyldu. Málskostnaður.


 • 25. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 317/2024 Úrskurður

  Kröfu kærenda um endurtekna umsókn og frestun réttaráhrifa er hafnað.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 13/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann mætti ekki í boðað viðtal hjá stofnuninni.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 12/2024-Úrskurður

  Biðtími. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki rannsakað nægjanlega hvort kærandi hafi misst starf sitt af ástæðum sem hann átti sjálfur sök á. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 7/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda þar sem hann mætti ekki á boðað námskeið hjá stofnuninni.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 6/2024-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hún mætti ekki í boðað viðtal hjá stofnuninni.


 • 22. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 596/2023-Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 22. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 296/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 22. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 285/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kærenda og barna þeirra um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 21. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 46/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Rammasamningur. Útboðsgögn. Skilmáli.


 • 21. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 3/2024. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Kröfugerð. Lögvarðir hagsmunir. Frávísun.


 • 21. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 47/2024-Úrskurður

  Húsnæðisbætur. Staðfest ákvörðun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um að synja beiðni kæranda um niðurfellingu skuldar vegna ofgreiddra húsnæðisbóta. Krafan hafði þegar verið greidd.


 • 21. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 56/2024-Úrskurður

  Hlutdeildarlán. Staðfest ákvörðun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um að synja umsókn kæranda um hlutdeildarlán. Kærandi var yfir skilgreindum tekjumörkum.


 • 1180/2024. Úrskurður frá 21. mars 2024

  Óskað var eftir reikningum vegna vinnu Íslaga ehf. fyrir fjármála- og efnahagsráðuneyti, án þess að upplýsingar um lýsingu á vinnu félagsins væru afmáðar. Ráðuneytið synjaði beiðninni með vísan til þess að upplýsingarnar vörðuðu efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins og ættu að fara leynt. Úrskurðarnefndin féllst ekki á að takmarka mætti upplýsingarétt kæranda á þeim grundvelli. Þá taldi nefndin að aðrar takmarkanir ættu að langstærstum hluta ekki við um upplýsingarnar. Ráðuneytinu var því gert að afhenda reikningana.


 • 21. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 287/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar eru staðfestar.


 • 20. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 35/2024 Úrskurður 20. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Móari (kk.) er hafnað. Beiðni um millnafnið Móari er hafnað.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 611/2023-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 582/2023-Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Felld úr gildi synjun Sjúkratrygginga Íslands á umsókn um greiðsluþátttöku vegna læknismeðferðar á grundvelli 23. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar. Fallist er á greiðsluþátttöku á grundvelli 1. mgr. 23. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 610/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um varanlega örorku kæranda.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 607/2023-Úrskurður

  Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um varanlega örorku kæranda.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 38/2024-Úrskurður

  Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um varanlega örorku kæranda.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 3/2024-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 547/2023-Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um endurgreiðslu á kostnaði vegna læknismeðferðar erlendis.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 2/2024-Úrskurður

  Slysatryggingar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur úr slysatryggingum almannatrygginga.


 • 20. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 619/2023-Úrskurður

  Lyfjaskírteini. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um endurnýjun lyfjaskírteinis vegna lyfsins liraglutide.


 • 20. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 44/2024 Úrskurður 20. mars 2024

  Fallist er á föðurkenninguna Alexandersdóttir.


 • 19. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 294/2024 Úrskurður

  Kröfu aðila um frestun réttaráhrifa er hafnað.


 • 3/2022 A gegn Háskóla Íslands

  Ár 2024, 4. janúar, lauk áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema, þau Elvar Jónsson lögmaður og formaður nefndarinnar, Eva Halldórsdóttir lögmaður og Pétur Marteinn Urbancic Tómasson lögfræðingur málin)...


 • 2/2023 A gegn Háskóla Íslands

  Ár 2023, 7. desember, lauk áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema, þau Elvar Jónsson lögmaður og formaður nefndarinnar, Eva Halldórsdóttir lögmaður og Pétur Marteinn Urbancic Tómasson lögfræðingur mál)...


 • 1/2023 A gegn Háskólanum á Akureyri

  Ár 2024, 9. janúar, lauk áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema, þau Elvar Jónsson lögmaður og formaður nefndarinnar, Eva Halldórsdóttir lögmaður og Pétur Marteinn Urbancic Tómasson lögfræðingur málin)... • 18. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 41/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Gagnvirkt innkaupakerfi. Fjárhagslegt hæfi. Ársreikningur.


 • 18. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 28/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Samkeppnisútboð. Kærufrestur. Viðbótarkrafa. Tæknilegar kröfur. Óeðlilega lágt tilboð.


 • 18. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 3/2024. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Kröfu um stöðvun innkaupaferlis hafnað.


 • 18. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 20/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Kærufrestur. Samningskaup án undangenginnar útboðsauglýsingar. Krafa um óvirkni samnings. Stjórnvaldssekt. Málskostnaður.


 • 14. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 44/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Óvirkni samnings. Kröfugerð. Úrræði kærunefndar. Áliti á skaðabótaskyldu hafnað.


 • 14. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 43/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Bindandi samningur. Úrræði kærunefndar.


 • 14. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 49/2023. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

  Stöðvunarkröfu hafnað. Bindandi samningur.


 • 14. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 32/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Bindandi samningur. Úrræði kærunefndar.


 • 14. mars 2024 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 26/2023. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

  Reglugerð nr. 340/2017. Rammasamningur. Undirverktaki. Hæfi. Ákvörðun um val tilboðs felld úr gildi. Málskostnaður.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 602/2023-Úrskurður

  Biðtími. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 586/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði þar sem hún hafnaði starfi.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 569/2023-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um innheimtu ofgreiddra bóta þar sem kærandi var með opna launagreiðendaskrá.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 616/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði þar sem hann hafnaði starfi.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  MÁL NR. 599/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki brot á tilkynningarskyldu að upplýsa ekki um lyfjanotkun vegna þunglyndis og kvíða og ekki um tilfallandi veikindi að ræða.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 579/2023-Úrskurður

  Frávísun. Enginn ágreiningur til staðar í málinu þar sem Vinnumálastofnun hafði afturkallað hina kærðu ákvörðun.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 527/2023-Úrskurður

  Almenn skilyrði. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda þar sem hann var ekki staddur á Íslandi.


 • 14. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 601/2023-Úrskurður

  Frávísun. Engin stjórnvaldsákvörðun.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 43/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Luka (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 42/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Náttrún (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 40/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Universe (kk.) er hafnað.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 39/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Byte (kk.) er hafnað.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 38/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Terra (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 33/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Eymir (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 32/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um millinafnið Aftur er hafnað. Beiðni um eiginnafnið Aftur er hafnað.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 27/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Snæfellsjökuls er hafnað. Millinafnið Snæfellsjökuls er samþykkt.


 • 13. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 24/2024 Úrskurður 13. mars 2024

  Beiðni um millinafnið Konn er samþykkt.


 • 13. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 613/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 13. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 39/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur og málinu vísað aftur til stofnunarinnar til mats á örorku. Að mati úrskurðarnefndar er endurhæfing ekki raunhæf að sinni.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 91/2023-Álit

  Ákvörðunartaka: Uppsetning girðingar á sameiginlegri lóð.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 113/2023-Úrskurður

  Ágreiningi um bótaskyldu leigjanda vísað til kærunefndar utan frests.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 108/2023-Úrskurður

  Ágreiningi um bótaskyldu leigjanda ekki vísað til kærunefndar innan frests.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 102/2023-Úrskurður

  Bótakrafa leigusala.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 95/2024-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingarfé tekin til efnismeðferðar


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 88/2023-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingarfé


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 81/2023-Úrskurður

  Krafa leigusala í tryggingu leigjanda tekin til efnismeðferðar.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 80/2023-Úrskurður

  Krafa leigjanda um endurgreiðslu á leigu. Bótakrafa leigjanda.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 235/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að hafna umsókn kæranda um dvalarleyfi vegna hjúskapar, sbr. 4. mgr. 51. gr. laga um útlendinga, er staðfest. Einnig er staðfest ákvörðun Útlendingastofnunar um brottvísun kæranda, sbr. 2. mgr. 98. gr. laga um útlendinga en endurkomubann kæranda er stytt í tvö ár.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 223/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli hjúskapar, sbr. 2. mgr. 69. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 236/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um ótímabundið dvalarleyfi, sbr. 58. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 237/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að hafna kæranda um endurupptöku er staðfest.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 238/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að gera kæranda að sæta brottvísun og tveggja ára endurkomubanni, 2. mgr. 98. gr. og 2. mgr. 101. gr. laga um útlendinga, er felld úr gildi.


 • 12. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 180/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um ótímabundið dvalarleyfi, sbr. c-lið 1. mgr. 58. gr. laga um útlendinga, er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 11. mars 2024 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Ákvörðun Matvælastofnunar um synjun á umsókn um heimaeinangrun fjögurra hunda.

  Innflutningur hunda, undanþága, heimaeinangrun, einangrun


 • 11. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 553/2023-Úrskurður

  Ofgreiðsla. Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um endurgreiðslu ofgreiddra fæðingarorlofsgreiðslna. Kærandi fékk of háar greiðslur frá vinnuveitanda samhliða greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði.


 • 11. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 1/2024-Úrskurður

  Ofgreiðsla. Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um endurgreiðslu ofgreiddra fæðingarorlofsgreiðslna. Kærandi fékk of háar greiðslur frá vinnuveitanda samhliða greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði.


 • 11. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 34/2024-Úrskurður

  Sérstakur húsnæðisstuðningur. Staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja umsókn kæranda um sérstakan húsnæðisstuðning. Skilyrði 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. reglna Reykjavíkurborgar ekki uppfyllt.


 • 08. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 244/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar er felldar úr gildi. Kærendum og börnum þeirra er veitt alþjóðleg vernd á grundvelli 1. mgr. 37. gr. laga um útlendinga, sbr. 1. mgr. 40. gr. s.l. Lagt er fyrir stofnunina að veita kærendum og börnum þeirra dvalarleyfi á grundvelli 73. gr. laga um útlendinga. ​


 • 08. mars 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 9/2024

  Kærandi kærði málsmeðferð embættis landlæknis í kvörtunarmáli samkvæmt 12. gr. laga nr. 40/2007, um landlækni og lýðheilsu. Taldi kærandi að andmælaréttar hafi ekki verið gætt við málsmeðferðina né hlutleysis. Þá hefði embætti landlæknis brotið gegn meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins við útgáfu álitsins. Ennfremur taldi kærandi að landlæknir hefði farið langt út fyrir umsögn óháðs sérfræðings og komist að niðurstöðu sem var langt umfram það sem tilefni var til. Í úrskurði ráðuneytisins kom fram að niðurstaða landlæknis hefði í öllum meginþáttum málsins samhljóða umsögn óháðs sérfræðings. Þá hefði kærandi fengið aðgang að og tækifæri til að tjá sig um öll gögn málsins. Þar sem málsástæða kæranda um meðalhóf beindist að efnislegri niðurstöðu álitsins var ekki leyst efnislega úr henni þar sem kæra á grundvelli 6. mgr. 12. gr. laga um landlækni og lýðheilsu lýtur aðeins að málsmeðferð embættisins í kvörtunarmálum. Var málsmeðferð embættis landlæknis staðfest.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 29/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um millinafnið Skaftfeld er samþykkt.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 21/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Íja (kvk.) er hafnað.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 37/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Bessa (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 36/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Smíta (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 31/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Tótla (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 30/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um millinafnið Fríðhólm er samþykkt.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 28/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Bjarkarr (kk.) er hafnað.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 26/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Íena (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 25/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Eyrarrós (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 23/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Þruma (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 22/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Sammi (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 20/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Paolo (kk.) er samþykkt.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 19/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Æví (kvk.) er samþykkt og skal það fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 17/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Ár er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá yfir kynhlutlaus nöfn.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 16/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Veronica (kvk.) er samþykkt og skal það fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Veroníka.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 15/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Hendrix (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 14/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Alífa (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 13/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Þórhannes (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 12/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Mánarós (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 11/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Adriana (kvk.) er samþykkt og skal það fært á mannanafnaskrá sem ritháttarafbrigði nafnsins Adríana.


 • 07. mars 2024 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 10/2024 Úrskurður 7. mars 2024

  Beiðni um eiginnafnið Laki (kk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 06. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 577/2024-Úrskurður

  Framlenging lífeyrisgreiðslna. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn um framlengingu lífeyrisgreiðslna þrátt fyrir dvöl á hjúkrunarheimili og að greiða ekki ráðstöfunarfé þar sem að hún fékk greiddan félagslegan viðbótarstuðning við aldraða fyrir dvölina en var ekki með lífeyrisgreiðslur samkvæmt lögum um almannatryggingar.


 • 06. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 600/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma örorkulífeyris kæranda. Að mati úrskurðarnefndar velferðarmála lágu ekki fyrir gögn sem staðfestu að kærandi hafi uppfyllt læknisfræðileg skilyrði örorku fyrir þann tíma sem Tryggingastofnun miðaði við.


 • 06. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 606/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri og tengdar greiðslur. Kæranda hafði ekki verið veitt alþjóðleg vernd sem flóttamaður og uppfyllti því ekki skilyrði til þess að vera tryggður í íslenskum almannatryggingum frá komudegi. Ekki fallist á að ákvörðun Tryggingastofnunar brjóti í bága við rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.


 • 06. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 23/2024-Úrskurður

  Framlenging lífeyrisgreiðslna. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja umsókn um framlengingu lífeyrisgreiðslna þrátt fyrir dvöl á sjúkrastofnun. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði framlengingar lífeyrisgreiðslna þar sem að hún, ásamt maka, var talin fær um að greiða afborganir og rekstrarkostnað vegna íbúðarinnar.


 • 06. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 74/2023-Úrskurður

  Ofgreiddar bætur. Staðfest niðurstaða endurreiknings og uppgjörs Tryggingastofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum á árinu 2021. Ekki verður ráðið af gögnum málsins að „skadeforsikring“ greiðslurnar séu sambærilegar við miskabætur samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga. Felld úr gildi ákvörðun Tryggingastofnunar, dags. 20. desember 2022, um að hefja innheimtu 1. janúar 2023 og þeim hluta kæru er vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar. Þeim hluta kæru sem varðar barnalífeyri er vísað frá.


 • 06. mars 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 597/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma örorkumats. Gögn málsins staðfesta ekki að endurhæfing hafi verið fullreynd í tilviki kæranda fyrir það tímamark sem Tryggingastofnun miðaði upphafstíma örorkumatsins við.


 • 01. mars 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 216/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kæranda og barna hennar eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir Útlendingastofnun að taka mál kæranda og barna hennar til meðferðar á ný.


 • 29. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 565/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann mætti ekki í atvinnuviðtal.


 • 29. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 548/2023-Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar atvinnuleysisbætur vegna aðkomu að rekstri fyrirtækis. Lagt fyrir Vinnumálastofnun að meta heildstætt störf kæranda fyrir fyrirtækið.


 • 29. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Má nr. 580/2023-Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar atvinnuleysisbætur vegna aðkomu að rekstri fyrirtækis. Lagt fyrir Vinnumálastofnun að meta heildstætt störf kæranda fyrir fyrirtækið.


 • 29. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 528/2023-Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar atvinnuleysisbætur vegna aðkomu að rekstri fyrirtækis. Lagt fyrir Vinnumálastofnun að meta heildstætt störf kæranda fyrir fyrirtækið.


 • 29. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 214/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 29. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 557/2023-Úrskurður

  Virk atvinnuleit. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að stöðva greiðslur atvinnuleysisbóta til kæranda og að innheimta ofgreiddar atvinnuleysisbætur vegna aðkomu að rekstri fyrirtækis. Lagt fyrir Vinnumálastofnun að meta heildstætt störf kæranda fyrir fyrirtækið.


 • 29. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 213/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja kærendum um vegabréfsáritanir til landsins eru staðfestar.


 • 29. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 179/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barni hennar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 29. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 568/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann mætti ekki í boðað viðtal hjá stofnuninni.


 • 29. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 572/2023-Úrskurður

  Biðtími. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Starfi sagt upp án gildra ástæðna.


 • 29. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 182/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kærenda og barna þeirra eru staðfestar.


 • 1178/2024. Úrskurður frá 29. febrúar 2024

  Kærð var töf á afgreiðslu dómsmálaráðuneytis á beiðni um upplýsingar varðandi verktakavinnu á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2023 og beiðni um úrskurð um nánar tilgreind atriði. Af hálfu ráðuneytisins kom fram að erindi kæranda hefði verið svarað daginn eftir að kæra í málinu barst úrskurðarnefndinni. Að mati nefndarinnar laut erindi kæranda til ráðuneytisins ekki að fyrirliggjandi gögnum í vörslum þess. Var kærunni því vísað frá úrskurðarnefndinni.


 • 1179/2024. Úrskurður frá 29. febrúar 2024

  Farið var fram á að úrskurðarnefnd um upplýsingamál tæki upp að nýju mál sem lauk með úrskurði nefndarinnar nr. 1165/2023, þar sem ekki hefðu enn borist gögn frá barnaverndarþjónustu Mið-Norðurlands. Úrskurðarnefndin taldi að skilyrði fyrir endurupptöku málsins samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga væru ekki uppfyllt. Þá væru ekki vísbendingar um að á úrskurði nefndarinnar væru verulegir annmarkar að lögum sem leitt gætu til endurupptöku málsins á ólögfestum grundvelli. Var beiðninni því hafnað.


 • 1176/2024. Úrskurður frá 29. febrúar 2024

  Kærð var töf á afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á beiðni um upplýsingar um íbúafjölda. Af hálfu Vestmannaeyjabæjar kom fram að erindi kæranda hefði ekki borist sveitarfélaginu. Úrskurðarnefndin taldi af þeim sökum að ekki gæti verið um drátt á afgreiðslu beiðninnar að ræða, og var kærunni vísað frá nefndinni.


 • 1177/2024. Úrskurður frá 29. febrúar 2024

  Kærð var töf á afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á beiðni um skýrslu Minjastofnunar Íslands og drög að kostnaðarmati. Af hálfu Vestmannaeyjabæjar kom fram að erindi kæranda hefði ekki borist sveitarfélaginu. Úrskurðarnefndin taldi af þeim sökum að ekki gæti verið um drátt á afgreiðslu beiðninnar að ræða, og var kærunni vísað frá nefndinni.


 • 1175/2024. Úrskurður frá 29. febrúar 2024

  Óskað var eftir upplýsingum hjá Reykjavíkurborg um það hvort skólastjóri tiltekins skóla hefði sætt viðurlögum vegna atviks sem varðaði son kæranda. Reykjavíkurborg hafnaði beiðninni með vísan til þess að upplýsingarnar vörðuðu starfsmannamál sem réttur almennings samkvæmt upplýsingalögum næði ekki til. Úrskurðarnefndin taldi að gögn í málum um beitingu stjórnsýsluviðurlaga á borð við áminningu teldust varða starfssamband viðkomandi starfsmanns að öðru leyti í skilningi 1. mgr. 7. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012. Ákvörðun Reykjavíkurborgar var því staðfest.


 • 28. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 210/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 28. febrúar 2024 / Úrskurðir heilbrigðisráðuneytis

  Úrskurður nr. 6/2024

  Kærandi kærði vinnubrögð embættis landlæknis og Heilbrigðisstofnunar Vesturlands vegna samskipta stofnananna við kæranda um heilbrigðisþjónustu sem mági kæranda var veitt á HVE á Akranesi árið 2022. Taldi kærandi að þau svör sem hann hefði fengið frá áðurgreindum stofnunum væru ófullnægjandi. Í úrskurði ráðuneytisins kom fram að annars vegar væri um að ræða almennar athugasemdir við þjónustu til HVE og hins vegar almennar athugasemdir við aðstöðu og þjónustu til embættis landlæknis. Þar sem svör við almennum athugasemdum um þjónustu til stjórnar heilbrigðisstofnunar er ekki stjórnvaldsákvörðun og þar sem kærandi getur ekki talist aðili að eftirlitsmáli embættis landlæknis vegna aðbúnaðs stofnunar var kæru kæranda vísað frá ráðuneytinu.


 • 27. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 197/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 26. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 193/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja kærendum um vegabréfsáritanir til landsins eru staðfestar.


 • 26. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 194/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 25. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 92/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 23. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 177/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kæranda og barns hennar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 23. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 176/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kærenda og barns þeirra um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 22. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 189/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja kæranda um vegabréfsáritun til landsins er staðfest.


 • 22. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 67/2024-Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Kæru vísað frá þar sem úrskurðarnefndin hafði þegar úrskurðað um hina kærðu ákvörðun.


 • 22. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 573/2023-Úrskurður

  Húsnæðisbætur. Staðfest ákvörðun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um að synja umsókn kæranda um húsnæðisbætur. Heimilismenn eigendur íbúðarhúsnæðis.


 • 22. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 187/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja kærendum um vegabréfsáritanir til landsins eru felldar úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka málin til nýrrar meðferðar.


 • 22. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 612/2023-Úrskurður

  Félagslegt leiguhúsnæði. Staðfest ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja umsókn kæranda um félagslegt leiguhúsnæði. Kærandi ekki með lögheimili í Reykjavík.


 • 22. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Mál nr. 584/2024-Úrskurður

  Ofgreiðsla. Staðfest ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um endurgreiðslu ofgreiddra fæðingarorlofsgreiðslna. Kærandi fékk of háar greiðslur frá vinnuveitanda samhliða greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 576/2023-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 487/2023-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu. Málinu vísað til Sjúkratrygginga Íslands til nýrrar meðferðar.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 461/2023-Úrskurður

  Hjálpartæki. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um styrk til kaupa á vinnustól.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 494/2023-Úrskurður

  Hjálpartæki. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um styrk til kaupa á öryggiskallkerfi.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 605/2023-Úrskurður

  Slysatrygging/örorka. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um 8% varanlega læknisfræðilega örorku vegna slyss og varanleg læknisfræðileg örorka ákvörðuð 10%.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 545/2023 - Úrskurður

  Læknismeðferð erlendis. Staðfest synjun Sjúkratrygginga Íslands um endurgreiðslu á erlendum sjúkrakostnaði.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 575/2023-Úrskurður

  Sjúklingatrygging. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um bætur samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr.549/2023-Úrskurður

  Tannlækningar. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um greiðsluþátttöku í tannlækningum


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 538/2023-Úrskurður

  Kærufrestur liðinn. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 514/2023-Úrskurður

  Lyfjaskírteini. Staðfest ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um útgáfu lyfjaskírteinis vegna bóluefnisins Gardasil 9.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 506/2023- Úrskurður

  Hjálpartæki. Felld úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands um að synja um styrk til kaupa á rafknúnum jafnvægishjólastól. Málinu vísað aftur til stofnunarinnar til nýrrar meðferðar.


 • 21. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr.354/2023- Úrskurður

  Formágalli. Kæru vísað frá úrskurðarnefnd velferðarmála þar sem enginn ágreiningur er til staðar.


 • 1173/2024. Úrskurður frá 21. febrúar 2024

  Óskað var eftir athugun dómsmálaráðuneytis á því hvers vegna þinglýstur lóðarleigusamningur fyndist ekki hjá Sýslumanninum í Vestmannaeyjum. Í kæru kom fram að erindinu hefði ekki verið svarað. Ráðuneytið kvað erindi kæranda ekki hafa borist. Úrskurðarnefndin taldi í samræmi við það að ekki væri hægt að líta svo á að dráttur hefði orðið á afgreiðslu erindis hans, og var kærunni vísað frá nefndinni.


 • 1174/2024. Úrskurður frá 21. febrúar 2024

  Kærandi taldi umboðsmann barna ekki hafa svarað erindum sínum efnislega með málefnalegum rökum og gerði þar að auki athugasemd við að erindunum væri svarað nafnlaust. Úrskurðarnefndin taldi að fyrirspurnir kæranda til umboðsmanns barna teldust ekki varða fyrirliggjandi gögn í vörslum stofnunarinnar. Því hefði ekki verið tekin ákvörðun í málinu sem væri kæranleg til úrskurðarnefndarinnar og var kærunni því vísað frá nefndinni.


 • 1171/2024. Úrskurður frá 21. febrúar 2024

  Óskað var eftir gögnum um rafræna hillumiða o.fl. hjá Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Beiðninni var hafnað með vísan til þess að afhending gagnanna myndi skaða samkeppnishagsmuni ÁTVR og mikilvæga virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni Origo hf. Úrskurðarnefndin taldi að gögnin vörðuðu ráðstöfun opinberra fjármuna og að hagsmunir almennings af að fá aðgang að þeim vægju þyngra en hagsmunir Origo af því að þau færu leynt. Þá taldi nefndin að þó svo að fallist yrði á að ÁTVR ætti í samkeppni vörðuðu gögnin ekki svo verulega samkeppnishagsmuni ÁTVR að réttlætanlegt þætti að þeir gengju framar upplýsingarétti almennings. Úrskurðarnefndin lagði því fyrir ÁTVR að veita kæranda aðgang að gögnunum.


 • 1172/2024. Úrskurður frá 21. febrúar 2024

  Óskað var eftir lagalegri greiningu á málum fyrir alþjóðadómstólum sem varða átökin fyrir botni Miðjarðarhafs, sem rædd hefði verið á fundi ríkisstjórnarinnar. Utanríkisráðuneyti hafnaði beiðninni því minnisblöð til ríkisstjórnar væru undanþegin upplýsingarétti samkvæmt upplýsingalögum. Minnisblaðið hefði verið tekið saman fyrir fund ríkisstjórnarinnar. Úrskurðarnefndin taldi efni skjalsins styðja þá skýringu og var ákvörðun ráðuneytisins staðfest.


 • 20. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 178/2024 Úrskurður

  Kröfu aðila er hafnað.


 • 15. febrúar 2024 / Úrskurðir um matvæli og landbúnað

  Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar MAST um vörslusviptingu tveggja hunda.

  Stjórnsýslulög, rannsóknarreglan, meðalhófsreglan, lög um velferð dýra


 • 15. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 550/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Ítrekunaráhrif. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í þrjá mánuði þar sem hann mætti ekki í atvinnuviðtal.


 • 15. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 157/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kærenda og barns þeirra eru staðfestar.


 • 15. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr.542/2023-Úrskurður

  Viðurlög. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði þar sem hann tilkynnti ekki um skerta vinnufærni.


 • 15. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 155/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar um að synja umsóknum kærenda og barna þeirra um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi af mannúðarástæðum eru staðfestar.


 • 15. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 479/2023-Úrskurður

  Ráðningarstyrkur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um ráðningarstyrk. Starfsmennirnir tveir sem kærandi réð til starfa hófu störf hjá fyrirtækinu áður en Vinnumálastofnun var upplýst um ráðninguna.


 • 15. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 157/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kærenda og barns þeirra eru staðfestar.


 • 15. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 516/2023-Úrskurður

  Ráðningarstyrkur. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um ráðningarstyrk. Starfsmaðurinn sem kærandi réð til starfa hóf störf hjá fyrirtækinu áður en Vinnumálastofnun var upplýst um ráðninguna.


 • 15. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 543/2023-Úrskurður

  Biðtími. Felld úr gildi ákvörðun Vinnumálastofnunar um að fella niður rétt kæranda til atvinnuleysisbóta í tvo mánuði. Ekki rannsakað nægjanlega hvort kærandi hafi misst starf sitt af ástæðum sem hann átti sjálfur sök á. Málinu vísað til nýrrar meðferðar stofnunarinnar.


 • 15. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 546/2023-Úrskurður

  Ávinnslutímabil. Staðfest ákvörðun Vinnumálastofnunar um að synja umsókn kæranda um atvinnuleysisbætur. Kærandi hafði ekki starfað í að minnsta kosti 24 mánuði á innlendum vinnumarkaði frá því að hann fékk síðast greiddar atvinnuleysisbætur og því ekki áunnið sér rétt til atvinnuleysistrygginga.


 • 15. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 149/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kæranda og barns hennar eru staðfestar.


 • 15. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 154/2024 Úrskurður

  Ákvarðanir Útlendingastofnunar í málum kæranda og barna hennar eru staðfestar.


 • 14. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 614/2023-Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um greiðslu endurhæfingarlífeyris. Endurhæfingaráætlun var ekki talin uppfylla skilyrði 7. gr. laga um félagslega aðstoð þar sem að hún var hvorki talin nægjanlega umfangsmikil né markviss.


 • 14. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 482/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma örorkulífeyris kæranda. Að mati úrskurðarnefndar velferðarmála lágu ekki fyrir gögn sem staðfestu að kærandi hafi uppfyllt læknisfræðileg skilyrði örorku fyrir þann tíma sem Tryggingastofnun miðaði við.


 • 14. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 566/2023-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um að synja kæranda um örorkulífeyri. Ekki talið að endurhæfing hafi verið fullreynd.


 • 14. febrúar 2024 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 558/2024-Úrskurður

  Örorkumat. Staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um upphafstíma örorkulífeyris kæranda. Að mati úrskurðarnefndar velferðarmála lágu ekki fyrir gögn sem staðfestu að kærandi hafi uppfyllt læknisfræðileg skilyrði örorku fyrir þann tíma sem Tryggingastofnun miðaði við.


 • 14. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 144/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi á grundvelli sérstakra tengsla við landið, sbr. 78. gr. laga um útlendinga, er staðfest.


 • 14. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 143/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi vegna náms, sbr. 65. gr., sbr. 2. mgr. 52. gr. laga um útlendinga, er felld úr gildi. Lagt er fyrir stofnunina að taka málið til nýrrar meðferðar.


 • 14. febrúar 2024 / Kærunefnd útlendingamála

  Nr. 125/2024 Úrskurður

  Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja umsókn kæranda um dvalarleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar, sbr. 61. gr., sbr. 4. mgr. 51. gr. laga um útlendinga, er staðfest. Einnig er staðfest ákvörðun um að brottvísa kæranda og ákvarða honum endurkomubann til tveggja ára.

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum