Hoppa yfir valmynd
Kærunefnd útboðsmála

Mál nr. 21/2018. Úrskurður kærunefndar útboðsmála.

Með kæru 2. nóvember 2018 kærði Líftækni ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. V-20716 „Automated Hematology Analyzer“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að vísa frá tilboði kæranda og að velja tilboð Lyra ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að auglýsa útboðið að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir Ríkiskaupa og Landspítala bárust kærunefnd útboðsmála 8. og 21. nóvember 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og þeim gert að greiða málskostnað í ríkissjóð. Lyru ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 8. og 21. nóvember 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 18. febrúar 2019. Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 10. desember 2018 var kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar varnaraðila við Lyru ehf. hafnað.

Úrskurður kærunefndar útboðsmála 24. maí 2019
í máli nr. 21/2018:
Líftækni ehf.
gegn
Ríkiskaupum
Landspítala
og Lyra ehf.

Með kæru 2. nóvember 2018 kærði Líftækni ehf. útboð Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala nr. V-20716 „Automated Hematology Analyzer“. Kærandi gerir aðallega þá kröfu að felldar verði úr gildi ákvarðanir varnaraðila Ríkiskaupa og Landspítala (hér eftir vísað til sem varnaraðila) um að vísa frá tilboði kæranda og að velja tilboð Lyra ehf. í hinu kærða útboði og lagt verði fyrir varnaraðila að auglýsa útboðið að nýju. Þá er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála láti uppi álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart kæranda og að varnaraðilum verði gert að greiða kæranda málskostnað. Varnaraðilum var kynnt kæran og gefinn kostur á að gera athugasemdir. Greinargerðir Ríkiskaupa og Landspítala bárust kærunefnd útboðsmála 8. og 21. nóvember 2018 þar sem þess var krafist að öllum kröfum kæranda yrði hafnað og þeim gert að greiða málskostnað í ríkissjóð. Lyru ehf. var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og bárust þær 8. og 21. nóvember 2018. Kærandi sendi athugasemdir vegna greinargerða varnaraðila 18. febrúar 2019.

Með ákvörðun kærunefndar útboðsmála 10. desember 2018 var kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar varnaraðila við Lyru ehf. hafnað.

I

Í maí 2018 auglýstu varnaraðilar útboð nr. V-20716 „Automated Hematology Analyzer“ þar sem leitað var tilboða í sjálfvirka blóðkornateljara. Samkvæmt útboðsgögnum skyldu bjóðendur uppfylla ýmsar kröfur til þess að koma til greina sem samningsaðilar. Meðal lágmarkskrafna var að boðið tæki gæti framkvæmt frumutalningu í svonefndum CAPD vökva. Í tilboðsblaði sínu hélt kærandi því fram að tækið sem hann bauð gæti framkvæmt frumutalningu í CAPD vökva. Í gögnum sem fylgdu tilboðinu var meðal annars að finna leiðbeiningar framleiðanda tækisins (operation manual) og í þeim kom fram að ekki væri mælt með frumutalningu í CAPD vökva.

Opnunarfundur var 13. júní 2018 og skiluðu þrír bjóðendur tilboði, þeirra á meðal kærandi og Lyra ehf. Tilboð kæranda var að fjárhæð 62.924.584 krónur en tilboð Lyru ehf. var að fjárhæð 80.723.200 krónur. Hinn 20. ágúst 2018 óskuðu varnaraðilar eftir því að kærandi svaraði fimm spurningum um þær lágmarkskröfur sem gerðar voru í útboðinu. Kærandi svaraði spurningunum daginn eftir. Hinn 15. október 2018 tilkynntu varnaraðilar að ákveðið hefði verið að vísa tilboði kæranda frá þar sem það uppfyllti ekki lágmarkskröfur útboðsins að því er varðaði skilyrðið um frumutalningu í CAPD vökva. Hinn 16. október 2018 sendi kærandi varnaraðilum ný gögn, staðfestingu frá framleiðanda tækisins, þar sem fram kom að hið boðna tæki uppfyllti umrætt skilyrði. Varnaraðilar tilkynntu kæranda 18. október 2018 að ekki væri hægt að taka til greina ný gögn og fyrri ákvörðun um frávísun tilboðsins stæði.

II

Kærandi vísar til þess að tilboð sitt hafi í raun verið það lægsta sem barst í útboðinu, enda hafi vantað kostnaðarliði inn í þá tilboðsupphæð lægstbjóðanda sem birt hafi verið á opnunarfundi. Kærandi telur að varnaraðilar hafi ranglega vísað tilboðinu frá enda hafi þeir óskað eftir upplýsingum um tiltekin atriði og svör við þeim verið veitt. Ákvörðun um að vísa tilboðinu frá hafi verið byggð á öðrum atriðum sem ekki hafi verið óskað skýringa á. Þau tæki sem kærandi hafi boðið í tilboðinu uppfylli allar kröfur útboðsgagna en fyrir mistök hafi verið misræmi á milli leiðbeiningabæklings sem fylgdi tilboði kæranda og svara kæranda um frumutalningu í CAPD vökva. Svör kæranda hafi verið rétt og í samræmi við raunverulega eiginleika tækisins. Kærandi segist hafa verið í góðri trú um að tilboð hans væri að öllu leyti í samræmi við kröfur útboðsgagna og hafi athygli hans aldrei verið vakin á því að ósamræmi væri á milli leiðbeiningabæklings og svara kæranda. Hafi varnaraðilum verið rétt að óska eftir skýringum frá kæranda um frumutalningu í CAPD vökva áður en ákvörðun var tekin um að vísa tilboðinu frá. Hefði kæranda gefist kostur á að útskýra misræmi í tilboðsgögnum sínum hefði tilboðið ekki tekið neinum breytingum enda hafi hið boðna tæki ávallt uppfyllt skilyrðin. Kærandi hafnar því að tækið sem hann bauð hafi ekki uppfyllt ýmsar aðrar kröfur útboðsgagna eins og Lyra ehf. haldi fram.

I

Varnaraðilar telja að rétt hafi verið staðið að mati á því hvort tilboð kæranda uppfyllti lágmarkskröfur útboðsins. Þeir hafi lagt leiðbeiningabækling framleiðanda, sem fylgdi tilboðinu, til grundvallar við mat á eiginleikum hins boðna tækis. Um sé að ræða lækningatæki og stífar reglur gildi um vottun og staðfestingu á getu tækisins. Upplýsingar sem fram komi í leiðbeiningabæklingi framleiðanda séu öruggasta heimildin um eiginleika tækisins enda sé bæklingurinn hluti af CE vottun tækisins sem sé forsenda þess að selja megi tækið á Evrópska efnahagssvæðinu. Aðrar fullyrðingar um getu tækisins, sem ekki komi fram í leiðbeiningabæklingi, séu þannig ekki hluti af vottun tækisins og þar með markleysa. Kærandi haldi því ranglega fram að varnaraðilar hafi óskað eftir viðbótargögnum eftir opnun tilboða. Hið rétta sé að varnaraðilar hafi óskað eftir skýringum á fyrirliggjandi gögnum og einungis óskað eftir því að kærandi upplýsti um það hvar í tilboðsgögnum hans tiltekin atriði kæmu fram.

 Í athugasemdum Lyra ehf. kemur fram að tilboð kæranda hafi ekki uppfyllt ófrávíkjanleg skilyrði útboðsgagna og hafi boðin tæki ekki samræmst fjölda krafna til viðbótar við þá kröfu sem ákvörðun varnaraðila um frávísun hafi verið byggð á.

IV

Það er grunnregla útboðsréttar að bjóðandi ber ábyrgð á því að tilboð hans fullnægi útboðsskilmálum og tilboð sé í samræmi við útboðsskilmála, sbr. 82. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup. Meðal þeirra lágmarkskrafna sem gerðar voru til boðinna tækja var að þau gætu framkvæmt frumutalningu í svonefndum CAPD vökva. Eins og rakið hefur verið kom fram í tilboðsblaði kæranda að tækið sem hann bauð gæti uppfyllt þetta skilyrði. Í leiðbeiningum framleiðanda tækisins, sem fylgdu tilboðinu, kom aftur á móti fram að ekki væri mælt með frumutalningu í CAPD vökva.

Samkvæmt 5. mgr. 66. gr. laga um opinber innkaup er kaupanda heimilt að fara fram á að bjóðandi leggi fram, bæti við, skýri eða fullgeri upplýsingar eða gögn innan hæfilegs frests þegar upplýsingar eða gögn, sem bjóðandi leggur fram, virðast vera ófullkomin eða innihalda villur eða ef tiltekin skjöl skortir. Í máli þessu er ekki sú staða uppi að skort hafi gögn með tilboði kæranda eða misræmi hafi verið í tilboðinu sem unnt var að leiðrétta með skýringum bjóðanda. Þvert á móti báru fylgigögn tilboðsins, sem stöfuðu frá framleiðanda tækisins, með sér að umrætt tæki uppfyllti ekki lágmarkskröfur útboðsskilmála. Við þessar aðstæður telur kærunefnd útboðsmála að varnaraðilum hafi verið rétt að leggja til grundvallar þá lýsingu tækisins, sem fram kom í leiðbeiningum frá framleiðanda þess, og hafi ekki verið skylt að gefa kæranda kost á að afla frekari gagna til stuðnings tilboði sínu.

Samkvæmt þessu verður ekki fallist á að varnaraðilar hafi brotið gegn lögum um opinber innkaup með því að vísa tilboði kæranda frá. Verður því að hafna öllum kröfum kæranda. Rétt þykir að málskostnaður falli niður.

Úrskurðarorð:

Öllum kröfum kæranda, Líftækni ehf., vegna frávísunar varnaraðila, Ríkiskaupa fyrir hönd Landspítala, á tilboði kæranda í útboði nr. V-20716 „Automated Hematology Analyzer“, er hafnað.

Málskostnaður fellur niður.

Reykjavík, 24. maí 2019.

Ásgerður Ragnarsdóttir

Auður Finnbogadóttir

Eiríkur JónssonÚrskurðir, ákvarðanir og aðrar úrlausnir sem birtast á vef Stjórnarráðsins eru á ábyrgð viðkomandi stjórnvalds. 
Stjórnarráðið ber ekki ábyrgð á efni frá sjálfstæðum stjórnvöldum umfram það sem leiðir af lögum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira