Hoppa yfir valmynd
4. júlí 2014 Mennta- og barnamálaráðuneytið

Undanþágunefnd grunnskóla - dreifibréf og umsóknareyðublað

Undanþágunefnd grunnskóla metur umsóknir skólastjóra um heimild til að lausráða starfsmann, sem ekki hefur leyfi mennta- og menningarmálaráðherra til að nota starfsheitið grunnskólakennari og til að starfa sem slíkur hér á landi við grunnskóla á vegum opinberra aðila eða aðra hliðstæða skóla, samkvæmt 1. gr. laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og reglugerð um störf og starfshætti undanþágunefndar grunnskóla nr. 440/2010.

Umsóknareyðublað um heimild til að ráða leiðbeinanda er aðgengilegt á vefsíðu ráðuneytisins og fylgir hér einnig í viðhengi. Á vefsíðunni er einnig hægt að nálgast ítarlegri upplýsingar um störf nefndarinnar.

Til að afgreiðsla umsókna gangi fljótt og vel er nauðsynlegt að þar til gerð eyðublöð séu vandlega útfyllt og að þær upplýsingar og þau fylgigögn sem beðið er um fylgi með umsókn. Nefndin áskilur sér rétt til að synja afgreiðslu á ófullnægjandi umsóknum. Ekki er tekið við umsóknum í tölvupósti.

Fylgigögn sem fylgja þurfa umsókn eru:

  1. Afrit af auglýsingum þar sem tilgreindar eru dagsetningar á birtingu auglýsinga.
  2. Afrit menntunargagna. Tekið skal fram að ef sótt hefur verið áður um fyrir viðkomandi þarf ekki að senda aftur menntunargögn, nema viðkomandi hafi bætt við sig menntun.

Fylgigögn verða ekki endursend, sbr. lög um Þjóðskjalasafn nr. 66/1985.

Auglýsingar:

Öll störf þarf að auglýsa a.m.k. tvisvar í dagblaði á landsvísu eða á sérstöku vefsvæði um laus störf hjá hlutaðeigandi sveitarfélagi. Vefauglýsing telst endurtekin sé auglýsingafrestur framlengdur um a.m.k. 14 daga.

Ekki þarf að auglýsa nema einu sinni þegar um er að ræða undanþágubeiðni til að endurráða einstakling sem er í námi til kennsluréttinda. Slíkri umsókn skal fylgja staðfesting á að viðkomandi sé í námi og áætlun um námsframvindu.

Nefndin vill vekja athygli á eftirfarandi atriðum:

Skólastjóra er ekki skylt að leita til undanþágunefndar sé um að ræða kennslu sem nemur 240 mínútum á viku eða minna, sbr. 3. mgr. 11. gr. laga nr. 87/2008. Samkvæmt greininni er skólastjóra heimilt að ráða sérfræðing tímabundið að hámarki eitt skólaár í senn til að kenna sérgrein sína, enda sé aðeins um að ræða kennslu sem nemur 240 mínútum eða minna á viku. Hér er einkum átt við þegar um kennslustörf er að ræða sem menntun og sérhæfing fastra kennara dugir ekki til, svo sem vegna mjög sérhæfðrar eða óvenjulegrar kennslu miðað við viðkomandi skólastig, t.d. kennslu í ákveðnum valgreinum á unglingastigi, kennslu í afmörkuðum þáttum lífsleikni og ýmis tilfallandi verkefni. Eftir sem áður þarf að auglýsa stöðuna.

Í kjarasamningi Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga er fjallað um auglýsingu starfa í gr. 14.1. Þar segir m.a.: „Öll störf skulu auglýst laus til umsóknar á opinberum vettvangi. Skal það gert með 14 daga fyrirvara að jafnaði. Þó er ekki skylt að auglýsa afleysingastörf svo sem vegna fæðingarorlofs, námsleyfis eða veikinda, eða störf þar sem ráðning skal standa 12 mánuði eða skemur eða tímavinnustörf.” Undanþágunefnd grunnskóla lítur svo á að hafi skólastjóri ekki tök á að ráða einstakling með leyfisbréf til kennslu á grunnskólastigi til að sinna afleysingastörfum ber að auglýsa stöðuna.

Þegar um er að ræða umsókn vegna kennslu í skólaíþróttum ber að tilgreina hvort um sé að ræða sund og/eða íþróttakennslu.

Fáist heimild frá undanþágunefnd til að lausráða starfsmann gildir sú heimild aldrei lengur en til eins árs í senn. Ekki má endurráða slíkan starfsmann án undangenginnar auglýsingar.

Mælst er til þess að starfsmaður sem sinna á kennslustarfi sé ekki settur á launaskrá fyrr en undanþáguheimild liggur fyrir.

Í undanþágunefnd grunnskóla eiga sæti Erla Ósk Guðjónsdóttir í mennta- og menningarmálaráðuneyti og er hún starfandi formaður nefndarinnar og jafnframt starfsmaður, Íris Reynisdóttir, fulltrúi Kennarasambands Íslands, Guðmundur B. Kristmundsson, fulltrúi samstarfsnefndar háskólastigsins og Sólveig B. Gunnarsdóttir, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira