Hoppa yfir valmynd
19. desember 2014 Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Persónuafsláttur hækkar um 0,8%, tekjumiðunarmörk um 6,6% og tryggingargjald lækkar um 0,1%

Samkvæmt gildandi lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, skal í upphafi árs hækka persónuafslátt hvers einstaklings í samræmi við hækkun vísitölu neysluverðs næstliðna tólf mánuði.

Á grundvelli þess verður persónuafsláttur 610.825 kr. fyrir árið 2015, eða 50.902 krónur að meðaltali á mánuði. Persónuafsláttur einstaklinga hækkar því um  4.848 kr. milli áranna 2014 og 2015, eða um 404 kr. á mánuði, og nemur hækkunin 0,8%.

Skattleysismörk tekjuskatts og útsvars verða samkvæmt því 142.153 kr. á mánuði að teknu tilliti til 4% lögbundinnar iðgjaldsgreiðslu launþega í lífeyrissjóð samanborið við 141.025 kr. á mánuði 2014. Hækkunin milli ára nemur 0,8%.

Í tekjuskattslögunum er einnig kveðið á um að fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns, þ.e. mörkin milli skattþrepa, skulu taka breytingum í upphafi hvers árs í réttu hlutfalli við hækkun launavísitölu á undangengnu tólf mánaða tímabili. Launavísitala nóvembermánaðar liggur nú fyrir og er hækkun hennar á tólf mánaða tímabili 6,6%.

Mánaðarleg tekjumiðunarmörk þrepa verða samkvæmt því 309.140 kr. í fyrsta þrepi, 527.264 kr. í öðru þrepi og 836.404  kr. í þriðja þrepi fyrir tekjur ársins 2015.

Þá mun skatthlutfall tekjuskatts í fyrsta þrepi vera óbreytt í 22,86% og samhliða er hámarksútsvar 14,52% einnig óbreytt á grundvelli samkomulags ríkis og sveitarfélaga vegna málefna fatlaðra, en sú tímabundna breyting sem gerð var til bráðabirgða  um tilfærslu milli tekjuskatts og útsvars upp á 0,04% var framlengd um eitt ár.  

Tekjuskattur er lagður á í þremur þrepum eins og áður. Þrepin skiptast þannig að af fyrstu 3.709.680 kr. árstekjum einstaklings (309.140  kr. á mánuði) er reiknaður 22,86% skattur. Af næstu 6.327.167  kr. (  527.264 kr. á mánuði) er reiknaður 25,3% skattur og síðan í þriðja þrepi 31,8% skattur af árstekjum umfram  10.036.847 kr. (836.404 kr. á mánuði).

Við þessi hlutföll bætist útsvar sem er mishátt eftir sveitarfélögum. Meðalútsvar á árinu 2015 verður samkvæmt fyrirliggjandi ákvörðun sveitarfélaga 14,44% og er óbreytt frá árinu 2014. 

Sveitarfélög geta samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga ákveðið útsvar á bilinu 12,44%-14,52%. Af 74 sveitarfélögum leggur 71 á sama útsvar á árinu 2015 og á þessu ári. Þá nýtir eitt sveitarfélag sér heimild til að leggja á sérstakt álag á hámarkið sem þýðir að útsvarshlutfall þess verður 15,05%. Tvö sveitarfélög leggja á lágmarksútsvar. Eitt sveitarfélag hækkaði útsvarshlutfallið  en tvö sveitarfélög lækkuðu það. Útsvarshlutfall einstakra sveitarfélaga kemur fram í fylgiskjali.

Staðgreiðsluhlutfall ársins 2015 verður þríþætt eftir fjárhæð tekna, þ.e. 37,3% á tekjur í fyrsta þrepi, 39,74% á tekjur í öðru þrepi og 46,24% á tekjur í þriðja þrepi.

Tryggingagjald er sérstakt gjald sem launagreiðendum ber að greiða af heildarlaunum launamanna sinna á tekjuári og eftir atvikum af eigin reiknuðu endurgjaldi. Tryggingagjald  er innheimt í staðgreiðslu og skiptist í almennt tryggingagjald og atvinnutryggingagjald.

Tryggingagjald telst til svokallaðra launatengdra gjalda, en það eru þau gjöld sem launagreiðendur, þ.m.t. sjálfstætt starfandi menn, greiða vegna launakostnaðar við atvinnurekstur. Önnur launatengd gjöld í staðgreiðslu eru markaðsgjald og gjald í Ábyrgðarsjóð launa, en þau eru innheimt í staðgreiðslu samhliða innheimtu tryggingagjalds.

Á staðgreiðsluárinu 2015 er hlutfall tryggingagjalds að meðtöldu markaðsgjaldi og gjaldi í Ábyrgðasjóð launa 7,49% og lækkar því um 0,1 prósentustig milli ára. Skipting þess er sem hér segir:

 

            Almennt tryggingagjald                                                6,04%

            Atvinnutryggingagjald                                                  1,35%

            Gjald í Ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota                0,05%

            Markaðsgjald                                                               0,05%

            Samtals til staðgreiðslu                                            7,49%

 

Sérstök trygging (0,65%) bætist við vegna launa sjómanna á fiskiskipum. Tryggingagjaldi skal skila mánaðarlega til innheimtumanna ríkissjóðs.


 

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum