Hoppa yfir valmynd
29. mars 2019 Mennta- og barnamálaráðuneytið

Sterkara framhaldsskólastig

Framlög til framhaldsskóla hér á landi nema um 35 milljörðum kr. á ári. Framlög til framhaldsskóla hafa hækkað umtalsvert undanfarin ár en sú hækkun mun halda sér samkvæmt fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024.

Nemendum á framhaldsskólastigi hefur fækkað að undanförnu en þeir eru nú um 22.000 í 30 skólum víðsvegar um landið. Auknir fjármunir sem runnið hafa til skólanna að undanförnu gera þeim kleift að efla sitt skólastarf enn frekar, meðal annars með því að bæta námsframboð, styrkja stoðþjónustu og endurnýja búnað og kennslutæki.

Áhersluverkefni á framhaldsskólastigi:

Að efla starfs- og tækninám
Lögð hefur verið sérstök áhersla á að fleiri velji starfs- og tækninám og hefur mennta- og menningarmálaráðuneyti stutt við verkefni sem ætlað er að vekja athygli og áhuga grunn- og framhaldsskólanema á slíku námi á framhaldsskóla- og háskólastigi. Fjármagni hefur jafnframt verið veitt til starfsnámsskóla með það fyrir augum að draga úr kostnaði nemenda í starfsnámi með lækkun efnisgjalda. Fyrirsjáanlegt er að með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar verði verulegar breytingar á vinnumarkaði sem gera kröfur um þróun starfsnáms og öflugra samstarf stjórnsýslu, skóla og atvinnulífs. Huga þarf að starfsnámi en erfitt getur reynst að halda uppi kennslu vegna nemendafæðar. Tækifæri til umbóta tengjast meðal annars aukinni samvinnu innan framhaldsskóla, framboði á fjar- og dreifnámi og samstarfi við grunnskóla og foreldra.

Tryggja gæði náms og kennslu
Liður í að standa vörð um gæði náms og kennslu í framhaldsskólum er að skilgreina betur lykiltölur og birta tölfræði sem lýsir framhaldsskólakerfinu. Þar verður sjónum m.a. beint að aðgengi að námi í öllum landshlutum. Með aukinni og betri tölfræði og gagnsærri fjárveitingum er stefnt að aukinni skilvirkni í nýtingu fjár og auknum gæðum í námi og þjónustu. Á síðustu árum hefur framlag til framhaldsskólastigsins hækkað umtalsvert þrátt fyrir fækkun nemenda. Hækkunin gerir framhaldsskólum kleift að bæta gæði kennslu og námsframboð. Einnig eru til skoðunar úrbætur í húsnæðismálum Menntaskólans í Reykjavík, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Fjölbrautaskólans í Breiðholti.

Fjölgun útskrifaðra
Mikilvægur þáttur í að efla menntun í landinu og hækka menntunarstig þjóðarinnar er að stuðla að því að fleiri nemendur útskrifist úr framhaldsskólum. Niðurstöður úttekta sýna að ástæður brotthvarfs geta, auk ónógs undirbúnings úr grunnskóla, verið lítil námsleg eða félagsleg skuldbinding, vantrú á eigin getu, andleg vanlíðan eða lítill stuðningur og hvatning foreldra. Þá ber sérstaklega að huga að nemendum sem ekki hafa íslensku að móðurmáli en framlag til íslenskukennslu slíkra nemenda hefur nú verið þrefaldað. Til að koma til móts við þá einstaklinga sem horfið hafa frá námi hafa verið tekin af öll tvímæli um rétt nemenda 25 ára og eldri til náms á framhaldsskólastigi. Þá hefur ráðuneytið unnið með dómsmálaráðuneytinu og Fangelsismálastofnun að stefnumótun um nám fanga.

Innleiðing á nýju reiknilíkani framhaldsskólanna stendur nú yfir en því er ætlað að dreifa fjármagni til skólanna á sanngjarnan hátt og auðvelda skólum að styðja við ákveðna nemendahópa, s.s. nemendur í brotthvarfshættu. Áhrifa endurskoðunar reiknilíkansins er þegar farið að gæta í skiptingu fjármagns milli skólanna.

Efnisorð

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum