Hoppa yfir valmynd
24. júlí 2019 Forsætisráðuneytið

Ásgeir Jónsson skipaður seðlabankastjóri

Forsætisráðherra hefur skv. 1. mgr. 23. gr. laga, um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001, skipað dr. Ásgeir Jónsson í embætti seðlabankastjóra til fimm ára frá og með 20. ágúst 2019.
Embætti seðlabankastjóra var auglýst laust til umsóknar hinn 20. febrúar sl. Umsóknir bárust frá 16 umsækjendum og drógu þrír umsækjendur umsókn sína síðar til baka. Alls voru umsækjendur því 13 talsins, ellefu karlar og tvær konur.

Hæfnisnefnd sem skipuð var samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands mat fjóra umsækjendur, þá Arnór Sighvatsson, Ásgeir Jónsson, Gylfa Magnússon og Jón Daníelsson, mjög vel hæfa til að gegna embættinu.

Forsætisráðherra boðaði alla þessa fjóra umsækjendur, auk þeirra fimm umsækjenda sem metnir höfðu verið vel hæfir, til viðtala þar sem lagðar voru fyrir þá spurningar í fjórum köflum: um reynslu þeirra og þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags- og peningamálum, breytingar á Seðlabankanum, verkefni Seðlabankans og stjórntæki og loks stöðu efnahagsmála og samspil við stjórnvöld og aðila vinnumarkaðarins. Samtals voru lagðar 13 spurningar fyrir umsækjendur í 27 liðum. Í viðtölum við umsækjendur lagði ráðherra, auk þekkingar þeirra á framangreindum atriðum, jafnframt mat á persónubundna þætti umsækjenda, þar með talið stjórnunarhæfileika þeirra og hæfni í mannlegum samskiptum.

Það var mat ráðherra, að loknum viðtölum við umsækjendur og á grundvelli heildarmats á umsóknargögnum þeirra, að framangreindir fjórir umsækjendur, sem hæfnisnefndin hafði metið mjög vel hæfa, stæðu öðrum umsækjendum framar. Í kjölfarið hafði ráðuneytið samband við umsagnaraðila um hvern hinna fjögurra umsækjenda.

Að lokinni þessari skoðun forsætisráðherra og að teknu tilliti til frammistöðu umsækjenda í viðtölum og efni umsagna um þá var það mat ráðherra að Ásgeir Jónsson væri hæfastur umsækjenda til að gegna embætti seðlabankastjóra, sbr. meðfylgjandi rökstuðning vegna skipunar í embætti seðlabankastjóra.

Frá stofnun Seðlabankans árið 1961 hafa 19 einstaklingar verið skipaðir seðlabankastjórar. Af þeim hafa níu lokið prófi í viðskipta- eða hagfræði, fjórir í lögfræði, einn í verkfræði en fimm höfðu ekki háskólamenntun. Af 19 seðlabankastjórum höfðu sjö verið þingmenn eða ráðherrar áður en þeir urðu seðlabankastjórar, fjórir verið bankastjórar í Landsbanka Íslands, þrír starfað innan Seðlabanka Íslands, þrír unnið í stjórnsýslu og tveir verið ráðgjafar í atvinnulífinu.

Ásgeir Jónsson lauk doktorsprófi í hagfræði frá Indiana University í Bandaríkjunum árið 2001 með alþjóðafjármál, peningamálahagfræði og hagsögu sem aðalsvið. Doktorsritgerð Ásgeirs fjallaði um sveiflujöfnun yfir skamman tíma í litlu, opnu hagkerfi. Ásgeir hefur starfað við hagfræðideild Háskóla Íslands frá árinu 2004, fyrst sem lektor og síðan dósent. Hann hefur verið deildarforseti við hagfræðideild frá árinu 2015. Samhliða störfum sínum við Háskóla Íslands hefur Ásgeir meðal annars verið efnahagsráðgjafi Virðingar og Gamma. Hann hefur gegnt öðrum ábyrgðarstörfum, meðal annars sem formaður starfshóps um endurskoðun peningastefnu og verið forstöðumaður í greiningardeild og aðalhagfræðingur Kaupþings og síðar Arion banka á árunum 2004–2011. Á árunum 2000–2004 var Ásgeir sérfræðingur hjá Hagfræðistofnun og samhliða því stundakennari við Háskóla Íslands.

Meðfylgjandi:
Rökstuðningur vegna skipunar í embætti seðlabankastjóra
Mat hæfnisnefndar
Bréf forsætisráðuneytisins til hæfnisnefndar, dags. 1. júlí 2019
Svar hæfnisnefndar, dags. 4. júlí 2019

 

 

Ásgeir Jónsson appointed Governor of the Central Bank of Iceland

Under the first paragraph of Article 23 of the Central Bank Act, No. 36/2001, the prime minister has appointed Dr Ásgeir Jónsson to the position of Governor of the Central Bank of Iceland for a term of five years, beginning on 20 August 2019.

Applications for the position were invited by an advertisement on 20 February this year. Sixteen applications were received initially, but three were subsequently withdrawn. Of the 13 remaining, eleven were from men and two from women.

The assessment committee, which was appointed in accordance with the Central Bank Act, found four applicants, Arnór Sighvatsson, Ásgeir Jónsson, Gylfi Magnússon and Jón Daníelsson, very well qualified to fill the position.

The prime minister invited all four of these applicants, and also a further five whom the committee found to be well qualified, to interviews at which they were asked questions covering four fields: their experience and knowledge of financial activities, the economy and monetary affairs; the changes ahead at the Central Bank; its tasks, functions and the instruments by which it exerts control and, finally, the economic situation and the bank’s relations with the government and the organisations of the social partners. Thirteen questions were put to the applicants in a total of 27 parts. During these interviews, the prime minister assessed, in addition to the applicants’ knowledge of the matters listed above, their individual qualities including their administrative ability and their interpersonal skills.

Following the interviews, and on the basis of a comprehensive assessment of their application materials, the prime minister’s view was that the four applicants named above, whom the assessment committee had found to be very well qualified, had an edge over the others. The ministry then sought comments on each of the four leading candidates.

Following this examination by the prime minister, and taking into account the applicants’ performance during the interviews and the comments received about them, the prime minister came to the conclusion that Ásgeir Jónsson was best qualified of the applicants for the position of Governor of the Central Bank.

Nineteen persons have been appointed to the position of governor since the Central Bank was founded in 1961. Of them, nine were graduates in commerce and economics, four in law, one in engineering and five held no university degree. Of the 19 governors, seven had been MPs or government ministers prior to their appointment, four had served as managers of the bank Landsbanki Íslands, three had worked at the Central Bank, three in public administration and two were business consultants.

Ásgeir Jónsson took his doctorate in economics at Indiana University in the USA in 2001, with international finance, monetary economics and economic history as major subjects. His doctoral thesis was on the short-term control of economic cycles in a small open economy. He has worked in the Faculty of Economics at the University of Iceland since 2004, as a lecturer and later as an associate professor. He has been Dean of the Faculty of Economics since 2015. Concurrently with his work at the university, he has served as an economics consultant to the finance companies Virðing and Gamma. Ásgeir Jónsson has served in other positions of responsibility, these including chairman of a task force on the review of the government’s monetary policy and head of the analytics department, and chief economist, of Kaupthing Bank (later Arion Bank) from 2004 to 2011. In 2000-2004 he was employed as a specialist at the University of Iceland’s Institute of Economic Affairs, and also as a part-time teacher at the university.

 

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum