Hoppa yfir valmynd

Ákvörðun Fiskistofu um úthlutun byggðakvóta (1)

Stjórnsýslukæra

Ráðuneytið vísar til stjórnsýslukæru [A], f.h. [B ehf.], dags. 21. júní 2022, þar sem kærð er til ráðuneytisins ákvörðun Fiskistofu, dags. 7. júní 2022, um úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 til bátsins[C].

Kæruheimild er í 8. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða.

 

 

Kröfur kæranda

Kærandi krefst þess að breytt verði ákvörðun Fiskistofu, dags. 7. júní 2022, um úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 til bátsins[C] og að lagt verði fyrir Fiskistofu að úthluta byggðakvóta til bátsins án löndunarskyldu á Súðavík í samræmi við kröfur og málsástæður í stjórnsýslukærunni.

 

 

Málsatvik

Málsatvik eru þau að með bréfi, dags. 21. desember 2021, úthlutaði matvælaráðuneytið 90 þorskígildistonnum af byggðakvóta til Súðavíkurhrepps samkvæmt umsókn sveitarfélagsins á grundvelli 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 og reglugerðar nr. 919/2021, um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2021/2022, sem komu öll í hlut byggðarlagsins Súðavíkur. Einnig voru 105 tonn flutt frá fyrra fiskveiðiári yfir á fiskveiðiárið 2021/2022. Með bréfinu var Súðavíkurhreppi veittur kostur á að gera tillögur að sérreglum fyrir úthlutun byggðakvóta í byggðarlaginu og bárust ráðuneytinu bréf um það frá sveitarfélaginu, dags. 31. janúar og 4. febrúar 2022. Í tillögum Súðavíkurhrepps að sérreglum var lagt til að afnumin yrði vinnsluskylda í byggðarlaginu Súðavík. Ráðuneytið hafnaði að staðfesta þá tillögu og taldi hana ekki vera byggða á málefnalegum og staðbundnum ástæðum eða vera í samræmi við hagsmuni viðkomandi byggðarlags, sbr. 5. og 7. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006. Ráðuneytið samþykkti hins vegar aðrar tillögur sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps og er gerð grein fyrir þeim hér á eftir í kafla um rökstuðning.

Með auglýsingu, dags. 4. maí 2022, sem birt var á vefsíðu Fiskistofu, auglýsti Fiskistofa eftir umsóknum um úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 á Súðavík í Súðavíkurhreppi en auglýsingin var byggð á 8. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, sbr. og 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 995/2021, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022. Umsóknarfrestur var til og með 18. maí 2022.

Kærandi sótti um byggðakvóta fyrir bátinn [C] með umsókn til Fiskistofu, dags. 18. maí 2022.

Hinn 7. júní 2022 tilkynnti Fiskistofa útgerðum á Súðavík í Súðavíkurhreppi ákvarðanir sínar um úthlutun byggðakvóta til báta í byggðarlaginu. Kæranda, ehf., var tilkynnt að úthlutað hefði verið tilteknu magni af byggðakvóta til bátsins [C]. Ákvörðun Fiskistofu var byggð á 10. gr. laga nr. 116/2006, ákvæðum reglugerðar nr. 995/2021, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022 og auglýsingu nr. 505/2022, um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022, sbr. auglýsingu nr. 522/2022, um (1.) breytingu á auglýsingu nr. 505/2022 um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022.

Þá kom fram í ákvörðun Fiskistofu að hún væri kæranleg til matvælaráðuneytisins og að kærufrestur væri tvær vikur frá framangreindri tilkynningu Fiskistofu.

     

 

Málsástæður í stjórnsýslukæru og málsmeðferð

Með stjórnsýslukæru, dags. 21. júní 2022, kærði [A] f.h. [B ehf.], til matvælaráðuneytisins ákvörðun Fiskistofu, dags. 7. júní 2022, um úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 til bátsins [C].

Í stjórnsýslukærunni segir að með ákvörðun sveitastjórnar Súðavíkurhrepps, dags. 4. febrúar 2022, hafi verið ákveðið að óska eftir sérreglum fyrir Súðavíkurhrepp um úthlutun byggðakvóta en einkum hafi verið óskað eftir að vinnsluskylda yrði afnumin. Hafi verið fyrirliggjandi að vandkvæði hafi leitt af því fyrirkomulagi sem hafi verið, að selja fiskinn til tiltekins vinnslufyrirtækis vegna vinnslu harðfisks í öðru fyrirtæki sem sé önnur af tveimur vinnslum á Súðavík. Hafi verið lögð fram ýmis rök með því að afnema vinnsluskyldu, einkum þar sem vinnslusamningsaðili hefði ítrekað brotið samning við þá sem lagt hafi upp afla til vinnslunnar með því að neita að taka á móti fisk til vinnslu. Ekki hafi verið fallist á þá ósk Súðavíkurhrepps að afnema vinnsluskyldu en lagt hafi verið upp með löndun í Súðavík og móttöku fiskmarkaðar þar. Óskað hafi verið eftir rökstuðningi fyrir þeirri ákvörðun en rökstuðningur hafi ekki borist mánuði eftir að hans hafði verið óskað frá matvælaráðuneytinu. Rökstuðningurinn var sendur til sveitarfélagsins með bréfi, dags. 31. ágúst 2022. Þá taki tiltekið vinnslufyrirtæki í Súðavík ekki nema hluta aflans til vinnslu enda henti ekki nema ákveðin stærð til herslu en fyrirtækið selji afganginn á markað. Það sem fari á markað telji þannig ekki sem andlag til byggðakvóta þar sem sá fiskur fari ekki til vinnslu hjá vinnslusamningshafa. Umrætt vinnslufyrirtæki eða fyrirtæki tengd því hafi fengið úthlutað byggðakvóta á fiskveiðiárinu 2020/2021 sem það segi forsendu þess að gera vinnslusamning við þá sem stundi strandveiðar frá Súðavík. Þar sem ekki hafi verið úthlutað til þeirra í ár, fyrir fiskveiðiárið 2021/2022, hafi þeir ekki gert vinnslusamning við strandveiðiflotann. [C] hafi því ekki átt kost á vinnslusamningi. Úthlutun byggðakvóta samkvæmt ákvörðun Fiskistofu með leiðbeinandi tilmælum frá matvælaráðuneytinu feli í sér skyldu til þess að merkja andlag byggðakvóta sér og leggja upp til vinnslusamningshafa. Það gangi ekki upp þar sem vinnslusamningsaðili hafi neitað að gera samning við þá báta sem fái úthlutað á þessu fiskveiðiári. Kærandi hafi því ekki annan kost en að kæra framangreinda úthlutun og þær reglur sem gildi um úthlutun byggðakvótans og krefjast þess að fá úthlutað byggðakvóta án löndunarskyldu þar sem slíkur samningur sé ekki í boði.

Eftirtalin gögn fylgdu stjórnsýslukærunni: 1) Ákvörðun Fiskistofu, dags. 7. júní 2022.

Með tölvubréfi, dags. 22. júní 2022, óskaði ráðuneytið eftir umsögn Fiskistofu um málið, staðfestu afriti af hinni kærðu ákvörðun auk annarra gagna sem Fiskistofa kynni að hafa um málið.

Í umsögn Fiskistofu, dags. 1. júlí 2022, segir m.a. að af kærunni megi ráða að kærandi telji að ráðherra hafi skort laga- og reglugerðarheimild til að ákvarða að afla sem telja á sem mótframlag til byggðakvóta í byggðarlaginu Súðavík skuli landað til vinnslu innan byggðarlagsins, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 995/2021, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022. Ákvæðið sé svohljóðandi: „Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga á tímabilinu frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2022.“Þann 3. maí 2022 hafi verið fallið frá vinnsluskyldu fyrir Súðavíkurhrepp með auglýsingu nr. 505/2022, um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022. Með auglýsingunni hafi m.a. ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 995/2021 verið breytt og hafi það orðið svohljóðandi: „Fiskiskipum er skylt að landa innan byggðarlagsins þeim afla sem telja á til byggðakvóta á tímabilinu frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2022.“Þann 4. maí 2022 hafi verið fallið frá ofangreindri sérreglu með auglýsingu nr. 522/2022, um (1.) breytingu á auglýsingu nr. 505/2022. Þar komi fram að stafliður c) vegna Súðavíkurhrepps falli niður í 1. gr. auglýsingar nr. 505/2022. Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 995/2021 gildi um afhendingu byggðakvóta í Súðavíkurhreppi. Auglýsingar um sérreglur sveitarfélaga séu birtar í B-deild Stjórnartíðinda og séu bindandi stjórnvaldsfyrirmæli sem ráðherra setji í samráði við viðeigandi sveitarfélög. Reglurnar skuli byggja á málaefnalegum og staðbundnum ástæðum og vera í samræmi við hagsmuni viðkomandi byggðarlaga, sbr. 5. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Fiskistofa hafi ekki talið sig hafa forsendur til þess að kanna hvort ráðherra hafi farið út fyrir valdmörk sín með setningu auglýsinganna né hafi stofnunin lagt sérstakt mat á það hvort reglurnar standist meginreglur stjórnsýsluréttar s.s. jafnræðisregluna enda geti aðstæður réttlætt mismunandi sérreglur milli byggðarlaga. Þar sem stjórnsýslukæran lúti eingöngu að efni sérreglna og málsmeðferð ráðuneytisins við setningu þeirra en ekki úthlutun Fiskistofu muni stofnunin ekki veita umsögn um það efni.

Umsögn Fiskistofu til ráðuneytisins fylgdu eftirtalin gögn í ljósritum: 1) Ákvörðun Fiskistofu, dags. 7. júní 2022, um úthlutun byggðakvóta til bátsins[C].

Með tölvubréfi, dags. 5. júlí 2022, sendi ráðuneytið ljósrit af umsögn Fiskistofu til kæranda og veitti félaginu kost á að gera athugasemdir við umsögnina, sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Frestur til þess var veittur til og með 25. júlí 2022.

Engar athugasemdir bárust ráðuneytinu frá kæranda, [B ehf.], við framangreinda umsögn Fiskistofu.

     

 

Rökstuðningur

I.  Kæruheimild samkvæmt 8. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 gildir eingöngu um ákvarðanir Fiskistofu um úthlutun byggðakvóta til einstakra fiskiskipa og höfnun slíkra umsókna. Einnig er það meginregla í íslenskum rétti að ekki er hægt að kæra setningu reglugerða og annarra stjórnvaldsfyrirmæla með stjórnsýslukæru og ber að vísa frá kærum sem eingöngu varða það efni. M.a. gildir kæruheimild samkvæmt 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 eingöngu um stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru á grundvelli laganna, þ.e. þegar teknar eru ákvarðanir um rétt eða skyldu manna en ekki um samningu reglugerða né annarra almennra stjórnvaldsfyrirmæla, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna.

Það er mat ráðuneytisins að málsástæður í stjórnsýslukæru kæranda í máli þessu varði að hluta aðeins lögmæti ákvæða auglýsingar nr. 505/2022 um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga, sbr. auglýsingar nr. 522/2022 um breytingu á þeirri auglýsingu um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta að því er varðar Súðavík. Kæran beinist hins vegar jafnframt að tiltekinni ákvörðun Fiskistofu um úthlutun byggðakvóta til bátsins [C] en umrædd ákvörðun er kæranleg til matvælaráðuneytisins samkvæmt framangreindu ákvæði 8. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006. Kæran barst innan lögboðins kærufrests.

Með vísan til framanritaðs telur ráðuneytið ekki ástæðu til að vísa frá kæruefni í kærunni og verður hún tekin til efnismeðferðar.

 

II.  Um úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 gildir ákvæði 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Í 1. mgr. kemur fram að á hverju fiskveiðiári sé ráðherra heimilt að ráðstafa aflamagni í óslægðum botnfiski skv. 5. mgr. 8. gr. sem hér segir: 1. Til að mæta áföllum sem fyrirsjáanleg eru vegna verulegra breytinga á aflamarki einstakra tegunda. Til stuðnings byggðarlögum, í samráði við Byggðastofnun, þannig: a. Til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð eru veiðum eða vinnslu á botnfiski. b. Til byggðarlaga sem hafa orðið fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út og landað hafa afla í viðkomandi byggðarlögum og sem hefur haft veruleg áhrif á atvinnuástand í byggðarlögunum. Í 5. mgr. greinarinnar er ráðherra falið að setja með reglugerð almenn skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda til fiskiskipa innan einstakra byggðarlaga. Skulu þau skilyrði m.a. varða skráningarstað, skráningartíma, eignarhald, skiptingu milli fiskiskipa, lágmarksverð, tryggingar fyrir greiðslum og framkvæmd úthlutunar.

Á grundvelli framangreinds ákvæðis hefur ráðherra sett reglugerð nr. 995/2021, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022. Í 1. gr. reglugerðarinnar eru talin upp almenn skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta en þau eru: a) að skip hafi haft leyfi til veiða í atvinnuskyni við lok umsóknarfrests, sbr. 4. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, b) að skip hafi verið skráð í viðkomandi byggðarlagi 1. júlí 2021 og c) að skip hafi verið í eigu eða leigu einstaklinga eða lögaðila með heimilisfang í viðkomandi byggðarlagi 1. júlí 2021. Miðað skal við lögheimili einstaklinga samkvæmt þjóðskrá og heimilisfang lögaðila samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra.

Einnig eru í 4. gr. reglugerðarinnar viðmiðanir um úthlutun aflaheimilda til einstakra fiskiskipa en samkvæmt ákvæðinu er gert ráð fyrir að úthlutun aflaheimilda skuli fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla almenn skilyrði reglugerðarinnar og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið hefur staðfest, eftir því sem við á og skuli úthlutað hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. september 2020 til 31. ágúst 2021. Komi minna en 100 þorskígildiskíló í hlut fiskiskips samkvæmt framangreindum reglum fellur niður úthlutun til þess og skiptist hlutur þess milli annarra fiskiskipa frá sama byggðarlagi sem uppfylla skilyrði fyrir úthlutun í samræmi við skiptingu samkvæmt úthlutunarreglum.

Þá koma fram í reglugerðinni ákvæði um skyldu fiskiskipa til að landa afla til vinnslu í byggðarlagi, sbr. 6. gr. reglugerðarinnar. Þar segir m.a. að fiskiskipum sé skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga á tímabilinu frá 1. september 2021 til 31. ágúst 2022. Skilyrði þess að afla teljist landað til vinnslu sé að honum sé haldið aðskildum frá öðrum afla ásamt því að vera vigtaður og skráður sérstaklega við vigtun á hafnarvog. Aflinn skuli nema í þorskígildum talið, tvöföldu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt reglugerðinni. Eigandi fiskiskips skuli gera skriflegan samning við fiskkaupanda um magn sem landað verður til vinnslu hjá viðkomandi vinnsluaðila, þar sem fram komi að vinnsluaðili skuldbindi sig til að vinna aflann og skuli bæjar- eða sveitarstjórn árita samninginn til staðfestingar. Úthlutun aflamarks fari fram á grundvelli vigtarnóta sem borist hafi Fiskistofu og skuli úthlutun til þeirra ekki fara fram nema að því leyti sem það skilyrði er uppfyllt. Miða skuli við allar botnfiskaflategundir sem gefinn hafi verið út þorskígildisstuðull fyrir. Einnig sé það skilyrði fyrir úthlutun að ekki hafi verið flutt meira aflamark í þorskígildum talið á fiskveiðiárinu 2021/2022 frá viðkomandi fiskiskipum en flutt hefur verið til þeirra þegar afhending aflamarks á sér stað. Afla sem boðinn sé upp á fiskmarkaði teljist ekki hafa verið landað til vinnslu samkvæmt þessari grein. Þá sé einungis heimilt að meta til viðmiðunar samkvæmt greininni landaðan afla sem ekki hafi áður verið metinn til úthlutunar byggðakvóta. Með vinnslu sé átt við flökun, flatningu, frystingu, söltun eða herslu.

Samkvæmt 5. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 getur ráðherra heimilað á grundvelli rökstuddra tillagna sveitarstjórnar að sett verði sérstök viðbótarskilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda í einstökum byggðarlögum enda séu þau byggð á málefnalegum og staðbundnum ástæðum og í samræmi við hagsmuni viðkomandi byggðarlaga. Einnig getur ráðherra að fengnum rökstuddum tillögum sveitarstjórnar sett sérstök skilyrði fyrir löndun afla til vinnslu í einstökum byggðarlögum sem víkja frá eða eru til viðbótar ákvæðum reglugerðar um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa fyrir hvert fiskveiðiár, enda séu þau byggð á málefnalegum og staðbundnum ástæðum, sbr. 7. mgr. 10. gr. laganna. Sambærileg ákvæði eru í 2. og 7. gr. reglugerðar nr. 995/2021.

Sett hafa verið sérstök viðbótarskilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta á Súðavík í Súðavíkurhreppi fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 samkvæmt framangreindu ákvæði með auglýsingu nr. 505/2022, um (3.) staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022, sbr. auglýsingu nr. 522/2022 um breytingu á þeirri auglýsingu sem eru svohljóðandi: „Súðavíkurhreppur (breyting á almennum skilyrðum, breyting á viðmiðun um úthlutun, vinnsluskylda innan byggðarlags). Ákvæði reglugerðar nr. 995/2021, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021/2022, gilda um úthlutun byggðakvóta Súðavíkur með eftirfarandi breytingum: a) Ákvæði a-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. 4. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, eða frístundaveiðileyfi skv. 2. tl. 4. mgr. 6. gr. sömu laga, við lok umsóknarfrests. b) Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. gr., eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega að teknu tilliti til hámarksúthlutunar hvers flokks (a-c) miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið, sem landað var innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2020 til 31. ágúst 2021: a) Alls 75 þorskígildistonnum skal úthlutað til fiskiskipa með frístundaveiðileyfi. b) Alls 65 þorskígildistonnum skal úthlutað til fiskiskipa sem veiðileyfi hafa með krókaaflamarki að teknu tilliti til 13 þorskígildistonna hámarks til fiskiskips. c) Aflamarki skv. stafliðum a og b sem annars hefur ekki verið úthlutað skal skipt milli fiskiskipa sem tilgreind eru í staflið b til hækkunar á hámarksúthlutun.“

Um skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta til einstakra fiskiskipa á Súðavík í Súðavíkurhreppi fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 fer því eftir 10. gr. laga nr. 116/2006, ákvæðum reglugerðar nr. 995/2021 og auglýsingu nr. 505/2022, sbr. auglýsingu nr. 522/2022.

 

III. [B ehf.] sem er einkahlutafélag og eigandi og útgerðaraðili bátsins C] var með heimilisfang að[D], þann 1. júlí 2021 samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra og voru uppfyllt skilyrði stafliða a-c í 1. gr. reglugerðar nr. 995/2021 fyrir úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 til bátsins [C]. Báturinn fékk úthlutað byggðakvóta í samræmi við þær reglur sem koma fram í 4. gr. reglugerðar nr. 995/2021 og auglýsingu nr. 505/2022, sbr. auglýsingu nr. 522/2022 og eru ekki gerðar athugasemdir í stjórnsýslukærunni við útreikning þess magns sem úthlutað var til bátsins.

Kæruefnið er byggt á því að ráðuneytið féllst ekki á tillögu Súðavíkurhrepps að sérreglum til grundvallar úthlutun byggðakvóta um afnám vinnsluskyldu í byggðarlaginu sem samþykkt var á fundi sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps 4. febrúar 2022.

Í tillögum Súðavíkurhrepps að sérreglum var ekki gerð tillaga um brottfall vinnsluskyldu en í greinargerð sem fylgdi tillögunum kemur hins vegar fram að það sé mat sveitarstjórnar og sveitarstjóra að farsælast sé miðað við aðstæður á meðan ekki sé starfrækt fiskvinnsla sem raunverulega vinni aflann, að óska eftir undanþágu frá vinnsluskyldu og styrkja þannig stoðir fyrir þá sem geri út krókaaflamarksbáta og frístundabáta sem leigt hafi kvóta. Ráðuneytið tók ekki tillit til framangreindra sjónarmiða um undanþágu frá vinnsluskyldu og tilkynnti sveitarfélaginu um það í tölvubréfi, dags. 3. maí 2022. Ráðuneytið taldi þau ekki vera byggð á málefnalegum og staðbundnum sjónarmiðum eða vera í samræmi við hagsmuni viðkomandi byggðarlags, sbr. 5. og 7. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006. Ráðuneytið samþykkti hins vegar aðrar tillögur sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps og er gerð grein fyrir þeim hér að framan. Úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á Súðavík í Súðavíkurhreppi byggir á þeim reglum sem samþykktar voru með auglýsingu nr. 505/2022, sbr. auglýsingu nr. 522/2022.

Úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á Súðavík í Súðavíkurhreppi byggir á þeim reglum sem samþykktar voru með auglýsingu nr. 505/2022, sbr. auglýsingu nr. 522/2022. Þær reglur sem gilda um úthlutun og taldar eru upp hér að framan eru þær reglur sem miða ber við þegar teknar eru ákvarðanir um úthlutun byggðakvóta. Tillögur sveitarstjórnar sem hafa ekki verið samþykktar hafa ekki gildi sem stjórnvaldsfyrirmæli birt í B-deild Stjórnartíðinda. Bar Fiskistofu því við úthlutun að miða við almenn skilyrði í reglugerð nr. 995/2021 auk sérstakra skilyrða sem koma fram í auglýsingu nr. 505/2022, sbr. og auglýsingu nr. 522/2022.

Þá er það mat ráðuneytisins að aðrar málsástæður í stjórnsýslukæru geti ekki haft áhrif á niðurstöðu þessa máls.

Með vísan til framanritaðs er það niðurstaða ráðuneytisins að ekki séu skilyrði fyrir að breyta úthlutun af byggðakvóta Súðavíkur í Súðavíkurhreppi fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 til bátsins [C] en samkvæmt því ber að staðfesta hina kærðu ákvörðun Fiskistofu, dags. 7. júní 2022, um úthlutun byggðakvóta til bátsins.

Beðist er velvirðingar á þeim töfum sem hafa orðið á uppkvaðningu þessa úrskurðar en þær er að rekja til mikilla anna í ráðuneytinu.

 

 

Úrskurður

Ráðuneytið staðfestir ákvörðun Fiskistofu, dags. 7. júní 2022, um úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 til bátsins [C].


Úrskurðir, ákvarðanir og aðrar úrlausnir sem birtast á vef Stjórnarráðsins eru á ábyrgð viðkomandi stjórnvalds. 
Stjórnarráðið ber ekki ábyrgð á efni frá sjálfstæðum stjórnvöldum umfram það sem leiðir af lögum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira