Hoppa yfir valmynd

Nr. 88/2023 Úrskurður

KÆRUNEFND ÚTLENDINGAMÁLA

 

Hinn 9. febrúar 2023 er kveðinn upp svohljóðandi

úrskurður nr. 88/2023

í stjórnsýslumáli nr. KNU22120037

 

Kæra [...]

á ákvörðun

Útlendingastofnunar

 

I.       Kröfur, kærufrestir og kæruheimild

Hinn 8. desember 2023 kærði einstaklingur er kveðst heita [...], vera fæddur […] og vera ríkisborgari Palestínu (hér eftir kærandi), ákvörðun Útlendingastofnunar, dags. 16. nóvember 2022, um að taka ekki til efnismeðferðar umsókn hans um alþjóðlega vernd á Íslandi og vísa honum frá landinu. Hinn 16. nóvember 2022 var ákvörðun Útlendingastofnunar birt fyrir kæranda.

Fyrrgreind ákvörðun er kærð á grundvelli 7. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016. Í ákvæði 7. gr. kemur fram að ákvarðanir Útlendingastofnunar sé heimilt að kæra til kærunefndar útlendingamála innan 15 daga frá því að útlendingi var tilkynnt um ákvörðunina. Ákvörðun Útlendingastofnunar var birt kæranda 16. nóvember 2022. Kærandi kærði ákvörðunina 8. desember 2022. Ljóst er að kærufresturinn, sem var til 1. desember 2022, var liðinn þegar kæran barst.

Í kæru og greinargerð kæranda, dags. 8. desember 2022, kemur fram að kærandi óski eftir því að kæra verði tekin til efnismeðferðar þrátt fyrir að berast of seint en tilkynning hans um kæru hafi ekki borist 25. nóvember 2022. Ástæða fyrir því að tölvubréf sendist ekki væri kæranda ókunn en engin villumelding hafi komið fram. Með tölvubréfum kærunefndar til kæranda, dags. 19. og 23. janúar 2023, var kæranda leiðbeint um að leggja fram frekari gögn til að sýna fram á að sannanlega hafi verið gerð tilraun til að leggja fram kæru 25. nóvember 2022. Í tölvubréfi kæranda til kærunefndar, dags. 20. janúar 2023, kemur fram að kærandi hafi lagt fram kæru í gegnum Signet Transfer en hafi ekki fengið staðfestingu á því. Kærandi viti ekki hvort um villu hafi verið að ræða hjá sér eða í kerfinu. Í tölvubréfi kæranda, dags. 23. janúar 2023, kemur fram að kærandi hygðist hafa samband við nafngreinda kerfisþjónustu til að afla frekari gagna. Engin frekari gögn voru lögð fram af hálfu kæranda.

Í 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er kveðið á um réttaráhrif þess þegar kæra berst æðra stjórnvaldi að liðnum kærufresti. Þar segir í 1. mgr.:

„Hafi kæra borist að liðnum kærufresti skal vísa henni frá, nema:

1. afsakanlegt verði talið að kæran hafi ekki borist fyrr, eða

2. veigamiklar ástæður mæla með því að kæran verði tekin til meðferðar.“

Í 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga er því að finna tvær undantekningarreglur frá þeirri meginreglu laganna að kærumáli skuli vísað frá æðra stjórnvaldi ef kæra berst að liðnum kærufresti. Í athugasemdum við einstakar greinar í frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum segir um ákvæðið að í fyrsta lagi sé gerð undantekning þegar afsakanlegt er að kæra hafi borist að liðnum kærufresti. Hér getur t.a.m. fallið undir ef stjórnvald lætur hjá líða að veita leiðbeiningar um kæruheimild skv. 20. gr. laganna eða veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar. Í öðru lagi má taka mál til meðferðar ef veigamiklar ástæður mæla með því. Við mat á því hvort veigamiklar ástæður mæli með því að kæra verði tekin til meðferðar skal m.a. litið til hagsmuna aðila máls og hvort mál hafi fordæmisgildi.

Ákvörðun Útlendingastofnunar var sem fyrr segir birt kæranda 16. nóvember 2022. Í ákvörðun Útlendingastofnunar var, í samræmi við 2. tölul. 2. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga, gerð grein fyrir kæruheimild, kærufresti og hvert kærandi skyldi beina kæru. Ekki verður séð að þær upplýsingar sem kæranda voru veittar í ákvörðun Útlendingastofnunar varðandi kæru til kærunefndar útlendingamála hafi verið ófullnægjandi eða að leiðbeiningarskyldu hafi ekki verið gætt. Í 7. gr. laga um útlendinga kemur fram að ákvarðanir Útlendingastofnunar er heimilt að kæra til kærunefndar útlendingamála innan 15 daga frá því að útlendingi var tilkynnt um ákvörðunina.

Kærandi ber fyrir sig að kæra hafi verið lögð fram 25. nóvember 2022 en kæran hafi hins vegar ekki borist kærunefnd og hafi kærandi ekki fengið staðfestingu á sendingu skráar. Ástæða fyrir því að kæra hafi ekki borist væri kæranda ókunn en engin villumelding hafi komið fram. Þá væri kærandi ekki með það á hreinu hvort um villu væri að ræða hjá sér eða í tölvukerfinu. Kærandi hefur ekki lagt fram gögn til stuðnings staðhæfingu sinni, þrátt fyrir að hafa verið leiðbeint um að leggja slík gögn fram.

Í 1. mgr. 39. gr. stjórnsýslulaga kemur fram að stjórnvaldsákvörðun eða önnur gögn á rafrænu formi teljist birt aðila þegar hann eigi þess kost að kynna sér efni þeirra. Aðili máls ber ábyrgð á því að vél- og hugbúnaður hans fullnægi þeim kröfum sem til hans eru gerðar, sbr. 1. mgr. 35. gr., og nauðsynlegar eru svo að hann geti kynnt sér efni stjórnvaldsákvörðunar eða annarra gagna sem stjórnvald sendir honum á rafrænu formi. Í 3. mgr. 39. gr. stjórnsýslulaga kemur fram að þegar sett lög, almenn stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilja að stjórnvöld birti aðila gögn með sannanlegum hætti telst slíkum áskilnaði fullnægt með notkun rafræns búnaðar sem staðfestir að gögn séu komin til aðila.

Meðal gagna málsins liggur fyrir kvittun úr kerfi Signet Transfer, dags. 16. nóvember 2022, vegna tilkynningar í máli kæranda. Líkt og áður greinir barst kæra á ákvörðun Útlendingastofnunar í máli kæranda 8. desember 2022 og er því ljóst að kærufresturinn, sem var til og með 1. desember 2022, var liðinn þegar kæran barst, sbr. 1. mgr. 8. gr. stjórnsýslulaga. Með vísan til framangreinds er að mati kærunefndar ekki unnt að fallast á skýringar kæranda fyrir því að kæra hafi borist of seint, enda hefur kærandi ekki lagt fram gögn sem styðja skýringar hans. Þá er það mat kærunefndar að kæranda hefði mátt að vera það ljóst fyrr að kæra í máli hans hafi ekki borist kærunefnd í gegnum kerfi Signet Transfer þar sem staðfesting á sendingu skráar barst honum ekki auk þess sem ávallt sé veittur frestur til framlagningar greinargerðar að framkominni kæru.

Að mati kærunefndar bera gögn málsins því ekki með sér að afsakanlegt hafi verið að kæra hafi borist of seint. Að framangreindu virtu er það niðurstaða kærunefndar að ekki beri að taka kæruna til meðferðar á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga.

Þá hefur kærunefnd farið yfir gögn málsins, þ.m.t. ákvörðun Útlendingastofnunar í máli kæranda. Að mati nefndarinnar verður hvorki séð af gögnum málsins að um slíkt fordæmisgefandi mál sé að ræða né að hagsmunir kæranda eða almannahagsmunir krefjist þess að málið verði tekið til meðferðar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga. Við það mat er horft til þess að kærandi hefur alþjóðlega vernd á Spáni og ekki að sjá að neinir ágallar hafi verið á vinnslu málsins hjá Útlendingastofnun. Kærunefnd áréttar að kærandi getur óskað eftir endurupptöku hjá Útlendingastofnun, telji hann að aðstæður hafi breyst verulega frá því ákvörðun í máli hans var tekin eða að ákvörðun sé byggð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum, í samræmi við 24. gr. stjórnsýslulaga.

Að öllu framangreindu virtu er það mat kærunefndar að vísa beri kæru þessari frá nefndinni.

Úrskurðarorð:

 

Kæru kæranda á ákvörðun Útlendingastofnunar er vísað frá.

 

The applicants appeal of the decision of the Directorate of Immigration is dismissed.

 

 

Þorsteinn Gunnarsson

 

 

Bjarnveig Eiríksdóttir                                               Gunnar Páll Baldvinsson

 


Úrskurðir, ákvarðanir og aðrar úrlausnir sem birtast á vef Stjórnarráðsins eru á ábyrgð viðkomandi stjórnvalds. 
Stjórnarráðið ber ekki ábyrgð á efni frá sjálfstæðum stjórnvöldum umfram það sem leiðir af lögum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum