Hoppa yfir valmynd
Kærunefnd útboðsmála

Mál nr. 8/2024. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála.

Ákvörðun kærunefndar útboðsmála 17. apríl 2024
í máli nr. 8/2024:
Opin Kerfi hf.
gegn
Reykjanesbæ og
Origo hf.

Lykilorð
Örútboð. Tilboðsgögn. Stöðvun samningsgerðar.

Útdráttur
Fallist var á kröfu OK um stöðvun samningsgerðar um stundarsakir, sbr. 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.

Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 13. mars 2024 kæra Opin Kerfi hf. örútboð Reykjanesbæjar (hér eftir varnaraðili) á fartölvum fyrir Menntasvið Reykjanesbæjar. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála lýsi samning varnaraðila og Origo hf. óvirkan. Þá krefst hann þess að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila um að hafna tilboði kæranda og ganga að tilboði Origo hf. Auk þess verði varnaraðila gert að taka tilboði kæranda. Einnig krefst kærandi álits á skaðabótaskyldu varnaraðila gagnvart sér og málskostnaðar. Loks krefst kærandi þess að samningsgerð verði stöðvuð um stundarsakir þar til endanlega hefur verið leyst úr kærunni.

Varnaraðili krefst þess í greinargerð 26. mars 2024 að öllum kröfum kæranda verði hafnað. Athugasemdir Origo hf. vegna kærunnar bárust 10. apríl sama ár.

Í þessum hluta málsins verður tekin afstaða til kröfu kæranda um að samningsgerð verði stöðvað um stundarsakir en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.

I

Í febrúar 2024 óskaði varnaraðili eftir tilboðum í fartölvur með örútboði innan rammasamnings Ríkiskaupa um tölvubúnað. Í örútboðslýsingu, sem send var seljendum í rammasamningnum, var almennum tæknilegum kröfum til boðinnar vöru lýst. Þar á meðal var gerð sú krafa til myndavélar að hún styddi Windows Hello með IR stuðningi og væri með næðislokun. Í svörum varnaraðila við fyrirspurnum á tilboðstíma er lutu að myndavél kom fram að „tilboð með IR myndvél“ fengi fullt hús stiga og að krafa væri um að „myndavél virki með Windows Hello og hafi IR stuðning“. Í örútboðslýsingunni kom fram að bjóðendur skyldu skila fullnægjandi tæknilýsingu á boðnum búnaði þar sem skýrt kæmi fram hvernig boðinn búnaður uppfyllti skilyrði útboðs. Sagði þar einnig að fylla bæri út tilboðsblað og senda allar upplýsingar um boðna tölvu og að mikilvægt væri að fá ýtarlegar upplýsingar til að geta lagt mat á tölvurnar. Samkvæmt útboðslýsingunni yrði það tilboð sem hlyti hæstu einkunn samkvæmt matsþáttum matslíkans valið og tekið og gerður samningur þar að lútandi.

Tilboð í örútboðið voru opnuð 4. mars 2024 og bárust tilboð frá þremur birgjum. Í tölvupósti 6. sama mánaðar tilkynnti varnaraðili um val á tilboði frá Origo hf. sem fengið hefði hæstu einkunn. Tekið var fram að gengið yrði til samninga við Origo hf. á grundvelli útboðsgagna, viðauka og tilboðs fyrirtækisins að liðnum fimm daga biðtíma. Samkvæmt stigablaði fékk tilboð Origo hf. 49 stig fyrir boðið verð og 50 stig fyrir gæði, þ.e. samtals 99 stig en tilboð kæranda 50 stig fyrir verð og 45 stig fyrir gæði eða samtals 95 stig en það var ekki talið uppfylla þá kröfu að myndavél væri með IR stuðningi. Í tölvupósti kæranda til varnaraðila 6. mars 2024 voru gerðar athugasemdir við stigagjöf tilboðsins. Tók kærandi fram að boðnar vörur hefðu IR myndavélar sem styddu Windows Hello og væru með næðisloku. Benti kærandi á að tilvísun til þess að myndavélar í HP fartölvum styddu Windows Hello merkti að þær væru með IR myndavélar og vísaði því til stuðnings til upplýsinga á vef framleiðanda vélarinnar. Þá hefði komið fram í „datasheet“ og „quickspecs“ með tilboðinu að hinar boðnu vélar styddu IR myndavélar. Í svari varnaraðila í tölvupósti degi síðar kom fram að við mat á tilboðum hafi ekki verið unnt að staðfesta með óyggjandi hætti að tölva kæranda kæmi með IR myndavél. Vísað var til þess að hvergi kæmi fram á tilboðsblaði kæranda að myndavélin byggi yfir IR eiginleikum og að í fylgigögnum hafi komið fram að um valkvæðan eiginleika vélarinnar væri að ræða frekar en staðlaðan búnað.

Kærandi byggir kröfu sína um stöðvun samningsgerðar á því að tilboð hans hafi uppfyllt allar kröfur kröfulýsingar. Í tilboðinu hafi komið fram að boðnar tölvur væru með myndavél með næðisloku og styddu notkun Windows Hello. Kærandi kveður augljóst að myndavél með næðisloku sem styður notkun Windows Hello sé af því tagi sem krafist sé. Hafi verið vafi um eiginleika boðinnar fartölvu hafi varnaraðila verið í lófa lagið að óska eftir nánari skýringum kæranda á tilboðinu. Jafnframt vísar kærandi til þess að í „QuickSpecs“ hafi komið fram að hægt væri að fá boðna vél, HP Elitebook 840 G10, með 5MP myndavél, 5MP myndavél með IR eða 5MP myndavél með IR og Windows Hello stuðningi. Þannig hafi ekki væri hægt að fá vél með Windows Hello stuðningi sem ekki væri búin IR myndavél. Hafi varnaraðila ekki getað dulist að boðin tölva væri búin IR myndavél. Kærandi byggir á því að þar sem tilboð hans hafi uppfyllt allar kröfur útboðsganga og tilboðsverð verið lægra en það tilboð Origo hf. er varð fyrir valinu, hafi varnaraðili með réttu átt að meta það hagstæðast þeirra tilboða sem bárust í útboðinu.

Sem áður segir krefst varnaraðili þess að kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar verði hafnað. Varnaraðili kveður Windows Hello bæði geta verið notað með IR stuðningi og 3D myndavél fyrir andlitsgreiningu. Þegar tölva nýtur stuðnings IR fangi myndavélin innrautt ljós sem andlit gefur frá sér og geri vélinni þannig kleift að þekkja andlit eiganda vélarinnar við litla eða enga birtu. Í tilviki 3D myndavélar fangi hún dýptarupplýsingar samhliða sjónrænni mynd. Slík lausn virki ekki í myrkri. Hvergi í tilboði kæranda hafi verið að finna upplýsingar um hvort tölvan sem boðin hafi verið hafi IR eða 3D myndavél. Í gögnum frá kæranda hafi mátt sjá að möguleiki væri á að fá vélina með IR en á tilboðsblaðinu hafi ekki verið tekið fram að myndavélin hefði þann eiginleika. Varnaraðili byggir á því að kæranda hafi mátt vera ljóst að ekki yrðu veitt stig fyrir umræddan matslið nema tekið færi fram að myndavél innihéldi IR stuðning. Af hálfu Origo hf. er einkum bent á að kaupanda sé ekki stætt að meta eiginleika til gæða sem ekki komi skýrt fram í tilboði.

II

Kæra í máli þessu lýtur að örútboði varnaraðila innan rammasamnings Ríkiskaupa um fartölvur. Byggir kærandi kröfur sínar í málinu á því að vara hans hafi uppfyllt þær kröfur sem gerðar voru í útboðsgögnum til myndavélar og varnaraðili hafi því með réttu átt að gefa honum stig fyrir þann þátt. Tilboð hans hafi þar með átt að hljóta flest stig í útboðinu og vera valið til samningsgerðar.

Samkvæmt 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016 er kærunefnd útboðsmála heimilt að kröfu kæranda að stöðva innkaupaferli um stundarsakir þar til endanlega hefur verið skorið úr kæru, enda hafi verulegar líkur verið leiddar að broti gegn lögunum við tiltekin innkaup sem leitt gæti til ógildingar ákvörðunar eða annarra athafna varnaraðila. Sama á við um brot gegn reglum settum samkvæmt lögunum. Við mat á því hvort stöðva beri samningsgerð um stundarsakir sé heimilt að líta til þeirra einka- og almannahagsmuna sem séu í húfi eru og hafna kröfu ef þessir hagsmunir verða taldir meiri en hagsmunir fyrirtækis af því að fá kröfunni framgengt.

Kærunefndin hefur kynnt sér tilboð kæranda, þar á meðal upplýsingablað sem kærandi skilaði inn um eiginleika boðinnar vélar en í því kemur meðal annars að myndavél styddi notkun Windows Hello. Með hliðsjón af því og öðrum tilboðsgögnum kæranda þykir að mati nefndarinnar mega miða við, eins og mál þetta liggur fyrir nú, að ráða hafi mátt nægjanlega af gögnum sem fylgdu tilboðinu að boðin vara uppfyllti kröfu útboðsgagna um IR myndavél. Að þessu virtu verður talið að verulegar líkur hafi verið leiddar að broti gegn lögum nr. 120/2016 sem leitt geti til ógildingar ákvörðunar eða annarra athafna varnaraðila, sbr. 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016. Verður því fallist á kröfu kæranda um stöðvun samningsgerðar um stundarsakir.

Ákvörðunarorð

Samningsgerð vegna örútboðs varnaraðila, Reykjanesbæjar, á fartölvum fyrir Menntasvið Reykjanesbæjar er stöðvuð um stundarsakir.


Reykjavík, 17. apríl 2024


Reimar Pétursson

Kristín Haraldsdóttir

Auður FinnbogadóttirÚrskurðir, ákvarðanir og aðrar úrlausnir sem birtast á vef Stjórnarráðsins eru á ábyrgð viðkomandi stjórnvalds. 
Stjórnarráðið ber ekki ábyrgð á efni frá sjálfstæðum stjórnvöldum umfram það sem leiðir af lögum.

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum