Hoppa yfir valmynd

Skipulag háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins

Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti starfar samkvæmt lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, forsetaúrskurði um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti nr. 5/2022 og forsetaúrskurði um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 6/2022.

Samkvæmt 17. gr. laga um Stjórnarráð Íslands, ákveður ráðherra skiptingu ráðuneytisins í skrifstofur eftir verkefnum, auk þess sem heimilt er að setja á fót sérstakar starfseiningar og ráðuneytisstofnanir sem eru starfræktar sem hluti af ráðuneytinu.

Skipulag ráðuneytisins er svohljóðandi:

  1. Ráðuneytisstjóri stýrir ráðuneytinu undir yfirstjórn ráðherra sem setur honum erindisbréf. Staðgengill ráðuneytisstjóra skal koma úr röðum skrifstofustjóra samkvæmt ákvörðun ráðuneytisstjóra, sbr. 16 gr. laga um Stjórnarráð Íslands.
  2. Með ráðherra starfa einn til tveir aðstoðarmenn, sbr. 22. gr. sömu laga. Ráðherra setur aðstoðarmönnum erindisbréf.
  3. Skrifstofu stýrir skrifstofustjóri sem skipaður er af ráðherra.
  4. Sérfræðingar starfa innan einstakra skrifstofa og starfseininga. Sama gildir um annað starfsfólk. Ráðuneytisstjóri setur skrifstofustjórum erindisbréf en sérfræðingar starfa samkvæmt starfslýsingum.

Ráðuneytið starfar sem ein heild og skiptist í fjórar skrifstofur: skrifstofa framkvæmda og stjórnsýslu; skrifstofa stefnumörkunar og alþjóðasamskipta; skrifstofa fjármála og innri rekstrar og skrifstofa ráðuneytisstjóra.

Ráðuneytisstjóri annast samræmingu á starfsemi skrifstofa og felur einum starfsmanna hverrar skrifstofu staðgöngu fyrir skrifstofustjóra í fjarveru þeirra. Að auki geta verið starfræktir til lengri og skemmri tíma sérstakir verkefnahópar eða -teymi til að vinna að málefnum sem varða verksvið fleiri en einnar skipulagseiningar ráðuneytisins, skv. nánari ákvörðun hverju sinni. Verkefni skiptast milli skrifstofa á eftirfarandi hátt:

Skrifstofa framkvæmda og stjórnsýslu

Skrifstofa framkvæmda og stjórnsýslu hefur yfirumsjón með gerð fjárlaga og fjármálaáætlunar og er í leiðandi hlutverki í LOF teymi ráðuneytisins. Skrifstofan fer með samskipti við og tryggir lögbundið eftirlit með ríkisaðilum (stofnunum og sjóðum) og öðrum sem starfa að stjórnarframkvæmd á málefnasviðum ráðuneytisins, þ.m.t. stjórnum, nefndum og verkefnahópum á vegum ráðuneytisins í samráði við tengiliði. Þá ber skrifstofan  ábyrgð á réttri málsmeðferð vegna kvartana og kærumála sem berast ráðuneytinu. Skrifstofan hefur umsjón með skyldum ráðherra um að annast lögbundna yfirstjórn ríkisaðila. Þá sér skrifstofan um samningagerð og er með leiðandi hlutverk í samningateymi ráðuneytisins ásamt því að tryggja samræmingu og gæði þeirra samninga sem gerðir eru vegna einstakra verkefna eða styrkja. Skrifstofan annast áhrifa- og kostnaðarmat lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla og hefur umsjón með framkvæmda- og húsnæðismálum stofnana ráðuneytisins. Skrifstofan leiðir umbótastarf í stjórnsýslu innan ráðuneytisins og fer með faglega forystu og samhæfingu fyrir stofnanir og sjóði á málefnasviði þess og  fylgist með starfi stjórna, nefnda og verkefnahópa á vegum ráðuneytisins í samráði við tengiliði. Skrifstofan skipuleggur og hefur umsjón með samskiptum við eftirlitsstofnanir Alþingis, Ríkisendurskoðun og umboðsmann Alþingis í samráði við aðrar skrifstofur og starfseiningar ráðuneytisins.

Skrifstofa stefnumörkunar og alþjóðasamskipta

Skrifstofa stefnumörkunar og alþjóðasamskipta mótar stefnur og áherslur ráðherra svo sem þær birtast í stefnum stjórnvalda, fjármálaáætlun, fjárlögum, lagafrumvörpum, reglugerðum og aðgerðaáætlunum. Skrifstofan fer með faglegt efnisinnihald í stefnum ráðherra, lagafrumvörpum, reglugerðum og öðrum stjórnvaldsfyrirmælum, samningum og leiðbeiningum sem stuðla að umbótum. Skrifstofan hefur samstarf og samráð við hagaðila um mótun stefnu eftir því sem við á. Skrifstofan fer með alþjóðasamskipti og sinnir alþjóðlegri hagsmunagæslu í málaflokkum ráðuneytisins fyrir Íslands hönd. Skrifstofan undirbýr skipanir og tilnefningar í nefndir og ráð í alþjóðlegu samstarfi.

Skrifstofa framkvæmda og stjórnsýslu og skrifstofa stefnumótunar og alþjóðasamskipta bera sameiginlega ábyrgð á vinnu og stefnumótun í tengslum við úrvinnslu fjármálaáætlunar.

Skrifstofa fjármála og innri rekstrar

Skrifstofa fjármála og innri rekstrar hefur eftirlit með framkvæmd fjárlaga og umsjón með fjárheimildum á málefnasviðum ráðuneytisins. Fulltrúar skrifstofunnar taka virkan þátt í LOF-teymi ráðuneytisins. Skrifstofan tryggir lögbundið eftirlit með fjárreiðum og uppgjöri ríkisaðila sem undir ráðuneytið heyra. Skrifstofan annast samskipti við Fjársýsluna og skrifstofu stjórnunar og umbóta í FJR er lítur að uppgjörum og afkomu. Skrifstofan fer með mannauðsmál forstöðumanna stofnana ráðuneytisins. Skrifstofan ber ábyrgð á rekstri, áætlanagerð, fjármálum og stoðþjónustu ráðuneytisins þ.m.t. fjárhags-, launa- og ferðabókhaldi, innkaupum á aðföngum og gerð samninga er varða rekstur ráðuneytisins. Jafnframt annast hún lögbundið eftirlit með aðilum sem fá styrki eða framlög frá ráðuneytinu. Skrifstofan ber ábyrgð á bókhaldi, áætlunum og eftirliti með fjárlagaliðum og skuldbindingum sem undir ráðuneytið heyra. Skrifstofan heldur utan um innra eftirlit ráðuneytisins, gæðamál,  innleiðingu á ferlum og gæðahandbók og ber ábyrgð á skjalavistun og málaskrá ráðuneytisins og því að starfsmenn búi yfir nauðsynlegri kunnáttu og þjálfun í notkun á henni. Skrifstofan hefur umsjón með framkvæmda- og húsnæðismálum ráðuneytisins og heldur utan um framkvæmd styrkveitinga í samvinnu við skrifstofu ráðuneytisstjóra. Skrifstofan veitir tengiliðum ríkisaðila og sérfræðingum ráðuneytisins rekstrarlegar upplýsingar á hverjum tíma um raunstöðu og samanburð við áætlanir og fjárveitingar, þ.m.t. safnliða.

Skrifstofa ráðuneytisstjóra

Skrifstofa ráðuneytisstjóra samhæfir rekstur ráðuneytisins og þróun og sinnir sérstökum og tímabundnum úrlausnarefnum og áherslumálum sem ráðuneytið fæst við í samstarfi við aðrar skrifstofur ráðuneytisins og önnur ráðuneyti eftir atvikum. Skrifstofan ber ábyrgð á rekstri ráðuneytisins, launasetningu, jafnlaunakerfi og aðbúnaði starfsfólks. Þá undirbýr skrifstofan skipanir og tilnefningar í nefndir og ráð sem heyra undir málefnasvið ráðuneytisins.

Skrifstofan hefur umsjón með upplýsingamiðlun, fjölmiðlasamskiptum og útgáfumálum. Hún fer með jafnréttismál, mannauðsmál og ráðningar, fræðslu og starfsþróun starfsfólks. Skrifstofan fer jafnframt með mál er varða dagskrá ráðherra, skipulag viðtala við ráðherra, heimsóknir hans og ferðir, undirbúning funda og mál sem varða þingstörf ráðherra.

Þá tekur skrifstofan á móti kærum er varða málefnasvið ráðuneytisins. Skrifstofan vinnur náið með skrifstofum og starfseiningum ráðuneytisins að framgangi verkefna sem varða ráðuneytið í heild eða að hluta og styður við starf verkefnahópa sem settir eru á fót og starfa þvert á ráðuneytið.

Skrifstofan safnar hlutlægum upplýsingum og tölulegum gögnum til að undirbúa stefnur og áherslur ráðherra, sem m.a. birtast í fjármálaáætlun og fjárlögum og veitir tölfræðiupplýsingar varðandi fjárlög og fjárveitingar í samvinnu við gagnateymi ráðuneytisins

Ráðuneytið allt veitir ráðherra og ráðuneytisstjóra ráðgjöf og stuðning í daglegum störfum á hlutlægum og málefnalegum grunni og við að samræma starf í ráðuneytinu, skipulag, starfshætti.

Sjá einnig:

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum