Hoppa yfir valmynd

Þingmálaskrá 151. löggjafarþings 2020–2021

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, skal fylgja eftirriti stefnuræðu forsætisráðherra við upphaf þings yfirlit um þau mál sem ríkisstjórn hyggst leggja fram á þinginu ásamt áætlun um hvenær þeim verður útbýtt. Yfirlit fyrir 151. löggjafarþing fer hér á eftir. Fram kemur hvenær ætlunin er að leggja mál fram. Flutt kunna að verða fleiri mál en getið er og atvik geta hindrað flutning einstakra mála. Í samræmi við 2. mgr. 47. gr. laganna mun ríkisstjórnin jafnframt við upphaf vetrarþings, að loknu jólahléi, afhenda forseta Alþingis endurskoðaða áætlun um framlagningu stjórnarfrumvarpa á vetrar- og vorþingi ásamt áætluðum útbýtingardegi.

Endurskoðuð áætlun um framlagningu þingmála á vetrar- og vorþingi 2021

Ný mál eru auðkennd með því að þeim fylgir lýsing á efni. Niðurfelld mál eru með ljósara letri.

Forsætisráðherra

 
Áætlaður útbýtingar- dagur eða staða máls
1.
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um stjórnsýslu jafnréttismála.
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (breytt aldurs­við­mið). 
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (ódæmigerð kyn­einkenni). 
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (breytt kynskráning).
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007, nr. 47/2010 (lokauppgjör).
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr.37/1993 (starfshættir kærustjórnvalda). [Breytt heiti frumvarps.]
Janúar → 31. mars.
8.
Frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð.
Janúar → 31. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eign­arráð og nýtingu fasteigna (landamerki, óskipt sameign, for­­kaups­réttur vegna náttúruverndar og menningarminja, o.fl.) [Breytt frumvarp.]
19. mars.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða fjár­fest­ingar erlendra aðila í fast­eign­um, auðlindum og grunn­virkjum (heimildir stjórnvalda).
19. mars.
11.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana frá árinu 2019. 
Október – lögð fram.
12.
Skýrsla forsætisráðherra um ábendingar sem varða stjórn­sýsl­una í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bank­anna 2008, orsakir erfiðleika og falls sparisjóð­anna og Íbúða­lánasjóð og viðbrögð við þeim. 
Nóvember – lögð fram.
13.
Skýrsla forsætisráðherra um málefni þjóðlendna.
31. maí.
14.
Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd upplýsingalaga.
31. maí.
15.
Frumvarp til laga um brottfall laga um vísitölu bygg­ing­ar­­kostnaðar, nr. 42/1987 (lagasamræming).
Frumvarpið felur í sér að mælingar á vísitölu byggingar­kostn­aðar falli undir lög um Hagstofu Íslands og opinbera hag­skýrslu­gerð, nr. 163/2007, í stað þess að sérlög gildi um það efni. Fyrir liggur aðlaunataxtar kjarasamninga og breytingar á virðisaukaskatti orsaka tilfærslur í mælingum vísitölunnar sem valdið hafa notendum vanda. Þörf er á umbótum við mæl­ingu vísitölunnar og með því að lög nr. 163/2007 gildi í því efni yrði Hagstofu Íslands gert kleift að líta til alþjóðlegrar þróunar í aðferðafræði. Jafnframt yrði lagaumhverfi hag­skýrslu­gerðar hérlendis fært til samræmis við fyrirkomulag annars staðar á Norðurlöndunum.
26. febrúar.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, nr. 85/2018 (fjölgun mis­mun­unar­þátta).
Lagt er til að bæta við lögin tilteknum mis­mun­unarþáttum, sbr. ákvæði til bráðabirgða í lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Lagt er til að lögin kveði á um meginregluna um jafna meðferð ein­staklinga á öllum svið­um samfélagsins, utan vinnumarkaðar – ekki eingöngu óháð kynþætti og þjóð­ernis­uppruna líkt og gildandi lög heldur jafnframt óháð trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntján­ingu. Meðal annars er átt við bann við mismunun á grundvelli fram­­an­­­­greindra mismununarþátta í tengslum við félagslega vernd, vöru­kaup og þjónustu og í skólum og öðrum mennta­stofn­unum nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefna­legan hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar til að ná þessu markmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar. Lagt er til ákvæði um frávik vegna aldurs í til­tekn­um tilfellum.
31. mars.

Dómsmálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum,
 nr. 76/2003 (skipt búseta barns).

Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kyrrsetningu, lög­bann o.fl., nr. 31/1990 (lögbann á tjáningu). 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um skaðabætur vegna ærumeiðinga. 
Október → 15. febrúar.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegn­ingar­lög­um, nr. 19/1940 (kynferðisleg frið­helgi). 
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, nr. 19/1940 (umsáturseinelti). 
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um Schengen-upplýsingakerfið. 
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framsal saka­manna og aðra aðstoð í sakamálum, nr.13/1984 (réttar­að­stoð).
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr.75/1998 (sala úr brugg­hús­u­m).
Október → 29. janúar.
9.
Frumvarp til laga um mannanöfn. 
Október – lagt fram.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr.76/2003 (kynrænt sjálfræði).
Október – lagt fram.
11.
Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna heimsfar­ald­urs kórónuveiru (meðferð mála og framlenging bráða­birgða­heimilda).
Október – lagt fram.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á þinglýsingalögum, nr.39/1978 (skilmálabreytingar).
Október – lagt fram.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr.80/2016 (alþjóðleg vernd, dvalar­leyfi).
Október → 29. janúar.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjald­þrota­skipti o.fl., nr. 21/1991 (kennitölu­flakk). 
Nóvember → 29. janúar.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­­um, nr. 19/1940 (ábyrgð lögaðila).
Fellt niður.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­mála, nr. 88/2008 (bótafjárhæðir).
Fellt niður.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um peninga­þvætti, nr. 140/2018 (sýndareignir o.fl.).
Nóvember – lagt fram.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­­mála, nr. 88/2008 (staða brotaþola). 
Nóvember → 29. janúar
19.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, nr. 19/1940 (refsiþynging vegna kynþátta­fordóma o.fl.). 
Nóvember → 29. janúar.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, nr.90/1996 (eftirlit með lögreglu, lögreglu­ráð). 
Nóvember – lagt fram.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum (rafræn birt­ing ákvaða).
Fellt niður.
22.
Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóð­kirkjunn­ar. 
Desember → 29. janúar.
23.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fullnustu refs­­inga og almennum hegningarlögum (ýmsar breyting­ar).
Janúar → 26. febrúar.
24.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögmenn, lög­um um dómstóla, lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála (endurmenntun lögmanna, setn­ing­ar dómara og réttar­farsbreytingar).
Febrúar → 31. mars.
25.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almanna­varn­ir, nr. 82/2008 (ýmsar breyting­ar).
26. febrúar.
26.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útgáfu og notkun nafnskírteina, nr. 25/1965 (ný nafn­­­skírteini).
Fellt niður.
27.
Frumvarp til laga um breytingu á hjúskaparlögum, nr.31/1993 (ýmsar breytingar). 
Febrúar → 26. febrúar.
28.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11/1973 (heild­ar­end­ur­skoðun).
Febrúar → 31. mars.
29.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr.80/2016 (landamæri).
31. mars.
30.
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningar­lög­um, 19/1940 (mansal).
28. febrúar.
31.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um samnings­bundna gerð­ar­dóma nr. 53/1989 (heildar­endur­skoð­­un).
31. mars.
32.
Frumvarp til laga um kjaramál flugvirkja Landhelgis­gæslu Íslands. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
33.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka,
 nr. 140/2018 (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða)
. [Utan þing­mála­skrár.]
Desember – lagt fram.
34.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almanna­varn­ir, nr. 100/2007 (borgaraleg skylda starfs­manna opin­berra aðila, framlenging).
Með frumvarpinu er lagt til að tryggt verði svigrúm opinberra að­ila til að færa starfsmenn milli starfa til að sinna verkefnum sem hafa forgang á hættustundu, þannig verði hægt að fara fram á breytingu á starfsskyldum og starfsstöðvum við­kom­andi starfs­­manna eftir þörfum.
18. janúar.
35.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lúganó­samn­­ing­inn, nr. 7/2011 (framlenging heimildar).
Í frumvarpinu er lagt til að mál sem borist hafa dómstólum fyrir 31.12.2020, tengjast Bretlandi og byggja á Lúganósamn­ingn­­um verði unnt að afgreiða á grundvelli samningsins þrátt fyrir út­­göngu Bretlands úr Evrópusambandinu og þar með Lúganó­sam­starfinu.
29. janúar.
36.
Frumvarp til breytinga á lögum um kosningar til Alþingis (raf­­ræn meðmælendasöfnun).
Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar svo safna megi með­mæl­­endum með framboðum og listabókstöfum með rafræn­um hætti. Einnig eru lagðar til breytingar svo unnt verði að gera þeim sem eru í sóttkví kleift að greiða atkvæði utan kjör­fund­ar.
26. febrúar.
37.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð saka­­mála, nr. 88/2008 (aðstoð við fólk í nauðum vegna fíkni­­efna­neyslu, refsileysi).
Með frumvarpinu er lagt til að þeim, sem kemur manni sem er í nauðum staddur vegna fíkniefnaneyslu, verði ekki refsað fyrir vörslu fíkniefna. Markmiðið með frumvarpinu er að koma í veg fyrir alvarleg tilvik og jafnvel andlát þeirra sem neytt hafa fíkniefna þar sem viðstaddir koma ekki hinum nauð­stadda til aðstoðar þar sem þeir sjálfir eiga á hættu að verða sakfelldir fyrir vörslu fíkniefna.
26. febrúar.

Ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

1.
Frumvarp til laga um opinberan stuðning við nýsköpun. 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um Tækniþróunarsjóð.
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu raun­veru­legra eigenda, nr. 82/2019 (skipti eða slit tiltekinna skrán­ing­ar­skyldra aðila).
Október → 26. febrúar
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar end­­ur­­greiðslur vegna hljóðritunar á tónlist, nr. 110/2016 (lækkuð lágmarkslengd spilunartíma).
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um viðskiptaleyndarmál.
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um merkingar og upp­­lýs­inga­skyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, nr. 72/1994 (orkumerkingar). 
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Nýsköpunarsjóð at­vinnu­lífsins, nr. 61/1997 (end­ur­skoðun laga).
Nóvember → 31. mars
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Neytendastofu, nr. 62/2005, o.fl. (endur­skoð­un stjórn­sýslu neytendamála).
Nóvember – lagt fram.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði ferða­mála-, iðnaðar- og nýsköp­unar­ráðherra (einföldun reglu­verks).
Nóvember →18. janúar.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða úr­skurð­­araðila á sviði neytenda­mála (ein­föld­un úrskurðar­nefnda). 
Nóvember – lagt fram.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um fyr­ir­­tækjaskrá (slit, skipti og dag­sekt­ar­ákvæði).
Nóvember → 26. febrúar
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við dreifingu raf­orku (verðlagshækkun á jöfn­­un­ar­­gjaldi raforku).
Nóvember – lagt fram.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmynda­gerðar á Íslandi, nr. 43/1999 (skilyrði endurgreiðslu o.fl.).
Nóvember → 29. janúar.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 (tekjumörk, ákvörðun rekstrar­kostn­aðar, tilfærsla of- eða van­tek­­inna gjalda o.fl.)
Nóvember → 15. mars.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og sam­tengda ferðatilhögun, nr.95/2018. 
Nóvember → 26. febrúar.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, nr.2/1995 (hluthafar og milliliðir).
Nóvember → 31. mars.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði ferðamála (einföldun regluverks og sam­keppnis­mat).
31. mars.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um einkaleyfi, nr.17/1991 (EES-reglur).
31. mars.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á iðnaðarlögum, nr. 42/1978 (löggiltar iðngreinar).
Fellt niður.
21.
Frumvarp um breytingu á lögum um ferðagjöf, nr. 54/2020 (framlenging á gildistíma). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
22.
Frumvarp til laga um félög til almannaheilla.
Með frumvarpinu eru lögð til heildarlög sem gilda um félög sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá og stofnað er til eða starfrækt eru í þeim tilgangi að efla afmörkuð málefni til almannaheilla samkvæmt samþykktum sínum. Endurflutt.
29. janúar.

Félags- og barnamálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 160/2010 (endurskoðun bygg­ing­ar­mála).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938 (Félags­dóm­ur).
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til vegna nauðsynlegustu heil­brigð­is- og öryggisþjónustu við íbúa.
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof. 
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til starfskjaralaga.
Október → 29. janúar.
6.
Frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. 
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um Barna- og fjölskyldustofu. 
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála.
Október – lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um barnavernd. 
Október → 26. febrúar.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Greiningar- og ráð­­gjafar­stöð ríkisins, nr. 83/2003 (hlut­verk stofnunarinnar og sam­­þætting þjónustu). 
Október → 29.janúar.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða þjón­­ustu í þágu barna (samþætting þjónustu og snemmtækur stuðn­­­ingur). 
Október → 29.janúar.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994 (bætt réttarstaða og húsnæðis­öryggi leigjenda). 
Október →26. febrúar.
13.
Frumvarp til laga um öryggisgæslu og öryggisvistun. 
Nóvember → 26. febrúar.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr.44/1998 (endurskoðun lána­heim­­ilda).
Nóvember → 26. febrúar.
15.
Frumvarp til laga um umönnunargreiðslur til foreldra lang­veikra eða alvarlega fatlaðra barna. 
31. mars.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnu­leysis­trygg­ingar, nr. 54/2006 (tekjutengdar bætur).
[Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
17.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni inn­flytjenda, nr. 116/2012 (móttaka flóttafólks og innflytjenda­ráð). [Utan þingmálaskrár.]
29. janúar.
18.
Frumvarp til laga um greiðslur til íþróttafélaga vegna launa­kostn­­aðar á tímum kórónuveirufaraldurs. [Utan þingmála­skrár.]
Nóvember – lagt fram.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og ein­greiðsla). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, holl­ustu­­hætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 (vinnutími starfs­manna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). [Utan þingmálaskrár.]
29. janúar.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús,
 nr. 26/1994 (rafrænir húsfundir, blandað húsnæði og bíla­geymsl­­ur). 

Með frumvarpinu er fyrirhugað að bætt verði við lögin heimild til að halda rafræna húsfundi og hafa rafræn samskipti milli félags­manna húsfélags. Slíkt er ekki heimilt að óbreyttum lögum og hefur valdið verulegum vanda á síðastliðnu ári þar sem ekki hefur þá ver­ið unnt að halda löglega húsfundi vegna samkomutakmarkana vegna COVID-19. Einnig er áformað að gera breytingu á lögunum til að eigendum verði heimilt að semja sérstaklega sín á milli um ein­staka ákvæði laganna þegar um blandað húsnæði er að ræða og þegar bílakjallari er byggður undir fjöleignarhús, eitt eða fleiri.
31. mars.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni inn­flytjenda, nr. 116/2012 (móttaka flóttafólks og innflytjenda­ráð). 
Með frumvarpinu er lagt til að Fjölmenningarsetri verði falið ákveðið hlutverk vegna samræmdrar móttöku flóttafólks, þar á meðal við að tengja saman flóttafólk og móttökusveitarfélög, ann­ast gerð upplýsingaefnis og veita sveitarfélögum stuðning og fag­­lega ráðgjöf. Jafnframt eru lagðar til breytingar á heimildum Fjöl­­menn­ingarseturs til vinnslu persónuupplýsinga og á skipan inn­flytjendaráðs.
29. janúar.
23.
Tillaga til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun um barn­vænt Ísland. 
Stefna og aðgerðaáætlun um markvissa inn­leiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Markmið hennar er að Ísland uppfylli ýtrustu kröfur Barnaréttarnefndar SÞ.
29. janúar.

Fjármála- og efnahagsráðherra

1.
Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021. 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2021.
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020.
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings 2019.
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um fjárhagslegar viðmiðanir.
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármála­fyrir­tæki, nr. 161/2002 (varnarlína um fjár­festingar­banka­starf­semi).
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna hækk­­­un­ar lágmarksiðgjalds til lífeyr­is­sjóðs og ákvæða um til­­greinda sér­eign (hækkun lágmarksiðgjalds, tilgreind sér­eign o.fl.). 
Október → 8. mars.
8.
Frumvarp til laga um reglubundna og viðvarandi upp­lýs­inga­skyldu útgefenda verðbréfa.
Október – lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna sam­sköttunar félaga, takmörkunar á frádrætti vaxtagjalda og skattlagningar útsendra starfsmanna (samsköttun og erlent vinnu­afl).
Október – lagt fram.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr.90/2003 (milliverðlagning).
Október – lagt fram.
11.
Frumvarp til laga um stafrænt pósthólf.
Október → 8. febrúar.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verð­trygg­ingu, nr. 38/2001 (takmarkanir á notkun verðtrygg­ingar í lánssamningum til neytenda).
Október → 29. janúar.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heims­farald­­urs kórónuveiru, nr. 38/2020 (lokunarstyrkir). 
Október – lagt fram.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber fjár­mál, nr. 123/2015 (skilyrði um heild­ar­­jöfnuð og skulda­hlut­fall). 
Október – lagt fram.
15.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á vátrygg­inga­­markaði o.fl. (stjórnar­menn og fram­kvæmdastjóri, kröf­ur um hæfi, búsetuskilyrði o.fl.).
Nóvember → 19. febrúar.
16.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfa­fyrir­tækja, nr. 70/2020 (for­gangs­röð krafna við skila- og slitameðferð).
Nóvember → 23. febrúar.
17.
Frumvarp til laga um markaði fyrir fjármálagerninga.
Nóvember → 26. febrúar.
18.
Frumvarp til laga um markaðssvik.
Nóvember → 5. febrúar.
19.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegt heimilis­festi, tollafgreiðsla, bifreiða­gjald, auka­tekjur ríkissjóðs o.fl.).
Nóvember – lagt fram.
20.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lög­um um staðgreiðslu skatts á fjár­magnstekjur (stofn fjár­­magns­tekjuskatts).
Nóvember – lagt fram.
21.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðis­auka­skatt, nr. 50/1988 (fjármálaþjón­usta o.fl.).
Nóvember – lagt fram.
22.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um trygginga­gjald, nr. 113/1990 (fyrirkomulag trygg­­­­inga­­­gjalds).
Nóvember → 31. mars.
23.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða rann­sókn og saksókn í skattalagabrotum (tvö­­föld refsing).
Nóvember – lagt fram.
24.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (þriðji geirinn).
Nóvember – lagt fram.
25.
Frumvarp til laga um sérleyfissamninga vegna afnota af landi í eigu ríkisins.
Desember → 20. janúar.
26.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um afleiðu­við­skipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskipta­skrár, nr. 15/2018 (EMIR Refit).
Desember → 8. febrúar.
27.
Frumvarp til laga um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfest­ing­ar­­afurðir fyrir almenna fjárfesta.
Janúar → 2. mars.
28.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisábyrgðir og lögum um lánasýslu ríkisins (end­­ur­­skoðun).
Janúar → 1. mars.
29.
Frumvarp til laga um verðbréfasjóði.
Janúar → 23. mars.
30.
Frumvarp til laga um gjaldeyrismál.
29. janúar.
31.
Frumvarp til laga um greiðsluþjónustu.
29. janúar.
32.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um yfirskatta­nefnd, nr. 30/1992 (nefndarmenn).
Fellt niður.
33.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ökutækja­trygg­­­ingar, nr. 30/2019 (viðurlög o.fl.)
Febrúar → 16. mars.
34.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármála­fyrir­tæki, nr. 161/2002 (CRD og CRR).
Febrúar → 30. mars.
35.
Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (heimildir tollyfirvalda til vinnslu persónuupplýsinga o.fl.). [Breytt heiti frumvarps.]
26. febrúar.
36.
Frumvarp til laga um opinberar framkvæmdir og fast­eigna­­­um­sýslu ríkisins.
Febrúar → 15. mars.
37.
Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005 (aðstaða til tolleftirlits).
Fellt niður.
38.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (skattlagning tekna erlendra lögaðila í lág­skatta­­ríkjum).
31. mars.
39.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisauka­skatt, nr. 50/1988 (byggingastarfsemi, almenn­ings­samgöngur o.fl.).
31. mars.
40.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um yfirskattanefnd (nýsköpun, yfirskattanefnd).
[Breytt heiti frumvarps.]
31. mars.
41.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda (takmörkuð skatt­skylda).
Fellt niður.
42.
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2021–2025. 
Október – lögð fram.
43.
Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2022–2026. 
31. mars.
44.
Frumvarp til laga um tekjufallsstyrki. [Utan þingmála­skrár.]
Október – lagt fram.
45.
Frumvarp til laga um skipagjald. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
46.
Frumvarp til laga um viðspyrnustyrki. [Utan þingmála­skrár.]
Nóvember – lagt fram.
47.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt (hvatar til fjárfestinga). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.
48.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016 (skýrari regluheimild).
Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 27. gr. laga um fasteignalán til neytenda sem kveður á um heimild Seðlabanka Íslands til að ákvarða í reglum, að undangengnu samþykki fjár­málastöðugleikanefndar, hámark heildarfjárhæðar fasteignaláns eða greiðslubyrðar þess í hlutfalli við tekjur neytanda. Lagt er til að reglusetningarheimildin verði gerð skýrari með því að kveða á um á hvaða bili hámarkið geti ver­ið.
19. mars

Heilbrigðisráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og lögum um vísindarannsóknir á heil­brigðis­sviði (aðgangur að heil­brigð­is­­gögnum).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um lækningatæki. 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga, nr. 45/2015 (ýmsar breytingar). 
Nóvember – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum, nr. 19/1997 (opinberar sóttvarna­ráð­staf­an­­ir). 
Janúar – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (hlutverk og fjöldi færni- og heilsumatsnefnda).
Fellt niður.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkni­efni, nr. 65/1974 (varsla).
Febrúar → 31. mars.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklinga­trygg­ingu, nr. 111/2000 (tryggingar í lyfja­­rann­sókn­um).
Febrúar → 29. janúar.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landlækni og lýð­heilsu, nr. 41/2007 (kvörtun til land­læknis). 
26. febrúar.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi sjúkl­inga, nr. 74/1997 (þvinguð meðferð, inn­grip og önnur vald­beiting). 
Mars → 26. febrúar.
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um rafrettur og áfyll­ing­ar fyrir rafrettur, nr. 87/2018 (nikótín­vörur, eftirlit o.fl.).
31. mars.
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (iðnaðarhampur). 
31. mars.
12.
Tillaga til þingsályktunar um stofnun landsráðs um mönnun og menntun í heilbrigðiskerfinu.
Mars → 26. febrúar
13.
Tillaga til þingsályktunar um lýðheilsustefnu.
31. mars.
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu (bólusetning fyrir kórónuveiru). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.

Mennta- og menningarmálaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á höfundalögum, nr. 73/1972, (tak­mark­­anir á einkarétti höf­unda til hagsbóta fyrir einstaklinga með sjón- eða lestrar­höml­un). 
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (stuðningur við rekstur einka­­rekinna fjölmiðla). 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um listamannalaun, nr. 57/2009 (tímabundin fjölgun starfslauna). 
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um stuðning vegna rekstrartaps menningar­tengdra fyrirtækja og sjálfstætt starfandi lista­manna vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (tímabundinn stuðningur).
Fellt niður.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (mennta- og menningarmál). [Breytt heiti frumvarps.]
Nóvember → 26. febrúar.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr.23/2013 (upplýsingaréttur almennings). 
Nóvember – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006 og lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008 (aðgangs­skilyrði í háskóla).
Nóvember → 29. janúar.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (hljóð- og mynd­miðl­unar­þjón­­usta). 
Febrúar → 31. mars.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefna­sviði mennta- og menn­ingar­mála (samnings­gerð við einka­rekna aðila). 
Febrúar → 31. mars.
 
10.
Tillaga til þingsályktunar um menntastefnu Íslands til ársins 2030
Október – lögð fram.
11.
Tillaga til þingsályktunar um menningarstefnu Íslands til árs­ins 2030
Október → 31. mars.
12.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs).
Breytingar á lögum um leikskóla, nr. 90/2008, lögum um grunn­skóla, nr. 91/2008, lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, íþrótta­lög­um, nr. 64/1998, æskulýðslögum, nr. 70/2007, og lögum um lýð­skóla, nr. 65/2019 (öflun sakavottorðs). Í dag er eingöngu heim­ild til að afla upplýsinga úr sakaskrá við ráðningu starfs­manna. Það þýðir að starfsmaður getur síðar brotið af sér en vinnu­veitandi fær hugsan­lega aldrei upplýsingar um það. Í ljósi þess er lagt til að ákvæð­um í þessum lögum sé breytt svo þau nái betur tilgangi sínum og þeim aðilum sem standa að ráðningu veitt skýr lagaheimild til þess að óska eftir endurnýjun á saka­vott­orð­um.
15. mars.
13.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð ein­elt­is­­mála).
Markmiðið með lagasetningunni er að lagaleg umgjörð fagráðs ein­eltismála á grunn- og framhaldsskólastigi verði í samræmi við þá framkvæmd sem viðhöfð er núna hjá ráðinu.
30. mars.
14.
Frumvarp um ný heildarlög um Samskiptamiðstöð heyrnar­lausra og heyrnarskertra.
Lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra,
nr. 129/1990, lýsa ekki starfsemi stofnunarinnar eins og hún hefur þró­ast frá setningu laganna. Setja þarf lög sem ramma inn starf­semi stofnunarinnar til framtíðar. Með nýjum lögum verður leitast við að um þjónustuna gildi skýr og gegnsæ ákvæði.
30. mars.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

1.

Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur.
Október – lagt fram.

2.

Frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén.
Október – lagt fram.

3.

Frumvarp til laga um fjarskipti.
Október – lagt fram.

4.

Frumvarp til skipalaga.
Október – lagt fram.

5.

Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum og lög­um um tekjustofna sveitar­félaga (lágmarksíbúafjöldi sveit­ar­félags). 
Október – lagt fram.

6.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Innheimtu­stofnun sveitarfélaga, nr. 54/1971, o.fl. (tilfærsla verkefna).
Október → 26. febrúar.

7.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu ein­staklinga, nr. 140/2019 (andvana fædd börn og heildar­afhending þjóðskrár).
Október – lagt fram.

8.

Frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði sam­göngu-, fjar­skipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála. [Breytt heiti frumvarps.]
Október → 29. janúar.

9.

Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003 (EES-reglur, gjaldtaka o.fl.). 
Nóvember → 29. janúar.

10.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr.28/2017 (tímabundnir gestaflutn­ingar og eftirlit með greiðslu fargjalda í almennings­samgöng­um). [Breytt heiti frumvarps.]
Nóvember → 31. mars.

11.

Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (skráning eftirvagna, há­marks­hraði í vistgötum o.fl.).
Nóvember – lagt fram.

12.

Frumvarp til laga um loftferðir.
29. janúar.

13.

Frumvarp til laga um flugvelli. 
26. febrúar.

14.

Frumvarp til laga um alþjóðlega skipaskrá. 
26. febrúar.

15.

Frumvarp til laga um Fjarskiptastofnun. [Breytt heiti.]
26. febrúar.

16.

Frumvarp til laga um brottfall ýmissa laga á sviði samgöngu- og sveitarstjórnarmála (úrelt lög). 
26. febrúar.

17.

Frumvarp til laga um áhafnir skipa. 
26. febrúar.

18.

Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2020–2035.
31. mars.

19.

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna póst­mála (flutningur póstmála til Byggðastofnunar).
Tilgangur frumvarpsins er að mæla fyrir um lagabreytingar sem nauð­syn­legar eru til að færa stjórnsýslu og eftirlit með póst­þjónustu frá PFS til Byggðastofnunar. Markmiðið er að Byggða­stofnun hafi sömu heimildir og skyldur og PFS fyrir tilfærsluna og að áfram verði tryggð hagkvæm, skilvirk og áreiðanlega póstþjón­usta um land allt og til og frá landinu.
26. febrúar.

20.

Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna áhrifa kórónuveirufaraldursins á sveitarfélög (COVID-19 og sveitar­félög).
Frumvarpið felur í sér breytingar á lögum sem eiga það sameigin­legt að tilurð þeirra má rekja til þeirra áhrifa sem kórónaveiru­far­ald­urinn hefur haft á íslenskt efnahagslíf og sveitarfélög. Markmið frumvarpsins er að tryggja starfhæfi sveit­ar­stjórna við óvenjulegar aðstæður og veita sveitarfélögum aukið svigrúm til að ráðast í aukn­ar fjárfestingar og mæta aðsteðjandi vanda í rekstri þeirra. Jafnframt er frumvarpinu ætlað að auðvelda sveit­arfélögum að koma til móts við rekstraraðila sem eiga í greiðsluerfiðleikum vegna faraldursins með því að lengja tímabundið lögveðstöðu fasteignagjalda úr tveimur árum í fjögur ár og heimila sveitar­félög­um að lækka eða falla frá dráttarvöxtum vegna tiltekinna fast­eignakrafna á grundvelli reglna sem sveitar­félög setja sér.
29. janúar.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðar í fiskveiði­land­helgi Íslands (stjórn veiða á grásleppu).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lax og silungsveiði, nr. 61/2006 (minnihlutavernd, gerð arðskrár o.fl.). 
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 (byggða­ráð­staf­anir o.fl.).
Október – lagt fram.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fiskeldi, nr. 71/2008 (útboð lífmassa).
Október – lagt fram.
5.
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993 (end­ur­skoðun búvörusamninga).
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á jarðalögum, nr. 81/2007 (einföldun stjórnsýslu jarðamála). 
Nóvember – lagt fram.
 
7.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (eftirlit Fiskistofu o.fl.).
Desember → 29. janúar.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði land­bún­aðar, matvæla og sjávar­útvegs (einföldun regluverks).
Janúar → 26. febrúar.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993 (úthlutun tollkvóta). [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lagt fram.

Umhverfis- og auðlindaráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging innviða og íbúð­ar­­­­húsnæðis).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr.49/1997 (markmiðsákvæði, endurskoðun hættumats, sektir o.fl.)
Október – lagt fram.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, nr. 52/1989 (bætt umhverfi endurvinnslu og skilagjalds á drykkjarvöruumbúðir)
Október → 22. janúar
4.
Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða.
Fellt niður.
5.
Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð.
Október – lagt fram.
6.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013 (málsmeðferð o.fl.)
Október – lagt fram.
7.
Frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fugl­um og villtum spendýrum. 
Október – lagt fram.
8.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunar­varnir og lögum um loftslagsmál (niðurdæling kol­tví­sýrings). 
Október – lagt fram.
9.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mat á umhverfis­áhrifum, nr. 106/2000 (undan­tekn­ingar á kröfum um umhverf­is­mat, starfsleyfi til bráðabirgða).
Fellt niður
10.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 (menntun og þjálfun sundkennara og þjálfara, eftirlit með starfsemi og athöfnum o.fl.).
Nóvember → 22. febrúar
11.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011 (vind­orka). 
Nóvember → 31. mars
12.
Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lög­um um úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásar­hagkerfi, ). 
Janúar → 12. mars
13.
Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum (heildarendurskoðun). 
Janúar → 31. mars
14.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál,
 nr. 70/2012 (markmið um kolefnishlutleysi). 

Janúar → 25. mars.
15.
Tillaga til þingsályktunar um um verndar- og orkunýtingar­áætlun.
Október – lögð fram.
16.
Tillaga til þingsályktunar um viðauka við landsskipulagsstefnu 2015–2026.
Desember → 25. febrúar.
17.
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun náttúru­minja­­­skrár.
Felld niður.
18.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál,
 nr. 70/2012 (leiðrétting o.fl.).

Lagðar eru til tæknilegar leiðréttingar á lögunum og að innleiddar verði tvær ákvarðanir ESB sem varða breytingar á áður innleiddum gerðum.
16. febrúar.

Utanríkisráðherra

1.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um utanríkis­þjón­ustu Íslands, nr. 39/1971 (forstaða í sendiskrif­stofum o.fl.).
Október – lagt fram.
2.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, nr. 176/2006, (niðurfelling ákvæða varðandi Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. o.fl.). 
Október → 31. mars.
3.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum, um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, nr.121/2008 (fyrirkomulag og framkvæmd alþjóðlegrar þróunar­sam­vinnu).
Fellt niður.
4.
Frumvarp til laga um breytingu á varnarmálalögum, nr. 34/2008 (öryggissvæði o.fl.). 
Október → 31. mars.
5.
Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu fríverslunar­samn­ings milli Íslands, Konungs­ríkis­ins Noregs, fursta­dæmis­ins Liechtenstein og Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bret­lands og Norður-Írlands.
Október → 31. mars.
6.
Tillaga til þingsályktunar um heimild til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breyt­ingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
7.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.16/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Október – lögð fram.
8.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.25/2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.
Október – lögð fram.
9.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.63/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
10.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr.67/2020 um breytingu á IX. við­auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
11.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.81/2020 um breytingu á IX. við­auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
Október – lögð fram.
12.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eig­in­legu EES-nefndarinnar nr.83/2020 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upp­lýs­inga­­samfélagið) og bókun 37 við EES-samninginn. 
Október – lögð fram.
13.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.19/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn.
28. febrúar.
14.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr.22/2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
28. febrúar.
15.
Skýrsla ráðherra um EES-mál.
Nóvember → 31. mars.
16.
Skýrsla ráðherra um utanríkismál. 
Apríl → 6. maí.
17.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2020 um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lögð fram.
18.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021. [Utan þingmálaskrár.]
Nóvember – lögð fram.
19.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 214/2020 um breytingu á IX. við­auka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn. 
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1991 frá 25. okt­ó­ber 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði og reglugerð (ESB) nr. 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði.
28. febrúar.
20.
Tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2020 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/828 frá 17. maí 2017 um breytingu á tilskipun 2007/36/EB að því er varðar hvatn­ingu til þátttöku hluthafa til lengri tíma.
28. febrúar.
Síðast uppfært: 03.02.2021
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira