Hoppa yfir valmynd

Fleiri rit

Hér að neðan er listi yfir rit sem hafa verið merkt viðkomandi verkefni. Með því að skrifa í leitargluggann er hægt að leita í listanum. Ef leit ber ekki árangur er hægt að leita í öllum ritum og skýrslum

Áskriftir
Dags.Titill
03. apríl 2024Aðgerðaáætlun lýðheilsustefnu 2023-2027
14. mars 2024Ársskýrsla Landsráðs um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu júní 2022 til júní 2023
08. mars 2024Stefnumarkandi áherslur í forvörnum, heilsueflingu og meðferð – tillögur að aðgerðum varðandi offitu, holdafar, heilsu og líðan
22. febrúar 2024Tillögur að aðgerðaáætlun gegn útbreiðslu sýklalyfjaónæmis á Íslandi
11. janúar 2024Breytt fyrirkomulag fasteigna vegna hjúkrunarheimila
01. janúar 2024Fjármögnunarlíkan heilsugæslu á landsbyggðinni - janúar 2024
01. janúar 2024Fjármögnunarlíkan heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu - janúar 2024
12. desember 2023Staða framkvæmdaáætlunar um byggingu hjúkrunarrýma og framhald til ársins 2026
04. desember 2023Viðmið um stærð og skipulag heilsugæslustöðva - 2. útgáfa
27. nóvember 2023Samræmd heilbrigðisþjónusta við börn sem þolendur kynferðisofbeldis - skýrsla starfshóps
18. september 2023Áfangaskýrsla stýrihóps um þróun og stefnumótun um stafrænar lausnir
11. ágúst 2023Hlutverk og verkefni veitenda geðheilbrigðisþjónustu
27. júlí 2023Fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisráðherra um framkvæmd heilbrigðisstefnu 2024 til 2028
07. júlí 2023Tillögur starfshóps heilbrigðisráðherra til jöfnunar á aðgengi að sérfræðiþjónustu á heilbrigðissviði óháð búsetu
26. apríl 2023Vegvísun og fjarráðgjöf í heilbrigðiskerfinu - skýrsla starfshóps
08. september 2022Tillögur starfshóps um gæðamál tengd liðskiptaaðgerðum
22. mars 2022Viðmið um skipulag hjúkrunarheimila, 3. útgáfa
24. nóvember 2021Rétt geðheilbrigðisþjónusta á réttum stað. Skýrsla frá vinnustofu með tillögum til heilbrigðisráðherra
21. nóvember 2021Heilbrigðisráðuneytið: Verkefni 2017-2021
30. september 2021Lýðheilsumat á óbeinum áhrifum COVID-19 faraldursins á Íslandi - 1. stöðuskýrsla til heilbrigðisráðherra
29. september 2021Aðgerðaáætlun um barneignaþjónustu til ársins 2030
21. september 2021Aðgerðaáætlun fyrir sjúkraflutninga og bráðaþjónustu til ársins 2025
07. september 2021Staða framkvæmdaáætlunar um byggingu hjúkrunarrýma
29. ágúst 2021Verklag í heilbrigðisþjónustu við móttöku þolenda heilbrigðisofbeldis
18. ágúst 2021Aðgerðaáætlun um heilsueflingu aldraðra
15. júní 2021Framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda. - Skýrsla starfshóps
14. júní 2021Fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisráðherra um framkvæmd heilbrigðisstefnu árin 2022 – 2026
09. júní 2021Langvinnir verkir: Stöðuskýrsla og tillögur starfshóps ráðherra
31. maí 2021Fókus á börn og ungt fólk - Fyrsta áfangaskýrsla stýrihóps sem vaktar óbein áhrif COVID-19 á geðheilsu
23. apríl 2021Greining á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila
25. mars 2021Líknarþjónusta. Fimm ára aðgerðaáætlun 2021 til 2025
04. febrúar 2021Heilsufar og heilbrigðisþjónusta – Kynja og jafnréttissjónarmið
25. janúar 2021Heilsuefling aldraðra
07. janúar 2021Barneignaþjónusta. Stöðuskýrsla og tillögur starfshóps til ráðherra
11. nóvember 2020Aðgerðaáætlun um beitingu efnahagslegra hvata til eflingar lýðheilsu: Útfærslur starfshóps á innleiðingu
10. nóvember 2020Aukin framleiðni og gæði heilbrigðisþjónustu með nýju fjármögnunarkerfi og leiðbeinandi viðmiðum
17. ágúst 2020Mönnun hjúkrunarfræðinga
17. ágúst 2020Mönnun hjúkrunarfræðinga - skýrsla með tillögum starfshóps
10. ágúst 2020Fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu 2021 til 2025
05. júní 2020Tillögur starfshóps til fjölgunar útskrifaðra hjúkrunarfræðinga
26. maí 2020Skýrsla verkefnisstjórnar um sýnatöku fyrir COVID-19 á landamærum
25. maí 2020Skýrsla verkefnisstjórnar um sýnatöku fyrir COVID19 á landamærum
20. maí 2020Sérfræðinám lækna og framtíðarmönnun – Skýrsla starfshóps
14. maí 2020Tillögur starfshóps um útfærslur á 28. gr. lögræðislaga (varðar þvingaða meðferð og þörf á reglum)
24. apríl 2020Endurhæfing - Tillögur að endurhæfingarstefnu
14. apríl 2020Aðgerðaáætlun um þjónustu við einstaklinga með heilabilun
05. mars 2020Tillögur starfshóps um menntun og viðbótarmenntun sem leitt geta til fjölgunar útskrifaðra sjúkraliða
27. febrúar 2020Krabbameinsskimanir - Tillögur verkefnisstjórnar um framkvæmd tillagna og ákvarðana landlæknis og heilbrigðisráðherra
31. janúar 2020Mengun af völdum skotelda og tillögur um aðgerðir
02. desember 2019Framtíðarskipan líknarþjónustu á Íslandi með sérstakri áherslu á höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Vesturland og Suðurland. – Tillögur starfshóps
03. október 2019Hjálpartæki - skýrsla starfshóps
16. september 2019Vísindastefna - Stefna heilbrigðisráðherra í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði til ársins 2030
28. júní 2019Fimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu 2019 - 2023
28. júní 2019Heilbrigðisstefna - stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030
04. júní 2019Hinn þögli faraldur - Þjónusta við fólk með ákominn heilaskaða
24. maí 2019InterRAI-mælitækin og færni og heilsumat
16. október 2018Skýrsla um endurskoðun laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu vrðandi kynlíf, barneignir, fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir
19. september 2018Fjarheilbrigðisþjónusta - í takt við nýja tíma
12. september 2018Ársskýrsla 2017 - Heilbrigðisráðherra
03. september 2018Aukin aðkoma þyrlna að sjúkraflugi - skýrsla starfshóps
20. júní 2018Breytt greiðsluþátttökukerfi fyrir heilbrigðisþjónustu - Úttekt á fyrsta árinu eftir gildistöku
24. maí 2018Aðgerðir til að sporna við misnotkun lyfja sem geta valdið ávana og fíkn.
14. maí 2018Nýting erfðaupplýsinga í einstaklingsmiðuðum forvörnum
04. maí 2018Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi - tillögur starfshóps
20. apríl 2018Tillögur starfshóps um viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki
15. febrúar 2018Þróun örorku
08. febrúar 2018Ávinningur fyrir lýðheilsu og vellíðan landsmanna af því að leiðrétta klukkuna til samræmis við gang sólar
08. febrúar 2018Samþætting líknar- og lífslokameðferðar: Norðlenska líkanið
30. janúar 2018Aðgerðir til að bregðast við aukinni útbreiðslu kynsjúkdóma
07. júlí 2017Tillaga að íslenskri krabbameinsáætlun til ársins 2020 – Notendamiðuð þjónusta í öndvegi
27. júní 2017Sjúkraflutningar með þyrlum
20. júní 2017Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili einstaklinga
15. maí 2017Greinargerð starfshóps um aðgerðir til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi
17. mars 2017Niðurstöður úttektar á öldrunarþjónustu - tillögur til heilbrigðisráðherra
27. október 2016Efling fjarheilbrigðisþjónustu - skýrsla starfshóps
21. október 2016Kröfulýsing fyrir hjúkrunarrými og dvalarrými - Útgáfa III
30. september 2016Lýðheilsustefna og aðgerðir sem stuðla að heilsueflandi samfélagi– með sérstakri áherslu á börn ogungmenni að 18 ára aldri
05. september 2016Mótun stefnu í þjónustu við aldraða - Tillögur samstarfsnefndar um málefni aldraðra
22. ágúst 2016Nýtt sjúkra- og sjúklingahótel við Landspítala
29. apríl 2016Stefna og aðgerða­áætl­un í geðheil­brigðis­mál­um til fjög­urra ára
28. febrúar 2016Reynsla af framkvæmd laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008
01. janúar 2016Kröfulýsing vegna rekstrar heilsugæsluþjónustu, 1,0
12. október 2015Sjúkrahúsið á Akureyri. Frumathugun vegna byggingar legudeilda
07. september 2015Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu
28. ágúst 2015Nýtt greiðsluþátttökukerfi - lokaskýrsla
03. október 2014Aldraðir í hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum
01. júlí 2014Endurskoðuðviðmið um skipulag hjúkrunarheimila
24. janúar 2014Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020
12. júní 2013Framtíðarþing um farsæla öldrun. Niðurstöður og tillögur
16. apríl 2013Hreint loft – betri heilsa. Umfjöllun um loftgæði og heilsufar á Íslandi
22. febrúar 2013Kröfulýsing fyrir öldrunarþjónustu, 2. útgáfa
31. janúar 2013Hagir eldri borgara 2012. Könnun unnin fyrir velferðarráðuneytið
17. október 2012Hver stendur vörð um réttindi og öryggi sjúklinga?
21. mars 2012Ný sjónarhorn og leiðir til bættrar geðheilsu
28. október 2011Skipulag heilbrigðisþjónustu og ráðstöfun fjármuna. Tillögur ráðgjafahóps velferðarráðherra.
28. október 2011Health Care System reform and short termsavings opportunities. Iceland Health Care System project
06. október 2011Bætt heilbrigðisþjónusta og heilbrigði ungs fólks á aldrinum 14-23 ára
16. ágúst 2011Ársskýrsla Líffæraígræðslunefndar fyrir árið 2010, júní 2011
04. júlí 2011Endurskoðun starfsemi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Stykkishólmi
10. júní 2011Tillögur um aðgerðir til að stemma stigu við misnotkun metýlfenidat-lyfja og annarra lyfseðilsskyldra lyfja
10. júní 2011Árangur heilbrigðisáætlunar til ársins 2010
10. júní 2011Lækningar yfir landamæri
13. maí 2011Skýrsla vinnuhóps um frekara aðhald í notkun S-lyfja
18. mars 2011Heildarskipulag sérfræðiþjónustu lækna. Tillögur og greinargerð.
10. desember 2010Áfangar í eflingu heilsugæslunnar: Skýrsla nefndar heilbrigðisráðherra
29. nóvember 2010Skýrsla vinnuhóps til að skipuleggja aðgerðir til að draga úr ofnotkun og koma í veg fyrir misnotkun á metýlfenidati
26. nóvember 2010Heilsuvakt á höfuðborgarsvæðinu
15. nóvember 2010Skýrsla vinnuhóps til að skipuleggja aðgerðir til að draga úr ofnotkun og koma í veg fyrir misnotkun á metýlfenidati
15. september 2010Heilbrigðisstofnanirnar Sauðárkróki og Blönduósi: Starfsemisgreining
20. ágúst 2010Áfangaskýrsla nefndar um eflingu heilsugæslunnar
13. júlí 2010Greinargerð um mögulegar aðgerðir gegn einelti í skólum og á vinnustöðum
07. júní 2010Álit vinnuhóps um staðgöngumæðrun
22. janúar 2010Breytt skipan stjórnsýslustofnana heilbrigðisráðuneytisins
10. desember 2009Endurskipulagning sjúkrahúsþjónustu á Suðvesturhorninu
17. ágúst 2009Velferð barna á tímum efnahagsþrenginga
19. maí 2009Réttindi sjúklinga
31. janúar 2009Sjúkraflutningar á Íslandi
10. október 2007Álitsgerðir ágreiningsmálanefndar 2004 og 2005
10. júní 2006Ný sýn - nýjar áherslur. Áherslur heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra í öldrunarmálum
10. mars 2006Ábendingar faghóps sem heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra fól að skoða hvernig bæta megi geðheilbrigðisþjónustu við aldraða
16. febrúar 2006Tillögur nefndar um heildstæða uppbyggingu öldrunarþjónustu í Hafnarfirði
13. apríl 2004Skýrsla nefndar um uppbyggingu Landspítala - háskólasjúkrahúss
02. febrúar 2004Áfangaskýrsla stýrihóps um átak í lyfjamálum heilbrigðisstofnana
16. október 2003Handbók: Samhæft árangursmat fyrir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti og stofnanir
10. febrúar 2002Áætlun um uppbyggingu öldrunarþjónustu 2002-2007
22. september 2001Heilbrigðisáætlun til ársins 2010: Langtímamarkmið í heilbrigðismálum
21. apríl 2001Heilbrigðisþing 1999
30. mars 2001Álitsgerðir ágreiningsmálanefndar 1998-1999
16. mars 2001Forvarnir gegn krabbameinum og öðrum sjúkdómum þeim tengdum
14. mars 2001Heilbrigðisálætlun til ársins 2010
02. febrúar 2001Skýrsla líffæraflutninganefndar 2000
02. febrúar 2001Skýrsla líffæraflutninganefndar 1999
05. maí 2000Heilsufar kvenna. Álit og tillögur nefndar um heilsufar kvenna
27. apríl 2000Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999
25. apríl 2000Notkun lyfja á Íslandi 1989-1999
06. apríl 2000Heilsufar kvenna
01. apríl 2000Ár aldraðra 1999
27. mars 2000Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum langveikra barna
26. mars 2000Lög um réttindi sjúklinga
21. mars 2000Lög um réttindi sjúklinga - Upplýsingarit fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu
16. mars 2000Bæklingur um réttindi sjúklinga
16. mars 2000Réttindi sjúklinga
06. mars 2000Heilbrigðisþing
06. mars 2000Upplýsingar, tölvunotkun, gagnaskráning
06. mars 2000Rannsóknir
06. mars 2000Málefni aldraðra
06. mars 2000Ýmis rit
06. mars 2000Almannatryggingar
06. mars 2000Spurt og svarað um heilbrigðis- og tryggingamál
06. mars 2000Sjúkrahús: starfsemi, skipulag, rekstur
06. mars 2000Heilbrigðisstéttir
06. mars 2000Umhverfismál
06. mars 2000Norrænt samstarf
06. mars 2000Heilsugæsla
06. mars 2000Forvarnir, heilsuvernd, hollustuhættir
06. mars 2000Lyfjamál
06. mars 2000Eldri rit heilbrigðisráðuneytisins
06. mars 2000Alþjóðlegt samstarf
06. mars 2000Stefnumótun, áætlanagerð og tillögur um skipulag á sviði heilbrigðismála
06. mars 2000Lækningatæki
06. mars 2000Leiðbeiningarit um ýmis málefni
06. mars 2000RAI - mælingar á hjúkrunarþyngd - Rannsóknarskýrsla
06. mars 2000Rit og skýrslur flokkuð eftir málaflokkum/viðfangsefnum
10. febrúar 2000Skýrsla um fóstureyðingar og aðgengi að getnaðarvörnum
31. janúar 2000Stöðulýsing á heilbrigðisupplýsingum
25. ágúst 1999RAI-skýrslur
10. júlí 1999Lífskjör, lífshættir og lífsskoðun eldri borgara á Íslandi 1988-1999: Kynslóðagreining og samanburður milli landa
05. júlí 1999Lífskjör, lífshættir og lífsskoðun eldri borgara á Íslandi 1988-1999
15. júní 1999Skýrsla nefndar um stefnumótun í málefnum langveikra barna
10. júní 1999Lokaskýrsla framkvæmdastjórnar árs aldraðra 1999
12. maí 1999Rit ráðuneytisins í stafrófsröð
19. apríl 1999Notkun geðdeyfðarlyfja og þunglyndisraskanir
10. apríl 1999Viðhorfskönnun meðal aldraðra og skoðun á fleiri þáttum er lúta að kjörum aldraðra og lífsmáta þeirra
24. mars 1999Viðhorfskönnun meðal aldraðra
15. febrúar 1999Gæðaáætlun heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis
27. janúar 1999Álitsgerðir ágreiningsmálanefndar 1993 - 1997
16. desember 1998Skýrsla til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um sjúkrahúsmál
08. nóvember 1998Líffæraflutningar - skýrsla um árið 1997
10. október 1998Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum geðsjúkra
05. október 1998Forgangsröðun í heilbrigðismálum
05. september 1998Stefnumótun í upplýsingamálum innan heilbrigðiskerfisins
15. apríl 1998Stefnumótun í málefnum geðsjúkra
10. október 1996Skýrsla Bláalónsnefndar
15. júní 1996Aðstoð við fólk sem vill hætta að reykja
22. september 1995Mótun framtíðarstefnu á sviði forvarna og heilsueflingar
15. mars 1995Útflutningur á heilbrigðisþjónustu
10. febrúar 1995Daglegt líf á hjúkrunarheimili
11. nóvember 1994Meðferð sorps frá sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum
10. september 1992Verum vakandi - ráðstefna um mótun framtíðarstefnu í vímuefnavörnum
14. febrúar 1991Leiðbeiningar um sjúkraflutninga og um tæki og búnað til sjúkraflutninga
Síðast uppfært: 9.10.2020
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum