Samgöngur og fjarskipti

Samgöngur og fjarskipti eru meðal grunnkerfa í innviðum þjóðfélagsins. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið ber ábyrgð á uppbyggingu þeirra, viðhaldi og þjónustu ásamt samgöngustofnunum. Árlega er veitt umtalsverðu fjármagni til fjárfestinga í samgöngumannvirkjum.  Undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á að byggja upp öruggt og hraðvirkt fjarskiptakerfi um landið. Þá hefur póstþjónusta breyst með tilkomu rafrænna lausna.   

Samgöngur

Lögbundin markmið samgangna er að þær séu greiðar, hagkvæmar, öruggar, umhverfislega sjálfbærar og styrki byggðaþróun. Undirmarkmið miða að því að framfylgja stefnumörkun í samgönguáætlun og er tekið mið af þjóðhagslegu mikilvægi. Greiðar og öruggar samgöngur eru forsenda lífsgæða. Samgöngur þurfa að vera hagkvæmar fyrir notendur og ríkið sem eiganda innviða. Aðgerðir miða að því að öryggi skili ábata og því er nauðsynlegt að sinna vel öryggisáætlunum allra samgangna. Einnig er leitast við að draga úr umhverfisáhrifum samgangna með margvíslegum aðgerðum, svo sem með því að stytta leiðir og styrkja almenningssamgöngur. Miðast aðgerðir við að Ísland uppfylli alþjóðlegar skuldbindingar í umhverfismálum.

Fjarskipti

Góðir samskiptainnviðir eru lykilatriði í velferð og búsetugæðum og grundvöllur að fjölbreyttri atvinnustarfsemi. Samkeppnishæfni einstakra landsvæða ræðst meðal annars af aðgengi að öruggum háhraðanettengingum við fjarskiptakerfið. Stefna stjórnvalda birtist í fjarskiptaáætlun sem er endurskoðuð reglulega. Þar koma fram áherslur og markmið stjórnvalda. Segir þar að stuðlað skuli að aðgengilegum og greiðum fjarskiptum, hagkvæmum og skilvirkum, öruggum og umhverfisvænum. Þá hefur fjarskiptasjóður það hlutverk að stuðla að uppbyggingu í fjarskiptum á grundvelli fjarskiptaáætlunar.

Póstþjónusta

Póstþjónustan hefur tekið stórfelldum breytingum á síðustu árum og með rafrænum samskiptum minnkar stöðugt fjöldi bréfa sem bera þarf til viðtakenda. Þannig hefur bréfum innan einkaréttar Íslandspósts fækkað úr 60 milljónum bréfa í 26 milljónir eða um 57% frá árinu 2000 til 2015. Saga póstferða á Íslandi er rakin allt aftur til 1776 og fyrstu íslensku frímerkin voru gefin út árið 1873. Gert er ráð fyrir að fyrirhugaðar breytingar á lögum um póstþjónustu afnemi einkarétt á sviði póstþjónustu og opni fyrir samkeppni á póstmarkaði.

 

Verkefni á sviði samgangna og fjarskipta heyra meðal annars undir eftirfarandi málefnasvið í gildandi fjármálaáætlun:

Sjá einnig:

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn