Hoppa yfir valmynd

Sögulegt yfirlit

Íslendingar fengu forræði utanríkismála sinna 1918. Málaflokkurinn heyrði í upphafi undir forsætisráðherra sem þá var Jón Magnússon. Frá árinu 1929 er starfrækt sérstök utanríkismáladeild við forsætisráðuneytið. Árið 1940 tóku Íslendingar alfarið meðferð utanríkismála í sínar hendur og utanríkismáladeildinni breytt í ráðuneyti. Lög voru sett um utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúa þess erlendis strax á árinu 1941. Ný lög um utanríkisþjónustu Íslands voru sett árið 1971.

1. desember 1918
Ísland verður fullvalda ríki. Íslendingar öðlast forræði utanríkismála sinna. Stefnan í utanríkismálum er ákveðin af ríkisstjórninni en framkvæmd af dönsku utanríkisþjónustunni í umboði Íslendinga. Utanríkismálin heyra undir forsætisráðuneyti. Lýst er yfir ævarandi hlutleysi Íslands.

1918-1940
Samkvæmt sambandslögunum skyldi Danmörk sjá um framkvæmd íslenskra utanríkismála gagnvart öðrum ríkjum. Við hlið danska fánans og danska skjaldarmerkisins á dönskum sendiráðum voru íslenski fáninn og íslenska skjaldarmerkið. Danir gerðu hins vegar ekkert í íslenskum utanríkismálum nema Íslendingar hefðu samþykkt. Auk þess störfuðu nokkrir íslenskir viðskiptaerindrekar erlendis milli heimsstyrjalda. Á þessu tímabili gerðu Íslendingar samninga við fjölmörg önnur ríki, einkum viðskiptasamninga. 

4. ágúst 1919
Danir skipa fyrsta erlenda sendiherrann á Íslandi, J.E. Bøggild.

16. ágúst 1920
Fyrsta sendiráð Íslands opnað í Kaupmannahöfn. Sveinn Björnsson, síðar forseti, er skipaður fyrsti sendiherra Íslands.

1921
Lárus Jóhannesson lögfræðingur ráðinn til starfa hjá forsætisráðherra í tvær klukkustundir á dag til að annast utanríkismál. Hann er fyrsti starfsmaður Stjórnarráðs Íslands til að annast þau sérstaklega.

1924 - 1926
Staða sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn var lögð niður af sparnaðarástæðum en endurvakin á ný. Sveinn Björnsson fór til Íslands tímabundið og er Jón Krabbe forstöðumaður sendiskrifstofunnar á meðan.

1. febrúar 1925
Stefán Þorvarðsson lögfræðingur og síðar fyrsti skrifstofustjóri utanríkisráðuneytisins, gerist starfsmaður í dönsku utanríkisþjónustunni. Fleiri Íslendingar fylgja í kjölfarið, Pétur Benediktsson 1930, Svanhildur Ólafsdóttir 1933, Vilhjálmur Finsen 1934, Agnar Kl. Jónsson 1934, Helgi P. Briem 1935, Gunnlaugur Pétursson 1939 og Henrik Sv. Björnsson 1939.

1927
Jón Þorláksson forsætisráðherra áskilur Íslendingum réttindi á Jan Mayen til jafns við aðrar þjóðir.

1928
Utanríkismálanefnd Alþingis stofnuð. Fyrstu nefndarmennirnir veru Benedikt Sveinsson, formaður, Jón Þorláksson, Ásgeir Ásgeirsson, Sigurður Eggerz, Bjarni Ásgeirsson, Ólafur Thors og Héðinn Valdimarsson.

1930
Alþingishátíð vegna 1000 ára afmælis þingsins. Fjöldi erlendra gesta kemur til Íslands.

30. janúar 1934
Vilhjálmur Finsen ritstjóri er skipaður „attaché“ við danska sendiráðið í Osló, fyrsti fulltrúi Íslands við danskt sendiráð.

20. mars 1938
Stofnuð er utanríkismáladeild í Stjórnarráðinu. Fyrsta starfseining þess fjallar um utanríkismál og heyrir hún undir forsætisráðherra. Stefán Þorvarðsson verður fyrsti yfirmaður hennar.

1939-1940
Ísland tekur þátt í heimssýningu í fyrsta sinn. Hún er haldin í New York.

9. apríl 1940
Þjóðverjar ráðast inn í Danmörku sem hefur þær afleiðingar að Danir geta ekki lengur annast utanríkismálin í umboði Íslendinga.

10. apríl 1940
Ísland tekur meðferð utanríkismála í eigin hendur. Utanríkismáladeild Stjórnarráðsins er gerð að utanríkisráðuneyti. Þetta markar upphaf íslensku utanríkisþjónustunnar.

23. apríl 1940
Aðalræðisskrifstofa Íslands er opnuð í New York. Hún er fyrsta sendiskrifstofan sem opnuð er eftir að utanríkisþjónustan verður til. Vilhjálmur Þór er skipaður aðalræðismaður, fyrsti ræðismaður Íslands. Hann verður síðar utanríkisráðherra.

10. maí 1940
Bretar hernema Ísland og fyrsti sendiherra Breta afhendir trúnaðarbréf sitt sem sendiherra á Íslandi.

1940-1944
Ísland opnar fjögur ný sendiráð fyrir stofnun lýðveldis á Íslandi. Í London og Stokkhólmi árið 1940, í Washington 1941 og í Moskvu 1944.

8. júlí 1940
Bráðabirgðalög sett um utanríkisþjónustu erlendis. Stefán Jóh. Stefánsson verður fyrsti utanríkisráðherra Íslands.

1940
Á fyrsta starfsári utanríkisþjónustunnar er staðan þessi: Sendiráð: 3. Ræðisskrifstofa: 1. Starfsmenn í ráðuneytinu: 5. Launaðir starfsmenn erlendis: 15. Starfsmenn samtals: 20.

15. febrúar 1941
Lög sett um utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúa þess erlendis.

17. júní 1941
Sveinn Björnsson sendiherra kjörinn ríkisstjóri Íslands.

1. júlí 1941
Samningur er gerður við Bandaríkin, m.a. um varnir landsins, viðurkenningu á frelsi og fullveldi þess, að sjá landinu fyrir nægum nauðsynjavörum á stríðstímanum og að tryggja siglingar að og frá landinu.

16. ágúst 1941
Churchill, forsætisráðherra Breta, kemur til Íslands eftir að hafa undirritað Atlantshafssáttmálann með Roosevelt Bandaríkjaforseta. Sáttmálinn markaði upphafið að stofnun Sameinuðu þjóðanna 1945.

17. janúar 1942
Ólafur Thors verður utanríkisráðherra í fyrra skiptið.

1942
Fyrsta kjörræðisskrifstofa Íslands er stofnuð í Winnipeg. Grettir Leó Jóhannsson verður fyrsti kjörræðismaður Íslands. Í utanríkisráðuneytinu er stofnuð upplýsingadeild undir stjórn Agnars Kl. Jónssonar. Hann verður jafnframt fyrsti deildarstjóri ráðuneytisins.

16. desember 1942
Vilhjálmur Þór verður utanríkisráðherra.

17. júní 1944
Íslenska lýðveldið er stofnað á Þingvöllum. Sveinn Björnsson ríkisstjóri er kjörinn forseti.

23. ág. - 2. sept. 1944
Sveinn Björnsson forseti Íslands, heimsækir Bandaríkin í boði Roosevelts forseta. Þetta er fyrsta opinbera heimsókn forseta Íslands.

21. október 1944
Ólafur Thors verður utanríkisráðherra í seinna skiptið.

27. janúar 1945
Loftferðasamningur gerður við Bandaríkin.

8. maí 1945
Síðari heimsstyrjöld lýkur.

19. nóvember 1946
Ísland verður aðili að Sameinuðu þjóðunum.

4. febrúar 1947
Bjarni Benediktsson verður utanríkisráðherra.

1947
Ísland er valið í nefnd þriggja ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna til að gera tillögur um skiptingu Palestínu. Thor Thors er framsögumaður.

10. desember 1948
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er samþykkt.

4. nóvember 1950
Mannréttindasáttmáli Evrópuráðsins er gerður. Hann öðlaðist gildi á Íslandi 3. september 1953.

1951-1953
Sendiráði Íslands í Moskvu er lokað af sparnaðarástæðum 1951 en er opnað aftur 1953.

11. september 1953
Kristinn Guðmundsson verður utanríkisráðherra.

1954
Thor Thors kjörinn formaður sérstöku stjórnmálanefndar allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna.

24. júlí 1956
Guðmundur Í. Guðmundsson verður utanríkisráðherra.

1. júlí 1962
Samstarfssamningur Norðurlanda öðlast gildi á Íslandi.

1963
Utanríkisráðuneytið gefur út safnritið "Samningar Íslands við erlend ríki", tvö bindi tekin saman af Helga P. Briem, sendiherra.

31. ágúst 1965
Emil Jónsson verður utanríkisráðherra.

1967
Ísland tekur þátt í heimssýningu í annað sinn. Hún er haldin í Montreal í Kanada.

16. apríl 1971
Ný lög sett um utanríkisþjónustu Íslands.

21. apríl 1971
Handritin koma heim frá Danmörku. Handritamálið kom til kasta fjögurra sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn, Sigurðar Nordals 1956-57, Stefán Jóhanns Stefánssonar 1957-65, Gunnars Thoroddsens 1965-70 og Sigurðar Bjarnasonar 1970-71.

17. júní 1971
Vínarsamningurinn um stjórnmálasamband frá 1961 öðlast lagagildi á Íslandi.

14. júlí 1971
Einar Ágústsson verður utanríkisráðherra.

25. ágúst 1971
Fyrsta ráðstefna kjörræðismanna Íslands hefst í Reykjavík.

1972
Utanríkisráðuneytið flyst úr Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg að Hverfisgötu 115.

1973 - 1974
Ísland á sæti í ráði Umhverfisstofnunar SÞ, UNEP.

30. maí 1973
Leiðtogafundur Nixons, forseta Bandaríkjanna, og Pompidous, forseta Frakklands, hefst í Reykjavík.

28. júlí 1974
Haldið er upp á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar. Utanríkisráðuneytið sér um yfir 110 erlenda gesti.

1974 - 1979
Ísland á sæti í ráði Alþjóðapóstsambandsins, UPU.

22. mars 1976
Ákveðið er með forsetaúrskurði að skipa sendiherra í fjarlægum löndum með búsetu í Reykjavík.

21. ágúst 1977
Önnur ráðstefna kjörræðismanna Íslands hefst í Reykjavík.

1. júlí 1978
Vínarsamningur um ræðissamband frá 1963 öðlast lagagildi á Íslandi.

1. september 1978
Benedikt Gröndal verður utanríkisráðherra.

1979
Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna, UNU, tekur til starfa.

8. febrúar 1980
Ólafur Jóhannesson verður utanríkisráðherra.

Júní 1980
Kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfn.

22. nóvember 1980
Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna frá 1966 öðlast gildi á Íslandi.

1981 - 1983
Ísland á sæti í ráði Umhverfisstofnunar SÞ, UNEP.

26. maí 1981
Lög samþykkt um Þróunarsamvinnustofnun Íslands, ÞSSÍ.

1983-1986
Ísland á sæti í ráði Alþjóðaheilbrigðisstofnunar SÞ, WHO.

1983-1987
Ísland á sæti í ráði Menningarmálastofnunar SÞ, UNESCO.

26. maí 1983
Geir Hallgrímsson verður utanríkisráðherra.

1986 - 1988
Ísland á sæti í Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna, ECOSOC.

24. janúar 1986
Matthías Á. Mathiesen verður utanríkisráðherra.

31. ágúst 1986
Þriðja ráðstefna kjörræðismanna Íslands hefst í Reykjavík.

11.-12. október 1986
Leiðtogafundur Reagans Bandaríkjaforseta og Gorbatsjovs, aðalritara kommúnistaflokks Sovétríkjanna, í Reykjavík.

8. júlí 1987
Steingrímur Hermannsson verður utanríkisráðherra.

9. desember 1987
Skrifstofa Norðurlandamála stofnuð í utanríkisráðuneytinu. Hún er síðar flutt til forsætisráðuneytisins.

28. september 1988
Jón Baldvin Hannibalsson verður utanríkisráðherra.

26. ágúst 1991
Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra og utanríkisráðherrar Eystrasaltsríkjanna undirrita skjöl um viðurkenningu á endurreistu sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna og um gagnkvæm upptök stjórnmálasambands. Íslendingar verða þar með fyrstir þjóða til að viðurkenna endurheimt sjálfstæðis Eystrasaltsþjóða.

1992
Yfirlýsing ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun er samþykkt í Ríó de Janeiro. Samþykktur er rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar.

1992
Ritið „Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál - Sögulegt yfirlit “, 3 bindi, eftir Pétur J. Thorsteinsson kemur út.

1992-1995
Ísland á sæti í ráði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO.

1994
Sjómannaskóli er stofnaður í Walvis Bay í Namibíu. Íslendingar leggja frá upphafi til um helming kennara sem hluta af þróunaraðstoð sinni.

17. júní 1994
Haldið er upp á 50 ára afmæli lýðveldisins. Erlendir þjóðhöfðingjar, utanríkisráðherrar og sendiherrar koma til landsins.

1995
Utanríkisráðuneytið flytur frá Hverfisgötu 115 að Rauðarárstíg 25.

23. apríl 1995
Halldór Ásgrímsson verður utanríkisráðherra.

Október 1995
Fjórða ráðstefna kjörræðismanna Íslands haldin í Reykjavík.

1997 - 1999
Ísland á sæti í Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna, ECOSOC.

1997 - 1998
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra situr í Þróunarnefnd Alþjóðabankans.

17. október 1997
Ríkisstjórnin ákveður að hækka verulega framlög til Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Þau urðu tæpar 300 m.kr. árið 2000 og var ákveðið að þau verði 400-500 m.kr. árið 2003.

1998
Ísland tekur þátt í heimssýningu í þriðja sinn. Hún er haldin í Lissabon í Portúgal.

28. ágúst 1998
Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna, UNU, stofnaður á Íslandi.

1998
Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar tekur ákvörðun um framboð Íslands í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna tímabilið 2009-2010. Ísland tekur í fyrsta skipti þátt í framboðsröð Norðurlandanna í ráðið.

7. maí 1999
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra gegnir formennsku í ráðherraráði Evrópuráðsins.

10. apríl 2000
Sextíu ára afmæli utanríkisþjónustunnar. Sendiskrifstofur: 17 í 14 löndum. Kjörræðisskrifstofur: 188 í 61 landi. Starfsmenn í ráðuneytinu: 80. Launaðir starfsmenn erlendis: 105. Kjörræðismenn: 225.

2000
Ísland tekur þátt í heimssýningunni EXPO 2000 í Hannover.

Landafunda norrænna manna í Norður-Ameríku minnst með víðtækri dagskrá á vegum íslenskra stjórnvalda í Bandaríkjunum og Kanada.

Reykjavík er menningarborg Evrópu.

25. mars 2001
Ísland tekur þátt í Schengen samstarfinu sem tryggir frjálsa för einstaklinga um innri landamæri fimmtán samstarfsríkja.

25. ágúst 2001
Afmælisdagskrá í tilefni af tíu ára afmæli formlegra stjórnmálasamskipta Íslands og Eystrasaltsríkjanna.

2. - 5. september 2001
Fimmta ráðstefna kjörræðismanna Íslands haldin í Reykjavík.

10. september 2001
Íslenska friðargæslan stofnsett og áform kynnt um friðargæslu á vegum utanríkisráðuneytisins.

14. - 15. maí 2002
Vorfundur utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins og samstarfsríkja þess haldinn í Reykjavík.

10. október 2002
Ísland tekur við formennsku í Norðurskautsráðinu til tveggja ára.

2003
Ísland leiðir starf kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í Alþjóðabankanum til þriggja ára.

September 2003
Aðalræðisskrifstofa Íslands í New York verður sjálfstæð sendiskrifstofa . Þá er rekstur hennar aðskilinn frá fastanefnd í New York.

2004
Ísland tekur sæti í Kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna til fjögurra ára.

15. september 2004
Davíð Oddsson verður utanríkisráðherra.

2005
Ísland tekur þátt í heimssýningunni EXPO 2005 í Aichi héraði í Japan.

1. júlí 2005
Formennska Íslands í Eystrasaltsráðinu.

27. september 2005
Geir H. Haarde verður utanríkisráðherra.

2005
Ísland tekur sæti í Efnahags- og félagsmálaráði Sameinuðu þjóðanna (ECOSOC) til þriggja ára.

2006
Sjötta ráðstefna kjörræðismanna Íslands í Reykjavík.

15. júní 2006
Valgerður Sverrisdóttir verður utanríkisráðherra.

24. maí 2007
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir verður utanríkisráðherra.

2008
Ísland bíður ósigur í kosningum í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna í október 2008. Tyrkland og Austurríki ná kjöri.

25. júní 2008
Ísland fullgildir samning um kjarnorkuöryggi.

1. febrúar 2009
Össur Skarphéðinsson verður utanríkisráðherra.

2009
Stoltenberg-skýrslan um norræna samvinnu og öryggismál birt.

13. janúar 2010
Íslenska rústabjörgunarsveitin send til hjálparstarfa eftir jarðskjálfta á Haíti.

2010
 Ísland tekur þátt í heimssýningunni EXPO 2010 í Shanghai í Kína.

15. desember 2011
Ísland viðurkennir sjálfstæði Palestínu.

2013
Ísland verður aðili að þróunarsamvinnunefnd Efnahags- og framfarastofnunarinnar.

23. maí 2013
Gunnar Bragi Sveinsson verður utanríkisráðherra.

4. október 2013
70 ára afmælis stjórnmálasambands Íslands og Rússlands minnst með margvíslegum hætti.

2010
Utanríkisráðuneytið opnar síðu á Facebook og í framhaldi á Twitter árið 2012.

2014
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra situr í Þróunarnefnd Alþjóðabankans.

2014
Sjöunda ráðstefna kjörræðismanna Íslands í Reykjavík.

2015
Sameinuðu þjóðirnar samþykkja heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun.

2016
Formennska Íslands í Eystrasaltsráðinu.

8. apríl 2016
Lilja Alfreðsdóttir verður utanríkisráðherra.

11. janúar 2017
Guðlaugur Þór Þórðarson verður utanríkisráðherra.

2018
Ísland tekur sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna.

Haldið er upp á 100 ára fullveldi Íslands með margvíslegum hætti um allt land.

2019
Formennska Íslands í Norðurskautsráðinu til tveggja ára.

Ísland leiðir kjördæmi Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna í Alþjóðabankanum til tveggja ára.

Áttunda ráðstefna kjörræðismanna Íslands í Reykjavík.

10. apríl 2020
Áttatíu ára afmæli utanríkisþjónustunnar.

10. maí 1940
Bretar hernema Ísland.

12. júlí 1940
Íslendingar spyrja bandarísk stjórnvöld óformlega hvort þau muni verja Ísland samkvæmt Monroe-kenningunni.

1. júlí 1941
Herverndarsamningur er gerður við Bandaríkin. Þau taka að sér hervarnir Íslands viku síðar, fimm mánuðum áður en Bandaríkin verða aðilar að heimsstyrjöldinni. Landganga bandarískra hermanna 7. júlí markar upphaf langrar varnarsamvinnu ríkjanna.

27. apríl 1942
Bandaríkin taka við yfirherstjórn á Íslandi af Bretum.

5. október 1946
Keflavíkursamningurinn samþykktur á Alþingi. Ákveðið er að bandarískt herlið yfirgefi landið, en Bandaríkjamenn hafi áfram afnot af Keflavíkurflugvelli.

8. apríl 1947
Síðustu bandarísku hermennirnir yfirgefa Ísland.

4. apríl 1949
Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra undirritar stofnsáttmála Atlantshafsbandalagsins. Gunnlaugur Pétursson verður síðar fyrsti fastafulltrúi Íslands.

5. maí 1951
Undirritun varnarsamnings Íslands og Bandaríkjanna. Samningurinn var lögfestur 24. maí sama ár.

10. nóvember 1953
Varnarmáladeild utanríkisráðuneytisins stofnuð. Tómas Árnason er yfirmaður hennar.

5. maí 1955
Þýska Sambandslýðveldið fær aðild að NATO. Ísland valið í nefnd sem áður kannar möguleika á endursameiningu landsins. Kristján Albertsson er formaður þegar nefndin heimsækir Þýskaland.

5. ágúst 1963
Samningurinn um bann gegn tilraunum með kjarnavopn í gufuhvolfinu er gerður.

1. júlí 1968
Samningurinn um að dreifa ekki kjarnavopnum er gerður.

24.-25. júní 1968
Utanríkisráðherrafundur Atlantshafsráðsins haldinn í Reykjavík.

27. febrúar 1969
Lög sett um framkvæmd fyrirmæla öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.

1972
Ráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu (RÖSE), CSCE, hefst í Helsinki. Helsinki lokasamþykktin er gerð 1. ágúst 1975.

Maí 1984
Ísland eykur þátttöku í störfum hermálanefndar NATO.

1987
Ratsjárstofnun tekur til starfa eftir að íslensk stjórnvöld gera samning um yfirtöku Íslendinga á rekstri ratsjárstöðva varnarliðsins á Íslandi.

11. júní 1987
Utanríkisráðherrafundur Atlantshafsráðsins haldinn í Reykjavík.

1992
Ísland gerist aukaaðili að Vestur-Evrópusambandinu.

13. janúar 1993
Efnavopnasamningurinn er gerður. Hann öðlast gildi gagnvart Íslandi 29. apríl 1997.

4. janúar 1994
Samkomulag Íslands og Bandaríkjanna um fyrirkomulag varnarsamstarfs ríkjanna á grundvelli varnarsamningsins frá 1951. Það er endurnýjað 1996 til fimm ára.

5. maí 2001
Hátíðardagskrá í tilefni af varnarsamstarfi Íslands og Bandaríkjanna í fimmtíu ár.

10. september 2001
Íslenska friðargæslan hefur formlega störf.

15. mars 2006
Bandarísk yfirvöld tilkynna ríkisstjórn Íslands að dregið verði stórlega úr starfsemi Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli síðar á því ári.

26. september 2006
Yfirlýsing ríkisstjórnar Íslands um ný verkefni íslenskra stjórnvalda við brottför varnarliðsins.

29. september 2006
Samningur Íslands og Bandaríkjanna undirritaður um skil á landi og mannvirkjum en hann felur í sér skuldbindingu Íslands um að veita bandarískum herafla og öðrum herafla Atlantshafsbandalagsins aðgang að íslensku landsvæði til að mæta varnarþörfum þess svæðis sem Norður-Atlantshafssamningurinn nær til.

30. september 2006
Síðustu fulltrúar herliðs Bandaríkjanna hverfa af landi brott.

11. október 2006
Samkomulag Íslands og Bandaríkjanna undirritað um gagnkvæmar skuldbindingar um að varnir Íslands verði áfram tryggðar með bandarískum hernaðarmætti eftir því sem þörf krefji. Auk þess er gengið frá ýmsum þáttum varðandi áframhaldandi samstarf, svo sem vegna varnaræfinga og samskipta milli stjórnvalda á hættutímum.

26. apríl 2007
Tvíhliða rammasamkomulag undirritað við Noreg um samstarf á sviði öryggismála, varnarmála, viðbúnaðar og leitar og björgunar.

26. apríl 2007
Sameiginleg yfirlýsing Íslands og Danmerkur um samstarf um öryggis- og varnarmál og almannavarnir.

28. mars 2007
Lög um Íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu nr. 73/2007 samþykkt.

27. júlí 2007
Fastaráð Atlantshafsbandalagsins samþykkir tillögur um loftrýmisgæslu bandalagsins á Íslandi ársfjórðungslega og að íslenska loftvarnakerfið verði samþætt loftvarnakerfi bandalagsins í Evrópu. Þessar tillögur eru lagðar fram í ljósi herleysis Íslands við brotthvarf varnarliðsins haustið 2006.

12. maí 2008
Samkomulag undirritað við Bretland um samstarf á sviði öryggis- og varnarmála.

29. apríl 2008
Fyrsta heildstæða löggjöfin um varnarmál samþykkt á Alþingi með varnarmálalögum nr. 34/2008, en með henni er málaflokknum komið í fastan farveg með skýrum lagaramma um verkefni íslenskra stjórnvalda á sviði öryggis- og varnarmála.

Mars 2009
Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland gefin út um hnattræna, samfélagslega og hernaðarlega þætti. Skýrslan er afrakstur vinnu þverfaglegs starfshóps sem utanríkisráðherra skipaði árið 2007.

2009
Nýr kafli í norrænu varnarmálasamstarfi hófst þegar NORDEFCO-samstarfi varnarmálaráðuneytanna er hleypt af stokkunum.

2010
Samkomulag undirritað við Kanada um samstarf á sviði öryggis- og varnarmála.

30. júlí 2014
Utanríkisráðherra og innanríkisráðherra undirrita samning þar sem embætti Ríkislögreglustjóra og Landhelgisgæslu Íslands er falið að sinna daglegri framkvæmd varnar- og öryggistengdra verkefna á grundvelli varnarmálalaga.

24. desember 2014
Ísland er fyrsta ríkið til þess að fullgilda alþjóðlegan samning um vopnaviðskipti sem samþykktur er á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2013.

29. júní 2016
Samkomulag við bandarísk stjórnvöld um aukna viðveru bandaríska sjó -og flughersins á Keflavíkurflugvelli.

13. apríl 2016
Þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu Íslands samþykkt á Alþingi en meðal áherslna stefnunnar er að tryggja víðtæka öryggishagsmuni Íslands með virku alþjóðasamstarfi, að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verði áfram lykilstoð í vörnum landsins og að efla enn frekar norræna samvinnu um öryggis- og varnarmál með sérstöku tilliti til norðurslóða.

1. september 2016
Lög um stofnun þjóðaröryggisráðs samþykkt á Alþingi. Hlutverk þess er að hafa eftirlit með framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar og stuðla að endurskoðun hennar eigi sjaldnar en á fimm ára fresti ásamt því að meta ástand og horfur í öryggis- og varnarmálum.

1. október 2017
Varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins endurreist og Íslenska friðargæslan færð undir hina nýju skrifstofu.

Október 2017
Ísland og Írland taka við formennsku í eftirlitskerfinu með flugskeytatækni (e. Missile Technology Control Regime, MTCR). Formennskutímanum lýkur í desember 2018.

Nóvember 2018
Nýtt leiðarljós í norræna varnarsamstarfinu (e. Nordic Defence Cooperation, NORDEFCO) samþykkt á varnarmálaráðherrafundi NORDEFCO. Leiðarljósið er vegvísir samstarfsins fram til ársins 2025 og lýsir markmiðum um aukna varnargetu og varnarsamvinnu Norðurlandanna.

26. mars 2019
Endurskoðað samkomulag frá árinu 2008 um grannríkjasamstarf við Bretland á sviði varnar- og öryggismála.

1. janúar 2020
Nafn varnarmálskrifstofu breytist í kjölfar skipulagsbreytinga og tilfærslu á málaflokkum. Nýtt heiti er öryggis- og varnarmálaskrifstofa og nýju málaflokkarnir eru öryggispólitík ásamt afvopnun og takmörkun vígbúnaðar.

1947
Hans G. Andersen, þjóðréttarfræðingur utanríkisráðuneytisins, lætur ríkisstjórninni í té ítarlega greinargerð um landhelgismál.

5. apríl 1948
Lög sett um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins.

1949
Ísland fær samþykkta tillögu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna um að alþjóðalaganefndinni verði falin heildarkönnun á reglum hafréttar, bæði landhelginnar og úthafsins. Lokaskýrsla nefndarinnar frá 1956 leggur grunninn að fyrstu hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Genf 1958.

22. apríl 1950
Landhelgin færð út í 4 mílur fyrir Norðurlandi frá grunnlínum sem eru dregnar þvert fyrir mynni flóa og fjarða.

15. maí 1952
Fiskveiðilandhelgin færð út í 4 mílur. Þorskastríð við Breta stendur til 1956.

1952-1956
Löndunarbann á íslenskum fiski í Bretlandi.

Febrúar - apríl 1958
Fyrsta hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Genf.

1. september 1958
Fiskveiðilandhelgin færð út í 12 mílur. Þorskastríð við Breta stendur til 1961.

Mars - apríl 1960
Önnur hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Genf.

11. mars 1961
Guðmundur Í. Guðmundsson utanríkisráðherra undirritar samning við Bretland um lausn landhelgisdeilunnar.

1969
Ályktunartillaga Íslands um varnir gegn mengun hafsins samþykkt einróma á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.

15. febrúar 1972
Fiskveiðilandhelgin færð út í 50 mílur. Bretar senda herskip á Íslandsmið. Þorskastríðið stendur til nóvember 1973.

7. september 1972
Einar Ágústsson, utanríkisráðherra, gerir samning við Belgíu sem viðurkennir 50 mílna fiskveiðilögsöguna gegn takmörkuðum fiskveiðiheimildum innan hennar.

1973 - 1982
Þriðja hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna.

13. nóvember 1973
Bráðabirgðasamningur er gerður við Bretland varðandi landhelgisdeiluna.

15. október 1975
Fiskveiðilandhelgin færð út í 200 mílur. Þorskastríð hefst á ný. Bretar senda aftur herskip á Íslandsmið. Stjórnmálasambandi er slitið við Bretland 19. febrúar 1976. Þjóðverjar virða ekki útfærslu landhelginnar.

28. nóvember 1975
Samkomulag næst við Þjóðverja í landhelgisdeilunni.

16. desember 1975
Ingvi S. Ingvarsson sendiherra ber upp kæru Íslands gegn Bretlandi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna ásiglingar bresks skips á varðskipið Þór í landhelgisdeilunni. Þetta er í eina skipti sem fulltrúi Íslands hefur borið upp erindi í öryggisráðinu.

1. júní 1976
Einar Ágústsson, utanríkisráðherra, undirritar ásamt Anthony Crossland, utanríkisráðherra Bretlands, samning um lausn landhelgisdeilunnar.

1. júní 1979
Lög sett um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn.

1980/1981
Ólafur Jóhannesson utanríkisráðherra gerir tvo samninga við Noreg um fiskveiðiréttindi og landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen.

10. desember 1982
Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna er samþykktur.

9. maí 1985
Geir Hallgrímsson utanríkisráðherra undirritar reglugerð um afmörkun landgrunns Íslands til vesturs, suðurs og austurs.

21. júní 1985
Ísland fullgildir hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna. Hann öðlast gildi 16. nóvember 1994.

30. maí 1994
Ísland gerist aðili að Versalasamningnum um Svalbarða frá 9. febrúar 1920.

4. ágúst 1995
Úthafsveiðisamningur Sameinuðu þjóðanna er samþykktur.

11. nóvember 1997
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra undirritar samning um afmörkun hafsvæðis milli Íslands og Grænlands (Kolbeinseyjarmálið).

15. maí 1999
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra undirritar samning um lausn Smugudeilunnar við Noreg og Rússland. Endir er bundinn á deilu um þorskveiðar Íslendinga í Barentshafi sem staðið hafði frá 1993.

25. september 2002
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra og Anfinn Kallsberg, lögmaður Færeyja, undirrita samning um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja.

11. júní 2014
Tómas H. Heiðar tekur sæti í Alþjóðalega hafréttardóminum.

13. október 2015
 
Ísland verður aðili að Suðurskautssamningnum.

Júní 2017
Samþykkt lög nr. 58/2017 um breytingu á lögum um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979 þar sem uppfærðir eru grunnlínupunktar Íslands og settur inn kafli um aðlægt belti í hafinu.

September 2018
Alþjóðlegar samningaviðræður um nýjan hafréttarsamning um verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja hefjast í september 2018.

3. október 2018
Gerð N-Íshafssamningsins (samnings til að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins) undirritaður í Ilulissat á Grænlandi.

1. júlí 1941
Samningur er gerður við Bandaríkin, m.a. um að sjá landinu fyrir nægum nauðsynjavörum vegna seinni heimsstyrjaldarinnar og tryggja siglingar til og frá landinu.

5. ágúst 1941
Viðskiptasamningur gerður við Breta um kaup á íslenskum afurðum fyrir kr. 100 milljónir. Þetta er stærsti sölusamningur Íslands til þess tíma.

4. nóvember 1944
Vilhjálmur Finsen, sendiherra Íslands í Stokkhólmi, undirritar samning um smíði 45 fiskibáta, stærsta kaupsamning Íslands til þess tíma.

1945
Samið við Breta um kaup á 30 togurum. Tveir bætast við árið eftir og 10 til viðbótar árið 1948.

16. apríl 1948
Ísland gerist stofnaðili að Efnahagssamvinnustofnun Evrópu, OEEC. Henni er breytt í Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunina, OECD, 1960. Pétur Benediktsson verður fyrsti fulltrúi Íslands.

1948-1953
Ísland fær Marshall-aðstoð frá Bandaríkjunum.

1. ágúst 1953
Viðskiptasamningar undirritaðir við Sovétríkin í kjölfar löndunarbannsins á Bretlandi. Útflutningur til Sovétríkjanna vex úr engu í 12,6% af útflutningi landsins það ár og 15,2% árið á eftir.

1953-1960
Meðferð utanríkisviðskiptamála flyst frá utanríkisráðuneytinu til viðskiptaráðuneytisins.

1963
Ísland skipar sendiherra gagnvart Efnahagsbandalagi Evrópu í fyrsta sinn, Pétur J. Thorsteinsson, með aðsetur í París.

1968
Ísland gerist aðili að hinu almenna samkomulagi um tolla og viðskipti, GATT. Einar Benediktsson er fyrsti fulltrúi Íslands gagnvart samtökunum.

1. mars 1970
Ísland verður aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu, EFTA. Gylfi Þ. Gíslason viðskiptaráðherra flytur málið á Alþingi fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Fastanefnd er komið á fót í Genf. Einar Benediktsson er fyrsti fastafulltrúi Íslands.

22. júlí 1972
Einar Ágústsson utanríkisráðherra undirritar fríverslunarsamning Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu. Hann tekur gildi 1973 en kemur ekki að fullu til framkvæmda fyrr en 1976, eftir lausn síðustu fiskveiðideilunnar við Breta.

8. júlí 1987
Útflutningsmál eru færð frá viðskiptaráðuneyti til utanríkisráðuneytis. Viðskiptaskrifstofa er stofnuð í utanríkisráðuneytinu.

2. maí 1992
Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra undirritar samninginn um Evrópska efnahagssvæðið í Oportó, Portúgal.

1. janúar 1994
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) tekur gildi.

1. janúar 1995
Samningurinn um Alþjóðaviðskiptastofnunina, WTO, tekur gildi.

1. september 1997
Viðskiptaþjónusta utanríkisráðuneytisins tekur til starfa.

25. mars 2001
Ísland verður hluti af Schengen svæðinu.

1. júní 2002
Endurskoðaður stofnsamningur EFTA, sem undirritaður var í Vaduz, tekur gildi.

1. maí 2004
Stækkun Evrópska efnahagssvæðisins um tíu ríki í Suður og Austur Evrópu.

2004 til 2020
EFTA gerir fríverslunarsamninga við eftirfarandi ríki: Chile, Túnis, Suður Kóreu, Líbanon, Egyptaland, Samtök ríkja í sunnanverðri Afríku, Kanada, Albaníu, Perú, Serbíu, Úkraínu, Hong Kong, Svartfjallaland, Samtök Persaflóaríkja, Samtök ríkja í Mið-Ameríku, Kólumbíu, Bosníu og Herzegovínu, Georgíu, Filipseyjar, Ekvador, Indónesíu.

31. ágúst 2005
Hoyvíkursamningurinn, fríverslunarsamningur milli Íslands og Færeyja, undirritaður í bænum Hoyvik í Færeyjum.

2009
Ísland sækir um ESB aðild.

Júní 2010
Ráðherrafundur EFTA í Reykjavík fagnar 50 ára samstarfi samtakanna.

17. júní 2010
Leiðtogaráð ESB samþykkir að hefja aðildarviðræður við Ísland.

2013 og 2018
Heildarsamningur WTO um aukinn markaðsaðgang fátækustu ríkja heims, tollalög uppfærð 2018.

1. júlí 2014
Fríverslunarsamningur við Kína tekur gildi.

12. mars 2015
Aðildarviðræður við ESB stöðvaðar.

12. desember 2017
MoU milli Íslands og Bretlands um loftferðamál undirrituð.

2. apríl 2019
Tveir samningar vegna Brexit undirritaðir í London: Samningur um búseturéttindi og bráðabirgðafríverslunarsamningur ef Bretland gengur úr ESB án samnings.

2. maí 2019
EES samningurinn 25 ára.

2019
Fríverslunarviðræðum EFTA og MERCOSUR lýkur.

28. janúar 2020
Útgöngusamningur milli EFTA-ríkjanna innan EES og Bretlands undirritaður í London.

31. janúar 2020
Bretland gengur formlega úr ESB og EES.

2020
EFTA samstarfið 60 ára.

2020
Stöðugt unnið að gerð og uppfærslu loftferðasamninga um farþega og vöruflutninga. Gerðir hafa verið mismunandi útfærðir samningar við 115 ríki i öllum álfum.

2020
Á annan tug mismunandi útfærðra fjárfestingasamninga, tvíhliða og marghliða, eru í gildi.

2020
Á fimmta tug tvísköttunarsamninga hafa verið gerðir, sá nýjasti við Japan 2018

16. ágúst 1920
Fyrsta sendiráð Íslands er opnað í Kaupmannahöfn. Sveinn Björnsson, síðar forseti, er skipaður fyrsti sendiherra Íslands.

23. apríl 1940
Aðalræðisskrifstofa Íslands er opnuð í New York. Hún er fyrsta sendiskrifstofan sem opnuð er eftir að utanríkisþjónustan er stofnuð. Vilhjálmur Þór er skipaður aðalræðismaður, fyrsti ræðismaður Íslands. Aðalræðisskrifstofan er gerð að kjörræðisskrifstofu árið 1950 (þ.e. án útsends starfsmanns), en endurreist sem sendiræðisskrifstofa 1965, þegar fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum sest þar að.

27. apríl 1940
Sendiráð Íslands í London er opnað (annað sendiráð Íslands).

27. júlí 1940
Sendiráð Íslands í Stokkhólmi er opnað (þriðja sendiráð Íslands).

23. október 1941
Sendiráð Íslands í Washington er opnað (fjórða sendiráð Íslands).

1942
Fyrsta kjörræðisskrifstofa Íslands er stofnuð í Winnipeg. Grettir Leó Jóhannsson er fyrsti kjörræðismaður Íslands. Árið 2000 eru kjörræðisskrifstofur orðnar 188 í 61 landi.

10. maí 1944
Sendiráð Íslands í Moskvu er opnað (fimmta sendiráð Íslands).

10. janúar 1946
Sendiráð Íslands í París er opnað.

19. júní 1947
Sendiráð Íslands í Osló er opnað.

28. febrúar 1949
Aðalræðisskrifstofa Íslands í Hamborg er opnuð. Hún er gerð að sendiráði 1952 (áttunda sendiráð Íslands). Það er flutt til Bonn 1955 og loks til Berlínar 1999.

1950-1953
Sendiskrifstofa Íslands er starfrækt í Prag. Dr. Magnús Z. Sigurðsson er þar viðskiptafulltrúi.

1952
Stofnuð er fastanefnd Íslands hjá Atlantshafsbandalaginu, NATO, í París.

1955
Sendiráð Íslands í Hamborg er flutt til Bonn.

1957-1960
Sendiræðisskrifstofa Íslands er starfrækt í Prag. Árni Finnbjörnsson er ræðismaður.

17. maí 1965
Stofnuð er fastanefnd Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og sendiræðisskrifstofa í New York.

1966-1973
Sendiskrifstofa Íslands er starfrækt í Buenos Aires í Argentínu. Ingimundur Guðmundsson er viðskiptafulltrúi.

1967
Fastanefnd Íslands hjá NATO er flutt frá París til Brussel og verður jafnframt sendiráð þar gagnvart Efnahagsbandalagi Evrópu og Belgíu.

1. mars 1970
Ísland verður aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA). Fastanefnd er sett á fót í Genf.

10. desember 1986
Sendiskrifstofunni í Brussel er skipt í tvennt. Ísland stofnar sérstakt sendiráð gagnvart Efnahagsbandalagi Evrópu (EBE - síðar Evrópusambandið) og Belgíu.

1989
Sendiskrifstofa opnar í Lilongwe.

1990
Sendiskrifstofa Íslands í Windhoek er opnuð. 

1. ágúst 1991
Sendiskrifstofa Íslands er opnuð í Berlín, útibú frá sendiráðinu í Bonn.

1992 - 1993
Fastanefnd Íslands gagnvart RÖSE er stofnuð í Vín 1992. Henni er lokað af sparnaðarástæðum í árslok 1993.

21. janúar 1995
Sendiráð Íslands í Peking er opnað.

1996
Sendiskrifstofa í Mapútó opnar.

29. apríl 1997
Fastanefnd Íslands hjá Evrópuráðinu í Strassborg er stofnuð.

25. ágúst 1997
Sendiráð Íslands í Helsinki er opnað.

2. mars 1999
Fastanefnd Íslands hjá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE/OSCE) í Vín er stofnuð á ný.

4. júní 1999
Ísland opnar aðalræðisskrifstofu í Winnipeg.

20. október 1999
Sendiráð Íslands í Bonn er flutt til Berlínar. Það er fyrsta sendiráðið sem er byggt með hinum norrænu ríkjunum.

2000
Sendiskrifstofa opnuð í Kampala.

2001
Fyrsta sendiráð Íslands í Afríku opnað í Mapútó.

1. maí 2001
Sendiráð Íslands í Ottawa er opnað.

7. maí 2001
Sendiráð Íslands í Austurríki hefur starfsemi á sama stað og fastanefnd Íslands gagnvart ÖSE í Vínarborg.

25. október 2001
Sendiráð Íslands í Tókýó er opnað.

2004
Sendiskrifstofur í Lilongwe, Kampala og Windhoek verða sendiráð.

2005
Sendiráð Íslands í Colombo er opnað.

2005
Sendiráð í Róm opnað.

2006
Sendiráð Íslands í Managua er opnað.

2006
Sendiráð Íslands opnað í Pretoríu, Suður-Afríku.

26. febrúar 2006
Sendiráð Íslands í Nýju-Delí opnað.

1. apríl 2007
Aðalræðisskrifstofa í Færeyjum opnuð.

2009
Sendiráði Íslands í Colombo lokað.

2009
Aðalræðisskrifstofa Íslands í Shanghai opnuð í tengslum við þátttöku Íslands á heimssýningunni EXPO 2010.

2010
Sendiráði Íslands í Pretoríu lokað.

2010
Sendiráði Íslands í Róm lokað. Fastanefnd stofnuð.

2010
Sendiráði Íslands í Windhoek lokað.

2010
Fastanefnd Íslands í Strassborg lokað.

2011
Aðalræðisskrifstofa Íslands í Shanghai lokað.

2012
Sendiráði Íslands í Managua lokað.

24. júní 2013
Aðalræðisskrifstofa á Grænlandi opnuð.

2017
Sendiráði Íslands í Mapútó lokað.

2018
Sendiráði Íslands í Vín lokað. Fastanefnd gagnvart Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) stofnuð.

1945
Ísland gerist stofnaðili að Alþjóðabankanum.

1946
Ísland gerist aðili að Sameinuðu þjóðunum.

1965
Þingsályktunartillaga frá Ólafi Björnssyni (S) um þróunarsamvinnu.

1971
Lög um aðstoð Íslands við þróunarlöndin.

1973
Ísland gerist aðili að Oslóarsamningi, samstarfi Norðurlanda við þróunarríki.

1973-81
Norræn samstarfsverkefni í Tansaníu, Kenya og Mósambík.

1979
Jarðhitaskólinn tekur til starfa.

1981
Lög um Þróunarsamvinnustofnun Íslands.

1981
Milliríkjasamningur við Grænhöfðaeyjar um tvíhliða þróunarsamvinnu.

1986
Norrænt samstarf hefst við SADC .

1986
Fyrsta opinbera heimsókn til þróunarríkis, Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra fer til Malaví.

1989
Milliríkjasamningur við Malaví um tvíhliða þróunarsamvinnu. Sendiskrifstofa opnar í Lilongwe.

1989
Norræni þróunarsjóðurinn (NDF) stofnaður.

1990
Milliríkjasamningur við Namibíu um tvíhliða þróunarsamvinnu. Sendiskrifstofa opnar í Windhoek.

1996
Milliríkjasamningur við Mósambík um tvíhliða þróunarsamvinnu. Sendiskrifstofa opnar í Mapútó.

1997
Fyrstu félagslegu verkefnin hefjast í tvíhliða þróunarsamvinnu.

1997-8
Ísland í forsvari Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í Alþjóðabankanum.

1998
Sjávarútvegsskólinn tekur til starfa.

2000
Milliríkjasamningur við Úganda um tvíhliða þróunarsamvinnu. Sendiskrifstofa opnuð í Kampala.

2000
Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna taka gildi.

2001
Fyrsta íslenska sendiráðið í Afríku tekur til starfa í Mapútó, Mósambík.

2003-6
Ísland í forsvari kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í Alþjóðabankanum.

2004
Tvíhliða sendiskrifstofur samstarfsþjóða verða sendiráð Íslands í viðkomandi ríkjum, án sendiherra.

2005
Parísar yfirlýsingin um skilvirkni í þróunarsamvinnu samþykkt.

2005
Milliríkjasamningur við Srí Lanka um tvíhliða þróunarsamvinnu. Sendiráð opnað í Colombo.

2006
Milliríkjasamningur við Níkaragva um tvíhliða þróunarsamvinnu. Sendiráð opnað í Managua.

2006
Fyrsta héraðsþróunarverkefnið hefst, í Kalangala í Úganda.

2006
Sendiráðið í Mósambík flytur til Pretoríu, Suður-Afríku.

2007
Palestína verður áhersluland í þróunarsamvinnu.

2008
Landgræðsluskólinn tekur til starfa.

2008
Lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands.

2008
Félagasamtakasjóður stofnsettur vegna samstarfs í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð.

2008
Þróunarsamvinnuskrifstofa stofnuð í utanríkisráðuneytinu.

2008
Þróunarsamvinnunefnd tekur til starfa.

2009
Samstarfi hætt við Srí Lanka í kjölfar efnahagshrunsins. Sendiráð lokar.

2009
Sendiráð Íslands í Pretoríu lokað.

2010
Samstarfi hætt við Namibíu í kjölfar efnahagshrunsins. Sendiráð lokar.

2012
Samstarfi hætt við Níkaragva í kjölfar efnahagshrunsins. Sendiráð lokar.

2012
Svæðasamstarf í jarðhita hefst við ríki í sigdalnum í Austur Afríku.

2013
Jafnréttisskólinn tekur til starfa.

2013
Ísland gerist aðili að þróunarsamvinnunefnd OECD, DAC.

2015
Þróunarsamvinnustofnun Íslands lögð niður í árslok og starfsemin flutt yfir í utanríkisráðuneytið.

2016
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna taka gildi.

2017
Mósambík breytist úr samstarfsríki í áhersluland, sendiráði lokað.

2017
Fyrsta jafningjarýni DAC um íslenska þróunarsamvinnu.

2018
Þróunarsamstarf (án viðveru) hefst í Síerra Leóne.

2018
Þróunarsamstarf (án viðveru) hefst í Líberíu.

2018
Heimsmarkmiðasjóður vegna samstarfs við atvinnulífið stofnsettur.

2019-21
Ísland í forsvari kjördæmis Norðurlanda og Eystrasaltsríkja í Alþjóðabankanum.

2020
Þekkingarmiðstöð þróunarsamvinnu (Gró) stofnuð.

Síðast uppfært: 4.1.2022 1
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum