Úrskurðir og álit

Sjá yfirlit yfir allar úrskurðanefndir  (Eldri vefur eru tímabundið aðgengilegur á gamli.urskurdir.is)


Sýni 1-200 af 10796 niðurstöðum.

Áskriftir

 • 11. júlí 2018 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 1/2018

  Kerhraun [...] Grímsnes- og Grafningshreppur


 • 09. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 2/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á endurnýjun rekstrarleyfis í flokki V

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur þann 6. nóvember 2013 kveðið upp svohljóðandi:         ÚRSKURÐ I. Kröfur og kæruheimild Þann 29. október 2012 sendi [Y ehf.], fyrir hönd [X hf.], erindi til)...


 • 746/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Starfsmaður fjölmiðils kærði synjun kjararáðs á beiðni um aðgang að fundargerðum þess á tilteknu tímabili. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi skýrt af lokamálsl. 1. gr. laga um kjararáð nr. 130/2016 að kjararáð væri einn þeirra aðila sem falla undir gildissvið upplýsingalaga nr. 140/2012. Samkvæmt upplýsingalögum skipti ekki máli hvenær gögn hefðu orðið til og því hefði það ekki þýðingu þótt fundargerðirnar fjölluðu um mál eldri lög um kjararáð giltu um. Var það mat nefndarinnar að kjararáði hafi borið að afmarka beiðni kæranda við gögn í vörslum sínum, sbr. 5. og 15. gr. upplýsingalaga og taka afstöðu til réttar hans til aðgangs að þeim með rökstuddri ákvörðun. Þar sem kjararáð mat ekki rétt kæranda til aðgangs var málsmeðferð ráðsins ekki talin samrýmast ákvæðum upplýsingalaga, þ. á m. 1. mgr. 19. gr. laganna og rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ákvörðunin var þannig talin haldin efnislegum annmörkum sem voru að mati nefndarinnar svo verulegir að hún var felld úr gildi og lagt fyrir kjararáð að taka málið til nýrrar og lögmætrar meðferðar.


 • 745/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Deilt var um rétt kæranda annars vegar til aðgangs að öllum úrskurðum sem dómsmálaráðuneytið hefur kveðið upp í umgengnismálum á grundvelli barnalaga nr. 76/2006 og hins vegar til aðgangs að úrskurðum sem lúta að deilumálum þar sem um er að ræða breytingu á umgengni sem ákveðin hefur verið með sátt fyrir dómi. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst á það með dómsmálaráðuneytinu að heimilt hafi verið að synja kæranda um aðgang að öllum úrskurðum ráðuneytisins með vísan til 1. tölul. 2. mgr. 15. gr. upplýsingalaga þar sem meðferð hennar var talin taka svo mikinn tíma eða krefjast svo mikillar vinnu að ekki teldist af þeim sökum fært að verða við henni. Hins vegar taldi nefndin ekki sýnt fram á að beiðni kæranda um úrskurði þar sem um er að ræða breytingu á umgengni yrði felld undir ákvæðið. Var því lagt fyrir ráðuneytið að taka þann hluta beiðninnar til nýrrar meðferðar.


 • 744/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Í málinu var deilt um rétt kæranda til aðgangs að rafrænni stjórnendahandbók Akureyrarbæjar. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á það að stjórnendahandbókin hefði að geyma vinnugögn í skilningi 5. mgr. 6. gr., sbr. 8. gr. upplýsingalaga, þar sem gögnin voru ekki talin hafa orðið til við undirbúning ákvörðunar eða annarra lykta tiltekins máls. Hins vegar var fallist á að Akureyrarbæ hafi með vísan til 9. gr. upplýsingalaga verið heimilt að synja kæranda um aðgang að tilteknum undirsíðum um bókhaldskerfi og mannauðskerfi sveitarfélagsins vegna viðskiptahagsmuna seljanda kerfisins.


 • 743/2018. Úrskurður frá 27. júní 2018

  Kærð var ákvörðun Landsnets hf. um að synja Orku náttúrunnar ohf. um upplýsingar varðandi kerfisframlag. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál komst að þeirri niðurstöðu að upplýsingar um kerfisframlag í samningi Landsnets og Landsvirkjunar féllu undir 5. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 89/2004 þar sem kveðið er á um sérstaka kæruheimild til Orkustofnunar og úrskurðarnefndar raforkumála vegna synjunar á afhendingu upplýsinga er nauðsynlegar eru við mat á því hvort flutningsfyrirtæki fullnægi skyldum sínum við rekstur og kerfisstjórnun flutningskerfis og tryggi jafnræði við flutning raforku, sbr. einnig 1. mgr. 30. gr. laganna. Var því kærunni vísað frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál.


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 5/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á umsókn um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III

  ÚRSKURÐUR   I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 18. nóvember 2013 kærði [X], fyrir hönd [Y], hér eftir nefndur kærandi, til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis ákvörðun lögreglustjórans á höfuðb)...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 4/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á rekstrarleyfi í flokki III

  ÚRSKURÐUR I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 21. febrúar 2013  kærði [X] fyrir hönd [Y], hér eftir nefndur kærandi, til innanríkisráðuneytisins ákvörðun sýslumannsins á Akranesi frá 24. janúar 2)...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 3/2013 Stjórnsýslukæra vegna synjunar á veitingu bráðabirgðarekstrarleyfis fyrir veitingastað í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur þann 14. nóvember 2013 kveðið upp svohljóðandi:       ÚRSKURÐ   I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 1. nóvember 2013 kærði [X], fyrir hönd [Y], hér eft)...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 1/2013 Stjórnsýslukæra vegna takmörkunar á afgreiðslutíma veitingastaðar í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur þann 6. nóvember 2013 kveðið upp svohljóðandi:       ÚRSKURÐ   I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 19. september 2012  kærði [Y], fyrir hönd [X ehf.], )...


 • 03. júlí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Nr. 2/2014 Stjórnsýslukæra vegna sviptingar á rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki III

  Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur þann 28. nóvember 2014 kveðið upp svohljóðandi:   ÚRSKURÐ I. Kröfur og kæruheimild Með bréfi dags. 15. janúar 2014 kærðu [X], fyrir hönd veitingastaðarins [Y)...


 • 02. júlí 2018 / Kærunefnd jafnréttismála

  Nr. 2/2018 - Úrskurður

  Ráðning í starf. Hæfnismat.


 • 21. júní 2018 / Kærunefnd jafnréttismála

  Nr. 1/2018 - Úrskurður

  Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs. Málskostnaður. ​


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 173/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 163/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 150/2018 - Úrskurður

  Endurhæfingarlífeyrir


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 149/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 142/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 61/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 123/2018 - Úrskurður

  Foreldragreiðslur Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 113/2018 - Úrskurður

  Foreldragreiðslur Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 70/2018 - Úrskurður

  Fæðingarstyrkur námsmanna Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 20. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 55/2018 - Úrskurður

  Foreldragreiðslur Úrskurðarnefnd velferðarmála


 • 14. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 34/2018 - Úrskurður

  Lok leigutíma.


 • 14. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 29/2018 - Álit

  Tjón á séreign: Skaðabótaskylda húsfélags.


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 473/2017 - Úrskurður

  Sérstakar húsaleigubætur aftur í tímann


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 433/2017 - Úrskurður

  Málefni fatlaðs fólks Ferðaþjónusta


 • 14. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 27/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 103/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 77/2018 - Úrskurður

  Frávísun Engin stjórnvaldsákvörðun


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 43/2018 - Úrskurður

  Sérstakur húsnæðisstuðningur


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 119/2018 - Úrskurður

  Biðtími eftir atvinnuleysisbótum


 • 14. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 114/2018 - Úrskurður

  Viðurlög Ofgreiddar bætur


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 147/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 128/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 72/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 51/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 28/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 13. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 18/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 742/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Starfsmaður fjölmiðils kærði ákvörðun Sinfóníuhljómsveitar Íslands um að synja beiðni um aðgang að styrktarsamningi hljómsveitarinnar við sjóðsstýringarfyrirtækið GAMMA. Af hálfu Sinfóníuhljómsveitarinnar kom fram að GAMMA liti á samninginn sem upplýsingar um fjárhags- og viðskiptahagsmuni fyrirtækisins sem eðlilegt og sanngjarnt væri að færi leynt á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefnd féllst ekki á þetta með hliðsjón af því að um ráðstöfun opinberra hagsmuna væri að ræða og lagði fyrir hljómsveitina að veita kæranda aðgang að samningnum í heild sinni.


 • 741/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Kærandi kærði afgreiðslu Vestmannaeyjabæjar á nokkrum fjölda beiðna um aðgang að upplýsingum. Kærurnar lutu að því að beiðnunum hefði ekki verið svarað að liðnum 9-17 dögum frá dagsetningu þeirra og leit úrskurðarnefndin svo á að um væri að ræða kærur vegna óhóflegra tafa á meðferð þeirra, sbr. 17. gr. upplýsingalaga og 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga. Með hliðsjón af mati á efni beiðnanna og fjölda beiðna sem kærandi hefur beint til sveitarfélagsins komst úrskurðarnefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri um óhóflega töf á meðferð beiðnanna að ræða. Var kærunum því vísað frá úrskurðarnefndinni í einu lagi.


 • 740/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Farið var fram á endurupptöku máls sem lyktaði með uppkvaðningu úrskurðar úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. 740/2018 þar sem ákvörðun Reykjavíkurborgar um synjun beiðni um aðgang að minnisblaði borgarlögmanns var staðfest með vísan til þess að það væri vinnugagn skv. 5. tölul. 6. gr. upplýsingalaga. Í beiðni um endurupptöku var vísað til þess að í úrskurði nefndarinnar væri sérstaklega tekið fram að fyrirmælum 11. gr. laganna um aukinn aðgang hefði ekki verið fylgt við meðferð beiðninnar. Úrskurðarnefndin tók fram að þetta brot á málsmeðferðarreglu 2. mgr. 11. gr. upplýsingalaga hefði ekki verið talið fela í sér nægjanlega verulegan annmarka til að réttlæta ógildingu ákvörðunar borgarinnar. Beiðni um endurupptöku málsins var því hafnað.


 • 739/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Samtök umgengnisforeldra kærðu meðferð Þjóðskrár Íslands á beiðni þeirra um aðgang að nöfnum og kennitölum umgengnisforeldra á Íslandi. Af hálfu Þjóðskrár kom m.a. fram að stofnunin hefði ekki tekið upplýsingarnar saman og ef til þess kæmi þyrfti að framkvæma vinnslur þar sem keyrðar væru saman fleiri en ein skrá og margar samkeyrslur þar innan. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál lagði til grundvallar að Þjóðskrá hefði ekki í vörslum sínum skrá yfir umbeðnar upplýsingar, þó ljóst væri að stofnuninni væri með ýmsum aðgerðum kleift að sækja yfirlit úr skrám sínum um umgengnisforeldra. Fallist var á með Þjóðskrá að upplýsingarnar væru ekki fyrirliggjandi í skilningi 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga og kæru kæranda vísað frá.


 • 738/2018. Úrskurður frá 6. júní 2018

  Kærð var ákvörðun Landspítala um að synja beiðni um aðgang að upplýsingum um lækna sem framkvæmdu ákveðnar aðgerðir á sjúkrahúsinu. Landspítali vísaði til þess að upplýsingarnar væru ekki fyrirliggjandi í skilningi upplýsingalaga, þrátt fyrir að þær væru til staðar í ýmsum skjölum og gögnum í vörslum spítalans. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál féllst ekki á þetta og vísaði beiðni kæranda til nýrrar meðferðar hjá Landspítala.


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 477/2017 - Úrskurður

  Örorkumat Endurupptaka


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 167/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 148/2018 - Úrskurður

  Formannmarki


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 136/2018 - Úrskurður

  Sérstakt framlag


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 108/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Lyfjakostnaður


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 99/2018 - Úrskuður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Lyfjakostnaður


 • 06. júní 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 24/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa Endurkrafa


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 83/2017 - Álit

  Kostnaðarskipting: Svalagólf. Gluggi. Ofn. Matsgerð.


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 39/2018 - Álit

  Ákvörðunartaka: Aðstaða til bílaþvottar.


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 36/2018 - Álit

  Vatnsdæla: Hávaði.


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 35/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 33/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 30/2018 - Úrskurður

  Tryggingarfé


 • 06. júní 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 28/2018 - Álit

  Kostnaðarþátttaka: Sólpallur.


 • 01. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 32/2018 Úrskurður 22. maí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Sigríður (kk.) er hafnað.


 • 01. júní 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 28/2018 Úrskurður 22. maí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Rökkurdís (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 153/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 126/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 93/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 85/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 31. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 82/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging Örorka


 • 28. maí 2018 / Úrskurðir mennta- og menningarmálaráðuneytisins

  Synjun á umsókn um starfslaun

  Ár 2018, 28. mars, var kveðinn upp í mennta- og menningarmálaráðuneytinu svofelldur ÚRSKURÐUR: Í máli MMR17110019   I. Kröfur aðila. Með bréfi sem barst mennta- og menningarmálaráðuneyti, þann 2. nóve)...


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 40/2018 - Álit

  Kælipressa: Hávaði.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 31/2018 - Álit

  Viðgerðir á rafmagni.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 23/2018 - Álit

  Ákvörðunartaka. Ljósrit fundargerðar.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 20/2018 - Álit

  Séreign/sameign: Salerni í risi. Geymslur.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 17/2018 - Álit

  Tvíbýli. Framkvæmdir.


 • 28. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 2/2018 - Álit

  Eignaskiptayfirlýsing: Breyting. Sameign.


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 102/2018 - Úrskurður

  Frávísun Kærufrestur


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 76/2018 - Úrskurður

  Endurupptaka


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 41/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 96/2018 - Úrskurður

  Frávísun Enginn ágreiningur


 • 25. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 74/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 22. maí 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 29/2018 - Úrskurður 22. maí 2018

  Beiðni um eiginnafnið Ínes (kvk.) er samþykkt og skal nafnið fært á mannanafnaskrá.


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 326/2017 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 130/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 91/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 89/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 81/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 75/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 71/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 62/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 16. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 48/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 455/2017 - Úrskurður

  Örorkubætur


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 293/2017 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 106/2018 - Úrskurður

  Uppbót/styrkur til bifreiðakaupa. Rekstur bifreiða


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 83/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 59/2018 - Úrskurður

  Ellilífeyrir


 • 09. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 54/2018 - Úrskurður

  Meðlag


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 19/2018 - Álit

  Sólskáli. Svalalokun.


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 18/2018 - Álit

  Eignaskiptayfirlýsing. Kostnaður vegna hitaveitu.


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 12/2018 - Álit

  Endurnýjun lagna og glugga: Ákvarðanir húsfunda.


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 11/2018 - Álit

  Sameign/séreign: Skolplögn í bílskúr.


 • 07. maí 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Endurupptaka

  Endurupptaka - Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar - Ákvörðun byggð á röngu mati - Menningarhlutinn uppfylltur - Tekið til efnismeðferðar að nýju


 • 07. maí 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 1/2018 - Álit

  Kostnaðarskipting: Raki í vegg. Leki frá þaki. Mygla.


 • 04. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 46/2018 - Úrskurður

  Umgengni


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 3/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 26. mars 2018 kærir Sveinbjörn Freyr Arnaldsson f.h. óstofnaðs einkahlutafélags Sportisca útboð Garðabæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) auðkennt „Íþróttasvæði í Ásgarði – Aðalvöllur. Endurnýjun á knattspyrnugrasi á núverandi fjaðurlag“. Kærandi krefst þess efnislega að hið kærða innkaupaferli verði stöðvað, ákvörðun varnaraðila um val á tilboði í hinu kærða útboði verði felld úr gildi og útboðið verði auglýst að nýju. Jafnframt er krafist skaðabóta, málskostnaðar og endurgreiðslu kærugjalds. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva samningsgerðina um stundarsakir, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál 25/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru 13. nóvember 2017 kærði Klíníkin Ármúla ehf. samning Sjúkratrygginga Íslands (hér eftir vísað til sem „varnaraðila“) um kaup á myndgreiningarþjónustu sem auglýst var á Evrópska efnahagssvæðinu 21. september 2017. Endanlegar kröfur kæranda eru að kærunefnd útboðsmála lýsi óvirkan í heild sinni samning varnaraðila og Myndgreiningarrannsóknarstöðvar Hjartaverndar ehf. um myndgreiningarþjónustu sem undirritaður var 7. nóvember 2017 og staðfestur var 13. nóvember þess árs, aðallega frá 19. desember 2017 að telja en til vara frá dagsetningu úrskurðar kærunefndar. Einnig er gerð krafa um að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi samninginn, en til vara að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila 8. nóvember 2017 um val á tilboði Myndgreiningarrannsóknarstöðvar Hjartaverndar ehf. Til frekari vara er gerð krafa um að felld verði úr gildi ákvörðun varnaraðila 3. nóvember 2017 um að hefja viðræður við annan en kæranda.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 16/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru 13. júlí 2017 kærði Sjónarrönd ehf. samkeppnisútboð Ríkiskaupa, fyrir hönd fjármála- og efnahagsráðuneytisins (hér eftir vísað til beggja sem „varnaraðila“) nr. 20527 „Financial Planning System“. Kærandi krefst þess að samningsgerð verði stöðvuð, ákvörðun varnaraðila um val á tilboði Capacent ehf. verði felld úr gildi og varnaraðilum gert að auglýsa útboðið á nýjan leik. Til vara er gerð krafa um að nefndin veiti álit á skaðabótaskyldu varnaraðila. Í öllum tilvikum er gerð krafa um að varnaraðilar greiði kæranda málskostnað. Varnaraðilum var gefinn kostur á að koma að athugasemdum og með bréfum 24. júlí 2017 var þess krafist að öllum kröfum yrði vísað frá eða hafnað og kæranda yrði gert að greiða málskostnað í ríkissjóð. Kærandi gerði athugasemdir við greinargerð varnaraðila 25. september 2017. Varnaraðilar sendu erindi vegna athugasemda kæranda 7. nóvember 2017. Kærunefnd útboðsmála óskaði eftir frekari gögnum um mat á tilboði kæranda og bárust þau nefndinni í nóvember 2017.Með ákvörðun 11. ágúst 2017 aflétti kærunefnd útboðsmála stöðvun samningsgerðar milli varnaraðila, Ríkiskaupa og fjármála- og efnahagsráðuneytisins, og Capacent ehf.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál 26/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. nóvember 2017 kærði Egilsson ehf. rammasamningsútboð Ríkiskaupa (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20500 auðkennt „RS Ritföng og skrifstofuvörur“. Kærandi krefst þess aðallega „að ákvörðun Ríkiskaupa um að velja ekki tilboð kæranda verði felld úr gildi og Ríkiskaupum verði gert að velja tilboð kæranda og ganga til samninga við kæranda.“ Til vara er þess krafist að útboðið verði fellt úr gildi og varnaraðila gert að bjóða rammasamninginn út að nýju. Jafnframt er óskað álits kærunefndar útboðsmála á skaðabótaskyldu varnaraðila. Þá er krafist málskostnaðar.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 29/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 29. desember 2017 kærði Þjóðleikhúsið kaup varnaraðila Reykjavíkurborgar á leikhúsmiðum frá Borgarleikhúsinu að verðmæti kr. 43.462.500 sem fram fóru án útboðs. Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála veiti álit „á því  hvort umrædd kaup án útboðs hafi bakað Reykjavíkurborg skaðabótaskyldu gagnvart kæranda, sbr. 2. mgr. 11. gr. laga nr. 120/2016, um opinber innkaup.“


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál nr. 2/2018. Ákvörðun kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 7. mars 2018 kærir Munck Íslandi ehf. útboð Ríkiskaupa f.h. Reykjanesbæjar (hér eftir vísað til sem varnaraðila) nr. 20681 auðkennt „Stapaskóli, Grunnskólinn Dalsbraut 11-13, 260 Reykjanesbæ. Verkhönnun og verkframkvæmd.“ Kærandi krefst þess að kærunefnd útboðsmála stöðvi „ferli samkeppnisviðræðna“ og að nefndin felli úr gildi ákvarðanir varnaraðila um „höfnun tilboðs sem og ákvörðun um að hefja ferli samkeppnisviðræðna.“ Jafnframt er óskað álits kærunefndar útboðsmála á skaðabótaskyldu varnaraðila. Í þessum hluta málsins tekur kærunefnd útboðsmála afstöðu til þess hvort rétt sé að verða við kröfu kæranda um að stöðva innkaupaferlið um stundarsakir, en úrlausn málsins bíður að öðru leyti endanlegs úrskurðar. Varnaraðili mótmælir kröfu um stöðvun innkaupaferlisins um stundarsakir í greinargerð sem árituð er um móttöku hjá kærunefnd útboðsmála 14. mars sl.


 • 03. maí 2018 / Kærunefnd útboðsmála

  Mál 24/2017. Úrskurður kærunefndar útboðsmála:

  Með kæru móttekinni hjá kærunefnd útboðsmála 3. nóvember 2017 kærðu Ellert Skúlason ehf. og A.B.L. tak ehf. útboð varnaraðila Akraneskaupstaðar auðkennt „Niðurrif Sementsverksmiðju á Akranesi“. Kærendur krefjast þess aðallega að kærunefnd útboðsmála felli úr gildi þá ákvörðun varnaraðila frá 17. október 2017 að ganga til samninga við Work North ehf. á grundvelli tilboðs félagsins í hinu kærða útboði. Þess er krafist til vara að nefndin beini því til varnaraðila að bjóða verkið út að nýju, láti upp álit sitt á skaðabótaskyldu varnaraðila auk þess sem krafist er málskostnaðar.


 • 02. maí 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Fæðingar- og foreldraorlof

  Nr. 447/2017 - Úrskurður

  Greiðsluáætlun


 • 02. maí 2018 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 17/2013

  Beiðni um endurupptöku hæstaréttarmáls nr. 168/2002


 • 27. apríl 2018 / Endurupptökunefnd

  Mál nr. 19/2017

  Beiðni um endurupptöku hæstaréttarmáls nr. 74/2012


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 487/2017 - Úrskurður

  Félagsleg heimaþjónusta


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Nr. 42/2018 - Úrskurður

  Fjárhagsaðstoð


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 44/2018 - Úrskurður

  Synjun um endurupptöku


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 39/2018 - Úrskurður

  Kærufrestur


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  nr. 30/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 26. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Nr. 9/2018 - Úrskurður

  Ofgreiddar bætur


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 73/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 67/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 56/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 52/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Sérgreinalækningar


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 50/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 49/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 36/2018 - Úrskurður

  Ferðakostnaður innanlands


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 33/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Sérgreinalækningar.


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 27/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Sérgreinalækningar.


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 12/2018 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 25. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 10/2018 - Úrskurður

  Bætur úr sjúklingatryggingu


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 15/2018 - Álit

  Íbúð í kjallara: Aðgengi að sameign.


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 9/2018 - Úrskurður

  Endurgreiðsla leigu.


 • 24. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 116/2018 - Úrskurður

  Frávísun. Kæra of seint fram komin.


 • 24. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Greiðsluaðlögunarmál

  Nr. 101/2018 - Úrskurður

  Frávísun. Kæra of seint fram komin.


 • 24. apríl 2018 / Kærunefnd húsamála

  Nr. 25/2018 - Álit

  Eignaskiptayfirlýsing: Kostnaður.


 • 24. apríl 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 26/2018 Úrskurður 18. apríl 2018

  Eiginnafn/millinafn: Araminta • 24. apríl 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 11/2018 Úrskurður 18. apríl 2018

  Aðlögun kenninafns: Lúðvíksdóttir


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 454/2018 - Úrskurður

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu. Sérgreinalækningar


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 441/2017 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 319/2017 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 195/2016 - Úrskurður

  Sjúklingatrygging


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 57/2018 - Úrskurður

  Örorkumat


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 26/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 20/2018 - Úrskurður

  Slysatrygging


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 15/2018 - Úrskurður

  Tannlækningar


 • 18. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Nr. 14/2018 - Úrskurður

  Hjálpartæki


 • 17. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Nr. 486/2017 - Úrskurður

  Umgengni


 • 736/2018. Úrskurður frá 6. apríl 2018

  Deilt var um ákvörðun Ríkisúvarpsins um að synja um aðgang að upplýsingum um samkomulag félagsins um greiðslu bóta við einstakling sem hafði höfðað meiðyrðamál í tilefni af fréttaflutningi þess. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál komst að þeirri niðurstöðu að upplýsingaréttur almennings næði til skjalsins að undanskildum litlum hluta sem hún taldi fela í sér upplýsingar um einkamálefni sem sanngjarnt væri og eðlilegt að leynt færi á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga.


 • 737/2018. Úrskurður frá 6. apríl 2018

  Ríkisútvarpið kærði ákvörðun Samgöngustofu um synjun beiðni um aðgang að upplýsingum um hergagnaflutninga á tilteknu tímabili. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál komst að þeirri niðurstöðu að umbeðnar upplýsingar væru undirorpnar sérstakri þagnarskyldu samkvæmt lögum um Samgöngustofu og staðfesti hina kærðu ákvörðun.


 • 732/2018. Úrskurður frá 6. apríl 2018

  Deilt var um synjun Orkustofnunar á beiðni Ungra umhverfissinna um aðgang að gögnum sem tengjast olíuleit á Drekasvæðinu. Stofnunin afmarkaði beiðnina við gögn um olíuleit tveggja fyrirtækja en vísaði til þess að upplýsingarnar væru undanþegnar upplýsingarétti almenning samkvæmt 26. gr. a laga nr. 13/2001 um leit, rannsóknir og vinnslu kolefnis. Úrskurðarnefndin túlkaði ákvæðið þannig að Orkustofnun væri heimilt að synja um aðgang að upplýsingum sem leyfishafar rannsóknar- og vinnsluleyfis afla og láta Orkustofnun í té á gildistíma leyfisins. Ákvörðun stofnunarinnar var því staðfest varðandi tiltekið fyrirtæki. Um annað fyrirtæki taldi nefndin að 9. gr. upplýsingalaga, sbr. 1. tl. 1. mgr. 6. gr. laga um upplýsingarétt um umhverfismál, kæmi í veg fyrir aðgang almennings, en í því tilviki var leyfið ekki lengur í gildi. 


 • 734/2018. Úrskurður frá 6. apríl 2018

  Deilt var um ákvörðun Reykjavíkurborgar um að synja kæranda um aðgang að minnisblaði borgarlögmanns sem varðaði Hverfisgötu 41. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál fór yfir efni minnisblaðsins og komst að þeirri niðurstöðu að það uppfyllti skilyrði upplýsingalaga til að teljast vinnugagn. Ákvörðun borgarinnar var því staðfest.


 • 735/2018. Úrskurður frá 6. apríl 2018

  Kærð var ákvörðun embættis ríkislögreglustjóra um synjun beiðni um aðgang að upplýsingum um mannshvörf. Ákvörðunin byggðist fyrst og fremst á því að um væri að ræða upplýsingar um einkamálefni einstaklinga, sbr. 9. gr. upplýsingalaga. Úrskurðarnefndin tók fram að af gögnum málsins mætti ráða að þessi röksemd gæti ekki átt við um öll gögnin sem kærandi krafðist aðgangs að. Embættið hefði því ekki gert grein fyrir því hvort unnt væri að veita kæranda aðgang að þeim að hluta, sbr. 3. mgr. 5. gr. upplýsingalaga. Hin kærða ákvörðun var því felld úr gildi og lagt fyrir embættið að taka beiðnina til nýrrar meðferðar.


 • 733/2018. Úrskurður frá 6. apríl 2018

  Ríkisútvarpið ohf. kærði ákvörðun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um að synja beiðni um aðgang að gögnum í máli sem varðaði aðbúnað og meðferð dýra á tilteknu býli. Úrskurðarnefndin tók fram að með hliðsjón af 9. gr. upplýsingalaga þyrfti að vega hagsmuni þeirra einstaklinga sem gögnin varða gegn hagsmunum almennings af því að þau yrðu birt opinberlega. Komist var að þeirri niðurstöðu að fyrrnefndu hagsmunirnir vægju þyngra á metunum og ákvörðun ráðuneytisins um synjun beiðninnar staðfest.


 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 107/2018

  Kærufrestur
 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 16/2018

  Formannmarki


 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 107/2016

  Örorkubætur Endurupptaka


 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 98/2018

  Formannmarki


 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 399/2017

  Ofgreiddar bætur • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 29/2018

  Ofgreiddar bætur


 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 31/2018

  Ofgreiddar bætur


 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 63/2018

  Slysatrygging


 • 11. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 60/2018

  Kærufrestur


 • 05. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Félagsþjónusta og húsnæðismál

  Mál nr. 438/2017

  Sérstakur húsnæðisstuðningur


 • 05. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 7/2018

  Ofgreiddar bætur


 • 05. apríl 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

  Mál nr. 22/2018

  Viðurlög Þátttaka í vinnumarkaðsaðgerðum


 • 04. apríl 2018 / Úrskurðir ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

  Orka náttúrunnar ohf. kærir ákvörðun Orkustofnunar um að sekta kærenda vegna tæmingar inntakslóns Andakílsárvirkjunar

  Valdþurrð - lögmæt ákvörðu - leyfisskylda - brot lögaðila - stjórnvaldssekt
 • 27. mars 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 23/2018 Úrskurður 20. mars 2018

  Eiginnafn/Millinafn: Lóni


 • 27. mars 2018 / Yfirfasteignamatsnefnd

  Mál nr. 11/2017

  Illagil […] Grímsnes- og Grafningshreppur • 27. mars 2018 / Mannanafnanefnd

  Mál nr. 14/2018 Úrskurður 20. mars 2018

  Millinafn: Strömfjörð • 728/2018. Úrskurður frá 15. mars 2018

  Kærð var ákvörðun fjármála- og efnahagsráðuneytis um að synja beiðni um aðgang að gögnum um athugasemdir sem gerðar höfðu verið við söluferli Lindarhvols ehf. á eignarhluta og tengdum kröfum Klakka ehf. Synjunin byggðist á því að um væri að ræða upplýsingar um einkamálefni einstaklinga og fyrirtækja. Úrskurðarnefndin tók fram að kærandi hefði sem þátttakandi í söluferlinu veigamikla hagsmuni af því að kynna sér upplýsingar um það. Hins vegar bæri að vega hagsmuni kæranda gegn hagsmunum þeirra aðila sem getið er í gögnunum af því að þau fari leynt. Það var niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að hagsmunir kæranda vægju þyngra á metunum og var hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir ráðuneytið að veita honum aðgang að umbeðnum gögnum.


 • 23. mars 2018 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 3/2018

  Frístundabyggð: Aðild. Vegagerð. Aðalfundur.


 • 23. mars 2018 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 8/2018

  Tryggingarfé


 • 729/2018. Úrskurður frá 15. mars 2018

  Deilt var um rétt foreldris til aðgangs að samræmdum könnunarprófum og úrlausnum barns í vörslum Menntamálastofnunar. Af hálfu stofnunarinnar kom fram að hún teldi 5. tölul. 10. gr. upplýsingalaga um takmarkanir á rétti almennings til aðgangs að gögnum um fyrirhugaðar ráðstafanir eða próf eiga við um umbeðin gögn. Úrskurðarnefndin rakti ákvæði laga og reglna um próf í grunnskólum og komst að þeirri niðurstöðu að engin þeirra kæmi í veg fyrir aðgang kæranda. Var hin kærða ákvörðun því felld úr gildi og lagt fyrir Menntamálastofnun að veita kæranda aðgang að umbeðnum gögnum.


 • 727/2018. Úrskurður frá 15. mars 2018

  Kærð var synjun Lindarhvols ehf. á beiðni kæranda um aðgang að gögnum um söluferli félagsins á eignarhluta og tengdum kröfum í Klakka ehf. Kærandi kvaðst hafa tekið þátt í söluferlinu og byggði beiðni sína á III. kafla upplýsingalaga. Lindarhvoll ehf. veitti kæranda aðgang að hluta en um önnur gögn var ýmist vísað til þess að þau væru vinnugögn, hefðu að geyma upplýsingar um einkamálefni sem leynt skyldu fara eða fælu í sér bréfaskipti við sérfróða aðila í tengslum við dómsmál. Úrskurðarnefndin fór yfir umbeðin gögn með hliðsjón af þessum sjónarmiðum og komst að þeirri niðurstöðu að kærandi ætti sem þátttakandi í söluferlinu ríkan rétt til aðgangs að umbeðnum gögnum. Hin kærða ákvörðun var því felld úr gildi og lagt fyrir Lindarhvol ehf. að veita kæranda aðgang að þeim.


 • 730/2018. Úrskurður frá 15. mars 2018

  Deilt var um rétt foreldris til aðgangs að samræmdum könnunarprófum og úrlausnum barns í vörslum Menntamálastofnunar. Af hálfu stofnunarinnar kom fram að hún teldi 5. tölul. 10. gr. upplýsingalaga um takmarkanir á rétti almennings til aðgangs að gögnum um fyrirhugaðar ráðstafanir eða próf eiga við um umbeðin gögn. Úrskurðarnefndin rakti ákvæði laga og reglna um próf í grunnskólum og komst að þeirri niðurstöðu að engin þeirra kæmi í veg fyrir aðgang kæranda. Var hin kærða ákvörðun því felld úr gildi og lagt fyrir Menntamálastofnun að veita kæranda aðgang að umbeðnum gögnum.


 • 731/2018. Úrskurður frá 15. mars 2018

  Deilt var um rétt foreldris til aðgangs að samræmdum könnunarprófum og úrlausnum barns í vörslum Menntamálastofnunar. Af hálfu stofnunarinnar kom fram að hún teldi 5. tölul. 10. gr. upplýsingalaga um takmarkanir á rétti almennings til aðgangs að gögnum um fyrirhugaðar ráðstafanir eða próf eiga við um umbeðin gögn. Úrskurðarnefndin rakti ákvæði laga og reglna um próf í grunnskólum og komst að þeirri niðurstöðu að engin þeirra kæmi í veg fyrir aðgang kæranda. Var hin kærða ákvörðun því felld úr gildi og lagt fyrir Menntamálastofnun að veita kæranda aðgang að umbeðnum gögnum.


 • 23. mars 2018 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 81/2017

  Tryggingarfé Fjárhæð leigu


 • 23. mars 2018 / Kærunefnd húsamála

  Mál nr. 10/2018

  Tryggingarfé. Leiga.


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 467/2017

  Ferðakostnaður innanlands


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 478/2017

  Bætur úr sjúklingatryggingu


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 475/2017

  Slysatryggingar Örorka


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 458/2017

  Greiðsluþátttaka í heilbrigðisþjónustu Sérgreinalækningar


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 453/2017

  Læknismeðferð erlendis


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 499/2016

  Bætur úr sjúklingatryggingu


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 5/2018

  Örorkumat


 • 21. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Almannatryggingar

  Mál nr. 391/2017

  Slysatrygging Örorka


 • 20. mars 2018 / Úrskurðarnefnd velferðarmála - Barnaverndarmál

  Mál nr. 45/2018

  Umgengni móður Frávísun

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn