Hoppa yfir valmynd

16 Markaðseftirlit og neytendamál

Menningar- og viðskiptaráðuneytið
Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Skilgreining málefnasviðs

Starfsemi á þessu málefnasviði er á ábyrgð menningar- og viðskiptaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra. Einn málaflokkur heyrir undir málefnasviðið sem sjá má í eftirfarandi töflu. Þar má jafnframt sjá fjárhagslega þróun málefnasviðsins og einstakra málaflokka á tímabilinu 2022–2024. Helstu áherslum, framtíðarsýn og meginmarkmiðum á málefnasviðinu er lýst í fjármálaáætlun.

Fjárhagsleg þróun málefnasviðsins og einstakra málaflokka á tímabilinu 2022–2024

Útgjaldarammi - heildaryfirlit og breytingar eftir tilefnum

Myndin hér á eftir sýnir sundurliðaðar breytingar á útgjaldaramma málefna­sviðsins eftir helstu tilefnum, sem nánar er greint frá í inngangskafla málefnasviða.

Breytingar á ramma milli áranna 2023 og 2024

Heildargjöld málefnasviðs 16 Markaðseftirlit og neytendamál árið 2024 eru áætluð 3.866,2 m.kr. og hækka um 270,1 m.kr. á föstu verðlagi fjárlaga 2023, eða sem svarar til 7,6%. Þegar tekið er tillit til áhrifa af almennum launa- og verðlagsbreytingum hækka útgjöldin um 317,7 m.kr. milli ára, eða sem svarar til 9%.

Myndin endurspeglar þá útfærslu og forgangsröðun sem unnin er út frá stefnumótun málefnasviðsins. Sú niðurstaða getur eftir atvikum vikið frá þeim viðmiðum sem sett voru í fjármálaáætlun, t.a.m. þannig að nýju útgjaldasvigrúmi hafi að einhverju leyti verið jafnað á móti aðhaldsmarkmiði. Aðhaldsmarkmiðið felur m.a. í sér sértækar afkomubætandi aðhaldsráðstafanir á málefnasviðum og er nánar fjallað um þær í kafla 5 Gjöld ríkissjóðs.

Útgjaldarammi - hagræn skipting útgjalda

Í eftirfarandi töflu eru útgjöld málefnasviðsins, þróun fjárheimilda og fjármögnun frá árinu 2022 greind í fjóra þætti eftir hagrænni skiptingu, eins og nánar er greint frá í inngangskafla málefnasviða. Hagræn skipting útgjalda niður á málaflokka birtist í fylgiriti með fjárlögum.

Útgjöld málefnasviðsins, þróun fjárheimilda og fjármögnun frá árinu 2022 greind í fjóra þætti eftir hagrænni skiptingu

16.10 Markaðseftirlit og neytendamál

Starfsemi málaflokksins er í höndum menningar- og viðskiptaráðuneytisins, Samkeppniseftirlitsins, Neytendastofu og Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Nánar er fjallað um málaflokkinn í fjármálaáætlun, þar á meðal ábyrgðarskiptingu, helstu áskoranir og tækifæri, markmið og mælikvarða um árangur o.fl.

Í eftirfarandi töflu má sjá helstu verkefni málaflokksins árið 2024 og tengingu þeirra við markmið ásamt helstu breytingum sem verða á fjárveitingum á milli ára. Eingöngu eru sýndar breytingar sem verða á fjárveitingum til verkefna frá fjárlögum ársins 2023. Þannig endurspegla fjárhæðir ekki heildarfjárveitingar til verkefna nema í tilvikum þar sem breyting á milli ára felur í sér heildarfjármögnun verkefnisins.

 

Helstu verkefni 2024

Framkvæmdaraðili

Breyting á fjárveitingu til verkefnis

Markmið 1: Aukið gagnsæi og skilvirkni, virk samkeppni og heilbrigðir viðskiptahættir fjármála- og viðskiptalífs

Endurskoða heildarlöggjöf á sviði neytendamála.

Menningar- og viðskiptaráðuneyti

Innan ramma

Auka neytendavernd á sviði fasteignakaupa og fjármálaþjónustu.

Menningar- og viðskiptaráðuneyti

Innan ramma

Neytendastofa hafi skilvirkt og hagkvæmt eftirlit ásamt því að sinna útgáfu leiðbeininga til almennings og fyrirtækja (t.d. varðandi lánamál).

Neytendastofa

Innan ramma

Endurskoða stjórnsýslu neytendamála og stefnumótun á sviði neytendamála.

Menningar- og viðskiptaráðuneyti

Innan ramma

Meta þekkingu stjórnenda fyrirtækja á meginreglum samkeppnislaga og efla almenna fræðslu um áhrif markaðs­eftirlits, þ.m.t. neytendaverndar, á efnahagslífið.

Menningar- og viðskiptaráðuneyti

Innan ramma

Þróa rafrænar lausnir í samskiptum og gagnamiðlun til málsaðila.

Samkeppniseftirlitið

Innan ramma

Vinna úr og framkvæma ábendingar í FSAP-skýrslu AGS á sviði fjármála-

eftirlits og fjármálastöðugleika.

Fjármála- og efnahagsráðuneyti og Seðlabanki Íslands

Innan ramma

     

Heildarfjárheimild til málaflokksins fyrir árið 2024 er áætluð 3.866,2 m.kr. og hækkar um 270,1 m.kr. frá gildandi fjárlögum að frátöldum almennum launa- og verðlagsbreytingum en þær nema 47,6 m.kr.

Ekki er um miklar breytingar á hagrænni skiptingu innan málaflokksins að ræða.

Helstu breytingar á fjárheimildum málaflokksins eru eftirtaldar:

  1. Fjárheimild málaflokksins hækkar um 321,6 m.kr. í samræmi við rekstraráætlun Fjármálaeftirlitsins sem send var fjármála- og efnahagsráðuneytinu í byrjun árs. Fjárveiting úr ríkissjóði er jafnhá áætluðum tekjum af eftirlitsgjaldi og tekjum af skilavaldi. Sjá nánari umfjöllun í frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2024.
  2. Fjárheimild málaflokksins lækkar um 22 m.kr. þar sem tímabundin millifærsla til eins árs gengur til baka.
  3. Aðhaldskrafa málaflokksins nemur 32,4 m.kr. sem er skipt hlutfallslega niður á stofnanir og verkefni málaflokksins.
Til baka
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum