Hoppa yfir valmynd

Hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrými

Uppfært 11. febrúar 2020
- tölur í lok árs 2019


Heildarfjöldi rýma samtals í lok árs 2019

Almenn hjúkrunarrýmiÖnnur hjúkrunarrýmiDvalarrýmiDagdvalarrýmiSamtals
2.6481471798333.807

Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins


Almenn hjúkrunarrými Önnur hjúkrunarrými Dvalarrými Dagdvalarrými Samtals

Öldrunarheimili og stofnanir

Sveitarfélag

2019

2019

Skýring

2019

2019

2019

Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili Reykjavík 78 3
0 0 81
Eir, hjúkrunarheimili Reykjavík 161 24 Endurhæf. 0 24 209
Fríðuhús, dagdvöl heilabilaðra Reykjavík 0

0 18 18
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili Reykjavík 181

11 0 192
Hlíðarbær, dagdvöl Reykjavík 0

0 22 22
Hrafnista, dvalar-og hjúkrunarheimili Reykjavík 193

0 60 253
Vitatorg, dagdvöl hb Reykjavík 0

0 18 18
MS-setrið, dagdvöl Reykjavík 0

0 46 46
Múlabær, dagdvöl Reykjavík 0

0 60 60
Seljahlíð, hjúkrunarheimili Reykjavík 20

0 0 20
Skjól, hjúkrunarheimili Reykjavík 107

0 0 107
Skógarbær, hjúkrunarheimili Reykjavík 70 11 Endurhæf. 1 0 82
Sóltún, hjúkrunarheimili Reykjavík 92

0 0 92
Mörk, hjúkrunarheimili Reykjavík 83 30
0 0 113
Maríuhús, dagdvöl hb Reykjavík 0

0 22 22
Þorrasel, dagdeild aldraðra Reykjavík 0

0 50 50
Reykjavíkurborg - Spöngin, Eir Reykjavík 0

0 24 24
Drafnarhús, dagdvöl hb Hafnarfirði Hafnarfjörður 0

0 44 44
Hrafnista,dvalar-og hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 187

8 26 221
Sólvangur, hjúkrunarheimili - Sóltún Öldrunarþjónusta Hafnarfjörður 98

0 14 112
Hrafnista Ísafold, Garðabæ Garðabær 60

0 20 80
Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili - Vigdísarholt Kópavogur 66 4 Hvíld m. endurhæf 0 30 100
Hrafnista Boðaþing, hjúkrunarheimili Kópavogur 44

0 30 74
Roðasalir, hjúkrunar og dagdvöl hb Kópavogur 11

0 20 31
Seltjörn - Vigdísarholt Seltjarnarnes 40


9 49
Hlaðhamrar, dagdvöl Mosfellsbær 0

0 9 9
Hjúkrunarheimilið, Hamrar Mosfellsbær Mosfellsbær 33

0 0 33
Heildarfjöldi rýma:
1.524 72
20 546 2.162

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Höfuðborgarsvæðið

Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja


Almenn hjúkrunarrými Önnur hjúkrunarrými Dvalarrými Dagdvalarrými Samtals

Öldrunarheimili og stofnanir

Sveitarfélag

2019

2019

Skýring

2019

2019

2019

Dagdvöl Grindavíkur Grindavíkurbær 0 0 5 5
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víðihlíð, Grindavík Grindavíkurbær 20 0 0 20
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík Reykjanesbær 0 5 Endurhæf. 0 0 5
Nesvellir, Reykjanesbæ Reykjanesbær 60 0 0 60
Hlévangur, hjúkrunarheimili Reykjanesbær 30 0 0 30
Dagdvöl aldraðra Reykjanesbæ Reykjanesbær 0 0 33 33
Heildarfjöldi rýma: 110 5 0 38 153

 

Kort yfir hjúkrunarheimili - Suðurnes

Heilbrigðisumdæmi Vesturlands


Almenn hjúkrunarrými Önnur hjúkrunarrými Dvalarrými Dagdvalarrými Samtals

Öldrunarheimili og stofnanir

Sveitarfélag

2019

2019

Skýring

2019

2019

2019

Höfði, dvalar- og hjúkrunarheimili, Akranesi Akranes 65 9 25 99
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranes Akranes 15 0 15
Brákarhlíð, Borgarnesi Borgarbyggð 37 17 5 59
Jaðar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsvík Snæfellsbær 12 5 0 17
Fellaskjól, hjúkrunar- og dvalarheimili, Grundarfirði Grundarfjarðarbær 10 2 0 12
Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi Stykkishólmur 15 1 2 18
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi Stykkishólmur 7 0 0 7
Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalabyggð Dalabyggð 10 2 0 12
Fellsendi, hjúkrunarheimilil, Dalabyggð Dalabyggð 27 Geðhjúkrunarrými 0 0 27
Barmahlíð, dvalar- og hjúkrunarheimili Reykhólahreppur 14 2 0 16
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík Strandabyggð 10 0 2 12
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga Húnaþing vestra 18 0 0 18
Dagdvöl aldraðra á Hvammstanga Húnaþing vestra 0 0 5 5
Heildarfjöldi rýma: 213 27 38 39 317

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Vesturland

Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða


Almenn hjúkrunarrými Önnur hjúkrunarrými Dvalarrými Dagdvalarrými Samtals

Öldrunarheimili og stofnanir

Sveitarfélag

2019

2019

Skýring

2019

2019

2019

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Patreksfirði Vesturbyggð 11 0 2 13
Vesturbyggð, dagdvöl á Bíldudal Vesturbyggð 0 0 3 3
Sjúkraskýlið, dagdvöl á Suðureyri, Sunnuhlíð Ísafjarðarbær 0 0 5 5
Hlíf, dagdvöl á Ísafirði Ísafjarðarbær 0 0 8 8
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Þingeyri Þingeyri 6 0 0 6
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Eyri Ísafirði Ísafjarðarbær 30 0 0 30
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Bolungarvík Bolungarvík 10 0 0 10
Heildarfjöldi rýma: 57 0 0 18 75

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Vestfirðir

Heilbrigðisumdæmi Norðurlands


Almenn hjúkrunarrými Önnur hjúkrunarrými Dvalarrými Dagdvalarrými Samtals

Öldrunarheimili og stofnanir

Sveitarfélag

2019

2019

Skýring

2019

2019

2019

Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Blönduósi Blönduóssbær 22 9 0 31
Sæborg, dvalar- og hjúkrunarheimili Sveitarfélagið Skagaströnd 9 0 0 9
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Sauðárkróki Sveitarfélagið Skagafjörður 45 9 0 54
Dagdvöl aldraðra, Skagafjarðar Sveitarfélagið Skagafjörður 0 0 11 11
Dagdvöl aldraðra, Blönduósi Blönduóssbær 0 0 2 2
Dagdvöl aldraðra Siglufirði Fjallabyggð 0 0 7 7
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Siglufirði Fjallabyggð 20 0 0 20
Hornbrekka, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsfirði Fjallabyggð 21 5 6 32
Dalbær, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalvík Dalvíkurbyggð 27 11 14 52
Öldrunarheimili Akureyrar Akureyri 160 3 Geðhjúkrunarrými 8 35 206
Dagdvöl Eyjafjarðarsveitar hb Eyjafjarðarsveit 0 0 1 1
Grenilundur, Grenivík Grýtubakkahreppur 8 1 0 9
Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Húsavík Norðurþing 23 0 0 23
Hvammur, Húsavík Norðurþing 31 9 13 53
Mörk, dagdvöl Kópaskeri Norðurþing 0 0 5 5
Vík, dagdvöl Raufarhöfn Norðurþing 0 0 5 5
Naust, dvalar- og hjúkrunarheimili, Þórshöfn Langanesbyggð 11 3 4 18
Heildarfjöldi rýma: 377 3 55 103 538

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Norðurland

Heilbrigðisumdæmi Austurlands


Almenn hjúkrunarrými Önnur hjúkrunarrými Dvalarrými Dagdvalarrými Samtals

Öldrunarheimili og stofnanir

Sveitarfélag

2019

2019

Skýring

2019

2019

2019

Sundabúð, Vopnafirði Vopnafjarðarhreppur 10 1 Sjúkrarými 0 1 12
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum, Dyngja Fljótsdalshérað 30 0 0 30
Lagarás, dvalarheimili á Egilsstöðum Fljótsdalshérað 0 0 8 8
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði Seyðisfjörður 18 0 2 20
Hulduhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eskifirði Fjarðabyggð 20 0 0 20
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður Fjarðabyggð 12 0 1 13
Uppsalir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Fáskrúðsfirði Fjarðabyggð 20 0 0 20
Dagdvalarheimilið Breiðdalsvík Breiðdalshreppur 0 0 5 5
Djúpavogur, dagdvöl aldraðra Djúpavogshreppur 0 0 4 4
Heildarfjöldi rýma: 110 1 0 21 132

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Austurland

Heilbrigðisumdæmi Suðurlands


Almenn hjúkrunarrými Önnur hjúkrunarrými Dvalarrými Dagdvalarrými Samtals

Öldrunarheimili og stofnanir

Sveitarfélag

2019

2019

Skýring

2019

2019

2019

Ás/Ásbyrgi, hjúkrunar-, dvalar- og geðrými Hveragerði 47 39 Geðhjúkrunarrými 42 0 128
Dagdvöl aldraðra í Hveragerði Hveragerði 0 0 5 5
Dagdvöl á Egilsbraut, Þorlákshöfn Sveitarfélagið Ölfus 0 0 8 8
Sólvellir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eyrabakka Sveitarfélagið Árborg 8 11 0 19
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi Sveitarfélagið Árborg 42 0 0 42
Árborg, dagdvöl, Selfossi Sveitarfélagið Árborg 0 0 31 31
Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hellu Rangárþing ytra 33 0 2 35
Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hvolsvelli Rangárþing eystra 31 1 2 34
Hraunbúðir, hjúkrunar- og dvalarheimili Vestmannaeyjar 31 4 10 45
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Vestmannaeyjum Vestmannaeyjar 9 0 0 9
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili í Vík Mýrdalshreppur 15 0 2 17
Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Kirkjubæjarklaustri Skaftárhreppur 17 2 1 20
Hjúkrunarheimilið Skjólgarður, Höfn Sveitarfélagið Hornafjörður 24 6 7 37
Heildarfjöldi rýma: 257 39 66 68 430

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Suðurland

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira