Hoppa yfir valmynd

Hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrými

Heildarfjöldi rýma samtals 2017

Almenn hjúkrunarrýmiÖnnur rýmiDvalarrýmiDagdvalarrýmiSamtals
2.5441532477443.673

Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017
2017
Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili Reykjavík 78  3   0 0 29) 81
Eir, hjúkrunarheimili Reykjavík 161 24 Endurhæfing 0 24 17)  209
Fríðuhús, dagdvöl heilabilaðra Reykjavík 0     0 17 13) 17
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili Reykjavík 181     11 0   192
Hlíðarbær, dagdvöl hb Reykjavík 0     0 22   22
Hrafnista, dvalar-og hjúkrunarheimili Reykjavík 201     14 30   245
Vitatorg, dagdvöl hb Reykjavík 0     0 18   18
MS-setrið, dagdvöl Reykjavík 0     0 40   40
Múlabær, dagdvöl Reykjavík 0     0 56 16) 56
Seljahlíð, hjúkrunarheimili Reykjavík 20     0 0   20
Skjól, hjúkrunarheimili Reykjavík 107     0 0   107
Skógarbær, hjúkrunarheimili Reykjavík 70 11 Yngri íbúar 1 0   82
Sóltún, hjúkrunarheimili Reykjavík 92     0 0   92
Mörk, hjúkrunarheimili Reykjavík 73 40 1) 0 0  1) 113
Maríuhús, dagdvöl hb Reykjavík 0     0 22 15) 22
Þorrasel, dagdeild aldraðra  Reykjavík 0     0 50 12) 50
Reykjavíkurborg - Spöngin, Eir Reykjavík 0     0 24 8) 24
Drafnarhús, dagdvöl hb Hafnarfirði Hafnarfjörður 0     0 22 15) 22
Hrafnista,dvalar-og hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 177     28 26   231
Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 59     0 14  28) 73
Ísafold, Garðabæ Garðabær 60     0 20   80
Sunnuhlíð, hjúkrunarheimili Kópavogur 66 4 Hvíld m. endurhæf 0 20   90
Boðaþing, hjúkrunarheimili Kópavogur 44 11)   0 30   74
Roðasalir, hjúkrunar og dagdvöl hb Kópavogur 11     0 20   31
Dagdvöl Seltjarnarness Seltjarnarnes 0     0 9   9
Hlaðhamrar, dagdvöl Mosfellsbær 0     0 9   9
Hjúkrunarheimilið, Hamrar Mosfellsbær Mosfellsbær 30     0 0   30
Heildarfjöldi rýma:   1.430 82   54 474   2.040

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Höfuðborgarsvæðið

Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja

  Almenn hjúkrunarrýmiÖnnur rýmiDvalarrýmiDagdvalarrými Samtals
Öldrunarheimili og stofnanirSveitarfélög20172017Skýring20172017 2017
Dagvist GrindavíkurGrindavíkurbær0  05 5
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víðihlíð, GrindavíkGrindavíkurbær20  00 20
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, KeflavíkReykjanesbær05Endurhæf. 00 5
Nesvellir, ReykjanesbæReykjanesbær60  00 60
Hlévangur, hjúkrunarheimiliReykjanesbær30  00 30
Dagvist aldraðra ReykjanesbæReykjanesbær0  0262)26
Heildarfjöldi rýma: 1105 031 146

 

Kort yfir hjúkrunarheimili - Suðurnes

Heilbrigðisumdæmi Vesturlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Höfði, dvalar- og hjúkrunarheimili, Akranesi Akranes 65     9 20 22)  94
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Akranes
15         23)  15
Brákarhlíð, Borgarnesi Borgarbyggð 37     17 5 24) 59
Jaðar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsvík Snæfellsbær 12     5 2
19
Fellaskjól, hjúkrunar- og dvalarheimili, Grundarfirði Grundarfjarðarbær 10     2 1   13
Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi Stykkishólmur 14     3 2   19
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi Stykkishólmur 7     0 0   7
Silfurtún, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalabyggð Dalabyggð 10     2 0   12
Fellsendi, hjúkrunarheimilil, Dalabyggð Dalabyggð   26 Geðhjúkrunarrými 0 0 5) 26
Barmahlíð, dvalar- og hjúkrunarheimili Reykhólahreppur 14     2 2   18
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík Strandabyggð 10     0 2   12
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga Húnaþing vestra 18     0 0   18
Dagvist aldraðra á Hvammstanga Húnaþing vestra 0     0 5   5
Heildarfjöldi rýma:   212 26   40 39   302

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Vesturland

Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Heilbrigðisstofnun Patreksfirði Vesturbyggð 11     0 2   13
Vesturbyggð, dagvist á Bíldudal Vesturbyggð 0     0 3   3
Sjúkraskýlið, dagvist á Suðureyri Ísafjarðarbær 0     0 5   5
Hlíf, dagvist á Ísafirði Ísafjarðarbær 0     0 8   8
Heilbrigðisstofnunn Vestfjarða Þingeyri 6     0 0   6
Hjúkrunarheimilið Eyri Ísafirði  Ísafjarðarbær 30     0 0   30
Hjúkrunarheimilið Bolungarvík  Bolungarvík 10     0 0   10
Heildarfjöldi rýma:   57     0 18   75

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Vestfirðir

Heilbrigðisumdæmi Norðurlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Heilbrigðisstofnun Blönduósi Blönduóssbær 22     9 0   31
Sæborg, dvalar- og hjúkrunarheimili Sveitarfélagið Skagaströnd 8     0 0 26) 8
Heilbrigðisstofnun Sauðárkróki Sveitarfélagið Skagafjörður 45     9 0   54
Dagvist aldraðra, Skagafjarðar Sveitarfélagið Skagafjörður 0     0 11   11
Dagvist aldraðra, Blönduósi Blönduóssbær 0     0 2   2
Dagvist aldraðra Siglufirði Fjallabyggð 0     0 7   7
Heilbrigðisstofnun Fjallabyggð, Siglufirði Fjallabyggð 20     0 0   20
Hornbrekka, hjúkrunar- og dvalarheimili, Ólafsfirði Fjallabyggð 21     5 6   32
Dalbær, hjúkrunar- og dvalarheimili, Dalvík Dalvíkurbyggð 27     11 14   52
Öldrunarheimili Akureyrar Akureyri 171     12 35 3) 218
Dagvist Eyjafjarðarsveitar hb Eyjafjarðarsveit 0     0 1   1
Grenilundur, Grenivík Grýtubakkahreppur 7     3 0   10
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Norðurþing 23     0 0   23
Hvammur,  Húsavík  Norðurþing 31     9 13 25) 53
Mörk, dagvist Kópaskeri Norðurþing 0     0 5   5
Vík, dagvist Raufarhöfn Norðurþing 0     0 5   5
Naust, dvalar- og hjúkrunarheimili, Þórshöfn Langanesbyggð 11     3 4   18
Heildarfjöldi rýma:   386     61 103   550

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Norðurland

Heilbrigðisumdæmi Austurlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Sundabúð, Vopnafirði Vopnafjarðarhreppur 10 1 Sjúkrarými 0 1 6) 12
Hjúkrunarheimilið Dyngja, Egilsstöðum  Fljótsdalshérað 30    

  30
Lagarás, dvalarheimili á Egilsstöðum Fljótsdalshérað 0    
8 7) 8
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði Seyðisfjörður 18    
2   20
Hulduhlíð, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eskifirði Fjarðabyggð 20  


  20
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstaður Fjarðabyggð 12    
1   13
Uppsalir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Fáskrúðsfirði Fjarðabyggð 15     10
  25
Dagvistarheimilið Breiðdalsvík Breiðdalshreppur 0     0 5   5
Djúpavogur, dagdvöl aldraðra Djúpavogshreppur 0     0 4   4
Heildarfjöldi rýma:   105 1   10 21   137

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Austurland

Heilbrigðisumdæmi Suðurlands

    Almenn hjúkrunarrými Önnur rými Dvalarrými Dagdvalarrými   Samtals
Öldrunarheimili og stofnanir Sveitarfélög 2017 2017 Skýring 2017 2017   2017
Ás/Ásbyrgi, hjúkrunar-, dvalar- og geðrými Hveragerði 43 39 Geðhjúkrunarrými 50
5) 21) 132
Dagvist aldraðra í Hveragerði Hveragerði 0    
5   5
Dagvist á Egilsbraut, Þorlákshöfn Sveitarfélagið Ölfus 0    
8   8
Sólvellir, hjúkrunar- og dvalarheimili, Eyrabakka Sveitarfélagið Árborg 8  
11
18) 19
Heilbrigðisstofnun Suðurlands,  Selfossi Sveitarfélagið Árborg 44  


20) 44
Árborg, dagvistun ad, hb, Selfossi Sveitarfélagið Árborg 0    
21 4) 21
Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hellu Rangárþing ytra 32  
2 2 14) 36
Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, Hvolsvelli Rangárþing eystra 25     3 2   30
Hraunbúðir, hjúkrunar- og dvalarheimili Vestmannaeyjar 29     8 10   47
Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyjum Vestmannaeyjar 7    

  7
Hjallatún, hjúkrunar- og dvalarheimili í Vík Mýrdalshreppur 15     0 2 30) 17
Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili, Kirkjubæjarklaustri Skaftárhreppur 17  
2 1 19) 20
Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands Sveitarfélagið Hornafjörður 24     6 6,5   37
Heildarfjöldi rýma:   244 39   82 58   423

 Kort yfir hjúkrunarheimili - Suðurland

 1. Á Mörk eru 73 almenn hjúkrunarrými, 10 geðhjúkrunarrými, 10 rými fyrir yngri íbúa, 10 rými fyrir yngri heilabilaða og 10 hvíldarrými fyrir heilabilaða
 2. Af 26 dagdvalarrýmum dagdvölar aldraðra í Reykjanesbæ eru 11 fyrir heilabilaða
 3. Af 35 dagdvalarrýmum við Öldrunarheimili Akureyrar eru 15 fyrir heilabilaða
 4. Af 21 dagdvalarrými Árborgar eru 10 fyrir heilabilaða
 5. Ás og Fellsendi þjóna landinu öllu
 6. Að Sundabúð eru rekin 10 almenn hjúkrunarrými og 1 sjúkra- og endurhæfingarrými
 7. Að Lagarási eru rekin 5 almenn dagdvalarrými og 3 sérhæfð dagdvalarrými
 8. Í Spönginni eru rekin 18 varanleg og 6 tímabundin dagdvalarrými til 31.12.2017 fyrir heilabilaða gerð varanleg 2018
 9. Sunnuhlið, 20 dagdvalarrými og af því eru 6 fyrir heilabilaða
 10. Ísafold, Garðabæ fjölgað um 4 sérhæfð dagdvalarrými fyrir heilabilaða 21.12.2017
 11. Boðaþing er með 42 hjúkrunarrými og 2 dvalarrými 
 12. Tímabundin 10 dagdvalarrými í Þorraseli til 31.12.2017 vegna fráflæðisvanda LSH gerð varanleg 2018
 13. Tímabundið 1 sérhæft dagdvalarrými í Fríðuhúsi til 31.12.2017  vegna fráflæðisvanda LSH varanlegt frá 2018
 14. Tímabundin 2 hjúkrunarrými og 1 dvalarrými á Lundi frá Blesastöðum og Kumbaravogi
 15. Tímabundin 2 sérhæfð dagdvalarrými í Maríuhúsi og 2 í Drafnarhúsi til 31.12.2017  vegna fráflæðisvanda LSH gerð varanleg frá 2018
 16. Múlabær- Tímabundið 4 dagdvalarrými vegna fráflæðisvanda LSH
 17. Tímabundin 9 endurhæfingar og 3 brotaendurhæfingarrými á Eir vegna fráflæðisvanda LSH
 18. Sólvellir 1 tímabundið rými vegna lokunar Blesastaða og 2 davalarrýmum breytt tímabundið í 2 hjúkrunarrými
 19. Klausturhólar, 1 tímabundið hjúkrunarrými frá Kumbaravogi
 20. 4 tímabundin rými vegna lokunar Kumbaravogs, skiptist 2 á Selfoss og 2 til HSU Selfossi eða Vestmannaeyjum frá 21.12.2017
 21. Ás- 5 tímabundin almenn hjúkrunarrými vegna lokunar Kumbaravogs
 22. Tímabundið 4 hjúkrunarrými á Höfða til 31.12.2018  vegna fráflæðisvanda LSH
 23. Tímabundið 15 hjúkrunarrými á HVE vegna fráflæðisvanda LSH
 24. Tímabundið 2 hjúkrunarrými í Brákarhlíð og 1 dagdvalarrými til 31.12.2018
 25. 8 dvalarrýmum á Hvammi breytt í 3 hjúkrunarrými í þrepum, 20.1.2017, 7.3.2017, 19.10.2017 og 2.1.2018
 26. Tímabundið hjúkrunarrými á Sæborg frá 1.6.2017 -31.12.2017
 27.  
 28. Sólvangur, fjölgar um 6 dagdvalarrými 1.1.2018
 29. Droplaugarstaðir, 3 sérhæfð rými fyrir fólk í öndunarvélum komu í stað 4 hjúkrunarrýma 2017
 30. Hjallatún, 3 dvalarrými verða 1,5 hjúkrúnarrými frá 20. ágúst 2017

 

 
Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn


Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira