Hoppa yfir valmynd

Innrás Rússlands í Úkraínu - viðbrögð íslenskra stjórnvalda

Íslensk stjórnvöld fordæma ólögmæta innrás Rússlands og lýsa algjörum stuðningi við Úkraínu. 

Ísland er samstíga bandalags- og samstarfsríkjum í aðgerðum til stuðnings Úkraínu og tekur fullan þátt í víðtækum þvingunaraðgerðum gagnvart Rússlandi. Stuðningur íslenskra stjórnvalda hefur m.a. falist í framlögum til mannúðarstarfs og neyðarviðbragða á vegum Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðastofnana og móttöku flóttafólks. Þá vinnur borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins að því að aðstoða Íslendinga og fjölskyldur þeirra í Úkraínu, Rússlandi og nærliggjandi löndum. 

Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins veitir Íslendingum í Úkraínu, mökum þeirra og börnum aðstoð eftir fremsta megni. Utanríkisþjónusta Íslands er ekki með starfsfólk á staðnum og úrræði borgaraþjónustunnar því takmörkuð. Af þessu leiðir að fólk í Úkraínu er oft betur til þess fallið að meta aðstæður og eigið öryggi.

Þeim sem eru í Úkraínu er ráðlagt að huga að ferðaskilríkjum og vottorðum, svo sem fæðingarvottorðum og/eða hjúskaparvottorði og hafa þau meðferðis. Úkraínskir ríkisborgarar eru undanþegnir skyldu til að hafa vegabréfsáritun við komu til Íslands og mega dvelja í allt að 90 daga á Schengen-svæðinu án vegabréfsáritunar.

Utanríkisráðuneytið mælir með að þeir sem eru staddir í Úkraínu fylgist vel með fréttum og fylgist með ferðaviðvörunum. Hlekki á ferðaviðvaranir nágrannaríkja Íslands má finna hér á stjórnarráðsvefnum. Þau ríki eru í flestum tilfellum með starfsemi á viðkomandi stöðum og geta því gefið mun ítarlegri og betri viðvaranir.

Ef þú þekkir til eða ert í samskiptum við fólk á flótta sem vill leggja leið sína til Íslands er þér bent á upplýsingasíðu Útlendingastofnunar á ensku og úkraínsku. Þar koma alltaf fram nýjustu upplýsingar fyrir fólk frá Úkraínu sem hyggst koma til Íslands.

Að undangengnu samráði, innan lands sem utan, hefur dómsmálaráðherra ákveðið að framlengja gildistíma 44. gr. útlendingalaga nr. 80/2016, vegna áframhaldandi fjöldaflótta í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu. Þessi ákvörðun er í samræmi við sjálfkrafa framlengingu gildistíma tilskipunar nr. 2001/55/EB um tímabundna vernd vegna fjöldaflótta. Móttaka flóttamanna hérlendis mun áfram ná til sömu skilgreindu hópa og verið hefur undanfarið ár. Þessi aðferð er fyrst og fremst til þess að geta veitt þeim sem flýja Úkraínu skjóta og skilvirka aðstoð, nánar tiltekið tímabundna vernd, án þess að móttakan og aðstoðin verði verndarkerfi Íslands ofviða.

Aðstoð á Íslandi

Ísland hefur tekið á móti fjölda fólks á flótta frá Úkraínu. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið skipaði sérstakt aðgerðateymi vegna komu einstaklinga á flótta frá Úkraínu og á haustmánuðum 2022 var hlutverk teymisins útvíkkað þannig að það næði til alls flóttafólks sem leitar til landsins. Teymið hefur leitt samhæfingu aðgerða og unnið að skipulagningu á móttöku flóttamanna á Íslandi.

Flóttamannanefnd hefur fylgst náið með framvindu mála er varðar fólk á flótta frá Úkraínu, bæði í samráði við Norðurlönd, önnur Evrópuríki sem og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, auk þess að fylgjast með aðstæðum á landamærum nágrannaríkja landsins.

Heildarframlög Íslands til mannúðar- og efnahagsaðstoðar fyrir Úkraínu hafa numið um 3,2 milljörðum frá því að innrás Rússa hófst 24. febrúar 2022.

Framlög til mannúðarstarfs og neyðarviðbragða á vegum Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðastofnana hafa numið tæplega 1,4 milljarði. Efnahagsleg aðstoð sem rann í sjóði Alþjóðabankans vegna Úkraínu var rúmlega 1,4 milljarður. Um 315 milljónir runnu í sérstakan alþjóðlegan sjóð sem fjármagnar sérhæfðan búnað til að framleiða rafmagn og 70 milljónum hefur verið veitt í verkefni UNDP til styrkingar á orkuinnviðum í Úkraínu. Stjórnvöld sendu einnig mat að beiðni úkraínskra stjórnvalda og styrktu stoðtækjaverkefni Össurar í landinu.

Mannúðarframlög hafa runnið til stofnana Sameinuðu þjóðanna, þ.e. Samhæfingarskrifstofu aðgerða Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum (OCHA), Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNHCR), Mannfjöldasjóðs Sameinuðu þjóðanna (UNFPA) og Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF). Framlög hafa jafnframt runnið til Alþjóða Rauða krossins (ICRC) og Rauða krossins á Íslandi. Miða aðgerðir þessara stofnana að því að veita lífsbjargandi aðstoð bæði innan Úkraínu sem og í nágrannaríkjum.

Efnahagsaðstoð til Úkraínu hefur verið veitt í gegnum sjóði Alþjóðabankans fyrir efnahagslega neyðaraðstoð við Úkraínu. Þá veitti Ísland fjármagni í orkusjóð fyrir Úkraínu (Ukraine Energy Support Fund) á vegum evrópsks samstarfsvettvangs um orkumál (Energy Community).

Íslensk dreifi- og veitufyrirtæki hafa, í samstarfi við utanríkisráðueytið, sent nauðsynlegan raforkubúnað af ýmsu tagi til Úkraínu, að verðmæti 60 milljón króna. 

Einnig hefur utanríkisráðuneytið sent neyðarvistir í formi niðursoðinnar þorsklifur til Kharkiv héraðs í Úkraínu.

 

Ísland hefur lagt sitt af mörkum hvað varnartengdan stuðning við Úkraínu varðar og veitt um 1,5 milljarði króna í varnartengda aðstoð.

Um 520 milljónir hafa verið lagðar í stuðningssjóði Atlantshafsbandalagsins til handa Úkraínu. Þá hafa tæplega 530 milljónum verið veitt í sérstakan stuðningssjóð fyrir Úkraínu (International Fund for Ukraine) sem bresk stjórnvöld settu á laggirnar. Ísland skipulagði einnig flutning á hergögnum frá bandalagsríkjum til Úkraínu.

Ennfremur hafði Ísland forgöngu um skipulagningu þjálfunar fyrir Úkraínu í sprengjuleit og -eyðingu, sem er samstarfsverkefni Norðurlandanna og Litáen. Sú þjálfun mun fara fram fjórum sinnum á þessu ári og standa yfir í fimm vikur í senn. Þjálfunin hófst í mars á þessu ári (2023).

Verulegt magn af vetrarbúnaði, sérstaklega ullarvörum, hefur verið sent frá Íslandi til varnarsveita Úkraínu sem var að stórum hluta afrakstur sjálfboðavinnu þúsunda Íslendinga í gegnum átakið „Sendum hlýju“.

Þá er Ísland að undirbúa fjármögnun og flutning á olíubílum fyrir úkraínska herinn, ásamt þjálfun í skyndihjálp fyrir úkraínska hermenn sem verið er að þjálfa í Bretlandi.

Íslensk stjórnvöld munu takmarka samskipti, samstarf og fundi með fulltrúum rússneskra stjórnvalda, hvort sem er í tvíhliða, svæðisbundnu eða marghliða samstarfi. Um þetta er náið samráð við helstu samstarfs- og bandalagsríki.

Aðildarríki Norðurskautsráðsins, utan Rússlands sem nú fer með formennsku, sendu 3. mars frá sér yfirlýsingu þar sem tilefnislaus innrás Rússlands í Úkraínu er fordæmd. Í ljósi grófra brota Rússlands á alþjóðalögum munu fulltrúar ríkjanna ekki ferðast til Rússlands á fundi Norðurskautsráðsins. Þá verður gert tímabundið hlé á þátttöku í öllum fundum ráðsins og undirstofnana þess.

Umræða um þátttöku Rússlands hefur átt sér stað á vettvangi fjölmargra annarra alþjóðastofnana sem Ísland á aðild að. Þegar hefur verið tekin ákvörðun um að meina Rússlandi þátttöku í nokkrum þeirra tímabundið, til að mynda í Evrópuráðinu, mannréttindaráði Sameinuðu þjóðannaEystrasaltsráðinu (CBSS), Barentsráðinu og Norðlægu víddinni. Þá hefur Norræna ráðherranefndin ákveðið að stöðva allt samstarf við Rússland og Belarús. 

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hefur formlega slitið aðildarviðræðum við Rússland og meinað Rússlandi og Belarús þátttöku í verkefnum og fryst ónýttar greiðslur vegna þátttöku þeirra. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) hefur virkjað svokallað Moskvuferli sem setur á laggirnar rannsókn á vegum Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofu ÖSE (ODIHR) á mögulegum stríðsglæpum og öðrum mannréttindabrotum. Á vettvangi Alþjóðlega sakamáladómstólsins (ICC) var Ísland í hópi 39 ríkja sem vísuðu aðstæðum í Úkraínu til saksóknara ICC. Hann hefur hafið rannsókn á mögulegum stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð.

Ályktun gegn stríðinu var samþykkt á neyðarfundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 2. mars 2022.

Vegna hernaðar Rússlands gegn Úkraínu hefur Atlantshafsbandalagið gert viðeigandi ráðstafanir, viðbragðsstaða hefur verið aukin og varnarviðbúnaður styrktur. Þá fór fram fundur í fastaráði bandalagsins 24. febrúar á grundvelli 4. greinar Atlantshafssáttmalans sem kveður á um samráð telji eitt eða fleiri bandalagsriki öryggi sínu ógnað.

Ákvarðanir bandalagsins og sú staða sem upp er komin geta haft í för með sér aukin umsvif og sýnileika liðsafla bandalagsins í aðildarríkum, sérstaklega í austurhluta Evrópu. Enn er of snemmt að segja hvaða hlutverki Ísland mun gegna í því samhengi. Hitt er ljóst að Ísland mun leitast við að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart Atlantshafsbandalaginu í þeim efnum, í samræmi við þjóðaröryggisstefnuna.

Ísland hefur tekið undir allar pólitískar yfirlýsingar Evrópusambandsins varðandi þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Við höfum þannig skuldbundið okkur til þess að láta sömu reglur gilda hér á landi.

Innleiðingarferli á Íslandi

 • Þvingunaraðgerðir eru innleiddar í íslenskan rétt á grundvelli laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða.
 • Hér á vef stjórnarráðsins er að finna lista yfir alþjóðlegar þvingunaraðgerðir í gildi á Íslandi. Reglugerðum er sífellt bætt við eftir því sem þær eru innleiddar. T.d. má fara í landalista og velja plúsinn við Rússland, Úkraínu eða Belarús til að sjá lista yfir reglugerðarbreytingar.
 • Á vefslóðinni má skrá sig á póstlista og þá berst tölvupóstur hvert sinn sem ný reglugerð um þvingunaraðgerðir er birt á Íslandi.
 • Ísland innleiðir ESB gerðirnar og tryggir þannig einsleitni með ESB. Þannig eru efnislegar gerðir ESB birtar þýddar í viðaukum (ath. að smella þarf á PDF útgáfu skjalsins til þess að sjá viðaukana). Þegar eingöngu er um að ræða breytingar á listum yfir aðila sem sæta þvingunaraðgerðum, eða breytingar á listum yfir tækni, hluti og annað, er vísað til birtingar í Stjórnartíðindum ESB og gefin upp vefslóð í viðauka við reglugerðina.
 • EU Sanctions Map sem ESB heldur úti veitir aðgengilegt yfirlit um gildandi aðgerðir, hefur krækjur á gerðir þar sem allar breytingar hafa verið felldar inn og þannig eru þær aðgengilegri (consolidated versions). Á þessari síðu má slá upp nöfnum á einstaklingum og lögaðilum og kanna hvort þeir séu á lista hjá ESB. Ef svo er eru mjög miklar líkur á að sá listi sé í gildi hér á landi, eða muni fljótlega taka gildi. Aðgerðirnar varða Úkraínu, Rússland og Belarús.
 • Á þessum vef má einnig finna yfirlit yfir þær aðgerðir sem gripið hefur verið til vegna innrásarinnar og skjöl með algengum spurningum um túlkun og framkvæmd og svör við þeim.
 • Þær reglugerðir sem settar hafa verið síðan innrásin hófst eru eftirfarandi:
 • Áréttuð er skylda tilkynningarskyldra aðila skv. a-k lið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka til að fylgja lögum nr. 64/2019 um frystingu fjármuna o.fl.

Yfirlit þvingunaraðgerða gegn Rússlandi og Belarús vegna innrásar í Úkraínu

 • Ferðabann og frysting fjármuna tiltekinna einstaklinga og lögaðila
  • Beinast gegn 1412 einstaklingum og 174 lögaðilum og er sá listi uppfærður reglulega. Þessir aðilar hafa með einum eða öðrum hætti grafið undan landamærahelgi, sjálfstæði og fullveldi Úkraínu. Sjá lista hér.
  • Þá sæta einstaklingar frystingu fjármuna sem misfarið hafa með fé úkraínska ríkisins. Sjá lista hér.
 • Efnahags- og viðskiptaþvinganir
  • Víðtækar þvingunaraðgerðir gilda um viðskipti við Rússland og Belarús bæði í innflutningi og útflutningi og tengt þjónustu í ákveðnum geirum. Til dæmis nær þetta yfir fjármálamarkaði og bankastofnanir, ýmsa orkugjafa eins og olíu og gas, hömlur á flug- skipa- og vegasamgöngur auk vegaflutninga. Þá nær þetta yfir hernaðartengdar vörur og þjónustu og viðskipti með hrávöru og aðra vöru.
 • Útsendingarbann
  • Lagt er bann við útsendingu á ákveðnum rússneskum áróðursmiðlum á ESB svæðinu þangað til árás Rússlands á Úkraínu linnir.
 • Hömlur á viðskiptum við ákveðin svæði
  • Settar hafa verið hömlur á viðskipti með vöru og þjónustu tengt héruðunum Donetsk, Luhansk, Zaphorizhzhia og Kherson, sem og á Krímskaga, að undanskildum vörum sem fengið hafa upprunavottorð frá ríkisstjórn Úkraínu.

Fjárhagstuðningur til hjálparsamtaka

Fjöldi hjálparsamtaka hér á landi hóf  neyðarsöfnun strax eftir innrásina í Úkraínu. Á vefsíðum einstakra hjálparsamtaka og félagasamtaka getur þú fundið upplýsingar um safnanirnar. 

Starfstækifæri fyrir flóttafólk

Ert þú með starfstækifæri fyrir flóttafólk? Vinnumálastofnun getur aðstoðað þig. Hjá stofnuninni starfa ráðgjafar sem sinna þjónustu við flóttamenn. 

Nánari upplýsingar á vef Vinnumálastofnunar 

Almannavarna- og mannúðarsamhæfingardeild Evrópusambandsins

Yfirvöld hafa unnið af fullum krafti við að skipuleggja sem best allar hliðar hjálparstarfs. Ísland er aðili að Almannavarna- og mannúðarsamhæfingardeild Evrópusambandsins (The Emergency Response Coordination Centre ERCC) sem gegnir samhæfingarhlutverki neyðaraðstoðar vegna Úkraínu og nágrannaríkjanna. Lögð er mikil áhersla á að löndin veiti skipulagða aðstoð sem er vandlega forgangsraðað. Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra er tengiliður Íslands við þetta samstarf og sér um samhæfingu vegna þess hér innanlands. 

Sjálfstæð félagasamtök hafa jafnframt unnið af fullum krafti að því að veita liðsinni í gegnum þau skipulögðu úrræði og tengingar sem þau samtök hafa á alþjóðavísu.

 

Afnám einfaldrar meðferðar vegabréfsáritana fyrir rússneska stjórnarerindreka, viðskiptafólk, þingmenn, diplómata og tengda aðila.

Íslensk stjórnvöld ákváðu 27. febrúar að afnema einfaldari meðferð vegabréfsáritana fyrir rússneska stjórnarerindreka, viðskiptafólk, þingmenn, diplómata og tengda aðila til að sýna samstöðu með Úkraínu. Réttindin um vegabréfsáritanir til ákveðinna hópa, sem hafa nú verið afnumin, byggja á tvíhliða samningi um liprun áritunarmála á milli Íslands og Rússlands frá árinu 2008. Þetta er gert til samræmis við aðgerðir Evrópusambandsins og ríkja á Schengen svæðinu. Almennar áritunarreglur og umsóknarferli mun því gilda fyrir alla rússneska ríkisborgara hér eftir. 

Rússneskum karfaveiðiskipum óheimilt að koma til Íslands 

Matvælaráðherra hefur afturkallað undanþágu sem hefur verið í gildi fyrir rússneska togara til löndunar og umskipunar í íslenskum höfnum. Samkvæmt lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands erlendum skipum óheimilt að koma til hafnar á Íslandi og fá hér þjónustu stundi skipið veiðar eða vinnslu á afla úr sameiginlegum nytjastofnum og íslensk stjórnvöld hafa ekki gert milliríkjasamning um nýtingu á, svo sem hagar til um karfa á Reykjaneshrygg. Heimild er í lögum til að veita undanþágu frá löndunar- og þjónustubanni vegna slíkra veiða og hefur rússneskum togurum sem stunda veiðar á karfa verið veitt slík undanþága frá árinu 1999. Sú undanþága hefur nú verið numin úr gildi. 

Lokun íslenskrar lofthelgi fyrir umferð rússneskra loftfara

Íslensk stjórnvöld ákváðu 27. febrúar að loka íslenskri lofthelgi fyrir umferð rússneskra loftfara. Ákvörðunin meinar flugvélum sem eru í eigu eða leigu rússneskra aðila um aðgang, brottför og/eða gegnumför um íslenska lofthelgi. Það sama gildir um flugrekendur sem starfa á grundvelli leyfa sem gefin eru út af rússneskum yfirvöldum. Rétt er að nefna að íslenskt flugstjórnarsvæði er umtalsvert stærra en íslensk lofthelgi en stjórnvöld hafa ekki heimildir að þjóðarétti til að takmarka umferð um flugstjórnarsvæðið heldur einungis í lofthelginni.

Hafnbann

Með reglugerð 532/2022 dags. 6. maí 2022 var innleitt hafnbann, með innleiðingu á 5. pakka þvingunaraðgerða ESB. Í því felst að óheimilt er að bjóða skipi sem skráð er undir fána Rússlands aðgang að höfnum á yfirráðasvæði Íslands. Skip sem falla undir bannið eru skip sem falla undir gildissvið viðeigandi alþjóðasamninga. Slík skip eru farþega- og flutningaskip yfir 500 brúttótonnum og fiskiskip sem falla undir MARPOL-samninginn, þ.e. hafa tiltekið stóra vél eða þurfa annars háttar mengunarvarnarskírteini. Þá falla skemmtiskip, skemmtibátar og snekkjur undir bannið. Frá banninu má víkja í neyðartilvikum.

 

Sjá einnig:

Síðast uppfært: 6.10.2022
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum