Þróunarsamvinna

Alþjóðleg þróunaraðstoð

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru nú leiðarljós í þróunarsamvinnu Íslands. Hin metnaðarfullu markmið, sem eru 17 talsins með 169 undirmarkmið, beinast hvort tveggja að innanlandsstarfi og starfi Íslands á alþjóðavettvangi. Utanríkisráðuneytið ber ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni á alþjóðavettvangi. Hvað þróunarsamvinnu varðar er það yfirmarkmið íslenskra stjórnvalda að draga úr fátækt og hungri í samræmi við heimsmarkmið nr. 1 og 2 og stuðla að almennri velferð á grundvelli kynjajafnréttis, mannréttinda og sjálfbærrar þróunar. Heimsmarkmiðin eru einnig leiðarljós að meginmarkmiðum þróunarsamvinnunnar: Að bæta lífsskilyrði og auka tækifæri fólks með sterkari félagslegum innviðum með jafnrétti að leiðarljósi, að bæta fæðuöryggi og örva hagþróun á grundvelli jafnaðar og sjálfbærrar auðlindanýtingar, að auka viðnámsþrótt samfélaga og flýta endurreisn með aukinni samhæfingu mannúðaraðstoðar og þróunarsamvinnu.

Eftir að verkefni Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) runnu inn í utanríkisráðuneytið í ársbyrjun 2016 starfar nú einn samhentur hópur að allri alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands. Ráðgefandi hlutverki við stefnumarkandi ákvarðanatöku um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands til lengri tíma og að fylgjast með framkvæmd hennar er sinnt af þróunarsamvinnunefnd, sem alþingismenn eiga sæti í, sem og fulltrúar háskólasamfélagsins, vinnumarkaðarins og borgarasamtaka á sviði mannúðar- og þróunarmála.

Hinn 1. október 2008 gengu í gildi lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands nr. 121/2008. Sjá lög og  reglugerð um þróunarsamvinnu. Samkvæmt þeim er meginmarkmið þróunarsamvinnu Íslands tvíþætt:

  • styðja stjórnvöld í þróunarlöndum við að útrýma fátækt og hungri, stuðla að efnahags- og félagslegri þróun, þ.m.t. mannréttindum, menntun, bættu heilsufari, jafnrétti kynjanna og sjálfbærri þróun.
  • tryggja öryggi á alþjóðavettvangi, m.a. með því að stuðla að friði og gæta hans, vinna að uppbyggingu og veita mannúðar- og neyðaraðstoð.

Í kjölfar samþykktar Alþingis á frumvarpi um breytingar á lögum nr. 121/2008 um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, þann 18. desember 2015, færðist öll starfsemi Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, ÞSSÍ, til utanríkisráðuneytisins. Breytingin tók gildi 1. janúar 2016.

Framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu

Árið 2016 námu framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 7,1 milljarði kr. sem svarar til 0,29% af vergum þjóðartekjum (VÞT). Framlög til flóttamanna og hælisleitenda hækkuðu um tæpa 1,3 milljarða kr. milli ára. Til samanburðar námu framlögin tæplega 5,3 milljörðum kr. á árinu 2015 eða 0,24% af VÞT.

Í eftirfarandi skífuriti má sjá hvernig framlög Íslands til þróunarsamvinnu á árinu 2016 skiptast.


Skífurit sem sýnir hvernig framlögin skiptast

 

Áherslumál

 Áherslumál í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands 2013-2016:

  • Þrjú áherslusvið: Uppbygging félagslegra innviða, bætt stjórnarfar og endurreisn og sjálfbær nýting náttúruauðlinda.
  • Tvö þverlæg málefni: Jafnrétti kynjanna og umhverfismál.
  • Fimm samstarfslönd/áherslulönd: Þrjú tvíhliða samstarfslönd í Afríku: Malaví, Mósambík og Úganda, auk Afganistan og Palestínu þar sem stuðningi var beint í gegnum fjölþjóðastofnanir og borgarasamtök.
  • Fjölþjóðlegar áherslustofnanir: Alþjóðabankinn, Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna (UN Women), Barnahjálp SÞ (UNICEF) og Háskólar Sameinuðu þjóðanna (HÞS).
  • Áherslustofnanir í mannúðaraðstoð: Matvælaáætlun SÞ (WFP), Neyðarsjóður SÞ (CERF) og Samræmingarskrifstofa SÞ í mannúðarmálum (OCHA). 

 

Sjá einnig:

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn