Hoppa yfir valmynd

Heimsmarkmiðasjóður atvinnulífs um þróunarsamvinnu

Heimsmarkmiðasjóður atvinnulífsins um þróunarsamvinnu  tekur á móti umsóknum fyrirtækja um styrki til samstarfsverkefna í þróunarríkjum tvisvar á ári. Verkefni skulu jafnan styðja við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæran hagvöxt og mannsæmandi atvinnutækifæri í þróunarríkjum, auk þess að hafa tengingu við önnur heimsmarkmið sem Ísland leggur áherslu á í þróunarsamvinnu sinni.

  • Hámarksstyrkur er 30 m.kr. á þriggja ára tímabili.  
  • Næsti umsóknarfrestur er til 1. september 2024.
  • Nánari upplýsingar er að finna í verklagsreglum sjóðsins.
  • Öllum umsóknum skal skila í tölvupósti á [email protected]

Fyrirpurnum svarað hjá [email protected] og á Heimstorgi Íslandsstofu.

Atvinnulífið getur lagt gríðarmikið af mörkum til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Heimsmarkmiðasjóði er ætlað að hvetja íslenskt atvinnulíf til þátttöku í uppbyggingu efnahags þróunarríkja. Með því styrkari stoðum atvinnu- og viðskiptalífs í þessum löndum gefst um leið tækifæri til að efla samkeppnishæfni á framtíðarmörkuðum.

Umsóknir skal senda á netfangið [email protected]

Nánari leiðbeiningar í verklagsreglum sjóðsins

Markmið Heimsmarkmiðasjóðs er að hlúa að samstarfsverkefnum sem efla sjálfbæran hagvöxt. Verkefnin sem styrkt eru verða að fara fram í skráðum þróunarlöndum samkvæmt lista OECD DAC og utanríkisráðuneytisins. Verkefni geta fengið styrk fyrir allt að 50% af heildarkostnaði verkefnisins en að hámarki 30 m.kr. á þriggja ára tímabili. Verkefnin skulu vera í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og í samræmi við stefnu um alþjóðlega þróunarsamvinnu 2024-2028 Íslands þar sem lögð er áhersla á skýra forgangsröðun og fagleg vinnubrögð þar sem árangur, skilvirkni og gagnsæi er sett í forgrunn. Mannréttindi, jafnrétti kynjanna, umhverfis- og loftslagsmál eru bæði sértæk og þverlæg áhersluatriði sem lögð eru til grundvallar í öllum verkefnum Íslands .

Fyrirtæki 

Fyrirtæki sem eru opinberlega skráð sem slík og eru ekki ríkisaðilar geta sótt til sjóðsins. Sérstaklega er hvatt til þess að verkefni stuðli að þverlægum markmiðum  þróunarsamvinnu Íslands um mannréttindi, sjálfbærni og jafnrétti kynjanna.  Fyrirtæki geta tekið höndum saman með félagasamtökum, háskólum og öðrum slíkum aðilum við framkvæmd verkefna.   

Samstarfslönd

Áherslan er annars vegar á lágtekju- og lágmillitekjuríki á lista þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (DAC/OECD) um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar. Hins vegar er áherslan á smáeyþróunarríki (SIDS) á sama lista. Verkefni þarf að vinna í samvinnu við traustan samstarfsaðila í þróunarlandi.

Styrkfjárhæð

Styrkfjárhæð getur numið allt að 30 m.kr.  yfir þriggja ára tímabil en getur ekki orðið meira en helmingur af heildarkostnaði verkefnis. Því þarf fyrirtækið og samstarfsaðilar þess í þróunarríkinu að leggja fram sama eða hærra framlag en styrkfjárhæðinni nemur svo sem í formi efnis, vinnu eða ráðgjafar.

Umsókn 

Senda skal umsókn til utanríkisráðuneytisins á netfangið [email protected]. Fylla þarf út umsóknareyðublöð sem er að finna hér neðar, verkefnislýsingu og verk- og kostnaðaráætlun eins og fram kemur í verklagsreglum. Velkomið er að senda fyrirspurnir á netfangið [email protected].

Afgreiðsla

Utanríkisráðherra úthlutar styrkjum að fengnu áliti matshóps þriggja óháðra sérfræðinga á sviði fyrirtækjareksturs og þróunarsamvinnu.

Nánar í verklagsreglum sjóðsins

Skráðu þig á póstlistann á áskriftarsíðu stjórnarráðsins

Spurt og svarað

Gerð er krafa um staðfestan ársreikning af löggiltum endurskoðenda í samræmi við 8. gr. laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu nr.121/2008 og leiðbeiningum Ríkisendurskoðunar um eftirlit með fjármunum, uppgjöri og áritun endurskoðenda í tengslum við þátttöku Íslands í sameiginlegum þróunarverkefnum. Samkvæmt Félagi löggiltra endurskoðenda um Áritanir og staðfestingar endurskoðenda getur áritun endurskoðenda verið mismunandi eftir því hvaða staðfesting frá endurskoðanda liggur að baki. Ársreikningar fyrirtækja (umsækjanda) verða skoðaðir m.t.t. stærðar styrkupphæðar sem sótt er um. 

B-hluta stofnanir, óháð því hvort þær eru á fjárlögum, geta ekki sótt um styrki úr sjóðnum. Þetta byggist á ákvæði 13. töluliðar 3. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál sem skilgreinir hugtakið "ríkisaðilar" með svohljóðandi hætti: "Aðilar sem fara með ríkisvald og þær stofnanir, sjóðir og fyrirtæki sem eru að hálfu eða meiri hluta í eigu ríkisins, sbr. 50. gr. Ríkisaðilar skiptast í A-, B- og C- hluta." Reglugerð nr. 642/2018, sem styrkjareglurnar sækja stoð sína í, er sett á grundvelli laga um opinber fjármál og því verður að líta til framangreindrar skilgreiningar við afmörkun á hugtakinu "ríkisaðili".

Framlög úr Heimsmarkmiðasjóði eru hluti af opinberri þróunaraðstoð Íslands og því þurfa verkefni sem hljóta styrk að  vera gjaldgeng samstarfslönd samkvæmt lista OECD-DAC yfir viðtökuríki opinberrar þróunaraðstoðar. 

Mælanleg þróunaráhrif geta verið margvísleg. Þau eru nátengd markmiðum verkefnisins og markhópi. Þau lýsa þeim ávinningi sem verkefnið á að skila þeim sem eiga að njóta góðs af því. Oft mælast þróunaráhrif þó á lengri tíma en þess sem verkefnið nær til. (Dæmi: Menntun stúlkna/fræðsla um getnaðarvarnir. Menntunin getur verið hluti af verkefninu og afurð þess t.d. 100 menntaðar stúlkur en þróunaráhrif þess koma ekki fram fyrr en þær eldast). Aðalmálið er að þróunaráhrif verkefnisins séu skýrt skilgreind og að hvaða leyti verkefnið hafi stuðlað að þeim. 
Samkvæmt 4. gr. reglnanna geta eingöngu skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, t.a.m. einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir, sótt um styrk í sjóðinn. Þessar takmarkanir eiga hins vegar ekki við samstarfsaðila sem geta t.d. verið félagasamtök, háskólar, o.s.frv.
Til að vera tekin til greina verða öll gögn og upplýsingar, sbr. 5. grein reglnanna og lista á umsóknareyðublaði að berast með umsókn til sjóðsins. Hins vegar, ef umsækjandi nær ekki að verða sér úti um öll gögnin sem krafist er áður en umsóknarfrestur rennur út, tekur sjóðurinn það til greina en gera þarf skýra grein fyrir ástæðum þess og tilgreina þarf hvaða gögn munu berast seinna.  

Já, samkvæmt reglum sjóðsins geta einungis íslensk fyrirtæki sótt um styrk.

Íslenskt fyrirtæki getur sótt um styrk í samstarfi við skráð fyrirtæki á EES svæðinu, utan Íslands og fyrirtæki í lágtekjulandi. 
Umsóknareyðublöð og verkefnislýsingar eru nú öll á ensku einmitt í þeim tilgangi að gera samstarfsaðilum á vettvangi kleift að leggja af mörkum til verkefnismótunarinnar.
Það er ekki nauðsynlegt fyrir umsækjanda að vera með aðild að UN Global Compact. Með undirskrift sinni í umsóknarskjalinu ábyrgist umsækjandi að fyrirtækið starfi skv. ábyrgum viðskiptaháttum í samræmi við alþjóðleg viðmið. Það er á ábyrgð fyrirtækis að samstarfsaðili starfi samkvæmt ábyrgum viðskiptaháttum.
Um forkönnunarstyrki gilda sömu reglur (nr.1080/2018) og fyrir almenna styrki úr Heimsmarkmiðasjóði atvinnulífs um þróunarsamvinnu. Forkönnunarstyrkir geta numið allt að 2 milljónum króna og styrkfjárhæð getur numið allt að 50% af heildarkostnaði verkefnis.

Samkvæmt 4. gr. reglnanna geta eingöngu skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, t.a.m. einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir, sótt um styrk í sjóðinn. Þessar takmarkanir eiga hins vegar ekki við samstarfsaðila sem geta t.d. verið félagasamtök, háskólar, o.s.frv. Styrkhæf verkefni þurfa að vera framkvæmd í samvinnu við samstarfsaðila í tilteknu þróunarlandi. Staðfest gögn frá samstarfsaðila sem og önnur gögn þurfa að vera til staðar til stuðnings umsóknar sbr. 5.gr. m.liðar. Hvað varðar 5.gr. f.liðar reglna þar sem fram kemur að ársreikningur umsækjanda skal staðfestur af löggiltum endurskoðenda nægir að ársreikningar minni fyrirtækja sé áritaður af löggildum endurskoðenda.

Notast skal við sama eyðublað fyrir forkönnunarstyrki og almenna styrki. Umsókn má vera fyllt út á ensku.
Hlutverk sjóðsins er að hvetja til þátttöku og framlags atvinnulífs til þróunarsamvinnu. Markmiðið er að draga úr fátækt og styðja við atvinnusköpun og sjálfbæran vöxt í fátækum ríkjum heims í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Styrkt verkefni skulu vera til hagsbóta og miða að því að skapa verðmæti í þróunarlöndum. Styrkt verkefni skulu jafnan styðja við heimsmarkmið nr. 8 um sjálfbæran hagvöxt og mannsæmandi atvinnutækifæri, sem og hafa tengingu við önnur þau heimsmarkmið sem Ísland leggur áherslu á í þróunarsamvinnu sinni.
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum