Hoppa yfir valmynd

Heimsmarkmiðasjóður atvinnulífs um þróunarsamvinnu

Hefur þitt fyrirtæki áhuga á að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og ráðast í samstarfsverkefni í þróunarlöndum? Með því að styðja við eflingu atvinnu- og viðskiptalífs í þessum löndum gefst um leið tækifæri til að efla samkeppnishæfni á framtíðarmörkuðum.

Umsóknir skal senda á netfangið [email protected]

Nánari leiðbeiningar í verklagsreglum sjóðsins

Markmið sjóðsins er að hlúa að samstarfsverkefnum sem að efla sjálfbæran hagvöxt. Fjárhagsupphæð sjóðsins er 1,4 milljónir evra árlega. Verkefnin verða að fara fram í skráðum þróunarlöndum samkvæmt lista OECD DAC og utanríkisráðuneytisins. Verkefni geta fengið allt að 50% af heildarfjárveitingu verksins en að hámarki 200.000 evrur fyrir hvert verkefni á þriggja ára tímabili. Verkefnin ættu að vera í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og sérstök áhersla er lögð á þverlægar áherslur Íslands sem eru mannréttindi, kynjajafnrétti og sjálfbær þróun.

Fyrirtæki 

Fyrirtæki sem eru opinberlega skráð sem slík og eru ekki ríkisaðilar geta sótt til sjóðsins. Sérstaklega er hvatt til þess að verkefni stuðli að þverlægum markmiðum  þróunarsamvinnu Íslands um mannréttindi, sjálfbærni og jafnrétti kynjanna.  Fyrirtæki geta tekið höndum saman með félagasamtökum, háskólum og öðrum slíkum aðilum við framkvæmd verkefna.   

Samstarfslönd

Áherslan er annars vegar á lágtekju- og lágmillitekjuríki á lista þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (DAC/OECD) um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar. Hins vegar er áherslan á  smáeyþróunarríki (SIDS) á sama lista . Verkefni þarf að vinna í samvinnu við traustan samstarfsaðila í þróunarlandi.
Sjá lista yfir gjaldgeng samstarfslönd.

Styrkfjárhæð

Styrkfjárhæð getur numið allt að 200.000 evrum yfir allt að þriggja ára tímabil og getur ekki orðið meira en helmingur af heildarkostnaði verkefnis. Því þarf fyrirtæki og samstarfsaðilar þess í þróunarlöndum að leggja fram sama eða hærra framlag en styrkfjárhæðin nemur svo sem í formi vinnu eða ráðgjafar.

Umsókn 

Senda skal umsókn til utanríkisráðuneytisins á netfangið [email protected]. Fylla þarf út  umsóknareyðublöð sem er að finna hér neðar, verkefnaskjal og verk- og kostnaðaráætlun eins og fram kemur í verklagsreglum. Velkomið er að senda fyrirspurnir á netfangið [email protected].

Afgreiðsla

Utanríkisráðherra úthlutar styrkjum að fengnu áliti matshóps þriggja óháðra sérfræðinga á sviði fyrirtækjareksturs og þróunarsamvinnu.

Nánar í verklagsreglum sjóðsins

Skráðu þig á póstlistann á áskriftarsíðu stjórnarráðsins

Spurt og svarað

Gerð er krafa um staðfestan ársreikning af löggiltum endurskoðenda í samræmi við 8. gr. laga um alþjóðlega þróunarsamvinnu nr.121/2008 og leiðbeiningum Ríkisendurskoðunar um eftirlit með fjármunum, uppgjöri og áritun endurskoðenda í tengslum við þátttöku Íslands í sameiginlegum þróunarverkefnum. Samkvæmt Félagi löggiltra endurskoðenda um Áritanir og staðfestingar endurskoðenda getur áritun endurskoðenda verið mismunandi eftir því hvaða staðfesting frá endurskoðanda liggur að baki. Ársreikningar fyrirtækja (umsækjanda) verða skoðaðir m.t.t. stærðar styrkupphæðar sem sótt er um. 

B-hluta stofnanir, óháð því hvort þær eru á fjárlögum, geta ekki sótt um styrki úr sjóðnum. Þetta byggist á ákvæði 13. töluliðar 3. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál sem skilgreinir hugtakið "ríkisaðilar" með svohljóðandi hætti: "Aðilar sem fara með ríkisvald og þær stofnanir, sjóðir og fyrirtæki sem eru að hálfu eða meiri hluta í eigu ríkisins, sbr. 50. gr. Ríkisaðilar skiptast í A-, B- og C- hluta." Reglugerð nr. 642/2018, sem styrkjareglurnar sækja stoð sína í, er sett á grundvelli laga um opinber fjármál og því verður að líta til framangreindrar skilgreiningar við afmörkun á hugtakinu "ríkisaðili".

Gjaldgeng samstarfslönd eru lág- og lágmillitekjuríki samkvæmt lista OECD-DAC yfir viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar.

Mælanleg þróunaráhrif geta verið margvísleg. Aðalmálið er að þau séu skýrt skilgreind og hvernig verði sýnt fram á að þau hafi náðst í lok verkefnis.
Samkvæmt 4. gr. reglnanna geta eingöngu skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, t.a.m. einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir, sótt um styrk í sjóðinn. Þessar takmarkanir eiga hins vegar ekki við samstarfsaðila sem geta t.d. verið félagasamtök, háskólar, o.s.frv.

Til að vera tekin til greina verða öll gögn og upplýsingar, sbr. 5. grein reglnanna og lista fremst í umsóknareyðublaði, að berast með umsókn til sjóðsins. Hins vegar, ef umsækjandi nær ekki að verða sér úti um öll gögnin sem krafist er áður en umsóknarfrestur rennur út tekur sjóðurinn það til greina þar sem hátíðarnar koma inn í umsóknartímabilið. Það er því tillit tekið til ef umsókn er send inn og einhver fylgiskjöl vantar en gefa verður skýrt til kynna hvaða gögn munu berast seinna.  

Já, samkvæmt reglum sjóðsins (5. gr. e liður) þá þarf staðfestingu fyrirtækjaskrár um löglega skráningu fyrirtækis.
Íslenskt fyrirtæki getur sótt um styrk í samstarfi við skráð fyrirtæki á EES svæðinu, utan Íslands og fyrirtæki í lágtekjulandi. 

Reglur sjóðsins á ensku er nú hægt að finna undir Reglur og umsóknareyðublað á síðu sjóðsins.

Það er ekki nauðsynlegt fyrir fyrirtæki (umsækjanda) að vera með aðild UN Global Compact. Það nægir að fyrirtækið sé með undirritaða, af stjórn, yfirlýsingu um samfélagsábyrgð og ábyrga starfshætti. Það er svo á ábyrgð fyrirtækis að samstarfsaðili starfi samkvæmt yfirlýsingu fyrirtækisins um ábyrga viðskiptahætti.
Mexico ekki gjaldgengt samstarfsland þ.s. það telst hvorki vera lág- og lágmillitekjuríki né smáeyþróunarríki (SIDS) samkvæmt útgefnum lista Þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (DAC) um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar fyrir árið 2020. Mexico er skilgreint sem há millitekjuríki og er ekki smáeyþróunarríki.

Eins og fram kemur í auglýsingu og reglum sjóðsins þá verða veitt framlög til samstarfsverkefna er koma til framkvæmda í lágtekju- og lág millitekjuríkjum auk há millitekju smáeyþróunarríkja á útgefnum lista DAC um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar. Lágtekju- og lág millitekjuríkj er fyrsti og annan dálkur á lista DAC þ.e. Least Developed Countries og Lower Middle Income Countries. Gjaldgeng samstarfslönd til styrkveitingar úr Samstarfssjóðnum eru talin upp á lista yfir gjaldgeng samstarfslönd 2020 sem ráðuneytið gefur út og er birtur á heimasíðu sjóðsins.
Um forkönnunarstyrki gilda sömu reglur (nr.1080/2018) og fyrir almenna styrki úr Heimsmarkmiðasjóði atvinnulífs um þróunarsamvinnu. Forkönnunarstyrkir geta numið allt að 2 milljónum króna og styrkfjárhæð getur numið allt að 50% af heildarkostnaði verkefnis.

Samkvæmt 4. gr. reglnanna geta eingöngu skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, t.a.m. einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir, sótt um styrk í sjóðinn. Þessar takmarkanir eiga hins vegar ekki við samstarfsaðila sem geta t.d. verið félagasamtök, háskólar, o.s.frv. Styrkhæf verkefni þurfa að vera framkvæmd í samvinnu við samstarfsaðila í tilteknu þróunarlandi. Staðfest gögn frá samstarfsaðila sem og önnur gögn þurfa að vera til staðar til stuðnings umsóknar sbr. 5.gr. m.liðar. Hvað varðar 5.gr. f.liðar reglna þar sem fram kemur að ársreikningur umsækjanda skal staðfestur af löggiltum endurskoðenda nægir að ársreikningar minni fyrirtækja sé áritaður af löggildum endurskoðenda.

Notast skal við sama eyðublað fyrir forkönnunarstyrki og almenna styrki. Umsókn má vera fyllt út á ensku.
Hlutverk sjóðsins er að hvetja til þátttöku og framlags atvinnulífs til þróunarsamvinnu. Markmiðið er að draga úr fátækt og styðja við atvinnusköpun og sjálfbæran vöxt í fátækum ríkjum heims í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Styrkt verkefni skulu vera til hagsbóta og miða að því að skapa verðmæti í þróunarlöndum. Styrkt verkefni skulu jafnan styðja við heimsmarkmið nr. 8 um sjálfbæran hagvöxt og mannsæmandi atvinnutækifæri, sem og hafa tengingu við önnur þau heimsmarkmið sem Ísland leggur áherslu á í þróunarsamvinnu sinni.
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum